Årsberetning for SLAA Danmark Service fra Landsmødet 2013 til Landsmødet 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for SLAA Danmark Service fra Landsmødet 2013 til Landsmødet 2014"

Transkript

1 Side 1 af 8 Årsberetningen indeholder: Årsberetning for SLAA Danmark Service fra Landsmødet 2013 til Landsmødet 2014 Side 1 1) Kort beretning om essensen af, hvad der er sket i årets løb siden Landsmødet 2013 til Landsmødet 2014 Side 2 3 2) En præsentation af hvad SGM & SGR betyder samt kommunikationsmuligheder. Side 4 6 3) Status fra udvalgsarbejde samt bilag, der beskriver de enkelte udvalg: Bilag 1: Litteratursalg, bilag 2: Kommissorium for Korrekturudvalget, bilag 3: Telefontjenesten, bilag 4: Mødelisten. Side 7 4) Mødelisten Beretning På landsmødet 2013 skiftedes navnet til Landsmøde fra tidligere i mange år at have heddet Unitydag. Landsservice På Landsmødet 2013 var der fra planlæggernes side et håb om at få landsservice til at komme op at stå igen, som det havde gjort tidligere for nogle år tilbage. Erfaringen fra den gang var, at det havde betydet stor følelses af enhed og sammenhold hos alle grupperne i Danmark. Der havde været god udveksling af erfaringer fra de enkelte grupper, der styrkede Danmark som helhed. Gennem servicemøderne havde der også været stor tilslutning fra personer ude i de enkelte grupper, til gerne at ville deltage i service på landsplan ved at træde ind i udvalg. På Landsmødet 2013 meldte sig heldigvis Service Gruppe Repræsentanter (SGR) fra de deltagende grupper til at være med i kvartalsvise Service Gruppe Møder (SGM) på landsplan. Desværre har det vist sig, at ud af de 17 nuværende eksisterende grupper i Danmark har kun 3 4 grupper deltaget via deres SGR. Det er derfor op til Landsmøde 2014 deltagerne, om der fortsat skal lægges kræfter i SGM. Årets SGR deltagere har den hypotese, at de enkelte gruppemedlemmer endnu ikke har overskud til at deltage i landsservice men dette vides ikke, da der ingen respons har været fra de grupper, der ikke har deltaget. Fra sidste landsmødet til det nuværende er der startet 4 grupper op; Skype SLAA bogs møde, Skype Anoreksi, Kbh. onsdag Kvindegruppe, Kbh. fredag. Kriterier Der er på SGM vedtaget kriterier for deltagelse i serviceudvalg; 1) Min. 30 dages afholdenhed fra Bundlinje, 2) min. ½ år i Fællesskabet, 3) Laver trinarbejde. Hjemmesiden Den mest synlige del af Service arbejdet er, at der er kommet en ny hjemmeside. Det har været et stort ønske fra SLAA Landsservice at få en ny hjemmeside, hvilket også er sket. Stor tak til vores webmaster for det. Litteratur salg, tryk og korrektur * Salg: Al litteratur på nær Anoreksi folderen er udsolgt. Genoptrykt er Værktøjskassen, kapitel 4, 5 og 8. Yderligere genoptryk af pjecer sker i den prioriterede rækkefølge, som er besluttet på SGM. * Trykkeri: Trykning af pjecer er siden landsmødet 2013 foregået på professionelt trykkeri. * Korrektur: Der har været opstartvanskeligheder i udvalget men nu er der udarbejdet et kommissorium.

2 Side 2 af 8 Service Gruppe Møder (SGM) På landsmødet 2013 blev valgt Service Gruppe Repræsentanter, SGR, fra langt de fleste face toface og Skype grupper i hele Danmark. I dag har vi i alt 17 grupper. I løbet af året er startet 4 nye møder; Skype Anoreksi, Skype SLAA bogs møde, Kbh. kvindemøde onsdag, Kbh. fredag. Det var hensigten med dette valg af SGRere på landsmødet 2013, at de deltog i de kvartalsvise Service Gruppe Møder, SGM, i løbet af året på Skype indtil det næste landsmøde Mailadresserne på SGRerne blev oplyst og har været anvendt i løbet af året til at udsende dagsordener, referater, udvalgs beretninger mv. Servicegruppemødet (SGM) er et forum for grupperne i Danmark til at deltage og udveksle erfaring, styrke og håb til hinandens grupper og idéer fx om mødeformater og øvrige forslag til, hvordan SLAA Danmark kan vokse og forstærke vores Fællesskab og følelsen af at være én samlet enhed. SGM er åbent for alle medlemmer at være med at lytte men taleretten tilfalder gruppens Service Gruppe Repræsentant (SGR), der taler for gruppen og i tilfælde af afstemninger, er den der stemmer på gruppens vegne. Der er Servicemøde kvartalsvist. Det var intentionen med disse SGM, at grupperne kunne benytte dette forum til at udveksle erfaringer om, hvordan det gik i deres grupper og fx give hinanden ideer til mødelederguides, hvordan de lavede trinarbejde mv. samt deltage i beslutningerne omkring, hvad der skulle ske i SLAA Danmark som f.eks. oprettelse af Korrekturudvalg. Endvidere anvendes dette forum også til at grupperne kan modtage informationer fra Det internationale kontor, Fellowship Wide Service, FWS, som bl.a.. at der er ændret nogle ord og sætninger i den engelske formålsparagraf, hvor vi kunne tage stilling til, om det også betød ændring i ordlyden af den danske Formålsparagraf og hvert fald var orienteret om det, om vi tog til møder i udlandet. Blandt de ting, der er blevet besluttet på SGM, er kriterier for, hvilke kvalifikationer der skal til for at man kan deltage i service; Minimum 30 dages afholdenhed fra Bundlinje, min. ½ i Fællesskabet og deltager regelmæssigt i møder samt at man laver trinarbejde. Det har i realiteten vist sig, det kun har været et fåtal af grupperne, der har deltaget på Servicemøderne, faktisk kun fire ud af de 17 grupper, der er i Danmark. Vi har drøftet, at de muligvis skyldes det, de enkelte grupper endnu ikke har overskud til denne form for service men koncentrerer sig om helbredelse i selve gruppen. Vi, der har deltaget i møderne, ved ikke, om det er sådan, det forholder sig, men gætter kun på, det er det, der er årsagen. Da der ikke har været kommunikeret tilbage respons og feedback fra SGRerne på de mails, der er blevet udsendt i forbindelse med dagsordener for møderne, er dette som sagt kun noget, vi gisner om.

3 Side 3 af 8 Service Gruppe Repræsentanter (SGR) SGR er en vigtig serviceopgave, da den er bindeleddet mellem den enkelte gruppe og SLAA som helhed. SGR'er mødes på landsmøder og ind imellem på Skype møder hvert 3. måned. Her tager SGR mødet sig af alle anliggender, der imellem landsmøderne skal ordnes og evt. afstemmes, f.eks. tage sig af nye forslag og hjælp til udvalgenes arbejde, f.eks. landsmødeplanlægning. SGR mødet danner også gruppesamvittigheden for SLAA Danmark og hvis nødvendigt også for de enkelte udvalg i SLAA. Arbejdsopgaver er at deltage i SGR møder på Skype, diskutere og bringe sager videre til ens egen gruppe og tilbage til SGR mødet, og indimellem tjekke og evt. skrive mails til egen forberedelse. Kommunikationsmuligheder Repræsentanterne i Servicegruppen har flere muligheder for kommunikation med hinanden af flere kanaler. G mail adresse Der er oprettet en G mail adresse til brug for SGRerne til udsendelse af referater, dagsordner, bilag m.v. til de enkelte grupper. Adressen er: Denne G mail er meget ideelt til, at vi servicegrupperepræsentanter kan kommunikere med hinanden. Og det er enkelt: Vi går på mail.google.com og der skriver vi i e mail feltet: og adgangskode er: de12trin. Så er vi inde i G mailen og kan læse alle informationer, invitationer m.m. og vi kan skrive derfra med denne SLAA adresse anonymt til alle andre SGR er. Alle dokumenter, der måtte oprettes på G mailen lægges løbende efter hvert SGM over i Yahoo Service mailen: Her er der allerede tidligere i SLAA Danmarks tid lagt ind mødelederguides og filerne til vores brochurer og pjecer. Yahoo Service mail Denne mail anvendes til at lægge mødelederguides, SGR møde referater, trykkeri kontakter, filerne til vores brochurer og pjecer mv. Når materialerne lægges ind i denne mail, kan fremtidige service og udvalgs repræsentanter følge med i SLAA Danmarks historik. Denne mail inviteres SGRerne til af de medlemmer, der er administrator af gruppen. SGR møder over Skype Servicemøderne holdes på Skype. Det er enkelt at være med og det kræver en ganske kort aktiv indsats: Skype installeres meget hurtigt. Man går på Skype hjemmesiden Tryk på knappen get started. Husk inden mødet at søge venskab med Skype navnet slaadanmarkservicegr. Til SGR møder skal repræsentanten den pågældende dag være online ca , hvor vedkommende vil blive ringet op af Skype navnet til en gruppesamtale. Ring ikke selv.

4 Side 4 af 8 3. Status fra SLAAs udvalg Info Besvarer mails. Bl.a. indløber mails fra journalister, studerende og personer, der muligvis ser sig som SLAAer og vil høre mere. Desuden bruges mailen til fx at eftersøge nye medlemmer til udvalg. 2. SLAA Landsservice Se Årsberetningen. Den tilsendes også Det internationale konto,fws, på engelsk. 3. Kassereren Den, der har de 3 konti; Service, Litteratur og Landsmøde. Betaler fx hjemmeside domæne udgifter, følger op på betaling af litteratur fra grupperne. 4. Webmaster Webmasteren vedligeholder og opdaterer SLAA Danmarks hjemmeside, og arbejder på at synliggøre SLAA's aktiviteter vha. hjemmesiden. Der er på sigt meningen og vores vision, at vi skal have ændret på udseendet af vores hjemmeside med inspiration fra ACAs hjemmeside, lavet i systemet WordPress. Det betyder bl.a. at Service møder vil kunne følges med i under fanen, Servicemøder. På SLAA s hjemmeside åbent kunne ligge alle SGR mødereferater, samt informationer og mødelederguides, nemt at gå til for nykommere og interesserede igennem en drop down menu. Således bliver Service ikke sårbart for at være person afhængigt men at vi kan følge vores 12. tradition om, at principper går ud for personer. 5. Litteratursalg Positivt set, har der været stor efterspørgsel på pamfletterne. Faktisk i så stor grad, at der nu er blevet udsolgt af samtlige pamfletter på nær Anoreksi pamfletten. Et genoptryk af kapitel 4, 5, og 8 på 100 stk. af hver er foretaget i årets løb og de er på nuværende tidspunkt på lager igen til salg. Derudover er tryk 300 stk. af mini værktøjskassen, der indeholder essensen af mange af de andre pjecer og er god at give til Nykommeren. 6. Trykker Der har ikke været nogen, der har meldt sig til at være trykker, hvorfor der på nuværende tidspunkt er en, der har meldt sig til at tage kontakt med en professionel trykker. Arbejdet med at printe og hæfte pamfletterne kan godt være tidskrævende. Ved at lægge det ud til en professionel trykker bliver vi uafhængige af om nogen i Fællesskabet melder sig til denne service og dermed sikrer, der kan bestilles og leveres litteratur forholdsvist hurtigt. På forsøgsbasis for at vurdere kvaliteten af trykkeren arbejde er trykt 300 eksemplarer af mini værktøjskassen. Det er den mest populære pjece af dem alle. Den er også vældig god, da den indeholder essensen af mange af de andre pjecer, hvorfor det er den, der er blevet valgt som 1. prioritet at genoptrykke. 7. Korrekturudvalget Udvalget har udarbejdet sit kommissorium se bilag 2 for, hvad formålet med udvalget er, nemlig at læse korrektur på oversættelsen af SLAA bogen, så den kan blive udgivet samt en mødelederguide for udvalget til, hvordan møderne afholdes. Erfaringen i udvalgt er, at det kræver en hvis tid i Fællesskabet og trinarbejde, for at kunne forstå de faglige termer, vi anvender i SLAA.

5 Side 5 af 8 8. Oversættelsesudvalg pjecer Der er for tiden kun én person i dette udvalg, hvor hæftet Measuring Progress er ved at blive oversat. Til information kan oplyses, at der på den internationale hjemmeside kan bestilles det sidste nye hæfte, der er udkommet, som er et 1., 2., 3. trin hæfte for anorektikere. 9. Genoversættelsesudvalg SLAA bogen Det er først til Landsmødet 2014, det besluttes, om et sådan udvalg skal op at stå. Indkommet forslag. 10. Telefontjenesten Til SGM har vi ikke husket at tage kontakt til dette udvalg, så vi ved ikke, hvordan det er gået i årets løb. 11. Landsmøde planlægning Det handler om at planlægge SLAA landsmødet, dvs. at finde og booke egnede lokaler. Planlægningen af dagen består af at planlægge såvel oplæg som Service mødet. Til Service mødet deltager de enkelte gruppers Service Gruppe Repræsentanter samt alle øvrige interesserede. Dette SGR møde er øverste beslutningsorgan i SLAA Danmark. Et landsmøde kan samle, inspirere og helbrede SLAA medlemmerne. Praktiske forberedelser er at lave et program, finde speaker, ordstyrer og hjælpere, f.eks. til kaffebrygning og opsætning af stole og oprydning. Desuden skal grupperne inviteres med en folder, der skal sendes ud, f.eks. elektronisk på hjemmesiden og per mail fra vores G mail. Der skal udarbejdes evt. mødeguides til de enkelte møder. På selve dagen er opgaven at være koordinerende mellem de forskellige SLAA'er, der har overtaget opgaver. Der findes en fin landsmødemappe med erfaringer og materiale fra senere år. 12. Øvrige udvalg 12a) Landssekretær: Ledig definér funktionen blev ikke oprettet i 2013, måske i 2014? 12b) Kontakt med FWS, bla. Trykkerlicenser og oversættelsesgodkendelser er delvist besat af Jørgen fra Info/Kasserer og Susi, Kbh. søndag, tidligere Litteratursalgsansvarlig. 12c) Kontakt med medierne & professionelle: Ledig Kræver folk med mange års ædruelighed 12d) Sponsorliste: Ledig udgik til Landsmødet e) Nyhedsbrev: Ledig udgået, da personen, der meldte sig ikke fulgte op på det. Der findes et international nyhedsbrev The Journal man kan abonnere på via Udvalgserfaringer: Erfaringen viser, at et udvalg på 4 er godt, helst med et par suppleanter. Dette er bl.a. erfaringen med at få godt gang i oversættelsesprocessen. Desuden opfylder to ting; dels, at 2 eller flere kan kalde sig en SLAA gruppe uden andet tilhørsforhold dels sikrer det 2. Tradition om gruppesamvittighed. Til hvert udvalg kan være en tovholder/koordinator, og det virker fint. Bilag Bilag 1: 5. Litteratursalg Bilag 2: 7. Kommissorium for Korrektur udvalget Bilag 3: 10. Telefontjenestemedlemmer

6 Side 6 af 8 Bilag 4: Mødeliste pr. 1. september 2014

7 Side 7 af 8 Bilag 1: 5. Litteratursalg Vejledning til SLAA Litteratursalg posten a) Løbende tjekke bestillinger fx 1 2 gange hver 14. dag på Yahoo mailen: b) Find du af fx på posthuset, hvad forsendelsen af bestillingen koster c) Vedhæfte fakturaen fra Excel ark til svar mail, hvad prisen bliver inkl. porto (Skabelonen til Faktura fås ved overdragelse fra tidligere Litteratursalg ansvarlig sammen med adgangskoden til Yahoo mailen) Husk: Skriv også at betaling skal ske før forsendelse foretages! Konto nummeret fremgår af Excel fakturaen. d) Når indbetalingen er sket, hvilket du kan tjekke på Litteraturkontoen, så send bestillingerne pr. post med frimærker. Du kan overføre penge fra Litteratur kontoen til egen konto for udlæg eller hvis du gerne vil have en sum penge stående i forvejen eller hæve til kontanter, du har liggende til porto og kuverter m.v. til forsendelserne. Fuldmagt til Litteratursalg kontoen fås ved henvendelse til Jørgen på Info mailen, der har adgangen til de tre konti: Litteratur, Service og Landsmøde. Resumé: Løbende tjekke bestillinger på Litteratur mailen og gå på posthus at sende bestillingerne vedlagt faktura skrevet i skabelonen på Excel ark, når indbetaling er sket på Litteratur kontoen, man får fuldmagt til. Bilag 2: 7. Kommissorium for Korrektur udvalget Kommissorium SLAA Korrekturudvalg Formål; Læse korrektur på den oversatte SLAA grundbog med støtte i den engelske originaltekst. Dvs. ikke at omskrive, genoversætte, forskønne oversættelsen til trods for at teksten evt. kunne forbedres til et mere spændende eller levende sprog. Vi afviger ikke fra originalteksten. Dette er til trods for flere tilbagemeldinger om en ønsket genoversættelse. Hele bogen er godkendt i S.L.A.A. Danmark og kap. 4 er godkendt i USA og der har ikke har været en eneste henvendelse om sproglig forbedring eller fejl trods opfordringer hertil på godkendte, trykte og solgte materialer. Søge godkendelse på resterende kapitler i SLAA F.W.S. efter sidste korrekturlæsning. Mål; Korrekturlæsning på SLAA grundbogen med henblik på at få den udgivet hurtigst muligt Bilag 3: 10. Telefontjeneste medlemmer Tovholder:? Mandag & tirsdag: Tlf Joshua (J. gruppe?) Onsdag: Tlf Eske (E. gruppe?) Torsdag: Tlf Liselotte (LL. gruppe?) Fredag: Tlf Lise (L. gruppe? Samme prs. som søndag) Lørdag: Tlf Sidse Marie (SM. gruppe?)

8 Side 8 af 8 Søndag: Tlf Lise (L. gruppe? Samme prs. som onsdag) Bilag 4: SLAA mødeliste pr. 1. september 2014 Århus Mandag 17:00 18:00 Ryesgade 28, 5. sal 8000 Århus C Ring på, hvor der står selvhjælpsgruppe Skanderborg Onsdag Medborgerhuset Vestergade 14A 8660 Skanderborg Odense Torsdag Frivilligcenter Odense Toldbodgade Odense C Indgang er den sorte glasdør til højre i den bagerste bygning. Svendborg Fredag Vor Frue Kirkestræde Svendborg Konfirmandlokalet ved parkeringspladsen bag kirken Nykøbing F Mandag HUSET Dronningensgade Nykøbing Falster Online møder Søndag kl Onsdag fra (Tilføj slaadanmark.anoreksi som Skype kontakt i god tid inden mødet.) Onsdag kl SLAA bogs møde Møde per e mail, netgruppe København Mandag kl Værestedet Valby Langgade 122 Lige ved siden af Langgade Station Sidste mandag i måneden er der forretningsmøde det første kvarter Tirsdag Kvindemøde Anoreksi for kvinder Familierådgivningen Holmbladsgade 10, 1. th 2300 København S Ring på dørtlf til kvinderådgivningen for at komme ind. Der er 10 min. meditation under mødet. Onsdag Valdemarsgade Vesterbro Bemærk at mødet er flyttet til Valdemarsgade Onsdag Kvindemøde Værestedet Valby Langgade 122 Lige ved siden af Langgade Station Forretningsmøde den sidste onsdag i måneden i forlængelse af mødet. Torsdag Værestedet Valby Langgade 122 Lige ved siden af Langgade Station Fokus: seksuel og social anoreksi Fredag kl. 18:00 19:30 Værestedet Valby Langgade 122 Lige ved siden af Langgade Station. Blå bog 3. trins møde med fokus på helbredelse. ødet indledes med 10 min. meditation. Lørdag Jesuskirkens Menighedslokaler Skovbogårds Alle 11 Fokus: seksuel og social anoreksi Søndag Apostelkirkens Menighedslokaler Saxogade 13, over gården 1662 København V

9 Side 9 af 8 Hele ugen Plads til parkering f 4 5 biler i indkørslen

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Servicegruppemøde. Søndag den 31. August 2014. Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted.

Servicegruppemøde. Søndag den 31. August 2014. Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted. SGM Servicegruppemøde Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted. Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens arbejde : www.aca- danmark.dk/servicegruppen/servicegruppens-

Læs mere

SGM Servicegruppemøde - REFERAT

SGM Servicegruppemøde - REFERAT SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: søndag den 30. november kl. 13-16 Sted: Kolding Frivilligcenter. Slotsgade 22 6000 Kolding Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

C. OI-udvalg: (Bilag 8) ----------------------------------------------------------------------- 13

C. OI-udvalg: (Bilag 8) ----------------------------------------------------------------------- 13 1. SINDSROBØN ------------------------------------------------------------------------------- 3 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER------------------------------------------------------------------ 3 3. PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Rapport fra WSC 2010. Søndag

Rapport fra WSC 2010. Søndag Rapport fra WSC 2010 Rejsen til USA blev fra starten lidt mere spændende end vi havde håbet. En vis Islandsk vulkan stoppede lufttrafikken helt frem til få timer før vores afrejse. Vi måtte ombooke vores

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Regionshåndbog syd AA Region SYD

Regionshåndbog syd AA Region SYD Regionshåndbog syd AA Region SYD Resumé I denne håndbog er der nedfældet beslutninger vedrørende service i Region SYD. Den beskriver hvordan Region SYD fungerer, hvilke poster, opgaver og pligter der er

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND

LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 1 FEBRUAR 1994 19. ÅRGANG. TEMANUMMER OM LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND 19/8-21/8 1994 STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere

Læs mere

Håndbog. for. Region. Midtjylland

Håndbog. for. Region. Midtjylland Håndbog for Region Midtjylland Første udgave 2003 Revideret 2004 Revideret 2005 Revideret 2007 Revideret 2008 Revideret 2009 Revideret 2010 (ingen rettelser) Revideret 2011 Revidere 2012 Oktober 2012 Side

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk Næstformand

Læs mere

Organisationshåndbog for Enhedslisten

Organisationshåndbog for Enhedslisten Organisationshåndbog for Enhedslisten Forord Formålet med denne bog er, at lave en introduktion til Enhedslistens forskellige organisatoriske bestanddele; hvad de består af; hvad de laver; og hvilke kompetencer,

Læs mere