Nyhedsbrev. For Foreningen HEXIS. Nr. 19. August 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. For Foreningen HEXIS. Nr. 19. August 2004"

Transkript

1 Nyhedsbrev For Foreningen HEXIS Nr. 19. August 2004 Nyhedsbrevet er foreningen HEXIS forum for diskussion og faglig udveksling. HEXIS formål er at videreføre den franske sociolog Pierre Bourdieus tænkemåde med særligt henblik på empirisk forskning i samfundsmæssige praksisformer. Deadline for indlæg til næste nummer: 15. oktober Nr. 20 udkommer ca. 1. november Redaktør: Carsten Sestoft Redaktionel assistance: Anders Høg Hansen Hjemmeside og arkiv for nyhedsbreve, arbejdspapirer m.v.: Indhold 1. Redaktionelt (s1) 2. Arrangementer: 16/9 Om det der (måske stadig) savnes i dansk pædagogisk forskning. 27/10 (s2) 3. Meddelelser: Søgning på Hexis hjemmeside, Deadline for artikler til Distinktion temanummer Political Theology and Religious Politics, Efterlysning af Bourdieu In Algerien (s2) 4. Orientering om artikler/bøger m.v.: Luc Boltanski & Eve Chiapello: Le nouvel espirit du capitalisme (Galimard, 1999); Durkheim og demokratiet; Colonialism and ethnography; Fra Evolution til Strukturation; Svensk pigesocialisering; Bouveresse om Bourdieu; Det svenske lyrikfelt i 70erne, Myten om det polariserede USA (s3) 5. Læserbrev: Hvorfor ungdom? Og hvordan? En kommentar til Anders Høg Hansen, af Jimmy Krab og Christian Sandbjerg Hansen (s6) 1. Redaktionelt Så begynder efteråret efter denne noget mangelfulde sommer: dagene kortes, blommerne kommer - samt det første efterårsnummer af nyhedsbrevet. Vi fortsætter med at udsende nyhedsbrevet som pdf-fil på trods af forskellige indvendinger. Dels fordi redaktøren ikke bryder sig om Word, som også er mere egnet til at transportere virus end pdf-filer. Dels fordi man med en pdf-fil kan sikre sig, at formateringen forbliver som den skal være - hvilket især ville have været en fordel for nyhedsbrev nr. 18, hvis ikke redaktøren havde forkludret medredaktør Anders'arbejde med opsætningen. Endelig viser det sig, at man godt kan kopiere fra pdf-filer, hvis man f.eks. vil gemme en reference eller sende en bogomtale videre til andre. (Godt at Hexis'bestyrelse har nogle kvindelige medlemmer, der kan lære de vankundige mænd, hvad sådan noget IT går ud på!) Man skal blot klikke på Adobe Reader'ens T-ikon for "Marker tekst" og 1

2 markere den ønskede tekst, som så kan kopieres og indsættes i et tekstbehandlings- eller mailprogram, ganske som man plejer. Næste deadline for nyhedsbrevet er 15. oktober. 2. Arrangementer: Om det der (måske stadig) savnes i dansk pædagogisk forskning Torsdag 16. September 2004, kl , lokale F 400. Danmarks Pædagogiske Universitet. Empdrupvej København NV. Oplæg ved Staf Callewaert og diskussion med Peter Koudahl, Kim Esmark og Kristian Larsen. Se nærmere på Hexis hjemmeside Temadag Torsdag 21. Oktober 2004, kl i Blågård medborgerhus med Kirsten Beedholm og Marianne Johnsen. Nærmere detaljer udsendes senere. 3. Meddelelser: Søgning på Hexis' hjemmeside Et søgetip til brug for dem, der mindes at have læst et eller andet på Hexis-hjemmesiden (fx i nyhedsbrevene), men ikke kan finde det og ikke orker at læse det hele igennem: Brug Googles mulighed for at specificere et "Domæne" i en "Avanceret søgning". Her kan man nemlig søge på en specifik hjemmeside (= domæne), altså f.eks. Man kan også gøre det direkte i Googles 'normale' søgefelt ved at skrive "site:www,hexis.dk" (uden anførselstegn og uden mellemrum) samt det ord, man vil søge på. Call for Papers til temanummer af Distinktion Political Theology and Religious Politics Det århusianske tidsskrift Distinktion. Scandinavian Journal of Social Theory har call for papers til deres kommende temanummer om Political Theology and Religious Politics. Artikler skal indleveres senest 1. September (på engelsk eller et skandinavisk sprog). Se nærmere om temanummeret på hjemmesiden Efterlysning af ny Bourdieu bog In Algerien (på tysk) Af Anders Høg Hansen Jeg planlægger et indlæg om Bourdieu og fotografi i anledning af, at hans fotos fra Algeriet er blevet udstillet flere steder i Europa gennem de sidste år (kommer til Tyskland og Sverige i 2005). Der er 2

3 desuden udkommet en bogen på fransk og i udkom en tysk oversættelse. En engelsk oversættelse er på vej. Da den tyske udgave tilsyneladende er vanskelig at opspore (amazon er prøvet) hører jeg gerne fra nogen der kan låne mig et eksemplar eller ved, hvor den findes. I Indlægget vil formentlig forsøge at sammenholde og diskutere udstillingen, den nye bog sammen med Bourdieus ældre værk om emnet On Photography. A Middle-brow Art, fra Orientering om bøger og artikler: Luc Boltanski & Eve Chiapello: Le nouvel esprit du capitalisme (Gallimard, 1999) Af Carsten Sestoft Redaktøren er desværre strandet midtvejs i denne omgangsrige bog, hvilket måske ikke er den bedste baggrund af hævde dens afgørende betydning og store vigtighed på; men det er nu egentlig ikke bogens skyld. Dens udgangspunkt er en sammenligning af management-diskursen i 1960erne og 1990erne, særligt i Frankrig, men da meget af denne management-diskurs alligevel er amerikansk, har analysen så at sige global interesse; der er i al fald for et dansk perspektiv meget, der kan genkendes. Det interessante er imidlertid, at denne analyse føjes sammen med en mængde andre analyser - af udviklingerne i perioden i kapitalismen, på arbejdsmarkedet, i fagforeningernes status, i den kapitalismekritiske diskurs og meget andet. Også disse analyser er specifikt franske, men også de langt hen ad vejen genkendelige. Til sammen giver de en af de bedste analyser af nogle hovedtræk ved nutidens samfund, jeg har læst. Tesen er i korthed, at kapitalismen har det fint, mens samfundet (særligt lønmodtagerne) har det dårligt. Bogens titel - "kapitalismens nye ånd" - henviser til Max Weber, og grundideen er, at kapitalismen altid har brug for en "ånd", dvs. en slags legitimationsgrundlag, som går ud over opfordringen til at skabe profit, fordi profitmaksimeringen ikke i sig selv mobiliserer særligt mange til at deltage i den kapitalistiske produktion. Ifølge forfatterne er specielt 90ernes kapitalistiske ånd uegnet til at mobilisere den brede befolkning til at medvirke i den kapitalistiske produktion, fordi den kun giver et fåtal muligheder for reel udfoldelse - de bekendte fleksible, omstillingsparate og projektorienterede medarbejdere - mens resten i stigende grad udsættes for usikkerhed, reallønsfald, tidsbegrænsede kontraktansættelser og andre trusler mod et stabilt og nogenlunde forudsigeligt liv. Forfatterne er, som man ser, ikke revolutionære: de mener, at kapitalismen som produktionsform er kommet for at blive. Men de er ikke ukritiske, og et af deres mål er netop bidrage til en fornyelse af kapitalismekritikken, som de anser for en integreret og nødvendig del af kapitalismen. De ser således et behov for en "ny ånd" for kapitalismen, som er baseret på en større grad af retfærdighed, og som er mere egnet til at give tilslutning til produktionen. Om man er enig eller ej, så er bogen overmåde interessant, selv om den også har nogle irriterende sider. Luc Boltanski er som bekendt en af Bourdieus gamle medarbejdere (indtil omkring 1982), og noget af det, han har brugt sin tid på siden da, er udformningen af en ret besynderlig sociologisk teori om 3

4 retfærdighed og social legitimitet. Den anvendes i bogen og ligner et skolastisk skoleridt. Ligeledes er nogle af analyserne af management-diskursen ret bizar - noget i retning af en slags rationel rekonstruktion af dens indhold, hvor en kritisk analyse af dens egentlige indhold ville være mere interessant. Den anden forfatter, Eve Chiapello, er en yngre forsker ved Frankrigs vistnok stadig mest prestigiøse handelshøjskole, HEC (i nyhedsbrev nr. 17 er der et link til hendes artikel om "Accounting and the Birth of the Notion of Capitalism"). Bogen findes i tysk oversættelse: Der neue Geist des Kapitalismus (Konstanz: UVK Verlag, "Editions discours", 2003), og en artikellang omtale kan findes i tidsskriftet New Left Review (nr. 1, januar-februar 2000); den kan læses på nettet, hvis ens institution abonnerer på den elektroniske udgave: Durkheim og demokratiet Ved et tilfælde faldt redaktøren over Durkheims tosiders artikel fra 1904 om den "intellektuelle elite og demokratiet", "L'élite intellectuelle et la démocratie". Interessant læsning: Durkheim skriver, at forskere og intellektuelle er "citoyens" (dvs. medlemmer af samfundet, 'samfundsborgere') og som sådanne har pligt til at deltage i den offentlige debat - men på hvilken måde? Durkheim mener, at forskere er uegnede til at være politikere, og at deres offentlige engagement må bruge "bogen, foredraget og det folkelige oplysningsarbejde" som kanaler: "Vi skal fremfor alt være rådgivere, opdragere. Vi er i langt højere grad egnede til at hjælpe vores samtidige med at finde sig selv i deres ideer og i deres følelser end til at regere dem; og i den tilstand af mental forvirring, som vi lever i, hvilken mere nyttig rolle kan man spille?" Durkheims lille artikel er samtidig med Webers skrift om forskernes forhold til politik (som er kommet på dansk i en vældig tobindsudgave af Weber-skrifter på Hans Reitzel), og det interessante er, at Durkheims formuleringer peger på, at modstillingen mellem Bourdieus engagerede viden og Webers skarpe adskillelse mellem forskning og politik (eller værdier)egentlig er falsk: Durkheim hævder så at sige begge dele uden modsigelse. Læs selv resten på adressen c_et_action/texte_3_11/elite_intellectuelle.pdf Colonialism and ethnography (en oversættelse af forordet til Travail et travailleurs en Algérie ) Bestyrelsesmedlem Jens A. Hansen gør opmærksom på en engelsk oversættelse af forordet til Bourdieus "Travail et travailleurs en Algrie" (1963) med titlen "Colonialism and ethnography". Den findes i Anthropology today, vol. 19 (2003), Nr. 2, og der er også en introduktion af Derek Robbins. Robbins'intro: Bourdieus forord: 4

5 Fra Evolution til strukturation Bestyrelsesmedlem Kim Esmark skriver: Bourdieu skriver i "Vive la crise! For heterodoxy in social science" (Theory and Society vol. 17, 1988, s. 780) at "Whether to be a Marxist or a Weberian is a religious alternative, not a scientific one", og denne tankevækkende sentens har lektor Christian Jantzen fra Aalborg Universitet gjort til epigraf på en ganske nyttig tekst kaldet "Fra Evolution til strukturation - Rids af nogle kulturteoretiske positioner". Teksten gennemgår i historisk-kronologisk orden en række forskellige indflydelsesrige måder at forstå og studere kultur på, fra de tidlige antropologiske evolutionister over bl.a. funktionalister og strukturalister til semiologer og sidst Giddens og Bourdieu. Der er tale om en kortfattet og dermed praktisk fremstilling, der fx må kunne bruges i undervisningssammenhæng. Teksten kan downloades fra Svensk pigesocialisering Fanny Ambjörnsson: I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront förlag, 2004 Denne bog blev for nylig omtalt i Weekendavisen(16. juli 2004). Der er tale om en svensk antropologs feltstudie i et svensk gymnasium. Studiet gik ud på en komparativ undersøgelse af rige pigers dannelse af kønsidentitet i to forskellige slags klasser med forskellig social baggrund (og fremtid). (Svenske gymnasier synes at være mere i retning af amerikanske high schools end danske gymnasier, dvs. med et bredere fagudbud og dermed en potentielt større forskel mellem fagklasser.) Det fremgik, at der var stor forskel på pigerne og deres opfattelse af kønsidentitet i klassen, der med relativt lav social baggrund sigtede mod uddannelse som børnehavepædagog ol., og dem i klassen med en gennemsnitligt højere social baggrund, hvor sigtet snarere var universitetet. Det ser ud som en stærkt interessant tilbagevisning af redaktørens tidligere fremsatte formodning om, at en fælles kommerciel ungdomskultur skulle give social baggrund mindre betydning. En svensk anmeldelse kan læses p adressen Bouveresse om Bourdieu Jacques Bouveresse: Bourdieu, savant & politique (Marseille: Agone, 2004) Denne samling artikler om Bourdieu af filosoffen Jacques Bouveresse blev kort nævnt i nyhedsbrev nr. 17, Nu da jeg har haft stunder til at læse lidt i den, vil en lidt mere fyldig omtale være på sin plads. To ting er værd at fremhæve. Den ene er, hvor Bouveresse taler om, hvad han har lært af Bourdieu: "Når man spørger mig, hvad jeg har lært af at læse Bourdieu, og hvorfor jeg skylder ham så meget - et spørgsmål, der er ganske forståeligt, givet den type problemer, jeg har beskæftiget mig med inden for filosofien - er jeg fristet til at svare, at han har tvunget mig til netop ikke at tænke som ham, for på mange områder har jeg ikke tænkt og tænker ikke som ham, men derimod til at tænke mere selvstændigt eller, sagt på en anden måde, mere frit." (s. 10) Bourdieus nonkonformisme som tænker - dvs. som den, der rekonstruerer menneskelig og social virkelighed i teoretiske modeller - er således smittende: den kan være 5

6 en opfordring til selv at tænke nyt og anderledes. Den anden ting er Bouveresses overvejelse, om hvorfor Bourdieu altid havde et så sikkert greb om de utallige emner, han beskæftigede sig med. Det er netop noget, der godt kan undre: hvordan kunne det overhovedet lade sig gøre at være så velorienteret om så forskellige emner som litteraturanalysens historie, den katolske kirkes udvikling i Frankrig i det 20. århundrede eller den økonomiske teoris historie? (Jeg mindes at have læst en økonom, der netop fandt Bourdieus referencer i artiklen om det økonomiske felt uhyre velvalgte og dækkende.) Bouveresse skriver: "Jeg har ofte spurgt mig selv, hvorfor Bourdieu i sin intellektuelle fremgangsmåde trådte så sikkert. Og et af svarene er det, som antydes af Musil, når han om sin helt Ulrich i Manden uden Egenskaber siger, at han havde praktiseret videnskab i bjergklatrerens ånd, dvs. ud fra det synspunkt, at den sikreste fod altid er den, der er lavest placeret. Når Bourdieu inden for alle områder trådte så sikkert, så tror jeg, det er fordi han altid havde i det mindste én fod placeret lavere end de andre [!], hvormed jeg mener, at han altid havde én fod helt nede i den sociale virkelighed og i virkeligheden i det hele taget." (s. 26) Set fra et mindre filosofisk synspunkt kunne man måske også sige det omvendte: En del af Bourdieus sikkerhed som sociolog kommer visselig af at have et ben solidt plantet i empirien - men også af at have et andet og mere teoretisk ben, hvorfra det empiriske kaos kunne anskues abstrakt og teoretisk som varianter af beslægtede strukturer - for nu at blande metaforerne uhjælpeligt sammen. Det svenske lyrikfelt i 1970erne Daan Vandenhaute: Om inträdet i världen. Lyrikdebutantarna i 1970-talets svenska litterära fält (Hedemora: Gidlunds Förlag, 2004) Denne bog, som venlige mennesker har sendt redaktøren, er en uhyre interessant og meget veldokumenteret analyse af de svenske lyrikdebutanter på det litterære felt i begyndelsen af 1970erne. Forfatteren er tilknyttet universitetet i Gent (Belgien) og har været tilknyttet Donald Broadys gruppe i Uppsala. Myten om det polariserede USA Morris P. Fiorina: Culture War? The Myth of a Polarized America (Longman, 2004) Martin Munk har sendt omtale af en nyligt udkommet bog, der tilbageviser myten om, at de amerikanske vælgere er polariserede. Ifølge Morris P. Fiorina, der er professor ved Stanford University og senior fellow ved den moderate tænketank The Hoover Institution, er vælgerbefolkningen i USA ikke mere politisk polariseret nu end for tyve eller tredive år siden. Det er politikerne til gengæld og især alle mulige aktivister i medierne. For egen regning kunne man tilføje, at meget tyder på, at det er højrefløjen, der har iværksat skredet mod ekstremisme og løgnagtighed ikke kun republikanerne, men også kristne fundamentalister og talrige mærkelige galninge. En introduktion kan læses på følgende adresse, hvor man også kan downloade bogens første (letlæste og interessante) kapitel som PDF-fil: 6

7 5. Læserbrev: Hvorfor ungdom? Og hvordan? En kommentar til Anders Høg Hansen Af Jimmy Krab og Christian Sandbjerg Hansen Indledning Anders Høg Hansen har nu i to omgange præsenteret tekster, analyser og teorier der skulle kaste lys over Carsten Sestofts spørgsmål om hvorvidt børn og unges relativt selv-forvaltede dannelse af sociale mønstre og hierarkier ikke er et relativt underbelyst område. Overordnet ser det ud til at Høg Hansens projekt er at føre kulturteoretiske analyser og tilgange til studier af ungdoms-(sub)-kulturer sammen med Bourdieuinspireret felt-teori. Umiddelbart lyder dette inspirerende, og det bekræfter vores fornemmelse af at Birminghamskolen har sat sig tungt på forskningen af unge i ikke-skole sammenhænge (Røgilds 2004, Qvortrup Jensen 2002, Andersen m.fl. 2001; 2004). Hvorvidt projektet er frugtbart med henblik på at bibringe ny viden og erkendelse må konkrete empiriske studier vise. For os er der ingen tvivl om at Birminghamskolen tilbyder inspirerende perspektiver til analyser af dele af felter hvor ungdom indgår, men spørgsmålet om en særlig kombination af tekstanalyse og sociologi, om strukturerede og/eller strukturerende unge skal ikke være dette indlægs omdrejningspunkt. I stedet vil vi forsøge at fokusere forskelle mellem de to tilganges konstruktioner af objektet. Høg Hansen præsenterer i sin første artikel (I) forskellige undersøgelser af unges håndtering af forskellige voksentilrettelagte rum og diskuterer kort Bourdieus begreb felt. 1 I sin seneste artikel (II) udfolder Høg Hansen perspektivet yderligere og med et mini casestudie af en sportsklub afprøver han om feltteorien tilbyder nogle andre former for indsigter end de mere tekstanalytiske og kulturgeografiske greb (II:11). Det er imidlertid bemærkelsesværdigt at Høg Hansen så forundringsløst tager Sestofts spørgsmål op. Det ser ud til at Sestoft og Høg Hansen er enige om at det er væsentligt at undersøge hvordan unge modificerer og præger deres rum, men glemmer at spørge hvorfor er det relevant?, hvorfor stilles dette spørgsmål således? og hvorvidt kan det bruges til at undersøge et felt med?. I stedet tages det for givet at ungdom er konstruktionens udgangspunkt og objekt, at der (skal) konstrueres fra de unges syns-punkt, at det handler om at konstruere hvorledes de unge håndterer de voksentilrettelagte rum, at forstå de unges kultur, ungdomsmiljøerne mv. Der konstrueres ikke et ungdoms-felt, men der ses på den rolle de unge spiller som del af en række af samfundets geografier. Ungdommens historie Høg Hansen (II) indleder sit arbejdspapir med generelle historiske betragtninger over ungdom og det at blive ung, hvor der tages afstand fra ungdommen som naturlig og eviggyldig kategori. Som bl.a. Mørch (1990; 1996) viser Høg Hansen at det var middel- og overklassens mulighed for at forlænge deres børns skoling, som var med til at danne denne periode for modning mellem barn og voksen (II:12). Behovet for ungdom opstår i borgerskabet, men i løbet af sidste halvdel af nittenhundredetallet får alle unge tildelt 1 Vi kan i den forbindelse gøre opmærksom på at Birminghamskolens danske pioner, kultursociologen Flemming Røgilds, netop har udgivet en bog med titlen De udsatte. Bander, kulturmøder, socialpædagogik (2004). 7

8 ungdom og rettigheder og pligter som samfundsborgere. Nu er alle lige med hensyn til retten til at være ung og ungdomsforskerne kan se på hvorledes de unge skaber sig selv, konstruerer sig selv, forhandler, tilkæmper sig, farver mv. Forskelsmarkørerne bliver overvejende stil, kultur og etnicitet (Qvortrup Jensen 2002, Røgilds 2004). En sådan konstruktion af de unge glemmer eller underbetoner den meget simple pointe Bourdieu (1997a) fremfører, nemlig at man som minimum må skelne mellem to kategorier af ungdom, hvor studerende unge fra borgerskabet indtager den ene pol, mens den anden indtages af arbejdende unge, der stort set ikke har nogen ungdom. Konstrueret således bliver det muligt systematisk og præcist at konstruere de forskellige ungdomskategoriers sociale forskelle. Ligeledes bliver objektet ikke studier af de enkelte ungdomskulturer i sig selv og evt. i relation til de voksne som har tilrettelagt de unges (fysiske, geografiske) rum, men et komplekst net af relationer mellem kategorier af ungdom og kategorier af voksne. Det er vel noget af det felt som begreb kan tilbyde fordringen til forskeren om at tænke relationelt, konstruere relationer. Samtidig er det vigtigt at have for øje at det præcis er forestillingen om alle unges ret til ungdom, dvs. af ungdommen som en relativ homogen størrelse eller social enhed, der er med til at sløre de sociale, klassebaserede forskelle mellem de forskellige ungdomskategorier. Derudover er det i den sociologiske analyse af ungdommens opkomst vigtigt at være opmærksom på at tildelingen af ungdom til de dominerede grupper ikke var en tilkæmpelse af forskellige rettigheder og privilegier, men en måde at holde dem på plads, en måde at skjule sandheden om de klassemæssige forskelle og dominansrelationer mellem de forskellige kategorier af ungdom og dermed sikre at modstand og oprør ikke mobiliseredes (Hansen & Krab 2004). Feltet af sportsamatører Det synes åbenlyst, at udbredelsen af forestillingerne om skolen og dennes fornuft har spillet en afgørende rolle i indkapslingen af unge arbejdere (Bourdieu 1997/1980a). Høg Hansens mini case-studie er imidlertid et glimrende eksempel på hvorledes tilbud om fritids- og idrætsaktiviteter har været redskaber til at forvandle dominansrelationerne mellem ungdomskategorierne. Eksemplet viser ligeledes hvordan kulturteorien må arbejde med at få kontrol over sine spontankonstruktioner. Høg Hansens anliggende er ungdom og med mini-casen afprøver han hvorvidt ungdom kan placeres i et felt af sportsamatører. Høg Hansens afsluttende pointe er at det imidlertid er svært at afgrænse ungdom til et specifikt felt felter overlapper hinanden, siger han. Måske er problemet at ungdom er konstruktionens udgangspunkt? Høg Hansen gør indledningsvist opmærksom på samme pointe som Bourdieu (1997b), nemlig at sporten har været en måde at forme ungdommens karakter på, et middel til beskæftigelse med mindst mulige omkostninger og med gode overvågningsmuligheder, hvor de unge hengiver sig til sund aktivitet og retter deres voldelige adfærd mod deres kammerater i stedet for mod omgivelserne. Høg Hansen glemmer imidlertid at sportspraktikkerne med dyder som sundhed, individualitet, konkurrence og fair-play i udgangspunktet er sat på begreb af og opstået i relation til borgerskabet og dets unge og at udbredelsen af disse praktikker hænger tæt sammen med at sporten som neutral og formålsløs konkurrence slører de variationer af forskellige sociale betydninger og funktioner der tildeles de forskellige sportsgrene, og som afhænger af og knytter sig til bestemte positioner i det sociale rum generelt og specifikt i sportsfeltet. 8

9 Man burde mere systematisk undersøge 2 de dobbelte strukturelle homologier vi her kun har mulighed for at antyde og konstruere mellem på den ene side fritidsaktiviteternes mentale og sociale strukturer og på den anden side ungdomskriminalitetens mentale og sociale strukturer. Således ser det ud til at opfattelser og vurderinger af sport som forebyggende kriminalitet, som en måde at få fysisk og psykisk afløb, som et middel til at opøve selvbeherskelse tages i brug i forhold til unge fra de dominerede klasser, mens opfattelser og vurderinger af sport som opbyggende karakter, personlighed, styrke, kraft og lederegenskaber knytter sig til unge fra de dominerende klasser. På samme måde ser det ud til at opfattelser og vurderinger af ungdomskriminaliteten fordeler sig således at lovbrud, der begås af afvigere, utilpassede, asociale mv. knyttes til unge fra de dominerede klasser som forbrydelser, mens lovbrud, der klassificeres som drengestreger, dvs. som en del af ungdommens normaludvikling, der handler om oprørskhed og at finde sig selv, knyttes til unge fra de dominerende klasser som lovovertrædelser (Hansen & Krab 2004). Når Høg Hansen skriver at der engang var en ungdomsafdeling i en lille sportsklub i en almindelig lille by, som der er 100vis af andre klubber landet over (II:17), så mistes det at denne by og klub rent faktisk er indlejret i et socialt hierarki og at dens klassifikationer og funktioner står i relation til andre byer og klubber. På samme måde får Høg Hansen kun svagt antydet at de relationer der eksisterer mellem de unge har at gøre med andet end at være god/dårlig til bordtennis. Modsat den aristokratiske sport har bordtennis i Albertslund ikke værdi i sig selv, den er ikke uegennyttig, men har en social funktion der sigter mod dels at forebygge at nogle af disse unge mennesker ikke befinder sig på gaden eller begår kriminalitet eller slet og ret forstyrrer den almindelige borger og den gode ro og orden, dels at opbygge bestemte kapitaler hos andre af disse unge (Hansen & Krab 2004). Hvad vi her snævert søger at gøre opmærksom på er således, at konstruktionen af ungdommen som en homogen, konstitueret størrelse, en social enhed, og sporten som en neutral, klasseløs praktik skjuler sandheden om disse kategoriers sociale fordelinger. Ved at afdække de strukturelle homologier, der eksisterer i relationen mellem de mentale strukturer i form af klassifikationsprincipper og de sociale strukturer i form af klassemæssige hierarkier konstitueret omkring fordelinger af kapitaler bliver det muligt at afsløre denne fortryllelse af modsætningerne eller forskellene mellem de forskellige klassebaserede ungdoms-, sports- og lovbryderkategorier som forudsætning for dominans- og undertrykkelsesrelationer, der ikke opfattes som sådanne. På denne måde ville den kulturteoretiske tilgang kunne hente inspiration fra Bourdieus teori om symbolsk vold. Samtidig bliver det synligt at hvis man ikke mere radikalt konstruerer objektet på en anden måde end kulturteorien har tradition for, altså overvejer hvad det betyder at ungdom gøres til udgangspunkt for konstruktionen af feltet, så kan man ikke tænke andet end det den dominerende tanke giver mulighed for, hvorfor man blot reproducerer dominerende egen-logikker, klassifikationer og selv-repræsentationer. Vi håber hermed at vi konstruktivt har bidraget til diskussionen af hhv. Birminghamskolen og Bourdieu. Litteratur Bourdieu, Pierre (1996): The State Nobility. Elite Schools in the Field of Power. Polity Press, Cambridge. 2 En sådan undersøgelse kunne hente inspiration i Bourdieus analyse af de akademiske klassifikationsmåder i de franske eliteskoler (Bourdieu 1996:30-53). 9

10 Bourdieu, Pierre (1997a): Ungdom er kun et ord. I Men hvem skabte skaberne interviews og forelæsninger. Akademisk Forlag A/S, København. Bourdieu, Pierre (1997b): Hvordan er det muligt at være interesseret i sport. I Men hvem skabte skaberne interviews og forelæsninger. Akademisk Forlag A/S, København. Hansen, Christian & Krab, Jimmy (2004): En splittet venstre hånd. Skitse til konstruktion af feltet for socialt arbejde med børn og unge. Opgave i Pædagogisk Sociologi, Afdeling for Pædagogik, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet. Mørch, Sven (1990): Ungdomsteori og intervention. I UDKAST nr. 1, 18. årgang. Mørch, Sven (1996): Ungdomsliv: Identitet og kultur? I Højholt, Charlotte & Witt, Gunnar (red.): Skolelivets socialpsykologi: nyere socialpsykologiske teorier og perspektiver. Unge Pædagoger. Qvortrup Jensen, Sune (2002): Subkulturel pædagogik snarere end kulturel pædagogik med vilde unge. I Lihme, Benny (red.): Social Kritik nr. 80/2002. København. Røgilds, Flemning (2004): De udsatte. Bander, Kulturmøde, Socialpædagogik. Forlaget politisk revy, København. Kort svar til Jimmy Krab og Christian Sandbjerg Hansen (af Anders Høg Hansen) Først og fremmest tak fordi I gad fare i blækhuset og kommentere mine arbejdspapirer. Jeg undrer mig dog lidt over kritikken og uddybningen, der indtil flere steder lyder som en lettere omskrivning og parafrasering af pointer omkring symbolsk vold, jeg ikke er uenig i. Jeg skriver dog om det i en ganske anderledes stil end i gør, apropos og jonglerer med flere teoretiske indgange, hvilket måske skaber unødige huller i mit kludetæppe og uklarheder i mit papir? Hverken Birminghamskolen eller jeg er ude på (jvf., for eksempel, Hall og Jefferson Resistance Through Rituals, 1976 og Willis 1977 Learning to Labour. Why Working Class Kids get Working Class Jobs) at konstruere ungdom som en social enhed, at negligere det sociales betydning eller den symbolske og hegemoniske vold, som er med til at strukturere og reproducere visse forhold i alle samfundslag, eller generere forskellige former for modstand og diskurser omkring unge tvært imod! Ej heller er det min hensigt, eller Birminghamskolens, at reducere ungdommelige forskelle til forskelle i stil. Brugen af de teksteoretiske redskaber i artiklen er med til at differentiere og nuancere de udtryksformer som socialt forskellige, og hybride, unge i eksisterende hierarkier - som alt andet end end homogene størrelser - tager i brug i håndteringen af den symbolske vold og struktur - en håndtering, der også tavst kan virke som reproducerende af eksisterende relationer og hierarkier. Jeg beklager, at jeg tilsyneladende ikke har gjort det åbenlyst klart, at der er meget mere på spil end blot bordtennis i klubben i Albertslund. Det var ellers netop meningen. I en uddybet version af arbejdspapiret, er der allerede arbejdet lidt mere med den symbolske vold, som jeres svar foregriber, og med feltteoriens eventuelt problematiske sider, som jeres indlæg ikke stiller kritiske spørgsmål til. Til sidst (med beklagelse over at det er kun en lille del af jeres temaer og interessante uddybninger, jeg tager fat på i dette kort svar): der er ikke megen diskussion af Birminghamskolen i jeres svar, jvf. 10

11 hensigten om at diskutere de to i forhold til hinanden - men jeres gennemgang af Bourdieu-begreber omkring symbolsk vold og om sport som hhv. forebyggende kriminalitet og opbyggende af karakter er inspirerende, og I eventuelle fortsatte udforskninger af feltteori, vil jeg vende tilbage til jeres betragtninger. Tak igen. 11

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Ret & Rigtigt 5 a Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Kort introduktion til Google.

Kort introduktion til Google. Google Side 1 af 10 Kort introduktion til Google.... 2 Tilpas din søgning... 2 Generelle Tips... 2 Udelukkelse af ord... 2 Brug af *... 3 Sætningssøgninger... 3 Jeg Føler Mig Heldig... 3 Avanceret søgning...

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet 1 Catharina Juul Kristensen, lektor ved Institut for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi, RUC. Indledning I dette

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside

Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside 8. december 2006. Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside Der er nogle grundopgaver, som vi forventer, emneredaktionerne løser. Det er: en kort beskrivelse til emnets forside levering af

Læs mere

Gymnasier får øjnene op for evidens

Gymnasier får øjnene op for evidens 26 Gymnasier får øjnene op for evidens Hvad er den vigtigste faktor for elevers læring? Den evidensbaserede forskning giver svar, der kan styrke gymnasielæreres undervisning, lyder det fra professor Lars

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar. Indledning

Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar. Indledning 1 Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar af Chris Poole Indledning "Velma the swift; Velma the elusive; Velma who had never mastered the kicks, punches and defense blocks, but

Læs mere

Brugervejledning for niveauinddeling

Brugervejledning for niveauinddeling Brugervejledning for niveauinddeling Niveauinddeling Mine serier 1. Formål: På denne side kan faggrupperne niveauinddele deres egne serier på autoritetslisten - bogserier, tidsskrifter og konferenceserier

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

PÅ VEJ MOD VOKSENLIV FORVENTNINGER OG UDFORDRINGER

PÅ VEJ MOD VOKSENLIV FORVENTNINGER OG UDFORDRINGER PÅ VEJ MOD VOKSENLIV FORVENTNINGER OG UDFORDRINGER SIGNE RAVN FORSKER SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD AGENDA Overgange og livsforløb centrale begreber Eksempel I + II Ungdomskultur og identitet

Læs mere

Resiliente læringsmiljøer - bæredygtighed i praksis 1

Resiliente læringsmiljøer - bæredygtighed i praksis 1 Resiliens hos børn et udbredt fænomen? Og Hvorfor både social arv og mønsterbrydere er vildledende og potentielt stigmatiserende betegnelser? Lektor v. Ålborg Universitet, Morten Ejrnæs. 1. Tilgange til

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde

Pædagogisk relationsarbejde Det ved vi om Pædagogisk relationsarbejde Af Anne Linder Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Indhold Forord af Ole Hansen og Thomas Nordahl............................................ 5 Indledning........................................................................

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

MED BOURDIEU I EMPIRIEN OG MED FOUCAULT I HÆLENE

MED BOURDIEU I EMPIRIEN OG MED FOUCAULT I HÆLENE MED BOURDIEU I EMPIRIEN OG MED FOUCAULT I HÆLENE - EKSEMPLER PÅ PRAKTISK EMPIRISK ARBEJDE ÅRSSKRIFT FOR HEXIS FORUM FOR SAMFUNDSVIDENSKABELIG FORSKNING RED. JENS ARNHOLTZ HANSEN OG PETER KOUDAHL FORLAGET

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR Det er først for nylig, at mænd er beg yndt at reflektere over deres køn. Drenge og mænd er historisk set ikke opdraget til at skulle tale om maskulinitet,

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation DIS: Insert Amerikanske Title of Praktik Studerende Presentation HVEM ER DIS? DIS står for Danish Institute for Study Abroad. Det er en undervisningsorganisation i i for amerikanske k udvekslingsstuderende

Læs mere

Aabenraa 20. september 2012

Aabenraa 20. september 2012 Aabenraa 20. september 2012 Udvikling af informationskompetence Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Dagens program

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse Forskningsprogram Satsning Kontakt Diversitet og Social Innovation Unges sociale fællesskaber (Inklusions-

Læs mere

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine 2.0 Mediedækning Der er skrevet rigtig meget om angst, og derfor har det været nødvendigt for os at afgrænse vores søgning om emnet virkelig meget for at kunne overskue materialet. Vi har taget udgangspunkt

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... 11 Udvidet forord til pædagogerne i Århus... 15

Indholdsfortegnelse. Forord... 11 Udvidet forord til pædagogerne i Århus... 15 Indholdsfortegnelse Forord... 11 Udvidet forord til pædagogerne i Århus... 15 Kapitel 1: Mange føler, at de ikke kan kritisere uden frygt for repressalier... 19 Juridisk og normativt sikret kritik... 22

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Morten Ubbesen Projektleder Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltning Cand. Scient. Soc. Sociologisk samfundsanalyse

Læs mere

Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis

Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis Nyhedsbrev, juni 2012 Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis Hermed nyhedsbrev for juni måned. GOD LÆSELYST! Du er velkommen til at videresende dette

Læs mere

Gratis fotos og cliparts

Gratis fotos og cliparts Gratis fotos og cliparts Pep dine produktioner op! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvorfor lede efter gratis fotos og clipart?...4 Licenser?...4 Gratis fotos på nettet...4 www.morguefile.com...4

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om STILLE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge: Stille Piger er for dig, hvis du kan genkende noget af dette fra dig selv: Du er den stille pige i klassen, som ikke tør sige

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

UCL Temadøgn. Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering

UCL Temadøgn. Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering UCL Temadøgn It i folkeskolen Fra vision til didaktisk praksis Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus

Læs mere

Warren Buffett - et liv med milliarder af Warren Buffett

Warren Buffett - et liv med milliarder af Warren Buffett Warren Buffett - et liv med milliarder af Warren Buffett Warren Buffett er skabt af sine handlinger Warren Buffett - et liv med milliarder Originaltitel: The Snowball (Engelsk) Forfatter: Alice Schroeder

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Er sundhedspædagogik vejen frem?

Er sundhedspædagogik vejen frem? Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Er sundhedspædagogik vejen frem? Måske ikke alene men det sundhedspædagogiske arbejde er én vej Jeanette Magne Jensen, lektor i sundhedspædagogik

Læs mere

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema Hvad er et resumé? Artikel fra nyheder Hvad er en kommentar? Hvad er en blog og hvordan skriver jeg på en blog? Hvad er en

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Om to hovedtilgange til forståelse af handicap

Om to hovedtilgange til forståelse af handicap Om to hovedtilgange til forståelse af handicap Handicapforståelser 2 To hovedtilgange til forståelse af handicap 2 Det medicinske handicapbegreb 2 Kritik af det medicinske handicapbegreb 3 Det relative

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere