DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE"

Transkript

1 DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE DK

2 Det Europæiske Politiakademi, 2011 Gengivelse er tilladt med kildeangivelse Foto på forsiden: spansk politi En særlig tak til Hans-Peter Seewald, Bundespolizei, Innsbruck, Østrig, Pasquale Sorgonà, Polizia di Stato, Pescara, Italien, og Bernie Gravett, Metropolitan Police, London, Det Forenede Kongerige, for deres bidrag. Flere oplysninger om Europol kan fås på

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Introduktion 5 Operationel analyse 9 Mobilt kontor støtte på stedet 11 Retsmedicinsk og teknisk støtte 17 Fordelene ved et fælles efterforskningshold 21 National enhed for Europolsamarbejdet

4 2

5 INTRODUKTION Har du nogen sinde oplevet, at en efterforskning gi k i stå? Måske manglede der en forbindelse et sted? Måske førte ingen af sporene i sagen til noget? Har du oplevet sager, hvor den mistænkte samarbejdede med internationale kriminelle på tværs af grænsen? I alle disse sager kunne Europol have hjulpet. Europol støtter efterforsk ere i de 27 EU-medlemsstater i at forebygge og bekæmpe alle former for alvorlig international kriminalitet og terrorisme. Europols medarbejdere har ingen direkte beføjelser til at foretage anholdelser. Deres opgave er at støtte deres retshåndhævende kolleger i hele Europa ved at indsamle, analysere og formidle efterforskningsoplysninger og koordinere internationale politioperationer. Europols partnere bruger dette input til at forebygge, afsløre og efterforske kriminelle handlinger samt spore og retsforfølge kriminelle. Europol leverer et unikt sæt operationelle ydelser til EU og fungerer som: støttecenter i retshåndhævende operationer informationscentral for kriminelle data center for retshåndhævelsesekspertise. Den europæiske efterforsker giver en kort gennemgang af, hvordan politifolk kan drage nytte af Europols operationelle støtte. Hvert kapitel beskriver de forskellige former for støtte, som Europol tilbyder: 3 operationel analyse mobilt kontor støtte på stedet retsmedicinsk og teknisk støtte fordele ved et fælles efterforskningshold information om de nationale Europolenheder. Hvis du mener, at du i din efterforskning ville kunne drage fordel af støtte fra Europol, bedes du kontakte din nationale Europolenhed. Andrzej Mitura

6 4

7 OPERATIONEL ANALYSE Fra en østrigsk efterforsker: Den første rapport indløb i vores enhed hos Østrigs nationalpoliti i Innsbruck en sen aften i november. Rambuktyve var kørt ind i ruden til en elforretning og var stukket af med store mængder elektronik. Snart dannede der sig et mønster, da fire østrigske elforretninger i samme kæde systematisk blev udsat for nøjagtig samme slags røveri. Modus operandi: Banden stjal et køretøj og kørte det direkte ind i forretningens rude; nogle gange brugte de først en stenskærer til at fjerne de beskyttende betonsteler uden for forretningen. Under rambuktyverierne styrtede op til fem personer ind i forretningen, og på under 1½ minut fyldte de store indkøbsposer med dyre elektronikvarer såsom kameraer, mobiltelefoner, notebooks og MP3-afspillere. Det hele blev filmet af forretningens CCTV-kameraer. Ud fra det indsamlede bevismateriale indså vi hurtigt, at vi havde at gøre med en organiseret kriminel gruppe fra Litauen. Denne internationale forbindelse fik os til at henvende os til Europol. Vi kom med det samme i kontakt med vores nationale Europolenhed og fik iværksat processen. Vi udvekslede de efterforskningsdata, vi allerede havde indsamlet om banden, bl.a. om deres litauiske mobiltelefoner, som de havde brugt i Østrig. Disse oplysninger blev registreret i Europols informationssystem, og vi fik tilsendt Europols analyserapport med oplysninger om forbindelser til Belgien, Frankrig, Italien og Sverige. De mistænkte var blevet kontrolleret af politiet på vejen og ved grænseovergangene til flere lande heldigvis var deres id-kort og køretøjets registreringspapirer i mange tilfælde blevet registreret, hvilket gjorde det muligt for os alle at få oplysningerne via Europol. Europol arrangerede så et operationelt møde, hvor de forskellige politimyndigheder kunne drøfte efterforskning, taktik og fremtidige politioperationer. De litauiske myndigheder var naturligvis en central del af denne internationale gruppe af efterforskere fra seks lande. Efterforskningen afslørede, at det var den kriminelle gruppes litauiske bagmænd, som instruerede banden i, hvilke forretninger de skulle udvælge, og hvad de skulle stjæle. Bandelederne tog så med deres»soldater«til de udvalgte lande og aflagde forud besøg i forretningerne for at se på deres indretning og placeringen af de varer, de havde udset sig. De foretog rambuktyverier i Belgien, Frankrig, Italien, Sverige og Østrig, alle rettet mod de samme to multinationale elektronikkæder. Denne bande har gennemført mindst 20 rambuktyverier i hele Europa, som alene i skader løber op i anslået 1,5 mio. EUR. De litauiske myndigheder satte denne sag øverst på dagsordenen, og vi planlagde derfor vores aktionsdag i Litauen på et koordinationsmøde, som Eurojust var vært for. En morgen i april foretog 55 litauiske politibetjente med støtte fra kolleger fra Sverige og Østrig 16 ransagninger for at fange de mistænkte og indsamle eventuelt bevismateriale. To Europolmedarbejdere var til stede som yderligere hjælp til efterforskerne. Vi havde en vellykket aktionsdag og rettede et stort slag imod banden, idet 18 personer blev sat bag tremmer. Dette er et perfekt eksempel på, 5 Jean-François Guiot Rambuktyve plyndrer forretningen og fylder tyvekosterne i store indkøbsposer på under 1½ minut.

8 hvor effektivt internationalt samarbejde kan være. Europol og netværket af forbindelsesofficerer støtter og skaber kontakt mellem europæiske retshåndhævelsesmyndigheder, så de sammen kan tackle grænseoverskridende kriminalitet. Efter indsatsen fortalte den elektronikforhandler, som havde været udsat for forbrydelserne, at der siden anholdelserne ikke havde været flere rambuktyverier i Europa, så det var et fremragende resultat for alle parter. ANALYTISK STØTTE 6 Analysearbejde er en central del af Europols aktiviteter. Europol beskæftiger over 100 kriminalanalytikere, som er blandt de bedst uddannede i verden. Europols analytikere bruger de mest avancerede værktøjer til at afsløre de farligste netværk af organiserede kriminelle og terrorister, der opererer i Europa. Arbejdet foretages inden for rammerne af en analysedatabase. Denne analysedatabase er et instrument, der kun findes hos Europol. Her samarbejder analytikere med specialister inden for organiseret kriminalitet og terrorisme om at indhente efterforskningsdata. Analysedatabaserne dækker alle højt prioriterede områder inden for alvorlig kriminalitet, som vedrører EU. Der kan ydes analytisk støtte uden for Europols lokaler og direkte på stedet. Analysedatabaserne dækker en bred vifte af operationelle og strategiske produkter, som deltagerne deler. Der kan oprettes et specifikt målgruppeteam eller et fælles efterforskningshold inden for rammerne af en analysedatabase, som kan hjælpe en gruppe af medlemsstaterne med at håndtere et fælles kriminelt fænomen. OPERATIONELT CENTER 24/7 Europol leverer en hurtig, fleksibel reaktion på igangværende internationale efterforskninger. Europols operationelle center er det Rein Partel centrale sted, hvor data fra forskellige kilder og lande krydstjekkes. Hovedformålet er at støtte retshåndhævelsesmyndigheder i løbende internationale efterforskninger og være det kontaktsted, der modtager operationelle anmodninger og oplysninger. Europols analytikere kan foretage en samlet søgning i alle Europols datasystemer efter eventuelle manglende brikker i igangværende efterforskninger. Europols operationelle koordinations- og støttecenter arbejder alle døgnets timer. Europol yder årligt støtte i over sager om alvorlig kriminalitet og terrorisme, et tal, der stiger fra år til år.

9 SIENA Europols forbindelsesofficerer, analytikere og eksperter bruger sikre og innovative kommunikationsmidler i deres arbejde. Siena (Secure Information Exchange Network Application) er den nye generation af værktøjer, der opfylder det 21. århundredes kommunikationsbehov hos EU s retshåndhævende myndigheder. Siena bruges til at styre udvekslingen af operationelle og strategiske kriminalitetsrelaterede data mellem medlemsstaterne, Europol og tredjeparter, som Europol har indgået samarbejdsaftaler med. Siena opfylder alle de retlige krav til databeskyttelse og fortrolighed. Derved garanteres sikker udveksling af følsomme data. Shutterstock Medlemsstatens forbindelseskontor Siena Medlemsstaten (en anden kompetent myndighed) Medlemsstatens nationale Europolenhed Tredjeparter Europol garanterer sikker udveksling af kriminalitetsrelaterede data gennem Siena. 7 EUROPOLS INFORMATIONSSYSTEM Shutterstock Dreamstime EUROPOLS FORBINDELSESOFFICERER Omkring 130 forbindelsesofficerer er udstationeret i Europols hovedkvarter. Disse forbindelsesofficerer er udsendt til Europols informationssystem gør det muligt forskninger og letter en sikker og pålidelig at lagre, søge efter, visualisere og skabe udveksling af følsomme data. Informationssystemet er tilgængeligt på alle officielle forbindelse mellem data vedrørende grænseoverskridende kriminalitet. Her kan retshåndhævende organer i hele Europa systemet bliver det muligt at matche bio- EU-sprog. I de kommende udgaver af samarbejde om internationale efterforskninger. Systemet finder automatisk alle tryk og fotos. metriske data som dna-profiler, fingeraf- mulige matcher mellem forskellige efter- Europol af retshåndhævende myndigheder rationelle data. De deltager i operationelle i og uden for EU. De sikrer et hurtigt, effektivt samarbejde baseret på personlig konrancer og grænseoverskridende overvåg- møder og koordinerer kontrollerede levetakt og gensidig tillid. Netværket af ning i et kontaktsystem, som er i drift Europolforbindelsesofficerer er en enestående platform, hvor politifolk fra over rolle og er i kontakt med deres nationale døgnet rundt. De har også en rådgivende 30 lande samarbejder i et sikkert operationelt miljø. Forbindelsesofficererne deltales efterforskningshold. eksperter for at støtte etableringen af fælger aktivt i alle analytiske projekter og letter udvekslingen af strategiske og ope-

10 8 Shutterstock

11 MOBILT KONTOR STØTTE PÅ STEDET Der indløber rapport om røverier i fire smykkeforretninger i Paris. Der har også været et røveri i en smykkeforretning på Boulevard Barceló i Bruxelles, Belgien. I Wien og Salzburg i Østrig er seks smykkeforretninger blevet røvet af mistænkte fra Estland efter en lignende modus operandi. Et eksempel på de smykkeforretninger, der tiltrækker den kriminelle bande Som hjælp til de nationale efterforskere afholder Europol et indledende møde med politifolk fra Belgien, Estland, Frankrig, Tyskland og Østrig. I Estland planlægger og gennemfører man en fælles politiaktion. Under operationen anholdes alle mistænkte, og der foretages ransagninger i deres boliger. Mange mobiltelefoner, simkort, notater og anden dokumentation beslaglægges. Europol analyserer disse data for eventuelt at afsløre flere internationale forbindelser. Man finder fysisk bevismateriale, der forbinder de mistænkte med røverierne. Europol modtager data fra de implicerede lande, som analyseres grundigt under hele operationen. Der udsendes flere rapporter til de berørte medlemsstater. På selve aktionsdagen foretages der anholdelser og ransagninger med støtte fra et Europolhold. Specialister og analytikere er til stede i koordinationscentret i Tallinn, og et mobilt kontor på stedet yder støtte under hele aktionen. Denne operation førte til identifikation og anholdelse af otte mistænkte medlemmer af estiskbaserede bander i Belgien, Frankrig og Østrig. Europol yder støtte i over sager om året. I mange af dem oprettes der et mobilt Europolkontor, hvor Europolmedarbejdere arbejder på stedet. 9 MOBILT KONTOR Det mobile kontor, der bemandes af Europoleksperter og -analytikere, kan yde støtte til en lang række aktiviteter såsom løbende efterforskning, større sportsbegivenheder, centrale internationale konferencer og andre situationer, hvor der er brug for et politisamarbejde for at skabe sikkerhed. Europol leverer følgende ydelser: Tidstro, sikker adgang til forskellige af Europols edb-analysesystemer. Data om personer og telefonnumre kan tjekkes ved hjælp af det mobile kontor. Det øjeblikkelige resultat er uvurderligt, og det når hurtigt ud til efterforskningen, som skrider hurtigt frem. Mulighed for analytiske produkter på stedet såsom rapporter, kort og andre data. Mulighed for at oprette flere mobile kontorer i forbindelse med samme operation i tilfælde af samtidige anholdelser forskellige steder. En satellitforbindelse øger systemets fleksibilitet. OPERATION MONET V Under Operation Monet V ydede Europol via det mobile kontor analytisk støtte til spanske retshåndhævende myndigheder på Gran Canaria. En Europolanalytiker var til stede under hele operationen, som var rettet mod kontantkurerer i højrisikoområder. Takket være operationen beslaglagde Guardia Civil EUR, 1,2 kg kokain og andre ulovlige produkter.

12 10

13 RETSMEDICINSK OG TEKNISK STØTTE Fra en italiensk efterforsker: Klokken er fem om morgenen, og min taxa holder udenfor og venter. På den tid af dagen er det stadig mørkt her, selv om vi kun er i slutningen af juli. Haags morgenluft er kølig, og den har en snert af salt fra havet. Om et par minutter kommer jeg til Europols hovedkvarter i min egenskab af national ekspert udnævnt af Italiens politi. Min opgave er at koordinere en international operation med kodenavnet Creieur. bolig o.l. til bandemedlemmerne og sørger for transport til og fra lufthavne og banegårde. Selvfølgelig er der også soldater dvs. dem, der skal skaffe kreditkortene. Alle skal opfylde månedlige»mål«. Efterforskningen fører til de første identifikationer og anholdelser: Når vi hører, at et medlem skal ankomme med fly, identificerer vi dem. Hvis vi hører, at de får udleveret kortaflæsere, anholder vi dem. Hver gang vi går i aktion, bruger vi en anden politimand for at mindske mistanken om en planlagt aktion. Vi forsøger at sammenstykke de brikker, der kan føre os til bandelederne. Efterforskningen går hurtigere og hurtigere. På omkring to år er omtrent telefonopkald blevet aflyttet fra 450 telefoner, og der opstår lidt efter lidt et klart billede af den rumænske kriminelle organisation. Det er en dygtig bande, som stjæler millioner af euro hvert år. 11 Alexandra Wegner Men lad mig gå tilbage i tiden og forklare, hvordan jeg er endt i Europol en tidlig julimorgen. Den italienske by Pescara lider alvorligt under svindel med aflæsning af kreditkort. Bevismaterialet tyder på, at de skyldige er en kriminel gruppe fra Rumænien. Den lokale offentlige anklager har givet tilladelse til efterforskningen, og politiet kan bruge de sædvanlige metoder som telefonaflytning, overvågning, oversættelser og skygningsaktiviteter. Det er en travl gruppe, og der gøres alt for at sikre, at de ikke ved, at de bliver aflyttet. Politiholdet er erfarent, dygtigt og engageret. De kriminelle ser ud til at være velorganiserede. De indsamler oplysninger og sender dem til Rumænien, hvor de falske kreditkort bliver fremstillet og sendt tilbage til banderne på stedet, fra den ene ende af kontinentet til den anden. Hele EU er under angreb. Det er en meget avanceret operation. Bagmændene i Rumænien styrer de stjålne oplysninger, teknikere fremstiller kortaflæserne og henter data fra dem, logistikspecialister tager sig af at skaffe Vi indgiver vores endelige rapport til statsanklageren i Italien. 36 personer skal anholdes i fem lande, og vi gør det diskret, så vi ikke ødelægger resten af operationen. Banden opererer i hele Europa. Der udarbejdes europæiske arrestordrer, men de kan ikke blive forkyndt. Anklageren står fast og udnytter sin store erfaring han kontakter Europol og Eurojust. Vi mødes, præsenterer os for hinanden og fortæller, hvad vores mål er, hvad vi har brug for, og hvilke lande der er involveret. Vi udveksler bevismateriale og fastsætter det næste møde. Nu deltager også andre politifolk, og retsinstanser fra de involverede lande er til stede. Vi lægger sidste hånd på de operationelle detaljer og fastsætter datoen for aktionen. Det er grunden til, at jeg nu står her i Haag. Næste skridt er at etablere et operationelt center i Europols hovedkvarter. Fra telefonaflytninger ved vi, at de kriminelle er begyndt at blive mistænksomme, så anklageren forbereder anhol-

14 Beslaglagt bevismateriale under Operation Creieur 12 delserne. Jeg træder ind i det operationelle center og ser et hold Europoleksperter, der er parat til at gå i aktion. Et mobilt Europolkontor står klart. Jeg står i hjertet af politiarbejdet i Europol og er i kontakt med politihold spredt ud over hele kontinentet. Aktionsdagen begynder klokken 6, og overalt i Europa bliver der foretaget anholdelser. Nyheder begynder at tikke ind fra Italien, Rumænien og Nederlandene. Samarbejdet er fremragende, telefonerne ringer. Det lykkes os at spore kriminelle, som var forsvundet. Folk, der skulle have været i Irland, var der ikke mere, men de kan eventuelt være i Belgien. I løbet af et par minutter er vi i kontakt med en belgisk forbindelsesofficer. Han fortæller, at tre personer er blevet tilbageholdt, og to af dem står på listen over eftersøgte bingo! Flere bliver anholdt i løbet af de følgende to dage. Til sidst er to tredjedele af de eftersøgte kriminelle pågrebet. Dét var internationalt teamwork, når det er bedst vi ville aldrig være nået så langt uden Europol og Eurojust. Europol blandede sig ikke. De sagde:»det her er jeres efterforskning, ikke vores«. De kom med værdifuld hjælp, kompetente ressourcer og en positiv indstilling. Vi var ikke i tvivl om, at det ville have været umuligt at opnå et så overbevisende resultat uden hjælp fra vores partnere i hele Europa. Og der er endnu et positivt resultat alle operationelle data fra Creieur bliver samlet i en dedikeret analysedatabase, hvor de kan være til hjælp i andre igangværende og fremtidige efterforskninger. Når jeg ser tilbage på det hele, var det spændende at opleve en så velkoordineret politiaktion, især for mig, som besøgte denne kolde by ved Nordsøens kyst, langt fra min solrige italienske hjemby.

15 RETSMEDICINSK OG TEKNISK STØT TE Europol tilbyder retsmedicinsk og teknisk støtte på følgende områder: bedrageri med betalingskort eurofalskmøntneri og fremstilling af kopivarer internetkriminalitet lukning af ulovlig narkotikaproduktion og -lagring samt deponeringssteder. 13 Europol støtter en efterforskning af det største ulovlige narkotikalaboratorium, der nogen sinde er fundet i Nederlandene.

16 LUKNING AF NARKOTIKALABORATORIER 14 Der fremstilles store mængder ulovlig syntetisk narkotika i EU, især amfetamin og ecstasy. Hvert år identificeres, beslaglægges og lukkes omkring 60 til 90 store produktionsanlæg. Under efterforskningen i medlemsstaterne finder politiet ofte frem til de steder, hvor potentielt farlige narkotikaprækursorkemikalier opbevares. Europols eksperter hjælper med til at få lukket de ulovlige produktionsanlæg og indsamle bevismateriale. De foretager også tekniske undersøgelser af specialfremstillet og industrielt udstyr, som beslaglægges i produktions- og lageranlæg. Europols system til sammenligning af ulovlige laboratorier (Europol Illicit Laboratory Comparison System EILCS) omfatter detaljerede fotografiske og tekniske data om produktionsanlæg, lagre og deponeringssteder. Dette gør det muligt at identificere sammenfald mellem beslaglagt udstyr, materialer og kemikalier. Desuden indeholder Europols database over syntetiske stoffer (Europol Synthetic Drug System, ESDS) data om modus operandi og større beslaglæggelser. Dette gør det muligt at identificere sammenfald mellem beslaglæggelser samt profilere og identificere kriminelle grupper. Europols database over specifikke skjulesteder (Europol Specific Means of Concealment (ESMC) indeholder oplysninger om de metoder, der bruges til at skjule kokain under transport. Eksempel på fotografiske data lagret i Europols ESDS/ESMC: brug af dyr til at gemme kokain.

17 CENTRALKONTORET FOR BEKÆMPELSE AF EUROFALSKMØNTNERI Europol er udnævnt til EU s centralkontor for bekæmpelse af eurofalskmøntneri. Denne retlige status giver Europol ret til at handle som kontaktpunkt på verdensplan med henblik på bekæmpelse af eurofalskmøntneri. I denne egenskab yder Europol bl.a. retsmedicinsk bistand til at fastslå oprindelsen af materialer og anordninger, der bruges til at fremstille falske pengesedler. Desuden yder Europol teknisk støtte og undervisning i tekniske og taktiske spørgsmål for at beskytte euroen mod forfalskninger. PROGRAM TIL SPORING AF FINANSIERING AF TERRORISME (TERRORIST FINANCE TRACKING PROGRAM, TFTP), EN NY ENHED TIL BEKÆMPELSE AF TERRORISME 15 Den 1. august 2010 trådte en aftale mellem USA og EU i kraft om behandling og overførsel fra EU til USA af data vedrørende finansiering af terrorisme. Formålet er at støtte det amerikanske program til sporing af finansiering af terrorisme. Europol har fået overdraget ansvaret for at føre tilsyn med USA s anmodninger om dataoverførsler. Europol gennemgår dataanmodningerne fra USA og sikrer, at de overholder aftalens bestemmelser. USA kan ikke modtage data, medmindre og før Europol har gennemgået hver enkelt anmodning. Denne aftale giver Europol mulighed for at modtage efterretninger fra det amerikanske analyseprogram og også for at sende europæiske analyseanmodninger til USA s sporingsprogram. For at imødekomme kravene i denne aftale har Europol oprettet en dedikeret enhed bestående af finansspecialister og analytikere med stor erfaring inden for bekæmpelse af terrorisme, som samarbejder aktivt med de amerikanske myndigheder, således at EU s og USA s myndigheder sammen kan levere en robust, omfattende indsats for at bekæmpe finansiering af terrorhandlinger. Antiterrormyndigheder i EU s medlemsstater kan gennem Europols de - dikerede enhed få adgang til dette store amerikanske program, f.eks. for at tjekke terrormistænktes finansielle aktiviteter.

18 16

19 FORDELENE VED ET FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLD Selv de største og mest avancerede politiorganisationer kan få gavn af et fælles efterforskningshold. En af partnerne i Operation Golf Londons Metropolitan Police Service har stor erfaring med internationale efterforskninger. Som den største politistyrke i Det Forenede Kongerige med et imponerende internationalt ry undersøger de regelmæssigt forbrydelser og lovovertrædelser på den internationale arena, hvor de udnytter egne og deres partneres ressourcer. Men selv de måtte konstatere, at det fælles efterforskningshold, som de oprettede sammen med de rumænske myndigheder for at efterforske en specifik sag om menneskesmugling i London, var til stor fordel for deres efterforskning. Det fælles efterforskningshold betød, at to rumænske politifolk blev udstationeret i London. Dette var af uvurderlig værdi, fordi det gav Metropolitan Police mulighed for at forstå de kulturelle, juridiske og operationelle udfordringer, de stod over for i samarbejdet med en udenlandsk forvaltning. Muligheden for at iværksætte undersøgelser og bevidstheden om, at de kunne og ville blive gennemført i Rumænien på deres vegne uden en masse formelle retsanmodninger, var en stor administrativ lettelse. Adgangen til lokal ekspertviden, som omfattede både sprog, efterforskning, lokalviden og nationale kontakter i Bukarest, gjorde det meget lettere at gennemføre operationen. Der er ingen tvivl om, at den økonomiske støtte fra Europa-Kommissionen var en hjælp og bidrog til at få gennemført operationen. Denne økonomiske støtte blev brugt til at finansiere operationelle møder i England, Rumænien og Spanien samt hos Europol og Eurojust i Haag. På disse møder kunne politifolkene sammen med de retlige myndigheder, Europol og andre partnere planlægge og koordinere operationen, i takt med at den udviklede sig. Europols støtte til det analytiske arbejde, som indgik i Operation Golf, og til den operationelle indsats gennem forbindelseskontorerne sikrede sammen med den juridiske støtte fra Eurojust, at alle de instrumenter, der er til rådighed på EU-plan, blev udnyttet. Dette bliver endnu mere relevant, når man husker på, at Operation Golf og hele dens succes ikke er en efterforskning, som ledes af en stor, national enhed eller en specialenhed. Efterforskningen blev iværksat af en politiafdeling i en by, fordi denne havde et problem, der havde store følger for lokalsamfundet, men hvis årsager tydeligvis skulle findes på internationalt plan. 17 Fotolia

20 OPERATION GOLF Operation Golf: en landsby i Rumænien, hvor de kriminelle finder og senere bortfører børnene 18 Operation Golf er navnet på en efterforskning iværksat af Metropolitan Police af et organiseret kriminelt netværk af romaer fra Rumænien. Det drejer sig om et af de største menneskehandelsnetværk i Europa. Banderne udnytter specifikt børn, som tvinges til at tigge og stjæle i Det Forenede Kongerige og resten af Europa. Denne operation blev afviklet i et samarbejde mellem Det Forenede Kongeriges anklagemyndighed, rumænsk politi, Det Forenede Kongeriges Center for Menneskehandel, Europol og Eurojust. Partnerskabet var et formelt fælles efterforskningshold i henhold til EUlovgivningen og det første af sin art, der arbejdede med denne type kriminalitet i Europa. Operation Golf opnåede den første dom i Det Forenede Kongerige for både handel med børn med henblik på kriminel udnyttelse og»intern«menneskehandel i Det Forenede Kongerige. Fire medlemmer af dette organiserede kriminelle netværk blev idømt i alt 24 års fængsel. Operation Golf Her ses en af de kriminelle menneskesmugleres villa. har modtaget økonomisk støtte fra Europa- Kommissionen, hvilket især skyldes det enestående arbejde, som det fælles efterforskningshold udførte. Politikommissær Bernie Gravett, efterforskningsleder ved Metropolitan Police, siger:»lovgivningen om fælles efterforskningshold giver mange fordele for internationale efterforskninger. Muligheden for at samarbejde med rumænske betjente i vores ransagninger og anholdelser var af uvurderlig værdi. De stod for afhøringerne sammen med mine betjente, og desuden kunne de let se, om et dokument var forfalsket, og indsamle oplysninger, som en britisk betjent ville have overset. Jeg anbefaler, at man opretter fælles efterforskningshold i alle lande, der påtænker at iværksætte en proaktiv operation for at få bragt de kriminelle for en domstol.«

21 Shutterstock Under Operation Golf blev 181 børn, som havde været ofre for menneskehandel, identificeret. 19 OPERATION GOLF STATISTIK 181 antal børn, som blev identificeret som ofre for menneskehandel under Operation Golf GBP»gennemsnitspris«for et handlet barn i Det Forenede Kongerige GBP anslået ulovlig årlig indtægt til bagmændene fra et enkelt handlet barn GBP værdi af svindel med ydelser, som blev identificeret og standset som følge af Operation Golf ÅRLIG STATISTIK OM HANDLEDE BØRN 1,2 millioner antal børn, som handles på verdensplan (Kilde: Unicef) 12 mia. USD samlet værdi af menneskehandel (Kilde: Unicef) antal handlede børn, der stammer fra Østeuropa (Kilde: OSCE) USD prisramme for et barn, der sælges til Italien

22 20

23 NATIONAL ENHED FOR EUROPOLSAMARBEJDET Rigspolitiet Nationalt efterforskningscenter NEC Polititorvet København V DANMARK Tlf Fax: E-post: 21 Fotolia Den Europæiske Politienhed Den europæiske efterforsker Kriminalefterforskning på tværs af grænserne s. 21 x 29,7 cm

24 QL DA-C

Europol-exit skader kampen mod organiseret kriminalitet

Europol-exit skader kampen mod organiseret kriminalitet Europol-exit skader kampen mod organiseret kriminalitet Kontakt: Analytiker, Marc Bærentzen +45 50 54 75 74 mtb@thinkeuropa.dk RESUME Organiserede kriminelle omsætter for mere end 4.800 milliarder kroner

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 Denne arrestordre er udstedt af en kompetent judiciel myndighed. Der anmodes om, at nedenstående person anholdes og overgives med henblik på strafforfølgning eller fuldbyrdelse

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

15790/1/11 REV 1 la/js/mc/nd/nd/gm 1 DG H 2B

15790/1/11 REV 1 la/js/mc/nd/nd/gm 1 DG H 2B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 4. november 2011 (16.11) (OR. en) 15790/1/11 REV 1 COPEN 281 EUROJUST 163 ENFOPOL 370 EJN 137 GENVAL 110 ENFOCUSTOM 127 NOTE fra: Rådssekretariatet til: delegationerne

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Den Europæiske Unions medlemsstater gennemførte i 2002 seks (6) fælles toldaktioner.

Den Europæiske Unions medlemsstater gennemførte i 2002 seks (6) fælles toldaktioner. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 4. juni 2003 (02.07) (OR. en) 10035/03 ENFOCUSTOM 20 NOTE fra: formandskabet til: Toldsamarbejdsgruppen Tidl. dok. nr.: 8353/02 ENFOCUSTOM 17 + COR 1, 13428/02

Læs mere

EU GØR DET NEMMERE AT EFTERFORSKE PÅ TVÆRS AF GRÆNSER

EU GØR DET NEMMERE AT EFTERFORSKE PÅ TVÆRS AF GRÆNSER BRIEF EU GØR DET NEMMERE AT EFTERFORSKE PÅ TVÆRS AF GRÆNSER Kontakt: Ph.d., cand.jur. et scient.pol, Trine Thygesen Vendius +45 20 92 63 23 kontakt@thinkeuropa.dk RESUME Med vedtagelsen af den europæiske

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Handel med kopiprodukter er en trussel mod dansk erhvervsliv. - og det bør afspejles i retssystemet

PRESSEMEDDELELSE. Handel med kopiprodukter er en trussel mod dansk erhvervsliv. - og det bør afspejles i retssystemet København, den 9. april 2013 PRESSEMEDDELELSE Handel med kopiprodukter er en trussel mod dansk erhvervsliv - og det bør afspejles i retssystemet Dansk politi skal styrke indsatsen mod kriminalitet med

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Forelagt af følgende kernemedlemmer af B2B-platformen AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 24. maj 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN

PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN BRIEF PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN Kontakt: Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen +45 40 81 92 38 nsl@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge indgik regeringen sammen med Venstre, Konservative

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET

ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET Kl. 15.44 sætter du dig ind i toget på Københavns Hovedbanegård, og kl. 20.16 ankommer du til Hamburg. Undervejs har du dårligt registreret, at du har

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Offerdirektivet Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Bidrag fra Lønmodtagergruppe

Bidrag fra Lønmodtagergruppe DA Bidrag fra Lønmodtagergruppe Fagforeningernes og arbejdsmarkedsparternes rolle i programmering og opfølgning på samhørighedspolitikkerne i den nye finansielle ramme for 2014-2020 Sammendrag 1. Hvad

Læs mere

Europaudvalget 2004 2618 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 2618 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 2618 - RIA Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 4. november 2004 Med henblik på mødet i Folketingets

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

ved møder under det danske EU-formandskab 2002

ved møder under det danske EU-formandskab 2002 særligt DJberedskab ved møder under det danske EU-formandskab 2002 I forbindelse med EU-møder skal journalister, pressefotografer m.fl. være tilstede for at kunne udfylde deres rolle. Alligevel kan der

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Røveriet mod kiosken i Kværndrup

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Røveriet mod kiosken i Kværndrup www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Røveriet mod kiosken i Kværndrup 6 2012 Røveriet mod kiosken i Kværndrup Af kriminalassistent Svend Andersen, Lokalpolitiet Fåborg-Midtfyn,

Læs mere

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 5. februar 2015 kl. 10.00 til 31. marts 2015 kl. 23.59 afholder Den Europæiske Centralbank (herefter "ECB")

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Af Sara Sjölin og Thomas Søgaard Rohde Menneskehandel. De er på vej hjem til hans

Læs mere

EUROPÆISK ARRESTORDRE ER AFGØRENDE I KAMPEN MOD TERROR

EUROPÆISK ARRESTORDRE ER AFGØRENDE I KAMPEN MOD TERROR NOTAT EUROPÆISK ARRESTORDRE ER AFGØRENDE I KAMPEN MOD TERROR Kontakt: Direktør Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen +45 40 81 92 38 nsl@thinkeuropa.dk

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009

Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009 31. MAJ 2010 POLITISTABEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0006 E-mail: Web: politiafd@politi.dk www.politi.dk Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Er din virksomhed blandt de bedste?

Er din virksomhed blandt de bedste? Notabenus Group Er din virksomhed blandt de bedste? ... det er vores i kraft af dynamiske og dygtige samarbejdspartnere omkring mange spændende projekter Notabenus skaber attraktive investeringer i hele

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2015 COM(2015) 285 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EU-handlingsplan

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Husk på dine rettigheder:

Husk på dine rettigheder: Følgende rettigheder og berettigelser bliver dig garanteret under loven i England og Wales og efterkommer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Husk på dine rettigheder: 1. Oplys politiet, hvis

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere)

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Statistik 2011 1. Kontakter Politi Opsøgende indsats* 134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Langt de fleste kontakter var til udenlandske kvinder

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere