Unge med mere end 2 timers Skærmtid øger risiko for ryg- Smerter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge med mere end 2 timers Skærmtid øger risiko for ryg- Smerter"

Transkript

1 Ryg & Hovedtraumer

2 Epidemiologi % ondt i ryggen det seneste år(dk) 20 % ondt i ryggen de seneste 14 dage (DK) 80 % ondt i ryggen i løbet af livet Svag stigende tendens år, her efter faldende De senere år 5-10 % stigning i arbejdsbetinget rygbesvær (DK) Unge med mere end 2 timers Skærmtid øger risiko for ryg- Smerter (Gunzburg Z.)

3 Epidemiologi Patienter der går til læge med rygsmerter, her vil 75 % også have rygsmerter et år senere. 10 % udvikler kroniske rygsmerter/intermitterende KUN 20 % får en diagnose!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4 Diagnoser Arcolyse Scheuermann Scolioser Fascetledsarthrose/spondylarthrose (oftest sekundært til diskusdegeneration) Modic forandringer Discusdegeneration Segmentær dysfunktion Infektioner (discitis, epidural abces, TB, Vertebral osteomyelitis) SI-leds smerter (obs. Spondylarthropatier), L3-S3 Frakturer (obs: BMD, Kvindelige triade (spiseforstyrreler, menstruation,knogleskørhed) obs Tumor) Apofysit af hvirvellegemet (sjælden) vægtløftere (6-17 år)

5 Undersøgelser-behandlinger Undersøgelser Anamnese + Objektiv us. Billed (MR, Rtg., CT., Knoglescint, diskografi, Myelografi/radikulografi) Behandlinger Fysikalsk (fysioterapeuter, kiropraktorer, manuelle medicinere m.fl) Ortoser (halskraver, thoraco-lumbale ortoser) Strækbehandling Verteroplastik/kyfoplastik (osteoporotisk kompressionsfraktur) Medikamentel (Analgetika, biologiske lægemidler, antibiotika m.fl.) Operation (spondylodese, discusprotese, minimal invasive surgery (mis) (prolaps), Laminektomi(prolaps), disektomi (prolaps)(nb.ben sm.//ryg sm.) Nucleoplastic (UL fjernelse af nucleus ved prolaps) Intradiskal elektrotermal diskektiomi (idet) (ved prolaps).

6 Rygsmerter Discusrelaterede smerter Primær diskussmerter (revner i discus, NB kun nerver i yderste del /lag af annulus fibrosus) Discusprolaps Modic-forandringer Degenerativ spondylolistese Sekundær fascetsmerte Spinalstenose Spondylodiscitis Sjældnere sygdomme Ikke-discusrelaterede smerter Fraktur (traumatisk//osteoporotisk) Inflamatorisk (Mb.Bechterew, Reiter, psoriasis arthrit m.fl) Mb. Scheuermann Arkolyse/spondylistese Skoliose Tumor SI-led Segmentær dysfunktion whiplash Sjældnere sygdomme Muskelforstrækninger (overhyppighed blandt hækkkeløbere)

7 Sport & Rygge Akutte: Sjældne 5-15/ idrætsudøvere (mindre end hjerneskader) Øget risiko hos: motorsport, cykling, ridning, dykning, (amr+eur.)fodbold, ishockey, brydning, roere og gymnastik. Risikoen øges med alderen Bl.a. N.Maffulli, Med Sport Sci 2005;49:1-8 Risikofaktorer: høj hastighed, kollision og udøver eleveret over grundniveau.

8 Sport & Rygge Non-akutte: Færre traumatiske prolapser hos unge end hos voksne. Arcolyse (især type 2) er ofte sportsrelaterede. Hos unge sportsudøvere med lændesmerter, havde 47 % arcolyse, medens det kun var 5 % hos voksne idrætsudøvere. (hos voksne inden for højrisiko-idrætsgrene 63 %) Micheli LJ, Arch Peditr Adolesc Med 1995; 149(1) 15-8 Disse høje tal, gør at man hos unge med lændesmerter og normalt røntgen*, ofte går videre med CT, Knoglescintigrafi eller SPECT.(MR) * røntgen i 2 planer, misser 20 % af arkolyserne Skråt billed

9 Arcolyse/spon- dylolistesis 1. Pedicle (right) 2. Superior articular process (right) 3. Pars interarticularis / isthmus (right) 4. Lamina (right) 5. Inferior articular process (right) 6. Transverse process (right) 7. Spinous process 8. Intervertebral disc 9. Interlaminar space 10. Transverse process (left) 11. Inferior articular process (left) 12. Superior articular process (left) 13. Lamina (left) 14. Vertebral body When viewing the lumbar spine in a anterior oblique view the result is an image which resembles a "Scotty Dog". A fracture of the par interarticularis (isthmus) results on the X-Ray as a dark "collar" on the neck of the dog (#3 on the graphic).

10 Arcolyse/spondylolistesis % L5 & 5-15 % L4 (unge sportsfolk) NB! Husk arkolysen kan være alt fra asymptomatisk til ryginstabiliserende og smertende.

11 Arcolyse/Spondylolistesis 5 % af kaukasere har arkolyse (eskimoer over 30%) 1-2 % spondylolistesis Kommer i barndommen (aldrig set hos spædbørn) (to-puklet: 6 års alderen og års alderen) I 6 års alderen kan arkolysen hele (elongatio (hvirvelbuen)) Øget forekomst hos eliteidrætsudøvere (udspringere, styrkeløftere, brydere, gymnaster, butterfly-svømmere, atletik m.fl.)(gentagne lordoser) Efter års alderen er der sjældent der kommer yderligere forandringer (arkolyse og spondylolistesis) (selv dem som har haft arkolyse inden da) ikke progression over tid.(vigtigt at informere pt) MEN: der kan komme sekundær diskusdegeneration der kan give symptomer (35 års alderen)

12 Arkolyse//spondylolistesis Symptomer og fund: Langt de fleste er asymptomatiske! Lændesmerter Hyperlordose Forskudt torntappe (L4 eller L5) Hyperextension medfører lændesmerter Stramme Hamstring (uvist hvorfor) Sjældnere radikulære symptomer Sjældnere spinalstenose

13 Arkolyse//spondylolistesis Grad 5: over kanten (spondyloptose) Først ved grad 2, kommer der øget forekomst af smerter

14 Arkolyse//spondylolistesis Behandling: Konservativ (ophør af idrætsaktivitet, bandage 3-6 mdr (mere end 20 timer dagligt), efterfulgt af yderligere 3 mdr. uden idræt. Fysioterapi (udstræk, reducere lordose, hamstring)

15 Arkolyse//spondylolistesis Behandling Ved manglende konservativ behandling (6 mdr.)kan operativ behandling (spondylodese) komme på tale. (graft fra crista L5-S1) Visse studier helt op til 9-15 % (ME.Steiner 1985) Over 90 % af eliteudøvere kommer tilbage til fuldt niveau efter operation (CA.Reitman 2002+PT.Rubery 2002)

16 Arkolyse//spondylolistesis Spondylolistesis kan også forekomme på baggrund af diskus-degenerationer (ikke arkolyse) Dette forekommer hyppigst efter 60 års alderen. Symptomer: lokalsmerte + spinalstenose NB! Husk arteriosklerose. Claudicatio: vindueskiggerben (står længe) Neurogen claudicatio: squat + korttere pause. (aldrig ved cykling)

17 Myter omkring rygsygdomme Spondylose (slid i ryggen)= belastning gennem tid! Tvillingestudier (DK): arv langt vigtigere end fysisk belastning, for forekomst af degenerative forandringer. Elitevægtløftere og fodboldspillere har ganske let øget spondylose, sammenlignet med elitesport uden rygbelastning Men! Stort set ikke flere rygsmerter

18 Myter omkring rygsygdomme MR skanning af ryggen = Sandheden/forklaringen! MR af årige: 20 % tydelig degenerative forandringer/spondylose/spondylarthrose. MR af 40 årige: 50 % har tydelige degenerative forandringer/spondylose/spondylarthrose

19 Myter omkring rygsygdomme MR skanning af ryggen = Sandheden/forklaringen Hos årige: 95 % degenerative forandringer i columna cervicalis ( ), 70 % ( ) Ved MR er der i col.cerv. Forandringer på rygmarven hos 15 % hos kontroller under 64 år og 25 % hos dem over 64 år.

20 Myter omkring rygsygdomme MR skanning af ryggen = Sandheden/forklaringen Patienter med mistanke om discus-prolaps blev MR skannet, og man fandt 8,4 % tilfældige fund Fibrolipom, cyst, hæmangiom, meningocele osv. Incidental Findings of thelumbar Spine at MRI During Herniated Intervertebral Disk Disease Evaluation AJR 2011; 196: Øgning i MR billeder fra 11 % til 73 % af patie%nter med ondt i ryggen, gav ikke øget indikation for operation, og outcome af operation. Der var kun 3,2 % med normal MR MEGEN tid med at forklare at forandringen ikke er årsag til deres rygproblem (+ dyrt) Effect of increased MRI and CT scan utilization on clinical decision-making in patients referred to a surgical clinic for back pain. J can chir, Vol. 54, No 2, april 2011

21 Myter omkring rygsygdomme MR skanning af ryggen = Sandheden/forklaringen 113 normal (kontrolgruppe) MR skannet: 62,5 % diskprotrusion 15,6 % diskus prolaps (40-50 årige 25 %(andet studie)) Dette uafhængigt af idrætsgren! Disc degeneration of cervical spine on MRI in patients with lumbar disc herniation: comparison study with asymptomatic volunteers. Eur Spine J (2011) 20:585 59

22 Myter omkring rygsygdomme MR skanning af ryggen = Sandheden/forklaringen Hvis der er klinisk mistanke om Cauda equina, Tumor eller infektion er der indikation for hurtig MR, ellers VENT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Det sparer IKKE tid! Du skal blot bag efter bruge endnu mere tid til at forklare de forandringer der er, som du alligevel ikke tror giver smerterne.

23 Myter Scolioser Skævhed i frontalplanet Mere end 50 0 Over 30 0 Risiko for Progression Scoliosis 2012, 7:

24 Myter Skoliose Først ved vinkler over 80 0 er der vist øget hyppighed af rygsmerter.(især unge) Cobbs mål Senere i livet sekundære smerter Grundet diskusdegeneration (mindre vinkler) Husk! Sekundære/non-strukturelle (anisomeli, ryg-smerter m.fl.). Ved fremadbøjning, svinder strukturelle

25 Myter Scolioser Sport giver ikke scoliose, og påvirker ikke graden af scoliosen. Kenanidis E. Spine 2008, 33(20): Dog har rytmisk gymnastik 12% og ballet 24% med scolioser og hypermobilitet (1,1 % kontrol) Tanchev P, Spine 2000, 25(11): N Engl J Med 1986, 314(21): Hvorfor? Tvillingestudier tyder ikke på at gymnastik eller ballet (svømning) giver øget scoliose/risiko

26 Myter Skoliose Børn med skoliose over 20 0 følges, og hvis skoliosen ½ år senere er øget med mere end 5 0, anbefales korset. Ved anbefales primær operation. Ikke bandagering til færdigudvoksede (NB! Costa-crista kollision)

27 Scolioser Myter 2012 anbefalinger: Opererede og bandageret frarådes kontaktsport Alle anbefales sport, som del af behandlingen Gentagne yderstillinger i konkurrence-øjemed, frarådes. SOSORT Guidelines: Orthopaedic and Rehabilitation Treatment of Idiopathic Scoliosis During Growth. Scoliosis 2012, 7:3 doi: /

28 Myter Morbus Scheuermann (juvenil kyfose) Avaskulær nekrose(panner/calve-legg-perthe/freiberg/köhler) Patologiske forandringer i dækpladen Kileform i sagittalplan (Schmorlske impressioner, kileformet hvirvellegemer) (3 på hinanden følgende hvirvellegemer) Let øget sekundær diskus deg. (vækstzone/ernæring) 6-8 % har MB. Scheurmann ved session (DK) Hyppigste lokalisation: thoraco-lumbale overgang Holger Werfel Scheuermann Dansk ort.kir. Og røntgenlæge

29 A-P diameter øget Forprogrammeret Volumen? Smorlsk impression

30 Myter Morbus Scheuermann (juvenil kyfose) I vækstspurten kan der komme forbigående smerter. I voksenalderen er der IKKE øget smertehyppighed (ej heller diskusdegenerationen (thoraco-lumbale)) (lumbale: stridende artikler (ikke overbevisende))

31 Myter Morbus Scheuermann (juvenil kyfose) Sport: I vækstperioden frarådes tunge løft, og idræt med hyppige kyfoseringer (gymnastik, udspring, trampolin, højdespring, kunstskøjteløb m.fl.) Moderat aktivitet Tillades

32 Myter Scheurmann Ved svær strukturel deformitet kan der komme ubalance i ryggen, der giver problemer. Der kan være indikation for operation af disse 10 års opfølgning efter operation: Alle var sportsaktive flere på topniveau Sports and physical load bearing capacity after spondylodesis in patients with Scheuermannkyphosis Sportverletz Sportschaden Mar;13(1):22-9.

33 Myter Patienter med rygsmerter skal holde sig i ro, og aflaste ryggen. Dette princip har slået adskillige danskere ihjel!

34 *Sammenfattenede for sport* Muskelskader i ryg almindeligt Arkolyse har sammenhæng med sport Spondylolistese har sammenhæng med sport Akutte skader på columna er sportsrelateret (idrætsgren) Stresfrakturer (Ældre, D-vit, BMD, Female triad) (spiseforstyrreler, menstruation,knogleskørhed) Efter behandling kan alle stort set vende tilbage til deres sport (NB kontakt/hyperextension) Stor metaanalyse i 2011, kunne ikke vise øget risiko for rygsmerter ved sportsaktive (dog let til moderat aktivitet tenderet til beskyttende effekt mod rygsmerter, hvor intensiv træning tenderede til øget risiko for rygsmerter. (Eur Spine J (2011) 20: ) Ingen langtidsstudier!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

35 Afsluttende Rygproblematikkerne kan ikke umiddelbart generaliseres inden for sportsrygge Hyppigheden af forskellige diagnoser er ekstremt afhængig af hvilken idrætsgren der er tale om, samt hvilken aldersgruppe. Der er forskel idrætsgrenene Golf, Amerikansk fodbold, Styrkeløftere, gymnaster, ridning, motorsport osv. og rygsmerter Forskel på arkolyse/spondylolistese, diskus degeneration, spinalstenose, kompressionsfraktur m.fl. og alder.

36 Hjernerystelse Definition: Kompleks patofysiologisk proces, der påvirker centralnervesystemet, og er induceret af et biomekanisk traume.

37 Hvorfor interessant?

38 Alvorlige og langvarige følgevirkninger! Væsentlige ændringer i anbefalinger Hos de fleste svinder symptomerne inden for 7-10 dage MEN 20% har symptomer længere Skolealder: 13.7% havde symptomer 3 måneder efter MILDT hovedtraume. Bevidsthedstab, hovedpine, tidligere hjernerystelse og træthed/lavt energi-niveau, er risikofaktorer for lang restitutionsfase.

39 Symptomer Hovedpine Ør/svimmelhed HUSK: børn & unge rammes hyppigere end voksne Balance nedsat hjernerystelse) (xx: større risiko for diagnosen) Bevidsthedstab Kramper Konfusion Nedsat opmærksomhed Kvalme Nakkesmerter Lavt energi niveau/udtrættes Forstyrret syn Koncentrationsbesvær Søvnproblemer Hukommelsesproblemer(R/A) Kognetive forstyrrelser HUSK: symptomer kan være til stede med det samme, eller udvikle sig

40 Senfølger Depression Angst Irritabilitet Humør (nedsat) Depression Søvnproblemer Hovedpine Ør/svimmelhed Nakkesmerter SIS (second impact syndrome) (dødelighed 100%) (tab af autoregulation i CNS) Traumatisk encephalopati (boksere, amr.fodbold, ishockey m.fl.) (Dave Duerson!)

41 Billedmodaliteter har ingen værdi (Obs. Blødning) (Nyere funktionel MR og specielle EEG kan detektere forandringer (endnu kun forskning)). Bevidsthedstab er IKKE en forudsætning for diagnosen Glascow Coma Scale: Diagnose Biomarkører i cerebrospinalvæsken kan bruges (blod-hjernebarriere)(besværligt med lumbalpunktur) (se fremtid)

42 Diagnose Kræver ofte neuropsykologiske værktøj for at afsløre de nogle gange diskrete forandringer. Fuld neurologisk undersøgelse

43 Hvad skal vi stille op med den akutte skade? ABCD: Airway Breath Circulation Disability 1) Sikre sig mod cervical skade (ikke flytte pt. + stabilisere cervical columna) 2) Sikre sig mod intrakraniel blødning/fraktur/alvorlig skade (usikker gang, sløret tale, epileptiske anfald, hovedpine der bliver værre over tid (40% hæmorrhagia//17%( apo), opkast (49% ved blødning 2% iskæmisk (apoplexia), tiltagende almen dårlig, forvirret, ændret opførsel, stigende blodtryk, ændret bevidsthedsniveau, døsig, svær at vække, svaghed/pareser i ekstremiteter) HUSK! Lægen følger ALTID med ved transport til sygehus 3) Her efter kan der testes for hjernerystelse (forskellige testpaneler) Har idrætsudøveren haft bevidsthedstab, bør idrætsudøveren straks tages ud af konkurrence/træning. NB! Langt de fleste hjernerystelser i idrætsverdenen sker UDEN bevidsthedstab.

44 Alvorlig skade: Glascow Coma Scale Tilbage på banen Test? Sidelinie testene På banen igen eller ned i omklældningsrummet til nærmere undersøgelse (Hjernerystelse//ikke-hjernerystelse): Maddocks Score (enkel, men lav sens. Men rimelig specificitet) SAC score (mere kompleks, men høj sens. 90 spec. 90) Da scoren er over tid, kan der være en fordel i at have præsæson værdier SCAT 3 - Pocket Husk hjernerystelse symptomer kan udvikle sig over tid, man bør derfor efter hovedtraume være under observation SCAT 3 Children

45 Undgå fornyet hovedtraume Ro & hvile (studier vist at for megen hvile, giver dårligere resultater) Fysioterapi Behandling Træning af cervical columna, neuromotorisk træning, vestibulær træning(syn, balance, dynamisk balance og repositionsøvelser). (schneider et al 2014: 11 ud af 15 vendte tilbage inden for 8 uger med træning, mod 1 ud af 14 i kontrolgruppen). Skolearbejde/arbejde skal genoptages før idræt

46 Behandling & tilbage til kamp a) Ro (fysisk, lys, lyde, TV (evt. skole og arbejde)) b) Når de akutte symptomer er svundet i a), og der ikke er symptomer i hvile, startes let aerob træning. c) Sportsrelateret træning, med hovedvægt på balance, koordination d) Træning uden kontakt e) Fuld træning inkl. Kontakt f) Kamp/konkurrence Der skal være minimum 24 timer mellem hver step. Kommer der symptomer, gås et skridt tilbage i programmet Studie vist at fysioterapi ((balance, bløddelsbehandling, nakkebehandling) give 4 gange højere mulighed for at vende tilbage til sport og blive medicinfri. (inden for 8 uger). 44% oplever på ny symptomer ved tilbagevenden til sport og skole

47 Tilbage til sport ALLE symptomer skal være svundet før tilbagevenden til sport. Børn helt symptomfri, før tilbage til aktivitet (større krav) Det er KUN lægen der afgør hvornår man er klar til sport og er i stand til at behandle hjernerystelse (ikke fysioterapeut, træner eller andre ikke-lægelige personer)

48 Tilbage til sport Consensus guidelines for Concussion in Sport (Zürich 2008 & 2012) Skal være symptomfri både i hvile og ved aktivitet SCAT 3 (FIFA, IOC m.fl.) 13årige+++ Child SCAT 3: 0-12 årige Fremtiden: Biomarkører i blod (S-100-calcium-binding protein B & Tau Protein) (og andre) Hos ishockey spillere vist diagnose og hvornår tilbage til sport. Værdierne stiger efter få timer, og værdien korrelere godt, med antallet af dag før symptomerne svinder. (boksere der var knockoutet havde forhøjede værdier mere end 6 mdr. efter (axonal skade)

49 Take Home Message Er du i tvivl.? Lad ikke idrætsudøveren forsætte sin idræt.

50 TAK TAK

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 324 Offentligt WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG

Læs mere

Disposition. Ryg. Anatomi Anatomi. Torticollis. Obj 04-05-2010. Af Læge Torben Stryhn

Disposition. Ryg. Anatomi Anatomi. Torticollis. Obj 04-05-2010. Af Læge Torben Stryhn Disposition Ryg Af Læge Torben Stryhn Anatomi Obj undersøgelse Torticolli Skolioser Mb Scheurmann Spondylolistese Diskus prolapser Spondylose og stenose Inflammatoriske/infektiøse lidelser Div Whiplash?

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt Opgave Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi Københavns Massageuddannelse Hvilke af truncus muskler bliver brugt ved. 1. Roning 2. Når man trækker sig op i et reb 3. Når man skal løfte en baby fra

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS-OG FOREBYGGELSESUDVALG - høring om funktionelle lidelser 19. marts 2014 EMNER Diagnosen placering

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Billeddiagnostisk udredning af patienter med langvarige rygsmerter - Specifikke og uspecifikke

Billeddiagnostisk udredning af patienter med langvarige rygsmerter - Specifikke og uspecifikke 1 Billeddiagnostisk udredning af patienter med langvarige rygsmerter - Specifikke og uspecifikke Michel Bach Hellfritzsch Overlæge Radiologisk afdeling Aarhus Sygehus 2 1 Program Kort præsentation af modaliteter

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Operation for discusprolaps i nakken

Operation for discusprolaps i nakken Operation for discusprolaps i nakken 2 Sidst revideret d. 14. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Discusprolaps i nakken... 4 2. Årsag... 5 3. Debut... 5 4. Symptomer... 5 5. Udredning og diagnose... 5

Læs mere

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter 3. Refererede smerter Refererede smerter facetled Stimulering af facetled C0 C7 og dorsale rami C3 C7 61 patienter med occipital, nakke og skulder smerter Stimulering

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

- STABILISERENDE RYGOPERATION

- STABILISERENDE RYGOPERATION Rygklinikken - STABILISERENDE RYGOPERATION Rygsøjlen Rygsøjlen består af 24 hvirvler samt korsbenet og halebenet. Ryghvirvlerne er bagtil forbundet ved små led (bueleddene). Fortil er de forbundet med

Læs mere

Overbelastning Vævets styrke Belastningen

Overbelastning Vævets styrke Belastningen Overbelastning Vævets styrke Belastningen Idrætsskade Vævets styrke Belastningen Akutte//overbelastningsskader Brukner & Kahn 2013 Vævets styrke Muskel Muskel-sene-overgang Senen Sene-knogle-overgang (entesen)

Læs mere

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk Søren Kold Aalborg Sygehus Mål Breddeøget fodledsgaffel: hvorfor? Præ-operativ diagnostik Stabil vs. ustabil fraktur SE II eller SE IV Syndesmose-ruptur:

Læs mere

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader Sportsmedicin Region Midt Patient information vedr. forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark,

Læs mere

Truncus. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Danseuddannelsen - 5. Truncus knogler, led, muskler

Truncus. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Danseuddannelsen - 5. Truncus knogler, led, muskler Truncus Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet Dias 1 Danseuddannelsen - 5. Truncus knogler, led, muskler Opsummering UE 1,1 + 1,2 Dias 2 Danseuddannelsen - 5. Truncus knogler, led, muskler

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade ACL rekonstruktion Patientinformation Forreste korsbåndsskade En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000

Læs mere

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner 20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner Symptomer Pain out of proportion Pressure (palpable painfull tenderness) Pain on passive stretch Paraesthesia Paresis Pulses present

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E Århus Kommunehospital 1993 patient information FORMÅL MED OPERATIONEN Rygskævhed af typen

Læs mere

Hjernerystelse. Johs. Højberg Højbjergklinikken Oddervej 91, 8270 Højbjerg www.højbjergklinikken.dk. jh@hoejbjergklinikken.dk

Hjernerystelse. Johs. Højberg Højbjergklinikken Oddervej 91, 8270 Højbjerg www.højbjergklinikken.dk. jh@hoejbjergklinikken.dk Hjernerystelse Johs. Højberg Højbjergklinikken Oddervej 91, 8270 Højbjerg www.højbjergklinikken.dk jh@hoejbjergklinikken.dk Hvem er jeg Til daglig leder af det tværfaglige sundhedscenter Højbjergklinikken,

Læs mere

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Merete Bertelsen Afd. Fysioterapeut i poliogruppen / PTU PTUs Sundhedsdag d. 25.9.08 Polioens 4 faser 1. Akut fase 2. Rehabiliteringsfasen 3. Stabil fase 4. Senfølger

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM RYGPROBLEMER

VÆRD AT VIDE OM RYGPROBLEMER VÆRD AT VIDE OM RYGPROBLEMER Hvad rygeksperter er enige om Forekomst Hvordan ryggen er bygget op Årsager til rygsmerter Hvad man selv kan gøre Hvornår skal man søge hjælp Hvad behandlerne kan bidrage med

Læs mere

Kardiologisk screening i håndbold

Kardiologisk screening i håndbold Kardiologisk screening i håndbold Hvorfor, hvordan og har det egentlig relevans? Læge, ph.d.-studerende Susanne Glasius Tischer Sportskardiologisk klinik Hjerteafdelingen Bispebjerg Hospital Håndboldsymposium

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN Diskus er betegnelsen for den elastiske

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Posttraumatisk amnesi (PTA)

Posttraumatisk amnesi (PTA) Posttraumatisk amnesi (PTA) Leanne Langhorn Århus Universitetshospital Århus Sygehus Neurocenter Neurokirurgisk Afdeling Goddag Jonas jeg stiller dig nogle spørgsmål for at undersøge hvordan din hukommelse

Læs mere

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Henvisning Anatomisk lokalisation Anamnese Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelse Konklusion?? What to

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Klinisk Ræsonnering Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Dagens plan! 1700 1810: Introduktion Hvad ved vi??? Egen og andres viden, erfaringer 1810-1830:PAUSE

Læs mere

Alice Kongsted ULRUS - UDVIDET LÆNDERYG UNDERSØGELSE

Alice Kongsted ULRUS - UDVIDET LÆNDERYG UNDERSØGELSE Alice Kongsted ULRUS - UDVIDET LÆNDERYG UNDERSØGELSE KLASSIFIKATION & ULRUS SYSTEM Mekanisk Diagnostik & Terapi Behandlingsrettet klassifikation Muskulær kontrol Strukturbaseret klassifikation TÆNKT TIL

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Efter en rekonstruktion af korsbåndet vil der gå ca. 1 år, før man føler, at knæet fungerer så optimalt som muligt.

Efter en rekonstruktion af korsbåndet vil der gå ca. 1 år, før man føler, at knæet fungerer så optimalt som muligt. En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig akut knæskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000 bliver opereret. Der findes to korsbånd i knæet, et forreste

Læs mere

Rygbehandling i Ringkjøbing Amt. en behandlervejledning

Rygbehandling i Ringkjøbing Amt. en behandlervejledning Rygbehandling i Ringkjøbing Amt en behandlervejledning Juli 2001 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Anamnese og undersøgelse 4 Typiske henvisningsveje 5 Anbefalinger 6 A. Lette og gentagne lænderygtilfælde

Læs mere

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Den Multitraumatiserede Patient Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet ATLS Advanced Trauma and Life Support Den Multitraumatiserede Patient Efter akut fysisk traume har : Umiddelbart livstruende

Læs mere

Kliniske retningslinjer for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær og smerter

Kliniske retningslinjer for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær og smerter Kliniske retningslinjer for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær og smerter Et résumé Dette er et resumé. Det er udarbejdet så du hurtigt kan få et overblik over de kliniske retningslinjer

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Jumpers Knee (Springer knæ)

Jumpers Knee (Springer knæ) Jumpers Knee (Springer knæ) 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er springer knæ?... 4 2. Medicin... 5 3. Behandlingsdagen... 6 3.1 Forberedelse til behandlingen... 6 3.2 Selve operationen... 6 4. Udskrivelse...

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. hjernetumorer

Børnecancerfonden informerer. hjernetumorer i hjernetumorer hjernetumorer 3 Hjernetumorer udgår fra centralnervesystemets forskellige celletyper, oftest nerveceller, støttevæv eller hinder. Den oprindelige celletype er i de fleste tilfælde en del

Læs mere

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk svar på epilepsi Svar på epilepsi er forfattet af Per Sidenius, ledende overlæge på Neurologisk Afdeling F., Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med støtte fra

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Patienter med kroniske smerter

Patienter med kroniske smerter Moderne smertefysiologi implementering i klinisk praksis Bjarne Rittig Rasmussen Fysioterapeut, Phd. studerende Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital Patienter med kroniske smerter

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I NAKKEN

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I NAKKEN OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I NAKKEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM DISKUSPROLAPS I NAKKEN Diskus er betegnelsen for den elastiske båndskive

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

Klinisk retningslinje. Lungesygdom

Klinisk retningslinje. Lungesygdom Klinisk retningslinje Klinisk for udredning retningslinje og for klassificering fysioterapi af til personer patienter med med Kronisk nakkebesvær Obstruktiv Lungesygdom Dette er en kort oversigt over anbefalinger

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose Smerter hos gravide Niels Uldbjerg Typisk > uge 22 +0 Smerter (Blødning) Hypertoni, irritabel Typisk uge 15 25 Distinkt øm plukkeveer 24 10 2014 Smerter hos gravide 4 Lokalisation Peritoneal reaktion When

Læs mere

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Genoptræning efter hofteartroskopi Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Formål Øget kendskab til femoro-acetabulær impingement Øget kendskab til hofteartroskopi

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

www.furesoe-reumatologerne.dk

www.furesoe-reumatologerne.dk COLUMNA CERVICALIS Rygsmerter er hyppigt forekommende i den vestlige verden. 19-43% af befolkningen har klager over rygbesvær indenfor 14 dage til 4 mdr. Årsagen er et komplekst samspil af mange faktorer:

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter)

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter) Patientvejledning Meniskskade fiksering af løs menisk (Ved syning eller med stifter) Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse.

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi Patientvejledning Meniskskade Knæartroskopi Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse. Uden menisken ville knoglebrusken

Læs mere

Neurologi Traumatiske læsioner Traumatiske læsioner i CNS n En traumatisk beskadigelse af hjernekassen, hjernen eler andre intrakraniele strukturer n Mere end ca. 50.000 danskere får et hovedtraum e om

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Danish Headache Center. Hovedpine. Song Guo, læge, ph.d.-studerende. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital.

Danish Headache Center. Hovedpine. Song Guo, læge, ph.d.-studerende. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital. Hovedpine Song Guo, læge, ph.d.-studerende Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital Sted 22-03-2015 og dato (Indsæt Song Guo Dias 1 International Classification of Headache Disorders

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse Ved forvridning af knæleddet ses hyppigst beskadigelse af indvendige sideledbånd. Beskadigelsen kan være ledsaget af meniskskade eller læsion af øvrige ledbånd eller korsbånd. Skaden vil dog ofte være

Læs mere

Rygproblemer fra vugge til grav

Rygproblemer fra vugge til grav Rygproblemer fra vugge til grav Hvis man forsøger at forstå en episode med rygsmerter ved at fokusere på den ene episode, svarer det til at forsøge at forstå kompositionen af en elefant ved at studere

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN Birkerød Rideforening Mandag den 14. januar 2008 Hans-Christian Matthiesen KOLIK Hvad er kolik? Årsager til kolik Typer af kolik Symptomer Hvad gør man, når hesten har kolik? Behandling

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Kiropraktik for hunde Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Hvad er Kiropraktik? Selve ordet kiropraktik stammer fra græsk. Det græske ord cheir betyder hånd og praktike betyder at

Læs mere

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ Patientvejledning HemiCAP Miniprotese i knæ Beskadigelse af brusken i knæet sker typisk i forbindelse med udøvelse af sport eller ved ekstreme fysiske belastninger af knæet under arbejde. Oftest opstår

Læs mere

Patientvejledning. Skæv næseskillevæg

Patientvejledning. Skæv næseskillevæg Patientvejledning Skæv næseskillevæg En skæv næseskillevæg kan give problemer med at trække vejret gennem næsen og tørhed af slimhinden evt. med skorper og gentagne næseblødninger. Næseskillevæggen deler

Læs mere

Patientvejledning. Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn)

Patientvejledning. Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn) Patientvejledning Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn) Skader på de ledbånd, der forbinder kravebenet med skulderbladet, opstår oftest ved fald

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Information vedrørende forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af brystimplantater

Patientvejledning. Fjernelse af brystimplantater Patientvejledning Fjernelse af brystimplantater Der kan være flere grunde til, at du ønsker at få fjernet dine brystimplantater igen. Det kan dreje sig om ændringer i brystets størrelse og form, lækage

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37 Føling Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? Blodsukker mmol/l 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 tid 3.0 08.00 08.30 09.00 09.30 Personer uden diabetes

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Behandlingsprincipper og metoder

Behandlingsprincipper og metoder 1 Behandlingsprincipper og metoder ERG109 UDARBEJDET AF HEIDI E. HANSEN OG STINA M. LARSEN Behandlingsprincipper og metoder Behandlingsprincipper: Tonus Ødem Koordination Sensibilitet overflade og dybde

Læs mere

Osteonekroser og osteochondroser

Osteonekroser og osteochondroser Osteonekroser og osteochondroser 1 Diafyse Metafyse Epifyse Apofyse 2 1 Knoglers blodforsyning 3 Cartilage canals D. K. Yousefzadeh & K. Doerger & C. Sullivan: Pediatr Radiol (DOI 10.1007/s00247-007-0655-2):

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Fordele - Praktiske fordele i patientforløb Kvalitet Service Faglig profilering Økonomi For at styrke kvaliteten i patientbehandlingen er RLTN og DKF enige om at

Læs mere

!!!!!!!!!!Udfordringer på en operationsafdeling. Tryksår, nerveskader, lejringer og løft

!!!!!!!!!!Udfordringer på en operationsafdeling. Tryksår, nerveskader, lejringer og løft Udfordringer på en operationsafdeling Tryksår, nerveskader, lejringer og løft Når en patient skal opereres, så er der mange fokus områder for personalet. Der er en masse teknisk udstyr der skal anvendes,

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere