Klinisk retningslinje. Lungesygdom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk retningslinje. Lungesygdom"

Transkript

1 Klinisk retningslinje Klinisk for udredning retningslinje og for klassificering fysioterapi af til personer patienter med med Kronisk nakkebesvær Obstruktiv Lungesygdom Dette er en kort oversigt over anbefalinger til fysioterapeuter, der arbejder med patienter med nakkebesvær og -smerter. Dette er en kort oversigt over anbefalinger til fysioterapeuter, der behandler patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Anbefalingerne Denne korte i denne version kliniske af retningslinje anbefalingerne omhandler fysioterapeutisk tænkt som et undersøgelse og diagnostik til patienter med nakkebesvær herunder uspecifikke nakkesmerter med eller uden udstråling til skuldre, arme eller øverste supplement til de praktiske anbefalinger og til hele rapporten, der kan downloades fra ffy.dk del af ryg eller bryst. Neurologiske udfald og hovedpine er kun med i det omfang, de kan relateres til nakkeproblemer. Denne korte version af anbefalingerne er tænkt som et supplement til hele rapporten, der kan downloades fra fysio.dk/fafo/faglige-anbefalinger Danske Fysioterapeuters kliniske retningslinjer Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 1

2 Udredning af patienter med nakkebesvær Diagnostisk udredning af patienter med komplekst nakkebesvær bør foregå i et tværfagligt samarbejde mellem fysioterapeuter, læger, speciallæger, psykologer og kiropraktorer. I langt de fleste tilfælde er nakkesmerter godartede og kræver ikke tværfaglig indsats. Denne retningslinje beskriver fysioterapeutisk udredning af patienter med nakkesmerter med eller uden udstråling til hoved, arme eller øvre del af ryggen. Anbefalingerne er gradueret med bogstaverne A-D, hvor A angiver højeste og D laveste grad af evidens. Retningslinjen anbefaler, at fysioterapeuten vurderer patienten med henblik på følgende (A-D svarer til evidensgrader): Udelukkelse af alvorlig patologi og diagnoser, som kræver anden udredning eller behandling (D). Overvejelse af risiko for langvarigt forløb (A). Klassifikation af patienter med nakkesmerter med henblik på ensartet registrering (D). Klassifikation med henblik på symptombaseret inddeling af nakkesmerter (B, D). Alvorlig patologi Der er bred enighed i litteraturen om, at første del af undersøgelsen så vidt muligt skal udelukke alvorlig patologi eller bidrage til iværksættelse af relevant supplerende udredning med laboratorietest eller billeddiagnostik (D). Anamnese I anamnesen skal der spørges ind til følgende: traumer, osteoporose, myelopati, tidligere cancer, vægttab, feber og infektioner. Man bør desuden supplere med spørgsmål vedrørende: 1. neurons symptomer: føleforstyrrelser i hænder og/eller fødder, muskelatrofi i hænder, usikker gang, forstyrrelser af sfinkterfunktion, multisegmentær atrofi eller ændret følesans, og problemer med vandladning. Neoplastiske ændringer o Risikofaktorer: over 50 år, tidligere cancer. o Symptomer: uforklarligt vægttab, konstante smerter uden lindring ved hvile, natlige smerter. Symptomer på ligamentær instabilitet og/eller vertebrobasilær insufficiens: occipital hovedpine, nedsat følesans, meget nedsatte aktive bevægeudslag i alle retninger, tegn på cervikal myelopati, svimmelhed eller lethed i hovedet relateret til nakkebevægelser, dysfasi, dysartria, dobbeltsyn (diplopia), blodtryksfald (drop attacks) og positive fund fra kranielle nerver. 2

3 Symptomer på inflammatoriske eller systemiske sygdomme: temperatur over 37 gr., blodtryk over 160/95 mmhg, hvilepuls over 100/min., hvilerespiration over 25/min. og træthed Klinisk undersøgelse I undersøgelsen kan indgå test med henblik på afklaring af alvorlig patologi relateret til 1. og 2. neuron, knogler, ligamenter og a. vertebrobasilaris. Man kan eksempelvis undersøge følgende: Test for 1. neuron: Babinskis test, hyperrefleksi, klonus, rigiditet, Rombergs test, gang, koordinationstest for arm og ben og test af følesans Test for 2. neuron: reflekser, kraft og følesans (vibrationssans) Perkussionstest Test for lig. alara og lig. transversum. Test for arteria vertebralis med ekstension og rotation af columna cervicalis. Differentialdiagnoser I litteraturen er der enighed om en række differentialdiagnoser, som skal overvejes indledende og ved mangel på behandlingsresultat (D). Listen nedenfor angiver hovedgrupperne, man skal være opmærksom på: Malignitet Cancer Tumor (spinal, medullær, ossøs) Metastaser Neurologiske lidelser Myelopati Radikulopati Cervikal stenose Vaskulære lidelser Arterosklerose Stroke Angina pectoris Infektiøse lidelser Hudinfektioner Urinvejsinfektioner HIV Epidural absces Tuberkulose Griesels syndrom Reumatologiske lidelser Ankyloserende spondylit (Mb. Bechterew) Inflammatorisk artrit Rheumatoid artrit Systemisk Lupus Erythematosus Polymyalgia Reumatica 3

4 Risiko for langvarigt forløb Der er i litteraturen god dokumentation for sammenhænge mellem langvarige smerteforløb og/eller sygemelding og psykologiske faktorer som depression, indstilling til smerte og fysisk belastning. Sociale faktorer som f.eks. trivsel på arbejdspladsen har også betydning for forløbet (A). Enkle spørgsmål kan afsløre risikofaktorer for et langvarigt forløb. Ved yderligere mistanke om psykosociale risikofaktorer eller ved manglende fremgang - kan anvendelsen af Örebro spørgeskema føre til en dialog med patienten om dennes psykiske tilstand og indstilling til nakkesmerter. Ved mistanke om depression anbefales henvisning til test hos egen læge eller psykolog. Patientens perspektiv kan vurderes på baggrund af forskellige screeningspørgsmål. Anamnese I forbindelse med anamnesen bør der spørges ind til patientens forståelse og forventninger omkring egen situation (Fear avoidance): Opleves smerterne skadelige og invaliderende? (angst for bevægelse) Skal alle smerter være ophørt, før arbejdet kan genoptages? Er der forventning om øgede smerter ved aktivitet eller arbejde? Er der forventning om, at det værste kan ske?(katastrofering) Er patienten passiv i forbindelse med genoptræning? Man bør spørge ind til følgende vedrørende patientens adfærd: Bruger patienten mere tid sengeliggende? Er der nedsat aktivitetsniveau og tilbagetrækken fra daglige aktiviteter? Undgår patienten normal aktivitet og har tendens til inaktivitet? Angiver patienten meget stærke smerter? Er patienten afhængig af hjælpemidler? Er der nedsat søvnkvalitet? Er der øget alkoholforbrug eller brug af andre rusmidler siden smerterne begyndte? Ryger patienten? For mere specifik udredning anbefales følgende spørgeskemaer: Neck Disability Index, Screening for depression, Fear Avoidance Belief Questionnaire (FABQ) og Örebro Muskoloskeletal Questionnaire. Undersøgelse Undersøgelsen kan indeholde Waddells undersøgelse for cervikale non-organiske tegn (CNOS), som omfatter: Palpationsømhed Simulation Cervikalt bevægeudslag Regionale forstyrrelser Overreaktion. 4

5 Overordnet klassifikation af nakkesmerter Der er international konsensus om at inddele personer med nakkesmerter i følgende overordnede grupper (D): 1) I relation til påvirkning i hverdagen og underliggende patologi: 2) Varighed: smerter i mindre end 7 dage smerter i mere end 7 dage, men mindre end 3 måneder langvarige smerter, i mere end 3 måneder. Grad I nakkesmerter: nakkesmerter og tilhørende nakkeproblemer UDEN symptomer og fund, som antyder alvorlig strukturpatologi og ingen eller kun lidt påvirkning af daglige aktiviteter. Grad II nakkesmerter: nakkesmerter og tilhørende nakkeproblemer UDEN symptomer og fund, som antyder alvorlig strukturpatologi med stor påvirkning af daglige aktiviteter. Grad III nakkesmerter: nakkesmerter og tilhørende nakkeproblemer UDEN symptomer og fund, som antyder alvorlig strukturpatologi men med tilstedeværende neurologiske udfaldssymptomer som f.eks. ændrede reflekser, nedsat kraft og/eller sensoriske udfald. Grad IV nakkesmerter: nakkesmerter og tilhørende nakkeproblemer MED symptomer og fund, som antyder alvorlig strukturpatologi. 3) Mønster: én enkelt episode minimum 2 episoder med symptomfrihed imellem episoderne vedvarende smerter uden smertefri perioder Den overordnede klassifikation finder sted efter udredningen for alvorlig patologi (grad 4) og baseres på både oplysninger fra anamnesen og kliniske undersøgelser (grad 3 neurologiske udfald). Patienter med posttraumatiske nakkesmerter er ikke omfattet af denne klassifikation. 5

6 Anamnese og kliniske test Varighed Mønster (episoder) Tegn på alvorlig patologi GRAD 4 Ingen tegn på alvorlig patologi Overveje risiko for langvarigt forløb Differentialdiagnoser Lidt påvirket i hverdagen GRAD 1 Meget påvirket i hverdagen GRAD 2 Tegn på rodtryk GRAD 3 Figur 1. Klassifikation af nakkebesvær efter mønster, varighed, psykologiske faktorer, alvorlig patologi og påvirkning i hverdagen. 6

7 Symptombaseret klassifikation af nakkesmerter Fysioterapeuten kan med udgangspunkt i patientens symptomer bruge en række kliniske undersøgelser som en del af klassificeringen: Radikulopati (B, D) Hos patienter med radikulære symptomer anbefales brug af klinisk test for cervikal rodpåvirkning (B), neurologisk undersøgelse (D) samt undersøgelse for retningspræference (B). Anamnese Man bør spørge ind til følgende: Har patienten ændret følesans? Har patienten nedsat kraft? Er der smerter? Smerteudbredning, smertekarakter og intensitet. Undersøgelse Man bør benytte følgende test: Spurlings test: forværring af symptomer Traktion: lettelse af symptomer Plexus brachialis test /Upper limb nerve test 1 Neurologisk undersøgelse ved mistanke om nervepåvirkning eller rodirritation Mulig centralisering/retningspræference ved gentagne bevægelser Der er stor sandsynlighed for cervikalt rodtryk, når der er positive fund ved de tre øverste test og patienten klassificeres som Nakkesmerter grad 3. Refererede symptomer (B) Ved refererede symptomer anbefales undersøgelse med gentagne bevægelser med henblik på, om symptomerne kan centraliseres eller ej. For at identificere det symptomudløsende segment anbefales segmentær palpation med passive accessoriske bevægelser. Bevægerestriktion (B) Til identifikation af bevægerestriktioner anbefales undersøgelse af bevægeudslag og specifik intersegmentær palpation af bevægelighed i columna cervicalis. Muskelfunktion (B) Ved følger efter overbelastningsskader eller langvarige smertetilstande anbefales brug af cervical fleksionstest og udholdenhedstest Childs et al s klassifikation I denne klassifikation inddeler patienterne i grupper baseret på den behandling, der antages at være mest effektiv (B). Patienter inddeles efter problemets art i følgende grupper: mobilitet, centralisering, træning, smertekontrol og hovedpine. Behandlingen rettes mod problemet med mobilisering/manipulation, retningsspecifikke øvelser, gradvis generel træning, opøvelse af neuromuskulær kontrol og manipulation. Undersøgelserne, der benyttes, er nævnt ovenfor og har god evidens. Hvorvidt denne klassifikation betyder, at patienter har bedre behandlingsresultat, er ikke endeligt dokumenteret. 7

8 Ordforklaring NDI: Neck Disability Index (http://fysio.dk/fafo/ Maleredskaber/Maleredskaber-alfabetisk/Neck- Disability-Index/) CCF: Cranio Cervical Fleksionstest (http://www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ og Falla D. Smerter fører til dysfunktion i de dybe nakkefleksorer. Fysioterapeuten (2007) 16, side 8-12) Spurlings test: Foramen kompressionstest (http:// FABQ: Fear Avoidance Beliefs Questionnaire Klinisk retningslinje (http://fysio.dk/fafo/maleredskaber/maleredskaberalfabetisk/fabq/) fysioterapi til patienter for med Kronisk Obstruktiv Örebro: Örebro Musculoskeletal Pain Questionnaire (http://fysio.dk/fafo/maleredskaber/malered- Lungesygdom skaber-alfabetisk/orebro-musculoskeletal-pain- Questionnaire. Dette er en kort oversigt over anbefalinger til fysioterapeuter, der behandler patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Denne korte version af anbefalingerne er tænkt som et supplement til de praktiske anbefalinger og til hele rapporten, Forfattere der kan downloades fra ffy.dk Den kliniske retningslinje er udarbejdet af: Fysioterapeut, ph. d. Per Kjær Fysioterapeut, Heidi Eirikstoft Fysioterapeut, MR Inge Riis I samarbejde med Danske Fysioterapeuter Udredning og klassificering af nakkesmerter Danske Fysioterapeuters kliniske retningslinjer Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 1

Kliniske retningslinjer for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær og smerter

Kliniske retningslinjer for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær og smerter Kliniske retningslinjer for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær og smerter Et résumé Dette er et resumé. Det er udarbejdet så du hurtigt kan få et overblik over de kliniske retningslinjer

Læs mere

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Del 1 Praktiske anbefalinger Af Fysioterapeut ph.d. Per Kjær Fysioterapeut Heidi Eirikstoft Fysioterapeut MSc Inge Ris

Læs mere

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Del 3 Review af evidens og anbefalinger Af Fysioterapeut ph.d. Per Kjær Fysioterapeut Heidi Eirikstoft Fysioterapeut MSc

Læs mere

NAKKEBESVÆR. Undersøgelse og behandling. af columna cervikalis

NAKKEBESVÆR. Undersøgelse og behandling. af columna cervikalis NAKKEBESVÆR Undersøgelse og behandling af columna cervikalis ii Indholdsfortegnelse EVIDENS UNDERSØGELSE Klassifikation -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bilag til forløbsprogram for lænderygsmerter

Bilag til forløbsprogram for lænderygsmerter Bilag til forløbsprogram for lænderygsmerter Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2012 Godkendt af Regionsrådet den 22. august 2012 Region Midtjylland Nære Sundhedstilbud Opdateret 15.

Læs mere

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN MED UDSTRÅLENDE SYMPTOMER TIL ARMEN (CERVIKAL RADIKULOPATI) 2015 Titel: National Klinisk Retningslinje for

Læs mere

Whiplash Assosiated Disorder Klassifikation og dynamisk stabilitet

Whiplash Assosiated Disorder Klassifikation og dynamisk stabilitet Whiplash Assosiated Disorder Klassifikation og dynamisk stabilitet Dennis Petersen DF. NR: 12303 Case Rapport Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi Denne opgave foreligger ukommenteret og er udelukkende

Læs mere

Forord... 3. Patienter fra min praksis... 5

Forord... 3. Patienter fra min praksis... 5 indhold Forord................................................. 3 Patienter fra min praksis.................................. 5 Indledning............................................. 8 Ondt i ryggen en

Læs mere

Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær. Redigeret af Per Kjær

Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær. Redigeret af Per Kjær Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær Redigeret af Per Kjær Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær Forfattere Per Kjær a, b Alice Kongsted c, d Tom Petersen e Kristian

Læs mere

KLINISK RÆSSONERING INDIVIDUEL RYGBEHANDLING

KLINISK RÆSSONERING INDIVIDUEL RYGBEHANDLING KLINISK RÆSSONERING I INDIVIDUEL RYGBEHANDLING ABSTRAKT BAGGRUND- I Danmark andrager de samlede udgifter til ryg behandling ca. 10 mia. kroner om året. Det har ført til stigende interesse for effekten

Læs mere

Lændesmerter. Dansk Selskab for Intern Medicin. Ad hoc-redaktion

Lændesmerter. Dansk Selskab for Intern Medicin. Ad hoc-redaktion Udgivet af Den Almindelige Danske Lægeforening Journal of the Danish Medical Association Lændesmerter Dansk Selskab for Intern Medicin Ad hoc-redaktion Troels Mørk Hansen, Tom Bendix, Cody E. Bünger, Petet

Læs mere

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET Indholdsfortegnelse DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS

Læs mere

Case Rapport. Undersøgelse, klassifikation og behandling af en tegnsprogstolk. med nakkerelaterede symptomer i overekstremiteter

Case Rapport. Undersøgelse, klassifikation og behandling af en tegnsprogstolk. med nakkerelaterede symptomer i overekstremiteter Case Rapport Undersøgelse, klassifikation og behandling af en tegnsprogstolk med nakkerelaterede symptomer i overekstremiteter Klinisk ræsonnering og metode med udgangspunkt i Muskuloskeletal Fysioterapi

Læs mere

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter 3. Refererede smerter Refererede smerter facetled Stimulering af facetled C0 C7 og dorsale rami C3 C7 61 patienter med occipital, nakke og skulder smerter Stimulering

Læs mere

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget marts 202 Forløbsprogram for lænderyglidelser maj 202 2 3 Indhold

Læs mere

Undersøgelse, klinisk ræssonnering og resultat af behandling for en person med uspecifik Low Back Pain med fokus på neuromuskulær kontrol

Undersøgelse, klinisk ræssonnering og resultat af behandling for en person med uspecifik Low Back Pain med fokus på neuromuskulær kontrol Undersøgelse, klinisk ræssonnering og resultat af behandling for en person med uspecifik Low Back Pain med fokus på neuromuskulær kontrol Udarbejdet af Connie Linnebjerg Maj 2009 Fagforum for Muskeloskeletal

Læs mere

Muskuloskeletalt. Forum. 5. årgang August 2005. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for

Muskuloskeletalt. Forum. 5. årgang August 2005. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for Muskuloskeletalt Forum 3 5. årgang August 2005 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi Referater fra Nordisk Kongres i Muskuloskeletal Terapi

Læs mere

Behandling af graviditetsrelaterede bækkensmerter med mobiliseringsteknikker

Behandling af graviditetsrelaterede bækkensmerter med mobiliseringsteknikker Behandling af graviditetsrelaterede bækkensmerter med mobiliseringsteknikker Bibi Dige Heiberg Case Rapport Fagforum for Muskeloskeletal Fysioterapi Denne opgave foreligger ukommenteret og er udelukkende

Læs mere

Whiplash - en udfordring for fysioterapeuter To artikler sætter fokus på behandling og klinisk ræsonnering.

Whiplash - en udfordring for fysioterapeuter To artikler sætter fokus på behandling og klinisk ræsonnering. 12. februar 2010 / 92. årgang 03 Whiplash - en udfordring for fysioterapeuter To artikler sætter fokus på behandling og klinisk ræsonnering. side 02 fysioterapeuten nr. 3 februar 2010 Sparekniven er fundet

Læs mere

IMPINGEMENTSYNDROM/ ROTATOR CUFF-SYNDROM OG TRAUMATISK ROTATOR CUFF-RUPTUR DEL 2: FAGLIGE VISITATIONSRETNINGSLINJER

IMPINGEMENTSYNDROM/ ROTATOR CUFF-SYNDROM OG TRAUMATISK ROTATOR CUFF-RUPTUR DEL 2: FAGLIGE VISITATIONSRETNINGSLINJER IMPINGEMENTSYNDROM/ ROTATOR CUFF-SYNDROM OG TRAUMATISK ROTATOR CUFF-RUPTUR DEL 2: FAGLIGE VISITATIONSRETNINGSLINJER 2011 Impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Diagnosticering, undersøgelse og behandling af en person med hovedpine. -en case-rapport. Afleveret 29/3 2004

Diagnosticering, undersøgelse og behandling af en person med hovedpine. -en case-rapport. Afleveret 29/3 2004 Diagnosticering, undersøgelse og behandling af en person med hovedpine. -en case-rapport Afleveret 29/3 2004 Udarbejdet af fysioterapeut Jesper Ottosen Ulrikkenborg allé 27 st. tv. 2800 Lyngby (DF-medlemsnummer:

Læs mere

HØRINGSUDKAST NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR UDRED- NING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET

HØRINGSUDKAST NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR UDRED- NING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET HØRINGSUDKAST NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR UDRED- NING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET 2014 National klinisk retningslinje for udredning og behandling af generaliserede

Læs mere

Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv. University college zealand campus Roskilde

Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv. University college zealand campus Roskilde Temporomandibulær Hovedpine Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv - En case rapport. Udarbejdet af: Vejleder Organisation Tanja Lund og Nicolaj Iversen Annette Jørgensen

Læs mere

Klinisk håndtering af patienter med kroniske smerter

Klinisk håndtering af patienter med kroniske smerter Klinisk håndtering af patienter med kroniske smerter En grundig smerteanalyse og en systematisk klinisk undersøgelse er en forudsætning for, at fysioterapeuten vælger det rigtige behandlingstilbud til

Læs mere

Muskuloskeletalt. Forum. 7. årgang. November 2007. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for. Danske Fysioterapeuters Fagforum

Muskuloskeletalt. Forum. 7. årgang. November 2007. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for. Danske Fysioterapeuters Fagforum Muskuloskeletalt Forum 4 7. årgang November 2007 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi Nye sikkerhedsanbefalinger omkring nakken 7 Kvalitetsudviklingsprojekt

Læs mere

National klinisk retningslinje for. udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

National klinisk retningslinje for. udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet National klinisk retningslinje for udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet 2015 National klinisk retningslinje for udredning og behandling/rehabilitering

Læs mere

Den thoracolumbale overgang - som. udgangspunkt for refereret smerte.

Den thoracolumbale overgang - som. udgangspunkt for refereret smerte. Den thoracolumbale overgang - som udgangspunkt for refereret smerte. Ejnar Thorsen Case Rapport Fagforum for Muskeloskeletal Fysioterapi Denne opgave foreligger ukommenteret og er udelukkende udtryk for

Læs mere

Rygbehandling i Ringkjøbing Amt. en behandlervejledning

Rygbehandling i Ringkjøbing Amt. en behandlervejledning Rygbehandling i Ringkjøbing Amt en behandlervejledning Juli 2001 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Anamnese og undersøgelse 4 Typiske henvisningsveje 5 Anbefalinger 6 A. Lette og gentagne lænderygtilfælde

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft Opfølgningsprogram for brystkræft Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

Tolkningsmanual til dialogguide

Tolkningsmanual til dialogguide Tolkningsmanual til dialogguide [Skriv tekst] Tolkningsmanual til dialogguide Indholdsfortegnelse: Indledning og brug af manualen.... 3 Helbredets indflydelse på arbejds- og funktionsevnen... 5 Igangværende

Læs mere