Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2013 og 2014"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og De beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt de borgervendte og virksomhedsvendte indsatser Flere unge skal have en uddannelse Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Langtidsledigheden skal bekæmpes En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Borgere visiteret til fleksjob skal hurtigt i job ledigheden blandt borgere på ledighedsydelse skal bekæmpes Arbejdskraftudbuddet skal styrkes og udvides Jobcenter Aabenraas beskæftigelsesstrategi Udviklingsplan Samarbejde med øvrige forvaltninger Samarbejde mellem jobcentrene i Sønderjylland Tillæg nr. 1 samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og Tillæg nr. 2 Virksomhedsplan Vil blive indarbejdet inden offentliggørelsen af Beskæftigelsesplanen i januar Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tillæg nr. 3 - budget Vil blive indarbejdet inden offentliggørelsen af Beskæftigelsesplanen i januar Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2

3 1. Indledning. Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 er Aabenraa Kommunes plan for, hvordan de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2013 og 2014 skal imødegås. Nærværende beskæftigelsesplan er en to-årig plan, der løbende justeres og revideres i forhold til lovændringer og aktuelle udfordringer. Kommunen skal i lighed med tidligere år anmode LBR og Beskæftigelsesregionen om bemærkninger til Beskæftigelsesplanen senest 31. august 2013 og planen skal ligeledes i lighed med tidligere år, godkendes i Byrådet senest 31. oktober Som optakt til justering og revidering af nærværende beskæftigelsesplan er der blevet afholdt et lokalt fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget, LBR og administrationen. Målsætninger og forslag til indsatser er indarbejdet i beskæftigelsesplanen. Arbejdsmarkedsudvalget drøftede den 14. maj 2012 politiske målsætninger og forslag til indsatser for 2013 på baggrund af en analyse foretaget af konsulenter fra Kommunernes Landsforening (KLK). En række af de målsætninger og forslag vil fortsat være gældende i Resultatet af den lokale proces er en beskæftigelsesplan med fokus på de udfordringer, der er på arbejdsmarkedet i Aabenraa, ikke blot for 2013 og 2014, men også for årene fremover og de initiativer, der skal til for at realisere målene for indsatsen. Samtidig bærer nærværende plan præg af, at der på hele beskæftigelsesområdet er kommet og stadig kommer store reformer, der betyder løbende ændringer i indsatser og ændringer i målfastsættelsen. I forhold til sidste års beskæftigelsesplan er denne plan ændret på følgende punkter: Målene er revideret. Målene for 2013 vil dog stadig fremgå af nærværende beskæftigelsesplan Udfordringerne, strategier og planlagte indsatser er justeret og revideret Den nye Fleksjob og Førtidspensionsreform er nævnt særskilt under pkt Nyt initiativ, Kommunal Inhouse Servicekorps (KIS), er skrevet ind i beskæftigelsesplanen Tillægget vedr. pulje til ansættelse af virksomhedskonsulenter er udgået, idet bevillingen bortfalder med udgangen af 2013 Beskæftigelsesområdet er under stadig forandring: Efterspørgslen efter arbejdskraft skifter løbende karakter. Tendensen går i retning af, at der stilles større krav til medarbejdernes faglige og personlige kompetencer Den demografiske udvikling medfører, at der i de kommende år vil være en større afgang fra arbejdsmarkedet end tilgang Rammerne ændres hyppigt lovgivningen, de økonomiske rammer, metoder m.m. Arbejdsmarkedsudvalget vil derfor i samarbejde med Det lokale Beskæftigelsesråd revidere målniveauerne og indsatserne i forhold til forandringerne og i det omfang, konjunkturerne udvikler sig anderledes end forudsat. 3

4 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014 Beskæftigelsesministeren har for 2014 udmeldt de samme beskæftigelsesmål, der var gældende for 2013: Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Jobcenter Aabenraas mål: 2013: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 25 pct. svarende til samme niveau som : Antallet af unge på uddannelseshjælp i 2014, vil være færre end antallet af kontanthjælpsmodtagere under 30 år i Antallet af indsatsparate i 2014 vil være mindre end summen af match 2 og 3 i 2013 Ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Jobcenter Aabenraas mål: 2013: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 209 personer i december 2013 (rullende år) svarende til et fald på 9,3 pct. fra december 2011 til december Målet blev med implementeringen af den nye Fleksjob- og Førtidspension ændret til 134 tilkendelser i : Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 84 personer i december 2014 (rullende år) svarende til et fald på 37 pct. fra december 2013 til Ministermål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Jobcenter Aabenraas mål: 2013: Antallet af langtidsledige det vil sige ledige, der har været ledige min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til 485 personer (antal personer) i december 2013, svarende til et fald på 21,7 %. fra december 2011 til december : Antallet af langtidsledige det vil sige ledige, der har været ledige min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til 508 personer (antal personer) i december 2014, svarende til et fald på 22,0 %. fra december 2012 til december Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Aabenraas mål: 2013: Jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen ved at reducere antallet af virksomheder, der ikke har haft 4

5 kontakt med jobcentret. Målet er, at 90 % af alle lokale virksomheder i Aabenraa Kommune med over 5 ansatte har haft kontakt med jobcentret i : 1. Samarbejdsgraden med virksomheder (Andelen af alle virksomheder med mindst 2 ansatte som har personer i aktivering fordelt på a-dagpenge og kontanthjælp) a. For a-dagpenge er målet 26 %. b. For kontanthjælp er målet 14 %. Ud over de fire ministermål, har Arbejdsmarkedsudvalget og LBR udmeldt følgende to lokale beskæftigelsesmål for 2013, der videreføres i 2014: Lokalt mål A: Borgere visiteret til fleksjob skal hurtigt i job ledigheden blandt borgere på ledighedsydelse skal bekæmpes. Jobcentret skal sikre, at antallet af borgere visiteret til fleksjob med mere end 18 måneders ledighed inden for 24 måneder begrænses mest muligt. 2013: Antallet af borgere, der har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder indenfor 24 måneder ved indgangen til 2013, skal nedsættes med 50 % senest med udgangen af : For at understøtte målsætningen fra 2013 har Aabenraa Kommune som forsøg etableret institutionen Kommunal Inhouse Servicekorps (KIS) i april Det forventes, at op mod 123 langtidsledige fleksjobvisiterede i Aabenraa Kommune, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder indenfor 24 måneder, bliver ansat i KIS. Arbejdsmarkedsudvalget har i efteråret 2013 evalueret erfaringer og effekt af denne nytænkende indsats. På denne baggrund er det besluttet, at videreføre KIS frem til 31. december Lokalt mål B: Arbejdskraftudbuddet skal styrkes og udvides. Jobcentret skal sikre, at udbuddet af arbejdskraft imødekommer de behov, virksomhederne efterspørger til kvalificeret arbejdskraft. Det er ikke muligt at tilvejebringe målinger, der kun vedrører Jobcenter Aabenraa for det lokale mål B. Derimod kan der måles på de indsatser, der på sigt kan bidrage til, at udbuddet af arbejdskraft imødekommer de behov, virksomhederne efterspørger til kvalificeret arbejdskraft. Der er sat følgende mål op for indsatserne: 2013: 1. Kontaktgraden med virksomheder skal være mindst 40 %. 2. Besøgsgraden skal være mindst på 30 % 3. Samarbejdsgraden med virksomheder (Andelen af alle virksomheder med mindst 2 ansatte som har personer i aktivering fordelt på a-dagpenge og kontanthjælp) a. For a-dagpenge er målet 26 %. b. For kontanthjælp er målet 14 %. 4. Antallet af virksomheder der skal indgå i den løbende arbejdsmarkedsovervågning (hvor der er fokus på virksomhedernes rekrutteringsbehov og beskæftigelsesudvikling) skal være mindst : 1. Kontaktgraden med virksomheder skal være mindst 40 %. 5

6 2. Besøgsgraden skal være mindst på 30 % 3. Samarbejdsgraden vil blive opgjort på ny måde jvf. udmelding fra beskæftigelsesministeriet. Ministeriet melder endeligt ud i december måned Der udarbejdes halvårligt virksomhedsbarometer på baggrund af en løbende arbejdsmarkedsovervågning hvor der er fokus på virksomhedernes rekrutteringsbehov og beskæftigelsesudvikling. Antallet af deltagende virksomheder skal være mindst Der udarbejdes en tilfredshedsundersøgelse hvor målet er, at 85 % af de responderende virksomheder er tilfredse, eller godt tilfredse. 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt de borgervendte og virksomhedsvendte indsatser Ministermålene: 3.1 Flere unge skal have en uddannelse Ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. En af forudsætningerne for en positiv beskæftigelsesudvikling nationalt, regionalt og lokalt er, at flere unge gennemfører en uddannelse og kommer i arbejde. Det gælder derfor om at sikre uddannelse og jobmuligheder til alle unge uanset hvilke kulturelle, sociale og helbredsmæssige forudsætninger de har. Blandt de største udfordringer på området er: Mangel på lære- og praktikpladser Mange unge nye dimittender uden job En voksende gruppe af udsatte unge, heraf mange med psykiske problemer I den sammenhæng er det vigtigt at øge inddragelsen af virksomhederne samt optimere samarbejdet mellem kommunens forvaltninger, uddannelsesinstitutioner og psykiatrien. Desuden skal forældre og de unge selv inddrages i arbejdet med at finde indsatser, der virker ikke mindst i forhold til at nå den nationale målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i For at imødegå disse udfordringer vil fokus være: En fortsat helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltningerne i et tæt samspil i ungeindsatsen mellem jobcentret, UU, børn og familie, uddannelsesinstitutioner og de øvrige aktører, der omgiver de unge En konsekvent henvisning af arbejdsmarkedsparate unge til uddannelse via uddannelsespålæg og så vidt muligt forhindre, at den unge debutere på kontanthjælp. Som en særlig indsats tilbydes i samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner et SU berettiget uddannelsesforløb, der har en afklarende karakter i forhold til valg af studieretning Jobcentret optimerer dialogen med uddannelsesinstitutionerne om unge, der modtager et uddannelsespålæg For indsatsklare unge i match 2, som forventes at kunne kvalificeres til en uddannelse, øges antallet af kontaktsamtaler 6

7 Støtte de særligt udsatte unge i forhold til at tage en uddannelse eller et job, f.eks. i form af en mentor, der støtter den unge i både arbejds- og hverdagsliv Tilbyde unge, der ikke er umiddelbart uddannelsesparate et aktivt tilbud med et uddannelsesperspektiv i sigte Forebyggelse af frafald fra ungdomsuddannelser via Ungdommens Uddannelsesvejledning Opkvalificering af unge match 2 ere via særlig tilrettelagt uddannelse, forberedende voksen undervisning, erhvervsgrunduddannelser osv. Selvom de årige ikke indgår i opgørelsen af målet, er det også et væsentligt indsatsområde, at jobcentret i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og Familieafdelingen har fokus på de årige, der ikke er i job eller uddannelse. Som et led i den forebyggende indsats skal der derfor fortsat udvikles og aktivt arbejdes med tilbud til unge i aldersgruppen 15 til 17 år, som UU har vurderet som ikke uddannelsesparate. Det lokale mål for de årige er, at 50 % af de unge uden job eller uddannelse kvalificeres til at kunne påbegynde en uddannelse. Alle unge jobklare med en uddannelse skal hurtigst muligt tilbydes job eller en beskæftigelsesrettet aktivitet. Tilbud til denne gruppe er sammenfaldende med tilbud til øvrige jobklare. Måltallene er fastsat med udgangspunkt i gældende lovgivning. Det forventes, at der i løbet af efteråret 2013 vil blive vedtaget en ny kontanthjælpsreform. I den forbindelse vil der blive vurderet om kontanthjælpsreformen giver anledning til at justere målniveauet. 3.2 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Ministermål 2: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. I januar 2012 var der 2834 personer på førtidspension i Aabenraa kommune, hvilket svarer til 10,2 % af arbejdsstyrken i Aabenraa Kommune. Det er 0,7 % point lavere end gennemsnittet for regionen (10,9 %), men 1 % point højere end landsgennemsnittet. Der har i Aabenraa Kommune været en tilgang af nytilkendelser til førtidspension i 2011 på 267 personer. For at reducere dette antal, er den forebyggende indsats afgørende i forhold til nedenstående udsatte grupper: Personer med langvarige sygedagpengeforløb Langtidsledige fleksjobvisiterede Ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Den strategiske indsats til at begrænse tilgangen til førtidspensioner er at sikre resultater gennem en proaktiv indsats for ovenstående målgrupper. Den nye Fleksjob- og Førtidspensionsreform Den 1. januar 2013 trådte den nye reform om Førtidspension og Fleksjob i kraft. Et af reformens nøglepunkter var etablering af et tværfagligt og tværorganisatorisk rehabiliteringsteam i kommunerne. Rehabiliteringsteamet i Aabenraa Kommune består af en formand fra beskæftigelsesområdet, et medlem fra sundheds-, social- og socialpsykiatriområdet og et medlem fra uddannelsesområdet. Derudover inviteres adhoc personer med fagspecifikke kompetencer til relevante 7

8 sager (eks. senhjerneskadekoordinator). Fra den 1. juli 2013 deltager en sundhedskoordinator fra den kliniske funktion i Region Syddanmark. Kommunen evaluerer og udvikler løbende på rehabiliteringsteamets nye funktion. Arbejdet i rehabiliteringsteamet skal medvirke til, at der sker en afklaring af den enkeltes borgers beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige ressourcer, og at der iværksættes en koordineret indsats på tværs af forvaltninger med ét fælles mål i forhold til uddannelse og arbejde. Rehabiliteringsteamet skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Reformens indhold har bl.a. medført, at Aabenraa Kommune forventer at reducerer antallet af nytilkendelser til førtidspension i 2013 og 2014 (jfr. tidligere nævnte nøgletal) Sygedagpenge Borgere med langvarige sygemeldinger har en øget risiko for at ende på en permanent forsørgelsesydelse. Jobcentret har siden 2011 haft en målrettet indsats for de længerevarende sygedagpengesager bl.a. gennem nedenstående indsatser og har dermed reduceret antallet af længerevarende sygedagpengesager i Det Helbredsafklarende RessourceCenter er en central samarbejdspartner i indsatsen for borgere på sygedagpenge, ledighedsydelse og kontanthjælp. Centret vil blive udvidet til at omfatte flere aspekter indenfor det sundhedsfaglige område. Målet er at reducere tilgangen af borgere med langvarige sygemeldinger til målgruppen af førtidspension via: Videreudvikling af en tidlig indsats bl.a. med fokus på arbejdspladsfastholdelse (Fastholdelsesteam) Videreudvikling af Det Helbredsafklarende RessourceCenter bl.a. med udvikling af forløb for sygemeldte med psykiske/psykosomatiske lidelser Fokus på samspillet mellem den kommunale beskæftigelsesindsats, den regionale og kommunale forebyggelse og rehabiliteringsindsats, virksomheder, A-kasser og eksterne aktører Tværfagligt samarbejde på tværs af forvaltninger i kommunen, herunder forvaltningen Sundhed og Omsorg Fokus på udvikling af arbejdsevnen, i stedet for afklaring af arbejdsevnen, bl.a. med implementering af reformens nye ressourceforløb Skærpet fokus på borgere under 40 år med komplekse problemstillinger Der er en risiko for, at sygemeldte borgere udstødes fra arbejdsmarkedet. Jobcentret skal derfor sørge for fortsat fokus på dialogen med arbejdspladserne og A-kasserne, samt anvendelse af delvise raskmeldinger med henblik på en gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen. De lokale politiske målsætninger for sygedagpengeområdet er: Ved indgangen til 2013 er Jobcenter Aabenraa bedre end de sønderjyske nabokommuner og ved udgangen af 2013 på højde med AMS-klyngen. Målsætninger opdeles på undergrupper fx over 52 uger Fokus på reduceret sagslængde via hurtig anvendelse af indsatser Fokus på fastholdelse Etablering af politiske mål for anvendelsen af anden aktør Sager over 52 uger opgøres fordelt på lidelser 8

9 Nedenstående tabel fra Jobindsats.dk for 1. kvartal 2013 viser, at Jobcenter Aabenraa har opfyldt den politiske målsætning ved indgangen til Målt i antal fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken, er Jobcenter Aabenraa bedst placeret sammen med Jobcenter Sønderborg. Jobcenter Aabenraa ligger bedst placeret, hvad angår gennemsnitlig varighed af sygedagpengesager. Antal personer Gnsn. varighed, uger Antal fuldtidspersoner Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen år Aabenraa 1. kvt , ,4 2,4 Haderslev 1. kvt , ,5 2,5 Sønderborg 1. kvt , ,4 2,4 Tønder 1. kvt , ,8 2,7 Måltal ud fra budgettal med forbehold for korrektioner: På sygedagpengeområdet for sygedagpengeforløb over 52 uger (uden refusion) er måltallet: 112 fuldtidspersoner i 2013 og For sygedagpengeforløb under 52 uger (med refusion) er måltallet: 515 fuldtidspersoner i 2013 og På revalideringsområdet er måltallet: 75 fuldtidspersoner for 2013 og 80 fuldtidspersoner for Langtidsledige fleksjobvisiterede: I forhold til førtidspensionsområdet er det ligeledes relevant at fokusere på borgere, der er ansat på særlige vilkår og som for manges vedkommende befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. I forebyggelsen målrettet borgere, som risikerer at ende på førtidspension, vil der herudover være: Fokus på borgere i match 2 og 3 Særlig fokus på borgere med psykiske lidelser. Fokus på en differentieret indsats i forhold til den enkelte borger, der er i risiko for førtidspensionering En helhedsorienteret og koordineret indsats i forhold til borgere på kanten af arbejdsmarkedet på tværs af de forskellige sektorer og forvaltninger i kommunen Aabenraa Kommune forventer, at de ændrede regler omkring etablering af fleksjob pr. 1. januar 2013, vil fremme mulighederne for at få langtidsledige fleksjobvisiterede med komplekse problemstillinger (fysisk, socialt og psykisk) placeret i fleksjob. Bl.a. med udgangspunkt i muligheden for ansættelse i fleksjob på meget få timer pr. uge. Nyt initiativ i Aabenraa kommune KIS Projektet (Kommunal Inhouse Servicekorps) For at understøtte indsatsen for langtidsledige fleksjobvisiterede, kontanthjælpsmodtagere, samt borgere med ret til seniorjob, har kommunen udviklet og etableret et Kommunalt Inhouse Servicekorps (KIS-projektet). Kontanthjælpsområdet 9

10 Ressourcesvage kontanthjælpsmodtagere kan ved længere tids ledighed ende i målgruppen til en af de permanente forsørgelsesydelser som eksempelvis førtidspension. Jobcentret har i denne forbindelse reorganiseret indsatsen på kontanthjælpsområdet for at reducere denne tilgang. Fokusområder for den fremtidige indsats vil derfor være: At reducere antallet af match 3 borgere At udbygge det tværfaglige samarbejde mellem jobcentret, UU, Handicap og Psykiatri, børn og familie og andre relevante aktører At øge anvendelse af revalideringstiltag At udarbejde individuelle og tværfaglige handleplaner for alle borgere, der i april 2012 var i matchgruppe 3, med henblik at udvikle beskæftigelsespotentialet Skærpet fokus på borgere under 40 år med komplekse problemstillinger Den lokalpolitiske målsætning for kontanthjælp er: Jobcenter Aabenraa vil fortsat være bedst i klyngen For ressourcesvage kontanthjælpsmodtagere foreligger der ikke budgettal. Måltal ud fra budgettal med forbehold for korrektioner: For Integrationsområdet er måltallet 63 fuldtidspersoner for 2013 og 63 fuldtidspersoner for 2014 Ressourceforløb: Et af Førtidspensions- og Fleksjobreformens nye initiativer er ressourceforløb. Målgruppen er personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension. Ressourceforløb kan vare et til fem år ad gangen. Det er afgørende, at de i form, indhold og varighed tilpasses den enkeltes behov. Forudsætningen for, at en borger kan tilkendes et ressourceforløb er, at de hidtidige indsatser, herunder aktive tilbud, revalidering m.v., ikke har bragt borgeren i uddannelse eller job, og at alle muligheder i beskæftigelseslovgivningen er udtømte. 3.3 Langtidsledigheden skal bekæmpes. Ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. I Aabenraa Kommune er 2,4 % af arbejdsstyrken langtidsledige. Det er i særlig grad personer fra industri og byggeri. Særligt ufaglærte har stor risiko for at blive langtidsledige. Det centrale fokus bliver at understøtte, at de ufaglærte langtidsledige vil få andel i de jobåbninger, som der trods den moderate forventning til beskæftigelsen i 2014 fortsat vil være på arbejdsmarkedet. Afkortning af dagpengeperioden fra 4 til 2 år vil på trods af ny og bedre indfasning af dagpengereformen betyde, at flere borgere risikerer at miste dagpengeretten. Her er forudsætningen fortsat det gode samarbejde med a-kasserne. Der skal være særlig opmærksomhed på at forebygge og afhjælpe den stigende langtidsledighed blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande. Strategien for bekæmpelse af langtidsledigheden går på to ben. Det drejer sig dels om at forebygge langtidsledigheden, da varigheden i sig selv udgør en barriere for at komme tilbage 10

11 på arbejdsmarkedet. Det andet ben i indsatsen omhandler en særlig indsats for borgere, der er langtidsledige, så de ikke falder ud af dagpengesystemet. Fokusområder i indsatsen er: At sikre aktiv og intensiv jobsøgning tidligt i forløbet At identificere risikogruppen for langtidsledighed så tidligt som muligt At screene læse/staveproblemer så tidligt som muligt, således at en afhjælpende indsats kan iværksættes At sikre en sammenhængende og tidlig indsats for sygemeldte forsikrede ledige med henblik på at undgå, at de overgår til sygedagpenge og dermed er i risiko for at få forlænget ledighedsperioden At sikre aktiv og intensiv jobsøgning i sidste del af dagpengeperioden i et samarbejde mellem jobcentret og A-kasserne. At indhente jobåbninger og sikre det rette jobmatch At anvende virksomhedsaktivering og løntilskud, særligt hos private virksomheder At have fokus på udsatte borgere via etablering af virksomhedscentre og tæt samarbejde med de tilknyttede mentorer via netværkstiltag For langtidsledige foreligger der ikke budgettal. 3.4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Ministermål 4: Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. En forudsætning for en aktiv beskæftigelsesindsats er en tæt kontakt og dialog mellem på den ene side jobcentret og på den anden side det lokale arbejdsmarked og virksomhederne. Fokus skal være på en god virksomhedsservice og virksomhedskontakt, hvor der er et kvalificeret kendskab til virksomhedernes behov, for på den måde at kunne identificere og igangsætte opkvalificerende tiltag for de ledige. Jobcentret skal være en moderne servicevirksomhed og naturlig samarbejdspartner for virksomhederne. Visionen for jobcentret understreger, at jobcentret skal være proaktivt, troværdigt, energisk og tilgængeligt for virksomhederne, med fokus på virksomhedsdialog, markedsorientering, socialt ansvar og rummelighed. Indsatsen skal fremme tre mål: at virksomhederne kan finde den rette kvalificerede arbejdskraft at de ledige hurtigt finder job at ledige, længere væk fra arbejdsmarkedet integreres i virksomhederne Jobcentrets ydelser i forhold til den virksomhedsvendte del styres af de markedsmekanismer, der gælder for efterspørgsel af arbejdskraft samt virksomhedernes ønsker og muligheder for social rummelighed. Derfor skal den del af indsatsen, der omfatter virksomhedskonsulenter og den opsøgende virksomhedsvendte indsats, tilrettelægges ud fra den tilgang, at det er en salgs- og markedsføringsorganisation. Indsatsen vil derfor have følgende fokuspunkter: Implementering af resultatbaserede aftaler med virksomhedskonsulenterne 11

12 Fokus på jobcenterets eksterne kommunikation med virksomhederne, herunder hjemmesider, informationsmateriale, deltagelse i Linkedin.dk etc Implementering og brug af virksomhedsbarometer Kvalitetssikring via løbende tilfredshedsundersøgelser Løbende kompetenceudvikling af jobcentrets virksomhedskonsulenter i markedsføring og salg jobcentrets ydelser Lokale mål: 3.5 Borgere visiteret til fleksjob skal hurtigt i job ledigheden blandt borgere på ledighedsydelse skal bekæmpes. Lokalt mål A: Borgere visiteret til fleksjob skal hurtigt i job ledigheden blandt borgere på ledighedsydelse skal bekæmpes. Jobcentret skal sikre, at antallet af borgere visiteret til fleksjob med mere end 18 måneders ledighed inden for 24 måneder begrænses mest muligt. Jobcentret vil i de kommende år fortsætte en skærpet indsats, der indbefatter ledighedsydelsesmodtagere og borgere med handicap. Indsatsen er central i forhold til borgere på kanten af arbejdsmarkedet og forventes at reducere tilgangen til førtidspension. Indsatsen videreføres som en: Rehabiliteringsteamet skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension Fremrykket indsats Målgruppeorienteret tilgang Fastholdelse i fleksjob Fortsat kvalitetssikring af nytilkendelser Der har i det sidste års tid været skærpet fokus på nytilkendelse til fleksjob. I 2012 blev der bevilget 37 nytilkendelser til fleksjob. Fremrykket indsats: Der er en direkte sammenhæng mellem muligheden for at etablere fleksjob og borgerens varighed på ledighedsydelse. Det er derfor centralt at optimere udnyttelsen af den periode, hvor etableringen af fleksjob er mest realiserbart. En fremrykket indsats forventes at begrænse antallet af langtidsledige fleksjobvisiterede. Målgruppeorienteret tilgang For at sikre at borgerne modtager en indsats, der er tilrettelagt efter deres specifikke behov, vil borgerne fremadrettet blive screenet umiddelbart efter visiteringen til fleksjob. Screeningen danner grundlag for placeringen i 3 målgrupper med tilrettelagte jobforløb. Forløbene vil indholdsmæssigt være forskellige, men har det til fælles, at de er mere intensive end fastsat i lovgivningen. Fastholdelse i fleksjob: Lavkonjunkturen har medført mange afskedigelser, men jobcentret har formået at placere næsten lige så mange i fleksjob. For den ressourcesvage del af målgruppen er det en udfordring at fastholde fleksjob. Jobcentret ønsker derfor at fokusere på forebyggelse og fastholdelse overfor disse borgere. Fokuseringen betyder, at jobcentret vil udføre en aktiv opfølgningsprocedure overfor borgerne 12

13 og virksomhederne, når fleksjobbet er etableret, således at eventuelle problematikker kan imødegås, inden de resulterer i afskedigelse. Dette vil ske med hjælp fra et Mentorkorps og Fastholdelsesteamet. De lokalpolitiske målsætninger for fleksjob og ledighedsydelse er: At revalidering anvendes i videst muligt omfang Fokus på samarbejdsrelationer med anden aktør Fortsat kvalitetssikring af nytilkendelser Måltal: Det centrale mål for indsatsen er at reducere antallet af årsværk på ledighedsydelse. Indsatsens effekt måles både på antallet af borgere på ledighedsydelse og på sagernes varighed. Derudover er det et mål, at reducere antallet af borgere med en varighed over 18 måneders ledighed med 50 % over 2 år, således at måltallet med udgangen af 2013 er højst 80 helårspersoner og med udgangen af 2014 højst 80 helårspersoner. Måltal ud fra budgettal med forbehold for korrektioner (de endelige måltal for 2014 vil blive indarbejdet i beskæftigelsesplanen, når de foreligger): For øvrige ledige fleksjobvisiterede (med refusion) er måltallet for helårspersoner og måltallet for 2014 er 235 helårspersoner. For borgere i fleksjob er måltallet 938 helårspersoner for 2013 og 938 helårspersoner for For borgere i skånejob er måltallet 73 helårspersoner for 2013 og 73 helårspersoner for Arbejdskraftudbuddet skal styrkes og udvides Lokalt mål B: Jobcentret skal sikre, at udbuddet af arbejdskraft svarer til det behov, virksomhederne har til kvalificeret arbejdskraft. En udfordring for det lokale arbejdsmarked er det forholdsvis lave uddannelsesniveau i arbejdsstyrken. Samtidig ses et stadigt fald af arbejdspladser, der efterspørger ufaglært arbejdskraft. En forudsætning for at Aabenraa Kommune kan tiltrække nye virksomheder og nye produktionsområder er, at arbejdsstyrken har de rigtige kvalifikationer. Derfor er det nødvendigt med en strategisk tilgang til brugen af uddannelsesmidler for ledige, der er til rådighed i jobcenteret. Indsatsen vil derfor have følgende fokuspunkter: At sikre at arbejdsstyrken opkvalificeres i forhold til efterspørgslen på arbejdsmarkedet, i samspil med kommunens erhvervspolitik At styrke indsatsen for at sikre at virksomheder og uddannelsesinstitutionerne har fokus på brugen af jobrotation i forbindelse med opkvalificering af medarbejdere Implementering og brug af virksomhedsbarometer med henblik på at identificere arbejdskraft behov og opkvalificeringsbehov 13

14 4. Jobcenter Aabenraas beskæftigelsesstrategi: I sammenhæng med beskæftigelsesstrategien planlægger jobcentret at arbejde med resultatmål for alle teams. Resultatmål har til formål at omsætte jobcentrets mål i beskæftigelsesplanen til konkrete resultater. Udviklingsplanen (afsnit 5) beskriver, hvordan de enkelte teams vil tilrettelægge indsatsen for at understøtte målopfyldelse på netop deres område. Alle medarbejdere, der arbejder med beskæftigelsesindsatsen vil få en klar forståelse for, hvordan og i hvor høj grad, de bidrager til opfyldelse af de fastsatte effektmål. Denne struktur understøtter en beskæftigelsesindsats, der er baseret på evidens og resultater/effekter af de primære indsatser. De centrale elementer i Jobcenter Aabenraas beskæftigelsesstrategi: Tidlig indsats med fokus på at vende i døren og hjælp til selvhjælp. Jobcentret vil undgå, at borgere, der kan tage vare om egen situation, kommer på offentlig forsørgelse Intensiv indsats med hyppige samtaler og aktivering til tiden. Jobcentret vil arbejde med fremrykkede samtaler for de jobparate, samt aktivering i form af korte forløb for at fastholde fokus på arbejdsmarkedet Redskabsvalg. Jobcentret vil i videst muligt omfang arbejde med en beskæftigelsesindsats, der som udgangspunktet vil være virksomhedsrettet Matchende tilbud. De største effekter opnås ved matchende tilbud. Jobcentrets tilbudsvifte skal altid indeholde forløb, der imødekommer målgruppernes behov og kompetencer For de målgrupper, der ikke er umiddelbart står til rådighed for arbejdsmarkedet, iværksættes individuelt tilpassede forløb. Forløbene kan være af kortere eller længere varighed. Det primære mål vil altid være selvforsørgelse, men effekterne skal vurderes i et større perspektiv, hvor eksempelvis sociale færdigheder og helbredsforhold indgår. I den forbindelse søges der samarbejde med flere kommunale og regionale forvaltninger/sektorer Psykiske lidelser. Udvikling af forløb 2013 og Der er brug for nytænkning i en tværfaglig parallel indsats for borgere med psykiske lidelser. Dette indebærer et meget tættere og progressivt samarbejde imellem behandlingssystemet (herunder psykiatrien og praktiserende læger) og sundheds- og beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesstrategien skal være med til at understøtte erhvervsstrategien For at sikre effektivitet rentabilitet og fleksibilitet i indsatsen vil jobcentret i et vist omfang anvende anden aktør og leverandør 14

15 5. Udviklingsplan For at jobcentret kan lykkes med, at nå de mål, der er beskrevet i Beskæftigelsesplanen, har jobcentret en række værktøjer og analyser, der skal implementeres løbende og fremadrettet. Disse værktøjer skal betragtes som en del af den samlede løsning på de opstillede mål i Beskæftigelsesplanen. Derfor er disse værktøjer og analyser ikke nævnt i hvert enkelt afsnit, men for overblikkets skyld, samlet i nedenstående overblik. KLK-rapporten Jobcentret har primo 2012 fået udarbejdet en analyse af KLK, hvoraf der fremgår en række anbefalinger som jobcentret har implementeret. Blandt andet er der mere progression i samtalerne, bedre journalisering og bedre journalnotater. Derudover er der anvisninger i KLKrapporten, hvor jobcentrets organisatorisk bør prioritere personaleressourcerne. Dette og monitoreringsprojektet tænkes sammen i den personalemæssige fordeling afdelingerne imellem. Monitoreringsprojektet Monitoreringsprojektet er gennemført i et samarbejde med Konsulentfirmaet Morten Rambøl og Jobcenter Haderslev, hvor de to jobcentres sagsantal og normeringer er blevet benchmarket op i mod hinanden. Jobcenter Aabenraa har via monitoreringsprojektet fået udarbejdet en analyse, som skal medvirke til, at Jobcenter Aabenraa i større grad har et værktøj til effektivt at styre normeringen af medarbejderne. Monitoreringsprojektet gør det tydeligt, hvordan jobcentret kan skrue på forskellige knapper, og hvad det mest effektive sagsantal på de forskellige områder er. I efteråret 2013 deltager Jobcenter Aabenraa i endnu en benchmarking af sagsantal og normeringer i jobcentrene, som konsulentfirmaet Employ gennemfører. I denne benchmarking vil et bredere udsnit af landets jobcentre indgå i sammenligningen. Funktionsmodellen En analyse skal i 2013 belyse jobcentrets muligheder for, i en traditionelt opbygget organisation, at organisere opgaverne efter funktioner, og på tværs af ydelsestyper. Dette for at skabe en endnu mere fleksibel, dynamisk og effektiv organisation. Uddannelse af medarbejdere Jobcentret vil løbende prioritere uddannelse og opkvalificering af medarbejderne. Dette skal medvirke til at have en organisation, der er forandringsparat og kompetent i forhold til de opgaver, der skal løses. Implementering af projekter Jobcentret har afholdt uddannelse for alle virksomhedskonsulenter i Salg og Markedsføring. Dette har medført, at der er udarbejdet 6 projekter, hvori, der er fremkommet ideer til at øge professionalisering af den virksomhedsvendte indsats, ideer som ledelsen ønsker, at arbejde videre med i 2013 i forbindelse med implementering af et nyt virksomhedsservice koncept. Ungeindsats I den sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik er det særligt temaerne omkring unge, forebyggelse og helhedsperspektivet, der inddrager jobcentret som aktiv medspiller. For ungeområdet er der i 2010 etableret en tværkommunal ungeindsats, med gode resultater til følge og endvidere er ungeindsatsen rollemodel for samarbejde på tværs af forvaltninger i Aabenraa Kommune. 15

16 6. Samarbejde med øvrige forvaltninger. Jobcentret har foruden egne indsatser, en række tværkommunale indsatser i forhold til øvrige tværgående politikker. Fokus skal her være at sammentænke jobcentrets indsatser med de øvrige forvaltningers indsatser. På rusmiddelområdet er der vedtaget en politik, hvor der er angivet, at følgende målgrupper er en særlig udfordring: Børn i misbrugsramte familier, sårbare unge, voksne med et mangeårigt misbrug og psykisk sårbare unge. Mange af de borgere, der er i målgrupperne, kommer jobcentret i kontakt med. Rusmiddelpolitikken angiver fire indsatsområder: Forebyggelse Opsporing Tidlig indsats Behandling og sammenhæng i indsatsen Det er derfor en central målsætning i rusmiddelpolitikken, at der bliver oprettet en koordineringsgruppe på tværs af fagområderne bestående af personer med faglig indsigt og beslutningskompetence. I forhold til sundhedspolitikken har Jobcenter og Borgerservice valgt at sætte fokus på udsatte og syge borgere, som tema for jobcentrets indsatser. Sundhedsplanen angiver tre indsatsområder: Arbejdspladsbesøg/arbejdspladsfastholdelse Trænings-, genoptrænings- samt funktionsafklaringsforløb Beskæftigelsesrettet rehabiliteringsforløb og ressourceforløb Den naturlige indgang for de udsatte og syge borgere vil oftest være i jobcentret. Derfor skal indsatsen forankres i jobcentret med en aktiv inddragelse af de øvrige forvaltninger. De konkrete udfordringer og indsatser er beskrevet under ministermål 2. I forhold til temaet forebyggelse skal samarbejdet styrkes på tværs af forvaltningerne og samarbejdet med lokale virksomheder og frivillige organisationer og foreninger. Et samarbejde jobcentret i dag allerede har etableret og til stadighed udbygger. Jobcentret har i samarbejde med forvaltningen Sundhed og Omsorg, udviklet og igangsat 4 projekter i 2013: Kræftrehabiliteringsprojekt Projekt for sygemeldte borgere med lænde-, ryg- og skulderlidelser Projekt for borgere med svær overvægt Samarbejde med koordinator for senhjerneskadede 7. Samarbejde mellem jobcentrene i Sønderjylland Siden 2009 har De lokale Beskæftigelsesråd og Jobcentrene i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner, samarbejdet omkring det fælles Sønderjyske arbejdsmarked. Det har udviklet sig til et godt samarbejde, der i 2013 vil arbejde efter følgende mål: Der afholdes fælles strategiseminar i 1. kvartal for jobcenterledelse, De lokale Beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalg i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa Der er fælles afsnit i de 4 beskæftigelsesplaner om samarbejde og tiltag på tværs af kommunegrænser 16

17 Der afholdes 2 årlige styregruppemøder Der afholdes 2 årlige administrative møder Derudover vil der være mål, der skal styrke samarbejdet på tværs af de 4 jobcentre, hvor der kan skabes synergi og læring på tværs. Erfaringsudveksling o Udvikle og samarbejde om udbud af aktiveringsforløb og samarbejde om udbud af IT-systemer o Udvikle og samarbejde om mål og resultatstyring af indsatserne o Kompetenceudvikle medarbejderne på tværs af afdelingerne i de 4 jobcentre o Udvikle og samarbejde om personer på ledighedsydelse Samfinansiering o Udvikle og udvælge mulige projekter, der igangsættes for LBR midler Understøtte hele indsatsen o Jobcentrene skal understøtte hinanden i hele indsatsen og på tværs af siloerne. Både på tværs jobcentre, men også på tværs af andre fagudvalg og byråd for at nedbryde siloerne 17

18 Tillæg nr. 1 samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og Jobcenter Aabenraas mål i forhold til ministermålene: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 25 pct. svarende til samme niveau som 2011 Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 130 personer i december 2013 (rullende år) svarende til et fald på 9,3 pct. fra december 2011 til december Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 84 personer i december 2014 (rullende år) svarende til et fald på 37 pct. fra december 2012 til 2014 Antallet af langtidsledige det vil sige ledige, der har været ledige min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til 485 personer (antal personer) i december 2013, svarende til et fald på 21,7 %. fra december 2011 til december 2013 Jobcentrets øvrige mål: Antallet af borgere, der har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder indenfor 24 måneder ved indgangen til 2013, skal nedsættes med 50 % senest med udgangen af Som understøtning hertil har Aabenraa Kommune etableret institutionen Kommunal Inhouse Servicekorps (KIS). Det forventes at op mod 123 langtidsledige fleksjobvisiterede i Aabenraa Kommune, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder indenfor 24 måneder, bliver ansat i KIS i 2013 Arbejdskraftudbuddet skal styrkes og udvides. Her skal særligt bemærkes, at det ikke er muligt at tilvejebringe målinger, der kun vedrører Jobcenter Aabenraa for det lokale mål B. Derimod kan der måles på de indsatser, der på sigt kan bidrage til, at udbuddet af arbejdskraft imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Der er sat følgende mål op for indsatserne 1. Kontaktgraden med virksomheder skal mindst være 40 %. a. Målet er fastsat på baggrund af en status med udgangen af 2012, der viser, at jobcentret har været i kontakt med 565 virksomheder ud af i alt virksomheder, der har 2 eller flere ansatte (opgjort på p-nummer). Kontakten kan enten være via besøg, telefon eller digitalt. Kontaktgraden udgør dermed 35 % i Det skal bemærkes, at der først er blevet registreret fra maj 2012 og frem og er baseret på udtræk fra CRM-systemet. 2. Besøgsgraden skal være mindst på 30 % a. Målet er fastsat som ovenfor, men omfatter kun de virksomheder, hvor der er gennemført et besøg. Antallet er opgjort til 399 i 2012 svarende til 25 %. For mål 1 og 2 er det vigtigt at understrege, at der er kontakt med mange virksomheder, der har færre end 2 ansatte og også med virksomheder uden for kommunegrænsen. Målene opgøres dog alene med udgangspunkt i kontakten til virksomheder i Aabenraa Kommune, da det ikke vil være retvisende hvis alle virksomheder i de øvrige kommuner også skulle tælles med. 3. Samarbejdsgraden med virksomheder (Andelen af alle virksomheder med mindst 2 ansatte som har personer i aktivering fordelt på a-dagpenge og kontanthjælp) a. For a-dagpenge er målet 26 % i

19 I 2011 blev der nået en samarbejdsgrad på 28,4 %. For første halvår 2012 ligger andelen på 20,6 % mod 22,3 % året før. Faldet er en naturlig følge af de ændrede aktiveringsregler. b. For kontanthjælp er målet 14 % i 2013 I 2011 blev der nået en samarbejdsgrad på 16,1 %. For første halvår 2012 ligger andelen på 11,3 % mod 14,4 % året før. Faldet er en naturlig følge af de ændrede aktiveringsregler. Målingen opgøres på baggrund af udtræk fra Jobindsats og omfatter antal arbejdssteder med mindst 2 ansatte samt antal og andel arbejdssteder med en virksomhedsrettet indsats. Samarbejdsgraden vil blive opgjort på ny måde i 2014 jvf. udmelding fra beskæftigelsesministeriet. Ministeriet melder mere specifikt ud i december måned Antallet af virksomheder der skal indgå i den løbende arbejdsmarkedsovervågning (hvor der er fokus på virksomhedernes rekrutteringsbehov og beskæftigelsesudvikling) skal mindst være Ungeindsatsen. Det lokale mål for de årige er, at 50 % kvalificeres til at kunne påbegynde en uddannelse. Dog med det forbehold at der kan ske ændringer i initiativerne efter ungepakke 2, med udgangen af Sygedagpenge: På sygedagpengeområdet for sygedagpengeforløb over 52 uger (uden refusion) er måltallet: 111 fuldtidspersoner i 2013 og 109 i For sygedagpengeforløb under 52 uger (med refusion) er måltallet: 460 fuldtidspersoner i 2013 og 505 i Revalidering: På revalideringsområdet er måltallet: 79 fuldtidspersoner for 2013 og 80 fuldtidspersoner for Fleksjob: For borgere i fleksjob er måltallet 1039 helårspersoner for 2013 og 1038 helårspersoner for Ledighedsydelse: Det centrale mål for indsatsen er at reducere antallet af årsværk på ledighedsydelse. Indsatsens effekt måles både på antallet af borgere på ledighedsydelse og på sagernes varighed. Derudover er det et mål, at reducere antallet af borgere med en varighed over 18 måneders ledighed med 50 % over 2 år, således at måltallet med udgangen af 2013 er højst 120 helårspersoner og med udgangen af 2014 højst20 helårspersoner For øvrige ledige fleksjobvisiterede (med refusion) er måltallet for helårspersoner og måltallet for 2014 er 222 helårspersoner. 19

20 Tillæg nr. 2 Virksomhedsplan LBR s Virksomhedsplan for 2014: Det lokale Beskæftigelsesråd s Virksomhedsplan for

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Godkendt i Byrådet d. 10. oktober 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013... 3 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune Sorø kommune Beskæftigelsesplan 2014 1 Indhold Indledning... 3 Opbygning af planen... 4 Ministerens fire beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Næstved Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Næstved Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Næstved Kommune 1 - Beskæftigelsesplan 2015 for Næstved Kommune Mål for beskæftigelsesindsatsen i Næstved Kommune 2015 Flere unge skal have en uddannelse Langvarige modtagere af

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv Beskæftigelsesplan 2013 Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv December 2012 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Jobcenter Esbjergs beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resume af målene for 2012...4 Generel strategi i indsatsen...5 Nøgletal om arbejdsmarkedet i Rudersdal Kommune...6 Beskrivelse af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere