Høreforeningen. - dit talerør. spørgsmål & svar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høreforeningen. - dit talerør. spørgsmål & svar"

Transkript

1 høreforeningen Høreforeningen - dit talerør menière spørgsmål & svar FAGLIGHED FÆLLESSKAB

2 menière / spørgsmål & svar InDHoLD 1 Hvad er Menières sygdom? s. 4 Hvad er årsagen til menière? s. 4 3 Hvad er symptomerne på menière? s. 5 4 Hvordan diagnosticeres menière? s. 6 5 Hvordan opleves et svimmelhedsanfald? s. 6 6 Har menière flere typer svimmelhedsanfald? s. 8 7 Er der former for svimmelhed, der kan forveksles med menière? s. 9 8 Er der andre symptomer, man bør kende? s Hvad er tinnitus? s Hvordan vil det gå fremover? s Hvad med det andet øre? s Har stress betydning for menière s Findes der behandling for menière? s Findes der medicin mod menière? s Hvad hvis ingen medicin hjælper? s Hvordan med mad og drikke? s Vil det påvirke arbejdsevnen? s Hvad kan man selv gøre? s Forskes der i Menières sygdom? s. 0 0 Hvem gør hvad? s. 1 1 Hvor kan man få hjælp? s. Udarbejdet af Høreforeningens Menièreudvalg 7. udgave Tekst: Høreforeningen Grafisk Produktion: Formula A/S Grafisk design: Hjo Grafik - Udgivet 010 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 650 Hvidovre Tlf:

3 høreforeningen Denne pjece giver svar på nogle af de spørgsmål, som typisk melder sig hos mennesker, der enten har fået diagnosen»menières sygdom«- eller selv har en mistanke om at lide af sygdommen. Hensigten med pjecen er at give et kort overblik over sygdommen, dens symptomer og de mest almindelige behandlingsformer, men det er klart, at en pjece ikke kan gøre det ud for den personlige kontakt mellem ørelæge og patient. Sygdommens mange ytringsformer gør det vanskeligt at give et entydigt svar på, hvorledes forløbet vil blive for den enkelte. Der vil dog i denne pjece kunne findes svar på mange af de spørgsmål, som menièrepatienter muligvis stiller sig selv. Det er vort håb, at pjecen vil hjælpe menièrepatienter godt på vej. Ved medlemskab i Høreforeningen støtter man arbejdet for menièrepatienter. 3

4 menière / spørgsmål & svar 1 HvAD Er menières SyGDom? Den første, der beskrev Menières sygdom, var den franske læge Prosper Menière, som i 1861 for første gang sammenfattede symptomerne svimmelhedsanfald, tinnitus og høretab i et samlet hele, relateret til det indre øre. Årsagen til sygdommens opståen er trods intens forskning stadig ukendt. De mest fremtrædende symptomer er: 4 Svimmelhedsanfald eller kraftig ubalance af mindst 30 minutters varighed 4 Tinnitus/øresusen eller en stærkt generende lyd i øret/ørerne 4 Høretab som ofte - specielt ved sygdommens begyndelse - er svingende 4 Oplevelse af tryk eller smerte i det ramte øre. Diagnosen Menières sygdom er således defineret ved sine symptomer og ikke ved årsagen, det giver derfor god mening at forstå rækken af symptomer som et sygdomsbillede. 2 HvAD Er årsagen til menière? Årsagen kendes endnu ikke, men symptomerne på Menières sygdom skyldes ændringer af væsken i den del af det indre øre, vi kender som labyrinten. En teori er, at en reduktion af blodgennemstrømningen i det indre øre medvirker til udvikling af sygdommen. 4

5 høreforeningen Flere menièreforskere hælder til den opfattelse, at sygdommen kan have flere sammenfaldende årsager. 3 HvAD Er SymptomErnE på menière? Det mest markante symptom på sygdommen er svimmelhedsanfald med en varighed af 30 minutter og op til 4 timer. De forskellige former for svimmelhedsanfald ved Menières sygdom er beskrevet på de efterfølgende sider. Foruden svimmelhedsanfaldene er tre andre symptomer en vigtig del af diagnosen»menières sygdom«. Det ene symptom er tinnitus, en støj i øret, som kun patienten hører. Næsten alle menièrepatienter vil før eller siden få tinnitus, men graden af belastning kan være meget forskellig fra patient til patient. Høretab er et andet af de tre symptomer, der specielt kendertegner sygdommen. Høretabet vil oftest i starten være svingende og opleves da specielt i forbindelse med svimmelhedsanfald. Det sidste af de i alt tre symptomer er trykken i øret (fullness), som man ser hos ca. 80 % af menièrepatienterne, og det kan have karakter af meget ubehagelige smerter. 5

6 menière / spørgsmål & svar Andre kendte symptomer, som dog ikke er en del af diagnosen, kan være: 4 Lydoverfølsomhed 4 Nakkesmerter 4 Periodevise vanskeligheder med koncentrationsevne og hukommelse 4 Undertiden balanceproblemer mellem anfaldene 4 HvorDAn DIAGnoStIcErES menière? Diagnosticering af Menières sygdom kræver adskillige procedurer. Der indgår såvel patientens medicinske historie som en fysisk undersøgelse. Hos ørelægen vil der blive foretaget høreprøve og balancetest. Nøjagtig måling og karakteristik af høretabet er yderst vigtigt ved diagnosticeringen af Menières sygdom. Patienten bør herefter blive sendt til nærmere undersøgelser på øreafdelingen på et sygehus. Her kan foretages en scanning af øret for at udelukke andre muligheder, ligesom patientens situation kan vurderes i forhold til medicin, evt. operation samt høreapparat. 5 HvorDAn opleves Et SvImmELHEDSAnFALD? Et svimmelhedsanfald opstår pludseligt og kan forekomme hver dag eller så sjældent som en gang om året. Disse anfald, der ofte er det værste af symptomerne, vil tvinge 6

7 høreforeningen patienten til omgående at lægge sig ned og holde sig helt i ro. Anfaldet kan komme uden forudgående varsel, men flertallet af menièrepatienter når dog at mærke, at anfaldet er på vej, så de kan nå at træffe forholdsregler. Under selve anfaldet må patienten ligge stille med lukkede øjne. Åbner man øjnene, ser man verden fare rundt, som sad man i en karrusel og så omgivelserne fare forbi. Dette skyldes et fænomen, der kaldes nystagmus, som består i, at patienten under anfaldet har meget hurtige øjenbevægelser fra side til side. Anfaldet medfører voldsom kvalme og er i svære anfaldsperioder ledsaget af opkastninger, diarre, svedudbrud og hjertebanken. I flere dage efter anfaldet kan patienten føle sig fuldstændig tom og uden initiativ. Hos nogle patienter starter anfaldet med tinnitus, høretab eller en fornemmelse af trykken eller smerte for det ramte øre. Hos andre starter det med et decideret svimmelhedsanfald. Oftest er selve anfaldet dog en kombination af svimmelhed, tinnitus, høretab og trykken eller smerte for øret og kan vare fra 1/ - 4 timer. Oplevelsen af svimmelhedsanfaldet er ikke alene forskellig fra patient til patient, men det er ofte også forskelligt fra den ene gang til den anden. En del menièrepatienter kan gennem lange perioder opleve høretab og ubalance, men ikke de voldsomme svimmelhedsanfald. 7

8 menière / spørgsmål & svar 6 HAr menière FLErE typer SvImmELHEDSAnFALD? Inden for begrebet menière findes der flere former for svimmelhed. Mange oplever måske ikke deciderede svimmelhedsanfald, men oplever kortere eller længere perioder med ubalance. Særlig efter en årrække med måske kraftige svimmelhedsanfald, faldende hørelse og svingende tinnitus, kan nogle få patienter opleve det, der beskrives som»udbrændt menière«med aftagende anfald. Den typiske menièrepatient bevarer en hørerest, og når man tester balancesystemet, vil der også være funktion i balancenerven. Det mest almindelige svimmelhedsanfald er det, som blev beskrevet under punkt 5. Endelig kan nævnes»tumarkins otholitic crisis«, også kaldet»pludseligt fald ved fuld bevidsthed«. Patienten oplever at falde om på gulvet, men uden på nogen måde at have mistet bevidstheden eller have følt sig svimmel forinden. Denne særlige form kan optræde når som helst under forløbet af Menières sygdom, men er mest almindelig efter en årrække. Det er dog kun et meget lille antal patienter med Menières sygdom, der oplever dette særlige symptom. 8

9 høreforeningen 7 Er DEr FormEr For SvImmELHED, DEr KAn ForvEKSLES med menière? Der kan nævnes flere former for svimmelhed, som på mange måder kan minde om menière. Virus på balancenerven (neuritis vestibularis) har ikke som menière karakter af anfald, men er en flere uger lang episode med aftagende svimmelhed i modsætning til menièreanfaldet, der jo kommer i anfald, men med frie perioder ind imellem. Efter 3-4 ugers forløb skulle en sådan virus være helt overstået. Desuden har menièrepatienten tinnitus og høretab, hvilket ikke gør sig gældende ved en virus. En anden type, der både påvirker balance, hørelse og medfører tinnitus, er Acusticusneurinom. Det er en godartet svulst på hørenerven. Det er heldigvis en meget sjælden lidelse, kun ca. 50 nye tilfælde konstateres årligt i Danmark. Et Acusticusneurinom opdages gennem hjernestammeaudiometri og specielt ved MR-scanning. Disse undersøgelser foretages meget ofte på menièrepatienter netop for at udelukke tilstedeværelsen af en sådan svulst. Et Acusticusneurinom er i sig selv godartet, men da det kan vokse og derved trykke på vitale dele, bør man få det fjernet i tide. 9

10 menière / spørgsmål & svar En tredje type er BPPV (Benign paroksysmal positionssvimmelhed) også kaldet øresten / ørekrystaller som kan behandles af en praktiserende læge eller ørelæge (Epley s manøvre). 8 Er DEr AnDrE SymptomEr, man Bør KEnDE? Balancenerven bevarer sin funktion hos de fleste menièrepatienter. Hos nogle patienter bliver balancenerven med tiden dog mindre og mindre funktionsdygtig. Det, der sker, er, at hjernen med tiden bliver immun overfor impulser fra balancenerven og negligerer impulserne. Samtidigt med at balanceimpulser fra øret i en eller anden grad negligeres, udvikler patienten en visuel balancestrategi, der betyder, at patienten ikke kan klare sig i mørke, bliver svimmel, når han/hun kigger opad eller nedad og generelt har svært ved at klare sig uden stabile visuelle informationer om retningen op eller ned. Mange spørger om rejse med fly vil fremkalde anfald. Tværtimod. Menièrepatienter har godt af at komme ud at flyve. De trykændringer, der forekommer i kabinen, når flyet vinder højde, er de samme som dem, der produceres af en Meniett (se afsnit 13). Det kan være en fordel at tage en beroligende tablet, inden man går ombord på flyet. 10

11 høreforeningen Ligeledes anvender mange en næsespray inden flyveturen. Den udvider det eustakiske rør og giver derfor bedre passage. I nogle dage efter et anfald kan patienten opleve en periode af komplet udmattelse. Det er vigtigt at vide, at det er en del af selve sygdommen, og at man i løbet af få dage igen kan fungere som før. 9 HvAD Er tinnitus? Tinnitus er det latinske ord for enhver lydoplevelse, som ikke skyldes lyd fra omgivelserne. Tinnitus kan variere meget i styrke og i karakter. Selve lyden kan være brusende, susende eller hylende eller lyde som en maskine. Tinnitus opleves hos menièrepatienter oftest kun i det øre, hvor menièresygdommen sidder. Dog har nogle også en vis grad af tinnitus i det andet øre. Der er en tilbøjelighed til, at tinnitus bliver værre, når der er et svimmelhedsanfald på vej, men tinnitus kan også forsvinde, når svimmelheden starter. Normalt er det vanskeligt at fastslå årsagen til tinnitus, men ved Menières sygdom er årsagen klar: Det skyldes sygdommen i det indre øre. Menièrepatienter oplever sjældent deres tinnitus som så ødelæggende for livskvaliteten, som ikke-menièrepatienter. 11

12 menière / spørgsmål & svar 10 HvorDAn vil DEt Gå FrEmovEr? Som nævnt er forløbet af Menières Sygdom ofte uforudsigeligt. Den svingende hørelse er mest almindelig i de første år, hvorefter hørelsen oftest stabiliserer sig på et niveau ved db. Undertiden kan høretabet dog fortsætte til total døvhed på det ramte øre. Høretabet kan muligvis hænge sammen med mængden af anfald, samt disses sværhedsgrad og varighed. Ved måling af hørelsen vil det for en menièrepatient oftest vise sig, at høretabet er mest markant i bassen. En mands tale vil derfor ofte være mere vanskelig at opfatte end en kvindes, som ligger mere i diskanten. Hertil kommer, at mange med tiden oplever lydforvrængninger, der øger vanskeligheden ved at forstå det talte ord. I de fleste tilfælde kan høretabet afhjælpes. Dersom lydforvrængninger - et såkaldt skelnetab - bliver et problem, kan et digitalt høreapparat afprøves. Det er vigtigt, at man ikke accepterer det første det bedste høreapparat, men gør opmærksom på, at man gerne vil afprøve flere muligheder, før det valgte apparat bestilles hjem. I de tilfælde, hvor det selv med høreapparat er blevet meget vanskeligt at høre, kan man med støtte fra det lokale kommunikationscenter/høreinstitut afprøve tekniske 1

13 høreforeningen hjælpemidler, som man kan søge bevilget i sin kommune. Eventuelt vil der også kunne tilbydes kommunikationsundervisning. I denne sene fase vil patienten ofte opleve, at de voldsomme svimmelhedsanfald er ophørt og måske erstattet med lidt mere generel ubalance. Tinnitus'en føles måske mere tydeligt, mens fornemmelsen af trykken i øret kan være blevet mindre, eller helt er forsvundet. 11 HvAD med DEt AnDEt øre? Det er meget almindeligt, at menièrepatienter bliver utrygge ved tanken om, at også det andet øre kan blive ramt. Sygdommen starter typisk på det ene øre det er dog ikke ualmindeligt at den senere udvikler sig på det andet øre. I mere usædvanlige tilfælde kan Menières sygdom starte samtidig på begge ører. I de fleste tilfælde, hvor Menières sygdom også opstår på det andet øre, vil forløbet være langt mildere. Svimmelheden vil ofte være mere i form af ubalance end i form af anfald og ofte bliver høretabet heller ikke så mærkbart, som på det første øre. Tinnitus og høretab udvikles ofte på begge ører uden, at det betyder, at man også har menière på det andet øre. 13

14 menière / spørgsmål & svar 12 HAr StrESS BEtyDnInG For menière? Psykisk stress betragtes i høj grad som en medvirkende faktor. Meget ofte har det vist sig, at en menièrepatient var udsat for en stressperiode et stykke tid før sygdommen indtraf. Der kan have været tale om tab under en eller anden form - tab af arbejde, et familiemedlems død, en smertefuld skilsmisse, problemer i parforholdet eller måske en særlig krævende periode på jobbet. Efter sygdommen er indtruffet, kan stress være en medvirkende faktor til anfald. Ligeledes bør man være opmærksom på, at støj ofte er stressende, og specielt for en menièrepatient med høretab, tinnitus og lydoverfølsomhed, kan støj blive direkte generende og dermed virke stressende. Det kan derfor være klogt at gøre sig klart, hvad man har det mindre godt med - og undgå dette. 13 FInDES DEr BEHAnDLInG For menière? Dræn i øret. Ofte kan et ganske almindeligt dræn indsat i trommehinden hjælpe mod svimmelheden. Meniett. En Meniett virker ved hjælp af trykimpulser, og patienten bør anvende den mindst tre gange dagligt. Videnskabelig 14

15 høreforeningen dokumentation og tests har vist, at mange ved hjælp af dette apparat er i stand til at forblive i arbejde med kun ganske få sygedage. Høreforeningen har i adskillige år arbejdet for at påvirke myndighederne til forståelse af Meniettens betydning for at holde menièrepatienter i arbejde. l 003 fastslog Ankestyrelsen, at Menietten er et behandlingsredskab og derfor bør stilles til rådighed af sygehusene. 14 FInDES DEr medicin mod menière? Der er udviklet flere typer medicin, der i mange tilfælde afhjælper problemerne med Menières sygdom. Dosis er ofte så individuel, at den enkelte må»føle sig frem«i samråd med sin læge. Almindelige søsygetabletter som fx Sepan, Marzine og Postafen kan ofte være tilstrækkelig hjælp til, at symptomerne dæmpes. Søsygetabletter kan fås i håndkøb på apoteket. Virker disse ikke eller ikke tilstrækkeligt, bør man afprøve enten Betaserc eller Vastarel, som begge er receptpligtige. Hverken Betaserc eller Vastarel hjælper alle patienter, men begge hjælper ca. 50 % af menièrepatienterne. 15

16 menière / spørgsmål & svar De virker forskelligt, idet Betaserc øger blodgennemstrømningen i det indre øre og derved sikrer mere ilt til rådighed for sansecellerne, mens Vastarel gør det muligt for sansecellerne i det indre øre at klare sig under omstændigheder, hvor der ikke er tilstrækkelig ilt til disposition for cellerne. Undertiden kan det være en god ide at forsøge sig med begge typer medicin samtidig. Virkningen af medicinen skal vurderes efter mindst 6 måneder. Under meget svære anfald kan Primperan, som ligeledes er receptpligtig, være en hjælp. Den er kvalmestillende og fås som stikpille, og meget hurtigt efter indtagelsen falder man i søvn. Man skal dog være klar over, at man den følgende dag vil være mere end normalt udmattet. Primperan bør derfor kun bruges i forbindelse med særligt voldsomme anfald. Endelig foreslås det ofte at tage en vanddrivende tablet dagligt for at hindre væskeophobning i øret. 15 HvAD HvIS InGEn medicin HjÆLpEr? Selv om ingen af de typer medicin, du har afprøvet, har hjulpet, er der stadig gode muligheder for at slippe af med svimmelheden. 16

17 høreforeningen En operation fjerner eller helbreder ikke sygdommen. I de fleste tilfælde kan den fjerne svimmelhedsanfaldene enten helt eller delvist - men kun svimmelhedsanfaldene. De øvrige symptomer som tinnitus og høretab er en del af den kroniske sygdom og fortsætter. Det er efterhånden uhyre sjældent, at en operation skader hørelsen på det øre, der opereres. Der er flere typer operationer. Mest almindelig i dag er en behandling, der egentlig ikke kan kaldes en operation, nemlig en indsprøjtning i det indre øre med stoffet Gentamycin. Mange sygehuse anvender i dag primært denne behandling, og resultaterne er særdeles gode, op til 90 % bliver fri af deres svimmelhed. Ved overdosering kan der forekomme to bivirkninger: Høretab eller skade på balancefunktionen. En mere sjældent anvendt metode er vestibulær neurektomi, hvor balancenerven skæres over. Næsten alle, som opereres med denne metode, fungerer fint bagefter, dog har % af patienterne vedvarende balancegener efter operationen. 16 HvorDAn med mad og DrIKKE? De fleste læger foreslår, man holder lidt igen med salt. Vær opmærksom på at færdigretter indeholder store mængder salt. 17

18 menière / spørgsmål & svar Det foreslås også, at man ikke overdriver forbrug af alkohol eller tobak. Herudover synes mange menièrepatienter at have en vis intolerance over for nogle typer fødevarer. Dette kan den enkelte menièrepatient selv konstatere ved at føre en dagbog, hvor man i en periode noterer: 4 Alt hvad man indtager, fra man står op til man går i seng, helt ned til postevand. 4 Dagligt gør et notat om evt. anfald, ændringer i balance og tinnitus mv. Efter en periode sammenholder man de to typer notater og forsøger at finde et mønster. I givet fald: Udeluk på skift de fødevarer, du indtog dagen eller timer før, du fik det dårligt og observer, om det giver færre/mindre anfald. Da menièrepatienters oplevelser af, hvad de ikke kan tåle, er vidt forskellige, vil det her være umuligt at angive retningslinjer. Dog skal det tilføjes, at rødvin, chokolade og lakrids ofte synes at spille en rolle. 17 vil DEt påvirke ArBEjDSEvnEn? Menières sygdom ytrer sig som nævnt forskelligt fra patient til patient. Mennesker, der kun er lettere ramt af sygdommen, har intet besvær med at forblive på arbejds- 18

19 høreforeningen markedet. For de middelsvært ramte kan en aftale med en forstående arbejdsgiver være af stor værdi, hvis der er mulighed for at blive overført til mindre stressende arbejde eller måske et egentligt fleksjob. For meget hårdt ramte menièrepatienter med svimmelhedsanfald op til adskillige gange om måneden kan en førtidspension imidlertid være eneste mulighed, dersom alle muligheder for behandling er udtømt. Ved overvejelser om arbejdssituation og førtidspension bør man kontakte hørefaglig ekspertise, ligesom man også skal kontakte sin kommune. 18 HvAD KAn man SELv GørE? Sørg først og fremmest for at blive grundigt undersøgt. På sygehuset og hos ørelægen kan du få taget en høretest (et audiogram) og få testet din taleforståelse. Når diagnosen er stillet, er det klogt at indhente så meget information som muligt. Orienter familie, venner, arbejdsgiver og kolleger om sygdommen, og hvad den indebærer. Det vil forebygge mange problemer fremover. Tag hensyn til hørelsen at blive udsat for støj kan fremkalde både svimmelhedsanfald, tinnitus og under alle omstændigheder stress. 19

20 menière / spørgsmål & svar Vær også opmærksom på synet. Flimmer fra dataskærme, tv, supermarkeders belysning samt mange typer lysstofrør og sparelamper mv. kan ofte være anfaldsfremkaldende. Frisk luft og motion er vigtigt. Det værste man kan gøre er at isolere sig af angst for anfald, som måske slet ikke kommer. Sørg for at få mere hvile end normalt. Specielt i de dårlige perioder har en menièrepatient et ekstra stort søvnbehov. Lyt til kroppens signaler! Som tidligere nævnt kan man i en periode holde øje med, om der er nogle fødevarer, man ikke tåler så godt. I Høreforeningen kan du møde andre med samme problem og der finde nogen at udveksle erfaringer med. 19 ForSKES DEr I menières SyGDom? Der forskes meget i Menières sygdom både i Danmark, men også Europa samt USA, Australien og Japan. Blandt andet undersøger forskerne forskellige miljømæssige og biologiske faktorer, som eventuelt kan forårsage Menières sygdom eller medføre anfald fx støjforurening og virusinfektioner. 0 I Danmark forskes i blodgennemstrømningen i det indre øre og endvidere i et hormon saccin som muligvis medvirker til sygdommens opståen.

21 høreforeningen 20 HvEm Gør HvAD? Den praktiserende speciallæge i øresygdomme eller sygehusets øreafdeling kan give dig konkret indsigt i din situation som menièrepatient og kan tilbyde flere former for behandling. På sygehusets audiologiske afdeling måler man din hørelse og vurderer, hvilken type høreapparat, der er bedst egnet til netop dit høretab. På kommunikationscentret/det lokale høreinstitut kan du få hjælp til erhvervelse af andre tekniske hjælpemidler som fx teleslynge i hjemmet samt telefon og dørklokke med forstærket lyd. Her undervises også i brugen af høreapparat, ligesom der afholdes kurser i Menières sygdom, i tinnitus og i mundaflæsning. Høreforeningens lokalafdelinger holder både faglige og sociale arrangementer. Til arrangementerne kan man møde ligestillede og få gode råd med på vejen. Alle landets kommuner har en lokalafdeling af Høreforeningen. Som medlem af Høreforeningen har man adgang til lokalafdelingernes arrangementer over hele landet. Find din lokalafdeling på 1

22 menière / spørgsmål & svar 21 Hvor KAn man Få HjÆLp? Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Tlf. : Fax: videnscenter for Hørehandicap Rymarksvej Hellerup Tlf: Kontakttelefon I Høreforeningen har vi en kontakttelefon, hvor du kan komme til at tale med en person, der kender menièreproblematikken. Kontakttelefonen har nummer Høreforeningens menièreudvalg

23 høreforeningen 3

24 menière / spørgsmål & svar Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 650 Hvidovre Tlf , telefontid hverdage

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

høreforeningen Høreforeningen - dit talerør tinnitus spørgsmål & svar

høreforeningen Høreforeningen - dit talerør tinnitus spørgsmål & svar Høreforeningen - dit talerør tinnitus spørgsmål & svar 1 Hvad er tinnitus? s. 4 2 Hvordan opleves tinnitus? s. 4 3 Hvordan reagerer man, når man rammes af tinnitus? s. 5 4 Hvor almindelig er tinnitus,

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård.

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Hørehandicap Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Høreproblemer Øret er et meget fintfølende og kompliceret organ - et komplekst system, hvor

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse

Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse 2 3 Indhold Man skal lære, før man kan hjælpe.................... 4 Hvad er et høretab.................................. 5 Sådan opdager du symptomerne......................

Læs mere

Morbus Ménière. Meniere foreningen Kolding. Ture Andersen Odense Universitetshospital. Syddansk Universitet.

Morbus Ménière. Meniere foreningen Kolding. Ture Andersen Odense Universitetshospital. Syddansk Universitet. Morbus Ménière. Meniere foreningen Kolding. Ture Andersen Odense Universitetshospital. Syddansk Universitet. Indhold: Epidemiologi. ---------------------------------------- Anatomi og fysiologi. Hvad sker

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Væske i mellemøret - om mellemøreproblemer hos børn Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Børne og Familieforvaltningen www.skive.dk Indledning Denne

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Patientvejledning. Hul på trommehinde. Operation i mellemøret

Patientvejledning. Hul på trommehinde. Operation i mellemøret Patientvejledning Hul på trommehinde Operation i mellemøret Det anslås at ca. hver 10. dansker har et behandlingskrævende høretab. Nedsat hørelse påvirker taleforståelsen og evnen til at opfatte andre

Læs mere

Din hørelse er dyrebar

Din hørelse er dyrebar Beskyt din hørelse 3 Din hørelse er dyrebar Igennem livet bliver vi bombarderet med en konstant strøm af lyde i skolen, derhjemme, på arbejdet og når vi færdes ude. Og nogle gange bliver disse lyde så

Læs mere

Migræne & Hovedpineforeningen

Migræne & Hovedpineforeningen Migræne & Hovedpineforeningen - er også for børn og unge gode råd test om du har migræne øvelser mod spændingshovedpine læs om massage og motion er du teenager med hovedpine? www.hovedpineforeningen.dk

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse Hørelse for livet Beskyt din hørelse Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse 3 Din hørelse er vigtig Gennem hele livet bliver vi konstant udsat for forskellige lyde - i skolen, derhjemme, på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Skelnetabets betydning for kommunikationen

Skelnetabets betydning for kommunikationen Skelnetabets betydning for kommunikationen Af Kirsten Eiche Dehn og Susanne Steen Nemholt Når man rammes af et høretab, ændres vilkårene for kommunikation med omgivelserne radikalt. Samtaler, der før forløb

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker?

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker? Kapitel 13 Hvem få r t ø m m e r m æ n d, o g h a r d e t b e t y d n i n g, h v o r n å r o g h v o r o f t e m a n d r i k k e r? Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor

Læs mere

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager Patientvejledning Samtaleforløb hos psykolog Forskellige årsager Vi er alle udstyret med forskellige fysiske forudsætninger og dermed forskellig risiko for at udvikle psykiske symptomer. Ofte er der en

Læs mere

Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen. Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag.

Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen. Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag. Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag. Håndtering af tinnitus Hvilke ting i forhold til min tinnitus har jeg selv indflydelse på? Hvad

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Pjecen trykkes i 6.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 6.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk ældre og epilepsi Ældre og epilepsi er forfattet af specialeansvarlig overlæge, Birthe Pedersen, Epilepsihospitalet i Dianalund, og sygeplejerske, Helene Meinild, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med

Læs mere

Søren Vesterhauge, overlæge, dr.med. speciallæge i øre-næse-halssygdomme Aleris-Hamlet Hospitaler København SVIMMELHED KIROPRAKTIK 2014

Søren Vesterhauge, overlæge, dr.med. speciallæge i øre-næse-halssygdomme Aleris-Hamlet Hospitaler København SVIMMELHED KIROPRAKTIK 2014 Søren Vesterhauge, overlæge, dr.med. speciallæge i øre-næse-halssygdomme Aleris-Hamlet Hospitaler København SVIMMELHED KIROPRAKTIK 2014 Copenhagen Balance Lab Aps OVERSIGT Øre-næse-halsspecialet og svimmelhed

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

kikkertundersøgelse af tyktarmen

kikkertundersøgelse af tyktarmen Patientinformation om kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) Regionshospitalet Randers Kirurgisk afdeling Hvad er en koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af tyktarmen. Ved undersøgelsen

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Ingenting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Værst tænkelige

Ingenting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Værst tænkelige 1 Spørgeskemaer vid Yrsel-Tinnitus-Smärta YTS-kliniken Navn Alder Adresse Telefon Mobiltelefon E-mailadresse Dato Stilling Studerende Pensionist Sygefravær Har du en av følgende sygdomme? Ja Nej Hjerte-/karsygdom

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere

Funktionsattest ASK 290 Hørelse

Funktionsattest ASK 290 Hørelse Funktionsattest ASK 290 Hørelse afgivet i henhold til lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr-nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:..

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Mit liv efter HPV Vaccinen.

Mit liv efter HPV Vaccinen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 474 Offentligt Lone Busk Pedersen Mit liv efter HPV Vaccinen. 1. Jeg er en kvinde på 32 år, jeg bor i Randers samme med min Familie. Jeg er

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Både mænd og kvinder betaler prisen ved forstørret prostata, som rammer de fleste mænd fra 50 års-alderen. Af Torben Bagge, december 2012 03 Sådan undgår du

Læs mere

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014 Menièretræf Herning d. 15.03.2014 Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter Program: Præsentation Center for Kommunikation Pædagogiske tilbud Andre rehabiliteringstilbud - Serviceloven - Hjælpemidler

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere

Tænderskæren gør dig syg

Tænderskæren gør dig syg Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tænderskæren gør dig syg Hjælp dig selv 8 sider Tænderskæren gør dig syg INDHOLD: Tænderskæren gør dig syg...4-5 GUIDE:

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom!

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Januar 2011 Indholdet i denne pjece er en oversættelse af udvalgte afsnit af Guide to living with Parkinson s Disease en pjece udgivet

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Hovedpine - nej tak!

Hovedpine - nej tak! Hovedpine - nej tak! Gode råd om, hvorledes du forebygger og behandler hovedpine Spændingshovedpine En folkesygdom Spændingshovedpine er den mest almindelige type af hovedpine. Næsten halvdelen af den

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk

Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk Sclerose Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk Hvad er MS? Multipel sclerose (MS) er en sygdom, som angriber centralnervesystemet,

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning Ungdomsuddannelse (STU) STU-Erhverv STU-Ungdom Klubtilbud ASK Ungdomsvejledningen Læse Ordblindeundervisning It-hjælpemidler AVU-hold Hjælp til uddannelsen Høre Cochlear implant Hørelse på jobbet Lydoverfølsomhed

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

skyd genvej til bedre ydeevne

skyd genvej til bedre ydeevne skyd genvej til bedre ydeevne Løsningen er helt enkelt genial Idéen For flere tusind år siden opdagede kineserne, at vores krop har nogle nervebaner med direkte forbindelse til hjernen. Fx kan en nervebanes

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Regionshospitalet Randers/Grenaa Børneafdelingen 2 Rigtig mange børn har problemer med forstoppelse og har brug for professionel hjælp for at komme problemet

Læs mere

Angst i kølvandet på en kræftsygdom

Angst i kølvandet på en kræftsygdom Angst i kølvandet på en kræftsygdom Foredrag i Senfølgergruppen Onsdag den 29. februar 2012 Psykolog Gitte Bowman Bak, Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivningen i København Hvad vil det sige at være angst?

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om Kontinensforeningen Vester Farimagsgade 6, 1. 1029 1606 København V Tlf. 33 32 52 74 info@kontinens.dk www.kontinens.dk Tekst: Kontinensforeningen Redigering: Aase Randstoft,

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere