SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE"

Transkript

1 Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne om førtidspension Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 3 måneder 3 måneder Ansøgning om bistands- og plejetillæg 3 måneder Ansøgning om personligt tillæg Borgerservice 1 måned Ansøgning om invaliditetsydelse 3 måneder Påbegyndelse i sag om forhøjelse af pension 3 måneder Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån Borgerservice Lov om sygedagpenge Modtagelse af ansøgning om dagpenge ved sygdom Modtagelse af ansøgning om dagpenge ved sygdom til selvstændig erhvervsdrivende Modtagelse af ansøgning om refusion fra arbejdsgivere Ansøgning om aftale ved kronisk sygdom 1 måned Lov om aktiv socialpolitik Afgørelse om kontanthjælp/uddannelseshjælp Afgørelse om særlig støtte til høje boligudgifter 34 Side 1

2 Stillingtagen til om person er revalideringsberettiget 3 måneder Boligudgifter ved nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne v/halv revalideringsydelse Afgørelse om etablering af selvstændig virksomhed 3 måneder Ansøgning om visitation til fleksjob 6 måneder Ledighedsydelse og særlig ydelse i forbindelse med fleksjob(forudsat, at borger er visiteret til fleksjob) 1 måned Fleksløntilskud (forudsat, at borger er visiteret til fleksjob) 1 måned Ansøgning om visitation til skånejob 1 måned Ansøgning om hjælp til enkeltudgifter Afgørelse om hjælp til sygebehandling Afgørelse om hjælp til tandbehandling Afgørelse om hjælp til udgifter til samvær med egne børn m.m. Afgørelse om hjælp til udgifter til flytning Arbejdsgiverrefusion fleksjob Arbejdsgiverrefusion løntilskud private arbejdsgivere Arbejdsgiverrefusion løntilskud offentlig arbejdsgivere Arbejdsgiverrefusion løntilskud til pensionister (tidligere skånejob) Sygebehandling, medicin, tandbehandling m.v. Børn og Unge Særlig hjælp vedr. børn Børn og Unge Hjælp til forsørgelse af forældreløse børn Børn og Unge Side 2

3 Efterlevelseshjælp Borgerservice Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Ansøgning om arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning m.v. til fleksjobmodtagere Tilskud til aktiverede eller revalidender til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber, befordring m.m. Tilskud til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og introduktion til personer uden løntilskud Ressourceforløbsydelse 1 måned Tilskud til mentorordning 1 måned Lov om social service Dagtilbud for børn Dagtilbud for børn Tilskud til nedsat betaling, økonomisk Borgerservice Tilskud til nedsat betaling, pædagogisk Dagtilbud for børn/borgerservice Dækning af merudgifter ved handicappet barn Børn og Unge 4 måneder Dækning af tabt arbejdsfortjeneste Børn og Unge 4 måneder Beslutning om undersøgelse med samtykke Børn og Unge Akutbehov: Samme dag ellers indenfor 12 hverdage Konsulentbistand m.v. Børn og Unge 4 måneder Hjemme-hos-bistand Børn og Unge 4 måneder Familiebehandling dagtilbud Børn og Unge 4 måneder Familiebehandling døgntilbud Børn og Unge 4 måneder Side 3

4 Aflastning Børn og Unge 4 måneder Personlig rådgiver Børn og Unge 4 måneder Fast kontaktperson Børn og Unge 4 måneder Frivillig anbringelse udenfor hjemmet Børn og Unge 4 måneder Praktiktilbud Børn og Unge 4 måneder Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling m.v. Børn og Unge 4 måneder Støtte til kost- eller efterskoleophold m.v. Børn og Unge 4 måneder Økonomisk støtte for at undgå en anbringelse, fremme en hjemgivelse eller støtte en stabil kontakt Børn og Unge 4 måneder Tilbud til de over 18-årige om efterværn m.v. Børn og Unge 4 måneder Personlig hjælp og pleje, jf. lov om social service 83 Praktisk hjælp til nødvendige opgaver i hjemmet jf. lov om social service 83 Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende Akut behov: samme dag Borger kontaktes indenfor 3 hverdage og besøg aflægges indenfor 10 hverdage efter kontakt Borger kontaktes indenfor 3 hverdage og besøg aflægges indenfor 10 hverdage efter kontakt Madservice indenfor 2-3 hverdage efter henvendelse. Ved akut behov for madservice vil udbringning ske senest hverdagen efter visitationene, uanset, at borgeren udskrives op til en weekend. efter henvendelse Side 4

5 Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder, jf. lov om social service 85 Tilbud om genoptræning til afhjælpning af fysiske funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, jf. lov om social service 86 Tilbud om genoptræning efter sundhedsloven (1. henvendelse til borgeren) Borgerstyret personlig assistance/kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp, jf. lov om social service 95 Borgerstyret personlig assistance, jf. lov om social service 96 Ledsageordning, jf. lov om social service 97 Ældre & Sundhed Ved akut behov for aflastning samme dag Indenfor 8 uger efter henvendelse Der tilstræbes kontakt indenfor 5 hverdage efter henvendelse Indenfor 3 dage efter genoptræningsplan er modtaget Borger kontaktes indenfor 10 hverdage. Borger besøges indenfor 8 uger. Sagen afgøres som indenfor 12 uger. Borger kontaktes indenfor 10 hverdage. Borger besøges indenfor 8 uger. Sagen afgøres som indenfor 16 uger. Indenfor 8 uger efter henvendelse Kontaktperson for døvblinde, jf. lov om social service 98 Indenfor 4 uger efter henvendelse Støtte- og kontaktperson Social og Psykiatri Dækning af nødvendige merudgifter Social og Psykiatri Behandling af stofmisbrugere Social og Psykiatri Side 5

6 Tilbud til behandlingsmæssige karakter Social og Psykiatri Beskyttet beskæftigelse, jf. lov om social service 103 Aktivitets- og samværstilbud, jf. lov om social service 104 Midlertidigt botilbud, jf. lov om social service 107 (Det specialiserede område) Længerevarende botilbud, jf. lov om social service 108 Længerevarende botilbud plejebolig Længerevarende botilbud ældreboliger Hjælpemidler kropsbårne Hjælpemidler og forbrugsgoder Støtte til køb af handicapbil Hjælpemidler - Social & Arbejdsmarked Hjælpemidler - Social & Arbejdsmarked Hjælpemidler - Social & Arbejdsmarked Indenfor 4 uger Indenfor 4 uger Individuelt afhænger af behov og kompleksitet, som udgangspunkt indenfor 8 uger Individuelt afhænger af behov og kompleksitet, som udgangspunkt indenfor 8 uger Bolig tilbydes indenfor maksimum 8 uger. Ønskes et bestemt sted, kan der gå betydelige længere tid Bolig tilbydes indenfor maksimum 8 uger. Ønskes et bestemt sted, kan der gå betydelige længere tid Rutinesager afsluttes indenfor 15 hverdage Førstegangsbevillinger påbegyndes indenfor 15 hverdage Rutinesager afsluttes indenfor 10 hverdage Komplekse sager behandles indenfor 3 måneder 3 6 måneder Side 6

7 Støtte til boligindretning Handicapkørsel Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, jf. lo om social service 118 Pasning af døende i eget hjem, jf. lov om social service 119 Sygeplejeartikler og lign. til dødende, jf. sundhedslovens 122 Omsorgstandpleje og specialtandpleje Hjælpemidler - Social & Arbejdsmarked Rutinesager/mindre ændringer indenfor 10 hverdage Komplekse sager fra uger op til næsten et år Indenfor 6 uger Indenfor 14 dage Indenfor 7 hverdage, ved akutte behov indenfor et døgn Indenfor 7 hverdage Indenfor 6 uger Godkendelse af plejefamilier Børn og Unge 6 måneder Godkendelse af netværksfamilier, egne værelser m.v. Børn og Unge 6 måneder Godkendelse af opholdssteder Børn og Unge 6 måneder Godkendelse af private botilbud Børn og Unge 6 måneder Lov om delpension Delpension Borgerservice Lov om integration af udlændinge i Danmark Ansøgning om og betaling for midlertidigt opholdsted Ansøgning om kontanthjælp Hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogrammer Side 7

8 Ansøgning om hjælp i særlige tilfælde Ansøgning til sygebehandling Hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år Udgifter til kontakt med børn i udlandet 2-3 måneder Hjælp til udgifter til forsørgelse af forældreløse børn Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.m. Personlig assistance Indenfor 1 måned Lov om fleksydelse Fleksydelse Indenfor 1 måned Der skal indenfor alle områder tages forbehold for den ekstra tid, der går med fremskaffelse af erklæringer, udredning m.v. fra andre myndigheder. Side 8

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Kodeks for god sagsbehandling... 2 Sagsbehandlingsfrister for Social- og Sundhedsforvaltningens områder... 3 Sagsbehandlingsfrister

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister: Indholdsfortegnelse Økonomiudvalg side 2 Arbejdsmarkedsudvalg side 5 Socialudvalget side 8 Sundhed & Omsorgsudvalget side 11 Børn & Familieudvalget side 14

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er en ny afdeling, der er oprettet i forbindelse med kommunalreformen. Afdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud. Andre sundhedsudgifter

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 0B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde:... 102.721 B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 7.501 Udgifter til forebyggende indsats

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201) SOCIALUDVALGET (side 144-201) 144 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10184 Doknr. 184406 Dato 20-12-2013 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere