ForageMax Grovfoder produktprogram 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ForageMax Grovfoder produktprogram 2011"

Transkript

1 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011

2 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 Indhold tre nye ForaGeMax blandinger 3 ForaGeMax protein 4 dlf triple Crown - når kvalitet er I højsædet 6 Iseed den lille kick-starter 7 der er Forskel på FrøblandInGer 8 Foderroer I Foderplanen 10 silomajs produktprogram DLF-TRIFOLIUM SEEDS & SCIENCE dlf-trifolium har fokus på kundens behov og på markedsudviklingen for kløverog græsfrø. vi tilbyder et af verdens største forædlings- og udviklingsprogrammer for såvel plæne- som fodergræs, og dlf-trifolium arbejder hele tiden på at forbedre kvaliteten og udbyttet af sorterne. For at imødekomme forventningerne bliver vores sorter afprøvet i et verdensomspændende netværk, hvor egenskaberne undersøges under vidt forskellige klimatiske og miljømæssige betingelser. dlf-trifolium er verdens største producent og leverandør af græsfrø. Med afdelinger i danmark, sverige, holland, belgien, storbritannien, Frankrig, tyskland, tjekkiet, rusland, kina, new Zealand, argentina og usa, råder vi over et betydeligt forhandler- og kundenetværk, som gør os i stand til at betjene markederne over hele verden. NYE TIDER KRÆVER NYE LØSNINGER hos dlf-trifolium lægger vi vægt på at tilbyde grovfoderløsninger, der passer til tidens udfordringer, og som kvægbrugets største leverandør af frø ønsker dlf-trifolium hele tiden at gå forrest med nye produkter, der kan hjælpe til bedre økonomi i kvægbruget. eksemplerne er mange: rajsvingel, der med ét slag løftede udbyttet i græsmarkerne; en stadig strøm af nye rajgræs- og kløversorter med forbedrede egenskaber; iseed som starthjælp til græsfrø; dlf triple Crown kvalitetsindeks til græssorter; strandsvingel jordane, der hæver udbyttet på fugtig og tør jord; lucerne og rødkløver til produktion af mere protein; ensilering af foderroer med meget mere. I 2011 byder vi blandt andet på tre nye ForageMax blandinger med ekstra protein, en ny hybridrajgræs lampard og et tilbud om at få frøblandinger leveret i storsække. se mere på de følgende sider og på under produkter.

3 Grovfoder produktprogram Få din ForageMax blanding leveret i 400 kg storsæk NYhED 2011 NYhED 2011 Fokus på protein tre nye ForageMax blandinger protein er tit en mangelvare i græsensilagen. det kan der være mange grunde til, men én af løsningerne er at satse mere på kløver og lucerne. se mere på side 4. Fra 2011 kan dlf-trifolium levere ForageMax 22, ForageMax 42, ForageMax 45 og ForageMax 46 i storsække men blandingerne kan naturligvis også stadig fås i de sædvanlige 10 kg sække. større kvægbrug betyder større græsmarker og dermed behov for frøblandinger i større portioner. dlf-trifolium tilbyder derfor nu fire af de mest populære ForageMax blandinger i storsække à 400 kg, der rækker til hektar. storsækkene leveres på paller og er udstyret med løftestropper og en åbning, der kan snøres igen, hvis sækken ikke tømmes helt på én gang. sækken er specialsyet med inddeling i flere rum for at hindre afblanding af kløver og græs. kort sagt en løsning til lettere håndtering af markfrø - som du allerede kender den fra sædekorn og gødning. du sparer dermed kostbar tid i såtiden og slipper for besværet med de mange tomme papirsække. NYhED 2011 hybridrajgræs LaMpaRD persistens som almindelig rajgræs Intet år uden nye græssorter fra dlf-trifolium. I år hedder nyheden lampard en hybridrajgræs med særdeles god holdbarhed under danske forhold. hybridrajgræs LaMpaRD Persistent med højt udbytte i tre brugsår Høj foderværdi Indgår i 2011 i ForageMax 42 og ForageMax 43 L ampard - UDbYTTE OG FODERVÆRDI afgrøde- ENhEDER/ha, 1. år UDbYTTE pr. ha GIGajOULE (Gj)/ha, 2.åR GIGajOULE (Gj)/ha, 3. år KG TØRSTOF/ FODERENhED, 1. år FODERVÆRDI NETTOENERGI, MEGajOULE (Mj)/ KG TØRSTOF, 2. år *Måleblanding: sorter af diploid og tetraploid almindelig rajgræs. Første og andet brugsår: afgræsningsforsøg med græs iblandet hvidkløver. tredje brugsår: slætforsøg med rene græsser sortsafprøvningen , videncenter for landbrug NETTOENERGI, MEGajOULE (Mj)/ KG TØRSTOF, 3. år lampard 85,3 75,7 69,0 1,18 6,51 6,31 Måleblanding* 83,6 71,3 67,3 1,16 6,64 6,43

4 4 Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax protein Nye blandinger med kløver og lucerne NYhED 2011 Med ForageMax proteinblandingerne kan du: Øge andelen af hjemmeavlet foder til besætningen Blive mere uafhængig af svingende priser på indkøbt protein Spare på indkøbt protein 1 % mere protein i ensilagen svarer til ca. 300 kg sojaskrå pr. hektar nu er det muligt at købe en færdig frøblanding, der indeholder en stor andel kløver eller lucerne, som er kombineret med græsser, der tilfører sukker til ensileringen og øger foderværdien. du kan vælge mellem én af de tre nye ForageMax protein blandinger: ForageMax protein - med rødkløver, rajsvingel, hybridrajgræs og timoté ForageMax alfaprotein - med lucerne, rødkløver, rajsvingel, hybridrajgræs og timoté ForageMax alfaprotein, tør med lucerne, rajsvingel hykor og timoté se den nøjagtige sammensætning i skemaet på side Mere protein kan også opnås i en mark med ren rødkløver eller lucerne. De to afgrøder indeholder over 20 % råprotein i tørstoffet, og kan blandes med græs eller kløvergræs ved ensilering eller fodring. protein FRa GRÆSMaRKEN I en standard ForageMax blanding er kløverindholdet %. Det giver ofte det helt rigtige forhold mellem græs og kløver i marken, men af og til bliver kløverprocenten, og dermed også andelen af protein, for lav. problemet kan ligge i behandlingen af græsmarken, som derfor bør ændres. hér har du som landmand flere muligheder: Tidligere høst af 1. slæt tit høstes 1. slæt for sent - dels på grund af vejret, og dels fordi mange satser på at hente mange foderenheder. derved fortyndes proteinindholdet. løsning: høst evt. 1. slæt lidt tidligere, f.eks. når der er Fe pr. hektar (brug slætprognosen). Sikre bestanden af kløver Især i marker udlagt i sensommeren. løsning: vær meget omhyggelig med såning af udlæg. brug såmaskine, der kan styre sådybden præcist, f.eks. ved hjælp af dobbeltskiver og trykruller i såsporet. Proteinblandingerne indeholder under 50 % bælgplanter og må gødes med kvælstof i henhold til normerne for kløvergræs dog med følgende begrænsninger: ForageMax protein med rødkløver må dyrkes på ejendomme med op til 2,3 dyreenheder pr. hektar og kan gødskes med kvælstof (n) ForageMax alfaprotein med lucerne må kun dyrkes på ejendomme med under 1,7 dyreenheder pr. hektar og kan gødskes med kvælstof (n) Udnytte gyllen bedst muligt løsning: kend indholdet af kvælstof i gyllen og undlad gerne gylle til 1. slæt især i marker, der er udlagt den foregående sommer. Valg af blanding løsning: vælg en blanding fra det nye ForageMax proteinsortiment, eller brug en ren rødkløver eller lucerne.

5 Fra græsfrø til foderbord

6 6 Grovfoder produktprogram 2011 DLF Triple Crown - når kvalitet er i højsædet Calvano 1 og MaurICe er triple Crown sorter i 2011 fordi de i forsøg har vist egenskaber over gennemsnittet i de tre kategorier: Foderværdi, Markegenskaber og udbytte. CaLVaNO 1 middeltidlig diploid til slæt Høj fordøjelighed af NDF og organisk stof, lavt indhold af lignin og middel indhold af sukker og protein Karakteren 7,6 og 8 for rustresistens ved sortsafprøvningen i henholdsvis holland og england Højeste udbytte blandt de middeltidlige diploide sorter i den hollandske sortsafprøvning og meget produktiv under simuleret afgræsning i england MaURICE sildig tetraploid til afgræsning Stor foderoptagelse ved afgræsning. Høj fordøjelighed af organisk stof, højt indhold af sukker og lavt indhold af lignin Tæt som en diploid. Over 60 % Ground Cover efter 3. brugsår ved forsøg under simuleret afgræsning i england den højeste karakter blandt alle sildige tetraploide sorter. tolerant overfor de væsentligste sygdomme Meget sen skridning, med udbytte som måleblandingen i danske landsforsøg. Giver plads til kløver og har en lav mængde vraggræs ved afgræsning DLF Triple Crown dlf-trifoliums indekssystem er til vurdering af foderkvalitet, baseret på sortens samlede resultater i tre forskellige kategorier: FODER - de vigtigste parametre af betydning for foderværdien: NDF (Neutral Detegent Fiber, fordøjelige cellevægge ), indhold og fordøjelighed Fordøjelighed af organisk stof Råprotein Sukker (Vandopløselige kulhydrater) ADF (Acid Detergent Fiber, ufordøjelige cellevægge ) MaRK - de vigtigste dyrkningsegenskaber Rustresistens Dreschlera (bladplet) resistens Vinterfasthed Tæthed Stængler i genvækst UDbYTTE - produktionspotentialet Tørstof, udbytte i alt Tørstof, udbytte gennem sæsonen I hver kategori beregnes et indeks, og referencen vil normalt være velkendte standardsorter inden for samme art og type.

7 Grovfoder produktprogram iseed den lille kick-starter Generation 3.0 af iseed er nu klar. vi har ved hjælp af en særlig overflade coating forbedret produktets fysiske egenskaber, så det coatede frø er lettere at håndtere i såmaskinen og støver mindre. Gødning + coating udgør 50 % af vægten, så der i 1 kg frø med iseed er: ½ kg frø, 10 % kvælstof (N) og 2 % fosfor (P). For at så den normale mængde frø, skal der altså anvendes den dobbelte mængde med iseed - se tabel: kg Frø/ha kg Iseed /ha kg n/ha kg p/ha ,0 0, ,0 1, ,0 1,2 udsædsmængde samt tilførsel af n og p med iseed 2011 NYhED 2011 Gårdejer Mervyn Roberts, hendy, pontllyfni, Caernarfon, Scotland. da gødningspriserne var på sit højeste, var idéen bag iseed interessant fordi vi kunne spare på omkostningerne, og samtidig få en bedre plantebestand. konceptet med at fodre frøet ikke ukrudtet giver god mening, og det er meget opmuntrende at se de små græs- og kløverplanter fylde hullerne ud i marken. vi har gennem længere tid med stor succes eftersået med hf GrassMax blandinger. Med iseed forfiner vi arbejdet, og vi vil helt sikkert bruge iseed igen. endnu en gang har *hf seeds udviklingsarbejde gjort nytte i vores græsproduktion. *hf seeds, er et engelsk datterselskab i dlf-trifolium koncernen. Græsfrø er små og indeholder en begrænset mængde næringsstoffer til den første fremspiring. Med iseed styrkes plantens vækst af både rod og blade, indtil der er kontakt med jordens næringsstoffer. I 2011 kan følgende ForageMax blandinger tilbydes behandlet med iseed ForageMax 22 iseed ForageMax 45 iseed ForageMax 46 iseed iseed til eftersåning også i marker, der skal eftersås på grund af manglende planter, kan der med fordel anvendes iseed. I nye forsøg fra holland er det bekræftet at resultatet bliver bedst, når der anvendes en direkte såmaskine med skiveskær i kombination med iseed - se figur: iseed TIL EFTERSåNING Fremspirede planter pr. m april 13. april Ingen eftersåning strigle, normalt frø strigle, iseed skiveskær, normalt frø skiveskær, iseed antal ny-fremspirede planter pr. m 2 ved eftersåning i almindelig rajgræs 17. marts 2010, optælling af planter 6. og 13. april 2010 der er anvendt græsmarksstrigle med såudstyr og vredo skiveskær-maskine. Forsøg i holland, dlf-trifolium

8 8 Grovfoder produktprogram 2011 Der er forskel på frøblandinger... Op til 13 % højere udbytte med ForageMax nye forsøg med ForageMax blandinger viser, at det kan betale sig at købe frøblandinger, der er lavet til danske forhold - sammenlignet med nogle af de ikke-afprøvede hollandske alternativer, der tilbydes danske kvægbrugere. Forædling og udvikling af nye, højtydende sorter af græs og kløver er en meget væsentlig aktivitet hos dlf-trifolium. vi tror på, at det er muligt at forbedre resultaterne hos kvægbrugerne ved hjælp af nye og bedre sorter, nye blandinger, kvalitetsanalyser med mere. vi lægger også vægt på at vores produkter er afprøvede, og at sorternes ydelse, egenskaber med videre er beskrevet under danske forhold. Ingen kvægbrugere kan være tjent med at købe katten i sækken i form af sorter og blandinger, som ikke er undersøgt ordentligt. vi deltager derfor naturligvis i sortsafprøvningen under videncenter for landbrug og plantedirektoratet, og alle sorter i ForageMax blandingerne har været gennem denne afprøvning. dette er imidlertid ikke tilfældet for alle udbydere af markfrø i danmark. FORaGEMax ELLER GREEN SpIRIT kg tørstof/ha = 11 % kg tørstof/ha = 13 % hkg tørstof/ha kg tørstof/ha = 7 % ForageMax 22 Green spirit effekt ForageMax 35 Green spirit persistens ForageMax 49 Green spirit struktur sammenligning af ForageMax og hollandske (Green spirit) blandinger. 1. brugsår 2009 Forsøg hos dlf-trifolium, store heddinge SåDaN ER FORSØGENE LaVET Blandinger sammensat i henhold til 2008 katalog fra dlf-trifolium og linds/barenbrug Udsædsmængderne er de anbefalede fra firmaerne, dvs kg/ha for danske blandinger, og kg/ha for hollandske blandinger Udsået hos DLF-TRIFOLIUM ved Store Heddinge, stevns, sommeren 2008 Lerjord med mulighed for vanding 4 slæt i 2009: 19/5, 24/6, 5/8, 9/9-5. slæt afpudset Gødning: 255 kg N pr. ha i 2009 Forsøgene fortsætter i 2010 og 2011 inkl. analyser af foderværdi

9 Grovfoder produktprogram Udvikling af kløver - og græssorter med den højeste foderkvalitet

10 10 Grovfoder produktprogram 2011 Foderroer = højt udbytte og billigt foder Foderroer kan erstatte korn i foderplanen. derfor spiller kornprisen ind, når økonomien i foderroer skal vurderes. den interne pris på roe-ensilagen er på niveau med prisen på majs-helsæd, når prisen på korn er ca. 120 kr. pr. hkg. stiger kornprisen til kr. pr. hkg, øges den interne pris forholdsvis mere på majshelsæd end på foderroer, uanset høstmetoden. det vil sige at roerne kan produceres billigere end majs. Foderroer kan mange steder yde foderenheder pr. hektar Roer er godt foder, og køerne kvitterer med stor ædelyst og højere fedtprocent Roer kan produceres billigere end majs, især når top og rod ensileres sammen med majs Nye sorter på vej For første gang i mange år var der i 2010 landsforsøg med nye sorter af foderroer. dlf-trifolium har sat mere fart på forædlingen, og nye sorter forventes at være gennemafprøvede og klar i Indtil da anbefaler vi fortsat de sikre og velafprøvede træffere: MAGNUM: Hvid, med højt indhold af tørstof i roden, lille jordvedhæng og særdeles højt udbytte. Meget velegnet til ensilering TROYA: Gul, middelhøjt indhold af tørstof i roden, højt udbytte og glat rod Silomajs kvalitets sorter til ensilage eller biogas Majs til ensilage 2011 atrium topsort i landsforsøg Meget høj fordøjelighed af NDF og organisk stof Meget højt udbytte med høj energi-koncentration Tidlig, standfast og lav plantehøjde CaSTRO NDF i store mængder Usædvanligt højt indhold og udbytte af NDF Højt udbytte af stivelse og energi Middeltidlig med god standfasthed og meget få kolber med blottet spids Majs til biogas 2011 anjou 277 mere end 20 tons tørstof pr. hektar Udbytte i Landsforsøg 2009: 18,4 tons tørstof pr. hektar (over 20 tons på de bedste lokaliteter) med et tørstofindhold på 31 % % mere tørstof pr. hektar end måleblandingen i det sydlige danmark Sildig, høj sort med god standfasthed MajS MED GODE RESULTaTER SORT år I FORSØG FODERENhEDER/ ha NELp20, Gj / ha STIVELSE, hkg / ha NDF, hkg / ha atrium, tidlig Castro, middeltidlig anjou 277, sildig til biogas Forholdstal, 100 = Måleblanding. landsforsøg

11 Grovfoder Mere viden flere sorter højere udbytte

12 12 Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax blandinger 2011 leveres i standardpakninger à 10 kg. Frøblanding er sammensat på baggrund af forslag fra Frøblandingsudvalget. 33 storm, 60s og 258 solfaxi er specialblandinger fra dlf-trifolium LUCERNE RØDKLØVER NY ForageMax 22, 42, 45 og 46 leveres også i storsække á 400 kg DIpLOID TETRapLOID STORbLaDET Pantone 200c Pantone 280c Pantone 349c & NR. benyttelse TIL arealer VaRIGhED, år jordbundsforhold TIDLIGhED CRENO Rajah amos KLONDIKE H Y KO R & S TO R M S TO R M 20 storm afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift 1-3 alm. god Middeltidlig afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift 1-3 alm. god Middeltidlig afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift 1-3 alm. god Middeltidlig 11 P E R U N 392 m. iseed *** afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift 1-3 alm. god Middeltidlig afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift 1-3 alm. god sildig 11 24* afgræsning på varierende jordtyper permanente varig alm./ varierende sildig 12 25* afgræsning på varierende jordtyper permanente varig tør Middeltidlig 12 26* afgræsning på varierende jordtyper permanente varig Fugtig sildig 12 Pantone 200c Pantone 280c & 31 slæt og afgræsning I omdrift 1-2 alm. god tidlig slæt og afgræsning I omdrift 1-2 alm. god tidlig 33 slæt og afgræsning I omdrift 1-2 alm. god Middeltidlig Pantone 349c & H Y KOR S TORM S TORM Pantone 200c Pantone 280c 33 storm slæt og afgræsning I omdrift 1-2 alm. god Middeltidlig 35 slæt og afgræsning I omdrift 1-2 alm. god Middeltidlig 13 Pantone 349c P E R U N 36 slæt og afgræsning permanente varig alm./fugtig tidlig 10 & 42 slæt I omdrift 1-2 alm. god Middeltidlig 8 9 H Y KO R Pantone 200c P E R U N H Y KO R 43 slæt I omdrift 1-2 alm. god tidlig 13 & Pantone 280c S T O R M S T O R M 44 slæt permanente varig Meget fugtig Middeltidlig perun slæt permanente 1-3 alm. god Middeltidlig m. iseed *** slæt permanente 1-3 alm. god Middeltidlig & 46 perun slæt I omdrift 1-3 alm. god Middeltidlig m. iseed *** slæt I omdrift 1-3 alm. god Middeltidlig 13 & 49 hykor slæt I omdrift 1-3 alm. god Meget tidlig 14 6 S T O R M Pantone 349c S T O R M 52* afgræsning får I omdrift 3-4 alm. god sildig 53 afgræsning får/tidlig I omdrift 3-4 alm. god tidlig 5 P E R U N 55 afgræsning drægtige søer I omdrift 3-4 alm./varierende sildig 56 afgræsning farefolde I omdrift 3-4 alm./varierende sildig 58 afgræsning geder I omdrift 3-4 alm. god Middeltidlig slæt geder I omdrift 3-4 alm. god tidlig afgræsning til heste, horsemax 60 permanente 3-4 alm./varierende sildig 60s afgræsning til struktur, horsemax 60s permanente 3-4 alm./varierende Middeltidlig 258 solfaxi ** afgræsning heste m. urter, horsemax, solfaxi permanente 3-4 alm./varierende sildig 5 61* afgræsning heste, horsemax 61 m/kløver permanente 3-4 alm./varierende sildig NY NY NY NY 62 afgræsning heste, struktur permanente 3-4 alm./varierende Middeltidlig specialblandinger 120 ForageMax protein, slæt I omdrift 3-4 alm. god Middeltidlig ForageMax alfaprotein, slæt I omdrift 3-4 alm. god Middeltidlig ForageMax alfaprotein, tør, slæt I omdrift 2-3 alm. god Middeltidlig sydvestjyden, afgræsning I omdrift 1-2 alm. god Middeltidlig Morsø 2, slæt og afgræsning I omdrift 1-2 alm. god Middeltidlig 15 * Blandinger med under 25 % bælgplanter (frøandel), som opfylder kravene til plantedække på MVJ-arealer ** Solfaxi urtegræsblanding indeholder desuden 8 % hundegræs DONATA, 3 % alm.rapgræs DASAS, 3 % sneglebælg VIRGO, 1 % kællingetand bull. desuden skal solfaxi-blandingen tilsættes 100 g cikorie spad *** 50 % frø og 50 % gødning/coatningsmiddel. Bemærk øget udsædsmængde

13 Grovfoder produktprogram SaMMENSÆTNING af FORaGEMax bl andinger 2011 (%) RIVENDEL SMåbLaDET perun RajGRÆSTYpE FOjTaN STRaNDSV. TYpE hykor STRaNDSV. TYpE jordane STORM TETRapLOID LaMpaRD KIMbER DIpLOID MaThILDE TETRapLOID CaLVaNO 1 STEFaNI DIpLOID INDIaNa KENTaUR CaLIbRa TETRapLOID FOxTROT DIpLOID ambrose TETRapLOID MaURICE DOLINa TYpE WINNETOU afgræsn. TYpE LaURa GONDOLIN balin ETabLERING MED DÆKSÆD OM FORåRET ETabLERING I RENbESTaND FORåR ELLER SENSOMMER hvidkløver RajSVINGEL STRaNDSVINGEL hybrid RajGRÆS alm. RajGRÆS, TIDLIG alm. RajGRÆS, MID. TIDLIG alm. RajGRÆS, SILDIG TIMOTé ENGSVINGEL RØDSVINGEL ENGRapGRÆS UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha NY ona pr. 10 kg blanding

14 14 Grovfoder produktprogram 2011 almindelig RajGRÆS anvendelse VaRENR. TIDLIGhED SORT TYpE afgræsning EFTERaFGRØDE UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha* paknings- STØRRELSE, KG 2574 tidlig kimber diploid tidlig MathIlde tetraploid Middeltidlig stefani diploid Middeltidlig CalIbra tetraploid Middeltidlig kentaur tetraploid sildig Foxtrot diploid sildig jumbo (efterafgrøde) diploid sildig herbie diploid sildig ambrose tetraploid sildig MaurICe tetraploid * udlagt i renbestand. til efterafgrøde udlagt i korn er udsædsmængden kg/ha ØVRIGE RajGRÆSSER anvendelse VaRENR. art SORT TYpE afgræsning EFTERaFGRØDE UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha* paknings- STØRRELSE, KG NY 3082 Italiensk rajgræs sikem diploid Italiensk rajgræs ef 486 dasas diploid Italiensk rajgræs trocadero tetraploid Italiensk rajgræs danergo tetraploid hybrid rajgræs storm alm. rajgræs hybrid rajgræs solid alm. rajgræs hybrid rajgræs lampard alm. rajgræs westerwoldisk rajgræs avance tetraploid * udlagt i renbestand. til efterafgrøde udlagt i helsæd/korn til modenhed er udsædsmængden kg/ha

15 Håndplukket blandt de bedste sorter

16 16 Grovfoder produktprogram 2011 hollandske FRØbLaNDINGER hvid- KLØVER almindelig RajGRÆS MIDDELTIDLIG SILDIG STORbLaDET DIpLOID TETRapLOID TIMOTé ENG- SVINGEL ENGRap- GRÆS VaRENR. blanding benyttelse TIDLIGhED RIESLING STEFaNI polim CLaSSIC MERIFEST julia UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha * 370 premium timo 4 slæt/afgr. Middeltidlig premium klaver slæt/afgr. Middeltidlig premium tetra Maaien slæt/afgr. Middeltidlig premium 11 afgræsning sildig * udlagt i renbestand uden dæksæd KLØVER/LUCERNE VaRENR. art SORT TYpE afgræsning GRØNGØDNING UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha paknings- STØRRELSE, KG 1020 rødkløver rajah diploid & rødkløver amos tetraploid & hvidkløver klondike storbladet & hvidkløver rivendel småbladet & alsike kløver ermo sneglebælg virgo podet med nitragin Gold lucerne daisy podet med nitragin Gold slæt & lucerne Creno podet med nitragin Gold slæt

17 Grovfoder produktprogram ØVRIGE GRÆSSER VaRENR. art SORT TYpE anvendelse afgræsning anvendelse UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha* paknings- STØRRELSE, KG 3604 rajsvingel perun rajgræs rajsvingel lofa rajgræs rajsvingel hykor strandsvingel rajsvingel Fojtan strandsvingel timoté winnetou afgræsning timoté dolina slæt & hundegræs amba tidlig hundegræs donata sildig engsvingel laura rødsvingel GondolIn Foder rødsvingel MaxIMa 1 efterafgrøde 8-10 ** strandsvingel jordane*** sildig engrapgræs balin Foder alm. rapgræs dasas Foder * udlagt i renbestand. ** til efterafgrøde udlagt i korn. *** sælges kun i blandinger FODERROER VaRENR. SORT RODFaRVE Ca. % TØRSTOF I ROD FRØKVaLITET RENhED % FRØKVaLITET SpIRING % 6650 troya, Gaucho-bejdset Gul MaGnuM, Gaucho-bejdset hvid kyros, Gaucho-bejdset Gul nestor, Gaucho-bejdset hvid MaGnuM, ubejdset hvid Monogermt, pilleret frø, leveres i pakker à frø KVaLITETER på KLØVER- OG GRÆSFRØ art RENhED % UKRUDT % SpIRING % KVIK % DLF-T EU DLF-T EU DLF-T EU DLF-T EU rødkløver, hvidkløver ,0 1, lucerne, sneglebælg ,2 1, alm. rajgræs ,1 1, ,0 0,5 Ital. / hybrid rajgræs ,1 1, ,1 0,5 timoté ,3 1, ,1 0,3 hundegræs ,1 1, ,0 0,3 engsvingel ,2 1, ,0 0,5 rødsvingel ,2 1, ,0 0,5 strandsvingel, rajsvingel ,3 1, ,1 0,5 engrapgræs, alm. rapgræs , ,0 0,3 kvaliteter: normerne er baseret på standardprøver

18 18 Grovfoder produktprogram 2011 bælgpl anter/vårraps FODERROER VaRENR. art SORT FRØKVaLITET RENhED % FRØKVaLITET SpIRING % UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha paknings- STØRRELSE, KG 5077 hestebønne ColuMbo Markært nitouche, grøn (halvbladløs) Markært pinochio, gul (halvbladløs) Markært javlo, gul (halvbladløs) smalbl. lupin prima smalbl. lupin viol podemiddel til lupin histick 1 pk. pr. ha pakke 7066 vårraps pluto, bejdset MajS VaRENR. SORT TIDLIGhED ** FRØKVaLITET RENhED % FRØKVaLITET SpIRING % 6213 atrium* Castro* Mas 09a* (MeGet tidlig) anjou 277* (biogas) * kan leveres Mesurolbejdset mod merpris ** 1-9, 9 tidligst leveres i pakker à kerner, bejdset med thiram mod svampesygdomme sorter fra dlf-trifolium er koldtestet = større sikkerhed for hurtig fremspiring plænegræs VaRENR. blanding beskrivelse SaMMENSÆTNING paknings- STØRRELSE, KG UDSÆDS MÆNGDE KG/100 M ornamental tæt og slidstærk Alm. Rajgræs 20 %, Rødsvingel m. korte eller u. udløbere 50 %, Engrapgræs 30 % 1-7, GolF MasterlIne tæt og langsomt voksende Rødsvingel m. korte eller u. udl. 60 %, Engrapgræs 40 % 10 2, universal robust og alsidig Alm. rajgræs 30 %, Rødsvingel m. udløbere 50 %, Engrapgræs 20 % vejrabat standard til ekstensive forhold Rødsvingel 75 %, Stivbl. Svingel 20 %, Alm. Hvene 5 % 20 2

19 Grovfoder produktprogram VaRENR. EFTERaFGRØDER - ENåRIGE arter afgrøde KG UDSÆD pr. ha SØGES af hjortevildt/hare SØGES af FUGLEVILDT EGNET SOM EFTERaFGRØDE paknings- STØRRELSE, KG 8105 honningurt angelia 10 2 og Gul sennep valiant og Gul sennep braco, nematoderesistent olieræddike arena, nematoderesistent olieræddike litinia stubturnips barkant stubturnips tyfon (evt. bejdset) persisk kløver * CeltICo blodkløver * Contea VILDTaFGRØDER - ENåRIGE arter 6295 vildtmajs 30 1 unit 8497 hirse tanka Millet Mix boghvede lileja og Quinoa oliehør lirina solsikke tremia hamp FelIna 32 (husk ansøgn.) 30 2 og Gul lupin * MIster, bitterstoffattig husk podemiddel** Fodersukkerroe eckdogelb Gulerod FeonIa 2-3 0,05 ØVRIGE ENåRIGE bælgplanter 1815 jordkløver * dalkeith kællingetand * bull Fodervikke* Candy og serradel * lalerta GRØNGØDNING OG VILDTaFGRØDER - OVERVINTRENDE arter 8203 Fodermarvkål Grüner angeliter Foderraps licapo, dobbeltlav vintertype CraMpIon kale Flee beetle sandvikke* villana rørgræs bamse 20 2 og kommen volhouden og stauderug og Grain sorghum Mr. bingo lav type, bejdset 30 2 og jagtblanding king MIx 1 pk = frø til 4000 m 2 8 2,5 VILDTbLaNDINGER pr M 2 SaMMENSÆTNING 561 sommermix til hjortevildt 8,5 havre, boghvede, hvidkløver, lucerne, rødkløver, rødsvingel, timoté, kommen, Cikorie vintermix til hjortevildt 1,8 alm. rajgræs, Fodermarvkål, hvidkløver, stubturnips, timoté, vinterfoderraps, kommen, Cikorie helårsmix til hjortevildt 3,5 boghvede, Gul lupin, Markært, timoté, rødsvingel, vinterfoderraps, Fodermarvkål, hvidkløver, kommen, Cikorie 566 kyllingemix til forårssåning 4,0 havre, oliehør, boghvede, Gul stenkløver, Cikorie kyllingemix til efterårssåning 3,6 vintertriticale, sandvikke, vinterraps vinterdækmix, fugle- og dyrevildt 0,75 Cikorie, Fodermarvkål, honningurt, hvidkløver, Quinoa, stubturnips, hvid stenkløver, kommen Insektvold/redeskjul, fuglevildt 1,6 hundegræs, engsvingel, rødsvingel, strandsvingel, timoté biblanding 1,5 solsikke, honningurt, hjulkrone, Gul stenkløver skovengblanding 3,5 DIVERSE havre, boghvede, alm.rajgræs, timoté, rødsvingel, hvidkløver, rødkløver, engrapgræs, kællingetand, lucerne 7910 kørvel persille dild Cikorie spadona blomsterblanding - 18 forskellige énårige arter vildengblanding - 27 forskellige vilde danske urter 1,5 0,25 * bælgplante ** podemiddel se side 18 = meget velegnet = egnet = kan bruges EFTERaFGRØDER - VILDTaGRE 2 og 10 10

20 banebrydende viden fra en ekspert til en anden I Grovfoder 2011 finder du årets produktprogram af højtydende ForageMax-blandinger. vores konstante indsats med forædling og udvikling af nye sorter bringer også i 2011 interessante nyheder, som efter afprøvning i danmark nu er klar til brug. I brochuren kan du læse om nye sorter, tre nye protein-blandinger til græsmarken, en ny storsæk til kvægbrugere, samt en detaljeret beskrivelse af alle ForageMax-blandinger. der er også nyt om en forbedret udgave af iseed, en ny måde at vurdere foderværdien af græssorter på: dlf triple Crown og sidst, men ikke mindst, nyt om roer og majs. bagest er der en fuldstændig oversigt over samtlige produkter til dansk kvægbrug fra dlf-trifolium. vi er overbeviste om, at du kan finde lige det, der passer ind i din foderplan. ved køb af frø fra dlf-trifolium gælder firmaets almindelige salgs- og leveringsbetingelser. de kan læses på hjemmesiden under produkter, bestilling af frø. DLF Alle fotos i denne brochure er med copyright of DLF-TRIFOLIUM A/S. For brug af fotos bedes du kontakte DLF-TRIFOLIUM A/S. DLF-TRIFOLIUM Ny Østergade Roskilde Tlf Fax Odense Tlf Fax

Økologi 2008. Produktprogram

Økologi 2008. Produktprogram Økologi 2008 Produktprogram Økologi 2008 Produktprogram Indhold DLF organic 2008 3 foragemax danmarks bedste frøblandinger 3 protein til foderplanen 3 Oversigter 4 Bestillingskupon 7 DLF-TRIFOLIUM SEEDS

Læs mere

med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken

med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken Frø til græsmarken 2013 Tjen 500 kr. pr. årsko med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken Med en rekordhøj pris på protein, er det dyrt at erstatte hjemmeavlet protein med indkøbt protein. Beregninger

Læs mere

Grovfoder. Produktprogram 2010

Grovfoder. Produktprogram 2010 Grovfoder Produktprogram 2010 Grovfoder Produktprogram 2010 Indhold SUNDERE KØER MED GRÆS I FODERPLANEN 4 rajsvingel en alsidig familie 4 dlf triple crown - nyt kvalitetsstempel til græs 5 iseed : lavere

Læs mere

Frø til græsmarken 2012

Frø til græsmarken 2012 Frø til græsmarken 2012 DLG Green-serien fodergræsblandinger med unikke top sorter Sæt fokus på de enkelte græssorter ved valg af fodergræsblanding. Etableringsudgifterne er ens, så du kan med fordel vælge

Læs mere

Økologi 2009. Produktprogram

Økologi 2009. Produktprogram Produktprogram Produktprogram INDHOLD 90 % ØOLOGIS FRØ I BLANDINGERNE 3 LØVERGRÆS ER GRUNDLAGET I SÆDSIFTET 3 ØOLOGISE NYHEDER FRA DLF ORGANIC 2009 4 MAJS TIL FODERPLANEN 4 OVERSIGTER 4 PROTEIN PÅ MENUEN

Læs mere

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Indhold Lad der gå sport i afgræsningen 4 højere udbytte ved rettidig såning 4 foragemax-blandinger med topsorter 5 dlf triple

Læs mere

Markfrø 2016. Konventionelt Landbrug Vildt. Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk

Markfrø 2016. Konventionelt Landbrug Vildt. Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Markfrø 2016 Konventionelt Landbrug Vildt Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Malkekvæg blandinger 401-402FR0008C1(10kg.) 408-402FR0009C1(10kg.) 409-402FR0007C1(10kg.)

Læs mere

Økologisk grovfoder Produktprogram 2010

Økologisk grovfoder Produktprogram 2010 Økologisk grovfoder Produktprogram 2010 Økologisk grovfoder Produktprogram 2010 INDHOLD ØOLOGISE NYHEDER FRA DLF ORGANIC 2010 4 OVERSIGTER 5 PROTEIN AF EGEN AVL 7 MAJS TIL FODERPLANEN 7 DLF-TRIFOLIUM SEEDS

Læs mere

Økologiske Markfrø 2016

Økologiske Markfrø 2016 Økologiske Markfrø 2016 Køb dine økologiske frø hos specialisterne! Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Malkekvæg blandinger Varenr. 8010-402EF0001E1(10kg.)

Læs mere

Produktkatalog 2015. DLF Grovfoder. Konventionelt og økologisk landbrug

Produktkatalog 2015. DLF Grovfoder. Konventionelt og økologisk landbrug Produktkatalog DLF Grovfoder Konventionelt og økologisk landbrug 2 DLF Grovfoder Produktkatalog Indhold foragemax -blandinger TIL SLÆT 4 foragemax -blandinger TIL AFGRÆSNING 8 foragemax -blandinger TIL

Læs mere

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Grovfoder Produktprogram

Grovfoder Produktprogram Grovfoder 2009 Produktprogram Grovfoder 2009 Produktprogram Indhold ØKONOMISK FODRING STARTER MED GODT GROVFODER 4 iseed BEDRE ETABLERING AF GRÆSMARKEn 6 mere MÆLK MED RAJSVINGEL OG HYBRIDRAJGRÆS 7 foderroerne

Læs mere

GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference Gurli Klitgaard DLF

Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference Gurli Klitgaard DLF Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference 2016 Gurli Klitgaard DLF Græsforædling - Mål Græsforædling i DLF Udbytte højt og stabilt Holdbarhed / Persistens Sygdomme Protein Høj FK NDF Danmark

Læs mere

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ landskonsulent Ole Aaes Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden Landscentret Dansk

Læs mere

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Rødkløver Vækst Rød- kontra hvidkløver N-respons Markens alder Afgræsning Sommervækst

Læs mere

Græsmarker til heste og ponyer

Græsmarker til heste og ponyer Græsmarker til heste og ponyer Dyrkningsvejledning Jordbund Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige jorder er rajgræsserne og rajsvingel

Læs mere

Protein i fokus. To nye proteinfrøblandinger

Protein i fokus. To nye proteinfrøblandinger Frøbladet 2011 Indhold 2 Protein i fokus 3 Nyheder 4 Valg af frøblanding 4 Slættidspunkt og ensilagekvalitet 5 Lucerne 6 AberDart - sukkergræs 7 Økologisk frø Protein i fokus På kvægbedrifterne er der

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Græsmarker i sædskiftet

Græsmarker i sædskiftet Græsmarker i sædskiftet Dyrkningsvejledning Jordbund arter Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige - jorder er rajgræsserne de foretrukne,

Læs mere

Vildtafgrøder. Mangfoldighed i naturen

Vildtafgrøder. Mangfoldighed i naturen Mangfoldighed i naturen Mangfoldighed i naturen Vildtagre til glæde for dyr og mennesker 3 Gør hjortevildtet til faste gæster året rundt 4 Optimale forhold for fuglevildtet 8 Anlæg af vildtagre 10 Udarbejdet

Læs mere

Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING

Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 2 Efterafgrøder Hvorfor? Fordi veletablerede efterafgrøder er i stand til at optage overskydende

Læs mere

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Møde 4. marts 2015 Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Projekt Økologer tænker i helheder Selvforsyning Harmoni Sådan får man en god fremspiring Max sådybde: 1 cm for hvidkløver og småfrøet græs

Læs mere

Græsmarkskonference 2015

Græsmarkskonference 2015 Græsmarkskonference 2015 Workshop 20 % højere udbytte i græsmarken i 2020 uden tab af foderværdi Opfølgning på Workshop 1. Forædling (arter, sorter og blandinger) Arter med Endofytter mod skadedyr gåsebillelarver

Læs mere

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk Græsguide 2015 Kære mælkeproducent! 2014 var for de fleste mælkeproducenter et fremragende græsår med et stort udbytte af høj kvalitet. Lad os håbe, at den kommende sæson bliver mindst lige så stor en

Læs mere

HiBird Vildtafgrøder

HiBird Vildtafgrøder HiBird Vildtafgrøder 2 LG HiBird Vildtafgrøder LG HiBird Vildtafgrøder - for en øget biodiversitet i det åbne land Vildtafgrøder er en oplagt mulighed for at forbedre levevilkårene for vildtet i det åbne

Læs mere

Grovfoderdag. Torsdag d. 20. september 2012 kl. 10.00-15.00. Oversigtskort

Grovfoderdag. Torsdag d. 20. september 2012 kl. 10.00-15.00. Oversigtskort Grovfoderdag Torsdag d. 20. september 2012 kl. 10.00-15.00 Oversigtskort 1 Oversåning forår med ForgageMax genetableringsblanding, 20 kg/ha Græsdemo, Hellevad, udlæg forår 2010 Rivendel ForageMax 42 Klondike

Læs mere

75,- 149,- 439,- 1999,- 510,- 399,- 120,- Græsblandinger til hestefold 10 kg. Absorbine TRY-PAK Helt ny showpakke 3 x 120 ml

75,- 149,- 439,- 1999,- 510,- 399,- 120,- Græsblandinger til hestefold 10 kg. Absorbine TRY-PAK Helt ny showpakke 3 x 120 ml L-H foder Maj 2013 Absorbine TRY-PAK Helt ny showpakke 3 x 120 ml 149,- 2 Græsblandinger til hestefold Fra 439,- 8 Hønsehus Stor til 3-4 høns 209 x 86 x 127 cm 1999,- 3 Galv. havehegn 25 mtr. ruller. Højde

Læs mere

Efterafgrøder (økologi)

Efterafgrøder (økologi) Side 1 af 6 Efterafgrøder (økologi) Efterafgrøder er en fællesbetegnelse for afgrøder, som dyrkes efter en hovedafgrøde. Efterafgrøder kan sås som udlæg i hovedafgrøden eller efter høst. Efterafgrøder

Læs mere

Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier

Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier Hvordan græs gror Græs ikke for tidligt Eller for kort Tilpas belægningsgraden Under 1 kg ts. 1,1 kg ts. Over 1,2 Intet er så forskelligt som forholdene:

Læs mere

STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER

STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER Marianne Johansen Institut for Husdyrvidenskab Science and Technology, Aarhus Universitet -Foulum, 8830 Tjele marianne.johansen@anis.au.dk

Læs mere

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK PROGRAM Det arbejder jeg/vi med i SEGES? Hvad kan efterafgrøder? Såtidsforsøg efterafgrøder Eftervirkning

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63 Opera i majs flere foderenheder pr. hektar højere kvalitet og fordøjelighed ingen spild og varmedannelse i stak mere mælk pr. ko pr. dag Læs mere på www.agro.basf.dk Yderligere information kontakt: Jakob

Læs mere

Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én

Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én ENDELIG! Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én Endelig; effektive fibre og høj foderværdi alt i én Årsagen til den store succes, som Barenbrugs NutriFibre har, er kombinationen af strukturgivende

Læs mere

Afgrøder til biogas. Vækstforum, 19. januar 2012. Produktchef Ole Grønbæk

Afgrøder til biogas. Vækstforum, 19. januar 2012. Produktchef Ole Grønbæk Afgrøder til biogas Vækstforum, 19. januar 2012 Produktchef Ole Grønbæk Biogas er interessant Fortrænger fossil energi Reducerer udledningen af drivhusgasser Bedre effekt af gødningen Mindre udvaskning

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Arter Hvidkløver ved slæt vs. afgræsning Effekten af afgræsning på kløvervækst og -andel er ikke entydig

Læs mere

Frø til vildtpleje, dækafgrøder og bier

Frø til vildtpleje, dækafgrøder og bier Frø til vildtpleje, dækafgrøder og bier Vildtpleje Vildtpleje i form af udsåning af fodermarker er meget anvendt blandt jægere og landmænd. Vildtafgrøderne har bl.a. følgende formål: fødegrundlag læ for

Læs mere

Karen Søegaard, Jakob Sehested, Jørgen Eriksen, Margrethe Askegaard, Lisbeth Mogensen og Søren K. Jensen

Karen Søegaard, Jakob Sehested, Jørgen Eriksen, Margrethe Askegaard, Lisbeth Mogensen og Søren K. Jensen Archived at http://orgprints.org/1791 Urter i græsmarken Karen Søegaard, Jakob Sehested, Jørgen Eriksen, Margrethe Askegaard, Lisbeth Mogensen og Søren K. Jensen Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Margrethe Askegaard VFL Økologi mga@vfl.dk Program: 1. Fordele og ulemper 2. Regler

Læs mere

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre er ikke bare havre Ivory Grynhavresort 14355 Low lignin Lavlignin-sort 2... Sort Sorter til grynhavre Rumvægt, kg pr. hl Skaller i pct. vægt

Læs mere

Velkommen til Maskinstationsdag 2014

Velkommen til Maskinstationsdag 2014 Velkommen til Maskinstationsdag 2014 Program formiddag Kl. 9.00 Kaffe og velkomst v/agrinord & Mogens Kjeldal, DM&E Kl. 9.30 græs? Hvordan laver vi topudbytte- og kvalitet i Hvordan opnås optimal fremspiring

Læs mere

Mobil grøngødning til grønsager og bær

Mobil grøngødning til grønsager og bær Økologisk Inspirationsdag Sorø 15. november 2016 Mobil grøngødning til grønsager og bær Jørn Nygaard Sørensen Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Baggrund Økologisk husdyrgødning Begrænset mængde

Læs mere

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord Betydningen af kvalitetsarbejde Martin Ringsing Agri Nord Disposition Etablering af majs Etablering af græs Etablering af korn Betydningen af rettidighed og omhu Kløvergræs skal nedvisnes om efteråret

Læs mere

Rødkløver som foder fordøjelighed, proteinkvalitet og -nedbrydelighed

Rødkløver som foder fordøjelighed, proteinkvalitet og -nedbrydelighed Rødkløver som foder fordøjelighed, proteinkvalitet og -nedbrydelighed Martin Riis Weisbjerg Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum Plantekongres 2008A A R H U S U N I V E R S I T E

Læs mere

Plænegræs til ethvert formål 1

Plænegræs til ethvert formål 1 Plænegræs til ethvert formål 1 Indholdsfortegnelse Hunsballe Frø - Din plænegræspartner 3 Brugsplæner 4 Villa-Turf 4 Villa-blanding 4 Special-Turf - Ny sammensætning 5 Kløver-Turf 5 Svensk/Classic-Turf

Læs mere

Gødskning af kløvergræs Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Århus Universitet

Gødskning af kløvergræs Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Århus Universitet AARHUS Gødskning af kløvergræs Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Århus Universitet 1 AARHUS Kløvergræs Udbytteniveau i Danmark Potentielt udbytte: 1-13. NEL 2 FE/ha/år Køreskader, marktab,

Læs mere

Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe

Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe Bær (diverse) Blomme Blomme 100% græs Bær (diverse) Hindbær Hyben Hyld Ribs Surkirseb 100% græs Surkirsebær Sødkirseb 100% græs Sødkirsebær Cikorie

Læs mere

STÆRKE GRÆS-RØDDER. giver mere mælk 08/ 26/ 36/ De unge taber, når bankerne slagter kvægejendomme AFGRÆSNING

STÆRKE GRÆS-RØDDER. giver mere mælk 08/ 26/ 36/ De unge taber, når bankerne slagter kvægejendomme AFGRÆSNING NR. 5 // MAJ 2015 De unge taber, når bankerne slagter kvægejendomme STÆRKE GRÆS-RØDDER giver mere mælk AFGRÆSNING Min. 0,3 hektar græs pr. ko Slæt efter gylle Succes kræver vilje 08/ En urolig ko bruger

Læs mere

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan Side 1 af 7 Lucerne Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan 1. sælges som grønmelsprodukter 2. bruges til hø, wrap-hø, ensilage eller staldfoder på bedriften. Vær opmærksom på, at der er begrænsninger

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Sortsvalget

Læs mere

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22 Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22 1. slæt græs er tæt på at være klar. Det er nu, det gælder om at være vågen for at få taget græsset ved den rette kvalitet. Vi har døjet med ustadigt vejr

Læs mere

VILDTAFGRØDER. Vildtafgrøder FORMÅL ETABLERING VALG AF AFGRØDE SEKS FÆRDIGE FRØBLANDINGER TIL HJORTEVILDT OG MARKVILDT

VILDTAFGRØDER. Vildtafgrøder FORMÅL ETABLERING VALG AF AFGRØDE SEKS FÆRDIGE FRØBLANDINGER TIL HJORTEVILDT OG MARKVILDT VILDTAFGRØDER Vildtafgrøder FORMÅL ETABLERING VALG AF AFGRØDE SEKS FÆRDIGE FRØBLANDINGER TIL HJORTEVILDT OG MARKVILDT 2 Vildtafgrøder Vildtagre til glæde for dyr og mennesker Mere vildt og flere oplevelser

Læs mere

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 6 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier, 24-25 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Af

Læs mere

5 case studier. 206: 62 køer 85 ha 1,2 ha/ko. 216: 156 køer 222 ha 1,4 ha/ko. 236: 83 køer 91 ha 1,1 ha/ko. 609: 95 køer 138 ha 1,3 ha/ko

5 case studier. 206: 62 køer 85 ha 1,2 ha/ko. 216: 156 køer 222 ha 1,4 ha/ko. 236: 83 køer 91 ha 1,1 ha/ko. 609: 95 køer 138 ha 1,3 ha/ko Besætningens forsyning med vitaminer og mineraler - case studier og model Lisbeth Mogensen, Troels Kristensen, Karen Søegaard, Søren Krogh Jensen A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige

Læs mere

Temamøde om økologiske efterafgrøder

Temamøde om økologiske efterafgrøder Temamøde om økologiske efterafgrøder Onsdag den 3. oktober 2012, kl. 13 15 hos landmand Peter Schmidt, Duborgvej 30, 6360 Tinglev. 1 Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet,

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet:

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden Troels Kristensen Aarhus Universitet, Ins4tut for agroøkologi Indlæg ved økologi kongres

Læs mere

Stort potentiale for afgrøder til såvel bioenergi som foder

Stort potentiale for afgrøder til såvel bioenergi som foder Stort potentiale for afgrøder til såvel bioenergi som foder Planter kan benyttes til føde og foder, men også til mange andre formål, hvor hele eller dele af planten udvindes og forarbejdes til produkter

Læs mere

Slætstrategi Kørespor i græs Kløverskader ved nedfældning Forsuret gylle Svovl til græs Økonomi Konklusion

Slætstrategi Kørespor i græs Kløverskader ved nedfældning Forsuret gylle Svovl til græs Økonomi Konklusion Slætstrategi Kørespor i græs Kløverskader ved nedfældning Forsuret gylle Svovl til græs Økonomi Konklusion v/ Planteavlskonsulent Torben Viuf 4-6 slæt, 2. år Karakter for Kløver g råprotein pr. kg Tørstof

Læs mere

SIKAVILDTSELSKABET VILDTAGEREN EN DYRKNINGSVEJLEDNING

SIKAVILDTSELSKABET VILDTAGEREN EN DYRKNINGSVEJLEDNING VILDTAGEREN EN DYRKNINGSVEJLEDNING Vildtageren fungerer som ekstra dækning og ekstra fødeudbud for vildtet. Desuden øger den områdets bæreevne, og er sammen med en række andre faktorer med til at sikre

Læs mere

Optimer dit grovfoder

Optimer dit grovfoder C M Y CM MY CY CMY K Hunsballe.pdf 03/05/04 8:46:37 AgrowMaize / AgrowGrass konceptet 2-3 Meget tidlige majssorter 4 Tidlige majssorter 5 Middeltidlige majssorter 6 Sildige majssorter 7 Kernemajs / Græs

Læs mere

For at få det bedste ud af sine vildtagre er det nyttigt at have kendskab til

For at få det bedste ud af sine vildtagre er det nyttigt at have kendskab til Vildtagre Formål En vildtager er med til at forbedre levevilkårene for hele den vilde fauna, og med en velfungerende vildtager får vildtet en ekstra mulighed for føde og/eller dækning. En forudsætning

Læs mere

STÆRKT SOM STÅL. Regenererende Almindelig Rajgræs

STÆRKT SOM STÅL. Regenererende Almindelig Rajgræs STÆRKT SOM STÅL Regenererende Almindelig Rajgræs Revolutionerende teknologi Regenererende og meget stor slidstyrke, selv ved tæt klipning RPR-teknologi indeni! RPR er en regenererende Almindelig Rajgræs,

Læs mere

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder Side 1 af 6 Efterafgrøder Ved efterafgrøder forstås her afgrøder, der dyrkes med henblik på nedmuldning i jorden. Efterafgrøderne dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord

Læs mere

Erfaringer med dyrkning og kvalitet af lupin. Bjarne Jørnsgård KVL

Erfaringer med dyrkning og kvalitet af lupin. Bjarne Jørnsgård KVL Erfaringer med dyrkning og kvalitet af lupin Bjarne Jørnsgård KVL Har vi hørt det før? Galega Quinoa Elefantgræs Hamp Raps Amarant Dodder Soja Lupin Vigtige økologisk egenskaber Kan fiksere over 200 kg

Læs mere

Kære mælkeproducent! Med venlig hilsen. Barenbrug Holland BV

Kære mælkeproducent! Med venlig hilsen. Barenbrug Holland BV Græsguide 2016 Kære mælkeproducent! Nu hvor mælkekvoterne er afskaffet, er opgaven i endnu højere grad at optimere produktionen i både stald og mark. Kvalitetsgrovfoder er nøglen til en høj mælkeydelse,

Læs mere

FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF. Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016

FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF. Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016 FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016 NU ER DER GÅET HUL PÅ GØDNINGSSÆKKEN! Udbytte (ton pr. ha) MANGE ÅRS UNDERGØDSKNING 1994 N kvoter indføres i DK

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Af Planteavlskonsulent Hans Kristian Skovrup, Sønderjysk Landboforening Svineproduktionsrådgiver Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning Kongres 26. oktober 2010,

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Ensilerede roer analyser, foderværdi og beregninger

Ensilerede roer analyser, foderværdi og beregninger Ensilerede roer analyser, foderværdi og beregninger Ole Aaes VFL, Kvæg Fodringsdagen den 2. september 2014 Herning Udfordringer ved ensilerede produkter med roer Opbevaring Findeling Høsttider for forskellige

Læs mere

Stor variation i kløvergræssets indhold af sukker gennem sæsonen (2002)

Stor variation i kløvergræssets indhold af sukker gennem sæsonen (2002) Stor variation i kløvergræssets indhold af sukker gennem sæsonen (2002) Sukker, % af ts. 20 15 10 5 Foldafgræsning Reg. storfold 0 14-4 02 15-5 02 15-6 02 16-7 02 16-8 02 16-9 02 Dato Græssets indhold

Læs mere

2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser

2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser Side 1 af 9 2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser 2.1 Definitioner For at lette brugen af instruksen er ord og begreber, der bruges i forbindelse med prøvetagning, beskrevet.

Læs mere

Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i

Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i spannmålsdominerade odlingssystem Organisk stof i kornsædskifter Lange

Læs mere

Afsnit 11. NFTS nr. er et unik nummer for hvert enkelt parameter i Nordic Field Trial System, og er kun af interesse for AgroTech.

Afsnit 11. NFTS nr. er et unik nummer for hvert enkelt parameter i Nordic Field Trial System, og er kun af interesse for AgroTech. Nedenfor findes en oversigt over nogle af de beregninger der foretages i Landsforsøgene af Nordic Field Trial System. NorFor beregninger foretages ikke af Nordic Field Trial System, ønskes specificering

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder

Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder Hvorfor og hvordan? Proteinafgrøder som ærter, lupin og hestebønner er ofte kendetegnet ved sen og til tider vanskelig høst. En sen høst og en åben

Læs mere

Bivenlige planter til randzonerne her

Bivenlige planter til randzonerne her Bivenlige planter til randzonerne Ifølge bekendtgørelse om randzoner er det tilladt at udså frøblandinger af bivenlige blomstrende planter på op til 3 meter af randzonerne ind mod marken. Det er dog et

Læs mere

Vælg rigtig grovfoder strategi. v. Brian Nielsen & Martin Søndergaard Kudsk

Vælg rigtig grovfoder strategi. v. Brian Nielsen & Martin Søndergaard Kudsk Vælg rigtig grovfoder strategi v. Brian Nielsen & Martin Søndergaard Kudsk Grovfoder afgrøder Mål for grovfoderproduktion Højt udbytte og god kvalitet Foderroer udbyttepotentiale 200 a.e/ha Silomajs udbyttepotentiale

Læs mere

Er det mugligt at forbedre foderværdien i rajgræs gennem forædling?

Er det mugligt at forbedre foderværdien i rajgræs gennem forædling? Er det mugligt at forbedre foderværdien i rajgræs gennem forædling? Thomas Didion Hinnderup, 8. oktober 2013 Faktorer med indflydelse på NDF fordøjelighed Art Selvom nogen græssorter kan have lige mængder

Læs mere

HESTEBØNNER PÅ SVINEBEDRIFTEN

HESTEBØNNER PÅ SVINEBEDRIFTEN HESTEBØNNER PÅ SVINEBEDRIFTEN Else Vils, SEGES Videncenter for Svineproduktion Jon Birger Pedersen, SEGES Planter & Miljø Kongres for Svineproducenter Herning d. 21-10-2015 Støttet af Svineafgiftsfonden

Læs mere

Kvalitet og udnyttelse af protein i græs og kløver

Kvalitet og udnyttelse af protein i græs og kløver Kvalitet og udnyttelse af protein i græs og kløver Martin Riis Weisbjerg Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum Plantekongres 2008A A R H U S U N I V E R S I T E T Fodringsdag Temadag

Læs mere

Grovfoder fra tidligt høstede proteinafgrøder til drægtige søer Erfaringer med nye typer grovfoder

Grovfoder fra tidligt høstede proteinafgrøder til drægtige søer Erfaringer med nye typer grovfoder Grovfoder fra tidligt høstede proteinafgrøder til drægtige søer Erfaringer med nye typer grovfoder Tildeling af grovfoder er et væsentligt element i det økologiske regelsæt. Reglens berettigelse ses tydeligt,

Læs mere

Forsøg med N og L køer på Rugballegård Temadag Økologisk mælkeproduktion Forskningscenter Foulum, 27. januar 2005

Forsøg med N og L køer på Rugballegård Temadag Økologisk mælkeproduktion Forskningscenter Foulum, 27. januar 2005 Græsmarken - afgræsningssystem, artssammensætning og kløvertræthed Forsøg med N og L køer på Rugballegård Baggrund Afgræsningssystem Er tilbudet ved reguleret storfold stort nok? Hvordan større tilbud?

Læs mere

Efterafgrøder strategier

Efterafgrøder strategier PowerPoint foredragene fra kurset den 29. februar kan lastes ned på forsøksringene i Vestfold sine nettsider. Foredragene kan brukes videre om du innhenter tillatelse fra forfatterne. Kontakt kari.bysveen@lfr.no

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VÅRBYG VALG AF VÅRBYG

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

Efterafgrøder en vigtig del af løsningen! Efterafgrøder og deres betydning

Efterafgrøder en vigtig del af løsningen! Efterafgrøder og deres betydning Efterafgrøder en vigtig del af løsningen! Efterafgrøder og deres betydning - 2.11.2016 Den 4. september 2016 Efterafgrøder og deres betydning - 2.11.2016 Den 27. september 2016 Efterafgrøder og deres betydning

Læs mere

Lilleådalens græsningsselskab foderværdi, højde og botanisk sammensætning 2008-2009

Lilleådalens græsningsselskab foderværdi, højde og botanisk sammensætning 2008-2009 Lilleådalens græsningsselskab foderværdi, højde og botanisk sammensætning 2008-2009 Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, januar 2010. Lilleådalens græsningsareal er et stort og varieret naturområde med behov

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Formler til brug i marken

Formler til brug i marken HJ 10-001 Revideret den 12. december 2005 Formler til brug i marken Anlæg Afsætning af en vinkel 5 ved brug af målebånd 3 4 Såning Gødskning Udsædsmængde (kg pr. ha) = Kg næringsstof = Plantetal/m2 TKV

Læs mere

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering HESTEBØNNER En afgrøde med muligheder Gitte Rasmussen Dagsorden Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering 2 1 Hvorfor dyrke hestebønner Behov for nye vekselafgrøder i kornrige sædskifter

Læs mere