KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK"

Transkript

1 KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet og kvalitet. Mål At engagere og involvere medlemmerne og udbrede kendskabet til og vinde forståelse for foreningens synspunkter og holdninger i medlemskredsen og i omverdenen. Udadtil vil KLF være aktiv på den skole- og uddannelsespolitiske scene og påvirke politikere og forvaltning i retning af en kvalitetsmæssig udvikling af folkeskolen og vores andre arbejdsområder og en forbedring af lærernes, børnehaveklasseledernes og de øvrige medlemmers arbejdsmiljø. Foreningen varetager nemlig også interesserne for en række medlemmer, der har andre arbejdspladser eller har en anden tilknytning til skolen. Det gælder blandt andet professionsbachelorer, psykologer, tale-hørelærere, konsulenter i forvaltningen eller i områderne, lærere i skoletjenesten, ved Blindeinstituttet, ved voksenspecialinstitutionerne, i Grupperne og fra 1. januar 2014 lærere ved private københavnske gymnasieskolers grundskoler. Vores kommunikation skal ligeledes henvende sig til disse grupper og behandle deres særlige forhold. Det gælder også det store antal pensionister og gruppen af ledige. Vi skal være dagsordenssættende, slå nye temaer an, komme med anderledes vinkler og udvikle relationer, alt sammen på et større antal kommunikationsplatforme end hidtil. Det skal ske med bevarelse af vores troværdighed og legitimitet. KLF s medlemmer har brug for Nyheder. Hvad der sker lige nu politisk, organisatorisk og på skolescenen.

2 2 Generelt. Politiske beslutninger i den store verden med betydning for skolen i København, beslutninger på Christiansborg og på Københavns Rådhus, i Børne- og Ungdomsforvaltningen og KLF s politiske vedtagelser og initiativer. Om arbejdets indhold, løn- og arbejdsvilkår. Om kollegers pædagogiske initiativer og udviklingsprojekter og aktiviteter på skolerne. Om uddannelses- og samfundspolitik. Om danske og udenlandske forskningsresultater og udviklingsarbejder. Om børne- og voksenpædagogik. Om efter- og videreuddannelse. Overblik og perspektiv. Analyser, baggrund og sammenhæng til støtte i udvikling af det professionelle virke som et godt grundlag for dialog med omverdenen. Viden om aftaler, regler mv. Identifikation. Faglig og organisatorisk fællesskabsfølelse. Faglig og fagpolitisk debat. Debatten er en vigtig del af en aktiv og aktiverende fagforening. Den skal blandt andet udfolde sig via facebook. KLF har brug for At medlemmerne får opfyldt ovenstående behov via foreningen og dermed oplever, at foreningen er dét sted, hvor lærerprofessionen debatteres og udvikles og dermed er med til at styrke medlemmernes identifikation med foreningen. At både medlemmer og offentlighed hurtigt får grundigt kendskab til vores initiativer og reaktioner på udspil fra arbejdsgivere og politikere, forskere og medier. En debat blandt medlemmerne om fagpolitik, arbejdets indhold og vilkår. Foreningens mediemæssige platforme KK er medlemmernes magasin karakteriseret af høj troværdighed. Bladet er en direkte hilsen fra foreningen til det enkelte medlem. Det udkommer én gang månedligt, i alt 10 gange årligt. Blandt andet på baggrund af de stigende udgifter til trykning og porto for KK og for at kunne udnytte de muligheder, som digitalisering byder på, skal det over-

3 3 vejes, om KK skal ophøre med at være et trykt blad og udelukkende udkomme i digital form. 2) Hjemmesiden der er fornyet i januar 2012 indeholder både grundlæggende oplysninger om foreningen og dens virke, lærerjobbet og er aktuel med nyheder, historier fra skolerne, de øvrige arbejdspladser og det politiske liv, udvalgte debatindlæg mv. Den fungerer også som foreningens vidensbank, hvor TR, AMR og medlemmer kan hente regelsæt m.v. Webredaktøren kan ud fra journalistiske kriterier som relevans og aktualitet bringe debatindlæg. Bestyrelsesmedlemmer tager hver fjortende dag på skift vedkommende fagpolitiske emner op i klummen Synspunkt for at sætte gang i debatten. 3) KLFTV giver med jævnlige reportager i et tæt samvirke med blad og hjemmeside et levende billede af de mange forskellige virkeligheder, vi er en del af. 4) Facebook giver mulighed for spontane tilkendegivelser, udveksling af billeder, interaktivitet og debat. 5) TR-skrivelser leverer solide og relevante oplysninger fra foreningen af faglig karakter. 6) Pressemeddelelser er rettet mod offentligheden. 7) Mailservice nyheder, arrangementer, henvisninger til dem, der ønsker det. Der arbejdes fortsat på at oprette funktionen. 8) Sms-beskeder vil vi fortsat bruge som en god måde til hurtigt og effektivt at få budskaber ud omkring møder, aktiviteter m.v. 9) Høringer om aktuelle emner. 10) Det overvejes p.t., om foreningen også skal anvende Twitter.

4 4 Københavns Lærerforening på facebook Facebook er en vigtig del af foreningens kommunikationsstrategi. KLF har én side på facebook, der retter sig særligt til foreningens medlemmer, men også har venner blandt politikere, kolleger i andre kredse, forældre m.fl. facebook.com/klfnet Københavns Lærerforening har været på facebook siden Med relanceringen i foråret 2012 af foreningens facebook-side er der skabt fornyet interesse for den, og medio august er antallet af personer, der følger KLF s facebook-side, oppe over Målet med siden er at styrke kommunikationen mellem foreningens medlemmer, og mellem foreningen og medlemmerne. Facebooks styrke ligger i, at de mennesker, der er på facebook, kan følge med i dét, de har valgt at følge med i og alt dét, som deres venner synes godt om (likes), da det bevirker, at dét også bliver delt på deres venners nyhedsvæg. Opgaven er at gøre mødet med KLF på facebook til et positivt møde med fagforeningen, både hvad angår fagligt nyt, tilbud og spændende initiativer rundt om i byen. Kommunikation på facebook foregår efter andre sociale regler, end når man besøger en hjemmeside. Folk oplever facebook som deres domæne. Alle, der er tilknyttet foreningen, opfordres til at Synes godt om / dele indlæggene på hjemmeside og facebook-sider, således at de spredes til andre facebook-sider. Formandskabet poster jævnligt fagpolitiske oplysninger og synspunkter i kort form. Platformen har en mere uforpligtende karakter og tegner dermed ikke nødvendigvis KLF. Hele netværket skal aktivt omtale vores facebook-side i forbindelse med kurser, ture, arrangementer mv. således, at facebook bliver en nær og vedkommende del af foreningens kommunikation.

5 5 KLF s side findes på eller skriv Københavns Lærerforening i søgefeltet. Værdifuld kommunikation Kommunikationen på de forskellige platforme skal være værdifuld for medlemmerne og skabe samhørighed. Alle medier skal bidrage til en langsigtet og nødvendig investering i lærerprofessionens identitet, kvalitet og styrke. Ansvarsfordeling Redaktøren har ansvaret for KK og bidrager sammen med sine medarbejdere med indlæg på hjemmesiden. Webredaktøren har ansvaret for, at hjemmesiden hele tiden er et besøg værd og relevant for medlemmerne og andre interessenter. Foreningens sekretariat har ansvaret for vedligeholdelse af de faglige dele af hjemmesiden, hvor også den politiske ledelse bidrager med fagpolitiske indlæg. Formandskabet har på vegne af bestyrelsen ansvaret for den fagpolitiske linje. Alle indholdsansvarlige skal ved hjælp af fornøden uddannelse være i stand til at varetage de beskrevne opgaver. Succeskriterier Kvantitative målinger Vi har valgt ikke på forhånd at opstille kvantitative succeskriterier. I stedet vil vi jævnligt vurdere, om indsatsen på diverse felter kan siges at have båret frugt. Vi retter vores opmærksomhed på følgende områder: Antal besøg på hjemmesiden; antal facebook-venner; antal deltagere i arrangementer som vi har kommunikeret ud via de forskellige medier; mængden af debatindlæg; antal modtagere af sms er og mails; antal læserbreve og henvendelser i.ø. samt artikler og nyheder viderebragt i pressen.

6 6 Vurderingen af områderne kan medføre, at vi omprioriter vores indsats og lægger større vægt på de måder at kommunikere på, der har bedst genklang. Evaluering Bestyrelsen vil hvert kvartal bedømme i hvilket omfang, kommunikationen lykkes. TR erne vil med mellemrum blive spurgt om deres mening om foreningens kommunikation, hvilket blandt andet kan ske på områdemøder. Kommunikationen beskrives i beretningen og vil derfor være et emne på generalforsamlingen. Revideret af KLF s bestyrelse 6. februar 2014

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Journalistikkens fremtid i BUPL

Journalistikkens fremtid i BUPL Journalistikkens fremtid i BUPL Eksamensopgave Fang medieteorien og gør den brugbar. Valgfrit model under diplomuddannelserne i journalistik,. Undervisere: Steen K. Rasmussen og Christian Breinholt 8.

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd.

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010 Mission Vision Strategi Værdier Taktik Adfærd Indholdsfortegnelse: 1 Indledning... 1 2 Mission... 2 2.1 Vedtægter...2

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

DANSK JOURNALISTFORBUND FAGBLAD OG FORBUND SAMEKSISTENS MELLEM FORBUND OG FAGBLADE I SYV FAGLIGE ORGANISATIONER

DANSK JOURNALISTFORBUND FAGBLAD OG FORBUND SAMEKSISTENS MELLEM FORBUND OG FAGBLADE I SYV FAGLIGE ORGANISATIONER DANSK JOURNALISTFORBUND FAGBLAD OG FORBUND SAMEKSISTENS MELLEM FORBUND OG FAGBLADE I SYV FAGLIGE ORGANISATIONER Ingeniørforeningen i Danmark, IDA/Ingeniøren Danmarks Lærerforening, DLF/Folkeskolen Forbundet

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan for 2015 indsatser og aktiviteter, er en del af rådets

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK& INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN KONTAKTPERSON? 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET B) PLANLÆGNING C) OPREKLAMERING OG MOBILISERING D) WEBKOMMUNIKATION E) LOKALE

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere