Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre"

Transkript

1 Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke mindre end 150 procent. Travlheden i landets jobcentre vil vokse i takt med, at de mange nye ledige skal til jobsamtaler og deltage i aktivering. Det vil lægge et massivt pres på de kommunale jobcentre. af Senioranalytiker Jes Vilhelmsen 22. juni 2009 Analysens hovedkonklusioner Antallet af nyledige er gennem de seneste måneder steget eksplosivt. AE forudser, at arbejdspresset i de kommunale jobcentre vil vokse i takt med, at stadig flere nyledige skal aktiveres og til jobsamtaler. Jobcentrenes resultatmål er endnu ikke påvirket af ledighedsstigningen. Det skyldes imidlertid, at målgruppen for aktivering og jobsamtaler ikke er vokset i nær samme takt som ledigheden, da der nu er færre langtidsledige og markant flere korttidsledige. Rammerne for den aktive arbejdsmarkedspolitik udnyttes ikke, og kommunaliseringen af jobcentrene fra august 2009 skaber stor usikkerhed om den aktive linje i beskæftigelsespolitikken.. Kontakt Senioranalytiker Jes Vilhelmsen Tlf Mobil Presseansvarlig Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Konjunkturomslaget i økonomien har medført en voldsom stigning i antallet af nyledige. Som det fremgår af figur 1, er antallet af forsikrede ledige, der har været ledige i under ét år, vokset fra omkring i 2008 til lige over i Altså omkring en fordobling. Heraf har den voldsomme tilgang af ledige de første måneder af 2009 medført, at antallet af ledige med under 13 ugers ledighed er steget med næsten 150 procent i forhold til sidste år. Heri indgår også personer, som for tiden er på arbejdsfordelingsordninger og er ledige i opgørelsesugen. Figur 1. Dagpengemodtagere opdelt på antal uger i ledighed - uge 12, 2008 og 2009 Antal Antal Anm.: Da udtrækket er foretaget i en enkelt uge, vil der være en vis længdeskævhed i udtrækket. Personer på feriedagpenge fra ledighed indgår. Kilde: AE på baggrund af Beskæftigelsesministeriets DREAM. Samtidig med at antallet af korttidsledige er steget voldsomt, er antallet af langtidsledige med over et års ledighed faldet fra til fra 2008 til Der er derfor sket et markant skift i sammensætningen af de forsikrede ledige i retning af langt flere korttidsledige og færre langtidsledige. Forsikrede ledige under 30 år og over 60 år skal deltage i aktive tilbud efter 6 måneders ledighed, mens de øvrige aldersgrupper skal have første tilbud efter 9 måneders ledighed. Dertil kommer, at alle ledige skal til jobsamtale hver tredje måned. Travlheden i landets jobcentre vil derfor vokse i takt med, at de mange nye ledige når tidspunktet for, at de skal til jobsamtaler og deltage i aktivering. Det vil lægge et massivt pres på de kommunale jobcentre, der til august overtager indsatsen for de forsikrede ledige. Det helt specielle ved den nuværende situation er, at på trods af den voldsomme ledighedsstigning, har jobcentrene kun oplevet en mindre smagsprøve på det, der venter. Det er illustreret i tabel 1. Tabellen viser, at antallet af aktiverede forsikrede ledige det seneste år kun er steget med omkring 700 fuldtidspersoner, hvor antallet af forsikrede bruttoledige til sammenligning er steget med næsten fuldtidspersoner. På trods af den forholdsmæssige lille stigning i antallet af aktiverede, ligger rettighedsmålingerne for både første og gentagne tilbud over niveauet fra sidste år, ligesom aktive- 2

3 ringsgraden for ledige med over 2,5 års ledighed også ligger en smule højere. Med den voldsomme vækst i antallet af korttidsledige og de færre langtidsledige er målgruppen for aktivering ikke steget i samme takt som antallet af bruttoledige. Som det også fremgår af tabellen, er antallet af gennemførte samtaler dog steget med over eller 30 procent i forhold til sidste år. De bagvedliggende tal viser derudover, at rettidighedsmålingerne er baseret på flere førstegangstilbud og færre gentagne tilbud i forhold til sidste år. Så jobcentrene er så småt begyndt at mærke det stigende pres fra de mange nyledige. Antallet af jobsamtaler, der skal gennemføres, vil imidlertid fortsætte med at stige, og stadig flere af de mange nyledige skal deltage i aktive tilbud. Samtidigt må det forventes, at færre langtidsledige forlader ledighedskøen i forhold til det forgangne år, og at tilgangen af nyledige fortsætter. Man kan sige, at det er stilhed før storm i jobcentrene. Tabel 1. Nøgletal for forsikrede ledige - april 2008 og 2009 April 2008 April 2009 Ændring Antal aktiverede Antal bruttoledige Første tilbud til tiden (pct.) 83,2 86,6 3,4 gentagne tilbud til tiden 86,5 91,1 4,6 Aktiveringsgrad +2,5 års led. 54,9 58,2 3,3 Antal jobsamtaler Jobsamtaler til tiden (pct.) 93,3 92,4-0,9 Anm.: Beskæftigelsesministeriet måler først rettidigheden med hensyn til første tilbud 8 uger senere end tidspunktet for ret og pligt. Aktiveringsgraden af ledige med over 2,5 års ledighed viser ikke, hvor mange ledige, der faktisk bliver fuldtidsaktiveret i den pågældende periode. Denne aktiveringsgrad er opgjort i marts Kilde: AE på baggrund af data fra Jobindsats.dk En stor del af de mange nyledige vil finde et nyt job efter en kortere ledighedsperiode, da jobomsætningen uanset konjunkturer er stor på det danske arbejdsmarked. Men i forhold til de seneste år kommer en mindre andel af de nyledige i job. Den voldsomme tilgang af ledige kombineret med, at en mindre andel kommer i beskæftigelse, medfører naturligvis et voldsomt løft i ledigheden, 1 som i den kommende tid vil lægge et voldsomt pres på de kommunale jobcentre. Rammerne for den aktive arbejdsmarkedspolitik udnyttes ikke fuldt ud Andelen af ledige, der deltager i aktive tilbud, befinder sig på det laveste niveau, når der måles over perioden fra 2000 til Det fremgår af figur 2. I figuren ses det også, at aktiveringsgraden er styrtdykket det seneste år. I april 2009 lå aktiveringsgraden på lige under 16 procent, hvor den til sammenligning lå på over 28 procent i juni 2008, når der korrigeres for sæsonmæssige udsving. Udviklingen i aktiveringsgraden skal ses i sammenhæng med den voldsomme tilgang af nyledige, hvor mange endnu ikke er i målgruppen for aktivering samt det faldende antal langtidsledige. Men niveauet kunne være højere, hvis rammerne for den aktive arbejdsmarkedspolitik blev udnyttet. 1 Dette under forudsætning af, at afgangen fra dagpenge til andre ordninger som fx efterløn og sygedagpenge er uændret. 3

4 Figur 2. Aktiveringsgrad for forsikrede ledige - april 2000-april ,0 25,0 15,0 5,0 35,0 25,0 15,0 5,0 0,0 0 0,0 2000M M M M M M M04 Aktiveringsgrad Anm.: Egen sæsonkorrektion. Kilde: AE på baggrund af data fra Danmarks Statistik. For det første måler Beskæftigelsesministeriet først rettidigheden af første aktiveringstilbud 8 uger senere end tidspunktet for ret og pligt til aktivering. I og med at mange jobcentre følger denne praksis, ligger tidspunktet for ret og pligt til aktivering for mange ledige reelt to måneder senere end intentionen i lovgivningen. Dette problem bliver formentlig løst, når kommunerne overtager ansvaret for indsatsen overfor de forsikrede. I den nye lov er det anført, at aktiveringen skal starte senest ved tidspunktet for ret og pligt til aktivering. Dermed vil der ske en fremrykning af indsatsen. Det vil dog samtidig give en større arbejdsbyrde i de kommunale jobcentre i forhold til indsatsen i dag. For det andet blev fuldtidsaktivering af langtidsledige indført i forbindelse med Velfærdsaftalen. Siden oktober 2007 skal ledige, der rammes af mere end 2,5 års ledighed så vidt muligt fuldtidsaktiveres. Som det fremgår af figur 3, ligger aktiveringsgraden for ledige med over 2,5 års anciennitet på under 60 procent. Det kan undre, at det ikke i større omfang er lykkedes jobcentrene at fuldtidsaktivere de langtidsledige, da det er relativt få langtidsledige, der skal aktiveres. 4

5 Figur 3. Aktiveringsgrad for forsikrede ledige opdelt på uger i ledighed - uge 12, ,0 60,0 50,0 40,0 0, ,0 60,0 50,0 40,0 0,0 Aktiveringsgrad Kilde: AE på baggrund af Beskæftigelsesministeriets DREAM. Stor usikkerhed om den fremtidige linje i arbejdsmarkedspolitikken Beskæftigelsesministeriets projekt Hurtigt i gang fra viste, at en intensiv indsats tidligt i ledighedsforløbet i gennemsnit gav kortere ledighedsperioder. 2 Den bedste medicin mod langtidsledighed er derfor en styrket indsats tidligere i ledighedsforløbet. Det er jo blandt de mange korttidsledige, at morgendagens langtidsledige findes med dertil hørende risiko for marginalisering og udstødning af arbejdsmarkedet. Med den stigende ledighed er det derfor vigtigt, at den aktive arbejdsmarkedspolitik er helt oppe i gear. Fra den første august 2009 overtager kommunerne imidlertid ansvaret for beskæftigelsesindsatsen over for de forsikrede ledige. Det betyder, at hver enkelt kommune skal beslutte, hvordan beskæftigelsesindsatsen skal tilrettelægges for både kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. Tidspunktet for, hvornår den ledige senest skal aktiveres, er bestemt fra centralt hold, men selve indholdet i indsatsen skal besluttes i de enkelte kommuner. Det er en kommunalpolitisk beslutning, hvad man vil investere i den aktive arbejdsmarkedspolitik. Der er derfor risiko for, at den aktive arbejdsmarkedspolitik kommer til at bestå af 98 (91) forskellige beskæftigelsespolitikker. Indsatsen over for de ledige vil derfor fremover afhænge af den kommune, man som ledig bor i. Med kommunaliseringen af jobcentrene er der dermed skabt stor usikkerhed om den fremtidige linje i den aktive arbejdsmarkedspolitik. Hvis der slækkes på indsatsen over for de ledige, vil det reducere det effektive arbejdsudbud, og dermed vil en svækket aktiv beskæftigelsespolitik koste på den strukturelle ledighed. Indsatsen overfor de ledige er derfor ikke bare et spørgsmål om, at det er kommunen eller staten, der skal varetage den aktive beskæftigelsesindsats. Det er et spørgsmål om den samfundsøkonomiske vækst og velstand fremover. 2 Hurtigt i gang det betaler sig, Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Langtidsledighed i Midtjylland

Langtidsledighed i Midtjylland A N A L Y S E & O V E R V Å G N I N G B E S K Æ F T I G E L S E S R E G I O N M I D T J Y L L A N D 2011 September Langtidsledighed i Midtjylland Udvikling, risiko, karakteristika og indsats for langtidsledige

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014

Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014 Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 214 Januar 213 Forord Det regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen udarbejder hvert år en analyserapport, der beskriver

Læs mere

Analyse 19. september 2012

Analyse 19. september 2012 19. september 1. Konsekvenser af en kortere dagpengeperiode Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 13 afkortet fra til år. I analysen undersøges lediges afgang fra dagpengesystemet omkring det tidspunkt,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I FAABORG-MIDTFYN FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser

Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser Arbejdsmarkedet under & efter krisen Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser Ledigheden blandt nyuddannede er særlig følsom over for ændringer i konjunkturerne. Typisk er ledigheden

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK DEBATOPLÆG FOR FAABORG-MIDTFYN Februar 213 Forord Beskæftigelsesregion ønsker med dette debatoplæg at understøtte den lokale tilrettelæggelse af og dialog om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere