ForageMax Grovfoder produktprogram 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ForageMax Grovfoder produktprogram 2011"

Transkript

1 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011

2 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 Indhold tre nye ForaGeMax blandinger 3 ForaGeMax protein 4 dlf triple Crown - når kvalitet er I højsædet 6 Iseed den lille kick-starter 7 der er Forskel på FrøblandInGer 8 Foderroer I Foderplanen 10 silomajs produktprogram DLF-TRIFOLIUM SEEDS & SCIENCE dlf-trifolium har fokus på kundens behov og på markedsudviklingen for kløverog græsfrø. vi tilbyder et af verdens største forædlings- og udviklingsprogrammer for såvel plæne- som fodergræs, og dlf-trifolium arbejder hele tiden på at forbedre kvaliteten og udbyttet af sorterne. For at imødekomme forventningerne bliver vores sorter afprøvet i et verdensomspændende netværk, hvor egenskaberne undersøges under vidt forskellige klimatiske og miljømæssige betingelser. dlf-trifolium er verdens største producent og leverandør af græsfrø. Med afdelinger i danmark, sverige, holland, belgien, storbritannien, Frankrig, tyskland, tjekkiet, rusland, kina, new Zealand, argentina og usa, råder vi over et betydeligt forhandler- og kundenetværk, som gør os i stand til at betjene markederne over hele verden. NYE TIDER KRÆVER NYE LØSNINGER hos dlf-trifolium lægger vi vægt på at tilbyde grovfoderløsninger, der passer til tidens udfordringer, og som kvægbrugets største leverandør af frø ønsker dlf-trifolium hele tiden at gå forrest med nye produkter, der kan hjælpe til bedre økonomi i kvægbruget. eksemplerne er mange: rajsvingel, der med ét slag løftede udbyttet i græsmarkerne; en stadig strøm af nye rajgræs- og kløversorter med forbedrede egenskaber; iseed som starthjælp til græsfrø; dlf triple Crown kvalitetsindeks til græssorter; strandsvingel jordane, der hæver udbyttet på fugtig og tør jord; lucerne og rødkløver til produktion af mere protein; ensilering af foderroer med meget mere. I 2011 byder vi blandt andet på tre nye ForageMax blandinger med ekstra protein, en ny hybridrajgræs lampard og et tilbud om at få frøblandinger leveret i storsække. se mere på de følgende sider og på under produkter.

3 Grovfoder produktprogram Få din ForageMax blanding leveret i 400 kg storsæk NYhED 2011 NYhED 2011 Fokus på protein tre nye ForageMax blandinger protein er tit en mangelvare i græsensilagen. det kan der være mange grunde til, men én af løsningerne er at satse mere på kløver og lucerne. se mere på side 4. Fra 2011 kan dlf-trifolium levere ForageMax 22, ForageMax 42, ForageMax 45 og ForageMax 46 i storsække men blandingerne kan naturligvis også stadig fås i de sædvanlige 10 kg sække. større kvægbrug betyder større græsmarker og dermed behov for frøblandinger i større portioner. dlf-trifolium tilbyder derfor nu fire af de mest populære ForageMax blandinger i storsække à 400 kg, der rækker til hektar. storsækkene leveres på paller og er udstyret med løftestropper og en åbning, der kan snøres igen, hvis sækken ikke tømmes helt på én gang. sækken er specialsyet med inddeling i flere rum for at hindre afblanding af kløver og græs. kort sagt en løsning til lettere håndtering af markfrø - som du allerede kender den fra sædekorn og gødning. du sparer dermed kostbar tid i såtiden og slipper for besværet med de mange tomme papirsække. NYhED 2011 hybridrajgræs LaMpaRD persistens som almindelig rajgræs Intet år uden nye græssorter fra dlf-trifolium. I år hedder nyheden lampard en hybridrajgræs med særdeles god holdbarhed under danske forhold. hybridrajgræs LaMpaRD Persistent med højt udbytte i tre brugsår Høj foderværdi Indgår i 2011 i ForageMax 42 og ForageMax 43 L ampard - UDbYTTE OG FODERVÆRDI afgrøde- ENhEDER/ha, 1. år UDbYTTE pr. ha GIGajOULE (Gj)/ha, 2.åR GIGajOULE (Gj)/ha, 3. år KG TØRSTOF/ FODERENhED, 1. år FODERVÆRDI NETTOENERGI, MEGajOULE (Mj)/ KG TØRSTOF, 2. år *Måleblanding: sorter af diploid og tetraploid almindelig rajgræs. Første og andet brugsår: afgræsningsforsøg med græs iblandet hvidkløver. tredje brugsår: slætforsøg med rene græsser sortsafprøvningen , videncenter for landbrug NETTOENERGI, MEGajOULE (Mj)/ KG TØRSTOF, 3. år lampard 85,3 75,7 69,0 1,18 6,51 6,31 Måleblanding* 83,6 71,3 67,3 1,16 6,64 6,43

4 4 Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax protein Nye blandinger med kløver og lucerne NYhED 2011 Med ForageMax proteinblandingerne kan du: Øge andelen af hjemmeavlet foder til besætningen Blive mere uafhængig af svingende priser på indkøbt protein Spare på indkøbt protein 1 % mere protein i ensilagen svarer til ca. 300 kg sojaskrå pr. hektar nu er det muligt at købe en færdig frøblanding, der indeholder en stor andel kløver eller lucerne, som er kombineret med græsser, der tilfører sukker til ensileringen og øger foderværdien. du kan vælge mellem én af de tre nye ForageMax protein blandinger: ForageMax protein - med rødkløver, rajsvingel, hybridrajgræs og timoté ForageMax alfaprotein - med lucerne, rødkløver, rajsvingel, hybridrajgræs og timoté ForageMax alfaprotein, tør med lucerne, rajsvingel hykor og timoté se den nøjagtige sammensætning i skemaet på side Mere protein kan også opnås i en mark med ren rødkløver eller lucerne. De to afgrøder indeholder over 20 % råprotein i tørstoffet, og kan blandes med græs eller kløvergræs ved ensilering eller fodring. protein FRa GRÆSMaRKEN I en standard ForageMax blanding er kløverindholdet %. Det giver ofte det helt rigtige forhold mellem græs og kløver i marken, men af og til bliver kløverprocenten, og dermed også andelen af protein, for lav. problemet kan ligge i behandlingen af græsmarken, som derfor bør ændres. hér har du som landmand flere muligheder: Tidligere høst af 1. slæt tit høstes 1. slæt for sent - dels på grund af vejret, og dels fordi mange satser på at hente mange foderenheder. derved fortyndes proteinindholdet. løsning: høst evt. 1. slæt lidt tidligere, f.eks. når der er Fe pr. hektar (brug slætprognosen). Sikre bestanden af kløver Især i marker udlagt i sensommeren. løsning: vær meget omhyggelig med såning af udlæg. brug såmaskine, der kan styre sådybden præcist, f.eks. ved hjælp af dobbeltskiver og trykruller i såsporet. Proteinblandingerne indeholder under 50 % bælgplanter og må gødes med kvælstof i henhold til normerne for kløvergræs dog med følgende begrænsninger: ForageMax protein med rødkløver må dyrkes på ejendomme med op til 2,3 dyreenheder pr. hektar og kan gødskes med kvælstof (n) ForageMax alfaprotein med lucerne må kun dyrkes på ejendomme med under 1,7 dyreenheder pr. hektar og kan gødskes med kvælstof (n) Udnytte gyllen bedst muligt løsning: kend indholdet af kvælstof i gyllen og undlad gerne gylle til 1. slæt især i marker, der er udlagt den foregående sommer. Valg af blanding løsning: vælg en blanding fra det nye ForageMax proteinsortiment, eller brug en ren rødkløver eller lucerne.

5 Fra græsfrø til foderbord

6 6 Grovfoder produktprogram 2011 DLF Triple Crown - når kvalitet er i højsædet Calvano 1 og MaurICe er triple Crown sorter i 2011 fordi de i forsøg har vist egenskaber over gennemsnittet i de tre kategorier: Foderværdi, Markegenskaber og udbytte. CaLVaNO 1 middeltidlig diploid til slæt Høj fordøjelighed af NDF og organisk stof, lavt indhold af lignin og middel indhold af sukker og protein Karakteren 7,6 og 8 for rustresistens ved sortsafprøvningen i henholdsvis holland og england Højeste udbytte blandt de middeltidlige diploide sorter i den hollandske sortsafprøvning og meget produktiv under simuleret afgræsning i england MaURICE sildig tetraploid til afgræsning Stor foderoptagelse ved afgræsning. Høj fordøjelighed af organisk stof, højt indhold af sukker og lavt indhold af lignin Tæt som en diploid. Over 60 % Ground Cover efter 3. brugsår ved forsøg under simuleret afgræsning i england den højeste karakter blandt alle sildige tetraploide sorter. tolerant overfor de væsentligste sygdomme Meget sen skridning, med udbytte som måleblandingen i danske landsforsøg. Giver plads til kløver og har en lav mængde vraggræs ved afgræsning DLF Triple Crown dlf-trifoliums indekssystem er til vurdering af foderkvalitet, baseret på sortens samlede resultater i tre forskellige kategorier: FODER - de vigtigste parametre af betydning for foderværdien: NDF (Neutral Detegent Fiber, fordøjelige cellevægge ), indhold og fordøjelighed Fordøjelighed af organisk stof Råprotein Sukker (Vandopløselige kulhydrater) ADF (Acid Detergent Fiber, ufordøjelige cellevægge ) MaRK - de vigtigste dyrkningsegenskaber Rustresistens Dreschlera (bladplet) resistens Vinterfasthed Tæthed Stængler i genvækst UDbYTTE - produktionspotentialet Tørstof, udbytte i alt Tørstof, udbytte gennem sæsonen I hver kategori beregnes et indeks, og referencen vil normalt være velkendte standardsorter inden for samme art og type.

7 Grovfoder produktprogram iseed den lille kick-starter Generation 3.0 af iseed er nu klar. vi har ved hjælp af en særlig overflade coating forbedret produktets fysiske egenskaber, så det coatede frø er lettere at håndtere i såmaskinen og støver mindre. Gødning + coating udgør 50 % af vægten, så der i 1 kg frø med iseed er: ½ kg frø, 10 % kvælstof (N) og 2 % fosfor (P). For at så den normale mængde frø, skal der altså anvendes den dobbelte mængde med iseed - se tabel: kg Frø/ha kg Iseed /ha kg n/ha kg p/ha ,0 0, ,0 1, ,0 1,2 udsædsmængde samt tilførsel af n og p med iseed 2011 NYhED 2011 Gårdejer Mervyn Roberts, hendy, pontllyfni, Caernarfon, Scotland. da gødningspriserne var på sit højeste, var idéen bag iseed interessant fordi vi kunne spare på omkostningerne, og samtidig få en bedre plantebestand. konceptet med at fodre frøet ikke ukrudtet giver god mening, og det er meget opmuntrende at se de små græs- og kløverplanter fylde hullerne ud i marken. vi har gennem længere tid med stor succes eftersået med hf GrassMax blandinger. Med iseed forfiner vi arbejdet, og vi vil helt sikkert bruge iseed igen. endnu en gang har *hf seeds udviklingsarbejde gjort nytte i vores græsproduktion. *hf seeds, er et engelsk datterselskab i dlf-trifolium koncernen. Græsfrø er små og indeholder en begrænset mængde næringsstoffer til den første fremspiring. Med iseed styrkes plantens vækst af både rod og blade, indtil der er kontakt med jordens næringsstoffer. I 2011 kan følgende ForageMax blandinger tilbydes behandlet med iseed ForageMax 22 iseed ForageMax 45 iseed ForageMax 46 iseed iseed til eftersåning også i marker, der skal eftersås på grund af manglende planter, kan der med fordel anvendes iseed. I nye forsøg fra holland er det bekræftet at resultatet bliver bedst, når der anvendes en direkte såmaskine med skiveskær i kombination med iseed - se figur: iseed TIL EFTERSåNING Fremspirede planter pr. m april 13. april Ingen eftersåning strigle, normalt frø strigle, iseed skiveskær, normalt frø skiveskær, iseed antal ny-fremspirede planter pr. m 2 ved eftersåning i almindelig rajgræs 17. marts 2010, optælling af planter 6. og 13. april 2010 der er anvendt græsmarksstrigle med såudstyr og vredo skiveskær-maskine. Forsøg i holland, dlf-trifolium

8 8 Grovfoder produktprogram 2011 Der er forskel på frøblandinger... Op til 13 % højere udbytte med ForageMax nye forsøg med ForageMax blandinger viser, at det kan betale sig at købe frøblandinger, der er lavet til danske forhold - sammenlignet med nogle af de ikke-afprøvede hollandske alternativer, der tilbydes danske kvægbrugere. Forædling og udvikling af nye, højtydende sorter af græs og kløver er en meget væsentlig aktivitet hos dlf-trifolium. vi tror på, at det er muligt at forbedre resultaterne hos kvægbrugerne ved hjælp af nye og bedre sorter, nye blandinger, kvalitetsanalyser med mere. vi lægger også vægt på at vores produkter er afprøvede, og at sorternes ydelse, egenskaber med videre er beskrevet under danske forhold. Ingen kvægbrugere kan være tjent med at købe katten i sækken i form af sorter og blandinger, som ikke er undersøgt ordentligt. vi deltager derfor naturligvis i sortsafprøvningen under videncenter for landbrug og plantedirektoratet, og alle sorter i ForageMax blandingerne har været gennem denne afprøvning. dette er imidlertid ikke tilfældet for alle udbydere af markfrø i danmark. FORaGEMax ELLER GREEN SpIRIT kg tørstof/ha = 11 % kg tørstof/ha = 13 % hkg tørstof/ha kg tørstof/ha = 7 % ForageMax 22 Green spirit effekt ForageMax 35 Green spirit persistens ForageMax 49 Green spirit struktur sammenligning af ForageMax og hollandske (Green spirit) blandinger. 1. brugsår 2009 Forsøg hos dlf-trifolium, store heddinge SåDaN ER FORSØGENE LaVET Blandinger sammensat i henhold til 2008 katalog fra dlf-trifolium og linds/barenbrug Udsædsmængderne er de anbefalede fra firmaerne, dvs kg/ha for danske blandinger, og kg/ha for hollandske blandinger Udsået hos DLF-TRIFOLIUM ved Store Heddinge, stevns, sommeren 2008 Lerjord med mulighed for vanding 4 slæt i 2009: 19/5, 24/6, 5/8, 9/9-5. slæt afpudset Gødning: 255 kg N pr. ha i 2009 Forsøgene fortsætter i 2010 og 2011 inkl. analyser af foderværdi

9 Grovfoder produktprogram Udvikling af kløver - og græssorter med den højeste foderkvalitet

10 10 Grovfoder produktprogram 2011 Foderroer = højt udbytte og billigt foder Foderroer kan erstatte korn i foderplanen. derfor spiller kornprisen ind, når økonomien i foderroer skal vurderes. den interne pris på roe-ensilagen er på niveau med prisen på majs-helsæd, når prisen på korn er ca. 120 kr. pr. hkg. stiger kornprisen til kr. pr. hkg, øges den interne pris forholdsvis mere på majshelsæd end på foderroer, uanset høstmetoden. det vil sige at roerne kan produceres billigere end majs. Foderroer kan mange steder yde foderenheder pr. hektar Roer er godt foder, og køerne kvitterer med stor ædelyst og højere fedtprocent Roer kan produceres billigere end majs, især når top og rod ensileres sammen med majs Nye sorter på vej For første gang i mange år var der i 2010 landsforsøg med nye sorter af foderroer. dlf-trifolium har sat mere fart på forædlingen, og nye sorter forventes at være gennemafprøvede og klar i Indtil da anbefaler vi fortsat de sikre og velafprøvede træffere: MAGNUM: Hvid, med højt indhold af tørstof i roden, lille jordvedhæng og særdeles højt udbytte. Meget velegnet til ensilering TROYA: Gul, middelhøjt indhold af tørstof i roden, højt udbytte og glat rod Silomajs kvalitets sorter til ensilage eller biogas Majs til ensilage 2011 atrium topsort i landsforsøg Meget høj fordøjelighed af NDF og organisk stof Meget højt udbytte med høj energi-koncentration Tidlig, standfast og lav plantehøjde CaSTRO NDF i store mængder Usædvanligt højt indhold og udbytte af NDF Højt udbytte af stivelse og energi Middeltidlig med god standfasthed og meget få kolber med blottet spids Majs til biogas 2011 anjou 277 mere end 20 tons tørstof pr. hektar Udbytte i Landsforsøg 2009: 18,4 tons tørstof pr. hektar (over 20 tons på de bedste lokaliteter) med et tørstofindhold på 31 % % mere tørstof pr. hektar end måleblandingen i det sydlige danmark Sildig, høj sort med god standfasthed MajS MED GODE RESULTaTER SORT år I FORSØG FODERENhEDER/ ha NELp20, Gj / ha STIVELSE, hkg / ha NDF, hkg / ha atrium, tidlig Castro, middeltidlig anjou 277, sildig til biogas Forholdstal, 100 = Måleblanding. landsforsøg

11 Grovfoder Mere viden flere sorter højere udbytte

12 12 Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax blandinger 2011 leveres i standardpakninger à 10 kg. Frøblanding er sammensat på baggrund af forslag fra Frøblandingsudvalget. 33 storm, 60s og 258 solfaxi er specialblandinger fra dlf-trifolium LUCERNE RØDKLØVER NY ForageMax 22, 42, 45 og 46 leveres også i storsække á 400 kg DIpLOID TETRapLOID STORbLaDET Pantone 200c Pantone 280c Pantone 349c & NR. benyttelse TIL arealer VaRIGhED, år jordbundsforhold TIDLIGhED CRENO Rajah amos KLONDIKE H Y KO R & S TO R M S TO R M 20 storm afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift 1-3 alm. god Middeltidlig afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift 1-3 alm. god Middeltidlig afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift 1-3 alm. god Middeltidlig 11 P E R U N 392 m. iseed *** afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift 1-3 alm. god Middeltidlig afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift 1-3 alm. god sildig 11 24* afgræsning på varierende jordtyper permanente varig alm./ varierende sildig 12 25* afgræsning på varierende jordtyper permanente varig tør Middeltidlig 12 26* afgræsning på varierende jordtyper permanente varig Fugtig sildig 12 Pantone 200c Pantone 280c & 31 slæt og afgræsning I omdrift 1-2 alm. god tidlig slæt og afgræsning I omdrift 1-2 alm. god tidlig 33 slæt og afgræsning I omdrift 1-2 alm. god Middeltidlig Pantone 349c & H Y KOR S TORM S TORM Pantone 200c Pantone 280c 33 storm slæt og afgræsning I omdrift 1-2 alm. god Middeltidlig 35 slæt og afgræsning I omdrift 1-2 alm. god Middeltidlig 13 Pantone 349c P E R U N 36 slæt og afgræsning permanente varig alm./fugtig tidlig 10 & 42 slæt I omdrift 1-2 alm. god Middeltidlig 8 9 H Y KO R Pantone 200c P E R U N H Y KO R 43 slæt I omdrift 1-2 alm. god tidlig 13 & Pantone 280c S T O R M S T O R M 44 slæt permanente varig Meget fugtig Middeltidlig perun slæt permanente 1-3 alm. god Middeltidlig m. iseed *** slæt permanente 1-3 alm. god Middeltidlig & 46 perun slæt I omdrift 1-3 alm. god Middeltidlig m. iseed *** slæt I omdrift 1-3 alm. god Middeltidlig 13 & 49 hykor slæt I omdrift 1-3 alm. god Meget tidlig 14 6 S T O R M Pantone 349c S T O R M 52* afgræsning får I omdrift 3-4 alm. god sildig 53 afgræsning får/tidlig I omdrift 3-4 alm. god tidlig 5 P E R U N 55 afgræsning drægtige søer I omdrift 3-4 alm./varierende sildig 56 afgræsning farefolde I omdrift 3-4 alm./varierende sildig 58 afgræsning geder I omdrift 3-4 alm. god Middeltidlig slæt geder I omdrift 3-4 alm. god tidlig afgræsning til heste, horsemax 60 permanente 3-4 alm./varierende sildig 60s afgræsning til struktur, horsemax 60s permanente 3-4 alm./varierende Middeltidlig 258 solfaxi ** afgræsning heste m. urter, horsemax, solfaxi permanente 3-4 alm./varierende sildig 5 61* afgræsning heste, horsemax 61 m/kløver permanente 3-4 alm./varierende sildig NY NY NY NY 62 afgræsning heste, struktur permanente 3-4 alm./varierende Middeltidlig specialblandinger 120 ForageMax protein, slæt I omdrift 3-4 alm. god Middeltidlig ForageMax alfaprotein, slæt I omdrift 3-4 alm. god Middeltidlig ForageMax alfaprotein, tør, slæt I omdrift 2-3 alm. god Middeltidlig sydvestjyden, afgræsning I omdrift 1-2 alm. god Middeltidlig Morsø 2, slæt og afgræsning I omdrift 1-2 alm. god Middeltidlig 15 * Blandinger med under 25 % bælgplanter (frøandel), som opfylder kravene til plantedække på MVJ-arealer ** Solfaxi urtegræsblanding indeholder desuden 8 % hundegræs DONATA, 3 % alm.rapgræs DASAS, 3 % sneglebælg VIRGO, 1 % kællingetand bull. desuden skal solfaxi-blandingen tilsættes 100 g cikorie spad *** 50 % frø og 50 % gødning/coatningsmiddel. Bemærk øget udsædsmængde

13 Grovfoder produktprogram SaMMENSÆTNING af FORaGEMax bl andinger 2011 (%) RIVENDEL SMåbLaDET perun RajGRÆSTYpE FOjTaN STRaNDSV. TYpE hykor STRaNDSV. TYpE jordane STORM TETRapLOID LaMpaRD KIMbER DIpLOID MaThILDE TETRapLOID CaLVaNO 1 STEFaNI DIpLOID INDIaNa KENTaUR CaLIbRa TETRapLOID FOxTROT DIpLOID ambrose TETRapLOID MaURICE DOLINa TYpE WINNETOU afgræsn. TYpE LaURa GONDOLIN balin ETabLERING MED DÆKSÆD OM FORåRET ETabLERING I RENbESTaND FORåR ELLER SENSOMMER hvidkløver RajSVINGEL STRaNDSVINGEL hybrid RajGRÆS alm. RajGRÆS, TIDLIG alm. RajGRÆS, MID. TIDLIG alm. RajGRÆS, SILDIG TIMOTé ENGSVINGEL RØDSVINGEL ENGRapGRÆS UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha NY ona pr. 10 kg blanding

14 14 Grovfoder produktprogram 2011 almindelig RajGRÆS anvendelse VaRENR. TIDLIGhED SORT TYpE afgræsning EFTERaFGRØDE UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha* paknings- STØRRELSE, KG 2574 tidlig kimber diploid tidlig MathIlde tetraploid Middeltidlig stefani diploid Middeltidlig CalIbra tetraploid Middeltidlig kentaur tetraploid sildig Foxtrot diploid sildig jumbo (efterafgrøde) diploid sildig herbie diploid sildig ambrose tetraploid sildig MaurICe tetraploid * udlagt i renbestand. til efterafgrøde udlagt i korn er udsædsmængden kg/ha ØVRIGE RajGRÆSSER anvendelse VaRENR. art SORT TYpE afgræsning EFTERaFGRØDE UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha* paknings- STØRRELSE, KG NY 3082 Italiensk rajgræs sikem diploid Italiensk rajgræs ef 486 dasas diploid Italiensk rajgræs trocadero tetraploid Italiensk rajgræs danergo tetraploid hybrid rajgræs storm alm. rajgræs hybrid rajgræs solid alm. rajgræs hybrid rajgræs lampard alm. rajgræs westerwoldisk rajgræs avance tetraploid * udlagt i renbestand. til efterafgrøde udlagt i helsæd/korn til modenhed er udsædsmængden kg/ha

15 Håndplukket blandt de bedste sorter

16 16 Grovfoder produktprogram 2011 hollandske FRØbLaNDINGER hvid- KLØVER almindelig RajGRÆS MIDDELTIDLIG SILDIG STORbLaDET DIpLOID TETRapLOID TIMOTé ENG- SVINGEL ENGRap- GRÆS VaRENR. blanding benyttelse TIDLIGhED RIESLING STEFaNI polim CLaSSIC MERIFEST julia UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha * 370 premium timo 4 slæt/afgr. Middeltidlig premium klaver slæt/afgr. Middeltidlig premium tetra Maaien slæt/afgr. Middeltidlig premium 11 afgræsning sildig * udlagt i renbestand uden dæksæd KLØVER/LUCERNE VaRENR. art SORT TYpE afgræsning GRØNGØDNING UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha paknings- STØRRELSE, KG 1020 rødkløver rajah diploid & rødkløver amos tetraploid & hvidkløver klondike storbladet & hvidkløver rivendel småbladet & alsike kløver ermo sneglebælg virgo podet med nitragin Gold lucerne daisy podet med nitragin Gold slæt & lucerne Creno podet med nitragin Gold slæt

17 Grovfoder produktprogram ØVRIGE GRÆSSER VaRENR. art SORT TYpE anvendelse afgræsning anvendelse UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha* paknings- STØRRELSE, KG 3604 rajsvingel perun rajgræs rajsvingel lofa rajgræs rajsvingel hykor strandsvingel rajsvingel Fojtan strandsvingel timoté winnetou afgræsning timoté dolina slæt & hundegræs amba tidlig hundegræs donata sildig engsvingel laura rødsvingel GondolIn Foder rødsvingel MaxIMa 1 efterafgrøde 8-10 ** strandsvingel jordane*** sildig engrapgræs balin Foder alm. rapgræs dasas Foder * udlagt i renbestand. ** til efterafgrøde udlagt i korn. *** sælges kun i blandinger FODERROER VaRENR. SORT RODFaRVE Ca. % TØRSTOF I ROD FRØKVaLITET RENhED % FRØKVaLITET SpIRING % 6650 troya, Gaucho-bejdset Gul MaGnuM, Gaucho-bejdset hvid kyros, Gaucho-bejdset Gul nestor, Gaucho-bejdset hvid MaGnuM, ubejdset hvid Monogermt, pilleret frø, leveres i pakker à frø KVaLITETER på KLØVER- OG GRÆSFRØ art RENhED % UKRUDT % SpIRING % KVIK % DLF-T EU DLF-T EU DLF-T EU DLF-T EU rødkløver, hvidkløver ,0 1, lucerne, sneglebælg ,2 1, alm. rajgræs ,1 1, ,0 0,5 Ital. / hybrid rajgræs ,1 1, ,1 0,5 timoté ,3 1, ,1 0,3 hundegræs ,1 1, ,0 0,3 engsvingel ,2 1, ,0 0,5 rødsvingel ,2 1, ,0 0,5 strandsvingel, rajsvingel ,3 1, ,1 0,5 engrapgræs, alm. rapgræs , ,0 0,3 kvaliteter: normerne er baseret på standardprøver

18 18 Grovfoder produktprogram 2011 bælgpl anter/vårraps FODERROER VaRENR. art SORT FRØKVaLITET RENhED % FRØKVaLITET SpIRING % UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha paknings- STØRRELSE, KG 5077 hestebønne ColuMbo Markært nitouche, grøn (halvbladløs) Markært pinochio, gul (halvbladløs) Markært javlo, gul (halvbladløs) smalbl. lupin prima smalbl. lupin viol podemiddel til lupin histick 1 pk. pr. ha pakke 7066 vårraps pluto, bejdset MajS VaRENR. SORT TIDLIGhED ** FRØKVaLITET RENhED % FRØKVaLITET SpIRING % 6213 atrium* Castro* Mas 09a* (MeGet tidlig) anjou 277* (biogas) * kan leveres Mesurolbejdset mod merpris ** 1-9, 9 tidligst leveres i pakker à kerner, bejdset med thiram mod svampesygdomme sorter fra dlf-trifolium er koldtestet = større sikkerhed for hurtig fremspiring plænegræs VaRENR. blanding beskrivelse SaMMENSÆTNING paknings- STØRRELSE, KG UDSÆDS MÆNGDE KG/100 M ornamental tæt og slidstærk Alm. Rajgræs 20 %, Rødsvingel m. korte eller u. udløbere 50 %, Engrapgræs 30 % 1-7, GolF MasterlIne tæt og langsomt voksende Rødsvingel m. korte eller u. udl. 60 %, Engrapgræs 40 % 10 2, universal robust og alsidig Alm. rajgræs 30 %, Rødsvingel m. udløbere 50 %, Engrapgræs 20 % vejrabat standard til ekstensive forhold Rødsvingel 75 %, Stivbl. Svingel 20 %, Alm. Hvene 5 % 20 2

19 Grovfoder produktprogram VaRENR. EFTERaFGRØDER - ENåRIGE arter afgrøde KG UDSÆD pr. ha SØGES af hjortevildt/hare SØGES af FUGLEVILDT EGNET SOM EFTERaFGRØDE paknings- STØRRELSE, KG 8105 honningurt angelia 10 2 og Gul sennep valiant og Gul sennep braco, nematoderesistent olieræddike arena, nematoderesistent olieræddike litinia stubturnips barkant stubturnips tyfon (evt. bejdset) persisk kløver * CeltICo blodkløver * Contea VILDTaFGRØDER - ENåRIGE arter 6295 vildtmajs 30 1 unit 8497 hirse tanka Millet Mix boghvede lileja og Quinoa oliehør lirina solsikke tremia hamp FelIna 32 (husk ansøgn.) 30 2 og Gul lupin * MIster, bitterstoffattig husk podemiddel** Fodersukkerroe eckdogelb Gulerod FeonIa 2-3 0,05 ØVRIGE ENåRIGE bælgplanter 1815 jordkløver * dalkeith kællingetand * bull Fodervikke* Candy og serradel * lalerta GRØNGØDNING OG VILDTaFGRØDER - OVERVINTRENDE arter 8203 Fodermarvkål Grüner angeliter Foderraps licapo, dobbeltlav vintertype CraMpIon kale Flee beetle sandvikke* villana rørgræs bamse 20 2 og kommen volhouden og stauderug og Grain sorghum Mr. bingo lav type, bejdset 30 2 og jagtblanding king MIx 1 pk = frø til 4000 m 2 8 2,5 VILDTbLaNDINGER pr M 2 SaMMENSÆTNING 561 sommermix til hjortevildt 8,5 havre, boghvede, hvidkløver, lucerne, rødkløver, rødsvingel, timoté, kommen, Cikorie vintermix til hjortevildt 1,8 alm. rajgræs, Fodermarvkål, hvidkløver, stubturnips, timoté, vinterfoderraps, kommen, Cikorie helårsmix til hjortevildt 3,5 boghvede, Gul lupin, Markært, timoté, rødsvingel, vinterfoderraps, Fodermarvkål, hvidkløver, kommen, Cikorie 566 kyllingemix til forårssåning 4,0 havre, oliehør, boghvede, Gul stenkløver, Cikorie kyllingemix til efterårssåning 3,6 vintertriticale, sandvikke, vinterraps vinterdækmix, fugle- og dyrevildt 0,75 Cikorie, Fodermarvkål, honningurt, hvidkløver, Quinoa, stubturnips, hvid stenkløver, kommen Insektvold/redeskjul, fuglevildt 1,6 hundegræs, engsvingel, rødsvingel, strandsvingel, timoté biblanding 1,5 solsikke, honningurt, hjulkrone, Gul stenkløver skovengblanding 3,5 DIVERSE havre, boghvede, alm.rajgræs, timoté, rødsvingel, hvidkløver, rødkløver, engrapgræs, kællingetand, lucerne 7910 kørvel persille dild Cikorie spadona blomsterblanding - 18 forskellige énårige arter vildengblanding - 27 forskellige vilde danske urter 1,5 0,25 * bælgplante ** podemiddel se side 18 = meget velegnet = egnet = kan bruges EFTERaFGRØDER - VILDTaGRE 2 og 10 10

20 banebrydende viden fra en ekspert til en anden I Grovfoder 2011 finder du årets produktprogram af højtydende ForageMax-blandinger. vores konstante indsats med forædling og udvikling af nye sorter bringer også i 2011 interessante nyheder, som efter afprøvning i danmark nu er klar til brug. I brochuren kan du læse om nye sorter, tre nye protein-blandinger til græsmarken, en ny storsæk til kvægbrugere, samt en detaljeret beskrivelse af alle ForageMax-blandinger. der er også nyt om en forbedret udgave af iseed, en ny måde at vurdere foderværdien af græssorter på: dlf triple Crown og sidst, men ikke mindst, nyt om roer og majs. bagest er der en fuldstændig oversigt over samtlige produkter til dansk kvægbrug fra dlf-trifolium. vi er overbeviste om, at du kan finde lige det, der passer ind i din foderplan. ved køb af frø fra dlf-trifolium gælder firmaets almindelige salgs- og leveringsbetingelser. de kan læses på hjemmesiden under produkter, bestilling af frø. DLF Alle fotos i denne brochure er med copyright of DLF-TRIFOLIUM A/S. For brug af fotos bedes du kontakte DLF-TRIFOLIUM A/S. DLF-TRIFOLIUM Ny Østergade Roskilde Tlf Fax Odense Tlf Fax

Grovfoder. Produktprogram 2010

Grovfoder. Produktprogram 2010 Grovfoder Produktprogram 2010 Grovfoder Produktprogram 2010 Indhold SUNDERE KØER MED GRÆS I FODERPLANEN 4 rajsvingel en alsidig familie 4 dlf triple crown - nyt kvalitetsstempel til græs 5 iseed : lavere

Læs mere

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Indhold Lad der gå sport i afgræsningen 4 højere udbytte ved rettidig såning 4 foragemax-blandinger med topsorter 5 dlf triple

Læs mere

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Græsmarker til heste og ponyer

Græsmarker til heste og ponyer Græsmarker til heste og ponyer Dyrkningsvejledning Jordbund Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige jorder er rajgræsserne og rajsvingel

Læs mere

75,- 149,- 439,- 1999,- 510,- 399,- 120,- Græsblandinger til hestefold 10 kg. Absorbine TRY-PAK Helt ny showpakke 3 x 120 ml

75,- 149,- 439,- 1999,- 510,- 399,- 120,- Græsblandinger til hestefold 10 kg. Absorbine TRY-PAK Helt ny showpakke 3 x 120 ml L-H foder Maj 2013 Absorbine TRY-PAK Helt ny showpakke 3 x 120 ml 149,- 2 Græsblandinger til hestefold Fra 439,- 8 Hønsehus Stor til 3-4 høns 209 x 86 x 127 cm 1999,- 3 Galv. havehegn 25 mtr. ruller. Højde

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord Betydningen af kvalitetsarbejde Martin Ringsing Agri Nord Disposition Etablering af majs Etablering af græs Etablering af korn Betydningen af rettidighed og omhu Kløvergræs skal nedvisnes om efteråret

Læs mere

Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe

Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe Bær (diverse) Blomme Blomme 100% græs Bær (diverse) Hindbær Hyben Hyld Ribs Surkirseb 100% græs Surkirsebær Sødkirseb 100% græs Sødkirsebær Cikorie

Læs mere

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Arter Hvidkløver ved slæt vs. afgræsning Effekten af afgræsning på kløvervækst og -andel er ikke entydig

Læs mere

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan Side 1 af 7 Lucerne Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan 1. sælges som grønmelsprodukter 2. bruges til hø, wrap-hø, ensilage eller staldfoder på bedriften. Vær opmærksom på, at der er begrænsninger

Læs mere

SIKAVILDTSELSKABET VILDTAGEREN EN DYRKNINGSVEJLEDNING

SIKAVILDTSELSKABET VILDTAGEREN EN DYRKNINGSVEJLEDNING VILDTAGEREN EN DYRKNINGSVEJLEDNING Vildtageren fungerer som ekstra dækning og ekstra fødeudbud for vildtet. Desuden øger den områdets bæreevne, og er sammen med en række andre faktorer med til at sikre

Læs mere

DYRK BRAKKEN TEMA. Terrænpleje på udtagne arealer. natur & vildtpleje

DYRK BRAKKEN TEMA. Terrænpleje på udtagne arealer. natur & vildtpleje Tekst Foto Ole Noe og Niels Søndergaard Niels Søndergaard natur & vildtpleje TEMA Terrænpleje på udtagne arealer DYRK BRAKKEN Brakmarkens biologi side 36 Placering af udtagne arealer side 38 Dyrk brakken

Læs mere

GrovfoderNyt nr. 1 14. april 2014

GrovfoderNyt nr. 1 14. april 2014 GrovfoderNyt nr. 1 14. april 2014 Indhold Bedriften lige nu. Etablering af majs. Husdyrgødning til majs hvordan håndteres det? Efterafgrøder i majs. Bedriften lige nu Dette begyndende forår har budt på

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 6 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier, 24-25 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Af

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015 KWS majssorter 2015 Velkommen til KWS sortskataloget 2015 Det er en fornøjelse at præsentere vores nye sortskatalog. KWS majsforædling har igen skabt flere nye topsorter, som vi glæder os til at se i markerne.

Læs mere

Afprøvning af sorter af vinterhvede til sortslisteoptagelse og i forsøg ved Landscentret Planteavl Tystofte, Abed, Sejet, Holstebro og Refsvindinge

Afprøvning af sorter af vinterhvede til sortslisteoptagelse og i forsøg ved Landscentret Planteavl Tystofte, Abed, Sejet, Holstebro og Refsvindinge VPnr. V20060011A, LCnr. 01-104-06-06 Afprøvning af sorter af vinterhvede til sortslisteoptagelse og i forsøg ved Landscentret Planteavl Tystofte, Abed, Sejet, Holstebro og Refsvindinge Afd A: Målesorter:

Læs mere

KONTRAKTBETINGELSER. for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA

KONTRAKTBETINGELSER. for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA Januar 2010 KONTRAKTBETINGELSER for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA Alle bestemmelser vedrørende basisfrø samt gennemførelse og certificering af avlen er godkendt af Plantedirektoratet. DLF AmbA

Læs mere

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012 FlexNyt Indhold Heste i trafikken Stubharvning og jordbearbejdning i efteråret samt jordbearbejdningsreglerne i efteråret Kvikbekæmpelse efter høst Høj pris på protein og hvad så? iphone-apps til håndtering

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Produktionsrådgivning kvæg, får og geder Økologikonsulent Jens Chr. Skov Erhversakademi Aarhus 29-9 Disposition Fåret og dets adfærd Fåreholds typer i DK Racer Nødvendigt udstyr og staldanlæg til opstart

Læs mere

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007 Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007 Forord Resultater fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Richard de visser Gartnerirådgivningen A/S Kløvergræs eller lucerne i sædskiftet Forbedre jordstruktur og jordens frugtbarhed Kvælstofkilde fra ikke-husdyrbrug

Læs mere

Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres?

Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres? Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres? Seniorforsker Ib Sillebak Kristensen Inst. for Agroøkologi Aarhus Universitet Rajgræs Rødsvingel AARHUS UNIVERSITET Den Europæiske Union ved Den Europæiske

Læs mere

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed MAJS 2015 Kim Bonde, Nordic Seed EMNERNE I DAG Vækstsæson 2014 Sortsvalg 2015 Helsæd Kerne Hvordan ser Jeres majsanalyser ud? Fra Teosinte til superliga, hvordan? MAJSSÆSON 2014 Tidlig og tørt forår Varm

Læs mere

Kontraktbetingelser for avl af græs- og kløverfrø til DSV Frø Danmark A/S

Kontraktbetingelser for avl af græs- og kløverfrø til DSV Frø Danmark A/S Kontraktbetingelser for avl af græs- og kløverfrø til DSV Frø Danmark A/S Oktober 2013 A. Levering, anvendelse og betaling af basisfrø 1. Det leverede basisfrø skal kvalitetsmæssigt mindst svare til de

Læs mere

Sidste nyt om ensilering

Sidste nyt om ensilering Sidste nyt om ensilering Svampe i majsensilage Nye kvalitetsanalyser Alkoholgæring Ensileringsmidler Specialkonsulent Rudolf Thøgersen Gærsvampe i majsensilage Er oftest årsag til varmedannelse i ensilage

Læs mere

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen Frøavl Tidsskrift for April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen 2 Indhold 3 Lederen 4 Frøavl ved Maribo søerne 7 Forårets

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING?

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? Adm. direktør Truels Damsgaard, DLF-TRIFOLIUM A/S Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab Konference onsdag den 24. november

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Efterafgrøder. Hvad ved vi? Hvad bør vi arbejde videre med? Planteavlskonsulent Bente Andersen, bea@plantekonsulenten.dk. 40229611

Efterafgrøder. Hvad ved vi? Hvad bør vi arbejde videre med? Planteavlskonsulent Bente Andersen, bea@plantekonsulenten.dk. 40229611 Efterafgrøder. Hvad ved vi? Hvad bør vi arbejde videre med? Planteavlskonsulent Bente Andersen, bea@plantekonsulenten.dk. 40229611 Vi står som på taget af et hus til en anden verden Jordbundens økosystem

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

ProduktionsDATA og FrøavlsFORSØG 2007/2008

ProduktionsDATA og FrøavlsFORSØG 2007/2008 1 ProduktionsDATA og FrøavlsFORSØG 2007/2008 2 ProduktionsDATA og FrøavlsFORSØG INDHOLD VÆKSTBETINGELSER 2007 3 ETABLERING AF FRØ I KORN SÅET PÅ DOBBELT RÆKKEAFSTAND 5 KVÆLSTOF OG VÆKSTREGULERING I ALM.

Læs mere

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering.

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering. HP-Pulp på tre måder. HP-Pulp i silo absolut laveste pris! Du får HP-Pulp til den billigste pris når du ensilerer i plansilo. Du får desuden et foder som er let at pakke og som har en enkel og rationel

Læs mere

Forsøgsplan fra Landscenter...Bilag. Reverering af FS. Kan det gøre Anderledes.. Tjek liste eller yderligere punkt opdeling hvor afkrydsning er mulig

Forsøgsplan fra Landscenter...Bilag. Reverering af FS. Kan det gøre Anderledes.. Tjek liste eller yderligere punkt opdeling hvor afkrydsning er mulig Indholdsliste VPnr. V20130011B... 3 VPnr. V20130030, NFTS-nr. 01-102-13-13... 4 VPnr. V20130041, NFTS-nr. 01-103-13-13... 5 VPnr. V20130021, NFTS-nr. 01-101-13-13... 6 Vinterraps Linier... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g. Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015

J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g. Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015 2 Indhold 3 Lederen 4 Målet på Stevns

Læs mere

EcoServe. Økosystem, funktioner og services af biodiversitet i græsmarker

EcoServe. Økosystem, funktioner og services af biodiversitet i græsmarker Projekt: EcoServe Økosystem, funktioner og services af biodiversitet i græsmarker Projektet er finansieret med tilskud under GUDP-loven fra Fødevareministeriet samt med tilskud fra Fonden for økologisk

Læs mere

Naturgræs Kunstgræs in cooperation with Fase 1 (2002) Observation: Græs og ukrudt vokser i kunstgræs Den lyse ide: Etablere en naturgræsbane i kunstgræs in cooperation with Vækst Naturgræs Kunstgræs

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Etablering af vintersæd

Etablering af vintersæd Plantenyt nr. 25 d. 21. august 2013 - Ændring efterafgrøder - Bladsvampe i sukkerroer - Etablering af vintersæd - Forsøg med bejdsemidler - Handelsgødning til vintersæd - Efterårsbehandling af frøgræsmarker

Læs mere

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret Oplysninger Kvælstof er en gas (luftart). Kvælstof kaldes også nitrogen. Kvælstof er i stand til at danne kemiske forbindelser med andre

Læs mere

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Af Lisbeth Mogensen 1, Troels Kristensen 1, Søren Krogh Jensen 2 og Karen Søegaard 1 1 Institut

Læs mere

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene?

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? 2011 vfl.dk Tolkning af jordbundsanalyser Med jordbundsanalyser får du vurderet den vigtigste del af dit produktionsapparat: jorden i dine marker. Resultater

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende notat om anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende notat om anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som miljøfokusområder i forbindelse med den grønne

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Industrihamp. Etablering

Industrihamp. Etablering Side 1 af 6 Industrihamp Interessen for hamp og hampedyrkning er stor mange steder i Europa. Det skyldes ikke mindst, at hamp har et stort udbyttepotentiale og mange anvendelsesmuligheder, som der er et

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Produktion af sukker baseret på sukkerroer har en meget lille udbredelse. Alt overvejende anvendes importeret rørsukker i den økologiske fødevareproduktion. Dyrkning af økologiske

Læs mere

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller C Dansk produceret protein Plantekongres 2014 Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller Fra jord til bord I dag ~1.000 ha konv. hestebønner I morgen? Side 2 Hestebønner i svinefoder Hvorfor er det interessant?

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

Teleledninger i landbrugsjord

Teleledninger i landbrugsjord Teleledninger i landbrugsjord 2009 Foto på forsiden: Frits Halvorsen A/S Indhold side Aftalens omfang... 3 Servituterstatning... 3 Afgrødeerstatning... 3 Erstatning for strukturskader... 4 Erstatning for

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris!

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! Udvikles og produceres i et samarbejde mellem Miljøfoder og Vestjyllands Andel. Findes i flere varianter, som tilgodeser de forskellige behov heste

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Oktober - November 2006 nr. 2

Oktober - November 2006 nr. 2 95. årgang 2006 Oktober - November 2006 nr. 2 Advanta-køb forstærker alliancen med Limagrain Oreby Gods satser på planteavl af høj kvalitet Foreløbige resultater fra årets frøavlsforsøg Hvordan fungerer

Læs mere

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus?

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Dr. Kurt Möller Institute of Crop Science Plant Nutrition Universität Hohenheim (Oversat til dansk

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012.

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012 Indhold Zynergi-nyt Kyllingerne kommer Ny postkasse med fradrag Opbygning af planterne Giv græsmarken et forårseftersyn Udlæg af græs Kapitelstakster Slutudbetaling

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Økologerne tager fat om den varme kartoffel

Økologerne tager fat om den varme kartoffel Landbrug og klima : Økologerne tager fat om den varme kartoffel Udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, ICROFS, Kalø Økologiske

Læs mere

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Side 1 af 6 Havre Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Foto: Jens Tønnesen Markplan/sædskifte Havre kan dyrkes på alle jordtyper. Ved dyrkning

Læs mere

Værdisætning af kulstofbinding i jord hvad betyder det for udbytter og dyrkningsegenskaber? Sander Bruun

Værdisætning af kulstofbinding i jord hvad betyder det for udbytter og dyrkningsegenskaber? Sander Bruun Værdisætning af kulstofbinding i jord hvad betyder det for udbytter og dyrkningsegenskaber? Sander Bruun sab@life.ku.dk Jordens organiske materiale på tværs af Europa Organisk materiale indhold (%) Ingen

Læs mere

Notat om bælgplanter og biodiversitet med mere i miljøfokusområder

Notat om bælgplanter og biodiversitet med mere i miljøfokusområder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 386 Offentligt Notat om bælgplanter og biodiversitet med mere i miljøfokusområder Udarbejdet af cand. agro. Bente Andersen for Foreningen

Læs mere

Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011

Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r O K T O B E R - N O V E M B E R I 2 0 1 1 I N r. 2 I 1 0 0. å r g a n g Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011 2 Indhold 3 Lederen

Læs mere

FarmTest. FarmTest. Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder. Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder

FarmTest. FarmTest. Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder. Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder Maskiner og planteavl nr. 75 2007 FarmTest Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder Maskiner og planteavl nr. 75 2007 FarmTest Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder Tidlig

Læs mere

Hercules Hestefoder Danskproduceret kvalitetsfoder - sæson 2011-12

Hercules Hestefoder Danskproduceret kvalitetsfoder - sæson 2011-12 Hercules Hestefoder Danskproduceret kvalitetsfoder - sæson 2011-12 Hercules Hestefoderserie Danish Agro Danmarks næststørste grovvarevirksomhed har mange års erfaring med at udvikle, producere og sælge

Læs mere

Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar.

Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar. Vinter - hvad nu? Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar. Det styrkes blandt andet gennem fodringen og særligt med grovfoder,

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl REGULERING AF UKRUDT Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl Forebyg at ukrudtet tager overhånd Undgå at ukrudtet spredes fra pletter rundt på markerne ved f.eks. jordbearbejdning

Læs mere

Oktober - November 2004 nr. 2

Oktober - November 2004 nr. 2 93. årgang 2004 Oktober - November 2004 nr. 2 Afpudsningsredskaber Bekæmpelse af græsukrudt Vikingerne er tilbage Vækstpotentiale for dansk frøavl DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade

Læs mere

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I - J U L I I 2 0 1 2 I N r. 6 I 1 0 0. å r g a n g Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011

Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011 Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011 Klaus Nielsen Tlf: 40 71 84 32 klaus.nielsen@basf.com Jakob Skodborg Jensen Tlf: 40 16 81 63 jakob.skodborgjensen@basf.com

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

Fra svineproduktion til frøavl Hybridgræs og vækstlagsoptimering Frøhøsten 2014

Fra svineproduktion til frøavl Hybridgræs og vækstlagsoptimering Frøhøsten 2014 Frøavl T i d s s k r i f t f o r O K T O B E R - N O V E M B E R I 2 0 1 4 I N r. 2 I 1 0 3. å r g a n g Fra svineproduktion til frøavl Hybridgræs og vækstlagsoptimering Frøhøsten 2014 2 Indhold 3 Lederen

Læs mere

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015

GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015 GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015 2 N-min generelt Hvad er N-min? I jorden findes kvælstof dels bundet i organisk form i f.eks. planterester og humus og dels i uorganisk form som nitrat og ammonium. Planterne

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Rådgivning hvor 1+1 =3 Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Emner Præsentation af bedriften Baggrund for deltagelse i grovfoderskolen Arrondering Mål og handlingsplan for grovfoderproduktion

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner v. Else Vils, VSP Temagruppemøde, Herning, 25. 26. maj 2011 DW130166 Alternative proteinkilder Emner: Ærter og

Læs mere

Kruset skræppe. FORSIDEN > Landmand > Projekter > Rodukrudt > Rodukrudt-typer : Fri for rodukrudt. Fri for rodukrudt BESKRIVELSE AF RODUKRUDT:

Kruset skræppe. FORSIDEN > Landmand > Projekter > Rodukrudt > Rodukrudt-typer : Fri for rodukrudt. Fri for rodukrudt BESKRIVELSE AF RODUKRUDT: MENU - LANDMAND Landmandsforsiden Landmands nyheder Avisen Økologisk Jordbrug Fagligt Team OMLÆGNINGSTJEK Projekter Fokusområder Foderformidlingen Kalender FAGLIGE TEMAER Bliv medlem Politisk kommentar

Læs mere