ForageMax Grovfoder produktprogram 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ForageMax Grovfoder produktprogram 2011"

Transkript

1 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011

2 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 Indhold tre nye ForaGeMax blandinger 3 ForaGeMax protein 4 dlf triple Crown - når kvalitet er I højsædet 6 Iseed den lille kick-starter 7 der er Forskel på FrøblandInGer 8 Foderroer I Foderplanen 10 silomajs produktprogram DLF-TRIFOLIUM SEEDS & SCIENCE dlf-trifolium har fokus på kundens behov og på markedsudviklingen for kløverog græsfrø. vi tilbyder et af verdens største forædlings- og udviklingsprogrammer for såvel plæne- som fodergræs, og dlf-trifolium arbejder hele tiden på at forbedre kvaliteten og udbyttet af sorterne. For at imødekomme forventningerne bliver vores sorter afprøvet i et verdensomspændende netværk, hvor egenskaberne undersøges under vidt forskellige klimatiske og miljømæssige betingelser. dlf-trifolium er verdens største producent og leverandør af græsfrø. Med afdelinger i danmark, sverige, holland, belgien, storbritannien, Frankrig, tyskland, tjekkiet, rusland, kina, new Zealand, argentina og usa, råder vi over et betydeligt forhandler- og kundenetværk, som gør os i stand til at betjene markederne over hele verden. NYE TIDER KRÆVER NYE LØSNINGER hos dlf-trifolium lægger vi vægt på at tilbyde grovfoderløsninger, der passer til tidens udfordringer, og som kvægbrugets største leverandør af frø ønsker dlf-trifolium hele tiden at gå forrest med nye produkter, der kan hjælpe til bedre økonomi i kvægbruget. eksemplerne er mange: rajsvingel, der med ét slag løftede udbyttet i græsmarkerne; en stadig strøm af nye rajgræs- og kløversorter med forbedrede egenskaber; iseed som starthjælp til græsfrø; dlf triple Crown kvalitetsindeks til græssorter; strandsvingel jordane, der hæver udbyttet på fugtig og tør jord; lucerne og rødkløver til produktion af mere protein; ensilering af foderroer med meget mere. I 2011 byder vi blandt andet på tre nye ForageMax blandinger med ekstra protein, en ny hybridrajgræs lampard og et tilbud om at få frøblandinger leveret i storsække. se mere på de følgende sider og på under produkter.

3 Grovfoder produktprogram Få din ForageMax blanding leveret i 400 kg storsæk NYhED 2011 NYhED 2011 Fokus på protein tre nye ForageMax blandinger protein er tit en mangelvare i græsensilagen. det kan der være mange grunde til, men én af løsningerne er at satse mere på kløver og lucerne. se mere på side 4. Fra 2011 kan dlf-trifolium levere ForageMax 22, ForageMax 42, ForageMax 45 og ForageMax 46 i storsække men blandingerne kan naturligvis også stadig fås i de sædvanlige 10 kg sække. større kvægbrug betyder større græsmarker og dermed behov for frøblandinger i større portioner. dlf-trifolium tilbyder derfor nu fire af de mest populære ForageMax blandinger i storsække à 400 kg, der rækker til hektar. storsækkene leveres på paller og er udstyret med løftestropper og en åbning, der kan snøres igen, hvis sækken ikke tømmes helt på én gang. sækken er specialsyet med inddeling i flere rum for at hindre afblanding af kløver og græs. kort sagt en løsning til lettere håndtering af markfrø - som du allerede kender den fra sædekorn og gødning. du sparer dermed kostbar tid i såtiden og slipper for besværet med de mange tomme papirsække. NYhED 2011 hybridrajgræs LaMpaRD persistens som almindelig rajgræs Intet år uden nye græssorter fra dlf-trifolium. I år hedder nyheden lampard en hybridrajgræs med særdeles god holdbarhed under danske forhold. hybridrajgræs LaMpaRD Persistent med højt udbytte i tre brugsår Høj foderværdi Indgår i 2011 i ForageMax 42 og ForageMax 43 L ampard - UDbYTTE OG FODERVÆRDI afgrøde- ENhEDER/ha, 1. år UDbYTTE pr. ha GIGajOULE (Gj)/ha, 2.åR GIGajOULE (Gj)/ha, 3. år KG TØRSTOF/ FODERENhED, 1. år FODERVÆRDI NETTOENERGI, MEGajOULE (Mj)/ KG TØRSTOF, 2. år *Måleblanding: sorter af diploid og tetraploid almindelig rajgræs. Første og andet brugsår: afgræsningsforsøg med græs iblandet hvidkløver. tredje brugsår: slætforsøg med rene græsser sortsafprøvningen , videncenter for landbrug NETTOENERGI, MEGajOULE (Mj)/ KG TØRSTOF, 3. år lampard 85,3 75,7 69,0 1,18 6,51 6,31 Måleblanding* 83,6 71,3 67,3 1,16 6,64 6,43

4 4 Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax protein Nye blandinger med kløver og lucerne NYhED 2011 Med ForageMax proteinblandingerne kan du: Øge andelen af hjemmeavlet foder til besætningen Blive mere uafhængig af svingende priser på indkøbt protein Spare på indkøbt protein 1 % mere protein i ensilagen svarer til ca. 300 kg sojaskrå pr. hektar nu er det muligt at købe en færdig frøblanding, der indeholder en stor andel kløver eller lucerne, som er kombineret med græsser, der tilfører sukker til ensileringen og øger foderværdien. du kan vælge mellem én af de tre nye ForageMax protein blandinger: ForageMax protein - med rødkløver, rajsvingel, hybridrajgræs og timoté ForageMax alfaprotein - med lucerne, rødkløver, rajsvingel, hybridrajgræs og timoté ForageMax alfaprotein, tør med lucerne, rajsvingel hykor og timoté se den nøjagtige sammensætning i skemaet på side Mere protein kan også opnås i en mark med ren rødkløver eller lucerne. De to afgrøder indeholder over 20 % råprotein i tørstoffet, og kan blandes med græs eller kløvergræs ved ensilering eller fodring. protein FRa GRÆSMaRKEN I en standard ForageMax blanding er kløverindholdet %. Det giver ofte det helt rigtige forhold mellem græs og kløver i marken, men af og til bliver kløverprocenten, og dermed også andelen af protein, for lav. problemet kan ligge i behandlingen af græsmarken, som derfor bør ændres. hér har du som landmand flere muligheder: Tidligere høst af 1. slæt tit høstes 1. slæt for sent - dels på grund af vejret, og dels fordi mange satser på at hente mange foderenheder. derved fortyndes proteinindholdet. løsning: høst evt. 1. slæt lidt tidligere, f.eks. når der er Fe pr. hektar (brug slætprognosen). Sikre bestanden af kløver Især i marker udlagt i sensommeren. løsning: vær meget omhyggelig med såning af udlæg. brug såmaskine, der kan styre sådybden præcist, f.eks. ved hjælp af dobbeltskiver og trykruller i såsporet. Proteinblandingerne indeholder under 50 % bælgplanter og må gødes med kvælstof i henhold til normerne for kløvergræs dog med følgende begrænsninger: ForageMax protein med rødkløver må dyrkes på ejendomme med op til 2,3 dyreenheder pr. hektar og kan gødskes med kvælstof (n) ForageMax alfaprotein med lucerne må kun dyrkes på ejendomme med under 1,7 dyreenheder pr. hektar og kan gødskes med kvælstof (n) Udnytte gyllen bedst muligt løsning: kend indholdet af kvælstof i gyllen og undlad gerne gylle til 1. slæt især i marker, der er udlagt den foregående sommer. Valg af blanding løsning: vælg en blanding fra det nye ForageMax proteinsortiment, eller brug en ren rødkløver eller lucerne.

5 Fra græsfrø til foderbord

6 6 Grovfoder produktprogram 2011 DLF Triple Crown - når kvalitet er i højsædet Calvano 1 og MaurICe er triple Crown sorter i 2011 fordi de i forsøg har vist egenskaber over gennemsnittet i de tre kategorier: Foderværdi, Markegenskaber og udbytte. CaLVaNO 1 middeltidlig diploid til slæt Høj fordøjelighed af NDF og organisk stof, lavt indhold af lignin og middel indhold af sukker og protein Karakteren 7,6 og 8 for rustresistens ved sortsafprøvningen i henholdsvis holland og england Højeste udbytte blandt de middeltidlige diploide sorter i den hollandske sortsafprøvning og meget produktiv under simuleret afgræsning i england MaURICE sildig tetraploid til afgræsning Stor foderoptagelse ved afgræsning. Høj fordøjelighed af organisk stof, højt indhold af sukker og lavt indhold af lignin Tæt som en diploid. Over 60 % Ground Cover efter 3. brugsår ved forsøg under simuleret afgræsning i england den højeste karakter blandt alle sildige tetraploide sorter. tolerant overfor de væsentligste sygdomme Meget sen skridning, med udbytte som måleblandingen i danske landsforsøg. Giver plads til kløver og har en lav mængde vraggræs ved afgræsning DLF Triple Crown dlf-trifoliums indekssystem er til vurdering af foderkvalitet, baseret på sortens samlede resultater i tre forskellige kategorier: FODER - de vigtigste parametre af betydning for foderværdien: NDF (Neutral Detegent Fiber, fordøjelige cellevægge ), indhold og fordøjelighed Fordøjelighed af organisk stof Råprotein Sukker (Vandopløselige kulhydrater) ADF (Acid Detergent Fiber, ufordøjelige cellevægge ) MaRK - de vigtigste dyrkningsegenskaber Rustresistens Dreschlera (bladplet) resistens Vinterfasthed Tæthed Stængler i genvækst UDbYTTE - produktionspotentialet Tørstof, udbytte i alt Tørstof, udbytte gennem sæsonen I hver kategori beregnes et indeks, og referencen vil normalt være velkendte standardsorter inden for samme art og type.

7 Grovfoder produktprogram iseed den lille kick-starter Generation 3.0 af iseed er nu klar. vi har ved hjælp af en særlig overflade coating forbedret produktets fysiske egenskaber, så det coatede frø er lettere at håndtere i såmaskinen og støver mindre. Gødning + coating udgør 50 % af vægten, så der i 1 kg frø med iseed er: ½ kg frø, 10 % kvælstof (N) og 2 % fosfor (P). For at så den normale mængde frø, skal der altså anvendes den dobbelte mængde med iseed - se tabel: kg Frø/ha kg Iseed /ha kg n/ha kg p/ha ,0 0, ,0 1, ,0 1,2 udsædsmængde samt tilførsel af n og p med iseed 2011 NYhED 2011 Gårdejer Mervyn Roberts, hendy, pontllyfni, Caernarfon, Scotland. da gødningspriserne var på sit højeste, var idéen bag iseed interessant fordi vi kunne spare på omkostningerne, og samtidig få en bedre plantebestand. konceptet med at fodre frøet ikke ukrudtet giver god mening, og det er meget opmuntrende at se de små græs- og kløverplanter fylde hullerne ud i marken. vi har gennem længere tid med stor succes eftersået med hf GrassMax blandinger. Med iseed forfiner vi arbejdet, og vi vil helt sikkert bruge iseed igen. endnu en gang har *hf seeds udviklingsarbejde gjort nytte i vores græsproduktion. *hf seeds, er et engelsk datterselskab i dlf-trifolium koncernen. Græsfrø er små og indeholder en begrænset mængde næringsstoffer til den første fremspiring. Med iseed styrkes plantens vækst af både rod og blade, indtil der er kontakt med jordens næringsstoffer. I 2011 kan følgende ForageMax blandinger tilbydes behandlet med iseed ForageMax 22 iseed ForageMax 45 iseed ForageMax 46 iseed iseed til eftersåning også i marker, der skal eftersås på grund af manglende planter, kan der med fordel anvendes iseed. I nye forsøg fra holland er det bekræftet at resultatet bliver bedst, når der anvendes en direkte såmaskine med skiveskær i kombination med iseed - se figur: iseed TIL EFTERSåNING Fremspirede planter pr. m april 13. april Ingen eftersåning strigle, normalt frø strigle, iseed skiveskær, normalt frø skiveskær, iseed antal ny-fremspirede planter pr. m 2 ved eftersåning i almindelig rajgræs 17. marts 2010, optælling af planter 6. og 13. april 2010 der er anvendt græsmarksstrigle med såudstyr og vredo skiveskær-maskine. Forsøg i holland, dlf-trifolium

8 8 Grovfoder produktprogram 2011 Der er forskel på frøblandinger... Op til 13 % højere udbytte med ForageMax nye forsøg med ForageMax blandinger viser, at det kan betale sig at købe frøblandinger, der er lavet til danske forhold - sammenlignet med nogle af de ikke-afprøvede hollandske alternativer, der tilbydes danske kvægbrugere. Forædling og udvikling af nye, højtydende sorter af græs og kløver er en meget væsentlig aktivitet hos dlf-trifolium. vi tror på, at det er muligt at forbedre resultaterne hos kvægbrugerne ved hjælp af nye og bedre sorter, nye blandinger, kvalitetsanalyser med mere. vi lægger også vægt på at vores produkter er afprøvede, og at sorternes ydelse, egenskaber med videre er beskrevet under danske forhold. Ingen kvægbrugere kan være tjent med at købe katten i sækken i form af sorter og blandinger, som ikke er undersøgt ordentligt. vi deltager derfor naturligvis i sortsafprøvningen under videncenter for landbrug og plantedirektoratet, og alle sorter i ForageMax blandingerne har været gennem denne afprøvning. dette er imidlertid ikke tilfældet for alle udbydere af markfrø i danmark. FORaGEMax ELLER GREEN SpIRIT kg tørstof/ha = 11 % kg tørstof/ha = 13 % hkg tørstof/ha kg tørstof/ha = 7 % ForageMax 22 Green spirit effekt ForageMax 35 Green spirit persistens ForageMax 49 Green spirit struktur sammenligning af ForageMax og hollandske (Green spirit) blandinger. 1. brugsår 2009 Forsøg hos dlf-trifolium, store heddinge SåDaN ER FORSØGENE LaVET Blandinger sammensat i henhold til 2008 katalog fra dlf-trifolium og linds/barenbrug Udsædsmængderne er de anbefalede fra firmaerne, dvs kg/ha for danske blandinger, og kg/ha for hollandske blandinger Udsået hos DLF-TRIFOLIUM ved Store Heddinge, stevns, sommeren 2008 Lerjord med mulighed for vanding 4 slæt i 2009: 19/5, 24/6, 5/8, 9/9-5. slæt afpudset Gødning: 255 kg N pr. ha i 2009 Forsøgene fortsætter i 2010 og 2011 inkl. analyser af foderværdi

9 Grovfoder produktprogram Udvikling af kløver - og græssorter med den højeste foderkvalitet

10 10 Grovfoder produktprogram 2011 Foderroer = højt udbytte og billigt foder Foderroer kan erstatte korn i foderplanen. derfor spiller kornprisen ind, når økonomien i foderroer skal vurderes. den interne pris på roe-ensilagen er på niveau med prisen på majs-helsæd, når prisen på korn er ca. 120 kr. pr. hkg. stiger kornprisen til kr. pr. hkg, øges den interne pris forholdsvis mere på majshelsæd end på foderroer, uanset høstmetoden. det vil sige at roerne kan produceres billigere end majs. Foderroer kan mange steder yde foderenheder pr. hektar Roer er godt foder, og køerne kvitterer med stor ædelyst og højere fedtprocent Roer kan produceres billigere end majs, især når top og rod ensileres sammen med majs Nye sorter på vej For første gang i mange år var der i 2010 landsforsøg med nye sorter af foderroer. dlf-trifolium har sat mere fart på forædlingen, og nye sorter forventes at være gennemafprøvede og klar i Indtil da anbefaler vi fortsat de sikre og velafprøvede træffere: MAGNUM: Hvid, med højt indhold af tørstof i roden, lille jordvedhæng og særdeles højt udbytte. Meget velegnet til ensilering TROYA: Gul, middelhøjt indhold af tørstof i roden, højt udbytte og glat rod Silomajs kvalitets sorter til ensilage eller biogas Majs til ensilage 2011 atrium topsort i landsforsøg Meget høj fordøjelighed af NDF og organisk stof Meget højt udbytte med høj energi-koncentration Tidlig, standfast og lav plantehøjde CaSTRO NDF i store mængder Usædvanligt højt indhold og udbytte af NDF Højt udbytte af stivelse og energi Middeltidlig med god standfasthed og meget få kolber med blottet spids Majs til biogas 2011 anjou 277 mere end 20 tons tørstof pr. hektar Udbytte i Landsforsøg 2009: 18,4 tons tørstof pr. hektar (over 20 tons på de bedste lokaliteter) med et tørstofindhold på 31 % % mere tørstof pr. hektar end måleblandingen i det sydlige danmark Sildig, høj sort med god standfasthed MajS MED GODE RESULTaTER SORT år I FORSØG FODERENhEDER/ ha NELp20, Gj / ha STIVELSE, hkg / ha NDF, hkg / ha atrium, tidlig Castro, middeltidlig anjou 277, sildig til biogas Forholdstal, 100 = Måleblanding. landsforsøg

11 Grovfoder Mere viden flere sorter højere udbytte

12 12 Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax blandinger 2011 leveres i standardpakninger à 10 kg. Frøblanding er sammensat på baggrund af forslag fra Frøblandingsudvalget. 33 storm, 60s og 258 solfaxi er specialblandinger fra dlf-trifolium LUCERNE RØDKLØVER NY ForageMax 22, 42, 45 og 46 leveres også i storsække á 400 kg DIpLOID TETRapLOID STORbLaDET Pantone 200c Pantone 280c Pantone 349c & NR. benyttelse TIL arealer VaRIGhED, år jordbundsforhold TIDLIGhED CRENO Rajah amos KLONDIKE H Y KO R & S TO R M S TO R M 20 storm afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift 1-3 alm. god Middeltidlig afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift 1-3 alm. god Middeltidlig afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift 1-3 alm. god Middeltidlig 11 P E R U N 392 m. iseed *** afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift 1-3 alm. god Middeltidlig afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift 1-3 alm. god sildig 11 24* afgræsning på varierende jordtyper permanente varig alm./ varierende sildig 12 25* afgræsning på varierende jordtyper permanente varig tør Middeltidlig 12 26* afgræsning på varierende jordtyper permanente varig Fugtig sildig 12 Pantone 200c Pantone 280c & 31 slæt og afgræsning I omdrift 1-2 alm. god tidlig slæt og afgræsning I omdrift 1-2 alm. god tidlig 33 slæt og afgræsning I omdrift 1-2 alm. god Middeltidlig Pantone 349c & H Y KOR S TORM S TORM Pantone 200c Pantone 280c 33 storm slæt og afgræsning I omdrift 1-2 alm. god Middeltidlig 35 slæt og afgræsning I omdrift 1-2 alm. god Middeltidlig 13 Pantone 349c P E R U N 36 slæt og afgræsning permanente varig alm./fugtig tidlig 10 & 42 slæt I omdrift 1-2 alm. god Middeltidlig 8 9 H Y KO R Pantone 200c P E R U N H Y KO R 43 slæt I omdrift 1-2 alm. god tidlig 13 & Pantone 280c S T O R M S T O R M 44 slæt permanente varig Meget fugtig Middeltidlig perun slæt permanente 1-3 alm. god Middeltidlig m. iseed *** slæt permanente 1-3 alm. god Middeltidlig & 46 perun slæt I omdrift 1-3 alm. god Middeltidlig m. iseed *** slæt I omdrift 1-3 alm. god Middeltidlig 13 & 49 hykor slæt I omdrift 1-3 alm. god Meget tidlig 14 6 S T O R M Pantone 349c S T O R M 52* afgræsning får I omdrift 3-4 alm. god sildig 53 afgræsning får/tidlig I omdrift 3-4 alm. god tidlig 5 P E R U N 55 afgræsning drægtige søer I omdrift 3-4 alm./varierende sildig 56 afgræsning farefolde I omdrift 3-4 alm./varierende sildig 58 afgræsning geder I omdrift 3-4 alm. god Middeltidlig slæt geder I omdrift 3-4 alm. god tidlig afgræsning til heste, horsemax 60 permanente 3-4 alm./varierende sildig 60s afgræsning til struktur, horsemax 60s permanente 3-4 alm./varierende Middeltidlig 258 solfaxi ** afgræsning heste m. urter, horsemax, solfaxi permanente 3-4 alm./varierende sildig 5 61* afgræsning heste, horsemax 61 m/kløver permanente 3-4 alm./varierende sildig NY NY NY NY 62 afgræsning heste, struktur permanente 3-4 alm./varierende Middeltidlig specialblandinger 120 ForageMax protein, slæt I omdrift 3-4 alm. god Middeltidlig ForageMax alfaprotein, slæt I omdrift 3-4 alm. god Middeltidlig ForageMax alfaprotein, tør, slæt I omdrift 2-3 alm. god Middeltidlig sydvestjyden, afgræsning I omdrift 1-2 alm. god Middeltidlig Morsø 2, slæt og afgræsning I omdrift 1-2 alm. god Middeltidlig 15 * Blandinger med under 25 % bælgplanter (frøandel), som opfylder kravene til plantedække på MVJ-arealer ** Solfaxi urtegræsblanding indeholder desuden 8 % hundegræs DONATA, 3 % alm.rapgræs DASAS, 3 % sneglebælg VIRGO, 1 % kællingetand bull. desuden skal solfaxi-blandingen tilsættes 100 g cikorie spad *** 50 % frø og 50 % gødning/coatningsmiddel. Bemærk øget udsædsmængde

13 Grovfoder produktprogram SaMMENSÆTNING af FORaGEMax bl andinger 2011 (%) RIVENDEL SMåbLaDET perun RajGRÆSTYpE FOjTaN STRaNDSV. TYpE hykor STRaNDSV. TYpE jordane STORM TETRapLOID LaMpaRD KIMbER DIpLOID MaThILDE TETRapLOID CaLVaNO 1 STEFaNI DIpLOID INDIaNa KENTaUR CaLIbRa TETRapLOID FOxTROT DIpLOID ambrose TETRapLOID MaURICE DOLINa TYpE WINNETOU afgræsn. TYpE LaURa GONDOLIN balin ETabLERING MED DÆKSÆD OM FORåRET ETabLERING I RENbESTaND FORåR ELLER SENSOMMER hvidkløver RajSVINGEL STRaNDSVINGEL hybrid RajGRÆS alm. RajGRÆS, TIDLIG alm. RajGRÆS, MID. TIDLIG alm. RajGRÆS, SILDIG TIMOTé ENGSVINGEL RØDSVINGEL ENGRapGRÆS UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha NY ona pr. 10 kg blanding

14 14 Grovfoder produktprogram 2011 almindelig RajGRÆS anvendelse VaRENR. TIDLIGhED SORT TYpE afgræsning EFTERaFGRØDE UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha* paknings- STØRRELSE, KG 2574 tidlig kimber diploid tidlig MathIlde tetraploid Middeltidlig stefani diploid Middeltidlig CalIbra tetraploid Middeltidlig kentaur tetraploid sildig Foxtrot diploid sildig jumbo (efterafgrøde) diploid sildig herbie diploid sildig ambrose tetraploid sildig MaurICe tetraploid * udlagt i renbestand. til efterafgrøde udlagt i korn er udsædsmængden kg/ha ØVRIGE RajGRÆSSER anvendelse VaRENR. art SORT TYpE afgræsning EFTERaFGRØDE UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha* paknings- STØRRELSE, KG NY 3082 Italiensk rajgræs sikem diploid Italiensk rajgræs ef 486 dasas diploid Italiensk rajgræs trocadero tetraploid Italiensk rajgræs danergo tetraploid hybrid rajgræs storm alm. rajgræs hybrid rajgræs solid alm. rajgræs hybrid rajgræs lampard alm. rajgræs westerwoldisk rajgræs avance tetraploid * udlagt i renbestand. til efterafgrøde udlagt i helsæd/korn til modenhed er udsædsmængden kg/ha

15 Håndplukket blandt de bedste sorter

16 16 Grovfoder produktprogram 2011 hollandske FRØbLaNDINGER hvid- KLØVER almindelig RajGRÆS MIDDELTIDLIG SILDIG STORbLaDET DIpLOID TETRapLOID TIMOTé ENG- SVINGEL ENGRap- GRÆS VaRENR. blanding benyttelse TIDLIGhED RIESLING STEFaNI polim CLaSSIC MERIFEST julia UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha * 370 premium timo 4 slæt/afgr. Middeltidlig premium klaver slæt/afgr. Middeltidlig premium tetra Maaien slæt/afgr. Middeltidlig premium 11 afgræsning sildig * udlagt i renbestand uden dæksæd KLØVER/LUCERNE VaRENR. art SORT TYpE afgræsning GRØNGØDNING UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha paknings- STØRRELSE, KG 1020 rødkløver rajah diploid & rødkløver amos tetraploid & hvidkløver klondike storbladet & hvidkløver rivendel småbladet & alsike kløver ermo sneglebælg virgo podet med nitragin Gold lucerne daisy podet med nitragin Gold slæt & lucerne Creno podet med nitragin Gold slæt

17 Grovfoder produktprogram ØVRIGE GRÆSSER VaRENR. art SORT TYpE anvendelse afgræsning anvendelse UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha* paknings- STØRRELSE, KG 3604 rajsvingel perun rajgræs rajsvingel lofa rajgræs rajsvingel hykor strandsvingel rajsvingel Fojtan strandsvingel timoté winnetou afgræsning timoté dolina slæt & hundegræs amba tidlig hundegræs donata sildig engsvingel laura rødsvingel GondolIn Foder rødsvingel MaxIMa 1 efterafgrøde 8-10 ** strandsvingel jordane*** sildig engrapgræs balin Foder alm. rapgræs dasas Foder * udlagt i renbestand. ** til efterafgrøde udlagt i korn. *** sælges kun i blandinger FODERROER VaRENR. SORT RODFaRVE Ca. % TØRSTOF I ROD FRØKVaLITET RENhED % FRØKVaLITET SpIRING % 6650 troya, Gaucho-bejdset Gul MaGnuM, Gaucho-bejdset hvid kyros, Gaucho-bejdset Gul nestor, Gaucho-bejdset hvid MaGnuM, ubejdset hvid Monogermt, pilleret frø, leveres i pakker à frø KVaLITETER på KLØVER- OG GRÆSFRØ art RENhED % UKRUDT % SpIRING % KVIK % DLF-T EU DLF-T EU DLF-T EU DLF-T EU rødkløver, hvidkløver ,0 1, lucerne, sneglebælg ,2 1, alm. rajgræs ,1 1, ,0 0,5 Ital. / hybrid rajgræs ,1 1, ,1 0,5 timoté ,3 1, ,1 0,3 hundegræs ,1 1, ,0 0,3 engsvingel ,2 1, ,0 0,5 rødsvingel ,2 1, ,0 0,5 strandsvingel, rajsvingel ,3 1, ,1 0,5 engrapgræs, alm. rapgræs , ,0 0,3 kvaliteter: normerne er baseret på standardprøver

18 18 Grovfoder produktprogram 2011 bælgpl anter/vårraps FODERROER VaRENR. art SORT FRØKVaLITET RENhED % FRØKVaLITET SpIRING % UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha paknings- STØRRELSE, KG 5077 hestebønne ColuMbo Markært nitouche, grøn (halvbladløs) Markært pinochio, gul (halvbladløs) Markært javlo, gul (halvbladløs) smalbl. lupin prima smalbl. lupin viol podemiddel til lupin histick 1 pk. pr. ha pakke 7066 vårraps pluto, bejdset MajS VaRENR. SORT TIDLIGhED ** FRØKVaLITET RENhED % FRØKVaLITET SpIRING % 6213 atrium* Castro* Mas 09a* (MeGet tidlig) anjou 277* (biogas) * kan leveres Mesurolbejdset mod merpris ** 1-9, 9 tidligst leveres i pakker à kerner, bejdset med thiram mod svampesygdomme sorter fra dlf-trifolium er koldtestet = større sikkerhed for hurtig fremspiring plænegræs VaRENR. blanding beskrivelse SaMMENSÆTNING paknings- STØRRELSE, KG UDSÆDS MÆNGDE KG/100 M ornamental tæt og slidstærk Alm. Rajgræs 20 %, Rødsvingel m. korte eller u. udløbere 50 %, Engrapgræs 30 % 1-7, GolF MasterlIne tæt og langsomt voksende Rødsvingel m. korte eller u. udl. 60 %, Engrapgræs 40 % 10 2, universal robust og alsidig Alm. rajgræs 30 %, Rødsvingel m. udløbere 50 %, Engrapgræs 20 % vejrabat standard til ekstensive forhold Rødsvingel 75 %, Stivbl. Svingel 20 %, Alm. Hvene 5 % 20 2

19 Grovfoder produktprogram VaRENR. EFTERaFGRØDER - ENåRIGE arter afgrøde KG UDSÆD pr. ha SØGES af hjortevildt/hare SØGES af FUGLEVILDT EGNET SOM EFTERaFGRØDE paknings- STØRRELSE, KG 8105 honningurt angelia 10 2 og Gul sennep valiant og Gul sennep braco, nematoderesistent olieræddike arena, nematoderesistent olieræddike litinia stubturnips barkant stubturnips tyfon (evt. bejdset) persisk kløver * CeltICo blodkløver * Contea VILDTaFGRØDER - ENåRIGE arter 6295 vildtmajs 30 1 unit 8497 hirse tanka Millet Mix boghvede lileja og Quinoa oliehør lirina solsikke tremia hamp FelIna 32 (husk ansøgn.) 30 2 og Gul lupin * MIster, bitterstoffattig husk podemiddel** Fodersukkerroe eckdogelb Gulerod FeonIa 2-3 0,05 ØVRIGE ENåRIGE bælgplanter 1815 jordkløver * dalkeith kællingetand * bull Fodervikke* Candy og serradel * lalerta GRØNGØDNING OG VILDTaFGRØDER - OVERVINTRENDE arter 8203 Fodermarvkål Grüner angeliter Foderraps licapo, dobbeltlav vintertype CraMpIon kale Flee beetle sandvikke* villana rørgræs bamse 20 2 og kommen volhouden og stauderug og Grain sorghum Mr. bingo lav type, bejdset 30 2 og jagtblanding king MIx 1 pk = frø til 4000 m 2 8 2,5 VILDTbLaNDINGER pr M 2 SaMMENSÆTNING 561 sommermix til hjortevildt 8,5 havre, boghvede, hvidkløver, lucerne, rødkløver, rødsvingel, timoté, kommen, Cikorie vintermix til hjortevildt 1,8 alm. rajgræs, Fodermarvkål, hvidkløver, stubturnips, timoté, vinterfoderraps, kommen, Cikorie helårsmix til hjortevildt 3,5 boghvede, Gul lupin, Markært, timoté, rødsvingel, vinterfoderraps, Fodermarvkål, hvidkløver, kommen, Cikorie 566 kyllingemix til forårssåning 4,0 havre, oliehør, boghvede, Gul stenkløver, Cikorie kyllingemix til efterårssåning 3,6 vintertriticale, sandvikke, vinterraps vinterdækmix, fugle- og dyrevildt 0,75 Cikorie, Fodermarvkål, honningurt, hvidkløver, Quinoa, stubturnips, hvid stenkløver, kommen Insektvold/redeskjul, fuglevildt 1,6 hundegræs, engsvingel, rødsvingel, strandsvingel, timoté biblanding 1,5 solsikke, honningurt, hjulkrone, Gul stenkløver skovengblanding 3,5 DIVERSE havre, boghvede, alm.rajgræs, timoté, rødsvingel, hvidkløver, rødkløver, engrapgræs, kællingetand, lucerne 7910 kørvel persille dild Cikorie spadona blomsterblanding - 18 forskellige énårige arter vildengblanding - 27 forskellige vilde danske urter 1,5 0,25 * bælgplante ** podemiddel se side 18 = meget velegnet = egnet = kan bruges EFTERaFGRØDER - VILDTaGRE 2 og 10 10

20 banebrydende viden fra en ekspert til en anden I Grovfoder 2011 finder du årets produktprogram af højtydende ForageMax-blandinger. vores konstante indsats med forædling og udvikling af nye sorter bringer også i 2011 interessante nyheder, som efter afprøvning i danmark nu er klar til brug. I brochuren kan du læse om nye sorter, tre nye protein-blandinger til græsmarken, en ny storsæk til kvægbrugere, samt en detaljeret beskrivelse af alle ForageMax-blandinger. der er også nyt om en forbedret udgave af iseed, en ny måde at vurdere foderværdien af græssorter på: dlf triple Crown og sidst, men ikke mindst, nyt om roer og majs. bagest er der en fuldstændig oversigt over samtlige produkter til dansk kvægbrug fra dlf-trifolium. vi er overbeviste om, at du kan finde lige det, der passer ind i din foderplan. ved køb af frø fra dlf-trifolium gælder firmaets almindelige salgs- og leveringsbetingelser. de kan læses på hjemmesiden under produkter, bestilling af frø. DLF Alle fotos i denne brochure er med copyright of DLF-TRIFOLIUM A/S. For brug af fotos bedes du kontakte DLF-TRIFOLIUM A/S. DLF-TRIFOLIUM Ny Østergade Roskilde Tlf Fax Odense Tlf Fax

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen Frøavl Tidsskrift for April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen 2 Indhold 3 Lederen 4 Frøavl ved Maribo søerne 7 Forårets

Læs mere

J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g. Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015

J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g. Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015 2 Indhold 3 Lederen 4 Målet på Stevns

Læs mere

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan Side 1 af 7 Lucerne Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan 1. sælges som grønmelsprodukter 2. bruges til hø, wrap-hø, ensilage eller staldfoder på bedriften. Vær opmærksom på, at der er begrænsninger

Læs mere

Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense

Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense Frøavl T i d s s k r i f t f o r A P R I L - M A J I 2 0 1 3 I N r. 5 I 1 0 1. å r g a n g Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense 2 Indhold

Læs mere

April - Maj 2009 nr. 5

April - Maj 2009 nr. 5 97. årgang 2009 April - Maj 2009 nr. 5 Krav til frømarken lige nu Cikorie grisens kosttilskud Bedriftsbesøg HSH Agro I/S Frøavl på argentinsk Formanden fylder 60 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark Hovedkontor

Læs mere

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I - J U L I I 2 0 1 2 I N r. 6 I 1 0 0. å r g a n g Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst

Læs mere

Oktober - November 2004 nr. 2

Oktober - November 2004 nr. 2 93. årgang 2004 Oktober - November 2004 nr. 2 Afpudsningsredskaber Bekæmpelse af græsukrudt Vikingerne er tilbage Vækstpotentiale for dansk frøavl DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade

Læs mere

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012.

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012 Indhold Zynergi-nyt Kyllingerne kommer Ny postkasse med fradrag Opbygning af planterne Giv græsmarken et forårseftersyn Udlæg af græs Kapitelstakster Slutudbetaling

Læs mere

Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011

Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r O K T O B E R - N O V E M B E R I 2 0 1 1 I N r. 2 I 1 0 0. å r g a n g Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011 2 Indhold 3 Lederen

Læs mere

Oktober - November 2006 nr. 2

Oktober - November 2006 nr. 2 95. årgang 2006 Oktober - November 2006 nr. 2 Advanta-køb forstærker alliancen med Limagrain Oreby Gods satser på planteavl af høj kvalitet Foreløbige resultater fra årets frøavlsforsøg Hvordan fungerer

Læs mere

Etablering af vintersæd

Etablering af vintersæd Plantenyt nr. 25 d. 21. august 2013 - Ændring efterafgrøder - Bladsvampe i sukkerroer - Etablering af vintersæd - Forsøg med bejdsemidler - Handelsgødning til vintersæd - Efterårsbehandling af frøgræsmarker

Læs mere

Økologisk. Nyhedsbrev. juli 2012 nr.6

Økologisk. Nyhedsbrev. juli 2012 nr.6 juli 2012 nr.6 Økologisk Nyhedsbrev Helsæd kræver omhu 3 Minisommerbrak 4 Korn og frø på lager 5 Vintersæd valg af art og sort 6 Udlæg af kløvergræs i renbestand i sensommeren 7 Høj ydelse med afgræsning

Læs mere

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011 Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune November 2011 Rekvirent Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK 7000 Fredericia Kontaktperson: Knud Boesgaard Sørensen Tlf.: 44873367

Læs mere

Februar marts 2010 I Nr. 4 I 98. årgang. Markedsberetning for kløver- og græsfrø Nyt bestyrelsesmedlem DLF-TRIFOLIUM til VM i Sydafrika

Februar marts 2010 I Nr. 4 I 98. årgang. Markedsberetning for kløver- og græsfrø Nyt bestyrelsesmedlem DLF-TRIFOLIUM til VM i Sydafrika Frøavl Tidsskrift for Februar marts 2010 I Nr. 4 I 98. årgang Markedsberetning for kløver- og græsfrø Nyt bestyrelsesmedlem DLF-TRIFOLIUM til VM i Sydafrika 2 Indhold 4 Markedsberetning 7 Besøg på Torsmark

Læs mere

Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning...

Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... 4 Valg af dyse:... 4 Rengøring... 4 Sprøjten.... 4 GPS-Gødskning...

Læs mere

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger landbrug, golf & privat Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger Kvalitet koster ikke - det betaler sig..! Velkommen til

Læs mere

Usædvanligt vanskeligt høstvejr

Usædvanligt vanskeligt høstvejr Fra Agrova til DLG Food Side 2 Hold ensilagen kold med Fireguard Side 7 Analysér dit grovfoder Side 3 Ændringer i brødhvedeordningen Side 7 NR. 8 10. SEPTEMBER 2010 Usædvanligt vanskeligt høstvejr 2010

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2004 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl Scanprint a/s

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2006 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2006 Samlet og udarbejdet af

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologisk planteproduktion Resultater af forskning i FØJO I Michael Tersbøl og Claus Bo Andreasen FØJO Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologisk planteproduktion Resultater af forskning i FØJO

Læs mere

Værd at vide om. Frøtærskning. Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d

Værd at vide om. Frøtærskning. Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d Do dipsum xx volutat Værd at vide om Frøtærskning Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d 2 Indholdsfor tegnelse Side Forord...3 Valg af høst tidspunkt og høstmetode...4 Generelle anvisninger

Læs mere

Fra bar mark til lysin med succes

Fra bar mark til lysin med succes First Feeder er den nye fodermester Side 4 Kom bare an, sne Side 7 GMO-obstruktion og konkurrenceevnen Side 2 Køb olie på kontrakt og undgå prisudsving Side 7 NR 10 12. NOVEMBER 2010 Fra bar mark til lysin

Læs mere

Kunderne slagtede selv deres kyllinger, da Peter Kirk- Haugstrup sidste år arrangerede to vellykkede slagte- AKTUELT 9 MARK OG STALD 14 MAD OG MARKED

Kunderne slagtede selv deres kyllinger, da Peter Kirk- Haugstrup sidste år arrangerede to vellykkede slagte- AKTUELT 9 MARK OG STALD 14 MAD OG MARKED Det økologiske areal stagnerer Kunderne slagtede kyllinger Ørbæk tapper nyt overskud Mens salget af økologiske produkter bare vokser og vokser, stagnerer omlægningen til økologi - både når det handler

Læs mere

Vi går nye veje i Tyskland

Vi går nye veje i Tyskland Sådan får du olie til tiden Side 7 Der er kokosolie i svinefoderet Side 4 Få kornet godt i hus Side 5 Sæt grøn kulør på kvægfoderet side 5 NR. 7 9. JULI 2010 Vi går nye veje i Tyskland For at styrke sine

Læs mere

Økologisk mælkeproduktion

Økologisk mælkeproduktion Økologisk mælkeproduktion Strategier og foderforsyning ved 100 procent økologisk fodring Jakob Sehested og Troels Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2002 FØJO-rapport nr. 17/2002

Læs mere

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7 SEPTEMBER 2014 NR. 7 Økologisk Nyhedsbrev Værdibaseret økolog 2 Prisfald på økokorn 3 Rodukrudtsbekæmpelse i efteråret 4 Vigtigheden af jordprøver 5 Disponer rug til forårsudsåning 6 Så rug til afgræsning

Læs mere

Opgørelse af skader i landbrugsafgrøder

Opgørelse af skader i landbrugsafgrøder Opgørelse af skader i landbrugsafgrøder Vejledning 316 3. udgave 1999 Forord Det er hensigtsmæssigt, at der arbejdes efter så ensartede principper som muligt, når skader og tab opgøres. Formålet med denne

Læs mere

Etablering Dyrkningsmetode

Etablering Dyrkningsmetode Side 1 af 7 Løg Det samlede dyrkningsareal med løg i Danmark udgør godt 1.400 ha (DFFE, 2009), hvoraf er 133 økologiske (Plantedirektoratet, 2008), hvilket svarer til knapt 10 pct. 2/3 af produktionen

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2008 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af en række af aktiviteterne. Se

Læs mere