NY STATIONSFORPLADS I KØGE SKITSEFORSLAG TIL NYINDRETNING AF OMRÅDET OMKRING KØGE STATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY STATIONSFORPLADS I KØGE SKITSEFORSLAG TIL NYINDRETNING AF OMRÅDET OMKRING KØGE STATION"

Transkript

1 NY STATIONSFORPLADS I KØGE SKITSEFORSLAG TIL NYINDRETNING AF OMRÅDET OMKRING KØGE STATION udarbejdet af: tegnestuen vandkunsten A/S grontmij A/S og LeanDesign Aps for DSB og Køge Kyst 1

2 luftfoto med modelfoto af byudviklingsområderne i Køge Kyst regi og skitseforslaget til Køge Station med broen til Collstropgrunden Indholdsfortegnelse: Om skitseforslaget side 3 Skitseforslagets program side 3 Oversigts visualisering side 4 Illustrationplan 1:1000 side 5 Skitseforslagets intentioner side 5 Illustrationsplan, tagplan 1:500 side 6 Broen geometri - isometri side 7 Illustrationsplan, stueplan 1:500 side 8 Visualisering, kig mod Collstropgrunden side 9 Stationens faciliteter diverse snit og diagrammer side Trafi kafvikling veje og stationsforplads side 12 Cykelparkering Kælderplan, 1:500 side 14 Cykelparkering, alternativer side 15 Visualisering, kig mod jernbanegade side Opdaterede visualiseringer fra Prospekt for ST1 side Visualisering, kig fra Bjerggade mod store trappe aftenbillede side dagsbillede forside 2

3 Om skitseforslaget Skitseforslagets til en ny Stationsforplads i Køge er udført af tegnestuen vandkunsten A/S med Grontmij A/S og LeanDesign Aps som underrådgivere. Stationsforpladsen har afsæt i Køge Kysts udviklingsplan samt Køge Kysts prospekt for ST1. Skitseforslaget skal fremadrettet danne udgangspunkt for en nytænkning af den offentlige trafi k i Køge samt danne afsæt for den kommende byudvikling i den centrale del af stationsområdet. Fælles opdragsgiver er DSB og Køge Kyst. En følgegruppe bestående af DSB miljø og trafi kplanlægning, DSB ejendomme, DSB s-tog og Køge Kommune har afholdt 3 møder undervejs i udarbejdelsen af skitseforslaget. Parallelt er der afholdt møder med Banedanmark som Køge Kyst har varetaget samt møder med MOVIA og handicaporganisationer i Køge hvor Køge Kyst, tegnestuen vandkunsten og Køge Kommune har deltaget. Skitseforslaget er endvidere udarbejdet med afsæt i overordnet opgavebeskrivelse samt en række programkrav formuleret af Køge Kyst 20. dec Skitseforslagets program: En dynamisk busstation med plads til 3 samtidige busser i hver retning vest for banen og 2 samtidige busser i hver retning øst for banen 5 afsætningspladser og 3 taxa pladser på hver side af banen Adgangsveje til og fra station, herunder omstigning mellem forskellige transportformer Ca cykelparkeringspladser Diverse rum til DSB og Banedanmark Stillingtagen til rumgitter, perrontag og fodgængertunnel Skiltning, trafi kinformation samt rejsekort- og billetterminaler Fritrumsprofi l på 5.81 m over skinnelegemer samt andre relevante sikkerhedskrav i forbindelse med togdrift. Skitseforslaget er udarbejdet i perioden december 2011 til 30 marts Efter 30. marts 2012 vil interimsløsninger blive vurderet og er dermed ikke en del af dette skitseforslag. Der udarbejdes et særskilt dokument der dokumenterer de økonomiske konsekvenser af skitseforslaget. 3

4 Oversigtsvisualisering af skitseforslaget til Køge Station med broen 4til Collstropgrunden

5 omlagt Ivar Huitfeldtsvej Illustrationsplan 1:1000 ST1 BUS STOP N STATIONS- BYGNING STATIONSFORPLADS afsætning omlagt Ivar Huitfeldtsvej taxa vendemulighed vendemulighed taxa afsætning BUS STOP S BROEN BUS STOP N cykel p taxa afsætning vendemulighed omlagt Østre Banevej omlagt Østre Banevej vendemulighed taxa afsætning ng BUS STOP S cykel p cykel p Collstropgrunden Forslagets intentioner Skitseforslaget ønsker at tilvejebringe en kvalitativ ramme for dels byrummet omkring stationen og den kommende stationsnære byudvikling, dels den offentlige transports lokale vilkår i Køge. Undervejs i udarbejdelsen er fremkommet adskillige specifi kke ønsker som isoleret set kan være ideelle, men som i den bymæssige sammenhæng er prioriteret med sigte på at skabe et nyt byrum af høj kvalitet - med afsæt i en helhedsmæssig tilgang. Overordnet set ligger banetraceet som en barriere mellem den gamle del af Køge og byens aktive erhvervshavn. I syd anviser Køge Kysts udviklingsplan fremover en stort nyt byrum der foldes under banen med arbejdstitlen `underføringen som afl øser for en alt for travl jernbaneoverskæring - i nord ved stationen krydses banen i dag i en bred men ikke særlig attraktiv fodgængertunnel der forbinder den centrale by med Collstropgrundens mange p-pladser. Fodgængertunnelen er ligeså bindeled mellem forskellige offentlige transportformer ofte holder lokalbanen til Stevns, men også regionaltog til Næstved og Roskilde ved øperronen. Mange mennesker har her deres daglige gang i tunnelen, på stationen og på busterminalen, et hverdagsrum der i dag fremstår mere med karakter af slidt trafi kmaskine end et attraktivt omdrejningspunkt i byen. Movia og DSB melder begge om kraftige stigninger i passagerantal og Køge Kyst ønsker fremover at støtte den positive udvikling i brugen af offentlig transport skitseforslaget skal ses som et væsentligt bymæssigt bidrag til denne udvikling. 5

6 j Huitfeldtsve gl gla as ass-ove ov errd er dæ dækk k et e venteskærm omlagt Ivar byggefelt ST1 ny trappe m elle terræn og br m oplan ny trappe m elle terræn og br m oplan store trappe overdæknin g glla g as assovve ov erd er dækkkke dæ et et ny elevator mel terræn og br lem cykeltunnel oplan overdæknin g ny elevator mel terræn og br lem cykeltunnel oplan rumgi gitt tte er cykeltunnel med dobbel trettet cyke fodgænger lsti i tunnel ekst. trapp pe eh hu hus fjernes ny trappe m elle terræn og br m oplan (midlertidig ) ny trappe m ellem terræn cyke ltunnel teknik teknik venteskærm gla gl asas sov ove ver erd rdæ dækk k et et evt. cykel p på broen Huitfeldtsve j 500 omlagt Ivar byggefelt ST1 byggefelt ST1 6 Illustrationsplan 1:500

7 kig til togskinner kig til togskinner Den store fortælling i skitseforslaget er således koblingen mellem Stationsområdet og Collstropgrunden, eller sagt på en anden måde, den fi ne gamle centrale del af Køge og den kommende, mere moderne byudvikling der tager afsæt i en markant anden kontekst. Samtidig tilstræbes en optimal afvikling af den offentlige transport. At krydse banen og bruge stationen, mener vi skal være en oplevelse der er markant mere spændende end i dag fremover skal hverdagsrummet være attraktivt. siddetrappe trapper til perron TT60 beton elementer Vi foreslår en bred broforbindelse, der med udgangspunkt i en ny stationsforplads spænder tværs over banearealets mange spor og forbinder til Collstropgrundens nye løftede byplads. Afsættet i den centrale del af Køge fejres med en moderne `Køgesk udgave af den spanske trappe i Rom en bred trappe med mulighed for ophold og kig i øjenhøjde til bylivet ved jernbanegade og især i den kommende ST1 bebyggelse. bærende søjler evt. rampe til tunnel På trappen sidder man vestvendt i eftermiddags- og aftensol, måske for at mødes med nogen `under uret eller hvis man er kommet i god tid til bus eller tog. Under trappen ligger stationsbutikken og adgang hertil kan ske både fra selve forpladsen samt mere direkte fra øst og dermed fra ankomsten med bus og tog. ind stationsbutik lager/teknik ind cykel-p evt. forlængelse af tunnel eks. elevatortårne forlænges 2-sporet cykelsti eks. trapper til perron Oppe på broen krydses banelegemet i næsten 20 meters bredde broen er tænkt mere som et byrum end en gangbro. Her er mulighed for at se på langs af banen, nu hvor man er trådt ud af den tætte snørklede by. Broens bredde inviterer til ophold i frisk vind, til togtælling og vil fungere som udkigspost til byudviklingen i Køge og industrien på nordhavnen. Byrummet adskiller sig markant fra andre byrum i Køge ved. bl.a. ikke at være indskrevet i en ramme af forbrug og hygge. Her kan man over tid forestille sig at nye former for ophold kan opstå. rampe til tunnel Isometri af broens komponenter 7

8 ny trappe mellem terræn og broplan (midlertidig) venteskærme ny trappe mellem terræn cykeltunnel teknik teknik tunnel forforlænget omlagt Ivar Huitfeldtsvej rejsekort billet venteskærm rejsekort ny trappe mellem terræn og broplan rejsekort rejsekort ny trappe mellem terræn og broplan ny trappe mellem terræn og broplan billet `hul `hul billet venteskærme nye elevatorer mellem cykeltunnel terræn og broplan nye elevator mellem cykeltunnel evt. ny trappe mellem terræn cykeltunnel evt. ny trappe mellem terræn cykeltunnel terræn og broplan rejsekort rejsekort rejsekort cykeltunnel med dobbeltrettet cykelsti i fodgængertunnel ekst. trappehus fjernes tunnel forkortet ekst. trappe mellem terræn cykeltunnel ekst. trappe mellem terræn cykeltunnel ny trappe mellem terræn cykeltunnel venteskærm rejsekort omlagt Ivar Huitfeldtsvej 8 byggefelt ST1 byggefelt ST1 store trappe dsb teknikrum frem til nyt signalsystem implementeres byggefelt ST1 Illustrationsplan, stueplan 1:500

9 Visualisering kig mod øst fra Jernbanegade mod Collstropgrunden Broen er også det nye forbindelsesled mellem de forskellige offentlige transportformer. Oplandsbusser holder i udgangspunktet primært øst for banen, mens bybusser primært holder vest for banen. Fra broen er trapper og elevatorer mellem nyanlagt cykelparkering i den ekst. men renoverede fodgængertunnel og til terræn hvor omstigning mellem bybusser og s- og sker. Over tid når Collstropgrunden er fuldt udbygget vil området rumme op imod m2 kontor. Denne tilførsel af nye menneskestrømme samt de mange rejsende og vil være med til at øge broens potentiale som et levende og aktivt byrum. 9

10 værn i cortenstål med belysning glas overdækning skridsikker støbt overflade med ledere i cortenstål værn i corten med belysning `hul TT60 rumgitter bevares, restaureres og begrønnes, glas overdækkes evt. delvist stationsbutik venteområde under broen venteskærm med trafikinfo og billetautomater rejsekort ved perroner 10 snit, ikke i mål

11 lysmast på trappen byggefelt i ST1 overdækning `hul værn med belysning rumgitter bevares, restaureres og begrønnes, glas overdækkes evt. delvist værn med belysning byggefelt i ST1 stationsbutik kig mod Jernbanegade venteskærm med trafikinfo busholdeplads kig mod Bjerggade venteskærm med trafikinfo og billetautomater venteområde under broen cykelparkering under rumgitter venteskærm med trafikinfo busholdeplads cykelparkering i tunnel evt. rampe til cykeltunnel kt:-1,14 Som en særlig oplevelse fra broen kan det store bevarede rumgitter betragtes, måske i en begrønnet udgave. Det er ikke uden udfordringer at bevare gitret, men vi mener det kan være med til at skabe en særlig stemning på stationen, begrønnet og belyst vil det især om aftenen være karakterskabende og om dagen, hvis solen skinner, vil skyggespillet afløst af drivende skyer være spektakulært. tværsnit 1:200 planlagt byggeri på Collstropgrunden lysmast trappetræ værn overdækning på broen planlagt byggeri på Collstropgrunden værn om `hul rumgitter bevares, restaureres og begrønnes ophold rumgitter bevares, restaureres indgang til stationsbutik krydsende trafik på Ivar Huitfeldtsvej tværsnit 1:200 langsomt spor med siddetrin/ repos et hurtigt spor Store Trappe 11

12 bil afs æt nin g bus lokalbane afog pås tign ing col lstr op pla ds til busperron og terræn (midlertidig) lokalbane til busperron og terræn regionaltog A regionaltog temazone overgang til Collstrop Plads infozone bil afs æt nin g til ø-perron infozone S-tog TA X til perron og terræn temazone bus afog pås tign ing til busperron og cykeltunnel opholdszone infozone S-tog TA X A TA X A til ø-perron og cykeltunnel eksisterende trappe til perron, terræn og cykeltunnel eksisterende trappe siddetrappe sta tion spl ads en opholdszone sta tion spl ads en temazone stationsbutik TA X A bus afog pås tign ing bil afs æt nin g isometri dynamiske busstoppesteder, taxa og afsætning isometri broens funktionsdiagram længdesnit 1:200 lysmast værn med lys Under Broen ro Stationsforplads busperron parkeringskælder under Stationsforplads 12 col lstr op pla ds bus afog pås bil tign afs ing æt nin g

13 Trafikafvikling De dynamiske (super)busstoppesteder er stationens farvede puls sammen med s-toget. Busserne holder i kanten af pladsen men stadig synlige fra broen, jernbanegade og fra stationsforpladsen. Bussernes placering i kanten af pladsen giver de bedste oversigtsforhold og dermed øget trafiksikkerhed. Under broen er ventefaciliteter for rejsende, delvist overdækket og i læ bag skærme med trafikinfo og billetautomater under broen ligger den østlige indgang til stationsbutikken under den store trappe. Hvis ikke ventetiden fordrives her eller i stationsbutikken kan man vente lokalt ved busstoppestederne, også i læskærme. Krydsningen af fordelingsvejen Ivar Huitfeldtsvej foreslås trafikreguleret med mulighed for busprioritering. Veje og stationsforplads Ivar Huitfeldtsvej er den overordnede fordelingsvej langs stationsområdet. Der forventes ca biler pr. årsdøgn. Stationsforpladsens belægning føres over vejens tracé i en hævet fl ade der lysreguleres. På pladsen afvikles trafi k i form af cyklister, fodgængere og evt. kørende trafi k i shared space/ lege-opholdsgade. På Ivar Huitfeldtsvej foreslås max 30 km/t. Østre Banevej er en overordnet fordelingsvej i Køge vejen er mere trafi keret end Ivar Huitfeldtsvej. Her etableres elevatorer og trapper mellem terræn og broplan og delvist til cykeltunnel på begge sider af vejen for at undgå krydsende fl øde trafi kanter. Her lysreguleres i udgangspunktet ikke. Her forslås max 50 km /t ved 40 km / t er forlægningen af vejens nuværende tracé dog mindre omfattende. Collstropgrunden værn med lys planlagt pladsrum på Collstropgrunden 5810 venteskærm perron øperron busperron evt. forlængelse af cykeltunnel med rampe 13

14 kontur af stationsforplads kontur af stationsbutik i stationsforpladsniveau kontur af broplan vestlig afgrænsning af Collstropgrund evt. teknikrum/depot som del af stationsbutik i p kælder niveau 3) 2) 1) 2) 1) cykeltunnel kan rumme op til ca. 300 cykler ved at anvende en kombination af cykelparkering i 2 etager og skråparkerede cykler - dermed næsten en tredjedel af det samlede antal cykelparkeringspladser. hvis det besluttes at forlænge tunnelen mod øst med cykelsnegl for let og attraktiv adgang i begge ender vil cykeltunnelen med ovenstående kombination af cykel p former kunne rumme ca.120 cykler yderligere. 2) evt. teknikrum/depot hvis trappe erstattes af nye trapper ved elevatorer 3) evt. teknikrum/depot til stationsbutil ud over de 180 m2 der er anvist på stationsforpladsniveau. arealreserven er særlig relevant i den situation hvor den ekst. fodgængertunnel ikke konverteres til cykkeltunnel - herefter vil tunnelen kunne indgå som del af daglig drift af køge station f.eks i en vekselvirkning med bygning KJ kælderplan 1:500

15 S-tog regionaltog lokalbane evt. cykel-p på bro evt. cykel-p på terræn evt. cykel-p på bro cykel-p i tunnel collstrop plads evt. cykel-p i forlænget tunnel cykel-p på terræn enkeltsporet cykelsti cykel-p på terræn Cykler En særlig del af trafi kken omkring stationen er cyklernes. Stationen er målpunkt for mange cyklister og behovet for cykelparkering er udtalt. Fodgængertunnelen foreslås indrettet til (overdækket) cykelparkering suppleret af cykelparkering på terræn. I cykeltunnelen kan være op til 300 pladser alt efter hvordan man kombinerer cykelparkering i to etager med skråparkerede cykler i én etage og muligheden for parkering af ladcykler. Fodgængertunnelen skal gøres så attraktiv som muligt en cykelvenlig rampe gør det nemt at komme ned i tunnelen og overkommeligt at komme op igen. Rampen ligger mod syd langs Ivar Huitfeldtsvejs nye tracé hvor langt de fleste cyklister vurderes at komme fra. I en stor udgave forlænges tunnelen mod øst og afsluttes med en stejlere rampe, der på sigt vil være oplagt at benytte for cyklister til og fra Søndre Havn. På Collstropgrunden kan anvises op imod 500 cykelparkeringspladser med mulighed for evt. endnu fl ere. Under rumgitret anvises cykelparkeringspladser. 2-sporet cykelsti stationspladsen isometri muligheder for cykelparkering forbindelse til P-kælder cykel-p i tunnel cykel-p på terræn cykelsti fortsætter som shared space evt. cykel-p på terræn enkeltsporet cykelsti rampe til tunnel 1:20 enkeltsporet cykelsti 2-sporet cykelsti Valget af cykelparkeringsstrategi er afgørende for hvor tæt man som cyklist kommer på sit mål, f.eks s-toget. Og dermed også afgørende for hvor effektiv cykelparkeringen er. På følgegruppemøder er der talt meget om cyklisters dårlige vaner skitseforslaget rummer derfor mulighed for fl ere varianter af cykelparkering hvor især fodgængertunnellen spiller en væsentlig rolle. De eksisterende trapper mellem tunnel og terræn er pt i ret dårlig stand og vil snart skulle renoveres. Hvis de sløjfes og erstattes af andre og mindre trapper vil det på stationsforpladsen under rumgitret give mulighed for bedre udnyttelse af pladsen til cykel p, i alt 130 pladser. I tunnelen vil de eksisterende trapper, hvis de fjernes, heller ikke være en begrænsning. 15

16 Rumprogram Vi anviser i alt 180 m2 til stationsbutik. Stationsbutikken tænkes indrettet i det negative rum under den store trappe rumhøjden bliver her skrå fra 2.10 m til ca m i facadehøjde under broen mod øst. Vi ser for os en ganske spektakulær stationsbutik med en tydelig relation til stationslivet under broen og med en tydelig placering i forhold til rejsende og forbipasserende på Ivar Huitfeldtsvej. Øvrige funktioner som DSB og Banedanmark har i området, der med rimelighed kan flyttes, fl yttes til bygning KJ014 øst for banen, eller alternativt til nybyggede teknikrum ved Collstropgrunden. Alt efter hvordan fodgængertunnelen anvendes er der også her mulighed for rengørings og teknikrum hvis føromtalte eksisterende trapper fjernes, i alt ca 70 m2. Signaltavler flyttes umiddelbart ikke men indskrives i kommende byggefelt B8ø som en midlertidig præmis. Konstruktion og materialer Broen udføres som en simpelt understøttet betonkonstruktion med søjler, dragere og TT elementer. Konstruktionsprincippet er forholdsvis prisbilligt, velegnet til store spænd og til konstruktioner der ikke skal bære tung last. Selve overfl aden udføres som (skridsikker) beton med ilagte ledere af cortenstål. Apteringen med inventar, trappetrin og rækværker m.v foreslås tilsvarende udført i cortenstål. Facader til butikken udføres i glas, gerne i profiler af cortenstål. Der er skitseret mulighed for at overdække dele af eller hele det eksisterende rumgitter, både i forbindelse med ventezoner og som overdækning af cykelparkering. Overdækning udføres med armeret glas. Der er tilstræbt et enkelt og let udtryk der underspiller broens udtryk som konstruktion og lægger vægt på funktionen som brugbart byrum. 16 Visualisering kig mod vest fra under broen mod Jernbanegade

17 17

18 18 Visualisering Opdateret visualisering fra Prospekt for ST1 Kig fra Bjerggade mod syd gennem Strædet

19 Visualisering Opdateret visualisering fra Prospekt for ST1 Kig fra Jernbanegade mod øst mod Collstropgrunden 19

20 20

21 Visualisering Opdateret visualisering fra Prospekt for ST1 Kig mod syd gennem Ivar Huitfeldtsgade i et nyt tracé 21

22 22 Visualisering Aftenbillede af Stationsforpladsen set fra Bjerggade

23 23

24 24

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012

ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012 ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012 Hestetorvet Roskilde St. Ny gangbro Hersegade Forlængelse af perrontunnel Jernbanegade Ny

Læs mere

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION SKITSEFORSLAG 12.03.2013 HOLBERG FENGER EJENDOMME A/S - Vi udvikler for fremtiden Arkitekt: COBE Udvikling og udlejning: Frode Jakobsens Plads

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

C y k e l p a r k e r i n g

C y k e l p a r k e r i n g C y k e l p a r k e r i n g B a n e g å r d s o m r å d e t, J a n u a r 2 0 0 4 BILAG 9 S T A D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K T A F D E L I N G E N M A G I S T R A T E N S 2. A F D E

Læs mere

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE Jimmies kiosk Grillbar Vangede Slagteren Munkekonditoriet LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 2 BESKRIVELSE Det samlede bygningskompleks går over to etager plus kælder. Ved ankomstsiden mod

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Cykelparkering og byrum

Cykelparkering og byrum KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD Cykelparkering og byrum INDHOLD 2 3 KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD Om Stationen I dag Parkering Trafik Station og byrum 8 UNDERSØGELSER Cykel-parkeringshus 3000 cykel og et byrum Cykler

Læs mere

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk Vejledning For kommuner 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER 1 midttrafik.dk STOPPESTEDER I MIDTTRAFIK Stoppesteder i Midttrafik Vejledning for kommuner 1. udgave, november 2012 2 indhold Indledning 4

Læs mere

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS Aalborg Nærbane Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS For at dæmme op for den voldsomme vækst i trafikken ønsker vi at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Albertslund Kommune. Albertslund Station, tilgængelighedsprojekt på eksisterende forplads Projektbeskrivelse. NOTAT 9. juli 2014 TV/CHS/DA

Albertslund Kommune. Albertslund Station, tilgængelighedsprojekt på eksisterende forplads Projektbeskrivelse. NOTAT 9. juli 2014 TV/CHS/DA Albertslund Kommune Albertslund Station, tilgængelighedsprojekt på eksisterende forplads NOTAT 9. juli 2014 TV/CHS/DA Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Generelt omkring problemstillinger og overordnede

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Ringbanen Oktober 2004. Ny Ellebjerg Station

Ringbanen Oktober 2004. Ny Ellebjerg Station Ringbanen Oktober 2004 Ny Ellebjerg Station Forplads A : Før og efter. Parkeringspladsen er privat og ikke til offentlig parkering Forplads A : før Ny Ellebjerg Station Banedanmark bygger Ny Ellebjerg

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond SAXKJØBING FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET SAXKJØBING SUKKERFABRIK SUKKERFABRIK FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET JUNI 2004 ETN ARKITEKTER INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

1 Prospekt for Kulturtorvet i Stationsområdet Prospekt

1 Prospekt for Kulturtorvet i Stationsområdet Prospekt 1 Prospekt for Kulturtorvet i Stationsområdet Prospekt Prospekt for Kulturtorvet i Stationsområdet Prospektet for Kulturtorvet i Stationsområdet er udarbejdet af Køge Kyst P/S i samarbejde med tegnestuen

Læs mere

Prospekt for etape ST1 i Stationsområdet

Prospekt for etape ST1 i Stationsområdet Prospekt for etape ST1 i Stationsområdet 23 Indholdsfortegnelse Prospekt for etape ST1 i Stationsområdet Kolofon Prospektet for etape ST1 i Stationsområdet er udarbejdet af Køge Kyst P/S i samarbejde med

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Overenskomsten omfatter følgende paragraffer: 1. Overenskomstens omfang. 2. Arealerhvervelse og ejerforhold. 3. Anlæggenes projektering og udførelse

Overenskomsten omfatter følgende paragraffer: 1. Overenskomstens omfang. 2. Arealerhvervelse og ejerforhold. 3. Anlæggenes projektering og udførelse Svendborg Trafikterminal OVERENSKOMST for Svendborg Trafikterminal mellem Svendborg Kommune, og DSB om etablering af en ny Trafikterminal i Svendborg med tilhørende busterminal, forpladsarealer samt bil-

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

naboorientering november 2014 Arkitektfirma maa / Danske Ark Claus Jensen Vestergade 48G 8000 Århus C telf.: 87 30 02 40 claus@cj-arkitekter.

naboorientering november 2014 Arkitektfirma maa / Danske Ark Claus Jensen Vestergade 48G 8000 Århus C telf.: 87 30 02 40 claus@cj-arkitekter. AArhus naboorientering november 2014 @cj-arkitekter.dk 2 Den nye bebyggelse 2 er tegnet på den grund, hvor der idag er opt baraklignende 1-etages byggeri. Disse eksisterende bygninger er idag indrettet

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Bedre adgang til Rødovre stations sydlige indgang

Bedre adgang til Rødovre stations sydlige indgang Bedre adgang til Rødovre stations sydlige indgang Bedre adgang til Rødovre stations sydlige indgang... 1 1. Baggrunden for ansøgningen... 1 1.1. Hvidovres Kommunes visioner og planer for området... 1 1.2.

Læs mere

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Til Henrik Dam Kristensen Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Kære Henrik Dam Kristensen! Mange tak for dit besøg den 29. april 2013 i Langå Kulturhus. Vi oplevede

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station.

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Nærværende papir angår aftale om modernisering af Nordhavn station

Læs mere

Boligbyggeri i Ringsted bymidte

Boligbyggeri i Ringsted bymidte 1 Boligbyggeri i Ringsted bymidte April 2012 2 KORT OVER BYMIDTEN 3 Indledning I henhold til strategi 2011 for Plan og Agenda 21 ønsker byrådet, at befolknings- og boligtilvæksten skal fortsætte. Flere

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 KU LIFE DISPOSITIONSFORSLAG Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 Vision Hele område 3 ses som én stor sammenhængende græsfl ade, hvori der ligger spredte bygninger. Overlap/forgreninger fra

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

1/6. Forslaget er for overskuelighedens skyld indtegnet på et gammelt bykort hvor fjeldpartier er mest synlige.

1/6. Forslaget er for overskuelighedens skyld indtegnet på et gammelt bykort hvor fjeldpartier er mest synlige. Parkering under Radiofjeldet Den massive udbygning af bymidten i Nuuk har øget trafikmængden betragteligt. Det har siden 2001 dannet baggrund for Tegnestuens projekt om etablering af en parkeringskælder

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 OVERSIGTSKORT LUFTFOTO Ry Møllesø Målestok 1:2.000 Skanderborgvej Baneareal Klostervej Kyhnsvej DIAGRAMMER ANVENDELSER FLOW VISUELLE FORBINDELSER Hotel Restaurant

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

NY TAP BILAG CARLSBERG BYEN BYGGEAFSNIT 8

NY TAP BILAG CARLSBERG BYEN BYGGEAFSNIT 8 NY TAP BILAG 5 30.01.2012 CARLSBERG BYEN BYGGEAFSNIT 8 INTRODUKTION Baggrund Baggrunden for nærværende oplæg er den forestående udvikling af Stationsområdet i Carlsberg Byen. Oplægget er tiltænkt som information

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde. Roskilde Kommune. Notat. 1 Generelle tiltag

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde. Roskilde Kommune. Notat. 1 Generelle tiltag Roskilde Kommune Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Generelle tiltag 1

Læs mere

N Y T P A R K E R I N G S H U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V

N Y T P A R K E R I N G S H U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V N Y T P A R K E R I N G S U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V FORSLAG B 2. december 2014 INDOLDSFORTEGNELSE INDOLDSFORTEGNELSE...2 PROJEKTBESKRIVELSE - DEN ARKITEKTONISKE IDE...4 SITUATIONSPLAN...5

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel: Ombygning af Stationspladsen i Frederiksværk

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel: Ombygning af Stationspladsen i Frederiksværk Projektbeskrivelse 1. Projekttitel: Ombygning af Stationspladsen i Frederiksværk 2. Resumé Projektet består i en omlægning af Stationspladsen i Frederiksværk, i et samarbejdsprojekt mellem Halsnæs Kommune,

Læs mere

Ny Nørreport 2011 2014

Ny Nørreport 2011 2014 Ny Nørreport 2011 2014 Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 v. Mikael Bredsdorff Banedanmarks organisation Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010) NY NØRREPORT 2011-2014 Banebranchen, 11.

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

Inspiration. Inspiration. Inspiration til bymiljø med kanaler. Bebyggelse i 3 etager. Bebyggelse i 3 etager. Byudvikling i Hedehusene, Idéoplæg

Inspiration. Inspiration. Inspiration til bymiljø med kanaler. Bebyggelse i 3 etager. Bebyggelse i 3 etager. Byudvikling i Hedehusene, Idéoplæg Byudvikling i Hedehusene, Idéoplæg Diagram Delområde A Europlan Arkitekter 03.12.05 Station Busstation Jern ban etra cé Hal Reers esvi nge t IDRÆTSPARK j B% : 80 Etageareal : 48.000 m² Max etageantal :

Læs mere

Indstilling. Undersøgelse af en overdækning af banegraven. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23.

Indstilling. Undersøgelse af en overdækning af banegraven. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. april 2009 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Teknik og Miljø har med baggrund i budgetforlig 2008 lavet en teknisk

Læs mere

Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke

Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke Aabenraa Kommune Rambøll Byudvikling & Landskab Januar 2016 Helhedsforslag Camma Larsen-Ledets Vej, Aabenraa Indhold INTRODUKTION

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

islands brygge axel heides plads S CHØNHERR

islands brygge axel heides plads S CHØNHERR bryggebroen med byens lys dispositionsforslag 1:500 Idéen for Axel Heides Plads er at skabe et enkelt men dynamisk pladsrum, med gode forhold for såvel den store mængde cykler på stedet, som kvalitative

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH

Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH Set fra Rovsingsgade Dette forslag indeholder 3 almenbolig+ boliger udført som rækkehuse i 2 og 3 etager.rækkehuse i 3 etager opføres med 1-plans handicapvenlige

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II Sommervej 31E og F, 8210 Aarhus V Sag 16370 Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

SCD BYUDVIKLING VED FASANVEJ STATION FØLGEGRUPPEMØDE

SCD BYUDVIKLING VED FASANVEJ STATION FØLGEGRUPPEMØDE SCD BYUDVIKLING VED FASANVEJ STATION FØLGEGRUPPEMØDE 3-21.03.2017 DAGSORDEN / Følgegruppemøde 3 Opsamling fra følgegruppemøde 2 ved Lisbeth Røgind CBS i Fremtiden - Innovation og Entreprenørskab ved Lisbeth

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A BAGGRUND - INTENTIONER Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden.

Læs mere

stationsforpladsen hedehusene

stationsforpladsen hedehusene stationsforpladsen hedehusene Borgermøde 19.10.2015 Arkitekter: Juul Frost Arkitekter Ingeniør: Atkins ingeniører DISPOSITION 1. VISION - Fra spredt til samlet byliv - Bedre forhold for bløde trafikanter

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Stop cykeltyven! Inspirationskatalog

Stop cykeltyven! Inspirationskatalog Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 02 68 Fax 7262 6790 jjg@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato 4. maj 2015 Stop cykeltyven! Inspirationskatalog Hver dag parkerer ca. 70.000

Læs mere

Skt. Clemens Bro. Salg af areal samt etablering af ny trappe

Skt. Clemens Bro. Salg af areal samt etablering af ny trappe Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. oktober 2017 Skt. Clemens Bro - Salg af areal samt etablering af ny trappe Salg af arealet under Skt. Clemens Bro for at skabe større

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III Sommervej 31B, 8210 Aarhus V Sag 16370 NY ETAPE Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Indhold. SITE A/S Arkitekter Tuborg Havnevej 18 DK-2900 Hellerup TEL

Indhold. SITE A/S Arkitekter Tuborg Havnevej 18 DK-2900 Hellerup TEL 2 Indhold # 1 Byen Velkommen til Holbæk...5 Trafik, eksisterende forhold...7 Trafik, nye forhold...7 Volumener...9 arkering...9 ladser...11 Forbindelse til byen...11 # 2 Arkitekturen Inspiration...13 Fra

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Ny Enghave Station - Idéoplæg. Marts 2007

Ny Enghave Station - Idéoplæg. Marts 2007 Ny Enghave Station - Idéoplæg Marts 2007 2 Ny Enghave Station Forord Forord Idéoplæg til en ny Enghave station beskriver mulighederne for at modernisere og opkvalificere stationen, så den kan være en attraktiv

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

MATTERS ARKITEKTER FØLAGER BUTIK FREJA EJENDOMME D

MATTERS ARKITEKTER FØLAGER BUTIK FREJA EJENDOMME D MATTERS ARKITEKTER FØ BUTIK FREJA EJENDOMME D.18.11.2016 //I N DLE DN I N G Midt i det ny byområde på Følager i Valby ved Grønttorvet og Ny Ellebjerg Station har Freja ejendomme som en del af hele den

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Hvordan kan det være at der er lavet specielle regler for disse matrikler, når alle andre skal overholde den normale byggestandard i området?

Hvordan kan det være at der er lavet specielle regler for disse matrikler, når alle andre skal overholde den normale byggestandard i området? Kommuneplan/Rammebestemmelser undtagelse: Det kan simpelthen ikke passe at man i et område som ellers kun er parcelhuse, tillader 4 etagers byggerier på 2-3 matrikler. Det er en åbenlys forskelsbehandling

Læs mere

KULTURTÆPPET. - et nyt kulturelt byrum i Randers

KULTURTÆPPET. - et nyt kulturelt byrum i Randers KULTURTÆPPET - et nyt kulturelt byrum i Randers et skitseforslag udformet i et samarbejde mellem Randers Kommune, Værket og RUM april 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE side 3 geografisk placering side 4 idébeskrivelse

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Ringbanen Januar 2004. Flintholm Station - din nye skiftestation

Ringbanen Januar 2004. Flintholm Station - din nye skiftestation Ringbanen Januar 2004 Flintholm Station - din nye skiftestation DIN NYE SKIFTESTATION Flintholm Station giver dig nye muligheder for at bruge den offentlige transport i hovedstaden. Mange veje og stier

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere

Overenskomsten omfatter følgende paragraffer: 1. Overenskomstens omfang. 3. Lokalplanlægning. 5. Tidsplan. 6. Betaling af anlæggene

Overenskomsten omfatter følgende paragraffer: 1. Overenskomstens omfang. 3. Lokalplanlægning. 5. Tidsplan. 6. Betaling af anlæggene OVERENSKOMST for Svendborg Trafikterminal mellem Svendborg Kommune, og DSB SOV (herefter benævnt DSB) om etablering af en ny Trafikterminal i Svendborg med tilhørende busterminal, forpladsarealer samt

Læs mere

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole Udvikling af Kvarteret T BA 11 DE 4. G.0 LI 02 NT 1 FE 2.1 OF 2.0 0 Februar 2010 Introduktion Svendborg Byråd ønsker at sætte gang i en udvikling af området mellem bymidte og havn. De første skridt er

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

BILAG 2 NY VANDREHAL OG BRUUNS BRO. - beskrivelser, skitser og visualiseringer

BILAG 2 NY VANDREHAL OG BRUUNS BRO. - beskrivelser, skitser og visualiseringer BILAG 2 NY VANDREHAL OG BRUUNS BRO - beskrivelser, skitser og visualiseringer 1 Ny Vandrehal og Bruuns Bro kort beskrivelse af projekt og konsekvenser Projektet omfatter nedrivning af Vandrehallen og Bruuns

Læs mere

Bind Roskilde sammen. Notat om Ny Østergade-arealet

Bind Roskilde sammen. Notat om Ny Østergade-arealet Bind Roskilde sammen Notat om Ny Østergade-arealet Vi skal binde Roskilde sammen. Vi skal bygge by bygge levende bygge bæredygtigt. Roskilde Kommune afholder en plankonkurrence om Ny Østergadearealet i

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

ODENSE. Helhedsplan for Klingenberg-området

ODENSE. Helhedsplan for Klingenberg-området ODENSE Helhedsplan for Klingenberg-området Klingenberg-områdets historie Skt. Albani Kirke Skt. Albani Kirke, hvor Knud den Hellige blev dræbt i 1086, lå øst for den nuværende domkirke. Kong Knud havde

Læs mere

Kendte til Lokaludvalget i forvejen

Kendte til Lokaludvalget i forvejen Samlet data fra bydelsplanundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 2.-24. januar 217 (5 dage). Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere