Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sydslesvigsk Forenings informationsblad"

Transkript

1 Flensborg Avis torsdag den 30. oktober 2014 side 1 Ugens overskrifter Jazz 1 [KONTAKT] SSF byder på stilsikker jazz med sjæl i Medborgerhuset i Egernførde med Bebiane Bøje (foto) Jazz Trio. Læs mere på KONTAKT side 3 Jazz 2+3 [KONTAKT] 1. november er der jazz på Flensborghus med Eliot Zigmund og Bülow/ Kristiansen/ Lundgaard Trio, og 13. november gæster Sinne Eeg (foto) & Touché med 13 stemmer huset. Læs mere på KONTAKT side 4 SSFs LANDSMØDE Gitte Hougaard-Werner (43), Flækkeby: Lærer. Næstformand i SSF Egernførde, formand for Årsmødeudvalget, 1. næstformand i SSF. Kandidater til forretningsudvalget [KONTAKT] Til Sydslesvigsk Forenings landsmøde lørdag den 8. november på Husumhus i Husum er Gitte Hougaard-Werner, Flækkeby, foreslået genvalgt som 1. Kirsten Futtrup (62), Flensborg: Pens. lærer, i 1996 medopbygger af Lyksborg Historiske Værksted, kajakroer i Flensborg Roklub.1. bisidder i SSF siden næstformand og Kirsten Futtrup, Flensborg, som 1. bisidder. Hun får en modkandidat, idet Silke Weinzierl-Hanke, Tønning, også tager imod valg. Silke Weinzierl-Hancke (48), Tønning: SSFs amtsstyrelse , næstformand , hovedstyrelsen SSFs & DSfS integrationsgruppe. Tatjana Mahmens (37), Drage/Svavsted: Medlem af SSFs distriktsbestyrelse i Drage-Svavsted. Medlem af SSFs amtsstyrelse Husum. FU-suppleant fra Tatjana Mahmens, Drage, foreslås genvalgt som 1. suppleant, mens 2. suppleanten Kirsten Tychsen Hansen, Nibøl, ikke ønsker genvalg. Hauke Paulsen (45), Kiel: Pædagog, børnehaveleder, p.t. driftsråd og formand for BUPL. Formand for SSF Pris/-Klaustorp og for SSF Rendsborg-Egernførde. Hovedstyrelsen, medlem af T&K fra 2010, formand fra I hendes sted foreslås Hauke Paulsen, Kiel, og Silke Weinzierl- Hanke, Tønning. LEDER Sydslesvigsk Forening En øjenåbner i Bruxelles [KONTAKT] Sydslesvigsk Forening, repræsenterende det danske mindretal i Tyskland, og Bund Deutscher Nordschleswiger for det tyske mindretal i Danmark inviterer EU-parlamentarikerne og embedsværket - men også pressen - til såkaldt lunchdebate, en paneldebat, om etnisk og sproglig diversitet i dagens Europa tirsdag den 4. november i den danske kirke i Bruxelles. Her søges på baggrund af 1864 bl.a. spørgsmålet belyst, om forholdene i det dansk-tyske grænseland kan overføres på andre grænseregioner med konflikter. Paneldebatten med SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen som ordstyrer arrangeres i samarbejde med Folketinget og finder sted i forbindelse med Folketingets vandreudstilling Fjendskab og Forsoning, der er opstillet i den danske kirke i Bruxelles som en eyecatcher, en øjenåbner for det politiske Bruxelles. Medindbydere er også den tyske kulturformidler Goethe-Institut og det danske Kulturinstitut i Bruxelles. Til formålet er der sammensat et panel af karat: Europa-Parlamentets formand Martin Schulz, næstformanden for Europa-Parlamentets kultur- og uddannelsesudvalg Helga Trüpel, mindretalskommitteret Renate Schnack, FUEV-præsident Hans Heinrich Hansen, SSFs formand Jon Hardon Hansen, BDN-kommunikationschef Harro Hallmann og Grænseforeningens næstformand Jens Andresen debatterer emnet med hinanden og publikum. De indbydende to nationale mindretal fra det dansk-tyske grænseland sætter deres lid til, at arrangementet er medvirkende til, at EU får øjnene op for nødvendigheden af en europæisk mindretalspolitik, der kan bidrage til mindretallenes anerkendelse og ligestilling. Her mener vi, at det dansk-tyske grænseland burde kunne inspirere Europa. SYDSLESVIGSK FORENING Det sker på landsmødet Hauke Paulsen (cv for oven t.h.) [KONTAKT] Sydslesvigsk Forenings landsmøde lørdag den 8. november på Husumhus, Nystaden/ Neustadt 95 i Husum åbnes traditionen tro kl. 9 med musik fra et kor fra Hiort Lorenzen-Skolen i Slesvig. Forinden, fra kl er der morgenbrød med kaffe i foyeren. Temaet til debat i år bliver SdUs regionsmodel, introduceret af SdU-næstformændene Anders Kring og Ronny Grünewald. Også i år er landsmødet rammen om tildelingen af Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris til en såkaldt stille slider. På landsmødet præsenteres traditionen tro den aktuelle udgave af Sydslesvigsk Årbog, julemærkerne 2014 og den nye julemærkepin. Da der kun er begrænset parkeringsmuligheder i Husumhus gård, anbefales, at man parkerer ved Kreishaus, Marktstr. 6, 400 m nord for Husumhus. Samkørsel tilrådes. Kandidater til Teater- & Koncertudvalget [KONTAKT] Alle aktuelle Teaterog koncertudvalgets medlemmer foreslås genvalgt på landsmødet Bjørn Egeskjold (56), Ladelund: skoleinspektør, SSF-formand i Ladelund, næstformand for SSF Sydtønder Amt. Medlem af Kulturudvalget siden 2010, formand siden Kandidater til Årsmødeudvalget [KONTAKT] Også i årsmødeudvalget mangler der en kandidat, når udvalget skal sammensættes på landsmødet 8. november. De tre hosstående foreslås genvalgt på landsmødet. Lars Nielsen, Flensborg, er foreslået som nyt udvalgsmedlem. Erik Jensen, Flensborg, og Christiane Christiansen, Bøl, vil ikke genvælges. Christiane Bodenhagen (56), Bredsted:, lærer, en selvfølge at skole og SSF samarbejder om en fælles sag. Medlem af Teater- og koncertudvalget siden 8. november: Hauke Paulsen, Kiel (også som formand), Christiane Bodenhagen, Bredsted, Tine Begitte Heupel (53), Flækkeby: skolesygeplejerske, instruktør i førstehjælp. Aktiv i DSfS samarbejdsog fællesråd. Medlem af Kulturudvalget siden Gitte Hougaard-Werner (cv for oven t.v.) Middagen står på den vante ærtesuppe. Tine Bruun Jørgensen (42), Slesvig: skoleleder, udlandsophold og erhvervserfaringer. Medlem af Teater- og koncertudvalget siden Knud Ramm-Mikkelsen (56), Harreslev: skoleinspektør, medlem af og en overgang formand for Harreslev distrikt. Medlem af kulturudvalget siden Bruun Jørgensen, Kruså, og Lene Lass, Padborg. Som nyt udvalgsmedlem foreslås Hans Heinrich Johannsen (75), Harreslev: pensionist. Medlem af SSF Flensborg amts styrelse, medlem af SSFs hovedstyrelse. Fhv. formand for SSW og fhv. kommunerådsmedlem i Oversø. Medlem af Årsmødeudvalget siden DAGSORDEN 1. Valg af en mødeleder og en protokolfører 2. Landsmødets lovlighed 3. Vedtagelse af den endelige dagsorden 4. Årsberetning v/ formand Jon Hardon Hansen 5. Regnskabsoversigt 6. Regnskabs- og revisionsudvalgets beretning 7. Drøftelse og godkendelse af årsberetningen samt decharge 8. De faste udvalgs beretninger: a. Teater- og koncertudvalget b. Kulturudvalget c. Årsmødeudvalget 9. Drøftelse af beretningerne 10. Tema til debat: Præsentation af SdUs regionsmodel/ oplæg v/ Anders Kring og Ronny Grünewald - derefter debat Lene Lass (68), Padborg: fhv. overlærer, medlem af Teater- og koncertudvalget siden Kirsten H. Vognsen Weiss (46), Slesvig: lærer, borgerligt medlem af Slesvig bys økonomiudvalg, startede tre kor på Hiort Lorenzen-Skolen, medlem af Kulturudvalget siden Fred Witt (47), Egernførde: elektriker. SSFformand i Egernførde, medlem af amtets interne årsmødeudvalg og SSFs ejendomsudvalg. Siden 2006 medlem af Årsmødeudvalget. Ellen Schütt (57), Flensborg: lærer, medlem af SSF-bystyrelsen Ellen Schütt, Flensborg. Kandidater til Kulturudvalget [KONTAKT] Fire af fem kulturudvalgsmedlemmer tager imod genvalg på landsmødet 8. november: Bjørn Egeskjold, Ladelund (også som formand), Begitte Heupel, Flækkeby, Knud Ramm-Mikkelsen, Harreslev, og Kirsten Hanne Vognsen Weiß, Slesvig, mens Eberhard von Oettingen, Flensborg, takker nej til genvalg. Genvælges de fire, mangler der en kandidat til den 5. udvalgspost. Lars Nielsen (42), Flensborg: lærer suppleant til SSFs FU. Siden 2007 formand for SSF-distrikt Sct. Jørgen/ Mørvig og medlem af hovedstyrelsen. Næstformand i SSF Flensborg by. 11. Valg til: a. forretningsudvalget ( 10, 10.3): 1. næstformand, 1. bisidder, 1. og 2. suppleant b. udvalg ( 10, 10.4): Teater- og koncertudvalget, Kulturudvalget, Årsmødeudvalget 12. Kontingent 13. Dato for næste års landsmøde 14. Eventuelt

2 Flensborg Avis torsdag den 30. oktober 2014 side 2 PROF. OVE KORSGAARD Om folk og slægt STORE VI Familiedans [KONTAKT] SdUs dans og musikudvalg, Store Vi Danske Skole og Børnehave inviterer til familiedans på Store Vi Danske Skole, Störtebekerweg 3, lørdag den 1. november kl Spillemændene spiller op til folkedans og andre danse. Alle kan være med, øvede som uøvede, SKT. JØRGEN-MØRVIG Bingo på tirsdag [KONTAKT] Mandag den 3. november kl afholder Sprogforeningen i samarbejde med Aabenraa Bibliotek, Grænseforeningen og Foreningen Norden foredrag med professor Ove Korsgaard. Foredraget foregår i Billedsalen på Folkehjem i Aabenraa med titlen: Solskin for det sorte muld - om folk og slægt. Gennem forfatterens slægtshistorie skildres 150 års danmarkshistorie med vægt på landbokulturen, højskolen og andelsbevægelsen, som den kom til udtryk på Mors, hvor forfatterens familie stammer fra. Bogen trækker tråde til resten af landets historie. Entré 50 kr. Frode Sørensen, formand AFLYST børn, unge og ældre. Der kan købes kaffe, te, sodavand og kage. Kontaktpersoner: Morten Meng (skolen) og Ellen Losch (børnehaven). Tilmelding senest 28. oktober. Medbring gerne en kage. [KONTAKT] Wilma Nissen gør opmærksom på, at Skt. Jørgen-Mørvig SSFdistrikt i Flensborg arrangerer bingo for alle medlemmer tirsdag den 4. november kl. 20 på Jens Jessen-Skolen. Klokkeslettet var ikke nævnt i nogle af indbydelserne. Ugen der kommer 31. Spil Dansk Dagen: Fælles lanterneoptog fra Medborgerhuset, Egernførde kl. 18 Spil Dansk Dagen: Koncert med Gitte Hænning på Slesvighus kl. 20 (udsolgt) Spil Dansk Dagen: Koncert med Tina Dico i Tyske Hus Flensborg kl. 20 Spil Dansk Dagen: Vestkystkultur koncert med Larsen a la duo i den fhv. danske skole i Garding kl. 20 Spil Dansk Dagen: Koncert med Ludwig Van og Ghosttrip i Volksbad, Flensborg kl. 21. Dørene åbnes kl. 20 Flensborg SSF-distrikt Skt. Hans: Bingo i Jørgensby-Skolen kl Lyksborg UF: Fredagsklub No Limit på skolen kl SSF-distrikt Munkbrarup-Ves: Lotto i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19 Vanderup UF: Til natpetanque i Slesvig Slesvig IF: Lanterneoptog fra p-pladsen Husumer Str. 72 kl Den Slesvigske Kvindeforening: Efterårsstævne i SeniorenResidenz, Tarp kl. 10 SdU og Store Vi Skole og Børnehave: Familiedans AFLYST SdU: Male-workshop for all 9-12 årige på Aktivitetshuset kl Dansk Centralbibliotek: Halloween på Flensborg Bibliotek kl. 11 SSF og SdU: Jazz på Flensborghus: Jazzlegende Eliot Zigmund og Bülow/ Kristiansen/ Lundgaard kl. 20 SSF-distrikt Store Vi: Andespil på Wiehe Krug kl Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i Spætteklubben kl SSF og SSW Flensborg by: Kaffemøde om Kvalitet og kvalitetssikring på plejesektoren på Flensborghus kl. 15 Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i menighedshuset kl. 14 De danske foreninger i Jaruplund, Veding og Sankelmark distrikt: Gabys læsekreds på skolen kl SSF-distrikt Eggebæk/Langsted: Lotto i Mines Minde kl. 19 De danske foreninger og institutioner i Store Vi: Fælles bestyrelsesmøde i skolens forhal kl SSF Rendsborg-Egernførde amt: Foredrag med Carsten Porskrog Rasmussen om Baggrunden for krigen 1864 i Medborgerhuset kl Slesvig Folkekor: Øveaften i Ansgar Kirke kl Flensborg SSF-distrikt Sct. Jørgen-Mørvig: Banko på Jens Jessen-Skolen kl. 20 SSF-distrikt Sild: Strikkecafé i List Forsamlingshus kl De danske foreninger i Ejdersted: Uffes kaffebar på Uffe-Skolen kl SSF-distrikt Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19 SSF Gottorp Amt: Delegeretmøde på Slesvighus kl. 19 Sønderbrarup Ældreklub: Sang og foredrag ved Preben Vognsen om Jeppe Aakjær med musikalsk ledsagelse af Hans J. Jessen i mødelokalet i kirken kl SSF og Sundhedstjenesten: Vin- og jazzaften med trioen Con Sonanz på Dansk Alderdomshjem Flensborg kl SSF, SdU og DCB: Foredrag med Per Schultz Jørgensen om Styrk dit barns karakter på Flensborghus kl Harreslev Kvindeforening: Madlavning på Gustav Johannsen-Skolen kl. 10 Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19 Valsbøl pastorat: Onsdagskaffe på Valsbølhus kl Nibøl Seniorklub: Hygge, kaffe og sang i foreningshuset kl. 15 SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl SSF-distrikt Moldened: Hygge og klippe med Alice Richter i forsamlingshuset kl. 19 Slesvig Seniorklub: Lotto på Slesvighus kl De danske menigheder i Flensborg: Sogneaften om Kristne symboler i Skt. Hans kl Sydslesvigs danske Kunstforening, Nordisk Informationskontor og Nordatlantisk Hus Odense: Åbning af udstillingen Vestnordisk Kunst på Flensborg Bibliotek kl Det Lille Teater Flensborg: Bølgen i Hjemmet, Mariegade 20 kl SSF: Den Jyske Opera og Sønderjyllands Symfoniorkester opfører La bohème i Idrætshallen, Flensborg kl SSF Flensborg by: Delegeretmøde forud for landsmøde på Flensborghus kl. 18 Flensborg SSF-distrikt Nord: Teatertur til La boheme - spisning i Idrætscaféen kl. 18 Læk Kvindeforening: Hobby i pensionistboligernes klublokale kl SSF-distrikt Sønderløgum: Lotto på skolen kl. 19 Aventoft menighed: Senior-café i menighedshuset kl. 15 SSF-distrikt Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl.5 SSF-distrikt Mårkær: Torsdagsklub hos Gertrud Jochimsen kl. 15 Sokker. AKTIVITETSHUSET Lær at tegne hhv. strikke [KONTAKT] Aktivitetshuset i Flensborg har atter nogle spændende tilbud: TEGNING ZENDOODLE 2 Torsdag den 6. november 18-21, underviser: Brigitta Hansen, pris: 12 euro + 3 euro materiale. Tilmelding påkrævet. Er du til mere zendoodle, eller har du altid været glad for at tegne? Så er dette kurs noget for dig. Her har du mulighed for at komme op i større formater og skabe dit personlige zendoodle-værk i flotte farver og mønstre. Inspireret af zendoodle, zentangel, mandala og spændende ornamenter lærer du at designe dine egne helt unikke zendoodlebilleder. NORTH ATLANTIC GREETING Zendoodle. STRIK SOKKER Lørdag , søndag , underviser: Anne Heiberg, pris: 45 euro. Tilmelding påkrævet. Medbring: Sokkegarn i ønsket tykkelse plus dertil passende 5-pindesæt (grundopskrifterne er til mest gængse sokkegarn med løbelængde m/50 g og pinde 2,5 eller 3,0 mm tykkelse) og garnrester til mønstre og eksperimenter. Forudsætning: Du skal være i stand til at strikke ret og vrang og gerne være fortrolig med at strikke med fire pinde. Kom og vær med til at strikke farverige og flotte sokker. Er du til multifarvestrik, interessante blonder, etniske mønstre eller måske snoninger? Vi Kunstudstilling med nordiske kunstnere [KONTAKT] Som led i Litteraturfesten 2014 åbner Sydslesvigs danske Kunstforening torsdag den 6. november kl. 17 kunstudstillingen North Atlantic Greeting på Flensborg Bibliotek i Nørregade i Flensborg. North Atlantic Greeting præsenteres i et samarbejde mellem Det Nordatlantiske Hus i Odense, Region Syddanmark, Nordisk Informationskontor og Flensborg Bibliotek. Udstillingen omfatter malerier, skulpturer, glaskunst, fotos og to videoinstallationer af anerkendte og nutidige kunstnere fra Grønland, Færøerne og Island. De tre ø-lande har havet og den barske natur som fælles referenceramme. De er fra gammel tid knyttet sammen med Danmark både JARUPLUND/ VEDING/ SANKELMARK Til gratis advent i Skibelund [KONTAKT] SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark inviteres af deres venskabsforening Rødding-Vejen Grænseforening til adventskomsammen lørdag den 8. november kl. 14 på Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole, Kongeåvej 34 i Vejen. Der inviteres til følgende program: Kaffe og kage, rundvisning på Skibelund Gymnastik- og Efterskole samt en rundvisning på Skibelund Krat, som ligger nabo til skolen. Derefter køres der til Bennetgaard, hvor historisk og kulturelt. De nordatlantiske individuelle identiteter, fællesskaber og lange kreative traditioner bliver formidlet via udstillingen og trækker tråde langt tilbage i tiden, og samtidig formidles de nordatlantiske lande i et nutidigt perspektiv. Denne unikke oplevelse formidles kunstnerisk gennem det smukke i de enkle ting og i nærværet i materialerne og håndværkets sprog. KUNSTNERNE Fra Grønland: Lisbeth Karline Poulsen, Mike Jacobsen, Julia Pars, Anne-Mette Arendt, Ivalo Abelsen, Jannie Jørgensen, Camilla Nielsen, Pierre André Auzias, Ivan Burkal, Buuti Pedersen, Naja Rosing-Asvid og Lisa Kreutzmann Arnanguaq Høegh. der er rundvisning og en orientering. Kl. 18 er alle tilbage på skolen, hvor der sluttes med at spise brød sammen. Det er gratis at deltage. Tilmelding senest lørdag den 1. november til Inge Lise på com eller 04630/ Udgiver: Flensborg Avis. Ansv. chefred. Jørgen Møllekær. Redaktion: Bernd Engelbrecht, Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, Flensborg Post til Postfach 2664, Flensborg Telefon 0461/ eller Fax 0461/ Internet: Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. kommer ind på det hele. Lær at knække koden til opskrifterne og få også grundmønstrene til top-down og top-up og strik evt. en hurtig miniprøvesok, hvis du er nybegynder eller lad dig inspirere og kast dig så ud i dit eget projekt. Kompendie med grundopskrifter, tips, tricks og nørderier får du udleveret på kurset. At strikke sokker kan være nem TV-strik, eller det kan være teknisk og kreativt udfordrende - hyggeligt og sjovt er det altid. Bliv grebet af at lave små varme kunstværker til fødderne til andre og dig selv. På kurset vil der være masser af inspirationsmateriale, bøger og færdigstrikkede sokker. Fra Færøerne: Brandur Patursson, Tróndur Patursson og Edward Fuglø. Og fra Island: Jóna Gold, Magnús Helgason, Kríudóttir, Anne Herzog, Dodda Maggý og Sigurður Guðjónsson. Udstillingen åbnes af Torge Korff, Kulturbüro Stadt Flensburg, Karsten Uno Petersen, udvalg for regional udvikling Region Syddanmark, og Kirsten Mærsk, Nordatlantisk Hus i Odense. Seancen indrammes af musikalsk underholdning med den færøsk/ islandske duo fløjtenisterne Mia Karadottir og Maria Ösp Omarsdottir. Udstillingen kan ses til og med fredag den 28. november, mandagfredag kl , lørdag kl FDF FLENSBORG Plads til flere [KONTAKT] FDF-lederne har netop afprøvet gode og spændene udendørsaktiviteter, som FDFerne ude i kredsen kommer til at opleve i november - gerne også nye børn og unge. I FDF Flensborg er der FDF-møde mandagene 3.,10., og 17. november kl ved Uglereden i Tarp. Der kører en bus fra Cornelius Hansen- Skolen kl ; den er tilbage omkring kl Den november er der planlagt en spændende weekend i Trenehytten. Interesserede børn og forældre kontakter kredslederparret Marie og Sten Andersen på telefon eller via

3 Flensborg Avis torsdag den 30. oktober 2014 side 3 LA BOHEME 6. NOVEMBER JAZZ I MEDBORGERHUSET Bebiane Bøje (foto) med Pojken Flensborg og Torben Bjørnskov giver jazzkoncert i Egernførde 14. november. Scenefoto fra Den Jyske Operas opsætning af La Boheme. (Foto: Kåre Viemose) Elsket opera i Flensborg [KONTAKT] Sydslesvigsk Forening, Den Jyske Opera og Sønderjyllands Symfoniorkester inviterer til operaen La Boheme torsdag den 6. november kl i Idrætshallen i Flensborg. Rudolfo lever og ånder for sin kunst, men da han forelsker sig i den uhelbredeligt syge Mimi, har han ikke råd til lægebehandling og kan ikke forhindre, at hun bliver mere og mere syg. Det valg, som de ulykkeligt elskende SSF HUSUM AMT SSF/ SSW FLENSBORG [KONTAKT] Alle SSF- og SSW-medlemmer i Flensborg indbydes til det årlige SSF-/SSW- kaffemøde mandag 10. november kl i Flensborghus sal, Nørregade/ Norderstrasse 76 SSW-landsformand Flemming Meyer SSF [KONTAKT] I 2013 deltog generalsekretær Jens A. Christiansen fra Sydslesvigsk Forening i et specialeprojekt af kandidatstuderende Kate Koning. Hun er amerikaner og færdiggjorde i november 2013 sin kandidat i europastudier ved Flensborg universitet med en karakter på 1,7. Hendes speciale med titlen International Law and its Impact on the Danish-German Minorities in Education fokuserede på spørgsmålet om, hvorvidt Den Europæiske Pagt om Regionale Sprog og Mindretalssprog (ECRML) har haft en indflydelse på uddannelses-området angående det dansk-tyske mindretal i den slesvigske grænseregionen. Hendes metoder inkluderede kvantitative analyser af evalueringsrapporter fra ECRMLs ekspertkomite og interviews med relevante aktører indenfor det dansk-tyske mindretals sprogudannelsesområde. De interviewede inkluderede kommunikationschef Harro Hallmann (BDN), er tvunget til at tage, er skæbnesvangert for dem. Giacomo Puccinis berømte operaarier forenes med den hjerteskærende fortælling om ung kærlighed i Paris i verdens bedst kendte og mest elskede opera. Ved forestillingen i Flensborg medvirker Den Jyske Operas Kor og solister samt Sønderjyllands Symfoniorkester. Dirigent er Michael Balke, instruktør Alfonso Romero Mora, scenograf Ricardo Sánchez Cuerda og kostumedesigner Gabriela Salaverri. Den tragiske opera i fire akter opføres på italiensk med danske overtekster. Mød op 30 minutter før tæppet går og få 15 minutters gratis introduktion. Tilbyder medlemmer en jordomsejling Troels Kløvedal i Grønland. (Ill.: Troels Kløvedal) Kaffemøde om plejesektoren Deltager i ph.d.-afhandling generalsekretær Jens A. Christiansen (SSF), chefkonsulent Steffen Bang (Børne- og Undervisningsministeriet) og chefkonsulent Volkner Struve (Bildungsministerium). Resultaterne af projektet var: Kate Koning. (Foto: privat) [KONTAKT] Torsdag den 6. november kl beretter globetrotteren Troels Kløvedal som led i et kort kursus på Jaruplund Højskole om sine rejser med Nordkaperen. SSF Husum Amt tilbyder sine medlemmer gratis fællestransport til foredraget, der hedder En jordomsejling. Der er afgang fra Frederiksstad klokken 17:55 og opsamling i Husum, Hatsted og Bredsted. Tilmelding på eller ph taler om kvalitet og kvalitetssikring indenfor plejesektoren ( Pflegenotstand og Qualitätssicherung ). Andre paneldeltagere er ledende sygeplejerske for hjemmeplejen Kerstin Reich og forretningsfører Stine Døssing, begge fra Dansk Sundhedstjeneste. Der serveres wienerbrød og kaffe/te. Der er gratis adgang. 1. ECRML skabte en formalisering af uddannelsesrettigheder, 2. ECRML forstærkede og sikrede sproguddannelsesrettigheder, 3. ECRML genindførte lighed, og 4. ECRML satte ord på problemstillinger vedrørende mindretals sproguddannelse. Kate Konings speciale er blevet udgivet og kan købes på (Grin Publishing). Kate er nu ph.d.-studerende ved Christian Albrechts Universität i Kiel, hvor hun arbejder på at udvide projektet til også at omfatte Rammekonventionen for Beskyttelse af Nationale Mindretal (FCNM) og undersøge ECRMLs og FCNMs indflydelse på andre områder som medier og forebyggelse af diskrimination. Desuden vil også det slovakisk-ungarske mindretal blive undersøgt. Sydslesvigsk Forening støtter forsat projektet ideelt og ser frem til de næste resultater. Stilsikker jazz med sjæl [KONTAKT] Fredag den 14. november kl. 20 præsenterer SSF og Bebiane Bøje Jazz Trio stilsikker jazz i Medborgerhuset i Egernførde. Bebiane Bøje er født i Grønland i et hjem uden tv. Men til gengæld var der et gammelt opretstående Hornung & Møller-klaver. Der blev lyttet til jazz og sunget adskillige timer i vintermørket. Bebianes vokale grundvold blev lagt i det gigantiske nord, inspireret af kunstnere som Nina Simone og Sarah Vaughn. Bebiane er uddannet på Det jyske Musikkonservatorium og har siden 1998 været ansat som docent i sang på konservatoriet. Hun har lavet to PERSONALEMØDE Lukket hos SSF KURSUS Sydtønder lukket HUSUM BIBLIOTEK Livlig lørdag BØRNEBIBLIOTEKET Halloween 1. november [KONTAKT] Hekse og mumier og andre gyselige ting venter. Personalet i børnebiblioteket har allerede pyntet op for at skabe den rette stemning, og glæder sig til at se små som store til den årlige halloweenfest for børn og forældre på børnebiblioteket i Flensborg lørdag den 1. november. Der vil være forskellige aktiviteter, som man kan prøve mellem kl Børnebibliotekets personale er som sædvanligt ikke til at kende den dag, og de vender vrangen ud på sig selv for at skabe en gyselig stemning. De følger traditionerne og har seks forskellige gyselige aktiviteter, som børn kan prøve alt efter lyst og mod: Spøgelsestog - for dem der tør, i den gyselige børnehule, klamme følekasser for de modige, sminkning med uhyggelige motiver, spøgelsesjagt på album i samarbejde med pianisten Jakob Gunnertoft: Forunderligt at sige (2005), Skumring (2008). Bebiane formår at få det noget nær optimale ud af sine fraseringer. Evner at nuancere og udfordre. Samtidig er udtrykket forbundet med den skønhed, smerte og nødvendighed, der gør musik interessant. Hun akkompagneres her af Pojken Flensborg (klaver) og Torben Bjørnskov (bas). Billetter fås på ssf-billetten.de, tlf , på SSFs sekretariater, i Aktivitetshuset Flensborg, via sh:z Ticketcenter Flensborg, Nikolaisgade 7 eller ved indgangen. [KONTAKT] Mandag den 10. november er der lukket det meste af formiddagen på SSFs sekretariater grundet et ordinært personalemøde. [KONTAKT] SSFs Sydtønder-sekretariat er lukket i ugen november grundet et kursus, oplyser amtskonsulent Lars Petersen. [KONTAKT] Fire lørdage i løbet af efteråret/ vinteren kan man lade sig overraske af dukketeater, juleklip og andre hyggelige aktiviteter på Husum Bibliotek. Den 2. livlige lørdag 8. november kl er det Dolas Dukketeater, som er klar med en lille stribe af historier fra eventyruniverset for børn og deres forældre. Der serveres noget lækkert samt kaffe/ the og saft. MBE laminerede spøgelser, der har gemt sig rundt omkring i børnebiblioteket, lave lanterne-lygter til fyrfadslys ved det store bastlebord (også for voksne) og en mumie ved ABC-caféen. Børnene får udleveret et aktivitetskort og får stempler for hvér aktivitet, de prøver. Til sidst er der en lille præmie til alle. Der bliver også overraskelser undervejs: Mød det dansende skelet på skrivebordet, se flagermusene i loftet eller hør en vampyrvits, mens man venter på at blive sminket. Giftige drinks, kiks og slik serveres til alle børn. Til de voksne er der kaffe og te. Den dag er der ingen adgang til internet-computerne i børnebiblioteket. Arrangementet er gratis. Der er ingen tilmelding, og alle er velkomne. SC

4 Flensborg Avis torsdag den 30. oktober 2014 side 4 JAZZ PÅ FLENSBORGHUS MED SINNE EEG OG TOUCHE Touché på Århus Vocal Festival (Foto: Touché) 13 stemmer til jazz SLESVIG ROKLUB FLENSBURGER KÜNSTLER Öffnen ihre Ateliers [KONTAKT] Flensburg ist ein kreatives Pflaster. Das wir deutlich, wenn 34 Künstler der Fördestadt am Wochenende 1. und 2. November Uhr ihre Ateliers für Besucher öffnen. An beiden Tagen kann man die Kunst an ihrem Entstehungsort erleben, mit den Künstlern ins Gespräch kommen oder auch bei der Arbeit zusehen. Die Bandbreite der Techniken und Stilarten der Flensburger Kunstszene sind beachtlich: vertreten sind Malerei, verschiedene Drucktechniken, Scherenschnitt, Schmuckgestaltung, Glaskunst und Glasdesign, Fotokunst, Bildhauerei, Objektkunst, Schriftkunst, Aktivitet året rundt [KONTAKT] De kaldte det standerstrygning i søndags. Men det var nærmest en standerhejsning, hvad stemingen angik. Efter indvielsen af Slesvig Roklubs smukke nye hus ved Sliens bred i foråret gik bølgerne højt og kraftigt hele sommeren igennem med besøg af gæster fra nær og fjern plus alle de sportslige begivenheder. Vi er alle stolte og tilfredse, siger foreningens formand Birger Kühl også på vegne af de andre medlemmer. Klubbens unge gør sig fordelagtigt bemærket. Begejstringen lyser ud af dem. Tre af klubbens gode både drog ud på en næstsidste tur rundt om Louisenlund denne dag. Stormombrust vajede Dannebrog fra altanen, indtil flaget blev taget ned af den muntre kreds, der var forsamlet. I perioden fra nedrivningen af den gamle bygning og til indvielsen af nybygningen meldte nogle medlemmer fra. Men knap 40 nye er det siden blevet til, så klubben nu har 130 medlemmer, mange af dem langvejs fra. Også lidt internationalt flair er i vente igen: Arkæoloer, foredragsholdere, roere mange steder fra. Arrangerer roklubben stævner m.m. inviteres til højre og venstre, gerne også gamle kendinge, ikke mindst når der bydes på kaffe og hjemmebag. HEDEBY Spændende bliver det også på søndag ved 11-tiden ude i Hedeby/ Haithabu, når Kai Zausch, Schwerin, som også deltog i SRKs standerstrygning og er bådbygger af rang søsætter den vikingebåd, han selv byggede i Hedeby. Den vil kunne ses i museets permanente udstilling fremover. Johanna Textilkunst, Möbeldesign, Installationen und Landart. Wir wollen eine Brücke bauen über die Hemmschwelle zur bildenden Kunst und laden daher zu einem kulturellen Stadtspaziergang ein, so die Organisatorin Nicola Kochhafen. Wir zeigen auch unsere Arbeits- und Lebensverhältnisse so die Künstlerin Dany Heck. Dabei auch Anne Wenzel, Süderfischerstr. 24, und Hanne Bay Lührssen, Bonhoefferstr. 2. Namen und Adressen: [KONTAKT] Torsdag den 13. november kl. 20 tilbyder SSF og SdU en ny og lækker cocktail med vokaljazz på Flensborghus i Flensborg En af Danmarks stærkeste stemmer, Sinne Eeg synger på Flensborghus med 12 garvede jazzsangere, Touché, i ryggen. I oktober og november er Sinne Eeg og vokalensemblet Touché sammen på turné i Danmark og Tyskland. Det er første gang, Sinne Eeg optræder med et a cappella-ensemble, og også første gang, Touché arbejder med en gæstesolist. Publikum kan derfor se frem til et atypisk og grænsesøgende musikalsk møde, hvor stemmerne vil være i fokus. Koncerten består af numre fra Touchés repertoire, men også Sinne Eegs egne sange og hendes fortolkninger af danske evergreens. I kombination med Jesper Holms raffinerede vokalarrangementer får disse et nyt og interessant udtryk, når hun bakkes op af en elegant og big band-lignende baggrund. På programmet er også helt nye arrangementer, skrevet specielt til turnéen, samt en afdeling med Touchés eget Singers Unlimited-inspirerede repertoire. Sangerinden Sinne Eeg har i løbet af de seneste år markeret sig som en af de betydeligste jazzsangerinder i Europa. Stilen er moderne og nordisk i tonen, men med klare referencer til de store inden for jazz- og swingtraditionen. Med optrædener på de store scener i Danmark og på udlandsturnéer i store dele af Europa, Asien og USA har Sinne Eeg for alvor slået sit navn fast som en stjerne med stort, internationalt potentiale. Senest har Sinne Eeg modtaget Ben Webster-Prisen. Hun er CD-aktuel med Face The Music. UPPERCUT DANSETEATER Ballet i verdensklasse [KONTAKT] Lørdag den 8. november kl. 20 gæster Uppercut Danseteater efter invitation fra SSF på Flensborg teater med to balletter. I AM Et identitets-eventyr: Det er en varm og ubetænksom sommerdag. Hun falder ned gennem hullet i lang tid og havner i et mystisk land. Et land, hvor alt kan ske. En eventyrlig og forunderlig verden befolket med de særeste typer hentet fra bunden af vores bevidsthed. Hun giver sig så hen til denne verden uden at tænke på, hvad de mange møder gør ved hende og uden at tænke på, hvordan hun skal komme hjem. Sjov bliver til alvor og leg til konsekvens. Hun må kæmpe for at komme fri igen. Hun må finde frem til, hvem hun er. Sikkert er: Hvis hun kommer hjem igen, er hun ikke længere den samme lille, søde og uskyldige pige. Publikum inviteres med af koreograf Mark Philip Mouritzen på denne dannelses- og opdagelses-rejse. En svimlende tur ned mod instinkterne, Sinne Eeg. (Foto: Stephen Freiheit) Når det dansk-svenske vokalensemble Touché går på scenen, slår publikum ørerne ud til smukke ballader, iørefaldende bigband-klassikere og et nyere tonesprog med afsæt i jazz. Inspirationen kommer primært fra 1970ernes legendariske vokalgruppe Singers Unlimited. I dag bliver ensemblet fulgt af et trofast publikum, synger jævnligt koncerter og tager på turnéer - senest har de 12 sangere med deres dirigent Jesper Holm været i USA, Canada, Tyskland, Frankrig og Sverige. Touchés udsolgte SSW SCHLESWIG-FLENSBURG Will Kürzungen aufhalten op igen mod fornuften og rundt om følelserne. DIFFERENCES Så ens og dog så forskellige: I Differences er sagens kerne kroppen. Dem er der ni af. Tre af dem kommer fra Vietnam. Seks fra Danmark. De er alle sammen mænd, men ingen af dem er ens. De har alle sammen knæ, albuer og håndled, men alligevel er de bygget forskelligt, og deres hud har ikke samme farve. De er alle sammen fantastiske dansere. Alle har specialiseret sig i breakdance, men ingen af dem har samme stil. Hvordan kan de være så ens og samtidig så forskellige? koncertrække med DR Big Bandet i oktober 2012 har været startskuddet til en række spændende projekter. Entré: 18 euro, medlemmer 14 euro (inkl. billetgebyr), ved indgangen: 20 euro, medlemmer 16 euro (inkl. billetgebyr) [KONTAKT] Die Region Sønderjylland- Schleswig ist abermals Thema, wenn am 6. November der Regionalentwicklungsausschuss des Kreises Schleswig- Flensburg tagt: Die SSW-Fraktion hat beantragt, die Kürzung bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bis mindestens 2016 auszusetzen, um Alternativen zu prüfen. Eine neue Arbeitsgruppe müsse die Aufgaben, Struktur und Finanzierung der Region intensiv durchleuchten, begründet der SSW-Kreistagsabgeordnete Gerd Voß den Antrag. Am 4. September hatte der Ausschuss für Regionalentwicklung einem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, den Zuschuss für die Region ab Jahreswechsel um 20 Prozent zu kürzen. In der Region Sønderjylland-Schleswig wurde die Maßnahme mit Verwunderung und Verärgerung zur Kenntnis genommen. Verwunderung, weil sie mit keinem der Beteiligten Partner vorab kommuniziert worden war. Verärgerung vor allem deshalb, weil die Folgen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit verheerend sein dürften. Deshalb hatten der SSW-Landesvorsitzende Flemming Meyer und das stellv. Vorstandsmitglied im Regionsrat Manfred Kühl Ende September die Beteiligten im Kreis aufgefordert, die Sparmaßnahme zu stoppen und zunächst in den Dialog mit den Vertragspartnern zu treten. Die SSW-Kreistagsfraktion nahm den Ball auf und brachte Anfang des Monats einen entsprechenden Antrag in den Regionalentwicklungsausschuss ein. Dieser wird in der Tagung am 6. November beraten. Die deutsch-dänische Zusammenarbeit ist mit Abstand eins der größten und wichtigsten Entwicklungspotentiale für den gesamten nördlichen Landesteil. Ich hoffe inständig, dass die anderen Kreistagsfraktionen bereit sind, den enormen Fehler, der mit der Kürzung begangen wurde, gemeinsam mit uns zu korrigieren, so Gerd Voß. I Differences blotlægger koreograf Stephanie Thomasen kroppenes iboende historier. Lader det hele stå sitrende nøgen og råt uforklaret. Danserne på gulvet er Mark Philip Mouritzen, Lukas Larsen, Fatih Berber, Stephanie Thomasen, Mikael Santana Jensen, Casper Christophersen, Boris Kouadio og gæstedanserne fra vietnamesiske S.I.N.E. Crew. Varighed: 90 minutter.

5 Flensborg Avis torsdag den 30. oktober 2014 side 5 AKTUELT DEBATMØDE/1864 Paneldeltagerne på Give-Egnens Museum f.v. Inge Adriansen, Victor Greve, Simone Aaberg Kærn, Jan P. Jessen, Markus Herschbach og Søren Møller. (Foto: privat) Hvad en tv-serie og malerier har med hinanden at gøre [KONTAKT] Lige for tiden kører kritik og debat af DRs store tv-serie 1864 hjerter bløder i krig og kærlighed. Flere kritikere er frustrerede over manglende historisk orientering og ind imellem også direkte misvisende oplysninger. Andre bryder sig ikke om koblingen mellem nutidens unge misbrugende pige og fortidens personer på samme herregård. Og atter andre er fornærmede over fremstillingen af biskop Monrad, i perioder leder af den danske regering, der balancerer mellem genialitet og galskab. I min optik er Monrad fantastisk godt fremstillet, for hvis man har kendskab til eller omgås den slags personer, så balancerer de netop på en knivskarp æg det ene øjeblik fremragende dygtige, det andet hensunken i en depression. KUNSTNER Instruktør Ole Bornedal har udtalt, at tv-dramaet er en episk fortælling og ikke en historisk dokumentarisk fremstilling. De rette historiske facts kan læses på DRs særlige hjemmeside for 1864-serien. Ole Bornedal har haft frie hænder til sit drama om 1864 og til at sætte det i relation til Danmark i dag. En forfatter og filminstruktør er lige så meget kunstner som malere, tegnere og billedhuggere. De lægger en tolkning ind i værket efter, hvad der er et ønskværdigt synspunkt i det omgivende samfund. Men de kan også i fremstillingen arbejde med at få publikum til at se begivenheder og situationer på en ny måde. Være provokerende for at sætte tanker i gang hos publikum. Det er netop den kunstneriske vinkel, der gør et drama, en tv-serie eller et kunstværk interessant, da det giver rum til forskellige tolkninger alt efter hvilken person, beskueren er. PANELDEBAT Forskellige synsvinkler på, hvordan soldater og krig er fremstillet gennem de seneste 150 år, kom frem, da Grænseforeningen for Vejle Vesteregn og Give-Egnens Museum først på efteråret arrangerede en paneldebat om Soldaten i kunsten ud fra følgende spørgsmål: Hvordan er den danske soldat fremstillet i kunsten før og nu? Hvorfor er billederne blevet malet? Og hvad kan og skal vi som samfund bruge disse skildringer til? Panelet var bredt sammensat: to historikere, hhv. museumsinspektør Inge Adriansen, Museet på Sønderborg Slot, og Jan P. Jessen, fhv. leder af Den Slesvigske Samling i Flensborg, en feltpræst, Victor Greve, tidl. Frederiksstad og Bredsted, der har været i Afghanistan, kunstneren Simone Aaberg Kærn, København, og kunstnerduoen Søren Møller/ Markus Herschbach fra grænselandet. HEROISK Indtil 1864 var krigsmalerier heroisk fremstillet. Maleriet skulle først og fremmest fremhæve den sejrrige konge og hærfører i spidsen for deres hære eller forrest i slagscener. Fra 1864-krigen findes der mange malerier, fremstillet både af danske og tyske kunstnere, idet flere af dem fulgte med i krigen og tegnede skitser fra slagmarken. Flere af malerierne, navnlig dem af tyske kunstnere, kan stadig have en heroisk fremstilling, ligeså det danske af 8. brigades angreb ved tilbagetoget fra Dybbøl mod Als den 18. april, malet af Vilhelm Rosenstand i Men det er karakteristisk, at kunstnerne i de fleste malerier lægger vægt på den enkelte soldat, hans situation og angst, og på krigens gru i det hele taget. Soldaten er blevet til en individuel person, et menneske med en særlig skæbne. Dette skift fortæller om et samfund, hvor der lægges vægt på det individuelle, fordi der i samfundsudviklingen var brug for den menneskelige ressource. I slutningen af 1800-tallet befinder vi os midt i det moderne gennembrud og i opbygningen af Danmark efter 1864-nederlaget. Flere af de danske malerier fra 1864 er malet omkring 25 år senere. AFGHANISTAN Det individuelle og nære aspekt på soldaten kom også frem i Victor Greves indlæg. Han talte om soldaternes kammeratskab, når de var udstationeret i Afghanistan og gav et nærbillede af soldaternes sindsstemning. Simone Aaberg Kærn har flere gange været i Afghanistan og malet soldater i den danske lejr. Hun maler flere situationer med de samme, f.eks. to soldater ind i et maleri. Hendes ærinde er at være kritisk over for, at politikerne sender danske soldater i krig. Derfor malede hun også alle Folketingets medlemmer med blod i ansigterne under Anders Fogh-regeringen. Niels Simonsen: Infanterister, der redder en kanon på tilbagetoget fra Danevirke 6. februar 1864, malet i Maleriet viser soldater, der trods det hårde vintervejr har overskud til at trække en kanon og hjælpe en syg soldat. Maleriet blev folkeeje og er brugt utallige gange som ikon for 150 års-markeringen af 1864-krigen. I samme kategori har Martin Bigum udført et stort maleri i 1996, der tager afsæt i Vilhelm Rosenstands maleri af 8. brigades angreb i 1864, men Martin Bigum har malet soldaterne i 1864-uniformer helt tæt på med en stor angst og intetsigenhed i øjnene. Uffe Ellemann Jensen, udenrigsminister , er malet som en af de forreste officerer en skarp satirisk kommentar til den aktive danske udenrigspolitik ved at sende soldater til Balkan. Forrest i maleriet løber en lille figur Art iført Dannebrog med et djævelsk krigerisk udseende og med leen på nakken som udtryk for skæbnen og kontrast til soldaterne. Søren Møller og Markus Herschbach bruger komikken for at vise det tåbelige med krig. De fortalte ud fra breve i 1864, hvordan danske og tyske soldater mødte hinanden i Dybbøl-stillingen og fik en snak. Egentlig kunne de godt lide hinanden, men blev tvunget til at skyde hinanden bagefter. FORTID OG NUTID Indlæggene forbandt fortid og nutid og satte fokus på de mange dilemmaer, der knytter sig til, at politikere sender soldater i krig, men det er ikke dem selv, der skal ud at slås. Til debatten og resten af dagen havde Grænseforeningen for Vejle Vesteregn besøg af deres venskabsforening i Lyksborg, hvilket gav et særligt perspektiv til debatten. Samme historiske situationer kan opfattes og udtrykkes forskelligt; det gælder både i malerier og i tv-serier. Det er det forhold, der gør dem interessante, når de indeholder flere lag, som den enkelte kan fordybe sig i og tolke, alt efter forudsætninger og egne oplevelser. Jeg personligt ser med stor forventning frem til de næste afsnit af DRs 1864-serie. Kirsten Rykind-Eriksen, formand for GF Vejle Vesteregn SSF HANVED/ LANGBJERG Lysbilleder fra Chile [KONTAKT] Chile - fra Magellanstrædet til Atacamaørknen er emnet for et lysbilledforedrag onsdag 12. november kl. 19 i Langbjerg Forsamlingshus, Øvre Langbjerg/ Oberlangberg 6, ved Jürgen Pahlke. Alle er velkomne. Motiv fra Torres del Paine. (Fotos: Jürgen Pahlke) Atacama-ørkenen.

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Resumé af Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 3. september 2014 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Gæster: Referent: Jon Hardon Hansen,

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen 1.11.2011 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen Til stede: Åse Jørgensen, Andreas André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars Wichmann,

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Kulturkonference 2009

Kulturkonference 2009 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd, Køge indbyder til Kulturkonference 2009 (Kulturelle

Læs mere

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen Tilstede: Styrelsen: Ansatte: formand Inger Marie Christensen x forretningsfører Horst Schneider x 1. næstformand Flemming Birkemose x økonomichef

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 15. november 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Ulla Henningsen du hører lidt

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 15. april 2013 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens A.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad Flensborg Avis - torsdag den 2. april 2015 - side 1 Ugens overskrifter 60 ÅR MED BONN-KØBENHAVN ERKLÆRINGERNE Tove smutter [KONTAKT] DSH Aktive Kvinder tog afsked med Tove Hinriksen, der flytter nordpå.

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN. 13. - 19.

SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN. 13. - 19. SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN 13. - 19. april 2014 SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Indhold Rekonstruktioner af kanonlavet med forstilling Kørsel med borgmester Konservering / restaurering af sociable Sommerkoncerter Opfordring Forstilling

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Arrangementer og åbningstider i perioden 23. januar 17. februar 2013

Arrangementer og åbningstider i perioden 23. januar 17. februar 2013 Arrangementer og åbningstider i perioden 23. januar 17. februar 2013 Onsdag 23. januar kl. 14.00: Lysbilledforedrag ved Bjarne Thorndal om Pensionister til fods over Hardangervidaen, i Sæby Kulturhus,

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Et nyt kirkeblad. Gudstjenester

Et nyt kirkeblad. Gudstjenester Forside: Frederiksstad og Husum danske menigheder Kirkeblad nr.1 juni-august 2015 En ny Ånd For mange står kirken som noget lidt gammeldags. Beroligende, siger nogle. Kedeligt, siger nogle andre. Jeg kan

Læs mere

TØNDER KULTURUGE 2013

TØNDER KULTURUGE 2013 STØTTES AF: ECCO & TØNDER HANDELS- GYMNASIUM OG HANDELSSKOLE TØNDER KULTURUGE 2013 Lad dig inspirere Fordyb dig Bliv underholdt Prøv noget nyt Og ikke mindst - nyd det! KL. ÅBNING 2/11 HØJER - Kiers Gaard

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER SEPTEMBER 2015 Det sker i Brøndby Søndag den 13. september kl. 10.00 Kulturløbet 2015 Kulturhuset Brønden Kulturkalender September 2015 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER SEPTEMBER 2015 Udstillinger:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

OPERAen i København: PORGY & BESS

OPERAen i København: PORGY & BESS I løbet af januar udsender vi via NETS kontigentopkrævning for 2014. www.silkeborg-teaterkreds.dk Nyhedsbrev nr. 48 5. december 2013 Julegaveidé: GAVEKORT TIL TEATERFORESTILLINGER Du kan glæde dine nærmeste

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere