Jobcenter Nordfyn Vesterled Søndersø. Tlf Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk"

Transkript

1 Jobcenter Nordfyn Vesterled Søndersø Tlf Fax

2 Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering på Jobnet... 4 Rekruttering i udlandet... 5 Det kan din virksomhed bruge Jobnet til... 6 Virksomhedspraktik... 7 Løntilskud til ansættelse af ledig i private virksomheder... 8 Løntilskud til ansættelse af ledig i offentlige virksomheder... 9 Mentor Tilskud til personlig assistance og hjælpemidler Tilskud til voksenlærlinge Jobrotation Tilskud til ansættelse af person i fleksjob Ansættelse af førtidspensionist med løntilskud Præmie- og bonusordning - lærlingekontrakter Sygefravær

3 Rekruttering via formidling af jobsøgere Jobcentret tilbyder at hjælpe med at finde din nye medarbejder - hurtigt og effektivt. Vi tager en samtale med de jobsøgere, som passer til din jobbeskrivelse, og sender de bedst egnede ud til en samtale. Det endelige valg er op til dig. Fordelene er Det er uden omkostninger for din virksomhed. Vi har kendskab til jobsøgere fra alle brancher. Overvej jobindholdet: Hvad skal personen kunne - fagligt og personligt? Hvordan er arbejdstiden, ansættelsestidspunkt, aflønning og varighed? Kontakt Jobcenter Nordfyn. Vi hjælper gerne med at udforme jobbeskrivelsen. Jobcentret udsøger egnede emner, tager en samtale med jobsøgere som matcher jobbet og henviser de bedst egnede til en samtale på din virksomhed. Husk at give jobcentret besked om resultatet af samtalen. 3

4 Rekruttering ved annoncering på Jobnet Slå dit ledige job op på Jobnet (www.jobnet.dk). Det er hurtigt, nemt og gratis. Fordelene er Jobnet er Danmarks største jobportal med mere end 2 mio. besøg hver måned, så der er god mulighed for, at din annonce bliver set. Din virksomhed kan let oprette sig som Jobnet-bruger og selv oprette jobannoncer på Jobnet, og dit lokale jobcenter er til enhver tid klar til at hjælpe din virksomhed med annoncering. Hvis den rigtige jobsøger bor i den anden ende af landet, kan der evt. tilbydes flytte- og rejsehjælp. Betingelsen er, at jobbet er inden for et område med mangel på arbejdskraft. Jobnet Overvej annonceteksten - tænk alternativt i forhold til kvalifikationer og kompetencer - det giver flere ansøgere at vælge imellem. Hvis du er oprettet som bruger, kan du let selv lægge annoncen på Jobnet. Du er også velkommen til at kontakte Jobcenter Nordfyn, - vi hjælper gerne med at udforme annonceteksten og med at lægge annoncen på Jobnet. 4

5 Rekruttering i udlandet Hvis den rigtige medarbejder ikke findes i Danmark, er det værd at overveje rekruttering uden for Danmarks grænser. Du kan til enhver tid søge efter nye medarbejdere i Workindenmarks cv- og job-databank, eller du kan selv annoncere efter medarbejdere på (den officielle danske hjemmeside for udenlandsk rekruttering). Sådan annoncerer du efter medarbejdere via Workindenmark Slå jobbet op på Sæt kryds i "ja" ved "Ønsker du at rekruttere fra udlandet?" - derved vil din job annoncen blive slået op på på (en EU jobportal) og på Sprog: Oversæt annoncen til engelsk eller tysk. Såfremt du primært søger arbejdskraft i de øvrige nordiske lande, kan jobannoncen dog udarbejdes på dansk/nordisk. Hvis annoncen er skrevet på dansk/nordisk, skal den - af hensyn til øvrige udenlandske ansøgere - forsynes med et resumé af jobindhold og arbejdsvilkår på engelsk eller tysk. Overskriften (stillingsbetegnelsen) skal også være oversat til engelsk eller tysk, f.eks. Bager / Baker. Oversættelse: Brug eventuelt dit lokale Workindenmark-center og få dem til at hjælpe dig (mod betaling) med at formulere og oversætte stillingsannoncen. Grundig jobbeskrivelse: Jo flere oplysninger du giver om jobbet, jo flere ansøgere får du. Husk, at annoncen bør indeholde oplysninger, som er vigtige ved rekruttering af medarbejdere fra udlandet - f.eks. sprogkrav, lønforhold, boligforhold, fleksibel arbejdstid, danskundervisning mv. Læs mere om rekruttering af medarbejdere i udlandet på hjemmesiden Du kan også orientere dig på hvor du finder oplysninger om rekruttering af sæsonarbejdskraft til gartneri, frugtavl, m.m. Få yderligere hjælp Workindenmark-centrene i hhv. København, Odense og Århus har til opgave at formidle kontakten mellem danske virksomheder og udenlandske jobsøgere. I de 3 Workindenmark-centre står specialister i international rekruttering klar til at hjælpe virksomheder og jobsøgere. Du kan ringe, maile eller henvende dig personligt i et af centrene. 5

6 Det kan din virksomhed bruge Jobnet til På Jobnet kan virksomheder i Danmark gratis gøre brug af en række servicetilbud fra jobcentrene. Jobnet (www.jobnet.dk) er en hjemmeside med en lang række funktioner, der kan lette arbejdet betydeligt, når din virksomhed skal ansætte nye medarbejdere. Annoncér på Jobnet Som bruger af Jobnet kan virksomheden gratis lægge jobannoncer ind. Med en jobannonce på Jobnet søger virksomheden medarbejdere 24 timer i døgnet. En jobannonce sikrer de mest motiverede ansøgere til din stilling, fordi det er jobsøgeren selv, der vælger at henvende sig til virksomheden. Jobsøgere kan skrive ansøgninger til virksomheden direkte fra Jobnet, og de kan få automatisk besked, hvis din annonce matcher indholdet i deres "Jobagent". Søg i CV erne på Jobnet På Jobnet har tusindvis af jobsøgere indtastet deres CV med detaljerede oplysninger om deres kvalifikationer. Når du søger i CV-banken, kan du hurtigt finde de mulige kandidater til det ledige job. Jobnet er det eneste sted, hvor virksomheden med sikkerhed kan finde alle ledige inden for alle brancher. Kontakt Jobcenter Nordfyn og hør om mulighederne for at bruge Jobnet. 6

7 Virksomhedspraktik Virksomhedspraktik kan være en nem start, når du søger nye medarbejdere. Fordelene er Du får den ledige i praktik i op til 4 uger (dagpengemodtagere) eller evt. en længere periode efter konkret vurdering (kontanthjælpsmodtagere og øvrige). Du skal hverken betale løn eller forsikring. Du får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job eller med løntilskud efter virksomhedspraktikken. Jobcentret formidler kontakt mellem dig og en ledig. Regler for virksomhedspraktik Virksomheden skal godkendes til virksomhedspraktik. Praktikperioden kan vare op til 4 uger for forsikrede ledige eller en længere periode efter konkret vurdering (kontanthjælpsmodtagere og øvrige). Den ledige er i virksomhedspraktikken ikke omfattet af de regler, der er fastsat for lønmodtagere. Dog gælder arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af ansatte i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud. Kontakt Jobcenter Nordfyn og hør nærmere om mulighederne for at etablere et virksomhedspraktikforløb. 7

8 Løntilskud til ansættelse af ledig i private virksomheder Ansæt en ledig med tilskud i op til 1 år. På den måde får du god tid til at danne dig et indtryk af, hvordan den pågældende arbejder - fagligt og i samarbejdet med kollegerne. Fordelene er Du møder en potentiel ny medarbejder, og den ledige får prøvet sig selv af i jobbet. Du får 70,54 kr. i timen (januar 2012) i tilskud typisk i 3-6 måneder og maksimalt i 12 måneder afhængig af den lediges situation og jobbets karakter. Den lediges praktiske erhvervserfaring kan suppleres med kurser. Jobcentret bidrager gerne med vejledning og eventuel finansiering. Jobcentret kan ved siden af løntilskuddet bevilge et mentor-tilskud til en person, som varetager opgaven med introduktion og støtte til en ledig med særligt behov for vejledning eller oplæring. Jobcentret kan yde tilskud til hjælpemidler i form af undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Ansættelse med løntilskud kan både kombineres med uddannelse som introduktion til en fast ansættelse og med jobrotation. Regler for ansættelse med løntilskud hos privat arbejdsgiver Jobcenter Nordfyn skal godkende løntilskudspladsen og den ledige. Der skal være tale om en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere, når virksomheden ansætter en person med løntilskud. Der skal være et rimeligt forhold mellem ansatte med og uden tilskud. Løntilskudspladsen skal være egnet til at føre den ledige over i ordinær beskæftigelse i virksomheden eller tilsvarende fagområde. Løn- og ansættelsesvilkår skal følge den almindelige overenskomst på området. Der gælder almindeligt, overenskomstmæssigt opsigelsesvarsel, dog mindst 14 dage. Kontakt Jobcenter Nordfyn for yderligere råd og vejledning. 8

9 Løntilskud til ansættelse af ledig i offentlige virksomheder Ansæt en ledig med tilskud og få god tid til at danne dig et indtryk af, hvordan den pågældende arbejder - fagligt og i samarbejdet med kollegerne. Fordelene er Du møder en potentiel ny medarbejder, og den ledige får prøvet sig selv af i jobbet. Du får refusion på 136,35 kr. i timen (januar 2012) Den lediges praktiske erhvervserfaring kan suppleres med kurser. Ansættelse med løntilskud kan kombineres med uddannelse som introduktion til en fast ansættelse og med jobrotation. Vi formidler kontakt mellem dig og en ledig. Regler for ansættelse med løntilskud hos offentlig arbejdsgiver Offentlige virksomheder er ikke kun stat, regioner og kommuner. Det er også alle organisationer, foreninger, selskaber, selvejende institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50 % af offentlige midler. Inden et løntilskudsforløb kan sættes i gang, skal både løntilskudspladsen og den ledige godkendes af jobcentret. Der skal være tale om en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere, når virksomheden ansætter en person i jobtræning med løntilskud. Løn- og arbejdsvilkår skal følge overenskomsten på området, dog er der en maksimal timesats for lønnen på 113,92 kr. i timen (januar 2012). Den ledige kan højst få løn, der svarer til pågældendes individuelle forsørgelsesniveau - dog min. 82 % af højeste dagpengesats. Virksomheden udarbejder en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev med beskrivelse af løn- og arbejdsvilkår og den forventede tilskudsperiode. Jobcentret bistår gerne. Lønnen udbetales af den offentlige arbejdsgiver, der modtager et tilskud på 136,35 kr. i timen (januar 2012) Der kan ved ansættelse af den enkelte ledige maksimalt udbetales løntilskud i 1 år til samme arbejdsgiver. Jobcentret kan ved siden af løntilskuddet bevilge et mentor-tilskud til en medarbejder eller ekstern konsulent, som varetager opgaven med introduktion og særlig individuel støtte til en ledig med særligt behov for introduktion, vejledning eller oplæring. Jobcenteret kan yde tilskud til hjælpemidler i form af undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Ansatte med løntilskud er omfattet af samme lovgivning som ordinært ansatte. Kontakt Jobcenter Nordfyn for yderligere råd og vejledning. 9

10 Mentor Mentorordningen er en personlig støtteordning, hvor en intern medarbejder (eller en ekstern konsulent) på en virksomhed hjælper en person med at opnå eller fastholde beskæftigelse. Det kan f.eks. dreje sig om hjælp i forhold til faglige og/eller sociale udfordringer. Hvis mentorens opgave med at introducere, vejlede og oplære personen ligger ud over, hvad arbejdsgiveren sædvanligvis forventes at varetage, kan virksomheden få tilskud til mentoren. Hvem kan få tilknyttet en mentor? Alle der har behov for en mentor for at opnå eller fastholde ansættelse eller deltager i aktivitet med beskæftigelsesfremmende sigte, f.eks. aktivering i form af uddannelse, praktik eller løntilskudsansættelse. Mentoren kan endvidere yde hjælp til forhold der ligger uden for arbejdspladsen, hvis det er nødvendigt for at understøtte den beskæftigelsesrettede indsats. Det kan f.eks. være hjælp til at komme op om morgenen, hjælp til at benytte offentlige transportmidler eller lignende. Tilskud Tilskuddet dækker frikøb af den interne mentor eller honorar til en ekstern konsulent. Varigheden og timetallet fastsættes ud fra personens konkrete behov og forudsætninger. En mentorordning er dog altid at betragte som en midlertidig ordning, og kan derfor ikke anvendes overfor personer med vedvarende behov for støtte. Når mentor er en intern medarbejder, kan der ud over lønomkostninger bevilges tilskud til uddannelse for mentor, hvis det skønnes nødvendigt. Kontakt Jobcenter Nordfyn og hør nærmere om mentorordningen. 10

11 Tilskud til personlig assistance og hjælpemidler Personlig assistance er til medarbejdere som på grund af en alvorlig funktionsnedsættelse har brug for personlig hjælp til de arbejdsopgaver, de ikke længere kan klare. Den personlige assistent kan hjælpe medarbejderen i op til 20 timer pr. uge. Din virksomhed kan enten vælge at ansætte en udefrakommende person eller frikøbe en kollega til at fungere som personlig assistent. Din virksomhed aflønner den personlige assistent og modtager herefter løntilskud fra Jobcenter Nordfyn. Løntilskuddet udgør 107,27 kr. i timen (april 2011). Betingelsen for at få bevilget personlig assistance er, at medarbejderen har en læge-dokumenteret betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hjælpemidler Jobcenter Nordfyn kan give tilskud til arbejdsredskaber og indretning af arbejdspladsen. Det kan være undervisningsmateriale, værktøj, mindre arbejdsmaskiner til personlig brug, sænkning af gulve, installation af ramper eller kortvarige kurser. Forudsætningen er, at hjælpen kompenserer for medarbejderens varige nedsatte funktionsevne. Begrænsningerne kan både være af fysisk eller social karakter. Kontakt Jobcenter Nordfyn og hør nærmere om mulighederne for at få tilskud til personlig assistance og hjælpemidler. 11

12 Tilskud til voksenlærlinge Du kan indgå en uddannelsesaftale med en person over 25 år, hvis denne enten: 1) ikke har en erhvervsuddannelse 2) har en forældet uddannelse 3) har været ledig i min. 6 mdr. (u. 30 år) eller min. 9 måneder (o. 30 år). Du kan få tilskud, hvis ansættelsen sker inden for et fag, hvor der er mangel på arbejdskraft eller gode beskæftigelsesmuligheder. Der er i 2012 tilskud til næsten alle erhvervsuddannelser. Find hvilke uddannelser der kan ydes tilskud til i Beskæftigelsesregion Syddanmark via regionens hjemmeside Fordelene er Du får tilskud på 30 kr. i timen til voksenlærlingens løn i praktikperioderne i de første 2 år af uddannelsen, - dog op til 4 år for voksenlærlinge mellem år. Du skal altid selv betale, hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget. I skoleperioderne er der mulighed for at få forhøjet tilskud på ca kr. pr. uge fra AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion). Kontakt den relevante erhvervsskole for at få din virksomhed godkendt som praktiksted og for at afklare, hvor lang tid den kommende voksenlærling skal være under uddannelse. Indgå en uddannelsesaftale med den pågældende. Kontakt Jobcenter Nordfyn for at få et ansøgningsskema tilsendt. Skemaet skal indsendes inden en måned, efter at uddannelsesaftalen er indgået. Kontakt Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) på tlf for at få tilsendt ansøgningsskema til elevrefusion eller hent det på AER s hjemmeside 12

13 Jobrotation (Rotationsprojekter med jobrotationsydelse) Jobrotationsydelse kan udbetales til virksomheden, når en eller flere ansatte under uddannelse erstattes af en ledig. Målgruppe og vilkår for virksomhedens ansatte For at kunne få udbetalt jobrotationsydelse, må den ansatte ikke have en uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse - med mindre uddannelsen ikke er blevet brugt de sidste fem år. Der er en særlig pulje til jobrotationsprojekter for personer med en højere uddannelse. Arbejdsmarkedsstyrelsen administrerer den efter først til mølle princippet. Der er ingen krav til typen af uddannelse alle kurser og efteruddannelser kan bruges, f.eks. AMU-kurser, FVU og voksenlærling. Den ansatte får udbetalt sædvanlig løn i uddannelsesperioden. Vikaren er ledig dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager, der har været ledig i min. 3 måneder. får løn som andre i samme stilling på virksomheden under projektet og ansættes på samme vilkår. tjener ikke timer til dagpengeret, men frameldes Jobcentret og har en død periode. vikarens ansættelse med tilskud i form af jobrotationsydelse kan højst vare 12 måneder. Vikaren skal være ansat min. 10 timer om ugen. en vikar kan godt erstatte flere medarbejdere. Virksomheden modtager 170 kr. i timen (januar 2012) for hver time medarbejderen er på efteruddannelse. kan ikke søge VEU og SVU til de ansatte på efteruddannelse, samtidig med at virksomheden får jobrotationsydelse. får vikardækning i det antal timer, den ansatte deltager i uddannelse. betaler evt. deltagerbetaling for de ansattes efteruddannelse. er med til at udvælge vikarer i samarbejde med Jobcentret. får mulighed for at rekruttere blandt vikarerne. Jobcentret hjælper med at rekruttere vikarer og opkvalificere dem inden ansættelse på virksomheden udfylde skemaer, tilrettelægge projektet, kontakte uddannelsesinstitutioner, lave økonomiske beregninger m.m. 13

14 Kontakt Jobcenter Nordfyn og hør nærmere om mulighederne for at etablere et jobrotationsforløb. Tilskud til ansættelse af person i fleksjob Fleksjob er en fastansættelse med løntilskud, som gør det muligt for personer der er godkendt til fleksjob, at varetage et arbejde på trods af varige fysiske, psykiske eller sociale begrænsninger i arbejdsevnen. Det kan eksempelvis være personer, der har behov for længere tid til at klare opgaverne, ekstraordinære pauser eller en forkortet arbejdsuge. Fordelene er Ved at ansætte en person i fleksjob modtager virksomheden et tilskud på 1/2 eller 2/3 af den gældende mindsteløn på overenskomstområdet. Jobcentret kan formidle fleksjobansøgere til mange brancher. Fastholdelse af en medarbejder i et fleksjob signalerer social ansvarlighed og skaber tryghed i organisationen. Jobcentret deltager gerne i jobinterview sammen med virksomheden og ansøgeren, og Jobcentret er altid med, når selve fleksjobaftalen forhandles på plads sammen med den faglige organisation. Jobcentret er til rådighed også efter ansættelsen, hvis der opstår komplikationer, eller hvis medarbejderens arbejdsevne ændrer sig. Kontakt Jobcenter Nordfyn og hør nærmere om mulighederne for at etablere et fleksjob. Hvis din virksomhed allerede har et ledigt fleksjob, kan du kontakte Jobcentret med en jobprofil eller stillingsbeskrivelse. 14

15 Ansættelse af førtidspensionist med løntilskud Job med løntilskud til førtidspensionister kan oprettes til personer, der får førtidspension. Job med løntilskud til førtidspensionister blev tidligere kaldt skånejob. Fordelene er Et job med løntilskud til førtidspensionister er en stilling med løntilskud på særlige vilkår. Løntilskuddet udgør 25,29 kr. i timen (januar 2012). Det særlige er, at man aftaler sig frem til lønnen og arbejdsvilkårene. I de tilfælde, hvor førtidspensionisten har en betragtelig nedsat arbejdsevne, kan lønnen aftales til at ligge under den overenskomstmæssige mindsteløn, hvilket aftales med den relevante faglige organisation. Der er et støtteloft over, hvor meget man kan modtage i tilskud. Tilskuddet kan over en periode på et år ikke overstige 50 % af de samlede lønomkostninger. Kontakt Jobcenter Nordfyn og hør nærmere om mulighederne for at etablere et job med løntilskud til førtidspensionist. 15

16 Præmie- og bonusordning - lærlingekontrakter Du kan søge om præmie og bonus for op til kr. pr. uddannelsesaftale for uddannelsesaftaler indgået efter den 15. november (Vedr. overgangsregler i forhold til tidligere ordning se Ordningen gælder for arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftaler med EUDelever og elever med sidestillede uddannelser (erhvervsfisker-, farmakonomog lokomotivføreruddannelsen). Du kan søge om præmie og bonus på AER selvbetjening (www.atp.dk). Udbetaling af præmie og bonus Præmien bliver udbetalt i prøvetiden, hver gang eleven har været i praktik i 30 dage. Du kan få kr. for hver måned i prøvetiden - dog max kr. i alt. Vær opmærksom på at skoleperioder ikke tæller med. Bonus bliver udbetalt, når elevens prøvetid er afsluttet, og uddannelsesaftalen fortsat er i kraft. Udbetalingen sker i 4 rater: 1. rate 90 dage efter prøvetidens udløb. 2. rate 180 dage efter prøvetidens udløb. 3. rate 270 dage efter prøvetidens udløb. 4. rate 630 dage efter prøvetidens udløb. Hver bonus giver kr. - det vil sige kr. i alt. Uddannelsen skal være påbegyndt senest 3 måneder efter, at aftalen er indgået. Hvis denne regel ikke er opfyldt, kan du ikke få udbetalt præmie og bonus. Skoleperioder i prøvetiden bliver ikke regnet med i opgørelsen af de 30 dage. Det vil sige, hvis din elev har været på skole i f.eks. 10 dage i løbet af de 30 dage, kan du først søge om præmie efter 40 dage. Kontakt Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) via deres hjemmeside eller på tlf

17 Sygefravær Hvis én af dine medarbejdere får øget fravær på grund af længerevarende eller kronisk sygdom, kan Jobcentret hjælpe. Det er vigtigt, at der gribes tidligt ind, hvis medarbejderen skal fastholdes i jobbet. Jobcentret kan blandt andet deltage i afklarende samtaler med dig og/eller medarbejderen. Hvis der er behov for yderligere afdækning af sygdomsproblemet, kan Jobcentret tilbyde at iværksætte en såkaldt rundbordsamtale. I rundbordssamtalen deltager de relevante parter. Det vil sige den sygemeldte medarbejder, nærmeste leder, tillidsrepræsentanten, evt. en repræsentant fra det faglige forbund, en medarbejder fra Jobcentret og eventuelt medarbejderens egen læge. Rundbordsamtalen er baseret på frivillighed og tillid, og der er tavshedspligt. Muligheder Eksempelvis kan den sygemeldte, i en overgangsperiode, gå fra en fuldtidssygemelding til en delvis sygemelding. Denne ordning kan bruges, når sygdommen har en karakter, så fraværet overstiger fire timer om ugen. Der ydes dagpengerefusion under forløbet, indtil den delvist sygemeldte igen kan udføre arbejdet på normal tid. En anden mulighed er en 56-aftale, der giver mulighed for dagpengerefusion til din virksomhed fra første fraværsdag. Forudsætningen er, at der er tale om en kronisk syg medarbejder, hvor sygdommen forventes at medføre et fravær på mindst 10 dage om året. Kontakt Jobcenter Nordfyn og hør nærmere om mulighederne for assistance i forbindelse med sygdom. 17

18 Jobcenter Nordfyn Vesterled Søndersø Tlf Fax

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 Indholdsfortegnelse 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 2. Opkvalificering 2.1. Jobrotation 5 2.2. Opkvalificeringsjob 6 2.3. Voksenlærling 7 2.4. InnoBooster 8 2.5. Fagpilot

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Indhold. Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering

Indhold. Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering Virksomhedsinformation Indhold Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering Udvid mulighederne for at finde medarbejdere Virksomhedspraktik

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

VEJLEDNING om LØNTILSKUD

VEJLEDNING om LØNTILSKUD 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Revideret oktober 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er redigeret af: Hugo Knudsen, Socialrådgiver,

Læs mere

SOCIALT KAPITEL i staten

SOCIALT KAPITEL i staten Vejledning SOCIALT KAPITEL i staten Juni 2004 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Personalestyrelsen CFU Vejledning om Socialt kapitel i staten - en beskrivelse af

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere