Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe"

Transkript

1 Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe

2 Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: Hjemmeside: 1. kontaktperson 1. kontaktperson Stillingsbetegnelse: Stillingsbetegnelse: Navn: Navn: Tlf.: Tlf.: Mobil: Mobil: kontaktperson 2. Kontaktperson, Stillingsbetegnelse: Teamkoordinator Navn: Kristen Olesen Tlf.: Tlf.: Mobil: Mobil:

3 Formål og rammer Partnerskabsaftalens er forankret i Jobcenter Faxes virksomhedsservice. Din virksomhed får én fast kontaktperson og én fast 2. kontaktperson Vi forpligter os til at yde din virksomhed service med vægt på kvalitet og professionalisme Virksomhedsservice koordinerer og administrerer alle partnerskabsaftalerne Kontakt virksomhedsservice på: eller tlf.: Hvad er formålet? Vi har indgået en partnerskabsaftale, fordi vi i fællesskab ønsker at opbygge, udvikle og fastholde et gensidigt og forpligtende samarbejde. Samarbejdet har særligt fokus på rekruttering, kompetence udvikling, opkvalificering, uddannelse samt styrke fastholdelse af virksomhedens medarbejdere. I fællesskab vil vi aktivt arbejde for at fremme et fleksibelt arbejdsmarked, hvor udbud og efterspørgsel af arbejdskraft matcher. Fælles værdisæt for partnerskabsvirksomheder og Jobcenter Faxe Samarbejdet mellem din virksomhed og Jobcenter Faxe sker i den gode dialog med åbenhed og ærlighed. Synlighed Partnerskabsaftalerne vil være synlige i jobcentret, i nyhedsbreve samt evt. på hjemmesiden. Jobcenter Faxe vil i samarbejde med din virksomhed fortælle den gode historie i de lokale medier og til potentielle partnerskabsvirksomheder. Kan aftalen opsiges? Ja, det kan den af begge parter. Partnerskabsaftalen er en gensidig aftale uden juridisk binding. Den kan ændres efter behov alt efter udviklingen i virksomheden. Partnerskabsaftalen er gældende indtil den opsiges.

4 Partnerskabsaftalens 7 punkter Partnerskabsaftalen gælder de afmærkede punkter Punkt 1: Deltagelse i Jobcenter Faxes Partnerskabsnetværk Punkt 2: Samarbejde om fastholdelse af sygemeldte medarbejdere Punkt 3: Annoncering af ledige job på og rekruttering Punkt 4: Aftale om virksomhedspraktik, løntilskudsansættelse og mentorordning. Punkt 5: Voksenlærlingeordningen, jobrotation og anden form for opkvalificeringen af Jobcenter Faxes målgrupper Punkt 6: Arbejdsfordeling og vejledning ved større afskedigelser Punkt 7:En ekstra social indsats Læs mere om de enkelte punkter på de følgende sider. Bilag: Oversigt over samtlige pladser som virksomheden stiller til rådighed. Aftalen er gældende fra

5 Lovgivningsrammer Jobcenter Faxe og vores samarbejde i partnerskabsaftalen er underlagt vilkår i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Ligebehandlingslovene om ligestilling mellem kvinder og mænd og Lov om forbud mod forskelsbehandling på baggrund af alder, etnicitet, handikap mv. Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Faxe vedr. Formål og rammer:

6 Punkt 1 Deltagelse i Jobcenter Faxes partnerskabsnetværk Formål med deltagelse i partnerskabsnetværket Det overordnede formål er at videndele og udveksle erfaringer for at fremme vækst og for at tage aktivt og forpligtende del i beskæftigelsesindsatsen. Målet er: Samarbejde om afklaring og opkvalificering i Faxe kommune. Fastholde og opkvalificere virksomhedens ansatte. Medvirke til at sikre kvalificeret arbejdskraft. Desuden samarbejder partnerskabsnetværket og virksomhedsservice i Jobcenter Faxe om f.eks. Kampagner Formidling af den gode historie på faxekommune.dk, i nyhedsbreve, lokale medier mv. Udvikling, afprøvning og evaluering af koncepter, som kvalificerer samarbejdet mellem virksomheder og Jobcenter Faxe. Hvem deltager i partnerskabsnetværket? Det gør repræsentanter fra alle typer af private og offentlige virksomheder som har indgået en partnerskabsaftale med Jobcenter Faxe. Jobcenter Faxe deltager med virksomhedsservice, som består af jobkonsulenterne og koordinatoren. Andre Jobcentermedarbejdere og eksterne gæster inviteres til at deltage i netværksmøderne eller give oplæg om bestemte temaer. Virksomhedsservice planlægger og administrerer partnerskabsnetværket og varetager udviklings- og driftsopgaver, som relaterer sig til Partnerskabskonceptet. Hvor tit mødes man? Der afholdes partnerskabsarrangementer 1 gang i kvartalet og/eller særlige konferencer, temamøder, events o. lign. efter behov.

7 Roller og ansvarsfordeling Virksomhederne og virksomhedsservice i Jobcenter Faxe har ligeværdige men forskellige roller i partnerskabsnetværket. Virksomhedsservice har ansvar for dagsorden, mødeindkaldelser, referater, aftaler med oplægsholdere o. lign. Virksomhederne forpligter sig til aktiv deltagelse på netværksmøderne med 1 repræsentant og har en backup person. Aktiv deltagelse i netværksmøderne: Virksomhederne prioriterer at deltage i netværksmøderne Deltagerne bidrager i debatter, dialog og videndeling i netværket Deltagerne medvirker aktivt i kvalitetsudvikling af møderne og de aftalte aktiviteter Virksomhedens deltager i partnerskabsnetværket: Navn: Stillingsbetegnelse: Tlf. nr.: Virksomhedens backup: Navn: Stillingsbetegnelse: Tlf. nr.:

8 Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Faxe vedr. Punkt 1:

9 Punkt 2 Samarbejde om fastholdelse af sygemeldte medarbejdere Partnerskabsaftalens punkt 2 gælder kun ansatte, som er borgere i Faxe kommune. Formål med samarbejdet er at fremme En hurtig indsats, så medarbejderen hurtigst muligt raskmelder sig, delvist eller fuldt ud. En tidlig og målrettet opfølgning, så virksomheden kan fastholde medarbejderen, En tidlig og målrettet opfølgning, så medarbejderen kan fastholde sin arbejdspladstilknytning. Anmeldelse af sygdom Virksomheden anmelder sygdom og anmoder om refusion digitalt via inden for 4 uger efter første sygedag. Målrettet opfølgning på sygemelding En hurtigt og effektiv indsats er omkostningsbesparende for virksomheden, og den sygemeldte kan fastholde fodfæste på arbejdsmarkedet. Virksomheden skal inden 4 uger efter medarbejderens første sygedag holde samtale med den sygemeldte. I skal i samarbejde udarbejde en plan for fastholdelse. Virksomheden skal også holde en god kontakt med medarbejderen under sygdomsforløbet. Virksomheden kan anmode om at få en mulighedserklæring fra den sygemeldte. Mulighedserklæringen erstatter ikke hidtidige lægeerklæring, men kan indhentes separat. Jobcenter Faxe indkalder som hovedregel den sygemeldte til samtale senest i 8. uge efter sygemeldtes første sygedag. Ved visse livstruende sygdomme gælder der andre regler og muligheder. Som hovedregel planlægges det videre forløb med den sygemeldte borger. På mødet informerer jobcentret om: Muligheder for at vende tilbage på arbejdet Muligheder for delvis raskmelding

10 Eventuelt støtte og kompensationsordninger Virksomhedspraktik Jobcenter Faxe kontakter derefter virksomheden og fortæller om muligheder for, at sygemeldte hurtigst muligt helt eller gradvist kan raskmeldes og vende tilbage til arbejdspladsen. Jobcentret fortæller også om muligheder for, at medarbejderen kan komme i virksomhedspraktik inden for et nyt arbejdsområde. Rundbordssamtalen som del af opfølgningen Jobcenter Faxe tilbyder virksomheden at deltage i en rundbordsamtale eller opfølgningssamtale ude på virksomheden sammen med den sygemeldte medarbejder. Andre relevante parter kan også deltage. Formålet er at finde en god løsning på hurtig tilbagevende til arbejdet. En anden mulighed er, at medarbejderen får træning/opkvalificering gennem virksomhedspraktik. Det kan være på arbejdspladsen eller i en anden virksomhed. Virksomhedspraktik er en god mulighed Indeholder planen om fastholdelse en aftale om virksomhedspraktik, tilbyder Jobcenter Faxe, at virksomheden kontaktes af en jobcentermedarbejder. Pågældende aftaler formålet, indholdet og øvrige vilkår i virksomhedspraktikken sammen med virksomheden og medarbejderen. Hvad er rammerne for virksomhedspraktikken? Indholdet i en virksomhedspraktik skal bestå af nye arbejdsopgaver det vil sige opgaver, som medarbejderen normalt ikke varetager. Praktikperioden kan strække sig fra 1til 37 timer ugentligt, men vil typisk udgøre 10 timer. Virksomheden forpligter sig til at deltage i alle relevante opfølgningssamtaler, som Jobcenter Faxe arrangerer. Til gengæld bestræber jobcentret sig på at afholde samtalerne hos virksomheden. Særlige regler og opfølgning ved visse livstruende sygdomme Får medarbejderen en diagnose på en livstruende sygdom, som er på en såkaldt stand-by liste eller diagnose-liste, har han/hun i en periode ret til at frabede sig kontakt og opfølgning fra Jobcenter Faxe. Formålet med listen er at sikre, at virksomhedens sygemeldte medarbejder med en alvorlig diagnose får lov til selv at bestemme om sagen skal stå i stand by eller ønsker løbende opfølgning og vejledning fra jobcentret.

11 Virksomheden har et godt kendskab til medarbejderen og hans/hendes situation og tager et medansvar for vejledning af den sygemeldte medarbejder, så støtten bliver så god som muligt. Jobcenter Faxe står til rådighed for virksomheden med rådgivning og vejledning i forhold til den sygemeldtes muligheder for fortsat fastholdelse til arbejdspladsen. Forebyggelse af fravær Der er mulighed for at afholde en forebyggende rundbordsamtale på arbejdspladsen. En forebyggende samtale kan være en rigtig god idé, hvis en medarbejder ikke magter sit arbejde af helbredsmæssige årsager, men som endnu ikke er sygemeldt. Formålet er at undersøge, om der i samarbejde med Jobcenter Faxe kan iværksættes en ordning, der vil kunne fastholde medarbejderen, så man undgår eller forkorter et sygdomsforløb. Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Faxe vedr. punkt 2.

12 Punkt 3 Annoncering af ledige job på og rekruttering. Virksomheden kan annoncere deres ledige job på jobnet.dk uden omkostninger. Virksomheden kan selv skrive og oploade annoncen og efterfølgende redigere. Virksomheden har ligeledes mulighed for at søge i cv-databasen efter egne ønsker og dermed selv tage kontakt til potentielle nye medarbejdere. Er der tekniske udfordringer, kan virksomheden ringe til jobnet supporten på tlf Har virksomheden andre spørgsmål om annoncering af job, tag kontakt til virksomhedens kontaktperson i virksomhedsservice. Virksomheden kan også annoncere efter udenlandsk arbejdskraft på og Jobcenter Faxe kan ikke kontrollere, om andre jobportaler kopierer de ledige job. Derfor kan vi ikke sikre, at der ikke sker henvendelser fra jobsøgere, efter at virksomheden har fjernet jobbet fra Rekruttering Virksomheden har også mulighed for at rekruttere ved at henvende sig til virksomhedsservice eller ved deltagelse på jobmesser. Jobmesserne giver mulighed for på kort tid at få et godt indtryk af kandidaterne og vurdere hvilke virksomheden vil indkalde til samtale. Det er en forudsætning for virksomhedens deltagelse i jobmessen, at det er med nogle konkrete jobtilbud. Formål: Virksomheden deltager i jobmesser med det formål at rekruttere kommende medarbejdere til aktuelle job ved et møde dem med ansigt til ansigt. Der kan ske et hurtigt match mellem virksomhedens efterspørgsel og borgerens kvalifikationer og kompetencer, eller der kan aftales et videre forløb før endelig ansættelse. Ved at møde hinanden personligt kan virksomhed og borger også få en god dialog om jobmuligheder på lidt længere sigt, om kvalifikationskrav og eventuelle forhold, der skal afklares, før der bliver tale om ansættelse. De to parter kan desuden drøfte muligheder for virksomhedspraktik, løntilskudsansættelse eller uddannelsesplads under voksenlærlingeordningen.

13 Rammer: Jobmesser kan være store med deltagelse af mange forskellige virksomheder eller mini-messer, målrettet f.eks. fleksjob. Jobcenter Faxe står for det praktiske arrangement. Virksomheden kan deltage med en stand, afholde et særligt informationsmøde eller andet som aftales mellem parterne. Særlige forhold og aftaler mellem virksomhed og Jobcenter Faxe vedr. punkt 3:

14 Punkt 4 Aftale om virksomhedspraktik, løntilskudsansættelse og mentorordning. Målgrupper som er omfattet af Punkt 4 Virksomheden giver tilbud om at stille et antal faste pladser til rådighed til opkvalificering af dagpenge og kontanthjælpsmodtagere. Erfaringer viser, at den bedste og mest effektive opkvalificering sker ude i virksomhederne, hvor borgerne oplever arbejdspladsen og kolleger i faglige og sociale sammenhænge. Formål med pladser til virksomhedspraktik og løntilskudsansættelser Pladser til virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelser har til formål at fastsætte muligheder for borgernes fremtidige jobområde eller ved opkvalificering, så de kommer tættere på at få fast fodfæste på arbejdsmarkedet. Pladser til virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelser har samtidigt til formål at kvalificere fremtidens arbejdskraft. Der kan som hovedregel ikke etableres virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse i den virksomhed, hvor borgeren senest har været ansat. Den seneste ansættelse omfatter også løntilskudsansættelse. Dog kan sygedagpengemodtagere komme i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor borgeren senest har været ansat, forudsat at vedkommende er enig i tilbuddet. Medarbejderinddragelse i partnerskabsaftalen En tillids-/medarbejdsrepræsentant inddrages i både etableringen af partnerskabsaftalen mellem virksomheden og Jobcenter Faxe og i aftalen om brugen af enkelte pladser. Inddragelse af en tillids-/medarbejderrepræsentant medvirker også til at styrke ejerskabet til partnerskabsaftalen i virksomheden. Virksomhedens og tillids-/ medarbejderrepræsentanten vurderer i fællesskab, at virksomhedspraktik og løntilskudsansættelse ikke er konkurrenceforvridende eller forhindrer job på ordinære vilkår.

15 Brugen af de konkrete pladser til virksomhedspraktik og løntilskudsansættelser Udbyttet af plads-tilbuddet afhænger i høj grad af, hvor forberedt borgeren og virksomheden er at der sker en gensidig forventningsafstemning. Det er derfor vigtigt, at formålet med virksomhedspraktikken eller løntilskudsansættelsen er velkendt for begge parter. Det er også vigtigt, at virksomhedens medarbejdere giver den nye kollega en grundig introduktion og inddrager hende/ham i faglige og kollegiale sammenhænge. Før en borger kan starte i en virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse, skal følgende være på plads: De obligatoriske blanketter skal være udfyldt og godkendt Der skal være en klar aftale mellem virksomheden, borgeren og borgerens kontaktperson om: o Formål o Arbejdsopgaver o Opstartstidspunkt o Opfølgning, herunder eventuel evaluering eller anden form for dokumentation o Udslusning o Eventuel tilknytning til mentor Er der ikke mulighed for ansættelse i virksomheden efter tilbudsperiodens udløb, er det en stor hjælp for borgeren, hvis hun/han får kontakter til andre virksomheder, f.eks. gennem virksomhedens netværk. Aftale om brug af mentorordning Jobcenter Faxe kan bevilge tilskud til en mentor i forbindelse med virksomhedspraktik, løntilskudsansættelse og kurser. Målet er at fremme borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcentret kan frikøbe virksomheden medarbejder til funktionen som mentor, eller jobcentret kan bevilge støtte til en ekstern konsulent der varetager funktionen. Hvis virksomheden og Jobcenter Faxe indgår aftale om mentor i forbindelse med pladser til virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelser, skal mentorindsatsen ligge udover, hvad virksomheden sædvanligvis forventes at varetage over for praktikanten eller medarbejderen i løntilskud. Mentorfunktionen skal også være afgørende for aktiveringstilbuddet. Jobcenter Faxe kan desuden bevilge uddannelse af mentor for at forbedre muligheder for at varetage mentorfunktionen.

16 Målgrupper med særlig behov for hjælp og støtte Der er grupper af borgere, som har behov for ganske særlig støtte og hjælp, før de kan varetage almindelig virksomhedspraktik eller fungere i en løntilskudsansættelse eller et job. For at understøtte målgrupperne kan virksomheden og Jobcenter Faxe indgå særlig aftale om pladser, som målrettes disse borgere. De særlige aftaler beskrives under Punkt 7. Læs mere om mentorordningen og mulighederne for at hjælpe udsatte borgere tilbage på arbejdsmarkedet på Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Faxe vedr. Punkt 4:

17 Punkt 5 Voksenlærlingeordningen, jobrotation og anden form for opkvalificering af medarbejdere Samarbejdet mellem virksomheden og Jobcenter Faxe vedr. uddannelse under voksenlærlingeordningen handler om, at virksomheden og en medarbejder kan indgå uddannelsesaftale. Aftale om uddannelsespladser under voksenlærlingeordningen Borgere har mulighed for at få uddannelse via voksenlærlingeordningen. Borgeren og virksomheden indgår en uddannelsesaftale, hvor de nærmere aftaler beskrives, afhængig af den enkelte borgeres situation. Uddannelsen skal være inden for et fag på voksenlærlingelisten. Listen og andre oplysninger om ordningen findes på Kun borgere over 25 år har mulighed for at blive uddannet gennem voksenlærlingeordningen. Har borgeren arbejdserfaringer inden for faget, er der mulighed for at opnå merit, så uddannelsen kan gennemføres på kortere tid. Andre aftaler om opkvalificering og kurser Virksomheden og jobcenter Faxe kan aftale anden form for opkvalificering. Der kan f.eks. være tale om kursus til uddannelse som mentor. Jobrotation Virksomheden og Jobcenter Faxe kan indgå aftale om jobrotation og faglig opkvalificering af Jobcenter Faxes målgrupper. Aftalen om jobrotation betyder, at virksomheden sender medarbejdere på kursus og samtidigt ansætter ledige til at varetage medarbejdernes opgaver, mens de opkvalificeres. Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Faxe vedr. Punkt 5:

18 Punkt 6 Råd og vejledning ved større afskedigelser Hvis din virksomhed er nødt til at afskedige mange ansatte på én gang kan Jobcenter Faxe hjælpe til at virksomheden og medarbejderne kan få det bedste ud af situationen. Virksomheder med mere end 20 ansatte er forpligtet til at varsle fyringsrunden til Det Regionale Beskæftigelsesråd. Virksomhedsservice i Jobcenter Faxe tilbyder råd og vejledning hvis din virksomhed bliver nødt til at afskedige flere af deres ansatte på én gang, hvad enten du er en lille, mellem eller stor virksomhed. Jobcentret rådgiver om de muligheder virksomheden kan tilbyde de opsagte medarbejdere i den konkrete situation. Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Faxe vedr. punkt 6:

19 Punkt 7 En ekstra social indsats Samtlige punkter i partnerskabsaftalen er en vigtig brik i den sociale indsats for ledige borgere i Faxe Kommune. Punkt 7 er til de virksomheder der har lyst til at give en chance til de borgere der har brug for en ekstra indsats. Det kan f.eks. være vha. et virksomhedscenter eller ved at tilbyde en plads til kompetenceafklaring af en nydansker. Virksomhedscentre Målet med aftalen om et virksomhedscenter er at få ledige med f.eks. ringe arbejdsmarkedserfaring, sprogproblemer eller psykiske barrierer tættere på arbejdsmarkedet. Aftalen betyder, at virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcentret. Det er jobcentret, som udvælger motiverede ledige (der i virksomhedscentret kaldes kandidater for at understrege, at de kandiderer til et job). Kandidaterne løser arbejdsopgaver inden for virksomhedens daglige arbejdsfelt. Derudover kan kandidaterne sideløbende deltage i forskellige aktiviteter, f.eks. danskuddannelse, der kan understøtte den enkeltes vej ind på arbejdsmarkedet. For at støtte kandidaterne, udpeger virksomheden én eller flere mentorer, der kan hjælpe kandidaterne i dagligdagen. Jobcentret dækker udgifter til mentorerne og kan også tilbyde dem mentoruddannelse. Jobcentret følger løbende op på kandidaterne og understøtter indsatsen i virksomhedscentret. Kompetenceafklaring af nydanskere I samarbejde med specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats (SEBI) tilbyder jobcentret at vurdere nydanskeres faglige, almene, sproglige og personlige kompetencer ved at udføre praktiske opgaver i din virksomhed. Virksomheden får således en ekstra arbejdskraft for en periode uden omkostninger mod at hjælpe med at afklare en nydanskers kompetencer. Forløbet kan evt. kombineres med undervisning på en sprogskole eller andet relevant uddannelsestilbud - afhængig af forløbets indhold. Efter afsluttet forløb melder virksomheden tilbage enten ved at udfylde en elektronisk kompetenceafklaringsskabelon eller ved mundtlig evaluering til jobcentret. Læs mere om mulighederne for at hjælpe udsatte borgere tilbage på arbejdsmarkedet på

20 Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Faxe vedr. Punkt 7:

Systematisk samarbejde mellem. og Jobcenter Slagelse

Systematisk samarbejde mellem. og Jobcenter Slagelse Systematisk samarbejde mellem og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf.: E-Mail: Hjemmeside: CVR nr: P nr: Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 33 33 partnerskab@slagelse.dk

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse

Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf.: E-mail: Hjemmeside: CVR nr: P nr: Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 33 33

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Til inspiration: Jobcenter Slagelse har høj samarbejdsgrad og 170 aktive partnerskabsaftaler med private og offentlige virksomheder

Til inspiration: Jobcenter Slagelse har høj samarbejdsgrad og 170 aktive partnerskabsaftaler med private og offentlige virksomheder Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 7. februar 2011 Til inspiration: Jobcenter Slagelse har høj samarbejdsgrad og 170 aktive partnerskabsaftaler med private og offentlige virksomheder Baggrund/formål

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Uddrag fra PARTNERSKABSSAMARBEJDETS HISTORIE

Uddrag fra PARTNERSKABSSAMARBEJDETS HISTORIE Uddrag fra PARTNERSKABSSAMARBEJDETS HISTORIE Virksomhedsservice Jobcenter Slagelse Skovsøgade 10 4200 Slagelse Tlf.: 29 11 42 00 virksomhedsservice@slagelse.dk www.partnerskabslagelse.dk 2015 Partnerskabsvirksomheder

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus og Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune

Partnerskabsaftale mellem OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus og Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune Odense, den 1. juni. 2015 Partnerskabsaftale mellem OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus og Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune Formål Formålet med partnerskabsaftalen

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering Indhold Hurtig og nem rekruttering Jobnet annoncering Jobnet CV-søgning Kvikservice International rekruttering Socialt ansvarlig rekruttering Løntilskud Virksomhedspraktik Fleksjob Mentor Samarbejdsaftale

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g HVis en medarbejder bliver syg e r Jobcenter Sl a ge l se en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Har du brug for mere information og blanketter - så klik

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde.

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Virksomhedsservice i Jobcenter Varde Jobcenter Vardes mission er: At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Vi ønsker at være i front og samarbejde på en ny og mere

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering Indhold Hurtig og nem rekruttering Jobnet annoncering Jobnet CV-søgning Kvikservice International rekruttering Socialt ansvarlig rekruttering Løntilskud Virksomhedspraktik Fleksjob Mentor Samarbejdsaftale

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN. En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN. En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland Kampagneperiode 2009-2011 Version 26/10-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INDLEDNING

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

Mentorindsats i Svendborg Kommune

Mentorindsats i Svendborg Kommune Mentorindsats i Svendborg Kommune Indenfor beskæftigelsesområdet er der mulighed for at bevilge mentorstøtte som et led i en beskæftigelsesrettet indsats. Mentorstøtten er tænkt som en midlertidig indsats,

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2016-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK... 3 FORMÅLET MED ORDNINGEN... 4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN... 4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen s Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Indhold Hurtig og nem rekruttering Jobnet annoncering Jobnet cv-søgning Kvikservice International rekruttering Socialt ansvarlig rekruttering Løntilskud

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Indslusning af flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Dok ID: 68376 Kort fortalt Der er i dag en række indslusningsordninger

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Virksomhedskonsulenterne skal være virksomhedernes indgang til jobcenteret og understøtte de lediges vej ud på arbejdsmarkedet.

Virksomhedskonsulenterne skal være virksomhedernes indgang til jobcenteret og understøtte de lediges vej ud på arbejdsmarkedet. Notat til Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, bilag 1 Sagsnr.: 212/1258 Dato: 19. oktober 212 Titel: Virksomhedsservice Sagsbehandler: Lisbeth Rindom Arbejdsmarkedschef Virksomhedsservice skal

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

Rekruttering. Sådan gør du. Fordelene er

Rekruttering. Sådan gør du. Fordelene er Rekruttering Rudersdal Rekruttering Jobcenter Rudersdal kan hjælpe med at finde nye medarbejdere til din virksomhed. På www.jobnet.dk - dit jobcenter online kan du selv annoncere ledige stillinger. Jobcenter

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

Referat til mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. marts 2012 kl. 10:00 i Mødelokale 1, Korsgade 2, 9500

Referat til mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. marts 2012 kl. 10:00 i Mødelokale 1, Korsgade 2, 9500 Referat til mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. marts 2012 kl. 10:00 i Mødelokale 1, Korsgade 2, 9500 Pkt. Tekst 17 Godkendelse af dagsorden 18 Økonomi status 19 Ansøgning om tilskud til udviklingsarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere