INDHOLD POLITIETS UNGSDOMS KLUB ÅRSSKRIFT Indledning side 5 v. Lene Friedrichsen. Lene Friedrichsen, vicepolitiinspektør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD POLITIETS UNGSDOMS KLUB ÅRSSKRIFT 2012. Indledning side 5 v. Lene Friedrichsen. Lene Friedrichsen, vicepolitiinspektør"

Transkript

1 POLITIETS UNGDOMS KLUB ÅRSSKRIFT 2012

2 INDHOLD 3 UDGIVET AF: ANSVARLIG: REDAKTION: LAYOUT: OPLAG: REKVIRERING: HJEMMESIDE: FORSIDE: BAGSIDE: Politiets Ungdoms Klub Lene Friedrichsen, vicepolitiinspektør PUK sekretariatet Steen Hansen, Købehavns Politi 150 eksemplarer PUK sekretariatet Puggaardsgade 2, 3., 1573 København V tlf / Foto optaget i PUK s nye aktivitet PUK Photo PUK Vesterbro på besøg på Station City, hvor udstyret afprøves. Indledning side 5 v. Lene Friedrichsen Forord side 7 v. formand Mogens Kjærgaard Møller Tak til fonde, legater og andre side 9 PUK s feriekoloni Vangegården side 11 PUK Gokart side 13 PUK Motocross side 19 PUK Photo side 23 PUK Sjælør Boulevard side 25 PUK Svømning Nørrebro side 31 PUK Svømning Valby side 35 PUK Vesterbro drenge side 37 PUK Vægttræning side 41 PUK s bestyrelse og sekretariat side 45 PUK s instruktører side 46 POLITIETS UNGSDOMS KLUB ÅRSSKRIFT 2012

3 4 5 INDLEDNING V. VICEPOLITIINSPEKTØR LENE FRIEDRICHSEN Lene Friedrichsen Vicepolitiinspektør Politiets Ungdoms Klub er en forening, hvis aktiviteter spænder vidt, og hvis indhold bygger på årelang erfaring omkring arbejdet med børn og unge. PUK har eksisteret i over 60 år og har i dag mere end nogensinde sin berettigelse i forhold til sit hovedformål, som består i at gennemføre kriminalitetsforebyggende foranstaltninger overfor børn og unge, som ikke umiddelbart er tilbøjelige til at deltage i almindeligt klub- og foreningssamvær. Det er vigtigt at følge med tiden og de unge, således at en forening som PUK altid tilpasser sig de unges virkelighed, og at det derved sikres, at børn og unge føler, at de kan relatere sig til klubben. Derfor har en af hovedopgaverne i 2012 været at sætte fokus på fornyelse, og at vi, der arbejder med PUK er innovative i forhold til de enkelte initiativer i klubben, samt at vi kan søsætte nye relevante aktiviteter. Indholdet i de enkelte aktiviteter følges derfor løbende af to medarbejdere i PUK-sekretariatet. Sekretariatet er forankret hos Den Kriminalpræventive Afdeling i Københavns Politi og har blandt andet til opgave at sikre de bedste betingelser for de næsten 30 politiansatte instruktører, som sørger for at PUK s forskellige aktiviteter fungerer som et fristed og læringsmiljø for unge. Aktiviteterne samt indholdet af de enkelte aktiviteter, som PUK indeholder, evalueres i et tæt samarbejde imellem PUK-sekretariatet og instruktørerne. Nogle aktiviteter tilrettes og nye opstår. Den seneste nye aktivitet, som er iværksat i PUK, er PUK Photo, hvor der er fokus på fotografering og de tekniske muligheder, der er i forbindelse med optagelse, redigering og print. Aktiviteten har fra sin opstart haft en meget stor søgning fra unge, og det er glædeligt, at denne aktivitet også har fået en del piger til at melde sig ind. Hvor PUK Photo har fokus på teknik og fotografi, så er der andre aktiviteter, som tager udgangspunkt i mere fysiske aktiviteter som for eksempel svømning, motocross og gokart. Fælles for alle aktiviteter er dog det sociale element, som er det, der er med til at flytte grænser og udvikle de børn og unge, som mødes og opbygger relationer til instruktørerne og hinanden. Jeg har haft fornøjelsen af at besøge nogle af aktiviteterne, og det gør altid et stort indtryk at se, hvor engagerede instruktørerne er, og hvordan de unge trives i samværet med hinanden. Den ganske særlige ramme, som her gives til de unge af instruktørerne i alle PUK aktiviteter, er uden tvivl med til at påvirke de unge, og netop de faste rammer og den gode relation imellem de unge i aktiviteterne og instruktørerne vil uden tvivl på sigt kunne gøre en forskel for den enkelte. En stor tak til de mange velvillige bidragsydere i form af fonde, legater og øvrige bidragsydere, som bidrager til at PUK som forening kan udfylde den vigtige rolle, den har for så mange unge.

4 6 7 FORORD V. VICEPOLITIDIREKTØR MOGENS KJÆRGAARD MØLLER Mogens Kjærgaard Møller Vicepolitidirektør I en turbulent tid, hvor der fokuseres meget på utilpassede unge, bandeskyderier mv., er det rart, at der er nogle konstanter, som vi kan regne med. En af disse er PUK, der igen i 2012 har demonstreret sit store værd og skabt flotte resultater i forhold til en lang række unge, der potentielt kunne være fristet af at bevæge sig ind i miljøer præget af kriminalitet. Medlemstallet i PUK har nu snart konstant gennem flere har ligget i størrelsesordenen medlemmer. Det har vi grund til at være stolte over med tanke på, hvor mange konkurrerende tilbud der findes til de unge i dag. Noget andet, som vi også kan være stolte over, er vore mange instruktørers indsats, og at der til trods for mange års engagement fortsat er den helt rigtige gejst til stede i arbejdet med de unge. Dette tager jeg som udtryk for, at instruktørerne fortsat finder inspiration i arbejdet, og at de finder dette såvel meningsfyldt som vigtigt. Vi kan ikke gennemføre indsatsen for de mange unge uden et godt og fortroligt samarbejde med en række andre myndigheder og institutioner. Her spiller Københavns Kommune en ganske væsentlig rolle, blandt andet gennem mulighederne for at benytte kommunens idrætsfaciliteter. Dette vil jeg gerne sige tak for. Jeg vil også gerne varmt takke de mange bidragsydere for deres villighed til fortsat økonomisk at bakke op om PUK s aktiviteter. En støtte, som er helt afgørende for, at vi her i Københavns Politi kan fortsætte vore bestræbelser på at holde så mange unge som muligt væk fra kriminalitet. Uden disse økonomiske bidrag havde PUK ganske enkelt ikke kunnet eksistere. Uagtet at vores samlede indtægter i de senere år er dalet med ca kroner, ser jeg dog med fortrøstning frem mod, at PUK også fremadrettet kan spille en væsentlig rolle i forhold til at kunne hjælpe en lang række rodløse unge. En af vore mest populære aktiviteter er fortsat Motocrossafdelingen. De miljøproblemer, der tidligere har været omtalt, er nu løst, idet banen ved Sjællandsbroen har fået en ny støjvold og er blevet miljøgodkendt for de næste tre år. Et helt nyt projekt, som blev startet den 1. oktober 2012 er PUK Photo, hvor 14 piger har meldt sig som interesserede. Pigerne laver blandt andet fotoopgaver og lærer om redigering og teknik i forbindelse med disse. Jeg håber, at vi på et tidspunkt kan lave en udstilling af pigernes billeder på Politigården eller et andet egnet sted. Jeg har ved tidligere lejligheder understreget vigtigheden af, at vi fastholder indsatsen for og engagementet i de unge mennesker, og vi skulle gerne have fat i endnu flere. Gennem PUK kan mange unge, der lever et udsat liv tæt på den forkerte vejbane, få et fast holdepunkt, der kan medvirke til at bringe dem helskindet igennem en ofte turbulent hverdag. PUK er med til at bibringe de unge en forståelse af, hvordan man agerer i et demokratisk samfund som det danske, og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at PUK har reddet mange unge fra at komme ud i en ond spiral som for eksempel medlemskab af kriminelle bander eller anden form for kriminalitet. Afslutningsvis vil jeg nævne, at vi i 2012 mistede Neils Peter Press, der har været med i PUK i 19 år og derved var den absolutte alderspræsident. Neils har gennem årene udført en fænomenal indsats for PUK, og der er rigtig mange unge, der resten af deres tid vil tænke tilbage med tak på hans store ihærdighed i forhold til netop dem. Æret være hans minde.

5 8 9 TAK TIL FONDE, LEGATER OG ANDRE Politiets Ungdoms Klub vil hermed rette en varm tak til nedenstående fonde, legater og andre, der med deres støtte har gjort PUK `s arbejde blandt børn og unge muligt i Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond Augustinusfonden Brødrene Hartmanns Fond Børnesagens Fællesråd C.W. Strandes Legatfond Carl August og Jenny Andersens Fond De Spannjerske Legater Den A.P. Møllerske Støttefond Det Arnstedtske Familiefond Det Warburgske Legat Direktør J.P. Lund og Hustrus Vilhelmine Bugge`s Legat Direktør, kaptajn J.J. Bahnson og Hustrus Legat Elna Vilstrups Legat til glæde for gamle og til støtte for unge Fabrikant Adolph Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond Familien Hede Nielsens Fond FLS Industries A/S`s Gavefond Fonden af 1982 Fonden af 8. Juli 1983 Frantz Hoffmanns Mindelegat Frimodt-Heineke Fonden Generalkonsul Einar Høyvalds Fond Generalkonsul Jens Olsens Fond Georg og Johanne Harders Legat Grosserer Andreas Collstrops og Søn Rudolf Collstrops Mindelegat Illum Fondet Julie Petersens Mindelegat Kaptajn J. Chr. Jensen og Hustru Magdalene født Schou`s Fond Knud Højgaards Fond Krista og Viggo Petersens Fond Lemvigh-Müller Fonden Louis Petersens Legat Palsbøll-fonden Politiken-Fonden Rockwool Fonden Rosalie Petersens Fond Simon Spies Fonden Snedkermester Axel Wichmann og fru Else Wichmann`s Fond Tryg Fonden Tømmerhandler Johannes Fogs Fond VKR`s Familiefond William og Hugo Evers Fond

6 10 11 VANGEGÅRDEN HUSET PÅ LYNGEN Vangegaarden er bygget i 1845 af Niels Nielsen fra Ordrup, som en lang lerklinet lenge som allevegne - med lo og stald i den ene ende. Saa byggede hans Søn, Niels Karl Nielsen, 3 fag Stald imod Nord, og saa forpagtedes Ejendommen ud på 10 Aar for en pris af 150 kr. pr. Aar for bygninger, 12 tønder Land og 2 Køer og en Kvie. Senere blev der bygget 2 Fag til Stalden, det kostede vist 375 kr. dengang. Saa var jeg, Niels Karl Nielsens Søn, jo i America og var paa Hønseri. Og vidste forpagtningen var ude, saa kom jeg hjem og købte det og begyndte Hønseri der. Og det er saa mig, der har bygget 2 smaa Fag til Stalden igen og alt det andet. Jeg boede der i 40 Aar. Det staar altsaa paa et Spær hvornaar der er bygget til Stalden. Det gamle Skøde fra vist 1850 er paa Høve Musæum. Saa der kan De faa nærmere oplysninger.... Sådan står der ordret i et gammelt dokument, der er fundet på Vangegården, som Huset på lyngen nu hedder. I dag er der hverken høns, kvier eller køer på Vangegården. De er skiftet ud med glade unge fra Politiets Ungdoms Klub. Feriekolonien Vangegården ligger i det smukke Odsherred tæt ved Sejrøbugtens dejlige strande. Kolonien er indrettet med stort køkken, undervisningslokale, 2- og 4-sengsværelser, bordtennis- og spillerum, spisesal og en lille opholdsstue. Udendørs er der rig mulighed for at spille fodbold, beachvolley, basketball eller dyrke andre udendørsaktiviteter. Feriekolonien Vangegården benyttes flittigt af de unge fra Politiets Ungdoms Klub, og det er et dejligt fristed for børn og unge. Her har de mulighed for at komme ud i andre omgivelser end stenbroen i København. De unge glæder sig hver gang de skal til Vangegården. Turene byder altid på store overraskelser, masser af frisk luft og ikke mindst god tid til samvær. På Vangegården er det de unge og voksne, som selv laver mad og rydder op igen. Dette sker som regel i bedste enighed, men ind imellem er det dog nødvendigt at genopfriske de indgåede aftaler om netop disse arbejdsopgaver. Et er dog helt sikkert. Når en tur til Vangegården er slut og transporten igen går mod København, så går der ikke mange timer før følgende spørgsmål gentagne gange bliver stillet: Hvornår skal vi til Vangegården igen?. Ud over aktiviteterne i PUK bliver Vangegården også benyttet af elever fra københavnske skoler, som bliver uddannet til at være skolepatrulje. Vi håber, at Vangegården i 2013 vil blive benyttet flittigt af Politiets Ungdoms Klub. Til sidste vil PUK rette en stor tak til Leif Esmark, der er vores bestyrer, og som passer godt på Vangegården.

7 12 13 PUK Gokart 2012 MEDALJER, SKADESTUEBESØG, NY PAVILLON OG INDBRUD... Vanen tro startede vi året op med at vedligeholde vores vognpark i Kapellet. Kapellet er vores værksted, som er beliggende på det gamle Øresunds Hospital på Østerbro, og som tidligere var et kapel. Alle karts blev skilt ad, renoveret, pudset og plejet efter alle kunstens regler. Drengene har hver især fået ansvar for én gokart. Ansvaret gælder både når der skal køres, og ikke mindst når der skal vedligeholdes. På den måde får de unge en langt større ansvarsfølelse for udstyret, og enhver mekaniker ville være misundelig, hvis de så, hvordan gokartene bliver pudset, passet og kælet for. Det var et stort arbejde at renovere kartene, men drengene gik til opgaven med krum hals og stort gå på mod. Godt hjulpet af de gamle medlemmer, som var gode til at sætte de nye ind i tingene og hjælpe til, lærte de hen ad vejen hele tiden noget nyt om, hvordan gokartene var skruet sammen. Vi har nu 11 velfungerende gokarts i fire forskellige klasser afhængig af motorstørrelse, dæk osv. og klasserne er også inddelt efter alder. Vi brugte også vinterperioden til at snakke om regler og normer inden for sporten og om, hvordan en motor fungerer. I april skete det, vi alle havde ventet på siden sidste efterår. Vejret og udstyret var klar til at vi igen kunne flytte ud på Københavns Gokart Bane på Amager. I år fik vi rådighed over en pavillon, som stod i nærheden af vores container. Vi fik også rådighed over en ny container, så vi nu har hele to. Pavillonen trængte til en del istandsættelse, så vi benyttede de første gange på banen til at skifte træbeklædning og male den. Efter istandsættelsen bliver den nu brugt til garderobe og opholdsrum, og med den nye container har vi nu fået god plads både til udstyr og mandskab. Nu kræver det blot en helt ny disciplin: nemlig disciplinen oprydning. Nogle gange kunne man godt ønske sig, at det var både instruktørernes og de unges mor, som gik til gokart. Så var der da en chance for en god gang oprydning. Ret skal nu være ret med en lille opfordring sagt i en kærlig men bestemt tone, klarer vi disciplinen meget godt. I lighed med tidligere sæsoner var de gamle rigtig gode til at sætte de nye ind i tingene på banen. Både hvad angår, hvordan man opfører sig, og hvordan man kører på banen. De nye fandt også hurtigt ud af, at der var mere køretid, hvis udstyret var i orden og blev vedligeholdt på den rigtige måde, så det ikke gik i stykker. En almindelig dag i PUK Gokart starter med, at vi mødes på banen kl , hvor man klargører og reparerer sin gokart, hvis der er noget galt med den. Fra ca. kl til kl er der kørsel på banen. På trods af at det er ekstremt fysisk krævende at køre gokart, udnytter drengene fuldt ud tiden til at køre, hvilket vi instruktører synes er fantastisk motiverende. I løbet af sommeren kørte flere af vores medlemmer med i Københavns Gokart Banes onsdagsløb, hvor gokartkørere fra hele Sjælland deltager. Dette resulterede i en flot samlet fjerdeplads for hele sæsonen til Omar og en tredjeplads i et løb til Hassan. Tillykke til Omar og Hassan ;-) I et andet løb var Hassan knapt så heldig, da han blev påkørt og måtte en tur på skadestuen. Hassans fod var forstuvet, og han havde slået sin hånd. Han blev heldigvis hurtig køreklar igen. Knapt så hurtigt gik det med gokarten.

8 14 15 Hele juli var Københavns Gokart Bane lukket. I den periode tog vi til Roskilde Racing Center og kørte en masse ræs. Det var super sjovt at komme ud og prøve kræfter med en anden bane. I oktober tog vi på weekendtur til Lalandia i Rødby. Turen var rigtig god for sammenholdet i gruppen, og det var en oplagt mulighed for både instruktørerne og de unge at lære hinanden bedre at kende. Turen var en meget vellykket, og det var nogle trætte men rene drenge, der kom hjem. I november var vi så uheldige, at der var indbrud i vores nye container på gokartbanen, og vi fik stjålet fire gokarts. Heldigvis blev de hurtigt fundet i forbindelse med en politisag fra Nordsjælland, og vi fik vores gokarts tilbage i en nogenlunde stand. Året sluttede med julehygge i PUK s klublokaler kaldet PUK Klubben. Det var en rigtig god aften med pakkespil og julehygge men med alt for få pakker til instruktørerne, syntes instruktørerne. Vi har ti medlemmer i vores aktivitet, men der er desværre en del af dem, som stopper nu. De er enten blevet for gamle til at forsætte i PUK, har fået nye interesser, job eller har for lidt tid, hvis både skole og venner skal passes. Det har været en rigtig god gruppe, som vi har været meget glade for at have i PUK Gokart. De har været super gode til at hjælpe de nye i aktiviteten og også til at sætte dem på plads, hvis det har været nødvendigt. Vi er nu startet op med nogle nye drenge, og vi glæder os til at få dem med ud på gokartbanen til foråret. Fra PUK Gokart vil vi gerne takke både vores nuværende og gamle medlemmer for et godt år. Vi vil ønske de unge som stopper i PUK Gokart alt mulig held og lykke med fremtiden. Mange af drengene kan bruge det, de har lært i PUK Gokart, da flere af dem arbejder i et privat Action Center med udlejning af gokarts mv. skønt at se! Jakob Olsson Martin Gregersen Jon Tue Andersen Nicolai Pedersen Niels Thaarup Rasmussen Anders Jensen

9 16 17

10 18 19 PUK Motocross blev et meget begivenhedsrigt år for PUK motocross. På den positive side har vi oplevet en stor medlemstilgang af nye unge, og vi har efterhånden fået en fast stamme, der består af ca. 8-9 unge, der kommer stort set hver gang. Efter kun 3-4 måneders medlemskab kan størsteparten af vores nye medlemmer klare det mest basale dvs. opstart og igangsætning af motorcyklen samt at køre selvstændigt nogle omgange på den mudrede crossbane på Amager. Det lyder umiddelbart ikke af så meget, men når man som ungt menneske først får iklædt sig alt sikkerhedsudstyret, får crossbrillerne monteret uden på den svedige styrthjelm og adrenalinen kører, så er det et stort skridt. Den største forhindring for de fleste nye medlemmer er deres forventning til egne evner. De starter med at stå på sidelinjen de første par gange og ser de øvrige unge fra PUK drøne af sted på en stor orange motorcykel med fuld gas ned ad en jordbane. De nye medlem tror så fejlagtigt, at det kan de da også gøre og mindst ligeså godt. Men det kan de naturligvis ikke, for de glemmer, at det kræver mange måneders fremmøde i PUK, for at kunne få det hele til at falde i hak. Iklædning af udstyr, sikkerhedskontrol af mc, træk ud til start, start af mc, udkobling, første gear, tilkobling (uden af gå i stå), gearskifte, fremadsyn, ben ud til siden i forbindelse med sving, stå op i fodhvilerne, balance i sving og på hop, give tegn til udkørsel af banen, stands motor, trække hen til container og så til sidst to timers vedligeholdelse af motorcyklerne. Pyha, der er ikke noget at sige til, at en 14-årig dreng er godt træt om aftenen, når han kommer hjem til familien. Groft sagt kræver en times kørsel på crosseren mindst 1½ times almindelig vedligeholdelse, og derudover kommer så eventuelle reparationer. Alle maskiner skal hver gang have skiftet luftfilter og køres retur til Politigården, hvor vi p.t. opbevarer motorcyklerne. Det leder os så frem til, at vi også er nødt til at nævne det negative, som er sket for vores aktivitet i Den 28. maj havde vi desværre indbrud i vores container på Amager, og tyvene stjal i alt 5 crossere. Alarmen blev aktiveret kl. ved 2-tiden om natten og kun 20 minutter efter, var crosserne væk. Et par måneder efter blev den ene (en 85 ccm KTM) fundet i Hvidovre, og den har vi fået repareret, så vi igen kan bruge den. Desværre mangler vi i skrivende stund fire motorcykler tre KTM 125 ccm og en Honda 100 ccm. Vi har intet hørt eller set til dem siden tyveriet. Det er meget ærgerligt, og det har desværre medført, at vi har måttet køre på lavt blus i en del af sæsonen. Der var hver gang mindst tre unge om en motorcykel, og vi måtte spare instruktørens hjælpekørsel på banen, for på den måde at have motorcykler nok. Vi tilstræber, at en instruktør kører med rundt på banen, så vi kan gribe ind ved styrt osv. og i øvrigt holde øje med, at alt kører efter reglerne. Vi håber derfor, at vi i løbet af 2013 får mulighed for, at indkøbe et par crossere som erstatning for de stjålne. De unge var også utroligt skuffede efter tyveriet, og de følte alle, at motorcyklerne var stjålet fra dem personligt og ikke kun fra PUK. Vi benyttede derfor lejligheden til at få os en god snak om dit og mit og om, hvorfor man ikke skal stjæle fra andre. De unge holdt i deres fritid øje med alt, hvad der var orange ligesom motorcyklerne, og

11 20 21 vi fik tit meldinger fra dem om, at de mente, at de have set PUK s motorcykler. Ud over at køre motocross på Amager motocrossbane på Lossepladsvej, så fik vi også lejlighed til at tage en tur i Hareskoven, hvor vi drønede rundt på mountainbikes. Vi lejede cykler og udstyr, og så gik det ellers over stok og sten i skoven. Heldigvis fik vi en gratis instruktør med fra udlejningen. Han kendte ruterne, og han underviste os alle i teknikken bag sikker kørsel. Det var tydeligt at vores unges evner fra motocross, kom dem til gavn, når de cyklede igennem skoven over grene og sten. Faktisk var det så slemt (læs godt ), at instruktørerne måtte træde godt til i pedalerne for at følge med de unge men vi er også mindst 25 år ældre, og de gamle ben var også godt ømme om aftenen. Vejret var perfekt til turen, og vi kan kun anbefale andre aktiviteter til at benytte sig af mountainbikes i Hareskoven. Det er fysisk hårdt, men oplevelsen gør det alle sveddråberne værd. Vi nåede også at køre gokart i Tårnby, og vores unge stod selv for arrangementet. De unge fik stillet et beløb til rådighed, og så skulle de selv ringe ud og få en god pris og derefter sørge for at snakke med udlejningen om alt det praktiske, og det lykkedes til fulde. Det var godt og lærerigt, at de selv skulle skabe kontakt og planlægge et arrangement i stedet for blot at få alt serveret på et sølvfad. Resultatet blev da også, at de unge fik en større ansvarsfølelse, da arrangementet var deres og ikke instruktørernes. Boldspil i gymnastiksalen på Kirsebærhavens Skole blev det også til. I de måneder, hvor jorden var frossen og vi derfor ikke kunne køre cross uden at ødelægge vores maskiner blev der bl.a. knoklet i gymnastiksalen, så vi kunne komme i nogenlunde form til starten af den nye udendørssæson. Normalt plejer vintermånederne at være den tid, hvor nogle af vores medlemmer falder fra, men i år var det ganske få, og de fleste af vores unge mødte som aftalt hver tirsdag og deltog i de planlagte aktiviteter. Det var vi instruktører super glade for. Så kære medlemmer og andre i PUK: Tak for alt i 2012 og vi glæder os til sæsonen Ove Hansen Kenneth Holm Svendsen Jens Mikkelsen Jesper Mathiasen Kim Wallbridge

12 22 23 PUK Photo 2012 PUK Photo er en ny aktivitet, som startede i november Aktiviteten henvender sig til drenge og piger, som går i 7. og 8. klasse, og som interesserer sig for fotografering og billedbehandling på et lidt højere niveau end almindelig dagligdags snapshot-fotografering. Til aktiviteten er der indkøbt digitale spejlreflekskameraer, flash, computere og billedbehandlingsprogrammer, som medlemmerne allerede nu flittigt har benyttet. I aktiviteten er der i øjeblikket 10 piger og flere er på venteliste. Selvom drenge også er velkomne, så har det vist sig, at der er størst interesse for kreativ fotografering blandt piger. PUK Klubben i Anker Heegaards Gade, hvor vi mødes hver onsdag mellem kl. 15 og 18, har to gange være omdannet til et fotostudie, hvor de unge har taget portrætfotos af hinanden og lært noget om rigtig lyssætning. Én gang har medlemmerne været sendt ud i marken med en opgave, som skulle fotograferes. Emnet var julestemning, som skulle fanges med kameraet. Grupperne kom efter 1½ time tilbage med rigtig mange fotos, som efterfølgende blev præsenteret for alle på klubbens tvskærm. Der var rigtig mange gode fotos, hvilket med alt tydelighed viste, at pigerne har interesse for fotografering og øje for det rette motiv. I tiden frem er det hensigten, at medlemmerne med jævne mellemrum skal på fotoopgaver ude i byen udstyret med kamera og et emne/tema, som skal fanges. Kommer der gode optagelser ud af disse ture, vil billederne blive printet i store formater, og hvem ved, måske vil de en dag blive udstillet i DGI-byen eller på rådhuset. Udover fotografering vil der også blive tid til hygge i klubben, biografture, tur på skøjtebanen osv. I december holdt vi juleafslutning med julebingo på Station City på Halmtorvet. Her var forældrene også inviteret med, og rigtig mange havde taget imod invitationen og var mødt op. På den måde fik de mulighed for at hilse på os instruktører og få svar på nogle af de spørgsmål, som de lå inde med. Tak for Vi glæder os til 2013, som helt sikkert byder på mange spændende oplevelser. Marianne Blandebjerg Claus Bjørn Nielsen Susanne Erlandsen

13 24 25 PUK Sjælør Boulevard 2012 PUK Sjælør Boulevard består pt. af syv drenge i alderen år, og drengene kommer fra Sydhavnen, Sjælør og området omkring Hanssted skole. Vi er to instruktører tilknyttet aktiviteten: Steffen Damtoft Madsen, som arbejder i Narkosektionen under Organiseret Kriminalitet i Københavns Politi, og Bent Haagensen, som er ansat i Den Kriminalpræventive Afdeling i Københavns Politi med Valby og Sydhavnen som sine arbejdsområder. Vi har aktivitet hver torsdag i tidsrummet fra kl til kl. 1800, og vi mødes med drengene på lokalpolitistationen i Valby har som så mange andre år budt på udskiftning af medlemmer i vores PUK-aktivitet. Vi har haft en fast kerne af drenge det første halvår af Disse drenge var i alderen år, og kom primært fra området omkring Lukretiavej. Drenge stoppede i aktiviteten i august og september. Det var desværre ikke en afsked, som var specielt positiv, da drengene udviste en mere og mere dårlig opførsel overfor hinanden og ikke mindst instruktørerne. Og selvom vi afholdt flere møder med drengene, var de desværre ikke indstillet på at indordne sig under de få retningslinjer, vi har i vores aktivitet. Vi besluttede derfor at stoppe arbejdet med denne gruppe af drenge. I efteråret 2012 fik vi kontakt til en helt ny gruppe af drenge, og vi ser meget frem til at fortsætte det gode samarbejde med dem i I aktiviteten har vi glæde af at kunne gøre brug af en gymnastiksal på Vigerslev Alle s skole. Her kan vi blandt andet spille fodbold, basket og hockey. Drengene er des- uden meget glade for at benytte gymnastiksalens udstyr, og vi laver en del springgymnastik og leger jorden er giftig. Hver anden uge benytter vi os af PUK Klubben i Anker Heegårds Gade. Det er vores indtryk, at alle de drenge vi har og har haft, er meget glade for at være i PUK Klubben. Der bliver gået til stålet ved bordtennisbordet, og bob-bordet er næsten helt slidt igennem. Bordfodbold, og det at hænge ud ved fjerneren med diverse spil er også et kæmpe hit hos drengene. Hvad sætter alle i vores aktivitet så specielt pris på ved at være i PUK Klubben? Det gode sammenhold, og det er især hyggeligt, når vi spiser mad, som nogle af drengene har tilberedt sammen med en af instruktørerne. Det er et fast ritual, at to af drengene ugen inden får til at opgave at sammensætte en spændende og interessant menu. Vi voksne forsøger med list at skubbe lidt til drengenes menuvalg, så det hele ikke går op i luftsteg og vindfrikadeller. Da vi har drenge med en anden etnisk herkomst end dansk, forsøger vi også at lave retter, som har sit udspring i nogle af drengenes mødres opskrifter. Det giver til tider nogle spændende menuer, hvor retterne kan være meget stærke. Madlavningen står drengene selv for godt hjulpet på sidelinjen af Bent Haagensen. Nogle af drengene er ikke just hjemmevant i et køkken, men det råder vi bod på. Vi kan se, at det går i den rigtige retning, og ingen er endnu ikke kommet til skade eller blevet indlagt.

14 26 27 PUK Klubben får instruktørerne også mulighed for at tale med drengene om løst og fast. Med de lidt ældre drenge har samtaleemnerne typisk været: piger, fester og hvad der sker i området i forhold til kriminalitet. Med de yngre drenge er det lidt anderledes. Her taler vi lidt mere om, hvad de laver i deres fritid, hvilke kammerater de har, og vi laver en del sjov og ballade med hinanden. Det vigtigste for os instruktører er, at vi lytter til drengene, at de har eller får tillid til os, og at vi kan give dem nogle gode råd i forhold til de udfordringer og problemer de har. Som beskrevet bruger vi PUK Klubben hele året, men om vinteren har vi udover PUK Klubben også andre aktiviteter, som primært er indendørs. Vi er alle meget glade for at tage i svømmehaller, og vi prøver at være alsidige og varierer derfor hvor vi tager hen. Vi tager i DGI-byen, Greve Svømmehal, Køge Badeland og Glostrup Svømmehal. Desuden har Valby fået sin egen helt nye svømmehal, som vi også har planer om at bruge i Da drengene er meget glade for at komme i vandet, har vi også om sommeren når den i korte glimt er her været på forskellige strande i København. For første gang i vores aktivitets historie hoppede samtlige drenge i vandet i Valbyparken i maj måned. Det var et syn for guder. Det var utroligt koldt, men samtidig også meget sjovt at stå og følge med kameraet. Aktiviteten hører hjemme i Valby, og det er dejligt, at vi tæt på politistationen har et så stort rekreativt område som Valbyparken. Vi bruger ofte parken til at spille fodbold i, og hvis der er noget der hitter, så er det at grille med drengene. Både store, små og voksne er helt vilde med grillmad, og pøller med brød skylles ned med kolde sodavand, som drengene har gjort sig fortjent til, når de har givet den gas på fodboldbanen. Når der skal ske noget andet, bruger vi også frisbeegolfbanen i Valbyparken til at få luftet drengene. En anderledes aktivitet, som de fleste faktisk synes er sjov og spændende. At tage til Grusgraven i Lynge for at se film i Danmarks eneste Drive Inn bio, er efterhånden blevet en tradition og et særdeles hyggeligt indslag. Der er bestemt noget at se på også udover filmen og hvis man er bilinteresseret, kan man virkelig få en på opleveren. Hvis man skulle have et godt øje til piger, så kan man også få en på opleveren dér. I år havde vi droppet smørrebrødet, og menuen stod på Grusgrav-burgers, fritter og colaer. Vi havde dog som traditionen byder medbragt klapstole, så vi fra forreste række til at starte med kunne nyde forårssolen. Vi så en dansk gyserfilm, og om det var spændingen eller forårskulden, der i pausen fik drengene til at trække ind i bilerne, vil for evigt stå hen i det uvisse. Frysende kunne drengene så varme sig på de medbragte godteposer, som vakte vild jubel. Ved midnatstid, da filmen var slut, stak vi næsen mod Valby, og hos de trætte drenge blev der virkelig savet igennem i bilerne på hjemvejen. Året har også budt på andre aktiviteter. Vi har bl.a. været på havnerundfart, og det er en hyggelig måde at se København på. Det giver os også en mulighed for at tale med drengene om byen og dens historie og muligheder. Vi har også været ude og spise på restaurationer med drengene bl.a. på Fisketorvet og på en græsk restaurant. Ud over at være i Drive Inn bio, har vi også været et par gange i Biffen, hvor vi har set spændingsfilm eller sjove film med danske Stand Up ere. Turen har i vintermånederne også gået til Big Bowl i Valby. Det er blevet til store kampe mellem de voksne og drengene. Det har været nogle spændende og sjove kampe, og det er kun fantasien, som sætter grænser for, hvilke kast nogle af drengene kan præstere. Når bowlingen er vel overstået uden erstatningskrav fra Bowlingcentret går vi gerne tilbage til stationen, hvor vi hygger os med lidt snacks, kage eller slik. Vi kommer ikke udenom, at vi har Danmarks bedste ungdomsbankospillere, som samtidig også er verdensmestre i at tage armstrækninger. Hvad vi ikke har af talent på bowlingbanen, har vi til gengæld på bankobanen. Drengene er virkelig ivrige, og der bankoes, så man bliver helt forpustet. I pauserne bliver der kræset om drengene med æbleskiver eller pandekager og gerne med varm kakao til ganen. Præmierne er tilpasset drengene, så her er ingen Rød Ålborg eller en halve grise, men slikposer og chokolade, og uanset præmiens størrelse, er der altid misundelige blikke når sidemanden råber Banko. Vi har desværre ikke været på weekendtur til Vangegården i år. Den planlagte tur blev aflyst, da vi skiftede alle drengene ud i aktiviteten. Men vi glæder os til i sommer, for her er det planen, at vi at skal på weekendtur til Vangegården med vores nye drenge. Juleafslutningen gik traditionen tro til gokartbanen på Carlsberg. Det var første gang, at vores drenge skulle køre gokart, og lad os sige det på denne måde: Ingen kom til skade og vi havde det smadder sjovt. Om vi har fundet den nye Jason Watt, må tiden vise, men drengene blev hooked på oplevelsen det skal der ikke herske tvivl om. Endnu en gang vandt Steffen Grand Prix et, og det forlyder endnu engang, at han må have bestukket dommerne. Efter de hæsblæsende runder gik turen til Jensen s Bøfhus, hvor vi indtog frokostbøffer og tag selv soft ice. Jensens Bøfhus kan ikke have haft den store avance denne dag. Softicemaskinen var rødglødende, og rygterne ville vide, at hver dreng samt en enkelt instruktør spiste minimum to liter is hver! Som vanligt ønskede vi hinanden god jul og godt nytår, og alle drengene fik lov at fremvise fem fingre på hver hånd og love, at de ville have ligeså mange fingre efter nytår. Vi ser meget frem til at arbejde videre med de nye drenge i Steffen Madsen Bent Haagensen

15 28 29

16 30 31 PUK Svømning Nørrebro 2012 Hver tirsdag træner vi i svømmehallen på Institut for Idræt på Nørre Alle. I hallen er der ud over et almindeligt svømmebassin også vipper (et og tre meter) samt børnebassin. Alt sammen giver rig mulighed for forskellige aktiviteter såsom banesvømning, dykning, redningsøvelser og legog handlebaner i vand. Ud over at svømme tager vi en gang om måneden ud i byen for at opleve noget andet. Disse særlige arrangementer/ture indeholder eksempelvis biografture, netcafé, Sharwamabar, tur på Bakken, Gokart og restaurantbesøg. I aktiviteten er vi tre instruktører, som alle har været tilknyttet PUK Svømning Nørrebro siden Vi har derfor efterhånden haft en del drenge gennem møllen, og mange er i dag blevet voksne. Flere af dem møder vi under vores daglige patruljekørsel, og det er altid med et smil på læberne, et ordentlig håndtyk og en positiv gensynsglæde fra begge sider. I dag består vores aktivitet af faste medlemmer i alderen år, hvoraf flere har gået i PUK Svømning Nørrebro et par år. En ny generation er så småt ved at trænge sig på, og de gamle har taget rigtig godt imod de nye bl.a. ved at hjælpe med oplæring i de interne regler, vi har. Det gælder alt fra alm. pli, hatten af indenfor, tale ordentligt til hinanden til armbøjninger/ straf, hvis man kommer for sent osv. I 2013 er det vores mål at komme på en tur i skoven med overnatning i det fri og nogle udfordringer i naturen. PUK s feriekoloni Vangegården i Vig skal også besøges. Normalt er det instruktørerne, der giver deres besyv på året der er gået. I år valgte vi at give ordet til nogle af drengene, som blev bedt om at fortælle om deres oplevelser med og af PUK. Deres indlæg kan læses nedenfor. Vi har tilladt os at korte indlæggene lidt ned, men ellers er det drengenes egne ord. Til sidst er det vigtigt for os at sige en stor tak til vores PUK drenge, som altid er i godt humør. ***** Thomas Grønnegaard Claus Kongsgart Nicolai Carlsen Abdul-latif: PUK er meget sjovt og aktivitetsopvækkende med masser af nye udfordringer. Jeg kan især lide når PUK instruktørerne presser os til at lave armbøjninger, englehop og mavebøjninger. Vi møder klokken 16 og starter med at klæde om i omklædningsrummet. Så går vi under bruseren og vasker os grundigt. Vi mødes inde ved svømmehallen og venter til PUK-instruktørerne kommer. Her begynder opvarmningen, der starter med løb, og så vælger vi en til at sørge for resten opvarmningen. Efter opvarmningen får vi at vide, hvor mange runder vi skal svømme. Når vi er færdige med det, så er der fri leg, hvor vi bestemmer, hvad vi godt kunne tænke os. I starten havde jeg svært ved at svømme, og jeg havde ikke så meget kontrol over, hvilke muskler jeg skulle bevæge. Jeg fik derfor særlig undervisning af PUKinstruktørerne, hvor jeg skulle starte med at svømme på begynderniveau.

17 32 33 Nu har jeg ingen problemer med at svømme, og jeg kan følge med i dagens program. Hussein: PUK er rigtig sjovt fordi vi altid laver det sjove. Jeg har de bedste svømmelærere (Nikolai, Thomas, Claus), og de lærer mig om disciplin, og de lærer mig at udføre de sværeste svømmeudfordringer. I starten kunne jeg ikke finde ud af at svømme, men så gav svømmelærerne mig træning, som var på mit niveau, indtil jeg kunne finde ud af at svømme. Vi træner alle sammen armbøjninger, mavebøjninger, rygbøjninger, englehop osv. Den sjoveste dag jeg har haft med PUK, var at da svømmelærerne lavede en masse af udfordringer, hvor vi f.eks. skulle dykke for at samle ringe, springe fra tremeter vippen med bind for øjnene og svømme så hurtigt som muligt. Når vi er i sauna, sidder vi og nyder dampen, fortæller hinanden vitser og snakker om, hvad vi skal lave næste gang. Tak til de bedste svømmelærer. Edon: Hej, jeg har haft det rigtig sjovt. Til juleafslutningen i PUK lærte jeg en masse nye fra PUK at kende. Det var også sjovt på netcaféen, og vi gik bagefter til et sted, hvor vi alle spiste og snakkede med hinanden. I er søde at til at betale for os, så vi kan få noget at spise. Det er godt at en fra min klasse også går i PUK. Så er man ikke alene. Det er rigtig godt at være med de andre på netcafé og på McDonalds. Alle er rigtig søde, og det bliver sjovere og sjovere at være sammen med jer. Der er mange drenge, der er rigtig store, men jeg har det sjovt alligevel. Men jeg vil ønske, at der var nogen flere på min alder. Så ville det være endnu sjovere. Lonni: PUK er et sjovt sted, hvor vi har et godt sammenhold, og vi har det godt med hinanden. Dem der arbejder i PUK er også søde, sjove og rare at være sammen med, og svømningen er sjovt men også hårdt. Jeg kan godt lide når vi laver en slags håndboldkamp i vandet. Det er grineren, og det er motion på en sjov måde, og stemningen er også god. Det er rare mennesker, vi er sammen med. Alle er venner, og næsten alle bor i området og har nogenlunde samme stil. Miqdag: PUK har været sjovt, underholdende og spændende. Vi har arbejde og kæmpet os til et-kilometer-mærket. Vi har været på forskellige ture, bl.a. har vi været i biografen, til gokart, på netcafé, i Glostrup svømmehal, til bowling og meget mere. I 2007, tog vi til PUK s feriekoloni Vangegården i Vig. Vi nød weekenden, hvor vi kunne smage os til naturen og hygge os med masser af socialt samvær. Siden vi var af sted, har drengene og jeg stort set kun spurgt til, hvornår vi skal af sted igen. I 2011, tog vi på udflugt til Uggeløse Skov i skolernes efterårsferie, og vi havde et par dage i den fri natur. Det blev til bålmad, natløb efter soveposer og overnatning i lavvu, som er en moderne udgave af en indiansk tipi. Turen har vi tidligere prøvet med andre unge i vores aktivitet og resultatet var Fantastisk!. Jeg håber på, at PUK forbliver, og jeg håber, at mange mange år endnu vil blive fede og fantastiske. Jeg har haft fætre og brødre, som har gået i PUK Nørrebro. De har fortalt, at dengang var det ikke det samme som i dag. Dengang var der mere frihed men mindre træning. Dengang var der også flere penge, mere mad, mere sjov og ballade. Nutidens PUK er blevet hårdere, strammer, sjover (måske) og mere spændende. Selvom vi ikke har prøvet noget stort i år, så står dørene åbne til nye og sjove oplevelser. Markus: Jeg syntes PUK er et meget godt sted. Vi har et godt venskab. Bare det at lave noget fælles med sine venner, det er også luksus. Det er godt at svømme, og så koster det jo ikke en skid! Der er en meget god stemning, og nogle gange laver vi andre ting. Vi spiller blandt andet vandhåndbold og får samtidig en masser af motion, uden at vi tænker over det. Den af legene jeg bedst kan li, er den, hvor der er mange lege på en gang, og hvor man får point, hvis man vinder en leg. Der er også gode vipper og legetøj inde i svømmehallen. Der er også en sauna, som vi bruger meget ofte. Der er også nogen gange hvor svømmehallen har lukket, men så redder de den hurtigt med McD, is eller fodbold. Ahmad: Puk er et sjovt og velhavende sted, hvor alle kan komme. Det er et sjovt og rart sted, hvor alle kan få meget motion. Det er et fredeligt og afslappende sted for alle. Det er meget rart, at det ikke koster noget, og at man kan få god motion. De voksne er søde og rare. Alle synes, at det er mega sjovt og hyggeligt at være der. PUK er et godt sted og komme, hvis man ikke kan svømme, eller hvis man ikke ved, hvad man skal lave i sin fritid. Det er, hvad jeg vil sige om PUK. Det er min mening og det vil det altid være. Gavin: I dag har vi spillet bold, og vi svømmede og havde det sjovt. I et spil var vi delt i to hold og stod i hver ende af bassinet. Så skulle man ramme nogle forhindringer midt i svømmehallen. Det hold, som ramte fleste ting, fik flest point. Desværre var det andet hold som fik skudt flest ting ned, men det var sjovt, selvom vi tabte. Bagefter fik vi lov til at springe fra vippe. Jeg er ikke så god til at svømme endnu, så jeg springer ikke fra vipper, men der var nogle af de andre, som kunne lave bomber og salto er, men der var også nogle som lavede maveplaskere. Jeg håber at jeg bliver god til svømme i 2013, så kan jeg nemlig også springe fra vipper.

18 34 35 PUK Svømning Valby 2012 I vores aktivitet har vi tilknyttet ni unge i aldersgruppen år. Antallet er nok nær det maksimale, som vi kan have i aktiviteten, hvis der udover leg, pjat og pjank også skal være plads til personlige snakke og nærvær. Nogle af drengene er flyttet til andre steder i byen, men vi er glade for, at de stadig har lyst til at være sammen med de andre i PUK og os instruktører også selv om afstanden er blevet længere. I øjeblikket har vi et rigtigt godt hold drenge, som vi håber har lyst til at blive i PUK i flere år. Det gode ved de drenge, vi har i øjeblikket, er sammenholdet og den åbenhed de viser overfor andre nye, der kommer ind i aktiviteten. Vores aktivitet har som hovedregel svømning to gange om måneden. Dette foregår mest i Vestbadet, Glostrup Svømmehal og en gang imellem andre steder som f.eks. Køge badeland. Drengene svømmer alle sammen så godt, at de både kan springe på hovedet og maven fra de store vipper samt være med i det dybe bassin uden korkbælte eller badevinger. Når vi ikke svømmer laver vi andre aktiviteter. Vi kommer i PUK Klubben i Anker Heegaards Gade, hvor vi spiller airhockey, bordtennis, ser film og snakker om aktuelle emner, som rør sig i medierne eller emner, som påvirker vores unges hverdag. Året har også budt på nogle ture i biografen og besøg hos politihundene, som altid er et stort hit. Det at kunne få en hund til at bide i det specielle bideærme, uden at kunne mærke det, er for drengene helt fantastisk. Bowling er selvfølgelig også et hit, og her er alle blevet så gode, at der virkelig er hård konkurrence om pladserne. Vi låner stadig Lykkebo Skoles hal, hvor vi for det meste spiller fodbold. Hvis vejret er godt spiller vi også udenfor hallen eller på Damhus Engen. Vi takker endnu engang for den store velvilje, som skolen giver, når det kan passe ind i deres program for hallen og banen. Vi har et rigtig godt samarbejde med forældrene til vores drenge. Alle forældre er glade for aktiviteten, og vi får jævnlig en snak med dem om de forskellige udfordringer, der er forbundet med at have børn i års alderen. Det kan være ting, der er sket i eller udenfor skolen, hvor vi sammen med forældrene og drengene får løst nogle små problemer, så de ikke vokser sig store. Derfor vil vi takke jer forældre for jeres åbenhed og samarbejde med os. Vi har to traditioner i vores aktivitet. Vores sommer afslutning og vores julebanko. Begge gange holder vi det hjemme hos Preben. Om sommeren er det grillen, der kommer frem, mens vi i pauserne i spisningen spiller fodbold og springer på trampolin. I december er det julebanko. Her bliver der nydt julegodter, og der bliver spillet banko med præmier og gaver til drengene. Det er rigtig god hygge i bedste forstand. Igen i år fik vi instruktører også en gave af én af drengene. Det varmer selvfølgelig utrolig meget og frembringer altid en klump i halsen og en lille tåre i øjenkrogen. Tak til alle vores PUK drenge for endnu et godt år. Michael Bjørkman Preben Johannesen

19 36 37 PUK Vesterbro 2012 PUK Vesterbro består for tiden af 6-7 drenge i alderen år. Aktiviteten har været i gang i 11 år, og vi mødes fortsat hver torsdag fra kl til 1800 med udgangspunkt fra Station City på Halmtorvet. Vi er tre instruktører tilknyttet aktiviteten alle tre med tilknytning til Station City. Én fra efterforskningsenheden, én fra beredskabet og én med erfaring fra lokalpolitiet. At alle instruktørerne i aktiviteten kommer fra Station City er en stor fordel, idet vi har lokalkendskab og har mulighed for at møde de unge i vores almindelige politiarbejde. I starten af året var vi oppe på medlemmer. Desværre var der 3-4 drenge, som skabte megen uro og søgte konfrontationer med de andre drenge i aktiviteten og med instruktørerne. Dette kulminerede på en bowlingtur, hvor drengene opførte sig på en så uacceptabel måde, at de blev bortvist fra aktiviteten på dagen og fik tre ugers karantæne. Dette fik en uventet god indvirkning på resten af medlemmerne. De respekterede, at der var en grænse, og at det fik konsekvenser, hvis man brød denne, og de var helt enige i beslutningen. Efter episoden blev gruppen meget mere harmonisk. Drengene havde det meget bedre indbyrdes, og vi instruktører fik en meget mere personlig kontakt til drengene. Først efter ca. 3 måneder dukkede de bortviste drenge op igen, og allerede ved deres ankomst virkede de ligeglade, og de skabte igen meget uro. De fik fortalt, at de ikke længere var velkomne i PUK, da de ikke havde givet lyd fra sig i 3 måneder, og at de i øvrigt stadig opførte sig på en måde, som vi instruktører ikke ville acceptere. Grænser, konsekvens og ærlighed som hele vores aktivitet har nydt godt af. I løbet af året gjorde vi ofte brug af vores svømmekort til DGI byen, hvor drengene nød varmtvandsbassinet og saunaen samt div. svømmekonkurrencer. Efter en badetur slutter vi traditionen tro af med spisning på den for os legendariske Sivas Kebab, hvor vi får snakket med drengene om deres hverdag på godt og ondt. I de kolde vintermåneder er biografture et hit. Drengene får før filmen en skilling, som de selv må bruge til slik. Drengene beviste gang på gang, at de er blevet mere modne, og de kan nu forholde sig roligt under en hel film uden indblanding fra instruktørerne. Da foråret kom, var det instruktørernes klare opfattelse, at vi skulle ud i det fri efter en lang kold vinter, og vi kørte derfor til Hellerup Havn og spiste en legendarisk Lydolph-is, mens vi kiggede ud over vandet. Det var derfor også en stor fornøjelse at besøge Amager Strandpark, hvor der blev dystet i beachfodbold. For den kommende sæson er vi instruktører blevet enige om, at det er vigtig at drengen bliver udfordret fysisk, og hvis de får brændt noget energi af, forløber alt mere glidende. Af fysiske aktiviteter kan nævnes boldspil af en hver art i en lånt gymnastiksal. Fodbold, høvdingebold og især basketball er et kæmpe hit, og der bliver kæmpet til sidste blodsdråbe, så længe der er Yankiebar til vinderne. PUK Klubben i Anker Heegårds Gade ligger dejlig tæt på Station City, der er vores mødested. Drengene nyder lokalerne, hvor konkurrencer i bordtennis og bordfodbold er i høj kurs. PlayStation 3 og fjernsyns-kig er også gode underholdningsmuligheder.

20 38 39 I Klubben laver vi for det meste selv maden. Drengene er meget engagerede og har forbløffende gode færdigheder indenfor madlavning. Vi har f.eks. lavet kylling i karry, burgere og pandekager. I årets løb var der enkelte kulturelle oplevelser. Vi var bl.a. til teaterforestillingen Debut. Det var en anderledes men god oplevelse for drengene. Der var en integreret og interessant debat mellem skuespiller og publikum, og det fangede drengenes opmærksomhed. Vi var også en tur i Parken til pokalfinale mellem FCK og Horsens. Drengene og de voksne var i højt humør og nød kampen, som i sig selv ikke var særlig underholdende, men rammerne omkring med tilskuere og stemning var det hele værd. Inden sommerferien holdt vi afslutning med den traditionsrige tivolitur, der også er en god motivationsfaktor for at dukke op efter en lang sommerferie. Her blev både store og små sluppet løs i den gamle have, og efter nogle timer var alle trætte og rundtossede efter at have kørt op og ned og rundt og rundt. Dejligt med et sådan sted lige i centrum af København. Efter Sommerferien forestod den længe ventede weekendtur til Vangegården, som er PUK s feriekoloni i Nordsjælland ved Vig. En god øvelse i samarbejde og fællespligter. Hele weekenden blev deltagerne inddelt i mad/oprydningshold, og alle overraskede instruktørerne med deres gåpåmod og engagement i at få madlavning, oprydning og rengøring til at hænge sammen. En sand fornøjelse. I år havde vi arrangeret natløb i en skov, der var så mørk, at den fik selv den mest hardcore Vesterbrogangster til at ryste i bukserne. Bagefter var alle meget stolte over præstationen. Traditionen tro var vi også i Sommerland Sjælland, hvor der ud over forlystelser også er et vandland, som alle drenge og voksne elsker at boltre sig i. Herudover har vi været på Ripley s museum, på stranden, til lasergame, haft madlavning i Klubben og været på en Strøgtur. Vi har også være på rundvisning på politistationen Station City på Halmtorvet. Her kunne drengene se en ægte detention, sidde i en politibil og til sidst få en sodavand og en god lang snak. I slutningen af året var der stadig godt gang i aktiviteten. Der er kommet stabilitet og drengene møder kontinuerligt og deltager positivt i alle arrangementer. I december holdt vi vores årlige juleafslutning med bingo. Alt gik godt og drengene opførte sig eksemplarisk. Der blev uddelt præmier og drengene spiste sig mætte i æbleskiver og slik. Instruktørerne gik nu heller ikke hjem med tomme maver. I fremtiden vil vi fortsat satse på at komme ud i det fri, så de unge kan få rørt sig. Når vejret bliver lidt lunere skal der bl.a. spilles fodbold i Søndermarken og løbes på forhindringsbanen ved Uggeløse Skov, og når det bliver rigtigt varmt tager vi til stranden. Herudover vil vi prøve at få gang i crossfittræning, så alle i aktiviteten kan komme i bedre form. Vi skulle jo gerne kunne præsenteres ordentlig på strandene. Weekendture til Vangegården og måske Lalandia har også en høj prioritet, da sådanne ophold er gode for sammenholdet i gruppen og det gælder alle relationer mellem drenge og instruktører. Det er også af stor betydning, at vi plejer fællesskabet på en anderledes måde, da drengene selv skal være med til de huslige pligter som f.eks. at lave mad, vaske op og gøre rent. De lærer her meget om social adfærd og god opførsel. Det er en begivenhed de ser frem til med glæde og længsel. Endvidere vil fortsat forsøge have et tæt samarbejde og en god kontakt til skolerne, klubberne og lokalcentret på Vesterbro. Alt i alt har det været et godt år for PUK Vesterbro. Vi har nu en kerne af drenge, som har holdt ved i over to år, og vi glæder os til at få endnu flere gode stunder sammen med dem i fremtiden. Morten Ivanhoe Aslak Katarzyna Kawicka Lasse Kallehauge

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning... 3 v/lene Friedrichsen. Forord... 4 v/ formand Mogens Kjærgaard Møller. Tak til fonde, legater og andre...

Indholdsfortegnelse. Indledning... 3 v/lene Friedrichsen. Forord... 4 v/ formand Mogens Kjærgaard Møller. Tak til fonde, legater og andre... Indholdsfortegnelse Indledning..................................................... 3 v/lene Friedrichsen Forord......................................................... 4 v/ formand Mogens Kjærgaard Møller

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV SÆSON AVISEN 2012 VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV Artikler Jonas stopper Jonas stopper i morgen Og på mandag kommer Martin Jensen herover Og er fast hver dag. Mad uger Der er mad uger

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Månedsplan April Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Impulsen Onsdag 3-4 Torsdag 4-4 Kaninspring m. Mia Fredag 5-4 Kaninmøde - Uge 15 Jørgen madbar Mandag 8-4 67`er Night m. Mette

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011 Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011 Kom i klub det er snart vinterferie! Før jul var der rigtige mange medlemmer i klub, så der er måske ikke noget at sige til, at du tager en slapper. Men, men,

Læs mere

TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV.

TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV. TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV. Ny tilmelding til Tweenklubben sæson jan. juni 2012. Andet halvår af Tweenklubbens sæson begynder pr. 2 jan. 2012. Og nu har du mulighed for at

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda Kom og vær med når første sæson af Rødding på KRYDS & TVÆRS løber af stablen. Der bliver mulighed for at prøve kræfter med en masse sjove og fornøjelige aktiviteter for både store og små, unge og gamle.

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Teambuilding Møder Events. KonferenceR

Teambuilding Møder Events. KonferenceR Teambuilding Møder Events KonferenceR MARCUSSENS & ARENA ASSENS LAD MARCUSSENS HOTEL & ARENA ASSENS DANNE RAMMEN OM DIN NÆSTE KONFERENCE Konference, events og teambuilding Individuel sparring, rådgivning

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen)

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen) Info- & Forældremøde Ungdomsklubben PLUTO indbyder hermed nye som gamle forældre til opstarts Info- & Forældremøde for sæsonen 2012/2013. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse

Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse I det kommende skoleår vil eleverne fra 3.-7. klasse have valgfag 2 sammenhængende lektioner hver torsdag i normale skoleuger. Eleverne vil have mulighed for

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011. Vil du med?

SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011. Vil du med? SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011 Vil du med? Hej gymnast! Kunne du tænke dig nogle superfede og aktive dage fyldt med sjove oplevelser? Så skynd dig at overtale din bedste ven/veninde og tilmeld dig

Læs mere

FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2012

FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2012 FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2012 Der er mange gode grunde til at dyrke sport i ens sommerferie. Det er forskelligt hvor meget sport man vi kunne dyrke og derfor vil det for nogen handle om at holde

Læs mere

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012 Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012 Åbent Hus tirsdag den 1. maj kl. 18.00 19.30 Tilmeld online fra onsdag d. 2. maj kl. 18:00 på: www.gjellerupsvommeklub.dk Sæsonkalender Åbent hus på Hammerum Friluftsbad

Læs mere

FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2015

FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2015 FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2015 Der er mange gode grunde til at dyrke sport i ens sommerferie. Dette dokument er en hjælp til alle jer der ønsker at være i så god en form som mulig, når vi mødes igen

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Måske har du nu gået i Sfo i fire år, og du glæder dig til forandring, og du glæder dig til at kunne bestemme

Måske har du nu gået i Sfo i fire år, og du glæder dig til forandring, og du glæder dig til at kunne bestemme Med dette introduktionshæfte vil vi gerne byde dig velkommen som medlem i Fritidsklubben Viadukten. På de kommende sider vil vi gerne fortælle både dig og dine forældre, lidt om de muligheder det giver

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2013

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2013 Gjellerup Svømmeklub Sommer 2013 Åbent Hus tirsdag den 30. april kl. 18.00 19.30 Tilmeld online fra onsdag d. 1. maj kl. 18:00 på: www.gjellerupsvommeklub.dk Sæsonkalender Åbent hus på Hammerum Friluftsbad

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Personale! Pia K. Jensen Leder. Startede i huset i 1985.

Personale! Pia K. Jensen Leder. Startede i huset i 1985. Personale! Pia K. Jensen Leder Startede i huset i 1985. Uden forkundskaber røg jeg lige på køkkenet, og bagte hver dag til 150 børn. Siden fik jeg flere timer, og tog til sidst klubuddannelsen hvorefter

Læs mere

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid.

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Hurlumhejdage i Herning Et samarbejde mellem Herning Bibliotekerne Midtjysk Fysioterapi Herning Svømmehal Herning Fremad Fodboldeksperimentarium Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Herning Svømmehal Leg

Læs mere