Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan for Jobcenter Version 31. januar 2007 s. 1/16

2 1 INDLEDNING BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL OG RAMMER JOBCENTER FAABORG-MIDTFYNS MÅL I BESKÆ FTIGELSESINDSATSEN STYRKET INDSATS FOR, AT VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ DEN ARBEJDSKRAFT, DE HAR BEHOV FOR Fokus på virksomhederne Fokus på de ledige Kontaktforløb Jobklubber og jobmøder Andre interessenter i jobcentret Aktivering af de arbejdsmarkedsparate ledige Anvendelse af andre aktører i indsatsen STYRKET INDSATS FOR AT GIVE KONTANT - OG STARTHJÆLPSMODTAGERE EN NY CHANCE STYRKET INDSATS FOR AT FÅ UNGE KONTANTHJÆLPS-, STARTHJÆLPS-, INT RODUKTIONSYDELSES- OG DAGPENGEMODTAGERE I ARBEJDE ELLER I UDDANNELSE Målet for unge match 1-3 straksvejledning af unge uden uddannelse Målet for unge match Sygedagpengesager med en varighed på 26 uger PERSPEKTIVERING AF JOBCENTRETS MÅLSÆTNING VISIONER Bibliotekerne inddrages Partnerskabsaftaler Virksomheden i virksomheden Borgerservice med selvbetjeningsstande Jobbus Vi bringer jobs ud! SMS service Projekt Lægen forebygger sygemelding AFTALEPERIODE OG VILKÅR FOR AFTALENS OPSIGELSE BILAG 1: BUDGET FOR DEN STATSLIGE DEL AF JOBCENTRET BILAG 2: NØGLETAL s. 2/16

3 1 Indledning Der er højkonjunktur i Danmark, og der er stor efterspørgsel på arbejdskraft. Der er allerede flaskehalse inden for visse brancher, og der er hele tiden en risiko for, at der opstår nye flaskehalse. Endvidere er der risiko for paradoksproblemer. er med sine godt 10 % af befolkningen og tilsvarende 10 % af arbejdspladserne den 3. største kommune på Fyn. De 3 brancher, der beskæftiger flest medarbejdere, er sociale institutioner, jern- og metalindustrien samt landbrug, skovbrug og fiskeri. Sammenlignet med øvrige jobcenterområder efterspørger virksomhederne i fo r- holdsvis færre med en videregående uddannelse. Til gengæld er efterspørgslen på medarbejdere med en kort, videregående uddannelse større end i andre jobcenterområder. Samlet set er uddanne l- sesniveauet i arbejdsstyrken lavere end i øvrige jobcenterområder. Inden for de seneste 10 år er antallet af beskæftigede over 50 år steget med 28 %, mens antallet er unge under 30 år er faldet med 30 %. Der er en forholdsmæssig stor udpendling fra kommunen. Udfordringen for jobcentret i de kommende år vil være: - at sikre fortsat tilgang af arbejdskraft til jern- og metalindustrien - at sikre et tilstrækkeligt antal højtuddannede til områdets virksomheder - at påvirke virksomhederne til løbende at opkvalificere deres medarbejdere - at påvirke mindre virksomheder til at samarbejde om opkvalificering og udvikling - at øge arbejdskraftudbudet gennem at holde personer på kanten af arbejdsmarkedet inde i arbejdsstyrken - at øge arbejdskraftudbudet gennem en hurtigere jobomsætning - at påvirke den del af arbejdskraften, der ikke efterspørges i kommunen, til fortsat at have fokus på jobsøgning ud af kommunen - at øge uddannelsesniveauet blandt de unge Dette stiller store krav til den beskæftigelsesmæssige indsats og skærper nødvendigheden af, at alle parter på beskæftigelsesområdet samarbejder om indsatsen. Jobcenter og det lokale beskæftigelsesråd vil skærpe opmærksomheden på virksomhedernes behov for arbejdskraft og de lediges jobsøgning, og vil samtidig benytte den gunstige situation til at få mennesker i arbejde, der er længere væk fra arbejdsmarkedet end de umiddelbart arbejdsmarkedsparate. s. 3/16

4 Jobcenter vil samarbejde med alle kræfter, der har til formål at få folk i beskæftigelse, det være sig a-kasser, uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiverorganisationer, virksomheder, andre jobcentre, erhvervsråd, interesseforeninger osv. Jobcenter vil gerne være med til at nytænke indsatsen og er derfor åben over for alle gode ideer, der kan være med til at sikre, at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for samtidig med, at de svage på arbejdsmarkedet hjælpes ind. Jobcenter har som overordnet målsætning en 24 timers garanti for jobservice. Det indebærer, at jobcentret som altoverskyggende hovedregel inden for 24 timer: - Checker match af ledige job med ledig arbejdskraft - Giver tilbagemelding på henvendelser fra virksomheder - Giver tilbagemelding på henvendelser fra ledige 2 Beskæftigelsesministerens mål og rammer Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for Indsatsområde Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. 2. Indsatsområde Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. Mål: Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år og de mål, der er for indsatsen i forbindelsen med En ny chance til alle. 3. Indsatsområde Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. s. 4/16

5 3 Jobcenter s mål i beskæftigelsesindsatsen På baggrund af beskæftigelsesministerens mål og rammer er der i det efterfølgende fastsat konkrete mål for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter. Målene er fastsat under hensyntagen til, at de skal nås af en splinterny organisation, hvor et sammenbragt personale på den ene side står og rykker i tøjret for at nå hurtige mål, og hvor jobcentret, sammen med det lokale arbejdsmarked, på den anden side skal sikre kvalitet og troværdighed i indsatsen. Kommunens budgetforudsætninger er ligeledes indarbejdet i målene. Mål for den borgerrettede indsats: - Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed skal nedbringes. - De mål, der er sat for indsatsen med "En ny chance til alle" vedrørende antallet af kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst 1 år, skal nås. - Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år skal nedbringes i forhold til året før. - Antallet af sygedagpengesager med en varighed på 26 uger eller derover skal ligge under niveauet for Målet for den virksomhedsrettede indsats: - At virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for - At undgå flaskehalse - At der samarbejdes om den virksomhedsrettede indsats i jobcentret Resultatmålene fastsættes med udgangspunkt i de officielle målinger i jobindsats.dk. 3.1 Styrket indsats for, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for Fokus på virksomhederne Jobcentret vil servicere virksomhederne ud fra virksomhedernes eget ønske og behov. Virksomhederne kan derfor vælge mellem den åbne annoncering, hvor de ledige stillinger annonceres på jobnet, målrettet jobformidling, hvor jobcentret aktivt matcher ledige med jobbet og den internationale formidling. Jobcentret vil overvåge, om områdets virksomheder får den arbejdskraft, de har behov for. Det vil ske ved at holde øje med de jobs, der annonceres på jobnet, og følge op over for virksomhederne i forhold til, om jobbet er besat. Jobcentret vil i den forbindelse tilbyde virksomhederne en formid- s. 5/16

6 lingsaftale, der indebærer, at virksomhedernes jobs lægges på jobnet. Derigennem sikrer virksomheden, at jobcentret er opmærksom på eventuelle rekrutteringsproblemer. Jobcentret vil have særlig fokus på virksomheder, der står over for større indtag, samt grupper af virksomheder, der efterspørger den samme type arbejdskraft. Jobcentret vil indgå i et samarbejde med disse virksomheder gerne gennem mere utraditionelle tilgange til jobbesættelse som f.eks. jobmesser, jobbus og andet. Kontakten til jobcentrets ledige vil tage udgangspunkt i de ledige stillinger, der dels annonceres på jobnet, dels i andre medier. Det betyder, at det er udbuddet af ledige jobs, der kommer til at styre hyppigheden i den lediges kontakt med jobcentret. Det lokale beskæftigelsesråd har iværksat en undersøgelse, der skal afdække virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft og de lediges kvalifikationer. Formålet med undersøgelsen er at give jobcentret et billede af de udfordringer, der ligger forud samt skærpe virksomhedernes opmærksomhed på jobcentrets muligheder for at afhjælpe arbejdskraftbehovet. Jobcentret vil gerne have områdets virksomheder til aktivt gennem eksisterende muligheder for uddannelse og løntilskud mv. at tage del i opkvalificeringen af de ledige, således at opkvalificeringen målrettes netop de kvalifikationer, virksomhederne har brug for Fokus på de ledige Indsatsen over for de ledige vil have fokus på at nedbringe korttidsledigheden, uanset om der er tale om nytilmeldte ledige eller gentilmeldte ledige. Dette vil primært ske gennem match af ledige og jobs. I forhold til de længerevarende ledige vil indsatsen koncentrere sig om at øge deres jobmuligheder ved at bibringe de ledige kvalifikationer inden for områder med efterspørgsel på arbejdskraft Kontaktforløb Ledige, der henvender sig i jobcentret ved personligt fremmøde, vil umiddelbart blive vurderet i forhold til arbejdsmarkedsparathed (matchning). Ledige, der vurderes at være arbejdsmarkedsparate, vil herefter blive bedt om at orientere sig i jobcentrets udbud af job. Jobcentrets medarbejdere foretager tilmelding og registrering og afholder første samtale med den pågældende. Samtalen vil fokusere på job og jobsøgning, og den ledige vil blive pålagt at søge 2 konkrete jobs. Den ledige vil samtidig få et tidspunkt for næste kontakt med jobcentret. De ledige, der ikke tilmelder sig ved personligt fremmøde, vil blive indkaldt til samtale senest efter 1 måneds ledighed. Sammen med indkaldelsen vil de ledige blive bedt om at møde med 3 konkrete s. 6/16

7 jobs, de vil søge. I samtalen vil der blive foretaget match og eventuelt yderligere kvalifikationsregistrering. Ledige, der er tilmeldt med kvalifikationer, der matcher ledige job i Jobnet, vil blive indkaldt hurtigst muligt og inden 14 dage. Hvis der er tale om ledige med kvalifikationer inden for områder med flaskehalse, vil pågældende enten blive indkaldt straks eller i samarbejde med a-kassen blive formidlet til konkret job. For forsikrede ledige vil næste samtale alt efter kvalifikationer og efterspørgsel på arbejdskraft blive lagt 1-2 måneder fremme. På områder med flaskehalsproblemer eller på områder med stor jobomsætning vil kontakten foregå hurtigere og hyppigere, enten i form af f.eks. ugefremmøde, eller ved deltagelse i jobklubber og jobmøder. Ikke forsikrede ledige vil blive aktiveret, så snart det er afklaret, om de er berettiget til kontakthjælp. Det vil for langt de flestes vedkommende være med det samme. Kontakten til de ledige vil som udgangspunkt være en kombination af samtaler, jobmøder, jobklubber og jobmesser. I alle kontakter vil den ledige blive pålagt at søge 2 jobs Jobklubber og jobmøder Flere af de nuværende kommuners beskæftigelsesprojekter har gode erfaringer med jobklubber og jobsøgningskurser. Det er derfor planen, at ledige, der ikke umiddelbart kan få/får de jobs, de er blevet pålagt at søge, henvises til jobklubber og jobsøgningskurser enten i kommunale projekter eller på jobcentret Andre interessenter i jobcentret Andre interessenter, der har gratis tilbud, der understøtter og fremmer lediges jobsøgning og jobchancer, kan komme i jobcentret og præsentere deres tilbud. Det kan f.eks. dreje sig om Senior Erhverv og lignende foreninger, der varetager bestemte gruppers interesser Aktivering af de arbejdsmarkedsparate ledige Ikke forsikrede ledige vil blive straksaktiveret som udgangspunkt i en virksomhedsrettet aktivering i form af praktik eller løntilskud. Hvis disse redskaber ikke umiddelbart er til stede, vil aktiveringen starte i et af kommunens projekter. Herfra vil der løbende blive arbejdet aktivt med at fremskaffe en virksomhedsrettet aktivering. Aktivering af de forsikrede ledige vil ligeledes som udgangspunkt ske gennem virksomhedsrettede aktiveringsforløb gerne i kombination med opkvalificering inden for områder med god efterspørgsel på arbejdskraft. s. 7/16

8 Jobcentret vil endvidere have fokus på at opfylde den lediges minimumsrettigheder samt at aktiveringsgraden for den enkelte ledige er så stor som muligt Anvendelse af andre aktører i indsatsen Jobcentret vil anvende andre aktører over for ledige, der har behov for en særlig indsats og en hyppigere kontakt, end jobcentret kan tilbyde samt på områder, hvor aktørerne har særlig indsigt og kompetencer. Med hensyn til ledige med en længerevarende uddannelse skal jobcentret anvende andre aktører uanset om det drejer sig om forsikrede eller ikke-forsikrede ledige. For de forsikrede ledige vil jobcentret primært benytte sig af det landsdækkende serviceudbud med sammenhængende kontaktforløb og aktivering. Følgende vil være i målgruppe for henvisning til andre aktører: - Ledige med en mellemlang videregående uddannelse inden for områder, hvor der enten er øget risiko for langtidsledighed eller paradoksproblemer. - Ledige inden for områder med stor overledighed. - Ledere. - Seniorer I valg af anden aktør vil jobcentret lægge vægt på, at aktiveringen er virksomhedsrettet og har en vis volumen. Staten vil benytte de kommunale aktiveringstilbud og kommunen vil benytte de statslige aktiveringstilbud der, hvor de vurderes at have størst effekt. Mål og måltal for inddragelse af andre aktører? 12 % af de ledighedsberørte dagpengemodtagere i Jobcenter påbegynder et forløb hos andre aktører. 3.2 Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. En styrket indsats tager sit afsæt i en sagsgennemgang af de kontanthjælpsmodtagere, der har været passive i mere end 1 år. I nye jobsamtaler med hver enkelt kontanthjælpsmodtager er det målet, at der bliver: - Søgt formidlet et ledigt job eller - Lagt en ny jobplan og foretaget en ny matchning - Iværksat et aktiveringsforløb med jobsigte og forankret i en virksomhedspraktik - Obligatorisk daglig jobsøgning s. 8/16

9 For kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5 er det målet, at der bliver udarbejdet en ressourceprofil med henblik på dokumentation af arbejdsevnen, mulighed for revalidering eller fleksjob. Desuden er det målet at iværksætte særlige aktiveringsforløb forankret i virksomhedspraktik, der helhedsorienteret arbejder med jobsigte, sociale og helbredsmæssige problemer. For de kontanthjælpsmodtagere, der har helbredsproblemer, vil der i samarbejde med egen læge og Jobcentrets lægekonsulent blive foretaget en lægefaglig udredning. For kontanthjælpsmodtagere med misbrugsproblemer vil der i tæt samarbejde med kommunes socialenhed blive udarbejdet en kombineret job- og behandlingsplan. 3.3 Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Indsatsen tager sit udgangspunkt i en offensiv forebyggende indsats, hvor det primære mål er at formidle et job eller en uddannelse, og på den måde reducere tilgangen af nye ydelsesmodtagere under 30 år Målet for unge match 1-3 straksvejledning af unge uden uddannelse Allerede i modtagelsen i Jobcentret vil der ske en offensiv vejledning til uddannelse af unge uden uddannelse uanset forsørgelsesgrundlag. De unge uddannelsesparate får øjeblikkelig hjælp til at få lagt en uddannelsesplan. Kan uddannelsen ikke påbegyndes umiddelbart, tilbydes den unge et midlertidigt job. Kontanthjælpsmodtagere kan tilbydes produktionsskole. Unge kontanthjælpsmodtagere, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate, tilbydes et uddannelsesvejledningsforløb i produktionsskole, hvor de indgår i brobygning til erhvervsskolerne. Den daglige modtagelse og vejledning af unge i Jobcentret sker i tæt samarbejde med en UUvejleder. Unge dagpengemodtagere med en erhvervskompetencegivende uddannelse formidles til job eller ansættelse med løntilskud Målet for unge match 4-5 Der bliver udarbejdet en ressourceprofil med henblik på dokumentation af arbejdsevnen, mulighed for revalidering eller fleksjob. Desuden er det målet, at iværksætte særlige aktiveringsforløb forankret i virksomhedspraktik, der helhedsorienteret arbejder med jobsigte, sociale og helbredsmæssige problemer. s. 9/16

10 For de kontanthjælpsmodtagere der har helbredsproblemer, vil der i samarbejde med egen læge og Jobcentrets lægekonsulent blive foretaget en lægefaglig udredning. For kontanthjælpsmodtagere med misbrugsproblemer vil der i tæt samarbejde med kommunes socialenhed blive udarbejdet en kombineret job- og behandlingsplan Sygedagpengesager med en varighed på 26 uger Der tilrettelægges en fremrykket sygedagpengevisitation i Jobcentret. I den fremrykkede visitation: - Foretages en kategorisering samt risikovurdering - Der etableres hurtig kontakt til egen læge samt arbejdsgiver. - Der etableres et særligt arbejdsfastholdelsesprogram, der bygger på en hurtig kontakt til den sygemeldtes arbejdsplads, hvor der tilbydes et pakke af fastholdelsesforanstaltninger: - Krisepsykologhjælp, ergonomisk vejledning i arbejdspladstilretning, nødvendige hjælpemidler, trepartssamtale med egen læge, aftale om midlertidig nedsættelse af arbejdstiden - Desuden vil der tidligt, sammen med Jobcentrets lægekonsulent og psykolog, blive taget stilling til en fremrykning af speciallæge og psykologundersøgelser, evt. ved køb af undersøgelser. - Ingen interne flaskehalse: Jobservice skaffer hurtige arbejdsprøvninger, virksomhedsrevalideringer og fleksjob - A-kasser og faglige organisationer vil endvidere inddrages i arbejdet. s. 10/16

11 4 Perspektivering af Jobcentrets målsætning. Jobcenter vil løbende udvikle metoder og redskaber i den beskæftigelsespolitiske indsats. 4.1 Visioner Jobcenter s vision er, at medarbejderne arbejder offensivt og utraditionelt for at sikre at alle job besættes med en ledig Bibliotekerne inddrages Der indgås et samarbejde med kommunens biblioteker med henblik på at give information til borgere, der ønsker at tilmelde sig jobcentret, søge jobs, og om hvordan man anvender jobnet.dk. Bibliotekarerne tilbydes en løbende opdatering i arbejdsmarkedsforhold for at kunne understøtte den ledige bedst muligt i informationssøgningen Partnerskabsaftaler Der skal udvikles et koncept for partnerskabsaftaler med virksomhederne, der kan indeholde alt fra en simpel formidlingsaftale til jobsøgerbank, virksomhed- i-virksomheden, opfølgning på stillingsbesættelser, rotationsforløb, noget-for-noget-aftaler, arbejdsfastholdelse af allerede ansatte, hurtig indsats i forhold til sygemeldte medarbejdere osv. osv Virksomheden i virksomheden Der skal arbejdes aktivt for etablering af de første virksomhed-i-virksomheden i f.eks.: - større private virksomheder - netværk af flere mindre virksomheder med samme rekrutteringsbehov - større offentlige områder, som park og vej, social og sundhed mv Borgerservice med selvbetjeningsstande For at afhjælpe den uhensigtsmæssige placering af jobcentret i Årslev etableres et samarbejde med borgerserviceenhederne med henblik på at give information til borgere, der ønsker at tilmelde sig jobcentret, søge jobs og om hvordan man anvender jobnet.dk. Medarbejderne i borgerservice tilbydes en løbende opdatering i arbejdsmarkedsforhold for at kunne understøtte den ledige bedst muligt i informationssøgningen. s. 11/16

12 4.1.5 Jobbus Vi bringer jobs ud! For at lette borgernes adgang til ledige jobs overvejes det at etablere en jobbus. I jobbussen kan den ledige se ledige jobs og få hjælp til jobsøgning SMS service Til ledige med kvalifikationer inden for områder, hvor der efterspørges arbejdskraft, planlægges det at etablere en /sms service, der sikrer en lynhurtig kommunikation til den ledige Projekt Lægen forebygger sygemelding. For at forebygge sygemelding blandt lønmodtagere og ledige iværksættes der et 2 årigt udviklingprojekt i samarbejde med de praktiserende læger i og Jobcenter. Jobcenter vil betjene et stort antal borgere, som sygemeldes fra deres arbejde. Lange sygdomsforløb medfører ofte udstødning fra arbejdsmarkedet. Med henblik på at forbedre denne tilstand, etableres der en tværfaglig indsats mellem på den ene side jobcentret, a- kasser, revalideringsinstitutioner og på den anden side læger, fysioterapeuter og psykologer. Det er målet, at der i forlængelse af udviklingsforløbet "Lægen forebygger sygemelding" etableres en varig ordning, der gennem tæt samarbejde påvirker og forbedrer jobcentrets, de praktiserende lægers, lønmodtagernes og arbejdsgivernes indsats. Dialog og nye handlingsmønstre skal forebygge sygemeldinger og udbredelsen af visse sygdomsforløb, således at rummeligheden og fastholdelse på arbejdspladserne forbedres. 5 Aftaleperiode og vilkår for aftalens opsigelse Aftalen træder i kraft den 1. januar 2007, når lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats træder i kraft. Kommunen og stat repræsenteret ved Fagsekretariatschef Jan Frederiksen, kommune Dato: OG Beskæftigelseschef Birger Stein Christensen, Driftsregionregion Syddanmark s. 12/16

13 Dato: s. 13/16

14 Bilag 1: Budget for den statslige del af jobcentret Aktivbevilling Budget 2007 (mio.kr) Samlet ramme til aktiv indsats Aktivramme Antal helårspersoner 272 Flaskehalsdispositionsret Aktivrammen (excl. flaskehalsaktiviteter) Vejledning og opkvalificering Udgifter Antal helårspersoner 111,5 Andre aktører Udgifter Antal helårspersoner 9,8 Hjælpemidler Udgifter Mentor Udgifter Aktivitetspuljer Udgifter Forsørgelse af aktiverede Aktiveringsydelse i alt Antal helårspersoner 124,8 - heraf vejledning og opkvalificering - antal helårspersoner heraf virksomhedspraktik - antal helårspersoner 3,8 Løntilskudsstillinger hos offentlige arbejdsgivere Antal helårspersoner 70 Løntilskudsstillinger hos private arbejdsgivere Antal helårspersoner 14,3 Uddannelsesaftaler for ledige (voksenlærlinge) Antal helårspersoner 28,0 Måltal for inddragelsen af andre aktører 12 pct. af de ledighedsberørte dagpengemodtagere i Jobcenter påbegynder et forløb hos andre aktører s. 14/16

15 Bilag 2: Nøgletal Befolkning Tabel 2: Nøgletal for beskæftigelsen i kommune (FMK) Vækst DK, 2005 DK, vækst (0,75 %) (1,5 %) Ude af erhverv (4,3 %) (4,2 %) Arbejdsstyrke (-2,8 %) (-0,9 %) Erhvervsfrekvens 1 (%) 77,7 75,8-1,9 (-2,5 %) 76,3-1,2 (-1,6 %) Arbejdsløshed (-23,8 %) (-6,4 %) Beskæftigelse (-1,9 %) (-1,6 %) Beskæftigelsesfrekvens 4 (%) 73,5 72,4-1,1 (-1,5 %) 72,5-1,7 (-2,3 %) 1: Arbejdsstyrken år i pct. af befolkning år 2: Rullende år til hhv. 2. kvartal 2000 og 2. kvt : Beskæftigede med bopæl i området 4: årige beskæftigede med bopæl i området i pct. af årige i befolkning Tabel 3: Nøgletal for arbejdsmarkedet i kommune (FMK) Vækst DK, 2005 DK, vækst Virksomheder 5 (#) (-10,0 %) (-5,4 %) Arbejdspladser 6 (#) (-2,7 %) (-1,7 %) Indpendling (10,5 %) Udpendling (7,5 %) Netto pendling (1,8 %) Bor og arbejder i kommunen (%) 73,6 70,0-3,6 (-4,9 %) 1: Arbejdssteder i 2000 og : Beskæftigede med arbejdsplads i området s. 15/16

16 I nedenstående tabel ses udviklingen i antallet af personer på forskellige ydelser med bopæl i kommunen. Tabel 4: Antal(#) personer på forskellige ydelser i kommune (FMK) Gnst. # berørt Gnst. # berørt Gnst. # berørt Arbejdsløshedsdagpenge Kontanthjælp og starthjælp Introduktionsydelse Revalidering, inkl. forrevalidering Sygedagpenge Ledighedsydelse Førtidspension Alle ydelser i alt Som det kan ses af ovenstående tabel har ledigheden for forsikrede ledige været faldende siden 2003, mens ledigheden for de ikke-forsikrede ledige har været faldende siden s. 16/16

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter s. 1/22 INDLEDNING... 3 1 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL... 4 2 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4 3 MÅL OG STRATEGI FOR DEN BORGERRETTEDE INDSATS...

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Svendborg

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Svendborg Beskæftigelsesplan for Jobcenter Svendborg Version: 06.08.07 Side 1 af 18 1 Beskæftigelsesplan for Jobcenter Svendborg 3 2 Beskæftigelsesministeriets mål og rammer 3 3 Status på ministerens mål 5 4 De

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Svendborg

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Svendborg Beskæftigelsesplan for Jobcenter s. 1/16 1 Beskæftigelsesplan for Jobcenter 3 2 Beskæftigelsesministeriets mål og rammer 3 3 Lokale udfordringer 5 3.1 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i jobcenterområde 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Middelfart. Beskæftigelsesplan. Side 1 af 19

Beskæftigelsesplan 2009. Middelfart. Beskæftigelsesplan. Side 1 af 19 Beskæftigelsesplan 2009 Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 2009... 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3.1 Status og udfordringer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resume af målene for 2012...4 Generel strategi i indsatsen...5 Nøgletal om arbejdsmarkedet i Rudersdal Kommune...6 Beskrivelse af

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 12, 24. juni 2011 Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud, side 1 20.000 udenlandske statsborgere arbejder i Danmark,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2009 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2009 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2009 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009 For Jobcenter Køge

Beskæftigelsesplan 2009 For Jobcenter Køge Beskæftigelsesplan 2009 For Jobcenter Køge August 2008 1 Kapitel 1 Indledning... 3 Kapitel 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2009... 4 Kapitel 3 Arbejdsmarkedet og de vigtigste

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet december 2011 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'11) 2.114 5,1% Ledige under 25 år 14 (nov. '11) 703 Aktiverede forsikrede ledige 2 638

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere