DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE"

Transkript

1 DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE DK

2 Det Europæiske Politiakademi, 2011 Gengivelse er tilladt med kildeangivelse Foto på forsiden: spansk politi En særlig tak til Hans-Peter Seewald, Bundespolizei, Innsbruck, Østrig, Pasquale Sorgonà, Polizia di Stato, Pescara, Italien, og Bernie Gravett, Metropolitan Police, London, Det Forenede Kongerige, for deres bidrag. Flere oplysninger om Europol kan fås på

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Introduktion 5 Operationel analyse 9 Mobilt kontor støtte på stedet 11 Retsmedicinsk og teknisk støtte 17 Fordelene ved et fælles efterforskningshold 21 National enhed for Europolsamarbejdet

4 2

5 INTRODUKTION Har du nogen sinde oplevet, at en efterforskning gi k i stå? Måske manglede der en forbindelse et sted? Måske førte ingen af sporene i sagen til noget? Har du oplevet sager, hvor den mistænkte samarbejdede med internationale kriminelle på tværs af grænsen? I alle disse sager kunne Europol have hjulpet. Europol støtter efterforsk ere i de 27 EU-medlemsstater i at forebygge og bekæmpe alle former for alvorlig international kriminalitet og terrorisme. Europols medarbejdere har ingen direkte beføjelser til at foretage anholdelser. Deres opgave er at støtte deres retshåndhævende kolleger i hele Europa ved at indsamle, analysere og formidle efterforskningsoplysninger og koordinere internationale politioperationer. Europols partnere bruger dette input til at forebygge, afsløre og efterforske kriminelle handlinger samt spore og retsforfølge kriminelle. Europol leverer et unikt sæt operationelle ydelser til EU og fungerer som: støttecenter i retshåndhævende operationer informationscentral for kriminelle data center for retshåndhævelsesekspertise. Den europæiske efterforsker giver en kort gennemgang af, hvordan politifolk kan drage nytte af Europols operationelle støtte. Hvert kapitel beskriver de forskellige former for støtte, som Europol tilbyder: 3 operationel analyse mobilt kontor støtte på stedet retsmedicinsk og teknisk støtte fordele ved et fælles efterforskningshold information om de nationale Europolenheder. Hvis du mener, at du i din efterforskning ville kunne drage fordel af støtte fra Europol, bedes du kontakte din nationale Europolenhed. Andrzej Mitura

6 4

7 OPERATIONEL ANALYSE Fra en østrigsk efterforsker: Den første rapport indløb i vores enhed hos Østrigs nationalpoliti i Innsbruck en sen aften i november. Rambuktyve var kørt ind i ruden til en elforretning og var stukket af med store mængder elektronik. Snart dannede der sig et mønster, da fire østrigske elforretninger i samme kæde systematisk blev udsat for nøjagtig samme slags røveri. Modus operandi: Banden stjal et køretøj og kørte det direkte ind i forretningens rude; nogle gange brugte de først en stenskærer til at fjerne de beskyttende betonsteler uden for forretningen. Under rambuktyverierne styrtede op til fem personer ind i forretningen, og på under 1½ minut fyldte de store indkøbsposer med dyre elektronikvarer såsom kameraer, mobiltelefoner, notebooks og MP3-afspillere. Det hele blev filmet af forretningens CCTV-kameraer. Ud fra det indsamlede bevismateriale indså vi hurtigt, at vi havde at gøre med en organiseret kriminel gruppe fra Litauen. Denne internationale forbindelse fik os til at henvende os til Europol. Vi kom med det samme i kontakt med vores nationale Europolenhed og fik iværksat processen. Vi udvekslede de efterforskningsdata, vi allerede havde indsamlet om banden, bl.a. om deres litauiske mobiltelefoner, som de havde brugt i Østrig. Disse oplysninger blev registreret i Europols informationssystem, og vi fik tilsendt Europols analyserapport med oplysninger om forbindelser til Belgien, Frankrig, Italien og Sverige. De mistænkte var blevet kontrolleret af politiet på vejen og ved grænseovergangene til flere lande heldigvis var deres id-kort og køretøjets registreringspapirer i mange tilfælde blevet registreret, hvilket gjorde det muligt for os alle at få oplysningerne via Europol. Europol arrangerede så et operationelt møde, hvor de forskellige politimyndigheder kunne drøfte efterforskning, taktik og fremtidige politioperationer. De litauiske myndigheder var naturligvis en central del af denne internationale gruppe af efterforskere fra seks lande. Efterforskningen afslørede, at det var den kriminelle gruppes litauiske bagmænd, som instruerede banden i, hvilke forretninger de skulle udvælge, og hvad de skulle stjæle. Bandelederne tog så med deres»soldater«til de udvalgte lande og aflagde forud besøg i forretningerne for at se på deres indretning og placeringen af de varer, de havde udset sig. De foretog rambuktyverier i Belgien, Frankrig, Italien, Sverige og Østrig, alle rettet mod de samme to multinationale elektronikkæder. Denne bande har gennemført mindst 20 rambuktyverier i hele Europa, som alene i skader løber op i anslået 1,5 mio. EUR. De litauiske myndigheder satte denne sag øverst på dagsordenen, og vi planlagde derfor vores aktionsdag i Litauen på et koordinationsmøde, som Eurojust var vært for. En morgen i april foretog 55 litauiske politibetjente med støtte fra kolleger fra Sverige og Østrig 16 ransagninger for at fange de mistænkte og indsamle eventuelt bevismateriale. To Europolmedarbejdere var til stede som yderligere hjælp til efterforskerne. Vi havde en vellykket aktionsdag og rettede et stort slag imod banden, idet 18 personer blev sat bag tremmer. Dette er et perfekt eksempel på, 5 Jean-François Guiot Rambuktyve plyndrer forretningen og fylder tyvekosterne i store indkøbsposer på under 1½ minut.

8 hvor effektivt internationalt samarbejde kan være. Europol og netværket af forbindelsesofficerer støtter og skaber kontakt mellem europæiske retshåndhævelsesmyndigheder, så de sammen kan tackle grænseoverskridende kriminalitet. Efter indsatsen fortalte den elektronikforhandler, som havde været udsat for forbrydelserne, at der siden anholdelserne ikke havde været flere rambuktyverier i Europa, så det var et fremragende resultat for alle parter. ANALYTISK STØTTE 6 Analysearbejde er en central del af Europols aktiviteter. Europol beskæftiger over 100 kriminalanalytikere, som er blandt de bedst uddannede i verden. Europols analytikere bruger de mest avancerede værktøjer til at afsløre de farligste netværk af organiserede kriminelle og terrorister, der opererer i Europa. Arbejdet foretages inden for rammerne af en analysedatabase. Denne analysedatabase er et instrument, der kun findes hos Europol. Her samarbejder analytikere med specialister inden for organiseret kriminalitet og terrorisme om at indhente efterforskningsdata. Analysedatabaserne dækker alle højt prioriterede områder inden for alvorlig kriminalitet, som vedrører EU. Der kan ydes analytisk støtte uden for Europols lokaler og direkte på stedet. Analysedatabaserne dækker en bred vifte af operationelle og strategiske produkter, som deltagerne deler. Der kan oprettes et specifikt målgruppeteam eller et fælles efterforskningshold inden for rammerne af en analysedatabase, som kan hjælpe en gruppe af medlemsstaterne med at håndtere et fælles kriminelt fænomen. OPERATIONELT CENTER 24/7 Europol leverer en hurtig, fleksibel reaktion på igangværende internationale efterforskninger. Europols operationelle center er det Rein Partel centrale sted, hvor data fra forskellige kilder og lande krydstjekkes. Hovedformålet er at støtte retshåndhævelsesmyndigheder i løbende internationale efterforskninger og være det kontaktsted, der modtager operationelle anmodninger og oplysninger. Europols analytikere kan foretage en samlet søgning i alle Europols datasystemer efter eventuelle manglende brikker i igangværende efterforskninger. Europols operationelle koordinations- og støttecenter arbejder alle døgnets timer. Europol yder årligt støtte i over sager om alvorlig kriminalitet og terrorisme, et tal, der stiger fra år til år.

9 SIENA Europols forbindelsesofficerer, analytikere og eksperter bruger sikre og innovative kommunikationsmidler i deres arbejde. Siena (Secure Information Exchange Network Application) er den nye generation af værktøjer, der opfylder det 21. århundredes kommunikationsbehov hos EU s retshåndhævende myndigheder. Siena bruges til at styre udvekslingen af operationelle og strategiske kriminalitetsrelaterede data mellem medlemsstaterne, Europol og tredjeparter, som Europol har indgået samarbejdsaftaler med. Siena opfylder alle de retlige krav til databeskyttelse og fortrolighed. Derved garanteres sikker udveksling af følsomme data. Shutterstock Medlemsstatens forbindelseskontor Siena Medlemsstaten (en anden kompetent myndighed) Medlemsstatens nationale Europolenhed Tredjeparter Europol garanterer sikker udveksling af kriminalitetsrelaterede data gennem Siena. 7 EUROPOLS INFORMATIONSSYSTEM Shutterstock Dreamstime EUROPOLS FORBINDELSESOFFICERER Omkring 130 forbindelsesofficerer er udstationeret i Europols hovedkvarter. Disse forbindelsesofficerer er udsendt til Europols informationssystem gør det muligt forskninger og letter en sikker og pålidelig at lagre, søge efter, visualisere og skabe udveksling af følsomme data. Informationssystemet er tilgængeligt på alle officielle forbindelse mellem data vedrørende grænseoverskridende kriminalitet. Her kan retshåndhævende organer i hele Europa systemet bliver det muligt at matche bio- EU-sprog. I de kommende udgaver af samarbejde om internationale efterforskninger. Systemet finder automatisk alle tryk og fotos. metriske data som dna-profiler, fingeraf- mulige matcher mellem forskellige efter- Europol af retshåndhævende myndigheder rationelle data. De deltager i operationelle i og uden for EU. De sikrer et hurtigt, effektivt samarbejde baseret på personlig konrancer og grænseoverskridende overvåg- møder og koordinerer kontrollerede levetakt og gensidig tillid. Netværket af ning i et kontaktsystem, som er i drift Europolforbindelsesofficerer er en enestående platform, hvor politifolk fra over rolle og er i kontakt med deres nationale døgnet rundt. De har også en rådgivende 30 lande samarbejder i et sikkert operationelt miljø. Forbindelsesofficererne deltales efterforskningshold. eksperter for at støtte etableringen af fælger aktivt i alle analytiske projekter og letter udvekslingen af strategiske og ope-

10 8 Shutterstock

11 MOBILT KONTOR STØTTE PÅ STEDET Der indløber rapport om røverier i fire smykkeforretninger i Paris. Der har også været et røveri i en smykkeforretning på Boulevard Barceló i Bruxelles, Belgien. I Wien og Salzburg i Østrig er seks smykkeforretninger blevet røvet af mistænkte fra Estland efter en lignende modus operandi. Et eksempel på de smykkeforretninger, der tiltrækker den kriminelle bande Som hjælp til de nationale efterforskere afholder Europol et indledende møde med politifolk fra Belgien, Estland, Frankrig, Tyskland og Østrig. I Estland planlægger og gennemfører man en fælles politiaktion. Under operationen anholdes alle mistænkte, og der foretages ransagninger i deres boliger. Mange mobiltelefoner, simkort, notater og anden dokumentation beslaglægges. Europol analyserer disse data for eventuelt at afsløre flere internationale forbindelser. Man finder fysisk bevismateriale, der forbinder de mistænkte med røverierne. Europol modtager data fra de implicerede lande, som analyseres grundigt under hele operationen. Der udsendes flere rapporter til de berørte medlemsstater. På selve aktionsdagen foretages der anholdelser og ransagninger med støtte fra et Europolhold. Specialister og analytikere er til stede i koordinationscentret i Tallinn, og et mobilt kontor på stedet yder støtte under hele aktionen. Denne operation førte til identifikation og anholdelse af otte mistænkte medlemmer af estiskbaserede bander i Belgien, Frankrig og Østrig. Europol yder støtte i over sager om året. I mange af dem oprettes der et mobilt Europolkontor, hvor Europolmedarbejdere arbejder på stedet. 9 MOBILT KONTOR Det mobile kontor, der bemandes af Europoleksperter og -analytikere, kan yde støtte til en lang række aktiviteter såsom løbende efterforskning, større sportsbegivenheder, centrale internationale konferencer og andre situationer, hvor der er brug for et politisamarbejde for at skabe sikkerhed. Europol leverer følgende ydelser: Tidstro, sikker adgang til forskellige af Europols edb-analysesystemer. Data om personer og telefonnumre kan tjekkes ved hjælp af det mobile kontor. Det øjeblikkelige resultat er uvurderligt, og det når hurtigt ud til efterforskningen, som skrider hurtigt frem. Mulighed for analytiske produkter på stedet såsom rapporter, kort og andre data. Mulighed for at oprette flere mobile kontorer i forbindelse med samme operation i tilfælde af samtidige anholdelser forskellige steder. En satellitforbindelse øger systemets fleksibilitet. OPERATION MONET V Under Operation Monet V ydede Europol via det mobile kontor analytisk støtte til spanske retshåndhævende myndigheder på Gran Canaria. En Europolanalytiker var til stede under hele operationen, som var rettet mod kontantkurerer i højrisikoområder. Takket være operationen beslaglagde Guardia Civil EUR, 1,2 kg kokain og andre ulovlige produkter.

12 10

13 RETSMEDICINSK OG TEKNISK STØTTE Fra en italiensk efterforsker: Klokken er fem om morgenen, og min taxa holder udenfor og venter. På den tid af dagen er det stadig mørkt her, selv om vi kun er i slutningen af juli. Haags morgenluft er kølig, og den har en snert af salt fra havet. Om et par minutter kommer jeg til Europols hovedkvarter i min egenskab af national ekspert udnævnt af Italiens politi. Min opgave er at koordinere en international operation med kodenavnet Creieur. bolig o.l. til bandemedlemmerne og sørger for transport til og fra lufthavne og banegårde. Selvfølgelig er der også soldater dvs. dem, der skal skaffe kreditkortene. Alle skal opfylde månedlige»mål«. Efterforskningen fører til de første identifikationer og anholdelser: Når vi hører, at et medlem skal ankomme med fly, identificerer vi dem. Hvis vi hører, at de får udleveret kortaflæsere, anholder vi dem. Hver gang vi går i aktion, bruger vi en anden politimand for at mindske mistanken om en planlagt aktion. Vi forsøger at sammenstykke de brikker, der kan føre os til bandelederne. Efterforskningen går hurtigere og hurtigere. På omkring to år er omtrent telefonopkald blevet aflyttet fra 450 telefoner, og der opstår lidt efter lidt et klart billede af den rumænske kriminelle organisation. Det er en dygtig bande, som stjæler millioner af euro hvert år. 11 Alexandra Wegner Men lad mig gå tilbage i tiden og forklare, hvordan jeg er endt i Europol en tidlig julimorgen. Den italienske by Pescara lider alvorligt under svindel med aflæsning af kreditkort. Bevismaterialet tyder på, at de skyldige er en kriminel gruppe fra Rumænien. Den lokale offentlige anklager har givet tilladelse til efterforskningen, og politiet kan bruge de sædvanlige metoder som telefonaflytning, overvågning, oversættelser og skygningsaktiviteter. Det er en travl gruppe, og der gøres alt for at sikre, at de ikke ved, at de bliver aflyttet. Politiholdet er erfarent, dygtigt og engageret. De kriminelle ser ud til at være velorganiserede. De indsamler oplysninger og sender dem til Rumænien, hvor de falske kreditkort bliver fremstillet og sendt tilbage til banderne på stedet, fra den ene ende af kontinentet til den anden. Hele EU er under angreb. Det er en meget avanceret operation. Bagmændene i Rumænien styrer de stjålne oplysninger, teknikere fremstiller kortaflæserne og henter data fra dem, logistikspecialister tager sig af at skaffe Vi indgiver vores endelige rapport til statsanklageren i Italien. 36 personer skal anholdes i fem lande, og vi gør det diskret, så vi ikke ødelægger resten af operationen. Banden opererer i hele Europa. Der udarbejdes europæiske arrestordrer, men de kan ikke blive forkyndt. Anklageren står fast og udnytter sin store erfaring han kontakter Europol og Eurojust. Vi mødes, præsenterer os for hinanden og fortæller, hvad vores mål er, hvad vi har brug for, og hvilke lande der er involveret. Vi udveksler bevismateriale og fastsætter det næste møde. Nu deltager også andre politifolk, og retsinstanser fra de involverede lande er til stede. Vi lægger sidste hånd på de operationelle detaljer og fastsætter datoen for aktionen. Det er grunden til, at jeg nu står her i Haag. Næste skridt er at etablere et operationelt center i Europols hovedkvarter. Fra telefonaflytninger ved vi, at de kriminelle er begyndt at blive mistænksomme, så anklageren forbereder anhol-

14 Beslaglagt bevismateriale under Operation Creieur 12 delserne. Jeg træder ind i det operationelle center og ser et hold Europoleksperter, der er parat til at gå i aktion. Et mobilt Europolkontor står klart. Jeg står i hjertet af politiarbejdet i Europol og er i kontakt med politihold spredt ud over hele kontinentet. Aktionsdagen begynder klokken 6, og overalt i Europa bliver der foretaget anholdelser. Nyheder begynder at tikke ind fra Italien, Rumænien og Nederlandene. Samarbejdet er fremragende, telefonerne ringer. Det lykkes os at spore kriminelle, som var forsvundet. Folk, der skulle have været i Irland, var der ikke mere, men de kan eventuelt være i Belgien. I løbet af et par minutter er vi i kontakt med en belgisk forbindelsesofficer. Han fortæller, at tre personer er blevet tilbageholdt, og to af dem står på listen over eftersøgte bingo! Flere bliver anholdt i løbet af de følgende to dage. Til sidst er to tredjedele af de eftersøgte kriminelle pågrebet. Dét var internationalt teamwork, når det er bedst vi ville aldrig være nået så langt uden Europol og Eurojust. Europol blandede sig ikke. De sagde:»det her er jeres efterforskning, ikke vores«. De kom med værdifuld hjælp, kompetente ressourcer og en positiv indstilling. Vi var ikke i tvivl om, at det ville have været umuligt at opnå et så overbevisende resultat uden hjælp fra vores partnere i hele Europa. Og der er endnu et positivt resultat alle operationelle data fra Creieur bliver samlet i en dedikeret analysedatabase, hvor de kan være til hjælp i andre igangværende og fremtidige efterforskninger. Når jeg ser tilbage på det hele, var det spændende at opleve en så velkoordineret politiaktion, især for mig, som besøgte denne kolde by ved Nordsøens kyst, langt fra min solrige italienske hjemby.

15 RETSMEDICINSK OG TEKNISK STØT TE Europol tilbyder retsmedicinsk og teknisk støtte på følgende områder: bedrageri med betalingskort eurofalskmøntneri og fremstilling af kopivarer internetkriminalitet lukning af ulovlig narkotikaproduktion og -lagring samt deponeringssteder. 13 Europol støtter en efterforskning af det største ulovlige narkotikalaboratorium, der nogen sinde er fundet i Nederlandene.

16 LUKNING AF NARKOTIKALABORATORIER 14 Der fremstilles store mængder ulovlig syntetisk narkotika i EU, især amfetamin og ecstasy. Hvert år identificeres, beslaglægges og lukkes omkring 60 til 90 store produktionsanlæg. Under efterforskningen i medlemsstaterne finder politiet ofte frem til de steder, hvor potentielt farlige narkotikaprækursorkemikalier opbevares. Europols eksperter hjælper med til at få lukket de ulovlige produktionsanlæg og indsamle bevismateriale. De foretager også tekniske undersøgelser af specialfremstillet og industrielt udstyr, som beslaglægges i produktions- og lageranlæg. Europols system til sammenligning af ulovlige laboratorier (Europol Illicit Laboratory Comparison System EILCS) omfatter detaljerede fotografiske og tekniske data om produktionsanlæg, lagre og deponeringssteder. Dette gør det muligt at identificere sammenfald mellem beslaglagt udstyr, materialer og kemikalier. Desuden indeholder Europols database over syntetiske stoffer (Europol Synthetic Drug System, ESDS) data om modus operandi og større beslaglæggelser. Dette gør det muligt at identificere sammenfald mellem beslaglæggelser samt profilere og identificere kriminelle grupper. Europols database over specifikke skjulesteder (Europol Specific Means of Concealment (ESMC) indeholder oplysninger om de metoder, der bruges til at skjule kokain under transport. Eksempel på fotografiske data lagret i Europols ESDS/ESMC: brug af dyr til at gemme kokain.

17 CENTRALKONTORET FOR BEKÆMPELSE AF EUROFALSKMØNTNERI Europol er udnævnt til EU s centralkontor for bekæmpelse af eurofalskmøntneri. Denne retlige status giver Europol ret til at handle som kontaktpunkt på verdensplan med henblik på bekæmpelse af eurofalskmøntneri. I denne egenskab yder Europol bl.a. retsmedicinsk bistand til at fastslå oprindelsen af materialer og anordninger, der bruges til at fremstille falske pengesedler. Desuden yder Europol teknisk støtte og undervisning i tekniske og taktiske spørgsmål for at beskytte euroen mod forfalskninger. PROGRAM TIL SPORING AF FINANSIERING AF TERRORISME (TERRORIST FINANCE TRACKING PROGRAM, TFTP), EN NY ENHED TIL BEKÆMPELSE AF TERRORISME 15 Den 1. august 2010 trådte en aftale mellem USA og EU i kraft om behandling og overførsel fra EU til USA af data vedrørende finansiering af terrorisme. Formålet er at støtte det amerikanske program til sporing af finansiering af terrorisme. Europol har fået overdraget ansvaret for at føre tilsyn med USA s anmodninger om dataoverførsler. Europol gennemgår dataanmodningerne fra USA og sikrer, at de overholder aftalens bestemmelser. USA kan ikke modtage data, medmindre og før Europol har gennemgået hver enkelt anmodning. Denne aftale giver Europol mulighed for at modtage efterretninger fra det amerikanske analyseprogram og også for at sende europæiske analyseanmodninger til USA s sporingsprogram. For at imødekomme kravene i denne aftale har Europol oprettet en dedikeret enhed bestående af finansspecialister og analytikere med stor erfaring inden for bekæmpelse af terrorisme, som samarbejder aktivt med de amerikanske myndigheder, således at EU s og USA s myndigheder sammen kan levere en robust, omfattende indsats for at bekæmpe finansiering af terrorhandlinger. Antiterrormyndigheder i EU s medlemsstater kan gennem Europols de - dikerede enhed få adgang til dette store amerikanske program, f.eks. for at tjekke terrormistænktes finansielle aktiviteter.

18 16

19 FORDELENE VED ET FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLD Selv de største og mest avancerede politiorganisationer kan få gavn af et fælles efterforskningshold. En af partnerne i Operation Golf Londons Metropolitan Police Service har stor erfaring med internationale efterforskninger. Som den største politistyrke i Det Forenede Kongerige med et imponerende internationalt ry undersøger de regelmæssigt forbrydelser og lovovertrædelser på den internationale arena, hvor de udnytter egne og deres partneres ressourcer. Men selv de måtte konstatere, at det fælles efterforskningshold, som de oprettede sammen med de rumænske myndigheder for at efterforske en specifik sag om menneskesmugling i London, var til stor fordel for deres efterforskning. Det fælles efterforskningshold betød, at to rumænske politifolk blev udstationeret i London. Dette var af uvurderlig værdi, fordi det gav Metropolitan Police mulighed for at forstå de kulturelle, juridiske og operationelle udfordringer, de stod over for i samarbejdet med en udenlandsk forvaltning. Muligheden for at iværksætte undersøgelser og bevidstheden om, at de kunne og ville blive gennemført i Rumænien på deres vegne uden en masse formelle retsanmodninger, var en stor administrativ lettelse. Adgangen til lokal ekspertviden, som omfattede både sprog, efterforskning, lokalviden og nationale kontakter i Bukarest, gjorde det meget lettere at gennemføre operationen. Der er ingen tvivl om, at den økonomiske støtte fra Europa-Kommissionen var en hjælp og bidrog til at få gennemført operationen. Denne økonomiske støtte blev brugt til at finansiere operationelle møder i England, Rumænien og Spanien samt hos Europol og Eurojust i Haag. På disse møder kunne politifolkene sammen med de retlige myndigheder, Europol og andre partnere planlægge og koordinere operationen, i takt med at den udviklede sig. Europols støtte til det analytiske arbejde, som indgik i Operation Golf, og til den operationelle indsats gennem forbindelseskontorerne sikrede sammen med den juridiske støtte fra Eurojust, at alle de instrumenter, der er til rådighed på EU-plan, blev udnyttet. Dette bliver endnu mere relevant, når man husker på, at Operation Golf og hele dens succes ikke er en efterforskning, som ledes af en stor, national enhed eller en specialenhed. Efterforskningen blev iværksat af en politiafdeling i en by, fordi denne havde et problem, der havde store følger for lokalsamfundet, men hvis årsager tydeligvis skulle findes på internationalt plan. 17 Fotolia

20 OPERATION GOLF Operation Golf: en landsby i Rumænien, hvor de kriminelle finder og senere bortfører børnene 18 Operation Golf er navnet på en efterforskning iværksat af Metropolitan Police af et organiseret kriminelt netværk af romaer fra Rumænien. Det drejer sig om et af de største menneskehandelsnetværk i Europa. Banderne udnytter specifikt børn, som tvinges til at tigge og stjæle i Det Forenede Kongerige og resten af Europa. Denne operation blev afviklet i et samarbejde mellem Det Forenede Kongeriges anklagemyndighed, rumænsk politi, Det Forenede Kongeriges Center for Menneskehandel, Europol og Eurojust. Partnerskabet var et formelt fælles efterforskningshold i henhold til EUlovgivningen og det første af sin art, der arbejdede med denne type kriminalitet i Europa. Operation Golf opnåede den første dom i Det Forenede Kongerige for både handel med børn med henblik på kriminel udnyttelse og»intern«menneskehandel i Det Forenede Kongerige. Fire medlemmer af dette organiserede kriminelle netværk blev idømt i alt 24 års fængsel. Operation Golf Her ses en af de kriminelle menneskesmugleres villa. har modtaget økonomisk støtte fra Europa- Kommissionen, hvilket især skyldes det enestående arbejde, som det fælles efterforskningshold udførte. Politikommissær Bernie Gravett, efterforskningsleder ved Metropolitan Police, siger:»lovgivningen om fælles efterforskningshold giver mange fordele for internationale efterforskninger. Muligheden for at samarbejde med rumænske betjente i vores ransagninger og anholdelser var af uvurderlig værdi. De stod for afhøringerne sammen med mine betjente, og desuden kunne de let se, om et dokument var forfalsket, og indsamle oplysninger, som en britisk betjent ville have overset. Jeg anbefaler, at man opretter fælles efterforskningshold i alle lande, der påtænker at iværksætte en proaktiv operation for at få bragt de kriminelle for en domstol.«

21 Shutterstock Under Operation Golf blev 181 børn, som havde været ofre for menneskehandel, identificeret. 19 OPERATION GOLF STATISTIK 181 antal børn, som blev identificeret som ofre for menneskehandel under Operation Golf GBP»gennemsnitspris«for et handlet barn i Det Forenede Kongerige GBP anslået ulovlig årlig indtægt til bagmændene fra et enkelt handlet barn GBP værdi af svindel med ydelser, som blev identificeret og standset som følge af Operation Golf ÅRLIG STATISTIK OM HANDLEDE BØRN 1,2 millioner antal børn, som handles på verdensplan (Kilde: Unicef) 12 mia. USD samlet værdi af menneskehandel (Kilde: Unicef) antal handlede børn, der stammer fra Østeuropa (Kilde: OSCE) USD prisramme for et barn, der sælges til Italien

22 20

23 NATIONAL ENHED FOR EUROPOLSAMARBEJDET Rigspolitiet Nationalt efterforskningscenter NEC Polititorvet København V DANMARK Tlf Fax: E-post: 21 Fotolia Den Europæiske Politienhed Den europæiske efterforsker Kriminalefterforskning på tværs af grænserne s. 21 x 29,7 cm

24 QL DA-C

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 28.4.2015 COM(2015) 185 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Den europæiske

Læs mere

HVIDVASKSEKRETARIATET & SPORINGSGRUPPEN. Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed

HVIDVASKSEKRETARIATET & SPORINGSGRUPPEN. Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed HVIDVASKSEKRETARIATET & SPORINGSGRUPPEN Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed ÅRSBERETNING 2010 Indhold VIRKSOMHEDSOMRÅDET FOR AFDELINGEN FOR FINANSIEL EFTERRETNING OG EFTERFORSKNING

Læs mere

EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar

EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar photos: www.123rf.com Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres

Læs mere

Internet-hotline mod pornografi med børn. Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003

Internet-hotline mod pornografi med børn. Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003 Internet-hotline mod pornografi med børn Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003 Indhold 3 3 7 9 Pornografi med børn på internettet Baggrund Lovgivning Hotlinens aktiviteter i 2003 12

Læs mere

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2007

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2007 STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2007 2 FORORD Hvidvasksekretariatet har også for 2007 udarbejdet en offentlig tilgængelig årsberetning. Ligesom tidligere

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi Spillet Sendt på om BORNHOLM bænken nr. 03 2014 dansk politi indhold lederen Kommer dansk politi på 2. holdet? Hvad der lyder som tørre, juridiske spidsfindigheder besluttet i Bruxelles, får voldsom betydning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2015 COM(2015) 285 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EU-handlingsplan

Læs mere

Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen

Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed Indhold FORORD 3 VIRKSOMHEDSOMRÅDET FOR AFDELINGEN FOR FINANSIEL EFTERRETNING OG EFTERFORSKNING

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

Argumenthåndbog. Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev.

Argumenthåndbog. Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev. Argumenthåndbog Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev.dk Ansvarshavende redaktør Rina Valeur Rasmussen Redaktion Sebastian Lang-Jensen

Læs mere

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Arbejdsprogram 2012 Det Europæiske Agentur for Forvaltning af

Læs mere

Danmarks retsforbehold i EU har overlevet sig selv

Danmarks retsforbehold i EU har overlevet sig selv NOTAT Danmarks retsforbehold i EU har overlevet sig selv Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Regeringen bør allerede tidligt i efteråret 2014 udskrive en folkeafstem-

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

Nemmere virksomhedsoverdragelse

Nemmere virksomhedsoverdragelse Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Nemmere virksomhedsoverdragelse Erhvervspolitik 3 3 Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Nemmere

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed

Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed årsberetning 2011 Indhold Forord 3 Virksomhedsområdet for afdelingen for finansiel efterretning og efterforskning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS

ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS mod seksuelle overgreb mod børn for tryg brug af sociale medier Indledning Denne årsrapport giver et indblik i den indsats, Red Barnet Danmark har gjort i 2014, for

Læs mere

Harmoniset database. Sådan samles klassificeringspuslespillet i EU

Harmoniset database. Sådan samles klassificeringspuslespillet i EU 03 2014 DA Harmoniset database Sådan samles klassificeringspuslespillet i EU Fra brugerens synsvinkel: e-registrering kommer til Irland Interview: Fuld fart frem i BOIP 03 2014 Europeantmdn news redigeres

Læs mere

02 Dna. bedre borgerservice Der arbejdes på højtryk med at få servicecentrene på plads. Europol Haves: En verden af muligheder Ønskes: Mere samarbejde

02 Dna. bedre borgerservice Der arbejdes på højtryk med at få servicecentrene på plads. Europol Haves: En verden af muligheder Ønskes: Mere samarbejde Magasinet til politi og anklagemyndighed nr. 02 2009 02 Dna På sporet af Europas forbrydere bedre borgerservice Der arbejdes på højtryk med at få servicecentrene på plads Europol Haves: En verden af muligheder

Læs mere

Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad

Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad ISSN 1725-5260 Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad EUMC Årsberetning 2004/2005 1. del SALG OG ABONNEMENTER De betalingspublikationer og -produkter, som Publikationskontoret

Læs mere

En verden i forandring nye trusler, nye svar

En verden i forandring nye trusler, nye svar En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme Juni 2004 En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme

Læs mere

DEL 1: ÅRSRAPPORT... 3 2. SØKS OPGAVER... 4 7. LEGALITETS- OG KVALITETSSIKRING... 23 10. ØVRIGT INTERNATIONALT ARBEJDE... 26

DEL 1: ÅRSRAPPORT... 3 2. SØKS OPGAVER... 4 7. LEGALITETS- OG KVALITETSSIKRING... 23 10. ØVRIGT INTERNATIONALT ARBEJDE... 26 DEL 1: ÅRSRAPPORT... 3 1. INDLEDNING... 3 2. SØKS OPGAVER... 4 3. ORGANISATION OG PERSONALE... 4 PERSONALEPOLITIK... 7 4. ÅRETS RESULTATKRAV, STRATEGI OG MÅLSÆTNINGER... 8 EKSTERNE KRAV OG OPFØLGNING...

Læs mere

Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007

Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007 ÅRSBERETNING 2006-2007 Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007 SIDE 2 FORORD Forord Politiets Efterretningstjeneste (PET) har som national sikkerhedsmyndighed til opgave at forebygge, efterforske

Læs mere

Overvågning, privatliv og sikkerhed

Overvågning, privatliv og sikkerhed Overvågning, privatliv og sikkerhed HVAD MENER DU? Indhold 1 Velkommen til SurPRISE 5 1.1 Hvordan man læser dette informationshæfte 6 2 Resumé 7 3 En helt almindelig dag 9 3.1 Overvågning, privatliv og

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2014 (OR. en) 14440/14 PARLNAT 270 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne

Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne EUMC 2006 SAMMENDRAG Forord til Årsberetning 2006 Denne årsberetning for 2005 er den første, der dækker et helt år siden

Læs mere

SØK årsberetning 2010

SØK årsberetning 2010 SØK årsberetning 2010 Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15 16 18 19 20 21 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2010 Varemærkeforfalskning verdens største kriminalitetsområde?

Læs mere