TENStem eco basic er designet til transkutan elektrisk nerve- og muskel stimulering og må ikke anvendes til andre formål.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TENStem eco basic er designet til transkutan elektrisk nerve- og muskel stimulering og må ikke anvendes til andre formål."

Transkript

1 TENStem eco basic 1

2 Indholdsfortegnelse Generel information... 3 Kontraindikationer... 4 Symboler og information Anvendelse af TENStem eco basic Oversigt over vigtigt kombinationer Forudindstillede programmer Brugerprogrammer til egen indstilling Placering af elektroder til smerte-programmer Placering af elektroder til dynamisk stimulering Ofte stillede spørgsmål Tilbehør Oversigt over forudindstillede programmer Oversigt over brugerprogrammer

3 Generel information Anvendelse TENStem eco basic er designet til transkutan elektrisk nerve- og muskel stimulering og må ikke anvendes til andre formål. Sikkerhedsregler Læs venligst brugervejledningen omhyggeligt, før TENStem eco basic tages i brug. TENStem eco basic må aldrig anvendes til stimulering på mere end én patient ad gangen. TENStem eco basic må kun anvendes med det originale tilbehør. Elektrodernes størrelse må ikke være mindre end 2 cm². Elektroderne skal anbringes således, at strømmen ikke kan gå gennem hjertet. Hold TENStem eco basic væk fra vand og andre væsker. Vær forsigtig ikke at tabe apparatet, brug det ikke til andre formål end beskrevet og udsæt det ikke for ekstreme temperaturer eller høj fugtighed (ikke under 10 C eller over 40 C og ikke relativ luftfugtighed på over 90%). Anvend ikke TENStem eco basic hvis det ikke fungerer korrekt eller hvis det er beskadiget på nogen måde. Udvis forsigtighed, når TENStem eco basic anvendes i nærheden af eller på børn. Hold apparatet væk fra børn. Opbevar altid TENStem eco basic i etuiet for at beskytte det mod skader og støv. For at undgå gensidig elektrisk forstyrrelse, bør TENStem eco basic ikke anvendes i nærheden af andre elektroniske apparater. Hvis det ikke kan undgås, skal alle apparatets funktioner overvåges nøje ved anvendelsen, så den foregår i overensstemmelse med vejledningen. Hvis patienten samtidig er i berøring med et højfrekvens behandlingsapparat, kan det føre til forbrænding under elektroderne eller rundt om proben, hvis en sådan anvendes. Hvis apparatet anvendes for tæt (f.eks. 1 m) på kortbølge- og mikrobølge apparater eller mobil telefon, kan der opstå forandringer i stimuleringens strømforsyning. Anvend ikke apparatet samtidig med brug af andre apparater, under bilkørsel eller i sovende tilstand. Anvend ikke P16 længere end 20 minutter. 3

4 Kontraindikationer Før anvendelse af TENStem eco basic, check venligst med lægen, hvis du er i nedenstående gruppe: Patienter med elektroniske implantater såsom hjerte pacemaker, defibrillator eller pumpe Patienter med hjerterytme sygdom Gennem graviditet Patienter med kramper/epilepsi Patienter med hudsygdom i elektrode området Patienter med cancer sygdomme i behandlingsområdet. Bivirkninger Smerter opstået ved stimuleringen. Stimuleringen kan føles ubehagelig/smertefuld, hvis strømmen er for intens eller hvis elektroderne er anbragt uhensigtsmæssigt. Ubehagelige bivirkninger kan undgås ved at justere intensiteten, ved at bruge et program med andre parametre og ved evt. at sætte elektroderne anderledes, hvis muligt. Hudoverfølsomhed fra enten elektroderne, den anvendte elektrode gel eller de elektriske impulser. Hvis der opstår rødme, brænden, kløe eller blister under elektroderne eller i nærheden af disse, skal man gå til sin læge. En let, kortvarig rødme i elektrode-området er helt normal, fordi blodcirkulationen er forbedret af stimuleringen. Muskelsmerter. Hvis stimuleringen har været for intens eller for langvarig, kan der opstå ømhed i musklerne. Nedsæt behandlingstiden og intensiteten af stimuleringen i begyndelsen for at undgå muskelsmerter. Symboler og information Udvis opmærksomhed: Læs vedlagte dokumentation - specielt brugervejledningen. BF certificering. Beskyttelse mod elektrisk stød. Efter dette symbol følger året for apparatets fremstilling. Efter dette symbol følger apparatets vare- eller ordrenr. Efter dette symbol følger produktets serienummer. Bogstavet indikerer serien. 4

5 Når producenten mærker med CE certifikat, betyder det at produktet overholder alle gældende krav i det relevante EU Direktiv. Der er foretaget en evaluering af overensstemmelsen, og det positive resultat af denne proces har et kodenummer, der er tildelt af den overordnede myndighed. Udvis opmærksomhed: Læs vedlagte dokumentation - specielt brugervejledningen. Tekniske data 2.kanals nerve- og muskel stimulator med elektrisk isolerede kanaler, 12 integrerede jævnstrøms programmer og fra C 3 seri-erne brugerprogrammer med individuelle indstillinger. Strømforsyning: 6,0 V (4 x 1,5 V batterier AAA type mikro f.eks. LR03) eller 4,8 V (4 x 1,2 V genopladeligt batteri AAA) Strømstyrke: Max. 100 ma (terapi) Ca. 30 µa hvileposition Dimensioner: Ca. 140 mm x 64 mm x 28 mm Vægt: Ca. 96 g (uden batterier) Strøm udladning: 0-60 ma (med 1 kω belastning) Pulsform: Positiv rektangel med negativ komponent (P1-P15) Positiv rektangel uden negativ komponent (P16) Frekvensområde: Serier A & B: Hz / fra serier C: Hz Pulsbredde: Serier A & B: µs / fra serier C: µs Anvendelsesforhold: Temperatur område: 10 C til 40 C Relativ fugtighed: 30% til 90% Klassificering TENStem eco basic er klassificeret som et Klasse IIa medicinsk apparat i overensstemmelse med loven omhandlende disse. Indstillinger, modificeringer og reparation Fabrikanten er kun ansvarlig for sikkerhed og funktion af TENStem eco basic når indstillinger, modificeringer og reparationer er udført af autoriserede personer, og når apparatet anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen. Garanti Den lovmæssige garanti er i overensstemmelse med dansk civilretslov. Fabrikanten udsteder en garanti på 12 måneder fra købsdatoen. Garantien gælder ikke i de følgende tilfælde: Skader på grund af forkert anvendelse. Skader som kunden bemærker på købsdatoen. Skader forårsaget af kunden. For slid generelt og slid på forgængelige dele som f.eks. elektroder, batterier og kabler. 5

6 Vedligeholdelse og rengøring Der er ikke behov for specielle rengøringsmidler til TENStem eco basic. Rengør apparatet med en blød fnugfri klud. Sørg for at der ikke kommer fugt ind i apparatet. Hvis der kommer fugt i apparatet, skal et teknisk eftersyn foretages inden det anvendes igen. Leveringsindhold Antal Navn Lev. ID 1 TENStem eco basic Kabel type 7 (1 par) Stimex selvklæbende elektroder 50 x 50 mm (4 stk.) ,5 V batteri LR03micro (AAA) Brugervejledning

7 Pulsformer Med 1kΩ belastning (P1-P16). (P1-P15) (P16) Strømændring afhængig af belastning. 7

8 Funktioner 16 programmer (12 fastsatte, 4 til egen indstilling) Skærm der viser: Valgte program Behandlingstid Intensitet (to separate kanaler) Frekvens Pulsbredde Automatisk slukning efter 2 minutter uden aktivitet Nem betjening med trykknapper Viser batteri kapacitet Elektrodegenkendelse: Intensiteten nedsættes til 0, hvis ingen elektroder er forbundet eller de ikke er forbundet korrekt Det valgte program kan fastlåses Behandlingsparametre kan gemmes og aflæses. Beskrivelse 1) Stikkontakter til kabler 2) Skærm 3) Tænd/sluk-knap. Bruges også til at standse behandlingen. 4) Via menuen vælger man programmer og parametre. 5) Knapper til justering af intensiteten. De 2 pileknapper til venstre bruges til at formindske/forøge intensiteten af den venstre kabeludgang, og ligeså bruges de 2 højre pileknapper til at justere intensiteten af den højre kabeludgang. 6) Til batteri. 8

9 Anvendelse af TENStem eco basic Opstart Sæt batterierne i batterirummet (nr. 5). Læs venligst afsnittet Batteriskift for yderligere oplysninger. Alle symboler viser sig automatisk på displayet. Et lydsignal indikerer at apparatet er parat til brug. Forbindelse af elektroder og kabler Forbind først de 2 mm diameter hanstik på kablerne (rødt og hvidt stik på hvert kabel) med de sorte hunstik på elektroderne (altid 2 elektroder pr. kabel). Forbindelse af kabler til TENStem eco basic Sæt det hvide stik for enden af kablet i indgangen øverst på forsiden af TENStem eco basic (nr. 6). Apparatet kan anvendes med et eller to kabler, afhængig af behandlingen. Tænd for TENStem eco basic Tryk på Tænk/sluk-knappen for at tænde for TENStem eco basic, og vent til der kommer en dobbelt beep lyd. Skærmen viser nu det valgte program, behandlingstiden, frekvensen, pulsbredden og intensiteten. Valg af program Tryk på P indtil du har fundet det valgte program. Når det når til P15, vender det tilbage til P1. Start behandlingen & indstilling af intensitet Tryk venstre pil (A) for at forhøje intensiteten på kanal 1. Tryk højre pil (C) for at forhøje intensiteten på kanal 2. Tryk venstre pil (B) for at nedsætte intensiteten på kanal 1. Tryk højre pil (D) for at nedsætte intensiteten på kanal 2. Intensiteten kan ikke justeres på begge kanaler samtidig. Stop behandlingen Stimuleringen stopper automatisk ved afslutning af hvert program. Den kan stoppes manuelt hvornår som helst ved at trykke på P eller Tænd/sluk-knappen. Slukke apparatet Tryk på Tænd/sluk-knappen for at slukke apparatet - der kommer et enkelt beep. TENStem eco basic slukker automatisk efter 2 minutter hvis der ikke trykkes på knapperne. 9

10 Indstil dato og tid For at kunne anvende søgefunktionen skal dato og tid først indsættes. Tryk på E-knappen og hold den nede ca. 3 sekunder for at komme til dato/tid funktionen. Skærmen viser nu to tal: Tallet til venstre viser datoen, og tallet til højre viser tiden. Tryk på pileknap (A) til for at gå en dato op (maks 30), tryk på pileknap (B) for at gå en dag ned (minimum 1). Tryk på pileknap (C) sætter tiden op med en time (maks 23). Tryk på pileknap (D) til højre sætter tiden ned med en time (minimum 0). Tryk på tænd/sluk-knappen for at gemme indstillingerne og vende tilbage til startmenuen. TENStem eco basic slukker automatisk efter to minutter, hvis ingen knapper aktiveres. Skulle dette forekomme, gemmes de sidst indsatte parametre ikke. Søgefunktionen Indstil først dato og tid (se ovenfor). Med søgefunktionen kan man aflæser en given patients tidligere behandlingsdata. Man kommer ind i søgefunktionen ved at trykke på pileknap (C) og E-knappen samtidig og holde dem nede ca. 3 sekunder. Hvis ingen værdier er gemt, viser skærmen null i ca. 2 sekunder og apparatet går automatisk tilbage til standby. Hvis du har gemt behandlingsdata, viser displayet parametrene fra den sidste behandling, som vist nedenfor: Anvendt program = P01 Frekvens = 100 Hz Pulsbredde = 200 µs Behandlingens varighed = 0 min 44 s Behandlingsdato = 5 (femte dag) Behandlingssession = 3 Man kan gemme op til 90 behandlinger de første 3 hver dag. På pileknap (B) kan du vende tilbage til værdierne for den foregående dag (indtil du når til den første registrerede dag). Via pileknap (A) kan du gå videre til næste dag (indtil du når dags dato). Den nederste højre pileknap (D) viser parametrene fra den sidste behandling den pågældende dag (indtil du når til den første behandling fra den dag). Den øverste højre pileknap (C) viser parametrene fra den næste behandling (indtil du når den sidste behandling den pågældende dag). 10

11 Reset af hukommelsen Alle gemte data slettes ved at trykke på E knappen og holde den nede ca. 5 sekunder. Skærmen viser Clr i ca. 2 sekunder og apparatet kan igen anvendes til behandling. TENStem eco basic slukkes automatisk efter to minutter, hvis ingen knapper aktiveres. Batteriskift Hvis batteristyrken kommer ned på under 3,7 V, viser batteri-symbolet sig på skærmen, og der skal sættes 4 nye 1,5 V batterier i (AAA, f.eks. LR03). For at skifte batterier: 1. Sluk apparatet på tænd/sluk-knappen. 2. Åben batterirummet bag på apparatet (skub låget til side). 3. Fjern de gamle batterier. 4. Sæt de nye batterier i (check de er vendt rigtigt). 5. Luk batterirummet. 6. Hvis apparatet ikke er i brug i en længere periode, skal batterierne altid tages ud. Hvis du bruger genopladelige batterier, følg vejledningen for opladeren. Bortskaf gamle batterier efter gældende regler. Oversigt over vigtigt kombinationer Lås/åben et program Tryk på nederste venstre pileknap (B) samtidig med P-knappen i 3 sekunder Ændre behandlingstiden Tryk på E-knappen. Indsæt egne programmer Vælg P13 - P15, tryk på E knappen. Indstil dato/tid Tryk på E-knappen i 3 sekunder. Anvend søgefunktionen Tryk på nederste venstre pileknap (B) samtidig med E-knappen i 3 sekunder. Tænd/sluk for lyden Tryk nederste højre pileknap (D) samtidig med E-knappen i 3 sekunder. Tryk på E-knappen for at skifte tænde og slukke for lyden. 11

12 Forudindstillede programmer Program 1: Gate control 1 Begge kanaler arbejder med samme frekvens og pulsbredde. Frekvens: 100 Hz Pulsbredde: 200 µs Behandlingstid: 30 min (10 til 90 min) Indikationer: Akutte nerve- eller ledsmerter Dette program anvendes til at behandle akutte nerve-relaterede smerter og ledsmerter. Virkningen er omgående. Program 2: Gate control 2 Begge kanaler arbejder med samme frekvens og pulsbredde. Frekvens: 80 Hz Pulsbredde: 150 µs Behandlingstid: 30 min (10 til 90 min) Indikationer: Akutte nerve- eller ledsmerter Program 2 er lige som program 1, men det arbejder med lavere frekvens og opleves derfor måske som behageligere. Program 3: Lavfrekvens Begge kanaler arbejder med samme frekvens og pulsbredde. Frekvens: 2 Hz Pulsbredde: 250 µs Behandlingstid: 30 min (10 til 90 min) Indikationer: Diffuse nerve-, led- eller muskelsmerter, spasmer, lændesmerter, nakkesmerter, fibromyalgi, kroniske smerter. Dette program anvendes til at afslappe smertende muskler og til at udløse produktionen af endorfiner. Endorfiner har en smertestillende virknig, der virker efter stimuleringen ophører, men program P3 skal virke helt til afslutning (30 min.) For at opnå ekstra god virkning, anbring kaada elektroder (på hånden). 12

13 Program 4: Gate control & lavfrekvens Kanalerne arbejder med forskellige frekvenser, men med same puls bredde. Kanal 1: Kanal 2: Frekvens: 100 Hz Frekvens: 2 Hz Pulsbredde: 200 µs Pulsbredde: 200 µs Indikationer: Ledsmerter Dette program kombinerer virkningerne af program 1 og 3, i tilfælde af, at den smertestillende virkning af program ikke er effektiv nok. Program 5: Tilpasning Efter fase 1 skifter programmet automatisk til fase 2. Behandlingstid: 30 minutter (10 til 90 minutter) Fase 1: Fase 2: Frekvens: 100 Hz Frekvens: 2 Hz Pulsbredde: 150 µs Pulsbredde: 200 µs Varighed: 10 min Varighed: 20 min Indikationer: Specielt for lændesmerter og iskias. Program 5 starter med højfrekvens stimulering i 10 minutter for at give øjeblikkelig smertelindring. Efter 10 minutter skifter den automatisk til 20 minutters lavfrekvens stimulering med akupunktur-type impulser for at udløse endorfiner og for at opretholde den smertelindrende effekt efter stimuleringen er afsluttet. 13

14 Program 6: HAN behandling Apparatet skifter løbende mellem fase 1 og fase 2. Behandlingstid: 30 minutter (10 til 90 minutter) Fase 1: Fase 2: Frekvens: 100 Hz Frekvens: 2 Hz Pulsbredde: 150 µs Pulsbredde: 200 µs Varighed: 3 sek. Varighed: 3 sek. Indikationer: Alle former for smerter. Dette program kombinerer den smertestillende effekt af højfrekvensstimulering med endorfin produktionen udløst af lavfrekvensstimulering. Hvert 3. sekund skifter det mellem nålepriks stimulering til en pulserende stimulering. Program 7: Stødvis Dette program giver stødvise pulseringer. Frekvens: 100 Hz Pulsbredde: 150 µs Stødvist 0,5 sek. (0,25 sek. Modulering: + 0,25 sek.) Behandlingstid: 30 min (10 til 90 min) Indikationer: Diffuse nerve- led- eller muskelsmerter, spasmer, lændesmerter, nakkesmerter, fibromyalgi. Dette program dækker de samme indikationer som program 3, men stimuleringen opleves ofte som behageligere end den normale lavfrekvens stimulering. Program 8: Modulering Frekvensen ændrer sig løbende inden for frekvens grænserne. Puls bredden justerer sig tilsvarende. Minimal frekvens: Maximal frekvens: Moduleringsvarighed: Behandlingstid: 2 Hz (Pulsbredde: 200 µs) 80 Hz (Pulsbredde: 100 µs) 7,5 sek. (2 Hz -> 80 Hz) 30 min (10 til 90 min) Indikationer: Akutte nerve- eller ledsmerter (som et alternativ til P1 og P2). Hvis det opleves, at den smertestillende effekt af program 1 eller 2 formindskes, skift til program 8. Med frekvens moduleringen vænner kroppen sig ikke til stimuleringen. 14

15 Program 9: Muskelstimulation Intensiteten ændrer sig løbende i overensstemmelse med de indsatte parameter. Frekvens: 50 Hz Pulsbredde: 250 µs Stigende trin: 2 sek. Funktionsfase: 5 sek. Faldende trin: 1 sek. Pause: 12 sek. Behandlingstid: 30 min (10 til 90 min) Indikationer: Bruges til at forhindre muskel atrofi, og for at styrke musklerne. Dette program er ideelt til at opretholde muskelmasse, f.eks. ved skader og rekonvalescens, eller til at forhindre muskel atrofi. Ved tilfælde af muskel atrofi bør der ikke stimuleres mere end én gang dagligt den første måned. Program 9 kan afgjort anvendes til at styrke sunde muskler. Program 10: Gate control dynamik 1 Intensiteten ændrer sig løbende, og de to kanaler arbejder alternativt (massage effekt). Frekvens: 80 Hz Pulsbredde: 150 µs Intensitetsmodulering: 1 sek. stigning, 1 sek. fald Behandlingstid: 30 min (10 til 90 min) Indikationer: Specielt akutte rygsmerter, lændesmerter, iskias. Dette program anbefales til behandling af rygsmerter. Massageeffekten giver en behagelig stimulering. Den såkaldte Gate Control refleks, som opnås ved denne form for stimulering, er en naturlig refleks, som opnås ved f.eks. at gnide det smerteangrebne område med hænderne for at lindre akutte smerter. For at opnå massageeffekten er det vigtigt at anvende begge kanaler på TENStem eco basic. 15

16 Program 11: Gate control dynamik 2 Intensiteten ændrer sig løbende, og de to kanaler arbejder alternativt (massage effekt). Frekvens: 80 Hz Pulsbredde: 150 µs 0,25 sek. stigning, 0,25 sek. Intensitetsmodulering: fald Behandlingstid: 30 min (10 til 90 min) Indikationer: Tunge ben (blodtilbageløb) Program 11 er meget som program 10, men massagebølgerne er hurtigere. Det anvendes til at forbedre blodtilbageløbet hos patienter, der lider af tunge ben. For at opnå massageeffekten er det vigtigt at anvende begge kanaler på TENStem eco basic. Program 12: Dyb TENS Program 12 virker lige som program 1. Dog skabes der i stedet for kun én puls fire korte pulse. Frekvens: 100 Hz Pulsbredde: 75 µs fire pulse i en gruppe, periodernes varighed Modulering: 275 µs Behandlingstid: 30 min (10 til 90 min) Dette program kunne kaldes den sidste udvej, hvis ingen af de andre programmer giver en smertestillende effekt. På grund af den høje frekvens føles dette program imidlertid ofte mindre behageligt. Ydermere kræver højfrekvens stimulering mere batterikraft. 16

17 Brugerprogrammer til egen indstilling Program 13: Gate control Begge kanaler arbejder med samme frekvens og pulsbredde. Frekvens: Hz Pulsbredde: µs Behandlingstid: 10 Program 14: Muskelstimulering Intensiteten ændrer sig løbende i overensstemmelse med de viste parametre. Frekvens: Hz Puls bredde: µs Stigende trin: 2 sek. Arbejdsfase: 5 sek. Faldende trin: 1 sek. Pause: 12 sek. Behandlingstid: min Program 15: Gate control dynamik Intensiteten ændrer sig løbende, og de to kanaler arbejder alternativt (massage effekt). Frekvens: Hz Puls bredde: µs Intensitetsmodulering: 1 sek. stigning 1 sek. fald Behandlingstid: min Program 16: Iontophoresis, Nerve blokering f.eks. sved-problemer Begge kanaler arbejder med samme frekvens og pulsbredde. Strømmen er monophasic. Vi anbefaler ikke at anvende P16 i mere end 20 minutter. Check huden under elektroderne efter stimuleringen. Frekvens: Hz Pulsbredde: µs Behandlingstid: 20 min 17

18 Placering af elektroder til smerte-programmer Rygsmerter Skuldersmerter Golfalbue Tennisarm Gigt (hofte) Kaada stimulering (kun 1 kanal) 18

19 Iskias Gigt/knæsmerter Ankel ledsmerter Trigeminus neuralgi (nervesmerter) Migræne Spændingshovedpine 19

20 Polyarthritis gigtinflammation Polyneuropathy - nerveskader Karpaltunnel syndrom Smerte i achillessenen/hælsmerter 20

21 Placering af elektroder til dynamisk stimulering (P10, P11, P15) Stimuleringen udføres ikke samtidig på begge kanaler. Strømmen flyder fra en elektrode til en anden lige som en bølgebevægelse på kroppen. Denne form for stimulering er langt behageligere end traditionel nerve-muskel stimulering. Dynamisk stimulering kan anvendes med højfrekvens parametre for at få den optimale muskel stimulering. Denne behandlingsmetode har også en øget effekt ved lymfedrænagestimulering. Elektrodernes placering til dynamisk stimulering afhænger af stimuleringens retning (stigende/faldende stimulering eller sidelæns stimulering). Stigende eller faldende stimulering på ryg eller ben. Sidelæns stimulering på lår- eller mavemuskler. 21

22 Ofte stillede spørgsmål Hvor mange gange om dagen kan jeg anvende TENStem eco basic? Vi anbefaler, man anvender apparatet 3 gange om dagen. Den forud indstillede behandlingstid på 30 minutter pr. program bør ikke overskrides. Efter en behandling bør man vente nogle timer før man anvender apparatet igen. Hvilken intensitet skal jeg bruge? Forsøg ikke at forhøje intensiteten ud over det punkt, hvor det er behageligt. Du vil enten føle nåleprik eller bølger afhængigt af programmet eller frekvensen du anvender. Du vil bemærke at intensiteten ofte føles forskellig, selv om du stimulerer det samme område på forskellige tidspunkter af dagen, det er ganske normalt. Vær ikke bange for at justere intensiteten for at få en stærkere, men stadig behagelig stimulering. Intensiteten på mit TENS apparat kan ikke justeres højere end til 6/8 ma. Er mit TENS apparat defekt? TENStem eco basic er ikke defekt. Check om kablerne er korrekt forbundet med apparatet, og om elektroderne er korrekt forbundet med kablerne. Prøv at anvende nye elektroder. Apparatet er udstyret med en speciel funktion til elektrodegenkendelse, der forhindrer forhøjelse af intensiteten hvis elektroderne ikke er korrekt anbragt på huden, og hvis elektroderne er slidte eller hvis kablerne er defekte. Jeg har anvendt min TENStem eco basic i 2 måneder og jeg føler at stimuleringen er mindre effektiv. Dette kan være af de følgende årsager: Elektroderne trænger til at blive udskiftet. Din krop har vænnet sig til den gentagne stimulering. Vi anbefaler, at du ændrer program eller placering af elektroderne. Kan elektroder klæbe til behåret hud? I tilfælde af voldsom hårvækst anbefaler vi at man barberer huden, før elektroderne placeres, men normalt er det ikke nødvendigt. 22

23 Tilbehør Det følgende tilbehør kan kombineres med TENStem eco basic. Stimex selvklæbende elektroder Lev. ID Navn Antal pr. pakke Stimex 32 mm rund Stimex 50 mm rund Stimex 50x50 mm Stimex 50x50 mm Stimex 50x90 mm Stimex 50x90 mm Stimex 50x130 mm Stimex 80x130 mm Stimex sensitiv 50x50 mm 4 Silikoneelektroder (til anvendelse med kontaktgel) Lev. ID Navn Antal pr. pakke Silicone elektrode 20 mm rund Silicone elektrode 25 mm rund Silicone elektrode 40x28 mm Silicone elektrode 56x28 mm Silicone elektrode 75x30 mm Silicone elektrode 90x35 mm Silicone elektrode 38x45 mm Silicone elektrode 48x48 mm Silicone elektrode 70x65 mm Silicone elektrode 70x140 mm 2 MedicoBack: til behandling af lændesmerter Lændestøtte bandage med pelotte og integrerede elektroder til at anvende med TENStem eco basic smertestillende programmer. MedicoBack P-type giver patienten mulighed for ryghvirvel stabilisering og støtte såvel som stimulering fra de integrerede elektroder. Pelotten forhøjer med massageknopperne den smertelindrende effekt. MedicoBack P-type kan anvendes til lette eller akutte smerter lige så vel som kroniske smerter i lænderegionen Lev. ID Navn Størrelse Længde MedicoBack P-type S cm MedicoBack P-type M cm MedicoBack P-type L cm MedicoBack P-type XL cm MedicoBack P-type XXL cm 23

24 Stimex påklædningselektroder: handsker og sokker Handsker og sokker anvendt samtidig med TENStem eco basic giver stimulering af hele hånden og/eller foden og anklen, så man undgår den til tider trættende anbringelse af selvklæbende elektroder på hånden og foden. Handsker Lev. ID Navn Størrelse Par Stimuleringshandsker S Stimuleringshandsker M Stimuleringshandsker L 1 Sokker Lev. ID Navn Størrelse Par Stimuleringssokker M Stimuleringssokker L 1 24

25 Oversigt over forudindstillede programmer Nr Program navn Indikation Beskrivelse Frekvens/ Hz Pulsbredde/ µs Tid/mi n 1 Gate control 1 Smerter fra vævsbeskadigelse/inflamma tion, akutte smerter, nervesmerter Begge kanaler Gate control 2 Alternativ til program 1 Begge kanaler Lavfrekvens Kroniske inflammations smerter, forbedring af blodcirkulation, Kaada stimulering Begge kanaler Kanal 1: 100 Hz Kanal 1: Gate control + lavfrekvens Kombination af høj- og lavfrekvens stimulering Kanal 2: 2 Hz 100 Kanal 2: 2 Første 10 min /2 150/200 10/20 5 lavfrekvens Muskelsmerter Hz, så 20 min med 2 Hz 6 HAN Anvendeligt til næsten alle former for smerter 3 sek. 100 Hz, så 3 sek. 2 Hz osv. 100/2 150/ Burst Alternativ til program 3 (behageligere) 100 Hz i 0,25 sek Modulering Muskelstimulering Gate control dynamisk 1 Gate control Dynamisk 2 12 Dyb TENS Alternativ til de andre programmer i tilfælde af behandlingsmodstand (???) Modvirke atrofi, muskelstyrkende Muskelafslappende Muskelafslappende, blodtilbageløb Muskelsmerter, dybtliggende smerter Automatisk frekvens kørsel fra 2 Hz to 80 Hz inden for 7,5 sek Forhøj 2 sek., funktionstid 5 sek., nedsæt 1 sek., pause 12 sek., automatisk intensitets tilpasning Intensitet inden for 1 sek. til maksimum, så inden for 1 sek. reduceret til 50%. Begge kanaler i alternativ funktion Intensitet inden for 0,25 sek. til maksimum, så inden for 0,25 sek. reduceret til 50%. Begge kanaler i alternativ funktion Impuls sektioner på 4 impulser. 200 µs mellem hver impuls

26 Oversigt over brugerprogrammer Nr Program navn Indikation Beskrivelse TENS stimulering Muskelstim ulering Gate control dynamisk 16 Monophasic Frekvens/ Hz Pulsbredde/ µs Smertebehandling (se programmer 1-3) Begge kanaler Forhøj 2 sek, funktionstid 5 sek, nedsæt 1 sek, pause Muskelsmerter, 12 sek (automatisk dybtliggende smerter intensitets tilpasning) Intensitet inden for 1 sek til maximum, så inden for 1 sek reduceret til 50%. Begge kanaler i Muskelafslappende alternativ funktion Iontophoresis nerveblokering (feks sved), Jenkner block (stellate ganglion block) = blokering af den stjerneformede nerve bundt(sympatiske nerver) feks Raynauds, påvirkning ved 1st. Ribben syndrom. Begge kanaler med monophasic strøm Tid/mi n

AS SUPER 4 digital Elektro-akupunktur stimulator. Brugervejledning art nr. 101477

AS SUPER 4 digital Elektro-akupunktur stimulator. Brugervejledning art nr. 101477 AS SUPER 4 digital Elektro-akupunktur stimulator Brugervejledning art nr. 101477 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Anvendelse... 3 Sikkerhedsregler... 3 Generelle sikkerhedsregler... 3 Medicinske sikkerhedsregler...

Læs mere

Brugermanual ELECTRO FLEX. Læs venligst før brug

Brugermanual ELECTRO FLEX. Læs venligst før brug ELECTRO FLEX Electro Flex giver en behagelig og afslappende behandling ved hjælp af mikro current stimulation, som er udviklet til at lindre smerte og ømhed, som associeres med en række fysiske eller medicinske

Læs mere

Smertelindring uden medicin

Smertelindring uden medicin Patientinformation Smertelindring uden medicin - Tens - Transkutan Elektrisk Nervestimulation www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Smerteklinikken 1 Information om tens og behandling med tens Tens er en

Læs mere

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Hjernestimulation med fingerspidspåvirkning: Velkommen til genoptræning med tipstim, der er et apparat, der sammen med din professionelle vejleder, kan sikre

Læs mere

Care Master Plus Apparat til behandling af ledsmerter

Care Master Plus Apparat til behandling af ledsmerter Care Master Plus Apparat til behandling af ledsmerter Puls akupunktur / infrarød fysioterapi / lavfrekvent puls Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Højfrekvente vibrationer / infrarød fysioterapi / magnet terapi Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut.

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut. BRUGSANVISNING TIL Gymform ABS & CORE Vi tager din sikkerhed alvorligt. Vi beder dig derfor om at gennemlæse alle oplysningerne i denne brugsanvisning, før du begynder at bruge Gymform ABS & CORE. Det

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101 E4 Tens E4 Tens massageapparat Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat Mediq Danmark varenr. 60570 2 Indholdsfortegnelse. Sikkerhedshenvisninger... 2 2. Produktidentifikation... 2 2. Kontrolfunktioner...3

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Præsentation af: www.hjemmetest.dk www.hthealth.com

Præsentation af: www.hjemmetest.dk www.hthealth.com Præsentation af: www.hjemmetest.dk www.hthealth.com Hvad er Circulation Booster? Registreret medicinsk udstyr (Klasse IIa) ingen andre cirkulationsapparater bærer denne klassifikation Bruger Elektrisk

Læs mere

ORIGINALE NOVAFON LYDBØLGE APPERATER TIL KONCENTRERET VIBRATIONSTERAPI

ORIGINALE NOVAFON LYDBØLGE APPERATER TIL KONCENTRERET VIBRATIONSTERAPI ORIGINALE NOVAFON LYDBØLGE APPERATER TIL KONCENTRERET VIBRATIONSTERAPI MEDICINSK DOKUMENTERET BEHANDLING SÆRLIG DYBDE EFFEKT UDEN INVASIV NØDVENDIGHED ANBEFALET AF PROFESSIONELLE BEHANDLERE CE MDD GODKENDT

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Beskrivelse. Tekniske karakteristika

Beskrivelse. Tekniske karakteristika 1 Beskrivelse DK Venus Medical Breast Enhancement er en vibrerende anordning designet og udviklet til at forbedre sundheden i kvindens bryst, som bærer en CE kvalitets certificering i overensstemmelse

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Information og vejledning i brug af Elpha II i forbindelse med træning af muskulatur

Information og vejledning i brug af Elpha II i forbindelse med træning af muskulatur Information og vejledning i brug af Elpha II 3000 - i forbindelse med træning af muskulatur Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien, KT El-stimulation kan, i samarbejde

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning Dansk

Brugervejledning Dansk Brugervejledning...3 Brugervejledning Dansk INDEN DU BRUGER STIMULATOREN 1. INTRODUKTION... 4 2. MEDICINSK BAGGRUND... 5 3. FORSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER... 6 PATIENTINFORMATION 4. OVERSIGT... 7 FUNKTIONSKNAPPER...

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings * Disse advarsler om helbred og sikkerhed opdateres jævnligt for at sikre, at de er nøjagtige og fuldstændige. Du kan se den nyeste version på oculus.com/warnings.

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Instruktions Manual (UN-2000M)

Instruktions Manual (UN-2000M) Instruktions Manual (UN-2000M) Dobbelt virkende thumper Massage Apparat (UN-2000M) Brugsanvisninger - Sæt stikket i stikkontakten.. Brug knappen til at vælge intensiteten af massagen (Fig.1) Sæt knappen

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

FZ2011-6 BRUGSANVISNING

FZ2011-6 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-6 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4 1 Indholdsfortegnelse Sektion 1 (Hi-Dop Doppler) 3 1.1 Hi-Dop Doppler 3 1.2 Komposition / opbygning 3 Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4 2.1 Operationelle forudsætninger 4 2.2 Hvordan Doppler bruges

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053315 Vejeindikator EziWeigh5i Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Vejeindikator - Varenr. 9053315 Beskrivelse: En vægt til enkel

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Brugervejledning Dansk

Brugervejledning Dansk Brugervejledning...3 Brugervejledning Dansk INDEN DU BRUGER STIMULATOREN 1. INTRODUKTION... 4 2. MEDICINSK BAGGRUND... 5 3. FORSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER... 6 ATIENTINFORMATION 4. OVERSIGT... 7 FUNKTIONSKNAER...

Læs mere

Seagull fedtmålervægt med touchskærm

Seagull fedtmålervægt med touchskærm Seagull fedtmålervægt med touchskærm Læs brugsvejledningen grundigt, før produktet tages i brug. Videodemonstration kan ses på: www.seagull-healthcare.dk samt Hvad er fedtprocent? Fedtprocenten er forholdet

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Charder. Medicinsk vægt. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Charder. Medicinsk vægt. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Charder Medicinsk vægt Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Chefon. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

HVORDAN VIRKER ELEKTRISK BÆKKENBUNDSSTIMULATION?

HVORDAN VIRKER ELEKTRISK BÆKKENBUNDSSTIMULATION? HVORDAN VIRKER ELEKTRISK BÆKKENBUNDSSTIMULATION? Kontinensstimulation med EMS (Elektrisk Muskel Stimulation) er en terapeutisk, sikker og meget effektiv behandling for inkontinens. Metoden er anbefalet

Læs mere

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Tak fordi du har købt denne massagehynde. Læs denne BRUGSVEJLEDNING grundigt før brug, og vær særlig opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne for at sikre korrekt

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

MoJo elektronisk kikkert

MoJo elektronisk kikkert Dansk vejledning til MoJo elektronisk kikkert Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Side 1 Tillykke med Deres MoJo elektroniske kikkert. For at

Læs mere