Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan for Jobcenter Version 31. januar 2007 s. 1/16

2 1 INDLEDNING BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL OG RAMMER JOBCENTER FAABORG-MIDTFYNS MÅL I BESKÆ FTIGELSESINDSATSEN STYRKET INDSATS FOR, AT VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ DEN ARBEJDSKRAFT, DE HAR BEHOV FOR Fokus på virksomhederne Fokus på de ledige Kontaktforløb Jobklubber og jobmøder Andre interessenter i jobcentret Aktivering af de arbejdsmarkedsparate ledige Anvendelse af andre aktører i indsatsen STYRKET INDSATS FOR AT GIVE KONTANT - OG STARTHJÆLPSMODTAGERE EN NY CHANCE STYRKET INDSATS FOR AT FÅ UNGE KONTANTHJÆLPS-, STARTHJÆLPS-, INT RODUKTIONSYDELSES- OG DAGPENGEMODTAGERE I ARBEJDE ELLER I UDDANNELSE Målet for unge match 1-3 straksvejledning af unge uden uddannelse Målet for unge match Sygedagpengesager med en varighed på 26 uger PERSPEKTIVERING AF JOBCENTRETS MÅLSÆTNING VISIONER Bibliotekerne inddrages Partnerskabsaftaler Virksomheden i virksomheden Borgerservice med selvbetjeningsstande Jobbus Vi bringer jobs ud! SMS service Projekt Lægen forebygger sygemelding AFTALEPERIODE OG VILKÅR FOR AFTALENS OPSIGELSE BILAG 1: BUDGET FOR DEN STATSLIGE DEL AF JOBCENTRET BILAG 2: NØGLETAL s. 2/16

3 1 Indledning Der er højkonjunktur i Danmark, og der er stor efterspørgsel på arbejdskraft. Der er allerede flaskehalse inden for visse brancher, og der er hele tiden en risiko for, at der opstår nye flaskehalse. Endvidere er der risiko for paradoksproblemer. er med sine godt 10 % af befolkningen og tilsvarende 10 % af arbejdspladserne den 3. største kommune på Fyn. De 3 brancher, der beskæftiger flest medarbejdere, er sociale institutioner, jern- og metalindustrien samt landbrug, skovbrug og fiskeri. Sammenlignet med øvrige jobcenterområder efterspørger virksomhederne i fo r- holdsvis færre med en videregående uddannelse. Til gengæld er efterspørgslen på medarbejdere med en kort, videregående uddannelse større end i andre jobcenterområder. Samlet set er uddanne l- sesniveauet i arbejdsstyrken lavere end i øvrige jobcenterområder. Inden for de seneste 10 år er antallet af beskæftigede over 50 år steget med 28 %, mens antallet er unge under 30 år er faldet med 30 %. Der er en forholdsmæssig stor udpendling fra kommunen. Udfordringen for jobcentret i de kommende år vil være: - at sikre fortsat tilgang af arbejdskraft til jern- og metalindustrien - at sikre et tilstrækkeligt antal højtuddannede til områdets virksomheder - at påvirke virksomhederne til løbende at opkvalificere deres medarbejdere - at påvirke mindre virksomheder til at samarbejde om opkvalificering og udvikling - at øge arbejdskraftudbudet gennem at holde personer på kanten af arbejdsmarkedet inde i arbejdsstyrken - at øge arbejdskraftudbudet gennem en hurtigere jobomsætning - at påvirke den del af arbejdskraften, der ikke efterspørges i kommunen, til fortsat at have fokus på jobsøgning ud af kommunen - at øge uddannelsesniveauet blandt de unge Dette stiller store krav til den beskæftigelsesmæssige indsats og skærper nødvendigheden af, at alle parter på beskæftigelsesområdet samarbejder om indsatsen. Jobcenter og det lokale beskæftigelsesråd vil skærpe opmærksomheden på virksomhedernes behov for arbejdskraft og de lediges jobsøgning, og vil samtidig benytte den gunstige situation til at få mennesker i arbejde, der er længere væk fra arbejdsmarkedet end de umiddelbart arbejdsmarkedsparate. s. 3/16

4 Jobcenter vil samarbejde med alle kræfter, der har til formål at få folk i beskæftigelse, det være sig a-kasser, uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiverorganisationer, virksomheder, andre jobcentre, erhvervsråd, interesseforeninger osv. Jobcenter vil gerne være med til at nytænke indsatsen og er derfor åben over for alle gode ideer, der kan være med til at sikre, at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for samtidig med, at de svage på arbejdsmarkedet hjælpes ind. Jobcenter har som overordnet målsætning en 24 timers garanti for jobservice. Det indebærer, at jobcentret som altoverskyggende hovedregel inden for 24 timer: - Checker match af ledige job med ledig arbejdskraft - Giver tilbagemelding på henvendelser fra virksomheder - Giver tilbagemelding på henvendelser fra ledige 2 Beskæftigelsesministerens mål og rammer Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for Indsatsområde Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. 2. Indsatsområde Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. Mål: Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år og de mål, der er for indsatsen i forbindelsen med En ny chance til alle. 3. Indsatsområde Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. s. 4/16

5 3 Jobcenter s mål i beskæftigelsesindsatsen På baggrund af beskæftigelsesministerens mål og rammer er der i det efterfølgende fastsat konkrete mål for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter. Målene er fastsat under hensyntagen til, at de skal nås af en splinterny organisation, hvor et sammenbragt personale på den ene side står og rykker i tøjret for at nå hurtige mål, og hvor jobcentret, sammen med det lokale arbejdsmarked, på den anden side skal sikre kvalitet og troværdighed i indsatsen. Kommunens budgetforudsætninger er ligeledes indarbejdet i målene. Mål for den borgerrettede indsats: - Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed skal nedbringes. - De mål, der er sat for indsatsen med "En ny chance til alle" vedrørende antallet af kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst 1 år, skal nås. - Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år skal nedbringes i forhold til året før. - Antallet af sygedagpengesager med en varighed på 26 uger eller derover skal ligge under niveauet for Målet for den virksomhedsrettede indsats: - At virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for - At undgå flaskehalse - At der samarbejdes om den virksomhedsrettede indsats i jobcentret Resultatmålene fastsættes med udgangspunkt i de officielle målinger i jobindsats.dk. 3.1 Styrket indsats for, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for Fokus på virksomhederne Jobcentret vil servicere virksomhederne ud fra virksomhedernes eget ønske og behov. Virksomhederne kan derfor vælge mellem den åbne annoncering, hvor de ledige stillinger annonceres på jobnet, målrettet jobformidling, hvor jobcentret aktivt matcher ledige med jobbet og den internationale formidling. Jobcentret vil overvåge, om områdets virksomheder får den arbejdskraft, de har behov for. Det vil ske ved at holde øje med de jobs, der annonceres på jobnet, og følge op over for virksomhederne i forhold til, om jobbet er besat. Jobcentret vil i den forbindelse tilbyde virksomhederne en formid- s. 5/16

6 lingsaftale, der indebærer, at virksomhedernes jobs lægges på jobnet. Derigennem sikrer virksomheden, at jobcentret er opmærksom på eventuelle rekrutteringsproblemer. Jobcentret vil have særlig fokus på virksomheder, der står over for større indtag, samt grupper af virksomheder, der efterspørger den samme type arbejdskraft. Jobcentret vil indgå i et samarbejde med disse virksomheder gerne gennem mere utraditionelle tilgange til jobbesættelse som f.eks. jobmesser, jobbus og andet. Kontakten til jobcentrets ledige vil tage udgangspunkt i de ledige stillinger, der dels annonceres på jobnet, dels i andre medier. Det betyder, at det er udbuddet af ledige jobs, der kommer til at styre hyppigheden i den lediges kontakt med jobcentret. Det lokale beskæftigelsesråd har iværksat en undersøgelse, der skal afdække virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft og de lediges kvalifikationer. Formålet med undersøgelsen er at give jobcentret et billede af de udfordringer, der ligger forud samt skærpe virksomhedernes opmærksomhed på jobcentrets muligheder for at afhjælpe arbejdskraftbehovet. Jobcentret vil gerne have områdets virksomheder til aktivt gennem eksisterende muligheder for uddannelse og løntilskud mv. at tage del i opkvalificeringen af de ledige, således at opkvalificeringen målrettes netop de kvalifikationer, virksomhederne har brug for Fokus på de ledige Indsatsen over for de ledige vil have fokus på at nedbringe korttidsledigheden, uanset om der er tale om nytilmeldte ledige eller gentilmeldte ledige. Dette vil primært ske gennem match af ledige og jobs. I forhold til de længerevarende ledige vil indsatsen koncentrere sig om at øge deres jobmuligheder ved at bibringe de ledige kvalifikationer inden for områder med efterspørgsel på arbejdskraft Kontaktforløb Ledige, der henvender sig i jobcentret ved personligt fremmøde, vil umiddelbart blive vurderet i forhold til arbejdsmarkedsparathed (matchning). Ledige, der vurderes at være arbejdsmarkedsparate, vil herefter blive bedt om at orientere sig i jobcentrets udbud af job. Jobcentrets medarbejdere foretager tilmelding og registrering og afholder første samtale med den pågældende. Samtalen vil fokusere på job og jobsøgning, og den ledige vil blive pålagt at søge 2 konkrete jobs. Den ledige vil samtidig få et tidspunkt for næste kontakt med jobcentret. De ledige, der ikke tilmelder sig ved personligt fremmøde, vil blive indkaldt til samtale senest efter 1 måneds ledighed. Sammen med indkaldelsen vil de ledige blive bedt om at møde med 3 konkrete s. 6/16

7 jobs, de vil søge. I samtalen vil der blive foretaget match og eventuelt yderligere kvalifikationsregistrering. Ledige, der er tilmeldt med kvalifikationer, der matcher ledige job i Jobnet, vil blive indkaldt hurtigst muligt og inden 14 dage. Hvis der er tale om ledige med kvalifikationer inden for områder med flaskehalse, vil pågældende enten blive indkaldt straks eller i samarbejde med a-kassen blive formidlet til konkret job. For forsikrede ledige vil næste samtale alt efter kvalifikationer og efterspørgsel på arbejdskraft blive lagt 1-2 måneder fremme. På områder med flaskehalsproblemer eller på områder med stor jobomsætning vil kontakten foregå hurtigere og hyppigere, enten i form af f.eks. ugefremmøde, eller ved deltagelse i jobklubber og jobmøder. Ikke forsikrede ledige vil blive aktiveret, så snart det er afklaret, om de er berettiget til kontakthjælp. Det vil for langt de flestes vedkommende være med det samme. Kontakten til de ledige vil som udgangspunkt være en kombination af samtaler, jobmøder, jobklubber og jobmesser. I alle kontakter vil den ledige blive pålagt at søge 2 jobs Jobklubber og jobmøder Flere af de nuværende kommuners beskæftigelsesprojekter har gode erfaringer med jobklubber og jobsøgningskurser. Det er derfor planen, at ledige, der ikke umiddelbart kan få/får de jobs, de er blevet pålagt at søge, henvises til jobklubber og jobsøgningskurser enten i kommunale projekter eller på jobcentret Andre interessenter i jobcentret Andre interessenter, der har gratis tilbud, der understøtter og fremmer lediges jobsøgning og jobchancer, kan komme i jobcentret og præsentere deres tilbud. Det kan f.eks. dreje sig om Senior Erhverv og lignende foreninger, der varetager bestemte gruppers interesser Aktivering af de arbejdsmarkedsparate ledige Ikke forsikrede ledige vil blive straksaktiveret som udgangspunkt i en virksomhedsrettet aktivering i form af praktik eller løntilskud. Hvis disse redskaber ikke umiddelbart er til stede, vil aktiveringen starte i et af kommunens projekter. Herfra vil der løbende blive arbejdet aktivt med at fremskaffe en virksomhedsrettet aktivering. Aktivering af de forsikrede ledige vil ligeledes som udgangspunkt ske gennem virksomhedsrettede aktiveringsforløb gerne i kombination med opkvalificering inden for områder med god efterspørgsel på arbejdskraft. s. 7/16

8 Jobcentret vil endvidere have fokus på at opfylde den lediges minimumsrettigheder samt at aktiveringsgraden for den enkelte ledige er så stor som muligt Anvendelse af andre aktører i indsatsen Jobcentret vil anvende andre aktører over for ledige, der har behov for en særlig indsats og en hyppigere kontakt, end jobcentret kan tilbyde samt på områder, hvor aktørerne har særlig indsigt og kompetencer. Med hensyn til ledige med en længerevarende uddannelse skal jobcentret anvende andre aktører uanset om det drejer sig om forsikrede eller ikke-forsikrede ledige. For de forsikrede ledige vil jobcentret primært benytte sig af det landsdækkende serviceudbud med sammenhængende kontaktforløb og aktivering. Følgende vil være i målgruppe for henvisning til andre aktører: - Ledige med en mellemlang videregående uddannelse inden for områder, hvor der enten er øget risiko for langtidsledighed eller paradoksproblemer. - Ledige inden for områder med stor overledighed. - Ledere. - Seniorer I valg af anden aktør vil jobcentret lægge vægt på, at aktiveringen er virksomhedsrettet og har en vis volumen. Staten vil benytte de kommunale aktiveringstilbud og kommunen vil benytte de statslige aktiveringstilbud der, hvor de vurderes at have størst effekt. Mål og måltal for inddragelse af andre aktører? 12 % af de ledighedsberørte dagpengemodtagere i Jobcenter påbegynder et forløb hos andre aktører. 3.2 Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. En styrket indsats tager sit afsæt i en sagsgennemgang af de kontanthjælpsmodtagere, der har været passive i mere end 1 år. I nye jobsamtaler med hver enkelt kontanthjælpsmodtager er det målet, at der bliver: - Søgt formidlet et ledigt job eller - Lagt en ny jobplan og foretaget en ny matchning - Iværksat et aktiveringsforløb med jobsigte og forankret i en virksomhedspraktik - Obligatorisk daglig jobsøgning s. 8/16

9 For kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5 er det målet, at der bliver udarbejdet en ressourceprofil med henblik på dokumentation af arbejdsevnen, mulighed for revalidering eller fleksjob. Desuden er det målet at iværksætte særlige aktiveringsforløb forankret i virksomhedspraktik, der helhedsorienteret arbejder med jobsigte, sociale og helbredsmæssige problemer. For de kontanthjælpsmodtagere, der har helbredsproblemer, vil der i samarbejde med egen læge og Jobcentrets lægekonsulent blive foretaget en lægefaglig udredning. For kontanthjælpsmodtagere med misbrugsproblemer vil der i tæt samarbejde med kommunes socialenhed blive udarbejdet en kombineret job- og behandlingsplan. 3.3 Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Indsatsen tager sit udgangspunkt i en offensiv forebyggende indsats, hvor det primære mål er at formidle et job eller en uddannelse, og på den måde reducere tilgangen af nye ydelsesmodtagere under 30 år Målet for unge match 1-3 straksvejledning af unge uden uddannelse Allerede i modtagelsen i Jobcentret vil der ske en offensiv vejledning til uddannelse af unge uden uddannelse uanset forsørgelsesgrundlag. De unge uddannelsesparate får øjeblikkelig hjælp til at få lagt en uddannelsesplan. Kan uddannelsen ikke påbegyndes umiddelbart, tilbydes den unge et midlertidigt job. Kontanthjælpsmodtagere kan tilbydes produktionsskole. Unge kontanthjælpsmodtagere, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate, tilbydes et uddannelsesvejledningsforløb i produktionsskole, hvor de indgår i brobygning til erhvervsskolerne. Den daglige modtagelse og vejledning af unge i Jobcentret sker i tæt samarbejde med en UUvejleder. Unge dagpengemodtagere med en erhvervskompetencegivende uddannelse formidles til job eller ansættelse med løntilskud Målet for unge match 4-5 Der bliver udarbejdet en ressourceprofil med henblik på dokumentation af arbejdsevnen, mulighed for revalidering eller fleksjob. Desuden er det målet, at iværksætte særlige aktiveringsforløb forankret i virksomhedspraktik, der helhedsorienteret arbejder med jobsigte, sociale og helbredsmæssige problemer. s. 9/16

10 For de kontanthjælpsmodtagere der har helbredsproblemer, vil der i samarbejde med egen læge og Jobcentrets lægekonsulent blive foretaget en lægefaglig udredning. For kontanthjælpsmodtagere med misbrugsproblemer vil der i tæt samarbejde med kommunes socialenhed blive udarbejdet en kombineret job- og behandlingsplan Sygedagpengesager med en varighed på 26 uger Der tilrettelægges en fremrykket sygedagpengevisitation i Jobcentret. I den fremrykkede visitation: - Foretages en kategorisering samt risikovurdering - Der etableres hurtig kontakt til egen læge samt arbejdsgiver. - Der etableres et særligt arbejdsfastholdelsesprogram, der bygger på en hurtig kontakt til den sygemeldtes arbejdsplads, hvor der tilbydes et pakke af fastholdelsesforanstaltninger: - Krisepsykologhjælp, ergonomisk vejledning i arbejdspladstilretning, nødvendige hjælpemidler, trepartssamtale med egen læge, aftale om midlertidig nedsættelse af arbejdstiden - Desuden vil der tidligt, sammen med Jobcentrets lægekonsulent og psykolog, blive taget stilling til en fremrykning af speciallæge og psykologundersøgelser, evt. ved køb af undersøgelser. - Ingen interne flaskehalse: Jobservice skaffer hurtige arbejdsprøvninger, virksomhedsrevalideringer og fleksjob - A-kasser og faglige organisationer vil endvidere inddrages i arbejdet. s. 10/16

11 4 Perspektivering af Jobcentrets målsætning. Jobcenter vil løbende udvikle metoder og redskaber i den beskæftigelsespolitiske indsats. 4.1 Visioner Jobcenter s vision er, at medarbejderne arbejder offensivt og utraditionelt for at sikre at alle job besættes med en ledig Bibliotekerne inddrages Der indgås et samarbejde med kommunens biblioteker med henblik på at give information til borgere, der ønsker at tilmelde sig jobcentret, søge jobs, og om hvordan man anvender jobnet.dk. Bibliotekarerne tilbydes en løbende opdatering i arbejdsmarkedsforhold for at kunne understøtte den ledige bedst muligt i informationssøgningen Partnerskabsaftaler Der skal udvikles et koncept for partnerskabsaftaler med virksomhederne, der kan indeholde alt fra en simpel formidlingsaftale til jobsøgerbank, virksomhed- i-virksomheden, opfølgning på stillingsbesættelser, rotationsforløb, noget-for-noget-aftaler, arbejdsfastholdelse af allerede ansatte, hurtig indsats i forhold til sygemeldte medarbejdere osv. osv Virksomheden i virksomheden Der skal arbejdes aktivt for etablering af de første virksomhed-i-virksomheden i f.eks.: - større private virksomheder - netværk af flere mindre virksomheder med samme rekrutteringsbehov - større offentlige områder, som park og vej, social og sundhed mv Borgerservice med selvbetjeningsstande For at afhjælpe den uhensigtsmæssige placering af jobcentret i Årslev etableres et samarbejde med borgerserviceenhederne med henblik på at give information til borgere, der ønsker at tilmelde sig jobcentret, søge jobs og om hvordan man anvender jobnet.dk. Medarbejderne i borgerservice tilbydes en løbende opdatering i arbejdsmarkedsforhold for at kunne understøtte den ledige bedst muligt i informationssøgningen. s. 11/16

12 4.1.5 Jobbus Vi bringer jobs ud! For at lette borgernes adgang til ledige jobs overvejes det at etablere en jobbus. I jobbussen kan den ledige se ledige jobs og få hjælp til jobsøgning SMS service Til ledige med kvalifikationer inden for områder, hvor der efterspørges arbejdskraft, planlægges det at etablere en /sms service, der sikrer en lynhurtig kommunikation til den ledige Projekt Lægen forebygger sygemelding. For at forebygge sygemelding blandt lønmodtagere og ledige iværksættes der et 2 årigt udviklingprojekt i samarbejde med de praktiserende læger i og Jobcenter. Jobcenter vil betjene et stort antal borgere, som sygemeldes fra deres arbejde. Lange sygdomsforløb medfører ofte udstødning fra arbejdsmarkedet. Med henblik på at forbedre denne tilstand, etableres der en tværfaglig indsats mellem på den ene side jobcentret, a- kasser, revalideringsinstitutioner og på den anden side læger, fysioterapeuter og psykologer. Det er målet, at der i forlængelse af udviklingsforløbet "Lægen forebygger sygemelding" etableres en varig ordning, der gennem tæt samarbejde påvirker og forbedrer jobcentrets, de praktiserende lægers, lønmodtagernes og arbejdsgivernes indsats. Dialog og nye handlingsmønstre skal forebygge sygemeldinger og udbredelsen af visse sygdomsforløb, således at rummeligheden og fastholdelse på arbejdspladserne forbedres. 5 Aftaleperiode og vilkår for aftalens opsigelse Aftalen træder i kraft den 1. januar 2007, når lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats træder i kraft. Kommunen og stat repræsenteret ved Fagsekretariatschef Jan Frederiksen, kommune Dato: OG Beskæftigelseschef Birger Stein Christensen, Driftsregionregion Syddanmark s. 12/16

13 Dato: s. 13/16

14 Bilag 1: Budget for den statslige del af jobcentret Aktivbevilling Budget 2007 (mio.kr) Samlet ramme til aktiv indsats Aktivramme Antal helårspersoner 272 Flaskehalsdispositionsret Aktivrammen (excl. flaskehalsaktiviteter) Vejledning og opkvalificering Udgifter Antal helårspersoner 111,5 Andre aktører Udgifter Antal helårspersoner 9,8 Hjælpemidler Udgifter Mentor Udgifter Aktivitetspuljer Udgifter Forsørgelse af aktiverede Aktiveringsydelse i alt Antal helårspersoner 124,8 - heraf vejledning og opkvalificering - antal helårspersoner heraf virksomhedspraktik - antal helårspersoner 3,8 Løntilskudsstillinger hos offentlige arbejdsgivere Antal helårspersoner 70 Løntilskudsstillinger hos private arbejdsgivere Antal helårspersoner 14,3 Uddannelsesaftaler for ledige (voksenlærlinge) Antal helårspersoner 28,0 Måltal for inddragelsen af andre aktører 12 pct. af de ledighedsberørte dagpengemodtagere i Jobcenter påbegynder et forløb hos andre aktører s. 14/16

15 Bilag 2: Nøgletal Befolkning Tabel 2: Nøgletal for beskæftigelsen i kommune (FMK) Vækst DK, 2005 DK, vækst (0,75 %) (1,5 %) Ude af erhverv (4,3 %) (4,2 %) Arbejdsstyrke (-2,8 %) (-0,9 %) Erhvervsfrekvens 1 (%) 77,7 75,8-1,9 (-2,5 %) 76,3-1,2 (-1,6 %) Arbejdsløshed (-23,8 %) (-6,4 %) Beskæftigelse (-1,9 %) (-1,6 %) Beskæftigelsesfrekvens 4 (%) 73,5 72,4-1,1 (-1,5 %) 72,5-1,7 (-2,3 %) 1: Arbejdsstyrken år i pct. af befolkning år 2: Rullende år til hhv. 2. kvartal 2000 og 2. kvt : Beskæftigede med bopæl i området 4: årige beskæftigede med bopæl i området i pct. af årige i befolkning Tabel 3: Nøgletal for arbejdsmarkedet i kommune (FMK) Vækst DK, 2005 DK, vækst Virksomheder 5 (#) (-10,0 %) (-5,4 %) Arbejdspladser 6 (#) (-2,7 %) (-1,7 %) Indpendling (10,5 %) Udpendling (7,5 %) Netto pendling (1,8 %) Bor og arbejder i kommunen (%) 73,6 70,0-3,6 (-4,9 %) 1: Arbejdssteder i 2000 og : Beskæftigede med arbejdsplads i området s. 15/16

16 I nedenstående tabel ses udviklingen i antallet af personer på forskellige ydelser med bopæl i kommunen. Tabel 4: Antal(#) personer på forskellige ydelser i kommune (FMK) Gnst. # berørt Gnst. # berørt Gnst. # berørt Arbejdsløshedsdagpenge Kontanthjælp og starthjælp Introduktionsydelse Revalidering, inkl. forrevalidering Sygedagpenge Ledighedsydelse Førtidspension Alle ydelser i alt Som det kan ses af ovenstående tabel har ledigheden for forsikrede ledige været faldende siden 2003, mens ledigheden for de ikke-forsikrede ledige har været faldende siden s. 16/16

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Kolding 1 1.0 Indledning og overordnede mål De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen på Jobcenter Kolding udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan for, hvad Jobcentret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg 1 Beskæftigelsesplan Jobcenter Silkeborg 2008 Indhold. Side Indledning 3 Kapitel 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015.

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015. Kapitel 1 - Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Om BeskæftigelsespIanen for 2015: Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

#! " # # # # #! # # # "!## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,-

#!  # # # # #! # # # !## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,- ! "! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- " # $ # $! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- $ %&' $''&% ! " " " "!"#$%&$!"#' "!($')!'% "!*($')!'% " *($')'%! " "+!, " -,$&!)$# ".$(','!,!'&!&!// " 0& " " "!"#$%&$!"#' #

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Februar 2014 Indhold 1.0 Indledning 03 2.0 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 04

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere