Årsberetning for SLAA Danmark Service fra Landsmødet 2013 til Landsmødet 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for SLAA Danmark Service fra Landsmødet 2013 til Landsmødet 2014"

Transkript

1 Side 1 af 8 Årsberetningen indeholder: Årsberetning for SLAA Danmark Service fra Landsmødet 2013 til Landsmødet 2014 Side 1 1) Kort beretning om essensen af, hvad der er sket i årets løb siden Landsmødet 2013 til Landsmødet 2014 Side 2 3 2) En præsentation af hvad SGM & SGR betyder samt kommunikationsmuligheder. Side 4 6 3) Status fra udvalgsarbejde samt bilag, der beskriver de enkelte udvalg: Bilag 1: Litteratursalg, bilag 2: Kommissorium for Korrekturudvalget, bilag 3: Telefontjenesten, bilag 4: Mødelisten. Side 7 4) Mødelisten Beretning På landsmødet 2013 skiftedes navnet til Landsmøde fra tidligere i mange år at have heddet Unitydag. Landsservice På Landsmødet 2013 var der fra planlæggernes side et håb om at få landsservice til at komme op at stå igen, som det havde gjort tidligere for nogle år tilbage. Erfaringen fra den gang var, at det havde betydet stor følelses af enhed og sammenhold hos alle grupperne i Danmark. Der havde været god udveksling af erfaringer fra de enkelte grupper, der styrkede Danmark som helhed. Gennem servicemøderne havde der også været stor tilslutning fra personer ude i de enkelte grupper, til gerne at ville deltage i service på landsplan ved at træde ind i udvalg. På Landsmødet 2013 meldte sig heldigvis Service Gruppe Repræsentanter (SGR) fra de deltagende grupper til at være med i kvartalsvise Service Gruppe Møder (SGM) på landsplan. Desværre har det vist sig, at ud af de 17 nuværende eksisterende grupper i Danmark har kun 3 4 grupper deltaget via deres SGR. Det er derfor op til Landsmøde 2014 deltagerne, om der fortsat skal lægges kræfter i SGM. Årets SGR deltagere har den hypotese, at de enkelte gruppemedlemmer endnu ikke har overskud til at deltage i landsservice men dette vides ikke, da der ingen respons har været fra de grupper, der ikke har deltaget. Fra sidste landsmødet til det nuværende er der startet 4 grupper op; Skype SLAA bogs møde, Skype Anoreksi, Kbh. onsdag Kvindegruppe, Kbh. fredag. Kriterier Der er på SGM vedtaget kriterier for deltagelse i serviceudvalg; 1) Min. 30 dages afholdenhed fra Bundlinje, 2) min. ½ år i Fællesskabet, 3) Laver trinarbejde. Hjemmesiden Den mest synlige del af Service arbejdet er, at der er kommet en ny hjemmeside. Det har været et stort ønske fra SLAA Landsservice at få en ny hjemmeside, hvilket også er sket. Stor tak til vores webmaster for det. Litteratur salg, tryk og korrektur * Salg: Al litteratur på nær Anoreksi folderen er udsolgt. Genoptrykt er Værktøjskassen, kapitel 4, 5 og 8. Yderligere genoptryk af pjecer sker i den prioriterede rækkefølge, som er besluttet på SGM. * Trykkeri: Trykning af pjecer er siden landsmødet 2013 foregået på professionelt trykkeri. * Korrektur: Der har været opstartvanskeligheder i udvalget men nu er der udarbejdet et kommissorium.

2 Side 2 af 8 Service Gruppe Møder (SGM) På landsmødet 2013 blev valgt Service Gruppe Repræsentanter, SGR, fra langt de fleste face toface og Skype grupper i hele Danmark. I dag har vi i alt 17 grupper. I løbet af året er startet 4 nye møder; Skype Anoreksi, Skype SLAA bogs møde, Kbh. kvindemøde onsdag, Kbh. fredag. Det var hensigten med dette valg af SGRere på landsmødet 2013, at de deltog i de kvartalsvise Service Gruppe Møder, SGM, i løbet af året på Skype indtil det næste landsmøde Mailadresserne på SGRerne blev oplyst og har været anvendt i løbet af året til at udsende dagsordener, referater, udvalgs beretninger mv. Servicegruppemødet (SGM) er et forum for grupperne i Danmark til at deltage og udveksle erfaring, styrke og håb til hinandens grupper og idéer fx om mødeformater og øvrige forslag til, hvordan SLAA Danmark kan vokse og forstærke vores Fællesskab og følelsen af at være én samlet enhed. SGM er åbent for alle medlemmer at være med at lytte men taleretten tilfalder gruppens Service Gruppe Repræsentant (SGR), der taler for gruppen og i tilfælde af afstemninger, er den der stemmer på gruppens vegne. Der er Servicemøde kvartalsvist. Det var intentionen med disse SGM, at grupperne kunne benytte dette forum til at udveksle erfaringer om, hvordan det gik i deres grupper og fx give hinanden ideer til mødelederguides, hvordan de lavede trinarbejde mv. samt deltage i beslutningerne omkring, hvad der skulle ske i SLAA Danmark som f.eks. oprettelse af Korrekturudvalg. Endvidere anvendes dette forum også til at grupperne kan modtage informationer fra Det internationale kontor, Fellowship Wide Service, FWS, som bl.a.. at der er ændret nogle ord og sætninger i den engelske formålsparagraf, hvor vi kunne tage stilling til, om det også betød ændring i ordlyden af den danske Formålsparagraf og hvert fald var orienteret om det, om vi tog til møder i udlandet. Blandt de ting, der er blevet besluttet på SGM, er kriterier for, hvilke kvalifikationer der skal til for at man kan deltage i service; Minimum 30 dages afholdenhed fra Bundlinje, min. ½ i Fællesskabet og deltager regelmæssigt i møder samt at man laver trinarbejde. Det har i realiteten vist sig, det kun har været et fåtal af grupperne, der har deltaget på Servicemøderne, faktisk kun fire ud af de 17 grupper, der er i Danmark. Vi har drøftet, at de muligvis skyldes det, de enkelte grupper endnu ikke har overskud til denne form for service men koncentrerer sig om helbredelse i selve gruppen. Vi, der har deltaget i møderne, ved ikke, om det er sådan, det forholder sig, men gætter kun på, det er det, der er årsagen. Da der ikke har været kommunikeret tilbage respons og feedback fra SGRerne på de mails, der er blevet udsendt i forbindelse med dagsordener for møderne, er dette som sagt kun noget, vi gisner om.

3 Side 3 af 8 Service Gruppe Repræsentanter (SGR) SGR er en vigtig serviceopgave, da den er bindeleddet mellem den enkelte gruppe og SLAA som helhed. SGR'er mødes på landsmøder og ind imellem på Skype møder hvert 3. måned. Her tager SGR mødet sig af alle anliggender, der imellem landsmøderne skal ordnes og evt. afstemmes, f.eks. tage sig af nye forslag og hjælp til udvalgenes arbejde, f.eks. landsmødeplanlægning. SGR mødet danner også gruppesamvittigheden for SLAA Danmark og hvis nødvendigt også for de enkelte udvalg i SLAA. Arbejdsopgaver er at deltage i SGR møder på Skype, diskutere og bringe sager videre til ens egen gruppe og tilbage til SGR mødet, og indimellem tjekke og evt. skrive mails til egen forberedelse. Kommunikationsmuligheder Repræsentanterne i Servicegruppen har flere muligheder for kommunikation med hinanden af flere kanaler. G mail adresse Der er oprettet en G mail adresse til brug for SGRerne til udsendelse af referater, dagsordner, bilag m.v. til de enkelte grupper. Adressen er: Denne G mail er meget ideelt til, at vi servicegrupperepræsentanter kan kommunikere med hinanden. Og det er enkelt: Vi går på mail.google.com og der skriver vi i e mail feltet: og adgangskode er: de12trin. Så er vi inde i G mailen og kan læse alle informationer, invitationer m.m. og vi kan skrive derfra med denne SLAA adresse anonymt til alle andre SGR er. Alle dokumenter, der måtte oprettes på G mailen lægges løbende efter hvert SGM over i Yahoo Service mailen: Her er der allerede tidligere i SLAA Danmarks tid lagt ind mødelederguides og filerne til vores brochurer og pjecer. Yahoo Service mail Denne mail anvendes til at lægge mødelederguides, SGR møde referater, trykkeri kontakter, filerne til vores brochurer og pjecer mv. Når materialerne lægges ind i denne mail, kan fremtidige service og udvalgs repræsentanter følge med i SLAA Danmarks historik. Denne mail inviteres SGRerne til af de medlemmer, der er administrator af gruppen. SGR møder over Skype Servicemøderne holdes på Skype. Det er enkelt at være med og det kræver en ganske kort aktiv indsats: Skype installeres meget hurtigt. Man går på Skype hjemmesiden Tryk på knappen get started. Husk inden mødet at søge venskab med Skype navnet slaadanmarkservicegr. Til SGR møder skal repræsentanten den pågældende dag være online ca , hvor vedkommende vil blive ringet op af Skype navnet til en gruppesamtale. Ring ikke selv.

4 Side 4 af 8 3. Status fra SLAAs udvalg Info Besvarer mails. Bl.a. indløber mails fra journalister, studerende og personer, der muligvis ser sig som SLAAer og vil høre mere. Desuden bruges mailen til fx at eftersøge nye medlemmer til udvalg. 2. SLAA Landsservice Se Årsberetningen. Den tilsendes også Det internationale konto,fws, på engelsk. 3. Kassereren Den, der har de 3 konti; Service, Litteratur og Landsmøde. Betaler fx hjemmeside domæne udgifter, følger op på betaling af litteratur fra grupperne. 4. Webmaster Webmasteren vedligeholder og opdaterer SLAA Danmarks hjemmeside, og arbejder på at synliggøre SLAA's aktiviteter vha. hjemmesiden. Der er på sigt meningen og vores vision, at vi skal have ændret på udseendet af vores hjemmeside med inspiration fra ACAs hjemmeside, lavet i systemet WordPress. Det betyder bl.a. at Service møder vil kunne følges med i under fanen, Servicemøder. På SLAA s hjemmeside åbent kunne ligge alle SGR mødereferater, samt informationer og mødelederguides, nemt at gå til for nykommere og interesserede igennem en drop down menu. Således bliver Service ikke sårbart for at være person afhængigt men at vi kan følge vores 12. tradition om, at principper går ud for personer. 5. Litteratursalg Positivt set, har der været stor efterspørgsel på pamfletterne. Faktisk i så stor grad, at der nu er blevet udsolgt af samtlige pamfletter på nær Anoreksi pamfletten. Et genoptryk af kapitel 4, 5, og 8 på 100 stk. af hver er foretaget i årets løb og de er på nuværende tidspunkt på lager igen til salg. Derudover er tryk 300 stk. af mini værktøjskassen, der indeholder essensen af mange af de andre pjecer og er god at give til Nykommeren. 6. Trykker Der har ikke været nogen, der har meldt sig til at være trykker, hvorfor der på nuværende tidspunkt er en, der har meldt sig til at tage kontakt med en professionel trykker. Arbejdet med at printe og hæfte pamfletterne kan godt være tidskrævende. Ved at lægge det ud til en professionel trykker bliver vi uafhængige af om nogen i Fællesskabet melder sig til denne service og dermed sikrer, der kan bestilles og leveres litteratur forholdsvist hurtigt. På forsøgsbasis for at vurdere kvaliteten af trykkeren arbejde er trykt 300 eksemplarer af mini værktøjskassen. Det er den mest populære pjece af dem alle. Den er også vældig god, da den indeholder essensen af mange af de andre pjecer, hvorfor det er den, der er blevet valgt som 1. prioritet at genoptrykke. 7. Korrekturudvalget Udvalget har udarbejdet sit kommissorium se bilag 2 for, hvad formålet med udvalget er, nemlig at læse korrektur på oversættelsen af SLAA bogen, så den kan blive udgivet samt en mødelederguide for udvalget til, hvordan møderne afholdes. Erfaringen i udvalgt er, at det kræver en hvis tid i Fællesskabet og trinarbejde, for at kunne forstå de faglige termer, vi anvender i SLAA.

5 Side 5 af 8 8. Oversættelsesudvalg pjecer Der er for tiden kun én person i dette udvalg, hvor hæftet Measuring Progress er ved at blive oversat. Til information kan oplyses, at der på den internationale hjemmeside kan bestilles det sidste nye hæfte, der er udkommet, som er et 1., 2., 3. trin hæfte for anorektikere. 9. Genoversættelsesudvalg SLAA bogen Det er først til Landsmødet 2014, det besluttes, om et sådan udvalg skal op at stå. Indkommet forslag. 10. Telefontjenesten Til SGM har vi ikke husket at tage kontakt til dette udvalg, så vi ved ikke, hvordan det er gået i årets løb. 11. Landsmøde planlægning Det handler om at planlægge SLAA landsmødet, dvs. at finde og booke egnede lokaler. Planlægningen af dagen består af at planlægge såvel oplæg som Service mødet. Til Service mødet deltager de enkelte gruppers Service Gruppe Repræsentanter samt alle øvrige interesserede. Dette SGR møde er øverste beslutningsorgan i SLAA Danmark. Et landsmøde kan samle, inspirere og helbrede SLAA medlemmerne. Praktiske forberedelser er at lave et program, finde speaker, ordstyrer og hjælpere, f.eks. til kaffebrygning og opsætning af stole og oprydning. Desuden skal grupperne inviteres med en folder, der skal sendes ud, f.eks. elektronisk på hjemmesiden og per mail fra vores G mail. Der skal udarbejdes evt. mødeguides til de enkelte møder. På selve dagen er opgaven at være koordinerende mellem de forskellige SLAA'er, der har overtaget opgaver. Der findes en fin landsmødemappe med erfaringer og materiale fra senere år. 12. Øvrige udvalg 12a) Landssekretær: Ledig definér funktionen blev ikke oprettet i 2013, måske i 2014? 12b) Kontakt med FWS, bla. Trykkerlicenser og oversættelsesgodkendelser er delvist besat af Jørgen fra Info/Kasserer og Susi, Kbh. søndag, tidligere Litteratursalgsansvarlig. 12c) Kontakt med medierne & professionelle: Ledig Kræver folk med mange års ædruelighed 12d) Sponsorliste: Ledig udgik til Landsmødet e) Nyhedsbrev: Ledig udgået, da personen, der meldte sig ikke fulgte op på det. Der findes et international nyhedsbrev The Journal man kan abonnere på via Udvalgserfaringer: Erfaringen viser, at et udvalg på 4 er godt, helst med et par suppleanter. Dette er bl.a. erfaringen med at få godt gang i oversættelsesprocessen. Desuden opfylder to ting; dels, at 2 eller flere kan kalde sig en SLAA gruppe uden andet tilhørsforhold dels sikrer det 2. Tradition om gruppesamvittighed. Til hvert udvalg kan være en tovholder/koordinator, og det virker fint. Bilag Bilag 1: 5. Litteratursalg Bilag 2: 7. Kommissorium for Korrektur udvalget Bilag 3: 10. Telefontjenestemedlemmer

6 Side 6 af 8 Bilag 4: Mødeliste pr. 1. september 2014

7 Side 7 af 8 Bilag 1: 5. Litteratursalg Vejledning til SLAA Litteratursalg posten a) Løbende tjekke bestillinger fx 1 2 gange hver 14. dag på Yahoo mailen: b) Find du af fx på posthuset, hvad forsendelsen af bestillingen koster c) Vedhæfte fakturaen fra Excel ark til svar mail, hvad prisen bliver inkl. porto (Skabelonen til Faktura fås ved overdragelse fra tidligere Litteratursalg ansvarlig sammen med adgangskoden til Yahoo mailen) Husk: Skriv også at betaling skal ske før forsendelse foretages! Konto nummeret fremgår af Excel fakturaen. d) Når indbetalingen er sket, hvilket du kan tjekke på Litteraturkontoen, så send bestillingerne pr. post med frimærker. Du kan overføre penge fra Litteratur kontoen til egen konto for udlæg eller hvis du gerne vil have en sum penge stående i forvejen eller hæve til kontanter, du har liggende til porto og kuverter m.v. til forsendelserne. Fuldmagt til Litteratursalg kontoen fås ved henvendelse til Jørgen på Info mailen, der har adgangen til de tre konti: Litteratur, Service og Landsmøde. Resumé: Løbende tjekke bestillinger på Litteratur mailen og gå på posthus at sende bestillingerne vedlagt faktura skrevet i skabelonen på Excel ark, når indbetaling er sket på Litteratur kontoen, man får fuldmagt til. Bilag 2: 7. Kommissorium for Korrektur udvalget Kommissorium SLAA Korrekturudvalg Formål; Læse korrektur på den oversatte SLAA grundbog med støtte i den engelske originaltekst. Dvs. ikke at omskrive, genoversætte, forskønne oversættelsen til trods for at teksten evt. kunne forbedres til et mere spændende eller levende sprog. Vi afviger ikke fra originalteksten. Dette er til trods for flere tilbagemeldinger om en ønsket genoversættelse. Hele bogen er godkendt i S.L.A.A. Danmark og kap. 4 er godkendt i USA og der har ikke har været en eneste henvendelse om sproglig forbedring eller fejl trods opfordringer hertil på godkendte, trykte og solgte materialer. Søge godkendelse på resterende kapitler i SLAA F.W.S. efter sidste korrekturlæsning. Mål; Korrekturlæsning på SLAA grundbogen med henblik på at få den udgivet hurtigst muligt Bilag 3: 10. Telefontjeneste medlemmer Tovholder:? Mandag & tirsdag: Tlf Joshua (J. gruppe?) Onsdag: Tlf Eske (E. gruppe?) Torsdag: Tlf Liselotte (LL. gruppe?) Fredag: Tlf Lise (L. gruppe? Samme prs. som søndag) Lørdag: Tlf Sidse Marie (SM. gruppe?)

8 Side 8 af 8 Søndag: Tlf Lise (L. gruppe? Samme prs. som onsdag) Bilag 4: SLAA mødeliste pr. 1. september 2014 Århus Mandag 17:00 18:00 Ryesgade 28, 5. sal 8000 Århus C Ring på, hvor der står selvhjælpsgruppe Skanderborg Onsdag Medborgerhuset Vestergade 14A 8660 Skanderborg Odense Torsdag Frivilligcenter Odense Toldbodgade Odense C Indgang er den sorte glasdør til højre i den bagerste bygning. Svendborg Fredag Vor Frue Kirkestræde Svendborg Konfirmandlokalet ved parkeringspladsen bag kirken Nykøbing F Mandag HUSET Dronningensgade Nykøbing Falster Online møder Søndag kl Onsdag fra (Tilføj slaadanmark.anoreksi som Skype kontakt i god tid inden mødet.) Onsdag kl SLAA bogs møde Møde per e mail, netgruppe København Mandag kl Værestedet Valby Langgade 122 Lige ved siden af Langgade Station Sidste mandag i måneden er der forretningsmøde det første kvarter Tirsdag Kvindemøde Anoreksi for kvinder Familierådgivningen Holmbladsgade 10, 1. th 2300 København S Ring på dørtlf til kvinderådgivningen for at komme ind. Der er 10 min. meditation under mødet. Onsdag Valdemarsgade Vesterbro Bemærk at mødet er flyttet til Valdemarsgade Onsdag Kvindemøde Værestedet Valby Langgade 122 Lige ved siden af Langgade Station Forretningsmøde den sidste onsdag i måneden i forlængelse af mødet. Torsdag Værestedet Valby Langgade 122 Lige ved siden af Langgade Station Fokus: seksuel og social anoreksi Fredag kl. 18:00 19:30 Værestedet Valby Langgade 122 Lige ved siden af Langgade Station. Blå bog 3. trins møde med fokus på helbredelse. ødet indledes med 10 min. meditation. Lørdag Jesuskirkens Menighedslokaler Skovbogårds Alle 11 Fokus: seksuel og social anoreksi Søndag Apostelkirkens Menighedslokaler Saxogade 13, over gården 1662 København V

9 Side 9 af 8 Hele ugen Plads til parkering f 4 5 biler i indkørslen

SGM Servicegruppemøde - REFERAT

SGM Servicegruppemøde - REFERAT SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: søndag den 30. november kl. 13-16 Sted: Kolding Frivilligcenter. Slotsgade 22 6000 Kolding Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

SGM Servicegruppemøde - REFERAT

SGM Servicegruppemøde - REFERAT SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: Søndag d. 31. maj, 2015, kl. 13-16 Sted: Seniorhuset, Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

Servicegruppemøde. Søndag den 31. August 2014. Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted.

Servicegruppemøde. Søndag den 31. August 2014. Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted. SGM Servicegruppemøde Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted. Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens arbejde : www.aca- danmark.dk/servicegruppen/servicegruppens-

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

SGM servicegruppemøde

SGM servicegruppemøde Referat af SGM Søndag den 26. august 2012 ACA Danmark Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier SGM servicegruppemøde Tid: søndag den 26. august 2012 kl. 13 16. Sted: Christianskirken

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Service. i og udenfor AA-gruppen

Service. i og udenfor AA-gruppen Service i og udenfor AA-gruppen Hvordan det var Hvad der skete Hvordan det er nu Min erfaring Selv om jeg har det elendigt efter mange års ædruelighed behøver jeg ikke at drikke. Jeg skal (blot) begynde

Læs mere

Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008

Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008 Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008 Tilstede: Karsten (OIK) Louise, Jesper, Nikolaj (SOV) Anita (Syddanmark) Peter, Kenneth (Nordjylland) Thomas (Midtjylland) Johnny (KBH) Afbud: Ingen Ad.1. Ad.2. Ad.3.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks Mikrobiologiske Selskab d. 20. oktober 13-162014 hos CAP Partners

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks Mikrobiologiske Selskab d. 20. oktober 13-162014 hos CAP Partners Referat af bestyrelsesmøde i d. 20. oktober 13-162014 hos CAP Partners Tilstede: Lars Bogø Jensen (formand), Carsten Suhr Jacobsen (næstformand), Thomas Bjarnsholt (kasserer), Stephen Wessels, Mette Burmølle

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. September 2003.

Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. September 2003. Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. September 2003. Dagsorden: 1. Sindsrobøn. 2. Præsentation. 3. Beslutningsdygtighed/Stemmeret/Afbud. 4. Oplæsning af N.A.`s 12 koncepter. 5. Oplæsning og

Læs mere

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg.

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. 1. Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. Foretaget og oplæst 2. Præsentationsrunde og afbud.

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen Referat af bestyrelsesmødet mandag den 28. oktober kl. 18:00 på Dronning Sofies Vej Deltagere: Folmer Sørensen, Hans Chr. Stigaard, Jan Winther, Jonas Nyrop Vestermann, Karen Marie Olsen, Per Krogh Rants

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udafbejdet af Internetudvalget d 26. April 2014 1. Navn og adresse: RSK Internetudvalg - Hjemmeside: www.nadanmark.dk Postadresse: Regions Service Komiteen Narcotics

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bød velkommen og læste formålsparagraffen. 02 Valg af ordstyrer Henrik R

Læs mere

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udarbejdet af Internetudvalget d 25. Oktober 2014 1. Navn og adresse: RSK Internetudvalg - Hjemmeside: www.nadanmark.dk Postadresse: Regions Service Komiteen Narcotics

Læs mere

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Område Service Komite møde d. 2. Marts 2008 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Claudia observatør Thomas, GSR Onsdagsgruppen Sammen kan Vi Århus og næstformand OI. Brian P, GSS Onsdagsgruppen Sammen kan

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelse til generalforsamling Indbydelse til generalforsamling Max Bank A/S holder ordinær generalforsamling torsdag 27. marts 2008 kl. 19.00 i Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, Næstved. Dagsordenen er således: 1. Bestyrelsen

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Sådan registreres præ-lei-ansøgninger på NordLEI-webportalen

Sådan registreres præ-lei-ansøgninger på NordLEI-webportalen Sådan registreres præ-lei-ansøgninger på NordLEI-webportalen Som en del af NordLEI-webportalen kan kunder ansøge om præ-lei'er til sine juridiske enheder. NordLEI giver desuden mulighed for såkaldt assisteret

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006

Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006 Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006 1. Sindsro 2. Præsentationsrunde Brian, Formand og Webmaster. Erik, GSS Keep on Rocking Thomas, Formand OI. Iver, OSR. Gert, GSS Sammen kan Vi.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Januar 2014 Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Årgang 2014 nummer 2 Redaktion Elsebeth Krogh Foredrag for Qi gong interesserede Mandag den 14. april kl. 18.30 20.00 ved Instruktør Inge Thegler

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH

Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH 1. Velkomst 2. Valg af næstformand 3. Events, arrangører og belønninger 4. Praktiske oplysninger a. Nøgle og alarm til huset b. Avalaks

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. Oversigt over reelt forbrug/budget, Årsregnskab, bank + kontant bevægelser Udvalgsregnskaber

ÅRSREGNSKAB 2014. Oversigt over reelt forbrug/budget, Årsregnskab, bank + kontant bevægelser Udvalgsregnskaber ÅRSREGNSKAB 2014 Oversigt over reelt forbrug/budget, Årsregnskab, bank + kontant bevægelser Udvalgsregnskaber 1. januar - 31. december 2014 Overblik budget/forbrug Underudvalg: Forbrug i alt Endeligt budget

Læs mere

LADIES CIRCLE DANMARK

LADIES CIRCLE DANMARK LADIES CIRCLE DANMARK Distriktsformandens opgaver 15 under love for Landsforeningen og vejledende sider under distriktet i den røde bog fortæller helt konkret om, hvad distriktsformanden skal gøre. Distriktsformandens

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Referat af regionsmøde i region Midtjylland,afholdt lørdag d.26 maj 2007 i Vejle.

Referat af regionsmøde i region Midtjylland,afholdt lørdag d.26 maj 2007 i Vejle. Referat af regionsmøde i region Midtjylland,afholdt lørdag d.26 maj 2007 i Vejle. Der er desværre udsendt 2 forskellige dagsordener,det er den sidst udsendte,der er gældende. 1.Formandens velkomst. Carsten

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Referat fra RSK-møde 3-4-5. april 2009

Referat fra RSK-møde 3-4-5. april 2009 Referat fra RSK-møde 3-4-5. april 2009 Sted: Servicekonference III, afholdt i Odense 01. Sindsrobøn 02. Oplæsning af koncepter 03. Præsentationsrunde ADMIN Iver Formand Sofie Vicesekretær Thomas Sekretær

Læs mere

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring

Læs mere

Vores beslutning om ikke at støtte forslag om at tage ordliste op, blev ikke medtaget i referatet af uvisse årsager.

Vores beslutning om ikke at støtte forslag om at tage ordliste op, blev ikke medtaget i referatet af uvisse årsager. Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland. 02.08.2012 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde Bestyrelse: Peter, Formand. Thomas, Sekretær. Davis, OSS Stephanie, Kasserer. GSR er: Birgitte, Soulmates Christian,

Læs mere

Opstart af gruppe Mødeforløb Tekster

Opstart af gruppe Mødeforløb Tekster Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Adult Children of Alcoholics Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Adult Children of Alcoholics Opstart af gruppe Mødeforløb

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat. Konvent møde den 2. marts 2015. Konvent & camp 2015. Mirakler sker

Referat. Konvent møde den 2. marts 2015. Konvent & camp 2015. Mirakler sker Referat Konvent møde den 2. marts 2015 Konvent & camp 2015 Mirakler sker www.namidtjylland.dk www.nadanmark.dk Dagsorden: 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Valg af referat & ordstyrer 4. Oplæsning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Kasserere og medlemsadministratorer

Kasserere og medlemsadministratorer Kasserere og medlemsadministratorer Velkommen til kasserersystemet! Her har du adgang til alle jeres medlemmers oplysninger, og det er her, du kan lave rettelser, oprette nye medlemmer, og slette dem,

Læs mere

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers.

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. ProArkiv Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Hensigten med dette hæfte er at give en kort introduktion til ProArkiv, som alle brugere af ProLøn har

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Vejledning i brug af mailadministration.

Vejledning i brug af mailadministration. Vejledning i brug af mailadministration. Indholdsfortegnelse Indledning:...3 Mail administrator:...4 Ændringen af adgangskode:...5 Videresending af e-mail:...5 Ikke tilstede assistent:...6 Antivirus og

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009

OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009 OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009 Område: Midtjylland Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Post adresse: OSK.NA Midtjylland Postboks 430 8100 Århus C. Danmark

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 1.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 1.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 1.0 2 Indhold Indledning... 4 Hvad er de nye hjemmesider?... 5 Hvorfor nye hjemmesider?... 5 Hvad kan bestyrelsen bruge sin nye hjemmeside til?... 5 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11. FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA Midtjylland Godkendt den 26.juni 2006 Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.august 2010 Opdateret nyt mødetidspunkt for OSK mødet, den 1. november

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, KA, EJ, MJM, HP, DB, KDP, LM, MM Afbud: KFG, JCK, MB Fravær: NKC, EG Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Lørdag den 6. april 2013 1. Åbning af generalforsamlingen Valg af dirigent: Line Valg af referent: Mette Valg af redaktionsudvalg: Sedsel og Mette Valg af stemmetællere:

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for... 1 International Medical Cooperation Committee Odense... 1 Kapitel 1: Navn og relationer... 2 Kapitel 2: Vision og formål...

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Introduktion til OSK

Introduktion til OSK Narcotics Anonymous OSK Mappe Introduktion til OSK OSK består af repræsentanter; Gruppe Service Repræsentanter- (herefter ), fra grupper indenfor et bestemt område, som mødes månedligt m. det besternte

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk, Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt et papir-brev

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014 Referat af t 22. 24. august 2014 Dagsorden 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Oplæsning af koncepter og NA s visioner for service 4. Oplæsning af dagens tekst og et medlem deler om den 5. Godkendelse

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere