Aarhus byråd onsdag den 31. august Sag 5: Personaleredegørelse 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråd onsdag den 31. august Sag 5: Personaleredegørelse 2015"

Transkript

1 Sag 5: Personaleredegørelse 2015 Vi går til sag nummer 5, og jeg vil appellere til, at man holder det relativt kort nu, hvis vi skal nå at behandle nogle af de sager, der var udsat også fra sidste gang. Så Anette Poulsen, Socialdemokraterne. Værsgo. Anette Poulsen (S): Nå jeg skal prøve, at det ikke bliver for langt. Ja vi er nået til personaleredegørelsen, så vi er også nået til det tidspunkt på året, hvor vi skal gøre status i forhold til vores personale. Og man må sige, at medarbejderne det er vores kommunes vigtigste ressource. Personaleredegørelsen den viser et billede af en dynamisk organisation, hvor der også er mange udfordringer, og hvor netop det velfærdssamfund, vi har kendt igennem mange år, er under forandring. Nogle af disse udfordringer er også beskrevet i Kommune Forfra, som vi har behandlet her i byrådet eller haft en temaaften om. Det stiller også betydelige krav til nutidens og fremtidens medarbejdere og ledere, når velfærden skal gentænkes. Personaleredegørelsen har i år fået en ny form. Der er et personalestrategisk indsatsområde med vurdering af fokus og retning og med udvikling af den attraktive arbejdsplads. Det er et indsatsområde, som er valgt sammen med Fælles MED, og så er der en del med statistik og målinger, som der plejer at være. Men lige lidt tilbage til del et. Det handler om social kapital, reduktion af arbejdsskader og en sundhedsfremme indsats. Alle magistratsafdelinger har arbejdet konstruktivt med socialkapital. Der er dog nogle fokuspunkter, som der fortsat bør være highlightet. Sådan noget som klare mål, rolleafklarhed og konflikthåndtering, balance mellem opgaver og tid, det fylder også en del hos nogen. Nogen steder opleves der følelsesmæssige belastninger i arbejdet, og enkelte steder er nævnt mobning. Det er vigtigt, at der er et kontinuerligt ledelsesfokus på disse punkter. I forhold til statistikdelen, der har jeg lige nogle få nedslag. Vi har i 2015, der har vi 66 fuldtidsansatte medarbejdere per tusind indbyggere. I 2011 var der 73. Så man kan tydelig se, at der har været en besparelse, effektivisering inden for det kommunale område. Vedrørende fritidsjob, der er vi over målet på de 500, som er vedtaget i byrådet der er 568. Det er et rigtig godt tiltag for unge på kanten, og jeg har kendskab til flere gode forløb. Det kunne dog være interessant at få af vide, om alle de oprettede jobs er besat. Men det kan vi jo måske drøfte i Økonomiudvalget, fordi der regner jeg med, at den skal have en behandling. Et andet socialt tiltag, det er 10 procents aktiveringsområdet. Her løfter de kommunale arbejdspladser et stort socialt ansvar i forhold til borgere, der har svært ved at få og bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Det sidste jeg lige vil nævne, det er den omtale, der har været på det sidste med akademikere og administrative medarbejdere, der har været lidt avisskriveri. I den sammenhæng er det vigtigt at se på udviklingen i samfundet. Der er mange opgaver, der skal løses på en anden måde i dag end tidligere. Der har været en teknologisk udvikling, og nogle arbejdsgange er blevet overflødige. Endvidere afspejler udviklingen i medarbejdersammensætningen også det generelle uddannelsesløft, der har været i samfundet. Og både kommunen, regionen og private virksomheder de nyder stor gavn af disse kompetencer og det højere uddannelsesniveau. Det betyder, at vi skal bruge de rette medarbejdere til de rette opgaver for at få løst de opgaver vi har bedst muligt. Og Socialdemokraterne vi er i hvert fald af den overbevisning, at vi skal ikke have nogle medarbejdere, vi skal ikke have for mange medarbejdere, hverken

2 administrative eller hverken HK eller akademikere eller ledere eller, vi skal have lige præcis det antal medarbejdere, der er brug for til at løse de opgaver, der skal løses, uanset faggruppe, og vi skal ikke have for mange. Men når man også kigger tilbage på den udvikling, der har været med antal fuldtidsansatte i forhold til befolkningstallet, så ser det jo også ud til, at der er en fornuftig balance i Aarhus Kommune. Jeg ser frem til en god drøftelse i Økonomiudvalget. Tak for ordet. Så er det Jette Jensen, Enhedslisten / De Rød-Grønne. Jette Jensen (EL): Personaleredegørelsen er jo en god anledning til at drøfte nogle af de forhold, der gør sig gældende, når vi som kommune blandt andet er arbejdsgiver. Og årets personaleredegørelse gør i hvert fald for Enhedslisten klart, at der er nogle områder, vi skal have fokus på. Det ene område for os at se, det er ligestillingen, og her taler vi både ligestillingen, når det drejer sig om køn, og ligestilling når det drejer sig om etnicitet. Omkring køn der er der to ting, der falder i øjnene. Kønsfordelingen i stillingerne i de øverste ledelseslag afspejler stadigvæk, at vi har svært ved at rekruttere kvinder til ledelsesstillinger, og kønsforskellen i lønudviklingen ja den er faktisk decideret skræmmende. For det viser sig, at mændene i Aarhus Kommune har procentuelt højere lønudvikling end kvinderne, også i sådan en grad at vi skiller os ud fra alle de andre større byer. Og der synes jeg virkelig, at der er noget at tage fat på. Når vi taler om ligestilling og etnicitet, ja så er antallet af ansatte med anden etnisk oprindelse end dansk, den er stagneret. Og hvis vi fortsat har den opfattelse af ansattes etnicitet og etnisk oprindelse skal afspejle sammensætningen af borgere i Aarhus Kommune, så har vi også her en opgave at løfte. Et andet fokusområde det bør være arbejdsmiljøet. Og generelt tror jeg såmænd, at arbejdsmiljøet i Aarhus Kommune ser fint nok ud, men det kan være svært at vurdere, for det bliver faktisk pakket lidt ind. Og når jeg siger det, så er det fordi, jeg jo ved lidt om arbejdsforholdet i magistraten for Børn og Unge. Jeg ved, at arbejdsmiljøet er belastet. Jeg har set arbejdspladsvurderingerne og de er ikke pæne at se på. Men det kan man faktisk ikke se i personaleredegørelsen, man kan ikke se, at her har vi et problem, vi bør arbejde med. Vi ser på sygefraværet og kan sige at jo jo sygefraværet det er højt, men det er stagnerende nu. Jo jo, men stagnerende på et noget højt niveau, nok blandt andet fordi arbejdsmiljøet er belastet. Og det mener jeg i den grad, at vi er nødt til at skal have fokus på. Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard (V): Ja tak. Som de to tidligere ordførere har været inde på, så har vi her personaleredegørelsen, som jo beskriver en række personalemæssige forhold i Aarhus Kommune. Jeg vil lige lave et par nedslag i forhold til den del, og vil gerne også have sagen behandlet i udvalg. Når vi ser på den personaleomsætning, som vi har i Aarhus Kommune, så kan man godt være noget bekymret. Altså, omsætningen af personale er i forhold til Venstres opfattelse alt, alt for højt. Det skal vi

3 prøve at komme lidt tættere på, hvad er årsagen til det? Jeg ved godt, at det er i forskellige grupper, hvor at det er, men jeg synes, at vi skulle prøve at dykke lidt mere ned bag ved tallene. Så vil jeg også, som at Enhedslistens ordfører er inde på omkring sygefraværet, måske med en lidt anden vinkel, se på hvorfor er det stagneret vores sygefravær? Hvorfor kan vi ikke fortsætte med at få det bragt ned? Her ligger der ekstremt store økonomier, men ikke mindst også personer bagved, som igennem en længere sygefravær får rigtig svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Og der synes vi i Venstre, at vi skal have et fortsat fokus. Det der har bevæget os i den rigtige retning, og nu ser det ud til at være stagnerende, det har jo været et særligt fokus, at man har haft i hvert fald en del af magistratsafdelingerne. Hvordan bringer vi det fokus tilbage og gør det endnu stærkere? Her er der rigtig meget at hente for den enkelte, men så sandelig også for kommunekassen. Så er Anette Poulsen inde på, har vi de rigtige medarbejdere, har vi de rigtige kompetencer til medarbejderne? Og det henleder jo min opmærksomhed omkring det, der også har været skrevet om i medierne, netop at vi har fået et noget højere antal administrative medarbejdere. Hvad er det så for en størrelse? Hvad er det, at der har ændret sig over tid, at der gør, at vi har en anden personalesammensætning? Har vi den rigtige? Har vi noget, vi kan udfordre her, sådan at vi undgår at betale unødigt høje lønninger til en personalegruppe, der måske sagtens kunne løses af andre, eller er det faktisk en balance, der er helt tilpas? Når man hører og ser overskrifterne, så kan man i hvert fald komme i tvivl om, at vi har den rigtige balance. Nu vil vi godt se på den anden side af medaljen også og en mere nuanceret del af det. Vi tror rent faktisk i Venstre, at overordnet set så har vi de rigtige mennesker til at løse de opgaver der er, men lad os dykke ned i det i udvalgsbehandlingen. Så er det Jan Ravn Christensen, SF. Jan Ravn Christensen (SF): Jeg synes også, at der er mange interessante temaer i personaleredegørelsen, man kan tage op. En af de ting jeg vil tage op, som vi også tog op sidste gang, det er hele det her spørgsmål omkring sygefravær, hvordan vi kan mindske sygefraværet. Og jeg tror i virkeligheden, at nogle af de svar der også er kommet på de undersøgelser, der er beskrevet fra de forskellige magistratsafdelinger, det peger jo et eller andet sted på, at der er nogle udfordringer med at give folk indflydelse nok på deres eget arbejdsliv. Altså at give folk mulighed for rent faktisk at lave det professionelle arbejde, som de er uddannet til. Og der tror jeg, at vi kan blive endnu dygtigere til at arbejde med den del. Der findes masser af data på, at det betyder meget for arbejdsglæde eller det modsatte, i hvor høj grad man er med til at bestemme, hvordan det er, man egentligt arbejder rundt omkring. Og det kunne jeg godt savne lidt, at vi fik et lidt større fokus på fremadrettet, fordi det er jo i virkeligheden også spiller sammen med nogle af de andre temaer, som Fælles MED har slået an, og som vi synes er rigtig interessante. Altså hele det her spørgsmål omkring attraktive arbejdspladser, omkring social kapital, tillid og troværdighed og alle de her ord, som vi hæfter på det, som vi synes er høj kvalitet i den offentlige service. Jeg er enig med Jette Jensen i, at når man læser de her beskrivelser, så rammer det måske lidt skævt, og det er selvfølgelig også, det er utrolig svært at samle hele den mangfoldighed ind af erfaringer, som der er i en kommune som Aarhus. Og der tror jeg bare, at vi må acceptere, at det bliver måske sådan lidt, at vi prøver på at fremdrage de gode eksempler, fordi det er også det, vi gerne vil eksponere til dem, der nu

4 måtte læse det, og det vi gerne vil have, at andre nu lærer af. Men jeg er enig i, at det havde da været rart også at få nogle af de andre historier frem, men det er nok ikke, sådan tror jeg ikke, at verden er lavet desværre, at det er muligt. Men jeg enig i, at det er en problemstilling, som vi skal være opmærksom på, så vi ikke tror, at verden er måske helt så lyseblå, som vi engang imellem tror. I forhold til spørgsmålet omkring lønudvikling, der er jeg enig i, at det er problematisk, at lønudviklingen er så skæv, som det er tilfældet mellem mænd og kvinder. Jeg tror i virkeligheden, at en stor del af det kan findes i den lønudvikling der er for de enkelte faggrupper. Der kan man se, at det er kvindefagene, der har haft absolut dårligst lønudvikling i Aarhus Kommune, også sammenlignet med andre kommuner. Mens at mere traditionelle mandefag har haft en væsentlig mere gunstig lønudvikling. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at vi skal se på det med kønsmæssige briller, men mere med nogle briller der handler omkring nogle udfordringer i forhold til lønudvikling i vores systemer. Og der må jeg bare sige, at en ting er, at man procentuelt sakker bagud, men hvis man i forvejen har en dårligere løn, som man regner procenter af, så er vi med til at udbygge uligheden i vores samfund med den måde, vi fører lønpolitik på i Aarhus Kommune. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, at det i bund og grund er en dagsorden, som vi et eller andet sted er med til at understøtte. Og det synes jeg, at det kunne være interessant, jeg synes ikke nødvendigvis, at det er en diskussion, som vi nødvendigvis skal tage i byrådet med at gå ned i detaljer omkring, hvordan vi aflønner vores medarbejdere, hvordan vi sikrer en lønudvikling, som vi kan være bekendt. Jeg synes, at det kunne være et tema, man kunne tage op i magistraten eller i andre fora, hvordan er det egentligt vi arbejder med ny løn og løn i det hele taget til vores personalegrupper? Så vi måske også kan understøtte nogle af de politiske ambitioner, vi har. Et andet punkt der springer lidt i øjnene, det er, at det jo trods alt er to år siden efterhånden, at det blev ulovligt at folk timelønsansatte, hvis de var ansat mere i en månedstid. Og jeg anerkender, at der kan højest sandsynligt være en del af de timelønsansatte, der fremgår af de her stillinger, som stadigvæk arbejder på nogle af de utrolige korte jobs. Men jeg vil nok appellere til rådmændene og direktøren om lige at prøve at gå tilbage og så lige sikre sig, at man rent faktisk arbejder seriøst med det her. Der er stor forskel på, hvad for nogle rettigheder man har, alt efter om man er timelønnet eller om man er månedslønnet, og der synes jeg, at vi har en opgave, som en af parterne i forhold til overenskomsten at sikre, at vi rent faktisk lever op til det. Både overenskomsten, men også lever op til de EU krav og EU regler, der er på det her område, det var jo et EU direktiv, der danner baggrunden for det. Så en lille løftet pegefinger der, for jeg tvivler seriøst på, at vi har 900 stillinger, som er sådan helt rent korttidsjobs på under en måneds varighed. Ja, man kunne finde mange andre nedslagspunkter, jeg tror, at jeg vil stoppe her, og ellers sige, at jeg synes, det er en spændende form det nye her med at sætte fokus på et tema. Der er stadigvæk ting, vi kan arbejde med i forhold til at gøre personaleredegørelsen endnu mere spændende, men jeg synes, at år for år bliver den bedre, så det er jo super godt. Godt. Jamen tak for, nå undskyld jeg har ikke fået noteret. Lars Boje Mathiesen, Liberal Alliance. Værsgo. Lars Boje Mathiesen (LA): Tak for det. Der er også et par fokusområder, som vi vil slå ned på fra Liberal Alliances side. Et er jo sammensætningen af de medarbejdere vi har, og det når vi nok ikke i dag, men det har vi jo et forslag med.

5 Og der kan man sige, Venstre spørger, har vi det rigtige antal? Jamen det er jo en politisk beslutning, om vi mener vi har det, det handler noget om politiske visioner, hvad man synes skattekronerne skal bruges på. Så der hvor vi synes, at det er det absolutte det væsentlige at kigge på, det er hvad for nogle faggrupper, der bliver flere af, og hvad det er for nogle faggrupper, der bliver væsentligt færre af? Og når de bliver færre, har det så betydning på grund af demografisk udvikling, eller er det rent faktisk fordi, at vi skærer ned på områderne, er der nogle faggrupper, der bliver nødt til at løbe hurtigere for at servicere det samme antal mennesker? Det synes jeg, at det skal vi dykke ned og kigge på. Derudover så synes jeg, at det er interessant at kigge på, nu hvor vi senere skal behandle det der med, om antallet af ledelse og akademikere og sådan noget, der kan vi se for eksempel, at antallet af ledere i folkeskoler er steget med 15 procent inden for fire år. 15 procent. Det er en markant stigning. Så hav det in mente, når man siger, at Liberal Alliance mener, at vi skal skære procent i ledelse og administration, at man faktisk har forøget ledelsesområdet på skoleområdet med 15 procent inden for fire år. Så der er altså nogle tal at arbejde med her. Derudover så synes jeg, at vi måske lige skal sætte fokus på det omkring unge, fordi jeg kan huske, at vi sidste år også stod og sagde, der var vist nogle magistratsafdelinger her, som måske vil have lidt røde øre, om at de måske ikke havde fået ansat de unge. Det er ikke fordi, at man skal ansætte, hvis der ikke er noget arbejde til dem. Men vi kan se her, der er nogle magistrater, ja der er faktisk Teknik og Miljø, der har fuldstændig nul ansatte af unge i fritidsjob, selvom de gerne skulle have 26,5, hvordan man så har 26,5, men altså. Så der er altså noget her, og det er jo lidt meget sigende, at byrådet har lige besluttet at bruge to millioner kroner på en app, der skal gøre unge mennesker opmærksom på, at der er fritidsjob. Jamen man kunne måske bare begynde at oprette nogle selv i stedet for og så leve op til den målsætning, som de forskellige magistrater her. Tilsluttende så siger man også, at beskæftigelsesområdet faktisk opretter en masse af de her job, men så er det jo endnu mere rystende, at man vælger at bruge to millioner kroner på en app til ung- og fritidsarbejde. Derudover kan vi kigge på sygefraværet, og der synes jeg også, at det er meget sigende og måske skulle det give grund til refleksioner, at de mennesker, som har den laveste sygefravær, det er ledere, det er chefer, det er folk inde i centralforvaltningen. Og man skulle måske kigge på, om man kunne skabe de samme gode arbejdsforhold for resten af den kommunale organisation, som man åbenbart har lykkes med at skabe for sig selv inde i centralforvaltningen, og i Borgmesterens Afdeling som har den laveste sygefravær. Jeg tvivler på, at de mennesker, som er i de afdelinger er supermennesker i forhold til I simpelthen bare har et, ikke fordi jeg skal forklejne jeres helbred, men har et sundere helbred end andre. Så der må jo være nogle ting omkring det arbejdsmiljømæssige, som gør, at man har en noget lavere sygefraværsprocent her end i andre afdelinger. Det synes jeg også er væsentligt at kigge på, og så lytte, lytte til de organisationer, som kommer med forslag, og lytte til dem der siger, der er problemer omkring arbejdsmiljø her, vi løber altså for stærkt. Og det er en af de ting, som det reformforslag, som Liberal Alliance kommer med senere, hvor vi gerne vil frigive 250 millioner kroner om året. Det er netop, og det må vi så træffe en politisk beslutning om bagefter, men det er netop for at løse nogle midler, som måske kunne gøre, at de mennesker, som på nogle områder er utroligt pressede og skal løbe stærkt, kan få nogle lidt bedre arbejdsbetingelser. Til gengæld får vi lidt færre i ledelse og administration. Godt. Sagen er sendt til behandling i Økonomiudvalget.

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september Sag 3 Personaleredegørelse 2014 den endelige udgave

Aarhus Byråd onsdag den 9. september Sag 3 Personaleredegørelse 2014 den endelige udgave Sag 3 Personaleredegørelse 2014 den endelige udgave Så går vi tilbage til de sager, der havde lidt længere drøftelse. Og den første af de sager er sag nummer 3, personaleredegørelse, og der vil jeg give

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 18. marts 2015. Sag 10: Charter for mangfoldighed

Aarhus byrådsmøde onsdag 18. marts 2015. Sag 10: Charter for mangfoldighed Sag 10: Charter for mangfoldighed Så er vi nået til sag nummer 10, som er charter for mangfoldighed. Jeg vil egentligt foreslå, hvis byrådet er med på det, at vi behandler den sammen med sag nummer 8,

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 21. oktober Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi

Aarhus byråd onsdag den 21. oktober Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi Første sag det er sag nummer 1, høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi, den såkaldte VUS. Bemærkninger til den? Camilla

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag nummer 17, rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde. Bemærkninger til den? Er det kort? Ja. Det er kort. Hele vejen rundt. Hüseyin

Læs mere

Indstilling. Personaleredegørelse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 23. maj Resume

Indstilling. Personaleredegørelse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 23. maj Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 23. maj 2014 Personaleredegørelse 2013 1. Resume Personaleredegørelse 2013 belyser en række personalemæssige forhold i Aarhus

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Indstilling. Personaleredegørelse Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Personaleredegørelse Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. maj 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Personaleredegørelse 2012 1. Resume Personaleredegørelse 2012 belyser en række personalemæssige

Læs mere

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab 2013 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Så er det sag nummer 1, halvårsregnskab og forventet regnskab 2013. Lotte Cederskjold:

Læs mere

Men alt i alt synes vi i Socialdemokratiet, at det er en god redegørelse, som vi i partiet kan støtte op om og bakke op omkring.

Men alt i alt synes vi i Socialdemokratiet, at det er en god redegørelse, som vi i partiet kan støtte op om og bakke op omkring. Sag 7: Personaleredegørelse 2013 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 7, som er personaleredegørelse 2013. Anette Poulsen:

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 6. juni 2012 Herredsvej og Paludan -Müllers Vej, anlægsbevilling Punkt nr: 2 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Rabih Azad-Ahmad:

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. SAG 7. Innovation og modernisering af kommunens drift Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag nr. 7, innovation og modernisering af kommunens drift fra

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2300 Jour. nr.: M0/2002/00901 Ref.:

Læs mere

Opsamling fra møde ml. Magistraten og Fælles MED Udvalget. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune

Opsamling fra møde ml. Magistraten og Fælles MED Udvalget. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune Opsamling fra møde ml Magistraten og Fælles MED Udvalget Afbud: Rabih Azad-Ahmad Hanne Vinther Kristiane Schroll Jacob Engedal Krath Lone Skov Hansen Mette Hvid Johannesen (suppleant Kåre Graversen deltager)

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Den første sag på dagsordenen i dag det er sag nummer 1, OPS-projekt for bygning i Gellerup. Hvem ønsker ordet til den? Man bedes indtegne sig under Camilla Fabricius,

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer

Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen Vi går videre til

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 3: Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Og vi kan gå videre til sag nummer 3 på dagsordenen, som er energirenovering

Læs mere

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag:

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Så er det sager fra Teknik og Miljø. Sag nummer 6, Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, og det er forslag til Kommuneplantillæg. Bemærkninger

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Den næste sag på dagsordenen er sag nummer 9, aftale med

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. juni Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk

Aarhus byråd onsdag den 7. juni Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk Så går vi videre til sag nummer 23, påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk. Bemærkninger til den? Kan den klares med de

Læs mere

Sag 12: Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017

Sag 12: Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017 Sag 12: Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017 Sag nummer 12, Aarhus Havns årsregnskab fra 2014, budget 2015 samt overslag for 2016 og 2017. Er der bemærkninger til det? Er

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Sag 5: Fortællingen om Aarhus og Aarhusmål. Sag 6: Forslag fra Henrik Vestergaard: Én by Én strategi.

Sag 5: Fortællingen om Aarhus og Aarhusmål. Sag 6: Forslag fra Henrik Vestergaard: Én by Én strategi. Sag 5: Fortællingen om Aarhus og Aarhusmål. Sag 6: Forslag fra Henrik Vestergaard: Én by Én strategi. Så vender vi tilbage til de sager, som kræver lidt længere tid, og er kommet til sagerne 5 og 6, hvor

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket:

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 22-09-2014 Sammenlign afdeling: Teknik & Udskrevet d.22 09 2014 09:36 af lobk v.11.0.0.263 1/12 Sammenlign afdeling: Teknik & Antal besvarelser

Læs mere

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet)

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Ja Nej 2. Har I målsætninger

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Byrådet 21. januar Sag 13 Indsatsplan for StautrupÅbo til Beskyttelse af Drikkevand

Byrådet 21. januar Sag 13 Indsatsplan for StautrupÅbo til Beskyttelse af Drikkevand Sag 13 Indsatsplan for StautrupÅbo til Beskyttelse af Drikkevand Og så går vi videre til sag nummer 13, som er forslag til indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand, og der skal jeg bede

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Furesø Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

Indstilling. Personaleredegørelse 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. maj 2006 Århus Kommune

Indstilling. Personaleredegørelse 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. maj 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 18. maj 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Personaleredegørelse 2005 1. Resume Hermed foreligger Personaleredegørelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Byrådet anmodede den 27. oktober 2011 om, at der på baggrund af ligestillingsredegørelsen udarbejdes en ligestillingspolitik.

Byrådet anmodede den 27. oktober 2011 om, at der på baggrund af ligestillingsredegørelsen udarbejdes en ligestillingspolitik. Mangfoldighedspolitik Byrådssekretariatet Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 81.00.15-P20-1-11 Ref.: Jesper Poder Olsen Direkte tlf.

Læs mere

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 20. januar Sag 3 Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Aarhus byråd onsdag den 20. januar Sag 3 Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Sag 3 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Vi er nået til sag nummer 3, grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016. Hvem ønsker ordet til den? Ango Winther, Socialdemokraterne først, værsgo.

Læs mere

Sag 10: Forslag fra LA om anerkendelse af udvalgte skoleelever.

Sag 10: Forslag fra LA om anerkendelse af udvalgte skoleelever. Sag 10: Forslag fra LA om anerkendelse af udvalgte skoleelever. Så går vi videre til sag nummer 10, som er forslag fra Liberal Alliance om anerkendelse af udvalgte skoleelever. Der skal jeg bede om markering

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 11, som er implementering af kontanthjælpsreformen.

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 11, som er implementering af kontanthjælpsreformen. Sag 11: Implementering af kontanthjælpsreformen Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 11, som er implementering af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2016 til 2020

Arbejdsmiljøstrategi 2016 til 2020 Dansk Jernbaneforbund Arbejdsmiljøstrategi 2016 til 2020 Vision, mission & målsætning 02 Indhold Arbejdsmiljøstrategien 2016 2020... 04 Vision for arbejdsmiljøet... 06 Mission på arbejdsmiljøområdet...

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Personalepolitik for Køge Kommune

Personalepolitik for Køge Kommune Personalepolitik for Køge Kommune Forord Vi vil være kendt for vores fokus på faglighed i opgaveløsningen samt et godt arbejdsmiljø præget af samarbejde, dialog og god ledelse. Det er en vigtig drivkraft

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Sag 1: Godkendelse af Aarhus Vand A/S takster for drikkevand og spildevand for 2015

Sag 1: Godkendelse af Aarhus Vand A/S takster for drikkevand og spildevand for 2015 Sag 1: Godkendelse af Aarhus Vand A/S takster for drikkevand og spildevand for 2015 Og derfor vender vi tilbage til den første sag, sag nummer 1, prioriteret sag fra Teknik og Miljø, godkendelse af Aarhus

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Middelfart Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Lyngby-Taarbaek Kommune

Lyngby-Taarbaek Kommune Lyngby-Taarbaek Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Borgmesteren: Og vi går videre til sag nummer 2, som er resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus.

Borgmesteren: Og vi går videre til sag nummer 2, som er resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus. Sag 2: Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Og vi går videre til sag nummer 2, som er resultatrevision 2012

Læs mere

Aarhus Byråd Onsdag den 15. november 2017

Aarhus Byråd Onsdag den 15. november 2017 Sag 11: Skt. Clemens Bro. Salg af ny trappe ved Skt. Clemens Bro Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften. Sag nummer 11, Skt. Clemens Bro, Salg af ny trappe ved Skt. Clemens

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Region Midtjylland Mangfoldighedspolitikken for Region Midtjylland er udformet på baggrund af input fra regionsrådet og ledelses- og MEDsystemet. Politikken er behandlet i Regions-MEDudvalget

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 2. december Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer

Aarhus byråd onsdag den 2. december Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer Og vi går videre til sag nummer 10, som er Togfonden DK, svar i forbindelse med idéfase-høring. Bemærkninger? Steen B. Andersen, Socialdemokraterne først. Steen

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Anbefalinger til at øge ligestilling og mangfoldighed i ledelsen

Anbefalinger til at øge ligestilling og mangfoldighed i ledelsen Anbefalinger til at øge ligestilling og mangfoldighed i ledelsen i Aarhus Kommune Side 1 af 5 Aarhus Kommune vil være en mangfoldig arbejdsplads, der så vidt muligt afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Og så kan vi gå videre til sag nummer 5, orientering om fattigdom i Aarhus. Der skal jeg bede om indtegnede. Hvem ønsker ordet? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne,

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere