Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe"

Transkript

1 Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe

2 Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: Hjemmeside: 1. kontaktperson 1. kontaktperson Stillingsbetegnelse: Stillingsbetegnelse: Navn: Navn: Tlf.: Tlf.: Mobil: Mobil: kontaktperson 2. Kontaktperson, Stillingsbetegnelse: Teamkoordinator Navn: Kristen Olesen Tlf.: Tlf.: Mobil: Mobil:

3 Formål og rammer Partnerskabsaftalens er forankret i Jobcenter Faxes virksomhedsservice. Din virksomhed får én fast kontaktperson og én fast 2. kontaktperson Vi forpligter os til at yde din virksomhed service med vægt på kvalitet og professionalisme Virksomhedsservice koordinerer og administrerer alle partnerskabsaftalerne Kontakt virksomhedsservice på: eller tlf.: Hvad er formålet? Vi har indgået en partnerskabsaftale, fordi vi i fællesskab ønsker at opbygge, udvikle og fastholde et gensidigt og forpligtende samarbejde. Samarbejdet har særligt fokus på rekruttering, kompetence udvikling, opkvalificering, uddannelse samt styrke fastholdelse af virksomhedens medarbejdere. I fællesskab vil vi aktivt arbejde for at fremme et fleksibelt arbejdsmarked, hvor udbud og efterspørgsel af arbejdskraft matcher. Fælles værdisæt for partnerskabsvirksomheder og Jobcenter Faxe Samarbejdet mellem din virksomhed og Jobcenter Faxe sker i den gode dialog med åbenhed og ærlighed. Synlighed Partnerskabsaftalerne vil være synlige i jobcentret, i nyhedsbreve samt evt. på hjemmesiden. Jobcenter Faxe vil i samarbejde med din virksomhed fortælle den gode historie i de lokale medier og til potentielle partnerskabsvirksomheder. Kan aftalen opsiges? Ja, det kan den af begge parter. Partnerskabsaftalen er en gensidig aftale uden juridisk binding. Den kan ændres efter behov alt efter udviklingen i virksomheden. Partnerskabsaftalen er gældende indtil den opsiges.

4 Partnerskabsaftalens 7 punkter Partnerskabsaftalen gælder de afmærkede punkter Punkt 1: Deltagelse i Jobcenter Faxes Partnerskabsnetværk Punkt 2: Samarbejde om fastholdelse af sygemeldte medarbejdere Punkt 3: Annoncering af ledige job på og rekruttering Punkt 4: Aftale om virksomhedspraktik, løntilskudsansættelse og mentorordning. Punkt 5: Voksenlærlingeordningen, jobrotation og anden form for opkvalificeringen af Jobcenter Faxes målgrupper Punkt 6: Arbejdsfordeling og vejledning ved større afskedigelser Punkt 7:En ekstra social indsats Læs mere om de enkelte punkter på de følgende sider. Bilag: Oversigt over samtlige pladser som virksomheden stiller til rådighed. Aftalen er gældende fra

5 Lovgivningsrammer Jobcenter Faxe og vores samarbejde i partnerskabsaftalen er underlagt vilkår i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Ligebehandlingslovene om ligestilling mellem kvinder og mænd og Lov om forbud mod forskelsbehandling på baggrund af alder, etnicitet, handikap mv. Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Faxe vedr. Formål og rammer:

6 Punkt 1 Deltagelse i Jobcenter Faxes partnerskabsnetværk Formål med deltagelse i partnerskabsnetværket Det overordnede formål er at videndele og udveksle erfaringer for at fremme vækst og for at tage aktivt og forpligtende del i beskæftigelsesindsatsen. Målet er: Samarbejde om afklaring og opkvalificering i Faxe kommune. Fastholde og opkvalificere virksomhedens ansatte. Medvirke til at sikre kvalificeret arbejdskraft. Desuden samarbejder partnerskabsnetværket og virksomhedsservice i Jobcenter Faxe om f.eks. Kampagner Formidling af den gode historie på faxekommune.dk, i nyhedsbreve, lokale medier mv. Udvikling, afprøvning og evaluering af koncepter, som kvalificerer samarbejdet mellem virksomheder og Jobcenter Faxe. Hvem deltager i partnerskabsnetværket? Det gør repræsentanter fra alle typer af private og offentlige virksomheder som har indgået en partnerskabsaftale med Jobcenter Faxe. Jobcenter Faxe deltager med virksomhedsservice, som består af jobkonsulenterne og koordinatoren. Andre Jobcentermedarbejdere og eksterne gæster inviteres til at deltage i netværksmøderne eller give oplæg om bestemte temaer. Virksomhedsservice planlægger og administrerer partnerskabsnetværket og varetager udviklings- og driftsopgaver, som relaterer sig til Partnerskabskonceptet. Hvor tit mødes man? Der afholdes partnerskabsarrangementer 1 gang i kvartalet og/eller særlige konferencer, temamøder, events o. lign. efter behov.

7 Roller og ansvarsfordeling Virksomhederne og virksomhedsservice i Jobcenter Faxe har ligeværdige men forskellige roller i partnerskabsnetværket. Virksomhedsservice har ansvar for dagsorden, mødeindkaldelser, referater, aftaler med oplægsholdere o. lign. Virksomhederne forpligter sig til aktiv deltagelse på netværksmøderne med 1 repræsentant og har en backup person. Aktiv deltagelse i netværksmøderne: Virksomhederne prioriterer at deltage i netværksmøderne Deltagerne bidrager i debatter, dialog og videndeling i netværket Deltagerne medvirker aktivt i kvalitetsudvikling af møderne og de aftalte aktiviteter Virksomhedens deltager i partnerskabsnetværket: Navn: Stillingsbetegnelse: Tlf. nr.: Virksomhedens backup: Navn: Stillingsbetegnelse: Tlf. nr.:

8 Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Faxe vedr. Punkt 1:

9 Punkt 2 Samarbejde om fastholdelse af sygemeldte medarbejdere Partnerskabsaftalens punkt 2 gælder kun ansatte, som er borgere i Faxe kommune. Formål med samarbejdet er at fremme En hurtig indsats, så medarbejderen hurtigst muligt raskmelder sig, delvist eller fuldt ud. En tidlig og målrettet opfølgning, så virksomheden kan fastholde medarbejderen, En tidlig og målrettet opfølgning, så medarbejderen kan fastholde sin arbejdspladstilknytning. Anmeldelse af sygdom Virksomheden anmelder sygdom og anmoder om refusion digitalt via inden for 4 uger efter første sygedag. Målrettet opfølgning på sygemelding En hurtigt og effektiv indsats er omkostningsbesparende for virksomheden, og den sygemeldte kan fastholde fodfæste på arbejdsmarkedet. Virksomheden skal inden 4 uger efter medarbejderens første sygedag holde samtale med den sygemeldte. I skal i samarbejde udarbejde en plan for fastholdelse. Virksomheden skal også holde en god kontakt med medarbejderen under sygdomsforløbet. Virksomheden kan anmode om at få en mulighedserklæring fra den sygemeldte. Mulighedserklæringen erstatter ikke hidtidige lægeerklæring, men kan indhentes separat. Jobcenter Faxe indkalder som hovedregel den sygemeldte til samtale senest i 8. uge efter sygemeldtes første sygedag. Ved visse livstruende sygdomme gælder der andre regler og muligheder. Som hovedregel planlægges det videre forløb med den sygemeldte borger. På mødet informerer jobcentret om: Muligheder for at vende tilbage på arbejdet Muligheder for delvis raskmelding

10 Eventuelt støtte og kompensationsordninger Virksomhedspraktik Jobcenter Faxe kontakter derefter virksomheden og fortæller om muligheder for, at sygemeldte hurtigst muligt helt eller gradvist kan raskmeldes og vende tilbage til arbejdspladsen. Jobcentret fortæller også om muligheder for, at medarbejderen kan komme i virksomhedspraktik inden for et nyt arbejdsområde. Rundbordssamtalen som del af opfølgningen Jobcenter Faxe tilbyder virksomheden at deltage i en rundbordsamtale eller opfølgningssamtale ude på virksomheden sammen med den sygemeldte medarbejder. Andre relevante parter kan også deltage. Formålet er at finde en god løsning på hurtig tilbagevende til arbejdet. En anden mulighed er, at medarbejderen får træning/opkvalificering gennem virksomhedspraktik. Det kan være på arbejdspladsen eller i en anden virksomhed. Virksomhedspraktik er en god mulighed Indeholder planen om fastholdelse en aftale om virksomhedspraktik, tilbyder Jobcenter Faxe, at virksomheden kontaktes af en jobcentermedarbejder. Pågældende aftaler formålet, indholdet og øvrige vilkår i virksomhedspraktikken sammen med virksomheden og medarbejderen. Hvad er rammerne for virksomhedspraktikken? Indholdet i en virksomhedspraktik skal bestå af nye arbejdsopgaver det vil sige opgaver, som medarbejderen normalt ikke varetager. Praktikperioden kan strække sig fra 1til 37 timer ugentligt, men vil typisk udgøre 10 timer. Virksomheden forpligter sig til at deltage i alle relevante opfølgningssamtaler, som Jobcenter Faxe arrangerer. Til gengæld bestræber jobcentret sig på at afholde samtalerne hos virksomheden. Særlige regler og opfølgning ved visse livstruende sygdomme Får medarbejderen en diagnose på en livstruende sygdom, som er på en såkaldt stand-by liste eller diagnose-liste, har han/hun i en periode ret til at frabede sig kontakt og opfølgning fra Jobcenter Faxe. Formålet med listen er at sikre, at virksomhedens sygemeldte medarbejder med en alvorlig diagnose får lov til selv at bestemme om sagen skal stå i stand by eller ønsker løbende opfølgning og vejledning fra jobcentret.

11 Virksomheden har et godt kendskab til medarbejderen og hans/hendes situation og tager et medansvar for vejledning af den sygemeldte medarbejder, så støtten bliver så god som muligt. Jobcenter Faxe står til rådighed for virksomheden med rådgivning og vejledning i forhold til den sygemeldtes muligheder for fortsat fastholdelse til arbejdspladsen. Forebyggelse af fravær Der er mulighed for at afholde en forebyggende rundbordsamtale på arbejdspladsen. En forebyggende samtale kan være en rigtig god idé, hvis en medarbejder ikke magter sit arbejde af helbredsmæssige årsager, men som endnu ikke er sygemeldt. Formålet er at undersøge, om der i samarbejde med Jobcenter Faxe kan iværksættes en ordning, der vil kunne fastholde medarbejderen, så man undgår eller forkorter et sygdomsforløb. Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Faxe vedr. punkt 2.

12 Punkt 3 Annoncering af ledige job på og rekruttering. Virksomheden kan annoncere deres ledige job på jobnet.dk uden omkostninger. Virksomheden kan selv skrive og oploade annoncen og efterfølgende redigere. Virksomheden har ligeledes mulighed for at søge i cv-databasen efter egne ønsker og dermed selv tage kontakt til potentielle nye medarbejdere. Er der tekniske udfordringer, kan virksomheden ringe til jobnet supporten på tlf Har virksomheden andre spørgsmål om annoncering af job, tag kontakt til virksomhedens kontaktperson i virksomhedsservice. Virksomheden kan også annoncere efter udenlandsk arbejdskraft på og Jobcenter Faxe kan ikke kontrollere, om andre jobportaler kopierer de ledige job. Derfor kan vi ikke sikre, at der ikke sker henvendelser fra jobsøgere, efter at virksomheden har fjernet jobbet fra Rekruttering Virksomheden har også mulighed for at rekruttere ved at henvende sig til virksomhedsservice eller ved deltagelse på jobmesser. Jobmesserne giver mulighed for på kort tid at få et godt indtryk af kandidaterne og vurdere hvilke virksomheden vil indkalde til samtale. Det er en forudsætning for virksomhedens deltagelse i jobmessen, at det er med nogle konkrete jobtilbud. Formål: Virksomheden deltager i jobmesser med det formål at rekruttere kommende medarbejdere til aktuelle job ved et møde dem med ansigt til ansigt. Der kan ske et hurtigt match mellem virksomhedens efterspørgsel og borgerens kvalifikationer og kompetencer, eller der kan aftales et videre forløb før endelig ansættelse. Ved at møde hinanden personligt kan virksomhed og borger også få en god dialog om jobmuligheder på lidt længere sigt, om kvalifikationskrav og eventuelle forhold, der skal afklares, før der bliver tale om ansættelse. De to parter kan desuden drøfte muligheder for virksomhedspraktik, løntilskudsansættelse eller uddannelsesplads under voksenlærlingeordningen.

13 Rammer: Jobmesser kan være store med deltagelse af mange forskellige virksomheder eller mini-messer, målrettet f.eks. fleksjob. Jobcenter Faxe står for det praktiske arrangement. Virksomheden kan deltage med en stand, afholde et særligt informationsmøde eller andet som aftales mellem parterne. Særlige forhold og aftaler mellem virksomhed og Jobcenter Faxe vedr. punkt 3:

14 Punkt 4 Aftale om virksomhedspraktik, løntilskudsansættelse og mentorordning. Målgrupper som er omfattet af Punkt 4 Virksomheden giver tilbud om at stille et antal faste pladser til rådighed til opkvalificering af dagpenge og kontanthjælpsmodtagere. Erfaringer viser, at den bedste og mest effektive opkvalificering sker ude i virksomhederne, hvor borgerne oplever arbejdspladsen og kolleger i faglige og sociale sammenhænge. Formål med pladser til virksomhedspraktik og løntilskudsansættelser Pladser til virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelser har til formål at fastsætte muligheder for borgernes fremtidige jobområde eller ved opkvalificering, så de kommer tættere på at få fast fodfæste på arbejdsmarkedet. Pladser til virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelser har samtidigt til formål at kvalificere fremtidens arbejdskraft. Der kan som hovedregel ikke etableres virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse i den virksomhed, hvor borgeren senest har været ansat. Den seneste ansættelse omfatter også løntilskudsansættelse. Dog kan sygedagpengemodtagere komme i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor borgeren senest har været ansat, forudsat at vedkommende er enig i tilbuddet. Medarbejderinddragelse i partnerskabsaftalen En tillids-/medarbejdsrepræsentant inddrages i både etableringen af partnerskabsaftalen mellem virksomheden og Jobcenter Faxe og i aftalen om brugen af enkelte pladser. Inddragelse af en tillids-/medarbejderrepræsentant medvirker også til at styrke ejerskabet til partnerskabsaftalen i virksomheden. Virksomhedens og tillids-/ medarbejderrepræsentanten vurderer i fællesskab, at virksomhedspraktik og løntilskudsansættelse ikke er konkurrenceforvridende eller forhindrer job på ordinære vilkår.

15 Brugen af de konkrete pladser til virksomhedspraktik og løntilskudsansættelser Udbyttet af plads-tilbuddet afhænger i høj grad af, hvor forberedt borgeren og virksomheden er at der sker en gensidig forventningsafstemning. Det er derfor vigtigt, at formålet med virksomhedspraktikken eller løntilskudsansættelsen er velkendt for begge parter. Det er også vigtigt, at virksomhedens medarbejdere giver den nye kollega en grundig introduktion og inddrager hende/ham i faglige og kollegiale sammenhænge. Før en borger kan starte i en virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse, skal følgende være på plads: De obligatoriske blanketter skal være udfyldt og godkendt Der skal være en klar aftale mellem virksomheden, borgeren og borgerens kontaktperson om: o Formål o Arbejdsopgaver o Opstartstidspunkt o Opfølgning, herunder eventuel evaluering eller anden form for dokumentation o Udslusning o Eventuel tilknytning til mentor Er der ikke mulighed for ansættelse i virksomheden efter tilbudsperiodens udløb, er det en stor hjælp for borgeren, hvis hun/han får kontakter til andre virksomheder, f.eks. gennem virksomhedens netværk. Aftale om brug af mentorordning Jobcenter Faxe kan bevilge tilskud til en mentor i forbindelse med virksomhedspraktik, løntilskudsansættelse og kurser. Målet er at fremme borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcentret kan frikøbe virksomheden medarbejder til funktionen som mentor, eller jobcentret kan bevilge støtte til en ekstern konsulent der varetager funktionen. Hvis virksomheden og Jobcenter Faxe indgår aftale om mentor i forbindelse med pladser til virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelser, skal mentorindsatsen ligge udover, hvad virksomheden sædvanligvis forventes at varetage over for praktikanten eller medarbejderen i løntilskud. Mentorfunktionen skal også være afgørende for aktiveringstilbuddet. Jobcenter Faxe kan desuden bevilge uddannelse af mentor for at forbedre muligheder for at varetage mentorfunktionen.

16 Målgrupper med særlig behov for hjælp og støtte Der er grupper af borgere, som har behov for ganske særlig støtte og hjælp, før de kan varetage almindelig virksomhedspraktik eller fungere i en løntilskudsansættelse eller et job. For at understøtte målgrupperne kan virksomheden og Jobcenter Faxe indgå særlig aftale om pladser, som målrettes disse borgere. De særlige aftaler beskrives under Punkt 7. Læs mere om mentorordningen og mulighederne for at hjælpe udsatte borgere tilbage på arbejdsmarkedet på Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Faxe vedr. Punkt 4:

17 Punkt 5 Voksenlærlingeordningen, jobrotation og anden form for opkvalificering af medarbejdere Samarbejdet mellem virksomheden og Jobcenter Faxe vedr. uddannelse under voksenlærlingeordningen handler om, at virksomheden og en medarbejder kan indgå uddannelsesaftale. Aftale om uddannelsespladser under voksenlærlingeordningen Borgere har mulighed for at få uddannelse via voksenlærlingeordningen. Borgeren og virksomheden indgår en uddannelsesaftale, hvor de nærmere aftaler beskrives, afhængig af den enkelte borgeres situation. Uddannelsen skal være inden for et fag på voksenlærlingelisten. Listen og andre oplysninger om ordningen findes på Kun borgere over 25 år har mulighed for at blive uddannet gennem voksenlærlingeordningen. Har borgeren arbejdserfaringer inden for faget, er der mulighed for at opnå merit, så uddannelsen kan gennemføres på kortere tid. Andre aftaler om opkvalificering og kurser Virksomheden og jobcenter Faxe kan aftale anden form for opkvalificering. Der kan f.eks. være tale om kursus til uddannelse som mentor. Jobrotation Virksomheden og Jobcenter Faxe kan indgå aftale om jobrotation og faglig opkvalificering af Jobcenter Faxes målgrupper. Aftalen om jobrotation betyder, at virksomheden sender medarbejdere på kursus og samtidigt ansætter ledige til at varetage medarbejdernes opgaver, mens de opkvalificeres. Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Faxe vedr. Punkt 5:

18 Punkt 6 Råd og vejledning ved større afskedigelser Hvis din virksomhed er nødt til at afskedige mange ansatte på én gang kan Jobcenter Faxe hjælpe til at virksomheden og medarbejderne kan få det bedste ud af situationen. Virksomheder med mere end 20 ansatte er forpligtet til at varsle fyringsrunden til Det Regionale Beskæftigelsesråd. Virksomhedsservice i Jobcenter Faxe tilbyder råd og vejledning hvis din virksomhed bliver nødt til at afskedige flere af deres ansatte på én gang, hvad enten du er en lille, mellem eller stor virksomhed. Jobcentret rådgiver om de muligheder virksomheden kan tilbyde de opsagte medarbejdere i den konkrete situation. Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Faxe vedr. punkt 6:

19 Punkt 7 En ekstra social indsats Samtlige punkter i partnerskabsaftalen er en vigtig brik i den sociale indsats for ledige borgere i Faxe Kommune. Punkt 7 er til de virksomheder der har lyst til at give en chance til de borgere der har brug for en ekstra indsats. Det kan f.eks. være vha. et virksomhedscenter eller ved at tilbyde en plads til kompetenceafklaring af en nydansker. Virksomhedscentre Målet med aftalen om et virksomhedscenter er at få ledige med f.eks. ringe arbejdsmarkedserfaring, sprogproblemer eller psykiske barrierer tættere på arbejdsmarkedet. Aftalen betyder, at virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcentret. Det er jobcentret, som udvælger motiverede ledige (der i virksomhedscentret kaldes kandidater for at understrege, at de kandiderer til et job). Kandidaterne løser arbejdsopgaver inden for virksomhedens daglige arbejdsfelt. Derudover kan kandidaterne sideløbende deltage i forskellige aktiviteter, f.eks. danskuddannelse, der kan understøtte den enkeltes vej ind på arbejdsmarkedet. For at støtte kandidaterne, udpeger virksomheden én eller flere mentorer, der kan hjælpe kandidaterne i dagligdagen. Jobcentret dækker udgifter til mentorerne og kan også tilbyde dem mentoruddannelse. Jobcentret følger løbende op på kandidaterne og understøtter indsatsen i virksomhedscentret. Kompetenceafklaring af nydanskere I samarbejde med specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats (SEBI) tilbyder jobcentret at vurdere nydanskeres faglige, almene, sproglige og personlige kompetencer ved at udføre praktiske opgaver i din virksomhed. Virksomheden får således en ekstra arbejdskraft for en periode uden omkostninger mod at hjælpe med at afklare en nydanskers kompetencer. Forløbet kan evt. kombineres med undervisning på en sprogskole eller andet relevant uddannelsestilbud - afhængig af forløbets indhold. Efter afsluttet forløb melder virksomheden tilbage enten ved at udfylde en elektronisk kompetenceafklaringsskabelon eller ved mundtlig evaluering til jobcentret. Læs mere om mulighederne for at hjælpe udsatte borgere tilbage på arbejdsmarkedet på

20 Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Faxe vedr. Punkt 7:

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune Noget for noget -projekter i Stevns Kommune Projektets navn: Takkekort til virksomheder ER GENNEMFØRT 1. Formål Udsender en hilsen med tak for samarbejdet til de private virksomheder som Center Arbejdsmarked

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Snyd ikke virksomheden

Snyd ikke virksomheden Snyd ikke virksomheden for en stærkere fremtid Sats på de unge - hjælp unge på vej med uddannelse og job Jobcenter Ringsted Jobcenter Sorø Jobcenter Faxe Vi g ø r det nem mer e at sat se på de u nge Hvad

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

T il bud. www.jobnet.dk. v ir ks omhe der

T il bud. www.jobnet.dk. v ir ks omhe der T il bud t il v ir ks omhe de r www.jobnet.dk T il bud t il v ir ks omhe der Tilbud til virksomheder - 2. udgave Indhold - Søg og annoncér efter medarbejdere Jobnet søgning Jobnet annoncering - Udvid dine

Læs mere

Projektplan - de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen

Projektplan - de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen Visitation Mål/estimat for visitation Samlet antal personer i målgruppen, som forventes at komme i forløb af min. 3 mdrs. varighed på et virksomhedscenter generation

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 Indholdsfortegnelse 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 2. Opkvalificering 2.1. Jobrotation 5 2.2. Opkvalificeringsjob 6 2.3. Voksenlærling 7 2.4. InnoBooster 8 2.5. Fagpilot

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR

Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR INDHOLD 03 FORORD 04 HVORDAN KAN LBR BAKKE OP OM VIRKSOMHEDS MENTORER? 10 Når mentor er nøglen til succes 14 MENTORORDNINGEN KORT FORTALT Titel:

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Sæt gang i mentorordningen Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder Følg mentorguiden

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune 21. januar 2015 Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Beskæftigelsesindsatsen er under stor politisk bevågenhed og forandring. En række politiske reformer sætter nye rammer for service

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere Træder delvist i kraft den 1. juli 2014 NY SYGEDAGPENGEMODEL NYE REGLER Resterende ændringer træder i kraft den 5. januar CK FAST-TR A T ER IS R F S ID NYE T ARINGSJOBAFKL LØB FOR NÅR EN BORGER BLIVER

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 12. december 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Godkendelse af referat...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere