Unge med mere end 2 timers Skærmtid øger risiko for ryg- Smerter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge med mere end 2 timers Skærmtid øger risiko for ryg- Smerter"

Transkript

1 Ryg & Hovedtraumer

2 Epidemiologi % ondt i ryggen det seneste år(dk) 20 % ondt i ryggen de seneste 14 dage (DK) 80 % ondt i ryggen i løbet af livet Svag stigende tendens år, her efter faldende De senere år 5-10 % stigning i arbejdsbetinget rygbesvær (DK) Unge med mere end 2 timers Skærmtid øger risiko for ryg- Smerter (Gunzburg Z.)

3 Epidemiologi Patienter der går til læge med rygsmerter, her vil 75 % også have rygsmerter et år senere. 10 % udvikler kroniske rygsmerter/intermitterende KUN 20 % får en diagnose!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4 Diagnoser Arcolyse Scheuermann Scolioser Fascetledsarthrose/spondylarthrose (oftest sekundært til diskusdegeneration) Modic forandringer Discusdegeneration Segmentær dysfunktion Infektioner (discitis, epidural abces, TB, Vertebral osteomyelitis) SI-leds smerter (obs. Spondylarthropatier), L3-S3 Frakturer (obs: BMD, Kvindelige triade (spiseforstyrreler, menstruation,knogleskørhed) obs Tumor) Apofysit af hvirvellegemet (sjælden) vægtløftere (6-17 år)

5 Undersøgelser-behandlinger Undersøgelser Anamnese + Objektiv us. Billed (MR, Rtg., CT., Knoglescint, diskografi, Myelografi/radikulografi) Behandlinger Fysikalsk (fysioterapeuter, kiropraktorer, manuelle medicinere m.fl) Ortoser (halskraver, thoraco-lumbale ortoser) Strækbehandling Verteroplastik/kyfoplastik (osteoporotisk kompressionsfraktur) Medikamentel (Analgetika, biologiske lægemidler, antibiotika m.fl.) Operation (spondylodese, discusprotese, minimal invasive surgery (mis) (prolaps), Laminektomi(prolaps), disektomi (prolaps)(nb.ben sm.//ryg sm.) Nucleoplastic (UL fjernelse af nucleus ved prolaps) Intradiskal elektrotermal diskektiomi (idet) (ved prolaps).

6 Rygsmerter Discusrelaterede smerter Primær diskussmerter (revner i discus, NB kun nerver i yderste del /lag af annulus fibrosus) Discusprolaps Modic-forandringer Degenerativ spondylolistese Sekundær fascetsmerte Spinalstenose Spondylodiscitis Sjældnere sygdomme Ikke-discusrelaterede smerter Fraktur (traumatisk//osteoporotisk) Inflamatorisk (Mb.Bechterew, Reiter, psoriasis arthrit m.fl) Mb. Scheuermann Arkolyse/spondylistese Skoliose Tumor SI-led Segmentær dysfunktion whiplash Sjældnere sygdomme Muskelforstrækninger (overhyppighed blandt hækkkeløbere)

7 Sport & Rygge Akutte: Sjældne 5-15/ idrætsudøvere (mindre end hjerneskader) Øget risiko hos: motorsport, cykling, ridning, dykning, (amr+eur.)fodbold, ishockey, brydning, roere og gymnastik. Risikoen øges med alderen Bl.a. N.Maffulli, Med Sport Sci 2005;49:1-8 Risikofaktorer: høj hastighed, kollision og udøver eleveret over grundniveau.

8 Sport & Rygge Non-akutte: Færre traumatiske prolapser hos unge end hos voksne. Arcolyse (især type 2) er ofte sportsrelaterede. Hos unge sportsudøvere med lændesmerter, havde 47 % arcolyse, medens det kun var 5 % hos voksne idrætsudøvere. (hos voksne inden for højrisiko-idrætsgrene 63 %) Micheli LJ, Arch Peditr Adolesc Med 1995; 149(1) 15-8 Disse høje tal, gør at man hos unge med lændesmerter og normalt røntgen*, ofte går videre med CT, Knoglescintigrafi eller SPECT.(MR) * røntgen i 2 planer, misser 20 % af arkolyserne Skråt billed

9 Arcolyse/spon- dylolistesis 1. Pedicle (right) 2. Superior articular process (right) 3. Pars interarticularis / isthmus (right) 4. Lamina (right) 5. Inferior articular process (right) 6. Transverse process (right) 7. Spinous process 8. Intervertebral disc 9. Interlaminar space 10. Transverse process (left) 11. Inferior articular process (left) 12. Superior articular process (left) 13. Lamina (left) 14. Vertebral body When viewing the lumbar spine in a anterior oblique view the result is an image which resembles a "Scotty Dog". A fracture of the par interarticularis (isthmus) results on the X-Ray as a dark "collar" on the neck of the dog (#3 on the graphic).

10 Arcolyse/spondylolistesis % L5 & 5-15 % L4 (unge sportsfolk) NB! Husk arkolysen kan være alt fra asymptomatisk til ryginstabiliserende og smertende.

11 Arcolyse/Spondylolistesis 5 % af kaukasere har arkolyse (eskimoer over 30%) 1-2 % spondylolistesis Kommer i barndommen (aldrig set hos spædbørn) (to-puklet: 6 års alderen og års alderen) I 6 års alderen kan arkolysen hele (elongatio (hvirvelbuen)) Øget forekomst hos eliteidrætsudøvere (udspringere, styrkeløftere, brydere, gymnaster, butterfly-svømmere, atletik m.fl.)(gentagne lordoser) Efter års alderen er der sjældent der kommer yderligere forandringer (arkolyse og spondylolistesis) (selv dem som har haft arkolyse inden da) ikke progression over tid.(vigtigt at informere pt) MEN: der kan komme sekundær diskusdegeneration der kan give symptomer (35 års alderen)

12 Arkolyse//spondylolistesis Symptomer og fund: Langt de fleste er asymptomatiske! Lændesmerter Hyperlordose Forskudt torntappe (L4 eller L5) Hyperextension medfører lændesmerter Stramme Hamstring (uvist hvorfor) Sjældnere radikulære symptomer Sjældnere spinalstenose

13 Arkolyse//spondylolistesis Grad 5: over kanten (spondyloptose) Først ved grad 2, kommer der øget forekomst af smerter

14 Arkolyse//spondylolistesis Behandling: Konservativ (ophør af idrætsaktivitet, bandage 3-6 mdr (mere end 20 timer dagligt), efterfulgt af yderligere 3 mdr. uden idræt. Fysioterapi (udstræk, reducere lordose, hamstring)

15 Arkolyse//spondylolistesis Behandling Ved manglende konservativ behandling (6 mdr.)kan operativ behandling (spondylodese) komme på tale. (graft fra crista L5-S1) Visse studier helt op til 9-15 % (ME.Steiner 1985) Over 90 % af eliteudøvere kommer tilbage til fuldt niveau efter operation (CA.Reitman 2002+PT.Rubery 2002)

16 Arkolyse//spondylolistesis Spondylolistesis kan også forekomme på baggrund af diskus-degenerationer (ikke arkolyse) Dette forekommer hyppigst efter 60 års alderen. Symptomer: lokalsmerte + spinalstenose NB! Husk arteriosklerose. Claudicatio: vindueskiggerben (står længe) Neurogen claudicatio: squat + korttere pause. (aldrig ved cykling)

17 Myter omkring rygsygdomme Spondylose (slid i ryggen)= belastning gennem tid! Tvillingestudier (DK): arv langt vigtigere end fysisk belastning, for forekomst af degenerative forandringer. Elitevægtløftere og fodboldspillere har ganske let øget spondylose, sammenlignet med elitesport uden rygbelastning Men! Stort set ikke flere rygsmerter

18 Myter omkring rygsygdomme MR skanning af ryggen = Sandheden/forklaringen! MR af årige: 20 % tydelig degenerative forandringer/spondylose/spondylarthrose. MR af 40 årige: 50 % har tydelige degenerative forandringer/spondylose/spondylarthrose

19 Myter omkring rygsygdomme MR skanning af ryggen = Sandheden/forklaringen Hos årige: 95 % degenerative forandringer i columna cervicalis ( ), 70 % ( ) Ved MR er der i col.cerv. Forandringer på rygmarven hos 15 % hos kontroller under 64 år og 25 % hos dem over 64 år.

20 Myter omkring rygsygdomme MR skanning af ryggen = Sandheden/forklaringen Patienter med mistanke om discus-prolaps blev MR skannet, og man fandt 8,4 % tilfældige fund Fibrolipom, cyst, hæmangiom, meningocele osv. Incidental Findings of thelumbar Spine at MRI During Herniated Intervertebral Disk Disease Evaluation AJR 2011; 196: Øgning i MR billeder fra 11 % til 73 % af patie%nter med ondt i ryggen, gav ikke øget indikation for operation, og outcome af operation. Der var kun 3,2 % med normal MR MEGEN tid med at forklare at forandringen ikke er årsag til deres rygproblem (+ dyrt) Effect of increased MRI and CT scan utilization on clinical decision-making in patients referred to a surgical clinic for back pain. J can chir, Vol. 54, No 2, april 2011

21 Myter omkring rygsygdomme MR skanning af ryggen = Sandheden/forklaringen 113 normal (kontrolgruppe) MR skannet: 62,5 % diskprotrusion 15,6 % diskus prolaps (40-50 årige 25 %(andet studie)) Dette uafhængigt af idrætsgren! Disc degeneration of cervical spine on MRI in patients with lumbar disc herniation: comparison study with asymptomatic volunteers. Eur Spine J (2011) 20:585 59

22 Myter omkring rygsygdomme MR skanning af ryggen = Sandheden/forklaringen Hvis der er klinisk mistanke om Cauda equina, Tumor eller infektion er der indikation for hurtig MR, ellers VENT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Det sparer IKKE tid! Du skal blot bag efter bruge endnu mere tid til at forklare de forandringer der er, som du alligevel ikke tror giver smerterne.

23 Myter Scolioser Skævhed i frontalplanet Mere end 50 0 Over 30 0 Risiko for Progression Scoliosis 2012, 7:

24 Myter Skoliose Først ved vinkler over 80 0 er der vist øget hyppighed af rygsmerter.(især unge) Cobbs mål Senere i livet sekundære smerter Grundet diskusdegeneration (mindre vinkler) Husk! Sekundære/non-strukturelle (anisomeli, ryg-smerter m.fl.). Ved fremadbøjning, svinder strukturelle

25 Myter Scolioser Sport giver ikke scoliose, og påvirker ikke graden af scoliosen. Kenanidis E. Spine 2008, 33(20): Dog har rytmisk gymnastik 12% og ballet 24% med scolioser og hypermobilitet (1,1 % kontrol) Tanchev P, Spine 2000, 25(11): N Engl J Med 1986, 314(21): Hvorfor? Tvillingestudier tyder ikke på at gymnastik eller ballet (svømning) giver øget scoliose/risiko

26 Myter Skoliose Børn med skoliose over 20 0 følges, og hvis skoliosen ½ år senere er øget med mere end 5 0, anbefales korset. Ved anbefales primær operation. Ikke bandagering til færdigudvoksede (NB! Costa-crista kollision)

27 Scolioser Myter 2012 anbefalinger: Opererede og bandageret frarådes kontaktsport Alle anbefales sport, som del af behandlingen Gentagne yderstillinger i konkurrence-øjemed, frarådes. SOSORT Guidelines: Orthopaedic and Rehabilitation Treatment of Idiopathic Scoliosis During Growth. Scoliosis 2012, 7:3 doi: /

28 Myter Morbus Scheuermann (juvenil kyfose) Avaskulær nekrose(panner/calve-legg-perthe/freiberg/köhler) Patologiske forandringer i dækpladen Kileform i sagittalplan (Schmorlske impressioner, kileformet hvirvellegemer) (3 på hinanden følgende hvirvellegemer) Let øget sekundær diskus deg. (vækstzone/ernæring) 6-8 % har MB. Scheurmann ved session (DK) Hyppigste lokalisation: thoraco-lumbale overgang Holger Werfel Scheuermann Dansk ort.kir. Og røntgenlæge

29 A-P diameter øget Forprogrammeret Volumen? Smorlsk impression

30 Myter Morbus Scheuermann (juvenil kyfose) I vækstspurten kan der komme forbigående smerter. I voksenalderen er der IKKE øget smertehyppighed (ej heller diskusdegenerationen (thoraco-lumbale)) (lumbale: stridende artikler (ikke overbevisende))

31 Myter Morbus Scheuermann (juvenil kyfose) Sport: I vækstperioden frarådes tunge løft, og idræt med hyppige kyfoseringer (gymnastik, udspring, trampolin, højdespring, kunstskøjteløb m.fl.) Moderat aktivitet Tillades

32 Myter Scheurmann Ved svær strukturel deformitet kan der komme ubalance i ryggen, der giver problemer. Der kan være indikation for operation af disse 10 års opfølgning efter operation: Alle var sportsaktive flere på topniveau Sports and physical load bearing capacity after spondylodesis in patients with Scheuermannkyphosis Sportverletz Sportschaden Mar;13(1):22-9.

33 Myter Patienter med rygsmerter skal holde sig i ro, og aflaste ryggen. Dette princip har slået adskillige danskere ihjel!

34 *Sammenfattenede for sport* Muskelskader i ryg almindeligt Arkolyse har sammenhæng med sport Spondylolistese har sammenhæng med sport Akutte skader på columna er sportsrelateret (idrætsgren) Stresfrakturer (Ældre, D-vit, BMD, Female triad) (spiseforstyrreler, menstruation,knogleskørhed) Efter behandling kan alle stort set vende tilbage til deres sport (NB kontakt/hyperextension) Stor metaanalyse i 2011, kunne ikke vise øget risiko for rygsmerter ved sportsaktive (dog let til moderat aktivitet tenderet til beskyttende effekt mod rygsmerter, hvor intensiv træning tenderede til øget risiko for rygsmerter. (Eur Spine J (2011) 20: ) Ingen langtidsstudier!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

35 Afsluttende Rygproblematikkerne kan ikke umiddelbart generaliseres inden for sportsrygge Hyppigheden af forskellige diagnoser er ekstremt afhængig af hvilken idrætsgren der er tale om, samt hvilken aldersgruppe. Der er forskel idrætsgrenene Golf, Amerikansk fodbold, Styrkeløftere, gymnaster, ridning, motorsport osv. og rygsmerter Forskel på arkolyse/spondylolistese, diskus degeneration, spinalstenose, kompressionsfraktur m.fl. og alder.

36 Hjernerystelse Definition: Kompleks patofysiologisk proces, der påvirker centralnervesystemet, og er induceret af et biomekanisk traume.

37 Hvorfor interessant?

38 Alvorlige og langvarige følgevirkninger! Væsentlige ændringer i anbefalinger Hos de fleste svinder symptomerne inden for 7-10 dage MEN 20% har symptomer længere Skolealder: 13.7% havde symptomer 3 måneder efter MILDT hovedtraume. Bevidsthedstab, hovedpine, tidligere hjernerystelse og træthed/lavt energi-niveau, er risikofaktorer for lang restitutionsfase.

39 Symptomer Hovedpine Ør/svimmelhed HUSK: børn & unge rammes hyppigere end voksne Balance nedsat hjernerystelse) (xx: større risiko for diagnosen) Bevidsthedstab Kramper Konfusion Nedsat opmærksomhed Kvalme Nakkesmerter Lavt energi niveau/udtrættes Forstyrret syn Koncentrationsbesvær Søvnproblemer Hukommelsesproblemer(R/A) Kognetive forstyrrelser HUSK: symptomer kan være til stede med det samme, eller udvikle sig

40 Senfølger Depression Angst Irritabilitet Humør (nedsat) Depression Søvnproblemer Hovedpine Ør/svimmelhed Nakkesmerter SIS (second impact syndrome) (dødelighed 100%) (tab af autoregulation i CNS) Traumatisk encephalopati (boksere, amr.fodbold, ishockey m.fl.) (Dave Duerson!)

41 Billedmodaliteter har ingen værdi (Obs. Blødning) (Nyere funktionel MR og specielle EEG kan detektere forandringer (endnu kun forskning)). Bevidsthedstab er IKKE en forudsætning for diagnosen Glascow Coma Scale: Diagnose Biomarkører i cerebrospinalvæsken kan bruges (blod-hjernebarriere)(besværligt med lumbalpunktur) (se fremtid)

42 Diagnose Kræver ofte neuropsykologiske værktøj for at afsløre de nogle gange diskrete forandringer. Fuld neurologisk undersøgelse

43 Hvad skal vi stille op med den akutte skade? ABCD: Airway Breath Circulation Disability 1) Sikre sig mod cervical skade (ikke flytte pt. + stabilisere cervical columna) 2) Sikre sig mod intrakraniel blødning/fraktur/alvorlig skade (usikker gang, sløret tale, epileptiske anfald, hovedpine der bliver værre over tid (40% hæmorrhagia//17%( apo), opkast (49% ved blødning 2% iskæmisk (apoplexia), tiltagende almen dårlig, forvirret, ændret opførsel, stigende blodtryk, ændret bevidsthedsniveau, døsig, svær at vække, svaghed/pareser i ekstremiteter) HUSK! Lægen følger ALTID med ved transport til sygehus 3) Her efter kan der testes for hjernerystelse (forskellige testpaneler) Har idrætsudøveren haft bevidsthedstab, bør idrætsudøveren straks tages ud af konkurrence/træning. NB! Langt de fleste hjernerystelser i idrætsverdenen sker UDEN bevidsthedstab.

44 Alvorlig skade: Glascow Coma Scale Tilbage på banen Test? Sidelinie testene På banen igen eller ned i omklældningsrummet til nærmere undersøgelse (Hjernerystelse//ikke-hjernerystelse): Maddocks Score (enkel, men lav sens. Men rimelig specificitet) SAC score (mere kompleks, men høj sens. 90 spec. 90) Da scoren er over tid, kan der være en fordel i at have præsæson værdier SCAT 3 - Pocket Husk hjernerystelse symptomer kan udvikle sig over tid, man bør derfor efter hovedtraume være under observation SCAT 3 Children

45 Undgå fornyet hovedtraume Ro & hvile (studier vist at for megen hvile, giver dårligere resultater) Fysioterapi Behandling Træning af cervical columna, neuromotorisk træning, vestibulær træning(syn, balance, dynamisk balance og repositionsøvelser). (schneider et al 2014: 11 ud af 15 vendte tilbage inden for 8 uger med træning, mod 1 ud af 14 i kontrolgruppen). Skolearbejde/arbejde skal genoptages før idræt

46 Behandling & tilbage til kamp a) Ro (fysisk, lys, lyde, TV (evt. skole og arbejde)) b) Når de akutte symptomer er svundet i a), og der ikke er symptomer i hvile, startes let aerob træning. c) Sportsrelateret træning, med hovedvægt på balance, koordination d) Træning uden kontakt e) Fuld træning inkl. Kontakt f) Kamp/konkurrence Der skal være minimum 24 timer mellem hver step. Kommer der symptomer, gås et skridt tilbage i programmet Studie vist at fysioterapi ((balance, bløddelsbehandling, nakkebehandling) give 4 gange højere mulighed for at vende tilbage til sport og blive medicinfri. (inden for 8 uger). 44% oplever på ny symptomer ved tilbagevenden til sport og skole

47 Tilbage til sport ALLE symptomer skal være svundet før tilbagevenden til sport. Børn helt symptomfri, før tilbage til aktivitet (større krav) Det er KUN lægen der afgør hvornår man er klar til sport og er i stand til at behandle hjernerystelse (ikke fysioterapeut, træner eller andre ikke-lægelige personer)

48 Tilbage til sport Consensus guidelines for Concussion in Sport (Zürich 2008 & 2012) Skal være symptomfri både i hvile og ved aktivitet SCAT 3 (FIFA, IOC m.fl.) 13årige+++ Child SCAT 3: 0-12 årige Fremtiden: Biomarkører i blod (S-100-calcium-binding protein B & Tau Protein) (og andre) Hos ishockey spillere vist diagnose og hvornår tilbage til sport. Værdierne stiger efter få timer, og værdien korrelere godt, med antallet af dag før symptomerne svinder. (boksere der var knockoutet havde forhøjede værdier mere end 6 mdr. efter (axonal skade)

49 Take Home Message Er du i tvivl.? Lad ikke idrætsudøveren forsætte sin idræt.

50 TAK TAK

LUMBAL DISCUSPROLAPS. Peter Helmig Overlæge Ph.D.

LUMBAL DISCUSPROLAPS. Peter Helmig Overlæge Ph.D. LUMBAL DISCUSPROLAPS Peter Helmig Overlæge Ph.D. Forekomst af rygsmerter Prolaps genese Prolaps genese Objektiv undersøgelse Tensionstegn ( SBT, Laseque) Refleksundersøgelse Rectaleksploration Ryggens

Læs mere

A-kursus Middelfart 2014

A-kursus Middelfart 2014 A-kursus Middelfart 2014 Lumbal prolaps Jesper Lundberg, neurokirurg Videncenter for Rheumatologi og Rygsygdomme Glostrup Hospital A-kursus i Middelfart: Opgave! Da vi gerne vil ruste vores kursister bedst

Læs mere

Columna vertebralis MICHEL BACH HELLFRITZSCH

Columna vertebralis MICHEL BACH HELLFRITZSCH Columna vertebralis MICHEL BACH HELLFRITZSCH Højre Right Dx. (Dexter) Venstre Left Sin. (Sinister) Anterior posterior optagelse (AP) eller PA optagelse (Frontal optagelse) Columna vertebralis: Kurverne

Læs mere

Den Motiverende Rygskole

Den Motiverende Rygskole Den Motiverende Rygskole Program for lektion 1 Præsentation af underviser Introduktion til kurset Præsentation af deltagerne, oprettelse af telefonkæde Udfyldning af forventningsskema Udlevering af spørgeskemaer

Læs mere

Rygsygdomme. Discusprolaps. Klaus Søndergaard Reumatologisk afdeling Århus Universitetshospital

Rygsygdomme. Discusprolaps. Klaus Søndergaard Reumatologisk afdeling Århus Universitetshospital Rygsygdomme Discusprolaps Klaus Søndergaard Reumatologisk afdeling Århus Universitetshospital Lænderygsmerter 35% i det sidste år 26% inden for 14 dage 90% spontant svind af symptomer inden for tre måneder

Læs mere

SPONDYLITIS. Ebbe Stender Hansen. Rygkirurgisk symposium 21/3 2011

SPONDYLITIS. Ebbe Stender Hansen. Rygkirurgisk symposium 21/3 2011 SPONDYLITIS Ebbe Stender Hansen Rygkirurgisk symposium 21/3 2011 Spondylitis infektion i Vertebrae Disci Paravertebralt Epiduralt M. psoas Patogenese 1 - bakteriæmi Sår, abcesser UVI Øvre luftveje Stiknarkomani

Læs mere

Akut Idrætsmedicin Torsdag 9.oktober 2014

Akut Idrætsmedicin Torsdag 9.oktober 2014 Akut Idrætsmedicin Torsdag 9.oktober 2014 Éndagskurser på Idrætskirurgisk/Idrætsmedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital Professor Michael Rindom Krogsgaard, idrætskirurgisk enhed Bispebjerg Hospital Afsnitsledende

Læs mere

DSG: Lumbal Spinal Stenose. Kjeld Dons Overlæge, speciallæge i neurokirurgi dons@kbhprivat.dk

DSG: Lumbal Spinal Stenose. Kjeld Dons Overlæge, speciallæge i neurokirurgi dons@kbhprivat.dk DSG: Lumbal Spinal Stenose Kjeld Dons Overlæge, speciallæge i neurokirurgi dons@kbhprivat.dk Lumbal spinal stenose Disposition: Degenerativ rygsygdom Klinik Undersøgelser Behandling Kirurgi, teknik, resultater

Læs mere

Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie

Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie Fagligt Selskab for Neurosygeplejersker 2. Nationale NeuroKonference

Læs mere

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Ole Kudsk Jensen RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte (Tidl. Center for Bevægeapparatlidelser)

Læs mere

Behandling af segmentelle smerter. Ved Carsten Ernst

Behandling af segmentelle smerter. Ved Carsten Ernst Behandling af segmentelle smerter. Ved Carsten Ernst Behandling af segmentelle smerter Behandling af Segmentelle smerter, DaneSpine Behandling af Segmentelle smerter, DaneSpine Behandling af Segmentelle

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 324 Offentligt WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG

Læs mere

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt Opgave Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi Københavns Massageuddannelse Hvilke af truncus muskler bliver brugt ved. 1. Roning 2. Når man trækker sig op i et reb 3. Når man skal løfte en baby fra

Læs mere

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS KIROPRAKTIK 2014 SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS 93% af klinikere i primær praksis mener, at uspecifikke lændesmerter dækker over flere lidelser, som kræver forskellig behandling Kent et al, Spine 2004

Læs mere

Henvisning til billeddiagnostisk udredning for almen lægepraksis og almen kiropraktorpraksis:

Henvisning til billeddiagnostisk udredning for almen lægepraksis og almen kiropraktorpraksis: Henvisning til billeddiagnostisk udredning for almen lægepraksis og almen kiropraktorpraksis: Kiropraktor Carsten Hviid Banegårdsplads 4 8000 Århus C Danmark 10-05-2012 E-mail: carsten@kiropraktor-hviid.dk

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer

Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer Oplæg på symposium ved National TværfagligKonference Ålborgd. 17.6. 2015 Langvarige symptomer efter hjernerystelse: Mulige årsager og behandling

Læs mere

LDJ/6.04.16 Lænderyg sygdomme. Historie. Viden om arbejdsforhold og lænderyg sygdom. Rådgivning og prognose. 2? www.regionmidtjylland.

LDJ/6.04.16 Lænderyg sygdomme. Historie. Viden om arbejdsforhold og lænderyg sygdom. Rådgivning og prognose. 2? www.regionmidtjylland. LDJ/6.04.16 Lænderyg sygdomme Historie Viden om arbejdsforhold og lænderyg sygdom Rådgivning og prognose 2? www.regionmidtjylland.dk Historie 1932 opdagelse af discus prolapsen herefter gennem flere årtier

Læs mere

Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer. Anette Lehmann

Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer. Anette Lehmann Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer type 1 Anette Lehmann Baggrund: Klar sammenhæng mellem Modicforandringer og smerte (Jensen,

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Thorakale prolapser Ortopædkirurgisk A-kursus

Thorakale prolapser Ortopædkirurgisk A-kursus Thorakale prolapser Ortopædkirurgisk A-kursus Rachid Bech-Azeddine, overlæge, phd, VRR Glostrup April 2014, Middelfart Agenda Epidemiologi u Cases Symptomer Operationsindikationer u Operativ strategi Klinisk

Læs mere

Region Hovedstaden September 2014

Region Hovedstaden September 2014 Region Hovedstaden September 2014 Varighed /tidligere episoder Bensmerter Smerteintensitet Røde flag Tidligere eller aktuel cancer Uforklaret vægttab Ingen ændring gn. 1 måned eller mere Traume Konstante

Læs mere

Børn & Unge Idræt & Skader

Børn & Unge Idræt & Skader Børn & Unge Idræt & Skader Torsdag den 5.februar 2015 Medical and Scientific Department 2015-2018 Tommy Frisgaard Øhlenschlæger Administrerende- Uddannelsesansvarlig- overlæge Institute of sportsmedicine

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til HOVEDPINE PROGRAM, DEL 1 Anatomi Anamnese Hovedpinedagbog Primære hovedpinetyper PROGRAM, DEL 2 Sekundære hovedpineformer Medicinoverforbrug Blødninger Infektiøs meningit Tumor ANAMNESE Systematik

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS-OG FOREBYGGELSESUDVALG - høring om funktionelle lidelser 19. marts 2014 EMNER Diagnosen placering

Læs mere

THORAKOLUMBALE FRAKTURER. Peter Helmig DOS kursus April 2014

THORAKOLUMBALE FRAKTURER. Peter Helmig DOS kursus April 2014 THORAKOLUMBALE FRAKTURER Peter Helmig DOS kursus April 2014 PROBLEMET ÆTIOLOGI Trafik 53% Fald fra højde 47% + andre læsioner 43% Multiple frakturer 27% Marczynski 1999 Kompression Flexion/kompression

Læs mere

Diskusprolaps i nakken. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1

Diskusprolaps i nakken. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1 Diskusprolaps i nakken Patientinformation 4. november 2016 Version 1 Diskusprolaps i nakken Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information om det at skulle

Læs mere

Disposition. Ryg. Anatomi Anatomi. Torticollis. Obj 04-05-2010. Af Læge Torben Stryhn

Disposition. Ryg. Anatomi Anatomi. Torticollis. Obj 04-05-2010. Af Læge Torben Stryhn Disposition Ryg Af Læge Torben Stryhn Anatomi Obj undersøgelse Torticolli Skolioser Mb Scheurmann Spondylolistese Diskus prolapser Spondylose og stenose Inflammatoriske/infektiøse lidelser Div Whiplash?

Læs mere

TRIATHLON og overbelastningsskader. Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11.

TRIATHLON og overbelastningsskader. Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11. TRIATHLON og overbelastningsskader Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11.11 DISPOSITION Introduktion Triathlon skader Træningsmængde og overbelastning

Læs mere

Atraumatiske Fod-Ankel

Atraumatiske Fod-Ankel Atraumatiske Fod-Ankel Apophysitterne i ankel-fod Apophyse = Sekundær center for ossifikation (calcaneus) Vækstzonen lukker omkring 15 års alderen. Morbus Osgood Slatter, ASIS, AIIS, Sinding-Larsen-Johansson,

Læs mere

Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling. Berit Schiøttz-Christensen

Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling. Berit Schiøttz-Christensen Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling Berit Schiøttz-Christensen Spondylartritis Spondyloarthropathy or Spondyloarthritis Rygsmerter hvor mange?

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter 17-12-2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en høj aktivitet

Læs mere

INFORMATION OM STIVGØRENDE OPERATION I LÆNDERYGGEN (Spondylodese)

INFORMATION OM STIVGØRENDE OPERATION I LÆNDERYGGEN (Spondylodese) INFORMATION OM STIVGØRENDE OPERATION I LÆNDERYGGEN (Spondylodese) Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM FORANDRINGERNE I LÆNDERYGGEN Degenerative

Læs mere

Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi. Københavns Massageuddannelse

Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi. Københavns Massageuddannelse Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi Københavns Massageuddannelse Dagsorden Repetition Opgave Patologi Repetition ANATOMI Opgave Hvilke af truncus muskler bliver brugt ved. 1. Roning 2. Når man trækker

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 1 1 KURSUS I SPORTSSKADER - FOREBYGGELSE-TRÆNING -BEHANDLING FORMÅL MED KURSET SKADES DEFINITION ÅRSAG OPSTÅR BEDRING EKSEMPLER

SPORTSSKADE KURSUS DEL 1 1 KURSUS I SPORTSSKADER - FOREBYGGELSE-TRÆNING -BEHANDLING FORMÅL MED KURSET SKADES DEFINITION ÅRSAG OPSTÅR BEDRING EKSEMPLER KURSUS I SPORTSSKADER - FOREBYGGELSE-TRÆNING -BEHANDLING AKUT SKADE OG GENOPTRÆNING FORMÅL MED KURSET AT I LÆRER AT UDFØRE KORREKT AKUT SKADES- BEHANDLING AT I FÅR INDSIGT I KROPPENS ADVARSELSSIGNALER

Læs mere

Columna Cervicalis Operationsindikationer

Columna Cervicalis Operationsindikationer Columna Cervicalis Operationsindikationer Sygdomsgrupper Degenerative sygdomme Inflammatoriske (RA, Mb Bechterew) Udviklingsanomalier (Klippel-Feil, os odontoideum) Neoplasmer (primære, sekundære) Spondyliter

Læs mere

Svendborgprojektet: Den videnskabelige evaluering af idrætsskolerne

Svendborgprojektet: Den videnskabelige evaluering af idrætsskolerne Svendborgprojektet: Den videnskabelige evaluering af idrætsskolerne Professor Niels Wedderkopp Center for Research in Childhood Health IOB og Institut for Regional Subdhedsforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til?

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Ole Kudsk Jensen Reumatolog, ph.d. RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Hvad er

Læs mere

Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT

Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT Nakkebesvær Et klinisk eksempel på undersøgelse, klassifikation og behandling, Fysioterapeut DipMDT MDT en klinisk ræsonneringsmodel Undersøgelse, klassifikation og behandling

Læs mere

Billeddiagnostisk udredning af patienter med langvarige rygsmerter - Specifikke og uspecifikke

Billeddiagnostisk udredning af patienter med langvarige rygsmerter - Specifikke og uspecifikke 1 Billeddiagnostisk udredning af patienter med langvarige rygsmerter - Specifikke og uspecifikke Michel Bach Hellfritzsch Overlæge Radiologisk afdeling Aarhus Sygehus 2 1 Program Kort præsentation af modaliteter

Læs mere

Multitraume. www.yngreortopaedkirurger.dk

Multitraume. www.yngreortopaedkirurger.dk Multitraume www.yngreortopaedkirurger.dk Multitraume kald Svært traumatiseret patient: En patient som efter fysisk traume har eller kan mistænkes at have livstruende læsion. En patient med betydende skade

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

Cases A-kursus 2014. Cases mærket med *: Hele billedserien tilgængelig i Dropbox

Cases A-kursus 2014. Cases mærket med *: Hele billedserien tilgængelig i Dropbox Cases A-kursus 2014 Cases mærket med *: Hele billedserien tilgængelig i Dropbox Case 1 67-årig mand Sigmoideum-opereret for 1½ måned siden Oplæg til CT: Kvalme, opkastninger og stomistop gennem 2 døgn

Læs mere

Blokader. Kiropraktor Stine Clausen Fysioterapeut Lønne Godskesen Professor, overlæge Niels Wedderkopp

Blokader. Kiropraktor Stine Clausen Fysioterapeut Lønne Godskesen Professor, overlæge Niels Wedderkopp Blokader Kiropraktor Stine Clausen Fysioterapeut Lønne Godskesen Professor, overlæge Niels Wedderkopp formål Formålet er at reducere inflammationen i led, slimsække, seneskeder og bløddele. Formålet kan

Læs mere

Praksisdag Syd 23. Maj 2008. Region Syddanmark

Praksisdag Syd 23. Maj 2008. Region Syddanmark Praksisdag Syd 23. Maj 2008 Region Syddanmark 1 Nye billeddiagnostiske tilbud til praksis Overlæge Lene Guldberg Hansen Overlæge Henrik Videbæk Praksiskonsulent John Bagge 2 MR skanning fra praksis 3 Forløb,

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik Mikkel Andersen 1 Definition: Vertebroplastik: Deramond & Galibert 1984 Terapeutisk procedure hvor der injiceres knoglecement i vertebrale

Læs mere

Praksisenheden Århus. Kiropraktorerne i Region Midt. Kære kolleger: Vedrørende: Mulighed for henvisning til MR-scanning

Praksisenheden Århus. Kiropraktorerne i Region Midt. Kære kolleger: Vedrørende: Mulighed for henvisning til MR-scanning Regionshuset Århus Kiropraktorerne i Region Midt Praksisenheden Århus Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Tel. +45 8728 4571 Praksisenheden.aarhus@stab.rm.dk www.rm.dk Kære kolleger: Vedrørende: Mulighed

Læs mere

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter 3. Refererede smerter Refererede smerter facetled Stimulering af facetled C0 C7 og dorsale rami C3 C7 61 patienter med occipital, nakke og skulder smerter Stimulering

Læs mere

Poul Videbech Professor, ledende overlæge, dr.med. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital, Risskov

Poul Videbech Professor, ledende overlæge, dr.med. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital, Risskov Poul Videbech Professor, ledende overlæge, dr.med. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital, Risskov Hvad er neuropsykiatri? py Hvad kan det bidrage med mht. Udredning Behandling Nogle

Læs mere

Patientvejledning. Diskusprolaps. og forsnævring i nakken

Patientvejledning. Diskusprolaps. og forsnævring i nakken Patientvejledning Diskusprolaps og forsnævring i nakken Denne patientvejledning handler om den operation, som du skal have foretaget. Vi anbefaler, at du også læser folderen Generel vejledning i forbindelse

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

SVENDBORGPROJEKTET FORSKNINGEN

SVENDBORGPROJEKTET FORSKNINGEN SVENDBORGPROJEKTET FORSKNINGEN Klinisk professor, overlæge Niels Wedderkopp Rygforskningscentret, institut for regional sundhedsforskning og Center for Research in Childhood Health, IOB Syddansk Universitet

Læs mere

Patientvejledning. Diskusprolaps. I lænden

Patientvejledning. Diskusprolaps. I lænden Patientvejledning Diskusprolaps I lænden Denne patientvejledning handler om den operation, som du skal have foretaget. Vi anbefaler, at du også læser folderen Generel vejledning i forbindelse med din operation.

Læs mere

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

Diagnostiske indikationer for CT og MRI

Diagnostiske indikationer for CT og MRI SMÅDYR Diagnostiske indikationer for CT og MRI CT (computer tomografi) og MRI (magnetresonansundersøgelse) er inden for de sidste år blevet tilgængelig som diagnostiske metoder i mindre husdyrpraksis,

Læs mere

Udredning og klassificering - Praktiske Anbefalinger

Udredning og klassificering - Praktiske Anbefalinger Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkesmerter v/per Kjær, ph.d Inge Ris, DipMT, MR, ph.d-stud Heidi Eirikstoft, fys Dip MDT Udredning og klassificering - Praktiske

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen...

Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen... Ondt i ryggen... Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen... Ny viden om rygsmerter Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen. Der har de senere år nærmest været en revolution i den måde, man

Læs mere

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS ANTISTRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS FORORD Antistressmanualen er skrevet ud fra faglige kompetencer og personlige erfaringer med stress. Udledt af flere års praktisk erfaring

Læs mere

Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 091001

Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 091001 Opfølgningsprogram for cerebral parese Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 091001 Cpr. nr. - Efternavn Pædiatrisk afdeling Fornavn Kontaktlæge Dato for vurdering Vurdering er udført af Titel:

Læs mere

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Formålet med en billeddiagnostisk strategi Sikre en hurtig og fuldstændig

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Patientvejledning. Diskusprolaps. og forsnævring i nakken

Patientvejledning. Diskusprolaps. og forsnævring i nakken Patientvejledning Diskusprolaps og forsnævring i nakken Denne patientvejledning handler om den operation, som du skal have foretaget. Vi anbefaler, at du også læser folderen Generel vejledning i forbindelse

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Fysioterapi-faglig retningslinje og milestones til genoptræning af børn og unge under 18 år der har fået rekonstrueret ACL

Fysioterapi-faglig retningslinje og milestones til genoptræning af børn og unge under 18 år der har fået rekonstrueret ACL Fysioterapi-faglig retningslinje og milestones til genoptræning af børn og unge under 18 år der har fået rekonstrueret ACL Børn og unge op til 18 år, der har fået foretaget rekonstruktion af ACL, følger

Læs mere

Operation for discusprolaps i nakken

Operation for discusprolaps i nakken Operation for discusprolaps i nakken 2 Sidst revideret d. 14. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Discusprolaps i nakken... 4 2. Årsag... 5 3. Debut... 5 4. Symptomer... 5 5. Udredning og diagnose... 5

Læs mere

heds og Generaliseret Led Hypermobilitet - den usynlige tilstand?

heds og Generaliseret Led Hypermobilitet - den usynlige tilstand? Denmark heds og Generaliseret Led Hypermobilitet - den usynlige tilstand? EDS-foreningens årsmøde 21/5 2017 Lektor, Birgit Juul- Kristensen, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funk3on og Fysioterapi

Læs mere

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Formålet med en billeddiagnostisk strategi Sikre en hurtig og fuldstændig

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Oversigtsdias. gravhunde - Status. Normal disk-opbygning

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Oversigtsdias. gravhunde - Status. Normal disk-opbygning Dias 1 Oversigtsdias Viden på Bordet: Avlsprogrammet for diskusprolaps hos gravhunde - Status Dias Viden på Bordet: Avlsprogrammet for diskusprolaps hos gravhunde - Status Baggrund for avlsprogrammet Arvelighed

Læs mere

BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København

BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København Fysioterapi ved forskellige skulderproblemer v. Peter Rheinlænder, Fysioterapeut Her er idrætsudøveren skadet FFI Screening før sæsonen Forebyggelse

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

Langvarige rygsmerter

Langvarige rygsmerter Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Langvarige rygsmerter 2 www.krop-fysik.dk Langvarige rygsmerter Smerter i ryggen er noget de fleste mennesker oplever i løbet af deres liv. Som regel forsvinder

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk Søren Kold Aalborg Sygehus Mål Breddeøget fodledsgaffel: hvorfor? Præ-operativ diagnostik Stabil vs. ustabil fraktur SE II eller SE IV Syndesmose-ruptur:

Læs mere

Fysioterapi Rigshospitalet Tværfagligt smertecenter

Fysioterapi Rigshospitalet Tværfagligt smertecenter Fysioterapi Rigshospitalet Tværfagligt smertecenter Thomas Friis Larsen, PT Lene Møller Schear Mikkelsen, PT, MR Henvisning til Fysioterapi Inklusion: Skal være stabilit medicineret Muskuloskeletale problemer

Læs mere

Patientvejledning. Diskusprolaps. I lænden

Patientvejledning. Diskusprolaps. I lænden Patientvejledning Diskusprolaps I lænden Denne patientvejledning handler om den operation, som du skal have foretaget. Vi anbefaler, at du også læser folderen Generel vejledning i forbindelse med din operation.

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

Dekompression i nakken. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1

Dekompression i nakken. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1 Dekompression i nakken Patientinformation 4. november 2016 Version 1 Dekompression i nakken Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information om det at skulle

Læs mere

- STABILISERENDE RYGOPERATION

- STABILISERENDE RYGOPERATION Rygklinikken - STABILISERENDE RYGOPERATION Rygsøjlen Rygsøjlen består af 24 hvirvler samt korsbenet og halebenet. Ryghvirvlerne er bagtil forbundet ved små led (bueleddene). Fortil er de forbundet med

Læs mere

Overtræning. Af Fitnews.dk - mandag 14. april, 2014. http://www.fitnews.dk/artikler/overtraening-2/

Overtræning. Af Fitnews.dk - mandag 14. april, 2014. http://www.fitnews.dk/artikler/overtraening-2/ Overtræning Af Fitnews.dk - mandag 14. april, 2014 http://www.fitnews.dk/artikler/overtraening-2/ Allerede tilbage i midten af det 19. århundrede blev overtræning omtalt af en engelsk videnskabsmand. Han

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Demensbehandling 19 april Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH

Demensbehandling 19 april Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH Demensbehandling 19 april 2016 Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH Demens Af hvem og hvor udredes patienten Hvordan stilles diagnosen Behandling og opfølgning Samarbejdsaftalen

Læs mere

Kardiologisk screening i håndbold

Kardiologisk screening i håndbold Kardiologisk screening i håndbold Hvorfor, hvordan og har det egentlig relevans? Læge, ph.d.-studerende Susanne Glasius Tischer Sportskardiologisk klinik Hjerteafdelingen Bispebjerg Hospital Håndboldsymposium

Læs mere

Overbelastning Vævets styrke Belastningen

Overbelastning Vævets styrke Belastningen Overbelastning Vævets styrke Belastningen Idrætsskade Vævets styrke Belastningen Akutte//overbelastningsskader Brukner & Kahn 2013 Vævets styrke Muskel Muskel-sene-overgang Senen Sene-knogle-overgang (entesen)

Læs mere

Forløbsprogram for lænderygsmerter

Forløbsprogram for lænderygsmerter Forløbsprogram for lænderygsmerter - casesamling Januar 2013 Nære Sundhedstilbud 1 Indledning En stor del af befolkningen oplever på et tidspunkt at have smerter i lænderyggen. Den typiske tilstand er,

Læs mere

Truncus. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Danseuddannelsen - 5. Truncus knogler, led, muskler

Truncus. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Danseuddannelsen - 5. Truncus knogler, led, muskler Truncus Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet Dias 1 Danseuddannelsen - 5. Truncus knogler, led, muskler Opsummering UE 1,1 + 1,2 Dias 2 Danseuddannelsen - 5. Truncus knogler, led, muskler

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation

Meniskoperation Patientinformation Meniskoperation Patientinformation Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling Menisk Ydre Et knæled indeholder 2 menisker- en indre og ydre menisk Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling. Smerter foran i knæet

Ortopædkirurgisk Afdeling. Smerter foran i knæet Ortopædkirurgisk Afdeling Smerter foran i knæet En af de hyppigste årsager til knæproblemer hos unge er det, man benævner forreste knæsmerter. Dette hentyder til, at smerterne fornemmes fortil i og omkring

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Springerknæ Informations- og træningsprogram

Springerknæ Informations- og træningsprogram Springerknæ Informations- og træningsprogram Information Springerknæ også kaldet Jumpers Knee er en meget almindelig overbelastningsskade hos idrætsfolk - både motionister og atleter. Tilstanden er karakteriseret

Læs mere

Patientvejledning. Ledskred i skulder. Løs skulder

Patientvejledning. Ledskred i skulder. Løs skulder Patientvejledning Ledskred i skulder Løs skulder Din skulder kan blive løs og gå af led, hvis du ved gentagne belastninger eller ved én kraftig belastning får en skade på ledlæben og ledkapslen, så disse

Læs mere

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse Patientinformation Akut bugspytkirtelbetændelse Kvalitet Døgnet Rundt Kirurgisk Afdeling Akut bugspytkirtelbetændelse Bugspytkirtlen producerer enzymer, som medvirker til fordøjelsen af kosten, vi spiser.

Læs mere

MULTITRAUME PATIENTER STRATEGI OG METODIK. Jeppe Barckman Aarhus Universitetshospital

MULTITRAUME PATIENTER STRATEGI OG METODIK. Jeppe Barckman Aarhus Universitetshospital MULTITRAUME PATIENTER STRATEGI OG METODIK Jeppe Barckman Aarhus Universitetshospital trafikulykke Modtagelse af multitrauma patient Disposition 1. Strategi med udgangspunkt I ATLS principperne 2. Damage

Læs mere

Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011

Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011 Februar 2012 Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011 1 Klinikken kører stadig med fulde programmer. Lægerne kan således se 16 nye patienter pr gang, og vi holder ventetiden på 3 uger. Vi prøver stadig at

Læs mere

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Merete Bertelsen Afd. Fysioterapeut i poliogruppen / PTU PTUs Sundhedsdag d. 25.9.08 Polioens 4 faser 1. Akut fase 2. Rehabiliteringsfasen 3. Stabil fase 4. Senfølger

Læs mere