Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2014"

Transkript

1 Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde Det talte ord gælder En ny valgperiode Kære delegerede, kære topmødedeltagere. Hvert fjerde år markerer vores topmøde afslutningen på én valgperiode og begyndelsen på en ny i KL. I år er sådan et vagtskifte. Den nuværende bestyrelse takker af, og en ny tager over. Jeg er stolt over at have været formand for KL de sidste par år. Stolt over at repræsentere et lokalt demokrati, som i hele Danmark har vist sin evne til at træffe de nødvendige beslutninger. Og jeg er stolt over at have repræsenteret kommunalpolitikere, som er i stand til at sætte det lange lys på og finde dén fællesnævner, som skaber resultater. På tværs af ideologiske forskelle og modstridende synspunkter i konkrete sager. Tak for det. Kommunalvalget i november var på mange måder et vigtigt valg. Det afsluttede en begivenhedsrig og sine steder turbulent periode i kommunerne. Og det markerer begyndelsen på en periode med endnu større udfordringer. Udfordringer, som vi her i salen og vore kolleger skal gribe og løse.

2 Valget var først og fremmest vigtigt, fordi de beslutninger, vi træffer i kommunalbestyrelserne, har afgørende betydning for fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigt, hvem befolkningen vælger. Når jeg kigger ud over salen her, er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at danskerne har valgt rigtigt. I ser ud, som om I er klar til at påtage jer ansvaret. Vi fik en rigtig flot valgdeltagelse den 19. november. Stigningen i valgdeltagelsen var på hele 6,1 procentpoint. Det opfatter jeg som en klar markering af befolkningens opbakning til det lokale demokrati. Valgresultatet giver os et stærkt fundament at stå på de næste fire år. Den høje valgdeltagelse sender et tydeligt signal om, at befolkningen lægger vægt på det lokale demokrati. Et signal både til os kommunalpolitikere og til Folketinget. Det forpligter. Opbakningen til det repræsentative demokrati vindes mellem valgene. Det er her, vi skal vise, hvad vi dur til. Det er her, vi skal levere de resultater, vi har lovet vælgerne. Det er den fornemste opgave for alle os, der er betroet et demokratisk mandat. Danmark er udfordret Vi skal finde løsninger på Danmarks udfordringer. Vi skal have flere til at deltage på arbejdsmarkedet, vi skal være konkurrencedygtige på det globale marked, og vi skal have fremtidssikret vores velfærdssamfund, så vi kan finansiere det. Og med en kvalitet, vi vil være bekendt. Folketinget har de senere år gennemført en lang række reformer. Og politikere og ansatte i kommunerne har i den forgangne valgperiode taget opgaven med at gennemføre de nødvendige omstillinger på sig. Kommunalpolitikerne over hele landet er gået forrest i omstillingen af den offentlige sektor og har taget ansvar i en grad, som nok få troede mulig. For at kunne give borgerne den bedst mulige velfærd, med de rammer, der er, har vi stået i spidsen for store forandringer på ældreområdet, socialområdet, sundhedsområdet, dagpasning og folkeskolen. Alt sammen for at 2

3 kunne opretholde det, der er vigtigst. På ældreområdet hjælper hverdagsrehabilitering de ældre til igen at kunne magte det, de kunne engang. Og velfærdsteknologi giver mulighed for, at man kan klare det mest personlige på egen hånd. På det sociale område har vi haft fokus på at give de udsatte borgere et tilbud tæt på deres egen hverdag og familie ud fra tankegangen om at investere, før det sker. Vi har arbejdet med at udvikle det nære sundhedsvæsen. Fordi det er langt bedre at forebygge end at indlægge. Og i folkeskolen og på dagpasningsområdet har vi gennemført meget store omlægninger for at tilpasse skole og daginstitutioner til verden af i dag. Vi vil forandre og forbedre i kommunerne. Der skal sættes klare mål for effekten af det, vi gør. Tillid, god ledelse, vægt på fagligheden og afbureaukratisering er vejen til det mål. Derfor har vi indgået en moderniseringsaftale med regeringen og de faglige organisationer. Den skal understøtte vores arbejde med at omstille den offentlige sektor, så der skabes rum for større fagligt ansvar, fokus på resultater og plads til moderne ledelsesformer og nytænkning. Udfordringen er der stadig men alle må bidrage Vi er på vej ud af den økonomiske krise. Men den grundlæggende økonomiske udfordring består. Vi er i kommunerne dybt afhængige af, at Danmarks økonomi er sund. Det er en forudsætning for, at vi kan opretholde et velfærdssamfund, hvor der er råd til, at vi kan tage os af de svage og de syge. Og hvor vores børn trygt kan vokse op og få sig en god uddannelse. 3

4 Vi kommunalpolitikere har turdet tage de svære diskussioner lokalt og vi har i dialogen med borgerne stået ved, at stramningerne og tilpasningerne har været nødvendige. Vi har i højere grad end tidligere fået afstemt borgernes forventninger til, hvad de med rette kan forvente, at kommunen tager sig af. Og hvor de måske selv må tage et større medansvar. Effektiviseringer er hverdag i kommunerne. Men kommunale effektiviseringer er ikke hele svaret på alle Danmarks udfordringer. Alene i den sidste valgperiode har staten ansat flere medarbejdere, og i regionerne har man ansat næsten flere. Til sammenligning har kommunerne sagt farvel til medarbejdere. Vi kan ikke fortsætte med at få lavet nye huller i den kommunale livrem og spænde den endnu mere ind. Mens staten får syet kiler i sine bukser for at kunne være i dem. Så mit budskab til finansministeren er: Det kan simpelthen ikke fortsætte. Hele den offentlige sektor må bidrage! Befolkningen flytter sig Kommunernes største udfordring i de kommende år bliver at håndtere de voldsomme bevægelser, der er i befolkningssammensætningen og erhvervsstrukturen, kommunerne imellem. Dengang Mads Skjern kom til Korsbæk, var der ikke mange, som i løbet af et liv flyttede sig ret langt. Man blev på gården, i byen eller i hvert fald i nærheden. Udviklingen er siden da gået i retning af, at flere og flere har valgt at bo i et byområde, og færre er blevet på landet. Det er der ikke noget mærkeligt ved. Den stigende urbanisering har vi set i hele verden. Men fordi Danmark er så lille et land, og fordi vi trods alt har en god infrastruktur, så er vandringerne mod byerne ikke tidligere blevet helt så massive, som vi har set i mange af vores nabolande. 4

5 Men nu går det stærkt. Flere flytter til byerne, og tempoet er højere, end i de lande, vi sammenligner os med. Det udfordrer os i kommunalbestyrelserne og det uanset, om man er storbykommune, oplandskommune eller landkommune. Og uanset, om man skal tilpasse sig til en befolkning, som flytter væk, eller udvide for at tage imod flere indbyggere. Når folketallet falder, så betyder det færre skattekroner i kommunekassen. Kapaciteten i skoler og daginstitutioner skal skrues ned, fordi der ikke længere er så mange børn. Og perspektivet, så langt øjet rækker, er nedskæringer og investeringer for at kunne lægge sammen og lukke ned, de steder, hvor befolkningsgrundlaget forsvinder. Vi kunne alle sammen få øje på byggekranerne, da vi kom her til Aalborg. Byggekraner vidner om vækst og selv om det jo er positivt, så udfordrer det også. For flere borgere betyder godt nok øgede skatteindtægter, men samtidig bliver efterspørgslen efter dagsinstitutionspladser, skoler og plejehjem også større. Der bliver større rift om boligerne, mere trængsel på vejene og et øget pres på den offentlige service. Vi vil ikke sætte udviklingen i stå. Det ligger dybt i vores DNA at formulere visioner og have modet til at gå nye veje. Et stærkt kommunestyre skal vise vejen til fremtiden. Det er vigtigt, at vi finder løsninger i fællesskab. For vi skal huske, at når der er økonomisk vækst nogle steder i landet, så kommer det også de steder til gode, hvor det ikke går så stærkt. Vi har alle sammen en interesse i, at der skabes så mange arbejdspladser som muligt, og at velstanden i Danmark vokser. Vi har en fælles interesse på tværs af landets kommuner. Vi skal styrke væksten og beskæftigelsen i Danmark, og det skal vi håndtere i fællesskab. Der er ingen lette løsninger. Når forskydningerne sker så hurtigt, som vi oplever i disse år, så kræver det investeringer med et langsigtet perspektiv. Både der, hvor det går frem, og der, hvor det går tilbage. 5

6 Kommunerne har i dag meget forskellige muligheder for at håndtere den tilpasning. Nogle steder er problemet, at anlægsrammerne er så stramme, at man ikke kan foretage de nødvendige investeringer. Andre steder mangler der simpelthen mulighed for at finansiere. Så det bliver ikke i år, vi kan afskaffe den særlige forhøjelse af bloktilskuddet, som vi har haft de sidste to år. Dét er omkostningen ved at have så forskellige finansieringsmuligheder, som vi har i kommunerne i dag. Men på et tidspunkt, er vi nødt til at finde en mere varig løsning. Retningen skal holdes Når vi i de kommende år står over for så markante bevægelser fra land til by, så er det nødvendigt, at politikere, både på Christiansborg og i kommunalbestyrelserne, formår at se tingene i det store perspektiv. Det er nu, vi skal sætte retningen for Danmarks udvikling. Det gælder også i den økonomiske politik. Derfor skal regeringen tænke sig godt om. Investeringskassen skal åbnes. Den skal ikke lukkes. Hvis vi skal udvikle og tilpasse velfærdssamfundet, så er vi nødt til at kunne investere i infrastruktur, i skoler og i ny teknologi. Mange af de nye løsninger, vi indfører i kommunerne, er løsninger, som kan give mere velfærd for de samme penge. Men det kræver investeringer. Uanset om man har vækst og tilflytning, eller om man skal håndtere afmatning og fraflytning. Det er regeringen og KL simpelthen nødt til at tale om i økonomiforhandlingerne. Vi har overholdt økonomiaftalen til punkt og prikke, men sanktionssystemet i budgetloven ér en udfordring. Kommunerne er de seneste år kommet ud med regnskaber, hvor der er brugt færre penge, end servicerammen reelt giver mulighed for. 6

7 Men det ligger jo i selve budgetlovens natur, at når kommunen risikerer store sanktioner for selv meget små overskridelser af budgettet, så laver man en buffer. Man bruger lidt mindre end det, man reelt kunne, for at være sikker på ikke at blive straffet. Sådan tænker man selvfølgelig i den enkelte kommune, og sådan tænker man på den enkelte institution. Og når alle holder sig lidt under den tilladte ramme i budgettet, så bliver det samlet set et stort tal. Det er faktisk ret klart formuleret som en forudsætning i budgetloven, at der skal være en buffer. Det må regeringen vedgå klart og tydeligt. Vi vil ikke først trues med en sanktions-stok og dernæst skældes ud for ikke at bruge den sidste krone. Kommunalt ansvar Jeg læste forleden, at finansministeren har fundet 22 mia. kr. til velfærd de næste fem år. Det er jo godt at vide, at der er plus og ikke minus på velfærdskontoen. Men hvis der er penge til mere borgernær velfærd så er det kommunerne, der skal prioritere og udmønte dem. Det er jo let nok at forstå, at folketingsmedlemmerne synes, det er mere spændende, når de selv får lov til at uddele milde gaver ved de årlige finanslovsforhandlinger. Men drypvise penge i finanslovsforhandlingerne gør vores økonomistyring ringere. Først napper man pengene i baglokalet, og så deler man dem ud fra balkonen til befolkningens applaus. Det er rigtig ærgerligt, når vi den ene dag må gennemføre besparelser på ældreområdet i vores kommuner, fordi der ikke er flere penge at hente i økonomiforhandlingerne. Og vi så næste dag får de samme penge øremærket tilbage til de samme ældre, fordi man har ønsket at sætte et politisk fingeraftryk fra Christiansborg. Vores budskab til Christiansborg er: Det er en helt urimelig slingrekurs, som vi ikke vil være med til. 7

8 Husk det lange lys Effektiviseringer har været én af vejene til at modernisere den lokale velfærd. Den dagsorden skal vi selvfølgelig fastholde. Det siger sig selv. Men vi skal ikke bruge krudtet på at sætte store forandringer i værk for at finde småpenge. Vi skal være sikre på, at det også står mål med gevinsten, når vi omorganiserer, flytter medarbejdere og især når vi lægger tingene længere væk fra borgerne. Lad det derfor være sagt klart og tydeligt: Det giver ikke mening at lægge flere kommunale opgaver over til Udbetaling Danmark. Det bliver i hvert fald ikke nemmere for borgerne, hvis der igen kommer flere indgange til den offentlige sektor. Tværtimod. For borgerne bliver systemet mere fjernt. Det bliver heller ikke nemmere for de kommunale medarbejdere, der skal hjælpe borgerne, for tingene hænger sammen. For hver opgave, der flyttes til Udbetaling Danmark, mister kommunen en mulighed for tidligt at få øje på de borgere, som er ved at få problemer. En yderligere centralisering er også forkert, når man tænker på, at vores hovedproblem er, at arbejdspladserne forsvinder mange steder i landet. Flytning af flere kommunale opgaver vil kun forstærke det problem. Målet er flere i arbejde Carsten Koch-udvalget slår fast, at det er kommunerne, der er og skal være myndighed på beskæftigelsesområdet. Udvalget anbefaler også, at kommunerne skal have stærke økonomiske incitamenter til at bringe flest mulige borgere i beskæftigelse og have politiske frihedsgrader til at tilrettelægge indsatsen lokalt. De konklusioner er KL helt enig i, og vi hilste derfor udvalgets anbefalinger velkommen. Men vores ansatte på jobcentrene bruger stadig alt for meget tid på administration. Derfor skal der lyde en klar opfordring til beskæftigelsesministeren og forhandlerne på Christiansborg: Brug reformen til at afskaffe det massive bureaukrati. Det er nu, I har chancen! 8

9 Vi skal følge principperne i moderniseringsaftalen ved at opstille klare mål for resultaterne og have tillid til, at medarbejderne ved, hvordan målet skal nås. Vi skal give medarbejderne fagligt råderum og mulighed for at bruge deres dømmekraft i den konkrete situation. Vi vil i de nye kommunalbestyrelser fortsat sætte opgaven højt på dagsordenen både af hensyn til vores ledige borgere og af hensyn til kommunens økonomi. Det bliver nemlig efter reformen endnu dyrere, hvis kommunen ikke gør det godt nok. Derfor skal vi politisk tættere på beskæftigelsesopgaven. Det har de mange statslige regler hidtil gjort svært. Samarbejdet med de lokale virksomheder er vigtigt. Vi skal bruge reformen til at styrke både vores kontakter og vores service til virksomhederne. Ikke kun af hensyn til beskæftigelsesindsatsen, men også for at sikre, at vores uddannelsessystem kan matche de fremtidige krav i både den private og offentlige sektor. Det betyder også, at vi skal diskutere, om de unge uddannes rigtigt. Jeg glæder mig over, at Folketinget netop har landet en ny reform af erhvervsuddannelserne. Det betyder nemlig, at vi har udsigt til flere og bedre uddannede faglærte i fremtiden. Og at vi forhåbentlig nu også kan få flere unge til at fortsætte direkte på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Dét er en vigtig del af en visionær politik for arbejdsmarkedet. Det er eleverne, det handler om Når de unge kommer ind på erhvervsuddannelser og gymnasier, skal de være fagligt og socialt stærke og klar til den næste udfordring. Derfor er folkeskolen helt i toppen af den kommunale dagsorden. Og en af vores allerstørste opgaver nu og i de kommende år er at gøre folkeskolereformen til virkelighed. 9

10 Det er en historisk vigtig reform. Helt grundlæggende handler de ændringer, der er ved at ske i folkeskolen, om Danmarks fremtid. Vi kan glemme alt om økonomisk vækst og højere produktivitet, hvis ikke de næste generationer bliver dygtigere, end vi er i dag. Målet med reformen er, at alle børn skal lære mere. Vi skal skabe en skole med fokus på elevernes læring. Målet er også, at vi skal have langt flere, som kommer ud af folkeskolen med de grundlæggende kompetencer på plads. Det kræver en god ledelsesstil, der viser medarbejderne tillid og giver plads til lærernes og pædagogernes faglighed i forhold til de enkelte elever, og som har et meget skarpt blik på resultatet. Men det kræver også, at regeringen viser kommunerne tillid. Det er kommunerne ikke Undervisningsministeriet der skal føre reformen ud i livet. Skolereformen træder i kraft til august, når det nye skoleår begynder. Der er kort tid til forberedelserne, og bevågenheden er stor. Det er ikke alle steder, man vil være fuldstændig klar den 4. august. Men jeg har tillid til, at vores dygtige lærere og skoleledere vil finde løsninger på de praktiske problemer, som jo nok skal vise sig, når først lyset tændes i den nye folkeskole. Det er et kæmpe arbejde, som lærerne og skolelederne ude på landets skoler, og de ansatte i forvaltningen, lægger for dagen. De fortjener al den opbakning, de kan få. Afrunding Nye løsninger, nye visioner Urbaniseringsdebatten bliver den vigtigste politiske debat i kommunalbestyrelserne i den nye valgperiode. Det gælder, uanset om man ser en massiv befolkningstilvækst i krystalkuglen, eller om man kan se frem til fortsat a f- folkning. Konsekvenserne for de enkelte kommuners økonomi vil være massive uanset om det går den ene eller den anden vej. 10

11 Så den første pointe er, at vi i kommunalbestyrelserne er nødt til at få dannet et realistisk overblik over, hvilken udvikling vi tror på. Og handle på det i god tid, så vi ikke løber ét skridt efter udviklingen. Den næste pointe er, at vi også må tage det politiske ejerskab til at styre udviklingen, så hele kommune-danmark kommer bedst muligt ind i fremtiden. Det her er først og fremmest en vækstdiskussion. Det er ikke en diskussion mellem store og små kommuner eller mellem by og land. Debatten om, hvordan kagen skal fordeles, er vigtig. Men det er endnu vigtigere at arbejde på at gøre kagen større. Der ligger en tyk rapport på bordene i dag, som tegner billedet af den hidtidige udvikling. Tanken er, at den kan være input til diskussionen i kommunalbestyrelserne. Men også regeringen og Folketinget skal have fokus på at sikre både udvikling og balance i Danmark. KL vil opfordre til, at regeringen i sit kommende vækstudspil har et skarpt øje på de forandringer, der sker i Danmark. Vi er nu på vej ud af en økonomisk krise, hvor det politiske mantra har været at få balance i økonomien. Men dén tænkning er ikke nok til at bringe os ind i fremtiden. Der er brug for større visioner. Det er ikke nogen let diskussion, og der er ingen nemme svar. Det handler grundlæggende om at skabe de bedst mulige rammer for økonomisk vækst. Men det handler også om at finde en lokal balance en ny arbejdsdeling i Danmark, som understøtter væksten, men som samtidig betyder en fordeling af velfærden, vi kan være bekendt. Målet er klart: Vi skal have et Danmark med vækst og udvikling i lokal balance. Der er brug for et stærkt kommunestyre fremfor en statslig detailregulering, som i den grad har taget overhånd. Regeringens kommende beskæftigelsesreform er en kæmpe mulighed for at skrue ned for detailreguleringen. Men det bliver også vigtigt, at alle ko m- muner økonomisk kan løfte opgaverne efter reformen. Og et nyt refusion s- system vil helt sikkert påvirke byrdefordelingen massivt. 11

12 Så det er nødvendigt, at regering og Folketing samtidig gør sig overvejelser om ændringer i udligningssystemet. Nu er det sådan, at vi lige om lidt byder velkommen til økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager her på scenen, der vil give os regeringens hilsen. Det glæder vi os til. I den forbindelse vil jeg lige nævne vederlaget til kommunalpolitikere og borgmestre. Det er vi meget optagede af. Man skal naturligvis ikke gå ind i politik for pengenes skyld. Men vederlaget står i dag ikke mål med de opgaver og det ansvar, som kommunalpolitikere har og til fulde påtager sig. Vederlagets størrelse er blevet helt skævt efter kommunalreformen. Jeg siger det her, fordi jeg virkelig håber, at der kan findes en løsning på det problem. Jeg vil slutte af med at takke min bestyrelse for et fantastisk loyalt og tillidsfuldt samarbejde i de år, jeg har været formand. Jeg er stolt af det sammenhold, som har kendetegnet bestyrelsen også når de svære beslutninger skulle træffes. Tak skal I have for det. Jeg ser frem til en god debat, og jeg håber, at vi sammen kan formulere visioner og have modet til at gå nye veje og til at samarbejde om udfordringerne. Tak for ordet. 12

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Sagsnr. 14-1548 Vores ref. JKA/BGV Den 10. juni 2014 Aftaler om kommunernes og regioners økonomi for 2015 Plads til mere service, men færre anlægsinvesteringer Aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi

Læs mere

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2016

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2016 Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2016 - Det talte ord gælder Indledning Jeg vil også gerne byde velkommen til vores Topmøde. Væggene her i salen har igennem årene været vidne til mange debatter

Læs mere

Det kommunale selvstyre - før, nu og i fremtiden. Seminar for Foreningen af udviklingskonsulenter Den 13. marts 2017 Ved Jan Olsen, KL

Det kommunale selvstyre - før, nu og i fremtiden. Seminar for Foreningen af udviklingskonsulenter Den 13. marts 2017 Ved Jan Olsen, KL Det kommunale selvstyre - før, nu og i fremtiden Seminar for Foreningen af udviklingskonsulenter Den 13. marts 2017 Ved Jan Olsen, KL Indhold En lang kamp om kommunestyret Fra dengang til nu holder 1970

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2014-2017 V/ Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er i en rivende udvikling og det er vores ansvar

Læs mere

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder)

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder) Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august 2017 (Det talte ord gælder) Kære kollegaer, kære københavnere, kære medarbejdere - så skal vi igen i gang med budgetforhandlingerne

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016

Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016 Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016 Ældreomsorg nogle indledende betragtninger Udgangspunkt for forandring pres fra ændret demografi

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del Bilag 118 Offentligt Myter og fakta om kommunalpolitik Du kan gøre en forskel Kommunalvalg Den 19. november 2013 er der valg til kommunalbestyrelserne i Danmarks 98

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 ----------------------- DET TALTE ORD GÆLDER -------------------------- Socialdemokraternes og SFs topfolk siger,

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 20. juni 2014 Dette notats formål er at uddrage de for Norddjurs Kommune vigtigste konklusioner i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Danske erfaringer efter kommunalreformen. Oplægsholder Kommunaldirektør Thomas Knudsen

Danske erfaringer efter kommunalreformen. Oplægsholder Kommunaldirektør Thomas Knudsen Danske erfaringer efter kommunalreformen Oplægsholder Kommunaldirektør Thomas Knudsen 1 Indhold Strukturreformen i Danmark Eksempler på nye kommuner Generelle udviklingstrends (uanset reform) Praktiske

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER 2017 VELFÆRD FØRST Valget den 21. november handler om vores velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge.

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Notat. FORHØJELSE AF KOMMUNALT ANLÆGSLOFT: Et skridt frem og to skridt tilbage.

KRITISKE ANALYSER. Notat. FORHØJELSE AF KOMMUNALT ANLÆGSLOFT: Et skridt frem og to skridt tilbage. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. Ikke partitilknyttet Kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat

Læs mere

Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres. præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til

Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres. præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til - 1 - Tale: Jacob Bundsgaard Anledning: 1. behandling af budgettet Dato: 15-09-2016 Anslag: Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Op af sofaen - anbefalinger til det lokale demokrati

Op af sofaen - anbefalinger til det lokale demokrati Op af sofaen - anbefalinger til det lokale demokrati Lynne Birch Hansen Temperaturen på det lokale demokrati Pressemeddelelse af 17. december 2012 Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager vil sende

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer.

Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer. 1 Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer. I Venstre går vi åbent og optimistisk ind til forhandlingerne, så lad os begynde med de gode nyheder. Det er med glæde og stolthed, at jeg står

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d

Frivilligrådets beretning til årsmødet d Kontakt mellem Mennesker Att. Frivilligrådet Toldbodvej 5 5700 Svendborg Tlf. 6220 1130 Formand Karen Strandhave Tlf. 62 26 11 50 (privat) Tlf. 72 53 65 34 (arbejde) e.mail:strandhave@post.tele.dk Frivilligrådets

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt +DUDOG% UVWLQJ/2VHNUHW UYHGEHUHWQLQJSn/2NRQJUHV Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme ud bagerst i ledighedskøen. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke

Læs mere

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2017

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2017 Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2017 (DET TALTE ORD GÆLDER.) Vi er klar til det teknologiske Big Bang Der var engang, hvor teknologisk udvikling og robotter var beskrevet i et skræmmende science-fiction-univers.

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Fremtidens kommunestyre

Fremtidens kommunestyre Fremtidens kommunestyre Danmark har et stærkt repræsentativt lokaldemokrati. Sammenlignet med andre lande er den økonomiske og opgavemæssige decentralisering betydelig. Kommunalbestyrelsernes beslutninger

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg 19. november 2015 Høringssvar fra Silkeborg Lærerforening i forbindelse med Silkeborg Kommunes høring om skolestrategi. Silkeborg Lærerforening

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Danske erfaringer efter kommunalreformen

Danske erfaringer efter kommunalreformen Danske erfaringer efter kommunalreformen Landkommune uden center Oplægsholder Kommunaldirektør Thomas Knudsen 1 Indhold Strukturreformen i Danmark Formål med strukturreform Kommunesammenlægningen på Lolland

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2012

Kommunalpolitisk Topmøde 2012 Kommunalpolitisk Topmøde 2012 Den 15. - 16. marts 2012 Program Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2012 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 - Det talte ord gælder Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke For præcist et år siden var vi også samlet her i Aalborg. Vi var nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

UDDANNELSE OG JOB FØRST! BESKÆFTIGELSES - OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK

UDDANNELSE OG JOB FØRST! BESKÆFTIGELSES - OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK UDDANNELSE OG JOB FØRST! BESKÆFTIGELSES - OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK FORORD Vi har nu sat det sidste pennestrøg på beskæftigelsespolitikken for Odense Kommune. Politikken skal sætte én tydelig

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Dato / tid Talens varighed SUU samråd spm. AC, AD

Læs mere

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus 2018-22 Med en ny valgperiode følger, udover nye fordelinger af de politiske poster, ny debat om det indholdsmæssige fokus i de sager, der arbejdes

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole I Radikale Venstre vil vi have en skole, hvor vores børn trives og udvikler sig. En skole der klæder vores børn på menneskeligt, socialt og

Læs mere

Udtalelser Delegeretmødet 2010

Udtalelser Delegeretmødet 2010 Udtalelser Delegeretmødet 2010 Indhold Lokaletilskud er afgørende for et mangfoldigt foreningsliv 2 Skab sammenhæng og helhed i unges muligheder og liv nedsæt en ungdomskommission NU! 3 DUF: Nødvendigt

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens slutrapport på pressemøde den 31. marts 2014 Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Finansudvalget Dato / tid 2. februar 2017

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 335 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af SOU Samrådsspørgsmål O Dato / tid

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4.1 KOMMUNERNES ØKONOMISKE SITUATION OG UDGIFTSPOLITISKE PRIORITERINGER KURT HOULBERG Baggrunden for projektet Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015-1. BEHANDLING

BUDGETFORSLAG 2015-1. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 26.8.2014 BUDGETFORSLAG 2015-1. BEHANDLING Budgetforslaget for 2015 og overslagsår er igen i år med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinjer. Jeg vil

Læs mere

Politiske effektmål

Politiske effektmål Byrådets Politiske effektmål 2016-2019 Holbæk Kommune Politiske effektmål Effektmål handler om at skabe synlighed for, at de aktiviteter, vi sætter i gang, gør en forskel for borgere og virksomheder. Byrådet

Læs mere

pågældende personer står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til kontanthjælp?

pågældende personer står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til kontanthjælp? Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 354 Offentligt Talepapir Arrangement: Ministerens tale til samråd om beskæftigelse Hvornår: den 27. april 2016 DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Martin Damm, før Økonomiaftalen

Martin Damm, før Økonomiaftalen Det nytter at kæmpe #12Maj: 20.000 ansatte, borgere og politikere i 74 kommuner fik fjernet omprioriteringsbidraget og 2,2 milliarder kroner fra Økonomiaftalen mellem regeringen og KL Tænk hvis vi var

Læs mere