Høreforeningen. - dit talerør. spørgsmål & svar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høreforeningen. - dit talerør. spørgsmål & svar"

Transkript

1 høreforeningen Høreforeningen - dit talerør menière spørgsmål & svar FAGLIGHED FÆLLESSKAB

2 menière / spørgsmål & svar InDHoLD 1 Hvad er Menières sygdom? s. 4 Hvad er årsagen til menière? s. 4 3 Hvad er symptomerne på menière? s. 5 4 Hvordan diagnosticeres menière? s. 6 5 Hvordan opleves et svimmelhedsanfald? s. 6 6 Har menière flere typer svimmelhedsanfald? s. 8 7 Er der former for svimmelhed, der kan forveksles med menière? s. 9 8 Er der andre symptomer, man bør kende? s Hvad er tinnitus? s Hvordan vil det gå fremover? s Hvad med det andet øre? s Har stress betydning for menière s Findes der behandling for menière? s Findes der medicin mod menière? s Hvad hvis ingen medicin hjælper? s Hvordan med mad og drikke? s Vil det påvirke arbejdsevnen? s Hvad kan man selv gøre? s Forskes der i Menières sygdom? s. 0 0 Hvem gør hvad? s. 1 1 Hvor kan man få hjælp? s. Udarbejdet af Høreforeningens Menièreudvalg 7. udgave Tekst: Høreforeningen Grafisk Produktion: Formula A/S Grafisk design: Hjo Grafik - Udgivet 010 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 650 Hvidovre Tlf:

3 høreforeningen Denne pjece giver svar på nogle af de spørgsmål, som typisk melder sig hos mennesker, der enten har fået diagnosen»menières sygdom«- eller selv har en mistanke om at lide af sygdommen. Hensigten med pjecen er at give et kort overblik over sygdommen, dens symptomer og de mest almindelige behandlingsformer, men det er klart, at en pjece ikke kan gøre det ud for den personlige kontakt mellem ørelæge og patient. Sygdommens mange ytringsformer gør det vanskeligt at give et entydigt svar på, hvorledes forløbet vil blive for den enkelte. Der vil dog i denne pjece kunne findes svar på mange af de spørgsmål, som menièrepatienter muligvis stiller sig selv. Det er vort håb, at pjecen vil hjælpe menièrepatienter godt på vej. Ved medlemskab i Høreforeningen støtter man arbejdet for menièrepatienter. 3

4 menière / spørgsmål & svar 1 HvAD Er menières SyGDom? Den første, der beskrev Menières sygdom, var den franske læge Prosper Menière, som i 1861 for første gang sammenfattede symptomerne svimmelhedsanfald, tinnitus og høretab i et samlet hele, relateret til det indre øre. Årsagen til sygdommens opståen er trods intens forskning stadig ukendt. De mest fremtrædende symptomer er: 4 Svimmelhedsanfald eller kraftig ubalance af mindst 30 minutters varighed 4 Tinnitus/øresusen eller en stærkt generende lyd i øret/ørerne 4 Høretab som ofte - specielt ved sygdommens begyndelse - er svingende 4 Oplevelse af tryk eller smerte i det ramte øre. Diagnosen Menières sygdom er således defineret ved sine symptomer og ikke ved årsagen, det giver derfor god mening at forstå rækken af symptomer som et sygdomsbillede. 2 HvAD Er årsagen til menière? Årsagen kendes endnu ikke, men symptomerne på Menières sygdom skyldes ændringer af væsken i den del af det indre øre, vi kender som labyrinten. En teori er, at en reduktion af blodgennemstrømningen i det indre øre medvirker til udvikling af sygdommen. 4

5 høreforeningen Flere menièreforskere hælder til den opfattelse, at sygdommen kan have flere sammenfaldende årsager. 3 HvAD Er SymptomErnE på menière? Det mest markante symptom på sygdommen er svimmelhedsanfald med en varighed af 30 minutter og op til 4 timer. De forskellige former for svimmelhedsanfald ved Menières sygdom er beskrevet på de efterfølgende sider. Foruden svimmelhedsanfaldene er tre andre symptomer en vigtig del af diagnosen»menières sygdom«. Det ene symptom er tinnitus, en støj i øret, som kun patienten hører. Næsten alle menièrepatienter vil før eller siden få tinnitus, men graden af belastning kan være meget forskellig fra patient til patient. Høretab er et andet af de tre symptomer, der specielt kendertegner sygdommen. Høretabet vil oftest i starten være svingende og opleves da specielt i forbindelse med svimmelhedsanfald. Det sidste af de i alt tre symptomer er trykken i øret (fullness), som man ser hos ca. 80 % af menièrepatienterne, og det kan have karakter af meget ubehagelige smerter. 5

6 menière / spørgsmål & svar Andre kendte symptomer, som dog ikke er en del af diagnosen, kan være: 4 Lydoverfølsomhed 4 Nakkesmerter 4 Periodevise vanskeligheder med koncentrationsevne og hukommelse 4 Undertiden balanceproblemer mellem anfaldene 4 HvorDAn DIAGnoStIcErES menière? Diagnosticering af Menières sygdom kræver adskillige procedurer. Der indgår såvel patientens medicinske historie som en fysisk undersøgelse. Hos ørelægen vil der blive foretaget høreprøve og balancetest. Nøjagtig måling og karakteristik af høretabet er yderst vigtigt ved diagnosticeringen af Menières sygdom. Patienten bør herefter blive sendt til nærmere undersøgelser på øreafdelingen på et sygehus. Her kan foretages en scanning af øret for at udelukke andre muligheder, ligesom patientens situation kan vurderes i forhold til medicin, evt. operation samt høreapparat. 5 HvorDAn opleves Et SvImmELHEDSAnFALD? Et svimmelhedsanfald opstår pludseligt og kan forekomme hver dag eller så sjældent som en gang om året. Disse anfald, der ofte er det værste af symptomerne, vil tvinge 6

7 høreforeningen patienten til omgående at lægge sig ned og holde sig helt i ro. Anfaldet kan komme uden forudgående varsel, men flertallet af menièrepatienter når dog at mærke, at anfaldet er på vej, så de kan nå at træffe forholdsregler. Under selve anfaldet må patienten ligge stille med lukkede øjne. Åbner man øjnene, ser man verden fare rundt, som sad man i en karrusel og så omgivelserne fare forbi. Dette skyldes et fænomen, der kaldes nystagmus, som består i, at patienten under anfaldet har meget hurtige øjenbevægelser fra side til side. Anfaldet medfører voldsom kvalme og er i svære anfaldsperioder ledsaget af opkastninger, diarre, svedudbrud og hjertebanken. I flere dage efter anfaldet kan patienten føle sig fuldstændig tom og uden initiativ. Hos nogle patienter starter anfaldet med tinnitus, høretab eller en fornemmelse af trykken eller smerte for det ramte øre. Hos andre starter det med et decideret svimmelhedsanfald. Oftest er selve anfaldet dog en kombination af svimmelhed, tinnitus, høretab og trykken eller smerte for øret og kan vare fra 1/ - 4 timer. Oplevelsen af svimmelhedsanfaldet er ikke alene forskellig fra patient til patient, men det er ofte også forskelligt fra den ene gang til den anden. En del menièrepatienter kan gennem lange perioder opleve høretab og ubalance, men ikke de voldsomme svimmelhedsanfald. 7

8 menière / spørgsmål & svar 6 HAr menière FLErE typer SvImmELHEDSAnFALD? Inden for begrebet menière findes der flere former for svimmelhed. Mange oplever måske ikke deciderede svimmelhedsanfald, men oplever kortere eller længere perioder med ubalance. Særlig efter en årrække med måske kraftige svimmelhedsanfald, faldende hørelse og svingende tinnitus, kan nogle få patienter opleve det, der beskrives som»udbrændt menière«med aftagende anfald. Den typiske menièrepatient bevarer en hørerest, og når man tester balancesystemet, vil der også være funktion i balancenerven. Det mest almindelige svimmelhedsanfald er det, som blev beskrevet under punkt 5. Endelig kan nævnes»tumarkins otholitic crisis«, også kaldet»pludseligt fald ved fuld bevidsthed«. Patienten oplever at falde om på gulvet, men uden på nogen måde at have mistet bevidstheden eller have følt sig svimmel forinden. Denne særlige form kan optræde når som helst under forløbet af Menières sygdom, men er mest almindelig efter en årrække. Det er dog kun et meget lille antal patienter med Menières sygdom, der oplever dette særlige symptom. 8

9 høreforeningen 7 Er DEr FormEr For SvImmELHED, DEr KAn ForvEKSLES med menière? Der kan nævnes flere former for svimmelhed, som på mange måder kan minde om menière. Virus på balancenerven (neuritis vestibularis) har ikke som menière karakter af anfald, men er en flere uger lang episode med aftagende svimmelhed i modsætning til menièreanfaldet, der jo kommer i anfald, men med frie perioder ind imellem. Efter 3-4 ugers forløb skulle en sådan virus være helt overstået. Desuden har menièrepatienten tinnitus og høretab, hvilket ikke gør sig gældende ved en virus. En anden type, der både påvirker balance, hørelse og medfører tinnitus, er Acusticusneurinom. Det er en godartet svulst på hørenerven. Det er heldigvis en meget sjælden lidelse, kun ca. 50 nye tilfælde konstateres årligt i Danmark. Et Acusticusneurinom opdages gennem hjernestammeaudiometri og specielt ved MR-scanning. Disse undersøgelser foretages meget ofte på menièrepatienter netop for at udelukke tilstedeværelsen af en sådan svulst. Et Acusticusneurinom er i sig selv godartet, men da det kan vokse og derved trykke på vitale dele, bør man få det fjernet i tide. 9

10 menière / spørgsmål & svar En tredje type er BPPV (Benign paroksysmal positionssvimmelhed) også kaldet øresten / ørekrystaller som kan behandles af en praktiserende læge eller ørelæge (Epley s manøvre). 8 Er DEr AnDrE SymptomEr, man Bør KEnDE? Balancenerven bevarer sin funktion hos de fleste menièrepatienter. Hos nogle patienter bliver balancenerven med tiden dog mindre og mindre funktionsdygtig. Det, der sker, er, at hjernen med tiden bliver immun overfor impulser fra balancenerven og negligerer impulserne. Samtidigt med at balanceimpulser fra øret i en eller anden grad negligeres, udvikler patienten en visuel balancestrategi, der betyder, at patienten ikke kan klare sig i mørke, bliver svimmel, når han/hun kigger opad eller nedad og generelt har svært ved at klare sig uden stabile visuelle informationer om retningen op eller ned. Mange spørger om rejse med fly vil fremkalde anfald. Tværtimod. Menièrepatienter har godt af at komme ud at flyve. De trykændringer, der forekommer i kabinen, når flyet vinder højde, er de samme som dem, der produceres af en Meniett (se afsnit 13). Det kan være en fordel at tage en beroligende tablet, inden man går ombord på flyet. 10

11 høreforeningen Ligeledes anvender mange en næsespray inden flyveturen. Den udvider det eustakiske rør og giver derfor bedre passage. I nogle dage efter et anfald kan patienten opleve en periode af komplet udmattelse. Det er vigtigt at vide, at det er en del af selve sygdommen, og at man i løbet af få dage igen kan fungere som før. 9 HvAD Er tinnitus? Tinnitus er det latinske ord for enhver lydoplevelse, som ikke skyldes lyd fra omgivelserne. Tinnitus kan variere meget i styrke og i karakter. Selve lyden kan være brusende, susende eller hylende eller lyde som en maskine. Tinnitus opleves hos menièrepatienter oftest kun i det øre, hvor menièresygdommen sidder. Dog har nogle også en vis grad af tinnitus i det andet øre. Der er en tilbøjelighed til, at tinnitus bliver værre, når der er et svimmelhedsanfald på vej, men tinnitus kan også forsvinde, når svimmelheden starter. Normalt er det vanskeligt at fastslå årsagen til tinnitus, men ved Menières sygdom er årsagen klar: Det skyldes sygdommen i det indre øre. Menièrepatienter oplever sjældent deres tinnitus som så ødelæggende for livskvaliteten, som ikke-menièrepatienter. 11

12 menière / spørgsmål & svar 10 HvorDAn vil DEt Gå FrEmovEr? Som nævnt er forløbet af Menières Sygdom ofte uforudsigeligt. Den svingende hørelse er mest almindelig i de første år, hvorefter hørelsen oftest stabiliserer sig på et niveau ved db. Undertiden kan høretabet dog fortsætte til total døvhed på det ramte øre. Høretabet kan muligvis hænge sammen med mængden af anfald, samt disses sværhedsgrad og varighed. Ved måling af hørelsen vil det for en menièrepatient oftest vise sig, at høretabet er mest markant i bassen. En mands tale vil derfor ofte være mere vanskelig at opfatte end en kvindes, som ligger mere i diskanten. Hertil kommer, at mange med tiden oplever lydforvrængninger, der øger vanskeligheden ved at forstå det talte ord. I de fleste tilfælde kan høretabet afhjælpes. Dersom lydforvrængninger - et såkaldt skelnetab - bliver et problem, kan et digitalt høreapparat afprøves. Det er vigtigt, at man ikke accepterer det første det bedste høreapparat, men gør opmærksom på, at man gerne vil afprøve flere muligheder, før det valgte apparat bestilles hjem. I de tilfælde, hvor det selv med høreapparat er blevet meget vanskeligt at høre, kan man med støtte fra det lokale kommunikationscenter/høreinstitut afprøve tekniske 1

13 høreforeningen hjælpemidler, som man kan søge bevilget i sin kommune. Eventuelt vil der også kunne tilbydes kommunikationsundervisning. I denne sene fase vil patienten ofte opleve, at de voldsomme svimmelhedsanfald er ophørt og måske erstattet med lidt mere generel ubalance. Tinnitus'en føles måske mere tydeligt, mens fornemmelsen af trykken i øret kan være blevet mindre, eller helt er forsvundet. 11 HvAD med DEt AnDEt øre? Det er meget almindeligt, at menièrepatienter bliver utrygge ved tanken om, at også det andet øre kan blive ramt. Sygdommen starter typisk på det ene øre det er dog ikke ualmindeligt at den senere udvikler sig på det andet øre. I mere usædvanlige tilfælde kan Menières sygdom starte samtidig på begge ører. I de fleste tilfælde, hvor Menières sygdom også opstår på det andet øre, vil forløbet være langt mildere. Svimmelheden vil ofte være mere i form af ubalance end i form af anfald og ofte bliver høretabet heller ikke så mærkbart, som på det første øre. Tinnitus og høretab udvikles ofte på begge ører uden, at det betyder, at man også har menière på det andet øre. 13

14 menière / spørgsmål & svar 12 HAr StrESS BEtyDnInG For menière? Psykisk stress betragtes i høj grad som en medvirkende faktor. Meget ofte har det vist sig, at en menièrepatient var udsat for en stressperiode et stykke tid før sygdommen indtraf. Der kan have været tale om tab under en eller anden form - tab af arbejde, et familiemedlems død, en smertefuld skilsmisse, problemer i parforholdet eller måske en særlig krævende periode på jobbet. Efter sygdommen er indtruffet, kan stress være en medvirkende faktor til anfald. Ligeledes bør man være opmærksom på, at støj ofte er stressende, og specielt for en menièrepatient med høretab, tinnitus og lydoverfølsomhed, kan støj blive direkte generende og dermed virke stressende. Det kan derfor være klogt at gøre sig klart, hvad man har det mindre godt med - og undgå dette. 13 FInDES DEr BEHAnDLInG For menière? Dræn i øret. Ofte kan et ganske almindeligt dræn indsat i trommehinden hjælpe mod svimmelheden. Meniett. En Meniett virker ved hjælp af trykimpulser, og patienten bør anvende den mindst tre gange dagligt. Videnskabelig 14

15 høreforeningen dokumentation og tests har vist, at mange ved hjælp af dette apparat er i stand til at forblive i arbejde med kun ganske få sygedage. Høreforeningen har i adskillige år arbejdet for at påvirke myndighederne til forståelse af Meniettens betydning for at holde menièrepatienter i arbejde. l 003 fastslog Ankestyrelsen, at Menietten er et behandlingsredskab og derfor bør stilles til rådighed af sygehusene. 14 FInDES DEr medicin mod menière? Der er udviklet flere typer medicin, der i mange tilfælde afhjælper problemerne med Menières sygdom. Dosis er ofte så individuel, at den enkelte må»føle sig frem«i samråd med sin læge. Almindelige søsygetabletter som fx Sepan, Marzine og Postafen kan ofte være tilstrækkelig hjælp til, at symptomerne dæmpes. Søsygetabletter kan fås i håndkøb på apoteket. Virker disse ikke eller ikke tilstrækkeligt, bør man afprøve enten Betaserc eller Vastarel, som begge er receptpligtige. Hverken Betaserc eller Vastarel hjælper alle patienter, men begge hjælper ca. 50 % af menièrepatienterne. 15

16 menière / spørgsmål & svar De virker forskelligt, idet Betaserc øger blodgennemstrømningen i det indre øre og derved sikrer mere ilt til rådighed for sansecellerne, mens Vastarel gør det muligt for sansecellerne i det indre øre at klare sig under omstændigheder, hvor der ikke er tilstrækkelig ilt til disposition for cellerne. Undertiden kan det være en god ide at forsøge sig med begge typer medicin samtidig. Virkningen af medicinen skal vurderes efter mindst 6 måneder. Under meget svære anfald kan Primperan, som ligeledes er receptpligtig, være en hjælp. Den er kvalmestillende og fås som stikpille, og meget hurtigt efter indtagelsen falder man i søvn. Man skal dog være klar over, at man den følgende dag vil være mere end normalt udmattet. Primperan bør derfor kun bruges i forbindelse med særligt voldsomme anfald. Endelig foreslås det ofte at tage en vanddrivende tablet dagligt for at hindre væskeophobning i øret. 15 HvAD HvIS InGEn medicin HjÆLpEr? Selv om ingen af de typer medicin, du har afprøvet, har hjulpet, er der stadig gode muligheder for at slippe af med svimmelheden. 16

17 høreforeningen En operation fjerner eller helbreder ikke sygdommen. I de fleste tilfælde kan den fjerne svimmelhedsanfaldene enten helt eller delvist - men kun svimmelhedsanfaldene. De øvrige symptomer som tinnitus og høretab er en del af den kroniske sygdom og fortsætter. Det er efterhånden uhyre sjældent, at en operation skader hørelsen på det øre, der opereres. Der er flere typer operationer. Mest almindelig i dag er en behandling, der egentlig ikke kan kaldes en operation, nemlig en indsprøjtning i det indre øre med stoffet Gentamycin. Mange sygehuse anvender i dag primært denne behandling, og resultaterne er særdeles gode, op til 90 % bliver fri af deres svimmelhed. Ved overdosering kan der forekomme to bivirkninger: Høretab eller skade på balancefunktionen. En mere sjældent anvendt metode er vestibulær neurektomi, hvor balancenerven skæres over. Næsten alle, som opereres med denne metode, fungerer fint bagefter, dog har % af patienterne vedvarende balancegener efter operationen. 16 HvorDAn med mad og DrIKKE? De fleste læger foreslår, man holder lidt igen med salt. Vær opmærksom på at færdigretter indeholder store mængder salt. 17

18 menière / spørgsmål & svar Det foreslås også, at man ikke overdriver forbrug af alkohol eller tobak. Herudover synes mange menièrepatienter at have en vis intolerance over for nogle typer fødevarer. Dette kan den enkelte menièrepatient selv konstatere ved at føre en dagbog, hvor man i en periode noterer: 4 Alt hvad man indtager, fra man står op til man går i seng, helt ned til postevand. 4 Dagligt gør et notat om evt. anfald, ændringer i balance og tinnitus mv. Efter en periode sammenholder man de to typer notater og forsøger at finde et mønster. I givet fald: Udeluk på skift de fødevarer, du indtog dagen eller timer før, du fik det dårligt og observer, om det giver færre/mindre anfald. Da menièrepatienters oplevelser af, hvad de ikke kan tåle, er vidt forskellige, vil det her være umuligt at angive retningslinjer. Dog skal det tilføjes, at rødvin, chokolade og lakrids ofte synes at spille en rolle. 17 vil DEt påvirke ArBEjDSEvnEn? Menières sygdom ytrer sig som nævnt forskelligt fra patient til patient. Mennesker, der kun er lettere ramt af sygdommen, har intet besvær med at forblive på arbejds- 18

19 høreforeningen markedet. For de middelsvært ramte kan en aftale med en forstående arbejdsgiver være af stor værdi, hvis der er mulighed for at blive overført til mindre stressende arbejde eller måske et egentligt fleksjob. For meget hårdt ramte menièrepatienter med svimmelhedsanfald op til adskillige gange om måneden kan en førtidspension imidlertid være eneste mulighed, dersom alle muligheder for behandling er udtømt. Ved overvejelser om arbejdssituation og førtidspension bør man kontakte hørefaglig ekspertise, ligesom man også skal kontakte sin kommune. 18 HvAD KAn man SELv GørE? Sørg først og fremmest for at blive grundigt undersøgt. På sygehuset og hos ørelægen kan du få taget en høretest (et audiogram) og få testet din taleforståelse. Når diagnosen er stillet, er det klogt at indhente så meget information som muligt. Orienter familie, venner, arbejdsgiver og kolleger om sygdommen, og hvad den indebærer. Det vil forebygge mange problemer fremover. Tag hensyn til hørelsen at blive udsat for støj kan fremkalde både svimmelhedsanfald, tinnitus og under alle omstændigheder stress. 19

20 menière / spørgsmål & svar Vær også opmærksom på synet. Flimmer fra dataskærme, tv, supermarkeders belysning samt mange typer lysstofrør og sparelamper mv. kan ofte være anfaldsfremkaldende. Frisk luft og motion er vigtigt. Det værste man kan gøre er at isolere sig af angst for anfald, som måske slet ikke kommer. Sørg for at få mere hvile end normalt. Specielt i de dårlige perioder har en menièrepatient et ekstra stort søvnbehov. Lyt til kroppens signaler! Som tidligere nævnt kan man i en periode holde øje med, om der er nogle fødevarer, man ikke tåler så godt. I Høreforeningen kan du møde andre med samme problem og der finde nogen at udveksle erfaringer med. 19 ForSKES DEr I menières SyGDom? Der forskes meget i Menières sygdom både i Danmark, men også Europa samt USA, Australien og Japan. Blandt andet undersøger forskerne forskellige miljømæssige og biologiske faktorer, som eventuelt kan forårsage Menières sygdom eller medføre anfald fx støjforurening og virusinfektioner. 0 I Danmark forskes i blodgennemstrømningen i det indre øre og endvidere i et hormon saccin som muligvis medvirker til sygdommens opståen.

21 høreforeningen 20 HvEm Gør HvAD? Den praktiserende speciallæge i øresygdomme eller sygehusets øreafdeling kan give dig konkret indsigt i din situation som menièrepatient og kan tilbyde flere former for behandling. På sygehusets audiologiske afdeling måler man din hørelse og vurderer, hvilken type høreapparat, der er bedst egnet til netop dit høretab. På kommunikationscentret/det lokale høreinstitut kan du få hjælp til erhvervelse af andre tekniske hjælpemidler som fx teleslynge i hjemmet samt telefon og dørklokke med forstærket lyd. Her undervises også i brugen af høreapparat, ligesom der afholdes kurser i Menières sygdom, i tinnitus og i mundaflæsning. Høreforeningens lokalafdelinger holder både faglige og sociale arrangementer. Til arrangementerne kan man møde ligestillede og få gode råd med på vejen. Alle landets kommuner har en lokalafdeling af Høreforeningen. Som medlem af Høreforeningen har man adgang til lokalafdelingernes arrangementer over hele landet. Find din lokalafdeling på 1

22 menière / spørgsmål & svar 21 Hvor KAn man Få HjÆLp? Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Tlf. : Fax: videnscenter for Hørehandicap Rymarksvej Hellerup Tlf: Kontakttelefon I Høreforeningen har vi en kontakttelefon, hvor du kan komme til at tale med en person, der kender menièreproblematikken. Kontakttelefonen har nummer Høreforeningens menièreudvalg

23 høreforeningen 3

24 menière / spørgsmål & svar Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 650 Hvidovre Tlf , telefontid hverdage

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgsmålene besvares med kryds i ud for valgte svar mulighed og ved uddybende tekst på linierne. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet:

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

Fastvokset stigbøjle (otosklerose)

Fastvokset stigbøjle (otosklerose) HVIS DU VIL VIDE MERE OM FASTVOKSET STIGBØJLE (OTOSKLEROSE) Hvordan hører vi? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden

Læs mere

- 2 - Hvad er tinnitus?

- 2 - Hvad er tinnitus? Information om tinnitus Oplevelse af lyd i ørerne eller i hovedet Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus

Læs mere

Videnskabelige dokumentation og tests har vist, at mange ved hjælp af dette apparat er i stand til at forblive i arbejde med kun ganske få sygedage.

Videnskabelige dokumentation og tests har vist, at mange ved hjælp af dette apparat er i stand til at forblive i arbejde med kun ganske få sygedage. Meniett en skandale Lad os bare tage konklusionen først. Af Renate Kauschwitz, formand for Høreforeningens menière-udvalg Meniettbehandling Når de gængse medikamenter som Betaserc og Vastarel ikke har

Læs mere

tillæg i hørelsen nr. 01 jan 2000

tillæg i hørelsen nr. 01 jan 2000 tillæg i hørelsen nr. 01 jan 2000 Ca. 2.500-3.000 danskere menes at lide af Ménières Sygdom i den aktive fase. Det anslås, at omkring 25.000 lider af sygdommen. Årsagen til ménière er trods intens forskning

Læs mere

høreforeningen Høreforeningen - dit talerør tinnitus spørgsmål & svar

høreforeningen Høreforeningen - dit talerør tinnitus spørgsmål & svar høreforeningen Høreforeningen - dit talerør tinnitus spørgsmål & svar tinnitus / spørgsmål & svar 1 Hvad er tinnitus? s. 4 2 Hvordan opleves tinnitus? s. 4 3 Hvordan reagerer man, når man rammes af tinnitus?

Læs mere

Tinnitus. Hvad er tinnitus?

Tinnitus. Hvad er tinnitus? Tinnitus Hvad er tinnitus? Tinnitus er en oplevelse af indre lyd lokaliseret til ørerne eller mere diffust inde i hovedet. Lyden høres kun af personen selv og er ikke forårsaget af kilder fra omgivelserne

Læs mere

høreforeningen Høreforeningen - dit talerør tinnitus spørgsmål & svar

høreforeningen Høreforeningen - dit talerør tinnitus spørgsmål & svar Høreforeningen - dit talerør tinnitus spørgsmål & svar 1 Hvad er tinnitus? s. 4 2 Hvordan opleves tinnitus? s. 4 3 Hvordan reagerer man, når man rammes af tinnitus? s. 5 4 Hvor almindelig er tinnitus,

Læs mere

Information om tinnitus - og 10 gode råd der kan lette din dagligdag

Information om tinnitus - og 10 gode råd der kan lette din dagligdag Kommunikationscentret Information om tinnitus - og 10 gode råd der kan lette din dagligdag 1 2 Tinnitus At høre eller opleve tinnitus er almindeligt og i mange tilfælde drejer det sig om en midlertidig

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

Viden om tinnitus. En guide til at hjælpe dig med at håndtere tinnitus mere effektivt

Viden om tinnitus. En guide til at hjælpe dig med at håndtere tinnitus mere effektivt Viden om tinnitus En guide til at hjælpe dig med at håndtere tinnitus mere effektivt Indhold Din situation og dine mål 4 Hvad er den lyd i dine ører? 5 Hvad forårsager tinnitus? 6 Tinnitus og hjernen 7

Læs mere

Patientinformation. Trabekulektomi. Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom

Patientinformation. Trabekulektomi. Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom Patientinformation Trabekulektomi Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom Kvalitet Døgnet Rundt Øjenafdelingen Mødetider Dato for operation dag den 20 kl i øjenambulatoriet Sydvang 1,

Læs mere

Uudholdelige smerter bag øjet? Måske har du Horton hovedpine!

Uudholdelige smerter bag øjet? Måske har du Horton hovedpine! Uudholdelige smerter bag øjet? Måske har du Horton hovedpine! Hvad er Horton Hovedpine Horton Hovedpine er en meget Smerterne varer typisk fra 15 min. smertefuld hovedpine, som består til 3 timer. De kan

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Morbus Menière - Den ukendte sygdom der rammer tusinder af danskere

Morbus Menière - Den ukendte sygdom der rammer tusinder af danskere Morbus Menière - Den ukendte sygdom der rammer tusinder af danskere En undersøgelse foretaget af Menièreudvalget i Høreforeningen, Danmark 8 Udarbejdet af Torben Holm Sørensen Menière-undersøgelse 8 Udgivet

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Kolesteatom ( benæder )

Kolesteatom ( benæder ) HVIS DU VIL VIDE MERE OM KOLESTEATOM ( benæder ) Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

Defekt i mellemøreknogler

Defekt i mellemøreknogler HVIS DU VIL VIDE MERE OM DEFEKT I MELLEMØREKNOGLER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og

Læs mere

Migræne & Hovedpineforeningen

Migræne & Hovedpineforeningen Migræne & Hovedpineforeningen - er også for børn og unge gode råd test om du har migræne øvelser mod spændingshovedpine læs om massage og motion er du teenager med hovedpine? www.hovedpineforeningen.dk

Læs mere

SIG til! ved kvalme og opkastning

SIG til! ved kvalme og opkastning SIG til! ved kvalme og opkastning Forord Denne pjece er udarbejdet af SIG Emesis, en landsdækkende gruppe af sygeplejersker, der beskæftiger med problematikker indenfor kvalme og opkastning. Pjecens indhold

Læs mere

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer Lyd og hørelse 1 En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer Denne brochure er nummer 1 i en serie fra Widex om hørelse og høreapparater. Hvad er lyd? Vores moderne dagligdag er fyldt med mange

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn HVORFOR SOVER VI? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Cochlear implant til voksne

Cochlear implant til voksne Gentofte Hospital og Rigshospitalet Øre-næse-hals/Audiologisk Klinik Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Cochlear implant til voksne Hvad er et cochlear implant? Et cochlear implant

Læs mere

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn sov godt Inspiration til en bedre nats søvn hvorfor sover vi? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård.

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Hørehandicap Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Høreproblemer Øret er et meget fintfølende og kompliceret organ - et komplekst system, hvor

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Smerter. Aarhus Universitetshospital. Forord. Årsagen til smerter

Smerter. Aarhus Universitetshospital. Forord. Årsagen til smerter Smerter Forord Pjecen henvender sig til alvorligt syge patienter og deres pårørende. Ikke alle alvorligt syge patienter har smerter, men mange er bange for at få smerter. Alle kan derfor med fordel læse

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Information om BEHANDLING MED ECT

Information om BEHANDLING MED ECT Til voksne Information om BEHANDLING MED ECT Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ECT? 03 Hvem kan behandles med ECT? 05 Hvordan virker ECT? 05 Hvem møder du i ECT-teamet? 06 Forundersøgelse

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Høreapparat til børn. Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E. Patientinformation

Høreapparat til børn. Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E. Patientinformation Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Høreapparat til børn Audiologisk afdeling Audiologisk afdeling har to afsnit: et lægeligt

Læs mere

Prostata: To-i-en pille kan forbedre livskvalitet

Prostata: To-i-en pille kan forbedre livskvalitet Prostata: To-i-en pille kan forbedre livskvalitet Pille er nu også godkendt til behandling af bl.a. vandladningsbesvær Af Torben Bagge, 21. november 2012 03 Potensmiddel gavner prostata 04 FAKTA: Cialis

Læs mere

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet Epilepsi bliver nemt overset Halvdelen af FOAs medlemmer i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok rustet til at opdage. Af Isabel Fluxá Rosado Hvert andet FOA-medlem i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok

Læs mere

Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse

Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse 2 3 Indhold Man skal lære, før man kan hjælpe.................... 4 Hvad er et høretab.................................. 5 Sådan opdager du symptomerne......................

Læs mere

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Væske i mellemøret - om mellemøreproblemer hos børn Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Børne og Familieforvaltningen www.skive.dk Indledning Denne

Læs mere

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Du har fået stillet diagnosen Arthritis Urica, som på dansk kaldes Urinsyregigt. Det er

Læs mere

Håndkøbsmedicin. Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig

Håndkøbsmedicin. Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig Håndkøbsmedicin Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig medicin. Du skal derfor også bruge håndkøbsmedicin med omtanke. Det kan du læse mere om her i brochuren. Håndkøbsmedicin er

Læs mere

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi)

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Specialistgangen ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Information til patienter og pårørende Århus Universitetshospital Hospital, Risskov 2010 Hvad er ECT-behandling? ECT-behandlingen er en meget sikker og effektiv

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Information om Lyrica (pregabalin)

Information om Lyrica (pregabalin) Information om Lyrica (pregabalin) Denne brochure er til dig, der er i behandling med lægemidlet Lyrica, og er et supplement til den information om din sygdom og medicin, som du har fået af din læge. Hvilke

Læs mere

Balanceorganet og svimmelhed

Balanceorganet og svimmelhed Balanceorganet og svimmelhed For at kunne stå og gå er vi afhængige af informationer fra synet, balanceorganet og fra hudens, leddenes og musklernes proprioceptorer (1). Alle disse informationer kommer

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Morbus Ménière. Meniere foreningen Kolding. Ture Andersen Odense Universitetshospital. Syddansk Universitet.

Morbus Ménière. Meniere foreningen Kolding. Ture Andersen Odense Universitetshospital. Syddansk Universitet. Morbus Ménière. Meniere foreningen Kolding. Ture Andersen Odense Universitetshospital. Syddansk Universitet. Indhold: Epidemiologi. ---------------------------------------- Anatomi og fysiologi. Hvad sker

Læs mere

TINNITUS. Hvad er tinnitus? Hvor mange rammes af tinnitus? Hvorfor får man tinnitus?

TINNITUS. Hvad er tinnitus? Hvor mange rammes af tinnitus? Hvorfor får man tinnitus? Hvad er tinnitus? Tinnitus er en tilstand eller lidelse, hvor man oplever at høre en lyd, der ikke stammer fra en lydkilde i omgivelserne. Lyden kan høres i det ene øre, i begge ører eller et sted inde

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

TINNITUS & Spørgsmål svar

TINNITUS & Spørgsmål svar TINNITUS Spørgsmål & svar 1 Hvad er tinnitus? s. 04 2 Hvordan opleves tinnitus? s. 05 3 Hvordan reagerer man, når man rammes af tinnitus? s. 06 4 Hvor almindelig er tinnitus, og hvem rammes især? s. 06

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Patientinformation. Rygbedøvelse. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk

Patientinformation. Rygbedøvelse. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Patientinformation Rygbedøvelse www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Rygbedøvelse Denne pjece indeholder information om faste- og medicinregler samt information om bedøvelse. Det er vigtigt, at du læser

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

FORSTOPPELSE OG SMERTEMEDICIN. En pjece til personer med forstoppelsesproblemer

FORSTOPPELSE OG SMERTEMEDICIN. En pjece til personer med forstoppelsesproblemer FORSTOPPELSE OG SMERTEMEDICIN En pjece til personer med forstoppelsesproblemer Forstoppelse er et hyppigt problem blandt både raske og syge og kan være meget ubehageligt. Især i forbindelse med medicinsk

Læs mere

Slip af med hovedpinen

Slip af med hovedpinen Slip af med hovedpinen Stort set alle danskere oplever at have hovedpine en gang imellem. Men der er faktisk noget, du selv kan gøre for at slippe af med den. Blandt andet kan for mange hovedpinepiller

Læs mere

Søvnløshed. Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv. Funktionelle Lidelser

Søvnløshed. Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv. Funktionelle Lidelser Søvnløshed Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv Hvad er insomni? Indsovnings- og/eller gennemsovningsbesvær, som medfører en betydelig nedsættelse i vores daglige funktionsevne. Alle mennesker

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Apoteket må sælge medicin med cannabis til personer med en recept på medicinen fra lægen.

Apoteket må sælge medicin med cannabis til personer med en recept på medicinen fra lægen. 1. Hvad er cannabis? Cannabis, også kaldet hash, pot, marihuana mv. - kommer ofte fra planten Cannabis sativa. Cannabis indeholder mange forskellige aktive stoffer(cannabinoider). De to stoffer man typisk

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Naturlig hjælp til en god søvn

Naturlig hjælp til en god søvn Naturlig hjælp til en god søvn Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Søvnproblemer Søvnen kaldes også den store helbreder, og en dyb og sund søvn kan udligne mange

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2010-d,t Behandling af brystkræft efter operation Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der i nogle tilfælde risiko for, at

Læs mere

De sidste levedøgn... Information til pårørende

De sidste levedøgn... Information til pårørende De sidste levedøgn... Information til pårørende Ældreservice www.skive.dk Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste døgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- d,t

Patientinformation DBCG 2007- d,t information DBCG 2007- d,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Patientvejledning. Irritabel tyktarm

Patientvejledning. Irritabel tyktarm Patientvejledning Irritabel tyktarm Irritabel tyktarm er en sygdom/tilstand med oppustet mave, smerter og ændret afføring. Irritabel tyktarm kan påvirke livskvaliteten i udtalt grad. Hvor udbredt er irritabel

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager Patientvejledning Samtaleforløb hos psykolog Forskellige årsager Vi er alle udstyret med forskellige fysiske forudsætninger og dermed forskellig risiko for at udvikle psykiske symptomer. Ofte er der en

Læs mere

Medicin ved hofte- og knæoperation

Medicin ved hofte- og knæoperation Gentofte Hospital Ortopædkirurgi Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Medicin ved hofte- og knæoperation Fordeling af tabletter Den normale fordeling og dosis af tabletterne er: Præparat

Læs mere

PPL(A) Menneskelig ydeevne og begrænsning. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 6010 Masterset: 7109

PPL(A) Menneskelig ydeevne og begrænsning. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 6010 Masterset: 7109 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 6010 Masterset: 7109 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 17 Hvad skal du bl.a. være opmærksom på, ved landing på en plads med en markant bredere bane, end du er vant til?

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Endometriose og mave-tarmproblemer

Endometriose og mave-tarmproblemer Endometriose og mave-tarmproblemer Mange kvinder med endometriose oplever mave-tarmproblemer af den ene eller den anden slags, herunder udfordringer omkring toiletbesøg. Årsagerne til disse problemer kan

Læs mere

Din hørelse er dyrebar

Din hørelse er dyrebar Beskyt din hørelse 3 Din hørelse er dyrebar Igennem livet bliver vi bombarderet med en konstant strøm af lyde i skolen, derhjemme, på arbejdet og når vi færdes ude. Og nogle gange bliver disse lyde så

Læs mere

Refluks 1. Patientvejledning

Refluks 1. Patientvejledning 1 Hvad er refluks?, også kaldet halsbrand eller kronisk syreopløb, opstår, når mavesækkens kraftige saltsyre løber op i spiserøret. Nederst i spiserøret sidder en lukkemuskel, som normalt hindrer mavesyren

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-c (Letrozol) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk

Læs mere

Inspiration til en bedre nats søvn Sov bedre

Inspiration til en bedre nats søvn Sov bedre Sov bedre Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen Hvorfor sover vi? Vi sover for at få energi til at være vågne. Hvordan bruger du pjecen? I denne pjece finder du tips til at få vaner, som kan give

Læs mere

Kvalme og opkastning SIG til!

Kvalme og opkastning SIG til! Kvalme og opkastning SIG til! Forord Denne pjece er udarbejdet og udgivet af MSD og SIG Emesis, en landsdækkende gruppe af sygeplejersker, der beskæftiger sig med området kvalme og opkastning. Pjecens

Læs mere

Kropslige øvelser til at mestre angst

Kropslige øvelser til at mestre angst Fysioterapien 2015 Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Kropslige øvelser til at mestre angst Om pjecen I denne pjece kan du læse om, hvad der sker i kroppen, når du får angst,

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

Psykiatri. Information om DEPRESSION hos børn og unge

Psykiatri. Information om DEPRESSION hos børn og unge Psykiatri Information om DEPRESSION hos børn og unge 2 HVAD ER DEPRESSION hos børn og unge? Depression er en sygdom, der påvirker både sind og krop. Børn og unge med depression oplever at være triste,

Læs mere

De to stoffer man typisk taler om i forbindelse med medicinsk cannabis er:

De to stoffer man typisk taler om i forbindelse med medicinsk cannabis er: 1. Hvad er cannabis? Cannabis, også kaldet hash, pot, marihuana mv. - kommer ofte fra planten Cannabis sativa. Cannabis indeholder mange forskellige aktive stoffer(cannabinoider). De to stoffer man typisk

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere