Grovfoder. Produktprogram 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grovfoder. Produktprogram 2010"

Transkript

1 Grovfoder Produktprogram 2010

2 Grovfoder Produktprogram 2010 Indhold SUNDERE KØER MED GRÆS I FODERPLANEN 4 rajsvingel en alsidig familie 4 dlf triple crown - nyt kvalitetsstempel til græs 5 iseed : lavere omkostninger samme virkning 7 ensilering af foderroer 8 silomajs 2 nye sorter i produktoversigter 12 DLF-TRIFOLIUM SEEDS & SCIENCE DLF-TRIFOLIUM har fokus på kundens behov og på markedsudviklingen for kløver- og græsfrø. Vi tilbyder et af verdens største forædlings- og udviklingsprogrammer for såvel plæne- som fodergræs, og DLF-TRIFOLIUM arbejder hele tiden på at forbedre kvaliteten og udbyttet af sorterne. For at imødekomme forventningerne bliver vores sorter afprøvet i et verdensomspændende netværk, hvor egenskaberne undersøges under vidt forskellige klimatiske forhold og miljømæssige betingelser. DLF-TRIFOLIUM er verdens største producent og leverandør af græsfrø. Med afdelinger i Danmark, Sverige, Holland, Belgien, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Tjekkiet, Rusland, Kina, New Zealand, Argentina og USA råder vi over et betydeligt forhandler- og kundenetværk, som er i stand til at betjene markederne over hele verden. DLF-TRIFOLIUM BYGGER PÅ VIDEN OG UDVIKLING I en tid, hvor økonomien i mælkeproduktionen er under meget hårdt pres, er værdien af en stor mængde hjemmeavlet grovfoder højere end nogensinde. Her skal der ikke skydes genvej alle stadier fra frø til foderbord kræver fuld opmærksomhed. Med frø fra DLF-TRIFOLIUM er du sikker på altid at få de bedste sorter og vores øvrige nye produkter. For os er kæden fra forsker til landmand kort og hvert år er der nye fremskridt. I 2010 omfatter det blandt andet nye sorter af græs og majs; ny og forbedret udgave af iseed, sorter af rajsvingel, der igen hæver niveauet for udbyttet af græs i Danmark og sidst men ikke mindst en ny måde at vurdere foderværdien af græssorter: DLF Triple Crown. Læs mere på de følgende sider.

3 Produktprogram JORDANE og FOJTAN nyheder til græsmarken Strandsvingel JORDANE blev i 2009 populær som den vigtigste sort i den nye blanding ForageMax 36 til slæt og afgræsning på lavbundsjord eller tørre arealer. Nu følger en anden ny sort af næsten samme type, nemlig halvfætteren FOJTAN, der er en rajsvingel af strandsvingel-typen. De deltager begge i Landsforsøg for tiden. JORDANE strandsvingel til afgræsning Strandsvingel er en interessant art på grund af dens meget dybe rodnet og dermed tolerance over for tørke. Samtidig gror strandsvingel også godt på fugtig jord og kan tåle at stå under vand i perioder. Fordøjeligheden er lavere end hos nyhed 2010 rajgræs, men bedst hos en forholdsvis sildig sort som JORDANE, der er meget velegnet til afgræsning med f.eks. kvier og kødkvæg. FOJTAN 4-7 dage senere end HYKOR Hidtil har sorten HYKOR været eneste repræsentant for rajsvingel af strandsvingel-typen krydsningen mellem italiensk rajgræs og strandsvingel. Nu kommer FOJTAN, der minder om HYKOR, men skridningstidspunktet er 4-7 dage senere. FOJTAN ligger derfor nærmere på rajgræsserne og vil være lettere at indpasse i blandinger. Der er kun begrænset mængde FOJTAN til rådighed i udby t te og kvalite t: fojtan og jordane % råprotein % sukker FK NDF Kg tørstof/fe udbytte, ae/ha, fht nelp20, mj/kg ts. udbytte, nelp20, GJ/HA, fht alm. rajgræs* 12,9 15,7 67,1 1, , JORDANE 14,0 10,4 64,3 1, , FOJTAN 14,5 10,5 66,5 1, , *Blanding af diploide og tetraploide sorter. Landsforsøg 2008, 1. brugsår. Lucerne leverer protein, struktur og mælk Lucerne er i stand til på samme tid at levere et foder med høj strukturværdi og god mælkeydelse. Dertil kommer et indhold af protein omkring 20 %. Så der er god grund til, at lucerne i form af wrap eller ensilage er blevet et populært element i mange foderplaner. DAISY og CRENO Lucernesorterne DAISY og CRENO er forædlet hos DLF- TRIFOLIUM, hvor målet har været at skabe sorter med højt udbytte, højt indhold af protein, relativt fine stængler og resistens over for kransskimmel og nematoder. Frøet leveres altid podet med kvælstofsamlende bakterier, Nitragin Gold, der er nødvendige for en god udvikling af planterne. Nitragin Gold er langtidsholdbart, når det opbevares korrekt, og det må også anvendes hos økologer. udby t te: daisy og creno 1. brugsår fht. 2. brugsår fht år fht. DAISY 123, , ,0 100 CRENO 136, , ,3 107 Hkg tørstof pr. ha. Forsøg , Stevns. DLF-TRIFOLIUM.

4 4 Produktprogram 2010 Sundere køer med græs i foderplanen Hos Karsten Weinkouff på Nørrevang i Uggerby nær Hirtshals er der fokus på græsmarken. Græsensilage er simpelthen krumtappen i foderplanen. Der er derfor ingen tvivl om, at såvel udbytte som kvalitet skal være i orden. På Nørrevang, der ligger få km fra Vesterhavet, er jorden meget velegnet til græs, men det er ikke den vigtigste grund til, at kløvergræs spiller så stor en rolle. Vi har en bedre sundhed i besætningen, når der er rigeligt med græs i foderplanen, siger Karsten Weinkouff. Vi erstatter en del indkøbt kraftfoder med græsensilage, når kvaliteten er i orden. På Nørrevang høster man på arealerne i omdrift ca foderenheder pr. ha, når der registreres, hvad køerne faktisk æder. Da høst og ensilering koster Karsten Weinkouff ca. 600 kr. pr. ha. pr. slæt, bliver det derfor en rigtig god forretning at lave græsensilage for ham. STORM over Vendsyssel Græsmarkerne hos Karsten Weinkouff består hovedsageligt af en blanding med hybridrajgræssorten STORM som den bærende suppleret med storbladet hvidkløver, Klondike og middeltidlig almindelig rajgræs option. Den blanding giver rigtig godt og holder fint til fire slæt pr. år i to eller tre år. Sidste år startede vi et storskalaforsøg Karsten Weinkouff i kløvergræsmarken med hybridrajgræs PERSEUS. Bag ham er nogle af de arealer langs Uggerby Å, der også hører med til ejendommen. med at erstatte STORM med rajsvingelsorten PERSEUS i blandingen. Det ser også godt ud, så tiden vil vise, om vi helt skifter over til den nye blanding. Vi er hele tiden på udkig efter nyheder, der kan øge vores indtjening, siger Karsten Weinkouff. Derfor jagter vi højere udbytte i græsmarken med nye sorter. Vi prøver bl.a. i år med ensilering af foderroer for at spare indkøbt kraftfoder. På vores jorder forventer vi et noget højere udbytte end i majs og håber samtidig på højere fedt- og proteinprocent. I det hele taget søger vi konstant at forenkle og forbedre, hvor det er muligt. Rajsvingel en alsidig familie I en ForageMax-blanding med rajsvingel (festulolium) høster du fordelene fra to typer græs: Mange foderenheder og høj foderværdi fra italiensk rajgræs samt persistens og stresstolerance fra svingel. 6 forskellige sorter rajsvingel DLF-TRIFOLIUM har en intensiv forædling af rajsvingel og dermed i hundredvis af forsøg som baggrund for at konkludere, at rajsvingel giver nye muligheder i græsmarken. Det har indtil nu resulteret i 6 sorter til de danske kvægbrugere. RA JSVINGEL SAMLET OVERSIGT SORT TYPE TIDLIGHED* MERUDBYTTE I FORHOLD TIL ALM. RAJGRÆS I 2. OG 3. BRUGSÅR** CA. FODERVÆRDI I FORHOLD TIL ALM. RAJGRÆS, KG TØRSTOF/FE ACHILLES Rajgræs % -0,10 LOFA Rajgræs % -0,04 PERUN Rajgræs % -0,05 PERSEUS Rajgræs % -0,05 HYKOR Strandsvingel % -0,15 FOJTAN Strandsvingel 45 I afprøvning -0,05 (et års forsøg) * Skridning, ca. antal dage efter 1. april. Almindelig rajgræs har skridning ca dage efter 1. april, afhængig af sort. ** Landsforsøg.

5 Produktprogram nyhed 2010 DLF Triple Crown nyt kvalitetsstempel til græs Forædling af nye fodergræsser hos DLF-TRIFOLIUM har som mål at tilbyde landmanden stadig bedre sorter bedre i alle ordets betydninger. Det er vores mål at udvikle sorter med højere og højere udbytte pr. ha samtidig med, at de bliver en mere nærende og velsmagende del af køernes foderplan uden at glemme vigtigheden af gode egenskaber i marken i form af tolerance over for sygdomme, høj persistens samt egnethed til afgræsning og slæt. Derfor bliver mange egenskaber målt og beskrevet gennem det store antal forsøg, vi udfører i DLF-TRIFOLIUM s netværk af forsøgssteder rundt om i verden. Vi vil gerne gøre disse resultater tilgængelige for kvægbrugere og andre med interesse for græs. Derfor introducerer vi nu vores nye indekssystem til vurdering af foderkvalitet: DLF Triple Crown. DLF Triple Crown består af sortens samlede resultater i tre forskellige kategorier: FODER-egenskaber - de vigtigste parametre af betydning for foderværdien NDF (Neutral Detegent Fiber, fordøjelige cellevægge ), indhold og fordøjelighed Fordøjelighed af organisk stof Råprotein Sukker (Vandopløselige kulhydrater) ADL (Acid Detergent Lignin) nyhed 2010 MARK-egenskaber - de vigtigste dyrkningsegenskaber Rustresistens Dreschlera (bladplet) resistens Vinterfasthed Tæthed Stængler i genvækst UDBYTTE-egenskaber - produktionspotentialet Tørstof, udbytte i alt Tørstof, udbytte gennem sæsonen I hver kategori beregnes et indeks, og hver sort vil få fra 1 til 5 stjerner afhængig af det vægtede resultat i hver egenskab. Referencen vil normalt være velkendte standardsorter inden for samme art og type. For at opnå et DLF Triple Crown-logo skal en sort have mindst 4 stjerner i hver kategori. Ud over dette er det faktiske antal stjerner trykt på logoet. CALVANO 1 et eksempel CALVANO 1 er en middeltidlig sort af almindelig rajgræs, som opfylder kravene til Triple Crown-mærket: Høj fordøjelighed af NDF og organisk stof, lavt indhold af lignin og middel indhold af sukker og protein. Karakteren 7,6 og 8 for rustresistens ved sortsafprøvningen i henholdsvis Holland og England. Højeste udbytte blandt de middeltidlige, diploide sorter i den hollandske sortsafprøvning og meget produktiv under simuleret afgræsning i England. CALVANO 1 deltager for tiden i Landsforsøg, 1. brugsår 2009, og indgår i ForageMax 33 og 35 i Høst af fodergræsforsøg med kvalitetsmåling ved hjælp af NIR-udstyr.

6 Fra græsfrø til foderbord

7 Produktprogram iseed : Lavere omkostninger samme virkning Ny sammensætning 2010 Udviklingen af iseed til græs er gået endnu et skridt fremad. Ved at nedsætte mængden af supplerende fyldstoffer, der bruges i processen, er det nu muligt at reducere udsædsmængden for iseed med omkring 20 %. Da mængden af frø og gødning er den samme som på det tidligere produkt, vil resultatet i marken ikke påvirkes. Eksempel: Hvis der ønskes en udsædsmængde på 25 kg pr. ha, skulle der med den tidligere sammensætning anvendes 50 kg iseed. Med den nye 2010-sammensætning skal der kun sås 41 kg/ha. 50 % bedre etablering med iseed 1 tons ekstra tørstof Nye resultater fra DLF-TRIFOLIUM s franske forsøgsgård ved Rennes i Bretagne bekræfter, at iseed kan have stor værdi, når græs lægges ud om efteråret. Forsøg med rajgræs sået efteråret 2008 viste efter 3 uger 50 % bedre etablering i de parceller, hvor der var anvendt iseed. I maj 2009 kunne virkningen ses som 11 % mere tørstof i 1. og 2. slæt. Dette svarer til næsten kg, og parcellerne var tydeligt mere tætte og ensartede. iseed 2010 ny sammensætning % N PR. KG BEHANDLET FRØ % P PR. KG BEHANDLET FRØ VÆGT AF 1 KG FRØ + COATING iseed ,2 2,4 1,64 kg Tidligere sammensætning kg Sammenligning af iseed 2010 med den tidligere anvendte. iseed 2010 ny UDSÆDSMÆNGDE KG FRØ/HA KG ISEED /HA KG N/HA KG P/HA ,0 1, ,0 1,2 Plant vigour*, 0-9 8,0 0 7,0 0 6,0 0 5,0 0 4,0 0 3,0 0 2,0 0 1,0 0 0, % BEDRE E TABLERING Vigour*, 3 uger efter såning Vigour*, forår 2009 Ubehandlet Med iseed * Plant vigour (generel vækst, størrelse og udseende), gennemsnit af 7 sorter og blandinger, 3 uger efter såning, oktober Udsædsmængde samt tilførsel af N og P med iseed % HØJERE UDBY T TE Med iseed Uden iseed iseed er et registreret varemærke fra Yara International ASA. iseed -teknologien er patenteret af Yara International. I Danmark markedsføres iseed til græsfrø kun af DLF-TRIFOLIUM. Kg tørstof pr. ha Slæt 2. Slæt Slæt Ubehandlet Med iseed Udbytte af tørstof i 1. og 2. slæt 2009, gennemsnit af 3 rajgræsser.

8 8 Produktprogram 2010 Ensilering af foderroer Foderroer kan mange steder yde op til foderenheder pr. ha, så det er klart afgrøden med størst potentiale under danske forhold. Ofte halter majs % efter. Udfordringen er at få håndteringen af roerne til at fungere i praksis, men det lykkes efterhånden godt de fleste steder. Praktiske erfaringer I en FarmTest fra efteråret 2008 har Dansk Landbrugsrådgivning undersøgt teknik og metoder til samensilering af roer og majs på syv ejendomme. Undersøgelsen viste blandt andet at: Maskinomkostningerne til samensilering af roer og majs varierede fra ca til kr./ha - eller fra 15,2 øre til 25,7 øre pr. FE ensilage. Forholdet mellem arealet med roer og arealet med majs har typisk ligget mellem 1:4 og 1:6, og det samlede udbytte af roer og majs set under ét varierede mellem og FE/ha. Der skal udvises omhu ved indlægning af roer og majs i ensilagestakken, så der er en sikker styring af mængderne føreren af gummigeden i stakken er her nøgleperson. Majs er relativ let at fordele og jævne ud i ensilagestakken med skovlen på en gummiged, men bedste metode til indlægning af roer i ensilagestak er en staldgødningsspreder med to lodretstående spredevalser. Gummiged eller traktor med dozer-blad kan ikke anbefales fordelingen bliver meget ringe på denne måde. Det er almindeligt at medtage roetoppen, og høst heraf sker i reglen i forbindelse med roeoptagningen. Roerne knuses (deles i få stykker), og det sker mest rationelt med roeoptageren under optagningen. Økonomien holder Foderroer erstatter korn i foderplanen. Derfor spiller prisen på foderkorn ind, når økonomien i foderroer skal vurderes. En beregning fra Dansk Landbrugsrådgivning viser, at når kornet koster mere end ca. 80 kr. pr. hkg, er roerne konkurrencedygtige. I tabellen nedenfor ses tre foderplaner. Majs- og græsensilage + valset byg sammenlignes med majsensilage + traditionel roefodring og samensileret majs + roer + top. Ved en kornpris på 80 kr. pr. hkg er der stadigvæk et plus på indtjeningen pr. årsko ved at erstatte vårbyg med ensilerede roer, og dertil skal så lægges værdien af en højere fedtprocent i mælken. I eksemplet er der regnet med 1 ha foderroer samensileret med 3 ha majs det giver ca. 1/3 roer + top og 2/3 majs, når det antages, at det er muligt at avle ca. 40 % flere foderenheder i roer end majs. Med de opnåede resultater kan roe-/majs-ensilagen indgå i en foderplan med FE pr. ko pr. dag. Dette giver sammen med 4-6 FE god græsensilage en meget høj andel af hjemmeavlet foder til køerne. flere kr./ko med roer i foderplanen jordtype/ salgspris på vårbyg MAJSENSILAGE + VALSET BYG MAJSENSILAGE + FODERROER KR. PR. ÅRSKO MAJS- OG FODERROER + TOPENSILAGE JB 1&3 0,80 KR./KG ,40 KR./KG JB 5-6 0,80 KR./KG ,40 KR./KG Forskel i restbeløb, kr. pr. årsko for foderplaner med foderroer sammenlignet med traditionelt system (majs, græs og valset byg). Forudsætninger for hhv. sand og lerjord: Udbytte i korn: 38 og 55 hkg pr. ha, udbytte i roer + top: og FE pr. ha, udbytte i majs: 8000 og FE pr. ha. Udfodringsomkostninger 10 øre/fe for valset byg, 25 øre/fe for rod + top, 15 øre/fe for samensileret rod + top. Dansk Landbrugsrådgivning 2008.

9 Produktprogram Silomajs 2 nye sorter i 2010 DLF-TRIFOLIUM s majsprogram i 2010 består af fire højtydende sorter til ensilering. Med ASTIANO og MAS 09A samt nyhederne CASTRO og RICHTI CS kan ønskerne til forskellig tidlighed og plads i foderplanen opfyldes. nyhed 2010 nyhed 2010 CASTRO Usædvanligt højt indhold og udbytte af NDF Højt udbytte af stivelse og energi Middeltidlig med god standfasthed og meget få kolber med blottet spids RICHTI CS Meget højt udbytte af stivelse Høj foderværdi med høj energikoncentration Tidlig, standfast og meget få kolber med blottet spids ASTIANO Meget høj fordøjelighed af NDF og organisk stof Meget højt udbytte med høj energikoncentration Tidlig, standfast og meget få kolber med blottet spids MAS 09A Høj foderværdi, god fordøjelighed Højt indhold og udbytte af stivelse og NDF Meget tidlig, kort stængel, standfast og meget få kolber med blottet spids egensk aber: siloma js % TØRSTOF % STIVELSE % NDF NELP20, MJ/KG TS. KG TØRSTOF/FE FK NDF % KOLBER MED BLOTTET SPIDS ASTIANO 35,7 36,2 36,4 6,65 1,12 61,7 4 MAS 09A 37,8 35,2 39,4 6,49 1,16 60,5 3 CASTRO 33,8 33,8 39,0 6,48 1,16 61,0 4 RICHTI CS 35,3 36,8 36,9 6,62 1,13 61,5 5 Landsforsøg udby t te: siloma js UDBYTTE, FORHOLDSTAL ÅR I FORSØG FODERENHEDER PR. HA NELP20, GJ pr. ha stivelse, hkg pr. ha ndf, hkg pr. ha ASTIANO MAS 09A CASTRO RICHTI CS Forholdstal, 100 = Måleblanding. Landsforsøg.

10 Vækst og Udvikling

11

12 12 Produktprogram 2010 ForageMax-blandinger 2010 Leveres i standardpakninger á 10 kg. Frøblanding er sammensat på baggrund af forslag fra Frøblandingsudvalget. 33 Storm, 50S og 258 Solfaxi er specialblandinger fra DLF-TRIFOLIUM. Frøblandinger i tabel er angivet i %. Lucerne slæt Diploid tetraploid Rødkløver storbladet Hvidkløver småbladet Nr. benyttelse Til arealer tidlighed Jordbundforhold Varighed, år CRENO Rajah Amos Klondike Milo Rivendel 20 Storm Afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift Middeltidlig Alm. god Afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift Middeltidlig Alm. god Afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift Middeltidlig Alm. god ny 392 m. iseed Afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift Middeltidlig Alm. god Afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift Sildig Alm. god * Afgræsning på varierende jordtyper Permanente Sildig Alm./varierende Varig * Afgræsning på varierende jordtyper Permanente Middeltidlig Tør Varig * Afgræsning på varierende jordtyper Permanente Sildig Fugtig Varig Slæt og afgræsning I omdrift Tidlig Alm. god Slæt og afgræsning I omdrift Tidlig Alm. god Slæt og afgræsning I omdrift Middeltidlig Alm. god Storm Slæt og afgræsning I omdrift Middeltidlig Alm. god Slæt og afgræsning I omdrift Middeltidlig Alm. god Slæt og afgræsning Permanente Tidlig Alm./fugtig Varig Slæt I omdrift Middeltidlig Alm. god Slæt I omdrift Tidlig Alm. god Slæt Permanente Middeltidlig Meget fugtig Varig Perun Slæt Permanente Middeltidlig Alm. god ny ny 395 m. iseed Slæt Permanente Middeltidlig Alm. god Perun Slæt I omdrift Middeltidlig Alm. god m. iseed Slæt I omdrift Middeltidlig Alm. god Hykor Slæt I omdrift Meget tidlig Alm. god Afgræsning til heste, HorseMax 50 Permanente Sildig Alm./varierende S Afgræsning struktur, HorseMax 50S Permanente Middeltidlig Alm./varierende Solfaxi ** Afgræsning heste m. urter, HorseMax Solfaxi Permanente Sildig Alm./varierende * Afgræsning heste, HorseMax 51 Permanente Sildig Alm./varierende * Afgræsning får I omdrift Sildig Alm. god Afgræsning får/tidlig I omdrift Tidlig Alm. god Afgræsning dr. søer I omdrift Sildig Alm./varierende Afgræsning farefold I omdrift Sildig Alm./varierende Afgræsning geder I omdrift Middeltidlig Alm. god Slæt geder I omdrift Tidlig Alm. god m. iseed Eftersåning I omdrift Middeltidlig 345 m. iseed Eftersåning I omdrift Middeltidlig 115 Brakblanding II Sydvestjyden I omdrift Middeltidlig Alm. god Morsø 2 I omdrift Middeltidlig Alm. god * Blandinger med under 25 pct bælgplanter (frøandel) som opfylder kravene til plantedække på MVJ-arealer. ** Solfaxi urtegræsblanding indeholder desuden 8 % hundegræs Donata, 3 % alm. rapgræs Dasas, 3 % sneglebælg Virgo, 1 % kællingetand Rocco. Desuden skal Solfaxi-blandingen tilsættes 100 g cikorie Spadona pr. 10 kg blanding.

13 Produktprogram ForageMax-frøblandinger til græsmarker 2010 rajgræstype Perun Fojtan strandsv. type Hykor Jordane Storm tetraploid Solid Diploid Kimber tetraploid Mathilde CALVANO 1 Option Diploid Stefani Sibasa Indiana Kentaur tetraploid Calibra Diploid Foxtrot Rajsvingel Strandsvingel Hybrid Rajgræs Alm. rajgræs, tidlig Alm. rajgræs, mid. tidlig alm. rajgræs Sildig Timote Engsvingel Rødsvingel Engrapgræs Udsædsmængde kg/ha ny ny Ambrose tetraploid Maurice slættype Dolina Afgræsn. Type Winnetou Laura fodertype Gondolin fodertype Balin etablering med dæksæd om foråret etablering i renbestand forår eller sensommer

14 Fra græsfrø til maksimalt udbytte

15 Produktprogram Almindelig ra jgræs Anvendelse varenr. tidlighed Sort Type Afgræsning Slæt EFTERAFGRØDE Udsædsmængde kg/ha* Pakningsstørrelse, kg 2574 Tidlig KIMBER diploid Tidlig MATHILDE tetraploid Middeltidlig OPTION diploid Middeltidlig STEFANI diploid Middeltidlig SIBASA diploid Middeltidlig AVIARA tetraploid Middeltidlig CALIBRA tetraploid Middeltidlig KENTAUR tetraploid Sildig FOXTROT diploid Sildig til efterafgrøde JUMBO diploid Sildig AMBROSE tetraploid Sildig MAURICE tetraploid Sildig POLIM tetraploid * Udlagt i renbestand. Til efterafgrøde udlagt i korn er udsædsmængden kg/ha. = meget velegnet = egnet = kan bruges Øvrige ra jgræsser varenr. Art Sort type Afgræsning Anvendelse Slæt efterafgrøde Udsædsmængde kg/ha* Pakningsstørrelse 3082 Italiensk rajgræs SIKEM Diploid Italiensk rajgræs EF 486 DASAS Diploid Italiensk rajgræs TROCADERO Tetraploid Italiensk rajgræs DANERGO Tetraploid Hybrid rajgræs STORM Almindelig rajgræs Hybrid rajgræs SOLID Almindelig rajgræs Westerwoldisk rajgræs AVANCE Tetraploid * Udlagt i renbestand. Til efterafgrøde udlagt i helsæd/korn til modenhed er udsædsmængden kg/ha. = meget velegnet = egnet = kan bruges

16 16 Produktprogram 2010 Holl andske frøblandinger Hvidkløver Middeltidlig Almindelig rajgræs sildig STOR- BLADET DIPLOID tetraploid TIMOTE engsvingel ENGRAP- GRÆS Varenr. Blanding Benyttelse Tidlighed Riesling option Sibasa asturion polim Classic Laura julia Udsædsmængde* kg/ha 370 Topmix Premium Timo 4 Slæt og afgræsning Middel-tidlig Topmix Premium klaver Slæt og afgræsning Middel-tidlig Topmix Premium Tetra Maaien Slæt og afgræsning Middel-tidlig Topmix Premium 11 Afgræsning Sildig * Leveres i pakninger á 10 kg Kløver/Lucerne varenr. Art Sort Type Afgræsning Slæt Grøngødning Udsædsmængde kg/ha Pakningsstørrelse 1020 Rødkløver RAJAH diploid & Rødkløver AMOS tetraploid & Hvidkløver KLONDIKE storbladet & Hvidkløver RIVENDEL småbladet Alsike Kløver ERMO Sneglebælg VIRGO podet med Nitragin gold Lucerne DAISY podet med Nitragin gold slæt & Lucerne CRENO podet med Nitragin gold slæt = meget velegnet = egnet = kan bruges

17 Produktprogram Øvrige græsser varenr. art Sort Type Anvendelse Afgræsning Anvendelse Slæt Udsæds-mængde kg/ha* Pakningsstørrelse 3604 Rajsvingel PERUN rajgræs Rajsvingel LOFA rajgræs Rajsvingel HYKOR strandsvingel Rajsvingel ACHILLES*** rajgræs Rajsvingel PERSEUS*** rajgræs Timote WINNETOU afgræsning Timote DOLINA slæt & Hundegræs AMBA tidlig Hundegræs DONATA sildig Engsvingel LAURA Rødsvingel GONDOLIN foder Rødsvingel, plænetype MAXIMA 1 efterafgrøde 8-10 ** Rødsvingel, plænetype TATJANA efterafgrøde 8-10 ** Engrapgræs BALIN foder Alm. rapgræs DASAS foder *Udlagt i renbenstand, **Til efterafgrøde udlagt i korn, ***Varen leveres kun i specialblandinger og til Bland-Selv. = meget velegnet = egnet = kan bruges Foderroer varenr. Sort Rodfarve Ca. % tørstof i rod frøkvalitet Renhed % Spiring % 6650 TROYA, Gaucho-bejdset Gul MAGNUM, Gaucho-bejdset Hvid KYROS, Gaucho-bejdset Gul NESTOR, Gaucho-bejdset Hvid MAGNUM, Ubejdset Hvid Monogermt, pilleret frø, leveres i pakker á frø. kvaliteter på kløver- og græsfrø art renhed % ukrudt % spiring % kvik % dlf-t eu dlf-t eu dlf-t eu dlf-t eu Rødkløver, hvidkløver ,0 1, Lucerne, Sneglebælg ,2 1, Alm. rajgræs ,1 1, ,0 0,5 Ital./Hybrid rajgræs ,1 1, ,1 0,5 Timote ,3 1, ,1 0,3 Hundegræs ,1 1, ,0 0,3 Engsvingel ,2 1, ,0 0,5 Rødsvingel ,2 1, ,0 0,5 Strandsvingel, Rajsvingel ,3 1, ,1 0,5 Engrapgræs, Alm. rapgræs , ,0 0,3 Kvaliteter: Normerne er baseret på standardprøver.

18 18 Produktprogram 2010 BÆLGPL ANTER/VÅRRAP S varenr. art Sort frøkvalitet Renhed % Spiring % Udsædsmængde kg/ha Pakningsstørrelse, kg ny 5077 Hestebønne COLUMBO, hvid blomst Hestebønne GLORIA, hvid blomst Markært PINOCHIO, gul (halvbladløs) Markært til helsæd JAVLO, gul (halvbladløs) Smalbladet Lupin galant Smalbladet Lupin VIOL Podemiddel til lupin HiStick 1 pk. pr. ha Pakke 7066 Vårraps PLUTO, bejdset ma js frøkvalitet varenr. Sort Tidlighed * Renhed % Spiring % ny ny 6277 ASTIANO* MAS 09A* castro* richti cs* * Kan leveres Mesurolbejdset mod merpris, ** 1-9, 9 tidligst. Leveres i pakker á kerner, bejdset med Thiram mod svampesygdomme. Sorter fra DLF-Trifolium er koldtestet = større sikkerhed for hurtig fremspiring. Plænegræs varenr. Blanding Beskrivelse sammensætning Pakningsstørrelse, kg Udsædsmængde kg/100 m ORNAMENTAL Tæt og slidstærk Alm. rajgræs 20 %, rødsvingel m. korte eller u. udløbere 50 %, engrapgræs 30 % 1-7, GOLF MASTERLINE Tæt og langsomtvoksende Rødsvingel m. korte eller u. udløbere 60 %, engrapgræs 40 % 10 & 20 2, UNIVERSAL Robust og alsidig Alm. rajgræs 30 %, rødsvingel m. udløbere 50 %, engrapgræs 20 % VEJRABAT Standard Til ekstensive forhold Rødsvingel 75 %, stivbladet svingel 20 %, alm. hvene 5 % 20 2

19 Produktprogram varenr. Efterafgrøder - enårige arter AFGRØDE Kg udsæd pr. ha søges af Hjortevildt/Hare Fuglevildt Egnet som efterafgrøde Pakningsstørrelse, kg 8107 Honningurt BALO 10 2 & Gul Sennep VALIANT & Gul sennep BRACO, nematoderesistent & Olieræddike arena, nematoderesistent & Olieræddike SILETINA & Stubturnips FRISJA Stubturnips TYFON (evt. bejdset) Persisk kløver* CIRO Blodkløver* CONTEA Vildtafgrøder - enårige arter 6295 Vildtmajs 30 Pakke 8497 Hirse Tanka Millet mix Boghvede LILEJA & Quinoa Oliehør LIRINA Solsikke TREMIA Hamp FELINA 32 (husk ansøgn.) 30 2 & Ærter* PINOCHIO Hestebønne* COLUMBO Gul lupin* MISTER, bitterstoffattig husk podemiddel Podemiddel HiStick til lupin 1 pk. pr. ha Pakke 6379 Fodersukkerroe ECKDOGELB Gulerod FEONIA 2-3 0,05 Øvrige enårige bælgplanter 1814 Jordkløver* WOOGENELLUP Kællingetand* SAN GABRIELE Fodervikke* CAROLE Fodervikke* CANDY Serradel* LALERTA Grøngødning og vildtafgrøder - overvintrende arter 8203 Fodermarvkål GRÜNER ANGELITER Fodermarvkål CALEDONIAN, kålbrok-resistent Foderraps LICAPO, dobbeltlav vintertype Sandvikke* latico Rørgræs BAMSE 20 2 & Kommen SYLVIA & Stauderug & Grain Sorghum MR. BINGO lav type bejdset Jagtblanding KING MIX** 1 pk = frø til m2 8 2,5 vildtblandinger pr m 2 sammensætning 561 Sommermix til hjortevildt 8,5 Havre, boghvede, hvidkløver, lucerne, rødkløver, alm. rajgræs, timote Vintermix til hjortevildt 1,8 Alm. rajgræs, fodermarvkål, hvidkløver, stubturnips, timote, vinterfoderraps Helårsmix til hjortevildt 3,5 Boghvede, gul lupin, markært, timote, rødsvingel, vinterfoderraps, fodermarvkål, hvidkløver 2 & Kyllingemix til forårssåning 4,0 Havre, oliehør, boghvede Kyllingemix til efterårssåning 3,6 Vintertriticale, sandvikke, vinterfoderraps Vinterdækmix, fugle- og dyrevildt 0,75 Cikorie, fodermarvkål, honningurt, hvidkløver, quinoa, stubturnips tyfon Insektvold/redeskjul, fuglevildt 1,6 Hundegræs, engsvingel, rødsvingel, strandsvingel, timote 2 diverse Ef terafgrøder Vildtagre 7910 Kørvel Persille Dild Cikorie Spadona Blomsterblanding - 18 forskellige énårige arter Vildengblanding - 27 forskellige vilde danske urter 0,25 * Bælgplante. ** 1 kg fodermarvkål og 1,5 kg quinoa. = meget velegnet = egnet = kan bruges

ForageMax Grovfoder produktprogram 2011

ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 Indhold tre nye ForaGeMax blandinger 3 ForaGeMax protein 4 dlf triple Crown - når kvalitet er I højsædet 6 Iseed 2011 - den

Læs mere

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Indhold Lad der gå sport i afgræsningen 4 højere udbytte ved rettidig såning 4 foragemax-blandinger med topsorter 5 dlf triple

Læs mere

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Græsmarker til heste og ponyer

Græsmarker til heste og ponyer Græsmarker til heste og ponyer Dyrkningsvejledning Jordbund Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige jorder er rajgræsserne og rajsvingel

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

75,- 149,- 439,- 1999,- 510,- 399,- 120,- Græsblandinger til hestefold 10 kg. Absorbine TRY-PAK Helt ny showpakke 3 x 120 ml

75,- 149,- 439,- 1999,- 510,- 399,- 120,- Græsblandinger til hestefold 10 kg. Absorbine TRY-PAK Helt ny showpakke 3 x 120 ml L-H foder Maj 2013 Absorbine TRY-PAK Helt ny showpakke 3 x 120 ml 149,- 2 Græsblandinger til hestefold Fra 439,- 8 Hønsehus Stor til 3-4 høns 209 x 86 x 127 cm 1999,- 3 Galv. havehegn 25 mtr. ruller. Højde

Læs mere

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord Betydningen af kvalitetsarbejde Martin Ringsing Agri Nord Disposition Etablering af majs Etablering af græs Etablering af korn Betydningen af rettidighed og omhu Kløvergræs skal nedvisnes om efteråret

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Arter Hvidkløver ved slæt vs. afgræsning Effekten af afgræsning på kløvervækst og -andel er ikke entydig

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan Side 1 af 7 Lucerne Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan 1. sælges som grønmelsprodukter 2. bruges til hø, wrap-hø, ensilage eller staldfoder på bedriften. Vær opmærksom på, at der er begrænsninger

Læs mere

SIKAVILDTSELSKABET VILDTAGEREN EN DYRKNINGSVEJLEDNING

SIKAVILDTSELSKABET VILDTAGEREN EN DYRKNINGSVEJLEDNING VILDTAGEREN EN DYRKNINGSVEJLEDNING Vildtageren fungerer som ekstra dækning og ekstra fødeudbud for vildtet. Desuden øger den områdets bæreevne, og er sammen med en række andre faktorer med til at sikre

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Sidste nyt om ensilering

Sidste nyt om ensilering Sidste nyt om ensilering Svampe i majsensilage Nye kvalitetsanalyser Alkoholgæring Ensileringsmidler Specialkonsulent Rudolf Thøgersen Gærsvampe i majsensilage Er oftest årsag til varmedannelse i ensilage

Læs mere

Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe

Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe Bær (diverse) Blomme Blomme 100% græs Bær (diverse) Hindbær Hyben Hyld Ribs Surkirseb 100% græs Surkirsebær Sødkirseb 100% græs Sødkirsebær Cikorie

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Produktionsrådgivning kvæg, får og geder Økologikonsulent Jens Chr. Skov Erhversakademi Aarhus 29-9 Disposition Fåret og dets adfærd Fåreholds typer i DK Racer Nødvendigt udstyr og staldanlæg til opstart

Læs mere

KONTRAKTBETINGELSER. for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA

KONTRAKTBETINGELSER. for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA Januar 2010 KONTRAKTBETINGELSER for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA Alle bestemmelser vedrørende basisfrø samt gennemførelse og certificering af avlen er godkendt af Plantedirektoratet. DLF AmbA

Læs mere

DYRK BRAKKEN TEMA. Terrænpleje på udtagne arealer. natur & vildtpleje

DYRK BRAKKEN TEMA. Terrænpleje på udtagne arealer. natur & vildtpleje Tekst Foto Ole Noe og Niels Søndergaard Niels Søndergaard natur & vildtpleje TEMA Terrænpleje på udtagne arealer DYRK BRAKKEN Brakmarkens biologi side 36 Placering af udtagne arealer side 38 Dyrk brakken

Læs mere

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015 KWS majssorter 2015 Velkommen til KWS sortskataloget 2015 Det er en fornøjelse at præsentere vores nye sortskatalog. KWS majsforædling har igen skabt flere nye topsorter, som vi glæder os til at se i markerne.

Læs mere

Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres?

Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres? Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres? Seniorforsker Ib Sillebak Kristensen Inst. for Agroøkologi Aarhus Universitet Rajgræs Rødsvingel AARHUS UNIVERSITET Den Europæiske Union ved Den Europæiske

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Af Lisbeth Mogensen 1, Troels Kristensen 1, Søren Krogh Jensen 2 og Karen Søegaard 1 1 Institut

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Richard de visser Gartnerirådgivningen A/S Kløvergræs eller lucerne i sædskiftet Forbedre jordstruktur og jordens frugtbarhed Kvælstofkilde fra ikke-husdyrbrug

Læs mere

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Rådgivning hvor 1+1 =3 Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Emner Præsentation af bedriften Baggrund for deltagelse i grovfoderskolen Arrondering Mål og handlingsplan for grovfoderproduktion

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

GrovfoderNyt nr. 1 14. april 2014

GrovfoderNyt nr. 1 14. april 2014 GrovfoderNyt nr. 1 14. april 2014 Indhold Bedriften lige nu. Etablering af majs. Husdyrgødning til majs hvordan håndteres det? Efterafgrøder i majs. Bedriften lige nu Dette begyndende forår har budt på

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007 Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007 Forord Resultater fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

ProduktionsDATA og FrøavlsFORSØG 2007/2008

ProduktionsDATA og FrøavlsFORSØG 2007/2008 1 ProduktionsDATA og FrøavlsFORSØG 2007/2008 2 ProduktionsDATA og FrøavlsFORSØG INDHOLD VÆKSTBETINGELSER 2007 3 ETABLERING AF FRØ I KORN SÅET PÅ DOBBELT RÆKKEAFSTAND 5 KVÆLSTOF OG VÆKSTREGULERING I ALM.

Læs mere

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed MAJS 2015 Kim Bonde, Nordic Seed EMNERNE I DAG Vækstsæson 2014 Sortsvalg 2015 Helsæd Kerne Hvordan ser Jeres majsanalyser ud? Fra Teosinte til superliga, hvordan? MAJSSÆSON 2014 Tidlig og tørt forår Varm

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 6 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier, 24-25 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Af

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Efterafgrøder. Hvad ved vi? Hvad bør vi arbejde videre med? Planteavlskonsulent Bente Andersen, bea@plantekonsulenten.dk. 40229611

Efterafgrøder. Hvad ved vi? Hvad bør vi arbejde videre med? Planteavlskonsulent Bente Andersen, bea@plantekonsulenten.dk. 40229611 Efterafgrøder. Hvad ved vi? Hvad bør vi arbejde videre med? Planteavlskonsulent Bente Andersen, bea@plantekonsulenten.dk. 40229611 Vi står som på taget af et hus til en anden verden Jordbundens økosystem

Læs mere

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen Frøavl Tidsskrift for April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen 2 Indhold 3 Lederen 4 Frøavl ved Maribo søerne 7 Forårets

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012 FlexNyt Indhold Heste i trafikken Stubharvning og jordbearbejdning i efteråret samt jordbearbejdningsreglerne i efteråret Kvikbekæmpelse efter høst Høj pris på protein og hvad så? iphone-apps til håndtering

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING?

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? Adm. direktør Truels Damsgaard, DLF-TRIFOLIUM A/S Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab Konference onsdag den 24. november

Læs mere

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner v. Else Vils, VSP Temagruppemøde, Herning, 25. 26. maj 2011 DW130166 Alternative proteinkilder Emner: Ærter og

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Kontraktbetingelser for avl af græs- og kløverfrø til DSV Frø Danmark A/S

Kontraktbetingelser for avl af græs- og kløverfrø til DSV Frø Danmark A/S Kontraktbetingelser for avl af græs- og kløverfrø til DSV Frø Danmark A/S Oktober 2013 A. Levering, anvendelse og betaling af basisfrø 1. Det leverede basisfrø skal kvalitetsmæssigt mindst svare til de

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering.

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering. HP-Pulp på tre måder. HP-Pulp i silo absolut laveste pris! Du får HP-Pulp til den billigste pris når du ensilerer i plansilo. Du får desuden et foder som er let at pakke og som har en enkel og rationel

Læs mere

EcoServe. Økosystem, funktioner og services af biodiversitet i græsmarker

EcoServe. Økosystem, funktioner og services af biodiversitet i græsmarker Projekt: EcoServe Økosystem, funktioner og services af biodiversitet i græsmarker Projektet er finansieret med tilskud under GUDP-loven fra Fødevareministeriet samt med tilskud fra Fonden for økologisk

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

Afprøvning af sorter af vinterhvede til sortslisteoptagelse og i forsøg ved Landscentret Planteavl Tystofte, Abed, Sejet, Holstebro og Refsvindinge

Afprøvning af sorter af vinterhvede til sortslisteoptagelse og i forsøg ved Landscentret Planteavl Tystofte, Abed, Sejet, Holstebro og Refsvindinge VPnr. V20060011A, LCnr. 01-104-06-06 Afprøvning af sorter af vinterhvede til sortslisteoptagelse og i forsøg ved Landscentret Planteavl Tystofte, Abed, Sejet, Holstebro og Refsvindinge Afd A: Målesorter:

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

FarmTest. FarmTest. Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder. Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder

FarmTest. FarmTest. Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder. Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder Maskiner og planteavl nr. 75 2007 FarmTest Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder Maskiner og planteavl nr. 75 2007 FarmTest Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder Tidlig

Læs mere

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret Oplysninger Kvælstof er en gas (luftart). Kvælstof kaldes også nitrogen. Kvælstof er i stand til at danne kemiske forbindelser med andre

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g. Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015

J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g. Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015 2 Indhold 3 Lederen 4 Målet på Stevns

Læs mere

Teleledninger i landbrugsjord

Teleledninger i landbrugsjord Teleledninger i landbrugsjord 2009 Foto på forsiden: Frits Halvorsen A/S Indhold side Aftalens omfang... 3 Servituterstatning... 3 Afgrødeerstatning... 3 Erstatning for strukturskader... 4 Erstatning for

Læs mere

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Mange forbrugere vil gerne have mælk fra køer, der går på græs. Afgræsning kan også være af stor værdi for kvægbruget, hvis en række betingelser er opfyldt;

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende notat om anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende notat om anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som miljøfokusområder i forbindelse med den grønne

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

Notat om bælgplanter og biodiversitet med mere i miljøfokusområder

Notat om bælgplanter og biodiversitet med mere i miljøfokusområder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 386 Offentligt Notat om bælgplanter og biodiversitet med mere i miljøfokusområder Udarbejdet af cand. agro. Bente Andersen for Foreningen

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Produktion af sukker baseret på sukkerroer har en meget lille udbredelse. Alt overvejende anvendes importeret rørsukker i den økologiske fødevareproduktion. Dyrkning af økologiske

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

FlexNyt. Giftige planter for heste. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 22, 2013

FlexNyt. Giftige planter for heste. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 22, 2013 FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Giftige planter for heste Ensilering af 1. slæt skårlægning og fortørring Angreb af stankelben

Læs mere

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i CV Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i Potentiale screening Tournaround Taktisk og strategisk planlægning

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

Etablering af vintersæd

Etablering af vintersæd Plantenyt nr. 25 d. 21. august 2013 - Ændring efterafgrøder - Bladsvampe i sukkerroer - Etablering af vintersæd - Forsøg med bejdsemidler - Handelsgødning til vintersæd - Efterårsbehandling af frøgræsmarker

Læs mere

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Temadag om rodukrudt på Nilles Kro, 4 Oktober, 2013 Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Forskningscenter Flakkebjerg DK-4200

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kathrine Hauge Madsen og Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug, Økologi, Højbakkegård d. 21. maj 2014 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011

Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r O K T O B E R - N O V E M B E R I 2 0 1 1 I N r. 2 I 1 0 0. å r g a n g Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011 2 Indhold 3 Lederen

Læs mere

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Mælkeproduktion uden kvote - et dansk perspektiv Agenda Et kort tilbageblik Hvad er situationen i dag? Et kig i krystalkuglen. Hvad vil

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller C Dansk produceret protein Plantekongres 2014 Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller Fra jord til bord I dag ~1.000 ha konv. hestebønner I morgen? Side 2 Hestebønner i svinefoder Hvorfor er det interessant?

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Produceres 7.000 slagtesvin Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden 750 ha 370 ha græs 40 ha majs 00 ha fremavls korn 80 ha havre 60 ha grønkorn Indkøb ved 30 kg Svin Bruttoudbytte ca.

Læs mere

GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015

GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015 GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015 2 N-min generelt Hvad er N-min? I jorden findes kvælstof dels bundet i organisk form i f.eks. planterester og humus og dels i uorganisk form som nitrat og ammonium. Planterne

Læs mere

Forsøgsplan fra Landscenter...Bilag. Reverering af FS. Kan det gøre Anderledes.. Tjek liste eller yderligere punkt opdeling hvor afkrydsning er mulig

Forsøgsplan fra Landscenter...Bilag. Reverering af FS. Kan det gøre Anderledes.. Tjek liste eller yderligere punkt opdeling hvor afkrydsning er mulig Indholdsliste VPnr. V20130011B... 3 VPnr. V20130030, NFTS-nr. 01-102-13-13... 4 VPnr. V20130041, NFTS-nr. 01-103-13-13... 5 VPnr. V20130021, NFTS-nr. 01-101-13-13... 6 Vinterraps Linier... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Lars Wiik, Sverige Stay-green projekt, 2003 2005 Udbytteoptimering i stivelseskartofler Helhedsvurdering

Læs mere

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012.

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012 Indhold Zynergi-nyt Kyllingerne kommer Ny postkasse med fradrag Opbygning af planterne Giv græsmarken et forårseftersyn Udlæg af græs Kapitelstakster Slutudbetaling

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Hvor mange timer har vi til rådighed? Hovedhøst omfatter: Hvede, Vårbyg, Rug, Havre (Raps og Rajgræs) I Gefion tilstræber

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

Økologisk frøavl fra Hammershus til Gudhjem Frøhøsten 2013 Verdensmester i Græs

Økologisk frøavl fra Hammershus til Gudhjem Frøhøsten 2013 Verdensmester i Græs Frøavl T i d s s k r i f t f o r O K T O B E R - N O V E M B E R I 2 0 1 3 I N r. 2 I 1 0 2. å r g a n g Økologisk frøavl fra Hammershus til Gudhjem Frøhøsten 2013 Verdensmester i Græs 2 Indhold 3 Lederen

Læs mere

Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense

Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense Frøavl T i d s s k r i f t f o r A P R I L - M A J I 2 0 1 3 I N r. 5 I 1 0 1. å r g a n g Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense 2 Indhold

Læs mere

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I - J U L I I 2 0 1 2 I N r. 6 I 1 0 0. å r g a n g Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst

Læs mere

Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar.

Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar. Vinter - hvad nu? Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar. Det styrkes blandt andet gennem fodringen og særligt med grovfoder,

Læs mere