Voksenservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksenservice 03-12-2013"

Transkript

1 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan Voksenservice Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

2 Indledning... 4 Bæredygtigt budget... 4 Værdier... 6 Menneskesyn... 6 Forvaltningsprincipper... 6 Det gode liv... 6 Indsatsområderne i En ny vej 2.0 er:... 7 Innovation... 7 Habilitering... 7 Mindst indgribende tilbud... 8 Borger til borger... 9 Samfundet ind i botilbuddene... 9 Støtteforeninger Udbyggelse af samarbejdet med de pårørende Borger til borger Velfærdsteknologi Metode og udvikling STU, 103 og Aktivitets- og Samværstilbud Visitation, dokumentation, bestillinger, opfølgning og evidens Overgange Effektiv drift Drifts optimering af botilbud Bygningssporet Kvalitetsstandarder botilbuds lignende Aktivitets- og samværstilbud Særligt dyre enkeltsager

3 Visitations håndbog Økonomistyring budgetmodel budgetopfølgning Dialog og kommunikation Borgere og pårørende Bilag

4 INDLEDNING Gennem de seneste år er normalitetsbegrebet blevet diskuteret meget i samfundet. I Fredericia har vi besluttet ikke kun at tale om det - vi arbejder aktivt med det i hverdagen sammen med borgerne. Vi tager som samfund ofte udgangspunkt i det normale med det udgangspunkt forsøger vi at ligestille den borger, som er handicappet, med andre borgere. I Fredericia vil vi ikke fokusere på det normale det gennemsnitlige. Vi vil tage udgangspunkt i det gode liv. Livskvalitet er ikke det samme for alle, og derfor bør vi tage udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker. Hvordan skal jeg med udgangspunkt i mit handicap mine begrænsninger få et godt liv? Denne handle- og udviklingsplan omhandler en lang række indsatser. Grundlæggende for dem alle vil være: Normalitetsbegrebet Habilitering Udgangspunkt i den enkelte borger Mindst indgribende tilbud BÆREDYGTIGT BUDGET Udgifterne til de specialiserede område og i det hele taget kommunernes stigende udgifter har længe været til debat. Udgiftsniveauet på området for voksne handicappede har gennem en årrække været stigende. I Fredericia Kommune vedtog Byrådet i 2011 strategien En ny vej, som skulle sikre, at de økonomiske rammer kunne overholdes ved at gå nye veje i løsningen af opgaverne på området. Resultaterne på området har været markante, men der er stadigvæk et stykke vej at gå for at opnå balance mellem behov, service og økonomi. Byrådet vedtog derfor som del af budgetforliget for 2014 at hæve den økonomiske ramme for Voksenservice med 10 mio. kr. til imødegåelse af de stigende udgifter. Endvidere blev der peget på konkrete spareforslag for yderligere 10 mio. Disseer medtaget i En ny Vej 2.0 sammen med yderligere tiltag, jf. bilag. Voksenservice vil de kommende år stadig have stigende økonomiske udfordringer, og indsatserne i En ny Vej 2.0 skal derfor sikre et bæredygtigt budget. Samtidig vil vi tage de næste skridt i udviklingen af området på baggrund af de erfaringer, vi har opnået gennem arbejdet med En ny vej. Et kendetegn ved de kommende indsatser skal endvidere være at skabe sammenhæng i indsatser og forløb for borgerne, både imellem tilbud i Voksenservice og ved overgange mellem fagområder og sektorer. I denne handle- og udviklingsplan vil fokus derfor være et bæredygtigt budget sammenholdt med en fortsat udviklings-proces. Voksenservice skal arbejde på at blive endnu dygtigere til at udnytte ressourcerne optimalt. Det indebærer bl.a. fokus på driftsoptimering på institutioner, bygninger, dokumentation m.v. og udvikling af nye måder at løse opgaverne på, således vi indenfor budgettet kan yde en god service til de borgere, som har behov. 4

5 Handle- og udviklingsplanen En ny vej 2.0 skal danne grundlag for de næste 2 års arbejde i Voksenservice, hvor vi med udgangspunkt i en række værdier omkring det gode liv skal finde og udvikle metoder, som balancerer det gode liv for borgerne og et bæredygtigt budget. Handle- og udviklingsplanen tager udgangspunkt i: Stigende mængder Økonomi Generelle forventningskrav til den kommunale service En ny vej har 2 strategiske fokusområder: Servicereduktioner og effektiviseringer Innovative tiltag Servicereduktioner og effektiviseringer skal give en hurtig opbremsning i udgifter, og de innovative tiltag skal herefter levere de fremtidssikrede løsninger, hvor vi kan rumme flere borgere indenfor den nuværende økonomiske ramme. Omdrejningspunktet i En ny vej er visionen: I Fredericia skal vi have friheden til at være anderledes, og uanset livsvilkår kunne opnå et godt liv med sit eget liv. 5

6 VÆRDIER I denne vision ligger ønsket om at se på den enkelte borgers liv hvad er et godt liv for hvert enkelt menneske. En sådan ændring kræver, at hele organisationen helt ud til yderste led - forstår hvad det betyder i det daglige arbejde. En anden hjørnesten i En ny vej er habilitering og selvstændiggørelse. Borgerne skal gøre så meget som muligt selv dvs. vi ændrer fokus fra at kompensere det de ikke kan, til at støtte deres egne kompetencer. Handle- og udviklingsplanen En Ny vej 2.0 bygger på det samme fundament som den oprindelige plan, men endnu mere fokuseret. MENNESKESYN o o o o o o o Normalitetsbegrebet skal defineres ud fra den enkelte borger Vi vil ikke længere tage udgangspunkt i diagnoser. Vi ser på mennesker, deres kompetencer og muligheder I Fredericia skal vi have frihed til at være anderledes vi accepterer det skæve, og vi skal ikke leve de samme liv Lykke og det gode liv er en individuel ting, og vi skal tage udgangspunkt i borgerens muligheder, og det som for borgeren er det gode liv Vi har alle en rolle i livet men de er ikke ens. Vi skal have ret til at være anderledes og vælge et anderledes liv Vi vil fremme størst mulig selvstændiggørelse for borgeren Borgerens relationer i nærmiljøet er vigtige FORVALTNINGSPRINCIPPER o Pårørende og netværk inddrages mest muligt o Vi vil fremme kollektive løsninger, frem for individuelle løsninger mest muligt o Vi forsøger at flytte borgere til mindre indgribende tilbud o Vi tilbyder altid det mindst indgribende tilbud o Vi accepterer ventelister til tilbud under paragraf: 107, 85, 103, 104 o Vi tilbyder i størst mulig omfang lokale tilbud o Vi fokuserer på vores kerneydelser o Vi fokuserer på tværfaglighed og tværgående indsatser DET GODE LIV Siden En ny vej blev iværksat i januar 2011 har Voksenservice arbejdet med udgangspunkt i det, som for den enkelte borger er det gode liv. Det lyder umiddelbart som en let opgave, men har vist sig at være svær! For at kunne arbejde individuelt skal medarbejderne og pårørende lægge deres egne værdier på hylden. En borger kan godt være lykkelig, 6

7 selvom han/hun ikke selv laver mad, selvom de lever mere rodet end gennemsnittet, selvom de ikke har en stor omgangskreds. I En ny vej 2.0 skal der fokuseres endnu mere på at tage individuelt udgangspunkt i det gode liv vi skal lytte endnu mere til, hvad borgeren ønsker. Vi skal finde nye måder, hvorpå vi kan inddrage borgerne mere i valg af indsatsområder. INDSATSOMRÅDERNE I EN NY VEJ 2.0 ER: Øget fokus på habilitering med udgangspunkt i den enkelte borger Øget fokus på det gode liv Borger til borger Mindst indgribende tilbud Metodeudvikling Driftsoptimering Dokumentation og bestillinger Teknologi Dialog og kommunikation Bygninger Organisering INNOVATION HABILITERING At habilitere borgerne har været et mantra de seneste år og med god grund. Når man bliver i stand til at gøre ting selv, giver det personlig frihed og tilfredshed samtidig med, at det frigør kommunale hænder. Hidtil har tanken været, at alle borgere skal habiliteres. Habilitering har været grundlag i alle handleplaner. Nu har vi gennem tre år høstet erfaring med habilitering/rehabilitering og som følge heraf indset, at borgerne ikke er ens! Det er ikke ukendt, at borgerne ikke er ens, og vi har netop søgt at tage udgangspunkt i den enkelte men fordi habilitering har været et fokuspunkt har vi glemt, at også på dette punkt er borgerne forskellige. Der er borgere, for hvem habilitering er meget langt væk, der er borgere som ikke ønsker at arbejde habiliterende, og der er borgere som dagligt får store sejre gennem habilitering og som opnår resultater, som medarbejdere og pårørende slet ikke troede, de kunne. På baggrund af dette vil vi arbejde mere individuelt med borgerne omkring habilitering. OPGAVEN Vi arbejder habiliterende med borgere som selv ønsker det og som deltager aktivt Vi fokuserer på habilitering/rehabilitering for de borgere, som har potentiale til at kunne bliver mere selvhjulpne selvstændige Vi fokuserer på det gode liv for de borgere, som har udtømt deres habiliteringspotentiale 7

8 MÅLET Målet er at understøtte det gode liv og at hjælpe borgerne til så stor selvstændighed, som muligt. METODEN Der skal fokuseres på dialog med borgerne omkring deres ønsker. Ved vurdering af støttebehov indgår en vurdering af den enkelte borgers habiliteringspotentiale. Tidsbegrænset træning Teknologi som redskab for borgere Borgerinddragelse i vurderingen af, hvor vidt der skal sættes ind med habilitering, og hvor der skal sættes ind. Der skal fokuseres på de indsatser, som borgeren selv synes giver mest mulig selvstændighed. Omdrejningspunktet i habilitering er: o At kunne bo i eget hjem o At tage uddannelse o At blive selvforsørgende i større eller mindre grad Der skal fokuseres på indsatser, som er realistiske for den enkelte borger. Et eksempel kan være madlavning: o Hvis muligt lærer borgeren at lave mad o Hvis det ikke er muligt eller ikke interesserer borgeren kan der arbejdes med, hvordan man handler ind og tilbereder halvfabrikata og færdigretter med udgangspunkt i en varieret og sund kost o At man ikke satser på madlavning men fokuserer på andre indsatser, som borgeren har større behov for eller lyst til og maden kommer udefra TIDSPLAN Januar 2014 december 2015 MINDST INDGRIBENDE TILBUD Siden udviklings- og handleplanen En ny vej blev iværksat, er der blevet arbejdet meget med at give borgerne det mindst indgribende tilbud. Det har givet mange gode erfaringer, som betyder, at vi er klar til næste skridt på vejen. OPGAVEN Der skal arbejdes med udvikling af nogle botilbudslignende pakker, som kan gives til borgeren i eget hjem. Pakkerne skal træde i stedet for 107 tilbud og i enkelt tilfælde i stedet for 108 tilbud. Pakkernes hovedindhold vil være 85, men de kan være sammensat af flere forskellige paragraffer og vigtigst af alt på tværs af fagområder. Det vil betyde at borgere med flere diagnoser bedre kan hjælpes, fordi der kan trækkes på medarbejdere fra såvel psykiatri, misbrug, plejen, handicap m.v. Når borgeren får et tilbud i eget hjem, betyder det at vi opbygger deres liv omkring deres egen bolig. Det medfører, at de ikke senere skal flytte ofte lige når de er kommet til at føle sig trygge i botilbuddets rammer, og det betyder også 8

9 at deres habilitering/rehabilitering kan tage udgangspunkt i det sted, de bor, det inventar de har, og de naboer og det byliv, som findes der. MÅLET Målet er at få flere borgere i eget hjem 108 længerevarende botilbud 107 korterevarende botilbud 85 støtte i eget hjem 103 Beskyttet beskæftigelse 104 Aktivitets- og samværstilbud 83 personlig pleje PRODUKT En eller flere botilbudslignende pakker i eget hjem. TIDSPLAN 1. kvartal BORGER TIL BORGER Formålet med En ny vej er først og fremmest at give borgerne et godt liv, i sit eget liv. Et godt liv kan og skal rumme mange forskellige aspekter. De grundlæggende aspekter som bolig, struktur på hverdagen, habilitering/rehabilitering er kommunens opgave, men de ting, som giver livsglæde og den daglige relation til andre mennesker, kan kommunen ikke yde vi kan hjælpe med at sætte rammerne, men de skal udfyldes af andre - pårørende, frivillige og andre borgere. SAMFUNDET IND I BOTILBUDDENE Nogle af de borgere, som bor i botilbud, har svært ved at færdes i samfundet de har svært ved at få relationer udenfor botilbuddet. For denne gruppe skal der arbejdes med at trække samfundet ind til dem. Det kan f.eks. være naboer, som kikker forbi og bager boller, det lokale sangkor, som får lov at øve i botilbuddets lokaler og således bringer sang og livsglæde ind til beboerne, eller den lokale tøjforretning, som kommer og laver modeshow. Det er kun fantasien, der sætter grænser. 9

10 STØTTEFORENINGER Der skal arbejdes med oprettelse af støtteforeninger i forbindelse med de kommunale tilbud. Støtteforeningen kan på egen hånd tage initiativ til arrangementer, som giver livsglæde til de tilknyttede borgere det kan være julefester, sommerudflugter, gåture m.v. En støtteforening er et sted, hvor såvel pårørende forældre, søskende, bedsteforældre og frivillige kan deltage. UDBYGGELSE AF SAMARBEJDET MED DE PÅRØRENDE Traditionelt har man på det specialiserede voksenområde holdt forældrene på afstand ikke i en ond mening, men fordi man mente, at de professionelle ved bedst. Sådan er det ikke længere. Der er en bred forståelse af, at de pårørende er en vigtig brik i det gode liv for borgerne. Der skal i de kommende år arbejdes på at udvikle metoder til et godt pårørende samarbejde. Selv om de pårørende skal inddrages til alles bedste, er der også udfordringer. De borgere, som er tilknyttet Voksenservice, er stort set alle fyldt 18 år og dermed myndige. Det betyder, at de har ret til at modsætte sig de pårørendes ønsker, og at de har ret til at være uenige med deres pårørende. Vi skal finde metoder, som giver et godt samarbejde til glæde for alle parter. BORGER TIL BORGER I Fredericia har vi flere eksempler på, at borgere, som selv har udfordringer, sagtens kan hjælpe andre borgere sommetider næsten bedre end de professionelle. Det gælder f.eks. Gnisten, som er en forening, der arbejder på, at sindslidende skal få det bedre. Det gør de blandt andet ved at styrke den syges netværk. Samtidig får de frivillige gnister det også bedre, når de mærker, at der er brug for dem og deres erfaringer. ULF udviklingshæmmedes landsforbund har sammen med Fredericia Kommune arbejdet med projektet Det jeg kan selv gør jeg selv : Projekt har fokus på borgernes egne mål og den stolthed, borgerne opnår ved at kunne selv: Flemming er stolt over, at han er god til at bage og være handyman. Bo er stolt over, at han sidste sommer tog offentlige transportmidler hele vejen til Bornholm alene. Allan er stolt over, at han efter 11 år i bofællesskaber er flyttet i egen lejlighed. Og alle tre er de stolte over at kunne formidle det videre og hjælpe andre udviklingshæmmede med at finde ind til deres stoltheder. 10

11 Med udgangspunkt i de erfaringer vi allerede har, vil vi arbejde med udvikling af metoder, som sætter rammerne for borgernes mulighed for indgå i relationer, hvor de hjælper andre borgere og derved opnår mere livsglæde. OPGAVEN At udvikle metoder til inddragelse af såvel frivillige, som pårørende og borgere med henblik på at øge borgernes livsglæde og dermed understøtte et godt liv i sit eget liv. 11

12 MÅLET At der oprettes støtteforeninger i forbindelse med Voksenservice tilbud Udvikling af metoder til pårørende-samarbejde Projekter, som understøtter borger til borger TIDSPLAN Støtteforening arbejdsgruppen arbejder i 1. kvartal 2014 og resultatet forelægges Socialudvalget april 2014 Metoder til pårørende samarbejde arbejdet løber i hele 1014 Projekter som understøtter borger til borger 3. kvartal kvartal 2015 VELFÆRDSTEKNOLOGI I Voksenservice arbejdes der med velfærdsteknologi med udgangspunkt i, at: Øge borgerens selvstændighed Øge borgerens tryghed Øge medarbejdernes effektivitet Dette fokus føres videre i En ny vej 2.0. Der vil blive arbejdet videre med de teknologiprojekter som allerede er igangsat med henblik på at udbrede erfaringerne fra projekterne til hele Voksenservice. Der arbejdes i henhold til Fredericia Kommunes strategi for digitalisering og velfærdsteknologi Nye muligheder Ny velfærd. OPGAVEN For at få teknologi som samlet set skaber merværdi for borgerne, medarbejderne og økonomisk, skal der fokuseres mere på anvendelse af allerede kendte og brugte produkter end produktudvikling. Dog vil der være åbenhed overfor samarbejder med andre omkring udvikling, hvis resultatet står mål med indsatsen. Generelt skal der fokuseres endnu mere på at dyrke samarbejder med relevante parter, således at vi kan dele vores viden med andre og lærer af andres erfaringer. 12

13 TABLET FORSØG Projektet tester anvendelsen af tablets til medarbejdere på botilbud og i 85. Formålet er at se, om der kan spares tid og samtidig opnås større kvalitet i dokumentationen og inddragelse af borgerne ved, at medarbejderen går rundt med en tablet og løbende kan dokumentere og se borgerens handleplan, frem for at skulle hjem på kontoret for at anvende en pc. Forsøget kan medføre at andre afdelinger i Voksenservice med fordel kan indføre tablets til journalisering m.m. QR TAGS Der er igangsat et forsøgsprojekt med firmaet NewIsh om anvendelse af QR tags i såvel botilbud, som i borgernes hjem. Projektet har stort potentiale i forhold til såvel effektivisering af medarbejdernes tid, habilitering af borgerne og borgernes tryghed. Efter endt projektperiode skal der arbejdes med udbredelse i det øvrige Voksenservice med udgangspunkt i den læring, der har været i projektet omkring anvendelsesmuligheder, teknologi og økonomi. SKÆRMLØSNING På Kobbelgaarden vil arbejdet med udvikling af touchskærm til løsning af information, dialog og dokumentation fortsætte projektperioden udløber På sigt skal der laves business case på, hvorvidt der er grobund for yderligere udbredelse i Voksenservice. KOMMUNIKATION OG DIALOG MED PÅRØRENDE Det har længe været et ønske i Voksenservice at man i botilbud, beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud kan kommunikere elektronisk med de pårørende. Målet er at give de pårørende mere og bedre informationer omkring hverdagen. Ved løbende at give flere informationer til de pårørende må det forventes, at der bliver mindre en til en kommunikation og dermed mindre tidsforbrug til kommunikation, hvilket igen giver mere tid til borgerne. MÅLET At arbejde løbende med velfærdsteknologi, hvor der hele tiden fokuseres på at investeringerne skal være rentable At vi udbreder de gode erfaringer fra nuværende projekter til hele Voksenservice At der for så vidt det er muligt arbejdes med mainstream teknologi At der ikke kun arbejdes med kommunale løsninger, men også hvorledes vi kan understøtte borgeren i at anskaffe sig relevante APP s m.v. At der arbejdes med videndeling på tværs af afdelinger, kommuner og regioner 13

14 METODE OG UDVIKLING STU, 103 OG 104 Der ønskes et tættere samarbejde mellem Proaktiv, STU, Arbejdsmarkedsafdeling, Familie og Børnesundhed og UU i forhold til unge, som vil have behov for en særlig indsats i forhold til habilitering til og beskæftigelse i voksenlivet. MÅLET Målet med uddannelse og beskæftigelse er, at de unge bliver så selvhjulpne og selvforsørgende som muligt og derved får mulighed for at skabe sig et godt liv med deres eget liv. METODEN Der er behov for at få en forståelse af en fælles plan for den unge på tværs af Familie og Børnesundhed, UU, Voksenservice og Arbejdsmarked, med mål omkring habilitering, mål omkring arbejdsmarkedet og mål omkring selvstændig bolig. a. Borgerne oplever, at der er et sammenhængende tilbud både på tværs af de forskellige dele af organisationen, som er involveret i tilbuddene og i overgangen fra barn til voksen. b. At der er etableret sammenhængende forløb, hvor STU, Proaktivs beskæftigelsesindsats og hjemmevejledertimer anvendes som en integreret del af borgernes plan. c. En metodeudvikling i fht. Borgere, som får et 5-årigt ressourceforløb med STU og beskyttet beskæftigelse integreret med hinanden. d. Økonomi: Omkostningerne samlet set ved STU-forløb skal nedbringes for at sikre budgetoverholdelse, herunder indregnet omkostninger og afregning af opgaveløsning andre steder. Dette gælder allerede fra og med En mulig del af besparelsen kan fremkomme ved, at der med en evt. flytning af STU til Proaktiv, vil være en besparelse i omkostninger til lokaleleje o.a. Det skal undersøges, om det er muligt også at optimere STU-økonomien ved at sammentænke den med ressourceforløb. e. Der skal udarbejdes en metode for fælles visitation på tværs af Voksenservice, UU, Familie- og børnesundhed og arbejdsmarkedsafdelingen så der kan sikres sammenhængende forløb fra starten af et STU forløb. PRODUKT a. Model for tættere samarbejde og plan for evt. sammenlægning af Proaktiv og STU b. Samarbejdsmodel for visitation mellem Jobcenter og Voksenteam c. Samarbejdsmodel mellem skoleområdet, UU, Arbejdsmarkedsafdeling, Familie og Børnesundhed og Voksenservice for overgangen fra barn til voksen i forhold til uddannelses- og beskæftigelsesperspektiverne d. Forslag til kommunikationsstrategi med henblik på en generel forventningsafstemning i forhold til de unge og deres pårørende. Fokus skal være på uddannelse og beskæftigelse, der sigter mod et så selvstændigt liv som muligt 14

15 TIDSPLAN a. Målgruppe- og visitationsproblematik omkring STU skal være afdækket, så det kan indgå i visitationen til næste skoleår b. Arbejdsgruppen skal inden udgangen af 2013 komme med forslag til, hvorledes den økonomiske ramme for STU overholdes i 2014 c. Endelige forslag til modeller, aftaler m.v. skal være klar til politisk beslutning senest i 3. kvartal 2014, så der er tid til at sikre implementering / forberedelse af visitation til skoleåret AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD På Proaktiv som er et beskyttet værksted er der ud over den beskyttede beskæftigelse også en lang række borgere, som har et aktivitets- og samværstilbud. Gennem de seneste år er denne aktivitet blevet øget og der er en række borgere i aktivitets- og samværstilbud som har problemstillinger, der gør det nødvendigt, at de isoleres i større eller mindre grad fra andre, og at de kræver en høj tilstedeværelser af personale. Disse borgere bor i kommunale botilbud og sendes om morgenen med bus til Proaktiv for at modtage deres aktivitets- og samværstilbud. Det er karakteristisk for denne gruppe af borgere, at de ikke altid reagerer positivt på dette skift fra hjem til Proaktiv. For at imødegå disse problemstillinger skal der i første kvartal 2014 udvikles et aktivitets- og samværstilbud på Kobbelgaarden, som kan erstatte det nuværende tilbud på Proaktiv. Der vil blive flyttet personale ressourcer med fra Proaktiv til Kobbelgaarden. Kobbelgaarden og Proaktiv vil i foråret 2014 sammen forme det nye tilbud. OPGAVEN At udvikle et aktivitets- og samværstilbud på Kobbelgaarden, som kan træde i stedet for det nuværende tilbud. MÅLET At få et aktivitets- og samværstilbud, som er målrettet gruppen af borgere, som har botilbud og som ikke profiterer af den daglige flytning mellem botilbud og aktivitets- og samværstilbud. TIDSPLAN Januar 2014 udarbejdes ny kvalitetsstandard for SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud 1/ /3 2014: Proaktiv og Kobbelgaarden udvikler 104 tilbud på Kobbelgaarden. Socialudvalget godkender ny kvalitetsstandard. Marts 2014: Revisitering af borgere 1/4 1/5 2014: Implementering 1/ : Delevaluering 1/5 2015: Evaluering 15

16 VISITATION, DOKUMENTATION, BESTILLINGER, OPFØLGNING OG EVIDENS Gennem de seneste år er Voksenservice gået fra kinabøger til elektronisk dokumentation. I den proces er det vigtigt også at arbejde med indholdet, således at vi ikke bare sætter strøm til kinabøgerne. For at få det bedste ud af digitaliseringen, skal der arbejdes med bestillinger og dokumentation, opfølgning og evidens. OPGAVEN Arbejdet omkring bestilling, dokumentation, opfølgning og evidens skal medføre, at vi arbejder med: o o o o Hvad skal en god bestilling indeholde med overensstemmelse mellem visiteret tid og indhold Hvad skal god dokumentation indeholde hvad skal den ikke indeholde Hvordan kan vi arbejde mere evidensbaseret Hvordan kan vi holde fokus på borgerens gode liv og ikke egne holdninger Der skal arbejdes på at finde skabeloner som indeholder de informationer, der er behov for i organisationen. Informationerne skal være præcise og letforståelige. Det vil forhindre misforståelse mellem visitation, udfører, borgere og pårørende. Ved at udvikle en dokumentation som er lettilgængelig og præcis, vil der kunne spares tid på at skrive og læse unødvendig dokumentation. At den dokumentation som laves, giver grundlag for at visitationen kan træffe evidensbaserede beslutninger. At borgerne inddrages mere i egen visitation og dokumentation. MÅLET Målet er at få en effektiv dokumentation og præcis bestilling således, der spares tid på unødvendig kommunikation og således misforståelser mellem bestiller, udfører, borgere og pårørende mindskes og således der er grundlag for at arbejde evidensbaseret. METODEN Der skal være fokus på løsninger, som er så minimalistiske som muligt kombineret med høj kvalitet i indholdet. Medarbejdere skal inddrages i processen og der skal arbejdes med at udbrede forståelsen af de dokumentationsformer, der udvikles, således alle arbejder med dokumentation ud fra samme skabeloner og forståelse. PRODUKT Skabeloner, beskrivelse af de arbejdsmetoder der skal anvendes fremover. Handleplan for dokumentation 16

17 TIDSPLAN 1/ /8 Dialog mellem visitationen og udfører med henblik på afdækning af dokumentationsbehov 1. kvartal Gennemgang af de lovgivningsmæssige rammer omkring dokumentation 1. kvartal 2014 afholdes en workshop som afdækker sammenhæng mellem dokumentationsbehov og digitalisering OVERGANGE Voksenservice har mange snitflader til andre afdelinger og fagområder bl.a. Skoleafdelingen, Pleje & Sundhed, Familie & Børnesundhed, Arbejdsmarkedsafdelingen. Disse snitfladesamarbejder skal give borgeren en fornemmelse af helhed i den kommunale indsats og samtidig sikre en optimal udnyttelse af de samlede kommunale ressourcer. OPGAVEN Analyse af behovet for pleje af ældre borgere på det specialiserede socialområde og herunder analyse af hvordan der bedst tages hånd om disse borgere Analyse af økonomiske fordele samlet set ved at udnytte den volumen, smidighed og kompetencer som ligger i Plejen Analyse af, hvor der er andre overgangsindsatser som kræver fokus At arbejde med at udvikle brugen af efterværn i samarbejde med Familie & Børnesundhed MÅLET At give borgerne fornemmelse af at Kommunen er en helhed At optimere udnyttelse af de samlede kommunale ressourcer ved at arbejde tværgående At Voksenservice kommer tidligt ind og derved måske kan nøjes med en mindre indgribende indsats TIDSPLAN Analyse af behov for pleje af ældre borgere 3. og 4. kvartal 2014 Analyse af økonomiske fordele samlet set ved øget samarbejde med Pleje & Sundhed 2. og 3. kvartal 2014 Analyse af andre overgangsindsatser 2. kvartal 2015 Mere efterværn i samarbejde med Familie & Børnesundhed kvartal

18 EFFEKTIV DRIFT DRIFTS OPTIMERING AF BO- OG SAMVÆRSTILBUD OPGAVEN Der skal analyseres på en række faktorer med henblik på en vurdering af, hvilke muligheder der er for en mere effektiv drift af Voksenservice. Disse faktorer er følgende: Kan arbejdet organiseres mere effektivt? Kan arbejdet tilrettelægges, så medarbejderressourcerne udnyttes mere effektivt? Kan vagtdækningen gøres mere fleksibel fx ved at indføre en vikarmodel? Understøtter de nuværende lokale lønaftaler en effektiv drift i Voksenservice? Hvordan kan vi arbejde med sygefraværet, så det nedbringes? Hvordan kan vi arbejde med interne hændelser (vold og trusler mod medarbejdere), så antallet nedbringes? Hvordan kan MED-udvalgene bidrage til effektiv drift i Voksenservice? Hvad er ledernes rolle og mulighed for at sikre en effektiv drift i Voksenservice? MÅLET Målet er, at bo- og samværstilbuddene bliver i stand til at overholde deres driftsbudgetter ved at der Sikres en hensigtsmæssig styring af medarbejderressourcer i Voksenservice Sikres en fleksibel tilpasning af ressourcer, så det hele tiden kan afstemmes med behovet i Voksenservice Sikres en organisation i trivsel, også i forandringstider TIDSPLAN 1/ / BYGNINGSSPORET For at kunne tilbyde en god ydelse til borgere i botilbud, ændres strukturen på botilbuddene således, at de mindre tilbud bliver driftet som ét tilbud og der derved opnås større pædagogiske læringsmiljøer og mere robusthed i forhold til ferie og sygdom blandt personalet. Der vil være muligheder for fælles nattevagt, efteruddannelse m.v. 18

19 OPGAVEN MÅLET At skabe botilbud med endnu større faglig kompetence og fleksibilitet Bygningssporet optimerer den kommunale bygningsmasse således, at vi undgår dyre lejemål. At optimere på udgifter til bygninger er en måde at reducere udgiftsniveauet på, som ikke nedsætter den ydelse, som borgerne modtager At få institutioner, som har en volumen, der gør det muligt at drive dem med et udgiftsniveau, som ligger indenfor budgetrammen 19

20 TIDSPLAN HippoCampus flytter til Ullerupdalvej i tidsrummet 15. januar -1. februar 2014 Ungdomskollegiet, Damvej og Aspbo flytter til Jupitervej: indflytning 1. september 2014 Nestlegaarden flytter til Nymarksvej: 1. februar 2015 ØKOMOMISK ESTIMAT Økonomisk effekt I alt kr kr kr. KVALITETSSTANDARDER Kvalitetsstandarder er det instrument, vi bruger for at regulere serviceniveauet. Her er der lavet nye standarder for: 97 : omhandler kommunalbestyrelsens pligt til at tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. For borgere, som bor i botilbud, indgår 5 timers ledsagelse månedligt, og derfor vil disse borgere fremover få tilbudt maksimalt 10 timers ledsagelse, således den samlede ledsagelse er 15 timer om måneden. 110: omhandler boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke kan opholde sig i egen bolig og som har behov for botilbud, og om tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp i daglig tale forsorgshjem. 85: Servicelovens 85 siger, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Den nye kvalitetsstandard beskriver en todeling af borgerne i målgruppen. En gruppe som har habiliteringspotentiale den største gruppe, og en gruppe hvor habiliteringspotentialet er udtømt og vi derfor hovedsageligt skal understøtte dem kompenserende. De borgere, som har habiliteringspotentiale, vil blive visiteret til en ydelse med en stopdato efter 3, 6 eller 12 måneder. Borgere, som har brug for kompenserende hjælp, vil ikke have en stopdato, men en evaluering hver 12. måned. For alle borgere gælder, at der kan visiteres til et 3 måneders afklaringsforløb, hvis visitationen er usikker på, om borgere er berettiget til støtte og / eller hvilken støtte der er behov for. 20

21 85 BOTILBUDS LIGNENDE For at kunne understøtte borgere i eget hjem frem for i botilbud, skal der udvikles en kvalitetsstandard som giver mulighed for at give borgere mere hjælp efter 85 end den nuværende kvalitetsstandard giver mulighed for. Målet er at der i en periode kan ydes så meget 85, at borgeren har mulighed for at blive i eget hjem frem for visitering til botilbud. Pakkens indhold skal være habiliterende således hjælpen over tid kan stoppe eller reduceres væsentligt. 104 AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I forbindelse med udvikling af 104 tilbud på botilbuddet Kobbelgaarden skal der udarbejdes ny kvalitetsstandard for. TIDSPLAN De nye kvalitetsstandard for 85, 97 og 110 implementeres er sat i drift Kvalitetsstandarden for 85 botilbudslignende skal ligge klar til godkendelse i Socialudvalget i april 2014 Kvalitetsstandard for 104 skal ligge til godkendelse i Socialudvalget februar 2014 Der udarbejdes servicedeklarationer på baggrund af kvalitetsstandarderne 1. kvartal 2014 ØKOMOMISK ESTIMAT 85 i 2015 vil den akkumulerede besparelse være: 1,3 mio. kr. 97 Der spares kr. årligt SÆRLIGT DYRE ENKELTSAGER OPGAVEN I 2013 har der været særligt fokus på særligt dyre enkeltsager. Særligt dyre enkeltsager defineres som sager, der koster mere end kr. årligt. METODEN Voksenservice har indsat ekstra kræfter på at nedsætte omkostninger til de særligt dyre enkeltsager. Det kan dreje sig om: At borgeren forbliver i nuværende tilbud, men der arbejdes for reduktion af taksten At borgeren hjemtages fra eksternt botilbud til et tilbud i Fredericia Kommune såfremt dette er billigere Herudover skal der arbejdes med et kompetenceløft til medarbejderne i visitationen, således alle medarbejdere har fokus på at reducere omkostningerne til de særligt dyre enkeltsager, og således der ikke fremover opstår så mange dyre enkeltsager. 21

22 Fredericias egne botilbud, beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud skal inddrages i en kreativ tænkning, hvor der udvikles tilbud som socialfagligt er velfunderede, men som samtidig reducerer de omkostninger, der er til særligt dyre enkeltsager til fordel for den brede borgergruppe. PRODUKT Skabelon for, hvordan man kan følge den økonomiske udvikling på området. Der vil blive udviklet et Kompetenceudviklingsforløb til socialrådgiverne, så de bliver bedre i stand til at klare udfordringerne med de særligt dyre enkeltsager. Uddannelsesinvesteringen vil generelt kunne løfte udøvelsen af myndighedsfunktionen med særlig fokus på sammenhæng mellem det gode købmandsskab og den socialfaglige praksis for det specialiserede socialområde, herunder også arbejdet med særforanstaltninger. Materiale, som understøtter opfølgningerne i sagerne. Materialet skal bl.a. tage udgangspunkt i allerede udarbejdet materialet bl.a. arbejdshæftet fra Region Syddanmark: Borgere med særlige behov fra Handleplan for særligt dyre enkeltsager. TIDSPLAN Kompetenceudviklingsforløb for socialrådgiverne 1. og 2. kvartal 2014 Udvikling af materiale som understøtter opfølgning i sagerne deadline ØKOMOMISK ESTIMAT Den estimerede økonomiske effekt forventes at blive 1,6 mio. kr. i 2014 VISITATIONS HÅNDBOG Voksenservice Visitation har udarbejdet en visitationshåndbog som træder i kraft 1. januar Visitationshåndbogen er et opslagsværk for socialrådgiverne omkring kvalitetsstandarder, pakker, servicedeklarationer, værdier, forvaltningsprincipper mv. Visitationshåndbogen skal understøtte en ensartet sagsbehandling. VISITATIONSUDVALG Visitationsudvalgets opgave er at træffe beslutninger i borgersager, hvor der indstilles til botilbud og/eller særforanstaltning, at følge udviklingen og progressionen i de særligt dyre enkeltsager placeret i og udenfor kommunen, at holde sig ajour med prognosen/ventelisterne for nye sager, samt sikre fuld pladsudnyttelse i egne botilbud. Opgaven bliver også at have opmærksomhed på behovet for udviklingsinitiativer, der gør det muligt at efterleve de principper, som er beskrevet i Udviklings og handleplanen Ny Vej. 22

23 VISITATIONSBUDGET Visitationsbudgettet hænger nøje sammen med den ny budgetmodel, som er en bestiller og udfører model. Visitationsbudgettet skal give øget synlighed i forhold til de opgaver Visitationen bestiller. Det vil medføre større mulighed for at styre budgettet også for den enkelte sagsbehandler. GENENRELT OVERBLIK Visitationshåndbogen giver et generelt overblik over kvalitetsstandarder, servicedeklarationer, pakkestørrelser med videre. ØKONOMISTYRING Voksenservice har hidtil arbejdet med rammestyring af de kommunale tilbud. BUDGETMODEL Socialudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en budgettildelingsmodel for kommunens institutioner under Voksenservice. Budgettildelingsmodellen omfatter alle tilbud under Voksenservice, hvor Fredericia Kommune er driftsherre, med undtagelse af Misbrug, STU og Forsorgsområdet. I modellen er budgettet bygget op om tyngde og fordelingsnøgler og beskriver endvidere principperne og fremgangsmåden i forbindelse med månedlig afregning og budgettilpasning. Modellen beskriver ligeledes fremtidige muligheder for at udvide modellen med tilpasninger i forhold til eksempelvis højere detaljeringsgrad, ændringer i serviceniveau etc. Hensigten er at have en budgettildelingsmodel, som er enkel og overskuelig, og hvor undtagelser begrænses, og den indgår i handleplanen for Voksenservice. Tildelingsmodellen går overordnet ud på at fastlægge tilbuddenes budgetter. Det sker ud fra en række nøgler, som definerer tilbuddenes budgetter på baggrund af antal borgere, tyngder, medarbejdertyper mv. Budgetterne er opbygget på baggrund af dels definitionen af faktisk tid, som gælder for Voksenservice, og dels antallet af faktiske timer 1. januar i det pågældende år. Modellen tager udgangspunkt i en månedlig bagudrettet afregning og budgettilpasning med udføreenhederne på grundlag af faktiske timer. OPGAVEN Opgaven i 2014 bliver at implementere den nye budgettildelingsmodel MÅLET Formålet med udarbejdelsen af en budgettildelingsmodel er at: understøtte økonomistyringen i Voksenservice. 23

24 sammensætte institutionernes budgetter ud fra ensartede og sammenlignelige principper. Dermed skabes klare budgetforudsætning og gennemskuelige budgetter. Dette skal resultere i enighed om årsager til udsving i forbrug, samt reducere tidsforbruget på budgetopfølgningerne. Give klare årsager til udsving i forbrug. Reducere tidsforbrug på budgetopfølgningerne. Støtte implementeringen og opfølgningen af besparelser m.m. med udgangspunkt i de strategier, som er beskrevet i En ny Vej 2.0. TIDSPLAN Budgettildelingsmodellen træder i kraft BUDGETOPFØLGNING Voksenservice skal i samarbejde med Økonomi sikre økonomistyringen som et værktøj, der understøtter realiseringen af En ny Vej 2.0. Økonomistyring er koblingen mellem mål, ressourcer, mængder og resultater. God økonomistyring kræver derfor særlig opmærksomhed omkring prioriteringen af indsatser og ressourcer, så anvendelsen sker med henblik på bedst mulig service for borgeren inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed. Økonomistyring er ikke blot en forudsætning for den daglige ledelse af Voksenservice, men også et redskab til planlægning af fremtidige handlinger. I arbejdet med økonomistyring er det vigtigt, at kunne identificere de ting, der skaber udgifterne på området med henblik på at vende fokus fra en klassisk bagudrettet budgetopfølgning til en fremadrettet handlingsorienteret opfølgning med fokus både på forbrug, årsager og handlingsmuligheder. Det betyder, at alle aktører i budgetopfølgningsprocessen skal tage ansvar og forholde sig til budgetopfølgningen samt, at den budgetansvarlige på baggrund af dette skal kunne agere aktivt. Det er helt afgørende for den budgetansvarliges handlemuligheder, at der kan træffes beslutninger på et forholdsvis sikkert grundlag. Det er således hensigtsmæssigt med procedurer, der understøtter stabiliseringen af grundlaget for beslutningerne. Dette gælder især for aktivitetsændringer og ændringer i budget forudsætningerne. Aktivitetsstyring skal sikre, at Voksenservice har de bedste muligheder for at udnytte ressourcerne optimalt ved at have indgående kendskab til borgere, tilbud og fremtidige behov. På den måde kan Voksenservice agere i forhold til egen kapacitet og behovet for køb af eksterne pladser. Budgettering er forudsætningen og ofte udgangspunktet for en succesfuld økonomistyring, og det kræver en veltilrettelagt budgetprocedure. Budgetlægningen sker ud fra de fastlagte principper i budgetmodellen, og opgaven varetages af Økonomi i samarbejde med Voksenservicechefen. Den tilbagevendende, periodiske budgetopfølgning, der sammenholder det faktiske, realiserede økonomiske hændelsesforløb med det tidsmæssigt tilsvarende budgetterede forløb er også et værktøj i økonomistyringen. Afvigelser bør forklares detaljeret bl.a. af hensyn til ansvarsplacering, men først og fremmest af hensyn til eventuelle budgetændringer og dermed måske ændret beslutningsgrundlag for ledelsens fremtidige dispositioner. 24

25 OPGAVEN Voksenservice har ansvar for månedsvis at sikre opdaterede aktivitetsdata, herunder de faktiske timer Myndighed og udføredele har begge ansvar for, at data, som ligger til grund for beregningerne, er korrekte De decentrale variable budgetter tilrettes månedsvis af Økonomi i forbindelse med afregningen Økonomi forestår den overordnede budgetopfølgning Økonomi tilretter årligt i 4. kvartal det kommende års budget på baggrund af Byrådets budgetvedtagelse samt øvrige beslutninger med konsekvens for området TIDSPLAN Regler for budgetopfølgning træder i kraft den OPFØLGNING, DIALOG OG KOMMUNIKATION BORGERE OG PÅRØRENDE OPGAVEN Kommunikation er afgørende for, at handle- og udviklingsplanens intentioner og mål gennemføres i et meningsfuldt samarbejde mellem borger, pårørende og kommunen ligesom medarbejdere og ledere er bevidste om formålet med de gennemgribende forandringer i opgaveudførelsen. Formålet er at have en løbende dialog med såvel medarbejdere som borgere, pårørende og politikere således handleplanen bliver et levende værktøj som løbende tilpasses i henhold til ny viden, nye opgaver mv. Der vil løbende være opfølgning på indsatserne i En ny Vej 2.0 og her inddrages politikere, Handicapråd og Udsatteråd i dialog omkring resultater og næste skridt således handleplanen bliver en samskabelse mellem alle interessenter og nye tendenser opfanges. TIDSPLAN 1. Kvartal 2014 Udarbejdelse af kommunikationsplan 4. Kvartal 2014 Midtvejsstatus på En ny Vej 2.0. ORGANISATION Voksenservice er organiseret med afsæt i en bestiller-udfører tilgang til opgaveløsningen. Der er en visitationsafdeling (Voksenteamet) og en række udførere, dvs. egne tilbud. Med organisationsændringen i oktober 13 blev tilbuddene samlet i 6 centre ud fra tilbuddenes indhold og målgruppe. 25

26 OPGAVEN Centrene skal medvirke til at skabe en robusthed i organisationen med enheder, der giver rum dels for dannelse af faglige fællesskaber, dels for skabelse af en ledelsesstruktur, hvor der i alle led er en god balance mellem faglig ledelse og personaleledelse samtidig med, at der tages højde for ledertyngden i Voksenservice. Strukturen betyder, at der arbejdes hen imod at skabe synergi mellem afdelingerne således, at der på såvel kortere som længere sigt kan skabes en sammenhæng mellem de forskellige afdelingers særlige kompetencer og faglig udvikling til gavn for borgere uanset, om de har enkeltstående eller multiple problemstillinger. Organiseringen af udfører-enhederne i Voksenservice i centre understøttes af bygningssporet med fysisk samling af en række af tilbuddene i samme center. Dette muliggør yderligere optimering af driften på sigt, f.eks. via personaleplanlægning på tværs af afdelinger. METODEN Der er for hvert center en leder og en række afdelingsledere. Centerlederne vil være de, der forestår ledelsen og styringen af centerets tilbud i tæt samspil med afdelingslederne. Det indebærer for centerlederne både personaleledelsen og udviklingen af området sammen med ansvaret for centerets økonomi, herunder løbende tilpasning af forbrug ift. budgettet. Den administrative understøttelse af centrene samles ledelsesmæssigt sammen med en del af fagområdets konsulentressourcer i et sekretariat. Det sker for at sikre synergi, driftsoptimering og forstærket fokus på og understøttelse af fortsat implementering og udvikling af tiltagene i En ny Vej 2.0. En samling af de administrative ressourcer samt konsulentressourcer skal samtidig forstærke den samlede handlekraft i Voksenservice. Dette betyder endvidere, at den hidtidige opdeling i et social- og et handicapområde i Voksenservice ophører. Der tages derudover en række tiltag for at styrke og skærpe visitationen i Voksenservice. Dette er beskrevet i andre afsnit i En ny Vej 2.0. MÅLET Det er målet at skabe en organisation præget af Dialog og samarbejde i centrene, på tværs af centrene og mellem bestiller og udfører Tværgående samarbejde for at understøtte helhedsorienterede løsninger og forløb for borgere, der har brug for Voksenservice, både på tværs af centre og med andre fagområder og afdelinger i Fredericia Kommune Det betyder, at Voksenservice er en organisation med få ledelsesniveauer, åbenhed og gennemskuelighed og med et tæt samspil mellem områdets fagchef, myndighedschef og de udførende ledere, understøttet af et sekretariat. Forståelsen af og grundlaget for organisationen skal ses ud fra vision, værdier og forvaltningsprincipperne i En ny Vej

27 PRODUKT Fastlagt organisations-model for Voksenservice, jf. bilag med organisationsdiagram. TIDSPLAN Januar 2014 Fastlæggelse af opgaver, arbejdsgange- og processer samt bemanding i Sekretariatet Fastlæggelse og implementering af ny mødestruktur for ledere Februar 2014 Opstart af sekretariat kvartal 2014 Fastlæggelse af proces og tiltag mhp. understøttelse af ny organisering 4. kvartal 2014 Opsamling og drøftelse af organisation for Voksenservice. ØKONOMI Omstrukturering færre lederstillinger ,1 mio. Kr. -1,4 mio.kr. -1,4 mio.kr. -1,4 mio.kr. BILAG Organisationsdiagram Budgetforligstekst Økonomi Paragraffer og forkortelser 27

28 28

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Socialudvalget, 09-12-2013 Referat fra mødet i Socialudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 16:00-16:30 Medlemmer:

Læs mere

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring 06-06-2013 Godkendt, den Voksenservice og Økonomi Budgetmodel Principper for opbygning, tildeling og styring 1 1. Opbygning af budgetmodellen Denne model gælder som udgangspunkt for budgettildelingen i

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Forlig om budget 2014-2017

Forlig om budget 2014-2017 FREDERICIA KOMMUNE 27. september 2013 Forlig om budget 2014-2017 Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Borgergruppen og John Bader har den 27. september 2013 indgået forlig om budgettet for

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT NOTAT Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Nedenstående er en opfølgning på den omstillingsstrategi for Bo- og beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj, som Sundhedsudvalget

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 218 Offentligt Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Tillægsdagsorden til mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Byrådet, 09-12-2013 Tillægsdagsorden til mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Borgmester:

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i 2014 Status Mål forventes at blive realiseret Mål forventes at blive delvist realiseret Mål forventes ikke at blive realiseret Fokusområde Organisation Politikområdet voksenhandicap består

Læs mere

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A. Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Møde kontaktforum 20-9-2012 Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Præsentation af centret Et 108 botilbud med 27 pladser Givet tilsagn om ved pladsledighed, at være villig til at modtage borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Godkendelse af realisering af Aalborg AKTIV

Godkendelse af realisering af Aalborg AKTIV Punkt 11. Godkendelse af realisering af Aalborg AKTIV 2016-033769 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse, at Handicapafdelingen, som led i udmøntningen af

Læs mere

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger NOTAT- MAJ 2014 Omstilling af det specialiserede voksenområde (handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger Omstilling af det specialiserede

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

SO 13, Handicap og Psykiatri og SO 18, Sundhed og Ældre Teknologiske hjælpemidler. Vi skal sikre mere kvalitet og bedre service for de samme

SO 13, Handicap og Psykiatri og SO 18, Sundhed og Ældre Teknologiske hjælpemidler. Vi skal sikre mere kvalitet og bedre service for de samme Fællesmål for 13, Handicap og Psykiatri og 18, Sundhed og Ældre: (=Udfordring i (=Årsmål i SO 13, Handicap og Psykiatri og SO 18, Sundhed og Ældre Teknologiske hjælpemidler Vi skal sikre mere kvalitet

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Indhold: Ø Præsentation af Kildebjerget og anvendelses muligheder i voksenhandicap Ø Midlertidig botilbud SEL 107 Ø Aflastning SEL

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere