et mønstereksempel beskæftigelses politik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "et mønstereksempel beskæftigelses politik"

Transkript

1 A Nyhedsavis nr. 10 jun 2013 Carsten Koch (th) og HK/Kommunals næstformand, Mads Samsing, fik mange input fra medarbejderne under deres rundtur på Job- og Vækstcentret i Middelfart. Middelfart jobcenter - et mønstereksempel Der er mange måder at føre på. I Middelfart har de valgt deres egen vej. Og den gjorde indtryk, da byens jobcenter havde besøg af Carsten Koch, formand for regeringens ekspertudvalg, som skal se på, hvordan indsatsen generelt kan forbedres. På Middelfart jobcenter blev de nærmest udnævnt til mønstereksempel, da repræsentanter for regeringens nyeste ekspertudvalg besøgte byen sidst i maj. Ekspertudvalget skal se på, hvordan indsatsen kan forbedres. Og anledningen til besøget var, at HK/Kommunals udvalg havde inviteret til møde om på Kulturøen i Middelfart. Hertil var ekspertudvalgets formand, tidligere skatteminister Carsten Koch, inviteret til at komme med oplæg og ved samme lejlighed lægge vejen forbi jobcentret, så han kunne få et par vise ord med på vejen fra de mennesker, der i det daglige udmønter loven i praksis og oplever dens fordele og ulemper på nærmeste hold, nemlig jobcentermedarbejderne. Stof til eftertanke Med jobcenterchefen i spidsen gik turen rundt i jobcentret, hvor Carsten Koch hilste på de fleste af de 60 medarbejdere. Og det gav tilsyneladende stof til eftertanke: Det ser ud til, at I har tænkt mange af de samme tanker som os i udvalget og endda har gjort det før os. Formentlig har I fat i noget af det rigtige i forhold til jeres indsats for de ledige. Ikke mindst på grund af jeres fokus på et godt samarbejde med virksomhederne. Så jeg er glad for at se, at der er håb forude, sagde Carsten Koch. Hermed hentydede han til Middelfart kommunes stærke satsning på - og vækst og byrådets ønske om, at jobcentret skal være en strategisk samarbejdspartner for erhvervslivet. Det har bl.a. ført til, at jobcentret nu hedder Job- og Vækstcenter, lige som det organisatorisk er rykket op direkte under kommunaldirektøren og der også internt er skabt en helt ny organisering. Læs mere om Middelfart, ekspertudvalg og inde i bladet Efter en reform-tsunami er tiden nu inde til at tænke indsatsen for de ledige forfra, mener næstformand i HK/Kommunal, Mads Samsing side 3. Regeringens ekspertudvalg på området bebuder allerede nu, at der er brug for færre regler og mindre kontrol side 4. I Middelfart går jobcentret nye veje og hyrer sælgere til at sikre en mere effektiv kontakt til virksomhederne. Og det virker side 6. Marie Hansen ser medarbejdernes brede faglige baggrund som en styrke, forudsat at der bygges en fælles forståelse oveni side 7. Jobcentrene skal være mere opsøgende ift. virksomhederne, så de bedre kan hjælpe de ledige med at søge job, mener DA side 7.

2 2 3???????????????? Når forandringens vinde blæser Forandringer er en velkendt størrelse i vores arbejdsliv i jobcentrene. Knap er en ny reform besluttet, før der kommer en ny. Men forandringer er et vilkår. Og ofte kommer de, inden de bliver ordentligt forankret i praksis. Forandringer sker også på baggrund af et offentligt fokus på vores arbejdsfelt. Især i medierne får man ofte et tvivlsomt billede af vores arbejdsindsats. Kritikken kulminerede med ministerens udtalelse om, at jobcentrene spilder de lediges tid. Den nuværende struktur i HK/Kommunal er 17 år gammel og trænger til en opdatering, mener næstformand Mads Samsing. Derfor er det kærkomment, at selvsamme minister har nedsat et ekspertudvalg, der under ledelse af Carsten Koch har til opgave at udrede den aktive indsats. Udvalget skal til efteråret barsle med et udspil omkring indsatsen for de forsikrede ledige og om et år for ikke-forsikrede ledige. HK/Kommunals udvalg har i samarbejde med næstformand Mads Samsing fundet det vigtigt at komme i dialog med ekspertudvalget. Derfor arrangerede vi i maj en vellykket konference med Carsten Koch og tillidsrepræsentanterne på jobcenterområdet. Vi anser det nemlig for en væsentlig opgave at være talerør for de, der sidder ude på jobcentrene HK/Kommunals medlemmer og øve indflydelse på de vilkår og rammebetingelser, der er gældende for jobcentermedarbejderne. Forandringens vinde blæser også i HK/Kommunal! Sektorbestyrelsen har besluttet at reorganisere arbejdet med faget. Det betyder, at de nuværende fagudvalg nedlægges og erstattes med en ny fagstruktur baseret på fagområder og netværk. Det eksisterende udvalg er derfor fortid med udgangen af juni. I stedet vil området fremover være dækket af fagområdet Social og beskæftigelse. Hvert af de to områder får en selvstændig områdeformand, da områderne hver for sig repræsenterer lovtunge fag. Ydermere etableres på området en ny fagpolitisk gruppe, fordi området er underlagt et stort reformpres og kræver et særligt fokus. Den fagpolitiske gruppe får til opgave at tilrettelægge den fagpolitiske indsats på området for at sikre HK/Kommunal størst mulig indflydelse i reformarbejdet. Og gruppen skal også være med til at udvikle HK/Kommunals arbejdsmarkeds- og. Der skal ikke herske tvivl om, at udvalget har været kritisk over for den nye struktur. Til gengæld har vi respekt for, at sektorbestyrelsen har imødekommet udvalgets argumentation ved at sætte et særligt fokus på området og dermed sikre fortsat indflydelse. Det betyder, at udvalgets nuværende medlemmer fortsætter i den fagpolitiske gruppe, og jeg fortsætter som områdeformand. Desværre betyder den nye struktur et farvel til JOBSPOT. Og dette nummer bliver det sidste! Bladet har været udgivet ti gange siden Så her på falderebet skal der lyde en tak til alle bidragsydere gennem tiden. Udgiver: Beskæftigelsesudvalget i HK/Kommunal Weidekampsgade København C Tlf Redaktion og tekst: Berit Andersen Layout: Zoulmade.com Tryk: GreenGraphic Oplag: Et kinesisk ordsprog siger, at når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller. Det er mit håb, at vi fortsat har råmaterialet til at bygge vindmøller. Læhegn er simpelthen for uambitiøse! Ilse Asmussen Vi skal tænke indsatsen forfra Beskæftigelsesken rummer i dag sider lovgivning. HK/Kommunal spiller nu ud med et forslag til en samlet reform af den danske Juni Den nye dagsorden HK/Kommunals nye fagpolitiske gruppe på området skal være med til at sikre forbundet størst mulig indflydelse i arbejdet med en ny i Danmark. Desuden skal gruppen være med til at udvikle HK/Kommunals bud på en effektiv arbejdsmarkeds- og. Som formanden for den nye gruppe, Ilse Asmussen, ser det, er der i indsatsen både meget, der fungerer og meget, der ikke fungerer. Hun bifalder, at området bliver set grundigt efter i sømmene, men håber ikke at hele barnet bliver skyllet ud med badevandet. 4 3 Ilse Asmussen peger på flg. forandringsområder:: At der skabes grundlag for bred enighed mellem ere, arbejdsmarkedets parter og omverdenen om, hvad det er for en opgave jobcentrene skal løse. Området må ikke vedblive at være en ideologisk slagmark. Konsensus kan være med til at sikre, at der ikke fokuseres på uhensigtsmæssige enkeltsager i medierne, men på den indsats, der virker. At der fokuseres på mål og resultater for indsatsen frem for det nuværende systems krav til processer. Den vigtigste opgave er at hjælpe til varig ordinær beskæftigelse. Men indsatsen bør tilrettelægges individuelt, gerne med fokus på en tidlig indsats og mulighed for opkvalificering iht. arbejdsmarkedets behov. At der skabes grundlag for en fælles faglighed for jobcentermedarbejderne. Den kan fx udvikles via et obligatorisk uddannelsesforløb for alle ansatte. At der udvikles velfungerende og brugervenlige it-systemer, der magter kompleksiteten i modsætning til de nuværende. Der mangler især it-redskaber til formidling af arbejdskraft til ordinære stillinger. At der skabes grundlag for en styrkelse af tværgående samarbejder, fx tværkommunale, med a-kasser, virksomheder, vejledningscentre og uddannelsesinstitutioner. Det er især af betydning ift. indsatsen for unge under 30, der ikke har gennemført en uddannelse, og som har fået et uddannelsespålæg. At der sker en omlægning af refusionssystemet, som sikrer den bedst mulige indsats ift. den enkeltes behov. Indsatsen skal ikke være styret af, hvad der bedst kan betale sig. 1. Ilse Asmussen, Lejre Kommune, formand 2. Jan Bolvig Mortensen, Københavns Kommune, næstformand 3. Anni Lai Arve, Aarhus Kommune 4. Sven Andersen, Aarhus Kommune Go dag til ny struktur Alle medlemmer af HK/Kommunal skal have lettere ved at se sig selv i deres fagforening. Derfor erstattes de fagpolitiske udvalg med netværk og skiftende indsatsområder. De næste to år sættes der fokus på området Den nuværende struktur omkring arbejdet med fagene i HK/Kommunal er baseret på fem fagudvalg. Men da de kun dækker cirka halvdelen af forbundets medlemmer, har sektorbestyrelsen valgt at ryste posen og starte forfra med at bygge en struktur op, så alle medlemmer bliver tilgodeset. Omdrejningspunktet her bliver netværk, der kommer til at høre under seks overordnede grupper af fag. For medlemmerne betyder det, at de i øget omfang og på en lettere måde end i dag får chancen for at involvere sig og påvirke forbundets. Og for forbundets ledelse betyder det, at man får lettere ved at prioritere de politiske indsatser, fordi ressourcerne nu kan dirigeres derhen, hvor der er mest behov for det, siger Mads Samsing, næstformand i HK/Kommunal. Det første område, man har besluttet at prioritere, er området. Det er et stort område, som pt. har en høj grad af landspolitisk opmærksomhed. Derfor nedsættes for en to-årig periode et udvalg. Det bliver sammensat af de hidtidige medlemmer af udvalget (se side 2). Som med de øvrige fagudvalg udfases det nuværende udvalg i løbet af denne sommer. Og hvad angår arrangementer og øvrige aktiviteter, lægges ansvaret herfor over til forbundets sekretariat. farvel og tak Efter fem år på gaden siger JobSpot med denne udgave pænt farvel og tak til vores læsere. Bladet lukkes som følge af en beslutning om at ændre strukturen i HK/Kommunal. Læs mere herom inde i bladet. Regeringens reformtempo er gået amok. I hvert fald på området for. Det vil de fleste ansatte på landets jobcentre nok gerne skrive under på. Og derfor kommer deres faglige organisation, HK/Kommunal, nu med et stort ønske: I stedet for de mange klatvise lapperier, som reformerne er udtryk for, så lad os starte helt forfra. Vi har brug for at tænke ken om igen. Den, vi styrer efter i dag, er skabt under en buldrende højkonjunktur. Og vi kan jo se, at den ikke duer længere, nu hvor lavkonjunkturen hersker og måske er ved at blive den nye normal, siger næstformand i HK/ Kommunal, Mads Samsing og påpeger, at hverken de ledige, de sygemeldte, lønmodtagerne, arbejdsgiverne, ministeren eller de ansatte på jobcentrene er tilfredse med systemet, som det er i dag. I stedet for at lave det om område for område bør vi sætte os ned og snakke om, hvordan vi kan skabe en samlet, grundlæggende reform ud fra de ønsker, vi har til, hvordan det skal se ud, opfordrer næstformanden og håber, at de to udvalg, som ministeren har nedsat med tidligere skatteminister Carsten Koch i spidsen vil ende med samme konklusion og måske blive det forum, hvor man kan tage den overordnede debat og blive enige om fremtidens effektive indsats. Nyt paradigme Han ser først og fremmest et behov for, at hele det paradigme, der ligger under den nuværende, bliver vendt på hovedet. Så hvor det i dag går på den hurtigst mulige vej til selvforsørgelse, bør det hellere hedde den bedste vej til varig beskæftigelse. Som lovgivningen er i dag, handler det stort set kun om at kunne dokumentere, at de ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet gennem en frugtesløs processtyring. I stedet bør man give de ansatte på jobcentrene mulighed for at yde en aktiv, virksomhedsrettet indsats, hvor der styres på de resultater, jobcentrene kan præstere for den enkelte lediges muligheder på arbejdsmarkedet, siger Mads Samsing. Indsatsen skal ud Det andet grundlæggende problem ved det nuværende system er, at det i dag groft sagt er arbejdsmarkedet, der kommer til jobcentrene, hvor HK/Kommunal ser mere ide i at flytte jobcenter-indsatsen ud på arbejdsmarkedet der, hvor jobbene er. Man skal ud på virksomhederne og lave en tidlig indsats. Derfor skal jobcentrene have en anden rolle. De skal ud af kontorerne og ud på arbejdsmarkedet, med et klart fokus på service for borgere og virksomheder, siger Mads Samsing og tilføjer, at forebyggelse også er et nøgleord i den ønskede indsats. Jobcentrene bør være serviceorganisationer, der spiller en mere fremskudt og aktiv rolle. Og med et øget fokus på forebyggelse, kan jobcentrene i endnu højere grad bidrage til at nedbringe sygefraværet gennem rådgivning og bevilling af hjælpemidler m.v. og optrappe den tidlige indsats ved eventuelt i samarbejde med a-kasserne at sætte ind allerede i opsigelsesperioden, siger han. Andre punkter i HK/Kommunals udspil til en ny handler om ny styring og finansiering, om stærk faglighed og om en ydelsesreform. Du kan læse mere på HK/Kommunals hjemmeside.

3 4 5 Beskæftigelses skal ikke være en ideologisk slagmark. Det er vigtigt med konsensus. På den baggrund inviterede HK/Kommunal i maj tillidsrepræsentanter fra jobcentrene til møde med formanden for regeringens ekspertudvalg, Carsten Koch. På forsiden og her på siderne får du essensen af dagens budskaber, ligesom vi har spurgt nogle af medarbejderne på Job- og Vækstcentret i Middelfart om deres ønsker til forbedringer af loven. På konferencen blev der lyttet grundigt til oplægsholderne. En ny hvordan? Regeringen vil udvikle ken, så de milliarder af kroner, der hvert år bruges i indsatsen for ledige, giver størst muligt værdi for den enkelte, for virksomhederne og for samfundet ken : Marianne Bisberg Hansen, virksomhedskonsulent, Middelfart Jobcenter, siden 2011: Nu er tiden altså til at ryste posen og starte forfra. Og så kunne man passende tage udgangspunkt i, hvad det er, der har værdi for borgerne. For der er ingen rigtig eller forkert tilgang, der kan bruges til alle ingen onesize-fits-all. Desuden skal vi i jobcentrene have bedre mulighed for at servicere virksomhederne prompte og have mere jævnlig kontakt med deme. Det prøver vi som noget nyt at gøre meget ud af her i Middelfart, og det ser faktisk ud til at virke. Derfor giver det for mig rigtig god mening, hvis vi kan få mere fokus på vores brugere og på at servicere dem i højere grad end hidtil. Problemet med lovene om er, at de er fra en tid, hvor udfordringerne var nogle andre end i dag. Så vi er simpelthen nødt til at gøre den mere tidssvarende. Der er et stort behov for at få virkelighed og lovgivning til at hænge bedre sammen. Stop HK-konference i middelfart for flere regler og mindre kontrol Noget tyder på, at jobcentermedarbejderne får i hvert fald nogle af deres ønsker opfyldt som resultat af det udvalgsarbejde, som regeringen har igangsat som start på en samlet reform af ken. Udvalgsformanden luftede på HKkonference nogle af de foreløbige tanker Det er to af de ting, som med al sandsynlighed kommer ud af arbejdet i det ekspertudvalg, som regeringen har nedsat til at komme med bud på en mere effektiv indsats over for ledige. Det fortalte udvalgets formand, Carsten Koch, på en konference for tillidsrepræsentanter, som HK/Kommunals udvalg holdt i Middelfart 29. maj. Og budskabet faldt tydeligvis i god jord hos tilhørerne, som kunne fortælle, at deres kolleger i jobcentrene er ved at være godt trætte af reformer, regelændringer og nye kontrolforanstaltninger, der stjæler stadig mere af deres tid. Som udgangspunkt slog Carsten Koch fast, at jobcentermedarbejderne gør et rigtig godt stykke arbejde. Og effektivt er det også, sagde han og understregede, at Danmark ift. at få ledige i job slår fx Tyskland med mange længder. Men vi skal gøre det endnu bedre, sagde han og fortalte, at ekspertudvalget især vil have fokus på tre temaer. Et tema er, at vi vil se på, hvordan man opgraderer de ledige uddannelsesmæssigt. For spaghettikurserne har vist sig ubrugelige. Og vi skal derfor finde ud af, hvordan vi kan erstatte dem med mere erhvervsrelevante og målrettede uddannelsesindsatser, sagde han. Mere fleksibilitet Det andet tema handler om, hvordan man kan få skabt et mere gnidningsfrit og ordentligt forløb for de ledige, som giver mening og ikke sætter sanktionerne over styr. Vi er opmærksomme på, at der i dag er for meget regel- og processtyring og for lidt målstyring og målretning. Og vi kan også se, at der i stedet skal være mere fleksibilitet og mere plads til kreativitet. Spørgsmålet her er så, hvordan vi håndterer rådighedsforpligtelsen på den ene side og de tilhørende sanktioner på den anden side, sagde Carsten Koch. Under det tredje tema er virksomhedskontakten omdrejningspunktet. Her vil udvalget se på, hvordan man får etableret en systematisk kontakt mellem jobcentre, a-kasser og virksomheder, så der ikke vil være et eneste ledigt job og en eneste ledig, der ikke kan matches, som han sagde. Det er vigtigt, at virksomhederne kommer til at føle sig som tiljublede kunder i jobcentrene, sagde udvalgsformanden. Bedre uddannelse Endnu et emne på udvalgets dagsorden er jobcentermedarbejdernes kompetencer. Derfor bliver der også talt uddannelse. Vi kan konstatere, at medarbejderne har mange forskellige uddannelser. Og det er jo en kvalitet i sig selv. Men måske skal de forsynes med endnu mere viden om virksomheder og erhvervsøkonomi osv. For det er vigtigt, at virksomhederne føler, at jobcentermedarbejderne interesserer sig for dem, kender deres vilkår og kan spørge ordentligt ind til deres behov. Så generelt er der nok brug for en lidt større og mere nuanceret forståelse af erhvervslivet, sagde Carsten Koch. Carsten Koch fortæller tillidsrepræsentanterne om nogle af ekspertudvalgets overvejelser. Danmark skal have en ny, bebudede regeringen i vinter. Og i februar tog man hul på arbejdet og satte gang i en større udredning af hele indsatsen for ledige. Første skridt var nedsættelsen af et ekspertudvalg. Det består af fire eksperter, som med den tidligere sundheds- og skatteminister Carsten Koch i spidsen, skal kulegrave den indsats, som samfundet hvert år bruger omkring seks milliarder kroner på. Regeringen har som mål at samle et bredt flertal af Folketingets partier og arbejdsmarkedets parter for at lave en grundlæggende reform af ken. Der er brug for en ny start for indsatsen, der alt for længe har kørt i ring med det lange lys slukket. Det har ført til kontrol og meningsløs aktivering frem for reel opkvalificering og varig beskæftigelse, siger Mette Frederiksen. Ekspertgruppen bliver suppleret af en partsgruppe med arbejdsmarkedets parter, der skal rådgive regeringen. Udredningsarbejdet er opdelt i to faser og munder ud i to rapporter. Første del belyser indsatsen for ledige, der er parate til at komme i job. Anden del omfatter blandt andet personer på kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller revalidering. Den første rapport og udredningens anbefalinger ventes klar i dette efterår, mens den anden rapport efter planen vil være færdig i efteråret Tre spørgsmål Ekspert- og partsgruppen skal grundlæggende komme med svar på tre spørgsmål: 1. Hvordan sikres en indsats, der hjælper de ledige hurtigst muligt i varig beskæftigelse? 2. Hvordan sikres en meningsfuld indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte lediges behov uden at svække princippet om, at ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet? 3. Hvordan kan samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre styrkes, herunder hvordan sikres et optimalt jobmatch, fx så virksomhederne får den mest kvalificerede arbejdskraft, og ledige kommer i varig beskæftigelse? De sidder i ekspertudvalget: Formand Carsten Koch, tidligere sundheds- og skatteminister og nuværende formand for Beskæftigelsesrådet Michael Rosholm, professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet og tidligere vismand Per Kongshøj Madsen, professor ved Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning ved Aalborg Universitet, hvor han leder Center for Arbejdsmarkedsforskning, CARMA, samt formand for AE, Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd Vibeke Jensen, chef i Aarhus Kommune og tidligere medlem af Arbejdsmarkedskommissionen ken : Line Stjernholm, jobvejleder, Middelfart Jobcenter, siden 2007: Helt konkret skal vi have sat genoptjeningsretten ned fra et år til et halvt. Det vil give en ro og en tryghed for de mennesker, der har været ledige i længere tid og frygter fremtiden. Og så skal vi have slækket på kravene om rettidighed. For vi har på jobcentrene behov for en øget fleksibilitet, som vil gøre det nemmere at få fx uddannelse og aktivering indpasset i en bestemt periode. Men ellers synes jeg, at det er meget rodet alt det, der sker nu med de mange reformer og ændringer af regler og love. Vi mærker tydeligt, hvordan det gør de ledige stressede, fordi de aldrig ved, hvad de har at holde sig til. Og for dem handler det jo om at have penge til at få brød på bordet. Så udover en halvering af genoptjeningsretten har vi altså herfra ingen ønsker om flere hovsaløsninger. For de medfører så megen tidskrævende administration, som føles ret uproduktivt. Jeg vil hellere bruge tiden på at få matchet ledige og job. Så ja, det kunne være superdejligt med en ny lov, som er af typen en-gang-for-alle. Ilsexxxxx HK/Kommunal:: Vi vil påvirke alt det, vi kan og det vil sige hovedparten af de ansatte på landets 98 jobcentre er medlemmer af HK/Kommunal. Det giver forbundet al mulig grund til at blande sig i debatten om, hvordan fremtidens skal skæres. Derfor inviterede man i slutningen af maj 80 tillidsrepræsentanter til konference i Middelfart, hvor de fik lejlighed til at komme med deres ønsker til forbedringer direkte til Carsten Koch. Det er meget vigtigt for os at signalere, at vi er aktive medspillere på dette felt. Det er jo vores medlemmer, der har skoen på og ved, hvor den trykker, siger Ilse Asmussen, formand for udvalget i HK/Kommunal. Hun er meget tilfreds med udbyttet af konferencen. Både fordi den gav Carsten Koch lejlighed til at møde jobcentermedarbejderne i Middelfart Kommune, og fordi forsamlingen af tillidsrepræsentanter fik tydeliggjort over for udvalgsformanden, hvad det er for udfordringer, jobcentrene står over for, samtidig med at de fik gjort klart, at der faktisk også er meget, der fungerer. HK/Kommunal vil følge ekspertudvalgets arbejde og udmeldinger tæt. Når første rapport foreligger, vil forbundet følge op med endnu en konference, hvor tillidsrepræsentanterne vil få lejlighed til at møde Carsten Koch m.fl.

4 6 7 Udfordringer i ken HK-konference i middelfart Jørgen Bang-Petersen, Chefkonsulent i DA Virksomheder ønsker bedre dialog De ledige skal først fremmest understøttes i deres egen jobsøgning. Derfor skal jobcentrene være mere opsøgende ift. virksomhederne, mener Dansk Arbejdsgiverforening, DA Når DA skal stille en diagnose for den aktuelle Det handler om at gøre de ledige både bedre hvad det er for en serviceprofil, de skal have. tilstand i indsatsen lyder den på, at til at søge job og mere motiverede til at søge Virksomhederne er jo kunder hos jobcentrene. det står skidt til. Og det skyldes bl.a., at jobcen- de job, der faktisk er også i større afstand fra Og i den udstrækning de oplever, at jobcentrene trenes kendskab til virksomhederne og deres be- bopælen, siger Jørgen Bang-Petersen og under- imødekommer deres ønsker, vil det være relevant hov for arbejdskraft er for ringe. streger, at det væsentlige er at få de ledige med i at bruge dem mere. Men det forudsætter altså, Ifølge chefkonsulent i DA, Jørgen Bang-Peter- konkurrencen om jobbene med de udenlandske at jobcentrene kender virksomhederne og ved, sen, skal kuren begynde med at få forholdet til arbejdstagere. Som det er nu, er der et gab i for- hvilke ydelser der er brug for. Derfor skal dialogen Jobcenter går nye veje og ansætter sælgere proportionerne på plads. Vi har jobåbninger om året. Langt ventningerne ledige og virksomheder imellem. mellem jobcentrene og virksomhederne være bedre. Jobcentrene skal ud og være med, der de fleste af disse klarer arbejdsmarkedet selv. Og Mere opsøgende hvor virksomhederne er for at få en god fornem- det er den udvikling, som den offentlige beskæf- Forudsætningen for at gøre de ledige bedre til at melse af, hvad der rører sig, så de på den ene tigelses skal understøtte, siger han. søge job er, at jobcentrene og deres medarbej- side kan gå hjem og udvikle nogle gode strategier Derfor lyder DA s anbefaling, at der på jobcen- dere selv har den fornødne viden både om er- for service og på den anden side blive i stand til I Middelfart har jobcentret gjort deres virksomhedskonsulenter til sælgere, som udelukkende har til opgave at opsøge virksomheder og komme hjem med ordrer. Resultatet er flere ledige i job virksomhederne. Og når de kommer hjem med ordrer, tager jobkonsulenterne over og formidler ordrerne, fortæller jobcenterchef Per Rasmussen. De seks kørende konsulenter har allerede travlt. For i årets handleplan for teamet står der, at de skal besøge 800 små og mellemstore virksomheder i lokalområdet. Og andre måltal er bl.a., at besøgene skal skaffe ordinære job til 240 ledige, løntilskudsjob til 120 og virksomhedspraktik til trene lægges mere vægt på jobsamtalerne med de ledige og mindre vægt på klassiske aktiveringstilbud. hvervslivets vilkår generelt og om de lokale virksomheders konkrete behov. Det er vigtigt at jobcentrene gør sig klart, at give de ledige den rygstøtte, som kan gøre dem bedre til at søge de job, der er, siger Jørgen Bang-Petersen Go dag, hvad kan vi gøre for jer? Sådan lyder det i telefonen, når de lokale virksomheder ringer til jobcentret i Middelfart. For her i kommunen har man besluttet, at kunderne skal nurses og serviceres efter alle kunstens regler. Og kunderne er først og fremmest virksomhederne. Siden efteråret har man i Middelfart oplevet, at der er begyndt at komme tryk på kedlerne igen. Derfor er antallet af henvendelser fra virksomhederne steget støt. Og de har hver gang brug for hurtig udrykning helst skal jobcentret kunne levere i går. Det har ført til en justering af kursen i jobcentret, med det formål at kunne servicere virksomhederne bedre. Der er blevet sat en tyk streg under det opsøgende arbejde. Og organisatorisk er ændringerne blevet forankret i det nye Team Job. Seks sælgere Team Job er delt op i tre med hver deres opgave: virksomhedsservice, ordreformidling og job- Ny arbejdsform Per Rasmussen lægger ikke skjul på, at den nye måde at udføre arbejdet på, har været lidt af en udfordring for medarbejderne. Bl.a. fordi det kræver en høj grad af tillid til kollegerne. Derfor er dialogen sat i system, sådan at Team job begynder hver dag med et morgenappelmøde. Det er en anden måde at arbejde på. Men vi har helt sikkert fat i det rigtige. Det kan vi se af, at vores konsulenter henter rigtig mange ordrer ind, siger han. Og lige som de kørende virksomhedskonsulenter skal vide alt om, hvilke muligheder og redskaber, jobcentret har, slår Per Rasmussen fast, at jobvejledere, jobkonsulenter og sagsbehandlere også skal vide en hel masse om erhvervslivet og arbejdsmarkedets behov. Et grundigt kendskab til vilkår og behov er nødvendigt for at vi kan yde den service, som vi skal og gerne vil, siger han. Den 1. og 2. marts holdt HK/Kommunals udvalg et seminar, hvor eksperter og repræsentanter for forbundet, arbejdsgivere, folketing og styrelser drøftede aktuelle udfordringer i ken og mulige løsningsveje. Blandt oplægsholderne var Marie Hansen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og Jørgen Bang Petersen fra DA. En fælles forståelse er nødvendig Marie Hansen, direktør for Arbejdsmarkedsstyrelsen vejledning. Som udløber heraf, har jobcentret i Middelfart som noget nyt ansat sælgere, der ikke skal lave andet end at opsøge virksomhederne og komme hjem med or- Det er vigtigt fra central side at sørge for, at alle løbende får den nødvendige kompetenceudvikling drer. Jobcentret har således over 800 varer=ledige på hylderne, som man meget gerne vil have afsat. Vi har ansat folk med profiler, der kan matche opgaven. Det vil sige ikke den typiske sagsbehandler, men sælgere, der skal have kendskab til alle de redskaber, vi har. De skal udelukkende køre rundt til ken : Søren Illum Nielsen, jobkonsulent, ansat i arbejdsformidlingssystemet siden 1971: Man kunne såmænd sagtens skabe en fælles grundlæggende uddannelse for alle, der arbejder i jobcentrene. Men det er faktisk ikke nødvendigt, da de i vidt omfang har nogle gode faglige uddannelser af forskellig karakter. Det mener direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen, Marie Hansen, som ser den brede faglige baggrund som en styrke i sig selv. Forudsætningen er imidlertid, at man bygger noget specifikt fagligt ovenpå for at give medarbejderne en fælles metode, et fælles sprog og en fælles forståelse af, hvad ken går ud på. Carsten Koch (tv) på tur rundt i Jobcentret i Middelfart anført af jobcenterchef Per Rasmussen (th). De største problemer med den nuværende lovgivning er, at den ikke motiverer de ledige godt nok, at den animerer til misbrug blandt virksomhederne og til kassetænkning i og konkurrence mellem kommunerne. Det første handler for eksempel om genoptjeningsretten, som tager modet helt fra de ledige, så de siger nej til de kortvarige job. Det andet handler om, at en del virksomheder efterhånden ikke vil ansætte ledige i ordinære job, fordi de tror, de kan få dem gratis hos os. For eksempel oplever vi, at de siger til os, at hvis ikke de kan få ledige ud i praktik eller med løntilskud, så vil de slet ikke have nogen, for så ansætter de hellere billige udlændinge. Det er en urimelig brug af ordningerne med praktik og løntilskud. Faktisk vil jeg kalde det misbrug. Og det sætter også os på jobcentret i klemme. For måske har vi en faglært tømrer, der har gået ledig i fire måneder. Og han behøver altså ikke starte i praktik, når han skal ud igen. Og her kommer også konkurrencen mellem kommunerne ind. For i Middelfart er vores princip kun at give tre måneders løntilskud, mens andre kommuner giver seks måneder og samtidig ser stort på reglerne om, hvor mange folk i løntilskud virksomhederne må have. Derfor henter virksomhederne ledige fra andre kommuner og spørger os, hvorfor vi er så restriktive. Men vi prøver jo bare at få reglerne til at virke efter hensigten. Det er meget afgørende, at de mennesker, vi har sat til at udmønte lovene, har den samme referenceramme og forståelse af lovenes intentioner og redskaber, siger hun og understreger, at en fælles kompetenceudvikling er et vigtigt redskab for staten ift. at få ken til at fungere i praksis. Løbende ændringer Det, der taler for denne model er også, at området er et, hvor der hele tiden sker så store ændringer, at det ikke vil være nok med en fælles grundlæggende uddannelse. Det er et område, hvor udviklingen går så hurtigt, at man er nødt til løbende at hæfte noget uddannelse på medarbejderne i takt med lovændringer og reformer, siger hun. Af samme grund følges efterhånden alle de store reformer af penge til kompetenceudvikling af medarbejderne. Noget andet er, at direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen godt kunne tænke sig endnu flere penge til uddannelse af medarbejderne. Men det er et spørgsmål om en politisk prioritering, som man skal have respekt for, siger hun.

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser ACs beskæftigelsespolitiske konference d. 24 og 25 okt. 2013 Carsten Koch, BER Hvad sker der? De ledige brokker sig over politikerne,

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Nye veje i beskæftigelsespolitikken Udspil fra 6-byerne

Nye veje i beskæftigelsespolitikken Udspil fra 6-byerne Nye veje i beskæftigelsespolitikken Udspil fra 6-byerne 1 1. Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige hurtigst muligt i varig beskæftigelse? Overordnet set er der behov for at skabe

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Dato: sommer 2009 Jobcenter: Silkeborg Kontaktperson (navn, mail, tlf.): Susanne Thorstensen, 89 70 57 76, sht@silkeborg.dk

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem:

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem: 1 Billede: Mand og dame giver håndtryk. Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd Udarbejdet i samarbejde mellem: Logo for LO Logo for FTF Logo for DA Logo for DH Logo for KL 2 Anbefalinger til det

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere