Integreret bio-psyko-social diagnostik I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integreret bio-psyko-social diagnostik I"

Transkript

1 SMERTER 793 Integreret bio-psyko-social diagnostik I Villy Meineche Schmidt Behandling af patienter med kroniske nonmaligne smerter Kroniske, nonmaligne smerter er en alvorlig, ofte invaliderende tilstand, som kun kan forstås ved brug af den bio-psykosociale sygdomsmodel, som er central i almen praksis, og som blev beskrevet for mere end 30 år siden. I denne artikel, som er skrevet af en erfaren praktiserende læge, beskrives smertetilstanden, og i en efterfølgende artikel beskrives behandlingen. BIOGRAFI: Forfatter er speciallæge i almen medicin og dr.med. (PPI-behandling af mavesmerter). Han har arbejdet som alment praktiserende læge i 23 år med særlig interesse for kroniske smerter. Han har etableret mulighed for tværfaglig behandling af kroniske smertepatienter i primærsektoren, information på FORFATTERS ADRESSE: Christiansholmsvej 5, 2930 Klampenborg. Den største udfordring er at acceptere at kroniske smerter ikke er en sygdom, men en oplevelse... I Boks 1 er gengivet den danske oversættelse af The International Association for the Study of Pain (IASP) s definition på kroniske smerter. Kroniske smerter defineres som en oplevelse. Definitionen blev formuleret i 1964, og i årene, der er gået, er den blevet tiltagende cementeret. I en kommende lærebog om centralnervesystemet (1) anfører forfatter Per Alf Brodal, at:»kroniske smerter er karakteriserede af svag eller manglende korrelation mellem nervestimuli og smerteoplevelse«. Det betyder, at kroniske smerter kan eksistere i et område af kroppen, selvom ingen nerveimpulser fra periferien kan identificeres. Altså manglende sammenhæng mellem perifere skader og smerter, manglende sammenhæng mellem røntgenbilleder og smerter, manglende sammenhæng mellem skanningsresultater og smerter. Dette indebærer, at kroniske smerter må ses som refleksioner i en person i højere grad end som resonans i anatomiske strukturer eller fysiologiske processer. Begrebet kronisk Begrebet kronisk indebærer for almindelig tolkning, at tilstanden ikke lader sig helbrede. Et logisk spørgsmål er derfor: Hvornår kan en smertetilstand betegnes som»kronisk«? Ofte anvendes tid (seks måne-

2 794 S MERTER Kronisk smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, som er associeret med aktuel eller potentiel vævsskade eller beskrives i vendinger, svarende hertil. Boks 1. Definition af kronisk smerte. der) i definitionen, men en tidsgrænse giver vanskeligheder, fordi ventetider på nødvendige undersøgelser og vurderinger let kommer til at overstige seks måneder, før en helbredende behandling viser sig at være mulig. Man kan også anføre, at andre kausale behandlingsmuligheder skal være udelukket, før tilstanden kan betegnes som»kronisk«dette efterlader et andet dilemma, nemlig: Hvornår kan den praktiserende læge være sikker på, at alle andre behandlingsmuligheder er udelukket? Denne problemstilling adskiller sig imidlertid ikke fra almindeligt klinisk arbejde ved sygdomsudredning: Det drejer som at kalkulere risikoen for at overse noget over for chancen for at stille en positiv diagnose (2). For kroniske smertepatienter er der imidlertid en ekstra vanskelighed: Tiden arbejder imod patienten begyndende tegn på kronificering (langvarig sygemelding, social isolation, opgivende passivitet samt sideløbende angst og depression) er faresignaler, og mistet job, kontanthjælp eller ingen økonomisk hjælp signalerer, at arbejdet med patienter bliver»op ad bakke«. Patienter kan føle det som en befrielse, når tilstanden betragtes som kronisk og dermed kalder på andre interventioner. Mit arbejde med kroniske smertepatienter er forudgået af mange år som praktiserende læge. I de seneste ti år har jeg udelukkende beskæftiget mig med patienter med kroniske smerter, og jeg er i tiltagende grad blevet overbevist om, at kortlægning og behandling nødvendigvis må være tværfaglig, og at forståelsen af personen bagved smerterne er udgangspunktet. I dag arbejder jeg sammen med psykologer, socialrådgivere, fysioterapeuter, afspændingspædagoger, sygeplejersker og sekretærer. Som udgangspunkt søger vi at forstå patientens samlede situation. Sygehistorien i Boks 2 illustrerer, hvorledes vi stykker forståelsen sammen. Smertens baggrund Blandt behandlere af patienter med kroniske smerter er der enighed om, at tilstanden bør beskrives og forstås ud fra en kombination af biologiske (medicinske), psykologiske og sociale forhold og at alle elementer indgår hos den enkelte patient, om end med forskellig vægt. Når det drejer sig om behandling af patienten, er der imidlertid ikke den samme konsensus. Denne artikel handler om kroniske smertepatienter, hvor den bio-psykosociale model i integreret form er grundlaget for både diagnostik og behandling. Smerteopfattelse foregår i bevidstheden. Men i bevidstheden foregår der mange andre ting, og det er oftest ikke muligt at uddifferentiere, hvilke elementer der er ansvarlige for den samlede oplevelse. Hos en patient er perceptionen af rygsmerter måske blandet op med reaktionen på forestående fyring fra job eller overgang til kontanthjælp og dermed trussel om tab af økonomi og bolig. Patientens samlede perception er imidlertid smerter. En målrettet hjælp eller»behandling«forudsætter, at smertebilledet dissekeres: Måske er den virksomme»behandling«en øgning af den smertestil-

3 SMERTER 795 Lægen: Patienten er en 34-årig kvinde, som for et år siden var udsat for en trafikulykke, hvor hun blev påkørt bagfra og med stor kraft skubbet op i den forankørende bil. Hun var umiddelbart chokeret og havde hovedpine, svimmelhed, svien og brændende fornemmelse i nakken med udstråling til venstre skulder. På skadestuen blev hun røntgenfotograferet (intet unormalt fundet). Hun blev hjemme i en uge og startede derefter på arbejde igen, men måtte sygemeldes periodevis og senere for en samlet periode af to måneders varighed. Magnetisk resonans-skanning af halsen viste normale forhold. En neurolog diagnosticerede følger efter piskesmæld. Patienten har været behandlet med smertestillende medicin, fysioterapi, massage, zoneterapi, akupunktur og varmtvandsbassin. Hun klager nu over overhovedpine, nakkesmerter og at huden er for stram. Hun har kvalme, svimmelhed og brændende fornemmelse i nakken med udstråling til venstre skulder, venstre arm føles tung og fjerde og femte finger sover i perioder. Hun sover tiltagende dårligt. Hun har store problemer med at overskue sit arbejde og kan ikke længere have flere bolde i luften. Hun bruger helst ikke venstre arm til at bære eller løfte, idet det forøger hendes smerter. Hun behandles med Pinex Comp to tabletter tre gange dagligt. Den objektive undersøgelse viser stort set normal bevægelighed i halsen; hun har kvalme og smerter ved kompression på hovedet, normal og egal muskelkraft i armene samt diskret nedsat følesans for berøring, kulde og stik på venstre arm sammenlignet med højre arm. Psykologen: Barndommen var præget af uharmoniske forhold, som førte til forældrenes voldsomme skilsmisse, da patienten var syv år. Faderen havde et alkoholproblem. Efter skilsmissen fik moderen depression og senere Alzheimers sygdom. Patienten flyttede hjemmefra, da hun var 16 år, og blev gravid som 17-årig. Hun gik i gymnasiet, havde depressioner og var en overgang cutter. Følte sig ofte tom. Gik ud af gymnasiet og fik uddannelse som sekretær og avancerede efterhånden til en Boks 2. En sygehistorie. betroet post som projektleder i en stor multinational koncern. Efter ulykken er hun blevet tiltagende mørkeræd og bange for at være alene og har isoleret sig fra sociale sammenhænge. Socialrådgiveren: Kvinden har fuldtidsarbejde som projektleder, er gift med en selvstændig erhvervsdrivende og har to børn på 13 og 15 år. Økonomien er god. Hun har store problemer med at opretholde de nuværende arbejdsfunktioner. Har haft flere længere sygdomsperioder, som ikke har bedret situationen. Arbejdsgiveren har stor forståelse og ønsker at samarbejde om behandlingen. Målinger: Selvvurderet livskvalitet (SF-36) viser nedsatte værdier i alle dimensioner, mest udtalt i de mentale. Becks angstindeks er 35, svarende til alvorlige angstsymptomer. Becks depressionsindeks er 30, svarende til alvorlig depression. Tværfaglig konference: Det drejer sig om en ung, ressourcestærk person, som gennem det sidste år har forsøgt at hænge ved»med det yderste af neglene«. Hun var tidligere rask og selvkørende og vant til at have kontrol over eget liv. Hun rummer utvivlsomt en psykisk sårbarhed, som har vist sig tidligere, og hun er begyndt at vise tegn på angst både klinisk og ved test. Der er tegn på omsorgssvigt i barndommen, og hun er dermed formentlig ikke god til at mærke egne behov. Hun vil næppe kunne genoptage det nuværende arbejde. Hendes symptomer tyder på whiplash related disorder, r men der er komplicerende tegn på angst og depression. Hendes symptombeskrivelse og de diskrete føleforstyrrelser kunne pege på en neuropatisk smertekomponent. Den indtrufne ulykke indebærer, at hun må revurdere sin arbejdsmæssige og personlige situation, hvorunder den psykiske sårbarhed vil kunne manifestere sig. Behandlingsforslag: Medicinsk modul og psykologisk rådgivning efterfulgt af et smertehåndteringskursus af 13 ugers varighed, såfremt arbejdsgiveren accepterer en sygemelding for perioden.

4 796 S MERTER Kroniske smerter ofte som komplikation til akut sygdom eller akut smerte kan lindres ved god almenmedicinsk intervention. Foto: ThinkStock. lende medicin, måske er»behandlingen«en hjælp til at klare psykologiske aspekter af et ændret liv eller hjælp til afklaring af den sociale situation. Når det gælder kroniske smertepatienter har der været en tendens til at fokusere på ydre påvirkninger frem for på individet, som udsættes for den ydre påvirkning. I omtalen af en patient, som har været ude for et piskesmæld i forbindelse med en bilulykke, vil man ofte kunne se beskrivelse af forhold som bilernes fart, da sammenstødet fandt sted, forhold vedrørende sikkerhedsseler og nakkestøtter, patientens umiddelbare reaktion, fund på skadestuen etc. Disse oplysninger er nødvendige, men ikke tilstrækkelige til at forstå patientens situation. Omfattende granskning af sammenhænge mellem piskesmældpatienters symptomer og biologiske eller mekaniske faktorer afslører ikke tilstrækkeligt mange signifikante sammenhænge, til at man kan opstille en biomekanisk forklaringsmodel (3-5). Det har heller ikke været muligt at definere en»laveste«tærskel af påvirkning for udløsning af piskesmældsskader (6). Disse forhold har utvivlsomt været medvirkende til, at nogle lægelige instanser betvivler selve diagnosen whiplash associated disorder. I vort team ser vi det som et eksempel på, at forståelsesrammen for patienter med kroniske smerter må udvides. Patienten selv spiller en meget betydelig rolle i forståelsen af det samlede smertebillede: Hvem var den person, der blev udsat for netop denne hændelse på netop dette tidspunkt? Hv-spørgsmålene Hvem, hvad, hvordan, hvornår og hvorforr er spørgsmål, man må søge svar på. Hvem er personen, som har kroniske smerter? En person, som er velintegreret og har solid basal tillid til verden, en solid jegkerne, og som ikke tidligere har haft psykisk sygdom, vil have forudsætninger for at komme betydeligt bedre igennem en livsomvæltende hændelse end en mere disintegreret, selvusikker person, som tidligere har haft angst eller depression. Erfaringer fra andre livssituationer, hvor omstilling har været nødvendig, tæller. Hvad førte til de kroniske smerter? En sygdom, en ikke vellykket operation eller

5 SMERTER 797 en skade kan medføre kroniske smerter, som indebærer mange tab: arbejde, fritid, økonomi, bolig og parforhold. Erkendelse af tab kan nødvendiggøre gennemlevelse af en sorgproces for at komme videre i tilværelsen. Hos nogle kroniske smertepatienter ses fællestræk med patienter i kronisk sorg. Hvordan skete det? Nogle kroniske smerter starter med et traume, hvor livet er på spil. En livstruende bilulykke, som efterfølges af kroniske smerter, medfører ikke alene tab af evner og muligheder, men kan også medføre tab af»tillid til verden«altså en grundlæggende rystelse af sjælens indre, som ikke bare læges med tiden. Ikke få patienter med kroniske smerter har posttraumatisk stressreaktion, som kan være en væsentlig komplikation i forbindelse med smertetilstanden. Hvornårr debuterede de kroniske smer- ter? Tidspunktet for hændelsen kan også spille en afgørende rolle: Fandt hændelsen sted på et tidspunkt, hvor personen i forvejen var psykisk belastet for eksempel af anden sygdom i familien eller af sociale begivenheder som trussel om fyring fra job. Mennesker, der oplever at deres ressourcer ikke er tilstrækkelige til at imødekomme fremtidige begivenheder, eller som oplever manglende kontrol i tilværelsen, bliver stressede. Voldsom stress kan også selvom stressfaktorerne falder væk resultere i blivende øget sårbarhed (7). Stress kan således forværre følgerne af en ydre hændelse og dermed sværhedsgraden af en kronisk smertetilstand. Hvorforr opstod de kroniske smerter? Det kan synes underligt at fokusere på, hvorfor patienten er endt med at have kroniske smerter. For mange patienter er det imidlertid umuligt at acceptere, at en meningsløs tilfældighed har ændret tilværelsen i nogle tilfælde så uacceptabelt, at andre forklaringsmodeller træder frem:»det er en straf for noget, jeg har gjort«, eller»det er selvforskyldt (jeg skulle aldrig have ladet mig operere)«, eller»jeg er offer for andres uduelighed og sløseri«. Spørgsmålet»hvorfor?«vil ikke sjældent afdække vigtig information om, hvorledes patienten tænker. Da en væsentlig del af behandlingen (som senere omtales) er fokuseret på accept, er det vigtigt at kende patientens egen forståelse: En patient, der opfatter sig som totalt offer, skal behandles anderledes end en patient, som har taget skæbnen i det hændte på sig. Arbejde med tab og traumer kan være meget meningsfuldt for en del kroniske smertepatienter (8). Patientens selvopfattelse kan ofte vurderes i samtalen, og information om, hvorledes patienten har manøvreret i det sociale og sundhedsfaglige univers, er betydningsfuld. Fra sociologisk side (9) er der beskrevet tre forskellige»strategier«(som skal forstås som ubevidste handlingsmønstre): En sygdomsorienteret»strategi«, hvor sygdomsidentiteten spiller en dominerende rolle i patientens selvforståelse, en arbejdsorienteret»strategi«, hvor personen ses at være aktivt handlende med fokus på at komme tilbage i arbejde, eller en opgivende»strategi«, som ses hos nedslidte personer, som er præget af resignation. Model for forståelse af kroniske smerter For at forstå det samlede billede hos den kroniske smertepatient er det således

6 798 S MERTER Hændelse Genetik Adfærd Barndom Stressorer Temperament Sociale begivenheder Livsbegivenheder Figur 1. Sygehistorien og modellen. nødvendigt at beskæftige sig med mange forskellige forhold, som kan sammenfattes i en model (Figur 1). Modellen beskrives som et løg, hvor man, såfremt man skræller det udefra, går fra en beskrivelse af selve trafikulykken med omfanget af bulede biler i centrum til en forståelse af personen bag patienten. Hvis man samler løget indefra, vil man få ideer til, hvilke elementer en behandling bør omfatte, og hvilke hensyn der skal tages. Som eksempel tages i det følgende udgangspunkt i den anførte sygehistorie, altså en kvinde, som bliver udsat for påkørsel bagfra, og som vi modtager under diagnosen»følger efter piskesmæld«. Sygehistorien og modellen 1. Hændelsen. Der er tale om den umiddelbare årsag til, at smertetilstanden begyndte i dette tilfælde et biluheld med påkørsel bagfra. Der findes situationer, hvor det ikke er muligt at iden-

7 SMERTER 799 tificere en umiddelbar hændelse, som f.eks. visse generaliserede smertetilstande, men som oftest kan patienten (og omgivelserne) identificere en enkelt begivenhed. Det vil ofte være således, at det er hændelsen, som alene danner grundlaget for forståelsen i patientens omgivelser, hvilket kan give anledning til forvirring og undren, dersom hændelsen ikke opfattes som særlig dramatisk. 2. Adfærden. Der er her tale om den måde, hvorpå omgivelserne ser patienten: smerteadfærd, manglende arbejdsformåen, fear avoidance (undgåelsesadfærd af frygt for forværrede smerter), dårligt humør, stemningssvingninger, dårlig nattesøvn etc. 3. Stressorer. Der er her tale om stressfaktorer, som påvirker patientens situation i negativ retning (dårlig økonomi, ægtefælles manglende evne eller vilje til at støtte, bortfald af venner og arbejdskammerater). Selve tilstanden, som trækker ud og ikke synes at være behandlelig og dermed giver angst for fremtiden, kan være en betydende stressfaktor. 4. Sociale begivenheder. Der er her tale om omfanget af sociale hændelser i patientens tidligere tilværelse, som kan have bibragt viden om/erfaringer med, hvorledes tilværelsen kan blive dramatisk ændret af udefra kommende begivenheder (f.eks. en ægtefælles fyring fra job). 5. Livsbegivenheder. Der er her tale om hændelser i patientens eget liv, som kan farve selvbilledet og medtages som et erfaringsgrundlag for fremtiden (f.eks. tidligere depression). De sidste faktorer væver sig ind i hinanden og udgør tilsammen det fundament, som patientens liv hviler på. 6. Genetik. Der er her tale om genetisk disposition for sundhed og sygdom. 7. Barndom. Der er her tale om de forhold, som patienten har levet under i de tidlige år, hvor»tillid til verden«, selvopfattelse og kernen i jegudviklingen finder sted, og dermed giver graden af robusthed, som patienten møder livets modgang med. 8. Temperament. Børn har fra starten deres egen måde at være i livet på.»personligheden«kan forstås som en syntese af ovenstående. Betydningen af at vurdere personligheden er ikke alene at kunne behandle patienten bedre, men tillige at kunne vurdere, hvilke problemer patienten kan frygtes at få, såfremt tilstanden fortsætter eller forværres, måske i en sådan grad, at egentlige personlighedsforstyrrelser afdækkes. Forskellige former for personlighedsforstyrrelse (paranoid, skizoid, ængstelig, dependent, histrionisk, dyssocial, tvangspræget og emotionelt ustabil) har hver for sig karakteristiske fremtrædelsesformer, indebærer forskellige selvbilleder og medfører forskelle i opfattelse af omverdenen (10). For behandleren kan en patients personlighed spille afgørende ind ved valg af behandling. Konklusion Akutte smerter og kroniske smerter er to vidt forskellige tilstande. Den kroniske smerte er for patienten en invaliderende oplevelse, som lægeligt kun kan forstås ved brug af en udvidet bio-psyko-social

8 800 S MERTER ramme, som også skal anvendes i behandlingen, der beskrives i en følgende artikel. Økonomiske interessekonflikter: Forfatteren er indehaver at Den Private Smerteklinik, som har aftale med Danske Regioner om behandling af patienter med kroniske nonmaligne smerter under ventetidsgaranti. LITTERATUR 1. Brodal PA. The Central Nervous System. 4th. edition. Oxford: Oxford University Press, Schmidt VM. At arbejde i almen praksis er at løbe en kalkuleret risiko. Ugeskr Læger 1998;160: Conroy C, Hoyt DB, Eastman AB et al. Rollover crashes: predicting serious injury based on occupant, vehicle and crash characteristics. Accid Anal Prev 2006;38: Williams M, Williamson E, Gates S et al. A systematic literature review of physical prognostic factors for the development of late whiplash syndrome. Pain 2007;32:E Kasch H, Bach FW, Stengaard-Petersen K. Development in pain and neurologic complaints after whiplash. Neurology 2003;60: Uhrenholt L, Gregersen M. Trafikulykker ved lav hastighed grænseværdier for whiplash associated disorders. Ugeskr Læger 2008;170: Simonsen E. Det sårbare Sind. København: Gyldendal, Davidsen-Nielsen M, Leick N. Den nødvendige smerte. København: Hans Reitzel, Mik-Meyer N, Johansen MB. Magtfulde diagnoser og diffuse lidelser. København: Hans Reitzels Forlag, Simonsen E, red. Personlighedsforstyrrelser. København: Psykiatrifonden, 2009.

kroniske smerter Behandling af patienter med kroniske nonmaligne smerter

kroniske smerter Behandling af patienter med kroniske nonmaligne smerter Smerter Integreret bio-psykosocial behandling af kroniske smerter Behandling af patienter med kroniske nonmaligne smerter Af Villy Meineche Schmidt I den første af to artikler af en praktiserende læge

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Sønderborg 2006 Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtagere, der er

Læs mere

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92462-82-4 ISBN (elektronisk version): 978-87-92462-83-1

Læs mere

Hvor er det godt du er her!

Hvor er det godt du er her! Hvor er det godt du er her! Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter seksuelle overgreb April 2015 Indholdsfortegnelse Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter

Læs mere

TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT BEHANDLINGSMETODE, PRAKSISBESKRIVELSE OG EFFEKTUNDERSØGELSE

TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT BEHANDLINGSMETODE, PRAKSISBESKRIVELSE OG EFFEKTUNDERSØGELSE Mette Auener Gammeltoft, Lene Correll og Nicolai Halberg Center for Traumeterapi, KKU - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT

Læs mere

En undersøgelse af behandleres og patienters erfaringer med. Medicinsk Uforklarede Symptomer

En undersøgelse af behandleres og patienters erfaringer med. Medicinsk Uforklarede Symptomer En undersøgelse af behandleres og patienters erfaringer med Medicinsk Uforklarede Symptomer Anne Moloney Kiropraktisk Klinik, Rødby Rapporten er en del af videnpilotprojekt 2005-2006 udført for Kiropraktisk

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Tolkningsmanual til dialogguide

Tolkningsmanual til dialogguide Tolkningsmanual til dialogguide [Skriv tekst] Tolkningsmanual til dialogguide Indholdsfortegnelse: Indledning og brug af manualen.... 3 Helbredets indflydelse på arbejds- og funktionsevnen... 5 Igangværende

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog. www.livviadialog.dk Liv via dialog. Hvad er en efterfødselsreaktion? Er man syg eller sund når man reagerer på overbelastning? Hvad sker der? Hvem kan hjælpe? Kan både kvinder og mænd få en efterfødselsreaktion?

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7.

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7. 1. Forundersøgelsen Det første møde og samtale med en ny klient indbefatter en række forberedelser. Man må forinden mødet gøre sig den opmærksomhed, at et psykologisk behandlingsforløb er meget individuelt

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Forord...5 English abstract...6 Motivation...7 Arbejdsfordeling...8 Vejledning til læseren...8 Kapitel 1: Hvad vil vi undersøge?...9 Problemfelt...

Forord...5 English abstract...6 Motivation...7 Arbejdsfordeling...8 Vejledning til læseren...8 Kapitel 1: Hvad vil vi undersøge?...9 Problemfelt... Forord...5 English abstract...6 Motivation...7 Arbejdsfordeling...8 Vejledning til læseren...8 Kapitel 1: Hvad vil vi undersøge?...9 Problemfelt... 9 Problemformulering... 10 Arbejdsspørgsmål... 10 ANT

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

PATIENTKONTAKT OG SYGDOMSOPFATTELSE I SUNDHEDSVÆSEN OG DET SOCIALE "VÆSEN"

PATIENTKONTAKT OG SYGDOMSOPFATTELSE I SUNDHEDSVÆSEN OG DET SOCIALE VÆSEN PATIENTKONTAKT OG SYGDOMSOPFATTELSE I SUNDHEDSVÆSEN OG DET SOCIALE "VÆSEN" Anne Køppe, cand. psych. aut. specialist i psykoterapi, privatpraktiserende psykolog. Inger Nørreskov Jensen, cand.jur. lektor

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere

Problemer efter abort

Problemer efter abort Problemer efter abort Evalueringsrapport MØDREHJÆLPEN Mejlgade 8 8000 Århus Telefon 86 19 50 99 Fax 87 30 36 18 E-mail: mhj@mhjaarhus.dk Indholdsfortegnelse Resume:...3 MODELPROJEKT: Når det går skævt

Læs mere

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Indhold Forord 3 Fakta om virksomhedernes erfaringer 5 Myter og realiteter om psykisk lidelse 6 Myte I...7 Myte II...7 Myte III...8 Myte

Læs mere

Hvorfor er det så svært..

Hvorfor er det så svært.. Opgaveløser: Lene K. Nielsen Lene R. Buchvardt Hold: Sept. 07 Opgavetype: Bachelorprojekt Studieenhed: 7. Studieenhed Måned og år: Januar 2011 Vejleder: Gitte Rohde Hvorfor er det så svært.. Denne opgave

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET Indholdsfortegnelse DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS

Læs mere

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Speciale ved psykoterapeutisk uddannelse fra Vedfelt Instituttet (111101) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé... 3 2. Indledning... 3 1.

Læs mere

AngstAvisen. Tema: Generaliseret angst. Søde læger = raske patienter. Forskning: socialfobi i Århus. Angstforeningen i fællesråd. Selvhjælp på nettet

AngstAvisen. Tema: Generaliseret angst. Søde læger = raske patienter. Forskning: socialfobi i Århus. Angstforeningen i fællesråd. Selvhjælp på nettet April 2006 14 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Generaliseret angst Søde læger = raske patienter Forskning: socialfobi i Århus Angstforeningen i fællesråd Selvhjælp på nettet Årsrapport for

Læs mere

Bachelor i sygepleje

Bachelor i sygepleje PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL Bachelor i sygepleje Sygepleje til unge kvinder med stomi Cecilie Senger Byrgesen 681248 04-06-2013 Modul 14 Antal anslag: 71.849 Vejleder: Birgit Norberg Abstract The project

Læs mere