TENStem eco basic er designet til transkutan elektrisk nerve- og muskel stimulering og må ikke anvendes til andre formål.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TENStem eco basic er designet til transkutan elektrisk nerve- og muskel stimulering og må ikke anvendes til andre formål."

Transkript

1 TENStem eco basic 1

2 Indholdsfortegnelse Generel information... 3 Kontraindikationer... 4 Symboler og information Anvendelse af TENStem eco basic Oversigt over vigtigt kombinationer Forudindstillede programmer Brugerprogrammer til egen indstilling Placering af elektroder til smerte-programmer Placering af elektroder til dynamisk stimulering Ofte stillede spørgsmål Tilbehør Oversigt over forudindstillede programmer Oversigt over brugerprogrammer

3 Generel information Anvendelse TENStem eco basic er designet til transkutan elektrisk nerve- og muskel stimulering og må ikke anvendes til andre formål. Sikkerhedsregler Læs venligst brugervejledningen omhyggeligt, før TENStem eco basic tages i brug. TENStem eco basic må aldrig anvendes til stimulering på mere end én patient ad gangen. TENStem eco basic må kun anvendes med det originale tilbehør. Elektrodernes størrelse må ikke være mindre end 2 cm². Elektroderne skal anbringes således, at strømmen ikke kan gå gennem hjertet. Hold TENStem eco basic væk fra vand og andre væsker. Vær forsigtig ikke at tabe apparatet, brug det ikke til andre formål end beskrevet og udsæt det ikke for ekstreme temperaturer eller høj fugtighed (ikke under 10 C eller over 40 C og ikke relativ luftfugtighed på over 90%). Anvend ikke TENStem eco basic hvis det ikke fungerer korrekt eller hvis det er beskadiget på nogen måde. Udvis forsigtighed, når TENStem eco basic anvendes i nærheden af eller på børn. Hold apparatet væk fra børn. Opbevar altid TENStem eco basic i etuiet for at beskytte det mod skader og støv. For at undgå gensidig elektrisk forstyrrelse, bør TENStem eco basic ikke anvendes i nærheden af andre elektroniske apparater. Hvis det ikke kan undgås, skal alle apparatets funktioner overvåges nøje ved anvendelsen, så den foregår i overensstemmelse med vejledningen. Hvis patienten samtidig er i berøring med et højfrekvens behandlingsapparat, kan det føre til forbrænding under elektroderne eller rundt om proben, hvis en sådan anvendes. Hvis apparatet anvendes for tæt (f.eks. 1 m) på kortbølge- og mikrobølge apparater eller mobil telefon, kan der opstå forandringer i stimuleringens strømforsyning. Anvend ikke apparatet samtidig med brug af andre apparater, under bilkørsel eller i sovende tilstand. Anvend ikke P16 længere end 20 minutter. 3

4 Kontraindikationer Før anvendelse af TENStem eco basic, check venligst med lægen, hvis du er i nedenstående gruppe: Patienter med elektroniske implantater såsom hjerte pacemaker, defibrillator eller pumpe Patienter med hjerterytme sygdom Gennem graviditet Patienter med kramper/epilepsi Patienter med hudsygdom i elektrode området Patienter med cancer sygdomme i behandlingsområdet. Bivirkninger Smerter opstået ved stimuleringen. Stimuleringen kan føles ubehagelig/smertefuld, hvis strømmen er for intens eller hvis elektroderne er anbragt uhensigtsmæssigt. Ubehagelige bivirkninger kan undgås ved at justere intensiteten, ved at bruge et program med andre parametre og ved evt. at sætte elektroderne anderledes, hvis muligt. Hudoverfølsomhed fra enten elektroderne, den anvendte elektrode gel eller de elektriske impulser. Hvis der opstår rødme, brænden, kløe eller blister under elektroderne eller i nærheden af disse, skal man gå til sin læge. En let, kortvarig rødme i elektrode-området er helt normal, fordi blodcirkulationen er forbedret af stimuleringen. Muskelsmerter. Hvis stimuleringen har været for intens eller for langvarig, kan der opstå ømhed i musklerne. Nedsæt behandlingstiden og intensiteten af stimuleringen i begyndelsen for at undgå muskelsmerter. Symboler og information Udvis opmærksomhed: Læs vedlagte dokumentation - specielt brugervejledningen. BF certificering. Beskyttelse mod elektrisk stød. Efter dette symbol følger året for apparatets fremstilling. Efter dette symbol følger apparatets vare- eller ordrenr. Efter dette symbol følger produktets serienummer. Bogstavet indikerer serien. 4

5 Når producenten mærker med CE certifikat, betyder det at produktet overholder alle gældende krav i det relevante EU Direktiv. Der er foretaget en evaluering af overensstemmelsen, og det positive resultat af denne proces har et kodenummer, der er tildelt af den overordnede myndighed. Udvis opmærksomhed: Læs vedlagte dokumentation - specielt brugervejledningen. Tekniske data 2.kanals nerve- og muskel stimulator med elektrisk isolerede kanaler, 12 integrerede jævnstrøms programmer og fra C 3 seri-erne brugerprogrammer med individuelle indstillinger. Strømforsyning: 6,0 V (4 x 1,5 V batterier AAA type mikro f.eks. LR03) eller 4,8 V (4 x 1,2 V genopladeligt batteri AAA) Strømstyrke: Max. 100 ma (terapi) Ca. 30 µa hvileposition Dimensioner: Ca. 140 mm x 64 mm x 28 mm Vægt: Ca. 96 g (uden batterier) Strøm udladning: 0-60 ma (med 1 kω belastning) Pulsform: Positiv rektangel med negativ komponent (P1-P15) Positiv rektangel uden negativ komponent (P16) Frekvensområde: Serier A & B: Hz / fra serier C: Hz Pulsbredde: Serier A & B: µs / fra serier C: µs Anvendelsesforhold: Temperatur område: 10 C til 40 C Relativ fugtighed: 30% til 90% Klassificering TENStem eco basic er klassificeret som et Klasse IIa medicinsk apparat i overensstemmelse med loven omhandlende disse. Indstillinger, modificeringer og reparation Fabrikanten er kun ansvarlig for sikkerhed og funktion af TENStem eco basic når indstillinger, modificeringer og reparationer er udført af autoriserede personer, og når apparatet anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen. Garanti Den lovmæssige garanti er i overensstemmelse med dansk civilretslov. Fabrikanten udsteder en garanti på 12 måneder fra købsdatoen. Garantien gælder ikke i de følgende tilfælde: Skader på grund af forkert anvendelse. Skader som kunden bemærker på købsdatoen. Skader forårsaget af kunden. For slid generelt og slid på forgængelige dele som f.eks. elektroder, batterier og kabler. 5

6 Vedligeholdelse og rengøring Der er ikke behov for specielle rengøringsmidler til TENStem eco basic. Rengør apparatet med en blød fnugfri klud. Sørg for at der ikke kommer fugt ind i apparatet. Hvis der kommer fugt i apparatet, skal et teknisk eftersyn foretages inden det anvendes igen. Leveringsindhold Antal Navn Lev. ID 1 TENStem eco basic Kabel type 7 (1 par) Stimex selvklæbende elektroder 50 x 50 mm (4 stk.) ,5 V batteri LR03micro (AAA) Brugervejledning

7 Pulsformer Med 1kΩ belastning (P1-P16). (P1-P15) (P16) Strømændring afhængig af belastning. 7

8 Funktioner 16 programmer (12 fastsatte, 4 til egen indstilling) Skærm der viser: Valgte program Behandlingstid Intensitet (to separate kanaler) Frekvens Pulsbredde Automatisk slukning efter 2 minutter uden aktivitet Nem betjening med trykknapper Viser batteri kapacitet Elektrodegenkendelse: Intensiteten nedsættes til 0, hvis ingen elektroder er forbundet eller de ikke er forbundet korrekt Det valgte program kan fastlåses Behandlingsparametre kan gemmes og aflæses. Beskrivelse 1) Stikkontakter til kabler 2) Skærm 3) Tænd/sluk-knap. Bruges også til at standse behandlingen. 4) Via menuen vælger man programmer og parametre. 5) Knapper til justering af intensiteten. De 2 pileknapper til venstre bruges til at formindske/forøge intensiteten af den venstre kabeludgang, og ligeså bruges de 2 højre pileknapper til at justere intensiteten af den højre kabeludgang. 6) Til batteri. 8

9 Anvendelse af TENStem eco basic Opstart Sæt batterierne i batterirummet (nr. 5). Læs venligst afsnittet Batteriskift for yderligere oplysninger. Alle symboler viser sig automatisk på displayet. Et lydsignal indikerer at apparatet er parat til brug. Forbindelse af elektroder og kabler Forbind først de 2 mm diameter hanstik på kablerne (rødt og hvidt stik på hvert kabel) med de sorte hunstik på elektroderne (altid 2 elektroder pr. kabel). Forbindelse af kabler til TENStem eco basic Sæt det hvide stik for enden af kablet i indgangen øverst på forsiden af TENStem eco basic (nr. 6). Apparatet kan anvendes med et eller to kabler, afhængig af behandlingen. Tænd for TENStem eco basic Tryk på Tænk/sluk-knappen for at tænde for TENStem eco basic, og vent til der kommer en dobbelt beep lyd. Skærmen viser nu det valgte program, behandlingstiden, frekvensen, pulsbredden og intensiteten. Valg af program Tryk på P indtil du har fundet det valgte program. Når det når til P15, vender det tilbage til P1. Start behandlingen & indstilling af intensitet Tryk venstre pil (A) for at forhøje intensiteten på kanal 1. Tryk højre pil (C) for at forhøje intensiteten på kanal 2. Tryk venstre pil (B) for at nedsætte intensiteten på kanal 1. Tryk højre pil (D) for at nedsætte intensiteten på kanal 2. Intensiteten kan ikke justeres på begge kanaler samtidig. Stop behandlingen Stimuleringen stopper automatisk ved afslutning af hvert program. Den kan stoppes manuelt hvornår som helst ved at trykke på P eller Tænd/sluk-knappen. Slukke apparatet Tryk på Tænd/sluk-knappen for at slukke apparatet - der kommer et enkelt beep. TENStem eco basic slukker automatisk efter 2 minutter hvis der ikke trykkes på knapperne. 9

10 Indstil dato og tid For at kunne anvende søgefunktionen skal dato og tid først indsættes. Tryk på E-knappen og hold den nede ca. 3 sekunder for at komme til dato/tid funktionen. Skærmen viser nu to tal: Tallet til venstre viser datoen, og tallet til højre viser tiden. Tryk på pileknap (A) til for at gå en dato op (maks 30), tryk på pileknap (B) for at gå en dag ned (minimum 1). Tryk på pileknap (C) sætter tiden op med en time (maks 23). Tryk på pileknap (D) til højre sætter tiden ned med en time (minimum 0). Tryk på tænd/sluk-knappen for at gemme indstillingerne og vende tilbage til startmenuen. TENStem eco basic slukker automatisk efter to minutter, hvis ingen knapper aktiveres. Skulle dette forekomme, gemmes de sidst indsatte parametre ikke. Søgefunktionen Indstil først dato og tid (se ovenfor). Med søgefunktionen kan man aflæser en given patients tidligere behandlingsdata. Man kommer ind i søgefunktionen ved at trykke på pileknap (C) og E-knappen samtidig og holde dem nede ca. 3 sekunder. Hvis ingen værdier er gemt, viser skærmen null i ca. 2 sekunder og apparatet går automatisk tilbage til standby. Hvis du har gemt behandlingsdata, viser displayet parametrene fra den sidste behandling, som vist nedenfor: Anvendt program = P01 Frekvens = 100 Hz Pulsbredde = 200 µs Behandlingens varighed = 0 min 44 s Behandlingsdato = 5 (femte dag) Behandlingssession = 3 Man kan gemme op til 90 behandlinger de første 3 hver dag. På pileknap (B) kan du vende tilbage til værdierne for den foregående dag (indtil du når til den første registrerede dag). Via pileknap (A) kan du gå videre til næste dag (indtil du når dags dato). Den nederste højre pileknap (D) viser parametrene fra den sidste behandling den pågældende dag (indtil du når til den første behandling fra den dag). Den øverste højre pileknap (C) viser parametrene fra den næste behandling (indtil du når den sidste behandling den pågældende dag). 10

11 Reset af hukommelsen Alle gemte data slettes ved at trykke på E knappen og holde den nede ca. 5 sekunder. Skærmen viser Clr i ca. 2 sekunder og apparatet kan igen anvendes til behandling. TENStem eco basic slukkes automatisk efter to minutter, hvis ingen knapper aktiveres. Batteriskift Hvis batteristyrken kommer ned på under 3,7 V, viser batteri-symbolet sig på skærmen, og der skal sættes 4 nye 1,5 V batterier i (AAA, f.eks. LR03). For at skifte batterier: 1. Sluk apparatet på tænd/sluk-knappen. 2. Åben batterirummet bag på apparatet (skub låget til side). 3. Fjern de gamle batterier. 4. Sæt de nye batterier i (check de er vendt rigtigt). 5. Luk batterirummet. 6. Hvis apparatet ikke er i brug i en længere periode, skal batterierne altid tages ud. Hvis du bruger genopladelige batterier, følg vejledningen for opladeren. Bortskaf gamle batterier efter gældende regler. Oversigt over vigtigt kombinationer Lås/åben et program Tryk på nederste venstre pileknap (B) samtidig med P-knappen i 3 sekunder Ændre behandlingstiden Tryk på E-knappen. Indsæt egne programmer Vælg P13 - P15, tryk på E knappen. Indstil dato/tid Tryk på E-knappen i 3 sekunder. Anvend søgefunktionen Tryk på nederste venstre pileknap (B) samtidig med E-knappen i 3 sekunder. Tænd/sluk for lyden Tryk nederste højre pileknap (D) samtidig med E-knappen i 3 sekunder. Tryk på E-knappen for at skifte tænde og slukke for lyden. 11

12 Forudindstillede programmer Program 1: Gate control 1 Begge kanaler arbejder med samme frekvens og pulsbredde. Frekvens: 100 Hz Pulsbredde: 200 µs Behandlingstid: 30 min (10 til 90 min) Indikationer: Akutte nerve- eller ledsmerter Dette program anvendes til at behandle akutte nerve-relaterede smerter og ledsmerter. Virkningen er omgående. Program 2: Gate control 2 Begge kanaler arbejder med samme frekvens og pulsbredde. Frekvens: 80 Hz Pulsbredde: 150 µs Behandlingstid: 30 min (10 til 90 min) Indikationer: Akutte nerve- eller ledsmerter Program 2 er lige som program 1, men det arbejder med lavere frekvens og opleves derfor måske som behageligere. Program 3: Lavfrekvens Begge kanaler arbejder med samme frekvens og pulsbredde. Frekvens: 2 Hz Pulsbredde: 250 µs Behandlingstid: 30 min (10 til 90 min) Indikationer: Diffuse nerve-, led- eller muskelsmerter, spasmer, lændesmerter, nakkesmerter, fibromyalgi, kroniske smerter. Dette program anvendes til at afslappe smertende muskler og til at udløse produktionen af endorfiner. Endorfiner har en smertestillende virknig, der virker efter stimuleringen ophører, men program P3 skal virke helt til afslutning (30 min.) For at opnå ekstra god virkning, anbring kaada elektroder (på hånden). 12

13 Program 4: Gate control & lavfrekvens Kanalerne arbejder med forskellige frekvenser, men med same puls bredde. Kanal 1: Kanal 2: Frekvens: 100 Hz Frekvens: 2 Hz Pulsbredde: 200 µs Pulsbredde: 200 µs Indikationer: Ledsmerter Dette program kombinerer virkningerne af program 1 og 3, i tilfælde af, at den smertestillende virkning af program ikke er effektiv nok. Program 5: Tilpasning Efter fase 1 skifter programmet automatisk til fase 2. Behandlingstid: 30 minutter (10 til 90 minutter) Fase 1: Fase 2: Frekvens: 100 Hz Frekvens: 2 Hz Pulsbredde: 150 µs Pulsbredde: 200 µs Varighed: 10 min Varighed: 20 min Indikationer: Specielt for lændesmerter og iskias. Program 5 starter med højfrekvens stimulering i 10 minutter for at give øjeblikkelig smertelindring. Efter 10 minutter skifter den automatisk til 20 minutters lavfrekvens stimulering med akupunktur-type impulser for at udløse endorfiner og for at opretholde den smertelindrende effekt efter stimuleringen er afsluttet. 13

14 Program 6: HAN behandling Apparatet skifter løbende mellem fase 1 og fase 2. Behandlingstid: 30 minutter (10 til 90 minutter) Fase 1: Fase 2: Frekvens: 100 Hz Frekvens: 2 Hz Pulsbredde: 150 µs Pulsbredde: 200 µs Varighed: 3 sek. Varighed: 3 sek. Indikationer: Alle former for smerter. Dette program kombinerer den smertestillende effekt af højfrekvensstimulering med endorfin produktionen udløst af lavfrekvensstimulering. Hvert 3. sekund skifter det mellem nålepriks stimulering til en pulserende stimulering. Program 7: Stødvis Dette program giver stødvise pulseringer. Frekvens: 100 Hz Pulsbredde: 150 µs Stødvist 0,5 sek. (0,25 sek. Modulering: + 0,25 sek.) Behandlingstid: 30 min (10 til 90 min) Indikationer: Diffuse nerve- led- eller muskelsmerter, spasmer, lændesmerter, nakkesmerter, fibromyalgi. Dette program dækker de samme indikationer som program 3, men stimuleringen opleves ofte som behageligere end den normale lavfrekvens stimulering. Program 8: Modulering Frekvensen ændrer sig løbende inden for frekvens grænserne. Puls bredden justerer sig tilsvarende. Minimal frekvens: Maximal frekvens: Moduleringsvarighed: Behandlingstid: 2 Hz (Pulsbredde: 200 µs) 80 Hz (Pulsbredde: 100 µs) 7,5 sek. (2 Hz -> 80 Hz) 30 min (10 til 90 min) Indikationer: Akutte nerve- eller ledsmerter (som et alternativ til P1 og P2). Hvis det opleves, at den smertestillende effekt af program 1 eller 2 formindskes, skift til program 8. Med frekvens moduleringen vænner kroppen sig ikke til stimuleringen. 14

15 Program 9: Muskelstimulation Intensiteten ændrer sig løbende i overensstemmelse med de indsatte parameter. Frekvens: 50 Hz Pulsbredde: 250 µs Stigende trin: 2 sek. Funktionsfase: 5 sek. Faldende trin: 1 sek. Pause: 12 sek. Behandlingstid: 30 min (10 til 90 min) Indikationer: Bruges til at forhindre muskel atrofi, og for at styrke musklerne. Dette program er ideelt til at opretholde muskelmasse, f.eks. ved skader og rekonvalescens, eller til at forhindre muskel atrofi. Ved tilfælde af muskel atrofi bør der ikke stimuleres mere end én gang dagligt den første måned. Program 9 kan afgjort anvendes til at styrke sunde muskler. Program 10: Gate control dynamik 1 Intensiteten ændrer sig løbende, og de to kanaler arbejder alternativt (massage effekt). Frekvens: 80 Hz Pulsbredde: 150 µs Intensitetsmodulering: 1 sek. stigning, 1 sek. fald Behandlingstid: 30 min (10 til 90 min) Indikationer: Specielt akutte rygsmerter, lændesmerter, iskias. Dette program anbefales til behandling af rygsmerter. Massageeffekten giver en behagelig stimulering. Den såkaldte Gate Control refleks, som opnås ved denne form for stimulering, er en naturlig refleks, som opnås ved f.eks. at gnide det smerteangrebne område med hænderne for at lindre akutte smerter. For at opnå massageeffekten er det vigtigt at anvende begge kanaler på TENStem eco basic. 15

16 Program 11: Gate control dynamik 2 Intensiteten ændrer sig løbende, og de to kanaler arbejder alternativt (massage effekt). Frekvens: 80 Hz Pulsbredde: 150 µs 0,25 sek. stigning, 0,25 sek. Intensitetsmodulering: fald Behandlingstid: 30 min (10 til 90 min) Indikationer: Tunge ben (blodtilbageløb) Program 11 er meget som program 10, men massagebølgerne er hurtigere. Det anvendes til at forbedre blodtilbageløbet hos patienter, der lider af tunge ben. For at opnå massageeffekten er det vigtigt at anvende begge kanaler på TENStem eco basic. Program 12: Dyb TENS Program 12 virker lige som program 1. Dog skabes der i stedet for kun én puls fire korte pulse. Frekvens: 100 Hz Pulsbredde: 75 µs fire pulse i en gruppe, periodernes varighed Modulering: 275 µs Behandlingstid: 30 min (10 til 90 min) Dette program kunne kaldes den sidste udvej, hvis ingen af de andre programmer giver en smertestillende effekt. På grund af den høje frekvens føles dette program imidlertid ofte mindre behageligt. Ydermere kræver højfrekvens stimulering mere batterikraft. 16

17 Brugerprogrammer til egen indstilling Program 13: Gate control Begge kanaler arbejder med samme frekvens og pulsbredde. Frekvens: Hz Pulsbredde: µs Behandlingstid: 10 Program 14: Muskelstimulering Intensiteten ændrer sig løbende i overensstemmelse med de viste parametre. Frekvens: Hz Puls bredde: µs Stigende trin: 2 sek. Arbejdsfase: 5 sek. Faldende trin: 1 sek. Pause: 12 sek. Behandlingstid: min Program 15: Gate control dynamik Intensiteten ændrer sig løbende, og de to kanaler arbejder alternativt (massage effekt). Frekvens: Hz Puls bredde: µs Intensitetsmodulering: 1 sek. stigning 1 sek. fald Behandlingstid: min Program 16: Iontophoresis, Nerve blokering f.eks. sved-problemer Begge kanaler arbejder med samme frekvens og pulsbredde. Strømmen er monophasic. Vi anbefaler ikke at anvende P16 i mere end 20 minutter. Check huden under elektroderne efter stimuleringen. Frekvens: Hz Pulsbredde: µs Behandlingstid: 20 min 17

18 Placering af elektroder til smerte-programmer Rygsmerter Skuldersmerter Golfalbue Tennisarm Gigt (hofte) Kaada stimulering (kun 1 kanal) 18

19 Iskias Gigt/knæsmerter Ankel ledsmerter Trigeminus neuralgi (nervesmerter) Migræne Spændingshovedpine 19

20 Polyarthritis gigtinflammation Polyneuropathy - nerveskader Karpaltunnel syndrom Smerte i achillessenen/hælsmerter 20

21 Placering af elektroder til dynamisk stimulering (P10, P11, P15) Stimuleringen udføres ikke samtidig på begge kanaler. Strømmen flyder fra en elektrode til en anden lige som en bølgebevægelse på kroppen. Denne form for stimulering er langt behageligere end traditionel nerve-muskel stimulering. Dynamisk stimulering kan anvendes med højfrekvens parametre for at få den optimale muskel stimulering. Denne behandlingsmetode har også en øget effekt ved lymfedrænagestimulering. Elektrodernes placering til dynamisk stimulering afhænger af stimuleringens retning (stigende/faldende stimulering eller sidelæns stimulering). Stigende eller faldende stimulering på ryg eller ben. Sidelæns stimulering på lår- eller mavemuskler. 21

22 Ofte stillede spørgsmål Hvor mange gange om dagen kan jeg anvende TENStem eco basic? Vi anbefaler, man anvender apparatet 3 gange om dagen. Den forud indstillede behandlingstid på 30 minutter pr. program bør ikke overskrides. Efter en behandling bør man vente nogle timer før man anvender apparatet igen. Hvilken intensitet skal jeg bruge? Forsøg ikke at forhøje intensiteten ud over det punkt, hvor det er behageligt. Du vil enten føle nåleprik eller bølger afhængigt af programmet eller frekvensen du anvender. Du vil bemærke at intensiteten ofte føles forskellig, selv om du stimulerer det samme område på forskellige tidspunkter af dagen, det er ganske normalt. Vær ikke bange for at justere intensiteten for at få en stærkere, men stadig behagelig stimulering. Intensiteten på mit TENS apparat kan ikke justeres højere end til 6/8 ma. Er mit TENS apparat defekt? TENStem eco basic er ikke defekt. Check om kablerne er korrekt forbundet med apparatet, og om elektroderne er korrekt forbundet med kablerne. Prøv at anvende nye elektroder. Apparatet er udstyret med en speciel funktion til elektrodegenkendelse, der forhindrer forhøjelse af intensiteten hvis elektroderne ikke er korrekt anbragt på huden, og hvis elektroderne er slidte eller hvis kablerne er defekte. Jeg har anvendt min TENStem eco basic i 2 måneder og jeg føler at stimuleringen er mindre effektiv. Dette kan være af de følgende årsager: Elektroderne trænger til at blive udskiftet. Din krop har vænnet sig til den gentagne stimulering. Vi anbefaler, at du ændrer program eller placering af elektroderne. Kan elektroder klæbe til behåret hud? I tilfælde af voldsom hårvækst anbefaler vi at man barberer huden, før elektroderne placeres, men normalt er det ikke nødvendigt. 22

23 Tilbehør Det følgende tilbehør kan kombineres med TENStem eco basic. Stimex selvklæbende elektroder Lev. ID Navn Antal pr. pakke Stimex 32 mm rund Stimex 50 mm rund Stimex 50x50 mm Stimex 50x50 mm Stimex 50x90 mm Stimex 50x90 mm Stimex 50x130 mm Stimex 80x130 mm Stimex sensitiv 50x50 mm 4 Silikoneelektroder (til anvendelse med kontaktgel) Lev. ID Navn Antal pr. pakke Silicone elektrode 20 mm rund Silicone elektrode 25 mm rund Silicone elektrode 40x28 mm Silicone elektrode 56x28 mm Silicone elektrode 75x30 mm Silicone elektrode 90x35 mm Silicone elektrode 38x45 mm Silicone elektrode 48x48 mm Silicone elektrode 70x65 mm Silicone elektrode 70x140 mm 2 MedicoBack: til behandling af lændesmerter Lændestøtte bandage med pelotte og integrerede elektroder til at anvende med TENStem eco basic smertestillende programmer. MedicoBack P-type giver patienten mulighed for ryghvirvel stabilisering og støtte såvel som stimulering fra de integrerede elektroder. Pelotten forhøjer med massageknopperne den smertelindrende effekt. MedicoBack P-type kan anvendes til lette eller akutte smerter lige så vel som kroniske smerter i lænderegionen Lev. ID Navn Størrelse Længde MedicoBack P-type S cm MedicoBack P-type M cm MedicoBack P-type L cm MedicoBack P-type XL cm MedicoBack P-type XXL cm 23

24 Stimex påklædningselektroder: handsker og sokker Handsker og sokker anvendt samtidig med TENStem eco basic giver stimulering af hele hånden og/eller foden og anklen, så man undgår den til tider trættende anbringelse af selvklæbende elektroder på hånden og foden. Handsker Lev. ID Navn Størrelse Par Stimuleringshandsker S Stimuleringshandsker M Stimuleringshandsker L 1 Sokker Lev. ID Navn Størrelse Par Stimuleringssokker M Stimuleringssokker L 1 24

25 Oversigt over forudindstillede programmer Nr Program navn Indikation Beskrivelse Frekvens/ Hz Pulsbredde/ µs Tid/mi n 1 Gate control 1 Smerter fra vævsbeskadigelse/inflamma tion, akutte smerter, nervesmerter Begge kanaler Gate control 2 Alternativ til program 1 Begge kanaler Lavfrekvens Kroniske inflammations smerter, forbedring af blodcirkulation, Kaada stimulering Begge kanaler Kanal 1: 100 Hz Kanal 1: Gate control + lavfrekvens Kombination af høj- og lavfrekvens stimulering Kanal 2: 2 Hz 100 Kanal 2: 2 Første 10 min /2 150/200 10/20 5 lavfrekvens Muskelsmerter Hz, så 20 min med 2 Hz 6 HAN Anvendeligt til næsten alle former for smerter 3 sek. 100 Hz, så 3 sek. 2 Hz osv. 100/2 150/ Burst Alternativ til program 3 (behageligere) 100 Hz i 0,25 sek Modulering Muskelstimulering Gate control dynamisk 1 Gate control Dynamisk 2 12 Dyb TENS Alternativ til de andre programmer i tilfælde af behandlingsmodstand (???) Modvirke atrofi, muskelstyrkende Muskelafslappende Muskelafslappende, blodtilbageløb Muskelsmerter, dybtliggende smerter Automatisk frekvens kørsel fra 2 Hz to 80 Hz inden for 7,5 sek Forhøj 2 sek., funktionstid 5 sek., nedsæt 1 sek., pause 12 sek., automatisk intensitets tilpasning Intensitet inden for 1 sek. til maksimum, så inden for 1 sek. reduceret til 50%. Begge kanaler i alternativ funktion Intensitet inden for 0,25 sek. til maksimum, så inden for 0,25 sek. reduceret til 50%. Begge kanaler i alternativ funktion Impuls sektioner på 4 impulser. 200 µs mellem hver impuls

26 Oversigt over brugerprogrammer Nr Program navn Indikation Beskrivelse TENS stimulering Muskelstim ulering Gate control dynamisk 16 Monophasic Frekvens/ Hz Pulsbredde/ µs Smertebehandling (se programmer 1-3) Begge kanaler Forhøj 2 sek, funktionstid 5 sek, nedsæt 1 sek, pause Muskelsmerter, 12 sek (automatisk dybtliggende smerter intensitets tilpasning) Intensitet inden for 1 sek til maximum, så inden for 1 sek reduceret til 50%. Begge kanaler i Muskelafslappende alternativ funktion Iontophoresis nerveblokering (feks sved), Jenkner block (stellate ganglion block) = blokering af den stjerneformede nerve bundt(sympatiske nerver) feks Raynauds, påvirkning ved 1st. Ribben syndrom. Begge kanaler med monophasic strøm Tid/mi n

Brugermanual ELECTRO FLEX. Læs venligst før brug

Brugermanual ELECTRO FLEX. Læs venligst før brug ELECTRO FLEX Electro Flex giver en behagelig og afslappende behandling ved hjælp af mikro current stimulation, som er udviklet til at lindre smerte og ømhed, som associeres med en række fysiske eller medicinske

Læs mere

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101 E4 Tens E4 Tens massageapparat Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat Mediq Danmark varenr. 60570 2 Indholdsfortegnelse. Sikkerhedshenvisninger... 2 2. Produktidentifikation... 2 2. Kontrolfunktioner...3

Læs mere

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Højfrekvente vibrationer / infrarød fysioterapi / magnet terapi Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning Dansk

Brugervejledning Dansk Brugervejledning...3 Brugervejledning Dansk INDEN DU BRUGER STIMULATOREN 1. INTRODUKTION... 4 2. MEDICINSK BAGGRUND... 5 3. FORSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER... 6 PATIENTINFORMATION 4. OVERSIGT... 7 FUNKTIONSKNAPPER...

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

DAN. Kære kunde! PRAKTISK GUIDE

DAN. Kære kunde! PRAKTISK GUIDE Praktisk Guide DAN Kære kunde! Du står nu med CefarCompex Praktisk guide, med specifik information om de enkelte programmer i din stimulator, i hånden. Denne Praktisk guide omfatter alle programmerne

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Muskel- og smertestimulator

Muskel- og smertestimulator Muskel- og smertestimulator FH Service Falen 18 B DK-5000 Odense C Tel: +45 21 862 162 e-mail: info@fhservice.dk INDHOLD INDLEDNING... 1 1. KOM HURTIGT I GANG... 2 FORBEREDELSER... 2 BETJENING... 2 TASTATURLÅS...

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 Dansk 16 16 Dansk Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugervejledning til NOVAFON DK 1

Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Forord De har gjort et godt valg ved køb af Novafon apparatet. Vi håber, De vil få stor glæde af det brug det flittigt, gerne 2-3 gange om dagen. Det er selvfølgelig ingen

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Dansk. Barberhovedet (10) er specielt designet til hurtig og tæt barbering under armene og i bikinilinjen.

Dansk. Barberhovedet (10) er specielt designet til hurtig og tæt barbering under armene og i bikinilinjen. Dansk Vore produkter er fremstillet, så de opfylder de højeste krav til kvalitet, anvendelighed og design. Vi håber, du vil få stor glæde af Braun Silk épil Xpressive. I det følgende vil vi gøre dig fortrolig

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugermanual PROVEN. Forbedrer blodcirkulationen Reducerer hævelse i fødder og ankler Hjælper på trætte og ømme fødder Lindrer led & muskelsmerter

Brugermanual PROVEN. Forbedrer blodcirkulationen Reducerer hævelse i fødder og ankler Hjælper på trætte og ømme fødder Lindrer led & muskelsmerter Forbedrer blodcirkulationen Reducerer hævelse i fødder og ankler Hjælper på trætte og ømme fødder Lindrer led & muskelsmerter SCIENTIFICALLY PROVEN Brugermanual Apparatet må ikke belastes ved at stå på

Læs mere

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11 I N D H O L D S I D E Beskrivelse 3 1.1 Alment 3 2. Data 3 2.1 Tekniske Data 3 2.2 Indhold i sættet 4 3. Grafik 4 3.1 Display 4 3.2 Beskrivelse af centralenheden 5

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm Brugervejledning for Bedwetting alarm BW900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 0 DK-00 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf.: + 980 Fax.: + 980 Indhold: Tilsigtet anvendelse af BW900 side Før start side Opredning

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere