Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan for Jobcenter Version 31. januar 2007 s. 1/16

2 1 INDLEDNING BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL OG RAMMER JOBCENTER FAABORG-MIDTFYNS MÅL I BESKÆ FTIGELSESINDSATSEN STYRKET INDSATS FOR, AT VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ DEN ARBEJDSKRAFT, DE HAR BEHOV FOR Fokus på virksomhederne Fokus på de ledige Kontaktforløb Jobklubber og jobmøder Andre interessenter i jobcentret Aktivering af de arbejdsmarkedsparate ledige Anvendelse af andre aktører i indsatsen STYRKET INDSATS FOR AT GIVE KONTANT - OG STARTHJÆLPSMODTAGERE EN NY CHANCE STYRKET INDSATS FOR AT FÅ UNGE KONTANTHJÆLPS-, STARTHJÆLPS-, INT RODUKTIONSYDELSES- OG DAGPENGEMODTAGERE I ARBEJDE ELLER I UDDANNELSE Målet for unge match 1-3 straksvejledning af unge uden uddannelse Målet for unge match Sygedagpengesager med en varighed på 26 uger PERSPEKTIVERING AF JOBCENTRETS MÅLSÆTNING VISIONER Bibliotekerne inddrages Partnerskabsaftaler Virksomheden i virksomheden Borgerservice med selvbetjeningsstande Jobbus Vi bringer jobs ud! SMS service Projekt Lægen forebygger sygemelding AFTALEPERIODE OG VILKÅR FOR AFTALENS OPSIGELSE BILAG 1: BUDGET FOR DEN STATSLIGE DEL AF JOBCENTRET BILAG 2: NØGLETAL s. 2/16

3 1 Indledning Der er højkonjunktur i Danmark, og der er stor efterspørgsel på arbejdskraft. Der er allerede flaskehalse inden for visse brancher, og der er hele tiden en risiko for, at der opstår nye flaskehalse. Endvidere er der risiko for paradoksproblemer. er med sine godt 10 % af befolkningen og tilsvarende 10 % af arbejdspladserne den 3. største kommune på Fyn. De 3 brancher, der beskæftiger flest medarbejdere, er sociale institutioner, jern- og metalindustrien samt landbrug, skovbrug og fiskeri. Sammenlignet med øvrige jobcenterområder efterspørger virksomhederne i fo r- holdsvis færre med en videregående uddannelse. Til gengæld er efterspørgslen på medarbejdere med en kort, videregående uddannelse større end i andre jobcenterområder. Samlet set er uddanne l- sesniveauet i arbejdsstyrken lavere end i øvrige jobcenterområder. Inden for de seneste 10 år er antallet af beskæftigede over 50 år steget med 28 %, mens antallet er unge under 30 år er faldet med 30 %. Der er en forholdsmæssig stor udpendling fra kommunen. Udfordringen for jobcentret i de kommende år vil være: - at sikre fortsat tilgang af arbejdskraft til jern- og metalindustrien - at sikre et tilstrækkeligt antal højtuddannede til områdets virksomheder - at påvirke virksomhederne til løbende at opkvalificere deres medarbejdere - at påvirke mindre virksomheder til at samarbejde om opkvalificering og udvikling - at øge arbejdskraftudbudet gennem at holde personer på kanten af arbejdsmarkedet inde i arbejdsstyrken - at øge arbejdskraftudbudet gennem en hurtigere jobomsætning - at påvirke den del af arbejdskraften, der ikke efterspørges i kommunen, til fortsat at have fokus på jobsøgning ud af kommunen - at øge uddannelsesniveauet blandt de unge Dette stiller store krav til den beskæftigelsesmæssige indsats og skærper nødvendigheden af, at alle parter på beskæftigelsesområdet samarbejder om indsatsen. Jobcenter og det lokale beskæftigelsesråd vil skærpe opmærksomheden på virksomhedernes behov for arbejdskraft og de lediges jobsøgning, og vil samtidig benytte den gunstige situation til at få mennesker i arbejde, der er længere væk fra arbejdsmarkedet end de umiddelbart arbejdsmarkedsparate. s. 3/16

4 Jobcenter vil samarbejde med alle kræfter, der har til formål at få folk i beskæftigelse, det være sig a-kasser, uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiverorganisationer, virksomheder, andre jobcentre, erhvervsråd, interesseforeninger osv. Jobcenter vil gerne være med til at nytænke indsatsen og er derfor åben over for alle gode ideer, der kan være med til at sikre, at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for samtidig med, at de svage på arbejdsmarkedet hjælpes ind. Jobcenter har som overordnet målsætning en 24 timers garanti for jobservice. Det indebærer, at jobcentret som altoverskyggende hovedregel inden for 24 timer: - Checker match af ledige job med ledig arbejdskraft - Giver tilbagemelding på henvendelser fra virksomheder - Giver tilbagemelding på henvendelser fra ledige 2 Beskæftigelsesministerens mål og rammer Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for Indsatsområde Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. 2. Indsatsområde Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. Mål: Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år og de mål, der er for indsatsen i forbindelsen med En ny chance til alle. 3. Indsatsområde Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. s. 4/16

5 3 Jobcenter s mål i beskæftigelsesindsatsen På baggrund af beskæftigelsesministerens mål og rammer er der i det efterfølgende fastsat konkrete mål for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter. Målene er fastsat under hensyntagen til, at de skal nås af en splinterny organisation, hvor et sammenbragt personale på den ene side står og rykker i tøjret for at nå hurtige mål, og hvor jobcentret, sammen med det lokale arbejdsmarked, på den anden side skal sikre kvalitet og troværdighed i indsatsen. Kommunens budgetforudsætninger er ligeledes indarbejdet i målene. Mål for den borgerrettede indsats: - Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed skal nedbringes. - De mål, der er sat for indsatsen med "En ny chance til alle" vedrørende antallet af kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst 1 år, skal nås. - Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år skal nedbringes i forhold til året før. - Antallet af sygedagpengesager med en varighed på 26 uger eller derover skal ligge under niveauet for Målet for den virksomhedsrettede indsats: - At virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for - At undgå flaskehalse - At der samarbejdes om den virksomhedsrettede indsats i jobcentret Resultatmålene fastsættes med udgangspunkt i de officielle målinger i jobindsats.dk. 3.1 Styrket indsats for, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for Fokus på virksomhederne Jobcentret vil servicere virksomhederne ud fra virksomhedernes eget ønske og behov. Virksomhederne kan derfor vælge mellem den åbne annoncering, hvor de ledige stillinger annonceres på jobnet, målrettet jobformidling, hvor jobcentret aktivt matcher ledige med jobbet og den internationale formidling. Jobcentret vil overvåge, om områdets virksomheder får den arbejdskraft, de har behov for. Det vil ske ved at holde øje med de jobs, der annonceres på jobnet, og følge op over for virksomhederne i forhold til, om jobbet er besat. Jobcentret vil i den forbindelse tilbyde virksomhederne en formid- s. 5/16

6 lingsaftale, der indebærer, at virksomhedernes jobs lægges på jobnet. Derigennem sikrer virksomheden, at jobcentret er opmærksom på eventuelle rekrutteringsproblemer. Jobcentret vil have særlig fokus på virksomheder, der står over for større indtag, samt grupper af virksomheder, der efterspørger den samme type arbejdskraft. Jobcentret vil indgå i et samarbejde med disse virksomheder gerne gennem mere utraditionelle tilgange til jobbesættelse som f.eks. jobmesser, jobbus og andet. Kontakten til jobcentrets ledige vil tage udgangspunkt i de ledige stillinger, der dels annonceres på jobnet, dels i andre medier. Det betyder, at det er udbuddet af ledige jobs, der kommer til at styre hyppigheden i den lediges kontakt med jobcentret. Det lokale beskæftigelsesråd har iværksat en undersøgelse, der skal afdække virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft og de lediges kvalifikationer. Formålet med undersøgelsen er at give jobcentret et billede af de udfordringer, der ligger forud samt skærpe virksomhedernes opmærksomhed på jobcentrets muligheder for at afhjælpe arbejdskraftbehovet. Jobcentret vil gerne have områdets virksomheder til aktivt gennem eksisterende muligheder for uddannelse og løntilskud mv. at tage del i opkvalificeringen af de ledige, således at opkvalificeringen målrettes netop de kvalifikationer, virksomhederne har brug for Fokus på de ledige Indsatsen over for de ledige vil have fokus på at nedbringe korttidsledigheden, uanset om der er tale om nytilmeldte ledige eller gentilmeldte ledige. Dette vil primært ske gennem match af ledige og jobs. I forhold til de længerevarende ledige vil indsatsen koncentrere sig om at øge deres jobmuligheder ved at bibringe de ledige kvalifikationer inden for områder med efterspørgsel på arbejdskraft Kontaktforløb Ledige, der henvender sig i jobcentret ved personligt fremmøde, vil umiddelbart blive vurderet i forhold til arbejdsmarkedsparathed (matchning). Ledige, der vurderes at være arbejdsmarkedsparate, vil herefter blive bedt om at orientere sig i jobcentrets udbud af job. Jobcentrets medarbejdere foretager tilmelding og registrering og afholder første samtale med den pågældende. Samtalen vil fokusere på job og jobsøgning, og den ledige vil blive pålagt at søge 2 konkrete jobs. Den ledige vil samtidig få et tidspunkt for næste kontakt med jobcentret. De ledige, der ikke tilmelder sig ved personligt fremmøde, vil blive indkaldt til samtale senest efter 1 måneds ledighed. Sammen med indkaldelsen vil de ledige blive bedt om at møde med 3 konkrete s. 6/16

7 jobs, de vil søge. I samtalen vil der blive foretaget match og eventuelt yderligere kvalifikationsregistrering. Ledige, der er tilmeldt med kvalifikationer, der matcher ledige job i Jobnet, vil blive indkaldt hurtigst muligt og inden 14 dage. Hvis der er tale om ledige med kvalifikationer inden for områder med flaskehalse, vil pågældende enten blive indkaldt straks eller i samarbejde med a-kassen blive formidlet til konkret job. For forsikrede ledige vil næste samtale alt efter kvalifikationer og efterspørgsel på arbejdskraft blive lagt 1-2 måneder fremme. På områder med flaskehalsproblemer eller på områder med stor jobomsætning vil kontakten foregå hurtigere og hyppigere, enten i form af f.eks. ugefremmøde, eller ved deltagelse i jobklubber og jobmøder. Ikke forsikrede ledige vil blive aktiveret, så snart det er afklaret, om de er berettiget til kontakthjælp. Det vil for langt de flestes vedkommende være med det samme. Kontakten til de ledige vil som udgangspunkt være en kombination af samtaler, jobmøder, jobklubber og jobmesser. I alle kontakter vil den ledige blive pålagt at søge 2 jobs Jobklubber og jobmøder Flere af de nuværende kommuners beskæftigelsesprojekter har gode erfaringer med jobklubber og jobsøgningskurser. Det er derfor planen, at ledige, der ikke umiddelbart kan få/får de jobs, de er blevet pålagt at søge, henvises til jobklubber og jobsøgningskurser enten i kommunale projekter eller på jobcentret Andre interessenter i jobcentret Andre interessenter, der har gratis tilbud, der understøtter og fremmer lediges jobsøgning og jobchancer, kan komme i jobcentret og præsentere deres tilbud. Det kan f.eks. dreje sig om Senior Erhverv og lignende foreninger, der varetager bestemte gruppers interesser Aktivering af de arbejdsmarkedsparate ledige Ikke forsikrede ledige vil blive straksaktiveret som udgangspunkt i en virksomhedsrettet aktivering i form af praktik eller løntilskud. Hvis disse redskaber ikke umiddelbart er til stede, vil aktiveringen starte i et af kommunens projekter. Herfra vil der løbende blive arbejdet aktivt med at fremskaffe en virksomhedsrettet aktivering. Aktivering af de forsikrede ledige vil ligeledes som udgangspunkt ske gennem virksomhedsrettede aktiveringsforløb gerne i kombination med opkvalificering inden for områder med god efterspørgsel på arbejdskraft. s. 7/16

8 Jobcentret vil endvidere have fokus på at opfylde den lediges minimumsrettigheder samt at aktiveringsgraden for den enkelte ledige er så stor som muligt Anvendelse af andre aktører i indsatsen Jobcentret vil anvende andre aktører over for ledige, der har behov for en særlig indsats og en hyppigere kontakt, end jobcentret kan tilbyde samt på områder, hvor aktørerne har særlig indsigt og kompetencer. Med hensyn til ledige med en længerevarende uddannelse skal jobcentret anvende andre aktører uanset om det drejer sig om forsikrede eller ikke-forsikrede ledige. For de forsikrede ledige vil jobcentret primært benytte sig af det landsdækkende serviceudbud med sammenhængende kontaktforløb og aktivering. Følgende vil være i målgruppe for henvisning til andre aktører: - Ledige med en mellemlang videregående uddannelse inden for områder, hvor der enten er øget risiko for langtidsledighed eller paradoksproblemer. - Ledige inden for områder med stor overledighed. - Ledere. - Seniorer I valg af anden aktør vil jobcentret lægge vægt på, at aktiveringen er virksomhedsrettet og har en vis volumen. Staten vil benytte de kommunale aktiveringstilbud og kommunen vil benytte de statslige aktiveringstilbud der, hvor de vurderes at have størst effekt. Mål og måltal for inddragelse af andre aktører? 12 % af de ledighedsberørte dagpengemodtagere i Jobcenter påbegynder et forløb hos andre aktører. 3.2 Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. En styrket indsats tager sit afsæt i en sagsgennemgang af de kontanthjælpsmodtagere, der har været passive i mere end 1 år. I nye jobsamtaler med hver enkelt kontanthjælpsmodtager er det målet, at der bliver: - Søgt formidlet et ledigt job eller - Lagt en ny jobplan og foretaget en ny matchning - Iværksat et aktiveringsforløb med jobsigte og forankret i en virksomhedspraktik - Obligatorisk daglig jobsøgning s. 8/16

9 For kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5 er det målet, at der bliver udarbejdet en ressourceprofil med henblik på dokumentation af arbejdsevnen, mulighed for revalidering eller fleksjob. Desuden er det målet at iværksætte særlige aktiveringsforløb forankret i virksomhedspraktik, der helhedsorienteret arbejder med jobsigte, sociale og helbredsmæssige problemer. For de kontanthjælpsmodtagere, der har helbredsproblemer, vil der i samarbejde med egen læge og Jobcentrets lægekonsulent blive foretaget en lægefaglig udredning. For kontanthjælpsmodtagere med misbrugsproblemer vil der i tæt samarbejde med kommunes socialenhed blive udarbejdet en kombineret job- og behandlingsplan. 3.3 Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Indsatsen tager sit udgangspunkt i en offensiv forebyggende indsats, hvor det primære mål er at formidle et job eller en uddannelse, og på den måde reducere tilgangen af nye ydelsesmodtagere under 30 år Målet for unge match 1-3 straksvejledning af unge uden uddannelse Allerede i modtagelsen i Jobcentret vil der ske en offensiv vejledning til uddannelse af unge uden uddannelse uanset forsørgelsesgrundlag. De unge uddannelsesparate får øjeblikkelig hjælp til at få lagt en uddannelsesplan. Kan uddannelsen ikke påbegyndes umiddelbart, tilbydes den unge et midlertidigt job. Kontanthjælpsmodtagere kan tilbydes produktionsskole. Unge kontanthjælpsmodtagere, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate, tilbydes et uddannelsesvejledningsforløb i produktionsskole, hvor de indgår i brobygning til erhvervsskolerne. Den daglige modtagelse og vejledning af unge i Jobcentret sker i tæt samarbejde med en UUvejleder. Unge dagpengemodtagere med en erhvervskompetencegivende uddannelse formidles til job eller ansættelse med løntilskud Målet for unge match 4-5 Der bliver udarbejdet en ressourceprofil med henblik på dokumentation af arbejdsevnen, mulighed for revalidering eller fleksjob. Desuden er det målet, at iværksætte særlige aktiveringsforløb forankret i virksomhedspraktik, der helhedsorienteret arbejder med jobsigte, sociale og helbredsmæssige problemer. s. 9/16

10 For de kontanthjælpsmodtagere der har helbredsproblemer, vil der i samarbejde med egen læge og Jobcentrets lægekonsulent blive foretaget en lægefaglig udredning. For kontanthjælpsmodtagere med misbrugsproblemer vil der i tæt samarbejde med kommunes socialenhed blive udarbejdet en kombineret job- og behandlingsplan Sygedagpengesager med en varighed på 26 uger Der tilrettelægges en fremrykket sygedagpengevisitation i Jobcentret. I den fremrykkede visitation: - Foretages en kategorisering samt risikovurdering - Der etableres hurtig kontakt til egen læge samt arbejdsgiver. - Der etableres et særligt arbejdsfastholdelsesprogram, der bygger på en hurtig kontakt til den sygemeldtes arbejdsplads, hvor der tilbydes et pakke af fastholdelsesforanstaltninger: - Krisepsykologhjælp, ergonomisk vejledning i arbejdspladstilretning, nødvendige hjælpemidler, trepartssamtale med egen læge, aftale om midlertidig nedsættelse af arbejdstiden - Desuden vil der tidligt, sammen med Jobcentrets lægekonsulent og psykolog, blive taget stilling til en fremrykning af speciallæge og psykologundersøgelser, evt. ved køb af undersøgelser. - Ingen interne flaskehalse: Jobservice skaffer hurtige arbejdsprøvninger, virksomhedsrevalideringer og fleksjob - A-kasser og faglige organisationer vil endvidere inddrages i arbejdet. s. 10/16

11 4 Perspektivering af Jobcentrets målsætning. Jobcenter vil løbende udvikle metoder og redskaber i den beskæftigelsespolitiske indsats. 4.1 Visioner Jobcenter s vision er, at medarbejderne arbejder offensivt og utraditionelt for at sikre at alle job besættes med en ledig Bibliotekerne inddrages Der indgås et samarbejde med kommunens biblioteker med henblik på at give information til borgere, der ønsker at tilmelde sig jobcentret, søge jobs, og om hvordan man anvender jobnet.dk. Bibliotekarerne tilbydes en løbende opdatering i arbejdsmarkedsforhold for at kunne understøtte den ledige bedst muligt i informationssøgningen Partnerskabsaftaler Der skal udvikles et koncept for partnerskabsaftaler med virksomhederne, der kan indeholde alt fra en simpel formidlingsaftale til jobsøgerbank, virksomhed- i-virksomheden, opfølgning på stillingsbesættelser, rotationsforløb, noget-for-noget-aftaler, arbejdsfastholdelse af allerede ansatte, hurtig indsats i forhold til sygemeldte medarbejdere osv. osv Virksomheden i virksomheden Der skal arbejdes aktivt for etablering af de første virksomhed-i-virksomheden i f.eks.: - større private virksomheder - netværk af flere mindre virksomheder med samme rekrutteringsbehov - større offentlige områder, som park og vej, social og sundhed mv Borgerservice med selvbetjeningsstande For at afhjælpe den uhensigtsmæssige placering af jobcentret i Årslev etableres et samarbejde med borgerserviceenhederne med henblik på at give information til borgere, der ønsker at tilmelde sig jobcentret, søge jobs og om hvordan man anvender jobnet.dk. Medarbejderne i borgerservice tilbydes en løbende opdatering i arbejdsmarkedsforhold for at kunne understøtte den ledige bedst muligt i informationssøgningen. s. 11/16

12 4.1.5 Jobbus Vi bringer jobs ud! For at lette borgernes adgang til ledige jobs overvejes det at etablere en jobbus. I jobbussen kan den ledige se ledige jobs og få hjælp til jobsøgning SMS service Til ledige med kvalifikationer inden for områder, hvor der efterspørges arbejdskraft, planlægges det at etablere en /sms service, der sikrer en lynhurtig kommunikation til den ledige Projekt Lægen forebygger sygemelding. For at forebygge sygemelding blandt lønmodtagere og ledige iværksættes der et 2 årigt udviklingprojekt i samarbejde med de praktiserende læger i og Jobcenter. Jobcenter vil betjene et stort antal borgere, som sygemeldes fra deres arbejde. Lange sygdomsforløb medfører ofte udstødning fra arbejdsmarkedet. Med henblik på at forbedre denne tilstand, etableres der en tværfaglig indsats mellem på den ene side jobcentret, a- kasser, revalideringsinstitutioner og på den anden side læger, fysioterapeuter og psykologer. Det er målet, at der i forlængelse af udviklingsforløbet "Lægen forebygger sygemelding" etableres en varig ordning, der gennem tæt samarbejde påvirker og forbedrer jobcentrets, de praktiserende lægers, lønmodtagernes og arbejdsgivernes indsats. Dialog og nye handlingsmønstre skal forebygge sygemeldinger og udbredelsen af visse sygdomsforløb, således at rummeligheden og fastholdelse på arbejdspladserne forbedres. 5 Aftaleperiode og vilkår for aftalens opsigelse Aftalen træder i kraft den 1. januar 2007, når lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats træder i kraft. Kommunen og stat repræsenteret ved Fagsekretariatschef Jan Frederiksen, kommune Dato: OG Beskæftigelseschef Birger Stein Christensen, Driftsregionregion Syddanmark s. 12/16

13 Dato: s. 13/16

14 Bilag 1: Budget for den statslige del af jobcentret Aktivbevilling Budget 2007 (mio.kr) Samlet ramme til aktiv indsats Aktivramme Antal helårspersoner 272 Flaskehalsdispositionsret Aktivrammen (excl. flaskehalsaktiviteter) Vejledning og opkvalificering Udgifter Antal helårspersoner 111,5 Andre aktører Udgifter Antal helårspersoner 9,8 Hjælpemidler Udgifter Mentor Udgifter Aktivitetspuljer Udgifter Forsørgelse af aktiverede Aktiveringsydelse i alt Antal helårspersoner 124,8 - heraf vejledning og opkvalificering - antal helårspersoner heraf virksomhedspraktik - antal helårspersoner 3,8 Løntilskudsstillinger hos offentlige arbejdsgivere Antal helårspersoner 70 Løntilskudsstillinger hos private arbejdsgivere Antal helårspersoner 14,3 Uddannelsesaftaler for ledige (voksenlærlinge) Antal helårspersoner 28,0 Måltal for inddragelsen af andre aktører 12 pct. af de ledighedsberørte dagpengemodtagere i Jobcenter påbegynder et forløb hos andre aktører s. 14/16

15 Bilag 2: Nøgletal Befolkning Tabel 2: Nøgletal for beskæftigelsen i kommune (FMK) Vækst DK, 2005 DK, vækst (0,75 %) (1,5 %) Ude af erhverv (4,3 %) (4,2 %) Arbejdsstyrke (-2,8 %) (-0,9 %) Erhvervsfrekvens 1 (%) 77,7 75,8-1,9 (-2,5 %) 76,3-1,2 (-1,6 %) Arbejdsløshed (-23,8 %) (-6,4 %) Beskæftigelse (-1,9 %) (-1,6 %) Beskæftigelsesfrekvens 4 (%) 73,5 72,4-1,1 (-1,5 %) 72,5-1,7 (-2,3 %) 1: Arbejdsstyrken år i pct. af befolkning år 2: Rullende år til hhv. 2. kvartal 2000 og 2. kvt : Beskæftigede med bopæl i området 4: årige beskæftigede med bopæl i området i pct. af årige i befolkning Tabel 3: Nøgletal for arbejdsmarkedet i kommune (FMK) Vækst DK, 2005 DK, vækst Virksomheder 5 (#) (-10,0 %) (-5,4 %) Arbejdspladser 6 (#) (-2,7 %) (-1,7 %) Indpendling (10,5 %) Udpendling (7,5 %) Netto pendling (1,8 %) Bor og arbejder i kommunen (%) 73,6 70,0-3,6 (-4,9 %) 1: Arbejdssteder i 2000 og : Beskæftigede med arbejdsplads i området s. 15/16

16 I nedenstående tabel ses udviklingen i antallet af personer på forskellige ydelser med bopæl i kommunen. Tabel 4: Antal(#) personer på forskellige ydelser i kommune (FMK) Gnst. # berørt Gnst. # berørt Gnst. # berørt Arbejdsløshedsdagpenge Kontanthjælp og starthjælp Introduktionsydelse Revalidering, inkl. forrevalidering Sygedagpenge Ledighedsydelse Førtidspension Alle ydelser i alt Som det kan ses af ovenstående tabel har ledigheden for forsikrede ledige været faldende siden 2003, mens ledigheden for de ikke-forsikrede ledige har været faldende siden s. 16/16

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 side 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer side 4 2.1. Udbuddet af

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Indholdsfortegnelse Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Stigende efterspørgsel på arbejdskraft og faldende ledighed 5 Mangel på kvalificeret arbejdskraft 6 Gruppen af

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Kolding 1 1.0 Indledning og overordnede mål De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen på Jobcenter Kolding udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan for, hvad Jobcentret

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Hedensted

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Hedensted Beskæftigelsesplan for Jobcenter s. 1/15 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer 4. Den borgerrettede indsats 5. Den virksomhedsrettede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Oktober 2011 Beskæftigelsesplan 2012-2013 1. Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg 1 Beskæftigelsesplan Jobcenter Silkeborg 2008 Indhold. Side Indledning 3 Kapitel 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan for 2008

Beskæftigelsesplan for 2008 Beskæftigelsesplan for 2008 INDHOLD AF BESKÆFTIGELSESPLANEN...5 1 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...5 1.1 DE KONKRETE MÅL...5 1.2 MÅLOPFYLDELSEN...6 INDSATSOMRÅDE 1...6 INDSATSOMRÅDE

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 3 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN... 3 1.2. JOBCENTER FREDERIKSSUNDS RESULTATMÅL

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2010 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere