Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere"

Transkript

1 Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om personerne har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og om de er jobparate, uddannelsesparate eller aktivitetsparate. beskrivelsen tager udgangspunkt i den kommende opdeling af unge kontanthjælpsmodtagere, som bliver indført i forbindelse med kontanthjælpsreformen, som træder i kraft den 1. januar 2014: Jobparat: Kontanthjælpsmodtagere i alderen år, der har taget en erhvervskompetencegivende uddannelse og som vurderes at kunne tage et arbejde her og nu. Uddannelsesparat: Kontanthjælpsmodtagere i alderen år, det ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse og som vurderes at kunne påbegynde en uddannelse. Aktivitetsparat med uddannelse: Kontanthjælpsmodtagere i alderen 18-29, som har en erhvervskompetencegivende uddannelse, men som ikke vurderes i stand til at påtage sig et arbejde pga. sociale, fysiske eller psykiske problemer. I stedet skal målgruppen deltage i aktiviteter/tilbud, der kan bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Aktivitetsparat uden uddannelse: Kontanthjælpsmodtagere i alderen år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse og som ikke vurderes i stand til at påbegynde en uddannelse pga. sociale, fysiske eller psykiske problemer. I stedet skal målgruppen deltage i aktiviteter/tilbud, der kan bringe dem tættere på uddannelse. Tilbudsvifte: 1. Brancheambassadører At tilbyde den ledige en kontakt til et nyt fagområde med henblik på eventuelt brancheskift eller blot at få indblik i hvad der kræves og forventes inden for et særligt fagområde. Samtaler i jobcenteret eller efter aftale med ambassadørerne Primært jobparate Sagsbehandler i Henning Thomsen, Vallensbæk Timeafregning a 550,-/pr time Senest opdateret Det nye ungeforløb 14 dages job- og uddannelsesafklaring på CPH West. I forløbet undervises blandt andet i: Introduktion til snusepraktikkens seks spor. 1

2 Branchens krav, muligheder og uddannelsesveje. Arbejdspladskultur. Kommunikation og samarbejde. Læringsstile. Økonomisk planlægning. 3-måneders snusepraktik, fortrinsvis på kommunale arbejdspladser, med tæt opfølgning med uddannelsesvejledning: Omsorg og pleje Det grønne område Administration Køkken og service Kultur og foreninger Frit valg praktik, som den unge selv finder Evt. FVU. Der tilrettelægges en målrettet aktiveringsindsats for alle, som sigter på, at de unge hurtigst muligt påbegynder en uddannelse. Undervisningen forestås af CPH WEST, Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcenteret Uddannelsesparate og jobparate Emil/Lene/Benny fra CPH West kr./uge Snusepraktik. Typisk 500,- kr. til mentorstøtte Senest opdateret Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg I projektet bygges der bro mellem ex. TEC, CPH West, SoSU C og jobcentrene Brøndby, Hvidovre og Vallensbæk med det sigte at sørge for, at den unge ikke afbryder sin uddannelse og falder tilbage i ledighed. Kontakten mellem de forskellige instanser skal sikre, at den unge følges tæt og at der gribes ind på et tidligt tidspunkt, hvor der opstår bekymring for om den unge er i stand til at gennemføre uddannelsen. Forskellige erhvervssteder Uddannelsesparate Vallensbæk Kendes ikke Senest opdateret Flere unge mænd i uddannelse Særligt tilrettelagt forløb med Teknisk Skole i Hvidovre. Projektet Flere unge mænd i uddannelse er et samarbejde mellem UU: Center Syd (Ungdommens Uddannelsesvejledning), Jobcentrene i Vallensbæk, Brøndby 2

3 og Hvidovre og Teknisk skole i Hvidovre. Teknisk skole i Hvidovre Uddannelsesparate og aktivitetsparate uden uddannelse Kendes ikke Senest opdateret Jobrotationsvikar Opkvalificering af såvel ufaglærte i beskæftigelse og ledige. Arbejdsgivere, private såvel som offentlige, der sender medarbejdere på efteruddannelse, kan ansætte ledige som rotationsvikarer med tilskud, mens medarbejdere er på efteruddannelse. På diverse arbejdspladser Uddannelsesparate og jobparate 0 kr. idet der er 100 % statsrefusion 6. Lundbækvej I projektet indgår forskellige praktiske gøremål i kommunalt regi herunder bygningsforbedring, pasning af kommunale grønne områder, fjerne graffiti, opstilling til arrangementer, jobsøgning. Der tilbydes vejledning, således at deltagerne kan opkvalificere sig på de områder, hvor der er behov. Deltagerne vil blive beskæftiget med opgaver, vi har behov for at få lavet, og som du kan kvalificeres til. På værkstedet på Lundbækvej og rundt i Vallensbæk Kommune. Alle ledige men primært aktivitetsparate med eller uden uddannelse eller Søren, der er leder på Lundbækvej Lundbækvej (Søren) Ugepris: kr Malerværkstedet Seks faste løntilskudsjob eller virksomhedspraktik. 3

4 0 kr./uge Ishøj Kommune Uddannelsesparate og jobparate der gerne vil prøve kræfter med malerfaget eller generelt har behov for en mere praktisk introduktion til arbejdsmarkedet. /Morten Hansen 8. Ekstern mentorordning Brugen af mentorer både i ordinær uddannelse såvel som i arbejde, virksomhedspraktik og løntilskud er en god måde at støtte op om det igangværende. En mentors rolle kan være både af social som faglig karakter og hjælper den unge i den første og nogle gang svære tid, hvor utryghed kan være en faktor til at springe fra. vil i stigende grad gøre nytte af mentorer. På uddannelsessteder, i borgerens eget hjem og på virksomheder. Primært aktivitetsparate, men uddannelsesparate kan også få tilknyttet en mentor. Vallensbæk Ugepris: Fra kr. i timen. 9. Virksomhedscentre har på nuværende tidspunkt aftale med CUBE, Skanlog, Dansk Supermarked, Regnbuehuset, Højstruphave og Mc Donalds. Der er intensiv opfølgning via virksomhedskonsulent, som følger borger og virksomheden tæt. På virksomhedscentrenes lokationer Primært uddannelsesparate og aktivitetsparate med og uden uddannelse Mellem kr./uge. Typisk ugepris er 500,- kr. Senest opdateret Virksomhedspraktik for jobparate 4

5 0 kr. Formålet med en virksomhedspraktik er at afdække eller optræne en persons faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål. På virksomheder, der stiller praktikpladser til rådighed Jobparate 11. Virksomhedspraktik for aktivitetsparate Formålet med en virksomhedspraktik er at afdække eller optræne en persons faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål. Uddannelsespålæg 0 kr. Der er aktuelt flere tilbud at vælge imellem til målgruppen: 1. Praktik i Firmaet på Kløverengen 2. Praktik i Værkstedet På praktikstedet Firmaet: Aktivitetsparate med eller uden uddannelse Værkstedet: Aktivitetsparate med eller uden uddannelse primært Ishøjborgere med etnisk minoritetsbaggrund, der har vanskelig ved at begå sig i andre tilbud. Nej 12. Genvej til praktik Jobcenteret har etableret et forløb i eget regi i samarbejde med sundhedsafdelingen i Vallensbæk. Her indgår sundhedstjek, undervisning i sund mad og krop, livscoaching og undervisning i arbejdsmarkedsforhold som forberedelse på virksomhedspraktik. Der arbejdes tæt sammen med Jobkonsulent der er tilknyttet virksomhedscentrene. I Sundhedsafdelingen, Vallensbæk Kommune n er sygemeldte borgere herunder aktivitetsparate med uddannelse, der skal vende tilbage til arbejdsmarkedet. 5

6 Ugepris Forberedende voksen undervisning (FVU) Forberedende voksenundervisning (FVU) er til voksne over 18 år, der ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. FVU består af to fag:? FVU-læsning med fire trin á timer á 60 minutter FVU-matematik med to trin á timer á 60 minutter. Uddannelsessteder der tilbyder FVU Uddannelsesparate og aktivitetsparate uden eller med uddannelse, der har læse-, skrive-, eller regneproblemer. 14. Beskæftigelsesrettede tilbud til kriminelle Tre forskellige tilbud: Exit programmet: Særligt tværfagligt forløb for unge, der vil ud af bandemiljøet. High Five: Projektet skaber job eller uddannelse til unge kriminelle, der er marginaliseringstruede. One Choice Next Step: Samarbejdsprojekt med G4S om kriminelle unge, der sigter på at hjælpe de unge til en kriminalitetsfri tilværelse. Afhængig af, hvilke forløb der igangsættes. Uddannelsesparate, Jobparate og aktivitetsparate med eller uden uddannelse der er kriminelle og marginaliseringstruede. En del er bandemedlemmer. 6

7 G4S: kr pr uge. Senest opdateret Mentorordning for udsatte unge Samarbejdsprojekt med G4S om kriminelle unge, der sigter på at hjælpe de unge til en kriminalitetsfri tilværelse Afhængig af, hvilke forløb der igangsættes. Uddannelsesparate, jobparate og aktivitetsparate med eller uden uddannelse og som har kriminalitetsproblematikker Hos G4S: kr pr uge. 16. Produktionsskoler Undervisningen er værkstedsbaseret og der er mulighed for at afprøve forskellige fagområder. Produktionsskolen Møllen Uddannelsesparate under 25 år Ungdommens uddannelsesvejledning Ungdommens uddannelsesvejledning og Ugepris: kr ,- 17. SSP+ Samarbejdsprojekt med G4S om kriminelle unge, der sigter på at hjælpe de unge til en kriminalitetsfri tilværelse Afhængig af, hvilke forløb der igangsættes. Uddannelsesparate, jobparate og aktivitetsparate med eller uden uddannelse og som har kriminalitetsproblematikker Hos G4S: kr pr uge. 7

8 18. Individuelle mentoraftaler En mentor kan fx være en ansat på en arbejdsplads, der frikøbes til at støtte den unge i beskæftigelse på arbejdspladsen. Der er typisk tale om virksomheder i lokalområdet. Der kan som eksempel nævnes Bauhaus i Ishøj. I aftalen bliver der indgået en aftale om brug af mentor. Aktivitetsparate unge med eller uden uddannelse Fra kr pr uge 19. STU forløb Varierer, eksempelvis: Undervisning i samfundsforhold, husholdning og økonomi Praktisk træning Komme i praktik på virksomheder eller institutioner På STU-uddannelsesinstitutioner. Via UU-vejlederen Aktivitetsparate uden uddannelse Ungdommens uddannelsesvejledning og Ugepris: kr. 8

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015 Center for Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2015 Faxe Kommune Maj 2014 Forord Beskæftigelsesplanen 2015 for Faxe Kommune adskiller sig fra tidligere års beskæftigelsesplaner ved ikke at følge

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015.

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015. Kapitel 1 - Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Om BeskæftigelsespIanen for 2015: Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2015... 4 4.

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

#! " # # # # #! # # # "!## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,-

#!  # # # # #! # # # !## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,- ! "! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- " # $ # $! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- $ %&' $''&% ! " " " "!"#$%&$!"#' "!($')!'% "!*($')!'% " *($')'%! " "+!, " -,$&!)$# ".$(','!,!'&!&!// " 0& " " "!"#$%&$!"#' #

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter.

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Kort resumé af projektet: Formålet med projektet er

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Virksomhedsplan 2012 Indholdsfortegnelse 2 1. Beskrivelse af Produktionsskolen Nordvestjylland 3 1.1. Produktionsskolens bestyrelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere