Tilbud til Jobcenter Odder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbud til Jobcenter Odder"

Transkript

1 Seneste version: 22. april, 2013 Tilbud til Jobcenter Odder Tilbud til sygedagpengemodtagere Side Tilbage til arbejde Side 3 - Virksomhedsrettede tilbud (senhjerneskadede) Side 4 - Udviklingsforløb for sygedagpengemodtagere Side 5 - Funktionsevnebeskrivelse Side 6 - Social & Sundhedsfaglig udredning Side 7-8 Tilbud til kontanthjælpsmodtagere Side Udvikling af arbejdsevnen for kontanthjælpsmodtagere Side 10 Tilbud til fleksjobvisiterede Side Virksomhedsrettede tilbud (Fleks i Job) Side 12 - Skabelon til afrapportering af jobsamtale Side 13 Tilbud om fysisk træning Side Pilates, afspænding, konditionstræning, BAT, fysio.-vejledning Side 16 Evalueringsskemaer Side Evaluering af deltagelse i værkstedstilbud Side Evaluering af deltagelse i virksomhedsrettede tilbud Side Kontakt og henvisning til tilbud Side 24-25

2 Tilbud til Sygedagpengemodtagere Foto: Colourbox 2

3 Tilbud og ID Tilbage til arbejde v. JAK (stress- og depressionsramte borgere). ID: Model A: Jobcenter Odder Målgruppe Borgere der lider af stress eller depression, som har behov for særlig støtte til at håndtere deres samlede livssituation og kravene på arbejdsmarkedet på en mere hensigtsmæssig og konstruktiv måde. Indhold Forløbet varer op til 12 uger og er bygget op omkring 2 moduler. Det ugentlige timetal fastsættes individuelt, dog mindst 10 timer pr. uge. Forløbet er et gruppeforløb med løbende optag. I det første modul er der fokus på fysisk træning og mindfulness. I modul to er fokus rettet mod gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Fysisk træning (konditionstræning og udspænding) Mindfulnessøvelser (kropsbevidsthed, afspænding og meditation) Hjemmeopgaver Jobrettede aktiviteter, herunder virksomhedspraktik Mulighed for psykologsamtaler Rettidig opfølgning og tilbagemelding til beskæftigelsesrådgiver Afklaring af den sygemeldtes helbredstilstand Indhentelse af relevante, lægelige oplysninger Beskrivelse af forløbet til brug for det videre forløb Varighed og betalingsmodel 12 uger. Der afregnes en fast ugepris. Succeskriterier At borgeren kommer i ordinært arbejde Gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet Virksomhedspraktik 3

4 Tilbud og ID Virksomhedsrettede tilbud til senhjerneskadede sygedagpengemodtagere. ID: Model B: Jobcenter Odder Målgruppe Borgere med en senhjerneskade der har behov for afklaring af fremtidigt erhverv samt udvikling af arbejdsevnen med henblik på tilbagevenden på arbejdsmarkedet på almindelige vilkår. Henvisning Der er løbende henvisning til tilbuddet Indhold Indkalde borger til den 1. samtale i Center for Job og Afklaring Vejledning og motivation Afklaring af sociale, personlige og praktiske kompetencer i virksomhedspraktik i forhold til fremtidig beskæftigelse. Optræning i arbejdstid og fokus på arbejdsintensitet under praktikforløbet. Rettidig opfølgning og tilbagemelding til beskæftigelsesrådgiver hver 4. uge. Efter aftale med beskæftigelsesrådgiver indhentelse af lægelige oplysninger o Generelt når der er behov for at belyse borgerens helbredsmæssige situation fordi borgeren oplever sig begrænset i sin arbejdsevne på grund af sygdom. o Når der mangler helbredsmæssige oplysninger til brug for en vurdering af om tilstanden er stationær. o Borgerens eventuelle og konkrete skånehensyn, herunder om de er varige eller vurderes at være midlertidige. o Vurdering af om der er behandlingsmuligheder. Der vil være mulighed for tilkøb af fysisk træning, BAT og fysiopilates samt støttende eller afdækkende psykologsamtaler. Senest 14 dage efter forløbets afslutning vil beskæftigelsesrådgiver i Jobcenter Odder modtage en skriftlig evalueringsrapport på den enkelte borgers forløb. Varighed og betalingsmodel Op til 12 uger med mulighed for forlængelse efter aftale med beskæftigelsesrådgiver. Der afregnes en fast ugepris Succeskriterier At borgeren kommer i ordinært arbejde Gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet Virksomhedspraktik Dokumentere beskæftigelsespotentialet i en evalueringsrapport 4

5 Tilbud og ID Udviklingsforløb for sygedagpengemodtagere. ID: Model D: Jobcenter Odder. Målgruppe Sygedagpengemodtagere som skal have et udviklingsforløb under primært beskyttede forhold, herunder også senhjerneskadede. Henvisning Der er løbende henvisning til tilbuddet. Indhold Indsatsen gennemføres på centrets værksteder. Parallelt med værkstedstilbuddet kan vi tilbyde fysisk træning, BAT og fysiopilates i centrets motionslokale. Der vil også være mulighed for at tilbyde støttende eller afdækkende samtaler hos centrets psykolog. Under hele værkstedsforløbet vil der være fokus på udvikling af borgerens sociale og personlige kompetencer samt funktionsevne og faglige kvalifikationer, herunder også fremmøde samt arbejdsintensitet. Center for Job og Afklaring varetager følgende administrative opgaver i forløbet: Indkalde borger til den 1. samtale samt visitere til værkstedstilbud Rettidig opfølgning og tilbagemelding til beskæftigelsesrådgiver 4. uge. Efter aftale med beskæftigelsesrådgiver indhentelse af lægelige oplysninger o Generelt når der er behov for at belyse borgerens helbredsmæssige situation fordi borgeren oplever sig begrænset i sin arbejdsevne på grund af sygdom. o Når der mangler helbredsmæssige oplysninger til brug for en vurdering af om tilstanden er stationær. o Borgerens eventuelle og konkrete skånehensyn, herunder om de er varige eller vurderes at være midlertidige. o Vurdering af om der er behandlingsmuligheder. Senest 14 dage efter værkstedsforløbets afslutning vil jobcentret modtage en skriftlig evalueringsrapport på den enkelte borgers forløb. Varighed og betalingsmodel Op til 12 uger med mulighed for forlængelse. Der afregnes en fast ugepris. Succeskriterier Udvikling af borgerens ressourcer med henblik på raskmelding/delvis raskmelding/virksomhedspraktik Helbredsmæssig udredning Dokumentere beskæftigelsespotentialet i en evalueringsrapport 5

6 Tilbud og ID Funktionsevnebeskrivelse. ID: Funktionsevnebeskrivelse: Jobcenter Odder. Målgruppe Sygedagpengemodtagere med nedsat funktionsevne Indhold Basis: Beskrivelse af borgerens funktionsevne udelukkende på baggrund af interview. Udvidet: Beskrivelse og observation af borgerens funktionsevne i eget hjem: Generelle observationer Specifikke observationer i forhold til en konkret aktivitet Sammenfattende beskrivelse af funktionsevnen Opgaven udføres af ergo- eller fysioterapeuter. Varighed og betalingsmodel Basis: 7 timer inkl. beskrivelse (fast pris) Udvidet: 12 timer inkl. beskrivelse (fast pris) Individuel købsaftale Ekstra observationer i tillæg til den udvidede funktionsevnebeskrivelse afregnes pr. påbegyndt time efter aftale med beskæftigelsesrådgiver. 6

7 Tilbud og ID Social & Sundhedsfaglig udredning ID: Social & Sundhedsfaglig udredning - Jobcenter Odder. Målgruppe Sygedagpengemodtagere og sygemeldte uden offentlig forsørgelse, med komplekse sygdomsforløb med diagnoser inden for: Bevægeapparat Lettere stress og depressionsproblematikker Livsstilsbetingede sygdomme Multiple diagnoser Tilbuddet retter sig mod sygemeldte efter 8 ugers sygemelding. Den sygemeldte forventes at være sygemeldt i en længere periode. Indhold Uanset om der er tale om nysygemeldte eller længerevarende sygemeldte, er der generelt behov for at få foretaget en grundig udredning i et tværfagligt social og sundhedsteam, hvor der vil være fokus på den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet, herunder gradvis genoptagelse af arbejdet eller virksomhedspraktik. Lægefaglig udredning fra egen læge: Helbredsmæssig udredning Behandlingsmuligheder og prognose Skånehensyn Det forventes, at relevante lægelige dokumenter, som Jobcentret er i besiddelse af videregives til Center for Job og Afklaring i forbindelse med henvisning, og at Jobcentret har indhentet samtykke hos borgeren til dette. Sundhedsfaglig undersøgelse: Afdækning af helbredsmæssige forhold som begrænser arbejdsevnen, herunder evt. formidling af kontakt til speciallægeundersøgelse Samtale om livsstilsbetingede helbredsfaktorer Samtale vedrørende sygdomsforståelse Samtale om forebyggelsesstrategier Fysioterapeutisk undersøgelse: Grundig undersøgelse samt beskrivelse af aktuelt funktionsniveau i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet Beskrivelse af aktuelle/permanente skånehensyn samt mulige arbejdsfunktioner 7

8 Anbefaling fysioterapeutiske behandlingsmuligheder evt. i samråd med egen læge Psykologfaglig undersøgelse: Afdækning af behov for speciallæge undersøgelse evt. behandling Afdækning af behov for psykologfaglige samtaleforløb Socialfaglig undersøgelse: Borgerens motivation og arbejdsmarkedsperspektiv, herunder o Holdning til arbejde o Borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet sporadisk/stabil o Egen sygdomsopfattelse o Sygdommens konsekvenser for funktionsniveau og arbejdsevne på kort og længere sigt Tidsperspektiv for uarbejdsdygtighed o Omfanget af uarbejdsdygtighed o Deltagelse i virksomhedsrettede tilbud med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet Den ansvarlige medarbejder for forløbet vil afslutningsvis udarbejde en sammenfattende beskrivelse med fokus på: Helbredsforhold både fysisk og psykisk Funktionsevne i forhold til beskæftigelsesmuligheder, herunder også mulighed for forbedring af funktionsniveau Sociale forhold Tilknytning til arbejdsmarkedet Anbefalinger for den videre indsats o Kan arbejdsmarkedsrettede tiltag iværksættes, evt. parallelt med behandling o Forventes det at borgeren kan vende tilbage til ordinær beskæftigelse, evt. inden for et andet fagområde Varighed og betalingsmodel 4 6 uger fra første samtale hos sundhedsfaglig konsulent. Efterfølgende 1 uge til udarbejdelse af den skriftlige tilbagemelding til beskæftigelsesrådgiver. Fast pris. Udgifter til erklæringer fra egen læge og speciallægeerklæringer afregnes direkte til Jobcenter Odder af respektive læge. Succeskriterier Vurdering af sygemeldtes funktionsevne samt beskrivelse af skånehensyn Nedbringelse af sygedagpengeperioden Anbefalinger i forhold til den videre indsats 8

9 Tilbud til kontanthjælpsmodtagere Foto: Colourbox 9

10 Tilbud og ID Udvikling af arbejdsevnen for kontanthjælpsmodtagere med større udfordringer ID: Model E: Jobcenter Odder. Målgruppe Kontanthjælpsmodtagere med en alvorlige psykiske, helbredsmæssige og sociale udfordringer eller kombinerede udfordringer i forhold til arbejdsevne. Henvisning Der er løbende henvisning til tilbuddet. Indhold Indsatsen vil gennemføres på centrets værksteder. I de tilfælde hvor det vil være relevant kan den beskæftigelsesfremmende indsats suppleres med individuel fysisk træning, BAT og fysiopilates i centrets motionslokale. Der vil også være mulighed for at tilbyde støttende eller afdækkende samtaler hos centrets psykolog. Under hele værkstedsforløbet vil der arbejdes med udvikling af borgerens sociale og personlige kompetencer samt funktionsevne og faglige kvalifikationer. Der vil løbende undervejs være stærkt fokus på borgerens fremmøde og beskæftigelsesintensitet. Efter aftale med beskæftigelsesrådgiver indhentelse af lægelige oplysninger, når det vurderes at helbredsmæssige barrierer begrænser arbejdsevnen Center for Job og Afklaring vil foretage lovpligtige individuelle opfølgningssamtaler og afrapportere til beskæftigelsesrådgiver. Senest 14 efter at borgeren er stoppet i tilbud vil Jobcentret modtage en skriftlig evalueringsrapport på den enkelte borgers forløb. Varighed og betalingsmodel 12 uger med mulighed for forlængelse efter aftale med beskæftigelsesrådgiver. Der afregnes en fast ugepris. Succeskriterier At borgeren er klar til at komme i virksomhedspraktik Helbredsmæssig udredning Rettidig opfølgning og udarbejdelse af de 5 opmærksomhedspunkter 10

11 Tilbudsvifte til Fleksjobgruppen Foto: Colourbox 11

12 Tilbud og ID Virksomhedsrettede tilbud (Fleks i Job) ID: Fleksjobvisiterede: Jobcenter Odder. Målgruppe Forløbet henvender sig til borgere, der er visiteret til fleksjob, og som har været ledige i 12 måneder inden for 18 måneder, og som skal have mulighed for at vælge mellem flere aktører jfr. LAB 73 c stk. 3. Indhold Center for Job og Afklaring yder en aktiv indsats for at finde egnede fleksjob til de enkelte borgere. Tilbuddet indeholder både undervisning på hold, individuelt tilrettelagt vejledning samt praktikforløb på fortrinsvis virksomheder med behov for arbejdskraft. Virksomhedspraktikken har en max. Varighed på op til 13 uger hos samme arbejdsgiver. Hvis praktikken ikke fører til ansættelse afdækkes muligheden for ny virksomhedspraktik skal borgeren have en ny virksomhedspraktik hos en anden arbejdsgiver. Dette indenfor den samlede tidsperiode på 26 uger. Undervisning foregår 4 dage ugentlig fra klokken i de første 4 uger af tilbudsperioden Temaer i undervisningen: Udarbejdelse af CV og jobansøgninger Opbygning af netværk i forhold til job og praktik Lovgivningsmæssige muligheder Nyorientering i en ændret livssituation Om at tage ansvar og være på forkant med egne handlemuligheder Smertefysiologi, herunder ressourcefordeling og behov for hjælpemidler / arbejdspladsindretning Indretning af arbejdspladsen Kommunikation herunder kropssprogets betydning i jobsøgningsprocessen. Løbende opfølgning på praktikforløbet med jobkonsulent Center for Job og Afklaring varetager de individuelle jobsamtaler med de enkelte borgere jfr. skema vedrørende afrapportering af jobsamtale for fleksjobvisiterede. Skemaet mailes rettidigt til beskæftigelsesrådgiver i Jobcenter Odder. I forbindelse med forløbets afslutning foretager vejleder en skriftlig evaluering jfr. evalueringsskema for deltagelse i virksomhedsrettede tilbud. Varighed og betalingsmodel Op til 26 uger. Der afregnes en fast ugepris. Succeskriterier Ansættelse i fleksjob Virksomhedspraktik. 12

13 Afrapportering af jobsamtale jfr. LAB 73 A fleksjobvisiterede Navn på borger: Cpr. nr.: Periode: Dato: Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Jfr. LAB 73 B? Ja Nej Ret til anden aktør jfr. LAB 73 C? Ja Nej Drøftelse af behov for arbejdsredskaber? Ja Nej CV i Jobnet? Ja Nej 13

14 Helbredsmæssige oplysninger: Seneste oplysninger: Job som ikke kan varetages: Seneste oplysninger: 14

15 Tilbud om fysisk træning Foto: Center for Job og Afklaring 15

16 Træningstilbud til borgere som er i udviklings- eller opkvalificerende forløb i Center for Job og Afklaring Fælles for tilbuddene er, at de alle handler om at styrke borgerens muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet gennem fysisk afklaring der arbejdes med individuelle mål borgeren får konkrete redskaber og vejledning, og således selv kan fortsætte træningen på egen hånd træningen foregår på små hold (8-10 deltagere) der tages individuelle hensyn. Pilates (fysisk træning): Den fysiske træning handler om at finde ud af, om målrettet fysisk træning kan styrke borgerens muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, og består bl.a. af: Afspænding: Opvarmning på kredsløbsmaskiner (sofacykler, løbebånd, romaskine, cross-trainer og almindelige kondicykler) Blide og præcise øvelser med fokus på åndedræt og muskelstabilitet i bækkenbund Styrke- og udholdenhedsøvelser med bolde og elastikker Udspændingsøvelser Individuelle mål På dette tilbud arbejdes der med teknikker, der giver større bevidsthed med og fornemmelse for kroppen. Samtidigt vil det styrke den enkeltes evne til at være til stede i nuet. Det handler om at borgeren kommer helt ned i tempo slappe af og give slip på sine spændinger, både fysiske og psykiske. På forløbet får du vejledning i, hvordan borgeren kan bruge afspænding i sin hverdag. Afspænding kan være med til: At give større overskud, arbejdsglæde og handlekompetence At give en oplevelse af at være mindre stresset og mindre træt At bidrage til smertelindring og reduktion af søvnproblemer At forbedre koncentrations- og opmærksomhedsevnen og hukommelsen. Konditionstræning: Konditionstræning har til formål at øge det psykiske og fysiske velbefindende gennem træning. Motion behøver ikke at foregå i et fitnesscenter, men kan også foregå hjemme i stuen eller i naturen. Mange 16

17 oplever dog at det er meget motiverende at træne sammen med andre i en lille gruppe, hvor der er et socialt samvær. Elementer i konditionstræningen: Konditionstræning på kredsløbsmaskiner Raske gåture i naturen for borgere som er motiverede for dette Udspændingsøvelser for de anvendte muskler BAT Body awarwness Therapy (kropsbevidsthedstræning) BAT har til formål at borgeren opnår fysisk og psykisk balance gennem arbejde med sin kropsholdning med enkle rolige bevægelser både stående og liggende. Der arbejdes med åndedrættet og det mentale nærvær i alle øvelser Teknikker der sigter mod bedre harmoni i kroppen Der arbejdes med enkle rolige og rytmiske bevægelser Kropsholdning, åndedræt og mentalt nærvær er centrale elementer Meditativ fordybelse Tai-chi Hjemmearbejde ca. 10 minutter dagligt. Individuel målrettet vejledning På det individuelle vejledningsforløb får borgeren en grundig information og vejledning i forhold til et konkret fysisk problem, som borgeren oplever. Vejledningen starter med en samtale og en undersøgelse. På den baggrund sætter vi relevante tiltag i gang. Tiltagene skal bidrage til at borgeren kommer sit problem til livs eller bliver bedre til at leve med det. Vejledningsforløbet fokuserer især på: Instruktion/træning i øvelser med fysioterapeut eller psykomotorisk terapeut Udarbejdelse af individuelt øvelsesprogram Vejledning i forskellige smertelindringsteknikker Tæt opfølgning på alle tiltag og eventuelt anbefaling af relevant behandling 17

18 Evalueringsskemaer Foto: Colourbox 18

19 Evaluering af deltagelse i værkstedstilbud hos Center for Job og Afklaring for borgere henvist af Jobcenter Odder Navn: Cpr. nummer: Tilbudstype: Periode: Dato: Bilag til rapporten Formål med indsatsen: (Hvorfor er borgeren henvist, hvad forventes af indsatsen) Aftalte skånehensyn: (Hvilke fysiske og psykiske skånehensyn er aftalt, er der vurderet behov for mentor, er der vurderet behov for hjælpemidler) Indhold i forløbet: (hvad indeholder tilbuddet. Er der aftalt særligt fokus på udvikling af faglige, sociale eller sproglige kompetencer) Fremmøde (På baggrund af fremmødelister beskrives antal fremmødedage, og ved fravær beskrives årsag) Helbred i forhold til forløbet (Kunne arbejdsopgaverne udføres, var skånehensynene de rette i forhold til helbred, var der tale om øget medicinforbrug eller øgede smerter) Personlige kompetencer 19

20 (Motivation, samarbejdsevne, overblik, evne til at planlægge og strukturere, selvstændighed, kender sine begrænsninger, omstillingsevne/parathed) Aktive ressourcer (Hvor ligger arbejdsevnen, hvilke arbejdsopgaver klares bedst?) Udbyders beskrivelse af udviklingen (Har forløbet bragt borger tættere på arbejdsmarkedet. Ses der behov for yderligere opkvalificering, og i givet fald hvilken indsats peges på.) Borgerens egne forventninger til et arbejde Borgerens evt. kommentarer Underskrevet Dato: Vejleder Borger 20

21 Evaluering af deltagelse i virksomhedsrettede tilbud hos Center for Job og Afklaring for borgere henvist af Jobcenter Odder Navn: Cpr. nummer: Tilbudstype: Periode: Dato: Bilag til rapporten Formål med indsatsen: (Hvorfor er borgeren henvist, hvad forventes af indsatsen) Aftalte skånehensyn: (Hvilke fysiske og psykiske skånehensyn er aftalt, er der vurderet behov for mentor, er der vurderet behov for hjælpemidler) Arbejdsopgavebeskrivelse (Aftalte arbejdsopgaver, aftalt arbejdstid, plan for udvikling og optrapning) Fremmøde (På baggrund af fremmødelister beskrives antal fremmødedage, og ved fravær beskrives årsag) Arbejdstempo (Beskrivelse i forhold til normalt tempo, omsat til reel effektiv arbejdstid) 21

22 Kvalitet i arbejdet (Praktiske færdigheder, håndelag og flair for opgaver) Koncentration, hukommelse og instruktionsforståelse (Herunder evne til at modtage instruktioner og omsætte dem til praksis) Helbred i forhold til arbejdet (Kunne arbejdsopgaverne udføres, var skånehensynene de rette i forhold til helbred, var der tale om øget medicinforbrug eller øgede smerter) Personlige kompetencer (Motivation, samarbejdsevne, overblik, evne til at planlægge og strukturere, selvstændighed, kender sine begrænsninger, omstillingsevne/parathed) Aktive ressourcer (Hvor ligger arbejdsevnen, hvilke arbejdsopgaver klares bedst?) Arbejdsgivers beskrivelse (Har opgaverne i praktikken været sammenlignelige med krav til øvrige medarbejdere? I hvilket omfang har der været særlige hensyn? Hvad ser du som nødvendig opkvalificering for at borger kan ansættes i en ordinær stilling? 22

23 Borgerens egne forventninger til et arbejde Borgerens evt. kommentarer Underskrevet Dato: Vejleder Borger 23

24 Kontakt og bestilling 24

25 Kontakt og henvisning til tilbud Center for Job og Afklaring Norgesvej 2, 8700 Horsens Tlf EAN: Kontakt omkring tilbud: Connie Linnet, Kontakt omkring fakturering/økonomi: Lotte Boesen, Kontakt omkring henvisning: Rikke Gudiksen, Henvisning Henvisning foregår via dette henvisningsskema. Bestillingen mailes til Prisliste er fremsendt til Jobcenter Odder. 25

Tilbud til Jobservice Side 2

Tilbud til Jobservice Side 2 Seneste version: 8. april, 2013 Tilbud til Jobservice Side 2 Værkstedsaktivering Forsikrede ledige uden udd. under 25 år. WBJ tilbud 1307 Side 3 Værkstedsaktivering Jobklare ledige uden udd. under 25 år

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

april 7 Tillægsmoduler CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse

april 7 Tillægsmoduler CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse april 7 Tillægsmoduler 2015 CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse Indhold Tillægsmodul: Fysisk træning... 2 Tillægsmodul: Træning i varmtvandsbassin... 4 Tillægsmodul: Kostvejledning... 5 Tillægsmodul:

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

KropDanmark. Samarbejdsaftale Aktiv Sygemeldt. Aktiv Sygemeldt Processen. Indholdsfortegnelse

KropDanmark. Samarbejdsaftale Aktiv Sygemeldt. Aktiv Sygemeldt Processen. Indholdsfortegnelse KropDanmark Samarbejdsaftale Aktiv Sygemeldt Aktiv Sygemeldt Processen Indholdsfortegnelse 1 FORLØBET AF EN SAG HOS KROPDANMARK...2 2 RETNINGSLINIER FOR SAMARBEJDET...4 3 AFSLUTNING AF BORGERE...5 4 TILLÆGSPRODUKT:

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 6 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 6 Pris... 6 Kontakt... 7 Beskrivelse af

Læs mere

Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi.

Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi. Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi. Nedenstående er en oversigt over de aftalte tilbud, som Jobcenter Varde tilbyder i internt regi og som ligger på kompetencecentret. Tilbuddene er inddelt med afsæt

Læs mere

MEDARBEJDERKURSUS. Virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagere. November/december 2014

MEDARBEJDERKURSUS. Virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagere. November/december 2014 MEDARBEJDERKURSUS Virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagere November/december 2014 Introduktion Formålet med kurserne At understøtte intentionerne i sygedagpengereformen om en tidlig og virksomhedsrettet

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens.

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. Formålet med standarden er todelt: For det første ønsker vi at ensrette standarden for vores tilbud og

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt [Skriv tekst] 0 Beskrivelse af almen-/social-/arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTA-projekt Baggrund Tidligere undersøgelser

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

i kan og vi vil - vi kan og vi vil Nyhedsbrev december 2010 - Vestegnens Erhvervscenter

i kan og vi vil - vi kan og vi vil Nyhedsbrev december 2010 - Vestegnens Erhvervscenter i kan og vi vil - vi kan og vi vil Nyhedsbrev december 2010 - Vestegnens Erhvervscenter Vi har et mål... at bringe ledige borgere ud på/tættere på arbejdsmarkedet Fra mange års erfaring med at bringe ledige

Læs mere

april 7 Unge forløbet CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse

april 7 Unge forløbet CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse april 7 Unge forløbet 2015 CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse Målgruppe: Unge aktivitetsparate under 30 år 2.13 Formålet med forløbet er: Det, der arbejdes med i ungeforløbet, har overskriften Hjælp

Læs mere

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service.

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service. Aktiveringsindsatsen i Vejen Kommune - revideret november 2013 (Aktiveringsstrategien er udelukkende revideret i forhold til principper og idegrundlag og termerne for målgrupperne som følge af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

som vurderes gennem motion og fysisk træning at kunne opnå bedre forudsætninger for at vende tilbage til arbejdsmarkedet

som vurderes gennem motion og fysisk træning at kunne opnå bedre forudsætninger for at vende tilbage til arbejdsmarkedet Bilag 2 Tilbudsbeskrivelser fra Jobcenter Viborgs tilbudsvifte. 4 nye tilbud hos Sports Club / Dit Studie ApS Tilbud nr. 1 Sports Club Basis, motion, motivation, fysisk træning - større fysisk og psykisk

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere

Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Implementering og Drift Bilag 1 04-11-2011 Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere Formålet med dette notat er

Læs mere

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Projektleder Jonna Winther, Sundhedsteamet Temagruppemøde Sund By Netværket 11. April 2013 Arbejde og Sundhed hånd i hånd Projektet

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track Signe Schertiger STAR Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice

Læs mere

VIRKSOMHEDSRETTET FOKUS

VIRKSOMHEDSRETTET FOKUS VIRKSOMHEDSRETTET FOKUS Plan & Handling er en leverandør med mange års erfaring inden for beskæftigelsesområdet. Vi har siden 1994 tilrettelagt erhvervsrettede tilbud af forskellig art, hvor udgangspunktet

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

overgang til jobafklaringsforløb

overgang til jobafklaringsforløb overgang til jobafklaringsforløb Hvad er et jobafklaringsforløb? Før mødet med rehabiliteringsteamet Formålet med et jobafklaringsforløb er, at du får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager

Læs mere

overgang til jobafklaringsforløb

overgang til jobafklaringsforløb overgang til jobafklaringsforløb Hvad er et jobafklaringsforløb? Formålet med et jobafklaringsforløb er, at du får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager til at bringe dig i arbejde eller

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet.

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder forløb med holdundervisning,

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

STU. Jobafklaring (STU) Aabenraa. Elevens navn CPR. 1. STU-uddannelsessted og periode. 2. STU-uddannelsessted og periode

STU. Jobafklaring (STU) Aabenraa. Elevens navn CPR. 1. STU-uddannelsessted og periode. 2. STU-uddannelsessted og periode Jobafklaring (STU) CPR 1. STU-uddannelsessted og periode 2. STU-uddannelsessted og periode 3. STU-uddannelsessted og periode 1. praktiksted og periode 2. praktiksted og periode 3. praktiksted og periode

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Notat. Opfølgning på aktivlinjen på sygedagpengeområdet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Opfølgning på aktivlinjen på sygedagpengeområdet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Opfølgning på aktivlinjen på sygedagpengeområdet Οπφ λγνινγ π ακτιϖλινϕεν π σψγεδαγπενγεοµρ δετ. Siden sommeren 2009 har det været muligt at aktivere

Læs mere

UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT

UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT Virksomhedsrettet tilbud/praktik Borgere med midlertidige eller varige begrænsninger. Afklaring af ressourcer og barrierer i forhold til Udvikling og vedligeholdelse af

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Information for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter

Information for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter Information for sygemeldte Rettigheder, muligheder og pligter Retten til sygedagpenge: Hvorfor blander vi os i borgernes sygdom? Kommunen har pligt til i henhold til Lov om sygedagpenge, at: yde økonomisk

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Henvendelse Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Forventningsafstemning Med den bevilligende instans, jobcenter eller socialforvaltning. Telefonsamtale

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde

Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde med sygemeldte [Skriv tekst] 0 Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde med sygemeldte Hvornår finder mødet sted? Det afklarende møde hos

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

TILBUDSKATALOG ERHVERVSCENTER ESPELUNDEN. Priser gældende for 2009

TILBUDSKATALOG ERHVERVSCENTER ESPELUNDEN. Priser gældende for 2009 TILBUDSKATALOG ERHVERVSCENTER ESPELUNDEN Priser gældende for 2009 Tilbudskatalog Erhvervscenter Espelunden E R H VERVSCENTER ESPELUNDEN Indhold Side Indholdsfortegnelse 2 Introduktion og metode 3 Vejledning

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013 Status et øjebliksbillede i maj/juni 013 Nærværende status bygger på opgørelser i hver af de 8 medvirkende kommuner og en opgørelse på tværs af kommunerne pr. maj/juni 013 (se tabel 1 og ): Hvor mange

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af korte mestringsforløb for ny-sygemeldte på sygedagpengeområdet

Konkurrenceudsættelse af korte mestringsforløb for ny-sygemeldte på sygedagpengeområdet Konkurrenceudsættelse af korte mestringsforløb for ny-sygemeldte på sygedagpengeområdet Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune annoncerer hermed en 1 årig kontrakt vedr. korte mestringsforløb for ny-sygemeldte

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Omkring

Læs mere

JOB- OG KOMPETENCEHUSET

JOB- OG KOMPETENCEHUSET JOB- OG KOMPETENCEHUSET Jobcenter Middelfarts projektenhed 2011 JOB&UDD. Vejen til Job Retur til Job Mål: at bringe borgeren i job/uddannelse Individuelle tilbud Virksomhedsrettede tilbud - Praktikpladsbank

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere