Systematisk og tydelig opfølgning. Brug ekstra ressourcer lokalt efter behov. Find inspiration lokalt. 3 gode råd til FA12 vedr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systematisk og tydelig opfølgning. Brug ekstra ressourcer lokalt efter behov. Find inspiration lokalt. 3 gode råd til FA12 vedr."

Transkript

1 3 gode råd til FA12 vedr. opfølgning på APV Systematisk og tydelig opfølgning APV'en er et øjebliksbillede, så inddrag medarbejderne i at kvalificere resultatet, og hvad der er vigtigt at følge op på Formuler handlingsplaner med klare mål, der kan sættes hak ved, når de er nået. Udnævn ansvarlige. Sæt dato på, hvornår der evalueres og følges op Husk at binde sløjfe på arbejdet, dvs. gør status (fx hvert ½ år), sig højt hvad der er nået, og hvad der evt. er opgivet. Lad medarbejderne komme med input til justeringer Lederne er rollemodeller, så gå foran med et godt eksempel: Sig højt hvilke udfordringer du ser og prioriterer, og fortæl hvornår/hvordan du har "taget din egen medicin" Brug ekstra ressourcer lokalt efter behov Enhederne har ofte brug for forskellig opfølgning. Pas derfor på med store tværgående projekter for alle, hvis problemerne er lokale Sørg i stedet for konsulentbistand (intern eller ekstern), der hvor en måling er rød det signalerer, at ledelsen tager trivsel alvorligt og ønsker at gøre noget ved problemerne Medarbejderne forventer opmærksomhed og opfølgning fra deres vicedirektør i de enheder, hvor målingen er rød. Tænk derfor over, hvordan du som vicedirektør kan vise din deltagelse i det lokale, og hvordan du kan understøtte lokal forandring i samarbejde med den lokale leder Find inspiration lokalt Brug de værktøjer vi har på KUnet, fx om GRUS og håndtering af stress og mobning Del de gode eksempler og værktøjer på ledermøder lær af hinandens fejl og succeser Spørg din medarbejderrepræsentant for inspiration eller et godt råd

2 HR & Organisation Møder i HRO Lisbeth Møller HR&O Sted og dato Dias 1

3 HR & Organisation Fællesmøder i HRO - formål Sted og dato Dias 2 - Faglig videndeling på tværs af sektionerne - Præsentation af aktiviteter andre steder i KUorganisationen, fx ved korte indlæg Forandringer på uddannelsesområdet og hvordan dette håndteres på KU v/anni Søborg, US Krisehåndtering v/tommy Sillemann, CAS Navision Implementering, Morten Plannthin, ØKO KU s organisation v/john Martinsen, REKSEK KU set fra SKT, herunder ønsker / forventninger til HR v/ institutadministrator Ursula Baumgarten, SKT F&I, ESOF konferencen og Erhvervsportalen v/anna Haldrup og Ditte Thøgersen - Orientering fra ledelsen, tilbagemelding fra vigtige møder - Status for større projekter, bl.a. Trivsels og tilfredshedsmålingen Stillingsstruktur tenure track LUKU forløb i HRO ledelsen LR 80 Højbergrapporten - studiefremdriftsreformen - Vigtigt at mødes og have lejlighed til social kontakt - understøtte fælles HRO identitet Fejringer

4 HR & Organisation Fællesmøder i HR - rammer/struktur - Møderne holdes normalt hver 14. dag normalt fredage kl Lisbeth og den øvrige ledergruppe deltager i videst mulig omfang - Planlægningsgruppe udarbejder program der udsendes senest dagen før mødet; gerne før - Morgenmadsservering går på skift mellem grupperne - Jævnlig evaluering Sted og dato Dias 3

5 HR & Organisation Øvrige HRO møder Alle sektioner holder egne møder - De nærmere rammer for form / indhold / hyppighed drøftes i sektionen Årligt HRO seminar program udarbejdes af planlægningsgruppe Møder i sektionslederkredsen - 1:1 med jævne intervaller - Sektionsledermøder hver 14. dag løbende status - Kvartalsvise projektstatusmøder - Kommende strategiske indsatser hver ½ år Sted og dato Dias 4

6 Samarbejde i HR søjlen FA HR Udvalget SAMF, JUR, TEO SUND SCI HUM HR netværk ØKO IT US KOM sekretariatsarb.

7 TRIVSEL OG BALANCE I FA Seminar, den 23. maj 2014 Antonino Castrone Koncern-økonomi Dias 1

8 Hvad er trivsel? Ordbogen siger: 1.a være i sund og god fysisk vækst; udvikle sig godt 1.b udfolde sig; være i god udvikling Trivsel er udvikling, vækst, udfoldelse X Trivsel er ikke kun svarene på: hvornår skal vi spise? hvornår skal vi sove? hvornår skal vi hjem? Dias 2

9 Hvad er balance? A B C Medarbejder aktivitetsniveau Dias 3

10 Dilemma Det er individuelt -hvad der gør, at man trives -hvordan man skaber sin balance Konklusion En ledelses og organisations opgave er derfor ikke at skabe trivsel og balance men at sørge for vilkår og betingelser, så hver enkelt har mulighed for at trives og være i balance. Dias 4

11 Hvad har Koncern-økonomi gjort for skabe disse betingelser? Trivsel og balance sikres i hverdagen de særlige tiltag kan derfor alene støtte op og skabe fokus: 2008 Retningslinjer for god kommunikation (findes på ØKO KUnet) 2008 Halvdagsseminar med Center for Stress og Trivsel 2009 Formel flekstidsordning for afdelingen Afd.-møder om stress og trivsel bl.a. kollegers oplevelser med stress ½ døgns internat om bedre trivsel i ØKO analyse/seminar/tiltag ½ døgns internat om service, kommunikation, team building 2013 Mindfulness-projekt med ekstern leverandør (finansieret af SCK) 2013 Oprettet Kolleganetværk når hverdagen er svær ½ døgns internat om strategi kommunikation/brugerfokus/internt Dias 5

12 Dias 6 Koncern-økonomi

13 Skriftlig kommunikation Skriv venligt tænk over c.c. tænk over chef i c.c. sæt dig i modtagerens sted kort og klar overskrift kortfattet tekst forsigtig med forkortelser ikke for mange vedhæftninger saml evt. vedhæftninger i ét dokument - er tlf. bedre? Dias 7

14 Hvad har Koncern-økonomi gjort for skabe disse betingelser? Trivsel og balance sikres i hverdagen de særlige tiltag kan derfor alene støtte op og skabe fokus: 2008 Retningslinjer for god kommunikation (findes på ØKO KUnet) 2008 Halvdagsseminar med Center for Stress og Trivsel 2009 Formel flekstidsordning for afdelingen Afd.-møder om stress og trivsel bl.a. kollegers oplevelser med stress ½ døgns internat om bedre trivsel i ØKO analyse/seminar/tiltag ½ døgns internat om service, kommunikation, team building 2013 Mindfulness-projekt med ekstern leverandør, finansieret af SCK 2013 Oprettet Kolleganetværk når hverdagen er svær ½ døgns internat om strategi kommunikation/brugerfokus/internt Dias 8

15 Hvad har Koncern-økonomi gjort for skabe disse betingelser? Trivsel og balance sikres i hverdagen de særlige tiltag kan derfor alene støtte op og skabe fokus: 2008 Retningslinjer for god kommunikation (findes på ØKO KUnet) 2008 Halvdagsseminar med Center for Stress og Trivsel 2009 Formel flekstidsordning for afdelingen Afd.-møder om stress og trivsel bl.a. kollegers oplevelser med stress ½ døgns internat om bedre trivsel i ØKO analyse/seminar/tiltag ½ døgns internat om service, kommunikation, team building 2013 Mindfulness-projekt med ekstern leverandør (finansieret af SCK) 2013 Oprettet Kolleganetværk når hverdagen er svær ½ døgns internat om strategi kommunikation/brugerfokus/internt Dias 9

16 Flekstid for ØKO -Fix-tider -Udsving maksimalt ml. -10 og +37 timer -Gennemgås med leder hver måned Fordele: Fleksibilitet, fokus på opgaver og tid (prioriteringer) Ulemper: Manglende prioritering timer tilføres bare fleks Dvs.: Kræver god styring af alle Dias 10

17 Hvad har Koncern-økonomi gjort for skabe disse betingelser? Trivsel og balance sikres i hverdagen de særlige tiltag kan derfor alene støtte op og skabe fokus: 2008 Retningslinjer for god kommunikation (findes på ØKO KUnet) 2008 Halvdagsseminar med Center for Stress og Trivsel 2009 Formel flekstidsordning for afdelingen Afd-møder om stress og trivsel kollegers oplevelser med stress ½ døgns internat om bedre trivsel i ØKO analyse/seminar/tiltag ½ døgns internat om service, kommunikation, team building 2013 Mindfulness-projekt med ekstern leverandør (finansieret af SCK) 2013 Oprettet Kolleganetværk når hverdagen er svær ½ døgns internat om strategi kommunikation/brugerfokus/internt Dias 11

18 Hvad har Koncern-økonomi gjort for skabe disse betingelser? Trivsel og balance sikres i hverdagen de særlige tiltag kan derfor alene støtte op og skabe fokus: 2008 Retningslinjer for god kommunikation (findes på ØKO KUnet) 2008 Halvdagsseminar med Center for Stress og Trivsel 2009 Formel flekstidsordning for afdelingen Afd.-møder om stress og trivsel kollegers oplevelser med stress ½ døgns internat om bedre trivsel i ØKO analyse/seminar/tiltag ½ døgns internat om service, kommunikation, team building 2013 Mindfulness-projekt med ekstern leverandør (finansieret af SCK) 2013 Oprettet Kolleganetværk når hverdagen er svær ½ døgns internat om strategi kommunikation/brugerfokus/internt Dias 12

19 Seminar om trivsel, 2012 Tiltag Ledelsen siger, hvad den vil gøre og gør, hvad den siger Lokale spilleregler/adfærdskodeks for stresshåndtering (hvordan skal vi som kolleger og stressramte opføre os i tilfælde af stress hvem kan man gå til, hvad gør man osv.) Aftaler om storrumsadfærd (telefon, småmøder mv.) Stillerum/aflastningsrum Sektionslederne som gode forbilleder Teambuilding Point Niveau 138 Ledelsen 128 Gruppen 119 Gruppen 118 Organisationen/afdelingen 104 Ledelsen 81 Gruppen Mulighed for personlig coaching hos ekstern konsulent (eller Prescriba som er et eksisterende tilbud) Hver nyansat får udpeget en erfaren kollega som mentor En månedlig samtale med nærmeste chef faglig og personlig status herunder forventningsafstemning 76 Individuelt 72 Organisationen/afdelingen 65 Ledelsen Sociale aktiviteter (gå i byen, biffen mv.) 63 Gruppen Hjemmearbejdspladser med internet (til flere med relevant behov) 59 Organisationen/afdelingen Styr på tiden-kurser 57 Individuelt Gruppeudviklingssamtaler (MUS for hele gruppen på en gang (GRUS) 56 Gruppen Udarbejdelse af fælles værdigrundlag for ØKO som kan definere retning og god stil 55 Organisationen/afdelingen Årsplaner for trivsel defineret af ledelse og medarbejdere i fællesskab 51 Organisationen/afdelingen Kurser i håndtering af arbejds/fritids-balancen 47 Individuelt Ikke-forstyrres-skilte til storrum 43 Gruppen 360 grader - medarbejdere 43 Gruppen Frokostmøder for f.eks. 10 ansatte og sektionslederne 33 Ledelsen Åbent hus hos Antonino hver xxxdag kl kom og få en snak 23 Ledelsen Trivselstavler i hver sektion hvor hver medarbejder dagligt eller ugentligt kan sætte en grøn, gul eller rød markering for, hvordan dagen eller ugen har været Mindfulness-kurser (åndedrætsmeditation) Gå-tur-med-en-kop-kaffe-møder med Antonino og 10 ansatte 19 Organisationen/afdelingen 14 Individuelt 8 Ledelsen Dias 13

20 seminar om trivsel, 2012 De 6 guldkorn Belønning/anerkendelse (manglende anerkendelse fører til mistrivsel og måske stress) 92 Indflydelse (manglende indflydelse på vores opgaver og arbejdssituation kan være stress-skabende) 80 Mening (manglende mening med opgaveløsningen skaber mistrivsel, som kan være stress-skabende) 61 Krav (både for store og for små krav tilindsats skaber mistrivsel og måske stress) 59 Social støtte (hvis vi er gode til at støtte hinanden vælter vi ikke så let) 52 Forudsigelighed (manglende forudsigelighed i hverdagen skaber usikkerhed og kan derefter skabe stress) påbegyndte indsatser om: -Adfærd i storrum -Principper for håndtering af stress -Synliggørelse og brug af stress-værktøjer på KUnet -Fælles forståelse for god trivsel -Krisenetværk (kolleganetværk) -Ledelses- og sektionsnyhedsbreve -Fælles frokoster med afd.-ledelse (2013) (Hmm: Indsatserne i sig selv ressourcekrævende) Dias 14

21 Hvad har Koncern-økonomi gjort for skabe disse betingelser? Trivsel og balance sikres i hverdagen de særlige tiltag kan derfor alene støtte op og skabe fokus: 2008 Retningslinjer for god kommunikation (findes på ØKO KUnet) 2008 Halvdagsseminar med Center for Stress og Trivsel 2009 Formel flekstidsordning for afdelingen Afd.-møder om stress og trivsel kollegers oplevelser med stress ½ døgns internat om bedre trivsel i ØKO analyse/seminar/tiltag ½ døgns internat om service, kommunikation, team building 2013 Mindfulness-projekt med ekstern leverandør (finansieret af SCK) 2013 Oprettet Kolleganetværk når hverdagen er svær ½ døgns internat om strategi kommunikation/brugerfokus/internt Dias 15

22 Hvad har Koncern-økonomi gjort for skabe disse betingelser? Trivsel og balance sikres i hverdagen de særlige tiltag kan derfor alene støtte op og skabe fokus: 2008 Retningslinjer for god kommunikation (findes på ØKO KUnet) 2008 Halvdagsseminar med Center for Stress og Trivsel 2009 Formel flekstidsordning for afdelingen Afd.-møder om stress og trivsel kollegers oplevelser med stress ½ døgns internat om bedre trivsel i ØKO analyse/seminar/tiltag ½ døgns internat om service, kommunikation, team building 2013 Mindfulness-projekt med ekstern leverandør (finansieret af SCK) 2013 Oprettet Kolleganetværk når hverdagen er svær ½ døgns internat om strategi kommunikation/brugerfokus/internt Dias 16

23 Hvad har Koncern-økonomi gjort for skabe disse betingelser? Trivsel og balance sikres i hverdagen de særlige tiltag kan derfor alene støtte op og skabe fokus: 2008 Retningslinjer for god kommunikation (findes på ØKO KUnet) 2008 Halvdagsseminar med Center for Stress og Trivsel 2009 Formel flekstidsordning for afdelingen Afd.-møder om stress og trivsel kollegers oplevelser med stress ½ døgns internat om bedre trivsel i ØKO analyse/seminar/tiltag ½ døgns internat om service, kommunikation, team building 2013 Mindfulness-projekt med ekstern leverandør (finansieret af SCK) 2013 Oprettet Kolleganetværk når hverdagen er svær ½ døgns internat om strategi kommunikation/brugerfokus/internt Dias 17

24 Kolleganetværk Dias 18

25 Kolleganetværk Dias 19

26 Hvad har Koncern-økonomi gjort for skabe disse betingelser? Trivsel og balance sikres i hverdagen de særlige tiltag kan derfor alene støtte op og skabe fokus: 2008 Retningslinjer for god kommunikation (findes på ØKO KUnet) 2008 Halvdagsseminar med Center for Stress og Trivsel 2009 Formel flekstidsordning for afdelingen Afd.-møder om stress og trivsel kollegers oplevelser med stress ½ døgns internat om bedre trivsel i ØKO analyse/seminar/tiltag ½ døgns internat om service, kommunikation, team building 2013 Mindfulness-projekt med ekstern leverandør (finansieret af SCK) 2013 Oprettet Kolleganetværk når hverdagen er svær ½ døgns internat om strategi kommun./brugerfokus/internt Dias 20

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 INDHOLD 3 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer:

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: 1: MUS-skema fra Anders Frølund: Side 2 2: MUS-skema fra Ingelise Hosszu: Side 9 3: MUS-skema fra Flemming Larsen: Side 16 4: MUS-skema fra Loise Kjærsgaard: Side

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik Inspiration til udvælgelse af ledertalentet et tillidsfuldt prik Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 1. Hvorfor ledertalentudvikling hos jer?... 4 2. Hvordan ser jeg dem med lederpotentiale?... 5 3. Hvordan

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere FRIVILLIG HÅNDBOGEN Inspiration til ledere og medarbejdere Ringkøbing-Skjern Kommune Version 1 12. september 2013 INDHOLDSOVERSIGT HVAD KAN VI BRUGE FRIVILLIGHÅNDBOGEN TIL?... 4 EN GOD START PÅ ET INSPIRERENDE

Læs mere

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003 Kvalitet i MUS Titel: Opsamling på 2. netværksmøde Til: Deltagerne i Kvalitet i MUS Frederiksberggade 24, 2. DK-1459 København K Tel.: +45 33 18 69 69 Fax: +45 33 18 69 79 E-mail: sckk@sckk.dk Fra: Vedrørende:

Læs mere