Oversigt over projekter, der har fået bevilget støtte fra Fysioterapipraksisfonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over projekter, der har fået bevilget støtte fra Fysioterapipraksisfonden 2002-2012"

Transkript

1 Oversigt over projekter, der har fået bevilget støtte fra Fysioterapipraksisfonden Ansøger Projektets navn/videreuddannelse Bevilget år Nils-Bo de Vos Patientprofiler i fysioterapipraksis 2012 Andersen Marius Henriksen Interaktioner mellem træning og smerter ved knæatrose 2012 Mads Hyldgaard Kvalitetsudvikling og sikring af holdtræning for knæ- og rygpatienter 2012 Tom Petersen Effekt af langtidsbehandling efter kirurgisk behandling af lænderyglidelser 2012 Marius Henriksen Interaktioner mellem træning og smerter ved knæartrose translationelle studier af involverede mekanismer og effekter Jytte Gammelby Kvalitetsudviklingsprojekt i Region Sjælland med henblik på at optimere praktiserende fysioterapeuters og praktiserende lægers samarbejde om patienter med lænderygbesvær Martin Josefsen og Interaktion mellem træning og smerter ved knæartrose translationelle studier af involverede mekanismer Vibeke Bechtold og effekter Nils-Bo de Vos Den danske version af standard questionnaire (SEQ): Tværkulturel tilpasning og validering Andersen Mads Hyldgaard Kvalitetsudvikling og sikring af holdtræning for neurologiske patienter ved implementering af formålsbeskrivelse og logbog Barbara Juen MSc i Fysioterapi ved Queen Margareth University, Edinburgh Søren Mose Suppleringsuddannelse til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse ved Århus Universitet Nakkesmerter, træning og kortikal plasticitet Derek Curtis Effekten af ny målrettet, intensiv behandlingsform på den funktionelle siddende stilling og hovedkontrol hos børn med cerebral parese Henrik Bjarke Madsen Smertelindring gennem fysisk aktivitet - hvordan og hos hvem? Inge Ris Hansen Individuel træning og kognitiv vejledt aktivering for patienter med kroniske nakkesmerter Karen Ellegaard Effekten af øvelsesterapi hos patienter med impingement og smerter i skulderleddet foregået af ultralydsvejledt injektionsbehandling Marius Henriksen Interaktioner mellem træning og smerter ved knæartrose translationelle studier af involverede mekanismer og effekter 1

2 Michael Skovdal Tidlig behandling af børn og unge med forreste knæsmerter Rathleff Cecilia Bjørk Johansen Klinisk Vejleder Uddannelse (University College Syddanmark) Dorthe Hoeg Klinisk Vejleder Uddannelse (University College Syddanmark) Helle Bønnelykke Klinisk Vejleder Uddannelse (University College Nordjylland) Karsten Klinisk Vejleder Uddannelse (Metropol) Kirsten Anderson Klinisk Vejleder Uddannelse (University College Lillebælt) Line Sjodsholm Klinisk Vejleder Uddannelse (UC Syddanmark) Mads Hyldegaard Klinisk Vejleder Uddannelse (Metropol) Marianne Krog Suppleringsuddannelsen til den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse (Århus Universitet) Thomas Borup Klinisk Vejleder Uddannelse (University College Nordjylland) Derek Curtis Effekten af en ny målrettet, intensiv behandlingsform på den funktionelle siddende stilling og hovedkontrol hos børn med cerebral parese Hanne Pallesen En undersøgelse af apopleksiramte oplevelser af livet efter skaden med særlig fokus på funktionsevne, identitet og rehabilitering. Henning Langberg Betydningen af supplerende indtag af D-vitamin på effekten af 12 ugers styrketræning hos yngre og ældre personer/patienter Karen Ell egaard Effekten af øvelsesterapi hos patienter med impingement og smerter i skulderleddet forudgående af ultralydsvejledt injektionsbehandling. Neurologisk faggruppe Implementering af klinisk retningslinje KNGF Guidelines for physical therapy in patients with Parkinson s v/inger Marie Hansen disease og revision af hollandsk klinisk retningslinje KNGF Guidelines for physical therapy in patients with Parkinson s disease Nils-Bo de Vos Patientprofil hos Praktiserende fysioterapeuter med overenskomst med Sygesikringen i Danmark. Andersen Sara Rosager Beskrivelse af sammenhængen mellem selvrapporterede knæsmerter og det daglige aktivitetsniveau Mortensen Anne Mette Thøgersen Master in pain management Morten Høegh MSc Pain; Science and Society Nakkesmerter, træning og kortikal plasticitet. 2

3 Derek Curtis Effekten af en ny målrettet, intensiv behandlingsform på den funktionelle siddende stilling og hovedkontrol hos børn med cerebral parese. Sigrid Tibæk Fysisk træning af mænd med nedre urinvejssymptomer efter apopleksi effekt af bækkenbundstræning Michael Skovdal Randomiseret multicenter undersøgelse omhandlende effekten af tung styrketræning versus udspænding Rathleff til patienter med fascitis plantaris Sara Rosager Beskrivelse af sammenhængen mellem selvrapporterende knæsmerter og det daglige aktivitetsniveau Mortensen Karen Ellegaard Effekten af øvelsesterapi hos patienter med impingement og smerter i skulderleddet forudgået af ultralydsvejledt injektionsbehandling: en randomiseret, kontrolleret undersøgelse med blændet observatør Thomas Linding Fysioterapi inklusiv progressiv styrketræning efter total knæalloplastik: Hvor tidligt, hvilke øvelser og Jakobsen hvilken effekt? Maruis Henriksen Effekten af knæsmerter på gangfunktion Carsten Juhl Fysisk træning til patienter med knæartrose, hvilken type træning til hvilke patienter? en metaregressionsanalyse Tina Juul Sørensen Effekten af eksperimentel knæsmerte ved muskelstyrketræning: Et RCT-studie Marius Henriksen Effekter af knæsmerter på gangfunktion Kristian Thorborg Udvikling af målemetoder til patienter med hofte- og lyskesmerter Nakkesmerter, træning og kortikal plasticitet. Elisabeth Bandak Subgruppering af kvinder med generaliserende kroniske smerter på baggrund af maksimal isokinetisk muskelstyrke og gangdistance Karen Ellegaard Undersøgelse af effekten af ultralydsvejledt injektionsbehandling, øvelsesterapi og en kombination af disse behandlingsformer hos patienter med impingement og smerter i skulderleddet. Inge Ris Hansen Fysisk træning og kognitiv vejledt aktivering for whiplashpatienter med kroniske nakkesmerter en randomiseret kontrolleret studie, med 1 års opfølgning. Hanne Albert En klinisk kontrolleret undersøgelse af patienter med neurologiske symptomer (mm.) Jeanette Præstegaard Den etiske dimension i Fysioterapeuters kliniske ræsonnering og praksis Inger Qvist Udvikling af et indikatorsæt fra Den Danske Kvalitetsmodel for fysioterapipraksis på klinikker for fysioterapi. Gurli Thinghuus Kvalitetsprojekt: Den motiverede Rygskole Petersen Marianne Kongsgaard Master i kvalitet og ledelse 3

4 Jeanette Præstegaard Den etiske dimension af fysioterapeuters kliniske ræsonnering og praksis Torben Kvistgaard Fihl Projektlægeaflastning Samarbejde mellem praktiserende fysioterapeuter og praktiserende læger om muskuloskeletale patienter. Fysioterapeutisk undersøgelse og udredning i primærsektoren et tiltag til aflastning af praktiserende læger. Marius Henriksen Effekter af knæsmerter på gangfunktionen. Nakkesmerter, træning og kortikal plasticitet Nils-Bo de Vos Udvikling af IT-baseret undersøgelsesmodel i FysDB til personer med nakkebesvær Andersen Sara Rosager Effekt af eksperimentel smerte i knæleddet, på muskelstyrken over knæet. Mortensen Marianne Implementering af test til personer med nedsat balance i en overenskomstbaseret hverdag Anne Mette Thøgersen Masters in pain management Gert Bols Østergaard Master of public health Marianne Kongsgaard Udvidet lænderygundersøgelse hos praktiserende fysioterapeuter i Region nordjylland 2008 Jeanette Præstegaard Den etiske dimension i fysioterapeuters kliniske ræsonnering og praksis 2008 Kristian Thorborg Udvikling af målemetoder til vurdering af prognose og behandling af hofte- og lyskesmerter hos fysisk 2008 aktive Marius Henriksen, ph.d. Effekter af knæsmerter på gangfunktionen 2008 Gert Bols Master i Public Health 2008 Tina Juul Sørensen Balance og koordinationstræning til knæartrosepatienter 2008 Kristian Thorborg Udvikling af målemetoder til vurdering af prognose og behandling af hofte- og lyskesmerter hos fysisk 2008 aktive Michael Møller Nielsen Passive bevægelsers effekt på smerte hos patienter med slidgigt i knæled, delforsøg Marius Henriksen, ph.d. Afdækning af hvorledes smerter i knæregionen påvirker knæledsfunktion 2008 Morten Topholm Rud Low Back Pain udvidet udredning 2008 Jens Erik Jørgensen Master i Fysioterapi, Queen Margaret University, Edinburgh, Scotland 2008 Suzanne Knudsen Master i Rehabilitering, Syddansk Universitet 2008 Ulla Nissen Master i Rehabilitering, Syddansk Universitet 4. semester 2008 Heidi Marie Brogner Master I Rehabilitering, Syddansk Universitet 2008 Morten Helmer-Nielsen Tværsnitsstudie af tidligere deltagere i Motion På Recept i Vestsjællands amt, Storstrøms amt samt Slagelse Kommune 4

5 Inge Ris Marianne Kongsgaard Birgit Juul Kristensen Kvalitetssikring af manuelle undersøgelses- og behandlingsmetoder som anvendes i fysioterapeutisk praksis til patienter med lidelser i bevægeapparatet Udvidet lænderygundersøgelse hos praktiserende fysioterapeuter i Region Nordjylland Har børn og unge voksne med Generel Hypermobilitet en reduceret motorisk funktion og et mere led- og muskelbelastende bevægemønster end børn og unge voksne, der ikke har Generel Hypermobilitet. Et deskriptivt tværsnitsstudie Morten Topholm Rud Low Back Pain udvidet udredning Heidi Marie Brogner Master i rehabilitering Morten Topholm Rud Master i rehabilitering, SDU Ulla Nissen Master i rehabilitering Susanne Knudsen Master i Rehabilitering Gert Bols Østergaard Master i public health Gudde Sødergren Master i Rehabilitering Birgit Juul-Kristensen Kan Generel Hypermobilitet som barn øge risikoen for bevægeapparatbesvær som voksen en prospektiv klinisk epidemiologisk undersøgelse Karen Nissen Udvidet rygundersøgelse hos praktiserende fysioterapeuter i Region Midt. Hans Lund Måling af ledkontrol under bevægelse hos ældre med knæartrose Karen Ellegaard Undersøgelse af virkningen af isometrisk styrketræning på den synoviale blodgennemstrømning i håndleddet hos patienter med reumatoid artrit Ulla Nissen Master i rehabilitering. Jens Erik Jørgensen Master i Fysioterapi (Msc), Edinburgh, Skotland. Jesper Bülow Master i Rehabilitering. Gert Bols Østergaard Master of Public Health Gudde Sødergren Masteruddannelse i rehabilitering på SDU Heidi Marie Brogner Master i rehabilitering ved syddansk universitet Morten Topholm Rud Master i Rehabilitering Morten Topholm Rud Audit Projekt Odense, forskningsenhed for Almen medicin - APO Internat Ved Vejlefjord i 2 dage Annemette Daa Svarer Beskrivende undersøgelse af whiplash behandling i Danmark Tatjana Brendstrup Anvendeligheden af Den Internationale Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand til beskrivelse af ridefysioterapeutisk behandling. 5

6 Marianne Kongsgaard Hjerterehabilitering i fysioterapipraksis i Nordjyllands Amt. Kirsten Williams Udvidet rygudredning hos praktiserende fysioterapeuter i Århus Amt for patienter med uspecifikke Inger Quist lænderygsmerter og/eller nerverodssymptom- et kvalitetsudviklingsprojekt. Martin Melbye Klinisk kvalitetsdatabase projekt Spine Room. Birgit Juul-Kristensen Hypermobilitet diagnostik, forekomst og prædiktorer, samt funktion (patologi), behandling og forebyggelse Jeanette Præstegaard Studie ved Lunds universitet: Den etiske dimension af fysioterapeuters kliniske ræsonnering og praksis Ulla Nissen Master i Rehabilitering Heidi Marie Brogner Master i Rehabilitering Morten Topholm Rud Master i Rehabilitering Jesper Bülow Master i Rehabilitering Karsten Thorø Master of Public Health Gudrun Sødergren Master i Rehabilitering Kirsten Williams & Udvidet rygudredning hos praktiserende fysioterapeuter i Århus Amt for patienter med uspecifikke Inger Qvist lænderygsmerter og/eller nerverodssympton. Hanne Albert Laserbehandling eller immobilisering af aflastning af patienter med langvarige lændesmerter og Modic forandringer en klinisk kontrolleret undersøgelse. Karen Nissen Udvidet rygundersøgelse hos praktiserende fysioterapeut i Ringkøbing Amt Tatjana Brendstrup Anvendelighed af Den Internationale Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand til beskrivelse af ridefysioterapeutisk behandling. Søren-Peder Aarvig Studieafgift - Master i rehabilitering ved Syddansk Universitet, 4. semester. Jens Erik Jørgensen Master i fysioterapi ved Queen Margaret University College, Edinburgh. Karsten Thorø Master of Public Health, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Århus Universitet 3. semester. Morten Topholm Rud Master i rehabilitering ved Syddansk Universitet 1. semester. Inge Ris Kvalitetssikring af manuelle undersøgelses- og behandlingsmetoder til patienter med lidelser i bevægeapparat i fysioterapeutisk praksis. Tom Petersen Effekt af Mekanisk Diagnostik og Terapi, information og rådgivning i sammenligning med manipulation, information og rådgivning til diskus-relaterede lænderygsmerter af mere end 6 ugers varighed en klinisk randomiseret prospektiv undersøgelse. Flemming Enoch Neuromuskulær kontrol i lænderyg udvikling og validering af kliniske tests. Birgit Juul-Kristensen Hypermobilitet Diagnostik, forekomst og prædiktorer, samt funktion (patologi), behandling og forebyggelse. 6

7 Marianne Kongsgaard Hjerterehabilitering i fysioterapipraksis i Nordjyllands Amt Jeanette Præstegaard Den etiske dimension i fysioterapeuters kliniske ræsonnering og kliniske praksis (støtte til ph.d-studie). Anne Borlund Studieafgift til 4. semester i Master i sundhedsantropologi. Søren-Peder Aarvig Studieafgift - Master i rehabilitering ved Syddansk Universitet, 3. semester. Karsten Thorø Studieafgift til semester i Master of Public Health. Ole Christensen Patienten som bruger af sundhedsvæsenet Sundhedsfaglig Diplomuddannelse i klinisk kvalitetsudvikling. Birgit Juul-Kristensen Arbejdsbetingede trapezius smerter undersøgelsesmetode og effekt af forskellige former for fysisk aktivitet som mulig behandlingsform. Kirsten Williams & Korrekturlæsning, redigering samt trykning af projekt vedr. Holdtræning af patienters kroniske obstruktiv Inger Qvist lungelidelse i fysioterapipraksis i Århus Amt. Hans Lund En undersøgelse af dosis-respons forholdet ved terapeutisk isokinetik træning til patienter med slidgigt i knæet. Esben Riis Inaktivitetsproblemer blandt bevægeapparats-patienter i praksissektoren. Inge Ris Kvalitetssikring af manuelle undersøgelses- og behandlingsmetoder som anvendes i fysioterapeutisk praksis til patienter med lidelser i bevægeapparat. Birgit Skoffer Evaluering af flytning af genoptræning efter ACL-rekonstruktion fra sygehussektor til praksissektor. Edith Wilk Effekten af myofasiciel triggerpunktsmassage i hoved, nakke- og skuldermuskulatur på patienter med kronisk spændingshovedpine. Lene Mandrup Motion på recept. (Gigtforeningen) Jeanette Præstegaard The ethical dimension in physiotherapist s clinical reasoning and clinical practice. Ole Christensen CVU Sønderjylland IT i sundhedsvæsenet. Sundhedsfaglig diplomuddannelse i kliniks kvalitets-udvikling Christina Hammer Metodekursus i human fysiologi, kursus i motoriske funktioner hos mennesket samt videregående biomekanik (specialiseringsmodel - A-modul). Karsten Thorø Master of Public Health. Anne Borlund Master i sundhedsantropologi. Kirsten Williams og Ansøgning om frikøb til skrivning af rapport for projektet: Holdtræning af patienter med kronisk obstruktiv Inger Qvist lungelidelse i fysioterapipraksis i Århus Amt. Frikøb dækker udgiften til 6 dage pr. person. Birgit Juul-Kristensen Anmoder om bidrag til projektet: Arbejdsbetinget trepezius smerter Undersøgelsesmetode og effekt af forskellige former for fysiks aktivitet som mulig behandlingsform. Hans Henrik Kleinert Supervisionsprojekt for praktiserende fysioterapeuter projektets varighed 1/1-31/12-. 7

8 Jeanette Præstegaard Ansøger om tilskud til Ph.d. studie ved Lunds Universitet: Den etiske dimension i fysioterapeuters kliniske ræsonnementer og praksis start september deltidsstudie. Ole Christensen Søger om tilskud til uddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse i klinisk kvalitetsudvikling på CVU- Sønderjylland ( ). Michael Kristensen Søger om støtte til uddannelsen: Master i Rehabilitering, Syddansk Universitet. Zerrin Sirek Søger om støtte til tabt arbejdsfortjeneste som volontør for Manuel Terapi Gruppen, for at følge basiskurser, inden hun selv kan blive underviser for Manuel Terapi Gruppen. Anne Borlund Ansøger om tilskud til uddannelse i sundhedsantropologi- i perioden: aug. juni Søren-Peder Aarvig Ansøger om tilskud til master i rehabilitering i perioden: sept. august Tom Petersen Yderligere støtte til undersøgelsen "Effekt af Mekanisk Diagnostik og Terapi,information og rådgivning til diskusrelaterede lænderygsmerter af mere end 6 ugers varighed - En klinisk randomiseret undersøgelse. Esben Riis Yderligere støtte til gennemførelse af kvalitetsprojekt vedr. behandling af nakkepatienter i prasissektoren. Birgit Juul-Kristensen Støtte til projekt: Arbejdsbetingede trapezius smerter- undersøgelsesmetode og effekt af forskellige former for fysisk aktivitet som mulig behandlingsform. Lisbeth Ridder Ebbesen Støtte til projekt: engangshenvisning kvalitetsudvikling i samarbejde med læger og fysioterapeuter Anne Borlund Masteruddannelse i sundhedsantropologi Karsten Simonsen Mckenzie Institute International*, Diploma Flemming Enoch Master i rehabilitering på SDU Søren-Peder Aarvig Master i rehabilitering ved SDU Hans Henrik Kleinert Supervisionsprojekt for praktiserende fysioterapeuter Esben Riis Nakke-/hovedpine audit i praksissektoren 2003 Tom Petersen Effekt af Mekanisk Diagnostik og Terapi, information og rådgivning til diskusrelaterede lænderygsmerter 2003 af mere end 6 ugers varighed. - En klinisk randomiseret undersøgelse. Gertrude Vriend "Motion på recept" projekter samt masteruddannelse i sundhedsinformatik Martin Melbye Thomsen Efteruddannelse Diploma i Mekanisk Diagnostik og Terapi 2003 Inge Ris Hansen Master i rehabilitering Anne Mette Thøgersen 1) Case rapport, 2) klinisk supervision og ) kursus med Peter O' Sullivan. Ole Christensen Sundhedsfaglig diplomuddannelse 2003 Marianne Holm Effekt af ridefysioterapi på patienter med apoplexia cerebi Tom Petersen Effekt af mekanisk diagnostik 2003 Hans Henrik Kleinert Evalueringsprojekt af psykosomatisk fysioterapipraksis Nils-Bo de Vos Low Back Pain - kvalitetsudviklingsprojekt i Viborg Amt

9 Andersen Gurli Petersen Master i rehabilitering 2003 Esben Riis Kursus i kvalitetsudvikling for praktiserende fysioterapeuter 2003 Flemming Enoch Master i rehabilitering 2003 Esben Riis Patient evalueringer af klinikker for fysioterapi: Dækning af udgifter til klinikker udover de første tilmeldte. Christian Hansen Træning/rehabilitering af hjertepatienter i praksissektoren Jon Grønset Lær at læse statistik Claus Ulrik Effektivisering af patientforløb ved Low Back Pain Esben Riis Kursus i kvalitetsudvikling for praktiserende fysioterapeuter Gurli Thinghuus Master i rehabilitering 2002 Petersen Zerrin Sirek Undervisning i Manuel Terapigruppen 2002 Gurli T. Petersen Detaljeret selvrapportering af fysisk aktivitet - tilpasning af et finsk scoringssystem Pernille West-Nielsen En prospektiv randomiseret klinisk kontrolleret undersøgelse af holdtræning for patienter med 2002 knæledsartrose (OA): Bassintræning sammenlignet med træning på land. Ulla Nordström Weile Kursus i evidensbaseret klinik ved det nordiske cochrane center 2002 Kursus i kvalitetsudvikling for praktiserende fysioterapeuter 2002 Esben Riis Kursus som kvalitetsrådgiver 2002 Marianne Holm Syddansk Universitet: Master i Rehabilitering, 2 årig masteruddannelse Inge Riis Hansen Uddannelse som instruktør i faggruppen for muskuskeletal terapi (MT) 2002 Uddannelse til instruktør i Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Muskuloskeletal Terapi Lene Winther Johansen Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) Master i Sundhedspædagogik Anne Juul Sørensen Masteruddannelse i sundhedspædagogik på Danmarks Pædagogiske Universitet Merethe Fehrend Uddannelse som instruktør i faggruppen for Manuel Terapi under Danske Fysioterapeuter Annette Diget Uddannelse som instruktør i faggruppen for Manuel Terepi under Danske Fysioterapeuter

HBM/25/11/2005 1. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005.

HBM/25/11/2005 1. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005. HBM/25/11/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Brian Errebo-Jensen

Læs mere

PROGRAM FAGKONGRES 2015

PROGRAM FAGKONGRES 2015 PROGRAM FAGKONGRES 2015 Tina Lambrecht Formand for Danske Fysioterapeuter En fest for faget Jeg er glad, stolt og spændt. Glad for, at vi for femte gang kan samle fysioterapeuter fra hele landet med det

Læs mere

ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012

ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012 ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012 2 / Fagfestival / Abstracts / Mundtlige præsentationer ABSTRACTS ODENSE CONGRESS CENTER 22.-24. MARTS 2012 4 / Fagfestival / Abstracts / Indeks INDEKS Foredrag Det digitale menneske

Læs mere

Efteruddannelse. for fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 2005

Efteruddannelse. for fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 2005 Efteruddannelse for fysioterapeuter Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 1 Indhold 5 Kurser og temadage 25 Fagfora, Faggrupper og Fraktioner 5 Temadage: Etik og god fysioterapi 6 Temadag om smerte 6

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær. Redigeret af Per Kjær

Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær. Redigeret af Per Kjær Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær Redigeret af Per Kjær Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær Forfattere Per Kjær a, b Alice Kongsted c, d Tom Petersen e Kristian

Læs mere

Det rykker for børnefysioterapi

Det rykker for børnefysioterapi 26. august 2011 / 93. årgang 11 Rygpatienter skal klassificeres Mange studier strander på manglende konsensus omkring klassifikation af rygpatienter. 10 Det rykker for børnefysioterapi Der forskes på livet

Læs mere

14. januar 2011 / 93. årgang. Når korsbåndet ryger. Et bud på de tre faser af genoptræningen efter operation for korsbåndsskade.

14. januar 2011 / 93. årgang. Når korsbåndet ryger. Et bud på de tre faser af genoptræningen efter operation for korsbåndsskade. 14. januar 2011 / 93. årgang 01 Når korsbåndet ryger Et bud på de tre faser af genoptræningen efter operation for korsbåndsskade. 8-19 side 02 fysioterapeuten nr. 01 januar 2011 Find de etiske retningslinjer

Læs mere

Personale. RygForskningsCentret, Sygehus Fyn Ringe / Syddansk Universitet, 5750 Ringe Tlf: 63 62 18 40 Fax: 63 62 18 39 E-mail: acpj@shf.fyns-amt.

Personale. RygForskningsCentret, Sygehus Fyn Ringe / Syddansk Universitet, 5750 Ringe Tlf: 63 62 18 40 Fax: 63 62 18 39 E-mail: acpj@shf.fyns-amt. Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med adm. leder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, forsker MR-funktionen

Læs mere

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget marts 202 Forløbsprogram for lænderyglidelser maj 202 2 3 Indhold

Læs mere

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport BØRN OG UNGES RYGGE - målet er forebyggelse SKYGGEN AF EN SYGDOM - med Modic mod nye svar AV, MIN ANKEL - når børn forstuver foden Fuld fart på forskningen

Læs mere

Evidens for akupunktur til behandling af smerte hos patienter med kroniske lænderygsmerter - Et litteraturstudie

Evidens for akupunktur til behandling af smerte hos patienter med kroniske lænderygsmerter - Et litteraturstudie Gruppe 1. Evidens for akupunktur til behandling af smerte hos patienter med kroniske lænderygsmerter - Et litteraturstudie Forfatter: Andreas Mols Metodevejleder: Bente Hovmand, Lektor, M.Sc. og fysioterapeut

Læs mere

Fysioterapeuten. Smerte. Konflikter i praksis. Nr. 16/september/2007 89. årgang SIDE 8. Specifik træning af nakkemuskler kan reducere smerter.

Fysioterapeuten. Smerte. Konflikter i praksis. Nr. 16/september/2007 89. årgang SIDE 8. Specifik træning af nakkemuskler kan reducere smerter. Nr. 16/september/2007 89. årgang Konflikter i praksis Mediation og voldgift er nye bud på løsning af konflikter mellem ejere og lejere. Side 26 Fysioterapeuten www.fysio.dk Smerte Specifik træning af nakkemuskler

Læs mere

Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder

Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Personale laus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, ph.d.-studerende

Læs mere

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Årsrapport 2010 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Center for Folkesundhed, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015. 1. udgave, december 2014. Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk

KURSUSKATALOG 2015. 1. udgave, december 2014. Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk KURSUSKATALOG 2015 1. udgave, december 2014 Nyeste udgave findes altid på Regionshospitalet Universitetsklinik for Neurorehabilitering Uddannelsescentret Velkommen til kursussæson 2015 Her finder du de

Læs mere

Se ryggen fra flere sider. McKenzie og stabilitetstræning supplerer hinanden. 08

Se ryggen fra flere sider. McKenzie og stabilitetstræning supplerer hinanden. 08 14. marts 2008 / 90. årgang 05 Se ryggen fra flere sider McKenzie og stabilitetstræning supplerer hinanden. 08 Der er varslet konflikt for fysioterapeuter i regioner og kommuner. 26 side 02 fysioterapeuten

Læs mere

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED af Ewa Roos Jan Hartvigsen Henning Bliddal

Læs mere

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Muskel- og skeletlidelser litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Udarbejdet september 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed,

Læs mere

ÅRSBERETNING NIKKB 2010

ÅRSBERETNING NIKKB 2010 INDHOLD forord 4 globalisering i praksis brystsmerter fra muskler og led kliniske retningslinier for hofte- og knæartrose KIP-enheden for kiropraktisk praksisforskning ved NIKKB tværfaglig forskning forskerspire-puljen

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

PROTOKOL Low Back Pain- forsøgsordning Vejle Amt Udvidet lænderygundersøgelse

PROTOKOL Low Back Pain- forsøgsordning Vejle Amt Udvidet lænderygundersøgelse PROTOKOL Low Back Pain- forsøgsordning Vejle Amt Udvidet lænderygundersøgelse -et kvalitetsudviklingsprojekt hos de praktiserende fysioterapeuter i Vejle Amt august 2006 Udarbejdet af Fysioterapeut, Morten

Læs mere

Bilag til forløbsprogram for lænderygsmerter

Bilag til forløbsprogram for lænderygsmerter Bilag til forløbsprogram for lænderygsmerter Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2012 Godkendt af Regionsrådet den 22. august 2012 Region Midtjylland Nære Sundhedstilbud Opdateret 15.

Læs mere

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

Muskuloskeletalt. Forum. 5. årgang. November 2005. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for

Muskuloskeletalt. Forum. 5. årgang. November 2005. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for Muskuloskeletalt Forum 4 5. årgang November 2005 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi Cochrane review om konservativ behandling af hovedpine

Læs mere

Muskuloskeletalt. Forum. 7. årgang Maj 2007. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for. for Muskuloskeletal Terapi

Muskuloskeletalt. Forum. 7. årgang Maj 2007. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for. for Muskuloskeletal Terapi Muskuloskeletalt Forum 2 7. årgang Maj 2007 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi Triggerpunkter i nyt lys 7 Muskuloskeletal ultralydsskanning

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Kurser i Neurorehabilitering Hammel Neurocenter 2015 5. udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk

Kurser i Neurorehabilitering Hammel Neurocenter 2015 5. udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk Kurser i Neurorehabilitering 2015 5. udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på Regionshospitalet Universitetsklinik for Neurorehabilitering Uddannelsescentret Velkommen til kursussæson 2015 Her finder

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere