Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016"

Transkript

1 Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar

2 Indholdsfortegnelse Besparelsesrammer og besparelseskrav ift. Servicerammen Tidsplan for fagudvalgenes budgetproces Omprioriteringsønsker og politiske inputs til budgetprocessen Samlet skattefinansieret driftsbudget Børn- og Skoleudvalget Sundheds- og Velfærdsudvalget Teknik- og Planudvalget Klima- og Miljøudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget 2

3 Forslag til besparelser fordeling (2017-priser, i mio. kr. ) Forslag i pct. af serviceudgifter Forslag i pct. af driftsudgifter Udvalgets Forslag i mio. Serviceudgifter i mio. kr. Budget 2017 andel af i % kr. Børn- og Skoleudvalget 414,0 38,2% 12,1 2,9% 2,9% Sundheds- og velfærdsudv 294,6 27,2% 8,6 2,9% 2,0% Teknik- og Planudvalget 55,8 5,2% 1,6 2,9% 2,9% Klima- og Miljøudvalget 5,9 0,5% 0,2 2,9% 2,9% Kultur- og Idrætsudvalget 24,4 2,3% 0,7 2,9% 2,9% Erhvervs- og Beskæftigelsesudv. 4,6 0,4% 0,1 2,9% 0,1% Økonomiudvalget 284,3 26,2% 8,3 2,9% 3,0% I alt 1.083,7 100,0% 31,8 2,9% 2,4% Krav til besparelsesforslag skal ikke tages som udtryk for, hvilken prioritering Byrådet endeligt beslutter sig for. Besparelsens størrelse udtrykker, at Byrådet ønsker handlemuligheder til budgetforhandlingerne. 3

4 Budgetreduktion i 2016 fordelt på udvalg mio. kr. Børne- og skoleudvalget -9,8 Sundheds- og Velfærdsudvalget -9,5 Teknik- og Planudvalget -3,6 Klima- og Miljøudvalget 0,0 Kultur- og idrætsudvalget -1,4 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget -1,3 Økonomiudvalget -9,2 I alt -34,8 4

5 Skøn over besparelseskrav for at overholde servicerammen Nuværende serviceudgifter i budget 2017 udgør 1.083,7 mio. kr. Servicerammen reduceres som følge af omprioriteringsbidraget på 1 pct., det er usikkert hvorvidt der tilbageføres en andel til kommunerne uden bindinger Skønnet serviceramme i 2017 med et omprioriteringsbidrag på 0,5 pct. udgør 1.079,2 mio.kr., og indebærer et besparelseskrav 4,5 mio. kr. for at overholde servicerammen. Skønnet serviceramme i 2017 med et omprioriteringsbidrag på 1 pct. udgør 1.073,8 mio. kr., og indebærer et besparelseskrav på 9,9 mio. kr. for at overholde servicerammen. 5

6 Tidsplan for fagudvalgenes budgetproces Måned Indhold Hvad fremlægges Januar Fagudvalgene - Statusnotat 1 vedr. budget Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og - Økonomiske driftsrammer for hvert besparelser igangsættes, og der besluttes en dialog fagudvalg med borgere og brugere - Forslag til proces for bruger-og borgerinddragelse Januar- april Fagudvalgene Marts April Dialog med borgere og brugere Fagudvalgene Fagudvalgenes behandler forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på baggrund af oplæg fra Forvaltningen Fagudvalgene Fagudvalgenes beslutter forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på baggrund af oplæg fra Forvaltningen 15/4,16/4 Byrådet Forårsseminar: Udvalgsformændene informerer byrådet om status på budgetlægningsprocessen. Maj Fagudvalgene Fagudvalgene inddrager nøgletal i prioriteringen af servicereduktionerne 29/6 Byråd Udvalgsformændene præsenterer besparelsesforslag og prioritering disse - Katalog med forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på udvalgets område - Katalog med forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på udvalgets område - Nøgletal - Katalog med forslag til servicereduktioner på udvalgets område prioriteret med udgangspunkt i nøgletal og oversendes til økonomiudvalget til et samlet besparelseskatalog - Det samlede besparelseskatalog med udvalgenes prioriterede besparelsesforslag 6

7 Omprioriteringsønsker og politiske inputs til budgetprocessen 19. April Frist for politiske ønsker og større spørgsmål Juni Omprioriteringsønsker 30. Juni Frist for afklarende og specifikke spørgsmål til budgettet Derefter afklares kun mindre uklarheder i budgetforhandli ngerne

8 Allerød skattefinansierede driftsbudget 2017 på 1,35 mia.kr. (ekskl. rammebesparelser, i mio. kr., nettobudget) Erhvervs-og Beskæftigelsesudv. 128,5 9,5% Kultur-og Idrætsudvalget 24,4 1,8% Klima-og Miljøudvalget 5,9 0,4% Teknik-og Planudvalget 55,8 4,1% Økonomiudvalget 281,7 20,9% Sundheds-og velfærd.udv 439,6 32,6% Børn-og Skoleudvalget 414,1 30,7% Budget 2017 (budgetforslag) svarer til det pris-og lønfremskrevne budgetoverslagsår, som vedtaget i budget Der er ikke foretaget ændringer som følge af f.eks. mængdereguleringer eller andre forhold 8

9 Skattefinansieret drift 2017 fordelt på rammer alle udvalg Mio. kr. Udgifter Indtægter Total Serviceudgifter 1.288,8-205, ,7 Overførselsudgifter 231,0-72,7 158,2 Udgifter til forsikrede ledige 27,9-3,1 24,8 Udgifter til medfinansiering 92,3 0,0 92,3 Ældreboliger 3,4-5,7-2,3 Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager 0,0-6,7-6,7 I alt 1.643,3-293, ,9 9

10 Børn-og Skoleudvalget Udvalgsfordeling på rammer og områder Fordeling på hovedområder (serviceudgifter) Mio. kr. Udgift Indtægt Total Serviceudgifter 541,1-127,1 414,0 Overførselsudgifter 6,8-4,6 2,2 Refusioner særligt dyre enkeltsager 0,0-2,1-2,1 I alt 547,9-133,8 414,1

11 Børn-og skoleudvalget Budget i mio. kr. Forvaltning (8,2 pct) 33,9 Virksomheder (91,8 pct.) 380,1 Budget virksomheder Allerød Tandpleje 10,2 Blovstrød skole 24,1 Lynge skole 41,7 Skovvangskolen 31,5 Lillerød skole 35,6 Engholmskolen 41,7 Ravnsholtskolen 31,4 Maglebjergskolen 28,2 Centerklasserne Skovvangskolen 10,2 Kongevejsskolen 6,1 Budget virksomheder Børnehuset Grøftekanten 17,1 Børnehuset Kirsebærgården 7,0 Lynge Børnehus 5,5 Børnehuset Blommehaven 10,7 Skovvang Børnehus 6,5 Blovstrød Børnehus 8,8 Lillerød Børnehus 11,6 Ørnevang Børnehus 6,0 Børnehuset Molevitten 11,8 Firkløveret 13,9 Klub Vest 13,5 Klub Hobitten 4,6 Allerød Ungdomsskole 2,5 11

12 Børn-og Skoleudvalget udvikling Nedenfor vises udviklingen på områderne fra i indeks-tal er indeks

13 Sundheds-og velfærdsudvalget Udvalgsfordeling på rammer Fordeling på hovedområder (serviceudgifter) Mio. kr. Udgift Indtægt Total Serviceudgifter 350,7-56,1 294,6 Overførselsudgifter 63,1-6,2 56,9 Medfinansering 92,3 0,0 92,3 Ældreboliger 0,3 0,0 0,3 Refusioner særligt dyre enkeltsager 0,0-4,6-4,6 I alt 506,4-66,8 439,6 13

14 Sundheds-og velfærdsudvalget Fordeling på hovedområder (overførselsudgifter) 14

15 Sundheds-og velfærdsudvalget Budget i mio. kr. Forvaltning (66,1 pct) 290,6 Virksomheder (33,9 pct.) 149,0 Budget virksomheder Genoptræning 8,5 Skovvang Plejecenter 25,6 Engholm Plejecenter 26,8 Lyngehus Plejecenter 19,3 Mimosen Plejecenter 13,9 Hjemmeplejen 30,8 Allerød bo og støtte 16,9 Social rehabilitering og Integration 7,2 15

16 Sundheds-og velfærdsudvalget -udvikling Nedenfor vises udviklingen på områderne fra i indeks-tal er indeks

17 Teknik-og Planudvalget Udvalgsfordeling på rammer Fordeling på hovedområder Mio. kr. Udgift Indtægt Total Serviceudgifter 58,5-2,7 55,8 I alt 58,5-2,7 55,8 17

18 Teknik-og Planudvalget Budget i mio. kr. Forvaltning (64,2 pct) 35,8 Virksomheder (35,8 pct.) 20,0 Budget virksomheder Park og Vej (herunder vinterberedskab) 20,0 18

19 Teknik-og Planudvalget -udvikling Nedenfor vises udviklingen på områderne fra i indeks-tal er indeks

20 Klima-og Miljøudvalget Udvalgsfordeling på rammer Fordeling på områder Mio. kr. Udgift Indtægt Total Serviceudgifter 6,3-0,4 5,9 I alt 6,3-0,4 5,9 Budgettet ligger udelukkende i Forvaltningen 20

21 Klima-og miljøudvalget udvikling Nedenfor vises udviklingen på områderne fra i indeks-tal er indeks

22 Kultur-og idrætsudvalget Udvalgsfordeling på rammer Fordeling på hovedområder Mio. kr. Udgift Indtægt Total Serviceudgifter 31,2-6,8 24,4 I alt 31,2-6,8 24,4 22

23 Kultur-og idrætsudvalget Budget i mio. kr. Forvaltning (15,4 pct) 3,8 Virksomheder (84,6 pct.) 20,6 Budget virksomheder Allerød Kommunale Musikskole 4,6 Folkeoplysning (Allerød Service) 3,7 Allerød Bibliotek 12,4 23

24 Kultur-og idrætsudvalget -udvikling Nedenfor vises udviklingen på områderne fra i indeks-tal er indeks

25 Erhvervs-og beskæftigelsesudvalget Udvalgsfordeling på rammer Fordeling på hovedområder (serviceudgifter) Mio. kr. Udgift Indtægt Total Serviceudgifter 4,8-0,2 4,6 Overførselsudgifter 161,0-61,9 99,1 Udgifter til forsikrede ledige 27,9-3,1 24,8 I alt 193,7-65,2 128,5 Budgettet ligger udelukkende i Forvaltningen 25

26 Erhvervs-og beskæftigelsesudvalget Fordeling på hovedområder (overførselsudgifter) 26

27 Erhvervs-og beskæftigelsesudvalget -udvikling Nedenfor vises udviklingen på områderne fra i indeks-tal er indeks

28 Økonomiudvalget Udvalgsfordeling på rammer Fordeling på hovedområder (serviceudgifter) Mio. kr. Udgift Indtægt Total Serviceudgifter 296,2-11,8 284,3 Ældreboliger 3,1-5,7-2,7 I alt 299,2-17,5 281,7 28

29 Økonomiudvalget Budget i mio. kr. Forvaltning (83,4 pct) 234,8 Virksomheder (16,6 pct.) 46,9 Budget virksomheder Allerød Service 46,9 29

30 Økonomiudvalget -udvikling Nedenfor vises udviklingen på områderne fra i indeks-tal er indeks

Bilag 1. Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget

Bilag 1. Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget Bilag 1 Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget Indholdsfortegnelse A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces Fagudvalgenes budgetproces Proces for fagudvalgenes til driftsbesparelser

Læs mere

Overførselssag drift Overførsel af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab 2016 til 2017

Overførselssag drift Overførsel af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab 2016 til 2017 Allerød Kommune Overførselssag drift Overførsel af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab til 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Opgørelse af driftsoverførsel fra -2017 samt udvikling... 2

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2017-2020 ØU 8. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Finansieringsbehov og risikofaktorer 3 2 Budgetlægningsproces 2017 til 2020 5 3.1

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes

Læs mere

Kommunens budget i hovedtræk

Kommunens budget i hovedtræk Kommunens budget i hovedtræk Budgetaftalen I oktober 2015 blev Allerød Kommunes budgetaftale for 2016-2019 indgået mellem Det konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Blovstrødlisten og Lea

Læs mere

Kommunens budget i hovedtræk

Kommunens budget i hovedtræk Kommunens budget i hovedtræk Budgetaftalen I september 2014 blev Allerød Kommunes budgetaftale for 2015-2018 indgået mellem Det konservative Folkeparti, Det Nye Allerød, Dansk Folkeparti, Blovstrødlisten

Læs mere

Budget Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner

Budget Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner Budget 2017-2020 Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner BØRN-OG SKOLEUDVALGET (effektiviseringer) Uddybende beskrivelse af effektiviseringen 2016 (2016 priser) BØRN- OG SKOLEUDVALGET Ældre

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholdt møde den 26. september 2016 Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholdt møde den 26. september 2016 Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 450 Allerød Tlf: 48 00 00 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 26. september 206 Afbud:. Bemærkninger til referat...2

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Allerød Kommune. Budget Katalog over Teknik- og Planudvalgets forslag til driftsbesparelser

Allerød Kommune. Budget Katalog over Teknik- og Planudvalgets forslag til driftsbesparelser Allerød Kommune Budget 2016-2019 Katalog over Teknik- og Planudvalgets forslag til driftsbesparelser 1 Indledning Fagudvalgene har oversendt et katalog med forslag til driftsbesparelser i budget 2016-2019.

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Generelle bemærkninger til det økonomiske resultat 2012

Generelle bemærkninger til det økonomiske resultat 2012 Generelle bemærkninger til det økonomiske resultat I nedenstående bemærkninger til regnskab kommenteres dels kommunens udgiftsregnskab (regnskabsopgørelsen), dels kommunens generelle økonomiske situation

Læs mere

Mødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole.

Mødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 29 Mødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte A. Rasmussen (V), Miki Dam Larsen (A),

Læs mere

Allerød Kommune. Budget Katalog over Kultur- og Idrætsudvalgets forslag til driftsbesparelser

Allerød Kommune. Budget Katalog over Kultur- og Idrætsudvalgets forslag til driftsbesparelser Allerød Kommune Budget 2016-2019 Katalog over Kultur- og Idrætsudvalgets forslag til driftsbesparelser 1 Indledning Fagudvalgene har oversendt et katalog med forslag til driftsbesparelser i budget 2016-2019.

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for skole- og dagtilbudschef

Allerød Kommune Job- og personprofil for skole- og dagtilbudschef Allerød Kommune Job- personprofil for skole- dagtilbudschef Allerød Kommune søger en skole- dagtilbudschef til at lede kommunens Skole- dagtilbudsafdeling. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab 2012 pr. 31. marts 2012

Allerød Kommune. Forventet regnskab 2012 pr. 31. marts 2012 Allerød Kommune regnskab 2012 pr. 31. marts 2012 1. Indledning... 2 2. Byrådets opfølgningsproces... 2 3. Sanktioner i regnskab 2012... 3 4. regnskab 2012 pr. 31. marts 2012... 3 5. Hovedoversigt: regnskab

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab 2013 pr. 30. september 2013

Allerød Kommune. Forventet regnskab 2013 pr. 30. september 2013 Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september 1. Indledning... 2 2. Forventet regnskab pr. 30. september... 2 3. Servicerammen... 4 4. Hovedoversigt... 6 5. Generelle bemærkninger til hovedoversigten...

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Oplæg og Drøftelser, Dagtilbud

Oplæg og Drøftelser, Dagtilbud Oplæg og Drøftelser, Dagtilbud Program for gruppedrøftelser Kl. 19.15 Oplæg om grundlag for drøftelsen på dagtilbudsområdet 19.25 Hver daginstitutions forældrebestyrelserne drøfter deres holdning og kommentarer

Læs mere

Eleverne Skoler og elevtal i Allerød kommune Leder Børn fra Allerød kommune

Eleverne Skoler og elevtal i Allerød kommune Leder Børn fra Allerød kommune Oplæg Skoleområdet til Børn- og Skoleudvalg den 30. januar 2014 Fakta om skolerne Eleverne Skoler og elevtal i Allerød kommune Leder Børn fra Allerød kommune Børn fra anden kommune Blovstrød Skole Kirsten

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Udbud af rengøring i Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. Udbud af rengøring i Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og it Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Udbud af rengøring i Allerød Kommune Dato: 7. februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab 2011 pr. 31. oktober 2011

Allerød Kommune. Forventet regnskab 2011 pr. 31. oktober 2011 Allerød Kommune regnskab 2011 pr. 31. oktober 2011 1. Indledning... 2 2. Byrådets opfølgningsproces... 2 3. regnskab 2011 pr. 31. oktober 2011... 3 4. Hovedoversigt: regnskab pr. 31. oktober 2011... 5

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Allerød Kommune. Halvårsregnskab Forventet regnskab 2015 pr. 30. juni 2015

Allerød Kommune. Halvårsregnskab Forventet regnskab 2015 pr. 30. juni 2015 Allerød Kommune Halvårsregnskab regnskab pr. 30. 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 1.1 Resume... 1 1.2 Usikkerhedsfaktorer... 2 2. Hovedoversigt... 2 3. Generelle bemærkninger til

Læs mere

Byrådets seminar den januar 2010

Byrådets seminar den januar 2010 Byrådets seminar den 29.-30. januar 2010 Direktionens oplæg til budgetstrategi for 2011-2014 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Forudsætninger og status... 3 Kommunens likviditet... 4 Det vedtagne budget

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 6 Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Lea Herdal (F), Næstformand Bjarni G. Jørgensen

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Rammer for driftsbudget

Rammer for driftsbudget Rammer for driftsbudget 2016-2019 Hele 1000 kroner Økonomiudvalget: Vedtaget budget (2015-2018) 299.031 299.648 299.626 299.626 Tilbagef. Tjenestemandspensionsbidrag til SOS -41-41 -41-41 Tilbagef. Tjenestemandspensionsbidrag

Læs mere

Strukturudvikling på dagtilbudsområdet

Strukturudvikling på dagtilbudsområdet Allerød d. 30. juni 2015 Strukturudvikling på dagtilbudsområdet POLITISK BESLUTTEDE KAPACITETSPRINCIPPER 4 DEN FUSIONEREDE PROCES (FYSISK UDVIKLINGSPLAN, STRUKTURANALYSE OG BESPARELSER) 7 FORSLAG TIL OPDATERET

Læs mere

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Præsentation af budgetforslaget v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Proces Forslaget til budget er udspil til, hvordan kommunens indtægter og udgifter overordnet skal fordeles

Læs mere

Mødet holdes tirsdag den 15. maj 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes tirsdag den 15. maj 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 15052012 Mødet holdes tirsdag den 15. maj 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019

Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019 Økonomi Dato: 19.02.15 Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Mål og rammer for budget 2016-19... 3 1.1. Byrådets økonomiske mål og principper... 3 1.2. Kommunernes

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Budget 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020 Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Program 19.00 Velkomst ved borgmester Claus Wistoft 19.10 Gennemgang af budgetforslag ved borgmester

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab 2015 pr. 30. september 2015

Allerød Kommune. Forventet regnskab 2015 pr. 30. september 2015 Allerød Kommune regnskab pr. 30. september 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 1.1 Konklusion... 1 1.2 Forventede overførsler til 2016... 2 1.3 Usikkerhedsfaktorer... 2 2. Hovedoversigt...

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Mål og procedurer for budgetlægningen

Mål og procedurer for budgetlægningen Økonomi Dato: 23.02.16 Mål og procedurer for budgetlægningen 2017-2020 Godkendt af Byrådet den 8. marts 2016 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Mål og rammer for budget 2017-2020... 3 1.1. Byrådets økonomiske

Læs mere

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 - side 1 Afsnit 11 - side 2 er på trafiklysnøgletal 2018 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2018 Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2016 til teknisk

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Supplerende materiale lang proces. På Børn- og Skoleudvalget møde den 13. august 2015, besluttede udvalget:

NOTAT. Allerød Kommune. Supplerende materiale lang proces. På Børn- og Skoleudvalget møde den 13. august 2015, besluttede udvalget: NOTAT Supplerende materiale lang proces. På Børn- og Skoleudvalget møde den 13. august 2015, besluttede udvalget: 1. At der foretages en umiddelbar præcisering af økonomien i forbindelse med en skolelukning

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 3 vedrørende budget september 2015

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 3 vedrørende budget september 2015 Allerød Kommune Statusnotat nr. 3 vedrørende budget 2016-2019 8. september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume 3 2. Forvaltningens anbefalinger 4 3. Hovedoversigt 2016 6 4. Økonomiaftalen 7 5. Bemærkninger

Læs mere

Budgetproces for

Budgetproces for Budgetproces for 2016-2019 Indtægter Finansiering Anlæg Udgifter Godkendt af Byrådet den 26. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING... 2 2. ØKONOMISKE MÅL... 2 3. BUDGETRAMMER... 3 3.1 Budgetrammer

Læs mere

Aktuel økonomi. Økonomiaftalen 2015 Budgetlægning Temamøde den 25. juni 2014

Aktuel økonomi. Økonomiaftalen 2015 Budgetlægning Temamøde den 25. juni 2014 Aktuel økonomi Økonomiaftalen 2015 Budgetlægning 2015-18 Temamøde den 25. juni 2014 Hvad er en kommuneaftale? Aftale mellem regering og KL primært om kommunernes økonomiske rammer både udgifter og indtægter

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Direktiv for udarbejdelse af Budget 2017-2020 2 Indhold Lovgrundlag... 3 Målsætninger... 3 Mål... 3 Budgetgrundlag...

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Allerød Kommune. Budget Katalog over Økonomiudvalgets forslag til driftsbesparelser

Allerød Kommune. Budget Katalog over Økonomiudvalgets forslag til driftsbesparelser Allerød Kommune Budget 2016-2019 Katalog over Økonomiudvalgets forslag til driftsbesparelser 1 Indledning Fagudvalgene har oversendt et katalog med forslag til driftsbesparelser i budget 2016-2019. Dette

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Opsamling af høringssvar på forslag til ferieplan

NOTAT. Allerød Kommune. Opsamling af høringssvar på forslag til ferieplan NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opsamling af høringssvar på forslag til ferieplan Skolerne høringssvar er

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag Allerød Kommune Statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2018-21 August 2017 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Det administrative budgetgrundlag 2 Forvaltningens vurdering af budgettet 3 Kassebeholdningen

Læs mere

Besparelseskatalog budget

Besparelseskatalog budget Besparelseskatalog budget 2010-2014 Fagudvalg: Alle udvalg Udvalget for Børn og Familie Dagtilbud 05.25.11 511010 Dagplejen: Nedgang i pladser (befolkningsprognose) -972-972 -1.134-1.296-1.458 05.25.11

Læs mere

Rammer for driftsbudget

Rammer for driftsbudget Rammer for driftsbudget 2017-2020 28-sep Hele 1000 kroner Økonomiudvalget: Vedtaget budget (2016-2019) 291.499 286.955 280.358 280.358 Tilbagef. Af tjenestemandsbidrag til AMU -107-107 -107-107 Tilbagef.

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2014 til 2017 3 2.1 Statusnotater 4 2.2 Partiernes budgetønsker

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Opfølgning på. Forlig om budgettet for Allerød

Opfølgning på. Forlig om budgettet for Allerød Bilag 1 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød - 2019 11. november 2015 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2019 har Forvaltningen udarbejdet en samlet oversigt og opfølgningsskema

Læs mere

Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling DECEMBER 2014 FREMTIDSSCENARIER FOR BEFOLKNINGEN I ALLERØD

Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling DECEMBER 2014 FREMTIDSSCENARIER FOR BEFOLKNINGEN I ALLERØD Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling 1 Præcisering af oplæg Allerød Kommune har bedt COWI om at undersøge, hvordan befolkningen vil udvikle sig i perioden 2015-2031. I den forbindelse er COWI

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20.

Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 7 Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. Medlemmer: Formand

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab 2013 pr. 31. marts 2013

Allerød Kommune. Forventet regnskab 2013 pr. 31. marts 2013 Allerød Kommune 2013 pr. 31. marts 2013 1. Indledning... 2 2. 2013 pr. 31. marts 2013... 2 3. Kassebeholdning... 4 3.1 Den faktiske likvide beholdning... 5 3.2 Den gennemsnitlige kassebeholdning... 5 3.3

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 3 vedrørende budget 2012. 10. juni 2011

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 3 vedrørende budget 2012. 10. juni 2011 Allerød Kommune Statusnotat nr. 3 vedrørende budget 2012 10. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Sammenfatning af budgetforudsætninger 3 3. Konklusion i forhold til forventede besparelser

Læs mere