BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004"

Transkript

1 KONSERVATORIET FOR MUSIK OG FORMIDLING BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 Januar 2005 Vestjysk Musikkonservatorium Kirkegade Esbjerg

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 2 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering Side 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske status Side 4 4. Kandidaternes beskæftigelse Side 5 5. Kandidaterne fordelt på sektor Side 5 6. Kandidaternes ledighedsgrad i 2002 og 2003 Side 5 7. Kandidaternes regionale beskæftigelse Side 9 8. Kandidaternes indkomstforhold Side Indledning Vestjysk Musikkonservatorium herefter VMK har i sin resultatkontrakt for i lighed med de øvrige uddannelsesinstitutioner i Kulturministeriet forpligtet sig til at sikre, at uddannelsesudbuddet er i overensstemmelse med samfundets behov for uddannelse inden for konservatoriets fagområder. VMK skal årligt foretage en vurdering af vore kandidaters beskæftigelsessituation og deres kvalifikationer set i relation til arbejdsmarkedets behov. I KUR s regi samles efterfølgende de enkelte uddannelsesinstitutioners vurderinger til en fælles rapport for hele Kulturministeriets uddannelsesområde. Denne rapport er VMKs bidrag til den samlede rapport og dermed også bidrag til opfyldelse af resultatkontraktens mål for VMK. Som for øvrige uddannelsesinstitutioner baserer denne rapport sig på data, indsamlet igennem et samarbejde mellem Danmarks Statistik og uddannelsesinstitutionerne. Data er koncentreret om kandidater, udgået fra VMK i perioden 1997 til Som hovedregel er det de pågældende kandidaters situation i 2002, der ligger til grund for talmaterialet. Kun en enkelt analyse vedrørende kandidater ledighedsgrad indeholder også data fra VMK havde i perioden en samlet kandidatproduktion på 102. Af disse indgår i undersøgelsen kun 85 kandidater, hvilket giver en population på 83,3 %. Dette forekommer ikke umiddelbart tilfredsstillende, men en mulig fejlkilde har været vanskelig at udlede. Af de indleverede 102 CPR-numre er alle erklærede gyldige af Danmarks Statistik, så der er således ikke tale om upræcis registrering fra konservatoriets side. Den lave population kan skyldes en forholdsvis stor andel udenlandske studerende og dermed kandidater på VMK, men der kan også være tale om andre former for fejlkilder. Under alle omstændigheder er dette et forhold, konservatoriet vil undersøge nærmere. 2

3 I nedenstående tabeller er de 85 kandidater fra , som indgår i undersøgelsen, fordelt på køn, årgang og uddannelsesretninger. Tabel 1. Kandidater i undersøgelsen fordelt på uddannelsesretning og køn Uddannelsesretninger Mænd Kvinder I alt AM (4 årig) Diplomeksamen øvrige (5 årig) Kirkemusikalsk diplomeksamen (5 årig) Klassisk mus.pæd. diplomeksamen (5 årig) Klassisk musiklærer (4 årig) Musikprofil (2 årig) PO Rytmisk diplomeksamen (5 årig) Rytmisk mus.pæd. diplomeksamen (5 årig) Rytmisk Musiklærer (4 årig) Solistuddannelsen Specialuddannelse for indvandrere I alt kandidater i undersøgelsen Tabel 2. Kandidater i undersøgelsen fordelt på årgange og kategorier af uddannelser Kandidatår Antal I alt 85 4-årige uddannelser 47 5-årige uddannelser 30 Øvrige 8 Rytmiske kandidater 29 Klassiske kandidater 46 Øvrige kandidater 10 3

4 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering Det samlede billede, der tegner sig af beskæftigelsessituationen for kandidater, udgået fra VMK i perioden , forekommer relativt positivt. Helt generelt er det vanskeligt at uddrage konklusioner på et mere detaljeret niveau, idet den samlede population i undersøgelsen er så lille, at VMK på en række undersøgelsesparametre falder ind under Danmarks Statistiks diskretionsgrænse. Ligeledes skal der i visse tabeller kun ske et udsving på ganske få personer, før procentsatserne rykker sig ret væsentligt. Alligevel bekræfter undersøgelsen i det store og hele det billede, som VMK i forvejen har af vores kandidaters beskæftigelsessituation. Kandidater fra VMK har en relativ høj beskæftigelsesgrad, nemlig 82 %, hvilket er over gennemsnittet for alle de kunstneriske uddannelser. Det er endvidere glædeligt, at såvel rytmiske som klassiske kandidater finder beskæftigelse, ligesom det er positivt, at også VMK s specialuddannelse for blinde og svagtseende resulterer i beskæftigelse for disse kandidater. Ligeledes er det positivt og lidt overraskende, at vores 4-årige kandidater klarer sig endnu bedre på arbejdsmarkedet end vores 5-årige. De 4-årige uddannelser er alle pædagogiske uddannelser, og tilsyneladende er arbejdsmarkedet for denne kategori så veldefineret og har så stor efterspørgsel efter netop denne gruppes kompetencer, at 4-årige kandidater relativt hurtigt opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette må siges at bekræfte behovet for den netop gennemførte opprioritering af pædagogiske uddannelser på landets konservatorier. Også i forhold til kandidaternes gennemsnitsindkomst er resultatet for VMK rimeligt tilfredsstillende. I forhold til det øvrige arbejdsmarked og ikke mindst i forhold til kandidater fra andre videregående uddannelsesinstitutioner, ligger vore kandidater lavt, men da mange ved siden af deres faste jobs også udøver deres kunstneriske virksomhed, må det formodes, at den samlede indtægt kan være højere. Der forekommer ikke at være de store nuancer i billedet af henholdsvis mandlige og kvindelige kandidater. De forskelle, der kan iagttages med hensyn til indkomst m.v. svarer ret nøje til det generelle samfundsbillede. Endelig kan det konstateres, at kandidater fra VMK er mobile. Efter Ribe Amt er det hovedstadsområdet, der beskæftiger flest kandidater fra VMK, men generelt er færdiguddannede fra VMK beskæftiget over hele landet mindst i Nordjyllands og Viborg Amt samt på Sjælland og Bornholm. VMK forventer med de nye uddannelser på konservatoriet, at fordelingen mellem selvstændige og lønmodtagere på sigt vil forrykke sig. I de nye uddannelser er der en hel anden form for fokus på kompetencer, der sætter kandidater i stand til at være selvstændige eller privatansatte, og ikke mindst denne udvikling vil VMK følge ganske nøje. 3. Kandidaternes socioøkonomiske status Hovedparten af VMKs kandidater finder beskæftigelse som lønmodtagere. Næsten 90 % er lønmodtagere, og ikke mindst kvindernes andel heraf er meget højt. Tabel 3: Kandidater fra fordelt efter socioøkonomisk status på køn. Mænd % Kvinder % I alt % Selvstændig 1 1, ,2 Lønmodtager 46 85, , ,4 Arbejdsløs 1 1, ,2 Midlertidig uden for arbejdsstyrken 3 5,5 1 3,2 4 4,6 Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken Kontanthjælp eller førtidspension Uddannelsessøgende 1 1, ,2 Øvrige uden for arbejdsstyrken 2 3, ,4 I alt

5 Som det fremgår af tabel 3 er meget få kandidater selvstændige. Med VMK s nye uddannelser forventes denne andel at stige, da fag som PR & administration, projektledelse og IT indgår i samtlige nye studieordninger, netop med henblik på at gøre vore studerende bredere i deres kompetencer. 4. Kandidaternes beskæftigelse Det fremgår af nedenstående tabel, at kandidaterne sammensætter deres beskæftigelse ved en række forskellige ansættelser hos forskellige arbejdsgivere. Dette afspejler arbejdsmarkedets karakter for kandidater fra konservatorierne, der er præget af mange deltidsjob og med omfattende brug af kortere varige ansættelser. Tabel 4. Antal oplysningssedler per kandidat fra fordelt på køn Mænd Kvinder I alt 1 oplysningsseddel 18.5 % 9.7 % 15.3 % 2-4 oplysningssedler 51.9 % 48.3 % 50.6 % 5 eller flere oplysningssedler 29.6 % 42 % 34.1 % 100 % 100 % 100 % 5. Kandidaterne fordelt på sektor Kandidaterne og ikke mindst de kvindelige er som det fremgår af nedenstående tabel helt overvejende beskæftiget i den offentlige sektor. I alt udgør offentligt ansatte lønmodtagere 77.6 % af kandidaterne. Tabel 5. Kandidater fra fordelt på sektor og køn Mænd Kvinder I alt Selvstændig 1.8 % 0 % 1.2 % Lønmodtager / offentlig 68.5 % 93.6 % 77.6 % Lønmodtager / privat 16.7 % 3.2 % 11.8 % Ikke beskæftiget 13.0 % 3.2 % 9.4 % I alt 100 % 100 % 100 % Fra tidligere interne undersøgelser ved vi, at mange af vores kandidater er ansat på kommunale musikskoler, hvilket blot bekræfter ovenstående tabel. 6. Kandidaternes ledighedsgrad i 2002 og 2003 VMK har valgt at anvende den definition på ledighedsgrad, der arbejdes med i den fælles KUR rapport. Som det fremgår nedenfor har vi valgt at sige, at fuld beskæftigelse er til stede, når ledighedsgraden er mindre end 20 %. Delvis beskæftiget er man ved en ledighedsgrad på mellem 20 og 59 % og helt eller delvis ledighed er karakteriseret ved en ledighedsgrad på mellem 60 og 100 %. At denne definition anvendes skal ses som udtryk for det specielle arbejdsmarked, der eksisterer for vore kandidater, når de også skal udfolde deres kunstneriske virksomhed. 5

6 Tabel 6. Ledighedsgraden i 2002 for kandidater fra fordelt på køn Ledighedsgrad i 2002 Mænd Kvinder I alt Fuldt beskæftigede dvs. kandidater med en ledighedsgrad under % 80.6 % % 82 % Delvist beskæftigede dvs. kandidater med en ledighedsgrad mellem 11.1 % 19.4 % 15.2 % 20 og 59 % Helt eller delvis ledighed dvs. kandidater med en ledighedsgrad på 60 % og derover 5.5 % 0 % 2.8 % Andelen af fuldt beskæftigede er relativ pæn, og interessant er det, at der ikke er væsentlige forskelle mellem beskæftigelsesgraden for mandlige og kvindelige kandidater. Dette kan muligvis skyldes de helt overvejende pædagogiske uddannelser på VMK, hvor også det øvrige undervisningsarbejdsmarked beskæftiger flere kvinder end mænd. Tabel 7. Ledighedsgraden i 2003 for kandidater fra fordelt på køn Ledighedsgrad i 2003 Mænd Kvinder I alt Fuldt beskæftigede dvs. kandidater med en ledighedsgrad under % 80.6 % 78.3 % % Delvist beskæftigede dvs. kandidater med en ledighedsgrad mellem 20.4 % 19.4 % 19.8 % 20 og 59 % Helt eller delvis ledighed dvs. kandidater med en ledighedsgrad på 60 % og derover 3.7 % % Det er interessant at se, at andelen af kvindelige kandidater i fuld beskæftigelse i 2003 er den samme som i 2002, hvorimod mændenes andel er faldet lidt. Umiddelbart virker det logisk, at der er en vis indtrængningstid på arbejdsmarkedet, som det ser ud til at gælde for de mandlige kandidater. Dette gør sig dog tilsyneladende ikke gældende for de kvindelige kandidater. Det giver for VMKs kandidater ingen mening at undersøge ledighedsgraden pr. uddannelsesretning jf. tabel 1, da populationen i de enkelte grupper ofte er så små, at de ikke er registreret enkeltvist af Danmarks Statistik. Overordnet er det imidlertid interessant nok at se på ledighedsgraden for hovedgrupperne på konservatoriet, nemlig primært de klassiske og de rytmiske kandidater. Tabel 8. Ledighedsgraden i 2002 for kandidater fra fordelt på uddannelsesretning. Klassiske kandidater Rytmiske kandidater Øvrige Fuldt beskæftigede dvs. kandidater med en ledighedsgrad under % 89.7 % 80 % 6

7 % Delvist beskæftigede dvs. kandidater med en ledighedsgrad mellem 20 og 59 % Helt eller delvis ledighed dvs. kandidater med en ledighedsgrad på 60 % og derover 21.7 % 3.4 % 10 % % 10 % Figur for ledighedsgraden i 2002 for kandidater fra fordelt på uddannelsesretning. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Klassiske kandidater Rytmiske kandidater Øvrige Helt eller delvis ledighed Delvist beskæftigede Fuldt beskæftigede Det er lidt overraskende men glædeligt, at VMKs rytmiske kandidater klarer sig så fint. Der er udsving mellem 2002 og 2003 jf. nedenfor især for de rytmiske, så muligvis varer det lidt længere for denne gruppe at komme helt ind på arbejdsmarkedet, men at det kan lade sig gøre viser jo tallene for Lige så glædeligt er det, at også vores specialuddannelser for bl.a. blinde og svagtseende finder beskæftigelse efter endt uddannelse. Dog er dette et af stederne, hvor selv små udsving giver store forskelle i graferne som følge af den lille population. Tabel 9. Ledighedsgraden i 2003 for kandidater fra fordelt på uddannelsesretning. Fuldt beskæftigede dvs. kandidater med en ledighedsgrad under 20 % Delvist beskæftigede dvs. kandidater med en ledighedsgrad mellem 20 og 59 % Helt eller delvis ledighed dvs. kandidater med en ledighedsgrad på 60 % og derover Klassiske kandidater Rytmiske kandidater Øvrige 78 % 75.9 % 83.3 % 20 % 20.7 % 16.7 % 2 % 3.4 % 0 En anden interessant indfaldsvinkel til ledighedsgraden på konservatoriet er at undersøge eventuelle mønstre mellem de 4-årige og de 5-årige uddannelser. 7

8 Tabel 10. Ledighedsgraden i 2002 for kandidater fra fordelt på 4-årige, 5-årige og øvrige uddannelser Fuldt beskæftigede dvs. kandidater med en ledighedsgrad under 20 % Delvist beskæftigede dvs. kandidater med en ledighedsgrad mellem 20 og 59 % Helt eller delvis ledighed dvs. kandidater med en ledighedsgrad på 60 % og derover 4-årige uddannelser 5-årige uddannelser Øvrige 87.2 % 83.3 % 50 % 12.8 % 10 % 37.5 % % 12.5 % Figur over ledighedsgraden i 2002 for kandidater fra fordelt på 4-årige, 5-årige og øvrige uddannelser 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4-årige uddannelser 5-årige uddannelser Øvrige Helt eller delvis ledighed Delvist beskæftigede Fuldt beskæftigede Umiddelbart var det forventeligt, at kandidater med en 5-årig uddannelse ville have en højere beskæftigelsesgrad end de 4-årige. Som ovenstående tabel viser, det er dette ikke tilfældet. Igen har det muligvis noget at gøre med, at undervisningsarbejdsmarkedet for musikuddannede er stort, og netop her har de 4-årige pædagogiske uddannelser deres force. At følge denne udvikling fremover for kandidater fra VMKs nye musikformidlingsuddannelser vil være en væsentlig opgave ved kommende undersøgelser. Tabel 11. Ledighedsgraden i 2003 for kandidater fra fordelt på 4-årige, 5-årige og solistuddannelser Fuldt beskæftigede dvs. kandidater med en ledighedsgrad under 20 % Delvist beskæftigede dvs. kandidater med en ledighedsgrad mellem 20 og 59 % Helt eller delvis ledighed dvs. kandidater med en ledighedsgrad på 60 % og derover 4-årige uddannelser 5-årige uddannelser Øvrige 83 % 83.3 % 75 % 17 % 13.3 % 12.5 % 3.4 % 12.5 % 8

9 7. Kandidaternes regionale beskæftigelse Som det fremgår af nedenstående tabel og figur er kandidater fra VMK mobile. Primært er ansættelsen klart nok i Ribe Amt, men herefter er det hovedstadsregionen, der aftager de fleste af vore kandidater. Når dette sammenholdes med den relativt høje beskæftigelsesgrad må det antages, at uddannelserne på VMK tilvejebringer de, kompetencer, arbejdsmarkedet bredt set i hele landet efterspørger. Da samtidig en stor del af vore studerende rekrutteres uden for Ribe og Ringkøbing Amt, må det også antages, at konservatoriet er med til mere permanent at tiltrække arbejdskraft / indbyggere til regionen. Tabel 12. Kandidater fra fordelt efter beskæftigelsesamt. Beskæftigelses - amt ekskl. ikke beskæftigede - Pct. Mænd Kvinder I alt Hovedstadsregionen 17.3 % 32.3 % 24.8 % Øvrige Sjælland og Bornholm 2.2 % 0 % 1.1 % Fyns Amt 8.7 % 0 % 4.3 % Sønderjyllands Amt 6.5 % 9.6 % 8.1 % Ribe Amt 37.0 % 35.5 % 36.3 % Vejle Amt 6.5 % 6.5 % 6.5 % Ringkøbing Amt 10.9 % 9.6 % 10.2 % Århus Amt 6.5 % 6.5 % 6.5 % Viborg Amt 2.2 % 0 % 1.1 % Nordjyllands Amt 2.2 % 0 % 1.1 % I alt 100 % 100 % 100 % 9

10 Kandidater fra fordelt efter beskæftigelse - amt 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Hovedstadsregionen Øvrige Sjælland og Bornholm Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt 8. Kandidaternes indkomstforhold Den gennemsnitlige personindkomst for kandidater fra VMK udgjorde i 2002 i alt kr ,51 Tallene fra Danmarks Statistik muliggør ikke at se personindkomsten for kandidater fordelt på uddannelsesretning, da populationerne er for små. Nedenfor undersøges personindkomsten i 2002 for kandidater, fordelt på køn. Tabel 13. Personindkomsten i 2002 for kandidaterne fra fordelt på køn Mænd Kvinder I alt < kr % 32.3 % 25.4 % kr kr % 35.4 % 34.4 % kr kr % 32.3 % 32.8 % > kr % 0 % 7.4 % I alt 100 % 100 % 100 % 10

11 Tabel 14. Gennemsnitsindkomsten for kandidater fordelt på kandidatår Mænd Kr Kr Kr Kr Kr Kvinder - Kr Kr Kr Kr Tabel 15. Overførselsindkomst i 2002 for kandidater fra fordelt på køn Overførselsindkomst Kr. Mænd Kvinder I alt 0 kr kr kr kr kr kr kr > kr I alt Tabel 16. Overførselsindkomst for kandidater fra fordelt på årgang kr % 58.8 % 42.9 % 57.9 % 66.6 % % 28.6 % 3.8 % 4.8 % % % 4.8 % % 5.8 % 7.1 % 3.8 % 4.8 % % 7.7 % 4.8 % % % 9.4 % % % 4.8 % > kr % % 0 I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 11

12 Figur. Overførselsindkomst procentfordeling for kandidater fra % 7% 6% 4% 76% < kr kr kr kr kr. Ovenstående tabeller og figur giver ikke anledning til kommentarer ud over, at personindkomsten for vore kandidater er relativ lav sammenlignet med det øvrige arbejdsmarked for kandidater med videregående uddannelser. Tabel 16. Overførselsindkomst for kandidater fra fordelt på årgang kr % 58.8 % 42.9 % 57.9 % 66.6 % % 28.6 % 3.8 % 4.8 % % % 4.8 % % 5.8 % 7.1 % 3.8 % 4.8 % % 7.7 % 4.8 % % % 9.4 % % % 4.8 % > kr % % 0 I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 12

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004

2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 Rytmisk Musikkonservatorium 01.02.06 Rytmisk Musikkonservatorium - 2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 1. Indledning Rytmisk Musikkonservatorium

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2005 Nordjysk Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport 2005 Nordjysk Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2005 Nordjysk Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 4 2.0 Konservatoriets sammenfattende vurdering

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006 Beskæftigelsesrapport 25 Kunstakademiets Billedkunstskoler Januar 26 1 1. Indledning Det indgår som en del af flerårsaftalen 23-26 samt i Billedkunstskolernes resultatkontrakt, at Billedkunstskolerne skal

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2012

Beskæftigelsesrapport 2012 Beskæftigelsesrapport 212 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Oktober 212 Forord Beskæftigelsesrapport

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2015

Tabeller fra Kulturstatistik 2015 26. august 2015 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2015 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2014

Tabeller fra Kulturstatistik 2014 10. juni 2014 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2014 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter sektor

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 211 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Oktober 211 Forord Beskæftigelsesrapport 211 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

& KULTURMINISTERIETS REKTORER

& KULTURMINISTERIETS REKTORER & KULTURMINISTERIETS REKTORER Opdatering af Beskæftigelsesrapport 2004 Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af resultater og konklusioner... 1 2. Datagrundlaget... 3 3. Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2008. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2008. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 2008 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet oktober 2008 1 ISSN 1604-6730 (trykte udgave) ISSN 1901-7235 (online udgave) Oktober 2008 Kulturministeriets

Læs mere

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 September 2016 Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 Indhold Uddannelsesstatistik side 2 Erhvervsfrekvens side 2 Ledighed side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 6 Arbejdsmarkedsstatus

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

Ledige lærere og sygeplejersker

Ledige lærere og sygeplejersker Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag Offentligt Ledige lærere og sygeplejersker 1. Indledning og sammenfatning Arbejdsmarkedsstyrelsen, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Danmarks

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 21 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Oktober 21 Forord Beskæftigelsesrapport 21 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde med

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2004 1. januar 2004 pendlede 45.587 personer til Århus Kommune, mens 23.706 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2005

Beskæftigelsesrapport 2005 KULTURMINISTERIETS REKTORER Beskæftigelsesrapport 2005 Kandidater uddannet ved de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Januar 2006 ISSN: 1901-7235 Kulturministeriets Rektorer

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2006 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2005 1. januar 2005 pendlede 45.926 personer til Århus Kommune, mens 24.993 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 2009 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Oktober 2009 Forord Beskæftigelsesrapport 2009 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 2007 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Side 2 af 47 ISSN 1604-6730 (trykte udgave) ISSN 1901-7235 (online udgave) December 2007. Kulturministeriets

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 78 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 78 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 78 Offentligt ISSN 1604-6730 Kulturministeriets Rektorer c/o Kunstakademiets Arkitektskole Philip de Langes Allé 10 1435 København K. Tlf. 32 68 60 08 e-mail:

Læs mere

Kandidatundersøgelse. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

Kandidatundersøgelse. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium Kandidatundersøgelse 2006 Det Kgl. Danske Musikkonservatorium Indhold 1. Indledning og datagrundlag... 3 2. Uddannelsen på DKDM... 4 3. Beskæftigelse det første år efter endt uddannelse... 6 4. Kandidaternes

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Statistisk oversigt over Vollsmose

Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose 2012 2012 Udgives af: Odense Kommune Økonomi og Organisationsudvikling Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Indholdsfortegnelse Tabel IE001.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2012. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2012. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 212 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet September 212 Forord Beskæftigelsesrapport 212 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT Termer KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 3, EFTERÅR 2005 THOMAS RENÉ SIDOR, 100183-1247 ME@MCBYTE.DK SÅ Statistisk

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education

3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education 27 3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education A. Brugers alder Ved den årlige landbrugs- og gartneritælling indhenter Danmarks Statistik oplysninger om fødselsdato, måned og år

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

IKT i Nordjylland. Allan Næs Gjerding. NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005

IKT i Nordjylland. Allan Næs Gjerding. NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005 IKT i Nordjylland Allan Næs Gjerding NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005 IKT i Status på IKT Arbejdssteder, jobs og lønsum inden for IKT Arbejdsstyrkens IT kompetencer IT-stillinger IT-uddannelser Hvordan

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Etnicitet i advokatbranchen

Etnicitet i advokatbranchen Etnicitet i advokatbranchen Etniske kvinder stormer frem i advokatbranchen Danske Advokater har udarbejdet en særundersøgelse om diversiteten blandt jurister i Danmark. Der er undersøgt, ved hjælp af en

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER 27. juni 2005 Af Rasmus Tommerup Resumé: BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER Tal for den regionale beskæftigelse bliver offentliggjort med stor forsinkelse. På nuværende tidspunkt vedrører de nyeste

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSENREGION NORDJYLLAND Juni 29 INDVANDRERES OG EFTERKOMME- RES BESKÆFTIGELSE I NORDJYL- LAND SAMMENFATNING Stor stigning (34,6%) i fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 marts 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et halvt år efter dimissionen

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Kandidatundersøgelse Det Jyske Musikkonservatorium 2005/2006

Kandidatundersøgelse Det Jyske Musikkonservatorium 2005/2006 Kandidatundersøgelse Det Jyske Musikkonservatorium 2005/2006 Indledning Denne undersøgelse er udarbejdet i et samarbejde mellem Det Jyske Musikkonservatorium, KarriereCentret på Aalborg Universitet og

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medlemmerne foreningen

Medlemmerne foreningen Medlemsundersøgelse Af Peter Nedergaard Medlemmerne foreningen Hvem er Dansk Psykolog Forenings medlemmer? Hvad mener de? Hvor tilfredse er de? Hvad kender de til deres forening? Disse og mange andre spørgsmål

Læs mere

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen.

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen. Forord Børne- Fritids- og Kulturudvalget har onsdag den 13. august 2014 bedt om en undersøgelse af målgruppen 18-24 år. Udvalget ønskede en todelt undersøgelse: 1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

VELFÆRDSPOLITIK 06.01.2000 Af Martin Windelin. Journal 0203/MW RESUMÈ

VELFÆRDSPOLITIK 06.01.2000 Af Martin Windelin. Journal 0203/MW RESUMÈ i:\december 99\regional oek-mw.doc VELFÆRDSPOLITIK 06.01.2000 Af Martin Windelin Journal 0203/MW Direkte telefon: 33 31 23 23-248 RESUMÈ REGIONAL ØKONOMI OG UDDANNELSE Regionalpolitik har en tendens til

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede

Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede Sammenfatning Denne analyse af -ordningen i 1997 beskæftiger sig med udbudssiden i, det vil sige -virksomhederne og især virksomhedernes ejere og deres ansatte.

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Overuddannelse blandt akademikere

Overuddannelse blandt akademikere A NALYSE Overuddannelse blandt akademikere - Fagområder og geografiske områder set i sammenhæng Af Jan Christensen Akademikeres match med jobmarkedet belyses ved at sammenligne det kompetenceniveau, som

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

har ikke SU-turister Analyse: Erhvervsakademierne

har ikke SU-turister Analyse: Erhvervsakademierne Analyse: Erhvervsakademierne har ikke SU-turister Danske Erhvervsakademier Nansensgade 19, 1366 København K, www.dkea.dk Kontakt Michael Rugaard, Sekretariatschef, Telefon: 23281548, E-post: mr@dkea.dk

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere