Kære kollega. Du og din familie ønskes en glædelig jul, samt et godt nytår.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære kollega. Du og din familie ønskes en glædelig jul, samt et godt nytår."

Transkript

1 Kære kollega Du og din familie ønskes en glædelig jul, samt et godt nytår. Her ved årets slutning, er der mange ting man skal huske, bl.a. bør man tjekke op på om man har huske, at få indberettet alle ekstra arbejdsopgaver på månedsrapporten i løbet af året. Hvis du ikke selv har husket, at skrive det på månedsrapporten, så får du ikke aflønning herfor, så det kan godt betale sig, at tjekke årets månedsrapporter igennem en ekstra gang. Har du f.eks. husket, at skrive tidsforbrug og kilometer på ved: Store inseminørmøder Små inseminørmøder Møder om kredsregulering Diverse møder, som f.eks. hygiejnekursus og Kick-off MUS samtale Ventetid ved færger ved besøg på øer Repro-rådgivningsbesøg (evt. sambesøg inseminør + rådgiver) Ved fælles rådgivningsbesøg kan både rådgiver og inseminør være tovholder og dermed den der laver materialet. Hvis man er tovholder er der aflønning for 1 times forberedelse samt udarbejdelse af materiale efterfølgende og derudover aflønnes for tiden der bruges i besætningen. Deltager man i mødet, men ikke er tovholder skrives den tid man er i besætningen på månedsopgørelsen. Der er ingen aflønning til forberedelse udover almindelig hjemmetid. Tiden som bruges på fælles rådgivningsbesøg skrives på månedsrapporten under rådgivning uden opkrævning. Hvis der samles 3-4 besætninger på en dag og rådgiver og inseminør laver fælles besøg en hel dag, er aflønning til inseminør en dagløn. Repro-rådgivningsbesøg (kun inseminøren, ej sambesøg) Som udgangspunkt ønsker VikingDanmark Reprotjek-besøg i denne kampagne lavet som fælles besøg, men hvis rådgiver og inseminør aftaler, at inseminør selv laver Reprotjek-besøg, så er aflønningen den samme, som hvis inseminøren er tovholder (1 time til forberedelse/efterbehandling, plus tiden forbrugt på besøg). Kredsmesterskab For at gøre reproduktionen til en sport og for at have en sjovere indgangsvinkel til at diskutere reproduktion er Kredsmesterskabet et godt tiltag. Der giver konkurrence mellem besætningerne og det giver god mulighed for at drøfte reproduktionen med kvægbrugeren og ansatte. Vigtigst af alt giver det fokus og motivation omkring reproduktionen for alle. Der er aflønning for 2 timer pr. opgørelse (kvartal) til denne opgave Staldgangsmøder Med jævne mellemrum arrangeres lokale møder i kredsen eller i gruppen. Det kan være et fast koncept, som planlægges centralt eller det kan være forskellige typer af møder, som inseminørerne i de enkelte kredse/grupper selv arrangerer. Fælles for alle møderne skal være, at kvægbrugerne og deres ansatte får en god oplevelse af/med Viking og samtidig får noget information med hjem.

2 Aflønning: Hvis staldgangs arrangementet afholdes om dagen stilles en afløser til rådighed i gruppen, så det er muligt at alle ved fælles hjælp kan deltage. Afholdes arrangementet uden for arbejdstiden, registreres tid som er brugt til den faglige del af arrangementet. Opfølgning og analyse om reproduktion Opfølgningen på rådgivning om reproduktion kan være 1-4 gange om året og det aftales individuelt med kvægbrugeren, hvor ofte der skal laves opfølgning. Opfølgning på baggrund af den strategi/handlingsplan, som er aftalt ved sidste besøg. Eks på opfølgning: Nye nøgletal trækkes Niveau og udvikling siden sidst diskuteres Strategi/handlingsplan rettes til, hvis nødvendigt Inseminøren bliver aflønnet efter forbrugt tid, tiden opkræves hos kvægbruger Rådgiver/inseminør tovholder på rådgivning omkring reproduktion Hvis landmanden ønsker det kan Vikings medarbejdere være tovholder på de tiltag der er aftalt og sørge for at de bliver ført ud livet. Det vil typisk være større bedrifter, hvor kvægbrugeren ikke har daglig gang i stalden og hvor han ønsker en uvildig til at følge op på at tiltagene bliver sat i værk. Inseminøren bliver aflønnet efter forbrugt tid, tiden opkræves hos kvægbruger. På afløserkalender.dk finder du månedsrapporten og under optjent ud for en dato, finder du de forskellige registreringsmuligheder:

3 Nogle bemærkninger til de forskellige indberetningsmuligheder: Optjening: Sygdomsafløsning: Når man bliver kaldt ekstra på arbejde, da ens kollega er syg = + 0,5 dag, samt alm. løn for udført arbejde Kursusafløsning: Når man kører ekstra for ens kollega der er på kursus = 0 dag, aflønnes for udført arbejde Kursus på egen fridag: Når man selv er på kursus på ens egen fridag = 1 dag til afspadsering Kursus hvor man skulle have kørt i kredsen: Når man er på kursus på en dag man skulle have arbejdet = + 1 dag, - vil man hellere have den udbetalt end tilgode, så indtastes i "afvikling" under kompensationsfridag 1 dag, tilgode afspadsering dage går i nul, men dagen går til aflønning i restlønnen. Ins. møde stor 3 timer: Alm. ins. møde excl. spisning og pause, husk km hvis man er med som passager Ins. møde lille 1,5 time: Når gruppen har møde med avlsrådgiver, husk km hvis man er med som passager Møde i besætning med rådgiver: Her skrives antal timer/min. fra mødestart til mødeslut samt i bemærkning navn på rådgiver og besætningens CHR nr. MF (medarbejder forum): Er lig med 1 dag - indtil videre bruges "andet ekstra arbejde (dage)" SU (Samarbejds udvalg): Er lig med 1 dag - indtil videre bruges "andet ekstra arbejde (dage)" AMO (sikkerhedsudvalg): Er lig med 1 dag - indtil videre bruges "andet ekstra arbejde (dage)" MUS samtale: Her skrives antal timer/min. fra start af samtale til samtalen er slut Salg af andre produkter: Skal kun bruges hvis man bliver kaldt til møde eller lign. vedr. andre produkter, ellers ligger aflønningen i provisionen af salget. Møde kredsregulering: Er det et aftenmøde skrives antal timer/min. på fra mødestart til mødeslut, excl. pauser til kaffe/spisning. Er det dagmøde se punkt. MF. Mentorordning: Her kan påføres 2 timer, når man har en anden inseminør med rundt til oplæring m.v. Område møde: Kørsel til områdemøde er ikke incl. løn for at sidde i bilen, her indsendes km på mail til Jytte/Birthe og skal ikke indtastes på håndterminal. Der skal ikke indberettes noget på månedsrapport med mindre man er blevet bedt om at møde op. Foto, udstillingsopgaver (dyreskuer): Her indberettes de timer der er brugt på selve arbejdet excl. køretiden, de første 7,4 timer aflønnes til inseminørens egen dagløn og de resterende timer aflønnes til 187,20 kr./time p.t. Kørsel der indtastes på HandyVik er fra hjem og til stedet og retur Levering kvælstof: Her indtastes antal liter kvælstof der er leveret samt CHR nr.. Er det til en landmand tastes minutter ind på HandyVik under "aflev. af sæd til besætning" og der tastes 0 min. i månedsrapport, er det til andre (dyrlæger m.v. ) tastes aktuelle min. I månedsrapport samt hvem det er til. Solgt sæd til opkrævning fra egen spand: Send en mail til kontoret og give besked vedr. opkrævning

4 Sædbilen: Her indberettes de timer der er brugt på selve arbejdet, de første 7,4 timer aflønnes til inseminørens egen dagløn og de resterende timer aflønnes til 187,20 kr./time p.t. Der er ingen kørsel, da inseminøren selv betaler for kørsel til og fra sædbil. Vævsudtagning: Skal helst arrangeres så det er 1 hel dag til 1 dagløn (indberettes som 1 ekstra arbejde (dag)). Hvis det er på turen korrigeres tiden der bruges til væv til salg - dermed bliver landmanden ikke faktureret. På månedsrapporten indberettes tiden. Andet ekstra arbejde (dage): Her indberettes andre dage som optjenes og som ikke er lavet særskilt rubrik til. Er det på en fridag indberettes + 1 dag og er det på en arbejdsdag kan man vælge at få den udbetalt som under "kursus hvor man skulle have kørt i kredsen" Andet ekstra arbejde (timer): Her indberettes andre timer som optjenes og som der ikke er lavet særskilt rubrik til, vigtigt at skrive bemærkning på. Bovisoft u. opkrævning: Her indtastes timer brugt iflg. aftale med ledelsen på support til Bovisoft, bliver ikke opkrævet ved landmanden. Heatime u. opkrævning: Her indtastes timer brugt iflg. aftale med ledelsen på support til Heatime, bliver ikke opkrævet ved landmanden. RYK, kørsel med trailer: Her indtastes antal kørte km med trailer i.f.m. RYK arbejde. Dette går hver måned til aflønning på lønsedlen. Øtur: Orø Her indtastes antal gange, aflønnens i.h.t. overenskomst Øtur: Fur Her indtastes antal gange, aflønnens i.h.t. overenskomst Øtur: Barsø Her indtatses antal gange, aflønnens i.h.t. overenskomst Øtur: Sejrø Dagløn Øtur: Års Her indtastes antal gange, aflønnens i.h.t. overenskomst Øtur: Omø Her indtastes antal gange, aflønnens i.h.t. overenskomst Afvikling: Afspadseringsdag: Her indtastes en afspadseringsdag = minus 1 (alle afspadseringsdage bliver udbetalt med dagløn i restlønnen) Kompensationsfridag: Bruges hvis man gerne vil have en optjent dag udbetalt som løn ved årsafslutning, i stedet for at den står som saldo til afspadsering, kan kun bruges hvis det var en dag man skulle have kørt i kredsen - se bl.a. "kursus hvor man skulle have kørt i kredsen" Egen sygedag: Bruges til registrering af sygedag, der ikke er arbejdsrelateret, husk at angive årsag så statistikken bliver korrekt Egen sygedag arbejdsrelateret: Bruges til registrering af sygedag, der er fremkommet via arbejdet som inseminør, husk at angive årsag så statistikken bliver korrekt. Barns 1. sygedag: Kan bruges hvis man har et barn under 12 år som har 1. sygedag

5 Forældreorlov (ifm. Barsel, børnepasning og adoption): Bruges til dette, der indtastes -1 dag, så det tæller med i sygdomsstatistikken. Anden fravær (Anledning bemærkes): Bruges når de andre kategorier under fravær ikke kan bruges, HUSK at skrive anledning i bemærkning.

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution 02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske institution PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Virksomhedsaftale med MenuCard

Virksomhedsaftale med MenuCard Giv dine medarbejdere flere fordele! Med et MenuCard kan dine medarbejdere spare 25% på restaurantbesøg på over 140 spisesteder i Danmark. Det kan bruges privat og til forretningsmøder i byen, når der

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

(Medarbejderhåndbog)

(Medarbejderhåndbog) (Medarbejderhåndbog) (start her) Velkommen Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos McDonald's. Medarbejderhåndbogen her skal være med til at give dig en god start i dit nye job. Du kan

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere