Gangsportsforeningen LANDSTRYGERNE. logo fra Logo fra 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gangsportsforeningen LANDSTRYGERNE. logo fra 1990. Logo fra 2014"

Transkript

1 Gangsportsforeningen LANDSTRYGERNE logo fra 1990 Logo fra 2014

2 Denne lille pjece skulle gerne vise lidt om, hvad der er sket de sidste 40 år i Gangsportsforeningen LANDSTRYGERNE. Det har været lidt af et puslespil, men også rigtig sjovt at grave alle disse oplysninger frem. Jeg vil ikke garantere, at alle årstallene for, hvor mange år hver formand / kasserer / redaktører har siddet, er korrekt, men jeg tror og håber, det er tæt på. For at få alt dette på plads, er der en masse mennesker jeg skylder en tak. Først og fremmest Elisabeth Degnbol - Esbjerg, som ved hjælp af stempelbøger, blade og en god hukommelse, har kunnet huske rækkefølgen af formænd m.m. Lene Hansen Varde, for at hun har sagt ja til at gennemlæse og revidere pjecen. Også en tak til Hans Peter Bech - Varde, Jørgen Damgaard - Varde, Helle og Poul Erik Johansen - Vejle, Mona og Arne Thomsen - Varde, Anne Marie og Ejvind Larsen Varde, Inger Lise og Ole Østergaard - Esbjerg, Martin Bech - Varde, Gunner F. Nielsen Ikast, Aase Jensen - Ansager m. fl. for diverse oplysninger. TILLYKKE MED JUBILÆET godt gået. Marcher m.m.: Fra 1974 til 1979 er der blevet gået Karlsgårdemarch. I 1980 ændrede den navn til Varde Bymarch. Første gang vi havde Unicefmarch var i Den eksisterer stadig, nu som Velgørenhedsmarch. Den startede med afgang fra Turistkontoret, men senere blev startstedet flyttet ud på Lunden, hvor det stadig er. I 1980 startede Varde Bymarch. I 1993 skiftede den navn til Vardemarch. Der var start og mål på den gamle Sct. Jacobi skole, senere fra Lykkesgårdsskolen. Marchen stoppede i Julemærkemarch er i 2013 blevet afholdt for 37. gang, så den må være startet i Landstrygerne har været med siden Varde Center March startede i 1978 og sluttede i Fra 1983 til 1985 havde vi en march der hed Vestjydemarch. Fra 1986 afholdt vi Kartoffelmarch fra Alslev skole. Den stoppede i Birthe Rosendal Fischer 2 3

3 Første gang man kan se Naturvandring er i Dengang startede marchen fra Thorstrup skole. Senere blev det Janderup skole og senere fra møbelforretningen Alexandersen. I dag er det fra Skadehøjvej her i Varde. I 1992 startede Sct. Hans Vandringen, som stadig eksisterer. Første gang Orienteringsmødet i marts er nævnt er i Jeg ved ikke om det har været afholdt før. Vi arbejdede i flere år sammen med Sydvestjysk Fodslaw. Der er lidt usikkerhed om, hvornår den forening blev nedlagt, men det var omkring Hver vinter siden i hvert fald siden 1991, har medlemmerne stået for at lave vintertræningsture. julemotionstur. I mange år deltog vi også i Hærvejsmarchen, i Svendborgsundmarchen, i Hærvejsmarchen og i Fur Rundt m.fl. Desuden har vi haft deltagere på samtlige af DGaF s vandreuger i udlandet, på Hærvejsvandringen, til Bornholm Rundt, til Neimegen, til DGaF s vandreuge i Grønland (er kun afholdt en gang), til Bodensee Vandringen, til Nordkap, på ture i Norge, Sverige, Tyskland, Østri, Tjekkiet og sikkert flere steder. Fra LANDSTRYGERNE har vi også haft medlemmer siddende i div. bestyrelser. I DGaF s hovedbestyrelse har siddet Svend Erik Svendsen, Ib Neergaard og Birthe R. Fischer (DGaF er i dag fusioneret med DAF). I DMF s regionsudvalg har Birthe siddet (udvalgene er i dag nedlagt) og i DMF s hovedbestyrelse har Birthe også siddet. I 1993 startede vi et samarbejde med Jydepotterne og lavede Midtjysk/ Vestjysk Weekend vandring, som stoppede i Ud over de marcher der her er nævnt, har vi altid haft deltagere til Vesterhavsmarchen, Ho Vandringen (er ophørt), Fanømarch (ophørt), Blåbjergmarch (ophørt), Eventyrmarch (ophørt), Lyngmarch (ophørt) og 4 I 1967 blev FIVO dannet. I bestyrelsen sad to aktive mænd Laurids Larsen og Hans Peter Bech. De blev enige om, der manglede en vandreforening i Varde, og altså startede de en. 5

4 1974: Fra 1967 til 1974 fungerede Vandreforeningen som en slags løsgænger under FIVO. I FIVO s bestyrelse sad på dette tidspunkt også Jørgen Damgaard. Den 23. februar 1974 blev foreningen selvstændig og der blev afholdt en stiftende generalforsamling på Ungdomsgården (Varde Vandrehjem). Foreningen fik navnet LANDSTRYGERNE. Der blev valgt en bestyrelse og der blev vedtaget love. Foreningen skulle være for både gående og cyklister. Kontingentet blev sat til: Familiekontingent: kr. 25,00 Voksne: kr. 15,00 Børn: kr. 10,00 Den første formand/sekretær blev Laurids Larsen, som også var næstformand i FIVO. Den første træningstur blev afholdt den 30. marts. Starten gik fra Varde Centret. Der deltog 20 på vandreturen og 2 på cykelturen. Træningsturene var indstillet i sommerhalvåret, men blev genoptaget i efteråret. De foregik om lørdagen. Første udenbys march var Vojensmarchen, som foregik søndag den 28. april Samme år var der en flok på 7 der deltog i Hærvejsmarchen. Den første march de lavede hed Karlsgårdemarch og den blev afviklet den 1. september Den startede fra pladsen ved Karlsgårdeværket og sluttede ved Thorstrup skole. 6 Til at sætte marchen i gang, havde de allieret sig med turistchef Kreilgaard fra Varde. Der deltog 105 gående og 36 cyklister. 1975: Første gang der afholdes Unicef march med start fra Turistkontoret. Starten blev sat i gang af Varde Blæseorkester. Overskuddet var på kr. Vandreture og cykelture bliver delt. Der indledes samarbejde med Kasernen og Orienteringsklubben. 1976: Træningsturene bliver lagt til tirsdag og torsdag aften. 7

5 1977: Laurids Larsen stopper som sekretær og Hanne Nielsen overtager. Karlsgårdemarchen afvikles uden deltagelse af cyklister. Den 3. november afgår Laurids Larsen ved en pludselig død. LANDSTRYGERNE tilmeldes Dansk March Forbund (DMF). 1978: På generalforsamlingen den valgtes som ny formand Hans J. Grün. Kontingentet blev som følgende: familier: 30 kr. voksne: 20 kr. børn: 15 kr. Træningsturene bliver indtil 2. maj lagt på søndag kl med start fra Varde Torv. I sommerhalvåret bliver de lagt til tirsdag aften kl med start samme sted. Der oprettes en march der hedder Varde Center March. 8 Den blev afholdt søndag den 21. maj med start af borgmesteren. Der var 186 deltagere. Der blev afholdt en Frihedsmarch torsdag den 4. maj med start fra Varde Centret kl Der var 86 deltagere. Karlsgårdemarchen afvikles for sidste gang med start fra Thorstrup. Der var 400 deltagere. Vi får mødelokale på Fritidscentret hvorfra træningsturene starter, men møder bliver afholdt i Bikuben. Første gang der afvikles Julemotionstur, som afholdes den 3. december. Startstedet nævnes ikke, men der er afslutning i Bikubens mødelokale med amerikansk lotteri samt gratis gløgg og æbleskiver. 1979: LANDSTRYGERNE tilmeldes Dansk Gangforbund (DGaF) Karlsgårdemarchen har nu start fra Varde Centret. Der oprettes en march der hedder DMF March Den afholdes den 1. august. Desværre oplyses ikke, hvor mange der deltog. 9

6 Den første bustur afholdes. Turen gik til Fur Marchen Julemotionsturen aflyses desværre grunden er ikke oplyst. 1980: I forbindelse med afholdelse af generalforsamling den 22. januar på Fritidscentret, blev der vist 2 film fra Hærvejsmarchen i 1976 og Karlsgårdemarchen skifter navn til Varde Bymarch Den 28. oktober afholdes en hyggeaften for medlemmerne med film (fra Bornholm Rundt), bankospil og kaffebord. Der var 40 deltagere. Første gang LANDSTRYGERNE afholder Julemærkemarch. Der er start fra den Kampmanske gård. Der var 150 deltagere. Udflugt til Hjerl Hede Der bliver for første gang indkøbt klubtrøjer og stofmærker. Kontingent: familier 35 kr. voksne 20 kr. børn 15 kr. Sydvestjysk Fodslaw starter i Varde Der laves fra nu af to træningsture hver tirsdag, en for langsomt og en for hurtigt gående dvs. en kort (ca. 5 km) og en lang (ca. 10 km) tur. Der afholdes en march der hedder Naturdagsmarchen, og den afvikles den 6. maj kl Der var 285 deltagere. Første gang der bruges kilometerbeviser til træningsture. Man kan samle kilometer til ærmemærker. 1981: Generalforsamlingen flyttes fra januar til oktober. Der afholdes en march som hedder Flygtningemarch. Den afvikles i samarbejde med Sydvestjysk Fodslaw og Civilforsvaret den 14. marts. Desværre ingen oplysninger om deltagerantal 10 11

7 Første gang der deltager delegerede fra LANDSTRYGERNE til DGaF s Repræsentantskabsmøde Første gang Julemærkemarchen starter fra Varde Posthus Den 1. november afholdes DGaF s jubilæumsmarch med 67 deltagere. Bustur til Ødsted-Ringborgmarchen Bustur til Glamsbjergmarchen på Fyn Kontingent: familier 40 kr. voksne 25 kr. børn (indtil 18 år) 15 kr. LANDSTRYGERNE melder sig ud af FIVO og er hermed en selvstændig forening. Starten på træningsturene foregår i år fra Ungdomsgården (Varde Vandrehjem), og årets træningstur starter som en bingo march Første gang der laves vintertræningsture om søndagen. Udflugt til Rørbæk Sø Kontingent: familier 60 kr. voksne 30 kr. børn 15 kr. 1982: Der afholdes en hygge- orienteringsaften den 23. februar. Varde Center marchen stopper og skifter navn til Vestjydemarch. Den afholdes den 22. maj. På grund af for mange ture med stempler, trues Landstrygerne med eksklusion af DMF, men slipper med en bøde på 350 kr : Lørdag den 21. maj afholdes Vestjydemarchen for første gang. Der var 214 deltagere. Sidste gang DMF marchen gennemføres. Første gang Unicefmarchen starter fra Plejecenter Lunden 13

8 Vi melder os ind i VIF og kan nu sende meddelelser i bladet Varde Idræt og Fritid. Vi deltager for 1. gang i VAKS aktiviteter Første gang vi afslutter sæsonen med snitter og kaffe Første gang der er rast på træningsturene. Første gang vi deltog i Bornholm Rundt. Vores hold var på 11 medlemmer. Weekendtur til Lurmarchen Fælleskørsel til Vojens Træningsmarch. Udflugt til Nørreskovvandringen Kontingent: familier 80 kr. voksne 40 kr. børn 20 kr : LANDSTRYGERNE fylder 10 år. Det fejres med en fest på Ungdomsgården den 24. februar med 27 medlemmer + familie og en jubilæumsmarch den 26. februar med start fra Lykkesgård skolen. Der var 321 deltagere Der indførtes Månedens hold march, hvor man så vidt muligt månedligt - stiller med et hold til en march et eller andet sted i Danmark. På generalforsamlingen indføres et nyt træningskort, hvor der hvert år op til generalforsamlingen vil blive talt kilometer sammen for det enkelte medlem. Det medlem der har gået flest træningskilometer vil blive udnævnt til Årets kilometer sluger. Samtidig vil der hvert år på generalforsamlingen blive udnævnt et medlem som Årets Landstryger. Lundvejens Bageri har skænket vandrepokaler til begge titler. Der deltager et hold på Bornholm Rundt Den 1. holdmarch - Vintermarch i Tistrup Den 2. holdmarch Karlsgårdemarch Den 3. holdmarch Sædding Borgerforenings March Den 4. holdmarch Homarch Den 5. holdmarch Nr. Snede Den 6. holdmarch - Lurmarchen Den 7. holdmarch Artilleriets Jubilæums March 15

9 Udflugt til Flensborg Dette år blev der ikke udnævnt en kilometersluger, men Årets Landstryger (e) blev Arne Thomsen og hans hund Bølle Bob. Udflugt til Nørreskovvandringen og efterfølgende til Sønderborg, hvorfra der var sejltur på Spritruten. Årets kilometersluger: Egon Schlütter Årets Landstryger: blev Ejvind Larsen 1985: Der indledes et samarbejde med Fræserne og Jydepotterne. Man laver en brochure med fælles for- og bagside. Inden i reklamerer LANDSTRYGERNE for Vestjydemarchen, Fræserne for Vesterhavsmarchen og Jydepotterne for Lyngmarchen. Første gang der er mulighed for overnatning i forbindelse med Vestjydemarchen og Varde Bymarch. Grundet for få deltagere (104) besluttes, at Vestjydemarchen lukkes. Første gang der er rast på Julemærkemarchen. Der deltager et hold på Bornholm Rundt Fælleskørsel til Vojens March Fælleskørsel til Trekant Marchen i Vejle (turen var på 81 km) : I forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings 75 års jubilæum, bliver nogle af tirsdagstræningsturene lavet som Naturtræningsture. Dette vil DMF ikke acceptere og truer derfor LANDSTRYGERNE med udelukkelse af medlemskab. Det bliver heldigvis ved truslen, men vi er ikke specielt populære. Første gang Kartoffelmarch afholdes. Der deltager 8 børn og 82 voksne. På generalforsamlingen ændres navn fra Marchforening til Gangforening. Bestyrelsens antal nedsættes fra 7 til 5 personer. Fælleskørsel til Vintermarch i Tistrup Fælleskørsel til Den Østjyske March i Vejle 17

10 Årets kilometersluger: Poul Erik Lund Årets landstryger: Tove Lund. Bustur til Åbenråmarchen Bustur til Vitus Berings March i Horsens Weekendtur til Hærvejsmarchen Deltagelse på Bornholm Rundt 1987: For dette år findes desværre ingen optegnelser. Der er ikke blevet skrevet noget fra generalforsamlingen i 1986 til et bestyrelsesmøde i Desværre ingen oplysninger om, hvem der blev årets kilometersluger og årets landstryger Årets kilometersluger: Arne Thomsen Årets landstryger: Else Kristiansen (mormor) 1989: Fra nu og til 1994 af er oplysningerne meget mangelfyldte, så det er kun ganske få ting, jeg har kunnet finde. 1988: For dette år ligger kun formandens beretning til generalforsamlingen, men følgende kan udledes deraf. Prøvede at arranger en Bingo march, men uden større held. Fælleskørsel til Vintermarch i Tistrup Fælleskørsel til Vojensmarchen LANDSTRYGERNE fylder 15 år. Det fejres med en jubilæumsfest den 24. februar (66 deltagere) og en jubilæumsmarch den 26. februar (146 deltager). Varde Bymarch fylder 10 år. Desværre ingen oplysninger om, hvem der blev årets kilometersluger og årets landstryger 19 18

11 Årets kilometersluger: Niels Kodal Årets landstryger: Else Kristiansen (mormor) 1990: Mødested for træningsture var på Ungdomsgården (Vandrehjemmet) på Pramstedvej. Årets kilometersluger: Carsten Pedersen Årets landstryger: Hanne Nielsen Kontingent: børn 20 kr. enkeltperson 40 kr. familier 80 kr. Kontingent: enkeltpersoner 50 kr. familier 100 kr. 1992: Vi fik nye mødelokaler hos Palles køreskole på hjørnet af Vestergade og Nørrevold. Herfra starter vi nu vores træningsture. Vi deltog i udstillingen Fritid 92 i den gamle Arnbjerghal. 1991: Weekend vandring 62 km langs Varde og Holme Å Bustur til Gråsten Slotsmarch. Bustur til Virklund ved Silkeborg. Fælleskørsel til Mors Rundt Fælleskørsel til Hærvejsmarchen (weekendtur) Fælleskørsel til Svendborgsund (weekendtur) Fælleskørsel til Lurmarch i Egtved 20 Vi sendte 2 repræsentanter Heine og Birthe på besøg på Julemærkehjemmet i Fjordmark i Kollund, hvor vi var med til planlægning af årets Julemærkemarch. Tur til Bornholm rundt Bustur til Thurømarch Bustur til Nørreskovvandring på Als Fælleskørsel til Midsommermarch i Grindsted Fælleskørsel til Hærvejsmarchen (weekendtur) Fælleskørsel til Lurmarch i Egtved 21

12 Årets kilometersluger: Ellen Nielsen Årets landstryger: Heine K. Jensen 1993: Vi deltog i IVV organisationens 25 års jubilæum ved at afholde en jubilæumsmarch 27. april. Vi deltog i den landsdækkende Danmarksvandring. Vi deltog i Varde Fodslaws bustur til Moesgård Vandringen i Aarhus. LANDSTRYGERNE ændrede logo, så der nu kun er en vandringsmand og nu med en ring omkring. Bustur til Mors Rundt Bustur til Grejsdalen Fælleskørsel til Høstmarch i Grindsted Fælleskørsel til Troldemarch i Vejen Årets kilometersluger: Ellen Nielsen og Peder U. Pedersen Årets landstryger: Birthe R. Fischer 1994: LANDSTRYGERNE havde 20 års jubilæum. Vi afholdt en jubilæumsmarch fra Lykkegårdsskolen den 26. februar med 123 deltagere. Samme aften afholdtes jubilæumsfest i Nordenskov Forsamlingshus. Vi deltog i DMF s landsdækkende Vandrestafetten. Onsdag den 23. marts modtog vi stafetten fra Fræserne. Herefter holdt vi stafetten i bevægelse i 24 timer. Der var planlagt flere småture på 5 og 10 km. Kl var vi en flok der gik til Nordenskov, hvor Nelly og Niels Christian bød på varm suppe og kaffe. Derefter gik Svend og Jørn tilbage til Varde. Torsdag kl var vi en flok med viceborgmester Kaj Nielsen i spidsen der fulgte stafetten ud af Varde. Kl var vi igen en flok, der mødtes i Henne Stationsby og fulgtes ad til Nr. Nebel, hvor stafetten blev overdraget til Blåbjerg MF. Jørn og Svend gik alle 24 timer og nåede at gå 105 km. Vi deltog igen i den landsdækkende Danmarksvandring. Vi melder os ind i Radio Charlie 22 23

13 Bustur til Kalkbrændermarch ved Mønsted. Bustur til Blomstermarchen i Odense Bustur til Rørbæk March Fælleskørsel til Ansagermarch Fælleskørsel til Grejsdalen Fælleskørsel til Grænsemarchen (weekendtur) Fælleskørsel til Hærvejsmarchen (weekendtur) Fælleskørsel til Rørbækmarchen Årets kilometersluger: Else Kristiansen (mormor) Årets landstryger: Nordenskov Forsamlingshus m/ forpagtere. Kontingent: familier 125 kr. voksne 70 kr. 1995: Som noget nyt prøvede vi at lave en Kør ud og gå hjem tur. Vi var med bus og tog til Blåvand og gik til Varde. I forbindelse med Fest- og kulturugen afholdt vi en 5 eller 10 km ført vandring fra klubhuset. 24 Vi deltager i en fakkelmarch i anledning af 4. maj. Turen sluttede ved Mindelunden i Arnbjerg Varde Fugleforening havde 20 års jubilæum. I den forbindelse afholdt de en udstilling i den gamle Vardehal. Vi var inviteret og bidrog med en bod samt en 5 km vandring lørdag samt hastighedsprøver, som foregik hele weekenden. Første gang vi afholder julefrokost. Første gang vi afholder Juletrim. Første gang vi kan få trykt LANDSTRYGERNES logo på eget tøj. De to hovedforbund DGaF og DMF havde fra 1989 lavet fælles Marchkalender, men det samarbejde ophørte desværre. Derefter var samarbejdet ikke eksisterende. Det var til stor gene for alle foreninger, da ture, kampagner o.l., ofte faldt på samme dato, så det var rigtig svært at planlægge ture m.m. I vort distrikt talte vi om, at noget måtte gøres. Det viste sig, at det kun var LANDSTRYGERNE og Globetrotterne, der turde deltage i så stort et arrangement. Vi planlagde mødet til at foregå i Varde. Vi kontaktede begge hovedforbund, og fik af aftalt en dag, hvor medlemmer fra begge hovedforbund kunne møde op. Det blev søndag den 21. maj. Vi fik begge 25

14 Hovedforbund til at sende invitationer til deres respektive foreninger. Vi lånte den lille sal på Lykkesgårdsskolen. Tilmeldingerne væltede ind, så vi måtte låne den store sal, hvor vi sad meget tæt. Mødet startede med frokost til dem, der havde forudbestilt (mange havde kørt rigtig langt for at deltage i mødet). Derefter var der en meget kort velkomst til mødet ved Birthe R. Fischer, hvorefter viceborgmester Kaj Nielsen bød velkommen til Varde samt åbnede mødet. Først var der taletid til hvert hovedforbund, derefter var det tid for deltagerne, til at stille spørgsmål, komme med forslag o.l. Der var mange spørgsmål, debatten var livlig, så kl. 16 var vi nødt til at stoppe det hele, mange havde jo langt hjem. Resultatet udeblev ikke. Der kom et samarbejde mellem de to hovedforbund og en fælles Vandrekalender genopstod. Bustur til Hosekræmmermarch i Timring Bustur til Harrild Hede Bustur til Gudenåvandring i Randers Fælleskørsel til Lyngmarch i Grindsted Fælleskørsel til Eventyrmarch i Oksbøl Fælleskørsel til Hærvejsmarch (weekendtur) Fælleskørsel til Blåbjergmarchen Kontingent: enkeltmedlemmer 70 kr. familier 125 kr. 26 Årets kilometersluger: Svend Aage Pedersen (Svenne) Årets landstryger: Peder Enemark og hans tre børn Birgitte, Hans Jacob og Christian. 1996: Vi deltog i Fræsernes weekendtur til Endelave. Vi tog en uge til Bornholm og deltog i Marchen Bornholm Rundt. Vi deltog i DMF kampagnen De fire årstider, og lavede en årstidstur hvert kvartal. Første gang vi får fremstillet en kasket med Landstrygernes logo. Vi får en aftale med trykkeriet om, at de vil lave loge på eget tøj f.eks. jakker, træningsdragter o.l. Vi deltog i DGaF s 50 års jubilæums ture. Her kunne man samle stempler og så indløse enten en bronze sølv- eller guldmedalje. Vi lavede to stempelture. Resten af året lavede vi så mange fælleskørsler til jubilæumsstempelture over hele landet som muligt. Da kampagnen var slut, var vi tre fra LANDSTRYGERNE og tre fra Fræserne, der kørte med DGaF s jubilæums tog fra Kolding til Høje Tåstrup 27

15 (toget samlede op hele vejen gennem Jylland og Fyn), og derefter med busser fra Høje Tåstrup til Brøndby, hvor vi deltog i DGaF s reception. Dagen efter var vi på en jubilæumsmarch og om aftenen til jubilæumsfest i Brøndbyhallen. Om søndagen var der Dagen derpå march som sluttede i Damhus Tivoli, hvor alle fik overrakt deres medaljer. Tre af de der var med fra LANDSTRYGERNE og Fræserne, havde gået sig til en guldmedalje. Vi deltog i Fritid 96 i den gamle Vardehal. Det år var vi rigtig aktiv. Vi var repræsenteret i Fastelavnstur på Fanø, Vandreugen på Mallorca, weekendtur til Endelave, Vestfyns Marchen, Bornholm Rundt, Fanømarchen, Fur Rundt, tur til Langli, vandring på Als samt to jubilæumsmarcher på Sjælland. Det år fik vi at vide at bestyrelsen var rimeligt undskyldt for deres missere, da de led af økuller tja!!! Årets kilometersluger: Peder U. Pedersen Årets landstryger: Knud slagter Nielsen Vi står for afholdelse af DMF regionsmøde Bustur til Teglværksvandringen Bustur til Harrild Hede Fælleskørsel til Hærvejsmarchen (weekendtur) Fælleskørsel til Nørrevangsmarchen Fælleskørsel til Mindemarch i Tjele Fælleskørsel til madpakketur med Jydepotterne Fælleskørsel til Langli tur : Vi lavede i samarbejde med Globetrotterne, Jydepotterne og Fræserne bustur til indvielse af den nye jernbanetunnel i forbindelse med bygningen af den nye Storebæltsbro. Man kunne gå fra Nyborg til Sprogø, hvilket vi gjorde i et forrygende blæsevejr. De fleste tog toget tilbage til Nyborg. Der var 62 deltagere fra Varde, men i alt var vi tre busser afsted med 198 deltagere. I samarbejde med Globetrotterne lavede vi en sejl-gå-grill dag. Vi mødtes i Ansager, hvor der stod en bil, der samlede tøj, mad m.m. ind. De der ville sejle i kano, sejlede fra kanalen i Ansager og de der ville gå, fulgtes med en 29

16 turleder. Vi mødtes alle ved stemmeværket, hvor der var rejst et stort telt med plads til mange. Udenfor var der opstillet flere griller. Kun et hold havnede i vandet, men der var rigtig mange der gik våde i land, da sejladsen sluttede med en vældig vandkamp. Efter omklædning, blev det tid til at stege det medbragte kød. Div. salater, brød og drikkevarer kunne købes. Der var 100 deltagere Vi modtog en invitation fra firmaet Tellus Naturprodukter, om at deltage i deres demonstration af deres varer på hotel Arnbjerg (40 deltagere). Ham der demonstrerede, viste sig at være østriger og vant til at vandre rundt i bjergene i Østrig. I samarbejde med ham, lavede LANDSTRYGERNE deres første udenlandstur, som havde 42 deltagere. Roland Jeppesen lavede en tur, hvor vi gik fra Oksbøl til Vesterhavet og tilbage til Oksbøl via Børsmose og Grærup. Vi står for afholdelse af DMF s bestyrelsesmøde Codan Forsikring forærer LANDSTRYGERNE 2 udstillingsskabe i glas. De ophænges i klublokalet og bruges til pokaler m.m. Ejvind giver et interview til Radio Charlie Vi deltog i Fræsernes 25 års jubilæum Vi deltog i Fræsernes weekendtur til Læsø 30 Bustur til Høstmarch ved Randers Fælleskørsel til Brandemarch Fælleskørsel til Lyngmarch i Grindsted Fælleskørsel til Grænsemarch (weekendtur) Fælleskørsel til Kronhede Vandring i Herning Fælleskørsel til Svendborgsundmarchen (weekendtur) Fælleskørsel til Grundlovsvandring i Vejle Fælleskørsel til Eventyrmarch i Oksbøl Fælleskørsel til Vandring på Gendarmstien Fælleskørsel til Konge Å Marchen Fælleskørsel til Hærvejsmarchen (weekendtur) Fælleskørsel til Fur Rundt Fælleskørsel til Præriemarch i Nr. Snede Fælleskørsel til Troldemarch i Vejen Fælleskørsel til Rakkermarch i Skjern Fælleskørsel til Blåbjergmarch i Nr. Nebel Fælleskørsel til Kjeltringemarch i Ørre Hede Fælleskørsel til Løvfaldstur i Vejle Fælleskørsel til Beringsvandring i Horsens Fælleskørsel til Teglværksvandringen Fælleskørsel til Harrild Hede Fælleskørsel til Hosekræmmermarch i Vildbjerg Årets kilometersluger: Svend Mortensen Årets Landstryger: Sandra Boel Hansen 31

17 Årets kilometersluger: Ingrid Andersen Årets Landstryger: Svend Mortensen 1998: Roland lavede en vandretur fra Oksbøl Banegård til Blåvand fyr. Derfra tog vi bussen tilbage til Oksbøl. Vi deltager i Fræsernes weekendtur til Samsø. Vi deltager i Storebæltsbroens åbningsarrangement og går fra Sprogø til Korsør. Vi deltager i Danmarksvandringen. Grundet for lidt deltagere på 50 km ruten på Varde Marchen, slettes den distance. Varde Marchen får nu startsted på Jacobi skole Bustur til Gråsten Slotsmarch Fælleskørsel til Christiansfeld Fælleskørsel til Ansager Fælleskørsel til Eventyrmarch i Oksbøl Fælleskørsel til Langli tur. Fælleskørsel til Riberhusmarch : LANDSTRYGERNE havde 25 års jubilæum. Vi afholdt en march den 20. februar med start fra Konstruktøren på Roustvej (borgen ) med 160 deltagere. Senere samme dag fejrede vi dagen i Næsbjerg Forsamlingshus med 45 deltagere. Vi havde også dagen derpå vandring. Vi var på en uges tur til Seeboden i Østrig. Roland og Svend M. lavede en tur fra Ho kro til Skallingen. Vi deltog i Vardes optog i anledning af Grundlovens 150 årsdag. Bustur til Gråsten Slotsmarch Fælleskørsel til Brandemarchen Fælleskørsel til Eventyrmarchen i Oksbøl Fælleskørsel til Langli tur Fælleskørsel til Rakkermarch ved Bundsbæk Mølle Fælleskørsel til Løvfaldstur i Vejle. Fælleskørsel til Klostermarch i Thy Fælleskørsel til Fur Rundt 33

18 Årets kilometersluger: Peder U. Pedersen Årets Landstryger: Elisabeth Degnbol 2001: Vi afholdt for første gang en Vise-billede-aften, hvor der vises billeder fra årets ture. Der var 17 deltagere. 2000: Vi deltager i vandretur på Øresundsbroen i anledning af dens åbning. Vi inviteres til at deltage i Tellus demonstration på Hotel Arnbjerg. En lille flok deltog i DGaF s tur til Grønland Tur til Bornholm Rundt Bustur til Blomstermarchen i Odense Vi havde 2 repræsentanter der deltog i Julemærkemarchens invitation til en tur til Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund. Bustur til Blomstermarchen i Odense Bustur til Rakkermarch ved Bundsbæk Mølle Fælleskørsel til Ansager Fælleskørsel til Løvfaldsmarch i Vejle Fælleskørsel til Langli tur Årets kilometersluger: Ejvind Larsen Årets Landstryger: Anne Marie Larsen Fælleskørsel til Nytårsturen i Vejle Fælleskørsel til Brandemarch Fælleskørsel til Rakkermarch ved Bundsbæk Mølle Fælleskørsel til Riberhus March Årets kilometersluger: Peder U. Pedersen Årets landstryger: Martha Nielsen 34 35

19 2002: DGaF afholdt deres Repræsentantskabsmøde hos Jydepotterne i Grindsted. En lille flok fra LANDSTRYGERNE var med for at hjælpe til. Der arrangeres igen en vandreferie til Østrig. Der arrangeres en bowling aften. Der var 18 deltagere. Der arrangeres Vise-billede-aften (7 deltagere) Bustur til Blomstermarchen i Odense Bustur til Ryslingemarch Fælleskørsel til Lyngmarchen i Grindsted Fælleskørsel til Riberhusmarch Årets kilometersluger(e): Margit Gravesen og Peder U. Pedersen Årets landstryger: Leif Egeberg 2003: Der arrangeres igen en Vise-billede-aften (8 deltagere) Vi deltager i DMF s kampagne Danmark rundt med Vandrestafetten som afvikles fra marts 2003 til marts LANDSTRYGERNE og Fræserne arbejder sammen og har Stafetten fra den oktober. Vi gik i alt 126,5 km og havde 138 deltagere. Der arrangeres en aftentur til Ecco i Bredebro, hvor vi har mulighed for at handle 2. sorterings sko/støvler til halv pris. På hjemvejen holder vi ind ved Ribe og spiser de medbragte madpakker. Der var 47 deltagere fra LANDSTRYGERNE og Fræserne. Vi deltog i messen Appetit på livet. Blad nr. 50 udkommer. Bustur til Kertemindemarchen Fælleskørsel til Blåhøj Fælleskørsel til Tøndervandringen Fælleskørsel til Langli turen Fælleskørsel til Rakkermarch ved Bundsbæk Mølle Fælleskørsel til Uldjydemarch Fælleskørsel til Hærvejsmarchen (weekendtur) Årets kilometersluger: Ove Sørensen Årets Landstryger: Karen Sofie Hansen Vi arrangerer en SOS Børnemarch. Beløbet fra Marchen går til SOS-Børnebyerne

20 2004: LANDSTRYGERNE afholder 30 års jubilæum med en fest den i Tinghøj Forsamlingshus. Dagen efter afholdes jubilæumsmarch fra Lykkesgårdsskolen. På vores tirsdagstræningstur indføres for første gang både en 5 og en 10 km tur. Vi deltager i en Aloe Vera demonstration, som afholdes i vores klubhus. Vi deltager i Fræsernes Langli tur. Der arrangeres en vandreuge til Spindlerrüv Mlyn i Tjekkiet. Bustur til Mors 2005: Grundet større arbejdspres på bestyrelsen, bliver tirsdagsturene lagt over til medlemmerne, som herefter selv skal melde sig som turledere. Bustur til Thurø Bustur til Sjællandsmarchen Fælleskørsel til Ansagermarch Fælleskørsel til Rakkermarch ved Bundsbæk Mølle Fælleskørsel til Riberhusmarch Fælleskørsel til Sensommervandring i Ansager Fælleskørsel til Langli tur Årets kilometersluger: Elisabeth Degnbol Årets landstryger: Margit Gravesen Fælleskørsel til Blåvand/Homarchen Fælleskørsel til Riberhusmarch Fælleskørsel til Sensommermarch i Ansager Årets kilometersluger: Ove Sørensen Årets landstryger: Lilly Jensen. 2006: Vi arrangerede en tur til Zakopane i Polen. Inger og Verner Nielsen laver et sommertilbud, nemlig en vandretur langs med Holme Å og kanal samt Ansager kanal. 38 Bustur til Svinkløvmarchen i Thy Buskørsel til Morsømarchen 39

21 Fælleskørsel til Ansagermarchen Fælleskørsel til Kongeåmarchen Fælleskørsel til Sensommermarchen i Ansager Fælleskørsel til Langli turen Årets kilometersluger: Elisabeth Degnbol Årets landstryger: Christian Schou Fælleskørsel til Ansagermarch Fælleskørsel til Riberhusmarch Fælleskørsel til Sensommervandring i Ansager Årets kilometersluger: Karen Sofie Hansen Årets landstryger: Ove Sørensen 2007: Vi flyttede klublokale til de nuværende lokaler i Rådhusstræde. LANDSTRYGERNE ændrer logo, så Gangsportsforening nu er slettet. Inger og Verner Nielsen laver igen et sommertilbud. Denne gang ude i Sig. Redaktøren for bladet Gang Nyt stopper, og da der ikke er nogen, der ønsker at overtage opgaven, stopper bladet. Fremover udsendes nyhedsbreve. 2008: Der arrangeres en vandreuge i Harzen. Bustur til Klostermarch Bustur til Teglgårdsvandringen Fælleskørsel til Lyngmarch i Grindsted Fælleskørsel til Sensommervandring i Ansager Årets kilometersluger: Karen Sofie Hansen Årets landstryger: Lene Hansen Bustur til Svendborgsund Bustur til Fregatmarch 40 41

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk

www.gangforeningen-bornholm.dk www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 5. dec. 2014 Turplan 5 og 10 km. Start kl. 9.00, hvor intet andet er nævnt. 5.10 P-plads ved BAF (bag brugsen), Østermarie 12.10 Åhalsegård, Kirkedalsvej

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS GIRO: 225-6819 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS GIRO: 225-6819 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS GIRO: 225-6819 www.postens-mf.dk Nr. 5 September 2013 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00 40 formand@postens-mf.dk Næstformand:

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Old Timer Træf søndag den 28. februar 2010 2 OZ6HR nyt, April 2010 OZ6HR nyt Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Diverse turforslag / begivenheder

Diverse turforslag / begivenheder MCOC Aktiviteter 2014/2015 Diverse turforslag / begivenheder De gentagne begivenheder skal ses som inspiration til, hvor turen kan gå hen, men ingen siger at det skal være sådan. Forslag til ture er altid

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Darum den 19. februar 2015 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest

Darum den 19. februar 2015 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 19. februar 2015 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 19. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

P R O G R A M. 1. Halvår 2008. LOKALKOMITEEN FOR Varde - Blaabjerg - Blåvandshuk

P R O G R A M. 1. Halvår 2008. LOKALKOMITEEN FOR Varde - Blaabjerg - Blåvandshuk P R O G R A M 1. Halvår 2008 LOKALKOMITEEN FOR Varde - Blaabjerg - Blåvandshuk Protektor for Ældre Sagen i Danmark: Hendes majestæt Dronning Margrethe II Lokalkomiteen: Formand Bent A. Christensen, Rønnebærvej

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Er det farligt at være spejder?

Er det farligt at være spejder? Er det farligt at være spejder? v/ aut. kloakmester, Jakob Broegaard Skårupørevej 9-11 5881 Skårup Tlf. 62 23 12 08 Fax. 62 23 19 04 NEJ - DET ER SJOVT!! Årgang 46 NR. 8 September 2006 Udgivet af KFUM-Spejderne

Læs mere

Se mere i programmet om:

Se mere i programmet om: Program udsendt februar 2014 næste program maj 2014. Bestyrelsen træffes i Østergades Forsamlingshus hver onsdag fra kl. 14.00 16.00. Hjemmeside www.middelfart-pensionistforening.dk Se mere i programmet

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq.

Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq. AQISSEQ - Nyheder Peqatigiiffimmit nutaarsiassat nr. 3 juni 2007 ukiut 12. årg Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq. Kingumut aasartorsuanngormat tamatta

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Videbæk og Omegns Havekreds. byder velkommen til sæson 2015. Tirsdag den 27. januar kl. 19.00 - Westergårds Hotel, Videbæk

Videbæk og Omegns Havekreds. byder velkommen til sæson 2015. Tirsdag den 27. januar kl. 19.00 - Westergårds Hotel, Videbæk Videbæk og Omegns Havekreds byder velkommen til sæson 2015 Tirsdag den 27. januar kl. 19.00 - Westergårds Hotel, Videbæk Generalforsamling Foredrag ved Fru Pedersen, Fru Pedersens have kendt fra tv-midtvest

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 6 November 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG SENOR - BØRNE - UNGE NYT MAJ - JUN - JUL - August 2015 FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DU LEG OG VRKE OG SENOR OG STØTTE FORENNGEN! ( Afdelingens Kontaktoplysninger Formand: Poul Olsen, Akacievej J4 Tlf. 97 72

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Medlemsmøde i Næsby Cykel Motion. Tilbageblik på 2014 og kig ind i 2015

Medlemsmøde i Næsby Cykel Motion. Tilbageblik på 2014 og kig ind i 2015 Medlemsmøde i Næsby Cykel Motion Tilbageblik på 2014 og kig ind i 2015 1 Sunday, March 15, 2015 Agenda 1 Valg af ordstyrer 2 2 Aflæggelse af forretningsudvalgets beretning for 2014 2.1 Billeder tilbageblik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012 Åben Odde 2012 Deltagere Navn Mads Caspersen Svend Stenkilde Hans Ole Kofoed Bruno Kristoffersen Jesper Ivar Johnson Kim Lykke Jensen Erik Pedersen Ron Brown Finn Anker Kaj Jørgensen Mette Jørgensen Organisation

Læs mere

Referat bestyrelsesmødet i AABC tirsdag d. 01.07.14 kl. 17.00:

Referat bestyrelsesmødet i AABC tirsdag d. 01.07.14 kl. 17.00: Side 1 af 7 Referat bestyrelsesmødet i AABC tirsdag d. 01.07.14 kl. 17.00: Deltagere: Jørn Jeppesen Jes S. Brabrand Tove Christensen Rethe Dahlstrup Ole Nielsen Svend Rasmussen Axel A. Petersen Niels Dahl

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere