Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe"

Transkript

1 Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe

2 Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: Hjemmeside: 1. kontaktperson 1. kontaktperson Stillingsbetegnelse: Stillingsbetegnelse: Navn: Navn: Tlf.: Tlf.: Mobil: Mobil: kontaktperson 2. Kontaktperson, Stillingsbetegnelse: Teamkoordinator Navn: Kristen Olesen Tlf.: Tlf.: Mobil: Mobil:

3 Formål og rammer Partnerskabsaftalens er forankret i Jobcenter Faxes virksomhedsservice. Din virksomhed får én fast kontaktperson og én fast 2. kontaktperson Vi forpligter os til at yde din virksomhed service med vægt på kvalitet og professionalisme Virksomhedsservice koordinerer og administrerer alle partnerskabsaftalerne Kontakt virksomhedsservice på: eller tlf.: Hvad er formålet? Vi har indgået en partnerskabsaftale, fordi vi i fællesskab ønsker at opbygge, udvikle og fastholde et gensidigt og forpligtende samarbejde. Samarbejdet har særligt fokus på rekruttering, kompetence udvikling, opkvalificering, uddannelse samt styrke fastholdelse af virksomhedens medarbejdere. I fællesskab vil vi aktivt arbejde for at fremme et fleksibelt arbejdsmarked, hvor udbud og efterspørgsel af arbejdskraft matcher. Fælles værdisæt for partnerskabsvirksomheder og Jobcenter Faxe Samarbejdet mellem din virksomhed og Jobcenter Faxe sker i den gode dialog med åbenhed og ærlighed. Synlighed Partnerskabsaftalerne vil være synlige i jobcentret, i nyhedsbreve samt evt. på hjemmesiden. Jobcenter Faxe vil i samarbejde med din virksomhed fortælle den gode historie i de lokale medier og til potentielle partnerskabsvirksomheder. Kan aftalen opsiges? Ja, det kan den af begge parter. Partnerskabsaftalen er en gensidig aftale uden juridisk binding. Den kan ændres efter behov alt efter udviklingen i virksomheden. Partnerskabsaftalen er gældende indtil den opsiges.

4 Partnerskabsaftalens 7 punkter Partnerskabsaftalen gælder de afmærkede punkter Punkt 1: Deltagelse i Jobcenter Faxes Partnerskabsnetværk Punkt 2: Samarbejde om fastholdelse af sygemeldte medarbejdere Punkt 3: Annoncering af ledige job på og rekruttering Punkt 4: Aftale om virksomhedspraktik, løntilskudsansættelse og mentorordning. Punkt 5: Voksenlærlingeordningen, jobrotation og anden form for opkvalificeringen af Jobcenter Faxes målgrupper Punkt 6: Arbejdsfordeling og vejledning ved større afskedigelser Punkt 7:En ekstra social indsats Læs mere om de enkelte punkter på de følgende sider. Bilag: Oversigt over samtlige pladser som virksomheden stiller til rådighed. Aftalen er gældende fra

5 Lovgivningsrammer Jobcenter Faxe og vores samarbejde i partnerskabsaftalen er underlagt vilkår i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Ligebehandlingslovene om ligestilling mellem kvinder og mænd og Lov om forbud mod forskelsbehandling på baggrund af alder, etnicitet, handikap mv. Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Faxe vedr. Formål og rammer:

6 Punkt 1 Deltagelse i Jobcenter Faxes partnerskabsnetværk Formål med deltagelse i partnerskabsnetværket Det overordnede formål er at videndele og udveksle erfaringer for at fremme vækst og for at tage aktivt og forpligtende del i beskæftigelsesindsatsen. Målet er: Samarbejde om afklaring og opkvalificering i Faxe kommune. Fastholde og opkvalificere virksomhedens ansatte. Medvirke til at sikre kvalificeret arbejdskraft. Desuden samarbejder partnerskabsnetværket og virksomhedsservice i Jobcenter Faxe om f.eks. Kampagner Formidling af den gode historie på faxekommune.dk, i nyhedsbreve, lokale medier mv. Udvikling, afprøvning og evaluering af koncepter, som kvalificerer samarbejdet mellem virksomheder og Jobcenter Faxe. Hvem deltager i partnerskabsnetværket? Det gør repræsentanter fra alle typer af private og offentlige virksomheder som har indgået en partnerskabsaftale med Jobcenter Faxe. Jobcenter Faxe deltager med virksomhedsservice, som består af jobkonsulenterne og koordinatoren. Andre Jobcentermedarbejdere og eksterne gæster inviteres til at deltage i netværksmøderne eller give oplæg om bestemte temaer. Virksomhedsservice planlægger og administrerer partnerskabsnetværket og varetager udviklings- og driftsopgaver, som relaterer sig til Partnerskabskonceptet. Hvor tit mødes man? Der afholdes partnerskabsarrangementer 1 gang i kvartalet og/eller særlige konferencer, temamøder, events o. lign. efter behov.

7 Roller og ansvarsfordeling Virksomhederne og virksomhedsservice i Jobcenter Faxe har ligeværdige men forskellige roller i partnerskabsnetværket. Virksomhedsservice har ansvar for dagsorden, mødeindkaldelser, referater, aftaler med oplægsholdere o. lign. Virksomhederne forpligter sig til aktiv deltagelse på netværksmøderne med 1 repræsentant og har en backup person. Aktiv deltagelse i netværksmøderne: Virksomhederne prioriterer at deltage i netværksmøderne Deltagerne bidrager i debatter, dialog og videndeling i netværket Deltagerne medvirker aktivt i kvalitetsudvikling af møderne og de aftalte aktiviteter Virksomhedens deltager i partnerskabsnetværket: Navn: Stillingsbetegnelse: Tlf. nr.: Virksomhedens backup: Navn: Stillingsbetegnelse: Tlf. nr.:

8 Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Faxe vedr. Punkt 1:

9 Punkt 2 Samarbejde om fastholdelse af sygemeldte medarbejdere Partnerskabsaftalens punkt 2 gælder kun ansatte, som er borgere i Faxe kommune. Formål med samarbejdet er at fremme En hurtig indsats, så medarbejderen hurtigst muligt raskmelder sig, delvist eller fuldt ud. En tidlig og målrettet opfølgning, så virksomheden kan fastholde medarbejderen, En tidlig og målrettet opfølgning, så medarbejderen kan fastholde sin arbejdspladstilknytning. Anmeldelse af sygdom Virksomheden anmelder sygdom og anmoder om refusion digitalt via inden for 4 uger efter første sygedag. Målrettet opfølgning på sygemelding En hurtigt og effektiv indsats er omkostningsbesparende for virksomheden, og den sygemeldte kan fastholde fodfæste på arbejdsmarkedet. Virksomheden skal inden 4 uger efter medarbejderens første sygedag holde samtale med den sygemeldte. I skal i samarbejde udarbejde en plan for fastholdelse. Virksomheden skal også holde en god kontakt med medarbejderen under sygdomsforløbet. Virksomheden kan anmode om at få en mulighedserklæring fra den sygemeldte. Mulighedserklæringen erstatter ikke hidtidige lægeerklæring, men kan indhentes separat. Jobcenter Faxe indkalder som hovedregel den sygemeldte til samtale senest i 8. uge efter sygemeldtes første sygedag. Ved visse livstruende sygdomme gælder der andre regler og muligheder. Som hovedregel planlægges det videre forløb med den sygemeldte borger. På mødet informerer jobcentret om: Muligheder for at vende tilbage på arbejdet Muligheder for delvis raskmelding

10 Eventuelt støtte og kompensationsordninger Virksomhedspraktik Jobcenter Faxe kontakter derefter virksomheden og fortæller om muligheder for, at sygemeldte hurtigst muligt helt eller gradvist kan raskmeldes og vende tilbage til arbejdspladsen. Jobcentret fortæller også om muligheder for, at medarbejderen kan komme i virksomhedspraktik inden for et nyt arbejdsområde. Rundbordssamtalen som del af opfølgningen Jobcenter Faxe tilbyder virksomheden at deltage i en rundbordsamtale eller opfølgningssamtale ude på virksomheden sammen med den sygemeldte medarbejder. Andre relevante parter kan også deltage. Formålet er at finde en god løsning på hurtig tilbagevende til arbejdet. En anden mulighed er, at medarbejderen får træning/opkvalificering gennem virksomhedspraktik. Det kan være på arbejdspladsen eller i en anden virksomhed. Virksomhedspraktik er en god mulighed Indeholder planen om fastholdelse en aftale om virksomhedspraktik, tilbyder Jobcenter Faxe, at virksomheden kontaktes af en jobcentermedarbejder. Pågældende aftaler formålet, indholdet og øvrige vilkår i virksomhedspraktikken sammen med virksomheden og medarbejderen. Hvad er rammerne for virksomhedspraktikken? Indholdet i en virksomhedspraktik skal bestå af nye arbejdsopgaver det vil sige opgaver, som medarbejderen normalt ikke varetager. Praktikperioden kan strække sig fra 1til 37 timer ugentligt, men vil typisk udgøre 10 timer. Virksomheden forpligter sig til at deltage i alle relevante opfølgningssamtaler, som Jobcenter Faxe arrangerer. Til gengæld bestræber jobcentret sig på at afholde samtalerne hos virksomheden. Særlige regler og opfølgning ved visse livstruende sygdomme Får medarbejderen en diagnose på en livstruende sygdom, som er på en såkaldt stand-by liste eller diagnose-liste, har han/hun i en periode ret til at frabede sig kontakt og opfølgning fra Jobcenter Faxe. Formålet med listen er at sikre, at virksomhedens sygemeldte medarbejder med en alvorlig diagnose får lov til selv at bestemme om sagen skal stå i stand by eller ønsker løbende opfølgning og vejledning fra jobcentret.

11 Virksomheden har et godt kendskab til medarbejderen og hans/hendes situation og tager et medansvar for vejledning af den sygemeldte medarbejder, så støtten bliver så god som muligt. Jobcenter Faxe står til rådighed for virksomheden med rådgivning og vejledning i forhold til den sygemeldtes muligheder for fortsat fastholdelse til arbejdspladsen. Forebyggelse af fravær Der er mulighed for at afholde en forebyggende rundbordsamtale på arbejdspladsen. En forebyggende samtale kan være en rigtig god idé, hvis en medarbejder ikke magter sit arbejde af helbredsmæssige årsager, men som endnu ikke er sygemeldt. Formålet er at undersøge, om der i samarbejde med Jobcenter Faxe kan iværksættes en ordning, der vil kunne fastholde medarbejderen, så man undgår eller forkorter et sygdomsforløb. Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Faxe vedr. punkt 2.

12 Punkt 3 Annoncering af ledige job på og rekruttering. Virksomheden kan annoncere deres ledige job på jobnet.dk uden omkostninger. Virksomheden kan selv skrive og oploade annoncen og efterfølgende redigere. Virksomheden har ligeledes mulighed for at søge i cv-databasen efter egne ønsker og dermed selv tage kontakt til potentielle nye medarbejdere. Er der tekniske udfordringer, kan virksomheden ringe til jobnet supporten på tlf Har virksomheden andre spørgsmål om annoncering af job, tag kontakt til virksomhedens kontaktperson i virksomhedsservice. Virksomheden kan også annoncere efter udenlandsk arbejdskraft på og Jobcenter Faxe kan ikke kontrollere, om andre jobportaler kopierer de ledige job. Derfor kan vi ikke sikre, at der ikke sker henvendelser fra jobsøgere, efter at virksomheden har fjernet jobbet fra Rekruttering Virksomheden har også mulighed for at rekruttere ved at henvende sig til virksomhedsservice eller ved deltagelse på jobmesser. Jobmesserne giver mulighed for på kort tid at få et godt indtryk af kandidaterne og vurdere hvilke virksomheden vil indkalde til samtale. Det er en forudsætning for virksomhedens deltagelse i jobmessen, at det er med nogle konkrete jobtilbud. Formål: Virksomheden deltager i jobmesser med det formål at rekruttere kommende medarbejdere til aktuelle job ved et møde dem med ansigt til ansigt. Der kan ske et hurtigt match mellem virksomhedens efterspørgsel og borgerens kvalifikationer og kompetencer, eller der kan aftales et videre forløb før endelig ansættelse. Ved at møde hinanden personligt kan virksomhed og borger også få en god dialog om jobmuligheder på lidt længere sigt, om kvalifikationskrav og eventuelle forhold, der skal afklares, før der bliver tale om ansættelse. De to parter kan desuden drøfte muligheder for virksomhedspraktik, løntilskudsansættelse eller uddannelsesplads under voksenlærlingeordningen.

13 Rammer: Jobmesser kan være store med deltagelse af mange forskellige virksomheder eller mini-messer, målrettet f.eks. fleksjob. Jobcenter Faxe står for det praktiske arrangement. Virksomheden kan deltage med en stand, afholde et særligt informationsmøde eller andet som aftales mellem parterne. Særlige forhold og aftaler mellem virksomhed og Jobcenter Faxe vedr. punkt 3:

14 Punkt 4 Aftale om virksomhedspraktik, løntilskudsansættelse og mentorordning. Målgrupper som er omfattet af Punkt 4 Virksomheden giver tilbud om at stille et antal faste pladser til rådighed til opkvalificering af dagpenge og kontanthjælpsmodtagere. Erfaringer viser, at den bedste og mest effektive opkvalificering sker ude i virksomhederne, hvor borgerne oplever arbejdspladsen og kolleger i faglige og sociale sammenhænge. Formål med pladser til virksomhedspraktik og løntilskudsansættelser Pladser til virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelser har til formål at fastsætte muligheder for borgernes fremtidige jobområde eller ved opkvalificering, så de kommer tættere på at få fast fodfæste på arbejdsmarkedet. Pladser til virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelser har samtidigt til formål at kvalificere fremtidens arbejdskraft. Der kan som hovedregel ikke etableres virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse i den virksomhed, hvor borgeren senest har været ansat. Den seneste ansættelse omfatter også løntilskudsansættelse. Dog kan sygedagpengemodtagere komme i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor borgeren senest har været ansat, forudsat at vedkommende er enig i tilbuddet. Medarbejderinddragelse i partnerskabsaftalen En tillids-/medarbejdsrepræsentant inddrages i både etableringen af partnerskabsaftalen mellem virksomheden og Jobcenter Faxe og i aftalen om brugen af enkelte pladser. Inddragelse af en tillids-/medarbejderrepræsentant medvirker også til at styrke ejerskabet til partnerskabsaftalen i virksomheden. Virksomhedens og tillids-/ medarbejderrepræsentanten vurderer i fællesskab, at virksomhedspraktik og løntilskudsansættelse ikke er konkurrenceforvridende eller forhindrer job på ordinære vilkår.

15 Brugen af de konkrete pladser til virksomhedspraktik og løntilskudsansættelser Udbyttet af plads-tilbuddet afhænger i høj grad af, hvor forberedt borgeren og virksomheden er at der sker en gensidig forventningsafstemning. Det er derfor vigtigt, at formålet med virksomhedspraktikken eller løntilskudsansættelsen er velkendt for begge parter. Det er også vigtigt, at virksomhedens medarbejdere giver den nye kollega en grundig introduktion og inddrager hende/ham i faglige og kollegiale sammenhænge. Før en borger kan starte i en virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse, skal følgende være på plads: De obligatoriske blanketter skal være udfyldt og godkendt Der skal være en klar aftale mellem virksomheden, borgeren og borgerens kontaktperson om: o Formål o Arbejdsopgaver o Opstartstidspunkt o Opfølgning, herunder eventuel evaluering eller anden form for dokumentation o Udslusning o Eventuel tilknytning til mentor Er der ikke mulighed for ansættelse i virksomheden efter tilbudsperiodens udløb, er det en stor hjælp for borgeren, hvis hun/han får kontakter til andre virksomheder, f.eks. gennem virksomhedens netværk. Aftale om brug af mentorordning Jobcenter Faxe kan bevilge tilskud til en mentor i forbindelse med virksomhedspraktik, løntilskudsansættelse og kurser. Målet er at fremme borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcentret kan frikøbe virksomheden medarbejder til funktionen som mentor, eller jobcentret kan bevilge støtte til en ekstern konsulent der varetager funktionen. Hvis virksomheden og Jobcenter Faxe indgår aftale om mentor i forbindelse med pladser til virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelser, skal mentorindsatsen ligge udover, hvad virksomheden sædvanligvis forventes at varetage over for praktikanten eller medarbejderen i løntilskud. Mentorfunktionen skal også være afgørende for aktiveringstilbuddet. Jobcenter Faxe kan desuden bevilge uddannelse af mentor for at forbedre muligheder for at varetage mentorfunktionen.

16 Målgrupper med særlig behov for hjælp og støtte Der er grupper af borgere, som har behov for ganske særlig støtte og hjælp, før de kan varetage almindelig virksomhedspraktik eller fungere i en løntilskudsansættelse eller et job. For at understøtte målgrupperne kan virksomheden og Jobcenter Faxe indgå særlig aftale om pladser, som målrettes disse borgere. De særlige aftaler beskrives under Punkt 7. Læs mere om mentorordningen og mulighederne for at hjælpe udsatte borgere tilbage på arbejdsmarkedet på Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Faxe vedr. Punkt 4:

17 Punkt 5 Voksenlærlingeordningen, jobrotation og anden form for opkvalificering af medarbejdere Samarbejdet mellem virksomheden og Jobcenter Faxe vedr. uddannelse under voksenlærlingeordningen handler om, at virksomheden og en medarbejder kan indgå uddannelsesaftale. Aftale om uddannelsespladser under voksenlærlingeordningen Borgere har mulighed for at få uddannelse via voksenlærlingeordningen. Borgeren og virksomheden indgår en uddannelsesaftale, hvor de nærmere aftaler beskrives, afhængig af den enkelte borgeres situation. Uddannelsen skal være inden for et fag på voksenlærlingelisten. Listen og andre oplysninger om ordningen findes på Kun borgere over 25 år har mulighed for at blive uddannet gennem voksenlærlingeordningen. Har borgeren arbejdserfaringer inden for faget, er der mulighed for at opnå merit, så uddannelsen kan gennemføres på kortere tid. Andre aftaler om opkvalificering og kurser Virksomheden og jobcenter Faxe kan aftale anden form for opkvalificering. Der kan f.eks. være tale om kursus til uddannelse som mentor. Jobrotation Virksomheden og Jobcenter Faxe kan indgå aftale om jobrotation og faglig opkvalificering af Jobcenter Faxes målgrupper. Aftalen om jobrotation betyder, at virksomheden sender medarbejdere på kursus og samtidigt ansætter ledige til at varetage medarbejdernes opgaver, mens de opkvalificeres. Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Faxe vedr. Punkt 5:

18 Punkt 6 Råd og vejledning ved større afskedigelser Hvis din virksomhed er nødt til at afskedige mange ansatte på én gang kan Jobcenter Faxe hjælpe til at virksomheden og medarbejderne kan få det bedste ud af situationen. Virksomheder med mere end 20 ansatte er forpligtet til at varsle fyringsrunden til Det Regionale Beskæftigelsesråd. Virksomhedsservice i Jobcenter Faxe tilbyder råd og vejledning hvis din virksomhed bliver nødt til at afskedige flere af deres ansatte på én gang, hvad enten du er en lille, mellem eller stor virksomhed. Jobcentret rådgiver om de muligheder virksomheden kan tilbyde de opsagte medarbejdere i den konkrete situation. Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Faxe vedr. punkt 6:

19 Punkt 7 En ekstra social indsats Samtlige punkter i partnerskabsaftalen er en vigtig brik i den sociale indsats for ledige borgere i Faxe Kommune. Punkt 7 er til de virksomheder der har lyst til at give en chance til de borgere der har brug for en ekstra indsats. Det kan f.eks. være vha. et virksomhedscenter eller ved at tilbyde en plads til kompetenceafklaring af en nydansker. Virksomhedscentre Målet med aftalen om et virksomhedscenter er at få ledige med f.eks. ringe arbejdsmarkedserfaring, sprogproblemer eller psykiske barrierer tættere på arbejdsmarkedet. Aftalen betyder, at virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcentret. Det er jobcentret, som udvælger motiverede ledige (der i virksomhedscentret kaldes kandidater for at understrege, at de kandiderer til et job). Kandidaterne løser arbejdsopgaver inden for virksomhedens daglige arbejdsfelt. Derudover kan kandidaterne sideløbende deltage i forskellige aktiviteter, f.eks. danskuddannelse, der kan understøtte den enkeltes vej ind på arbejdsmarkedet. For at støtte kandidaterne, udpeger virksomheden én eller flere mentorer, der kan hjælpe kandidaterne i dagligdagen. Jobcentret dækker udgifter til mentorerne og kan også tilbyde dem mentoruddannelse. Jobcentret følger løbende op på kandidaterne og understøtter indsatsen i virksomhedscentret. Kompetenceafklaring af nydanskere I samarbejde med specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats (SEBI) tilbyder jobcentret at vurdere nydanskeres faglige, almene, sproglige og personlige kompetencer ved at udføre praktiske opgaver i din virksomhed. Virksomheden får således en ekstra arbejdskraft for en periode uden omkostninger mod at hjælpe med at afklare en nydanskers kompetencer. Forløbet kan evt. kombineres med undervisning på en sprogskole eller andet relevant uddannelsestilbud - afhængig af forløbets indhold. Efter afsluttet forløb melder virksomheden tilbage enten ved at udfylde en elektronisk kompetenceafklaringsskabelon eller ved mundtlig evaluering til jobcentret. Læs mere om mulighederne for at hjælpe udsatte borgere tilbage på arbejdsmarkedet på

20 Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Faxe vedr. Punkt 7:

Indhold. Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering

Indhold. Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering Virksomhedsinformation Indhold Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering Udvid mulighederne for at finde medarbejdere Virksomhedspraktik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 Indholdsfortegnelse 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 2. Opkvalificering 2.1. Jobrotation 5 2.2. Opkvalificeringsjob 6 2.3. Voksenlærling 7 2.4. InnoBooster 8 2.5. Fagpilot

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

Hvad kan Jobcentret gøre for din virksomhed?

Hvad kan Jobcentret gøre for din virksomhed? Hvad kan Jobcentret gøre for din virksomhed? Få svaret i avisen her Jobcenteravis Foråret 2007 Med etableringen af Jobcenter Høje- Taastrup d. 1. januar 2007 lød startskuddet til realiseringen af en ambitiøs

Læs mere

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Sæt gang i mentorordningen Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder Følg mentorguiden

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

2011 ALS RESEARCH. Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene.

2011 ALS RESEARCH. Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene. 2011 ALS RESEARCH Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene. Titel: Integration i praksis Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene Udgiver: Als Research Udgivelsesår:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015 Center for Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2015 Faxe Kommune Maj 2014 Forord Beskæftigelsesplanen 2015 for Faxe Kommune adskiller sig fra tidligere års beskæftigelsesplaner ved ikke at følge

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Revideret oktober 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er redigeret af: Hugo Knudsen, Socialrådgiver,

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN - information om tilbudspakkerne AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro/Cortex

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune 21. januar 2015 Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Beskæftigelsesindsatsen er under stor politisk bevågenhed og forandring. En række politiske reformer sætter nye rammer for service

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere