Velkommen til Odder Kommune - en guide til borgerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Odder Kommune - en guide til borgerne"

Transkript

1 Velkommen til Odder Kommune - en guide til borgerne

2 forord Velkommen til odder Kommune Formålet med denne brochure er at give dig et indtryk af den egn, du lige er flyttet til - eller måske overvejer at flytte til. Vi har udgivet brochuren efter ønske fra tidligere tilflyttere. Flere sagde, at de savnede information om Odder Kommune - ud over den information, man kan finde på nettet og i de lokale vejvisere. Det ønske håber vi hermed at komme i møde, for vi ønsker naturligvis, at du skal føle dig velkommen. At fremme bosætningen er netop en af de opgaver, vi i byrådet vægter meget højt. Eller som der står i kommunens udviklingspolitik: Odder skal gøres til et stadig bedre sted at bo, arbejde, handle og besøge. Vi ønsker vækst med kvalitet. Gennem de sidste ti år har Odder Kommune fået ca flere indbyggere det er en langt større tilvækst end de fleste andre kommuner i Århus-området har oplevet. I brochuren kan du blandt andet læse om egnens erhvervsliv, om boligforholdene, om naturen, alle skolerne og det kommunale serviceniveau. Desuden har vi medtaget en række mere kuriøse oplysninger. Alt sammen i håbet om, at du hurtigt vil føle dig til rette og godt informeret. Med venlig hilsen Odder Byråd Andre kommuner kan prale af motorveje, containerhavne og jernbaneknudepunkter. Det kan vi ikke. Odder har ingen motorveje, men masser af smukke landeveje og biveje. Og vi har en havn med færger til både Tunø og Samsø samt Oddergrisen, nærbanen som troligt forbinder Odder og Århus. Hertil kommer, ikke at forglemme, en smuk natur, 42 kilometer kyst, en god og overskuelig handelsby, et højt serviceniveau og et frodigt forenings- og kulturliv, som vi gerne deler med de mange, der vælger at flytte til Odder Kommune. Mange tilflyttere tror, at Odder Kommune er en slags forstad til Århus. Det er vi ikke. Ganske vist arbejder mange uden for kommunen, men både byen og egnen har sit eget liv. Odder - lige i hjertet af Danmark, lyder det officielle turistlogan, og der er noget om snakken, for Danmarks geografiske tyngdepunkt ligger faktisk i Odder by, hvor det oven i købet er markeret i form af et egetræ. Dog skal det siges, at Bornholm er fraregnet - regnes øen i Østersøen med, rykker landets tyngdepunkt nemlig ud i Kattegat! Stort set alle landskabstyper er repræsenteret i Odder Kommune, hvor landbruget fylder godt, men specielt i den sydvestlige del af kommunen er der også store skove. Skovene dækker ca. 10 procent af kommunen, mens to tredjedele af kommunens areal er opdyrket. Odder-egnen har været beboet i over år, men selve Odder by er ikke særlig gammel, kun omkring 200 år. Byen er vokset op omkring møllerne langs Odder å. Dem har der været hele seks af, og en af dem indgår nu som en del af Odder Museum. Sådan fik byen sit navn Mange kalder byen Ådder. Dem om det. Skal det være rigtigt, udtales byens og kommunens navn som other på engelsk eller som flertal af ordet odde. For det er faktisk de odder, der blev dannet, hvor åerne løber sammen, der har givet byen navn. Også på byvåbnet mødes åerne. Navnet har altså ikke noget med de truede oddere at gøre. Men faktisk er der for nylig konstateret oddere i to af de lokale åer.

3 Værd at vide: Slusen ved Norsminde. Hundslund Kirke. Rent geografisk er Odder Kommune nærmest tvedelt. Odder Å og Norsminde Fjord ligger begge i den 20 kilometer lange tunneldal, der går fra Horsens Fjord i syd til Norsminde i nord. Efter istiden var vandstanden ca. 2,5 meter over den nuværende, og Norsminde Fjord og Odder Å var en meget benyttet vandvej helt op til 1600-tallet. Øst for dalen er landskabet ret fladt. Jorden er til gengæld noget af den bedste i Danmark - en meget bekvem muldjord. Længere inde i landet er jorden mere blandet, nogle steder endda sandet. Kirkerne ligger tæt i Odder Kommune. 13 landsbykirker kan vi mønstre på fastlandet, hvortil kommer Tunø kirke. I Odder er der tillige en valgmenighedskirke, en adventistkirke og en frimenighed. Endelig har Jehovas Vidner en af sine rigssale i byen. Hvis der på et tidspunkt kommer en bro over Kattegat, vil den højst sandsynlig gå i land tæt på Hou. Det vil give Odder Kommune en helt speciel placering og betyde anlæg af både motorvej og ny jernbane og dermed lynhurtige forbindelser til Sjælland. Krabbefangst. Norsminde Havn. 3

4 Erhvervslivet Det lever vi af Småt er godt. Det kunne være et passende slogan for Odders erhvervsliv, for der findes ingen store, dominerende virksomheder i området, og kun ganske få har mere end 100 ansatte. Til gengæld spænder de mange små virksomheder bredt. Næsten alle brancher er repræsenteret, og der er usædvanligt mange iværksættere i kommunen. Der etableres nye virksomheder om året, og de har vel at mærke en høj overlevelsesrate, for efter tre år eksisterer tre fjerdedele af dem fortsat. Det er et pænt stykke over gennemsnittet i Region Midtjylland. En ny tendens er etableringen af erhvervshuse huse, hvor mindre virksomheder går sammen om en række fælles faciliteter. Der findes nu ni af disse erhvervshuse. Nogle af dem er rene kontorhuse, mens andre omfatter produktion og værksteder. Service, engroshandel, detailhandel og undervisning er de felter, hvor udviklingen især sker. Det er ingen hemmelighed, at Odder fik lidt af et knæk, da politikerne i det daværende Århus Amt besluttede at lukke Odder Centralsygehus. Sammen med lukningen forsvandt 500 arbejdspladser, men det tab er nu indhentet igen, og alt i alt er der over 8000 arbejdspladser i kommunen. Arbejdsløsheden i Odder har længe ligget lidt under landsgennemsnittet. Om den tendens fortsætter, er naturligvis svært at forudse. Oplandet mønstrer et par store virksomheder, men ellers er det i Odders industrikvarter, man finder det meste samlet. Cirka 1500 mennesker arbejder her. Kvarteret er stille og roligt vokset op ad bakkerne nord for byen, og industrikvarteret ligger godt - så godt, at man i dag nok havde valgt at placere boliger i området. Skoven er nabo, og fra den øverste del af industrikvarteret er der en flot udsigt ned over Århusbugten. Et nyt industrikvarter er ved at vokse frem langs Rude Havvej i den nordlige del af Odder. Her er det stadig muligt at købe erhvervsjord til en meget favorabel pris. Arbejdspladser i Odder Kommune 1997 Landbrug, fiskeri m.v. 694 Fremstillingsvirksomhed 1529 Energi- og vandforsyning 119 Bygge og anlæg 451 Handel, hotel, restauration 1337 Transport, post og tele 302 Finansiering, forretningsservice 538 Undervisning, tjenesteydelser 2705 Foreninger, kultur, renovation 320 Uoplyst 47 I ALT Mange pendlere Akkurat som i alle de øvrige kommuner omkring Århus, er der en livlig pendlertrafik til og fra Odder Kommune. Hver dag pendler ca mennesker til Odder. Hver dag pendler ca mennesker fra Odder. Værd at vide: På Gyllingnæs, langt fra de store veje, finder man en af landets stærkeste aktører i den grafiske branche. Det er Narayana Press, som er førende, når det gælder offset-trykning. Trykkeriet kombinerer klassisk offset-tryk med den nyeste teknologi, og flere af bøgerne fra Narayana Press har vundet priser. Virksomheden har cirka 120 medarbejdere. Odder Erhvervs- og Udviklingsråd er stiftet af kommunen og erhvervslivet i fællesskab. Rådet bistår bl.a. virksomheder, der ønsker at etablere sig i kommunen eller virksomheder, der mangler lokaler. Rådet har 210 medlemsvirksomheder og et sekretariat på Åbygade 10 i Odder. Telefon Se 4

5 2200 sommerhuse Odder er populær, også blandt turister. Der findes over 2200 sommerhuse i kommunen. Langt de fleste befinder sig nær kysten mellem Dyngby og Norsminde, men også på Tunø og nær dæmningen til Alrø er der mange sommerhuse. Hertil kommer fire campingpladser og en teltplads på Tunø. I Hou findes Hou Søsportscenter med bl.a. 11 feriehuse egnede til bevægelseshandicappede. Færgetrafikken til og fra Tunø og Samsø betyder blandt andet, at mange cykelturister kommer til egnen. I sommerperioden sejler en lille cykelfærge fra Alrø og tværs over Horsens Fjord. En stigende del af sommerhusene udlejes, og tælles der nationaliteter, så er det flest danskere, tyskere, nordmænd og hollændere, der lejer husene. Strandene er nogle af landets bedste, og Blå Flag sikrer, at kvaliteten er i orden. Kysten er kommunens største aktiv, når det gælder turisme, men også guidede ture til Tunø er blevet et stort hit, ligesom rigtig mange turister deltager i det, der kaldes Træfpunkt. Det kan fx være madlavning over bål i Den Økologiske Have. At strække turistsæsonen er noget af det, Visit Odder arbejder målrettet på. Særlige tilbud til lystfiskere og golfspillere er nogle af de midler, der skal bruges. Værd at vide: Gæster og tilflyttere bemærker ofte, at der bor usædvanlig mange kunstnere og kunsthåndværkere i Odder-området. Og der er noget om snakken, for noget af forklaringen er uden tvivl, at hvor kunstnere er, kommer kunstnere til. Mange af kunstnerne eller kunsthåndværkerne kan i øvrigt besøges - spørg VisitOdder ved Banegården i Odder. Som noget nyt har Odder fået et årligt kunsthåndværkermarked. VisitOdder, Banegårdsgade 3, tlf alle slags spørgsmål om turisme, og på hjemmesiden er der masser af information om området og aktuelle begivenheder. Kunstnermarked. 5

6 Boligliv At bo i Odder Der kan fortsat spares penge ved at købe hus i Odder Kommune, i hvert fald i forhold til prisniveauet i Århus. Det er en vigtig årsag til, at Odder i disse år får rigtig mange tilflyttere fra Århus. Især flytter mange unge familier til kommunen, og de lader sig ofte overbevise af mange aktiviteter og faciliteter i kommunen Besparelsen ved at etablere sig i Odder kan være ganske pæn, men den er naturligvis afhængig af ejendommens beliggenhed, for selv indenfor kommunens grænser er der store prisforskelle. I oplandet kan der fx ofte købes huse med en månedlig ydelse, der sagtens kan konkurrere med lejen for en lejlighed i Odder. Vær også opmærksom på, at ikke alene er husene generelt billigere. Også nogle af driftsomkostningerne er lavere end i de større byer det gælder fx ejendomsskatten og vandafledningsafgiften. Stor boligforening Private lejeboliger er der kun få af i Odder Kommune. Til gengæld er der mange almennyttige boliger, og på det område er AAB, Arbejdernes Andels Boligforening, ikke til at komme udenom. Boligforeningen råder over mere end 1200 lejligheder. Hovedparten er fordelt i 20 mindre afdelinger over hele Odder by - det betyder, at Odder ikke har nogen store beton-ghettoer. AAB råder over både lejligheder, rækkehuse, ældreboliger og boliger med særlig god tilgængelighed for handicappede. AAB har også boliger i Hou og Saxild, hvortil kommer, at der i Gylling og Hundslund både er ældreboliger og familieboliger. AAB har desuden stået for byggeriet af Åhusene, et bostøttetilbud til voksne handicappede. For at komme i betragtning til en lejlighed er det nødvendigt at være medlem af boligforeningen. Cirka 140 lejligheder bliver ledige i løbet af et år. Se i øvrigt Foruden de traditionelle boliger har Odder et enkelt bofællesskab, Vennepunktet. I Hou er der opført seniorboliger, private andelsboliger specielt tilpasset folk i den tredje alder. Odder kommune bestræber sig desuden på at byggemodne, så der hele tiden er grunde at købe. 6

7 Handelsbyen Odder Odder er en god og meget levende handelsby. Og det er ikke bare pral: Odder har flere butikker end mange andre byer på samme størrelse. I alt er der i Odder kommune omkring 160 forretningsdrivende, heraf langt de fleste i Odder by. Det gode handelsliv er der flere forklaringer på. En af dem er, at byen altid har haft tradition for handel og håndværk. Det har med tiden givet Odder et solidt opland: Folk fra både Højbjerg, Skåde, Tranbjerg, Mårslet, Solbjerg, Søvind, Beder, Malling og Samsø vælger ofte at købe ind i Odder. På dagligvareområdet er konkurrencen usædvanlig hård i Odder, hvor stort set alle de store aktører er repræsenteret. Det holder priserne nede, og de store dagligvarebutikker er samtidig med til at trække kunder til byen. I den nordlige del af Odder er der desuden opført en række forretninger med udvalgsvarer. De mange turister er også et stort plus for Odders handelsliv. Over 2200 sommerhuse og en stribe campingpladser betyder mange sommergæster. Selvfølgelig tager en del til Århus for at handle, men rigtig mange køber ind i området. Og det mærker de handlende: Mens juli i mange mindre byer er årets mest døde måned, så er juli blandt årets bedste måneder for butikkerne i Odder. Overskuelig by At det altid er til at finde en gratis parkeringsplads i Odder, tæller også til byens fordel. Mange opgiver at køre til Århus, fordi det er både besværligt og dyrt at parkere. I Odder er det kun ganske få steder, der er restriktioner. Over det meste af byen er parkeringen fri. Byens overskuelighed og et højt serviceniveau i butikkerne er også noget, der ofte fremhæves. Butikkerne ligger nogenlunde samlet, så det er muligt at spadsere rundt. På plussiden tæller det også, at Handelsfagskolen ligger i Odder. Næsten alle landets butikselever kommer på skole i byen, og det giver dynamik - Odders butikker bliver undertiden brugt, når nye ideer skal prøves af, ligesom flere af byens handlende er gæstelærere på skolen. Odders gågade er for nylig blevet renoveret. Det er sket som led i en større plan for Midtbyen, som i det hele taget får et løft i disse år. Hver onsdag er der torvehandel i Odder og det mærkes i form af ekstra mange mennesker i byen. Værd at vide: I Odder hedder handelsstandsforeningen Køb Odder. Den står bl.a. for Odder By Night og børnekræmmermarkeder. Odder kaldes undertiden for Danmarks største landsby - og der er noget om snakken, for selv om Odder har størrelsen til det, lykkedes det aldrig byen at opnå status som købstad, dengang den slags betød noget. 7

8 Kultur Et Odders biograf hedder Biffen, og den drives som en forening af frivillig arbejdskraft. Odder var en af de første byer i provinsen med egen biograf, og det er nu over 100 år siden de første film blev vist i byen. Men Biffen er en fuldt moderne biograf, og den er samtidig ramme om en masse kulturelle aktiviteter, ligesom Biffen har oprettet flere filmklubber. Også når det gælder teater, er der grøde i kulturlivet. Odderegnens Teaterforening skaffer store forestillinger til byen, og Odder Amatør Scene plejer ikke at være bleg for selv at sætte store forestillinger op. I oplandet lever traditionen med en årlig dilettantfrodigt kulturliv Det lyder måske lidt flot, men vi kan - uden at rødme - fastslå, at kulturlivet er frodigt i Odder Kommune. Og i fortsat vækst. Det gælder på alle områder - lad os starte med musikken: Odders musikskole er meget stor og meget aktiv. Og den har samtidig en stor, afledet effekt. Blandt andet er adskillige lokale bands udsprunget af musikskolen - det samme gælder Odder Garden. Odder Musikforening sørger sæsonen igennem for et alsidigt (og mest klassisk) koncert-program. De fleste koncerter finder sted på Odder Gymnasium, hvor den såkaldte Pyramidesal er velegnet til formålet. forestilling i forsamlingshuset i bedste velgående, hvortil kommer alle forestillingerne på skolerne. Odder Bibliotek er særdeles udadvendt og arrangerer alt fra forfatteraftener til værksteder og børneteater. Et par kunstforeninger står for flere årlige udstillinger, hvortil kommer udstillingerne på de lokale gallerier. Pakhuset, nabo til Banegården i Odder, er blevet ombygget til kulturhus og bruges flittigt. Pakhusets café drives af beboere fra Åhusene, et bostøttetilbud for voksne handicappede. Det er også i Pakhuset, man finder Frivilligcenter Odder, et servicecenter for de mange frivillige, sociale organisationer i kommunen. Café Pakhuset. Odder Bibliotek.. 8

9 Nogle af årets Traditioner De fleste byer i oplandet holder sommerfester. I Odder holdes der byfest i begyndelsen af august. Et kæmpestort kræmmermarked er fast indslag. Flere motionsløb afvikles i årets løb, heriblandt også Odderløbet. I Hou er havnefesten i juli et af årets højdepunkter. Hou har også sin egen kulturuge. I en stor del af oplandet holdes traditionen med at gå fastelavnssoldater fortsat i hævd. Midt på sommeren holdes der stort marked ved Hundslund. Mindst ét omrejsende cirkus besøger Odder i sommerhalvåret. I Den Økologiske Have holdes der stort marked i august. Næppe mange steder i landet er der så mange julestuer og julemarkeder som i Odder-området. Værd at vide: Motionsløb i Odder. På kan man finde opdaterede oplysninger om de mange kulturelle tilbud og arrangementer. Den Økologiske Have. 9

10 Sport Og sporten kort Jyllands største fodboldklub har hjemme i Odder. Odder IGF Fodbold har ca medlemmer, og den er samtidig et godt eksempel på, at interessen for sport og idræt er stor i Odder Kommune. Ikke færre end ca af kommunens borgere er på en eller anden måde med i Odder IGF, der har 15 aktive afdelinger og er paraply for næsten alle sportsgrene. Alle afdelinger er selvstændige med egen bestyrelse og økonomi. Den nyeste sportsgren under Odder IGF er kroket. Ud over fodbold er også svømning, håndbold og gymnastik store sportsgrene, og i sæsonen 2005/2006 blev Odder Håndbold kåret som årets bedste børnehåndboldklub i JHF kreds 5. Odders bedste håndboldherrer spiller i 1. division, og damerne i 2. division. Odder Cykelklub har gennem tiden gjort sig bemærket ved at fostre mange dygtige ryttere og ved at arrangere både danske og nordiske mesterskaber på de lokale landeveje. Til idrætsfaciliteterne i Odder by hører også et bowling-center, og ved centret ligger en bane, hvor man kan spille compact-golf, en blanding af golf og minigolf. I oplandet er der flere lokale idrætsforeninger. Her, som i Odder, udfolder en betydelig del af idrætslivet sig i og omkring hallerne. Der er haller i Hou, Ørting-Falling og Hundslund, men også skolerne og Odder Gymnasium bruges flittigt. Det samme gælder efterskolernes haller. En smuk og skovomkranset golfbane med 18 huller blev taget i brug i Golfklubben har cirka 1000 medlemmer. Halvmarathon i Odder. 10

11 Værd at vide:...og så til alle foreningerne Danskerne er glade for foreninger. Og vi skiller os bestemt ikke ud. Odder-området er præget af et hav af foreninger indenfor næsten ethvert felt. Vi har foreninger, der beskæftiger sig med alt fra fjerkræ, folkedans og frimærker til bridge og rollespil. I alt findes der ca. 220 aktive foreninger. På børneområdet er alle spejder- og ungdomskorps repræsenteret, og når det kommer til aftenskoler, kan vi også mønstre et stort udbud. Spektrum Odder Man tager to ældre idrætshaller og kobler dem sammen med en nybygget multihal og den kommunale musikskole. Resultatet er et kulturcenter kaldet Spektrum Odder. Centret rummer også mødelokaler, café og skydebane,og ud over idræt Spektrum Odder. Forårsstemning på Spektrum Odders tagterrasse. bliver Spektrum Odder brugt til møder, koncerter og konferencer og efterhånden også til teater. Ved Spektrum Odder er der store grønne områder med boldbaner, tennisbaner og plads til atletik. Også svømmehallen i Odder er en del af Spektrum Odder. Oplysninger om, hvem der er formænd for klubber og foreninger finder du på Oddernettet eller i de lokale vejvisere. Selv om Odder er en forholdsvis lille kommune, har vi fostret mange kendte sportsfolk. I de senere år har bl.a. håndbolden stået stærkt, og blandt de mest markante spillere kan nævnes landsholdets playmaker Thomas Mogensen. Men også roeren Juliane Elander og badmintonspilleren Jonas Rasmussen er blandt de, der har markeret sig. Begge deltog i OL i Beijing i 2008, og Juliane Elander arbejder på også at kvalificere sig til OL i Odders svømmehal gennemgik i 2003 en omfattende modernisering og blev samtidig udvidet med bl.a. vandrutsjebane og varmtvandsbassin. Svømmehallen finder man lige ved Parkvejens Skole i Odder. 11

12 Seværdigheder Norsminde Kysing Næs Balle Svorbæk Tvenstrup Assedrup Nølev Rude turist i din e Rude Strand Torrild Snærild Saksild Strand ODDER Røth Saksild Fillerup Bjerager Dyngby Strand Neder Randlev Dyngby Ondrup Over Randlev Boulstrup Tunˉ By Hadrup Oldrup Hølken Hølken Strand Ørting Halling Spøttrup Spøttrup Strand Gosmer Hov Strand Hundslund Hov Færge til Tunø Torup Svinballe Trustrup Sondrup Ølstrup Amstrup Falling Lerdrup Fensten Gylling Sæby Færge til Samsˉ Odder-området har meget at byde på. Overbevis dig selv ved at lege turist i din egen kommune - her er en stribe forslag til steder, der er værd at se: Sondrup strand ALRØ Alrø By Alrø Sund VisitOdder har udgivet foldere om bl.a. Gyllingnæs og naturstien på den nedlagte jernbane mellem Odder og Horsens, ligesom bureauet har udgivet kort med forslag til cykelture i Odderområdet. Odder Museum udgav i 2004 bogen Mit Odder min egn den indeholder grundige beskrivelser af egnen og dens historie 12 Helligkilden Kilden, der ligger lige ud til vejen mellem Odder og Skanderborg, kaldtes i gammel tid også Othilias kilde. Den blev især søgt i sankthans-natten, hvor dens vand skulle virke særligt helbredende. Man ser jævnligt folk hente vand fra kilden. Bjørnegrotten Lige vest for godset Rathlousdal ligger en vaskeægte, om end noget forfalden, bjørnegrotte i skoven. Grotten har huset adskillige russiske bjørne, da parken omkring Rathlousdal i sin tid var et yndet udflugtsmål. Den Økologiske Have Haven ligger lige øst for Odder og er Nordens største, økologiske demonstrationshave. Dens formål er at sprede viden om økologisk havebrug, men her er også café, et stort væksthus samt dyrehold og legeplads. Nær haven plantede 700 skolebørn for en del år siden en hel lille skov. Meget mere om Haven på Hjertestien i Odder I Odder by har Hjerteforeningen markeret en hjertesti. Den følger stort set åen og giver et godt indtryk af byen. Stien er opdelt i to sløjfer, der tilsammen er ca. 5,6 km lange. Naturstien En del af den nedlagte jernbane mellem Odder og Horsens fungerer nu som natursti. Stien går flere steder højt hævet over det omgivende landskab. Randlev Præstegård Digteren St. St. Blicher tilbragte det meste af sin ungdomstid i Randlev Præstegård. Opdæmmede søer Mellem Sondrup og Sondrup Strand snor den smalle vej sig gennem et bakkelandskab. Cirka en kilometer syd for Sondrup findes en lille p-plads på vejens østside. Herfra udgår flere stier, bl.a. kan man gå rundt om tre små, opdæmmede søer. Sondrup Strand Oprindeligt et fiskerleje, nu et lille samfund på kanten af Horsens Fjord. Folketinget og Snapstinget er navnet på to populære bænke ved slæbestedet. Sondrup Bakker På nordsiden af Horsens Fjord blev et meget stort område fredet i Landskabet er bakket og afvekslende, og der er et omfattende net af mærkede stier. Fra den 63 meter høje Blakshøj er der en storslået udsigt.

13 gen kommune Uldrupgård Ved foden af Uldrup Bakker ligger den fredede Uldrupgård, som for nogle år siden blev gennemrestaureret. Byggestilen er helt speciel. Gården er fra begyndelsen af 1800-tallet og blev brugt i fåreavlen. Uldrupgård tilhører det nærliggende Åkjær gods. Vindsurfernes vig Amstrup Red er lavvandet, men vestenvinden har frit spil. Det har gjort vigen til et yndet sted for vindsurfere. De kommer langvejs fra og surfer næsten året rundt her. Dampskibsbroen Det føles næsten som verdens ende, når man kommer frem til den gamle dampskibsbro på den sydvestlige spids af Alrø. I sommermånederne kan man herfra tage en lille cykelfærge til Snaptun på sydsiden af Horsens Fjord. Dæmningen til Alrø. Gyllingnæs En vandretur rundt om Gyllingnæs byder blandt andet på flotte skovbryn af egetræer helt ned til vandet. Gylling Mølle Efter ihærdigt forarbejde har den markante mølle, der ligger midt i Gylling, fået sine vinger op igen. Udsigtshøjene i Trustrup Fra højene er der et flot syn ud over hele området ved Horsens Fjord. Mærkede stier fører fra højene rundt i det fredede område. Bjørnkjær-ruinen Nær Hou, men ret godt skjult, findes ruinerne af borgen Bjørnkjær, som har været beboet af den fredløse Marsk Stig. Stampmølledalen Et lille stykke bynatur omkring den gamle vandmølle i den nordlige del af Odder. Dalen er fredet, og bygningerne er hjemsted for nogle af Odders grønne foreninger. Stampmøllebækken slynger sig mellem stejle skråninger i skoven vest for Stampmøllen. Hou Hyggeligt havnemiljø. Fra trafikhavnen er der færger til Tunø og Samsø. Byens lystbådehavn er udvidet flere gange. Gode badestrande Mellem Hou og Norsminde findes nogle af landets bedste og mest børnevenlige strande. Vandet er i orden, og strandene opfylder kravene til de blå flag. Norsminde Norsminde Fjord er naturreservat med rigt fugleliv. I træktiden kan der være op til rastende fugle. Norsminde Havn er i dag domineret af fritidssejlere, og sluseportene skal beskytte markerne omkring fjorden, når der er højvande i Århusbugten. Tunø set fra luften. Norsminde gl. Kro er udbygget i adskillige omgange, kroen har rødder helt tilbage til Alleen ved Rathlousdal Den fredede lindetræs-allé, der er Odders indfaldsvej mod vest, er en af landets mest markante. De fleste af træerne er fra 1830, og mange er svage. Byrådet har derfor vedtaget, at Alléen skal fornyes. Ålstrup Den lille landsby har usædvanligt mange velbevarede gårde. Havmøller Ved Tunø Knob står en af verdens første vindmølleparker til havs. Møllerne ses tydeligt fra land i klart vejr. Møllerne producerer mere strøm, end man regnede med ved projekteringen. Tunø Øens natur er særpræget, og langt det meste af Tunø er fredet. Øen har omkring 110 indbyggere, og der er færgeforbindelse fra Hou. Blandt seværdighederne er øens kirke, hvis tårn samtidig fungerer som fyrtårn. En meget varieret og ca. syv kilometer lang vandresti følger øens kyst hele vejen rundt. 13

14 skoler skolerne ligger tæt Odder Kommune er godt dækket ind, når det gælder skoler. Der er folkeskoler i Hou, Gylling, Hundslund, Ørting-Falling, Randlev-Bjerager og Saxild-Nølev. Hertil kommer - ikke at forglemme - Tunø Skole, som ligefrem har været i Guinness rekordbog. Tunø Skole var på et tidspunkt landets mindste, for i skoleåret 1996/97 gik der blot én elev i skolen! Tunø Skole er i øvrigt nu en del af Hou Skole. Byrådet har vedtaget en langsigtet renoveringsplan for alle kommuneskolerne og vedtog i 2003 at bevare skolerne i oplandet. Alle skolerne i oplandet har 6. klasse som øverste klassetrin. Fra og med 7. klasse foregår skolegangen i Odder, hvor der for nylig også er indviet et center for kommunens 10. klasser. Odder by rummer fem skoler - tre folkeskoler (Parkvejens Skole, Skovbakkeskolen og den relativt nye Vestermarkskolen) samt to private skoler (Rathlouskolen og Odder Lille Friskole). Odder har en meget aktiv ungdomsskole. Cirka 800 unge i alderen år benytter sig af Ungdomsskolens tilbud, hvortil kommer juniorklubber i en række byer. Odder Gymnasium har omkring 400 elever og har de seneste år haft så stor tilgang, at det nu bliver udvidet elever på et år Handelsgymnasium og HF må Odder dele med Skanderborg, og begge dele finder man i Skanderborg. Til gengæld er Odder hjemsted for Handelsfagskolen, skole for special-detailhandlen. Med over 7000 elever om året sætter skolen sit præg på byen en stor del af landets butiksansatte har taget en del af deres uddannelse i Odder. Hertil kommer et meget stort antal efteruddannelses-kurser. Handelsfagskolen har været i stærk vækst og driver også Handelsfagskolen i Skåde, som er indrettet i det tidligere hotel Scanticon. Også på efterskole-området er Odder kommune godt dækket ind: Fire af landets 225 efterskoler befinder sig indenfor kommunegrænsen: Gylling Efterskole (med vægt på læsesvage elever), Eriksminde Efterskole (med stor vægt på kreativt arbejde), Hou Maritime Efterskole (med vægt på sejlads og idrætsliv) samt det nyeste skud på stammen: Rudehøj Efterskole i den nordlige del af Odder, en efterskole baseret på kristne værdier. Tre højskoler kan vi mønstre: Odder Højskole, Egmont Højskolen og Pensionisthøjskolen. Odder Højskole er grundlagt i 1889, Egmont Højskolen i Hou betegner sig selv som en almen højskole med plads til fysisk handicappede. Overalt på skolen er der tænkt på god tilgængelighed, ligesom skolen har planer om en avanceret svømmehal. Pensionisthøjskolen ligger særdeles smukt ud til vandet ved Rude Strand. Højskolerne fungerer tillige som kulturelle igangsættere og skaffer ofte store arrangementer til området. Med til skoleområdet hører naturligvis også, at der i Odder både findes et voksenuddannelsescenter (VUC), en daghøjskole og en produktionsskole. De mange skoler er naturligvis først og fremmest arbejdsplads for børn og unge, men de betyder samtidig, at der er over 900 stillinger på undervisningsområdet, og målt i forhold til landsgennemsnittet er det ganske højt. 14 Vestermarkskolen.

15 Ni drenge stiftede Hysten Eventforening Jeg er nok den, der trækker det store læs, men uden de andre kunne jeg ikke meget, forklarer Hüseyin Özkan, også kendt som Hys. Sammen med otte andre drenge har han stiftet Hysten Eventforening, og han er nu foreningens formand. Vi er ni drenge, som har kendt hinanden i mange år fra fodbold og skolen, og vi kender alle sammen hele byen, men vi syntes, der manglede noget for unge i Odder, forklarer Hys, der selv er årgang Det satte drengene sig for at gøre noget ved, og foreløbig er det blevet til tre mindre musikfestivaler samt et par stand-up shows. Og flere events er i vente. Hysten Eventforening har nu over 50 medlemmer og har planer om gratis koncerter, herrefrokoster og nye stand-up shows. Arrangementerne skal skabe hygge og sammenhold, og de skal både være for unge og gamle, lyder ambitionen. Hüseyin Özkans bedsteforældre kom til Odder fra Tyrkiet for at arbejde på det daværende slagteri. Siden fulgte også hans forældre. Hys er nu speditørelev hos Maersk i Århus, men sideløbende har han også vikarjob, og han har ofte arbejdsuger på timer hvortil så kommer det frivillige arbejde. Det giver ingen penge, men til gengæld gør det en masse mennesker glade, og det er det hele værd, mener Hüseyin Özkan, der også synes, han får rigtig god hjælp fra kommunen, når et arrangement skal afvikles. Vi har en rigtig god dialog med brandvæsenet, driftscentret og alle andre. Det har bare været super. Tunø festival Lige siden 1987 har Tunø fire dage hver sommer været rammen om en populær festival med musik fra hele verden, folk fra hele Danmark og mad fra alverdens kødgryder, som der står på Tunø Festivalens hjemmeside. Der er altid rift om billetterne til festivalen, så man skal være tidligt ude. Tunø-festivalen mangedobler øens indbyggertal, når den afvikles lige omkring midsommer. Foto: Per Vinther. 15

16 Naturen natur - lige uden for døren Fjorde, øer, skovklædte bakker og lange strande. Jo, naturen har været gavmild ved Odder Kommune, som på sine 225 kvadratkilometer rummer næsten alle landskabstyper. Selv nogle små stumper hede har vi, om end de er i fare for at gro til. Større søer har vi ikke så mange af, men til gengæld kan kommunen mønstre over 300 små vandhuller, og flere er på vej, fordi mange lodsejere ønsker at etablere søer eller genoprette nogle af de forsvundne. Mange tilflyttere og turister bliver glædeligt overrasket over de store fredninger i kommunens sydvestlige del. Her findes et dramatisk bakkelandskab og masser af skov. Den største er Sondrup Plantage, og den er faktisk en typisk hedeplantage med masser af gran og fyr, noget man normalt skal til Vestjylland for at finde. Plantagen blev anlagt, fordi jorden er mager og dermed ikke så egnet til landbrug det landbrug, som ellers præger størstedelen af kommunen. Små biveje og et omfattende netværk af stier gør det muligt at drage på opdagelse i det fredede og meget varierede område, og skulle der en sjælden gang falde sne nok, er bakkerne velegnede til skiløb. Flere steder er der markante udsigtshøje. På den ene af dem, Trustrup Udsigtshøje, udførte kommunen, Skov- og Naturstyrelsen og en række frivillige fra Danmarks Naturfredningsforening for nylig et stykke meget konkret naturpleje, da de fjernede en masse gyvel, der var ved at få området til at skifte karakter. Mod nord er Odder Kommune afgrænset af Norsminde Fjord, og mod syd finder man Horsens Fjord. Begge fjorde er særdeles vigtige fuglelokaliteter, og de er derfor udpeget som særlige beskyttelsesområder. Fjordene er lavvandede, og de tjener som spisekammer for både ynglefugle og trækgæster. SFO på tur til stranden. Cykelrute. Værd at vide: Odder Kommune rummer flere store godser. De har præget hele egnens historie, og de præger stadig landskaberne. De største er Gyllingnæs, Åkjær, Rodsteenseje og Rathlousdal. Over flere af kommunens strande vajer det blå flag som tegn på, at badevandet er i orden og at der er godt styr på toiletforhold og rengøring. I øvrigt blev Saksild Strand for nogle år siden kåret som en af de mest børnevenlige strande i Danmark. Der findes en række gårdbutikker i kommunen. De byder på alt fra økologiske rodfrugter til friskbagt brød, gedekød og æblemost. 16

17 Fra storbyen til randlev Jo, det har da været noget af en omvæltning, erkender Sidsel og Jesper Ambrosius Østergaard. Men absolut en omvæltning af de bedre! I august 2007 flyttede de og deres to børn, Julius og Olivia, fra en forholdsvis lille lejlighed i en etageejendom i Valby i København til et pænt stort hus i Neder Randlev cirka fire kilometer fra Odder. Inden havde de set på en masse huse i Østjylland, men valget faldt på Randlev, og det har de ikke fortrudt: - Vi glædede os til at være en del af et lille lokalsamfund, og folk kom og ønskede os velkommen. Men man skal selvfølgelig også selv gøre noget for at blive en del af lokalsamfundet, siger Sidsel og Jesper og det er de blevet. Jesper er bl.a. medlem af Randlev Børnehaves bestyrelse, og Sidsel er medlem af den lokale borgerforenings bestyrelse, ligesom hun har været med til at starte en læseklub. De er positivt overrasket over den høje aktivitet i Borgerforeningen og den store opbakning. F.eks. deltog 66 børn og voksne i en skovtur. Der er hjerte bag Julius og Olivia var henholdsvis seks og tre år, da familien flyttede. Og til deres store glæde opdagede de, at der var masser af børn i nabolaget. Mange af dem går de i klasse eller børnehave med, og afstandene er, så man sagtens kan cykle. - Vi var faktisk vant til større afstande i København, forklarer Jesper. Han er selvstændig og har etableret virksomheden Madhimlen, der primært rådgiver virksomhedskantiner, men også klarer catering. Sidsel arbejder med salg, formgivning og markedsføring i tekstilbranchen. Noget af det, de faldt for i Odderområdet, er de mange gårdbutikker, gallerier, små restauranter og frugtplantager. Men også Den Økologiske Have og Biffen er de glade for begge steder kan man mærke, at der er hjerte bag, som de siger. At både Horsens og Århus med deres mange kulturtilbud er inden for rækkevidde, er også noget, de nyder. Sidsel og Jesper Østergaard finder det spændende, at Odder Kommune som en af de første har fået en måltidspolitik, der bl.a. skal mindske børns forbrug af sukker. Politikken falder fint i tråd med familiens egen, og børnene trives i det hele taget rigtig godt. Julius og Olivia leger f.eks. langt mere udendørs nu - de har kronisk røde kinder, som Sidsel Østergaard udtrykker det. Hun og Jesper mindes også en af de første aftener efter flytningen. Den dengang 6-årige Julius fik pludselig øje på nattehimlen og udbrød: Nej, hvor er der mange stjerner i Jylland!. Julius og Olivia er tit med til at lave mad i dag sammen med deres far, Jesper Østergaard. Foto: Lars Aarø/Fokus 17

18 Fortiden Vi bor midt i historien Det er bestemt ikke kun os nutidsmennesker, der sætter pris på Odder-området. Faktisk har området været populært i årtusinder, og langs kysterne er der bl.a. fundet bopladser, der er op mod 7500 år gamle. Kystbopladser var der især mange af omkring Norsminde Fjord, omkring Alrø og ved udmundingen af Horsens Fjord. Nogle af bopladserne ligger i dag under vand, for dele af området har sænket sig, mens andet tværtimod ligger højere nu end i stenalderen. Også fra vikingetiden er der fundet væsentlige spor. Nær Over Randlev har arkæologerne således afdækket en af landets største vikingegravpladser. Udgravningerne har fundet sted i flere omgange, senest i 2008, og arkæologerne har efterhånden fundet 104 grave med flere velbevarede skeletter. Desuden er der fundet spor efter 10 langhuse, der hver især har været omkring 20 meter lange og 5-6 meter brede. Fund af grubehuse viser, at landsbyen også har rummet værksteder. Talrige smykker af både sølv og forgyldt bronze viser, at der har været tale om et blomstrende og ganske velstående landsbysamfund. At arkæologerne begyndte at interessere sig for området, skyldes et fund i 1932, da der på en mark blev fundet en skat bestående af 237 sølvmønter, hvoraf langt de fleste var arabiske. I 1962 blev der fundet et bronzesmykke på en mark 300 meter fra det store møntfund, og så begyndte det arkæologiske gravearbejde. Nogle af fundene kan nu ses på Moesgaard Museum, hvor man i museumsbutikken også kan købe kopi af fire af de smykker, der er fundet i Over Randlev. 18

19 I Smederup syd for Odder begyndte man under 2. verdenskrig at grave tørv i mosen, og i 1942 blev der midt i de opgravede tørv fundet en stor mængde bronzeringe samt resterne af en brønd, bygget af egeplanker. I alt blev der fundet omkring 400 bronzeringe, og det gør Smederupfundet til et af de mest omfattende metalfund, der kendes fra den tidlige jernalder her i landet. Så sent som i 2008 dukkede der yderligere et par ringe op, da arkæolog Jens Jeppesen fra Moesgaard Museum i de lokale medier bad folk kikke i deres gemmer. Værd at vide: Lokalhistoriske arkiver Der findes flere lokale, historiske arkiver i Odder Kommune. Det største er Odder Lokalhistoriske Arkiv, som har til huse i Villa Carina midt i Odder. Bag villaen er astronomen Torvald Køhls gamle observatorium ved at blive restaureret. Arkivet blev stiftet i 1943 og yder en omfattende service, bl.a. til slægtsforskere. Arkivet afholder jævnligt offentlige arrangementer. Museet ved Mølledammen I smukke omgivelser ved Odder Å og Mølledammen finder man Odder Museum, hvis bygninger ligger spredt over et større, grønt område. Den centrale bygning er den gamle Odder Vand & Dampmølle, og store dele af møllen er stadig intakt. Museet har bl.a. en enestående samling af jagtvåben og Nordeuropas ældste brændevinssæt. Museet er et af de lokale, kulturelle kraftcentre, og fra Museet udgår mange aktiviteter, f.eks. kajakture eller sejlture i en gammel ålekvase. 19

20 måske er det også Værd at vide: At mange bil- og indboforsikringer er billigere i Odder. Det skyldes, at forsikringsselskaberne i deres tariffer deler landet op i store byer, provinsbyer og øvrige land. Nogle bruger postnumrene til opdelingen af landet, men Odder regnes som hovedregel med til det øvrige land. Og det kan betyde klækkelige besparelser, især for tilflyttere fra store byer. De lavere tariffer afspejler samtidig, at der faktisk er mindre risiko i Odder. At Odder by opvarmes af vand fra Studstrupværket. Selv om vandet transporteres næsten 50 kilometer, taber det kun nogle få grader undervejs. I flere oplandsbyer er der opført lokale fjernvarmeværker. Odder Brandstation i flammer. Foto fra Bryllupsskulpturen ved Mølledammen. At vandet i Odder-området er middelhårdt. Således har vandet fra Odder Vandværk har en hårdhed på 13,2. Hårdheden har betydning for, hvor meget vaskemiddel, du skal bruge. At der i november 2004 blev holdt en vejledende folkeafstemning om Odder Kommunes fremtid. 54 procent stemte for, at Odder fortsætter alene. Alternativerne var sammenlægning med kommunerne ved Horsens eller Århus Kommune. At Odder har en enkelt bybus. Den er til gengæld gratis at benytte. Bussen har tre ruter og kører alle hverdage. At Odder Avis omdeles gratis til alle husstande hver onsdag og er et af landets meste læste distriktsblade. 92 procent af kommunens indbyggere læser Odder Avis. 20 At Odder længe blev brugt som et mini-danmark, et spejlbillede af hele landet. Inden computerne overtog alle beregninger i forbindelse med valg og folkeafstemninger, valfartede sociologer, valgforskere og journalister til Odder. Byen var repræsentativ, og resultaterne fra Odder var en god strømpil for landsresultaterne.

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 2 Odder kommune Sammenlign. Gruppe Århus Amt Hele Landet Udskrivningsgrundlag pr. indbygger i 2006 119.818 123.374 116.444

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Formandens beretning 2004

Formandens beretning 2004 Årsberetning 2004 1 Formandens beretning 2004 Turistbureauet har igen haft et travlt år og hvad angår udlejning den bedste nogensinde af de ca. 210 feriehuse, som Turistbureauet formidler udlejningen af.

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Odder KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Odder KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Odder KOMMUNE Odder Kommune Visioner og servicemål for Odder Kommune Forbedret kollektiv trafik Odder Byråd vil sætte fokus på den kollektive trafik i kommunen Odder Kommune vil arbejde

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Oplevelser i Ringsted

Oplevelser i Ringsted Oplevelser i Ringsted Ringsted indbyder til en perfekt weekend og anderledes oplevelser i særklasse. Ringsted er en af Sjællands ældste købstæder og ligger i hjertet af Sjælland. Tag motorvejen og afkørsel

Læs mere

Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst

Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst -[forside]- -[overmenu]- Lejligheder og værelser Lejligheder og værelser Naturperlen er en hyggelig landejendom med en fantastisk udsigt over den

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET i skoleåret 2015-2016 Information til alle skoler - marts 2015 INDLEDNING Dette hæfte giver en række aktuelle informationer om mulighederne for at bruge Vingsted Historiske

Læs mere

+ + + 10.000 kr. extra hver måned!

+ + + 10.000 kr. extra hver måned! + + + 10.000 kr. extra hver måned! LÆS MERE OM NÆSTE VIP-TUR PÅ MARIAGERFJORD.COM 2 Har du brug for at vide mere om vores dejlige områder i Mariagerfjord eller næste VIP-tur? Så kontakt os gerne: Erhvervsdirektør

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Badevandsprofil for badestrande i Odder Kommune

Badevandsprofil for badestrande i Odder Kommune Badevandsprofil for badestrande i Odder Kommune FØLGENDE 5 BADERÅD BØR ALTID FØLGES: - Se efter om der er information, der fraråder badning. - Lad være med at bade, hvis vandet er uklart. Du skal kunne

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommune GRATIS OPLEVELSER TIL DIG DER FOR NYLIG ER FLYTTET TIL KOMMUNEN

Velkommen til Kolding Kommune GRATIS OPLEVELSER TIL DIG DER FOR NYLIG ER FLYTTET TIL KOMMUNEN Velkommen til Kolding Kommune GRATIS OPLEVELSER TIL DIG DER FOR NYLIG ER FLYTTET TIL KOMMUNEN Jørn Pedersen Borgmester Kære nye borger Velkommen til Kolding Kommune. Kolding er et godt sted at bo. Et sted,

Læs mere

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Grib chancen Flyt til Vorbasse Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Hvis du får chancen for at flytte til Vorbasse, skal du gribe den. «Billund er BØRNENES HOVEDSTAD og Vorbasse er derfor

Læs mere

Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d.

Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Privat forbrug Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923

Læs mere

Plads til alt og alle?

Plads til alt og alle? Se mere på: www.skanderborg.dk/pladstilaltogalle www.facebok.com/pladstilaltogalle Temamøde med Byrådet Den 19. marts 2015 Hvad er natur og miljøpolitikken? Natur Miljø Overfladevand Grundvand Skove Friluftsliv

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde.

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde. Frello i Varde By I anledning af Otto Frellos 90 års fødselsdag har Udviklingsrådet for Varde By samlet en række af de tanker og ideer som rådet arbejder med i relation til Frellos kunst. Grundlæggende

Læs mere

Hotel Valentin Star på Menorca. af Perhaps. 26. september 2014

Hotel Valentin Star på Menorca. af Perhaps. 26. september 2014 Hotel Valentin Star på Menorca af Perhaps 26. september 2014 Fra den 25. maj 2014 til den 8. juni 2014 gæstede vi Hotel Valentin Star i Cala n Bosch på Menorca. Hotellet har fire stjerner, og er et voksenhotel.

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

H39. Flensburg : Fleksibilitet. Midt i byen - en ny kontorgeneration

H39. Flensburg : Fleksibilitet. Midt i byen - en ny kontorgeneration H39 Flensburg : Fleksibilitet Midt i byen - en ny kontorgeneration Mojn - og hjertelig velkommen H39 præsenterer sig I fremtidens forretningscenter H39 finder firmaer fra alle brancher og af enhver størrelse

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

TØNDER KULTURUGE 2013

TØNDER KULTURUGE 2013 STØTTES AF: ECCO & TØNDER HANDELS- GYMNASIUM OG HANDELSSKOLE TØNDER KULTURUGE 2013 Lad dig inspirere Fordyb dig Bliv underholdt Prøv noget nyt Og ikke mindst - nyd det! KL. ÅBNING 2/11 HØJER - Kiers Gaard

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære get Cykelture - Ferie - Kanotur Kanotur - Velvære - Shopping - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Cykelture - Ferie - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Ferie

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Hundslund IF s historie

Hundslund IF s historie Foreningens start Gym Skytter HIF 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Foreningerne Hundslund IF s historie Hundslund Sogns Gymnastikforening - ca. 1916 Hundslund Sogns

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen 2010 Indhold Historie....................... 3-4 Lokal analyse 5 Hvad viser vores analyser 6 Indsatsområder 7 Vision og Strategi. 8 10 Afslutning 11

Læs mere

Hovedvejen 19, Avernakø By

Hovedvejen 19, Avernakø By Navn Laura Johanne Storm Adresse Hovedvejen 19, Avernakø By 5600 Faaborg E-mail laurajstorm@gmail.com Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller nej bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar

Læs mere

LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over

LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over Panoramaudsigt over vandet uanset om du er på værelset, i restauranten eller i konferenceafdelingen. Himmel og vand så langt øjet rækker.

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som KOMFORT KOMFORT AUDITORIUM DDANNELSE KONFERENCE DDANNELSE KOK GOUMET MØDELOKALER KOMFORT KOMFORT TEKNIK OVERNATNING ET ANDERLEDES KURSUSCENTER MED ATTRAKTIVE PRISER handelsfagskolen.dk VELKOMMEN KURSUS

Læs mere

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007.

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007. Vedvarende Energi 0 I 1997 blev Samsø udpeget til Vedvarende Energi 0. Samsøs areal anvendes, som vist i tabellen. Arealanvendelse på Samsø Areal i ha Byer, landsbyer, campingpladser m.m. 1715 Fredede

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Lejrskole hos Danhostel I Haderslev

Lejrskole hos Danhostel I Haderslev Lejrskole hos Danhostel I Haderslev Vælger Du at tage Din klasse med på lejrskole hos Danhostel I Haderslev har Du en række af muligheder for at sammensætte turen således at den passer netop til Jeres

Læs mere

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her PTU s feriehuse i Danmark Start ferieoplevelsen her Indhold PTU ønsker god ferie 03 Bagenkop, Sydlangeland 04 Thy, Nordvestjylland 08 Dueodde og Allinge, Bornholm 12 PTU s feriehuse i Danmark 3 PTU ønsker

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours i Kongernes Nordsjælland Det er ikke uden grund, at vi kalder Nordsjælland for Kongernes Nordsjælland. Her i det

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

S A M S Ø P Å C Y K E L

S A M S Ø P Å C Y K E L DREJEBOG FOR SAMSØ PÅ CYKEL 1 Målgruppen Målgruppen for Cykel på Samsø skal henvende sig til børnefamillien. Men udover børnefamilerne henvender materiealet også til unge og modne/ældre par der ønsker

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere