Velkommen til Odder Kommune - en guide til borgerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Odder Kommune - en guide til borgerne"

Transkript

1 Velkommen til Odder Kommune - en guide til borgerne

2 forord Velkommen til odder Kommune Formålet med denne brochure er at give dig et indtryk af den egn, du lige er flyttet til - eller måske overvejer at flytte til. Vi har udgivet brochuren efter ønske fra tidligere tilflyttere. Flere sagde, at de savnede information om Odder Kommune - ud over den information, man kan finde på nettet og i de lokale vejvisere. Det ønske håber vi hermed at komme i møde, for vi ønsker naturligvis, at du skal føle dig velkommen. At fremme bosætningen er netop en af de opgaver, vi i byrådet vægter meget højt. Eller som der står i kommunens udviklingspolitik: Odder skal gøres til et stadig bedre sted at bo, arbejde, handle og besøge. Vi ønsker vækst med kvalitet. Gennem de sidste ti år har Odder Kommune fået ca flere indbyggere det er en langt større tilvækst end de fleste andre kommuner i Århus-området har oplevet. I brochuren kan du blandt andet læse om egnens erhvervsliv, om boligforholdene, om naturen, alle skolerne og det kommunale serviceniveau. Desuden har vi medtaget en række mere kuriøse oplysninger. Alt sammen i håbet om, at du hurtigt vil føle dig til rette og godt informeret. Med venlig hilsen Odder Byråd Andre kommuner kan prale af motorveje, containerhavne og jernbaneknudepunkter. Det kan vi ikke. Odder har ingen motorveje, men masser af smukke landeveje og biveje. Og vi har en havn med færger til både Tunø og Samsø samt Oddergrisen, nærbanen som troligt forbinder Odder og Århus. Hertil kommer, ikke at forglemme, en smuk natur, 42 kilometer kyst, en god og overskuelig handelsby, et højt serviceniveau og et frodigt forenings- og kulturliv, som vi gerne deler med de mange, der vælger at flytte til Odder Kommune. Mange tilflyttere tror, at Odder Kommune er en slags forstad til Århus. Det er vi ikke. Ganske vist arbejder mange uden for kommunen, men både byen og egnen har sit eget liv. Odder - lige i hjertet af Danmark, lyder det officielle turistlogan, og der er noget om snakken, for Danmarks geografiske tyngdepunkt ligger faktisk i Odder by, hvor det oven i købet er markeret i form af et egetræ. Dog skal det siges, at Bornholm er fraregnet - regnes øen i Østersøen med, rykker landets tyngdepunkt nemlig ud i Kattegat! Stort set alle landskabstyper er repræsenteret i Odder Kommune, hvor landbruget fylder godt, men specielt i den sydvestlige del af kommunen er der også store skove. Skovene dækker ca. 10 procent af kommunen, mens to tredjedele af kommunens areal er opdyrket. Odder-egnen har været beboet i over år, men selve Odder by er ikke særlig gammel, kun omkring 200 år. Byen er vokset op omkring møllerne langs Odder å. Dem har der været hele seks af, og en af dem indgår nu som en del af Odder Museum. Sådan fik byen sit navn Mange kalder byen Ådder. Dem om det. Skal det være rigtigt, udtales byens og kommunens navn som other på engelsk eller som flertal af ordet odde. For det er faktisk de odder, der blev dannet, hvor åerne løber sammen, der har givet byen navn. Også på byvåbnet mødes åerne. Navnet har altså ikke noget med de truede oddere at gøre. Men faktisk er der for nylig konstateret oddere i to af de lokale åer.

3 Værd at vide: Slusen ved Norsminde. Hundslund Kirke. Rent geografisk er Odder Kommune nærmest tvedelt. Odder Å og Norsminde Fjord ligger begge i den 20 kilometer lange tunneldal, der går fra Horsens Fjord i syd til Norsminde i nord. Efter istiden var vandstanden ca. 2,5 meter over den nuværende, og Norsminde Fjord og Odder Å var en meget benyttet vandvej helt op til 1600-tallet. Øst for dalen er landskabet ret fladt. Jorden er til gengæld noget af den bedste i Danmark - en meget bekvem muldjord. Længere inde i landet er jorden mere blandet, nogle steder endda sandet. Kirkerne ligger tæt i Odder Kommune. 13 landsbykirker kan vi mønstre på fastlandet, hvortil kommer Tunø kirke. I Odder er der tillige en valgmenighedskirke, en adventistkirke og en frimenighed. Endelig har Jehovas Vidner en af sine rigssale i byen. Hvis der på et tidspunkt kommer en bro over Kattegat, vil den højst sandsynlig gå i land tæt på Hou. Det vil give Odder Kommune en helt speciel placering og betyde anlæg af både motorvej og ny jernbane og dermed lynhurtige forbindelser til Sjælland. Krabbefangst. Norsminde Havn. 3

4 Erhvervslivet Det lever vi af Småt er godt. Det kunne være et passende slogan for Odders erhvervsliv, for der findes ingen store, dominerende virksomheder i området, og kun ganske få har mere end 100 ansatte. Til gengæld spænder de mange små virksomheder bredt. Næsten alle brancher er repræsenteret, og der er usædvanligt mange iværksættere i kommunen. Der etableres nye virksomheder om året, og de har vel at mærke en høj overlevelsesrate, for efter tre år eksisterer tre fjerdedele af dem fortsat. Det er et pænt stykke over gennemsnittet i Region Midtjylland. En ny tendens er etableringen af erhvervshuse huse, hvor mindre virksomheder går sammen om en række fælles faciliteter. Der findes nu ni af disse erhvervshuse. Nogle af dem er rene kontorhuse, mens andre omfatter produktion og værksteder. Service, engroshandel, detailhandel og undervisning er de felter, hvor udviklingen især sker. Det er ingen hemmelighed, at Odder fik lidt af et knæk, da politikerne i det daværende Århus Amt besluttede at lukke Odder Centralsygehus. Sammen med lukningen forsvandt 500 arbejdspladser, men det tab er nu indhentet igen, og alt i alt er der over 8000 arbejdspladser i kommunen. Arbejdsløsheden i Odder har længe ligget lidt under landsgennemsnittet. Om den tendens fortsætter, er naturligvis svært at forudse. Oplandet mønstrer et par store virksomheder, men ellers er det i Odders industrikvarter, man finder det meste samlet. Cirka 1500 mennesker arbejder her. Kvarteret er stille og roligt vokset op ad bakkerne nord for byen, og industrikvarteret ligger godt - så godt, at man i dag nok havde valgt at placere boliger i området. Skoven er nabo, og fra den øverste del af industrikvarteret er der en flot udsigt ned over Århusbugten. Et nyt industrikvarter er ved at vokse frem langs Rude Havvej i den nordlige del af Odder. Her er det stadig muligt at købe erhvervsjord til en meget favorabel pris. Arbejdspladser i Odder Kommune 1997 Landbrug, fiskeri m.v. 694 Fremstillingsvirksomhed 1529 Energi- og vandforsyning 119 Bygge og anlæg 451 Handel, hotel, restauration 1337 Transport, post og tele 302 Finansiering, forretningsservice 538 Undervisning, tjenesteydelser 2705 Foreninger, kultur, renovation 320 Uoplyst 47 I ALT Mange pendlere Akkurat som i alle de øvrige kommuner omkring Århus, er der en livlig pendlertrafik til og fra Odder Kommune. Hver dag pendler ca mennesker til Odder. Hver dag pendler ca mennesker fra Odder. Værd at vide: På Gyllingnæs, langt fra de store veje, finder man en af landets stærkeste aktører i den grafiske branche. Det er Narayana Press, som er førende, når det gælder offset-trykning. Trykkeriet kombinerer klassisk offset-tryk med den nyeste teknologi, og flere af bøgerne fra Narayana Press har vundet priser. Virksomheden har cirka 120 medarbejdere. Odder Erhvervs- og Udviklingsråd er stiftet af kommunen og erhvervslivet i fællesskab. Rådet bistår bl.a. virksomheder, der ønsker at etablere sig i kommunen eller virksomheder, der mangler lokaler. Rådet har 210 medlemsvirksomheder og et sekretariat på Åbygade 10 i Odder. Telefon Se 4

5 2200 sommerhuse Odder er populær, også blandt turister. Der findes over 2200 sommerhuse i kommunen. Langt de fleste befinder sig nær kysten mellem Dyngby og Norsminde, men også på Tunø og nær dæmningen til Alrø er der mange sommerhuse. Hertil kommer fire campingpladser og en teltplads på Tunø. I Hou findes Hou Søsportscenter med bl.a. 11 feriehuse egnede til bevægelseshandicappede. Færgetrafikken til og fra Tunø og Samsø betyder blandt andet, at mange cykelturister kommer til egnen. I sommerperioden sejler en lille cykelfærge fra Alrø og tværs over Horsens Fjord. En stigende del af sommerhusene udlejes, og tælles der nationaliteter, så er det flest danskere, tyskere, nordmænd og hollændere, der lejer husene. Strandene er nogle af landets bedste, og Blå Flag sikrer, at kvaliteten er i orden. Kysten er kommunens største aktiv, når det gælder turisme, men også guidede ture til Tunø er blevet et stort hit, ligesom rigtig mange turister deltager i det, der kaldes Træfpunkt. Det kan fx være madlavning over bål i Den Økologiske Have. At strække turistsæsonen er noget af det, Visit Odder arbejder målrettet på. Særlige tilbud til lystfiskere og golfspillere er nogle af de midler, der skal bruges. Værd at vide: Gæster og tilflyttere bemærker ofte, at der bor usædvanlig mange kunstnere og kunsthåndværkere i Odder-området. Og der er noget om snakken, for noget af forklaringen er uden tvivl, at hvor kunstnere er, kommer kunstnere til. Mange af kunstnerne eller kunsthåndværkerne kan i øvrigt besøges - spørg VisitOdder ved Banegården i Odder. Som noget nyt har Odder fået et årligt kunsthåndværkermarked. VisitOdder, Banegårdsgade 3, tlf alle slags spørgsmål om turisme, og på hjemmesiden er der masser af information om området og aktuelle begivenheder. Kunstnermarked. 5

6 Boligliv At bo i Odder Der kan fortsat spares penge ved at købe hus i Odder Kommune, i hvert fald i forhold til prisniveauet i Århus. Det er en vigtig årsag til, at Odder i disse år får rigtig mange tilflyttere fra Århus. Især flytter mange unge familier til kommunen, og de lader sig ofte overbevise af mange aktiviteter og faciliteter i kommunen Besparelsen ved at etablere sig i Odder kan være ganske pæn, men den er naturligvis afhængig af ejendommens beliggenhed, for selv indenfor kommunens grænser er der store prisforskelle. I oplandet kan der fx ofte købes huse med en månedlig ydelse, der sagtens kan konkurrere med lejen for en lejlighed i Odder. Vær også opmærksom på, at ikke alene er husene generelt billigere. Også nogle af driftsomkostningerne er lavere end i de større byer det gælder fx ejendomsskatten og vandafledningsafgiften. Stor boligforening Private lejeboliger er der kun få af i Odder Kommune. Til gengæld er der mange almennyttige boliger, og på det område er AAB, Arbejdernes Andels Boligforening, ikke til at komme udenom. Boligforeningen råder over mere end 1200 lejligheder. Hovedparten er fordelt i 20 mindre afdelinger over hele Odder by - det betyder, at Odder ikke har nogen store beton-ghettoer. AAB råder over både lejligheder, rækkehuse, ældreboliger og boliger med særlig god tilgængelighed for handicappede. AAB har også boliger i Hou og Saxild, hvortil kommer, at der i Gylling og Hundslund både er ældreboliger og familieboliger. AAB har desuden stået for byggeriet af Åhusene, et bostøttetilbud til voksne handicappede. For at komme i betragtning til en lejlighed er det nødvendigt at være medlem af boligforeningen. Cirka 140 lejligheder bliver ledige i løbet af et år. Se i øvrigt Foruden de traditionelle boliger har Odder et enkelt bofællesskab, Vennepunktet. I Hou er der opført seniorboliger, private andelsboliger specielt tilpasset folk i den tredje alder. Odder kommune bestræber sig desuden på at byggemodne, så der hele tiden er grunde at købe. 6

7 Handelsbyen Odder Odder er en god og meget levende handelsby. Og det er ikke bare pral: Odder har flere butikker end mange andre byer på samme størrelse. I alt er der i Odder kommune omkring 160 forretningsdrivende, heraf langt de fleste i Odder by. Det gode handelsliv er der flere forklaringer på. En af dem er, at byen altid har haft tradition for handel og håndværk. Det har med tiden givet Odder et solidt opland: Folk fra både Højbjerg, Skåde, Tranbjerg, Mårslet, Solbjerg, Søvind, Beder, Malling og Samsø vælger ofte at købe ind i Odder. På dagligvareområdet er konkurrencen usædvanlig hård i Odder, hvor stort set alle de store aktører er repræsenteret. Det holder priserne nede, og de store dagligvarebutikker er samtidig med til at trække kunder til byen. I den nordlige del af Odder er der desuden opført en række forretninger med udvalgsvarer. De mange turister er også et stort plus for Odders handelsliv. Over 2200 sommerhuse og en stribe campingpladser betyder mange sommergæster. Selvfølgelig tager en del til Århus for at handle, men rigtig mange køber ind i området. Og det mærker de handlende: Mens juli i mange mindre byer er årets mest døde måned, så er juli blandt årets bedste måneder for butikkerne i Odder. Overskuelig by At det altid er til at finde en gratis parkeringsplads i Odder, tæller også til byens fordel. Mange opgiver at køre til Århus, fordi det er både besværligt og dyrt at parkere. I Odder er det kun ganske få steder, der er restriktioner. Over det meste af byen er parkeringen fri. Byens overskuelighed og et højt serviceniveau i butikkerne er også noget, der ofte fremhæves. Butikkerne ligger nogenlunde samlet, så det er muligt at spadsere rundt. På plussiden tæller det også, at Handelsfagskolen ligger i Odder. Næsten alle landets butikselever kommer på skole i byen, og det giver dynamik - Odders butikker bliver undertiden brugt, når nye ideer skal prøves af, ligesom flere af byens handlende er gæstelærere på skolen. Odders gågade er for nylig blevet renoveret. Det er sket som led i en større plan for Midtbyen, som i det hele taget får et løft i disse år. Hver onsdag er der torvehandel i Odder og det mærkes i form af ekstra mange mennesker i byen. Værd at vide: I Odder hedder handelsstandsforeningen Køb Odder. Den står bl.a. for Odder By Night og børnekræmmermarkeder. Odder kaldes undertiden for Danmarks største landsby - og der er noget om snakken, for selv om Odder har størrelsen til det, lykkedes det aldrig byen at opnå status som købstad, dengang den slags betød noget. 7

8 Kultur Et Odders biograf hedder Biffen, og den drives som en forening af frivillig arbejdskraft. Odder var en af de første byer i provinsen med egen biograf, og det er nu over 100 år siden de første film blev vist i byen. Men Biffen er en fuldt moderne biograf, og den er samtidig ramme om en masse kulturelle aktiviteter, ligesom Biffen har oprettet flere filmklubber. Også når det gælder teater, er der grøde i kulturlivet. Odderegnens Teaterforening skaffer store forestillinger til byen, og Odder Amatør Scene plejer ikke at være bleg for selv at sætte store forestillinger op. I oplandet lever traditionen med en årlig dilettantfrodigt kulturliv Det lyder måske lidt flot, men vi kan - uden at rødme - fastslå, at kulturlivet er frodigt i Odder Kommune. Og i fortsat vækst. Det gælder på alle områder - lad os starte med musikken: Odders musikskole er meget stor og meget aktiv. Og den har samtidig en stor, afledet effekt. Blandt andet er adskillige lokale bands udsprunget af musikskolen - det samme gælder Odder Garden. Odder Musikforening sørger sæsonen igennem for et alsidigt (og mest klassisk) koncert-program. De fleste koncerter finder sted på Odder Gymnasium, hvor den såkaldte Pyramidesal er velegnet til formålet. forestilling i forsamlingshuset i bedste velgående, hvortil kommer alle forestillingerne på skolerne. Odder Bibliotek er særdeles udadvendt og arrangerer alt fra forfatteraftener til værksteder og børneteater. Et par kunstforeninger står for flere årlige udstillinger, hvortil kommer udstillingerne på de lokale gallerier. Pakhuset, nabo til Banegården i Odder, er blevet ombygget til kulturhus og bruges flittigt. Pakhusets café drives af beboere fra Åhusene, et bostøttetilbud for voksne handicappede. Det er også i Pakhuset, man finder Frivilligcenter Odder, et servicecenter for de mange frivillige, sociale organisationer i kommunen. Café Pakhuset. Odder Bibliotek.. 8

9 Nogle af årets Traditioner De fleste byer i oplandet holder sommerfester. I Odder holdes der byfest i begyndelsen af august. Et kæmpestort kræmmermarked er fast indslag. Flere motionsløb afvikles i årets løb, heriblandt også Odderløbet. I Hou er havnefesten i juli et af årets højdepunkter. Hou har også sin egen kulturuge. I en stor del af oplandet holdes traditionen med at gå fastelavnssoldater fortsat i hævd. Midt på sommeren holdes der stort marked ved Hundslund. Mindst ét omrejsende cirkus besøger Odder i sommerhalvåret. I Den Økologiske Have holdes der stort marked i august. Næppe mange steder i landet er der så mange julestuer og julemarkeder som i Odder-området. Værd at vide: Motionsløb i Odder. På kan man finde opdaterede oplysninger om de mange kulturelle tilbud og arrangementer. Den Økologiske Have. 9

10 Sport Og sporten kort Jyllands største fodboldklub har hjemme i Odder. Odder IGF Fodbold har ca medlemmer, og den er samtidig et godt eksempel på, at interessen for sport og idræt er stor i Odder Kommune. Ikke færre end ca af kommunens borgere er på en eller anden måde med i Odder IGF, der har 15 aktive afdelinger og er paraply for næsten alle sportsgrene. Alle afdelinger er selvstændige med egen bestyrelse og økonomi. Den nyeste sportsgren under Odder IGF er kroket. Ud over fodbold er også svømning, håndbold og gymnastik store sportsgrene, og i sæsonen 2005/2006 blev Odder Håndbold kåret som årets bedste børnehåndboldklub i JHF kreds 5. Odders bedste håndboldherrer spiller i 1. division, og damerne i 2. division. Odder Cykelklub har gennem tiden gjort sig bemærket ved at fostre mange dygtige ryttere og ved at arrangere både danske og nordiske mesterskaber på de lokale landeveje. Til idrætsfaciliteterne i Odder by hører også et bowling-center, og ved centret ligger en bane, hvor man kan spille compact-golf, en blanding af golf og minigolf. I oplandet er der flere lokale idrætsforeninger. Her, som i Odder, udfolder en betydelig del af idrætslivet sig i og omkring hallerne. Der er haller i Hou, Ørting-Falling og Hundslund, men også skolerne og Odder Gymnasium bruges flittigt. Det samme gælder efterskolernes haller. En smuk og skovomkranset golfbane med 18 huller blev taget i brug i Golfklubben har cirka 1000 medlemmer. Halvmarathon i Odder. 10

11 Værd at vide:...og så til alle foreningerne Danskerne er glade for foreninger. Og vi skiller os bestemt ikke ud. Odder-området er præget af et hav af foreninger indenfor næsten ethvert felt. Vi har foreninger, der beskæftiger sig med alt fra fjerkræ, folkedans og frimærker til bridge og rollespil. I alt findes der ca. 220 aktive foreninger. På børneområdet er alle spejder- og ungdomskorps repræsenteret, og når det kommer til aftenskoler, kan vi også mønstre et stort udbud. Spektrum Odder Man tager to ældre idrætshaller og kobler dem sammen med en nybygget multihal og den kommunale musikskole. Resultatet er et kulturcenter kaldet Spektrum Odder. Centret rummer også mødelokaler, café og skydebane,og ud over idræt Spektrum Odder. Forårsstemning på Spektrum Odders tagterrasse. bliver Spektrum Odder brugt til møder, koncerter og konferencer og efterhånden også til teater. Ved Spektrum Odder er der store grønne områder med boldbaner, tennisbaner og plads til atletik. Også svømmehallen i Odder er en del af Spektrum Odder. Oplysninger om, hvem der er formænd for klubber og foreninger finder du på Oddernettet eller i de lokale vejvisere. Selv om Odder er en forholdsvis lille kommune, har vi fostret mange kendte sportsfolk. I de senere år har bl.a. håndbolden stået stærkt, og blandt de mest markante spillere kan nævnes landsholdets playmaker Thomas Mogensen. Men også roeren Juliane Elander og badmintonspilleren Jonas Rasmussen er blandt de, der har markeret sig. Begge deltog i OL i Beijing i 2008, og Juliane Elander arbejder på også at kvalificere sig til OL i Odders svømmehal gennemgik i 2003 en omfattende modernisering og blev samtidig udvidet med bl.a. vandrutsjebane og varmtvandsbassin. Svømmehallen finder man lige ved Parkvejens Skole i Odder. 11

12 Seværdigheder Norsminde Kysing Næs Balle Svorbæk Tvenstrup Assedrup Nølev Rude turist i din e Rude Strand Torrild Snærild Saksild Strand ODDER Røth Saksild Fillerup Bjerager Dyngby Strand Neder Randlev Dyngby Ondrup Over Randlev Boulstrup Tunˉ By Hadrup Oldrup Hølken Hølken Strand Ørting Halling Spøttrup Spøttrup Strand Gosmer Hov Strand Hundslund Hov Færge til Tunø Torup Svinballe Trustrup Sondrup Ølstrup Amstrup Falling Lerdrup Fensten Gylling Sæby Færge til Samsˉ Odder-området har meget at byde på. Overbevis dig selv ved at lege turist i din egen kommune - her er en stribe forslag til steder, der er værd at se: Sondrup strand ALRØ Alrø By Alrø Sund VisitOdder har udgivet foldere om bl.a. Gyllingnæs og naturstien på den nedlagte jernbane mellem Odder og Horsens, ligesom bureauet har udgivet kort med forslag til cykelture i Odderområdet. Odder Museum udgav i 2004 bogen Mit Odder min egn den indeholder grundige beskrivelser af egnen og dens historie 12 Helligkilden Kilden, der ligger lige ud til vejen mellem Odder og Skanderborg, kaldtes i gammel tid også Othilias kilde. Den blev især søgt i sankthans-natten, hvor dens vand skulle virke særligt helbredende. Man ser jævnligt folk hente vand fra kilden. Bjørnegrotten Lige vest for godset Rathlousdal ligger en vaskeægte, om end noget forfalden, bjørnegrotte i skoven. Grotten har huset adskillige russiske bjørne, da parken omkring Rathlousdal i sin tid var et yndet udflugtsmål. Den Økologiske Have Haven ligger lige øst for Odder og er Nordens største, økologiske demonstrationshave. Dens formål er at sprede viden om økologisk havebrug, men her er også café, et stort væksthus samt dyrehold og legeplads. Nær haven plantede 700 skolebørn for en del år siden en hel lille skov. Meget mere om Haven på Hjertestien i Odder I Odder by har Hjerteforeningen markeret en hjertesti. Den følger stort set åen og giver et godt indtryk af byen. Stien er opdelt i to sløjfer, der tilsammen er ca. 5,6 km lange. Naturstien En del af den nedlagte jernbane mellem Odder og Horsens fungerer nu som natursti. Stien går flere steder højt hævet over det omgivende landskab. Randlev Præstegård Digteren St. St. Blicher tilbragte det meste af sin ungdomstid i Randlev Præstegård. Opdæmmede søer Mellem Sondrup og Sondrup Strand snor den smalle vej sig gennem et bakkelandskab. Cirka en kilometer syd for Sondrup findes en lille p-plads på vejens østside. Herfra udgår flere stier, bl.a. kan man gå rundt om tre små, opdæmmede søer. Sondrup Strand Oprindeligt et fiskerleje, nu et lille samfund på kanten af Horsens Fjord. Folketinget og Snapstinget er navnet på to populære bænke ved slæbestedet. Sondrup Bakker På nordsiden af Horsens Fjord blev et meget stort område fredet i Landskabet er bakket og afvekslende, og der er et omfattende net af mærkede stier. Fra den 63 meter høje Blakshøj er der en storslået udsigt.

13 gen kommune Uldrupgård Ved foden af Uldrup Bakker ligger den fredede Uldrupgård, som for nogle år siden blev gennemrestaureret. Byggestilen er helt speciel. Gården er fra begyndelsen af 1800-tallet og blev brugt i fåreavlen. Uldrupgård tilhører det nærliggende Åkjær gods. Vindsurfernes vig Amstrup Red er lavvandet, men vestenvinden har frit spil. Det har gjort vigen til et yndet sted for vindsurfere. De kommer langvejs fra og surfer næsten året rundt her. Dampskibsbroen Det føles næsten som verdens ende, når man kommer frem til den gamle dampskibsbro på den sydvestlige spids af Alrø. I sommermånederne kan man herfra tage en lille cykelfærge til Snaptun på sydsiden af Horsens Fjord. Dæmningen til Alrø. Gyllingnæs En vandretur rundt om Gyllingnæs byder blandt andet på flotte skovbryn af egetræer helt ned til vandet. Gylling Mølle Efter ihærdigt forarbejde har den markante mølle, der ligger midt i Gylling, fået sine vinger op igen. Udsigtshøjene i Trustrup Fra højene er der et flot syn ud over hele området ved Horsens Fjord. Mærkede stier fører fra højene rundt i det fredede område. Bjørnkjær-ruinen Nær Hou, men ret godt skjult, findes ruinerne af borgen Bjørnkjær, som har været beboet af den fredløse Marsk Stig. Stampmølledalen Et lille stykke bynatur omkring den gamle vandmølle i den nordlige del af Odder. Dalen er fredet, og bygningerne er hjemsted for nogle af Odders grønne foreninger. Stampmøllebækken slynger sig mellem stejle skråninger i skoven vest for Stampmøllen. Hou Hyggeligt havnemiljø. Fra trafikhavnen er der færger til Tunø og Samsø. Byens lystbådehavn er udvidet flere gange. Gode badestrande Mellem Hou og Norsminde findes nogle af landets bedste og mest børnevenlige strande. Vandet er i orden, og strandene opfylder kravene til de blå flag. Norsminde Norsminde Fjord er naturreservat med rigt fugleliv. I træktiden kan der være op til rastende fugle. Norsminde Havn er i dag domineret af fritidssejlere, og sluseportene skal beskytte markerne omkring fjorden, når der er højvande i Århusbugten. Tunø set fra luften. Norsminde gl. Kro er udbygget i adskillige omgange, kroen har rødder helt tilbage til Alleen ved Rathlousdal Den fredede lindetræs-allé, der er Odders indfaldsvej mod vest, er en af landets mest markante. De fleste af træerne er fra 1830, og mange er svage. Byrådet har derfor vedtaget, at Alléen skal fornyes. Ålstrup Den lille landsby har usædvanligt mange velbevarede gårde. Havmøller Ved Tunø Knob står en af verdens første vindmølleparker til havs. Møllerne ses tydeligt fra land i klart vejr. Møllerne producerer mere strøm, end man regnede med ved projekteringen. Tunø Øens natur er særpræget, og langt det meste af Tunø er fredet. Øen har omkring 110 indbyggere, og der er færgeforbindelse fra Hou. Blandt seværdighederne er øens kirke, hvis tårn samtidig fungerer som fyrtårn. En meget varieret og ca. syv kilometer lang vandresti følger øens kyst hele vejen rundt. 13

14 skoler skolerne ligger tæt Odder Kommune er godt dækket ind, når det gælder skoler. Der er folkeskoler i Hou, Gylling, Hundslund, Ørting-Falling, Randlev-Bjerager og Saxild-Nølev. Hertil kommer - ikke at forglemme - Tunø Skole, som ligefrem har været i Guinness rekordbog. Tunø Skole var på et tidspunkt landets mindste, for i skoleåret 1996/97 gik der blot én elev i skolen! Tunø Skole er i øvrigt nu en del af Hou Skole. Byrådet har vedtaget en langsigtet renoveringsplan for alle kommuneskolerne og vedtog i 2003 at bevare skolerne i oplandet. Alle skolerne i oplandet har 6. klasse som øverste klassetrin. Fra og med 7. klasse foregår skolegangen i Odder, hvor der for nylig også er indviet et center for kommunens 10. klasser. Odder by rummer fem skoler - tre folkeskoler (Parkvejens Skole, Skovbakkeskolen og den relativt nye Vestermarkskolen) samt to private skoler (Rathlouskolen og Odder Lille Friskole). Odder har en meget aktiv ungdomsskole. Cirka 800 unge i alderen år benytter sig af Ungdomsskolens tilbud, hvortil kommer juniorklubber i en række byer. Odder Gymnasium har omkring 400 elever og har de seneste år haft så stor tilgang, at det nu bliver udvidet elever på et år Handelsgymnasium og HF må Odder dele med Skanderborg, og begge dele finder man i Skanderborg. Til gengæld er Odder hjemsted for Handelsfagskolen, skole for special-detailhandlen. Med over 7000 elever om året sætter skolen sit præg på byen en stor del af landets butiksansatte har taget en del af deres uddannelse i Odder. Hertil kommer et meget stort antal efteruddannelses-kurser. Handelsfagskolen har været i stærk vækst og driver også Handelsfagskolen i Skåde, som er indrettet i det tidligere hotel Scanticon. Også på efterskole-området er Odder kommune godt dækket ind: Fire af landets 225 efterskoler befinder sig indenfor kommunegrænsen: Gylling Efterskole (med vægt på læsesvage elever), Eriksminde Efterskole (med stor vægt på kreativt arbejde), Hou Maritime Efterskole (med vægt på sejlads og idrætsliv) samt det nyeste skud på stammen: Rudehøj Efterskole i den nordlige del af Odder, en efterskole baseret på kristne værdier. Tre højskoler kan vi mønstre: Odder Højskole, Egmont Højskolen og Pensionisthøjskolen. Odder Højskole er grundlagt i 1889, Egmont Højskolen i Hou betegner sig selv som en almen højskole med plads til fysisk handicappede. Overalt på skolen er der tænkt på god tilgængelighed, ligesom skolen har planer om en avanceret svømmehal. Pensionisthøjskolen ligger særdeles smukt ud til vandet ved Rude Strand. Højskolerne fungerer tillige som kulturelle igangsættere og skaffer ofte store arrangementer til området. Med til skoleområdet hører naturligvis også, at der i Odder både findes et voksenuddannelsescenter (VUC), en daghøjskole og en produktionsskole. De mange skoler er naturligvis først og fremmest arbejdsplads for børn og unge, men de betyder samtidig, at der er over 900 stillinger på undervisningsområdet, og målt i forhold til landsgennemsnittet er det ganske højt. 14 Vestermarkskolen.

15 Ni drenge stiftede Hysten Eventforening Jeg er nok den, der trækker det store læs, men uden de andre kunne jeg ikke meget, forklarer Hüseyin Özkan, også kendt som Hys. Sammen med otte andre drenge har han stiftet Hysten Eventforening, og han er nu foreningens formand. Vi er ni drenge, som har kendt hinanden i mange år fra fodbold og skolen, og vi kender alle sammen hele byen, men vi syntes, der manglede noget for unge i Odder, forklarer Hys, der selv er årgang Det satte drengene sig for at gøre noget ved, og foreløbig er det blevet til tre mindre musikfestivaler samt et par stand-up shows. Og flere events er i vente. Hysten Eventforening har nu over 50 medlemmer og har planer om gratis koncerter, herrefrokoster og nye stand-up shows. Arrangementerne skal skabe hygge og sammenhold, og de skal både være for unge og gamle, lyder ambitionen. Hüseyin Özkans bedsteforældre kom til Odder fra Tyrkiet for at arbejde på det daværende slagteri. Siden fulgte også hans forældre. Hys er nu speditørelev hos Maersk i Århus, men sideløbende har han også vikarjob, og han har ofte arbejdsuger på timer hvortil så kommer det frivillige arbejde. Det giver ingen penge, men til gengæld gør det en masse mennesker glade, og det er det hele værd, mener Hüseyin Özkan, der også synes, han får rigtig god hjælp fra kommunen, når et arrangement skal afvikles. Vi har en rigtig god dialog med brandvæsenet, driftscentret og alle andre. Det har bare været super. Tunø festival Lige siden 1987 har Tunø fire dage hver sommer været rammen om en populær festival med musik fra hele verden, folk fra hele Danmark og mad fra alverdens kødgryder, som der står på Tunø Festivalens hjemmeside. Der er altid rift om billetterne til festivalen, så man skal være tidligt ude. Tunø-festivalen mangedobler øens indbyggertal, når den afvikles lige omkring midsommer. Foto: Per Vinther. 15

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

Velkommen til lokalsamfundene i Tønder Kommune - vi har tilbud og aktiviteter for alle!

Velkommen til lokalsamfundene i Tønder Kommune - vi har tilbud og aktiviteter for alle! Velkommen til lokalsamfundene i Tønder Kommune - vi har tilbud og aktiviteter for alle! Velkommen Velkommen til lokalsamfundene i Tønder Kommune! Du sidder nu med en velkomstfolder, der er lavet af Tønder

Læs mere

LEJRE LIVET. 18 bud på Lejre. for

LEJRE LIVET. 18 bud på Lejre. for LEJRE LIVET for 18 bud på Lejre LEJRE LIVET for Interviews produceret i fra august 2014 til april 2015 Redaktion og fotografi: Palle Bruselius 18 bud på Lejre Som en del af Lejre Kommunes kampagne LEJ-

Læs mere

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR Forord Landdistriktsrådet - også kaldet LDR - så dagens lys som et resultat af arbejdet i 2008 med udviklingsplaner for de enkelte landsbyer. Den nye Ikast-Brande Kommune kom til at bestå af ikke mindre

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Så er der gang i væksten i Holbæk Kommune

Så er der gang i væksten i Holbæk Kommune Nr. 17 marts 2012 Prismodtager er allerede i gang med nye projekter... Krisen er det rigtige afsæt for et nyt center... Holbæk solgt til jyderne... Samarbejde mellem konkurrenter... Jagten på uniqueness...

Læs mere

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder.

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Tæt dialog sikrer de lokale. virksomheder bedre vilkår

Tæt dialog sikrer de lokale. virksomheder bedre vilkår Nr. 26 - juni 2014 Paradis ligger på Gammel Havn i Holbæk Lokale råvarer er sund fornuft En ledestjerne for oplevelser og læring Erhvervsfolk rystet sammen på vej ned gennem Europa Skarp debattør har fået

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING OM PLANEN OM PLANEN En temaplan er en del af kommuneplanen. Med ændringer i planloven åbnedes der mulighed for at koncentrere revisionen

Læs mere

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010 MERE BORNHOLM til flere mennesker MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM

Læs mere

Nordals Ferieresort. en del af Nordals Natur- og Oplevelsespark

Nordals Ferieresort. en del af Nordals Natur- og Oplevelsespark Nordals Ferieresort en del af Nordals Natur- og Oplevelsespark 2 Indhold 1. Beskrivelse af forsøget (ansøgningsskema punkt 7)... Side 5 2. Tidsplan (ansøgningsskema punkt 8)... Side 31 3. Forventede afledte

Læs mere

december 2014 // nr. 6 Aarhus kommune Tema: Mand dig op mand

december 2014 // nr. 6 Aarhus kommune Tema: Mand dig op mand december 2014 // nr. 6 Aarhus kommune Tema: Mand dig op mand Hjemmeplejen aarhus Kommune altid I nærheden Hjemmeplejen aarhus Kommune tilbyder kompetent og omsorgsfuld hjælp. På dine præmisser. Vi holder

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

TEMA: Udkantsdanmark og de mange muligheder

TEMA: Udkantsdanmark og de mange muligheder TEMA: Udkantsdanmark og de mange muligheder Stoltheden og optimismen tilbage i yderområderne Af indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder Motorvej er den sikreste vej væk fra evig udkant Af journalist

Læs mere

FLYT dig! Tag smutvejen til Sydfyn. og få skub i karrieren, højt til himlen og tid til familien. Job Karriere Familieliv Fritid

FLYT dig! Tag smutvejen til Sydfyn. og få skub i karrieren, højt til himlen og tid til familien. Job Karriere Familieliv Fritid FLYT dig! Job Karriere Familieliv Fritid Tag smutvejen til Sydfyn og få skub i karrieren, højt til himlen og tid til familien Joan Ørting elsker sit nye liv på Langeland International virksomhed på udkig

Læs mere

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG 2 Trekantområdet består af seks kommuner med hver vores identitet. Vi står sammen om at skabe en fremtid på et fælles

Læs mere

10. ÅRGANG SEPTEMBER 2005

10. ÅRGANG SEPTEMBER 2005 Informationsavisen NR. 3 10. ÅRGANG SEPTEMBER 2005 I Sabro har man i flere år kæmpet for at få gadekæret til at holde vand, og anstrengelserne synes ikke at være forgæves. På bænken ved byens åndehul kan

Læs mere

Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro. Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro

Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro. Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro INDLEDNING I sensommeren 2014 satte Distriktsudvalget et pilotprojekt med landsbyplaner i gang. Udvalget

Læs mere

MARKEDSLEDER I BIRKERØD

MARKEDSLEDER I BIRKERØD RHVERVSINFO Erhvervsmagasin fra Rudersdal Kommune no 1 / 2015 MARKEDSLEDER I BIRKERØD Tyskejet familie-virksomhed styrer sin nordiske salgsorganisation fra Birkerød s 4-7 Mere fokus på energi og ressourcer

Læs mere

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding INDHOLD Indledning 3 BYEN i dag o karakteristiske træk 4 o byens liv 5 o planlægning 5 o Nationalpark Skjern Å 5 o Kort over byen

Læs mere

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

hals Sommeravis Så blev der for alvor dækket Historien om hunden Læs side 10 De går efter det gode liv Læs side 16-17

hals Sommeravis Så blev der for alvor dækket Historien om hunden Læs side 10 De går efter det gode liv Læs side 16-17 LOplevelser og information til hele sommeren 2009 NR. 01 Sommeren 2009 ÅRGANG 1 hals Sommeravis gem avisen Så blev der for Historien om hunden Læs side 10 alvor dækket op i Lohals I år kan besøgende vælge

Læs mere

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby Nørre Aaby: Rammen om et centralt og trygt sted at bo, drive virksomhed, arbejde og udfolde sig på mange vigtige måder i hverdagslivet en del af Middelfart Kommune U

Læs mere

Udviklingsplan 2010 Gislev Lokalråd

Udviklingsplan 2010 Gislev Lokalråd Udviklingsplan 2010 Gislev Lokalråd Udgiver: Gislev Lokalråd Redaktion og tekst: Ebbe Andersen Finn Hviid Ove Møller Tekst Gislev Kirke: Mette Sauerberg Kilder: Beboere i Gislev Sogn Virksomheder i Gislev

Læs mere

Rekordåret 2012. Tilmeld dig nyhedsbrevet og del viden og vækst med dine medarbejdere. Se mere på www.heforum.dk

Rekordåret 2012. Tilmeld dig nyhedsbrevet og del viden og vækst med dine medarbejdere. Se mere på www.heforum.dk Nr. 21 - marts 2013 Kunderne vil have stabil drift og faste, økonomiske aftaler Holdånd blandt Holbæks turistaktører Træskibsfestival i sigte Flydende ferieboliger på Isefjorden Facebook er bedre til branding

Læs mere

Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum

Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum Nr. 16 december 2011 Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum... Nyt logo med masser af dynamik... Nye medlemmer har store forventninger... Sv. Kofoeds Maskinfabrik har brugt

Læs mere

Nu kan de lokale virksomheder få håndværkere med studenterhue

Nu kan de lokale virksomheder få håndværkere med studenterhue Nr. 22 - juni 2013 Nu kan de lokale virksomheder få håndværkere med studenterhue Festlig dag på Orøsk vis Holbæks bilforretninger bliver større og større Han griber de gode ideer i forbifarten Fodboldklub

Læs mere