Grovfoder. Produktprogram 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grovfoder. Produktprogram 2010"

Transkript

1 Grovfoder Produktprogram 2010

2 Grovfoder Produktprogram 2010 Indhold SUNDERE KØER MED GRÆS I FODERPLANEN 4 rajsvingel en alsidig familie 4 dlf triple crown - nyt kvalitetsstempel til græs 5 iseed : lavere omkostninger samme virkning 7 ensilering af foderroer 8 silomajs 2 nye sorter i produktoversigter 12 DLF-TRIFOLIUM SEEDS & SCIENCE DLF-TRIFOLIUM har fokus på kundens behov og på markedsudviklingen for kløver- og græsfrø. Vi tilbyder et af verdens største forædlings- og udviklingsprogrammer for såvel plæne- som fodergræs, og DLF-TRIFOLIUM arbejder hele tiden på at forbedre kvaliteten og udbyttet af sorterne. For at imødekomme forventningerne bliver vores sorter afprøvet i et verdensomspændende netværk, hvor egenskaberne undersøges under vidt forskellige klimatiske forhold og miljømæssige betingelser. DLF-TRIFOLIUM er verdens største producent og leverandør af græsfrø. Med afdelinger i Danmark, Sverige, Holland, Belgien, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Tjekkiet, Rusland, Kina, New Zealand, Argentina og USA råder vi over et betydeligt forhandler- og kundenetværk, som er i stand til at betjene markederne over hele verden. DLF-TRIFOLIUM BYGGER PÅ VIDEN OG UDVIKLING I en tid, hvor økonomien i mælkeproduktionen er under meget hårdt pres, er værdien af en stor mængde hjemmeavlet grovfoder højere end nogensinde. Her skal der ikke skydes genvej alle stadier fra frø til foderbord kræver fuld opmærksomhed. Med frø fra DLF-TRIFOLIUM er du sikker på altid at få de bedste sorter og vores øvrige nye produkter. For os er kæden fra forsker til landmand kort og hvert år er der nye fremskridt. I 2010 omfatter det blandt andet nye sorter af græs og majs; ny og forbedret udgave af iseed, sorter af rajsvingel, der igen hæver niveauet for udbyttet af græs i Danmark og sidst men ikke mindst en ny måde at vurdere foderværdien af græssorter: DLF Triple Crown. Læs mere på de følgende sider.

3 Produktprogram JORDANE og FOJTAN nyheder til græsmarken Strandsvingel JORDANE blev i 2009 populær som den vigtigste sort i den nye blanding ForageMax 36 til slæt og afgræsning på lavbundsjord eller tørre arealer. Nu følger en anden ny sort af næsten samme type, nemlig halvfætteren FOJTAN, der er en rajsvingel af strandsvingel-typen. De deltager begge i Landsforsøg for tiden. JORDANE strandsvingel til afgræsning Strandsvingel er en interessant art på grund af dens meget dybe rodnet og dermed tolerance over for tørke. Samtidig gror strandsvingel også godt på fugtig jord og kan tåle at stå under vand i perioder. Fordøjeligheden er lavere end hos nyhed 2010 rajgræs, men bedst hos en forholdsvis sildig sort som JORDANE, der er meget velegnet til afgræsning med f.eks. kvier og kødkvæg. FOJTAN 4-7 dage senere end HYKOR Hidtil har sorten HYKOR været eneste repræsentant for rajsvingel af strandsvingel-typen krydsningen mellem italiensk rajgræs og strandsvingel. Nu kommer FOJTAN, der minder om HYKOR, men skridningstidspunktet er 4-7 dage senere. FOJTAN ligger derfor nærmere på rajgræsserne og vil være lettere at indpasse i blandinger. Der er kun begrænset mængde FOJTAN til rådighed i udby t te og kvalite t: fojtan og jordane % råprotein % sukker FK NDF Kg tørstof/fe udbytte, ae/ha, fht nelp20, mj/kg ts. udbytte, nelp20, GJ/HA, fht alm. rajgræs* 12,9 15,7 67,1 1, , JORDANE 14,0 10,4 64,3 1, , FOJTAN 14,5 10,5 66,5 1, , *Blanding af diploide og tetraploide sorter. Landsforsøg 2008, 1. brugsår. Lucerne leverer protein, struktur og mælk Lucerne er i stand til på samme tid at levere et foder med høj strukturværdi og god mælkeydelse. Dertil kommer et indhold af protein omkring 20 %. Så der er god grund til, at lucerne i form af wrap eller ensilage er blevet et populært element i mange foderplaner. DAISY og CRENO Lucernesorterne DAISY og CRENO er forædlet hos DLF- TRIFOLIUM, hvor målet har været at skabe sorter med højt udbytte, højt indhold af protein, relativt fine stængler og resistens over for kransskimmel og nematoder. Frøet leveres altid podet med kvælstofsamlende bakterier, Nitragin Gold, der er nødvendige for en god udvikling af planterne. Nitragin Gold er langtidsholdbart, når det opbevares korrekt, og det må også anvendes hos økologer. udby t te: daisy og creno 1. brugsår fht. 2. brugsår fht år fht. DAISY 123, , ,0 100 CRENO 136, , ,3 107 Hkg tørstof pr. ha. Forsøg , Stevns. DLF-TRIFOLIUM.

4 4 Produktprogram 2010 Sundere køer med græs i foderplanen Hos Karsten Weinkouff på Nørrevang i Uggerby nær Hirtshals er der fokus på græsmarken. Græsensilage er simpelthen krumtappen i foderplanen. Der er derfor ingen tvivl om, at såvel udbytte som kvalitet skal være i orden. På Nørrevang, der ligger få km fra Vesterhavet, er jorden meget velegnet til græs, men det er ikke den vigtigste grund til, at kløvergræs spiller så stor en rolle. Vi har en bedre sundhed i besætningen, når der er rigeligt med græs i foderplanen, siger Karsten Weinkouff. Vi erstatter en del indkøbt kraftfoder med græsensilage, når kvaliteten er i orden. På Nørrevang høster man på arealerne i omdrift ca foderenheder pr. ha, når der registreres, hvad køerne faktisk æder. Da høst og ensilering koster Karsten Weinkouff ca. 600 kr. pr. ha. pr. slæt, bliver det derfor en rigtig god forretning at lave græsensilage for ham. STORM over Vendsyssel Græsmarkerne hos Karsten Weinkouff består hovedsageligt af en blanding med hybridrajgræssorten STORM som den bærende suppleret med storbladet hvidkløver, Klondike og middeltidlig almindelig rajgræs option. Den blanding giver rigtig godt og holder fint til fire slæt pr. år i to eller tre år. Sidste år startede vi et storskalaforsøg Karsten Weinkouff i kløvergræsmarken med hybridrajgræs PERSEUS. Bag ham er nogle af de arealer langs Uggerby Å, der også hører med til ejendommen. med at erstatte STORM med rajsvingelsorten PERSEUS i blandingen. Det ser også godt ud, så tiden vil vise, om vi helt skifter over til den nye blanding. Vi er hele tiden på udkig efter nyheder, der kan øge vores indtjening, siger Karsten Weinkouff. Derfor jagter vi højere udbytte i græsmarken med nye sorter. Vi prøver bl.a. i år med ensilering af foderroer for at spare indkøbt kraftfoder. På vores jorder forventer vi et noget højere udbytte end i majs og håber samtidig på højere fedt- og proteinprocent. I det hele taget søger vi konstant at forenkle og forbedre, hvor det er muligt. Rajsvingel en alsidig familie I en ForageMax-blanding med rajsvingel (festulolium) høster du fordelene fra to typer græs: Mange foderenheder og høj foderværdi fra italiensk rajgræs samt persistens og stresstolerance fra svingel. 6 forskellige sorter rajsvingel DLF-TRIFOLIUM har en intensiv forædling af rajsvingel og dermed i hundredvis af forsøg som baggrund for at konkludere, at rajsvingel giver nye muligheder i græsmarken. Det har indtil nu resulteret i 6 sorter til de danske kvægbrugere. RA JSVINGEL SAMLET OVERSIGT SORT TYPE TIDLIGHED* MERUDBYTTE I FORHOLD TIL ALM. RAJGRÆS I 2. OG 3. BRUGSÅR** CA. FODERVÆRDI I FORHOLD TIL ALM. RAJGRÆS, KG TØRSTOF/FE ACHILLES Rajgræs % -0,10 LOFA Rajgræs % -0,04 PERUN Rajgræs % -0,05 PERSEUS Rajgræs % -0,05 HYKOR Strandsvingel % -0,15 FOJTAN Strandsvingel 45 I afprøvning -0,05 (et års forsøg) * Skridning, ca. antal dage efter 1. april. Almindelig rajgræs har skridning ca dage efter 1. april, afhængig af sort. ** Landsforsøg.

5 Produktprogram nyhed 2010 DLF Triple Crown nyt kvalitetsstempel til græs Forædling af nye fodergræsser hos DLF-TRIFOLIUM har som mål at tilbyde landmanden stadig bedre sorter bedre i alle ordets betydninger. Det er vores mål at udvikle sorter med højere og højere udbytte pr. ha samtidig med, at de bliver en mere nærende og velsmagende del af køernes foderplan uden at glemme vigtigheden af gode egenskaber i marken i form af tolerance over for sygdomme, høj persistens samt egnethed til afgræsning og slæt. Derfor bliver mange egenskaber målt og beskrevet gennem det store antal forsøg, vi udfører i DLF-TRIFOLIUM s netværk af forsøgssteder rundt om i verden. Vi vil gerne gøre disse resultater tilgængelige for kvægbrugere og andre med interesse for græs. Derfor introducerer vi nu vores nye indekssystem til vurdering af foderkvalitet: DLF Triple Crown. DLF Triple Crown består af sortens samlede resultater i tre forskellige kategorier: FODER-egenskaber - de vigtigste parametre af betydning for foderværdien NDF (Neutral Detegent Fiber, fordøjelige cellevægge ), indhold og fordøjelighed Fordøjelighed af organisk stof Råprotein Sukker (Vandopløselige kulhydrater) ADL (Acid Detergent Lignin) nyhed 2010 MARK-egenskaber - de vigtigste dyrkningsegenskaber Rustresistens Dreschlera (bladplet) resistens Vinterfasthed Tæthed Stængler i genvækst UDBYTTE-egenskaber - produktionspotentialet Tørstof, udbytte i alt Tørstof, udbytte gennem sæsonen I hver kategori beregnes et indeks, og hver sort vil få fra 1 til 5 stjerner afhængig af det vægtede resultat i hver egenskab. Referencen vil normalt være velkendte standardsorter inden for samme art og type. For at opnå et DLF Triple Crown-logo skal en sort have mindst 4 stjerner i hver kategori. Ud over dette er det faktiske antal stjerner trykt på logoet. CALVANO 1 et eksempel CALVANO 1 er en middeltidlig sort af almindelig rajgræs, som opfylder kravene til Triple Crown-mærket: Høj fordøjelighed af NDF og organisk stof, lavt indhold af lignin og middel indhold af sukker og protein. Karakteren 7,6 og 8 for rustresistens ved sortsafprøvningen i henholdsvis Holland og England. Højeste udbytte blandt de middeltidlige, diploide sorter i den hollandske sortsafprøvning og meget produktiv under simuleret afgræsning i England. CALVANO 1 deltager for tiden i Landsforsøg, 1. brugsår 2009, og indgår i ForageMax 33 og 35 i Høst af fodergræsforsøg med kvalitetsmåling ved hjælp af NIR-udstyr.

6 Fra græsfrø til foderbord

7 Produktprogram iseed : Lavere omkostninger samme virkning Ny sammensætning 2010 Udviklingen af iseed til græs er gået endnu et skridt fremad. Ved at nedsætte mængden af supplerende fyldstoffer, der bruges i processen, er det nu muligt at reducere udsædsmængden for iseed med omkring 20 %. Da mængden af frø og gødning er den samme som på det tidligere produkt, vil resultatet i marken ikke påvirkes. Eksempel: Hvis der ønskes en udsædsmængde på 25 kg pr. ha, skulle der med den tidligere sammensætning anvendes 50 kg iseed. Med den nye 2010-sammensætning skal der kun sås 41 kg/ha. 50 % bedre etablering med iseed 1 tons ekstra tørstof Nye resultater fra DLF-TRIFOLIUM s franske forsøgsgård ved Rennes i Bretagne bekræfter, at iseed kan have stor værdi, når græs lægges ud om efteråret. Forsøg med rajgræs sået efteråret 2008 viste efter 3 uger 50 % bedre etablering i de parceller, hvor der var anvendt iseed. I maj 2009 kunne virkningen ses som 11 % mere tørstof i 1. og 2. slæt. Dette svarer til næsten kg, og parcellerne var tydeligt mere tætte og ensartede. iseed 2010 ny sammensætning % N PR. KG BEHANDLET FRØ % P PR. KG BEHANDLET FRØ VÆGT AF 1 KG FRØ + COATING iseed ,2 2,4 1,64 kg Tidligere sammensætning kg Sammenligning af iseed 2010 med den tidligere anvendte. iseed 2010 ny UDSÆDSMÆNGDE KG FRØ/HA KG ISEED /HA KG N/HA KG P/HA ,0 1, ,0 1,2 Plant vigour*, 0-9 8,0 0 7,0 0 6,0 0 5,0 0 4,0 0 3,0 0 2,0 0 1,0 0 0, % BEDRE E TABLERING Vigour*, 3 uger efter såning Vigour*, forår 2009 Ubehandlet Med iseed * Plant vigour (generel vækst, størrelse og udseende), gennemsnit af 7 sorter og blandinger, 3 uger efter såning, oktober Udsædsmængde samt tilførsel af N og P med iseed % HØJERE UDBY T TE Med iseed Uden iseed iseed er et registreret varemærke fra Yara International ASA. iseed -teknologien er patenteret af Yara International. I Danmark markedsføres iseed til græsfrø kun af DLF-TRIFOLIUM. Kg tørstof pr. ha Slæt 2. Slæt Slæt Ubehandlet Med iseed Udbytte af tørstof i 1. og 2. slæt 2009, gennemsnit af 3 rajgræsser.

8 8 Produktprogram 2010 Ensilering af foderroer Foderroer kan mange steder yde op til foderenheder pr. ha, så det er klart afgrøden med størst potentiale under danske forhold. Ofte halter majs % efter. Udfordringen er at få håndteringen af roerne til at fungere i praksis, men det lykkes efterhånden godt de fleste steder. Praktiske erfaringer I en FarmTest fra efteråret 2008 har Dansk Landbrugsrådgivning undersøgt teknik og metoder til samensilering af roer og majs på syv ejendomme. Undersøgelsen viste blandt andet at: Maskinomkostningerne til samensilering af roer og majs varierede fra ca til kr./ha - eller fra 15,2 øre til 25,7 øre pr. FE ensilage. Forholdet mellem arealet med roer og arealet med majs har typisk ligget mellem 1:4 og 1:6, og det samlede udbytte af roer og majs set under ét varierede mellem og FE/ha. Der skal udvises omhu ved indlægning af roer og majs i ensilagestakken, så der er en sikker styring af mængderne føreren af gummigeden i stakken er her nøgleperson. Majs er relativ let at fordele og jævne ud i ensilagestakken med skovlen på en gummiged, men bedste metode til indlægning af roer i ensilagestak er en staldgødningsspreder med to lodretstående spredevalser. Gummiged eller traktor med dozer-blad kan ikke anbefales fordelingen bliver meget ringe på denne måde. Det er almindeligt at medtage roetoppen, og høst heraf sker i reglen i forbindelse med roeoptagningen. Roerne knuses (deles i få stykker), og det sker mest rationelt med roeoptageren under optagningen. Økonomien holder Foderroer erstatter korn i foderplanen. Derfor spiller prisen på foderkorn ind, når økonomien i foderroer skal vurderes. En beregning fra Dansk Landbrugsrådgivning viser, at når kornet koster mere end ca. 80 kr. pr. hkg, er roerne konkurrencedygtige. I tabellen nedenfor ses tre foderplaner. Majs- og græsensilage + valset byg sammenlignes med majsensilage + traditionel roefodring og samensileret majs + roer + top. Ved en kornpris på 80 kr. pr. hkg er der stadigvæk et plus på indtjeningen pr. årsko ved at erstatte vårbyg med ensilerede roer, og dertil skal så lægges værdien af en højere fedtprocent i mælken. I eksemplet er der regnet med 1 ha foderroer samensileret med 3 ha majs det giver ca. 1/3 roer + top og 2/3 majs, når det antages, at det er muligt at avle ca. 40 % flere foderenheder i roer end majs. Med de opnåede resultater kan roe-/majs-ensilagen indgå i en foderplan med FE pr. ko pr. dag. Dette giver sammen med 4-6 FE god græsensilage en meget høj andel af hjemmeavlet foder til køerne. flere kr./ko med roer i foderplanen jordtype/ salgspris på vårbyg MAJSENSILAGE + VALSET BYG MAJSENSILAGE + FODERROER KR. PR. ÅRSKO MAJS- OG FODERROER + TOPENSILAGE JB 1&3 0,80 KR./KG ,40 KR./KG JB 5-6 0,80 KR./KG ,40 KR./KG Forskel i restbeløb, kr. pr. årsko for foderplaner med foderroer sammenlignet med traditionelt system (majs, græs og valset byg). Forudsætninger for hhv. sand og lerjord: Udbytte i korn: 38 og 55 hkg pr. ha, udbytte i roer + top: og FE pr. ha, udbytte i majs: 8000 og FE pr. ha. Udfodringsomkostninger 10 øre/fe for valset byg, 25 øre/fe for rod + top, 15 øre/fe for samensileret rod + top. Dansk Landbrugsrådgivning 2008.

9 Produktprogram Silomajs 2 nye sorter i 2010 DLF-TRIFOLIUM s majsprogram i 2010 består af fire højtydende sorter til ensilering. Med ASTIANO og MAS 09A samt nyhederne CASTRO og RICHTI CS kan ønskerne til forskellig tidlighed og plads i foderplanen opfyldes. nyhed 2010 nyhed 2010 CASTRO Usædvanligt højt indhold og udbytte af NDF Højt udbytte af stivelse og energi Middeltidlig med god standfasthed og meget få kolber med blottet spids RICHTI CS Meget højt udbytte af stivelse Høj foderværdi med høj energikoncentration Tidlig, standfast og meget få kolber med blottet spids ASTIANO Meget høj fordøjelighed af NDF og organisk stof Meget højt udbytte med høj energikoncentration Tidlig, standfast og meget få kolber med blottet spids MAS 09A Høj foderværdi, god fordøjelighed Højt indhold og udbytte af stivelse og NDF Meget tidlig, kort stængel, standfast og meget få kolber med blottet spids egensk aber: siloma js % TØRSTOF % STIVELSE % NDF NELP20, MJ/KG TS. KG TØRSTOF/FE FK NDF % KOLBER MED BLOTTET SPIDS ASTIANO 35,7 36,2 36,4 6,65 1,12 61,7 4 MAS 09A 37,8 35,2 39,4 6,49 1,16 60,5 3 CASTRO 33,8 33,8 39,0 6,48 1,16 61,0 4 RICHTI CS 35,3 36,8 36,9 6,62 1,13 61,5 5 Landsforsøg udby t te: siloma js UDBYTTE, FORHOLDSTAL ÅR I FORSØG FODERENHEDER PR. HA NELP20, GJ pr. ha stivelse, hkg pr. ha ndf, hkg pr. ha ASTIANO MAS 09A CASTRO RICHTI CS Forholdstal, 100 = Måleblanding. Landsforsøg.

10 Vækst og Udvikling

11

12 12 Produktprogram 2010 ForageMax-blandinger 2010 Leveres i standardpakninger á 10 kg. Frøblanding er sammensat på baggrund af forslag fra Frøblandingsudvalget. 33 Storm, 50S og 258 Solfaxi er specialblandinger fra DLF-TRIFOLIUM. Frøblandinger i tabel er angivet i %. Lucerne slæt Diploid tetraploid Rødkløver storbladet Hvidkløver småbladet Nr. benyttelse Til arealer tidlighed Jordbundforhold Varighed, år CRENO Rajah Amos Klondike Milo Rivendel 20 Storm Afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift Middeltidlig Alm. god Afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift Middeltidlig Alm. god Afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift Middeltidlig Alm. god ny 392 m. iseed Afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift Middeltidlig Alm. god Afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift Sildig Alm. god * Afgræsning på varierende jordtyper Permanente Sildig Alm./varierende Varig * Afgræsning på varierende jordtyper Permanente Middeltidlig Tør Varig * Afgræsning på varierende jordtyper Permanente Sildig Fugtig Varig Slæt og afgræsning I omdrift Tidlig Alm. god Slæt og afgræsning I omdrift Tidlig Alm. god Slæt og afgræsning I omdrift Middeltidlig Alm. god Storm Slæt og afgræsning I omdrift Middeltidlig Alm. god Slæt og afgræsning I omdrift Middeltidlig Alm. god Slæt og afgræsning Permanente Tidlig Alm./fugtig Varig Slæt I omdrift Middeltidlig Alm. god Slæt I omdrift Tidlig Alm. god Slæt Permanente Middeltidlig Meget fugtig Varig Perun Slæt Permanente Middeltidlig Alm. god ny ny 395 m. iseed Slæt Permanente Middeltidlig Alm. god Perun Slæt I omdrift Middeltidlig Alm. god m. iseed Slæt I omdrift Middeltidlig Alm. god Hykor Slæt I omdrift Meget tidlig Alm. god Afgræsning til heste, HorseMax 50 Permanente Sildig Alm./varierende S Afgræsning struktur, HorseMax 50S Permanente Middeltidlig Alm./varierende Solfaxi ** Afgræsning heste m. urter, HorseMax Solfaxi Permanente Sildig Alm./varierende * Afgræsning heste, HorseMax 51 Permanente Sildig Alm./varierende * Afgræsning får I omdrift Sildig Alm. god Afgræsning får/tidlig I omdrift Tidlig Alm. god Afgræsning dr. søer I omdrift Sildig Alm./varierende Afgræsning farefold I omdrift Sildig Alm./varierende Afgræsning geder I omdrift Middeltidlig Alm. god Slæt geder I omdrift Tidlig Alm. god m. iseed Eftersåning I omdrift Middeltidlig 345 m. iseed Eftersåning I omdrift Middeltidlig 115 Brakblanding II Sydvestjyden I omdrift Middeltidlig Alm. god Morsø 2 I omdrift Middeltidlig Alm. god * Blandinger med under 25 pct bælgplanter (frøandel) som opfylder kravene til plantedække på MVJ-arealer. ** Solfaxi urtegræsblanding indeholder desuden 8 % hundegræs Donata, 3 % alm. rapgræs Dasas, 3 % sneglebælg Virgo, 1 % kællingetand Rocco. Desuden skal Solfaxi-blandingen tilsættes 100 g cikorie Spadona pr. 10 kg blanding.

13 Produktprogram ForageMax-frøblandinger til græsmarker 2010 rajgræstype Perun Fojtan strandsv. type Hykor Jordane Storm tetraploid Solid Diploid Kimber tetraploid Mathilde CALVANO 1 Option Diploid Stefani Sibasa Indiana Kentaur tetraploid Calibra Diploid Foxtrot Rajsvingel Strandsvingel Hybrid Rajgræs Alm. rajgræs, tidlig Alm. rajgræs, mid. tidlig alm. rajgræs Sildig Timote Engsvingel Rødsvingel Engrapgræs Udsædsmængde kg/ha ny ny Ambrose tetraploid Maurice slættype Dolina Afgræsn. Type Winnetou Laura fodertype Gondolin fodertype Balin etablering med dæksæd om foråret etablering i renbestand forår eller sensommer

14 Fra græsfrø til maksimalt udbytte

15 Produktprogram Almindelig ra jgræs Anvendelse varenr. tidlighed Sort Type Afgræsning Slæt EFTERAFGRØDE Udsædsmængde kg/ha* Pakningsstørrelse, kg 2574 Tidlig KIMBER diploid Tidlig MATHILDE tetraploid Middeltidlig OPTION diploid Middeltidlig STEFANI diploid Middeltidlig SIBASA diploid Middeltidlig AVIARA tetraploid Middeltidlig CALIBRA tetraploid Middeltidlig KENTAUR tetraploid Sildig FOXTROT diploid Sildig til efterafgrøde JUMBO diploid Sildig AMBROSE tetraploid Sildig MAURICE tetraploid Sildig POLIM tetraploid * Udlagt i renbestand. Til efterafgrøde udlagt i korn er udsædsmængden kg/ha. = meget velegnet = egnet = kan bruges Øvrige ra jgræsser varenr. Art Sort type Afgræsning Anvendelse Slæt efterafgrøde Udsædsmængde kg/ha* Pakningsstørrelse 3082 Italiensk rajgræs SIKEM Diploid Italiensk rajgræs EF 486 DASAS Diploid Italiensk rajgræs TROCADERO Tetraploid Italiensk rajgræs DANERGO Tetraploid Hybrid rajgræs STORM Almindelig rajgræs Hybrid rajgræs SOLID Almindelig rajgræs Westerwoldisk rajgræs AVANCE Tetraploid * Udlagt i renbestand. Til efterafgrøde udlagt i helsæd/korn til modenhed er udsædsmængden kg/ha. = meget velegnet = egnet = kan bruges

16 16 Produktprogram 2010 Holl andske frøblandinger Hvidkløver Middeltidlig Almindelig rajgræs sildig STOR- BLADET DIPLOID tetraploid TIMOTE engsvingel ENGRAP- GRÆS Varenr. Blanding Benyttelse Tidlighed Riesling option Sibasa asturion polim Classic Laura julia Udsædsmængde* kg/ha 370 Topmix Premium Timo 4 Slæt og afgræsning Middel-tidlig Topmix Premium klaver Slæt og afgræsning Middel-tidlig Topmix Premium Tetra Maaien Slæt og afgræsning Middel-tidlig Topmix Premium 11 Afgræsning Sildig * Leveres i pakninger á 10 kg Kløver/Lucerne varenr. Art Sort Type Afgræsning Slæt Grøngødning Udsædsmængde kg/ha Pakningsstørrelse 1020 Rødkløver RAJAH diploid & Rødkløver AMOS tetraploid & Hvidkløver KLONDIKE storbladet & Hvidkløver RIVENDEL småbladet Alsike Kløver ERMO Sneglebælg VIRGO podet med Nitragin gold Lucerne DAISY podet med Nitragin gold slæt & Lucerne CRENO podet med Nitragin gold slæt = meget velegnet = egnet = kan bruges

17 Produktprogram Øvrige græsser varenr. art Sort Type Anvendelse Afgræsning Anvendelse Slæt Udsæds-mængde kg/ha* Pakningsstørrelse 3604 Rajsvingel PERUN rajgræs Rajsvingel LOFA rajgræs Rajsvingel HYKOR strandsvingel Rajsvingel ACHILLES*** rajgræs Rajsvingel PERSEUS*** rajgræs Timote WINNETOU afgræsning Timote DOLINA slæt & Hundegræs AMBA tidlig Hundegræs DONATA sildig Engsvingel LAURA Rødsvingel GONDOLIN foder Rødsvingel, plænetype MAXIMA 1 efterafgrøde 8-10 ** Rødsvingel, plænetype TATJANA efterafgrøde 8-10 ** Engrapgræs BALIN foder Alm. rapgræs DASAS foder *Udlagt i renbenstand, **Til efterafgrøde udlagt i korn, ***Varen leveres kun i specialblandinger og til Bland-Selv. = meget velegnet = egnet = kan bruges Foderroer varenr. Sort Rodfarve Ca. % tørstof i rod frøkvalitet Renhed % Spiring % 6650 TROYA, Gaucho-bejdset Gul MAGNUM, Gaucho-bejdset Hvid KYROS, Gaucho-bejdset Gul NESTOR, Gaucho-bejdset Hvid MAGNUM, Ubejdset Hvid Monogermt, pilleret frø, leveres i pakker á frø. kvaliteter på kløver- og græsfrø art renhed % ukrudt % spiring % kvik % dlf-t eu dlf-t eu dlf-t eu dlf-t eu Rødkløver, hvidkløver ,0 1, Lucerne, Sneglebælg ,2 1, Alm. rajgræs ,1 1, ,0 0,5 Ital./Hybrid rajgræs ,1 1, ,1 0,5 Timote ,3 1, ,1 0,3 Hundegræs ,1 1, ,0 0,3 Engsvingel ,2 1, ,0 0,5 Rødsvingel ,2 1, ,0 0,5 Strandsvingel, Rajsvingel ,3 1, ,1 0,5 Engrapgræs, Alm. rapgræs , ,0 0,3 Kvaliteter: Normerne er baseret på standardprøver.

18 18 Produktprogram 2010 BÆLGPL ANTER/VÅRRAP S varenr. art Sort frøkvalitet Renhed % Spiring % Udsædsmængde kg/ha Pakningsstørrelse, kg ny 5077 Hestebønne COLUMBO, hvid blomst Hestebønne GLORIA, hvid blomst Markært PINOCHIO, gul (halvbladløs) Markært til helsæd JAVLO, gul (halvbladløs) Smalbladet Lupin galant Smalbladet Lupin VIOL Podemiddel til lupin HiStick 1 pk. pr. ha Pakke 7066 Vårraps PLUTO, bejdset ma js frøkvalitet varenr. Sort Tidlighed * Renhed % Spiring % ny ny 6277 ASTIANO* MAS 09A* castro* richti cs* * Kan leveres Mesurolbejdset mod merpris, ** 1-9, 9 tidligst. Leveres i pakker á kerner, bejdset med Thiram mod svampesygdomme. Sorter fra DLF-Trifolium er koldtestet = større sikkerhed for hurtig fremspiring. Plænegræs varenr. Blanding Beskrivelse sammensætning Pakningsstørrelse, kg Udsædsmængde kg/100 m ORNAMENTAL Tæt og slidstærk Alm. rajgræs 20 %, rødsvingel m. korte eller u. udløbere 50 %, engrapgræs 30 % 1-7, GOLF MASTERLINE Tæt og langsomtvoksende Rødsvingel m. korte eller u. udløbere 60 %, engrapgræs 40 % 10 & 20 2, UNIVERSAL Robust og alsidig Alm. rajgræs 30 %, rødsvingel m. udløbere 50 %, engrapgræs 20 % VEJRABAT Standard Til ekstensive forhold Rødsvingel 75 %, stivbladet svingel 20 %, alm. hvene 5 % 20 2

19 Produktprogram varenr. Efterafgrøder - enårige arter AFGRØDE Kg udsæd pr. ha søges af Hjortevildt/Hare Fuglevildt Egnet som efterafgrøde Pakningsstørrelse, kg 8107 Honningurt BALO 10 2 & Gul Sennep VALIANT & Gul sennep BRACO, nematoderesistent & Olieræddike arena, nematoderesistent & Olieræddike SILETINA & Stubturnips FRISJA Stubturnips TYFON (evt. bejdset) Persisk kløver* CIRO Blodkløver* CONTEA Vildtafgrøder - enårige arter 6295 Vildtmajs 30 Pakke 8497 Hirse Tanka Millet mix Boghvede LILEJA & Quinoa Oliehør LIRINA Solsikke TREMIA Hamp FELINA 32 (husk ansøgn.) 30 2 & Ærter* PINOCHIO Hestebønne* COLUMBO Gul lupin* MISTER, bitterstoffattig husk podemiddel Podemiddel HiStick til lupin 1 pk. pr. ha Pakke 6379 Fodersukkerroe ECKDOGELB Gulerod FEONIA 2-3 0,05 Øvrige enårige bælgplanter 1814 Jordkløver* WOOGENELLUP Kællingetand* SAN GABRIELE Fodervikke* CAROLE Fodervikke* CANDY Serradel* LALERTA Grøngødning og vildtafgrøder - overvintrende arter 8203 Fodermarvkål GRÜNER ANGELITER Fodermarvkål CALEDONIAN, kålbrok-resistent Foderraps LICAPO, dobbeltlav vintertype Sandvikke* latico Rørgræs BAMSE 20 2 & Kommen SYLVIA & Stauderug & Grain Sorghum MR. BINGO lav type bejdset Jagtblanding KING MIX** 1 pk = frø til m2 8 2,5 vildtblandinger pr m 2 sammensætning 561 Sommermix til hjortevildt 8,5 Havre, boghvede, hvidkløver, lucerne, rødkløver, alm. rajgræs, timote Vintermix til hjortevildt 1,8 Alm. rajgræs, fodermarvkål, hvidkløver, stubturnips, timote, vinterfoderraps Helårsmix til hjortevildt 3,5 Boghvede, gul lupin, markært, timote, rødsvingel, vinterfoderraps, fodermarvkål, hvidkløver 2 & Kyllingemix til forårssåning 4,0 Havre, oliehør, boghvede Kyllingemix til efterårssåning 3,6 Vintertriticale, sandvikke, vinterfoderraps Vinterdækmix, fugle- og dyrevildt 0,75 Cikorie, fodermarvkål, honningurt, hvidkløver, quinoa, stubturnips tyfon Insektvold/redeskjul, fuglevildt 1,6 Hundegræs, engsvingel, rødsvingel, strandsvingel, timote 2 diverse Ef terafgrøder Vildtagre 7910 Kørvel Persille Dild Cikorie Spadona Blomsterblanding - 18 forskellige énårige arter Vildengblanding - 27 forskellige vilde danske urter 0,25 * Bælgplante. ** 1 kg fodermarvkål og 1,5 kg quinoa. = meget velegnet = egnet = kan bruges

Økologi 2008. Produktprogram

Økologi 2008. Produktprogram Økologi 2008 Produktprogram Økologi 2008 Produktprogram Indhold DLF organic 2008 3 foragemax danmarks bedste frøblandinger 3 protein til foderplanen 3 Oversigter 4 Bestillingskupon 7 DLF-TRIFOLIUM SEEDS

Læs mere

med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken

med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken Frø til græsmarken 2013 Tjen 500 kr. pr. årsko med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken Med en rekordhøj pris på protein, er det dyrt at erstatte hjemmeavlet protein med indkøbt protein. Beregninger

Læs mere

Økologi 2009. Produktprogram

Økologi 2009. Produktprogram Produktprogram Produktprogram INDHOLD 90 % ØOLOGIS FRØ I BLANDINGERNE 3 LØVERGRÆS ER GRUNDLAGET I SÆDSIFTET 3 ØOLOGISE NYHEDER FRA DLF ORGANIC 2009 4 MAJS TIL FODERPLANEN 4 OVERSIGTER 4 PROTEIN PÅ MENUEN

Læs mere

Frø til græsmarken 2012

Frø til græsmarken 2012 Frø til græsmarken 2012 DLG Green-serien fodergræsblandinger med unikke top sorter Sæt fokus på de enkelte græssorter ved valg af fodergræsblanding. Etableringsudgifterne er ens, så du kan med fordel vælge

Læs mere

ForageMax Grovfoder produktprogram 2011

ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 Indhold tre nye ForaGeMax blandinger 3 ForaGeMax protein 4 dlf triple Crown - når kvalitet er I højsædet 6 Iseed 2011 - den

Læs mere

Økologisk grovfoder Produktprogram 2010

Økologisk grovfoder Produktprogram 2010 Økologisk grovfoder Produktprogram 2010 Økologisk grovfoder Produktprogram 2010 INDHOLD ØOLOGISE NYHEDER FRA DLF ORGANIC 2010 4 OVERSIGTER 5 PROTEIN AF EGEN AVL 7 MAJS TIL FODERPLANEN 7 DLF-TRIFOLIUM SEEDS

Læs mere

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Indhold Lad der gå sport i afgræsningen 4 højere udbytte ved rettidig såning 4 foragemax-blandinger med topsorter 5 dlf triple

Læs mere

Økologiske Markfrø 2016

Økologiske Markfrø 2016 Økologiske Markfrø 2016 Køb dine økologiske frø hos specialisterne! Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Malkekvæg blandinger Varenr. 8010-402EF0001E1(10kg.)

Læs mere

Markfrø 2016. Konventionelt Landbrug Vildt. Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk

Markfrø 2016. Konventionelt Landbrug Vildt. Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Markfrø 2016 Konventionelt Landbrug Vildt Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Malkekvæg blandinger 401-402FR0008C1(10kg.) 408-402FR0009C1(10kg.) 409-402FR0007C1(10kg.)

Læs mere

Produktkatalog 2015. DLF Grovfoder. Konventionelt og økologisk landbrug

Produktkatalog 2015. DLF Grovfoder. Konventionelt og økologisk landbrug Produktkatalog DLF Grovfoder Konventionelt og økologisk landbrug 2 DLF Grovfoder Produktkatalog Indhold foragemax -blandinger TIL SLÆT 4 foragemax -blandinger TIL AFGRÆSNING 8 foragemax -blandinger TIL

Læs mere

Grovfoder Produktprogram

Grovfoder Produktprogram Grovfoder 2009 Produktprogram Grovfoder 2009 Produktprogram Indhold ØKONOMISK FODRING STARTER MED GODT GROVFODER 4 iseed BEDRE ETABLERING AF GRÆSMARKEn 6 mere MÆLK MED RAJSVINGEL OG HYBRIDRAJGRÆS 7 foderroerne

Læs mere

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference Gurli Klitgaard DLF

Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference Gurli Klitgaard DLF Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference 2016 Gurli Klitgaard DLF Græsforædling - Mål Græsforædling i DLF Udbytte højt og stabilt Holdbarhed / Persistens Sygdomme Protein Høj FK NDF Danmark

Læs mere

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ landskonsulent Ole Aaes Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden Landscentret Dansk

Læs mere

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Rødkløver Vækst Rød- kontra hvidkløver N-respons Markens alder Afgræsning Sommervækst

Læs mere

Protein i fokus. To nye proteinfrøblandinger

Protein i fokus. To nye proteinfrøblandinger Frøbladet 2011 Indhold 2 Protein i fokus 3 Nyheder 4 Valg af frøblanding 4 Slættidspunkt og ensilagekvalitet 5 Lucerne 6 AberDart - sukkergræs 7 Økologisk frø Protein i fokus På kvægbedrifterne er der

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63 Opera i majs flere foderenheder pr. hektar højere kvalitet og fordøjelighed ingen spild og varmedannelse i stak mere mælk pr. ko pr. dag Læs mere på www.agro.basf.dk Yderligere information kontakt: Jakob

Læs mere

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Møde 4. marts 2015 Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Projekt Økologer tænker i helheder Selvforsyning Harmoni Sådan får man en god fremspiring Max sådybde: 1 cm for hvidkløver og småfrøet græs

Læs mere

Vildtafgrøder. Mangfoldighed i naturen

Vildtafgrøder. Mangfoldighed i naturen Mangfoldighed i naturen Mangfoldighed i naturen Vildtagre til glæde for dyr og mennesker 3 Gør hjortevildtet til faste gæster året rundt 4 Optimale forhold for fuglevildtet 8 Anlæg af vildtagre 10 Udarbejdet

Læs mere

Grovfoderdag. Torsdag d. 20. september 2012 kl. 10.00-15.00. Oversigtskort

Grovfoderdag. Torsdag d. 20. september 2012 kl. 10.00-15.00. Oversigtskort Grovfoderdag Torsdag d. 20. september 2012 kl. 10.00-15.00 Oversigtskort 1 Oversåning forår med ForgageMax genetableringsblanding, 20 kg/ha Græsdemo, Hellevad, udlæg forår 2010 Rivendel ForageMax 42 Klondike

Læs mere

Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING

Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 2 Efterafgrøder Hvorfor? Fordi veletablerede efterafgrøder er i stand til at optage overskydende

Læs mere

STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER

STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER Marianne Johansen Institut for Husdyrvidenskab Science and Technology, Aarhus Universitet -Foulum, 8830 Tjele marianne.johansen@anis.au.dk

Læs mere

Græsmarker i sædskiftet

Græsmarker i sædskiftet Græsmarker i sædskiftet Dyrkningsvejledning Jordbund arter Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige - jorder er rajgræsserne de foretrukne,

Læs mere

Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier

Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier Hvordan græs gror Græs ikke for tidligt Eller for kort Tilpas belægningsgraden Under 1 kg ts. 1,1 kg ts. Over 1,2 Intet er så forskelligt som forholdene:

Læs mere

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre er ikke bare havre Ivory Grynhavresort 14355 Low lignin Lavlignin-sort 2... Sort Sorter til grynhavre Rumvægt, kg pr. hl Skaller i pct. vægt

Læs mere

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk Græsguide 2015 Kære mælkeproducent! 2014 var for de fleste mælkeproducenter et fremragende græsår med et stort udbytte af høj kvalitet. Lad os håbe, at den kommende sæson bliver mindst lige så stor en

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

5 case studier. 206: 62 køer 85 ha 1,2 ha/ko. 216: 156 køer 222 ha 1,4 ha/ko. 236: 83 køer 91 ha 1,1 ha/ko. 609: 95 køer 138 ha 1,3 ha/ko

5 case studier. 206: 62 køer 85 ha 1,2 ha/ko. 216: 156 køer 222 ha 1,4 ha/ko. 236: 83 køer 91 ha 1,1 ha/ko. 609: 95 køer 138 ha 1,3 ha/ko Besætningens forsyning med vitaminer og mineraler - case studier og model Lisbeth Mogensen, Troels Kristensen, Karen Søegaard, Søren Krogh Jensen A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

Græsmarker til heste og ponyer

Græsmarker til heste og ponyer Græsmarker til heste og ponyer Dyrkningsvejledning Jordbund Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige jorder er rajgræsserne og rajsvingel

Læs mere

Græsmarkskonference 2015

Græsmarkskonference 2015 Græsmarkskonference 2015 Workshop 20 % højere udbytte i græsmarken i 2020 uden tab af foderværdi Opfølgning på Workshop 1. Forædling (arter, sorter og blandinger) Arter med Endofytter mod skadedyr gåsebillelarver

Læs mere

Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én

Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én ENDELIG! Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én Endelig; effektive fibre og høj foderværdi alt i én Årsagen til den store succes, som Barenbrugs NutriFibre har, er kombinationen af strukturgivende

Læs mere

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Margrethe Askegaard VFL Økologi mga@vfl.dk Program: 1. Fordele og ulemper 2. Regler

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

Karen Søegaard, Jakob Sehested, Jørgen Eriksen, Margrethe Askegaard, Lisbeth Mogensen og Søren K. Jensen

Karen Søegaard, Jakob Sehested, Jørgen Eriksen, Margrethe Askegaard, Lisbeth Mogensen og Søren K. Jensen Archived at http://orgprints.org/1791 Urter i græsmarken Karen Søegaard, Jakob Sehested, Jørgen Eriksen, Margrethe Askegaard, Lisbeth Mogensen og Søren K. Jensen Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Rødkløver som foder fordøjelighed, proteinkvalitet og -nedbrydelighed

Rødkløver som foder fordøjelighed, proteinkvalitet og -nedbrydelighed Rødkløver som foder fordøjelighed, proteinkvalitet og -nedbrydelighed Martin Riis Weisbjerg Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum Plantekongres 2008A A R H U S U N I V E R S I T E

Læs mere

Efterafgrøder (økologi)

Efterafgrøder (økologi) Side 1 af 6 Efterafgrøder (økologi) Efterafgrøder er en fællesbetegnelse for afgrøder, som dyrkes efter en hovedafgrøde. Efterafgrøder kan sås som udlæg i hovedafgrøden eller efter høst. Efterafgrøder

Læs mere

HiBird Vildtafgrøder

HiBird Vildtafgrøder HiBird Vildtafgrøder 2 LG HiBird Vildtafgrøder LG HiBird Vildtafgrøder - for en øget biodiversitet i det åbne land Vildtafgrøder er en oplagt mulighed for at forbedre levevilkårene for vildtet i det åbne

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK PROGRAM Det arbejder jeg/vi med i SEGES? Hvad kan efterafgrøder? Såtidsforsøg efterafgrøder Eftervirkning

Læs mere

75,- 149,- 439,- 1999,- 510,- 399,- 120,- Græsblandinger til hestefold 10 kg. Absorbine TRY-PAK Helt ny showpakke 3 x 120 ml

75,- 149,- 439,- 1999,- 510,- 399,- 120,- Græsblandinger til hestefold 10 kg. Absorbine TRY-PAK Helt ny showpakke 3 x 120 ml L-H foder Maj 2013 Absorbine TRY-PAK Helt ny showpakke 3 x 120 ml 149,- 2 Græsblandinger til hestefold Fra 439,- 8 Hønsehus Stor til 3-4 høns 209 x 86 x 127 cm 1999,- 3 Galv. havehegn 25 mtr. ruller. Højde

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord Betydningen af kvalitetsarbejde Martin Ringsing Agri Nord Disposition Etablering af majs Etablering af græs Etablering af korn Betydningen af rettidighed og omhu Kløvergræs skal nedvisnes om efteråret

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Sortsvalget

Læs mere

Mobil grøngødning til grønsager og bær

Mobil grøngødning til grønsager og bær Økologisk Inspirationsdag Sorø 15. november 2016 Mobil grøngødning til grønsager og bær Jørn Nygaard Sørensen Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Baggrund Økologisk husdyrgødning Begrænset mængde

Læs mere

Vælg rigtig grovfoder strategi. v. Brian Nielsen & Martin Søndergaard Kudsk

Vælg rigtig grovfoder strategi. v. Brian Nielsen & Martin Søndergaard Kudsk Vælg rigtig grovfoder strategi v. Brian Nielsen & Martin Søndergaard Kudsk Grovfoder afgrøder Mål for grovfoderproduktion Højt udbytte og god kvalitet Foderroer udbyttepotentiale 200 a.e/ha Silomajs udbyttepotentiale

Læs mere

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Arter Hvidkløver ved slæt vs. afgræsning Effekten af afgræsning på kløvervækst og -andel er ikke entydig

Læs mere

Afsnit 11. NFTS nr. er et unik nummer for hvert enkelt parameter i Nordic Field Trial System, og er kun af interesse for AgroTech.

Afsnit 11. NFTS nr. er et unik nummer for hvert enkelt parameter i Nordic Field Trial System, og er kun af interesse for AgroTech. Nedenfor findes en oversigt over nogle af de beregninger der foretages i Landsforsøgene af Nordic Field Trial System. NorFor beregninger foretages ikke af Nordic Field Trial System, ønskes specificering

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

Ensilerede roer analyser, foderværdi og beregninger

Ensilerede roer analyser, foderværdi og beregninger Ensilerede roer analyser, foderværdi og beregninger Ole Aaes VFL, Kvæg Fodringsdagen den 2. september 2014 Herning Udfordringer ved ensilerede produkter med roer Opbevaring Findeling Høsttider for forskellige

Læs mere

Afgrøder til biogas. Vækstforum, 19. januar 2012. Produktchef Ole Grønbæk

Afgrøder til biogas. Vækstforum, 19. januar 2012. Produktchef Ole Grønbæk Afgrøder til biogas Vækstforum, 19. januar 2012 Produktchef Ole Grønbæk Biogas er interessant Fortrænger fossil energi Reducerer udledningen af drivhusgasser Bedre effekt af gødningen Mindre udvaskning

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Frø til vildtpleje, dækafgrøder og bier

Frø til vildtpleje, dækafgrøder og bier Frø til vildtpleje, dækafgrøder og bier Vildtpleje Vildtpleje i form af udsåning af fodermarker er meget anvendt blandt jægere og landmænd. Vildtafgrøderne har bl.a. følgende formål: fødegrundlag læ for

Læs mere

VILDTAFGRØDER. Vildtafgrøder FORMÅL ETABLERING VALG AF AFGRØDE SEKS FÆRDIGE FRØBLANDINGER TIL HJORTEVILDT OG MARKVILDT

VILDTAFGRØDER. Vildtafgrøder FORMÅL ETABLERING VALG AF AFGRØDE SEKS FÆRDIGE FRØBLANDINGER TIL HJORTEVILDT OG MARKVILDT VILDTAFGRØDER Vildtafgrøder FORMÅL ETABLERING VALG AF AFGRØDE SEKS FÆRDIGE FRØBLANDINGER TIL HJORTEVILDT OG MARKVILDT 2 Vildtafgrøder Vildtagre til glæde for dyr og mennesker Mere vildt og flere oplevelser

Læs mere

God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller

God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller Disposition 1. Det økonomisk optimale kvægsædskifte Er der økonomi i at forpagte

Læs mere

Stor variation i kløvergræssets indhold af sukker gennem sæsonen (2002)

Stor variation i kløvergræssets indhold af sukker gennem sæsonen (2002) Stor variation i kløvergræssets indhold af sukker gennem sæsonen (2002) Sukker, % af ts. 20 15 10 5 Foldafgræsning Reg. storfold 0 14-4 02 15-5 02 15-6 02 16-7 02 16-8 02 16-9 02 Dato Græssets indhold

Læs mere

Plænegræs til ethvert formål 1

Plænegræs til ethvert formål 1 Plænegræs til ethvert formål 1 Indholdsfortegnelse Hunsballe Frø - Din plænegræspartner 3 Brugsplæner 4 Villa-Turf 4 Villa-blanding 4 Special-Turf - Ny sammensætning 5 Kløver-Turf 5 Svensk/Classic-Turf

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

STÆRKE GRÆS-RØDDER. giver mere mælk 08/ 26/ 36/ De unge taber, når bankerne slagter kvægejendomme AFGRÆSNING

STÆRKE GRÆS-RØDDER. giver mere mælk 08/ 26/ 36/ De unge taber, når bankerne slagter kvægejendomme AFGRÆSNING NR. 5 // MAJ 2015 De unge taber, når bankerne slagter kvægejendomme STÆRKE GRÆS-RØDDER giver mere mælk AFGRÆSNING Min. 0,3 hektar græs pr. ko Slæt efter gylle Succes kræver vilje 08/ En urolig ko bruger

Læs mere

Opera i majs. - resultatet bliver bare bedre! Forvent mere

Opera i majs. - resultatet bliver bare bedre! Forvent mere Forvent mere i majs - resultatet bliver bare bedre! - svampemidlet til majs. Høst de mange fordele: Flere foderenheder Bedre ensilagekvalitet Mere kvalitet i stak anvendes i majs stadie 32-65. Anbefales

Læs mere

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet:

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden Troels Kristensen Aarhus Universitet, Ins4tut for agroøkologi Indlæg ved økologi kongres

Læs mere

Stort potentiale for afgrøder til såvel bioenergi som foder

Stort potentiale for afgrøder til såvel bioenergi som foder Stort potentiale for afgrøder til såvel bioenergi som foder Planter kan benyttes til føde og foder, men også til mange andre formål, hvor hele eller dele af planten udvindes og forarbejdes til produkter

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Formler til brug i marken

Formler til brug i marken HJ 10-001 Revideret den 12. december 2005 Formler til brug i marken Anlæg Afsætning af en vinkel 5 ved brug af målebånd 3 4 Såning Gødskning Udsædsmængde (kg pr. ha) = Kg næringsstof = Plantetal/m2 TKV

Læs mere

Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder.

Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder. Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder. Disposition 1. Sådan optimerer jeg. v/ Søren Andersen. 2. Fremstillingsprisen skal ned! Maskinomkostninger er ofte høje Giver alle marker et højt udbytte?

Læs mere

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan Side 1 af 7 Lucerne Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan 1. sælges som grønmelsprodukter 2. bruges til hø, wrap-hø, ensilage eller staldfoder på bedriften. Vær opmærksom på, at der er begrænsninger

Læs mere

HAVRE SORTER OG AFSKALNING KONSULENT, PLANTEPRODUKTION DARRAN ANDREW THOMSEN SEGES ØKOLOGI

HAVRE SORTER OG AFSKALNING KONSULENT, PLANTEPRODUKTION DARRAN ANDREW THOMSEN SEGES ØKOLOGI HAVRE SORTER OG AFSKALNING KONSULENT, PLANTEPRODUKTION DARRAN ANDREW THOMSEN SEGES ØKOLOGI INDHOLD Havre Afskalning af havre Landsforsøg 2015 Foderværdi afskallet havre 2... HAVRE STYRKER Høj ukrudtskonkurrenceevne

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VÅRBYG VALG AF VÅRBYG

Læs mere

Velkommen til Maskinstationsdag 2014

Velkommen til Maskinstationsdag 2014 Velkommen til Maskinstationsdag 2014 Program formiddag Kl. 9.00 Kaffe og velkomst v/agrinord & Mogens Kjeldal, DM&E Kl. 9.30 græs? Hvordan laver vi topudbytte- og kvalitet i Hvordan opnås optimal fremspiring

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o... Side 1 af 6 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Produktionsøkonomi > Planteavlsøkonomi > Analyser og beregninger > Positivt udbytte af at dyrke hestebønner 2761 Oprettet: 19-02-2016 Positivt udbytte af

Læs mere

Optimer dit grovfoder

Optimer dit grovfoder C M Y CM MY CY CMY K Hunsballe.pdf 03/05/04 8:46:37 AgrowMaize / AgrowGrass konceptet 2-3 Meget tidlige majssorter 4 Tidlige majssorter 5 Middeltidlige majssorter 6 Sildige majssorter 7 Kernemajs / Græs

Læs mere

Forsøg med N og L køer på Rugballegård Temadag Økologisk mælkeproduktion Forskningscenter Foulum, 27. januar 2005

Forsøg med N og L køer på Rugballegård Temadag Økologisk mælkeproduktion Forskningscenter Foulum, 27. januar 2005 Græsmarken - afgræsningssystem, artssammensætning og kløvertræthed Forsøg med N og L køer på Rugballegård Baggrund Afgræsningssystem Er tilbudet ved reguleret storfold stort nok? Hvordan større tilbud?

Læs mere

Lilleådalens græsningsselskab foderværdi, højde og botanisk sammensætning 2008-2009

Lilleådalens græsningsselskab foderværdi, højde og botanisk sammensætning 2008-2009 Lilleådalens græsningsselskab foderværdi, højde og botanisk sammensætning 2008-2009 Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, januar 2010. Lilleådalens græsningsareal er et stort og varieret naturområde med behov

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juli 2012 vfl.dk Indhold Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Ukrudtsbekæmpelse... 2 Økologiske bedrifter...

Læs mere

Er det mugligt at forbedre foderværdien i rajgræs gennem forædling?

Er det mugligt at forbedre foderværdien i rajgræs gennem forædling? Er det mugligt at forbedre foderværdien i rajgræs gennem forædling? Thomas Didion Hinnderup, 8. oktober 2013 Faktorer med indflydelse på NDF fordøjelighed Art Selvom nogen græssorter kan have lige mængder

Læs mere

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22 Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22 1. slæt græs er tæt på at være klar. Det er nu, det gælder om at være vågen for at få taget græsset ved den rette kvalitet. Vi har døjet med ustadigt vejr

Læs mere

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Avlermøde, DSV Frø, 28. januar 2014 Ministry of Food, Agriculture and Fisheries of

Læs mere

Kvalitet og udnyttelse af protein i græs og kløver

Kvalitet og udnyttelse af protein i græs og kløver Kvalitet og udnyttelse af protein i græs og kløver Martin Riis Weisbjerg Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum Plantekongres 2008A A R H U S U N I V E R S I T E T Fodringsdag Temadag

Læs mere

Begræns tab i mark og silo ved tør ensilering

Begræns tab i mark og silo ved tør ensilering Begræns tab i mark og silo ved tør ensilering Karsten A. Nielsen VFL Planter og Miljø Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Læs mere

LHN Darran Andrew Thomsen SEGES ØKOLOGI HAVRE AFSKALNING TIL FODER

LHN Darran Andrew Thomsen SEGES ØKOLOGI HAVRE AFSKALNING TIL FODER LHN 6.1.2016 Darran Andrew Thomsen SEGES ØKOLOGI HAVRE AFSKALNING TIL FODER AGENDA Hvorfor havre? Lidt om dyrkning Landsforsøg 2015 Afskalning af alm havre Fjerkræfoder Kvægfoder Spørgsmål 2... HAVRE SUVERÆN

Læs mere

Afsluttende fælleskursus for deltagere i Afgræsningsskolen 2014

Afsluttende fælleskursus for deltagere i Afgræsningsskolen 2014 Afsluttende fælleskursus for deltagere i Afgræsningsskolen 2014 Arne Munk Hovborg Kro Holmeåvej 2, 6682 Hovborg 12. november 2014 Program Velkomst og præsentation af projektet og programmet v/ konsulent

Læs mere

Kære mælkeproducent! Med venlig hilsen. Barenbrug Holland BV

Kære mælkeproducent! Med venlig hilsen. Barenbrug Holland BV Græsguide 2016 Kære mælkeproducent! Nu hvor mælkekvoterne er afskaffet, er opgaven i endnu højere grad at optimere produktionen i både stald og mark. Kvalitetsgrovfoder er nøglen til en høj mælkeydelse,

Læs mere

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder Side 1 af 6 Efterafgrøder Ved efterafgrøder forstås her afgrøder, der dyrkes med henblik på nedmuldning i jorden. Efterafgrøderne dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord

Læs mere

SIKAVILDTSELSKABET VILDTAGEREN EN DYRKNINGSVEJLEDNING

SIKAVILDTSELSKABET VILDTAGEREN EN DYRKNINGSVEJLEDNING VILDTAGEREN EN DYRKNINGSVEJLEDNING Vildtageren fungerer som ekstra dækning og ekstra fødeudbud for vildtet. Desuden øger den områdets bæreevne, og er sammen med en række andre faktorer med til at sikre

Læs mere

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvorfor dyrke hestebønner? God vekselafgrøder forfrugtsværdi Proteinkilde

Læs mere

Temamøde om økologiske efterafgrøder

Temamøde om økologiske efterafgrøder Temamøde om økologiske efterafgrøder Onsdag den 3. oktober 2012, kl. 13 15 hos landmand Peter Schmidt, Duborgvej 30, 6360 Tinglev. 1 Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet,

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Sidste nyt om ensilering

Sidste nyt om ensilering Sidste nyt om ensilering Svampe i majsensilage Nye kvalitetsanalyser Alkoholgæring Ensileringsmidler Specialkonsulent Rudolf Thøgersen Gærsvampe i majsensilage Er oftest årsag til varmedannelse i ensilage

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris

Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ konsulent Jens Møller Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden 1.000 ha 160

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF. Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016

FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF. Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016 FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016 NU ER DER GÅET HUL PÅ GØDNINGSSÆKKEN! Udbytte (ton pr. ha) MANGE ÅRS UNDERGØDSKNING 1994 N kvoter indføres i DK

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 12 JANUAR, 2010 UDBYTTEOPTIMERING I FRØGRÆS BIRTE BOELT DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET. græsfrø

AARHUS UNIVERSITET 12 JANUAR, 2010 UDBYTTEOPTIMERING I FRØGRÆS BIRTE BOELT DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET. græsfrø 12 JANUAR, 2010 AARHUS DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET græsfrø Udbyttepotentiale Etablering Frøanlæg (frøstængler og blomster) Udnyttelse Frøsætning Realisering Frøvægt og begrænsning af spild Konklusion

Læs mere

Gødskning af kløvergræs Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Århus Universitet

Gødskning af kløvergræs Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Århus Universitet AARHUS Gødskning af kløvergræs Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Århus Universitet 1 AARHUS Kløvergræs Udbytteniveau i Danmark Potentielt udbytte: 1-13. NEL 2 FE/ha/år Køreskader, marktab,

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere