Referat fra konstitueringsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra konstitueringsmøde"

Transkript

1 Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje slik: Referent: RR Deltagere: Fraværende: Daniel Vest (), Kim Aarosiin (KA), Kim L. Christensen (KLC), Troels Nielsen (TN), Klaus U. Pedersen (KUP), Rosa Rolighed (RR), Tine Maretti Vest (TV) Dagsorden 1. Formanden har ordet... byder alle velkommen både gamle og nye, og spørge hvem der vil være referent frivilligt og tegnstyrer. spørger KUP om han vil være tegnstyrer fremover så vi har en fast tegnstyrer i en periode. KUP takker ja til tegnstyrer og RR takker ja til referent. Åben/Lukket 2. Godkendelse af dagsorden... Fælles Intet at bemærke 3. Vores forventninger til hinanden... Fælles forventer loyale, respekt og at vi har tavshedspligt for hinanden og ikke afbryde under mødet forventer også vi følger forretningsorden samt regler f.eks. at svare indenfor for 48 timer på Facebook, sms indenfor 24 timer og mail indenfor 48 timer bort set weekend eller ferie. KLC forventer vi passer vores opgave fordeling. forventer at adskille personlig i forening og hjemme. KLC forventer vi hjælper hinanden og bede om hjælp hvis brug for det. 4. Opfølgning af ordinær generalforsamling... Fælles syntes frokost var et succes, men synes pålæg brødet kunne rettes til evt. færdig skåret. Referat er færdig men skal rettes lidt og forventer at modtage den i løbet denne uge. KLC syntes vi skal snakke om referat til næste møde. TN syntes der var meget uro til Generalforsamling samt masse larm. vil tage det op til medlemsmøde ang. støjgener KA syntes der ærgerligt at stemmetolk valgte at rykke sig til midten når i har reserveret pladser til de hørende men valgte selv at flytte tættere på stemmetolk, men stadigvæk var det rigtig svært at høre pga. larm. fortæller han har prøve at kigge under generalforsamling, og der er tanker til at vi kan gøre det bedre næste gang, det vil sige fjerne en bord i midten af rækken, så sidder tolk ved det og hørende sidder bag tolkene. Tolken havde en lille bemærkning i forbindelse med lyden, når tolken snakker anden vej så forsvinder lyden i baggrunden. vil tage højtaler med næste gang, så lyder også kommer bagfra. 5. Opfølgning af arbejdsplan viser arbejdsplan og ved højre side kan se hvornår det starter og hvad der er udført. Blandt andet viser han hvad vi skal gennem arbejdsplan, renovering, bedre digitalt samt bedre trådløs netværk og tegnsprogvideoer.

2 6. Bestyrelseskonstituering... a. Gennemgå foreningens vedtægter til orientering... KA har svært ved at forstå ang. dette pargraf 6.1, hvor der kun må være en hørende i bestyrelsen. Tænkte på at tag det op til næste generalforsamling KLC forslår vi kan tag det op til medlemsmøde. vil undersøge DDL s love ang. hørende i bestyrelse, hvad er DDL holdning til hørende i bestyrelsen. b. Gennemgå foreningens forretningsorden til godkendelse... vil have udvalget opgaver på forretningsorden, når vi har gjort det så sender vi forretningsorden til korrektur. Forretningsorden godkendes c. Gennemgå foreningens strukturering... d. Opgavefordeling og udvalgenes kontaktpersoner... Til enig blev tovholder: Café udvalget TN og KA som nr. 2 Ejendomsudvalget - Festudvalget - HB Historiskudvalget RR IT og medieudvalget KUP Kulturudvalget KLC Medlemsudvalget inkl. fanebærer KLC Deaf poker Fredericia og TN som nr. 2 Døves Idrætsklub FREMAD KLC The Soldiers Whistklubben KUP e. Kommende møder... Mødes hver 6. uge tirsdag kl 18.30: 12. maj Fortæring: KA 16. juni Fortæring: KLC 11. august Fortæring: TN 22. september Fortæring: KUP 2. november Fortæring: 15. december 2015 inkl. julefrokost. Fortæring: Fælles 26. januar Fortæring: KA 23. februar 2016 m/ regnskabsmøde Fortæring: KLC 8. marts Fortæring: TN f. Vagtturnus til kontortid & foreningsaften... viser en fint vagtskema til kontortid, forening, café og kaffemor. Hvis man er forhindret skal man selv bytte og HUSK skriv det på opslag på kontoret så man kan se hvem der er ansvar den dag. Den 3. juni skal vi finde en anden sted at være pga. renovering. 7. Korrespondanceliste... Fælles KLC og har gennemgået listen fra sidste møde, de fleste er udført men der var få opgaver som ikke er gennemgået men det vil KLC og gøre løbende

3 8. Referater fra udvalg m.m.... Fælles Blev enig om at tag op til næste møde, da der var kun en som har haft et møde. 9. Administration... a. Bordet rundet... Fælles KLC holder nu faderorlov frem til juni mdr. KUP holder nu faderorlov. Hans datter skal snart opereret, så kan være lidt fraværende. TV holder ferie uge 17 pga. fokus på hendes søn skal snart konfirmeres. holder også ferie uge 17 men er blot på arbejde onsdag d. 22. april. b. Sidste nyt... Fælles fortæller han skal til formandsnetværksmøde d. 18. april ved København. Vi har også fået 2 ansøgning i forbindelse med caféleder. KUP fortæller han mundtligt har søgt som IT afdelingsleder c. Økonomi og budgetopfølgning... KLC KLC fik regnskab afsluttet, til næste møde vil han fremlægge 1. kvartal regnskab. d. Lokaleudlejning... /KLC fortæller i forbindelse med renovering, når alt er færdig så invitere pressen til at komme forbi og skrive om vores festudlejning så vi kan reklamere for vores festsal m.m. Har også visitkort om festudlejning, som i kan dele ud til alle hørende og døve. KLC har lavet det lille kontor (kontor 2) om, og føler det er blevet bedre. En har sagt ja til at male FTSF logo inde ved den lille kontor. e. Fordeling af overskud fra KLC fortæller at overskud kan bruges til computer og forbedring trådløs i huset. Enighed at sende mail ud til udvalgsleder og tag det op til næste møde. f. Hjemmeside / domæne... forslår at dele to hjemmeside for sig selv FTSF og tegnsprogshuset. Det vil koste 480 kr. om året så får vi også venlig mobil side så man også kan se hjemmeside via mobil. Alle er enig, arbejder videre med det. 10. Nyt fra udvalgene... a. Caféudvalg... TN / KA Rosa forlader lokalet, da hun har selv søgt som caféleder. Bestyrelsen blev enig om at udsætte denne til næste møde. Tovholder og holder en personlig møde med hver ansøgning samt sender vi nyhedsbrev ud til medlemmer, om der er nogen der er interesse omkring café. b. Ejendomsudvalg... fortæller der er kommet en henvendelse omkring renovering. Henrik Ladekjær ejer en tømre firma og de er interesse i at renovere vores ejendom så de kommer med et tilbud senest torsdag d. 9. april. Ejendomsudvalget tager en afgørelse hvem vi skal bruge. De skal også kigge på BRF og GI lån. Formand og kassere skriver under på lånet. Når huset skal renoveret skal alle aflevere nøgler. fortæller at efter renovering skal vi have nye borde og stole. 100 stole plus 10 ekstra til festsalen og 75 stole til klublokale samt borde, hvis vi finder nogle penge i ejendommens budget

4 c. Festudvalg... HB % d. Historisk udvalg... RR % e. IT & medieudvalg... KUP KUP blev IT leder og Jesper Duus er også med i udvalget. f. Kulturudvalg... KLC Kulturudvalget har oprettet en lukket gruppe i forbindelse med planlægning til foreningsaftner. har oprettet en lukket gruppe hvor der er 2 HB, 2 KU og 2 Café så de kan bedre kommunikere i forbindelse med foreningsaftner. g. Medlemsudvalg (inkl. fanebærer)... KLC TV orienterer at der er 247 medlemmer heraf 17 skylder. KLC bemærker at det er en som, har betalt på kontoret. forslår at kontakte DDL om hvornår FTSF overtager rykker som vi skal sendes ud til skylder. TV vil undersøge omkring rykker. 11. Nyt fra afdelinger a. Deaf Poker Fredericia... TN / b. Døves Idrætsklub FREMAD... KLC KLC orienterer at der er vandre tur søndag i ulige uger og fitness/gymnastik søndag i lige uger. c. The Soldiers... TN er stoppet pga. har ingen ressourcer til at køre klubben. vil skrive i nyhedsbrev omkring The Soldiers, om der er nogen som har motivation til at køre ungdomsklubben. Lave annonce om at vi søger folk til ungdomsklub, så vi kan få den til at køre igen. d. Whistklubben... KUP 12. Næste møde... Næste møde: Tirsdag den. 12. maj 2015, kl. 18:30. Fortæring: KA - 4 -

5 Korrespondanceliste: Meddelelse om støj ang. generalforsamling til medlemsmøde Arbejder videre med revisor sag Gennemgå referat fra generalforsamling 2015 Kontakt DDL omkring deres love i forbindelse med hørende i bestyrelse Afvente fra Christian Høybye i forbindelse med vedtægter Opdatere forretningsorden Ændre kode til Onedrive Lave vagtturnus til kontortid & foreningsaften Fremlægges 1 kvartal regnskab Invitere pressen i forbindelse med renovering Sende mail til udvalgslederne vedr. fordeling af overskud fra 2014 Lave to hjemmesider og domæner Skrive i nyhedsbrev vedr. café leder søges Behandle ansøgninger og indkalde møde Gennemgå papir fra BRF og GI papir Aflevering af nøgler før renovering Kontaktes DDL vedr. rykker Skrive i nyhedsbrev vedr. The Soldiers Kontakte Whistafdeling ang. ny tovholder Sørge for fortæring til bestyrelsesmøde den 12. maj 2015 Gamle Korrespondanceliste: Lave folder om The Soldiers Lave beskrivelse til selskabslokaler.dk Købe ny stationær pc Undersøge mulighed for bridge walking Rundvisning på IP Schmidtgård & KLC Alle & KUP KLC, TN & KA & KLC TV KUP KA TN & LJ (KLC) & KLC - 5 -

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere

Generalforsamlingsbladet

Generalforsamlingsbladet Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening 1. a. Valg af dirigent Christian Høybye blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt. b. Valg af referent Tine Lind

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 1. oktober 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos John Riise Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt Web.referat nr. 27, tirsdag d. 29. oktober 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser.

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser. Skawdyks generalforsamling 2014 Fredag den 28. februar 2014 kl. 19.00 i klubhuset, Chr. X Vej 39, 9990 Skagen. Fremmødte: 29. heraf 21 stemmeberettigede. Grundet at mødet trak ud var der frafald under

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Den blev holdt i Lille Gråbrødrestræde 1, 2. th, Odense. Kl. 17 indledte medlemmerne Marie Louise og Niels Kristian

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere