Grovfoder. Produktprogram 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grovfoder. Produktprogram 2010"

Transkript

1 Grovfoder Produktprogram 2010

2 Grovfoder Produktprogram 2010 Indhold SUNDERE KØER MED GRÆS I FODERPLANEN 4 rajsvingel en alsidig familie 4 dlf triple crown - nyt kvalitetsstempel til græs 5 iseed : lavere omkostninger samme virkning 7 ensilering af foderroer 8 silomajs 2 nye sorter i produktoversigter 12 DLF-TRIFOLIUM SEEDS & SCIENCE DLF-TRIFOLIUM har fokus på kundens behov og på markedsudviklingen for kløver- og græsfrø. Vi tilbyder et af verdens største forædlings- og udviklingsprogrammer for såvel plæne- som fodergræs, og DLF-TRIFOLIUM arbejder hele tiden på at forbedre kvaliteten og udbyttet af sorterne. For at imødekomme forventningerne bliver vores sorter afprøvet i et verdensomspændende netværk, hvor egenskaberne undersøges under vidt forskellige klimatiske forhold og miljømæssige betingelser. DLF-TRIFOLIUM er verdens største producent og leverandør af græsfrø. Med afdelinger i Danmark, Sverige, Holland, Belgien, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Tjekkiet, Rusland, Kina, New Zealand, Argentina og USA råder vi over et betydeligt forhandler- og kundenetværk, som er i stand til at betjene markederne over hele verden. DLF-TRIFOLIUM BYGGER PÅ VIDEN OG UDVIKLING I en tid, hvor økonomien i mælkeproduktionen er under meget hårdt pres, er værdien af en stor mængde hjemmeavlet grovfoder højere end nogensinde. Her skal der ikke skydes genvej alle stadier fra frø til foderbord kræver fuld opmærksomhed. Med frø fra DLF-TRIFOLIUM er du sikker på altid at få de bedste sorter og vores øvrige nye produkter. For os er kæden fra forsker til landmand kort og hvert år er der nye fremskridt. I 2010 omfatter det blandt andet nye sorter af græs og majs; ny og forbedret udgave af iseed, sorter af rajsvingel, der igen hæver niveauet for udbyttet af græs i Danmark og sidst men ikke mindst en ny måde at vurdere foderværdien af græssorter: DLF Triple Crown. Læs mere på de følgende sider.

3 Produktprogram JORDANE og FOJTAN nyheder til græsmarken Strandsvingel JORDANE blev i 2009 populær som den vigtigste sort i den nye blanding ForageMax 36 til slæt og afgræsning på lavbundsjord eller tørre arealer. Nu følger en anden ny sort af næsten samme type, nemlig halvfætteren FOJTAN, der er en rajsvingel af strandsvingel-typen. De deltager begge i Landsforsøg for tiden. JORDANE strandsvingel til afgræsning Strandsvingel er en interessant art på grund af dens meget dybe rodnet og dermed tolerance over for tørke. Samtidig gror strandsvingel også godt på fugtig jord og kan tåle at stå under vand i perioder. Fordøjeligheden er lavere end hos nyhed 2010 rajgræs, men bedst hos en forholdsvis sildig sort som JORDANE, der er meget velegnet til afgræsning med f.eks. kvier og kødkvæg. FOJTAN 4-7 dage senere end HYKOR Hidtil har sorten HYKOR været eneste repræsentant for rajsvingel af strandsvingel-typen krydsningen mellem italiensk rajgræs og strandsvingel. Nu kommer FOJTAN, der minder om HYKOR, men skridningstidspunktet er 4-7 dage senere. FOJTAN ligger derfor nærmere på rajgræsserne og vil være lettere at indpasse i blandinger. Der er kun begrænset mængde FOJTAN til rådighed i udby t te og kvalite t: fojtan og jordane % råprotein % sukker FK NDF Kg tørstof/fe udbytte, ae/ha, fht nelp20, mj/kg ts. udbytte, nelp20, GJ/HA, fht alm. rajgræs* 12,9 15,7 67,1 1, , JORDANE 14,0 10,4 64,3 1, , FOJTAN 14,5 10,5 66,5 1, , *Blanding af diploide og tetraploide sorter. Landsforsøg 2008, 1. brugsår. Lucerne leverer protein, struktur og mælk Lucerne er i stand til på samme tid at levere et foder med høj strukturværdi og god mælkeydelse. Dertil kommer et indhold af protein omkring 20 %. Så der er god grund til, at lucerne i form af wrap eller ensilage er blevet et populært element i mange foderplaner. DAISY og CRENO Lucernesorterne DAISY og CRENO er forædlet hos DLF- TRIFOLIUM, hvor målet har været at skabe sorter med højt udbytte, højt indhold af protein, relativt fine stængler og resistens over for kransskimmel og nematoder. Frøet leveres altid podet med kvælstofsamlende bakterier, Nitragin Gold, der er nødvendige for en god udvikling af planterne. Nitragin Gold er langtidsholdbart, når det opbevares korrekt, og det må også anvendes hos økologer. udby t te: daisy og creno 1. brugsår fht. 2. brugsår fht år fht. DAISY 123, , ,0 100 CRENO 136, , ,3 107 Hkg tørstof pr. ha. Forsøg , Stevns. DLF-TRIFOLIUM.

4 4 Produktprogram 2010 Sundere køer med græs i foderplanen Hos Karsten Weinkouff på Nørrevang i Uggerby nær Hirtshals er der fokus på græsmarken. Græsensilage er simpelthen krumtappen i foderplanen. Der er derfor ingen tvivl om, at såvel udbytte som kvalitet skal være i orden. På Nørrevang, der ligger få km fra Vesterhavet, er jorden meget velegnet til græs, men det er ikke den vigtigste grund til, at kløvergræs spiller så stor en rolle. Vi har en bedre sundhed i besætningen, når der er rigeligt med græs i foderplanen, siger Karsten Weinkouff. Vi erstatter en del indkøbt kraftfoder med græsensilage, når kvaliteten er i orden. På Nørrevang høster man på arealerne i omdrift ca foderenheder pr. ha, når der registreres, hvad køerne faktisk æder. Da høst og ensilering koster Karsten Weinkouff ca. 600 kr. pr. ha. pr. slæt, bliver det derfor en rigtig god forretning at lave græsensilage for ham. STORM over Vendsyssel Græsmarkerne hos Karsten Weinkouff består hovedsageligt af en blanding med hybridrajgræssorten STORM som den bærende suppleret med storbladet hvidkløver, Klondike og middeltidlig almindelig rajgræs option. Den blanding giver rigtig godt og holder fint til fire slæt pr. år i to eller tre år. Sidste år startede vi et storskalaforsøg Karsten Weinkouff i kløvergræsmarken med hybridrajgræs PERSEUS. Bag ham er nogle af de arealer langs Uggerby Å, der også hører med til ejendommen. med at erstatte STORM med rajsvingelsorten PERSEUS i blandingen. Det ser også godt ud, så tiden vil vise, om vi helt skifter over til den nye blanding. Vi er hele tiden på udkig efter nyheder, der kan øge vores indtjening, siger Karsten Weinkouff. Derfor jagter vi højere udbytte i græsmarken med nye sorter. Vi prøver bl.a. i år med ensilering af foderroer for at spare indkøbt kraftfoder. På vores jorder forventer vi et noget højere udbytte end i majs og håber samtidig på højere fedt- og proteinprocent. I det hele taget søger vi konstant at forenkle og forbedre, hvor det er muligt. Rajsvingel en alsidig familie I en ForageMax-blanding med rajsvingel (festulolium) høster du fordelene fra to typer græs: Mange foderenheder og høj foderværdi fra italiensk rajgræs samt persistens og stresstolerance fra svingel. 6 forskellige sorter rajsvingel DLF-TRIFOLIUM har en intensiv forædling af rajsvingel og dermed i hundredvis af forsøg som baggrund for at konkludere, at rajsvingel giver nye muligheder i græsmarken. Det har indtil nu resulteret i 6 sorter til de danske kvægbrugere. RA JSVINGEL SAMLET OVERSIGT SORT TYPE TIDLIGHED* MERUDBYTTE I FORHOLD TIL ALM. RAJGRÆS I 2. OG 3. BRUGSÅR** CA. FODERVÆRDI I FORHOLD TIL ALM. RAJGRÆS, KG TØRSTOF/FE ACHILLES Rajgræs % -0,10 LOFA Rajgræs % -0,04 PERUN Rajgræs % -0,05 PERSEUS Rajgræs % -0,05 HYKOR Strandsvingel % -0,15 FOJTAN Strandsvingel 45 I afprøvning -0,05 (et års forsøg) * Skridning, ca. antal dage efter 1. april. Almindelig rajgræs har skridning ca dage efter 1. april, afhængig af sort. ** Landsforsøg.

5 Produktprogram nyhed 2010 DLF Triple Crown nyt kvalitetsstempel til græs Forædling af nye fodergræsser hos DLF-TRIFOLIUM har som mål at tilbyde landmanden stadig bedre sorter bedre i alle ordets betydninger. Det er vores mål at udvikle sorter med højere og højere udbytte pr. ha samtidig med, at de bliver en mere nærende og velsmagende del af køernes foderplan uden at glemme vigtigheden af gode egenskaber i marken i form af tolerance over for sygdomme, høj persistens samt egnethed til afgræsning og slæt. Derfor bliver mange egenskaber målt og beskrevet gennem det store antal forsøg, vi udfører i DLF-TRIFOLIUM s netværk af forsøgssteder rundt om i verden. Vi vil gerne gøre disse resultater tilgængelige for kvægbrugere og andre med interesse for græs. Derfor introducerer vi nu vores nye indekssystem til vurdering af foderkvalitet: DLF Triple Crown. DLF Triple Crown består af sortens samlede resultater i tre forskellige kategorier: FODER-egenskaber - de vigtigste parametre af betydning for foderværdien NDF (Neutral Detegent Fiber, fordøjelige cellevægge ), indhold og fordøjelighed Fordøjelighed af organisk stof Råprotein Sukker (Vandopløselige kulhydrater) ADL (Acid Detergent Lignin) nyhed 2010 MARK-egenskaber - de vigtigste dyrkningsegenskaber Rustresistens Dreschlera (bladplet) resistens Vinterfasthed Tæthed Stængler i genvækst UDBYTTE-egenskaber - produktionspotentialet Tørstof, udbytte i alt Tørstof, udbytte gennem sæsonen I hver kategori beregnes et indeks, og hver sort vil få fra 1 til 5 stjerner afhængig af det vægtede resultat i hver egenskab. Referencen vil normalt være velkendte standardsorter inden for samme art og type. For at opnå et DLF Triple Crown-logo skal en sort have mindst 4 stjerner i hver kategori. Ud over dette er det faktiske antal stjerner trykt på logoet. CALVANO 1 et eksempel CALVANO 1 er en middeltidlig sort af almindelig rajgræs, som opfylder kravene til Triple Crown-mærket: Høj fordøjelighed af NDF og organisk stof, lavt indhold af lignin og middel indhold af sukker og protein. Karakteren 7,6 og 8 for rustresistens ved sortsafprøvningen i henholdsvis Holland og England. Højeste udbytte blandt de middeltidlige, diploide sorter i den hollandske sortsafprøvning og meget produktiv under simuleret afgræsning i England. CALVANO 1 deltager for tiden i Landsforsøg, 1. brugsår 2009, og indgår i ForageMax 33 og 35 i Høst af fodergræsforsøg med kvalitetsmåling ved hjælp af NIR-udstyr.

6 Fra græsfrø til foderbord

7 Produktprogram iseed : Lavere omkostninger samme virkning Ny sammensætning 2010 Udviklingen af iseed til græs er gået endnu et skridt fremad. Ved at nedsætte mængden af supplerende fyldstoffer, der bruges i processen, er det nu muligt at reducere udsædsmængden for iseed med omkring 20 %. Da mængden af frø og gødning er den samme som på det tidligere produkt, vil resultatet i marken ikke påvirkes. Eksempel: Hvis der ønskes en udsædsmængde på 25 kg pr. ha, skulle der med den tidligere sammensætning anvendes 50 kg iseed. Med den nye 2010-sammensætning skal der kun sås 41 kg/ha. 50 % bedre etablering med iseed 1 tons ekstra tørstof Nye resultater fra DLF-TRIFOLIUM s franske forsøgsgård ved Rennes i Bretagne bekræfter, at iseed kan have stor værdi, når græs lægges ud om efteråret. Forsøg med rajgræs sået efteråret 2008 viste efter 3 uger 50 % bedre etablering i de parceller, hvor der var anvendt iseed. I maj 2009 kunne virkningen ses som 11 % mere tørstof i 1. og 2. slæt. Dette svarer til næsten kg, og parcellerne var tydeligt mere tætte og ensartede. iseed 2010 ny sammensætning % N PR. KG BEHANDLET FRØ % P PR. KG BEHANDLET FRØ VÆGT AF 1 KG FRØ + COATING iseed ,2 2,4 1,64 kg Tidligere sammensætning kg Sammenligning af iseed 2010 med den tidligere anvendte. iseed 2010 ny UDSÆDSMÆNGDE KG FRØ/HA KG ISEED /HA KG N/HA KG P/HA ,0 1, ,0 1,2 Plant vigour*, 0-9 8,0 0 7,0 0 6,0 0 5,0 0 4,0 0 3,0 0 2,0 0 1,0 0 0, % BEDRE E TABLERING Vigour*, 3 uger efter såning Vigour*, forår 2009 Ubehandlet Med iseed * Plant vigour (generel vækst, størrelse og udseende), gennemsnit af 7 sorter og blandinger, 3 uger efter såning, oktober Udsædsmængde samt tilførsel af N og P med iseed % HØJERE UDBY T TE Med iseed Uden iseed iseed er et registreret varemærke fra Yara International ASA. iseed -teknologien er patenteret af Yara International. I Danmark markedsføres iseed til græsfrø kun af DLF-TRIFOLIUM. Kg tørstof pr. ha Slæt 2. Slæt Slæt Ubehandlet Med iseed Udbytte af tørstof i 1. og 2. slæt 2009, gennemsnit af 3 rajgræsser.

8 8 Produktprogram 2010 Ensilering af foderroer Foderroer kan mange steder yde op til foderenheder pr. ha, så det er klart afgrøden med størst potentiale under danske forhold. Ofte halter majs % efter. Udfordringen er at få håndteringen af roerne til at fungere i praksis, men det lykkes efterhånden godt de fleste steder. Praktiske erfaringer I en FarmTest fra efteråret 2008 har Dansk Landbrugsrådgivning undersøgt teknik og metoder til samensilering af roer og majs på syv ejendomme. Undersøgelsen viste blandt andet at: Maskinomkostningerne til samensilering af roer og majs varierede fra ca til kr./ha - eller fra 15,2 øre til 25,7 øre pr. FE ensilage. Forholdet mellem arealet med roer og arealet med majs har typisk ligget mellem 1:4 og 1:6, og det samlede udbytte af roer og majs set under ét varierede mellem og FE/ha. Der skal udvises omhu ved indlægning af roer og majs i ensilagestakken, så der er en sikker styring af mængderne føreren af gummigeden i stakken er her nøgleperson. Majs er relativ let at fordele og jævne ud i ensilagestakken med skovlen på en gummiged, men bedste metode til indlægning af roer i ensilagestak er en staldgødningsspreder med to lodretstående spredevalser. Gummiged eller traktor med dozer-blad kan ikke anbefales fordelingen bliver meget ringe på denne måde. Det er almindeligt at medtage roetoppen, og høst heraf sker i reglen i forbindelse med roeoptagningen. Roerne knuses (deles i få stykker), og det sker mest rationelt med roeoptageren under optagningen. Økonomien holder Foderroer erstatter korn i foderplanen. Derfor spiller prisen på foderkorn ind, når økonomien i foderroer skal vurderes. En beregning fra Dansk Landbrugsrådgivning viser, at når kornet koster mere end ca. 80 kr. pr. hkg, er roerne konkurrencedygtige. I tabellen nedenfor ses tre foderplaner. Majs- og græsensilage + valset byg sammenlignes med majsensilage + traditionel roefodring og samensileret majs + roer + top. Ved en kornpris på 80 kr. pr. hkg er der stadigvæk et plus på indtjeningen pr. årsko ved at erstatte vårbyg med ensilerede roer, og dertil skal så lægges værdien af en højere fedtprocent i mælken. I eksemplet er der regnet med 1 ha foderroer samensileret med 3 ha majs det giver ca. 1/3 roer + top og 2/3 majs, når det antages, at det er muligt at avle ca. 40 % flere foderenheder i roer end majs. Med de opnåede resultater kan roe-/majs-ensilagen indgå i en foderplan med FE pr. ko pr. dag. Dette giver sammen med 4-6 FE god græsensilage en meget høj andel af hjemmeavlet foder til køerne. flere kr./ko med roer i foderplanen jordtype/ salgspris på vårbyg MAJSENSILAGE + VALSET BYG MAJSENSILAGE + FODERROER KR. PR. ÅRSKO MAJS- OG FODERROER + TOPENSILAGE JB 1&3 0,80 KR./KG ,40 KR./KG JB 5-6 0,80 KR./KG ,40 KR./KG Forskel i restbeløb, kr. pr. årsko for foderplaner med foderroer sammenlignet med traditionelt system (majs, græs og valset byg). Forudsætninger for hhv. sand og lerjord: Udbytte i korn: 38 og 55 hkg pr. ha, udbytte i roer + top: og FE pr. ha, udbytte i majs: 8000 og FE pr. ha. Udfodringsomkostninger 10 øre/fe for valset byg, 25 øre/fe for rod + top, 15 øre/fe for samensileret rod + top. Dansk Landbrugsrådgivning 2008.

9 Produktprogram Silomajs 2 nye sorter i 2010 DLF-TRIFOLIUM s majsprogram i 2010 består af fire højtydende sorter til ensilering. Med ASTIANO og MAS 09A samt nyhederne CASTRO og RICHTI CS kan ønskerne til forskellig tidlighed og plads i foderplanen opfyldes. nyhed 2010 nyhed 2010 CASTRO Usædvanligt højt indhold og udbytte af NDF Højt udbytte af stivelse og energi Middeltidlig med god standfasthed og meget få kolber med blottet spids RICHTI CS Meget højt udbytte af stivelse Høj foderværdi med høj energikoncentration Tidlig, standfast og meget få kolber med blottet spids ASTIANO Meget høj fordøjelighed af NDF og organisk stof Meget højt udbytte med høj energikoncentration Tidlig, standfast og meget få kolber med blottet spids MAS 09A Høj foderværdi, god fordøjelighed Højt indhold og udbytte af stivelse og NDF Meget tidlig, kort stængel, standfast og meget få kolber med blottet spids egensk aber: siloma js % TØRSTOF % STIVELSE % NDF NELP20, MJ/KG TS. KG TØRSTOF/FE FK NDF % KOLBER MED BLOTTET SPIDS ASTIANO 35,7 36,2 36,4 6,65 1,12 61,7 4 MAS 09A 37,8 35,2 39,4 6,49 1,16 60,5 3 CASTRO 33,8 33,8 39,0 6,48 1,16 61,0 4 RICHTI CS 35,3 36,8 36,9 6,62 1,13 61,5 5 Landsforsøg udby t te: siloma js UDBYTTE, FORHOLDSTAL ÅR I FORSØG FODERENHEDER PR. HA NELP20, GJ pr. ha stivelse, hkg pr. ha ndf, hkg pr. ha ASTIANO MAS 09A CASTRO RICHTI CS Forholdstal, 100 = Måleblanding. Landsforsøg.

10 Vækst og Udvikling

11

12 12 Produktprogram 2010 ForageMax-blandinger 2010 Leveres i standardpakninger á 10 kg. Frøblanding er sammensat på baggrund af forslag fra Frøblandingsudvalget. 33 Storm, 50S og 258 Solfaxi er specialblandinger fra DLF-TRIFOLIUM. Frøblandinger i tabel er angivet i %. Lucerne slæt Diploid tetraploid Rødkløver storbladet Hvidkløver småbladet Nr. benyttelse Til arealer tidlighed Jordbundforhold Varighed, år CRENO Rajah Amos Klondike Milo Rivendel 20 Storm Afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift Middeltidlig Alm. god Afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift Middeltidlig Alm. god Afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift Middeltidlig Alm. god ny 392 m. iseed Afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift Middeltidlig Alm. god Afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift Sildig Alm. god * Afgræsning på varierende jordtyper Permanente Sildig Alm./varierende Varig * Afgræsning på varierende jordtyper Permanente Middeltidlig Tør Varig * Afgræsning på varierende jordtyper Permanente Sildig Fugtig Varig Slæt og afgræsning I omdrift Tidlig Alm. god Slæt og afgræsning I omdrift Tidlig Alm. god Slæt og afgræsning I omdrift Middeltidlig Alm. god Storm Slæt og afgræsning I omdrift Middeltidlig Alm. god Slæt og afgræsning I omdrift Middeltidlig Alm. god Slæt og afgræsning Permanente Tidlig Alm./fugtig Varig Slæt I omdrift Middeltidlig Alm. god Slæt I omdrift Tidlig Alm. god Slæt Permanente Middeltidlig Meget fugtig Varig Perun Slæt Permanente Middeltidlig Alm. god ny ny 395 m. iseed Slæt Permanente Middeltidlig Alm. god Perun Slæt I omdrift Middeltidlig Alm. god m. iseed Slæt I omdrift Middeltidlig Alm. god Hykor Slæt I omdrift Meget tidlig Alm. god Afgræsning til heste, HorseMax 50 Permanente Sildig Alm./varierende S Afgræsning struktur, HorseMax 50S Permanente Middeltidlig Alm./varierende Solfaxi ** Afgræsning heste m. urter, HorseMax Solfaxi Permanente Sildig Alm./varierende * Afgræsning heste, HorseMax 51 Permanente Sildig Alm./varierende * Afgræsning får I omdrift Sildig Alm. god Afgræsning får/tidlig I omdrift Tidlig Alm. god Afgræsning dr. søer I omdrift Sildig Alm./varierende Afgræsning farefold I omdrift Sildig Alm./varierende Afgræsning geder I omdrift Middeltidlig Alm. god Slæt geder I omdrift Tidlig Alm. god m. iseed Eftersåning I omdrift Middeltidlig 345 m. iseed Eftersåning I omdrift Middeltidlig 115 Brakblanding II Sydvestjyden I omdrift Middeltidlig Alm. god Morsø 2 I omdrift Middeltidlig Alm. god * Blandinger med under 25 pct bælgplanter (frøandel) som opfylder kravene til plantedække på MVJ-arealer. ** Solfaxi urtegræsblanding indeholder desuden 8 % hundegræs Donata, 3 % alm. rapgræs Dasas, 3 % sneglebælg Virgo, 1 % kællingetand Rocco. Desuden skal Solfaxi-blandingen tilsættes 100 g cikorie Spadona pr. 10 kg blanding.

13 Produktprogram ForageMax-frøblandinger til græsmarker 2010 rajgræstype Perun Fojtan strandsv. type Hykor Jordane Storm tetraploid Solid Diploid Kimber tetraploid Mathilde CALVANO 1 Option Diploid Stefani Sibasa Indiana Kentaur tetraploid Calibra Diploid Foxtrot Rajsvingel Strandsvingel Hybrid Rajgræs Alm. rajgræs, tidlig Alm. rajgræs, mid. tidlig alm. rajgræs Sildig Timote Engsvingel Rødsvingel Engrapgræs Udsædsmængde kg/ha ny ny Ambrose tetraploid Maurice slættype Dolina Afgræsn. Type Winnetou Laura fodertype Gondolin fodertype Balin etablering med dæksæd om foråret etablering i renbestand forår eller sensommer

14 Fra græsfrø til maksimalt udbytte

15 Produktprogram Almindelig ra jgræs Anvendelse varenr. tidlighed Sort Type Afgræsning Slæt EFTERAFGRØDE Udsædsmængde kg/ha* Pakningsstørrelse, kg 2574 Tidlig KIMBER diploid Tidlig MATHILDE tetraploid Middeltidlig OPTION diploid Middeltidlig STEFANI diploid Middeltidlig SIBASA diploid Middeltidlig AVIARA tetraploid Middeltidlig CALIBRA tetraploid Middeltidlig KENTAUR tetraploid Sildig FOXTROT diploid Sildig til efterafgrøde JUMBO diploid Sildig AMBROSE tetraploid Sildig MAURICE tetraploid Sildig POLIM tetraploid * Udlagt i renbestand. Til efterafgrøde udlagt i korn er udsædsmængden kg/ha. = meget velegnet = egnet = kan bruges Øvrige ra jgræsser varenr. Art Sort type Afgræsning Anvendelse Slæt efterafgrøde Udsædsmængde kg/ha* Pakningsstørrelse 3082 Italiensk rajgræs SIKEM Diploid Italiensk rajgræs EF 486 DASAS Diploid Italiensk rajgræs TROCADERO Tetraploid Italiensk rajgræs DANERGO Tetraploid Hybrid rajgræs STORM Almindelig rajgræs Hybrid rajgræs SOLID Almindelig rajgræs Westerwoldisk rajgræs AVANCE Tetraploid * Udlagt i renbestand. Til efterafgrøde udlagt i helsæd/korn til modenhed er udsædsmængden kg/ha. = meget velegnet = egnet = kan bruges

16 16 Produktprogram 2010 Holl andske frøblandinger Hvidkløver Middeltidlig Almindelig rajgræs sildig STOR- BLADET DIPLOID tetraploid TIMOTE engsvingel ENGRAP- GRÆS Varenr. Blanding Benyttelse Tidlighed Riesling option Sibasa asturion polim Classic Laura julia Udsædsmængde* kg/ha 370 Topmix Premium Timo 4 Slæt og afgræsning Middel-tidlig Topmix Premium klaver Slæt og afgræsning Middel-tidlig Topmix Premium Tetra Maaien Slæt og afgræsning Middel-tidlig Topmix Premium 11 Afgræsning Sildig * Leveres i pakninger á 10 kg Kløver/Lucerne varenr. Art Sort Type Afgræsning Slæt Grøngødning Udsædsmængde kg/ha Pakningsstørrelse 1020 Rødkløver RAJAH diploid & Rødkløver AMOS tetraploid & Hvidkløver KLONDIKE storbladet & Hvidkløver RIVENDEL småbladet Alsike Kløver ERMO Sneglebælg VIRGO podet med Nitragin gold Lucerne DAISY podet med Nitragin gold slæt & Lucerne CRENO podet med Nitragin gold slæt = meget velegnet = egnet = kan bruges

17 Produktprogram Øvrige græsser varenr. art Sort Type Anvendelse Afgræsning Anvendelse Slæt Udsæds-mængde kg/ha* Pakningsstørrelse 3604 Rajsvingel PERUN rajgræs Rajsvingel LOFA rajgræs Rajsvingel HYKOR strandsvingel Rajsvingel ACHILLES*** rajgræs Rajsvingel PERSEUS*** rajgræs Timote WINNETOU afgræsning Timote DOLINA slæt & Hundegræs AMBA tidlig Hundegræs DONATA sildig Engsvingel LAURA Rødsvingel GONDOLIN foder Rødsvingel, plænetype MAXIMA 1 efterafgrøde 8-10 ** Rødsvingel, plænetype TATJANA efterafgrøde 8-10 ** Engrapgræs BALIN foder Alm. rapgræs DASAS foder *Udlagt i renbenstand, **Til efterafgrøde udlagt i korn, ***Varen leveres kun i specialblandinger og til Bland-Selv. = meget velegnet = egnet = kan bruges Foderroer varenr. Sort Rodfarve Ca. % tørstof i rod frøkvalitet Renhed % Spiring % 6650 TROYA, Gaucho-bejdset Gul MAGNUM, Gaucho-bejdset Hvid KYROS, Gaucho-bejdset Gul NESTOR, Gaucho-bejdset Hvid MAGNUM, Ubejdset Hvid Monogermt, pilleret frø, leveres i pakker á frø. kvaliteter på kløver- og græsfrø art renhed % ukrudt % spiring % kvik % dlf-t eu dlf-t eu dlf-t eu dlf-t eu Rødkløver, hvidkløver ,0 1, Lucerne, Sneglebælg ,2 1, Alm. rajgræs ,1 1, ,0 0,5 Ital./Hybrid rajgræs ,1 1, ,1 0,5 Timote ,3 1, ,1 0,3 Hundegræs ,1 1, ,0 0,3 Engsvingel ,2 1, ,0 0,5 Rødsvingel ,2 1, ,0 0,5 Strandsvingel, Rajsvingel ,3 1, ,1 0,5 Engrapgræs, Alm. rapgræs , ,0 0,3 Kvaliteter: Normerne er baseret på standardprøver.

18 18 Produktprogram 2010 BÆLGPL ANTER/VÅRRAP S varenr. art Sort frøkvalitet Renhed % Spiring % Udsædsmængde kg/ha Pakningsstørrelse, kg ny 5077 Hestebønne COLUMBO, hvid blomst Hestebønne GLORIA, hvid blomst Markært PINOCHIO, gul (halvbladløs) Markært til helsæd JAVLO, gul (halvbladløs) Smalbladet Lupin galant Smalbladet Lupin VIOL Podemiddel til lupin HiStick 1 pk. pr. ha Pakke 7066 Vårraps PLUTO, bejdset ma js frøkvalitet varenr. Sort Tidlighed * Renhed % Spiring % ny ny 6277 ASTIANO* MAS 09A* castro* richti cs* * Kan leveres Mesurolbejdset mod merpris, ** 1-9, 9 tidligst. Leveres i pakker á kerner, bejdset med Thiram mod svampesygdomme. Sorter fra DLF-Trifolium er koldtestet = større sikkerhed for hurtig fremspiring. Plænegræs varenr. Blanding Beskrivelse sammensætning Pakningsstørrelse, kg Udsædsmængde kg/100 m ORNAMENTAL Tæt og slidstærk Alm. rajgræs 20 %, rødsvingel m. korte eller u. udløbere 50 %, engrapgræs 30 % 1-7, GOLF MASTERLINE Tæt og langsomtvoksende Rødsvingel m. korte eller u. udløbere 60 %, engrapgræs 40 % 10 & 20 2, UNIVERSAL Robust og alsidig Alm. rajgræs 30 %, rødsvingel m. udløbere 50 %, engrapgræs 20 % VEJRABAT Standard Til ekstensive forhold Rødsvingel 75 %, stivbladet svingel 20 %, alm. hvene 5 % 20 2

19 Produktprogram varenr. Efterafgrøder - enårige arter AFGRØDE Kg udsæd pr. ha søges af Hjortevildt/Hare Fuglevildt Egnet som efterafgrøde Pakningsstørrelse, kg 8107 Honningurt BALO 10 2 & Gul Sennep VALIANT & Gul sennep BRACO, nematoderesistent & Olieræddike arena, nematoderesistent & Olieræddike SILETINA & Stubturnips FRISJA Stubturnips TYFON (evt. bejdset) Persisk kløver* CIRO Blodkløver* CONTEA Vildtafgrøder - enårige arter 6295 Vildtmajs 30 Pakke 8497 Hirse Tanka Millet mix Boghvede LILEJA & Quinoa Oliehør LIRINA Solsikke TREMIA Hamp FELINA 32 (husk ansøgn.) 30 2 & Ærter* PINOCHIO Hestebønne* COLUMBO Gul lupin* MISTER, bitterstoffattig husk podemiddel Podemiddel HiStick til lupin 1 pk. pr. ha Pakke 6379 Fodersukkerroe ECKDOGELB Gulerod FEONIA 2-3 0,05 Øvrige enårige bælgplanter 1814 Jordkløver* WOOGENELLUP Kællingetand* SAN GABRIELE Fodervikke* CAROLE Fodervikke* CANDY Serradel* LALERTA Grøngødning og vildtafgrøder - overvintrende arter 8203 Fodermarvkål GRÜNER ANGELITER Fodermarvkål CALEDONIAN, kålbrok-resistent Foderraps LICAPO, dobbeltlav vintertype Sandvikke* latico Rørgræs BAMSE 20 2 & Kommen SYLVIA & Stauderug & Grain Sorghum MR. BINGO lav type bejdset Jagtblanding KING MIX** 1 pk = frø til m2 8 2,5 vildtblandinger pr m 2 sammensætning 561 Sommermix til hjortevildt 8,5 Havre, boghvede, hvidkløver, lucerne, rødkløver, alm. rajgræs, timote Vintermix til hjortevildt 1,8 Alm. rajgræs, fodermarvkål, hvidkløver, stubturnips, timote, vinterfoderraps Helårsmix til hjortevildt 3,5 Boghvede, gul lupin, markært, timote, rødsvingel, vinterfoderraps, fodermarvkål, hvidkløver 2 & Kyllingemix til forårssåning 4,0 Havre, oliehør, boghvede Kyllingemix til efterårssåning 3,6 Vintertriticale, sandvikke, vinterfoderraps Vinterdækmix, fugle- og dyrevildt 0,75 Cikorie, fodermarvkål, honningurt, hvidkløver, quinoa, stubturnips tyfon Insektvold/redeskjul, fuglevildt 1,6 Hundegræs, engsvingel, rødsvingel, strandsvingel, timote 2 diverse Ef terafgrøder Vildtagre 7910 Kørvel Persille Dild Cikorie Spadona Blomsterblanding - 18 forskellige énårige arter Vildengblanding - 27 forskellige vilde danske urter 0,25 * Bælgplante. ** 1 kg fodermarvkål og 1,5 kg quinoa. = meget velegnet = egnet = kan bruges

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen Frøavl Tidsskrift for April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen 2 Indhold 3 Lederen 4 Frøavl ved Maribo søerne 7 Forårets

Læs mere

J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g. Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015

J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g. Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015 2 Indhold 3 Lederen 4 Målet på Stevns

Læs mere

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan Side 1 af 7 Lucerne Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan 1. sælges som grønmelsprodukter 2. bruges til hø, wrap-hø, ensilage eller staldfoder på bedriften. Vær opmærksom på, at der er begrænsninger

Læs mere

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I - J U L I I 2 0 1 2 I N r. 6 I 1 0 0. å r g a n g Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst

Læs mere

Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense

Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense Frøavl T i d s s k r i f t f o r A P R I L - M A J I 2 0 1 3 I N r. 5 I 1 0 1. å r g a n g Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense 2 Indhold

Læs mere

Oktober - November 2004 nr. 2

Oktober - November 2004 nr. 2 93. årgang 2004 Oktober - November 2004 nr. 2 Afpudsningsredskaber Bekæmpelse af græsukrudt Vikingerne er tilbage Vækstpotentiale for dansk frøavl DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade

Læs mere

Februar marts 2010 I Nr. 4 I 98. årgang. Markedsberetning for kløver- og græsfrø Nyt bestyrelsesmedlem DLF-TRIFOLIUM til VM i Sydafrika

Februar marts 2010 I Nr. 4 I 98. årgang. Markedsberetning for kløver- og græsfrø Nyt bestyrelsesmedlem DLF-TRIFOLIUM til VM i Sydafrika Frøavl Tidsskrift for Februar marts 2010 I Nr. 4 I 98. årgang Markedsberetning for kløver- og græsfrø Nyt bestyrelsesmedlem DLF-TRIFOLIUM til VM i Sydafrika 2 Indhold 4 Markedsberetning 7 Besøg på Torsmark

Læs mere

Økologisk. Nyhedsbrev. juli 2012 nr.6

Økologisk. Nyhedsbrev. juli 2012 nr.6 juli 2012 nr.6 Økologisk Nyhedsbrev Helsæd kræver omhu 3 Minisommerbrak 4 Korn og frø på lager 5 Vintersæd valg af art og sort 6 Udlæg af kløvergræs i renbestand i sensommeren 7 Høj ydelse med afgræsning

Læs mere

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012.

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012 Indhold Zynergi-nyt Kyllingerne kommer Ny postkasse med fradrag Opbygning af planterne Giv græsmarken et forårseftersyn Udlæg af græs Kapitelstakster Slutudbetaling

Læs mere

Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011

Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r O K T O B E R - N O V E M B E R I 2 0 1 1 I N r. 2 I 1 0 0. å r g a n g Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011 2 Indhold 3 Lederen

Læs mere

Oktober - November 2006 nr. 2

Oktober - November 2006 nr. 2 95. årgang 2006 Oktober - November 2006 nr. 2 Advanta-køb forstærker alliancen med Limagrain Oreby Gods satser på planteavl af høj kvalitet Foreløbige resultater fra årets frøavlsforsøg Hvordan fungerer

Læs mere

April - Maj 2009 nr. 5

April - Maj 2009 nr. 5 97. årgang 2009 April - Maj 2009 nr. 5 Krav til frømarken lige nu Cikorie grisens kosttilskud Bedriftsbesøg HSH Agro I/S Frøavl på argentinsk Formanden fylder 60 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark Hovedkontor

Læs mere

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011 Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune November 2011 Rekvirent Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK 7000 Fredericia Kontaktperson: Knud Boesgaard Sørensen Tlf.: 44873367

Læs mere

Etablering af vintersæd

Etablering af vintersæd Plantenyt nr. 25 d. 21. august 2013 - Ændring efterafgrøder - Bladsvampe i sukkerroer - Etablering af vintersæd - Forsøg med bejdsemidler - Handelsgødning til vintersæd - Efterårsbehandling af frøgræsmarker

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2006 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2006 Samlet og udarbejdet af

Læs mere

Økologisk mælkeproduktion

Økologisk mælkeproduktion Økologisk mælkeproduktion Strategier og foderforsyning ved 100 procent økologisk fodring Jakob Sehested og Troels Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2002 FØJO-rapport nr. 17/2002

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologisk planteproduktion Resultater af forskning i FØJO I Michael Tersbøl og Claus Bo Andreasen FØJO Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologisk planteproduktion Resultater af forskning i FØJO

Læs mere

Produktionsøkonomi. Kvæg

Produktionsøkonomi. Kvæg 2009 Produktionsøkonomi Kvæg 2 Produktionsøkonomi Kvæg Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Hvor ikke andet er angivet, er forfatterne ansat ved Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

Læs mere

Kunderne slagtede selv deres kyllinger, da Peter Kirk- Haugstrup sidste år arrangerede to vellykkede slagte- AKTUELT 9 MARK OG STALD 14 MAD OG MARKED

Kunderne slagtede selv deres kyllinger, da Peter Kirk- Haugstrup sidste år arrangerede to vellykkede slagte- AKTUELT 9 MARK OG STALD 14 MAD OG MARKED Det økologiske areal stagnerer Kunderne slagtede kyllinger Ørbæk tapper nyt overskud Mens salget af økologiske produkter bare vokser og vokser, stagnerer omlægningen til økologi - både når det handler

Læs mere

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger landbrug, golf & privat Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger Kvalitet koster ikke - det betaler sig..! Velkommen til

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2004 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl Scanprint a/s

Læs mere

Usædvanligt vanskeligt høstvejr

Usædvanligt vanskeligt høstvejr Fra Agrova til DLG Food Side 2 Hold ensilagen kold med Fireguard Side 7 Analysér dit grovfoder Side 3 Ændringer i brødhvedeordningen Side 7 NR. 8 10. SEPTEMBER 2010 Usædvanligt vanskeligt høstvejr 2010

Læs mere

Vi går nye veje i Tyskland

Vi går nye veje i Tyskland Sådan får du olie til tiden Side 7 Der er kokosolie i svinefoderet Side 4 Få kornet godt i hus Side 5 Sæt grøn kulør på kvægfoderet side 5 NR. 7 9. JULI 2010 Vi går nye veje i Tyskland For at styrke sine

Læs mere

Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning...

Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... 4 Valg af dyse:... 4 Rengøring... 4 Sprøjten.... 4 GPS-Gødskning...

Læs mere

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7 SEPTEMBER 2014 NR. 7 Økologisk Nyhedsbrev Værdibaseret økolog 2 Prisfald på økokorn 3 Rodukrudtsbekæmpelse i efteråret 4 Vigtigheden af jordprøver 5 Disponer rug til forårsudsåning 6 Så rug til afgræsning

Læs mere

Fra bar mark til lysin med succes

Fra bar mark til lysin med succes First Feeder er den nye fodermester Side 4 Kom bare an, sne Side 7 GMO-obstruktion og konkurrenceevnen Side 2 Køb olie på kontrakt og undgå prisudsving Side 7 NR 10 12. NOVEMBER 2010 Fra bar mark til lysin

Læs mere

Sammendrag af indlæg. Plantekongres 2013. 15.-16. januar i Herning Kongrescenter

Sammendrag af indlæg. Plantekongres 2013. 15.-16. januar i Herning Kongrescenter Sammendrag af indlæg Plantekongres 2013 15.-16. januar i Herning Kongrescenter 2013 Oversigtsplan over Herning Kongrescenter Stueetage 1. sal Kongressal 5B 5A Udstillinger 4C 4B Cabaretsal B+C Cabaretsal

Læs mere

Værd at vide om. Frøtærskning. Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d

Værd at vide om. Frøtærskning. Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d Do dipsum xx volutat Værd at vide om Frøtærskning Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d 2 Indholdsfor tegnelse Side Forord...3 Valg af høst tidspunkt og høstmetode...4 Generelle anvisninger

Læs mere

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt Regler svækker konkurrencen Så næste års gødning nu Sund konkurrence i køledisken Den økologiske landmand skal følge de samme regler, som den konventionelle landmand. Resultatet er ofte, at den økologiske

Læs mere