et mønstereksempel beskæftigelses politik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "et mønstereksempel beskæftigelses politik"

Transkript

1 A Nyhedsavis nr. 10 jun 2013 Carsten Koch (th) og HK/Kommunals næstformand, Mads Samsing, fik mange input fra medarbejderne under deres rundtur på Job- og Vækstcentret i Middelfart. Middelfart jobcenter - et mønstereksempel Der er mange måder at føre på. I Middelfart har de valgt deres egen vej. Og den gjorde indtryk, da byens jobcenter havde besøg af Carsten Koch, formand for regeringens ekspertudvalg, som skal se på, hvordan indsatsen generelt kan forbedres. På Middelfart jobcenter blev de nærmest udnævnt til mønstereksempel, da repræsentanter for regeringens nyeste ekspertudvalg besøgte byen sidst i maj. Ekspertudvalget skal se på, hvordan indsatsen kan forbedres. Og anledningen til besøget var, at HK/Kommunals udvalg havde inviteret til møde om på Kulturøen i Middelfart. Hertil var ekspertudvalgets formand, tidligere skatteminister Carsten Koch, inviteret til at komme med oplæg og ved samme lejlighed lægge vejen forbi jobcentret, så han kunne få et par vise ord med på vejen fra de mennesker, der i det daglige udmønter loven i praksis og oplever dens fordele og ulemper på nærmeste hold, nemlig jobcentermedarbejderne. Stof til eftertanke Med jobcenterchefen i spidsen gik turen rundt i jobcentret, hvor Carsten Koch hilste på de fleste af de 60 medarbejdere. Og det gav tilsyneladende stof til eftertanke: Det ser ud til, at I har tænkt mange af de samme tanker som os i udvalget og endda har gjort det før os. Formentlig har I fat i noget af det rigtige i forhold til jeres indsats for de ledige. Ikke mindst på grund af jeres fokus på et godt samarbejde med virksomhederne. Så jeg er glad for at se, at der er håb forude, sagde Carsten Koch. Hermed hentydede han til Middelfart kommunes stærke satsning på - og vækst og byrådets ønske om, at jobcentret skal være en strategisk samarbejdspartner for erhvervslivet. Det har bl.a. ført til, at jobcentret nu hedder Job- og Vækstcenter, lige som det organisatorisk er rykket op direkte under kommunaldirektøren og der også internt er skabt en helt ny organisering. Læs mere om Middelfart, ekspertudvalg og inde i bladet Efter en reform-tsunami er tiden nu inde til at tænke indsatsen for de ledige forfra, mener næstformand i HK/Kommunal, Mads Samsing side 3. Regeringens ekspertudvalg på området bebuder allerede nu, at der er brug for færre regler og mindre kontrol side 4. I Middelfart går jobcentret nye veje og hyrer sælgere til at sikre en mere effektiv kontakt til virksomhederne. Og det virker side 6. Marie Hansen ser medarbejdernes brede faglige baggrund som en styrke, forudsat at der bygges en fælles forståelse oveni side 7. Jobcentrene skal være mere opsøgende ift. virksomhederne, så de bedre kan hjælpe de ledige med at søge job, mener DA side 7.

2 2 3???????????????? Når forandringens vinde blæser Forandringer er en velkendt størrelse i vores arbejdsliv i jobcentrene. Knap er en ny reform besluttet, før der kommer en ny. Men forandringer er et vilkår. Og ofte kommer de, inden de bliver ordentligt forankret i praksis. Forandringer sker også på baggrund af et offentligt fokus på vores arbejdsfelt. Især i medierne får man ofte et tvivlsomt billede af vores arbejdsindsats. Kritikken kulminerede med ministerens udtalelse om, at jobcentrene spilder de lediges tid. Den nuværende struktur i HK/Kommunal er 17 år gammel og trænger til en opdatering, mener næstformand Mads Samsing. Derfor er det kærkomment, at selvsamme minister har nedsat et ekspertudvalg, der under ledelse af Carsten Koch har til opgave at udrede den aktive indsats. Udvalget skal til efteråret barsle med et udspil omkring indsatsen for de forsikrede ledige og om et år for ikke-forsikrede ledige. HK/Kommunals udvalg har i samarbejde med næstformand Mads Samsing fundet det vigtigt at komme i dialog med ekspertudvalget. Derfor arrangerede vi i maj en vellykket konference med Carsten Koch og tillidsrepræsentanterne på jobcenterområdet. Vi anser det nemlig for en væsentlig opgave at være talerør for de, der sidder ude på jobcentrene HK/Kommunals medlemmer og øve indflydelse på de vilkår og rammebetingelser, der er gældende for jobcentermedarbejderne. Forandringens vinde blæser også i HK/Kommunal! Sektorbestyrelsen har besluttet at reorganisere arbejdet med faget. Det betyder, at de nuværende fagudvalg nedlægges og erstattes med en ny fagstruktur baseret på fagområder og netværk. Det eksisterende udvalg er derfor fortid med udgangen af juni. I stedet vil området fremover være dækket af fagområdet Social og beskæftigelse. Hvert af de to områder får en selvstændig områdeformand, da områderne hver for sig repræsenterer lovtunge fag. Ydermere etableres på området en ny fagpolitisk gruppe, fordi området er underlagt et stort reformpres og kræver et særligt fokus. Den fagpolitiske gruppe får til opgave at tilrettelægge den fagpolitiske indsats på området for at sikre HK/Kommunal størst mulig indflydelse i reformarbejdet. Og gruppen skal også være med til at udvikle HK/Kommunals arbejdsmarkeds- og. Der skal ikke herske tvivl om, at udvalget har været kritisk over for den nye struktur. Til gengæld har vi respekt for, at sektorbestyrelsen har imødekommet udvalgets argumentation ved at sætte et særligt fokus på området og dermed sikre fortsat indflydelse. Det betyder, at udvalgets nuværende medlemmer fortsætter i den fagpolitiske gruppe, og jeg fortsætter som områdeformand. Desværre betyder den nye struktur et farvel til JOBSPOT. Og dette nummer bliver det sidste! Bladet har været udgivet ti gange siden Så her på falderebet skal der lyde en tak til alle bidragsydere gennem tiden. Udgiver: Beskæftigelsesudvalget i HK/Kommunal Weidekampsgade København C Tlf Redaktion og tekst: Berit Andersen Layout: Zoulmade.com Tryk: GreenGraphic Oplag: Et kinesisk ordsprog siger, at når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller. Det er mit håb, at vi fortsat har råmaterialet til at bygge vindmøller. Læhegn er simpelthen for uambitiøse! Ilse Asmussen Vi skal tænke indsatsen forfra Beskæftigelsesken rummer i dag sider lovgivning. HK/Kommunal spiller nu ud med et forslag til en samlet reform af den danske Juni Den nye dagsorden HK/Kommunals nye fagpolitiske gruppe på området skal være med til at sikre forbundet størst mulig indflydelse i arbejdet med en ny i Danmark. Desuden skal gruppen være med til at udvikle HK/Kommunals bud på en effektiv arbejdsmarkeds- og. Som formanden for den nye gruppe, Ilse Asmussen, ser det, er der i indsatsen både meget, der fungerer og meget, der ikke fungerer. Hun bifalder, at området bliver set grundigt efter i sømmene, men håber ikke at hele barnet bliver skyllet ud med badevandet. 4 3 Ilse Asmussen peger på flg. forandringsområder:: At der skabes grundlag for bred enighed mellem ere, arbejdsmarkedets parter og omverdenen om, hvad det er for en opgave jobcentrene skal løse. Området må ikke vedblive at være en ideologisk slagmark. Konsensus kan være med til at sikre, at der ikke fokuseres på uhensigtsmæssige enkeltsager i medierne, men på den indsats, der virker. At der fokuseres på mål og resultater for indsatsen frem for det nuværende systems krav til processer. Den vigtigste opgave er at hjælpe til varig ordinær beskæftigelse. Men indsatsen bør tilrettelægges individuelt, gerne med fokus på en tidlig indsats og mulighed for opkvalificering iht. arbejdsmarkedets behov. At der skabes grundlag for en fælles faglighed for jobcentermedarbejderne. Den kan fx udvikles via et obligatorisk uddannelsesforløb for alle ansatte. At der udvikles velfungerende og brugervenlige it-systemer, der magter kompleksiteten i modsætning til de nuværende. Der mangler især it-redskaber til formidling af arbejdskraft til ordinære stillinger. At der skabes grundlag for en styrkelse af tværgående samarbejder, fx tværkommunale, med a-kasser, virksomheder, vejledningscentre og uddannelsesinstitutioner. Det er især af betydning ift. indsatsen for unge under 30, der ikke har gennemført en uddannelse, og som har fået et uddannelsespålæg. At der sker en omlægning af refusionssystemet, som sikrer den bedst mulige indsats ift. den enkeltes behov. Indsatsen skal ikke være styret af, hvad der bedst kan betale sig. 1. Ilse Asmussen, Lejre Kommune, formand 2. Jan Bolvig Mortensen, Københavns Kommune, næstformand 3. Anni Lai Arve, Aarhus Kommune 4. Sven Andersen, Aarhus Kommune Go dag til ny struktur Alle medlemmer af HK/Kommunal skal have lettere ved at se sig selv i deres fagforening. Derfor erstattes de fagpolitiske udvalg med netværk og skiftende indsatsområder. De næste to år sættes der fokus på området Den nuværende struktur omkring arbejdet med fagene i HK/Kommunal er baseret på fem fagudvalg. Men da de kun dækker cirka halvdelen af forbundets medlemmer, har sektorbestyrelsen valgt at ryste posen og starte forfra med at bygge en struktur op, så alle medlemmer bliver tilgodeset. Omdrejningspunktet her bliver netværk, der kommer til at høre under seks overordnede grupper af fag. For medlemmerne betyder det, at de i øget omfang og på en lettere måde end i dag får chancen for at involvere sig og påvirke forbundets. Og for forbundets ledelse betyder det, at man får lettere ved at prioritere de politiske indsatser, fordi ressourcerne nu kan dirigeres derhen, hvor der er mest behov for det, siger Mads Samsing, næstformand i HK/Kommunal. Det første område, man har besluttet at prioritere, er området. Det er et stort område, som pt. har en høj grad af landspolitisk opmærksomhed. Derfor nedsættes for en to-årig periode et udvalg. Det bliver sammensat af de hidtidige medlemmer af udvalget (se side 2). Som med de øvrige fagudvalg udfases det nuværende udvalg i løbet af denne sommer. Og hvad angår arrangementer og øvrige aktiviteter, lægges ansvaret herfor over til forbundets sekretariat. farvel og tak Efter fem år på gaden siger JobSpot med denne udgave pænt farvel og tak til vores læsere. Bladet lukkes som følge af en beslutning om at ændre strukturen i HK/Kommunal. Læs mere herom inde i bladet. Regeringens reformtempo er gået amok. I hvert fald på området for. Det vil de fleste ansatte på landets jobcentre nok gerne skrive under på. Og derfor kommer deres faglige organisation, HK/Kommunal, nu med et stort ønske: I stedet for de mange klatvise lapperier, som reformerne er udtryk for, så lad os starte helt forfra. Vi har brug for at tænke ken om igen. Den, vi styrer efter i dag, er skabt under en buldrende højkonjunktur. Og vi kan jo se, at den ikke duer længere, nu hvor lavkonjunkturen hersker og måske er ved at blive den nye normal, siger næstformand i HK/ Kommunal, Mads Samsing og påpeger, at hverken de ledige, de sygemeldte, lønmodtagerne, arbejdsgiverne, ministeren eller de ansatte på jobcentrene er tilfredse med systemet, som det er i dag. I stedet for at lave det om område for område bør vi sætte os ned og snakke om, hvordan vi kan skabe en samlet, grundlæggende reform ud fra de ønsker, vi har til, hvordan det skal se ud, opfordrer næstformanden og håber, at de to udvalg, som ministeren har nedsat med tidligere skatteminister Carsten Koch i spidsen vil ende med samme konklusion og måske blive det forum, hvor man kan tage den overordnede debat og blive enige om fremtidens effektive indsats. Nyt paradigme Han ser først og fremmest et behov for, at hele det paradigme, der ligger under den nuværende, bliver vendt på hovedet. Så hvor det i dag går på den hurtigst mulige vej til selvforsørgelse, bør det hellere hedde den bedste vej til varig beskæftigelse. Som lovgivningen er i dag, handler det stort set kun om at kunne dokumentere, at de ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet gennem en frugtesløs processtyring. I stedet bør man give de ansatte på jobcentrene mulighed for at yde en aktiv, virksomhedsrettet indsats, hvor der styres på de resultater, jobcentrene kan præstere for den enkelte lediges muligheder på arbejdsmarkedet, siger Mads Samsing. Indsatsen skal ud Det andet grundlæggende problem ved det nuværende system er, at det i dag groft sagt er arbejdsmarkedet, der kommer til jobcentrene, hvor HK/Kommunal ser mere ide i at flytte jobcenter-indsatsen ud på arbejdsmarkedet der, hvor jobbene er. Man skal ud på virksomhederne og lave en tidlig indsats. Derfor skal jobcentrene have en anden rolle. De skal ud af kontorerne og ud på arbejdsmarkedet, med et klart fokus på service for borgere og virksomheder, siger Mads Samsing og tilføjer, at forebyggelse også er et nøgleord i den ønskede indsats. Jobcentrene bør være serviceorganisationer, der spiller en mere fremskudt og aktiv rolle. Og med et øget fokus på forebyggelse, kan jobcentrene i endnu højere grad bidrage til at nedbringe sygefraværet gennem rådgivning og bevilling af hjælpemidler m.v. og optrappe den tidlige indsats ved eventuelt i samarbejde med a-kasserne at sætte ind allerede i opsigelsesperioden, siger han. Andre punkter i HK/Kommunals udspil til en ny handler om ny styring og finansiering, om stærk faglighed og om en ydelsesreform. Du kan læse mere på HK/Kommunals hjemmeside.

3 4 5 Beskæftigelses skal ikke være en ideologisk slagmark. Det er vigtigt med konsensus. På den baggrund inviterede HK/Kommunal i maj tillidsrepræsentanter fra jobcentrene til møde med formanden for regeringens ekspertudvalg, Carsten Koch. På forsiden og her på siderne får du essensen af dagens budskaber, ligesom vi har spurgt nogle af medarbejderne på Job- og Vækstcentret i Middelfart om deres ønsker til forbedringer af loven. På konferencen blev der lyttet grundigt til oplægsholderne. En ny hvordan? Regeringen vil udvikle ken, så de milliarder af kroner, der hvert år bruges i indsatsen for ledige, giver størst muligt værdi for den enkelte, for virksomhederne og for samfundet ken : Marianne Bisberg Hansen, virksomhedskonsulent, Middelfart Jobcenter, siden 2011: Nu er tiden altså til at ryste posen og starte forfra. Og så kunne man passende tage udgangspunkt i, hvad det er, der har værdi for borgerne. For der er ingen rigtig eller forkert tilgang, der kan bruges til alle ingen onesize-fits-all. Desuden skal vi i jobcentrene have bedre mulighed for at servicere virksomhederne prompte og have mere jævnlig kontakt med deme. Det prøver vi som noget nyt at gøre meget ud af her i Middelfart, og det ser faktisk ud til at virke. Derfor giver det for mig rigtig god mening, hvis vi kan få mere fokus på vores brugere og på at servicere dem i højere grad end hidtil. Problemet med lovene om er, at de er fra en tid, hvor udfordringerne var nogle andre end i dag. Så vi er simpelthen nødt til at gøre den mere tidssvarende. Der er et stort behov for at få virkelighed og lovgivning til at hænge bedre sammen. Stop HK-konference i middelfart for flere regler og mindre kontrol Noget tyder på, at jobcentermedarbejderne får i hvert fald nogle af deres ønsker opfyldt som resultat af det udvalgsarbejde, som regeringen har igangsat som start på en samlet reform af ken. Udvalgsformanden luftede på HKkonference nogle af de foreløbige tanker Det er to af de ting, som med al sandsynlighed kommer ud af arbejdet i det ekspertudvalg, som regeringen har nedsat til at komme med bud på en mere effektiv indsats over for ledige. Det fortalte udvalgets formand, Carsten Koch, på en konference for tillidsrepræsentanter, som HK/Kommunals udvalg holdt i Middelfart 29. maj. Og budskabet faldt tydeligvis i god jord hos tilhørerne, som kunne fortælle, at deres kolleger i jobcentrene er ved at være godt trætte af reformer, regelændringer og nye kontrolforanstaltninger, der stjæler stadig mere af deres tid. Som udgangspunkt slog Carsten Koch fast, at jobcentermedarbejderne gør et rigtig godt stykke arbejde. Og effektivt er det også, sagde han og understregede, at Danmark ift. at få ledige i job slår fx Tyskland med mange længder. Men vi skal gøre det endnu bedre, sagde han og fortalte, at ekspertudvalget især vil have fokus på tre temaer. Et tema er, at vi vil se på, hvordan man opgraderer de ledige uddannelsesmæssigt. For spaghettikurserne har vist sig ubrugelige. Og vi skal derfor finde ud af, hvordan vi kan erstatte dem med mere erhvervsrelevante og målrettede uddannelsesindsatser, sagde han. Mere fleksibilitet Det andet tema handler om, hvordan man kan få skabt et mere gnidningsfrit og ordentligt forløb for de ledige, som giver mening og ikke sætter sanktionerne over styr. Vi er opmærksomme på, at der i dag er for meget regel- og processtyring og for lidt målstyring og målretning. Og vi kan også se, at der i stedet skal være mere fleksibilitet og mere plads til kreativitet. Spørgsmålet her er så, hvordan vi håndterer rådighedsforpligtelsen på den ene side og de tilhørende sanktioner på den anden side, sagde Carsten Koch. Under det tredje tema er virksomhedskontakten omdrejningspunktet. Her vil udvalget se på, hvordan man får etableret en systematisk kontakt mellem jobcentre, a-kasser og virksomheder, så der ikke vil være et eneste ledigt job og en eneste ledig, der ikke kan matches, som han sagde. Det er vigtigt, at virksomhederne kommer til at føle sig som tiljublede kunder i jobcentrene, sagde udvalgsformanden. Bedre uddannelse Endnu et emne på udvalgets dagsorden er jobcentermedarbejdernes kompetencer. Derfor bliver der også talt uddannelse. Vi kan konstatere, at medarbejderne har mange forskellige uddannelser. Og det er jo en kvalitet i sig selv. Men måske skal de forsynes med endnu mere viden om virksomheder og erhvervsøkonomi osv. For det er vigtigt, at virksomhederne føler, at jobcentermedarbejderne interesserer sig for dem, kender deres vilkår og kan spørge ordentligt ind til deres behov. Så generelt er der nok brug for en lidt større og mere nuanceret forståelse af erhvervslivet, sagde Carsten Koch. Carsten Koch fortæller tillidsrepræsentanterne om nogle af ekspertudvalgets overvejelser. Danmark skal have en ny, bebudede regeringen i vinter. Og i februar tog man hul på arbejdet og satte gang i en større udredning af hele indsatsen for ledige. Første skridt var nedsættelsen af et ekspertudvalg. Det består af fire eksperter, som med den tidligere sundheds- og skatteminister Carsten Koch i spidsen, skal kulegrave den indsats, som samfundet hvert år bruger omkring seks milliarder kroner på. Regeringen har som mål at samle et bredt flertal af Folketingets partier og arbejdsmarkedets parter for at lave en grundlæggende reform af ken. Der er brug for en ny start for indsatsen, der alt for længe har kørt i ring med det lange lys slukket. Det har ført til kontrol og meningsløs aktivering frem for reel opkvalificering og varig beskæftigelse, siger Mette Frederiksen. Ekspertgruppen bliver suppleret af en partsgruppe med arbejdsmarkedets parter, der skal rådgive regeringen. Udredningsarbejdet er opdelt i to faser og munder ud i to rapporter. Første del belyser indsatsen for ledige, der er parate til at komme i job. Anden del omfatter blandt andet personer på kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller revalidering. Den første rapport og udredningens anbefalinger ventes klar i dette efterår, mens den anden rapport efter planen vil være færdig i efteråret Tre spørgsmål Ekspert- og partsgruppen skal grundlæggende komme med svar på tre spørgsmål: 1. Hvordan sikres en indsats, der hjælper de ledige hurtigst muligt i varig beskæftigelse? 2. Hvordan sikres en meningsfuld indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte lediges behov uden at svække princippet om, at ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet? 3. Hvordan kan samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre styrkes, herunder hvordan sikres et optimalt jobmatch, fx så virksomhederne får den mest kvalificerede arbejdskraft, og ledige kommer i varig beskæftigelse? De sidder i ekspertudvalget: Formand Carsten Koch, tidligere sundheds- og skatteminister og nuværende formand for Beskæftigelsesrådet Michael Rosholm, professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet og tidligere vismand Per Kongshøj Madsen, professor ved Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning ved Aalborg Universitet, hvor han leder Center for Arbejdsmarkedsforskning, CARMA, samt formand for AE, Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd Vibeke Jensen, chef i Aarhus Kommune og tidligere medlem af Arbejdsmarkedskommissionen ken : Line Stjernholm, jobvejleder, Middelfart Jobcenter, siden 2007: Helt konkret skal vi have sat genoptjeningsretten ned fra et år til et halvt. Det vil give en ro og en tryghed for de mennesker, der har været ledige i længere tid og frygter fremtiden. Og så skal vi have slækket på kravene om rettidighed. For vi har på jobcentrene behov for en øget fleksibilitet, som vil gøre det nemmere at få fx uddannelse og aktivering indpasset i en bestemt periode. Men ellers synes jeg, at det er meget rodet alt det, der sker nu med de mange reformer og ændringer af regler og love. Vi mærker tydeligt, hvordan det gør de ledige stressede, fordi de aldrig ved, hvad de har at holde sig til. Og for dem handler det jo om at have penge til at få brød på bordet. Så udover en halvering af genoptjeningsretten har vi altså herfra ingen ønsker om flere hovsaløsninger. For de medfører så megen tidskrævende administration, som føles ret uproduktivt. Jeg vil hellere bruge tiden på at få matchet ledige og job. Så ja, det kunne være superdejligt med en ny lov, som er af typen en-gang-for-alle. Ilsexxxxx HK/Kommunal:: Vi vil påvirke alt det, vi kan og det vil sige hovedparten af de ansatte på landets 98 jobcentre er medlemmer af HK/Kommunal. Det giver forbundet al mulig grund til at blande sig i debatten om, hvordan fremtidens skal skæres. Derfor inviterede man i slutningen af maj 80 tillidsrepræsentanter til konference i Middelfart, hvor de fik lejlighed til at komme med deres ønsker til forbedringer direkte til Carsten Koch. Det er meget vigtigt for os at signalere, at vi er aktive medspillere på dette felt. Det er jo vores medlemmer, der har skoen på og ved, hvor den trykker, siger Ilse Asmussen, formand for udvalget i HK/Kommunal. Hun er meget tilfreds med udbyttet af konferencen. Både fordi den gav Carsten Koch lejlighed til at møde jobcentermedarbejderne i Middelfart Kommune, og fordi forsamlingen af tillidsrepræsentanter fik tydeliggjort over for udvalgsformanden, hvad det er for udfordringer, jobcentrene står over for, samtidig med at de fik gjort klart, at der faktisk også er meget, der fungerer. HK/Kommunal vil følge ekspertudvalgets arbejde og udmeldinger tæt. Når første rapport foreligger, vil forbundet følge op med endnu en konference, hvor tillidsrepræsentanterne vil få lejlighed til at møde Carsten Koch m.fl.

4 6 7 Udfordringer i ken HK-konference i middelfart Jørgen Bang-Petersen, Chefkonsulent i DA Virksomheder ønsker bedre dialog De ledige skal først fremmest understøttes i deres egen jobsøgning. Derfor skal jobcentrene være mere opsøgende ift. virksomhederne, mener Dansk Arbejdsgiverforening, DA Når DA skal stille en diagnose for den aktuelle Det handler om at gøre de ledige både bedre hvad det er for en serviceprofil, de skal have. tilstand i indsatsen lyder den på, at til at søge job og mere motiverede til at søge Virksomhederne er jo kunder hos jobcentrene. det står skidt til. Og det skyldes bl.a., at jobcen- de job, der faktisk er også i større afstand fra Og i den udstrækning de oplever, at jobcentrene trenes kendskab til virksomhederne og deres be- bopælen, siger Jørgen Bang-Petersen og under- imødekommer deres ønsker, vil det være relevant hov for arbejdskraft er for ringe. streger, at det væsentlige er at få de ledige med i at bruge dem mere. Men det forudsætter altså, Ifølge chefkonsulent i DA, Jørgen Bang-Peter- konkurrencen om jobbene med de udenlandske at jobcentrene kender virksomhederne og ved, sen, skal kuren begynde med at få forholdet til arbejdstagere. Som det er nu, er der et gab i for- hvilke ydelser der er brug for. Derfor skal dialogen Jobcenter går nye veje og ansætter sælgere proportionerne på plads. Vi har jobåbninger om året. Langt ventningerne ledige og virksomheder imellem. mellem jobcentrene og virksomhederne være bedre. Jobcentrene skal ud og være med, der de fleste af disse klarer arbejdsmarkedet selv. Og Mere opsøgende hvor virksomhederne er for at få en god fornem- det er den udvikling, som den offentlige beskæf- Forudsætningen for at gøre de ledige bedre til at melse af, hvad der rører sig, så de på den ene tigelses skal understøtte, siger han. søge job er, at jobcentrene og deres medarbej- side kan gå hjem og udvikle nogle gode strategier Derfor lyder DA s anbefaling, at der på jobcen- dere selv har den fornødne viden både om er- for service og på den anden side blive i stand til I Middelfart har jobcentret gjort deres virksomhedskonsulenter til sælgere, som udelukkende har til opgave at opsøge virksomheder og komme hjem med ordrer. Resultatet er flere ledige i job virksomhederne. Og når de kommer hjem med ordrer, tager jobkonsulenterne over og formidler ordrerne, fortæller jobcenterchef Per Rasmussen. De seks kørende konsulenter har allerede travlt. For i årets handleplan for teamet står der, at de skal besøge 800 små og mellemstore virksomheder i lokalområdet. Og andre måltal er bl.a., at besøgene skal skaffe ordinære job til 240 ledige, løntilskudsjob til 120 og virksomhedspraktik til trene lægges mere vægt på jobsamtalerne med de ledige og mindre vægt på klassiske aktiveringstilbud. hvervslivets vilkår generelt og om de lokale virksomheders konkrete behov. Det er vigtigt at jobcentrene gør sig klart, at give de ledige den rygstøtte, som kan gøre dem bedre til at søge de job, der er, siger Jørgen Bang-Petersen Go dag, hvad kan vi gøre for jer? Sådan lyder det i telefonen, når de lokale virksomheder ringer til jobcentret i Middelfart. For her i kommunen har man besluttet, at kunderne skal nurses og serviceres efter alle kunstens regler. Og kunderne er først og fremmest virksomhederne. Siden efteråret har man i Middelfart oplevet, at der er begyndt at komme tryk på kedlerne igen. Derfor er antallet af henvendelser fra virksomhederne steget støt. Og de har hver gang brug for hurtig udrykning helst skal jobcentret kunne levere i går. Det har ført til en justering af kursen i jobcentret, med det formål at kunne servicere virksomhederne bedre. Der er blevet sat en tyk streg under det opsøgende arbejde. Og organisatorisk er ændringerne blevet forankret i det nye Team Job. Seks sælgere Team Job er delt op i tre med hver deres opgave: virksomhedsservice, ordreformidling og job- Ny arbejdsform Per Rasmussen lægger ikke skjul på, at den nye måde at udføre arbejdet på, har været lidt af en udfordring for medarbejderne. Bl.a. fordi det kræver en høj grad af tillid til kollegerne. Derfor er dialogen sat i system, sådan at Team job begynder hver dag med et morgenappelmøde. Det er en anden måde at arbejde på. Men vi har helt sikkert fat i det rigtige. Det kan vi se af, at vores konsulenter henter rigtig mange ordrer ind, siger han. Og lige som de kørende virksomhedskonsulenter skal vide alt om, hvilke muligheder og redskaber, jobcentret har, slår Per Rasmussen fast, at jobvejledere, jobkonsulenter og sagsbehandlere også skal vide en hel masse om erhvervslivet og arbejdsmarkedets behov. Et grundigt kendskab til vilkår og behov er nødvendigt for at vi kan yde den service, som vi skal og gerne vil, siger han. Den 1. og 2. marts holdt HK/Kommunals udvalg et seminar, hvor eksperter og repræsentanter for forbundet, arbejdsgivere, folketing og styrelser drøftede aktuelle udfordringer i ken og mulige løsningsveje. Blandt oplægsholderne var Marie Hansen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og Jørgen Bang Petersen fra DA. En fælles forståelse er nødvendig Marie Hansen, direktør for Arbejdsmarkedsstyrelsen vejledning. Som udløber heraf, har jobcentret i Middelfart som noget nyt ansat sælgere, der ikke skal lave andet end at opsøge virksomhederne og komme hjem med or- Det er vigtigt fra central side at sørge for, at alle løbende får den nødvendige kompetenceudvikling drer. Jobcentret har således over 800 varer=ledige på hylderne, som man meget gerne vil have afsat. Vi har ansat folk med profiler, der kan matche opgaven. Det vil sige ikke den typiske sagsbehandler, men sælgere, der skal have kendskab til alle de redskaber, vi har. De skal udelukkende køre rundt til ken : Søren Illum Nielsen, jobkonsulent, ansat i arbejdsformidlingssystemet siden 1971: Man kunne såmænd sagtens skabe en fælles grundlæggende uddannelse for alle, der arbejder i jobcentrene. Men det er faktisk ikke nødvendigt, da de i vidt omfang har nogle gode faglige uddannelser af forskellig karakter. Det mener direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen, Marie Hansen, som ser den brede faglige baggrund som en styrke i sig selv. Forudsætningen er imidlertid, at man bygger noget specifikt fagligt ovenpå for at give medarbejderne en fælles metode, et fælles sprog og en fælles forståelse af, hvad ken går ud på. Carsten Koch (tv) på tur rundt i Jobcentret i Middelfart anført af jobcenterchef Per Rasmussen (th). De største problemer med den nuværende lovgivning er, at den ikke motiverer de ledige godt nok, at den animerer til misbrug blandt virksomhederne og til kassetænkning i og konkurrence mellem kommunerne. Det første handler for eksempel om genoptjeningsretten, som tager modet helt fra de ledige, så de siger nej til de kortvarige job. Det andet handler om, at en del virksomheder efterhånden ikke vil ansætte ledige i ordinære job, fordi de tror, de kan få dem gratis hos os. For eksempel oplever vi, at de siger til os, at hvis ikke de kan få ledige ud i praktik eller med løntilskud, så vil de slet ikke have nogen, for så ansætter de hellere billige udlændinge. Det er en urimelig brug af ordningerne med praktik og løntilskud. Faktisk vil jeg kalde det misbrug. Og det sætter også os på jobcentret i klemme. For måske har vi en faglært tømrer, der har gået ledig i fire måneder. Og han behøver altså ikke starte i praktik, når han skal ud igen. Og her kommer også konkurrencen mellem kommunerne ind. For i Middelfart er vores princip kun at give tre måneders løntilskud, mens andre kommuner giver seks måneder og samtidig ser stort på reglerne om, hvor mange folk i løntilskud virksomhederne må have. Derfor henter virksomhederne ledige fra andre kommuner og spørger os, hvorfor vi er så restriktive. Men vi prøver jo bare at få reglerne til at virke efter hensigten. Det er meget afgørende, at de mennesker, vi har sat til at udmønte lovene, har den samme referenceramme og forståelse af lovenes intentioner og redskaber, siger hun og understreger, at en fælles kompetenceudvikling er et vigtigt redskab for staten ift. at få ken til at fungere i praksis. Løbende ændringer Det, der taler for denne model er også, at området er et, hvor der hele tiden sker så store ændringer, at det ikke vil være nok med en fælles grundlæggende uddannelse. Det er et område, hvor udviklingen går så hurtigt, at man er nødt til løbende at hæfte noget uddannelse på medarbejderne i takt med lovændringer og reformer, siger hun. Af samme grund følges efterhånden alle de store reformer af penge til kompetenceudvikling af medarbejderne. Noget andet er, at direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen godt kunne tænke sig endnu flere penge til uddannelse af medarbejderne. Men det er et spørgsmål om en politisk prioritering, som man skal have respekt for, siger hun.

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Beskæftigelsespolitik set i et uddannelsesperspektiv VUC Årsmøde 2014 3. april 2014 på Nyborg Strand Per Kongshøj Madsen

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet www.carma.aau.dk JOBCENTERCHEFSEMINAR Den 4. og 5. marts 2014 Hotel

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Udvalgsseminar Beskæftigelsesudvalget. 24. 25. april 2014

Udvalgsseminar Beskæftigelsesudvalget. 24. 25. april 2014 Udvalgsseminar Beskæftigelsesudvalget 24. 25. april 2014 Programmet Virksomhedsskolen Sygedagpenge Café Monroe Udsatte ledige Forsikrede ledige Virksomhedsstrategi De store reformer Carsten Koch udvalget

Læs mere

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen åbnede konferencen om Beskæftigelsesreformen. DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesreformen er vedtaget, og lovgivningen er på plads. Nu gælder

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser ACs beskæftigelsespolitiske konference d. 24 og 25 okt. 2013 Carsten Koch, BER Hvad sker der? De ledige brokker sig over politikerne,

Læs mere

Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen

Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 492 Offentligt T A L E Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen 25. september 2014 J.nr. 2014-0029417

Læs mere

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Februar 2013 Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Høj beskæftigelse er en betingelse for velfærd og velstand i Danmark. I dag

Læs mere

en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats KL indspil En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Kort præsentation

en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats KL indspil En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Kort præsentation en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats KL indspil KL indspil En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Kort præsentation 2 En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Jørgen

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job Jens Frank Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal 0000jef@danskmetal.dk 29 42 13 98 Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job En ny undersøgelse fra Dansk Metal viser, at jobcentrenes aktivering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Virksomhedssamarbejde. Det gode parløb. Virksomhedsnetværk CABI

Virksomhedssamarbejde. Det gode parløb. Virksomhedsnetværk CABI Virksomhedssamarbejde Det gode parløb Virksomhedsnetværk CABI 20.05.14 Præsentation Beskæftigelseschef i Jammerbugt Kommune Baggrund - 4 andre nordjyske kommuner - samt en række nationale Dette giver grundlag

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Greve Kommune. Beskæftigelsespolitik

Greve Kommune. Beskæftigelsespolitik Greve Kommune Beskæftigelsespolitik 2014-2017 Indhold Beskæftigelsespolitik 2014-2017 er udgivet af: Greve Kommune Center for Job- & Socialservice Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Forord.... 4 Indledning...

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 www.kl.dk September 2011 Layout: KL s trykkeri Tryk: Eks. Skolens Trykkeri Myter og fakta om

Læs mere

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats A.3 Intensiveret jobsøgningsstøtte med hyppige samtaler og hjælp til jobsøgning Hovedtænkningen i forslaget

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice

Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice Jobcenter Horsens søger pr. 1. januar 2017 en leder til Virksomhedsservice. I denne job- og personprofil beskriver vi de nødvendige personlige og faglige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder.

KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder. N O TAT KL-undersøgelse af samarbejdet mellem jo b- centre og virksomheder KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder. Spørgeskemaet

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Organisering af et serviceberedskab. Leder af Virksomhedsservice Jobcenter Haderslev Joan Mortensen

Organisering af et serviceberedskab. Leder af Virksomhedsservice Jobcenter Haderslev Joan Mortensen Organisering af et serviceberedskab Leder af Virksomhedsservice Jobcenter Haderslev Joan Mortensen Virksomhedsservice Alle virksomhedskonsulenter samlet i et team Styrken ved denne organisering er: At

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Hvad er en strategi? En strategi en plan for organisations fremtidige mål, politikker og handlinger. De fremtidige mål fastslår, hvad der skal

Læs mere

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 Hvordan skaber man en forandring med og for den enkelte borger? Tja, sagsbehandlerens indflydelse

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted BESKÆFTIGELSESPLAN 2009 PIXI-udgave Forside Hedensted INDHOLD EN INDSATS FOR borgere og virksomheder 3 FAKTA OM ARBEJDSMARKEDET 4 UDFORDRINGER i 2009 5 MÅL i 2009 Beskæftigelsesministerens mål 6 MÅL i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Benspænd for borgere og virksomheder

Benspænd for borgere og virksomheder Benspænd for borgere og virksomheder Virksomhederne mangler arbejdskraft Over en halv million borgere udenfor arbejdsmarkedet Danmark har brug for et effektivt beskæftigelsessystem, som kan levere individuelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Sygedagpengereformen

Sygedagpengereformen På Preben Thomsen 4199 8456 Sygedagpengereformen 2014-2015 Beskæftigelsesudvalget d. 24.03.15 Anni Martens Hovedpunkter Ændring af varighedsbegrænsningen Indførelse af jobafklaringsforløb Fast Track Mestringskursus

Læs mere

Kvalitet i aktiveringsindsatsen

Kvalitet i aktiveringsindsatsen Kvalitet i aktiveringsindsatsen Konference for LBR og kommunale udvalg 16. november 2010 1 Disposition Formålet med analysen Baggrunden Metode og datagrundlag Foreløbige erfaringer 2 Formålet med analysen

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere