Jens møder sit jobcenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jens møder sit jobcenter"

Transkript

1 BAGGRUND Jens er i midten af 40 erne, fraskilt, far til tre børn, og bosiddende i et lejet hus langt ude på landet. Han er krigsveteran fra Balkankonflikten, og var udsendt i midten af 1990 erne. Under sin udsendelse til Balkan oplevede Jens en masse ubehagelige situationer, hvor lokalbefolkningen blev fordrevet, terroriseret, mishandlet og dræbt. På grund af det svage politiske mandat som FNstyrkerne opererede under, var det meget begrænset hvad de danske soldater måtte gøre, og ofte følte de sig magtesløse og ydmygede, når de stridende parter udførte de umenneskelige overgreb, lige ude foran danskernes lejre og observationsposter. Denne frustration og magtesløshed har traumatiseret mange af datidens danske FN-soldater. Jens og hans gruppe var også selv i livsfare ved flere lejligheder, men det er ikke primært hans egne nærdødsoplevelser som har traumatiseret ham. Jens er nu diagnosticeret med kronisk og kompleks Post Traumatisk Stresslidelse (PTSD). De mest udbredte symptomer Jens oplever er søvnproblemer, mareridt, hukommelsesbesvær, angst, koncentrationsbesvær og problemer med at være sammen med fremmede mennesker. Hans PTSD gør, at han både i krop og hjerne oplever et stærkt forøget stressniveau, når han befinder sig i uvante og opmærksomhedskrævende omgivelser. Idet Jens tilhører generationen af Balkanveteraner, som stort set ikke fik nogen hjælp og støtte efter hjemkomsten, har han ikke modtaget rettidig behandling for sin psykiske lidelse. Det har resulteret i at den blev kronisk. Jens kan altså aldrig blive rask igen, men med den rette behandling og støtte, kan han gøre sig håb om at få sin hverdag til at fungere igen, med de begrænsninger hans lidelse medfører. Jens er afgået fra en uddannelse, fordi SU-styrelsen ikke ville anerkende hans PTSD som et handicap, og han derfor ikke kunne få et handicaptillæg til sin SU. Handicaptillægget er ellers ment som en kompensation for manglende evne til at have et studiejob, hvilket Jens absolut ikke magtede. Studiet, og hans almindelige livsførelse som far til tre børn efterlod ikke ressourcer til også at arbejde. Selv ikke 6 8 timer pr. uge, sådan som SU-styrelsen mente Jens kunne, uden nogen sinde at have mødt ham. Dette frustrerede Jens meget, idet han endelig havde fundet ro på studiet, og klarede sig godt rent fagligt. Efter afgangen fra uddannelsen meldte Jens sig på sit lokale, i håbet om at få kontanthjælp, så han ikke skulle være hjemløs igen. Det skete et par år tilbage, og alene tanken om at blive hjemløs igen, kan give Jens søvnløse nætter og rastløse dage. FØRSTE MØDE PÅ JOBCENTRET Ved tilmeldingen på sit lokale, fik Jens et tidspunkt hans skulle møde op igen, og tale med en sagsbehandler. Mødet blev en kedelig oplevelse for Jens, da det blev afholdt i et åbent kontormiljø, med skillevægge mellem skrivebordene. Jens blev henvist til en stol, hvor han sad med ryggen til det øvrige kontorlandskab, og hvor han knapt kunne se sagsbehandleren bag den store computerskærm. Han følte sig udsat, og stresset over trafikken og larmen i det øvrige kontormiljø. Sagsbehandleren spurgte interesseret ind til Jens baggrund, og da han fortalte at han går i behandling

2 for sin PTSD hver uge, og ikke umiddelbart betragtede sig selv som jobsøgende, ville sagsbehandleren også gerne vide om Jens havde misbrugsproblemer af nogen art, hvilket ikke var tilfældet. Men spørgsmålet undrede alligevel Jens. Sagsbehandleren præsenterede Jens for en samtykkeerklæring, som skulle give jobcentret mulighed for at indhente og videregive alverdens oplysninger om Jens, både fra og til andre offentlige myndigheder. Jens havde ikke betænkeligheder ved at lade jobcentret indhente hans sundhedsoplysninger fra egen læge, og fra PTSD-afdelingen hvor han går i behandling. Men han brød sig ikke om tanken om, at jobcentret frit kunne dele disse, og andre personlige oplysninger med resten af verden. Han spurgte derfor hvilke andre myndigheder sagsbehandleren forestillede sig at hun ville dele hans oplysninger med, og det kunne hun ikke umiddelbart besvare. Derfor besluttede Jens, at han i første omgang kun ville give samtykke til, at jobcentret kunne indhente de relevante oplysninger om hans diagnose, behandlingsforløb og prognose. Han håbede at disse oplysninger ville være rigeligt til, at kommunen ikke ville sende ham ud i aktivering, eller de såkaldte nyttejobs. Denne holdning huede tydeligvis ikke sagsbehandleren, og hun påstod at hans holdning til samtykkeerklæringen var så speciel, at hun var nødt til at tale med sin chef om det. Chefen var ikke på arbejde den pågældende dag, men sagsbehandleren lovede at vende tilbage til Jens, og fortælle ham om hans holdning til samtykkeerklæringen kunne imødekommes. Efter en halv time i det stressende kontormiljø, og stort set uden øjenkontakt med den sagsbehandler som afhørte ham, fik Jens lov til at tage hjem. Få timer efter mødets afslutning, modtog Jens i sin e-boks en afgørelse, som klassificerede ham som aktivitetsparat, men med lav sandsynlighed for at komme i beskæftigelse inden for 3 måneder, på grund af hans PTSD. Sagsbehandleren vendte aldrig tilbage til Jens om samtykkeproblematikken. Og efter 14 dage havde Jens glemt hele den del af mødet. NY SAGSBEHANDLER NYT MØDE 14 dage gik, men pludselig landede der en ny mødeindkaldelse i Jens e-boks. Denne gang fra en ny sagsbehandler, som indkaldte ham til møde samme dag som Jens skulle med sin kæreste på hospitalet, hvor hun skulle igennem en akut kræftoperation. Jens ringede til den nye sagsbehandler, fortalte om datosammenfaldet, og bad om et andet mødetidspunkt. Sagsbehandleren var tydeligvis ikke tilfreds med at skulle flytte mødet, og begyndte at spørge ind til Jens kærestes diagnose, hvilket hospital hun skulle opereres på, og hvilken afdeling som skulle foretage operationen. Jens havde svært ved at se hvad disse oplysninger havde med hans sag at gøre, men sagsbehandleren var meget vedholdende, og krævede at få disse oplysninger, for at kunne flytte mødet. Jens gik i panik, og afbrød telefonsamtalen. Han følte sig mistænkeliggjort, truet, og afhørt om helt irrelevante forhold. Sagsbehandleren ringede straks tilbage, og fortsatte sin afhøring af Jens, som til sidst følte sig trængt op i et hjørne, og tvunget til at svare. Da kræftdiagnosen nævnes, indvilligede sagsbehandleren i at flytte mødet. Jens ville modtage en ny mødeindkaldelse, hvilket skete samme dag.

3 Sagsbehandleren havde flyttet mødet én dag frem. Fra tirsdag til onsdag, hvor Jens hver uge går i behandling for sin PTSD. Stadig chokeret over telefonsamtalen med sagsbehandleren, skrev Jens en kortfattet besked via e-boks, og forklarede at den nye mødedato karambolerede med hans behandlingsforløb på PTSDafdelingen, hvorfor han igen var nødsaget til at bede om et nyt mødetidspunkt. Dagen efter ringede den nye sagsbehandler til Jens, men han ønskede ikke at udsætte sig selv for endnu et forhør fra hendes side. Så han lod telefonsvareren tage mod en besked, hvor sagsbehandleren bad ham ringe tilbage. Det gjorde Jens ikke. Så få dage efter landede den tredje mødeindkaldelse i hans e-boks. Nu indeholdt mødeindkaldelsen et krav om, at Jens medbragte dokumentation for hans tilstedeværelse på hospitalet ved hans kærestes operation, samt dokumentation for hans deltagelse i eget behandlingsforløb dagen efter kærestens operation. Jens havde nu mindre end en uge til at fremskaffe denne dokumentation, hvis den skulle medbringes på mødet med den nye sagsbehandler. Jens følte sig mistroet, hvilket ikke gjorde underværker for hans stresstilstand. Han kæmpede i forvejen med kronisk PTSD, og prøvede efter bedste evne at være støttende for sin kæreste, som pludselig havde fået en livstruende kræftdiagnose. Heldigvis lykkedes det Jens at fremskaffe dokumentationen, hvilket krævede involvering af en uforstående overlæge på kræftafdelingen, hans lægesekretær, Jens egen psykolog, og psykologens sekretær. Jens havde dårlig samvittighed da han bad om dokumentationen. For han vidste jo, at både overlægen på kræftafdelingen, og hans egen psykolog er travle mennesker. Og de kunne jo ikke behandle patienter i den tid de skulle bruge på at høre om jobcentrets dokumentationskrav, eller den tid de efterfølgende skulle bruge på at udfærdige dokumentationen i samarbejde med deres sekretærer. AFVIST AF VETERANCENTRET Tre dage før mødet med den nye sagsbehandler var Jens så stresset over telefonsamtalen med den nysgerrige sagsbehandler, og det forestående møde med hende, at han hverken kunne sove eller spise. Han ringede til Forsvarets Veterancenter, for at høre om der var noget han kan gøre, for at fjerne sin stress, og få en mere optimistisk tilgang til samarbejdet med den nye sagsbehandler. Socialrådgiveren hos Veterancentret vurderer ikke at hans problem var akut, og da Jens har ringet til døgntelefonen uden for normal åbningstid (!), blev han henvist til at ringe tilbage den efterfølgende dag, inden for normal åbningstid. Forsvarets Veterancenter er ellers krumtappen i den danske veteranpolitik, og skulle kunne hjælpe veteraner med både fysiske og psykiske skader, psykologisk behandling, socialrådgivning, jobsøgning, økonomisk rådgivning m.m. Veterancentrets døgntelefon er bemandet af socialrådgivere, som netop burde kunne hjælpe med at rådgive veteraner som Jens, omkring samarbejdet med kommuner, og andre offentlige instanser. FRA PROBLEMATISK TIL KATASTROFALT Mødetidspunktet oprandt, og Jens blev afhentet i jobcentrets reception, af sin nye sagsbehandler. Hun førte ham hen til sit kontor, som til Jens store glæde ikke er et åbent kontormiljø, men et isoleret kontor.

4 Til gengæld blev han præsenteret han for en studerende, som læste til socialrådgiver, og som sagsbehandleren orienterede Jens om, ville overvære mødet. Jens blev ikke spurgt om han var ok med dette, og da han i forvejen var stresset, og følte sig udsat med ryggen til døren, og med udsigt til at skulle fremlægge dokumentation for sin deltagelse i både egen og sin kærestes behandling på hospitalet, valgte Jens at fokusere på sin sagsbehandler, og få mødet overstået så hurtigt og smertefrit som muligt. Jens skulle naturligvis have være præsenteret for den studerendes deltagelse som en valgmulighed. Den studerende har ikke tavshedspligt, og vil under møder som disse blive præsenteret for dybt personlige oplysninger om borgernes private forhold. Som det første afkrævede sagsbehandleren Jens den dokumentation han havde medbragt, for at kunne få mødet udsat to gange. Sagsbehandleren studerede dokumentationen nøje, og så umiddelbart tilfreds ud. Dernæst begyndte sagsbehandleren at udspørge Jens om hans sygdomsforløb, det afbrudte studie, og hvad hans planer for fremtiden var. Jens svarede så godt som muligt, men måtte konstatere at hans aktuelle fremtidsplaner ikke omfattede meget mere end at følge sit behandlingsforløb på PTSD-afdelingen, og få lidt ro og stabilitet ind i sit liv igen. Sagsbehandleren stillede det samme spørgsmål på forskellige måder, og Jens kom med samme svar hver gang. KAMPEN OM SAMTYKKEERKLÆRINGEN Herefter fandt sagsbehandleren den famøse samtykkeerklæring frem fra sine papirer, lagde den foran Jens, og bad ham underskrive den. Jens studerede samtykkeerklæringen, og kunne konstatere at jobcentret ønskede samtykke til at kunne både indhente og videresende oplysninger uden nogen begrænsninger, og uden at det fremgår med hvilke myndigheder og virksomheder udvekslingen skal ske. Jens fortalte sin nye sagsbehandler at han ikke havde nogle betænkeligheder ved at lade jobcentret indhente hans sundhedsoplysninger, både fra egen læge og fra PTSD-afdelingen, men at han havde nogle forbehold i forhold til at jobcentret kunne videregive disse oplysninger. Især når det ikke fremgik til hvem, og i hvilken forbindelse. Jens spurgte om ikke han kunne nøjes med at give samtykke til indhentning af oplysninger i første omgang, og så efterfølgende give samtykke til videregivelse, hvis det blev relevant og nødvendigt. Sagsbehandleren indvilligede, og printede en ny samtykkeerklæring ud, som den studerende hentede i printeren, og lagde foran Jens. Til hans store overraskelse var kun nogle af de problematiske flueben fjernet, og det var åbenbart stadig jobcentrets ønske at kunne videregive Jens personfølsomme oplysninger til andre myndigheder og virksomheder. Jens påpegede fejlen i den nye samtykkeerklæring, men nu insisterede sagsbehandleren på at han underskrev den som den forelå. Jens spurgte sagsbehandleren, om hun kunne give ham en eller anden fornemmelse af, til hvem og hvilke oplysninger om hans personlige forhold hun ønsker at udveksle, men det ville sagsbehandleren ikke svare på. Jens gentog spørgsmålet, men fik at vide at han bare skulle underskrive samtykkeerklæringen.

5 Det ville Jens ikke, men han gentog at han ingen problemer havde med, at jobcentret indhentede hans sundhedsoplysninger, som naturligvis skulle bruges til at belyse hans sag hos kommunen. FILMEN KNÆKKER Sagsbehandleren var nu tydeligt ophidset, og svarede at hvis Jens ikke underskrev samtykkeerklæringen nu, så ville hun lukke hans sag, og han kunne gå hjem. Jens følte sig nu truet på sit eksistensgrundlag, og følte sig magtesløs i situationen. Han gentog, at han ikke havde problemer med at jobcentret indhenter hans oplysninger fra sundhedsmyndighederne, men at han gerne ville orienteres om et eventuelt fremtidigt behov for at videresende disse og andre personfølsomme oplysninger til mennesker han ikke kender, og have lov til at tage stilling til relevansen i de konkrete sager. Sagsbehandleren forklarede Jens, at hun ikke gad udfærdige flere samtykkeerklæringer, og gentog truslen om, at hun ville lukke hans sag, og sende ham hjem, hvis han ikke underskrev samtykkeerklæringen omgående. Jens blev ramt af en meget ubehagelig følelse af afmagt, ydmygelse og truslen mod hans eksistensgrundlag. Et ellers sjældent behov for at reagere offensivt og med vold voksede inde i ham, og han måtte tvinge sig selv til at underskrive samtykkeerklæringen, for at deeskalere situationen på stedet. I hans hjerne lå der allerede en plan for hvordan han kunne springe hen over skrivebordet, og hamre sin knytnæve mod sagsbehandlerens næse, mens den studerende blev holdt på afstand, hvis hun skulle finde på at blande sig i kampen. Andre krigsveteraner, som følte sig trængt op i en krog på denne måde, kunne have reageret meget voldsomt i denne situation. Hvor mødet startede med, at én af de tre deltagere havde PTSD, kunne udfaldet nemt blive, at alle tre deltagere skulle leve med PTSD resten af deres liv, hvis veteranen havde mistet selvkontrollen, da han blev præsenteret for det sicilianske tilbud fra sagsbehandleren. Men Jens resignerede altså. Asymmetrien i magtforholdet mellem sagsbehandleren og krigsveteranen var tydeligt, og selv om Jens følte sig truet, ydmyget og tvunget til underkastelse, så underskrev han samtykkeerklæringen under protest. Sagsbehandleren smilede triumferende da hun greb den underskrevne erklæring, og lagde den hen til den måbende studerende, som havde overværet hele den skandaløse behandling af Jens. Jens spurgte om han ikke kunne få en anden sagsbehandler, og til dette svarede sagsbehandleren, at det var hendes chef som skulle beslutte den slags. Chefen var efter sigende på ferie, og skulle efterfølgende på et seminar. Så der ville gå mindst 14 dage før chefen kunne tage stilling til Jens anmodning, kunne sagsbehandlere oplyse. Jens spurgte så, om ikke sagsbehandleren ville nævne hans ønske for sin chef, når ferien og seminaret var overstået. Det mente sagsbehandleren dog godt at Jens selv kunne klare, og hun skrev kontaktoplysningerne på chefen på en papirlap, og gav den til Jens. Sagsbehandleren konstaterede nu, at Jens bare kunne tage hjem. Han skulle nok høre nærmere, når der skete noget i hans sag. Jens var rasende, frustreret og følte sig ydmyget af sagsbehandleren. For at få hele hændelsesforløbet til at give en form for mening, konstaterede han at sagsbehandleren nok var nyuddannet, og ikke vidste noget om krigsveteraner med PTSD.

6 VETERAN ALLIANCENS HOLDNING Hele historien om Jens viser, at der stadig er lang vej for kommunerne, hvis de skal kunne håndtere traumatiserede krigsveteraner ordentligt. Sagsbehandlere, borgerservicemedarbejdere, og andre kommunalt ansatte har krav på uddannelse, som giver dem en basal forståelse for krigsveteraners ofte komplekse problemstillinger, og hvordan man som myndighedsperson undgår at udfordre traumatiserede krigsveteraner unødigt. Det er heldigvis ikke alle krigsveteraner som rammes af psykiske lidelser efter hjemkomsten fra internationale missioner. Men % gør, i forskelligt omfang. Hvis politikerne mener hvad de siger, om anerkendelse og støtte til krigsveteranerne, og hvis sikkerheden for de kommunale myndighedspersoner skal tages alvorligt, så må der enten allokeres de nødvendige midler til uddannelse og oplysning, eller udpeges særlige kommunale veterankoordinatorer, sådan som man har gjort det i Slagelse, Frederiksberg, København og enkelte andre kommuner. Forsvarets Veterancenter har et helt videncenter, som forsker i veteranforhold. Vi vurderer at tiden er moden til, at den akkumulerede viden distribueres til andre dele af samfundet, så den kan nyttiggøres i mødet mellem krigsveteraner og offentlige myndigheder, inden for alle områder med borgerkontakt. Endelig bør kommunale sagsbehandlere oplyses bedre om PTSD, end tilfældet er i dag. Både for borgernes skyld, og for sagsbehandlernes egen skyd. Ankestyrelsen har dokumenteret, at 10% af alle danskere som førtidspensioneres, bliver det på grund af PTSD. Til sammenligning fører skizofreni kun til halvt så mange førtidspensioner som PTSD. VETERAN ALLIANCENS HANDLING I Jens sag lagde Veteran Alliancen pres på den lokale chef og borgmester, så Jens fik en anden sagsbehandler. Desuden assisterede vi Jens i udfærdigelsen af en skriftlig klage over den pågældende sagsbehandler. Der blev ikke kun klaget over hendes dybt uprofessionelle og uetiske behandling af Jens, men også over en række tilsidesættelser af bestemmelser i retsplejeloven, forvaltningsloven og socialloven, som hun gjorde sig skyldig i, under mødet med Jens. Jobcentret indledte en personalesag mod sagsbehandleren, som vi i sagens natur ikke kender udfaldet af. Forsvarets Veterancenter blev også inddraget i sagen, og de har både stillet sig til rådighed som bisiddere ved fremtidige møder mellem Jens og hans kommune, og skærpet opmærksomheden på netop Jens kommune. Imidlertid kan Veterancentret hverken pålægge kommunerne at deltage i uddannelse om veteranforhold, eller allokere de nødvendige ressourcer som skal til, for at højne opmærksomheden på, og støtten til krigsveteraner. Derfor appellerer vi til Regeringen og Folketinget, som må sikre at samarbejdet og vidensdelingen på tværs af ressortområder og myndigheder optimeres. PTSD er ved at være en folkesygdom, og eksisterer ikke kun blandt et mindretal af krigsveteraner.

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 2/16/2016 3:08:56 PM INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER

Læs mere

Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran. Introduktion til arbejdet med veteraner

Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran. Introduktion til arbejdet med veteraner Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran Introduktion til arbejdet med veteraner Introduktion til arbejdet med veteraner Danmark har de sidste 20 år haft mere en 31.000 soldater udsendt

Læs mere

Veteranpolitik September 2016

Veteranpolitik September 2016 Veteranpolitik September 2016 Forord og formål Nyborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik, som et udtryk for kommunens ønske om og vilje til at støtte Danmarks veteraner. Nyborg

Læs mere

Forord og formål. Nyborg Kommune. Efteråret 2016.

Forord og formål. Nyborg Kommune. Efteråret 2016. Veteranpolitik November 2016 Forord og formål Nyborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik, som et udtryk for kommunens ønske om og vilje til at støtte Danmarks veteraner og deres

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen afviser veteraner

Arbejdsskadestyrelsen afviser veteraner Arbejdsskadestyrelsen afviser veteraner På trods af, at speciallæger giver diagnosen posttraumatisk stress til krigsveteraner, oplever flere, at Arbejdsskadestyrelsen afviser deres sager. Af Sisse Nedergaard

Læs mere

DSM - IV 1. KRITERIER FOR DIAGNOSTICERING AF VOKSNE MED ADHD

DSM - IV 1. KRITERIER FOR DIAGNOSTICERING AF VOKSNE MED ADHD DSM - IV 1. KRITERIER FOR DIAGNOSTICERING AF VOKSNE MED ADHD Vejledning, bearbejdelse og oversættelse ved Mogens Brødsgaard, speciallæge i psykiatri, Århus. Det er kriterier, som bliver anvendt internationalt

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran Psykisk sårbare/syge veteraner kan have meget svært ved at deltage i møder med offentlige myndigheder. Det asymmetriske magtforhold, og de mange mennesker, regler

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 Vold og trusler om vold Hjælp til medarbejdere Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 12 VIGTIGE TELEFONNUMRE. Leder af hjemmeplejen Charlotte Grønning Jørgensen

Læs mere

Veteranpolitik for X Kommune

Veteranpolitik for X Kommune Veteranpolitik for X Kommune Baggrund I runde tal har 60.000 danskere været udsendt i international tjeneste siden 1948, hvilket gør dem til veteraner. De fleste har været udsendt i regi af Forsvaret,

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Lovgivning: KEN nr 9369 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer:

Lovgivning: KEN nr 9369 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: KEN nr 9369 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5012-04402 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning Registerundersøgelse N= 25.645 (1990 2009) Interviewundersøgelse (N=30) Uddybende interviewundersøgelse

Læs mere

Psykiske ulykker tillægsnotat til ulykkesvejledningen

Psykiske ulykker tillægsnotat til ulykkesvejledningen Psykiske ulykker tillægsnotat til ulykkesvejledningen Dette notat har til formål at uddybe ulykkesvejledningens punkt 4.7 om psykiske skader. Notatet skal ses som et tillæg til ulykkesvejledningen, som

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

HVERDAGENS KAMPE. Amalie spørger: Kan du gœtte. hvad jeg. er?

HVERDAGENS KAMPE. Amalie spørger: Kan du gœtte. hvad jeg. er? 44 Amalie spørger: Kan du gœtte hvad jeg er? 45 Personlig beretning af Amalie Edholm om, hvad det har betydet for hende og for hendes selvforståelse at få en psykisk diagnose. Af Amalie Edholm Jeg ser

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

En god handicapmor er jeg vist ikke

En god handicapmor er jeg vist ikke Artikel fra Muskelkraft nr. 4, 1992 En god handicapmor er jeg vist ikke Den traditionelle handicaprolle skal have et spark. Man skal tænke l muligheder frem for begrænsninger. Og gøre de ting sammen med

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Nanna Elisa Wermuth jensen E-mail: wermuth1@hotmai.dk Tlf. nr. 2258 0003 Hjem-institution: VIA University College, Århus Sygeplejeskole Holdnummer:

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

Stadig krig indeni? SUF SYD

Stadig krig indeni? SUF SYD Stadig krig indeni? tilbyder PTSD-ramte veteraner vejledning og hjælp til at håndtere de problemstillinger, hverdagen kan give som tidligere udsendt 2 - SUF-modellen Er du ramt af PTSD? De fleste veteraner

Læs mere

Borgernes sundhedsvæsen fra programerklæring til virkelighed -

Borgernes sundhedsvæsen fra programerklæring til virkelighed - Borgernes sundhedsvæsen fra programerklæring til virkelighed - Forbedringsforslag fra kernekunder gennem 15 år. Ellen og Jens Jørgen Madsen Hovedfokus på rollen som pårørende. Den. 6. Oktober 2016 Rigshospitalet

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende VETERAN STRATEGI For tidligere udsendte og deres pårørende VETERANSTRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE Med veteranstrategien vil Randers Kommune anerkende veteraner for den indsats, de har ydet for det danske

Læs mere

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 NOTAT FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 Resume Dette notat beskriver den aktuelle status for de udviklede støtteforanstaltninger, der er rettet mod medarbejdere og pårørende

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Interview med Gunnar Eide

Interview med Gunnar Eide Interview med Gunnar Eide Gunnar Eide er Familieterapeut fra Kristianssand i Norge. Han har i mange år beskæftiget sig med børn som pårørende og gennemført gruppeforløb for børn. Hvordan taler jeg med

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Veteranpolitik i Billund Kommune. - Anerkendelse af de mange og særlig støtte til de få

Veteranpolitik i Billund Kommune. - Anerkendelse af de mange og særlig støtte til de få Veteranpolitik i Billund Kommune - Anerkendelse af de mange og særlig støtte til de få 0 Forord Veteranpolitikken i Billund Kommune er blevet til med inspiration fra veteraners egne beretninger, input

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet

Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet Afrapportering af fokusgruppeinterview med patienter, pårørende og sundhedspersonale Ved Kamille Samson Rapin BAGGRUND UNDERSØGELSENS FORMÅL Hvad

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Tage Søndergård Kristensen og Jan H. Pejtersen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 Forslag til forelæggelse i Magistraten den 2. maj 2011 Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 (ikke endeligt design) Indhold 1. Om veteranpolitikken... 3 2. Baggrund... 3 3. Formål... 4 4. Målgruppe...

Læs mere

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune Jobcentrets guide i brug af lægeattester 1 KOLOFON Fotos: Colourbox Tekst: Jobcenter

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2016.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2016. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2016. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 3 Hvorfor en omsorgsplan? Side 4 Om at miste Side 4 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Side 4 Forholdsregler

Læs mere

UDE. Lukket stillet frit. Fritstillet Af Anonym

UDE. Lukket stillet frit. Fritstillet Af Anonym Fritstillet Af Anonym UDE Lukket stillet frit En psykolog løber på sin arbejdsplads ind i en mur af modstand, men kan ikke få at vide, hvad der er galt. Langsomt dukker tvivlen på eget værd op, siden også

Læs mere

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel...

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel... Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 28-11-2013 02-12-2013 125-13 2013-2911-18125 Status: Gældende Principafgørelse om: børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks -

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

PTSD. Psykiatrifonden 2013 Mar7n Hir7us og Anders Christensen

PTSD. Psykiatrifonden 2013 Mar7n Hir7us og Anders Christensen PTSD Psykiatrifonden 2013 Mar7n Hir7us og Anders Christensen TRAUMA PTSD x y z å ø p Hvor ofe mm 1-9 % prævalens i befolkningen meget svingende forekomster Højere i bysamfund end på landet Børn under 10

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Bilag 3. Tematisering af høringssvar

Bilag 3. Tematisering af høringssvar Økonomi Administration Sagsbehandler: Rikke Østergaard Pedersen Sagsnr. 15.00.00-P05-4-15 Dato:08.01.2016 Bilag 3. Tematisering af høringssvar Forslaget til veteranstrategi for Horsens Kommune har været

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Familieplejernes samarbejde med kommunerne

Familieplejernes samarbejde med kommunerne Familieplejernes samarbejde med kommunerne Undersøgelse af Familieplejeområdet Spørgeskemaundersøgelse Juni 2013 1 Undersøgelsen er udarbejdet af SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, Fag & socialpolitik ved

Læs mere

Sorg er ikke hvad sorg har været

Sorg er ikke hvad sorg har været Sorg er ikke hvad sorg har været Jorit Tellervo, projektleder - Videncenter for Rehabilitering og Palliation Nyborg Strand, september 2015 Videncenter for Rehabilitering og Palliation - et nationalt center

Læs mere

Danmark behandler børneastma ineffektivt

Danmark behandler børneastma ineffektivt Danmark behandler børneastma ineffektivt Behandlingen af børneastma sker på vidt forskellige måder i de danske regioner. Det gør, at Danmark er det land i Skandinavien, som bruger flest penge på sygdommen,

Læs mere

Vaniljegud af Nikolaj Højberg

Vaniljegud af Nikolaj Højberg Vaniljegud af Nikolaj Højberg Morten fik sin diagnose på en mandag. Ikke, at der var noget i vejen med det, det var faktisk mere end rart, for sammen med diagnosen fulgte et arsenal piller, som fik stemmerne

Læs mere

Har du ondt i hovedet

Har du ondt i hovedet Har du ondt i hovedet -og brug for en at tale med? Jan. 2013 Gratis og anonym hjælp til alle, der er eller har været udsendt af den danske stat i fredsbevarende eller fredsskabende missioner. - Og til

Læs mere

Kendelse. Klager skulle sælge sit sommerhus beliggende [adresse] i [by], og i den forbindelse kontaktede de indklagede og indgik en formidlingsaftale.

Kendelse. Klager skulle sælge sit sommerhus beliggende [adresse] i [by], og i den forbindelse kontaktede de indklagede og indgik en formidlingsaftale. Den 7. september 2015 blev der i sag 277 2014-5614 AA mod Ejendomsmægler BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 4. juli 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet for

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Sårbarhedsundersøgelse 2017

Sårbarhedsundersøgelse 2017 Sårbarhedsundersøgelse 2017 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.030 forældre til børn med autisme Maj 2017 Indledning: Når børn får diagnosen autisme, så kommer forældrene ind i det offentlige system og

Læs mere

Balletastronauten og huskelisten

Balletastronauten og huskelisten Af Gracie Beaver Oversat til dansk af Susan Søgaard Balletastronauten og huskelisten - En fortælling for børn om hjerneskade Killingen Keiko vidste allerede som 6-årig hvad hun skulle være når hun blev

Læs mere

Christian får selvtillid af at træne med andre unge kræftoverlevere

Christian får selvtillid af at træne med andre unge kræftoverlevere Christian får selvtillid af at træne med andre unge kræftoverlevere AF JULIE GREVE BENTSEN 30. januar 2016 00:00 Christian Birk, der ses midt i billedet, blev som 28-årig ramt af testikelkræft. Han er

Læs mere

11 AUB. 2014. RETSLÆGERÅDET J.nr. 50FJE2-00230-2013 /ssptalp. Adelgade 13. 1304 København K

11 AUB. 2014. RETSLÆGERÅDET J.nr. 50FJE2-00230-2013 /ssptalp. Adelgade 13. 1304 København K Retten i Roskilde 11 AUB. 2014 Retten i Roskilde 4000 Roskilde MODTAGET Ved Ringen I Telefon: 33 92 33 34 Telefax: 39204505 Dato: 8. august 2014 Cvr. nr. 11570119 retslaegeraadet@retslaegeraadet.dk han

Læs mere

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Information og inspiration til dig, der er tæt på psykisk sygdom Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SIND Landsforeningen

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

En dag er der ingenting tilbage

En dag er der ingenting tilbage For et halvt år siden fik Helle Johansen at vide, at hun lider af demenssygdommen Alzheimers. Den har ændret hende for altid, og hun kæmper stadig med at forene sig med tanken om, at sygdommen er uhelbredelig.

Læs mere