2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen"

Transkript

1 Referat af specialklubmøde den 23. marts Velkomst og navneopråb v/erik Vestergård 2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen LU foregik i Fredericia sammen med Dueforeningen. Fordi det var et nyt sted har der været nogle ting som kunne være bedre. Bl.a. lysforholdene i hallen. Der er kommet klager over strøelsen, som var meget våd. Der var knap så mange dyr tilmeldt som de foregående år, men det er sandsynligvis på grund af tidspunktet og at der har været Europaudstilling. Der var ca besøgende og der har været en positiv stemning blandt hjælpere, udstillere og gæster. Opsætning af udstillingen gik rigtig fint, der var mange der kom og hjalp så alt var klar i god tid til dyrene kom. Indsætning af dyrene gik godt. Afslutning af udstillingen der var ca. 70 mennesker til at hjælpe med at tage udstillingen ned så det var hurtigt gjort. Der har været nogle udstillede dyr der er blevet syge og er døde efter LU. Det er meget vigtigt at alle er opmærksomme på at der godt kan gå raske smittebærere i hønsegården, hvis man har haft noget sygdom tidligere. Stress situationer som transport og deltagelse i udstilling kan få sygdommen til at bryde ud. Niels mener det kan minimere risikoen for smitte hvis så mange som muligt selv transporterer dyrene og sætter dem ind. Det er også vigtigt at transporten sker så dyrene har tilpas temperatur undervejs, ingen træk osv. Willy Littau fortæller at hvis man har overlevende dyr efter at besætningen har haft ILT så har disse dyr virus i sig. De kan være raske smittebærere så de smitter raske dyr som de går sammen med. Smitte af ILT sker ved at dyrene deler fodertrug, vandtrug m.v. Smitten kan ikke ret nemt ske ved at de står ved siden af hinanden i bur på en udstilling. Det bedste man kan gøre hvis man har haft ILT er at tage rugeæg, slagte de resterende dyr der har været syge og lade de nye kyllinger vokse op et andet sted eller efter grundig rengøring. Æg der er ujævne i skallen, tyndskallede eller lignende, kan være tegn på sygdom hos hønen, begyndende æglederbetændelse, salmonella og andre sygdomme men ikke ILT. Meldinger fra salen vedr. arrangementet i Fredericia. Der var kun reklameret for dueudstillingen udenfor messecentret. Restauranten i messecentret tog meget høje priser for maden. Der var meget dårligt afmærket til hvor man skulle aflevere dyrene. Der kunne have været et kort på hjemmesiden som viste hvor man skulle køre hen. 3. Orientering fra udvalgene: Standardudvalget v/willy Littau Der var udstillet en del nyopdræt. De anerkendte racer og farvevarieteter kan ses i det grønne blad. Der skal være mindst 3,3 dyr med høje nok points det er ikke nok at der er 6 dyr med høje nok points hvis der ikke er lige mange af hvert køn. Forslag om to dommerunderskrifter på kortene ved nyopdræt så dommeren ikke står alene med ansvaret. Willy dommerne kan gå til opmanden eller standardudvalg hvis de er i tvivl.

2 Standardudvalget sætter specialklubdommere til nyopdræt tidligere har det været dommerudvalget der satte dommere til dette. Forslag fra salen om at skrive i brevet til dommeren at der er tale om nyopdræt. Dommerudvalget v/erik Vestergård Indstillinger af dommere skal være så præcise som muligt og være underskrevet af dommerne. Vær sikker på at dommeren selv skriver sin prioritet, da dommeren måske kan have sat en anden specialklub som nummer et. Skriv navnene på dommerne der er tilknyttet klubben IKKE nok at skrive samme som sidste år det er vigtigt for at dommerudvalget kan vælge en anden dommer som kender specialklubben hvis det ikke kan blive klubbens førsteprioritet. Hvis specialklubben indstiller en udenlandsk dommer er det vigtigt at klubben også oplyser hvilke racer dommeren ellers kan dømme, så han/hun evt. kan tildeles flere dyr. Afregning vedr. transport regnes fra grænsen til Landsudstillingen. Dette betales af hovedforeningen. Evt. andre udgifter aftales mellem dommeren og specialklubben. Hvis der afholdes specialklub-europaudstilling betales udgifterne af hovedforeningen fordi der er regler for om der skal være udenlandske dommere. På Dommerringens hjemmeside kan man se hvilke dommere der er medlem af Dommerringen og hvilke dommere der er tilknyttet hvilke specialklubber. Spørgsmål til at der ikke altid tages hensyn til de indstillinger og prioriteringer som specialklubberne og dommere laver. Dommeraspiranter Tag godt imod de nye aspiranter så de får et godt kendskab til jeres racer. Inviter dem gerne til jeres hønsedag. Tænk på om der er nogen af jeres medlemmer der kunne være interesserede i at blive uddannet til dommere. Forslag om at der kan laves forkursus, så nye interesserede kan se og høre lidt mere om hvad det vil sige at være dommer, inden man bliver tilmeldt et dommerkursus. Reglerne for at kunne blive dommeraspirant kan ses på Dommerringens hjemmeside. Hvis man har spørgsmål er man velkommen til at kontakte dommerringens formand. Emner til dommerkursus Dommerkursus afholdes i september. Hvis nogen specialklubber har nogle emner der ønskes drøftet, så kontakt formanden for Dommerringen, Holger Thomsen eller Kjeld Jensen hurtigst muligt. Forslag om at referat fra dommerkursus bliver tilgængeligt for alle medlemmer. Bladudvalget Der har ikke været møde i bladudvalget siden sidste specialklubmøde. Der må fortsat meget gerne skrives artikler vedr. racerne til det grønne blad. Det er i øjeblikket redaktøren der skriver artiklerne eller finder nogen til at gøre det. Det er specialklubberne der kender mest til racerne og kan lave gode artikler. Der kan fås hjælp til opstilling, formulering m.v. hvis det er nødvendigt. Udstillingsudvalget v/jørgen Riis Hansen Niels har gennemgået det under pkt Øvrige emner fra specialklubberne Forslag til anden tidspunkt til indberetning af dommer indstillinger til 20/9 så kan det komme med i blad nr. 10.

3 På grund af der er nogle specialklubber der har generalforsamling sammen med hønsedag hvor der bliver valgt dommere. Da vi ser den eneste grund til at den skal ind til april er for den skal i bladet i August. Den Danske Plymouth Rock Klub Alf Olesen Hvis specialklubben på baggrund af bedømmelsen på LU beslutter at der skal skiftes dommer er det for sent at indstille ny dommer som kan dømme på den følgende LU. Ændringsforslag at der kan indberettes indstilling frem til for at alle kan nå at holde hønsedag. Forklaringen på at det skal indberettes så tidligt er at der skal bruges tid på at lave en liste over hvilke dommere der kan dømme hvilke racer. Denne liste er efterlyst af nogen og plejer at være i det grønne blad. Nogen mener det vil være mere relevant at få en liste over hvem der rent faktisk skal dømme på LU. Forslag om at lade være med at offentliggøre listen i bladet sende listen til dommerne pr. mail i stedet for så de er orienteret. Forslaget om at ændre fristen for indstilling blev nedstemt. Indstilling til hovedbestyrelsen: Fastholde tidspunktet for indstilling af dommere. Ikke offentliggøre listen i bladet evt. sende den til dommerne på mail. 5. Drøftelse af fremtidig mødestruktur kan vi kombinere mødet med foreningsledermøde? Der er ikke stemning for at ændre på strukturen der er stemning for at holde foreningsledermøde hver 2./3. år. Evt. droppe specialklubmødet det år der er foreningsledermøde. Forsamlingen ønsker at det kører videre som tidligere. 6. Valg til specialklubudvalget På valg er Erik Vestergaard som medlem til dommerudvalget modtager genvalg Der forlanges skriftlig afstemning. Der er to kandidater: Erik Vestergård - 9 Kjeld Jensen 13 En blank Kjeld Jensen blev valgt. På valg er Jørgen Riis Hansen som medlem til udstillingsudvalget modtager genvalg Jørgen Riis Hansen blev genvalgt. 7. Drøftelse af hvilke erfaringer vi gjorde på Europaudstillingen i Leipzig (dommere, udstillere, besøgende) kan vi bruge det når Europaudstillingen kommer Danmark? Niels Rasmussen: Det var vanskeligt at sætte dyrene ind når man kom ned med fællestransporten. Det var svært at finde ud af nummer rækkefølgen. Det tog en hel lang dag. Det skred stille og roligt fremad. Ved afslutningen blev der kaos da dyrene skulle tages ud. Mange af de tyske opdrættere var der for selv at hente deres dyr og det gik meget stærkt. For dem der skulle samle dyr til fællestransporten var det samme problem med at finde dem og få kasserne samlet centralt. Kasserne kan med fordel mærkes med fortløbende nummer i fællestransporterne så man kan sikre at alle kommer med og bliver pakket i den rækkefølge de skal læsses af. Udstillingsprogram og katalog skal overvejes og planlægges nøje.

4 Willy Littau: Tror sagtens vi kan magte præmieprogram og katalog fordi der findes et program til europaudstilling. Nogen oplevede at der var sat dyr forkert ind og det var svært at få det rettet. Det kunne betyde at de forkerte dyr blev hentet af de forkerte. Nogle opdrættere manglede dyr efter udstillingen. Tilmelding var nemt til vores landskontor. Nogen kunne have ønsket mere information om hvor fællestransporterne kørte, så man havde mulighed for at vælge en anden fællestransport som man nemmere kunne bringe dyrene til. Vigtigt at tidspunktet for aflevering til fællestransporten var præcist. Oplysning om hvem der ellers skulle have dyr med, så man måske kunne hjælpes ad med at bringe det til fællestransporten. Køb og salg af dyr var meget besværligt, man skulle stå længe i kø. Kunne risikere at dyrene var solgt når man endelig nåede frem. Vigtigt at der bliver sat mærkater på burene når dyrene er solgt. Willy Littau mener det er umuligt at sikre at dyret ikke kan være solgt når man når frem i køen. Dyrene (store og dværge) var delt i forskellige haller på en ulogisk måde, så det var svært at finde rundt. (Forklaring iflg. Willy Littau: Tyskerne har tradition for en anden måde at opstille dyrene og de havde desuden nationaludstillinger indenfor racerne, hvilket også betød at man samlede nogle racers store og dværge). Erik Vestergård dømte på Europaudstillingen. Det var en udfordring af dømme på det andet bedømmelseskort. Vigtigt at dommerne får at vide hvilke farver de skal dømme, så de kan forberede sig bedst muligt. Forberedelsen af dommerne skal ske i god tid. 8. Drøftelse af vigtigheden af at specialklubbernes hjemmesider er opdateret hvordan kan vi sikre det? - Hvem bør eje domænenavnet. Hovedforeningens tilbud til specialklubberne vedr. hjemmeside. Svend Erik Kjær Laursen gennemgik hvad man skal være opmærksom på. Det er vigtigt at man i specialklubben beslutter sig for hvilket niveau man vil have på hjemmesiden. Det er i orden at aktivitetsniveauet ikke er så højt, hvis man ikke magter at lægge nye ting på den hele tiden. Hvis der fremgår mange oplysninger om aktiviteter osv. er det vigtigt at oplysningerne er opdateret. Mange gange er det en enkelt person der står for hjemmesiden og siden bliver ikke bedre end de ting der kommer til hjemmesiden. Vigtigt at hvis folk skriver til specialklubben skal de have svar. Opfordring til at specialklubberne drøfter i bestyrelsen hvad man vil bruge hjemmesiden til, og hvor meget man magter at arbejde med den. To muligheder: En informationsside der står lidt om klubben og hvem man skal kontakte. Den behøver ikke bliver opdateret ret tit. En dynamisk side hvor der kan være kommunikation med dem der besøger, oplysninger om aktiviteter m.v. Den type side er det vigtigt at opdatere løbende, og hvis der er gæstebog eller mulighed for at skrive til klubben på siden, så er det vigtigt at nogen tjekker det og svarer. Vedr. hvem der ejer klubbens domænenavn er det vigtigt at sikre at hjemmesiden ikke pludselig ikke duer, hvis den enkeltperson der ejer navnet træder ud af klubben. Vigtigt at man i klubben laver aftaler om hvordan domænenavnet overdrages hvis ejeren ikke længere er med i klubben. Man kan registrere domænenavnet til specialklubben men der skal fortsat være en person tilknyttet.

5 Man skal fortsat være enige om at der skal overdrages. Hvis man ikke betaler for domænet bliver hjemmesiden lukket, men navnet bliver ikke automatisk frigivet så en anden kan købe det. Den person der er registreret for navnet skal meddele at han vil give det fra sig. Det er vigtigt at der er aftaler i bestyrelsen om disse ting. 9. Eventuelt A) Forslag om at det besluttes at alle selv sætter deres dyr ind ved landsudstillingen. Det vil sikre at der ikke sker så mange skader på dyrene. Det må kunne planlægges så det ikke bliver uoverskueligt. Risikoen er at nogen ikke kan finde ud af det og kommer til at sætte dyrene forkert ind, eller tage nogle forkerte dyr ud. Det kan være svært for folk der kommer langt fra at skulle køre med kun deres egne få dyr. Det vil også betyde at udstillerne skal køre turen to gange, både torsdag og søndag. B) Hvordan arrangerer man en europaudstilling for en race. Specialklubben kan arrangere europaudstilling for en bestemt race. Vigtigt at aftale det med specialklubberne i de andre lande så der er enighed om hvem der arrangerer. Man skal søge i europaforeningen 1½ til 2 år før. Willy Littau vil være behjælpelig med hvordan man griber det an. Europaforeningen kræver at udgifter til dommere m.v. betales og der er særlige regler for uddeling af præmier. Udlændinge må gerne udstille på den danske landsudstilling med udenlandske ringe, men skal være medlem af den danske specialklub. Deltager efter de danske præmieregler, men kan ikke få vandrepokaler og ikke blive dansk mester. Reglerne for vaccination m.v. skal overholdes (skal have en vaccinationsattest). C) Hvordan er tidsplanen for overgang til de europæiske bedømmelseskort? De skal bruges ved europaudstillingen i Der er ikke noget afklaret om der skal ske overgang til det tredelte kort. Der er meget delte meninger om hvorvidt det er bedre end det nuværende pointkort. For begge kort gælder det, at det er vigtigt at der skrives bemærkninger på kortet som udstilleren kan bruge. Hvis der ikke kommer ordentlige bemærkninger så er pointkortet bedst. D) Billederne i det grønne blad fra LU er ikke så gode som de plejer at være. Lysforholdene i Fredericia gjorde at det var svært at tage gode billeder af dyrene. Billederne er taget i burene. Ditlev Duus som tidligere har fotograferet dyrene i et lille atelier bygget på udstillingen, hvilket har givet bedre lysforhold. Referat Maria Polerube

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd):

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd): Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 11. april 2015 Antal fremmødte: 43 stemmeberettede + 5 fuldmagt, samt 1 der ikke er medlem af klubben t. 3. Formanden bød de fremmødet velkommen

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

2. Tilstede: Alle fra hovedbestyrelsen, Camilla Lysel dog kun søndag.

2. Tilstede: Alle fra hovedbestyrelsen, Camilla Lysel dog kun søndag. Power Weekend November 2007 1. Valg af referent: Annette og Camilla Lysel. 2. Tilstede: Alle fra hovedbestyrelsen, Camilla Lysel dog kun søndag. 3. Valg af Dirigent: Ole, Ove søndag. 4. Godkendelse af

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB MEDLEM ELLER EJ? Kan man ikke lige så godt sidde derhjemme og samle på frimærker? Bliver det mere spændende og sjovt, når man er medlem af en frimærkeklub? Svaret

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul Dagsorden i henhold til 12 Referat af DISK s generalforsamlingen den 30. marts 2012. 1. Valg af dirigent Valgt: Ole Søager ole@soeager.dk Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere