DANSK SOM ANDETSPROG IND/MEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SOM ANDETSPROG IND/MEL"

Transkript

1 DANSK SOM ANDETSPROG IND/MEL D HAASE FORLAG

2 VELKOMMEN Dette katalog præsenterer materialer til undervisning i dansk som andetsprog fra HAASE FORLAG. Alle titler, der er medtaget, er specielt udviklet med henblik på danskundervisning af elever, der ikke har dansk som modersmål. Fælles for materialerne er, at de tager udgangspunkt i elevernes individuelle erfaringer og bygger på en forståelse af mellemsprogets betydning for udvikling af danskkundskaberne. De fleste af materialerne kan gennemses i uddrag online på haase.dk. Har du spørgsmål til nogle af titlerne, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller på På haase.dk kan du løbende orientere dig om forlagets øvrige udgivelser nyheder og backlist og forfatterbiografier. Her kan du også bestille dette katalog i en trykt udgave. INDHOLD Til indskoling Her er jeg 3 Til mellemtrinnet Langt ude i skoven... 4 Ræven med perlehalen 5 Æbletræet og andre historier 6 Sprogvurdering Du har ik spørt appelsin 7 Til inspiration Sprogmosaik 8 Den magiske sprogpose 9 Lyt, leg og lær 10 Jeg kan navnet på elleve farfar 11 Matematikopslagsbogen 12 En sær og frygtelig kamel 13 Redaktionen afsluttet juni Priser er angivet ekskl. moms. Forbehold for prisændringer. Venlig hilsen HAASE FORLAG HAASE FORLAG Grundlagt 1877 Løvstræde 8, 2. tv 1152 K Tlf

3 HER ER JEG Melek og Muhammed lærer dansk Af Merete Engel, Lone Hallahan, Irene Hansen og Anita Rasmussen Et indskolingsmateriale, der lægger vægten på udviklingen af det talte sprog. Målet er, at de tosprogede elever tilegner sig sproglige kvalifikationer, så de kan indgå i undervisningen på lige fod med danske elever, før læsning og skrivning går i gang. Der lægges op til at skabe trygge rammer for eleverne, så det at lære et nyt sprog via samtaler, spil, lege og mange øvelser bliver både spændende og sjovt. Materialet er bygget op omkring praktiske øvelser med kopi ark i Lærerens bog, øveark og opgaver i Elevbogen samt cd med lyttetekster og sange. Emnerne er: kroppen, følelser, tøj, tal og former, kolde og varme lande. Ved at lytte/forstå, handle og tale opøves den aktive kommunikation mellem lærer og elev og eleverne indbyrdes lige fra begyndelsen. Børnehaveklasse-2. klasse.»man kan kun ønske, at Her er jeg bliver en del af alle tosprogede elevers danskmateriale.«folkeskolen»jeg kan varmt anbefale det til alle skoler med fremmedsprogede elever.«læsepædagogen ELEVBOG: 32 sider illustreret kr. 48,00 isbn LÆRERENS BOG: 77 sider + 27 kopiark illustreret kr. 300,00 isbn CD: 25 minutter kr. 150,00 isbn

4 LANGT UDE I SKOVEN... Et emnearbejde om træer. Dansk som andetsprog for mellemtrinnet Af Mona Engelbrecht, Lone Hallahan, Irene Hansen og Anita Rasmussen Materialet kan anvendes i alle sammenhænge, hvor der undervises i dansk som andetsprog på mellemtrinnet. Det gennemgående tema er træer, belyst i bred forstand gennem både faglige og skønlitterære tekster, specielt tilrettelagt for tosprogede børn. Der er således aspekter af biologi, kulturhistorie og dansk indbygget i materialet. Lærervejledningen indeholder arbejdsopgaver og kopiark med varierede opgaver, som knytter sig til Elevbogens tekster. Elevbogens faglige og skønlitterære tekster er på hvert opslag illustreret med fotos eller tegninger til støtte for elevens læsning, lytning og forståelse. Som gennemgående princip arbejdes med forforståelse, så højtlæsning, derefter arbejdet med teksten og til sidst opsamling. Elevbogens skønlitterære tekster samt lytteteksterne fås på cd. De skønlitterære historier er indtalt af Tommy Kenter. Elever i modtagelsesklasser, på støttehold, i sprogcentre samt den almindelige danskundervisning i klasser med tosprogede børn fra klasse.»man må sige, at det i høj grad er lykkedes forfatterne at udarbejde et materiale med henblik på at træne de tosprogede elevers indholdsforståelse, når de læser faglige og skønlitterære tekster.«folkeskolen ELEVBOG: 48 sider illustreret i sort/hvid og farver indbundet kr. 160,00 isbn LÆRERVEJLEDNING: 47 sider + 55 kopiark illustreret spiralryg kr. 360,00 isbn CD: 30 minutter kr. 150,00 isbn

5 RÆVEN MED PERLEHALEN Et kurdisk folkeeventyr Af Mesut Zîlan, Merete Engel og Søren Hegnby Materialet bygger på et kurdisk folkeeventyr om en ræv, som af sin flok bliver hånet og mobbet for sin lille, grimme hale, men senere med list og hjælp fra en gammel kone narrer de andre ræve og slutter fred med dem. Eventyret er letlæst og universelt i sin problematik. Forståelsen af indholdet støttes af illustrationer på alle bogens opslag. Lærervejledningen indeholder øvelser og aktiviteter til det sproglige arbejde med eventyret samt kopiark. Indledningsvis arbejdes med aktiviteter, som skal opbygge forforståelsen. Derefter arbejdes med læsningen fra helhed til detalje, med øvelser til støtte for indholdsforståelsen samt opgaver, der opbygger elevernes mundtlige og skriftlige sprog. Der er ideer til aktiviteter, som den enkelte lærer kan overføre til andre materialer og tilpasse sin egen elevgruppe. På cd en er historien indlæst i to tempi af Holger Scheibel. Modtagelsesklasser, til hold- og støtteundervisning og al mindelig danskundervisning i klasser med tosprogede børn på klassetrin.»her er et forlag, der tør satse på dette område med en god kvalitetsudgave. Ræven med perlehalen kan på det varmeste anbefales.«folkeskolen EVENTYRBOG: 36 sider illustreret indbundet kr. 80,00 isbn LÆRERENS BOG: 28 sider + 32 kopiark kr. 296,00 isbn CD: 60 minutter kr. 150,00 isbn

6 ÆBLETRÆET OG ANDRE HISTORIER Dansk for tosprogede på mellemtrin Af Birgit Bach og Ellen Bech Dette materiale henvender sig til tosprogede elever, som er ude over begynderstadiet i deres tilegnelse af dansk i folkeskolen. Der arbejdes med forforståelse, fortælling, læsning, samtale om forståelsen af indholdet og opbygning af enkle sætninger, rigtig ordstilling og ordklassernes former. Læsebogen indeholder tre tekster, der er gennemillustreret til støtte for læsningen. En hverdagshistorie, to historier med eventyrets træk og et rim om familiemedlemmer. Teksterne er opbygget med gentagelse af ord og sætninger, som letter sprogtilegnelsen. Arbejdsbogen indeholder opgaver til historierne beregnet til individuel løsning og som pararbejde. Lærervejledningen indeholder mange varierede opgaver også med forslag til dramatisering og sanglege samt kopiark. Cd en indeholder historierne fra læsebogen indtalt og også indspillet i sangudgaver samt lytteøvelser, hvortil teksten findes i lærervejledningen. Elever i modtagelsesklasser, på støttehold, i sprogcentre samt almindelig danskundervisning fra klasse.» spændende, inspirerende og lærerigt Dansk som andetsprog forbliver ikke et luftigt begreb.«ufe-nyt»materialet anbefales på det varmeste.«folkeskolen LÆSEBOG: 72 sider illustreret kr. 96,00 isbn ARBEJDSBOG: 40 sider illustreret i farver kr. 49,00 isbn LÆRERVEJLEDNING: 43 sider + 67 kopiark illustreret spiralryg kr. 390,00 isbn CD: 62 minutter kr. 150,00 isbn

7 DU HAR IK SPØRT APPELSIN Vurdering af andetsprog/mellemsprog hos 5-7-årige tosprogede børn Af Bente Bundgaard, Merete Engel, Mubeen Hussain og Karen Kjær Materialet giver brugeren et redskab til at se, hvordan det tosprogede barn bruger andetsproget, og kan være en hjælp til at tilrettelægge forløb, som hjælper barnet videre i dets sproglige og almene udvikling. Der fokuseres først på barnets forståelse barnet lytter og handler og derefter på dets brug af sprog barnet lytter, svarer og fortæller. Udgangspunktet i vurderingen er at se på, hvad barnet kan, og hvilke strategier barnet benytter sig af, hvis det ikke kan finde danske ord for det, det gerne vil sige. Materialet indeholder 6 opgaveark, dertil 6 vurderingsark, en række billedkort, billedark til kopiering samt en vejledning. Vejledningen giver en grundig instruktion i materialets anvendelse med praktiske eksempler på sprogvurderingen, og med forslag til sprogstimulerende aktiviteter. Materialet er specielt udviklet til tosprogede børn, men kan også anvendes til børn med dansk som modersmål. Det er afprøvet og udviklet i Karlebo og Hvidovre kommuner. Vurderingsarkene er oversat til somali, tyrkisk, urdu og arabisk. Pædagoger, børnehaveklasseledere/lærere i indskolingen, tosprogskonsulenter og talehørepædagoger.» velgennemarbejdet og instruktivt... særdeles velegnet til at teste tosprogede børns sproglige udvikling på såvel dansk som modersmål i børnehave og indskoling. Det kan også anvendes til børn med dansk som modersmål et godt redskab for alle, der arbejder med tosprogede børn i indskolingen og førskoleområdet.«folkeskolen 112 sider + 6 billedark inkl. vurderingsark på somali, tyrkisk, urdu og arabisk kr. 450,00 isbn

8 SPROGMOSAIK Ideer til sprogstimulering og sprogiagttagelse Af Catarina Littman & Carin Rosander. Bearbejdet og oversat til dansk af Merete Engel, Inge Høirup og Annette Winther SPROGMOSAIK består af en samling undervisningsideer og opgaver, som via leg stimulerer eleverne til at tale dansk i forskellige sammenhænge. Rollespil, læsning, skrivning, fortælling, informationssøgning, diskussioner, problemløsning, temaarbejde, bingo, interview og lytteøvelser er nogle af de elementer, der skal træne eleverne i det danske sprog. Bogen består af to dele. Første del er en kortfattet oversigt over teorier og forskellige arbejdsmetoder inden for undervisning i dansk som andetsprog samt en gennemgang af specielle vanskeligheder med det danske sprog. Anden del består af et idékatalog med 112 opgaver og ideer til undervisningen, heraf mere end en tredjedel med kopiforlæg. Opgaverne med kopiforlæg er tilrettelagt med mulighed for at differentiere i sværhedsgrad, således at de enkelte opgaver og øvelser kan tilpasses den aktuelle elevgruppe. SPROGMOSAIK henvender sig til undervisere af elever i modtageklasser og sprogcentre i indskoling og på mellemtrin samt begge elevgrupper i almindelige klasser med tosprogede elever på samme niveau. En del af opgaverne kan også benyttes i de ældste klasser og voksenundervisning. Alle lærere og pædagoger, der beskæftiger sig med dansk som andetsprog.»et godt og brugbart materiale... velegnet til netop at iagttage den sproglige udvikling.«ufe-nyt 135 sider sider kopiark spiralryg kr. 498,00 isbn

9 DEN MAGISKE SPROGPOSE Sprogstimulering af tosprogede børn Af Marie-Louise Nyberg. På dansk ved Beata Engels Andersson og Vibeke Chae Ellekilde Et praktisk arbejdsredskab for pædagoger i daginstitutioner og lærere i børnehaveklasser, der vil i gang med sprogstimulerende aktiviteter for deres tosprogede børn. Marie-Louise Nyberg er svensk sprogpædagog og har ved flere lejligheder holdt kurser i Danmark. Hun redegør her for sine pædagogiske ideer og fortæller om, hvordan hun skaber rammerne for og det praktiske indhold i sin sprogtræning. Et vigtigt element er hendes sang- og sprogposer med spændende og overraskende indhold ting fra dagligdagen, figurer og billeder, som børnene arbejder med ud fra ideen om at svare med hele kroppen. Det er en metode, der bygger på det intensive TPR-system (Total Physical Response) på dansk nærmest at svare med kroppen. DEN MAGISKE SPROGPOSE indeholder ideer og vejledning til at komme i gang, et eventyr med forslag til aktiviteter og 22 TPR-øvelser. Materialet er tilpasset danske forhold mht. tekster, rim, remser og sange. Lærere og pædagoger i børnehaver og indskoling, 3-6 år.»... en sand guldgrube...«samspil»et godt layout, fotos og tegninger, forslag til indholdet i sprogposerne og adresseliste til relevante indkøbssteder samt en litteraturliste er alt sammen med til at gøre bogen inspirerende og nem at anvende.«folkeskolen 64 sider kr. 80,00 Haases Pædagogiske Skrifter isbn

10 LYT, LEG OG LÆR Lær sprog med kroppen. TPR-metoden i dansk som andetsprog Af Jörgen Niklasson. På dansk ved Beata Engels Andersson LYT, LEG OG LÆR er en metodebog til basisundervisningen i dansk som andetsprog for elever i indskolingen og på mellemtrinnet. Her kan alle være med, bogen er nem at gå til og let at bruge. Efter en nøje tilrettelagt plan følges et øvelsesforløb, hvor eleverne lytter til læreren, udfører en række handlinger, hvorved de aktivt svarer med hele kroppen, og efterhånden forstår, husker og lærer dansk. Bogen indeholder en kort redegørelse for TPR(Total Physical Response)-metodens kvaliteter, introduktion til øvelserne og derefter en lang række praktiske og undertiden morsomme øvelser, der giver rig mulighed for at differentiere og udvikle sine egne øvelsesforløb tilpasset elevgruppen. Jörgen Niklasson har erfaring med folkeskolens yngste elever, men i princippet kan TPR-øvelserne anvendes af alle som basal sprogtræning. Lærere og pædagoger i børnehaver, indskoling, folkeskolens mellemtrin.» fyldt med praktiske eksempler og øvelser God inspiration til alle, der arbejder med sprog og kommunikation.«folkeskolen 72 sider kr. 44,00 Haases Pædagogiske Skrifter isbn

11 JEG KAN NAVNET PÅ ELLEVE FARFAR Om undervisningen og lærerens rolle i en flerkulturel klasse Af Inger Nordheden. På dansk ved Inger M. Clausen Hvad kan undervisningen bidrage med for at mindske fremmedfjendskheden i stedet for at forstærke den? Inger Nordheden, lærer gennem tyve år i en forstad til Stockholm, fortæller om sine erfaringer med flerkulturelle klasser. Undervisningen skal være anderledes end i den traditionelle folkeskole, nye veje må prøves i bestræbelserne på at styrke de tosprogede elevers selvopfattelse og identitetsdannelse. Læreren skal tage den virkelighed, som findes i klasselokalet, alvorligt, mener hun. Bogen er et forsøg på at vise en arbejdsmåde, som tager udgangspunkt i børnenes baggrund. Klasselokalet er mødestedet for mange forskellige kulturer, forskellige historiske oplevelser og forskellige opfattelser af religion og af traditioner. Her defineres lærerens rolle, og her starter samarbejdet, der også må indbefatte forældrene som en vigtig ressource. Pædagoger og lærere for flerkulturelle klasser.» nuanceret og uden løftede pegefingre, let at læse og fri for lange teoretiske udredninger god kilde til inspiration og et væsentligt bidrag til interkulturel undervisning.«folkeskolen 112 sider kr. 80,00 Haases Pædagogiske Skrifter isbn

12 MATEMATIKOPSLAGSBOGEN Dansk-urdu. Dansk-tyrkisk Af Jørgen Mulvad Opslagsbøgerne støtter undervisningen af tosprogede elever i faget matematik. Eksempler på de grundlæggende begreber, som eleverne præsenteres for i folkeskolens undervisning, og mere komplicerede begreber, fx økonomi og statistik, forklares. Det alfabetiske register gør det nemt at søge det begreb, man gerne vil have forklaret, når man har mødt det på dansk. Opslagsbøgerne kan anvendes gennem det meste af skoleforløbet og foreligger i to udgaver: dansk-urdu og dansk-tyrkisk. Matematikopslagsbøgerne er udgivet med støtte af Undervisningsministeriets mediesektion. Fra klasse. DANSK-TYRKISK: 89 sider illustreret kr. 40,00 isbn (Kan kun bestilles på haase.dk) DANSK-URDU: 89 sider illustreret kr. 40,00 isbn (Kan kun bestilles på haase.dk) 12

13 EN SÆR OG FRYGTELIG KAMEL Folkelige fortællinger fra Somalia Udvalgt og redigeret af Torkild Mads Lange I dette udvalg af folkelige fortællinger møder vi den farverige afrikansk-somaliske kultur, som har rødder i den islamiske, arabiske verden. Her er tale om poetiske eventyr og livskloge fabler med talende dyr samt barske historier med finurlige pointer. Vi præsenteres for de lumske hyænemænd, der blander sig med menneskene, og kannibalkvinden, der kræver frisk menneskekød. Endvidere for typer som den magtfuldkomne hersker og den snarrådige yngling, den frække tyv og den gode sultan samt en forklædt profet med magt til at belønne den ydmyge og straffe den hovmodige. Den somaliske fortælletradition taler med sin helt egen stærke og humoristiske stemme om godt og ondt, enfoldighed og klogskab, om mod og angst, heltegerninger og svigt stof, vi for en stor dels vedkommende kan nikke genkendende til fra de europæiske folkeeventyr. Udgivet med støtte fra Danida og Dansk Flygtningehjælps Kulturbestyrelse.»Kulturchok en brat opvågning spændende udgivelse, der skal have mange roser herfra.«weekendavisen»... en herlig samling af poetiske eventyr, livskloge fabler og barske historier med en kraftfuld og humoristisk undertone.«lektørudtalelse, DBC 176 sider illustreret indbundet kr. 98,00 isbn

14 DANSK SOM ANDETSPROG IND/MEL D

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Titel: Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet

Læs mere

RELIGION MELLEMTRIN/UDSKOLING

RELIGION MELLEMTRIN/UDSKOLING RELIGION MELLEMTRIN/UDSKOLING R HAASE FORLAG WWW.HAASE.DK Velkommen I dette katalog præsenteres forlagets materialer til kristendomskundskab. Vi har valgt at give det overskriften religion når du har set

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Side 1 af 46 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Begrebsafklaring... 7 Tosprogethed... 7 Stilladsering og zonen for nærmeste udvikling... 7 Deltagelsesmuligheder...

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Stian Holes Garmanns hemmelighed

Stian Holes Garmanns hemmelighed Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

I n d h o l d. Introduktion...3. Globaliseringen er over os...5. Turisme i fattige lande...7. Sådan kan der arbejdes...9

I n d h o l d. Introduktion...3. Globaliseringen er over os...5. Turisme i fattige lande...7. Sådan kan der arbejdes...9 Bæredygtig turisme i en global verden Peter Bejder, Erika Brenner & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann Her på www.renturisme.dk er der supplerende materiale samt gratis elevaktiviteter og

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune 1 Forord...3 1.1 Strategi og handleplanens opbygning...5 2. Politikker for sprog og læsning...6 2.1 Dagtilbudsområdet...6 2.2 Skoler...6 2.3 Fælles overordnet værdigrundlag...7 3. Strategi og handleplan

Læs mere

Gullhoj er online 2 INDHOLD. Alle pakker er tilskudsberettigede

Gullhoj er online 2 INDHOLD. Alle pakker er tilskudsberettigede Katalog 2 INDHOLD ELLEN 3 ASTA OG MALTE 4-5 MULLE 6-7 FAMILIEN SIVERTSEN 8-9 SKATTEKISTEN 10-11 LÆSEHESTEN 12-13 GULLHOJS FAGBIBLIOTEK 14 KANON 15 VIDEN OM 16-17 PÅ BESØG I ZOO 18 GRAMMATIK 18 LÆSEPRØVER

Læs mere

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014 www.sdu.dk Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk Foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Fremgangsmåde... 4 Opgavens empiri... 6 Den kvalitative metode...

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til HIP HURRA for ASTRID Lærervejledning Jonna Byskov og Marianne Keinicke På vej til Indhold Intentionerne med bogen......................................... 3 Et værdifuldt forfatterskab.....................................

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2007 Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Klar Parat Job. Inspiration til arbejdsmarkedsrettet undervisning med etniske minoritetsgrupper. Klar Parat Job

Klar Parat Job. Inspiration til arbejdsmarkedsrettet undervisning med etniske minoritetsgrupper. Klar Parat Job Klar Parat Job Inspiration til arbejdsmarkedsrettet undervisning med etniske minoritetsgrupper Klar Parat Job Birte Hagelund Hansen & Patricia Brander Klar Parat Job Inspiration til arbejdsmarkedsrettet

Læs mere

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Side 1 Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Af Trine Krogh, Skolekonsulent, Glostrup Kommune Hans Månsson, Lektor, Kompetenceenheden

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering Skolens Sociale Liv Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering 1 Indhold: Isbjergsmodellen...3 Isbjergets enkelte lag og kompetenceområder...5

Læs mere