Unge med mere end 2 timers Skærmtid øger risiko for ryg- Smerter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge med mere end 2 timers Skærmtid øger risiko for ryg- Smerter"

Transkript

1 Ryg & Hovedtraumer

2 Epidemiologi % ondt i ryggen det seneste år(dk) 20 % ondt i ryggen de seneste 14 dage (DK) 80 % ondt i ryggen i løbet af livet Svag stigende tendens år, her efter faldende De senere år 5-10 % stigning i arbejdsbetinget rygbesvær (DK) Unge med mere end 2 timers Skærmtid øger risiko for ryg- Smerter (Gunzburg Z.)

3 Epidemiologi Patienter der går til læge med rygsmerter, her vil 75 % også have rygsmerter et år senere. 10 % udvikler kroniske rygsmerter/intermitterende KUN 20 % får en diagnose!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4 Diagnoser Arcolyse Scheuermann Scolioser Fascetledsarthrose/spondylarthrose (oftest sekundært til diskusdegeneration) Modic forandringer Discusdegeneration Segmentær dysfunktion Infektioner (discitis, epidural abces, TB, Vertebral osteomyelitis) SI-leds smerter (obs. Spondylarthropatier), L3-S3 Frakturer (obs: BMD, Kvindelige triade (spiseforstyrreler, menstruation,knogleskørhed) obs Tumor) Apofysit af hvirvellegemet (sjælden) vægtløftere (6-17 år)

5 Undersøgelser-behandlinger Undersøgelser Anamnese + Objektiv us. Billed (MR, Rtg., CT., Knoglescint, diskografi, Myelografi/radikulografi) Behandlinger Fysikalsk (fysioterapeuter, kiropraktorer, manuelle medicinere m.fl) Ortoser (halskraver, thoraco-lumbale ortoser) Strækbehandling Verteroplastik/kyfoplastik (osteoporotisk kompressionsfraktur) Medikamentel (Analgetika, biologiske lægemidler, antibiotika m.fl.) Operation (spondylodese, discusprotese, minimal invasive surgery (mis) (prolaps), Laminektomi(prolaps), disektomi (prolaps)(nb.ben sm.//ryg sm.) Nucleoplastic (UL fjernelse af nucleus ved prolaps) Intradiskal elektrotermal diskektiomi (idet) (ved prolaps).

6 Rygsmerter Discusrelaterede smerter Primær diskussmerter (revner i discus, NB kun nerver i yderste del /lag af annulus fibrosus) Discusprolaps Modic-forandringer Degenerativ spondylolistese Sekundær fascetsmerte Spinalstenose Spondylodiscitis Sjældnere sygdomme Ikke-discusrelaterede smerter Fraktur (traumatisk//osteoporotisk) Inflamatorisk (Mb.Bechterew, Reiter, psoriasis arthrit m.fl) Mb. Scheuermann Arkolyse/spondylistese Skoliose Tumor SI-led Segmentær dysfunktion whiplash Sjældnere sygdomme Muskelforstrækninger (overhyppighed blandt hækkkeløbere)

7 Sport & Rygge Akutte: Sjældne 5-15/ idrætsudøvere (mindre end hjerneskader) Øget risiko hos: motorsport, cykling, ridning, dykning, (amr+eur.)fodbold, ishockey, brydning, roere og gymnastik. Risikoen øges med alderen Bl.a. N.Maffulli, Med Sport Sci 2005;49:1-8 Risikofaktorer: høj hastighed, kollision og udøver eleveret over grundniveau.

8 Sport & Rygge Non-akutte: Færre traumatiske prolapser hos unge end hos voksne. Arcolyse (især type 2) er ofte sportsrelaterede. Hos unge sportsudøvere med lændesmerter, havde 47 % arcolyse, medens det kun var 5 % hos voksne idrætsudøvere. (hos voksne inden for højrisiko-idrætsgrene 63 %) Micheli LJ, Arch Peditr Adolesc Med 1995; 149(1) 15-8 Disse høje tal, gør at man hos unge med lændesmerter og normalt røntgen*, ofte går videre med CT, Knoglescintigrafi eller SPECT.(MR) * røntgen i 2 planer, misser 20 % af arkolyserne Skråt billed

9 Arcolyse/spon- dylolistesis 1. Pedicle (right) 2. Superior articular process (right) 3. Pars interarticularis / isthmus (right) 4. Lamina (right) 5. Inferior articular process (right) 6. Transverse process (right) 7. Spinous process 8. Intervertebral disc 9. Interlaminar space 10. Transverse process (left) 11. Inferior articular process (left) 12. Superior articular process (left) 13. Lamina (left) 14. Vertebral body When viewing the lumbar spine in a anterior oblique view the result is an image which resembles a "Scotty Dog". A fracture of the par interarticularis (isthmus) results on the X-Ray as a dark "collar" on the neck of the dog (#3 on the graphic).

10 Arcolyse/spondylolistesis % L5 & 5-15 % L4 (unge sportsfolk) NB! Husk arkolysen kan være alt fra asymptomatisk til ryginstabiliserende og smertende.

11 Arcolyse/Spondylolistesis 5 % af kaukasere har arkolyse (eskimoer over 30%) 1-2 % spondylolistesis Kommer i barndommen (aldrig set hos spædbørn) (to-puklet: 6 års alderen og års alderen) I 6 års alderen kan arkolysen hele (elongatio (hvirvelbuen)) Øget forekomst hos eliteidrætsudøvere (udspringere, styrkeløftere, brydere, gymnaster, butterfly-svømmere, atletik m.fl.)(gentagne lordoser) Efter års alderen er der sjældent der kommer yderligere forandringer (arkolyse og spondylolistesis) (selv dem som har haft arkolyse inden da) ikke progression over tid.(vigtigt at informere pt) MEN: der kan komme sekundær diskusdegeneration der kan give symptomer (35 års alderen)

12 Arkolyse//spondylolistesis Symptomer og fund: Langt de fleste er asymptomatiske! Lændesmerter Hyperlordose Forskudt torntappe (L4 eller L5) Hyperextension medfører lændesmerter Stramme Hamstring (uvist hvorfor) Sjældnere radikulære symptomer Sjældnere spinalstenose

13 Arkolyse//spondylolistesis Grad 5: over kanten (spondyloptose) Først ved grad 2, kommer der øget forekomst af smerter

14 Arkolyse//spondylolistesis Behandling: Konservativ (ophør af idrætsaktivitet, bandage 3-6 mdr (mere end 20 timer dagligt), efterfulgt af yderligere 3 mdr. uden idræt. Fysioterapi (udstræk, reducere lordose, hamstring)

15 Arkolyse//spondylolistesis Behandling Ved manglende konservativ behandling (6 mdr.)kan operativ behandling (spondylodese) komme på tale. (graft fra crista L5-S1) Visse studier helt op til 9-15 % (ME.Steiner 1985) Over 90 % af eliteudøvere kommer tilbage til fuldt niveau efter operation (CA.Reitman 2002+PT.Rubery 2002)

16 Arkolyse//spondylolistesis Spondylolistesis kan også forekomme på baggrund af diskus-degenerationer (ikke arkolyse) Dette forekommer hyppigst efter 60 års alderen. Symptomer: lokalsmerte + spinalstenose NB! Husk arteriosklerose. Claudicatio: vindueskiggerben (står længe) Neurogen claudicatio: squat + korttere pause. (aldrig ved cykling)

17 Myter omkring rygsygdomme Spondylose (slid i ryggen)= belastning gennem tid! Tvillingestudier (DK): arv langt vigtigere end fysisk belastning, for forekomst af degenerative forandringer. Elitevægtløftere og fodboldspillere har ganske let øget spondylose, sammenlignet med elitesport uden rygbelastning Men! Stort set ikke flere rygsmerter

18 Myter omkring rygsygdomme MR skanning af ryggen = Sandheden/forklaringen! MR af årige: 20 % tydelig degenerative forandringer/spondylose/spondylarthrose. MR af 40 årige: 50 % har tydelige degenerative forandringer/spondylose/spondylarthrose

19 Myter omkring rygsygdomme MR skanning af ryggen = Sandheden/forklaringen Hos årige: 95 % degenerative forandringer i columna cervicalis ( ), 70 % ( ) Ved MR er der i col.cerv. Forandringer på rygmarven hos 15 % hos kontroller under 64 år og 25 % hos dem over 64 år.

20 Myter omkring rygsygdomme MR skanning af ryggen = Sandheden/forklaringen Patienter med mistanke om discus-prolaps blev MR skannet, og man fandt 8,4 % tilfældige fund Fibrolipom, cyst, hæmangiom, meningocele osv. Incidental Findings of thelumbar Spine at MRI During Herniated Intervertebral Disk Disease Evaluation AJR 2011; 196: Øgning i MR billeder fra 11 % til 73 % af patie%nter med ondt i ryggen, gav ikke øget indikation for operation, og outcome af operation. Der var kun 3,2 % med normal MR MEGEN tid med at forklare at forandringen ikke er årsag til deres rygproblem (+ dyrt) Effect of increased MRI and CT scan utilization on clinical decision-making in patients referred to a surgical clinic for back pain. J can chir, Vol. 54, No 2, april 2011

21 Myter omkring rygsygdomme MR skanning af ryggen = Sandheden/forklaringen 113 normal (kontrolgruppe) MR skannet: 62,5 % diskprotrusion 15,6 % diskus prolaps (40-50 årige 25 %(andet studie)) Dette uafhængigt af idrætsgren! Disc degeneration of cervical spine on MRI in patients with lumbar disc herniation: comparison study with asymptomatic volunteers. Eur Spine J (2011) 20:585 59

22 Myter omkring rygsygdomme MR skanning af ryggen = Sandheden/forklaringen Hvis der er klinisk mistanke om Cauda equina, Tumor eller infektion er der indikation for hurtig MR, ellers VENT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Det sparer IKKE tid! Du skal blot bag efter bruge endnu mere tid til at forklare de forandringer der er, som du alligevel ikke tror giver smerterne.

23 Myter Scolioser Skævhed i frontalplanet Mere end 50 0 Over 30 0 Risiko for Progression Scoliosis 2012, 7:

24 Myter Skoliose Først ved vinkler over 80 0 er der vist øget hyppighed af rygsmerter.(især unge) Cobbs mål Senere i livet sekundære smerter Grundet diskusdegeneration (mindre vinkler) Husk! Sekundære/non-strukturelle (anisomeli, ryg-smerter m.fl.). Ved fremadbøjning, svinder strukturelle

25 Myter Scolioser Sport giver ikke scoliose, og påvirker ikke graden af scoliosen. Kenanidis E. Spine 2008, 33(20): Dog har rytmisk gymnastik 12% og ballet 24% med scolioser og hypermobilitet (1,1 % kontrol) Tanchev P, Spine 2000, 25(11): N Engl J Med 1986, 314(21): Hvorfor? Tvillingestudier tyder ikke på at gymnastik eller ballet (svømning) giver øget scoliose/risiko

26 Myter Skoliose Børn med skoliose over 20 0 følges, og hvis skoliosen ½ år senere er øget med mere end 5 0, anbefales korset. Ved anbefales primær operation. Ikke bandagering til færdigudvoksede (NB! Costa-crista kollision)

27 Scolioser Myter 2012 anbefalinger: Opererede og bandageret frarådes kontaktsport Alle anbefales sport, som del af behandlingen Gentagne yderstillinger i konkurrence-øjemed, frarådes. SOSORT Guidelines: Orthopaedic and Rehabilitation Treatment of Idiopathic Scoliosis During Growth. Scoliosis 2012, 7:3 doi: /

28 Myter Morbus Scheuermann (juvenil kyfose) Avaskulær nekrose(panner/calve-legg-perthe/freiberg/köhler) Patologiske forandringer i dækpladen Kileform i sagittalplan (Schmorlske impressioner, kileformet hvirvellegemer) (3 på hinanden følgende hvirvellegemer) Let øget sekundær diskus deg. (vækstzone/ernæring) 6-8 % har MB. Scheurmann ved session (DK) Hyppigste lokalisation: thoraco-lumbale overgang Holger Werfel Scheuermann Dansk ort.kir. Og røntgenlæge

29 A-P diameter øget Forprogrammeret Volumen? Smorlsk impression

30 Myter Morbus Scheuermann (juvenil kyfose) I vækstspurten kan der komme forbigående smerter. I voksenalderen er der IKKE øget smertehyppighed (ej heller diskusdegenerationen (thoraco-lumbale)) (lumbale: stridende artikler (ikke overbevisende))

31 Myter Morbus Scheuermann (juvenil kyfose) Sport: I vækstperioden frarådes tunge løft, og idræt med hyppige kyfoseringer (gymnastik, udspring, trampolin, højdespring, kunstskøjteløb m.fl.) Moderat aktivitet Tillades

32 Myter Scheurmann Ved svær strukturel deformitet kan der komme ubalance i ryggen, der giver problemer. Der kan være indikation for operation af disse 10 års opfølgning efter operation: Alle var sportsaktive flere på topniveau Sports and physical load bearing capacity after spondylodesis in patients with Scheuermannkyphosis Sportverletz Sportschaden Mar;13(1):22-9.

33 Myter Patienter med rygsmerter skal holde sig i ro, og aflaste ryggen. Dette princip har slået adskillige danskere ihjel!

34 *Sammenfattenede for sport* Muskelskader i ryg almindeligt Arkolyse har sammenhæng med sport Spondylolistese har sammenhæng med sport Akutte skader på columna er sportsrelateret (idrætsgren) Stresfrakturer (Ældre, D-vit, BMD, Female triad) (spiseforstyrreler, menstruation,knogleskørhed) Efter behandling kan alle stort set vende tilbage til deres sport (NB kontakt/hyperextension) Stor metaanalyse i 2011, kunne ikke vise øget risiko for rygsmerter ved sportsaktive (dog let til moderat aktivitet tenderet til beskyttende effekt mod rygsmerter, hvor intensiv træning tenderede til øget risiko for rygsmerter. (Eur Spine J (2011) 20: ) Ingen langtidsstudier!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

35 Afsluttende Rygproblematikkerne kan ikke umiddelbart generaliseres inden for sportsrygge Hyppigheden af forskellige diagnoser er ekstremt afhængig af hvilken idrætsgren der er tale om, samt hvilken aldersgruppe. Der er forskel idrætsgrenene Golf, Amerikansk fodbold, Styrkeløftere, gymnaster, ridning, motorsport osv. og rygsmerter Forskel på arkolyse/spondylolistese, diskus degeneration, spinalstenose, kompressionsfraktur m.fl. og alder.

36 Hjernerystelse Definition: Kompleks patofysiologisk proces, der påvirker centralnervesystemet, og er induceret af et biomekanisk traume.

37 Hvorfor interessant?

38 Alvorlige og langvarige følgevirkninger! Væsentlige ændringer i anbefalinger Hos de fleste svinder symptomerne inden for 7-10 dage MEN 20% har symptomer længere Skolealder: 13.7% havde symptomer 3 måneder efter MILDT hovedtraume. Bevidsthedstab, hovedpine, tidligere hjernerystelse og træthed/lavt energi-niveau, er risikofaktorer for lang restitutionsfase.

39 Symptomer Hovedpine Ør/svimmelhed HUSK: børn & unge rammes hyppigere end voksne Balance nedsat hjernerystelse) (xx: større risiko for diagnosen) Bevidsthedstab Kramper Konfusion Nedsat opmærksomhed Kvalme Nakkesmerter Lavt energi niveau/udtrættes Forstyrret syn Koncentrationsbesvær Søvnproblemer Hukommelsesproblemer(R/A) Kognetive forstyrrelser HUSK: symptomer kan være til stede med det samme, eller udvikle sig

40 Senfølger Depression Angst Irritabilitet Humør (nedsat) Depression Søvnproblemer Hovedpine Ør/svimmelhed Nakkesmerter SIS (second impact syndrome) (dødelighed 100%) (tab af autoregulation i CNS) Traumatisk encephalopati (boksere, amr.fodbold, ishockey m.fl.) (Dave Duerson!)

41 Billedmodaliteter har ingen værdi (Obs. Blødning) (Nyere funktionel MR og specielle EEG kan detektere forandringer (endnu kun forskning)). Bevidsthedstab er IKKE en forudsætning for diagnosen Glascow Coma Scale: Diagnose Biomarkører i cerebrospinalvæsken kan bruges (blod-hjernebarriere)(besværligt med lumbalpunktur) (se fremtid)

42 Diagnose Kræver ofte neuropsykologiske værktøj for at afsløre de nogle gange diskrete forandringer. Fuld neurologisk undersøgelse

43 Hvad skal vi stille op med den akutte skade? ABCD: Airway Breath Circulation Disability 1) Sikre sig mod cervical skade (ikke flytte pt. + stabilisere cervical columna) 2) Sikre sig mod intrakraniel blødning/fraktur/alvorlig skade (usikker gang, sløret tale, epileptiske anfald, hovedpine der bliver værre over tid (40% hæmorrhagia//17%( apo), opkast (49% ved blødning 2% iskæmisk (apoplexia), tiltagende almen dårlig, forvirret, ændret opførsel, stigende blodtryk, ændret bevidsthedsniveau, døsig, svær at vække, svaghed/pareser i ekstremiteter) HUSK! Lægen følger ALTID med ved transport til sygehus 3) Her efter kan der testes for hjernerystelse (forskellige testpaneler) Har idrætsudøveren haft bevidsthedstab, bør idrætsudøveren straks tages ud af konkurrence/træning. NB! Langt de fleste hjernerystelser i idrætsverdenen sker UDEN bevidsthedstab.

44 Alvorlig skade: Glascow Coma Scale Tilbage på banen Test? Sidelinie testene På banen igen eller ned i omklældningsrummet til nærmere undersøgelse (Hjernerystelse//ikke-hjernerystelse): Maddocks Score (enkel, men lav sens. Men rimelig specificitet) SAC score (mere kompleks, men høj sens. 90 spec. 90) Da scoren er over tid, kan der være en fordel i at have præsæson værdier SCAT 3 - Pocket Husk hjernerystelse symptomer kan udvikle sig over tid, man bør derfor efter hovedtraume være under observation SCAT 3 Children

45 Undgå fornyet hovedtraume Ro & hvile (studier vist at for megen hvile, giver dårligere resultater) Fysioterapi Behandling Træning af cervical columna, neuromotorisk træning, vestibulær træning(syn, balance, dynamisk balance og repositionsøvelser). (schneider et al 2014: 11 ud af 15 vendte tilbage inden for 8 uger med træning, mod 1 ud af 14 i kontrolgruppen). Skolearbejde/arbejde skal genoptages før idræt

46 Behandling & tilbage til kamp a) Ro (fysisk, lys, lyde, TV (evt. skole og arbejde)) b) Når de akutte symptomer er svundet i a), og der ikke er symptomer i hvile, startes let aerob træning. c) Sportsrelateret træning, med hovedvægt på balance, koordination d) Træning uden kontakt e) Fuld træning inkl. Kontakt f) Kamp/konkurrence Der skal være minimum 24 timer mellem hver step. Kommer der symptomer, gås et skridt tilbage i programmet Studie vist at fysioterapi ((balance, bløddelsbehandling, nakkebehandling) give 4 gange højere mulighed for at vende tilbage til sport og blive medicinfri. (inden for 8 uger). 44% oplever på ny symptomer ved tilbagevenden til sport og skole

47 Tilbage til sport ALLE symptomer skal være svundet før tilbagevenden til sport. Børn helt symptomfri, før tilbage til aktivitet (større krav) Det er KUN lægen der afgør hvornår man er klar til sport og er i stand til at behandle hjernerystelse (ikke fysioterapeut, træner eller andre ikke-lægelige personer)

48 Tilbage til sport Consensus guidelines for Concussion in Sport (Zürich 2008 & 2012) Skal være symptomfri både i hvile og ved aktivitet SCAT 3 (FIFA, IOC m.fl.) 13årige+++ Child SCAT 3: 0-12 årige Fremtiden: Biomarkører i blod (S-100-calcium-binding protein B & Tau Protein) (og andre) Hos ishockey spillere vist diagnose og hvornår tilbage til sport. Værdierne stiger efter få timer, og værdien korrelere godt, med antallet af dag før symptomerne svinder. (boksere der var knockoutet havde forhøjede værdier mere end 6 mdr. efter (axonal skade)

49 Take Home Message Er du i tvivl.? Lad ikke idrætsudøveren forsætte sin idræt.

50 TAK TAK

Forord... 3. Patienter fra min praksis... 5

Forord... 3. Patienter fra min praksis... 5 indhold Forord................................................. 3 Patienter fra min praksis.................................. 5 Indledning............................................. 8 Ondt i ryggen en

Læs mere

Rygproblemer fra vugge til grav

Rygproblemer fra vugge til grav Rygproblemer fra vugge til grav Hvis man forsøger at forstå en episode med rygsmerter ved at fokusere på den ene episode, svarer det til at forsøge at forstå kompositionen af en elefant ved at studere

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Lændesmerter. Dansk Selskab for Intern Medicin. Ad hoc-redaktion

Lændesmerter. Dansk Selskab for Intern Medicin. Ad hoc-redaktion Udgivet af Den Almindelige Danske Lægeforening Journal of the Danish Medical Association Lændesmerter Dansk Selskab for Intern Medicin Ad hoc-redaktion Troels Mørk Hansen, Tom Bendix, Cody E. Bünger, Petet

Læs mere

Rygbehandling i Ringkjøbing Amt. en behandlervejledning

Rygbehandling i Ringkjøbing Amt. en behandlervejledning Rygbehandling i Ringkjøbing Amt en behandlervejledning Juli 2001 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Anamnese og undersøgelse 4 Typiske henvisningsveje 5 Anbefalinger 6 A. Lette og gentagne lænderygtilfælde

Læs mere

Læs denne pjece, hvis dit barn netop har haft feberkramper.

Læs denne pjece, hvis dit barn netop har haft feberkramper. Feberkramper 1 Feberkramper er forfattet af Finn Ursin Knudsen, overlæge, dr.med., og opdateret af Peter Uldall, professor, dr.med., Rigshospitalets børneafdeling og udgivet af Dansk Epilepsiforening med

Læs mere

KLINISK RÆSSONERING INDIVIDUEL RYGBEHANDLING

KLINISK RÆSSONERING INDIVIDUEL RYGBEHANDLING KLINISK RÆSSONERING I INDIVIDUEL RYGBEHANDLING ABSTRAKT BAGGRUND- I Danmark andrager de samlede udgifter til ryg behandling ca. 10 mia. kroner om året. Det har ført til stigende interesse for effekten

Læs mere

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk svar på epilepsi Svar på epilepsi er forfattet af Per Sidenius, ledende overlæge på Neurologisk Afdeling F., Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med støtte fra

Læs mere

Fysioterapeut Gurli Thinghuus Petersen,

Fysioterapeut Gurli Thinghuus Petersen, Specifik stabilitetstræning af lumbalcolumna Case rapport om specifik stabilitetstræning af lumbalcolumna og manuel terapi til kronisk lænderygpatient med recidiverende lænderygsmerter og muskulær dysbalance

Læs mere

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Del 3 Review af evidens og anbefalinger Af Fysioterapeut ph.d. Per Kjær Fysioterapeut Heidi Eirikstoft Fysioterapeut MSc

Læs mere

Undersøgelse, klinisk ræssonnering og resultat af behandling for en person med uspecifik Low Back Pain med fokus på neuromuskulær kontrol

Undersøgelse, klinisk ræssonnering og resultat af behandling for en person med uspecifik Low Back Pain med fokus på neuromuskulær kontrol Undersøgelse, klinisk ræssonnering og resultat af behandling for en person med uspecifik Low Back Pain med fokus på neuromuskulær kontrol Udarbejdet af Connie Linnebjerg Maj 2009 Fagforum for Muskeloskeletal

Læs mere

Muskuloskeletalt. Forum. 5. årgang August 2005. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for

Muskuloskeletalt. Forum. 5. årgang August 2005. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for Muskuloskeletalt Forum 3 5. årgang August 2005 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi Referater fra Nordisk Kongres i Muskuloskeletal Terapi

Læs mere

Den thoracolumbale overgang - som. udgangspunkt for refereret smerte.

Den thoracolumbale overgang - som. udgangspunkt for refereret smerte. Den thoracolumbale overgang - som udgangspunkt for refereret smerte. Ejnar Thorsen Case Rapport Fagforum for Muskeloskeletal Fysioterapi Denne opgave foreligger ukommenteret og er udelukkende udtryk for

Læs mere

Diagnosticering, undersøgelse og behandling af en person med hovedpine. -en case-rapport. Afleveret 29/3 2004

Diagnosticering, undersøgelse og behandling af en person med hovedpine. -en case-rapport. Afleveret 29/3 2004 Diagnosticering, undersøgelse og behandling af en person med hovedpine. -en case-rapport Afleveret 29/3 2004 Udarbejdet af fysioterapeut Jesper Ottosen Ulrikkenborg allé 27 st. tv. 2800 Lyngby (DF-medlemsnummer:

Læs mere

Initial håndtering af minimale, lette og moderate hovedtraumer hos voksne

Initial håndtering af minimale, lette og moderate hovedtraumer hos voksne 2 Initial håndtering af minimale, lette og moderate hovedtraumer hos voksne Vagn Eskesen 1, Jacob Bertram Springborg 1, Johan Unden 2 & Bertil Romner 1 STATUSARTIKEL 1) Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet

Læs mere

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I NAKKEN

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I NAKKEN OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I NAKKEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM DISKUSPROLAPS I NAKKEN Diskus er betegnelsen for den elastiske båndskive

Læs mere

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 1, 16. årgang JANUAR 2012 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN Tema: HOFTEN / LYSKEN

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 1, 16. årgang JANUAR 2012 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN Tema: HOFTEN / LYSKEN NR. 1, 16. årgang JANUAR 2012 ISSN 1397-4211 fagforum for idrætsfysioterapi DANSK SPORTSMEDICIN Tema: HOFTEN / LYSKEN 2 Redaktionelt Ansvarshavende redaktør Svend B.Carstensen Ikke mere brok Vi går i dybden

Læs mere

BØRN OG UNGE MED. hovedpine. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud

BØRN OG UNGE MED. hovedpine. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud BØRN OG UNGE MED hovedpine Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Børn og unge med hovedpine Hovedpine og migræne rammer omkring 5% af alle børn i alderen 3-11 år. Faktisk er der beskrevet tilfælde af

Læs mere

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

Case Rapport. Undersøgelse, klassifikation og behandling af en tegnsprogstolk. med nakkerelaterede symptomer i overekstremiteter

Case Rapport. Undersøgelse, klassifikation og behandling af en tegnsprogstolk. med nakkerelaterede symptomer i overekstremiteter Case Rapport Undersøgelse, klassifikation og behandling af en tegnsprogstolk med nakkerelaterede symptomer i overekstremiteter Klinisk ræsonnering og metode med udgangspunkt i Muskuloskeletal Fysioterapi

Læs mere

Diabetes og potensproblemer

Diabetes og potensproblemer e-mergency 03069 Diabetes og potensproblemer DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Materialet er sponseret af: Spørg om forsikring Tlf. 70-112020 DIABETESFORENINGEN Diabetes og potensproblemer

Læs mere

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Muskel- og skeletlidelser litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Udarbejdet september 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

NR. 3, 9. årgang, SEPTEMBER 2005 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN UNDERBENSSMERTER COACHING DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi

NR. 3, 9. årgang, SEPTEMBER 2005 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN UNDERBENSSMERTER COACHING DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi ISSN 1397-4211 NR. 3, 9. årgang, SEPTEMBER 2005 SPORTSMEDICIN DANSK UNDERBENSSMERTER COACHING fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Redaktør Svend B. Carstensen Crus og coaching Det lyder som et

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN MED UDSTRÅLENDE SYMPTOMER TIL ARMEN (CERVIKAL RADIKULOPATI) 2015 Titel: National Klinisk Retningslinje for

Læs mere

www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose

www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose Dansk Knoglemedicinsk Selskab 2009 Indholdsfortegnelse 1. Definition... 4 2. Ætiologi og patofysiologi... 4 2.1. Knoglevævets omsætning...

Læs mere

TRÆNING MED REDCORD SLYNGER TIL PERSONER MED LOW BACK PAIN

TRÆNING MED REDCORD SLYNGER TIL PERSONER MED LOW BACK PAIN TRÆNING MED REDCORD SLYNGER TIL PERSONER MED LOW BACK PAIN En case rapport udarbejdet af: Mette Dalsgaard Christiansen Signe Hein Larsen Vejleder: Bente Andersen 6. januar 2015 Professionshøjskolen UCC

Læs mere

GLA:D. Deltagermateriale. Godt liv med Artrose i Danmark (GLA:D) 1.4. Deltagermateriale. Godt Liv med Artrose i Danmark

GLA:D. Deltagermateriale. Godt liv med Artrose i Danmark (GLA:D) 1.4. Deltagermateriale. Godt Liv med Artrose i Danmark GLA:D Deltagermateriale Godt liv med Artrose i Danmark (GLA:D) 1.4. Deltagermateriale Godt Liv med Artrose i Danmark 15 Hvad er artrose? Artrose er en lidelse, som er meget almindelig. Artrose rammer hele

Læs mere