SELSØ FREDERIKSSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELSØ FREDERIKSSUND KOMMUNE"

Transkript

1 F R E D N I N G S V Æ R D I E R SELSØ FREDERIKSSUND KOMMUNE

2 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: / Kommune: Frederikssund Kommune Adresse: Selsøvej 30A-B, 4050 Skibby Betegnelse: Selsø Fredningsår: 1918 Omfang: Hovedbygning med porttårn ( , ombygget , porttårn muligvis af Rudolf Mathias Dallin), slotspladsen med brolægning, brønd og hegnsmure samt de to broer. Avlsgårdens østlænge (ca. 1730). BYGNINGSBESKRIVELSE Selsø ligger i det åbne landskab øst for Selsø Kirke, med udsigt over Roskilde Fjord. Hovedbygningen ligger på et nu tørlagt voldsted omgivet af avlsbygninger mod nord og en mindre park mod sydøst. Hovedbygningen udgør den østlige side af voldstedets gårdsplads, hvis øvrige sider indrammes af en høj mur over kampesten. I muren mod nord ses et porttårn. På gårdspladsen, der er belagt med pigsten, findes en middelalderlig, stensat brønd. Fra nord og vest går to stensatte broer over voldgraven. Hovedbygning er grundmuret og opført i to etager over en høj kampestenskælder. Murene fremstår i rød, blank mur med kvadret granitsokkel. Etageadskillelserne er markeret af enkle, smalle kordongesimser og langsiderne afsluttes af en flerledet, muret hovedgesims af formsten, mens gavlene har en enkel fodtak og en række strømskifter. Taget er udført som et heltag af ældre, røde vingetegl og gavlene er ført op i høje brandkarme. I tagfladen ses enkelte små støbejernsvinduer og glastagsten, og i tagryggen er fem skorstenspiber i rød, blank mur med sokkel og krave. Midt på facaden mod gårdspladsen er en ældre, tofløjet, flammeret hoveddør med sandstensportal og en bred sandstenstrappe med støbejernsgelænder foran. Mod gårdspladsen findes endvidere to ældre, kurvehanksbuede revledøre til kælderen. Bygningens vinduer er alle ældre og småsprossede, udført som krydspostvinduer, hvoraf de til stueetagen er lidt højere end de til førsteetagen. Kældervinduerne og overgavlenes vinduer er torammede. Alle døre og vinduer er malet lysegrå og har bevaret ældre beslag, greb, stormkroge og anverfere. I murværket ses spor efter tidligere åbninger, samt lige stik over alle eksisterende vinduer. På østsiden mod voldgraven stikker et ældre afløb ud lige over den høje sokkel. Hovedbygningens facade mod gårdspladsen.

3 3 I det indre er en ældre grundplan bevaret. Stuetagen har midt for en lille hall med en enkel trappe fra 1800-tallet, der skærer sig ind i en del af rummet bagved. Fra hallen er adgang til de repræsentative stuer, den største af disse er en gennemgående riddersal, også kaldet spejlsalen med overdådige væg- og loftmaleringer. Den øvrige del af stueetagen og hele førsteetagen er opdelt af en langsgående skillevæg, og til hver side ligger mindre stuer og kabinetter. Alle rum fremstår meget velbevarede med righoldige interiører. De fleste gulve er brede plankegulve fra 1700-tallet, mens enkelte er smallere bræddegulve fra 1800-tallet. Skillevæggene er enten dækket med papir, tapeter eller opspændte lærreder, og størstedelen af ydervæggene har helpaneler. Ved nordgavlen fremstår enkelte partier dog uden paneler, og her ses rester af kalkmalerier. Den øvrige udsmykning i rummene er udført med brystningspaneler, lysningspaneler, kraftige gerichter omkring brede enfløjede eller tofløjede fyldingsdøre. I stueetagen er tillige indvendige skodder. Paneler, gerichter og døre er marmorerede eller ådrede og henover flere døre er dørstykker. De fleste lofter har bred hulkel, enkelte stuer tillige spejlhvælv og de største af stuerne har en righoldig stukkatur. Tagetagen er uudnyttet og fremstår med understregne tegl, oprindeligt bræddegulv samt et velbevaret tagværk. Kælderen er hvælvet og indeholder en lang række velbevarede økonomirum, blandt andet et stort ældre køkken med intakt ildsted og kikseovn ved sydgavlens skorsten. Kælderens vægge og lofter fremstår hvidkalkede og gulvene er belagt med tegl- og ølandssten. Porttårnet er en grundmuret bygning i to etager med et højt fundament, der starter i bunden af en voldgrav. Bygningen afsluttes af et stejlt mansardtag med to skorstenspiber i rygningen. Midt i bygningen er et gennemgående, hvælvet portrum. Tre af porttårnes sider fremstår i rød, blank mur uden øvrige detaljer, mens den nordlige facade er pudset og gulkalket med hvide, refendfugede hjørnelisener og hvide pilastre, der indgår i en portportal. Portalen og vinduerne på denne facade indrammes af rige sandstensdetaljer og kvadrede murpartier. Portrummet lukkes af en ældre, tofløjet flammeret port med kraftige båndbeslag og hængsler. Bygningen har kun vinduer i nord- og sydsiden, og alle vinduer er ældre korspostvinduer, der er størst i underetagen. I selve mandsarden ses små rundbuede kviste. Alle vinduer har småsprossede ruder. I portrummet findes to ældre, brede fyldingsdøre med trætrin foran. Både porten, dørene og vinduerne er malet lysegrå. Porttårnet med den nordlige bro over voldgraven. Inde i porttårnet er et par værelser i den nederste etage og her over en lejlighed. Under det nordøstlige hjørne af bygningen findes en mindre fangekælder. Der er delvist nyere overflader, men disse er sandsynligvis lagt over ældre materialer. Hertil kommer en velbevaret trappe og flere ældre døre med gerichter, greb og beslag.

4 4 Avlsgårdens østlænge er en grundmuret bygning i én etage. Bygningen fremstår i rød, blank mur med sorttjæret sokkel, muret gesims og et heltag af røde vingetegl. I tagfladen ses en række ældre, små kviste og til hver side to etfags frontkviste. Alle kviste har saddeltag, og mens frontkvistene har en profileret, muret gesims har de øvrige kviste hvidmalede vindskeder. I tagryggen findes fem skorstenspiber. Den nordlige del af bygningen fungerer som magasin og garage, og her er tofløjede porte mod gårdspladsen og små tofløjede revleluger mod markerne. To af revleportene er rundbuede og herover er et rundbuet hvidmalet stik. I gårdsiden er tillige en kældernedgang med en flofløjet dør, og i havesiden er en hvidmalet fyldingsdør med rundbuet, vifteopsprosset overvindue. I den sydlige del af bygningen er ældre krydspostvinduer til stueetagen samt torammede kvistvinduer og kældervinduer. Alle vinduer er småsprossede og hvidmalede. I sydgavlen er enkelte nye vinduer med termoruder. Mod gårdsiden er en ældre, oliebehandlet hoveddør med overvindue og en bred granittrappe med støbejernsgelænder. Den sydlige del af østlængen. I det indre indeholder østlængen i den nordlige del store, åbne og uopvarmede garager, mens den sydlige del er indrettet til lejligheder. Ved hoveddøren er en stor hall og en ældre trappe, mens der ved kælderdøren er en ældre bitrappe. I lejlighederne findes flere ældre bræddegulve og fyldingsdøre, men ellers er de fleste overflader nyere, herunder vægge af gips og brædder samt glatte døre. På spidsloftet ses den ældre tagkonstruktion og et nyere undertag. Under den sydlige del er en høj kælder med forskellige opbevaringsrum og værksteder. Den nordlige del af østlængen. BYGNINGSHISTORIE Selsø Hovedgård nævnes første gang i 1288 og tilhørte da Roskilde bispesæde. Efter reformationen overtog kongen al kirkegodset, og Selsø blev solgt til den adelige Ulfeldt-familie, som i 1570 erne ombyggede hovedbygningen. Flere kilder omtaler at mange materialer til denne ombygning kom fra det netop nedbrudte St. Clara Kloster i Roskilde. Den enfløjede hovedbygningen blev opført i to etager over en hvælvet kælder. Soklen var beklædt med kampesten mens resten af murene stod i blank mur. Enkelte kilder beskriver at murene var rødkalkede med vandrette, trukne fuger. Ud mod gårdspladsen var et trappetårn med spir og i bedste hovedbygningen havde svungne gavle og kviste. Hovedbygningen var omringet af vandfyldte grave og borggården var beskyttet af høje mure, der var forsynet med hjørnetårne og et tidligere porttårn ved broen. I lod den daværende ejer Ludvig v. Plessen hovedbygningen væsentlige ombygge. Tårn og spir samt renæssancepynt blev fjernet

5 5 sammen med det meste af bygningens indre, så kun de hvælvede kældre og ydermurene stod tilbage. Hovedbygningen fremstod efter ombygningen med saddeltag, regelmæssige vinduesåbninger og en højtsiddende hoveddør med fritrappe. Portbygningen blev samtidig bygget bredere og højere og kronet af mansardtag. Hjørnetårnene i muren blev tillige fjernet og mod vest blev bygget en ny bro over til et nyt haveanlæg. Ludvig v. Plessen lod også ladegårdens bygninger forny, herunder den bevarede, grundmurede østlænge og en del øvrige bindingsværkslænger. I starten af 1800-tallet fik Agathe Johanne von Qualen Selsø som enkesæde, og i hendes tid blev hovedbygningens hovedtrappe fjernet og erstattet af en ny, meget enkel trappe. Der skete endvidere en del ændringer i grundplanen, med nye rum der blev dekoreret med datidens tapeter, paneler og lettere fyldingsdøre. Fra 1829 og til midten af 1970 erne stod slottet tomt og gennemlevede et stort forfald. I 1950`erne blev hovedbygningens ydre dog delvist istandsat, men først i 1972, blev det indre restaureret og indrettet til museum. Porttårnets sydside. I dag fungerer Selsø som herregårdsmuseum, og der er stadig ikke indlagt strøm og vand. KILDER Herregårde i Danmark, Sjælland, Flemming Jerk, Gyldendal, Politikens bog om Danmarks slotte og herregårde, Niels Peter Stilling, Politikens forlag, 2005 Danske Slotte og Herregårde, bind 1, Nordøstsjælland, anden udgave under redaktion af Aage Roussell, Hassings forlag, MILJØMÆSSIG VÆRDI Den miljømæssige værdi ved Selsø knytter sig til placeringen i det flade landskab, hvor hovedbygningen fremstår solitær og troner frem på det store voldsted, der afgrænses af voldbankens kampestenssatte sider og de høje, gulkalkede mure. Voldanlægget tegner et tydeligt billede af hvordan man i middelalderen har forskanset herregården som en borg, mens man i 1700-tallet har opført murene af mere æstetiske årsager. Placeringen tæt på Selsø Kirke vider tillige om det tidligere middelalderlige anlæg, hvor man har haft et lille kapel Den delvist bevaret lindeallé. Hovedbygningen set fra syd.

6 6 knyttet til den første hovedbygning, der sandsynligvis lå tættere på kirken. Hertil kommer den miljømæssige værdi af gårdspladsens bevarede pigstensbelægning og den middelalderlige brønd, der sammen med bygningerne og de stensatte broer, danner et unikt og velbevaret herregårdsmiljø med en høj grad af autenticitet. Dette velbevarede kulturmiljø styrkes af herregårdens tydelige sammenhæng med avlsgården og haveanlægget, der begge knyttes til borgbanken med broerne. Haven, der har en delvist bevaret lindeallé og antydninger af terrassering, danner en akse mod hovedbygningens indgang, der giver en yderst præsentabel ankomst og samtidig styrker den samlede herregårdshelhed. KULTURHISTORISK VÆRDI At der har været en hovedbygning på stedet siden middelalderen og renæssancen aflæses tydeligt i hovedbygningens smalle og enkle volumen, i den markante, granitkvadrede sokkel og især i de hvælvede kældre. Selsø er hermed et godt eksempel på de nye ideer, der slog igennem i 1500-tallets anden halvdel, hvor middelalderens tidligere forsvarsprægede bolig gradvist blev afløst af bygninger, der havde mere fokus på bekvemmelighed og æstetik, selvom man stadig ønskede en hvis beskyttelse i form af en voldgrav. Hertil kommer de barokke træk, der vidner om ombygningerne i 1700-tallet. Dette gælder især facadens symmetri omkring det centrale indgangsparti med sandstensportalen samt de store vinduer med krydspost og småsprossede ruder. Det er tillige 1700-tallets stilideal der kommer til udtryk i porttårnets imposante facade med slægterne Scheels og Plessens guirlandeomslyngede våbenskjolde, der hermed tydeligt knytter slægten til Selsø. Den delvist bevarede lindeallé. Selsøs kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til bygningsanlægget, der med de forskellige bygningers placering, størrelse og detaljer afspejler det interne hierarki. I det indre ses 1700-tallets barokke interiør i stort set alle rum i stueetagen og på første sal. Især bygningsdetaljernes kraftige og svungne former, der skaber markante reliefvirkninger er typiske for perioden, herunder de brede fyldingsdøre med kraftige gerichter, enkelte steder med forkrøppede hjørner, stuklofterne med hulkehl og panelernes fremtrædende fyldinger. Hertil kommer de mange barokke marmoreringer og ådringer. At bygningen gennemgik flere ændringer i starten af 1800-tallet ses i de rum, som har træk fra klassicismen og empiren. Dette gælder blandt andet, den enkle hovedtrappe, de smallere gerichter samt de døre og paneler med mindre fyldinger, der tillige ikke er så dybe som de barokke. Her ses hvordan de tre fredede bygninger ligger i en naturlig sammenhæng.

7 7 Dekorationer i hjørnerne og malede felter eller ældre sten på gulvene markerer hvor de tidligere ildsteder var. Grundplanen og den hierarkiske opdeling mellem herskabet og tjenestefolkene er intakt og har stor kulturhistorisk værdi, da man tydeligt kan fornemme hvordan livet blev levet i bygningen. De fint dekorerede stuer og kabinetter på de øvre etager er i tæt forbindelse med hovedtrappen, mens anretterrum og pigeværelser ligger i forbindelse med bitrapper. Kontrasten til kælderens materialeholdning afspejler tydeligt at det er her de funktionsbetingede rum altid har ligget, og de mange bevarede bygningsdele viser at hvert rum har haft en særlig anvendelse: I et tidligere vaskerum er fundamenter til de store ruller bevaret, i et andet rum er en slagtevaske med direkte afløb ud til voldgraven, og i det tidligere køkken er bevaret det store åbne ildsted i kombination med en lukket kikseovn. Den kulturhistoriske værdi for avlsgårdens østlænge knytter sig til bygningens mere afdæmpede fremtoning i forhold til hovedbygningen. Man ser tydeligt den oprindelige funktion som forpagterbolig ved boligens placering tættest på hovedbygningen, mens lade og garage ligger længst væk. Denne opdeling aflæses i placeringen af åbninger, kviste og skorstenspiber, hvor de i beboelsesdelen er store og detaljerede, mens de er mere enkle og funktionsbetingede i garage og ladedelen. At mange af de oprindelige bygningselementerne er bevarede forstærker fornemmelsen af bygningens alder og højner autenticiteten. ARKITEKTONISK VÆRDI Arkitektonisk fremtræder Selsøs hovedbygning som en præcis, small og symmetrisk bygningskrop, der fastholdes af det ubrudte og stejle saddeltag. Bygningen fremstår enkel med de blanke mure og de taktfaste vinduer og med en let centralisering af gårdfacaden omkring indgangspartiet med den kraftige portal og den brede trappe. Vinduernes opdeling, soklen og de enkle kordongesimser resulterer i en overordnet horisontal deling af den ellers højtstræbende bygning. En af de rundbuede porte i østlængen. Den arkitektoniske værdi knytter sig tillige til hovedbygningens materialeholdning med de håndstrøgne sten, der har en stor stoflig virkning. Variation i stenenes branding og lertype giver endvidere et naturligt farvespil, der har stor visuel betydning. I det indre tilskrives arkitektonisk værdi til de store lyse rum, der både skyldes de lofthøjde rum og de store vinduer. Hertil kommer at stuernes placeret en suite med døre en filade sørger for, at der er et imponerende kig gennem hele bygningens længde. Den

8 8 arkitektoniske værdi relaterer sig ligeledes til de elegante og gennemførte interiører, der samler hvert rum. Dette gør sig især gældende i den gennemgående riddersal, der har farvestrålende malerier med motiver af Sabinernes rov udført af Henrik Krock på alle vægflader og i loftet. Over alt i bygningen er bevaret en høj stoflighed og detaljeringsgrad med bemalinger på paneler og døre, som har en enestående farvepalette, hvilket er med til at skabe kontraster og dybde i de forskellige interiører. Kælderens store hvælv har tillige en arkitektonisk værdi, da de sammen med de dybe vindueshuller skaber et dramatisk lys, der er med til at fremhæve den særlige stoflighed i de stenbelagte gulve og kalkede mure. I tagrummet fremstår det store tagværk som en arkitektonisk imponerende konstruktion med de typiske træk fra et stort 1700-tals tagværk med både konger, springværk, stolper med kopbånd og skalke langs tagfoden. Hovedbygningens ældre, flammerede hoveddør med ældre greb. Den arkitektoniske værdi for Porttårnet knytter sig til den solide og markante bygningen med den velbevarede rokokofacade mod nord. Symmetrien er gennemført, og de refendfugede partier og tunge sandstensdetaljer giver bygningen både dybde og karakter. Den arkitektoniske værdi for Avlsgårdens østlænge knytter sig til den langstrakte bygningskrop hvor etfags frontgavle, kviste, vinduer, porte og luger alle er yderst velproportionerede. De hvidmalede bygningselementer står tydeligt frem i de røde, blanke mure. Dette gælder vinduerne med de smalle sprosser, kvistenes vindskeder og de markerede stik over gårdsidens to røde porte. Porttårnets refendfugede partier og sandstensdetaljer. BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER Selsøs bærende fredningsværdier knytter sig overordnet til det samlede anlæg med hovedbygning, porttårn og avlslænger, slotsplads med brolægning, brønd, hegnsmure og broer. For alle bygninger gælder det, at de bærende fredningsværdier knytter sig til de afsluttede og enkle bygningskroppe med markante sokler, blanke, røde mure og røde tagflader med enkle ældre kviste og skorstenspiber. Hertil kommer alle ældre døre, porte og vinduer med alle detaljer. Endvidere knytter de bærende fredningsværdier sig i det ydre til hovedbygningens ubrudte tag, sandstensportal, fritrappe, gesimser og afløbet mod voldgraven, samt til porttårnets pudsede og kalkede nordfasade med alle detaljer og det gennemgående portrum. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

9 9 I bygningernes indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de velbevarede grundplaner, herunder især hovedbygningens en suite placerede stuer med døre en filade samt de hvælvede kældre. Hertil kommer de mange ældre og traditionelle materialer, der afspejler bygningernes og rummenes hierarki, herunder bræddegulve, stengulve, bræddevægge og feltinddelte vægge med lærred, tapeter, pudsede og kalkede vægge samt pudsede lofter med stukkatur. Endvidere knytter de bærende fredningsværdier sig til de mange bevarede bygningsdetaljer, herunder trapper med balustre, profilerede fyldingsdøre og revledøre, med låsetøj, beslag og gerichter, brystningspaneler og lysningspaneler med indvendige skodder, samt til alle funktionsbetingede spor i kælderen og det store ildsted. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning. ANBEFALINGER Ingen angivet. Detalje ved et af hovedbygningens vinduer.

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

RANDLEV PRÆSTEGÅRD ODDER KOMMUNE

RANDLEV PRÆSTEGÅRD ODDER KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R RANDLEV PRÆSTEGÅRD ODDER KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 18.08.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/727-0001 Kommune: Odder Kommune Adresse: Kirkevej

Læs mere

STORE REFSTRUP VEJLE KOMMUNE

STORE REFSTRUP VEJLE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R STORE REFSTRUP VEJLE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 4. april 2013 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/630-0001 Kommune: Vejle Kommune Adresse: Refstrupvej

Læs mere

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.05.2012 og 07.06.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R STUDSGADE 35 AARHUS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17.12.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/751-0001 Kommune: Aarhus Kommune

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.03.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte og Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R AASTRUP LEJRE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 14.12.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/350-0001 Kommune: Lejre Kommune Adresse: Aastrupvej

Læs mere

HAVNETOLDKAMMERET ODENSE KOMMUNE

HAVNETOLDKAMMERET ODENSE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HAVNETOLDKAMMERET ODENSE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 23.04.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.02/461-0001 Kommune: Odense Kommune Adresse: Londongade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE

HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.09.2015 Besigtiget af: Troels Ø. Jørgensen Journalnummer: 2013-7.82.07/482-0001 Kommune: Langeland Kommune Adresse:

Læs mere

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.10.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Haderslev Kommune Adresse: Slotsvej

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KAVALERBYGNINGEN HØRSHOLM KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 01.maj 2014 Bolette Lehn Petersen 2014-7.82.07/223-0001 Kommune: Adresse: Betegnelse:

Læs mere

KROGERUP FREDENSBORG KOMMUNE

KROGERUP FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KROGERUP FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 27.03.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg Adresse: Krogerupvej

Læs mere

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Aagaardsvej 11B, Gørlev Betegnelse:

Læs mere

STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

STENSTRUP FORSAMLINGSHUS ODSHERRED KOMMUNE

STENSTRUP FORSAMLINGSHUS ODSHERRED KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R STENSTRUP FORSAMLINGSHUS ODSHERRED KOMMUNE 82 Besigtigelsesdato: 27.03.2014 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2014-7.82.07/306-0001 Kommune: Odsherred

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SØHOLM GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 11.01.2012 Maria Wedel Gjelstrup 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Adresse: Betegnelse: Fredningsår:

Læs mere

VILLA GALLINA FREDENSBORG KOMMUNE

VILLA GALLINA FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R VILLA GALLINA FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 03.06.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg Kommune Adresse:

Læs mere

VESTFYNSK HJEMSTAVNSGÅRD, LANDMÅLERGÅRDEN ASSENS KOMMUNE

VESTFYNSK HJEMSTAVNSGÅRD, LANDMÅLERGÅRDEN ASSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R VESTFYNSK HJEMSTAVNSGÅRD, LANDMÅLERGÅRDEN ASSENS KOMMUNE . 2 Besigtigelsesdato: 24.09.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/420-0001 Kommune: Assens

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R OSTENS GÅRD HELSINGØR KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 06.06.2013 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/217-0001 Kommune: Helsingør Kommune Adresse: Stengade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

DEN GAMLE TOLDBOD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

DEN GAMLE TOLDBOD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R DEN GAMLE TOLDBOD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANDAGER MØLLE ODDER KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 18.08.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/727-0001 Kommune: Odder Kommune Adresse: Møllevej

Læs mere

GAMMELBY VANDMØLLE FREDERICIA KOMMUNE

GAMMELBY VANDMØLLE FREDERICIA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R GAMMELBY VANDMØLLE FREDERICIA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.02.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/607-0001 Kommune: Fredericia Kommune Adresse:

Læs mere

GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE

GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25. juni 2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: Kommune: Vejle Kommune Adresse: Grejs Bakke 13, 7100 Vejle

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R LILLE HEDDINGE RYTTERSKOLE STEVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 07.02.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.06/336-0001 Kommune: Stevns Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SCHØNBERGSGADE 15 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.11.2013 Besigtiget af: Sidse Martens Gudmand-Høyer Journalnummer: 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Frederiksberg

Læs mere

SKOLEVEJ 10 FANØ KOMMUNE

SKOLEVEJ 10 FANØ KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SKOLEVEJ 10 FANØ KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 30.05.2013 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2013-7.82.07/563-0001 Kommune: Fanø Kommune Adresse: Skolevej

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANKT LAURENTIUS TÅRN, RÅDHUSTÅRNET ROSKILDE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 5.10.2011 Besigtiget af: Troels Østergaard Jørgensen Journalnummer: 2011-7.82.07/265-0001 Kommune:

Læs mere

MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE

MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.02.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/607-0001 Kommune: Fredericia Kommune

Læs mere

BØGSTED HJØRRING KOMMUNE

BØGSTED HJØRRING KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R BØGSTED HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 16.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse: Bøgstedvej

Læs mere

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren.

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren. KOLDING KOMMUNE Binderup Søndergade 1, Binderup, 6000 Kolding Stuehus: opført 1861 Længer: opført 1861 og 1915 Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger med udbygninger.

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R STORE FREDERIKSLUND SLAGELSE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 10.09.2014 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2014-7.82.07/330-0001 Kommune: Slagelse Kommune Adresse:

Læs mere

KØBMAGERGADE 13 FRIMANDS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBMAGERGADE 13 FRIMANDS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KØBMAGERGADE 13 FRIMANDS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 13.01.2016 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

FØRSTE HUS, CHRISTIANSFELD KOLDING KOMMUNE

FØRSTE HUS, CHRISTIANSFELD KOLDING KOMMUNE FØRSTE HUS, CHRISTIANSFELD KOLDING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.12.2011 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/621-0001 Kommune: Kolding Kommune Adresse: Lindegade 17, 6070 Christiansfeld

Læs mere

VOERGÅRD BRØNDERSLEV KOMMUNE

VOERGÅRD BRØNDERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R VOERGÅRD BRØNDERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 29.06.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/810-0001 Kommune: Brønderslev Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG PRÆSTEGÅRD FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 20.11.2013 Besigtiget af: Sine Averhoff Journalnummer: 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Frederiksberg Kommune

Læs mere

VODROFFSVEJ 8 FREDERIKSBERG KOMMUNE

VODROFFSVEJ 8 FREDERIKSBERG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R VODROFFSVEJ 8 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 28.10.2013 Besigtiget af: Birte Skov Journalnummer: Kommune: Frederiksberg Kommune Adresse: Vodroffsvej 8, 1900

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R ORINGE, VORDINGBORG SINDSSYGEHOSPITAL VORDINGBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.03.2011 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild og Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/390-0001

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R VEJSTRUPGÅRD SVENDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.07.2013 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2013-7.82.07/479-0001 Kommune: Svendborg Kommune Adresse: Vejstrupgårds

Læs mere

SKOLEVEJ 8 FANØ KOMMUNE

SKOLEVEJ 8 FANØ KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SKOLEVEJ 8 FANØ KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 29.05.2013 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2013-7.82.07/563-0001 Kommune: Fanø Kommune Adresse: Skolevej 8,6720

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

MØLLMANNS LANDSTED FREDERIKSBERG KOMMUNE

MØLLMANNS LANDSTED FREDERIKSBERG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R MØLLMANNS LANDSTED FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.12.2013 Besigtiget af: Sidse Martens Gudmand-Høyer Journalnummer: 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Frederiksberg

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BELLEVUE TEATER GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 19.01.2012 Maria Wedel Gjelstrup 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Adresse: Gentofte Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R AMAGERPORTS VAGT KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 18. februar 2014 Besigtiget af: Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

ODDEN HOVEDGÅRD HJØRRING KOMMUNE

ODDEN HOVEDGÅRD HJØRRING KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ODDEN HOVEDGÅRD HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 12.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

DRAGSHOLM ODSHERRED KOMMUNE

DRAGSHOLM ODSHERRED KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R DRAGSHOLM ODSHERRED KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.04.2014 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2014-7.82.07/306-0001 Kommune: Odsherred Kommune Adresse:

Læs mere

HØJSKOLEVEJ 21 ODSHERRED KOMMUNE

HØJSKOLEVEJ 21 ODSHERRED KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HØJSKOLEVEJ 21 ODSHERRED KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 26.03.2014 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2014-7.82.07/306-0001 Kommune: Odsherred Kommune

Læs mere

HYTTEN ODSHERRED KOMMUNE

HYTTEN ODSHERRED KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HYTTEN ODSHERRED KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 09.05.2014 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2014-7.82.07/306-0001 Kommune: Odsherred Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL PRINDSEN ROSKILDE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2011 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/265-0001 Kommune: Roskilde Kommune Adresse: Algade

Læs mere

FISKERGÅRDEN, BJERREGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

FISKERGÅRDEN, BJERREGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R FISKERGÅRDEN, BJERREGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 14.01.2015 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BAKKEHUSENE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.01.2013, 25.01.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

Nøragergaard. en bygnings historie. Af Bente Springborg

Nøragergaard. en bygnings historie. Af Bente Springborg Af Bente Springborg Nøragergaard en bygnings historie Nøragergaard er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i de skriftlige kilder i 1404. Gården, der ligger i Nørager bys sydøstlige udkant, Durup

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RÅDHUSSTRÆDE 13 KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31. oktober 2013 Besigtiget af: Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R MUSEET MARIAGERFJORD KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 5/10 2011 Besigtiget af: Caspar Jørgensen, Troels Ø. Jørgensen. Journalnummer: 2011-7.82.07/846-0001 Kommune: Mariagerfjord

Læs mere

REFORMERT PRÆSTEGÅRD, TIDL. FREDERICIA KOMMUNE

REFORMERT PRÆSTEGÅRD, TIDL. FREDERICIA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R REFORMERT PRÆSTEGÅRD, TIDL. FREDERICIA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.01.2015 Besigtiget af: Sidse Martens Gudmand-Høyer Journalnummer: 2013-7.82.07/607-0001 Kommune: Fredericia

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Hæfte 2B Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Denne hustype fra 1840-60 erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsenligt fra den grundmurede med halvvalmet tegltag eller

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B Hæfte 1B Huse med grundmur og bræddebeklædte gavltrekanter Kategori 1B Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1800 gik man over til at grundmure de nye huse og modernisere de ældre huse, hvor bindingsværket

Læs mere

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, for By og Land Mariagerfjord, indsendt maj 2008. Beskrivelse side 3. Vedligeholdelsesstand side 5

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, for By og Land Mariagerfjord, indsendt maj 2008. Beskrivelse side 3. Vedligeholdelsesstand side 5 Betegnelse: Adresse: Identifikation: Nuv. ejer: Hadsund Gamle Politistation Tinggade 2-4, 9560 Hadsund Matrikel nr. 30cz, Hadsund by, Hadsund Sogn Slots- og Ejendomsstyrelsen Arkitekt: Morten Skøt (1887-1936)

Læs mere

Postgården Postgårdsvej 11, 9260 Gistrup Aalborg Kommune. Vurderingsskema for fredningsbeskrivelse

Postgården Postgårdsvej 11, 9260 Gistrup Aalborg Kommune. Vurderingsskema for fredningsbeskrivelse Postgården Postgårdsvej 11, 9260 Gistrup Aalborg Kommune Vurderingsskema for fredningsbeskrivelse Besigtigelsesdato 01.04.2011 Besigtiget af Arkitekt Søren Kibsgaard Arkitektfirmaet Søren Kibsgaard Vestergårdsvej

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Hæfte 4A Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Med indførelsen i 1890 erne af denne hustype afbrydes videreudviklingen og forfiningen af de traditionelle fagdelte længehuse. Husene

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1A Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Den ældst kendte og endnu bevarede byggemåde i Odden er det lave, smalle fagdelte længehus med enkelt bindingsværk i facaderne,

Læs mere

FLENSBORGS ENKEBOLIG HORSENS KOMMUNE

FLENSBORGS ENKEBOLIG HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R FLENSBORGS ENKEBOLIG HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 05.11.2015 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse:

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Hæfte 4B Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Husene af denne type fra omkring 1880-1900 fremtræder ret enkle i form og udstyr. Udsmykningen består af ret enkle, trukne (profilerede)

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

På skulderen af en fredningsmedarbejder

På skulderen af en fredningsmedarbejder På skulderen af en fredningsmedarbejder Af Helle Nysted Andersen, Bygningskultur 2015 Bærende værdier: Kulturstyrelsens gennemgang af landets fredede bygninger skal sikre, at vi får en objektiv beskrivelse

Læs mere

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse.

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse. RANDERS KOMMUNE Eriksborgvej 41 Lemvej 70, Lem Mikkelstrupvej 33 Romaltvej 89, Over Romalt Tjærbyvej 180, Tjærby Tjærbyvej 202, Tjærby Vestrupvej 132, Gimming Viborgvej 99 67 RANDERS KOMMUNE Eriksborg

Læs mere

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD 99 NØRRE ÅBY KOMMUNE Fønsskovvej 39, Mosegård 5580 Nørre Åby Stuehus: opført 1864

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

TOFTESTIEN 29 FANØ KOMMUNE

TOFTESTIEN 29 FANØ KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R TOFTESTIEN 29 FANØ KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 29.05.2013 Besigtiget af: Simon Harboe og Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/563-0001 Kommune: Fanø Kommune Adresse:

Læs mere

SØNDERTOFT 3 FANØ KOMMUNE

SØNDERTOFT 3 FANØ KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SØNDERTOFT 3 FANØ KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.05.2013 Besigtiget af: Simon Harboe og Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/563-0001 Kommune: Fanø Kommune Adresse:

Læs mere

TVEDES BRYGGERI (TIDL.) UDENBYS VESTER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

TVEDES BRYGGERI (TIDL.) UDENBYS VESTER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R TVEDES BRYGGERI (TIDL.) UDENBYS VESTER KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 20.01.2016 og 10.01.2017 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R VED BELLEVUE BUGT GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 18.01.2013 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Gentofte Kommune Adresse:

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1C Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SØLVGADE SKOLE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17. juni 2013 Besigtiget af: Rikke Tønnes, Københavns Ejendomme Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Fredningsforslaget omfatter det tidligere skipperhus opført 1834 Østfacade Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur på opfordring

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R MØSTINGS HUS FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 13.12.2013 Besigtiget af: Sine Averhoff Journalnummer: 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Frederiksberg Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANKT PETRI KIRKES PRÆSTEGÅRD KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 28. november 2013 Besigtiget af: Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 Originalitet 3 Tilstand 4 Samlet bevaringsværdi 3 Ejendomsnr.: 511 Matrikelnr.: 1AZ Adresse: Enighedsvej 7 Byggeår: 1897 Huset fremstår med fast faginddelt

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R OVERGADEN OVEN VANDET 28 CHRISTIANSHAVNS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.05.2016 Besigtiget af: Mikala Kloppenborg Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001

Læs mere

MINDESTØTTERNE VED JÆGERSPRIS SLOT FREDERIKSSUND KOMMUNE

MINDESTØTTERNE VED JÆGERSPRIS SLOT FREDERIKSSUND KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R MINDESTØTTERNE VED JÆGERSPRIS SLOT FREDERIKSSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 12.02.2014 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/250-0001 Kommune: Frederikssund

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R AVEDØRE FLYVEPLADS (TIDL.) HVIDOVRE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.02.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/167-0001 Kommune: Hvidovre Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RUDKØBING BYMØLLE LANGELAND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 02.09.2015 Mia Kroer Ræbild 2013-7.82.07/482-0001 Kommune: Adresse: Betegnelse: Fredningsår:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R HASSAGERS KOLLEGIUM FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 20.11.2013 Sine Averhoff 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse: Betegnelse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KRENKERUP GULDBORGSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17.11.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010.7.82.07/376-0001 Kommune: Guldborgsund Kommune Adresse:

Læs mere

Ultanggård, Haderslev

Ultanggård, Haderslev Ultanggård, Haderslev Region: Syddanmark Kommune: Haderslev Kommune Adresse: Ultangvej 26, Halk, 6100 Haderslev. Matr.nr.: 18, Halk Arkitekt: Alexander Wilhelm Prale, Flensborg Ejer: Asmus Fromm Christiansen

Læs mere