Oversigt over projekter, der har fået bevilget støtte fra Fysioterapipraksisfonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over projekter, der har fået bevilget støtte fra Fysioterapipraksisfonden 2002-2012"

Transkript

1 Oversigt over projekter, der har fået bevilget støtte fra Fysioterapipraksisfonden Ansøger Projektets navn/videreuddannelse Bevilget år Nils-Bo de Vos Patientprofiler i fysioterapipraksis 2012 Andersen Marius Henriksen Interaktioner mellem træning og smerter ved knæatrose 2012 Mads Hyldgaard Kvalitetsudvikling og sikring af holdtræning for knæ- og rygpatienter 2012 Tom Petersen Effekt af langtidsbehandling efter kirurgisk behandling af lænderyglidelser 2012 Marius Henriksen Interaktioner mellem træning og smerter ved knæartrose translationelle studier af involverede mekanismer og effekter Jytte Gammelby Kvalitetsudviklingsprojekt i Region Sjælland med henblik på at optimere praktiserende fysioterapeuters og praktiserende lægers samarbejde om patienter med lænderygbesvær Martin Josefsen og Interaktion mellem træning og smerter ved knæartrose translationelle studier af involverede mekanismer Vibeke Bechtold og effekter Nils-Bo de Vos Den danske version af standard questionnaire (SEQ): Tværkulturel tilpasning og validering Andersen Mads Hyldgaard Kvalitetsudvikling og sikring af holdtræning for neurologiske patienter ved implementering af formålsbeskrivelse og logbog Barbara Juen MSc i Fysioterapi ved Queen Margareth University, Edinburgh Søren Mose Suppleringsuddannelse til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse ved Århus Universitet Nakkesmerter, træning og kortikal plasticitet Derek Curtis Effekten af ny målrettet, intensiv behandlingsform på den funktionelle siddende stilling og hovedkontrol hos børn med cerebral parese Henrik Bjarke Madsen Smertelindring gennem fysisk aktivitet - hvordan og hos hvem? Inge Ris Hansen Individuel træning og kognitiv vejledt aktivering for patienter med kroniske nakkesmerter Karen Ellegaard Effekten af øvelsesterapi hos patienter med impingement og smerter i skulderleddet foregået af ultralydsvejledt injektionsbehandling Marius Henriksen Interaktioner mellem træning og smerter ved knæartrose translationelle studier af involverede mekanismer og effekter 1

2 Michael Skovdal Tidlig behandling af børn og unge med forreste knæsmerter Rathleff Cecilia Bjørk Johansen Klinisk Vejleder Uddannelse (University College Syddanmark) Dorthe Hoeg Klinisk Vejleder Uddannelse (University College Syddanmark) Helle Bønnelykke Klinisk Vejleder Uddannelse (University College Nordjylland) Karsten Klinisk Vejleder Uddannelse (Metropol) Kirsten Anderson Klinisk Vejleder Uddannelse (University College Lillebælt) Line Sjodsholm Klinisk Vejleder Uddannelse (UC Syddanmark) Mads Hyldegaard Klinisk Vejleder Uddannelse (Metropol) Marianne Krog Suppleringsuddannelsen til den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse (Århus Universitet) Thomas Borup Klinisk Vejleder Uddannelse (University College Nordjylland) Derek Curtis Effekten af en ny målrettet, intensiv behandlingsform på den funktionelle siddende stilling og hovedkontrol hos børn med cerebral parese Hanne Pallesen En undersøgelse af apopleksiramte oplevelser af livet efter skaden med særlig fokus på funktionsevne, identitet og rehabilitering. Henning Langberg Betydningen af supplerende indtag af D-vitamin på effekten af 12 ugers styrketræning hos yngre og ældre personer/patienter Karen Ell egaard Effekten af øvelsesterapi hos patienter med impingement og smerter i skulderleddet forudgående af ultralydsvejledt injektionsbehandling. Neurologisk faggruppe Implementering af klinisk retningslinje KNGF Guidelines for physical therapy in patients with Parkinson s v/inger Marie Hansen disease og revision af hollandsk klinisk retningslinje KNGF Guidelines for physical therapy in patients with Parkinson s disease Nils-Bo de Vos Patientprofil hos Praktiserende fysioterapeuter med overenskomst med Sygesikringen i Danmark. Andersen Sara Rosager Beskrivelse af sammenhængen mellem selvrapporterede knæsmerter og det daglige aktivitetsniveau Mortensen Anne Mette Thøgersen Master in pain management Morten Høegh MSc Pain; Science and Society Nakkesmerter, træning og kortikal plasticitet. 2

3 Derek Curtis Effekten af en ny målrettet, intensiv behandlingsform på den funktionelle siddende stilling og hovedkontrol hos børn med cerebral parese. Sigrid Tibæk Fysisk træning af mænd med nedre urinvejssymptomer efter apopleksi effekt af bækkenbundstræning Michael Skovdal Randomiseret multicenter undersøgelse omhandlende effekten af tung styrketræning versus udspænding Rathleff til patienter med fascitis plantaris Sara Rosager Beskrivelse af sammenhængen mellem selvrapporterende knæsmerter og det daglige aktivitetsniveau Mortensen Karen Ellegaard Effekten af øvelsesterapi hos patienter med impingement og smerter i skulderleddet forudgået af ultralydsvejledt injektionsbehandling: en randomiseret, kontrolleret undersøgelse med blændet observatør Thomas Linding Fysioterapi inklusiv progressiv styrketræning efter total knæalloplastik: Hvor tidligt, hvilke øvelser og Jakobsen hvilken effekt? Maruis Henriksen Effekten af knæsmerter på gangfunktion Carsten Juhl Fysisk træning til patienter med knæartrose, hvilken type træning til hvilke patienter? en metaregressionsanalyse Tina Juul Sørensen Effekten af eksperimentel knæsmerte ved muskelstyrketræning: Et RCT-studie Marius Henriksen Effekter af knæsmerter på gangfunktion Kristian Thorborg Udvikling af målemetoder til patienter med hofte- og lyskesmerter Nakkesmerter, træning og kortikal plasticitet. Elisabeth Bandak Subgruppering af kvinder med generaliserende kroniske smerter på baggrund af maksimal isokinetisk muskelstyrke og gangdistance Karen Ellegaard Undersøgelse af effekten af ultralydsvejledt injektionsbehandling, øvelsesterapi og en kombination af disse behandlingsformer hos patienter med impingement og smerter i skulderleddet. Inge Ris Hansen Fysisk træning og kognitiv vejledt aktivering for whiplashpatienter med kroniske nakkesmerter en randomiseret kontrolleret studie, med 1 års opfølgning. Hanne Albert En klinisk kontrolleret undersøgelse af patienter med neurologiske symptomer (mm.) Jeanette Præstegaard Den etiske dimension i Fysioterapeuters kliniske ræsonnering og praksis Inger Qvist Udvikling af et indikatorsæt fra Den Danske Kvalitetsmodel for fysioterapipraksis på klinikker for fysioterapi. Gurli Thinghuus Kvalitetsprojekt: Den motiverede Rygskole Petersen Marianne Kongsgaard Master i kvalitet og ledelse 3

4 Jeanette Præstegaard Den etiske dimension af fysioterapeuters kliniske ræsonnering og praksis Torben Kvistgaard Fihl Projektlægeaflastning Samarbejde mellem praktiserende fysioterapeuter og praktiserende læger om muskuloskeletale patienter. Fysioterapeutisk undersøgelse og udredning i primærsektoren et tiltag til aflastning af praktiserende læger. Marius Henriksen Effekter af knæsmerter på gangfunktionen. Nakkesmerter, træning og kortikal plasticitet Nils-Bo de Vos Udvikling af IT-baseret undersøgelsesmodel i FysDB til personer med nakkebesvær Andersen Sara Rosager Effekt af eksperimentel smerte i knæleddet, på muskelstyrken over knæet. Mortensen Marianne Implementering af test til personer med nedsat balance i en overenskomstbaseret hverdag Anne Mette Thøgersen Masters in pain management Gert Bols Østergaard Master of public health Marianne Kongsgaard Udvidet lænderygundersøgelse hos praktiserende fysioterapeuter i Region nordjylland 2008 Jeanette Præstegaard Den etiske dimension i fysioterapeuters kliniske ræsonnering og praksis 2008 Kristian Thorborg Udvikling af målemetoder til vurdering af prognose og behandling af hofte- og lyskesmerter hos fysisk 2008 aktive Marius Henriksen, ph.d. Effekter af knæsmerter på gangfunktionen 2008 Gert Bols Master i Public Health 2008 Tina Juul Sørensen Balance og koordinationstræning til knæartrosepatienter 2008 Kristian Thorborg Udvikling af målemetoder til vurdering af prognose og behandling af hofte- og lyskesmerter hos fysisk 2008 aktive Michael Møller Nielsen Passive bevægelsers effekt på smerte hos patienter med slidgigt i knæled, delforsøg Marius Henriksen, ph.d. Afdækning af hvorledes smerter i knæregionen påvirker knæledsfunktion 2008 Morten Topholm Rud Low Back Pain udvidet udredning 2008 Jens Erik Jørgensen Master i Fysioterapi, Queen Margaret University, Edinburgh, Scotland 2008 Suzanne Knudsen Master i Rehabilitering, Syddansk Universitet 2008 Ulla Nissen Master i Rehabilitering, Syddansk Universitet 4. semester 2008 Heidi Marie Brogner Master I Rehabilitering, Syddansk Universitet 2008 Morten Helmer-Nielsen Tværsnitsstudie af tidligere deltagere i Motion På Recept i Vestsjællands amt, Storstrøms amt samt Slagelse Kommune 4

5 Inge Ris Marianne Kongsgaard Birgit Juul Kristensen Kvalitetssikring af manuelle undersøgelses- og behandlingsmetoder som anvendes i fysioterapeutisk praksis til patienter med lidelser i bevægeapparatet Udvidet lænderygundersøgelse hos praktiserende fysioterapeuter i Region Nordjylland Har børn og unge voksne med Generel Hypermobilitet en reduceret motorisk funktion og et mere led- og muskelbelastende bevægemønster end børn og unge voksne, der ikke har Generel Hypermobilitet. Et deskriptivt tværsnitsstudie Morten Topholm Rud Low Back Pain udvidet udredning Heidi Marie Brogner Master i rehabilitering Morten Topholm Rud Master i rehabilitering, SDU Ulla Nissen Master i rehabilitering Susanne Knudsen Master i Rehabilitering Gert Bols Østergaard Master i public health Gudde Sødergren Master i Rehabilitering Birgit Juul-Kristensen Kan Generel Hypermobilitet som barn øge risikoen for bevægeapparatbesvær som voksen en prospektiv klinisk epidemiologisk undersøgelse Karen Nissen Udvidet rygundersøgelse hos praktiserende fysioterapeuter i Region Midt. Hans Lund Måling af ledkontrol under bevægelse hos ældre med knæartrose Karen Ellegaard Undersøgelse af virkningen af isometrisk styrketræning på den synoviale blodgennemstrømning i håndleddet hos patienter med reumatoid artrit Ulla Nissen Master i rehabilitering. Jens Erik Jørgensen Master i Fysioterapi (Msc), Edinburgh, Skotland. Jesper Bülow Master i Rehabilitering. Gert Bols Østergaard Master of Public Health Gudde Sødergren Masteruddannelse i rehabilitering på SDU Heidi Marie Brogner Master i rehabilitering ved syddansk universitet Morten Topholm Rud Master i Rehabilitering Morten Topholm Rud Audit Projekt Odense, forskningsenhed for Almen medicin - APO Internat Ved Vejlefjord i 2 dage Annemette Daa Svarer Beskrivende undersøgelse af whiplash behandling i Danmark Tatjana Brendstrup Anvendeligheden af Den Internationale Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand til beskrivelse af ridefysioterapeutisk behandling. 5

6 Marianne Kongsgaard Hjerterehabilitering i fysioterapipraksis i Nordjyllands Amt. Kirsten Williams Udvidet rygudredning hos praktiserende fysioterapeuter i Århus Amt for patienter med uspecifikke Inger Quist lænderygsmerter og/eller nerverodssymptom- et kvalitetsudviklingsprojekt. Martin Melbye Klinisk kvalitetsdatabase projekt Spine Room. Birgit Juul-Kristensen Hypermobilitet diagnostik, forekomst og prædiktorer, samt funktion (patologi), behandling og forebyggelse Jeanette Præstegaard Studie ved Lunds universitet: Den etiske dimension af fysioterapeuters kliniske ræsonnering og praksis Ulla Nissen Master i Rehabilitering Heidi Marie Brogner Master i Rehabilitering Morten Topholm Rud Master i Rehabilitering Jesper Bülow Master i Rehabilitering Karsten Thorø Master of Public Health Gudrun Sødergren Master i Rehabilitering Kirsten Williams & Udvidet rygudredning hos praktiserende fysioterapeuter i Århus Amt for patienter med uspecifikke Inger Qvist lænderygsmerter og/eller nerverodssympton. Hanne Albert Laserbehandling eller immobilisering af aflastning af patienter med langvarige lændesmerter og Modic forandringer en klinisk kontrolleret undersøgelse. Karen Nissen Udvidet rygundersøgelse hos praktiserende fysioterapeut i Ringkøbing Amt Tatjana Brendstrup Anvendelighed af Den Internationale Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand til beskrivelse af ridefysioterapeutisk behandling. Søren-Peder Aarvig Studieafgift - Master i rehabilitering ved Syddansk Universitet, 4. semester. Jens Erik Jørgensen Master i fysioterapi ved Queen Margaret University College, Edinburgh. Karsten Thorø Master of Public Health, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Århus Universitet 3. semester. Morten Topholm Rud Master i rehabilitering ved Syddansk Universitet 1. semester. Inge Ris Kvalitetssikring af manuelle undersøgelses- og behandlingsmetoder til patienter med lidelser i bevægeapparat i fysioterapeutisk praksis. Tom Petersen Effekt af Mekanisk Diagnostik og Terapi, information og rådgivning i sammenligning med manipulation, information og rådgivning til diskus-relaterede lænderygsmerter af mere end 6 ugers varighed en klinisk randomiseret prospektiv undersøgelse. Flemming Enoch Neuromuskulær kontrol i lænderyg udvikling og validering af kliniske tests. Birgit Juul-Kristensen Hypermobilitet Diagnostik, forekomst og prædiktorer, samt funktion (patologi), behandling og forebyggelse. 6

7 Marianne Kongsgaard Hjerterehabilitering i fysioterapipraksis i Nordjyllands Amt Jeanette Præstegaard Den etiske dimension i fysioterapeuters kliniske ræsonnering og kliniske praksis (støtte til ph.d-studie). Anne Borlund Studieafgift til 4. semester i Master i sundhedsantropologi. Søren-Peder Aarvig Studieafgift - Master i rehabilitering ved Syddansk Universitet, 3. semester. Karsten Thorø Studieafgift til semester i Master of Public Health. Ole Christensen Patienten som bruger af sundhedsvæsenet Sundhedsfaglig Diplomuddannelse i klinisk kvalitetsudvikling. Birgit Juul-Kristensen Arbejdsbetingede trapezius smerter undersøgelsesmetode og effekt af forskellige former for fysisk aktivitet som mulig behandlingsform. Kirsten Williams & Korrekturlæsning, redigering samt trykning af projekt vedr. Holdtræning af patienters kroniske obstruktiv Inger Qvist lungelidelse i fysioterapipraksis i Århus Amt. Hans Lund En undersøgelse af dosis-respons forholdet ved terapeutisk isokinetik træning til patienter med slidgigt i knæet. Esben Riis Inaktivitetsproblemer blandt bevægeapparats-patienter i praksissektoren. Inge Ris Kvalitetssikring af manuelle undersøgelses- og behandlingsmetoder som anvendes i fysioterapeutisk praksis til patienter med lidelser i bevægeapparat. Birgit Skoffer Evaluering af flytning af genoptræning efter ACL-rekonstruktion fra sygehussektor til praksissektor. Edith Wilk Effekten af myofasiciel triggerpunktsmassage i hoved, nakke- og skuldermuskulatur på patienter med kronisk spændingshovedpine. Lene Mandrup Motion på recept. (Gigtforeningen) Jeanette Præstegaard The ethical dimension in physiotherapist s clinical reasoning and clinical practice. Ole Christensen CVU Sønderjylland IT i sundhedsvæsenet. Sundhedsfaglig diplomuddannelse i kliniks kvalitets-udvikling Christina Hammer Metodekursus i human fysiologi, kursus i motoriske funktioner hos mennesket samt videregående biomekanik (specialiseringsmodel - A-modul). Karsten Thorø Master of Public Health. Anne Borlund Master i sundhedsantropologi. Kirsten Williams og Ansøgning om frikøb til skrivning af rapport for projektet: Holdtræning af patienter med kronisk obstruktiv Inger Qvist lungelidelse i fysioterapipraksis i Århus Amt. Frikøb dækker udgiften til 6 dage pr. person. Birgit Juul-Kristensen Anmoder om bidrag til projektet: Arbejdsbetinget trepezius smerter Undersøgelsesmetode og effekt af forskellige former for fysiks aktivitet som mulig behandlingsform. Hans Henrik Kleinert Supervisionsprojekt for praktiserende fysioterapeuter projektets varighed 1/1-31/12-. 7

8 Jeanette Præstegaard Ansøger om tilskud til Ph.d. studie ved Lunds Universitet: Den etiske dimension i fysioterapeuters kliniske ræsonnementer og praksis start september deltidsstudie. Ole Christensen Søger om tilskud til uddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse i klinisk kvalitetsudvikling på CVU- Sønderjylland ( ). Michael Kristensen Søger om støtte til uddannelsen: Master i Rehabilitering, Syddansk Universitet. Zerrin Sirek Søger om støtte til tabt arbejdsfortjeneste som volontør for Manuel Terapi Gruppen, for at følge basiskurser, inden hun selv kan blive underviser for Manuel Terapi Gruppen. Anne Borlund Ansøger om tilskud til uddannelse i sundhedsantropologi- i perioden: aug. juni Søren-Peder Aarvig Ansøger om tilskud til master i rehabilitering i perioden: sept. august Tom Petersen Yderligere støtte til undersøgelsen "Effekt af Mekanisk Diagnostik og Terapi,information og rådgivning til diskusrelaterede lænderygsmerter af mere end 6 ugers varighed - En klinisk randomiseret undersøgelse. Esben Riis Yderligere støtte til gennemførelse af kvalitetsprojekt vedr. behandling af nakkepatienter i prasissektoren. Birgit Juul-Kristensen Støtte til projekt: Arbejdsbetingede trapezius smerter- undersøgelsesmetode og effekt af forskellige former for fysisk aktivitet som mulig behandlingsform. Lisbeth Ridder Ebbesen Støtte til projekt: engangshenvisning kvalitetsudvikling i samarbejde med læger og fysioterapeuter Anne Borlund Masteruddannelse i sundhedsantropologi Karsten Simonsen Mckenzie Institute International*, Diploma Flemming Enoch Master i rehabilitering på SDU Søren-Peder Aarvig Master i rehabilitering ved SDU Hans Henrik Kleinert Supervisionsprojekt for praktiserende fysioterapeuter Esben Riis Nakke-/hovedpine audit i praksissektoren 2003 Tom Petersen Effekt af Mekanisk Diagnostik og Terapi, information og rådgivning til diskusrelaterede lænderygsmerter 2003 af mere end 6 ugers varighed. - En klinisk randomiseret undersøgelse. Gertrude Vriend "Motion på recept" projekter samt masteruddannelse i sundhedsinformatik Martin Melbye Thomsen Efteruddannelse Diploma i Mekanisk Diagnostik og Terapi 2003 Inge Ris Hansen Master i rehabilitering Anne Mette Thøgersen 1) Case rapport, 2) klinisk supervision og ) kursus med Peter O' Sullivan. Ole Christensen Sundhedsfaglig diplomuddannelse 2003 Marianne Holm Effekt af ridefysioterapi på patienter med apoplexia cerebi Tom Petersen Effekt af mekanisk diagnostik 2003 Hans Henrik Kleinert Evalueringsprojekt af psykosomatisk fysioterapipraksis Nils-Bo de Vos Low Back Pain - kvalitetsudviklingsprojekt i Viborg Amt

9 Andersen Gurli Petersen Master i rehabilitering 2003 Esben Riis Kursus i kvalitetsudvikling for praktiserende fysioterapeuter 2003 Flemming Enoch Master i rehabilitering 2003 Esben Riis Patient evalueringer af klinikker for fysioterapi: Dækning af udgifter til klinikker udover de første tilmeldte. Christian Hansen Træning/rehabilitering af hjertepatienter i praksissektoren Jon Grønset Lær at læse statistik Claus Ulrik Effektivisering af patientforløb ved Low Back Pain Esben Riis Kursus i kvalitetsudvikling for praktiserende fysioterapeuter Gurli Thinghuus Master i rehabilitering 2002 Petersen Zerrin Sirek Undervisning i Manuel Terapigruppen 2002 Gurli T. Petersen Detaljeret selvrapportering af fysisk aktivitet - tilpasning af et finsk scoringssystem Pernille West-Nielsen En prospektiv randomiseret klinisk kontrolleret undersøgelse af holdtræning for patienter med 2002 knæledsartrose (OA): Bassintræning sammenlignet med træning på land. Ulla Nordström Weile Kursus i evidensbaseret klinik ved det nordiske cochrane center 2002 Kursus i kvalitetsudvikling for praktiserende fysioterapeuter 2002 Esben Riis Kursus som kvalitetsrådgiver 2002 Marianne Holm Syddansk Universitet: Master i Rehabilitering, 2 årig masteruddannelse Inge Riis Hansen Uddannelse som instruktør i faggruppen for muskuskeletal terapi (MT) 2002 Uddannelse til instruktør i Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Muskuloskeletal Terapi Lene Winther Johansen Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) Master i Sundhedspædagogik Anne Juul Sørensen Masteruddannelse i sundhedspædagogik på Danmarks Pædagogiske Universitet Merethe Fehrend Uddannelse som instruktør i faggruppen for Manuel Terapi under Danske Fysioterapeuter Annette Diget Uddannelse som instruktør i faggruppen for Manuel Terepi under Danske Fysioterapeuter

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Tid: Mandag d. 11. april 2011 Sted: Vesterbro Torv 1-3, Aarhus Opgaver, der er uddelegeret til en eller flere personer er markeret med

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

National Arbejdsgruppe

National Arbejdsgruppe Udvidet Rygundersøgelse hos Praktiserende Fysioterapeuter Oplæg til Fagligt Udvalg April 2009 Udarbejdet af: National Arbejdsgruppe Nils-Bo de Vos Andersen, Praksiskonsulent på Fysioterapiområdet Region

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK.

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK. IMDT 2014 INDBYDELSE T I L KONFERENCE 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG Fra discus-model til muskuloskeletal diagnose og differential diagnostik Internationale skulder-opdateringer fra Jeremy

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Introduktion til Udviklingsklinikken Udviklingsklinikken opstartede d. 1. april 2010 på baggrund af en aftale med Praksisfonden om vilkår vedrørende

Læs mere

Træningsenheden - Årsrapport 2013

Træningsenheden - Årsrapport 2013 Træningsenheden - Årsrapport 2013 Connie Bendt Frederikssund Kommune 01-04-2014 Årsrapport for Træningsenheden 2013... 3 Indledning... 3 Nye Faglige og organisatoriske tiltag... 3 CSC implementering:...

Læs mere

Henvisning af patienter til genoptræning

Henvisning af patienter til genoptræning Henvisning af patienter til genoptræning Hvilke patienter har gavn af et ophold på Montebello, og hvad kan vi tilbyde? Indhold Montebellos tilbud... 5 Om Montebello... 6 Plejens og behandlingens udgangspunkt...

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi - McKenzie Institut Danmark Formandsberetning 2013. Beretning 2013

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi - McKenzie Institut Danmark Formandsberetning 2013. Beretning 2013 Dansk selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2013 Mission Det er vores mission at: Uddanne i og promovere anvendelsen af principperne til håndtering af muskuloskeletale

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Uddannelses- og Kursus Udvalgets (UKU) årsberetning for 2009.

Uddannelses- og Kursus Udvalgets (UKU) årsberetning for 2009. Uddannelses- og Kursus Udvalgets (UKU) årsberetning for 2009. Udvalgets sammensætning Bente Andersen, Anders Skov Hansen, Mikkel A, Petersen og Vibeke Bechtold (formand). Overordnede betragtninger Der

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Klinisk Ræsonnering Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Dagens plan! 1700 1810: Introduktion Hvad ved vi??? Egen og andres viden, erfaringer 1810-1830:PAUSE

Læs mere

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe Uddannelse 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010 Interesse-tilkdegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Jorit Tellervo jt@pavi.dk Marianne Mose Btz mabe@san ktlukas.dk Eva Kaaberbøl evk@arres oedalhospice.dk

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013 Bedømmelsesudvalgets beretning for 213 Aflagt ved DSMFs generalforsamling 24. maj 214 For 213 har 91 personer indsendt CPD-indberetning, hvilket er en fremgang på fire personer i forhold til 212. Skemaerne

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2008

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2008 Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2008 Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved - Anvendelse af faglige standarder - Implementering af test Teamleder Lillian Hansen Udviklingsterapeut Helene R. Larsen Hvem er vi En ambulant genoptræningsenhed,

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Del I Generelle aspekter ved behandling af ortopædkirurgiske patienter... 17

Del I Generelle aspekter ved behandling af ortopædkirurgiske patienter... 17 5 Indhold Forord... 11 Redaktører... 13 Forfattere... 14 Del I Generelle aspekter ved behandling af ortopædkirurgiske patienter... 17 1 Om fagene... 19 Om ortopædkirurgien... 19 Om fysioterapi... 21 Om

Læs mere

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi Formand: Annette Kjærsgaard Ph.d., MScOT, Specialergoterapeut-neurorehabilitering, F.O.T.T. Instruktør 1989 - ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen i Holstebro 2002 - F.O.T.T. Instruktør 2006 MScOT fra Lunds

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27 Indhold Forord................................. 9 Forfatterpræsentation......................... 11 Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation 1 Geriatri en problemorienteret tilgang............. 17

Læs mere

Årsberetning 2011. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi. Kære medlemmer og kolleger,

Årsberetning 2011. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi. Kære medlemmer og kolleger, Årsberetning 2011 Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi Kære medlemmer og kolleger, DFFMF arbejder ihærdigt på at skabe det bedste udbud af vores kerneydelse: uddannelsen i muskuloskeletal

Læs mere

Aktive børn i dagtilbud

Aktive børn i dagtilbud Aktive børn i dagtilbud - sundere, gladere og klogere børn Projektbeskrivelse Baggrund Svendborg Kommune igangsatte i 2008 Danmarks største idrætsskoleprojekt Svendborgprojektet, hvor 0.- 6. klasse på

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi Sammenhængende genoptræningsforløb på tværs af region og kommune, for borgere og patienter med apopleksi - den 25. marts 2010, Roskilde Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015

Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015 Scrumboard for aftaler i Pleje og Omsorg i perioden 1.1.2015-31.12.2015 Version 3 Aftale Ejer/ ansvarlig Tidsfrister/ indsatser Status Politiske aftaler 2015 Udvikling af kvalitetsmodellen i hjemme og

Læs mere

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Grenaa... 1 Herning... 1 Holstebro... 1 Horsens... 2 Ikast... 3 Nørre Nissum... 3 Randers... 4

Læs mere

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W Sårkursus Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Kursets relevans Udviklingen

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen DASYS Forskningsråd: Implementeringsforskning. Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

HBM/27/5/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/27/5/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende Referat af hovedbestyrelsesmøde den 27. maj 2004. HBM/27/5/2004 1 29. juni 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Tina Lambrecht

Læs mere

Computerassisteret fysioterapi og fysisk træning

Computerassisteret fysioterapi og fysisk træning D E P A R T M E N T O F C O M P U T E R S C I E N C E U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Computerassisteret fysioterapi og fysisk træning Kim Steenstrup Pedersen Image Group Datalogisk Institut,

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2012

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2012 Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2012 Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Hospitalsenhed Midt Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Anne Marie Kjærsgaard, projektleder, sygeplejerske, MHH Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi,, Hospitalsenhed Midt

Læs mere

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock.

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock. Modul K3 Sygdomme i Noninflammatorisk reumatologi Forår 2013 uge 1 (31301) 30013 Mandag d. 1/ Tirsdag d. 1/ Onsdag d. 17/ Torsdag d. 18/ Fredag d. 19/ 08.1 09.00 Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1 09.1 10.00

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere