Jens møder sit jobcenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jens møder sit jobcenter"

Transkript

1 BAGGRUND Jens er i midten af 40 erne, fraskilt, far til tre børn, og bosiddende i et lejet hus langt ude på landet. Han er krigsveteran fra Balkankonflikten, og var udsendt i midten af 1990 erne. Under sin udsendelse til Balkan oplevede Jens en masse ubehagelige situationer, hvor lokalbefolkningen blev fordrevet, terroriseret, mishandlet og dræbt. På grund af det svage politiske mandat som FNstyrkerne opererede under, var det meget begrænset hvad de danske soldater måtte gøre, og ofte følte de sig magtesløse og ydmygede, når de stridende parter udførte de umenneskelige overgreb, lige ude foran danskernes lejre og observationsposter. Denne frustration og magtesløshed har traumatiseret mange af datidens danske FN-soldater. Jens og hans gruppe var også selv i livsfare ved flere lejligheder, men det er ikke primært hans egne nærdødsoplevelser som har traumatiseret ham. Jens er nu diagnosticeret med kronisk og kompleks Post Traumatisk Stresslidelse (PTSD). De mest udbredte symptomer Jens oplever er søvnproblemer, mareridt, hukommelsesbesvær, angst, koncentrationsbesvær og problemer med at være sammen med fremmede mennesker. Hans PTSD gør, at han både i krop og hjerne oplever et stærkt forøget stressniveau, når han befinder sig i uvante og opmærksomhedskrævende omgivelser. Idet Jens tilhører generationen af Balkanveteraner, som stort set ikke fik nogen hjælp og støtte efter hjemkomsten, har han ikke modtaget rettidig behandling for sin psykiske lidelse. Det har resulteret i at den blev kronisk. Jens kan altså aldrig blive rask igen, men med den rette behandling og støtte, kan han gøre sig håb om at få sin hverdag til at fungere igen, med de begrænsninger hans lidelse medfører. Jens er afgået fra en uddannelse, fordi SU-styrelsen ikke ville anerkende hans PTSD som et handicap, og han derfor ikke kunne få et handicaptillæg til sin SU. Handicaptillægget er ellers ment som en kompensation for manglende evne til at have et studiejob, hvilket Jens absolut ikke magtede. Studiet, og hans almindelige livsførelse som far til tre børn efterlod ikke ressourcer til også at arbejde. Selv ikke 6 8 timer pr. uge, sådan som SU-styrelsen mente Jens kunne, uden nogen sinde at have mødt ham. Dette frustrerede Jens meget, idet han endelig havde fundet ro på studiet, og klarede sig godt rent fagligt. Efter afgangen fra uddannelsen meldte Jens sig på sit lokale, i håbet om at få kontanthjælp, så han ikke skulle være hjemløs igen. Det skete et par år tilbage, og alene tanken om at blive hjemløs igen, kan give Jens søvnløse nætter og rastløse dage. FØRSTE MØDE PÅ JOBCENTRET Ved tilmeldingen på sit lokale, fik Jens et tidspunkt hans skulle møde op igen, og tale med en sagsbehandler. Mødet blev en kedelig oplevelse for Jens, da det blev afholdt i et åbent kontormiljø, med skillevægge mellem skrivebordene. Jens blev henvist til en stol, hvor han sad med ryggen til det øvrige kontorlandskab, og hvor han knapt kunne se sagsbehandleren bag den store computerskærm. Han følte sig udsat, og stresset over trafikken og larmen i det øvrige kontormiljø. Sagsbehandleren spurgte interesseret ind til Jens baggrund, og da han fortalte at han går i behandling

2 for sin PTSD hver uge, og ikke umiddelbart betragtede sig selv som jobsøgende, ville sagsbehandleren også gerne vide om Jens havde misbrugsproblemer af nogen art, hvilket ikke var tilfældet. Men spørgsmålet undrede alligevel Jens. Sagsbehandleren præsenterede Jens for en samtykkeerklæring, som skulle give jobcentret mulighed for at indhente og videregive alverdens oplysninger om Jens, både fra og til andre offentlige myndigheder. Jens havde ikke betænkeligheder ved at lade jobcentret indhente hans sundhedsoplysninger fra egen læge, og fra PTSD-afdelingen hvor han går i behandling. Men han brød sig ikke om tanken om, at jobcentret frit kunne dele disse, og andre personlige oplysninger med resten af verden. Han spurgte derfor hvilke andre myndigheder sagsbehandleren forestillede sig at hun ville dele hans oplysninger med, og det kunne hun ikke umiddelbart besvare. Derfor besluttede Jens, at han i første omgang kun ville give samtykke til, at jobcentret kunne indhente de relevante oplysninger om hans diagnose, behandlingsforløb og prognose. Han håbede at disse oplysninger ville være rigeligt til, at kommunen ikke ville sende ham ud i aktivering, eller de såkaldte nyttejobs. Denne holdning huede tydeligvis ikke sagsbehandleren, og hun påstod at hans holdning til samtykkeerklæringen var så speciel, at hun var nødt til at tale med sin chef om det. Chefen var ikke på arbejde den pågældende dag, men sagsbehandleren lovede at vende tilbage til Jens, og fortælle ham om hans holdning til samtykkeerklæringen kunne imødekommes. Efter en halv time i det stressende kontormiljø, og stort set uden øjenkontakt med den sagsbehandler som afhørte ham, fik Jens lov til at tage hjem. Få timer efter mødets afslutning, modtog Jens i sin e-boks en afgørelse, som klassificerede ham som aktivitetsparat, men med lav sandsynlighed for at komme i beskæftigelse inden for 3 måneder, på grund af hans PTSD. Sagsbehandleren vendte aldrig tilbage til Jens om samtykkeproblematikken. Og efter 14 dage havde Jens glemt hele den del af mødet. NY SAGSBEHANDLER NYT MØDE 14 dage gik, men pludselig landede der en ny mødeindkaldelse i Jens e-boks. Denne gang fra en ny sagsbehandler, som indkaldte ham til møde samme dag som Jens skulle med sin kæreste på hospitalet, hvor hun skulle igennem en akut kræftoperation. Jens ringede til den nye sagsbehandler, fortalte om datosammenfaldet, og bad om et andet mødetidspunkt. Sagsbehandleren var tydeligvis ikke tilfreds med at skulle flytte mødet, og begyndte at spørge ind til Jens kærestes diagnose, hvilket hospital hun skulle opereres på, og hvilken afdeling som skulle foretage operationen. Jens havde svært ved at se hvad disse oplysninger havde med hans sag at gøre, men sagsbehandleren var meget vedholdende, og krævede at få disse oplysninger, for at kunne flytte mødet. Jens gik i panik, og afbrød telefonsamtalen. Han følte sig mistænkeliggjort, truet, og afhørt om helt irrelevante forhold. Sagsbehandleren ringede straks tilbage, og fortsatte sin afhøring af Jens, som til sidst følte sig trængt op i et hjørne, og tvunget til at svare. Da kræftdiagnosen nævnes, indvilligede sagsbehandleren i at flytte mødet. Jens ville modtage en ny mødeindkaldelse, hvilket skete samme dag.

3 Sagsbehandleren havde flyttet mødet én dag frem. Fra tirsdag til onsdag, hvor Jens hver uge går i behandling for sin PTSD. Stadig chokeret over telefonsamtalen med sagsbehandleren, skrev Jens en kortfattet besked via e-boks, og forklarede at den nye mødedato karambolerede med hans behandlingsforløb på PTSDafdelingen, hvorfor han igen var nødsaget til at bede om et nyt mødetidspunkt. Dagen efter ringede den nye sagsbehandler til Jens, men han ønskede ikke at udsætte sig selv for endnu et forhør fra hendes side. Så han lod telefonsvareren tage mod en besked, hvor sagsbehandleren bad ham ringe tilbage. Det gjorde Jens ikke. Så få dage efter landede den tredje mødeindkaldelse i hans e-boks. Nu indeholdt mødeindkaldelsen et krav om, at Jens medbragte dokumentation for hans tilstedeværelse på hospitalet ved hans kærestes operation, samt dokumentation for hans deltagelse i eget behandlingsforløb dagen efter kærestens operation. Jens havde nu mindre end en uge til at fremskaffe denne dokumentation, hvis den skulle medbringes på mødet med den nye sagsbehandler. Jens følte sig mistroet, hvilket ikke gjorde underværker for hans stresstilstand. Han kæmpede i forvejen med kronisk PTSD, og prøvede efter bedste evne at være støttende for sin kæreste, som pludselig havde fået en livstruende kræftdiagnose. Heldigvis lykkedes det Jens at fremskaffe dokumentationen, hvilket krævede involvering af en uforstående overlæge på kræftafdelingen, hans lægesekretær, Jens egen psykolog, og psykologens sekretær. Jens havde dårlig samvittighed da han bad om dokumentationen. For han vidste jo, at både overlægen på kræftafdelingen, og hans egen psykolog er travle mennesker. Og de kunne jo ikke behandle patienter i den tid de skulle bruge på at høre om jobcentrets dokumentationskrav, eller den tid de efterfølgende skulle bruge på at udfærdige dokumentationen i samarbejde med deres sekretærer. AFVIST AF VETERANCENTRET Tre dage før mødet med den nye sagsbehandler var Jens så stresset over telefonsamtalen med den nysgerrige sagsbehandler, og det forestående møde med hende, at han hverken kunne sove eller spise. Han ringede til Forsvarets Veterancenter, for at høre om der var noget han kan gøre, for at fjerne sin stress, og få en mere optimistisk tilgang til samarbejdet med den nye sagsbehandler. Socialrådgiveren hos Veterancentret vurderer ikke at hans problem var akut, og da Jens har ringet til døgntelefonen uden for normal åbningstid (!), blev han henvist til at ringe tilbage den efterfølgende dag, inden for normal åbningstid. Forsvarets Veterancenter er ellers krumtappen i den danske veteranpolitik, og skulle kunne hjælpe veteraner med både fysiske og psykiske skader, psykologisk behandling, socialrådgivning, jobsøgning, økonomisk rådgivning m.m. Veterancentrets døgntelefon er bemandet af socialrådgivere, som netop burde kunne hjælpe med at rådgive veteraner som Jens, omkring samarbejdet med kommuner, og andre offentlige instanser. FRA PROBLEMATISK TIL KATASTROFALT Mødetidspunktet oprandt, og Jens blev afhentet i jobcentrets reception, af sin nye sagsbehandler. Hun førte ham hen til sit kontor, som til Jens store glæde ikke er et åbent kontormiljø, men et isoleret kontor.

4 Til gengæld blev han præsenteret han for en studerende, som læste til socialrådgiver, og som sagsbehandleren orienterede Jens om, ville overvære mødet. Jens blev ikke spurgt om han var ok med dette, og da han i forvejen var stresset, og følte sig udsat med ryggen til døren, og med udsigt til at skulle fremlægge dokumentation for sin deltagelse i både egen og sin kærestes behandling på hospitalet, valgte Jens at fokusere på sin sagsbehandler, og få mødet overstået så hurtigt og smertefrit som muligt. Jens skulle naturligvis have være præsenteret for den studerendes deltagelse som en valgmulighed. Den studerende har ikke tavshedspligt, og vil under møder som disse blive præsenteret for dybt personlige oplysninger om borgernes private forhold. Som det første afkrævede sagsbehandleren Jens den dokumentation han havde medbragt, for at kunne få mødet udsat to gange. Sagsbehandleren studerede dokumentationen nøje, og så umiddelbart tilfreds ud. Dernæst begyndte sagsbehandleren at udspørge Jens om hans sygdomsforløb, det afbrudte studie, og hvad hans planer for fremtiden var. Jens svarede så godt som muligt, men måtte konstatere at hans aktuelle fremtidsplaner ikke omfattede meget mere end at følge sit behandlingsforløb på PTSD-afdelingen, og få lidt ro og stabilitet ind i sit liv igen. Sagsbehandleren stillede det samme spørgsmål på forskellige måder, og Jens kom med samme svar hver gang. KAMPEN OM SAMTYKKEERKLÆRINGEN Herefter fandt sagsbehandleren den famøse samtykkeerklæring frem fra sine papirer, lagde den foran Jens, og bad ham underskrive den. Jens studerede samtykkeerklæringen, og kunne konstatere at jobcentret ønskede samtykke til at kunne både indhente og videresende oplysninger uden nogen begrænsninger, og uden at det fremgår med hvilke myndigheder og virksomheder udvekslingen skal ske. Jens fortalte sin nye sagsbehandler at han ikke havde nogle betænkeligheder ved at lade jobcentret indhente hans sundhedsoplysninger, både fra egen læge og fra PTSD-afdelingen, men at han havde nogle forbehold i forhold til at jobcentret kunne videregive disse oplysninger. Især når det ikke fremgik til hvem, og i hvilken forbindelse. Jens spurgte om ikke han kunne nøjes med at give samtykke til indhentning af oplysninger i første omgang, og så efterfølgende give samtykke til videregivelse, hvis det blev relevant og nødvendigt. Sagsbehandleren indvilligede, og printede en ny samtykkeerklæring ud, som den studerende hentede i printeren, og lagde foran Jens. Til hans store overraskelse var kun nogle af de problematiske flueben fjernet, og det var åbenbart stadig jobcentrets ønske at kunne videregive Jens personfølsomme oplysninger til andre myndigheder og virksomheder. Jens påpegede fejlen i den nye samtykkeerklæring, men nu insisterede sagsbehandleren på at han underskrev den som den forelå. Jens spurgte sagsbehandleren, om hun kunne give ham en eller anden fornemmelse af, til hvem og hvilke oplysninger om hans personlige forhold hun ønsker at udveksle, men det ville sagsbehandleren ikke svare på. Jens gentog spørgsmålet, men fik at vide at han bare skulle underskrive samtykkeerklæringen.

5 Det ville Jens ikke, men han gentog at han ingen problemer havde med, at jobcentret indhentede hans sundhedsoplysninger, som naturligvis skulle bruges til at belyse hans sag hos kommunen. FILMEN KNÆKKER Sagsbehandleren var nu tydeligt ophidset, og svarede at hvis Jens ikke underskrev samtykkeerklæringen nu, så ville hun lukke hans sag, og han kunne gå hjem. Jens følte sig nu truet på sit eksistensgrundlag, og følte sig magtesløs i situationen. Han gentog, at han ikke havde problemer med at jobcentret indhenter hans oplysninger fra sundhedsmyndighederne, men at han gerne ville orienteres om et eventuelt fremtidigt behov for at videresende disse og andre personfølsomme oplysninger til mennesker han ikke kender, og have lov til at tage stilling til relevansen i de konkrete sager. Sagsbehandleren forklarede Jens, at hun ikke gad udfærdige flere samtykkeerklæringer, og gentog truslen om, at hun ville lukke hans sag, og sende ham hjem, hvis han ikke underskrev samtykkeerklæringen omgående. Jens blev ramt af en meget ubehagelig følelse af afmagt, ydmygelse og truslen mod hans eksistensgrundlag. Et ellers sjældent behov for at reagere offensivt og med vold voksede inde i ham, og han måtte tvinge sig selv til at underskrive samtykkeerklæringen, for at deeskalere situationen på stedet. I hans hjerne lå der allerede en plan for hvordan han kunne springe hen over skrivebordet, og hamre sin knytnæve mod sagsbehandlerens næse, mens den studerende blev holdt på afstand, hvis hun skulle finde på at blande sig i kampen. Andre krigsveteraner, som følte sig trængt op i en krog på denne måde, kunne have reageret meget voldsomt i denne situation. Hvor mødet startede med, at én af de tre deltagere havde PTSD, kunne udfaldet nemt blive, at alle tre deltagere skulle leve med PTSD resten af deres liv, hvis veteranen havde mistet selvkontrollen, da han blev præsenteret for det sicilianske tilbud fra sagsbehandleren. Men Jens resignerede altså. Asymmetrien i magtforholdet mellem sagsbehandleren og krigsveteranen var tydeligt, og selv om Jens følte sig truet, ydmyget og tvunget til underkastelse, så underskrev han samtykkeerklæringen under protest. Sagsbehandleren smilede triumferende da hun greb den underskrevne erklæring, og lagde den hen til den måbende studerende, som havde overværet hele den skandaløse behandling af Jens. Jens spurgte om han ikke kunne få en anden sagsbehandler, og til dette svarede sagsbehandleren, at det var hendes chef som skulle beslutte den slags. Chefen var efter sigende på ferie, og skulle efterfølgende på et seminar. Så der ville gå mindst 14 dage før chefen kunne tage stilling til Jens anmodning, kunne sagsbehandlere oplyse. Jens spurgte så, om ikke sagsbehandleren ville nævne hans ønske for sin chef, når ferien og seminaret var overstået. Det mente sagsbehandleren dog godt at Jens selv kunne klare, og hun skrev kontaktoplysningerne på chefen på en papirlap, og gav den til Jens. Sagsbehandleren konstaterede nu, at Jens bare kunne tage hjem. Han skulle nok høre nærmere, når der skete noget i hans sag. Jens var rasende, frustreret og følte sig ydmyget af sagsbehandleren. For at få hele hændelsesforløbet til at give en form for mening, konstaterede han at sagsbehandleren nok var nyuddannet, og ikke vidste noget om krigsveteraner med PTSD.

6 VETERAN ALLIANCENS HOLDNING Hele historien om Jens viser, at der stadig er lang vej for kommunerne, hvis de skal kunne håndtere traumatiserede krigsveteraner ordentligt. Sagsbehandlere, borgerservicemedarbejdere, og andre kommunalt ansatte har krav på uddannelse, som giver dem en basal forståelse for krigsveteraners ofte komplekse problemstillinger, og hvordan man som myndighedsperson undgår at udfordre traumatiserede krigsveteraner unødigt. Det er heldigvis ikke alle krigsveteraner som rammes af psykiske lidelser efter hjemkomsten fra internationale missioner. Men % gør, i forskelligt omfang. Hvis politikerne mener hvad de siger, om anerkendelse og støtte til krigsveteranerne, og hvis sikkerheden for de kommunale myndighedspersoner skal tages alvorligt, så må der enten allokeres de nødvendige midler til uddannelse og oplysning, eller udpeges særlige kommunale veterankoordinatorer, sådan som man har gjort det i Slagelse, Frederiksberg, København og enkelte andre kommuner. Forsvarets Veterancenter har et helt videncenter, som forsker i veteranforhold. Vi vurderer at tiden er moden til, at den akkumulerede viden distribueres til andre dele af samfundet, så den kan nyttiggøres i mødet mellem krigsveteraner og offentlige myndigheder, inden for alle områder med borgerkontakt. Endelig bør kommunale sagsbehandlere oplyses bedre om PTSD, end tilfældet er i dag. Både for borgernes skyld, og for sagsbehandlernes egen skyd. Ankestyrelsen har dokumenteret, at 10% af alle danskere som førtidspensioneres, bliver det på grund af PTSD. Til sammenligning fører skizofreni kun til halvt så mange førtidspensioner som PTSD. VETERAN ALLIANCENS HANDLING I Jens sag lagde Veteran Alliancen pres på den lokale chef og borgmester, så Jens fik en anden sagsbehandler. Desuden assisterede vi Jens i udfærdigelsen af en skriftlig klage over den pågældende sagsbehandler. Der blev ikke kun klaget over hendes dybt uprofessionelle og uetiske behandling af Jens, men også over en række tilsidesættelser af bestemmelser i retsplejeloven, forvaltningsloven og socialloven, som hun gjorde sig skyldig i, under mødet med Jens. Jobcentret indledte en personalesag mod sagsbehandleren, som vi i sagens natur ikke kender udfaldet af. Forsvarets Veterancenter blev også inddraget i sagen, og de har både stillet sig til rådighed som bisiddere ved fremtidige møder mellem Jens og hans kommune, og skærpet opmærksomheden på netop Jens kommune. Imidlertid kan Veterancentret hverken pålægge kommunerne at deltage i uddannelse om veteranforhold, eller allokere de nødvendige ressourcer som skal til, for at højne opmærksomheden på, og støtten til krigsveteraner. Derfor appellerer vi til Regeringen og Folketinget, som må sikre at samarbejdet og vidensdelingen på tværs af ressortområder og myndigheder optimeres. PTSD er ved at være en folkesygdom, og eksisterer ikke kun blandt et mindretal af krigsveteraner.

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 Forslag til forelæggelse i Magistraten den 2. maj 2011 Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 (ikke endeligt design) Indhold 1. Om veteranpolitikken... 3 2. Baggrund... 3 3. Formål... 4 4. Målgruppe...

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning Registerundersøgelse N= 25.645 (1990 2009) Interviewundersøgelse (N=30) Uddybende interviewundersøgelse

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Kilde nr. 37: Veteranernes vilkår

Kilde nr. 37: Veteranernes vilkår Kilde nr. 37: Veteranernes vilkår Jyllands-Posten, 20.06.2010 Det begyndte for alvor med Balkan-veteranerne. Det er fortsat med de danske soldater fra Irak-krigen. Det fortsætter med de hjemvendte fra

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

Man bliver syg af det!

Man bliver syg af det! Man bliver syg af det! Survey om sårbarhed hos forældre til børn med autisme. Af: Heidi Thamestrup Det er ikke vores børn med autisme, der gør os syge; det er de evindelige kampe med systemet om at få

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Det er op til den enkelte praksis at vælge hvilken procedure for udlevering af patientinformation og spørgeskemaer,

Læs mere

11 AUB. 2014. RETSLÆGERÅDET J.nr. 50FJE2-00230-2013 /ssptalp. Adelgade 13. 1304 København K

11 AUB. 2014. RETSLÆGERÅDET J.nr. 50FJE2-00230-2013 /ssptalp. Adelgade 13. 1304 København K Retten i Roskilde 11 AUB. 2014 Retten i Roskilde 4000 Roskilde MODTAGET Ved Ringen I Telefon: 33 92 33 34 Telefax: 39204505 Dato: 8. august 2014 Cvr. nr. 11570119 retslaegeraadet@retslaegeraadet.dk han

Læs mere

DANISH VETERAN CENTRE. Viden om veteraner

DANISH VETERAN CENTRE. Viden om veteraner DANISH VETERAN CENTRE Viden om veteraner 2 Indholdsfortegnelse Viden om veteraner...5 RESULTATER...6 PTSD-symptomer...6 Positive forandringer - Posttraumatisk vækst...9 Alkohol og hash...10 Indsats nu

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Fokusgruppe om stress

Fokusgruppe om stress "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om stress En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog med kommunens

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Hvad er LMS? Formål: at give støtte, rådgivning og information til personer, der

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Sorg- og kriseplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern December 2012 1 Indhold Sammensætning og opgaver for ressourcegruppe:...

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

Du vil ikke kunne modtage hjælp til forsørgelse, hvis din samlever har formue eller tjener tilstrækkeligt til at kunne forsørge dig.

Du vil ikke kunne modtage hjælp til forsørgelse, hvis din samlever har formue eller tjener tilstrækkeligt til at kunne forsørge dig. YDELSESKONTORET Xxxx xxx Beskæftigelsesafdeling Rådhuset, Torvet Tlf. 9628 2828 Lokal 9628 4155 Sikkermail: kt.soc.sec@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 32.21.12-G01-88-14 Kontaktperson: Ydelseskontoret

Læs mere

Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent

Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent Der kan gøres noget! Af en eller anden grund er det lidt svært for mig at skrive disse linier. Jeg har godt nok taget tilløb nogle gange. Jeg tror, at det skyldes,

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Danske soldater yder en kæmpe indsats ude i verden for at skabe fred, stabilitet og demokrati. Men indsatsen er forbundet med stor risiko

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler.

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler. Tak fordi I har valgt en Børneforsikring/Børneforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med børneforsikringen du har købt hos os. Ved udfyldning

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

LUDOM ANI TAL OM DET

LUDOM ANI TAL OM DET LUDOMANI TAL OM DET DERFOR ER FAGPERSONER SÅ VIGTIGE Ludomani kaldes ofte det skjulte misbrug. Det skyldes, at de fleste tegn på misbruget ikke er lette at se og nemt kan forveksles med andre problemer.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid gældende

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Når De udfylder denne anmeldelse, beder

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere