Brugervejledning Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Dansk"

Transkript

1 Brugervejledning...3

2

3 Brugervejledning Dansk INDEN DU BRUGER STIMULATOREN 1. INTRODUKTION MEDICINSK BAGGRUND FORSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER... 6 PATIENTINFORMATION 4. OVERSIGT... 7 FUNKTIONSKNAPPER... 7 DISPLAYSYMBOLER ANVENDELSE... 9 TRIN FOR TRIN ANVENDELSE... 9 STIMULERINGSindstilling TIMER PROGRAMPAUSE BATTERISKIFT INFORMATION TIL PROFFESIONELLE BRUGERE 7. PROGRAMGUIDE PROGRAMLÅS OPFØLGNING ØVRIG INFORMATION 8. TILBEHØR VEDLIGEHOLDELSE FEJLSØGNING almindlige SPØRGSMÅL TEKNISKE DATA ELEKTRODEPLACERINGSGUIDE... se omslaget

4 1. INTRODUKTION CEFAR Medical AB har i over 30 år været medicinsk leverandør af professionelle TENS smertelindrende produkter. Firmaet blev grundlagt i Sverige i 1975 og er i dag repræsenteret i store dele af Verden. Stimulatorer fra Cefar anvendes og anbefales i vid udstrækning af medicinsk uddannet personale og topatleter Verden over. TENS er effektiv, har ikke nogen bivirkninger og er økonomisk. Gennem klinisk forskning vokser anvendelse områderne for TNES og NMES hurtigt. Cefar arbejder aktivt for yderligere at udvikle metoder til et naturligt behandlingsalternativ for kunden. Yderligere information omhandlende TENS (Transkutan Elektrisk NerveStimulering), NMES (NeuroMuskulær Elektrisk Stimulering) og vores produkter finder du på vores hjemmeside: CEFAR BASIC er en 2-kanals stimulator med to ikke-separate kanaler og fire elektroder. CEFAR BASIC er lavet til at bruges af både medicinsk personale og hjemme. Apparatets 3 forudindstillede smertelindringsprogrammer lindrer flere forskellige typer af smerte, som for eksempel rygsmerter og nakkesmerter. Stimulatoren er forsynet med knapper til indstilling af program, strømstyrke (amplitude) og timer. Et automatisk knap-lås aktiveres 10 sekunder efter at amplituden er indstillet.

5 2. MEDICINSK BAGGRUND HVAD ER TENS? TENS = Transkutan Elektrisk NerveStimulering. TENS er en effektiv metode til smertelindring. TENS anvender nervesystemets egne smertelindrende mekanismer for at mindske både akut og kronisk smerte. HVORNÅR ANVENDES TENS? Der er observeret gode resultater ved både akut og langvarige smerter af mange forskellige typer, men frem for alt når smerten har sin oprindelse i led, skelet, muskler, hud, indre organ eller i nervesystemet. I en del tilfælde kan det være nok at anvende TENS og i andre tilfælde kan det være værdifuldt supplement til anden behandlingsform. HVORDAN FUNGERER DET? I smertelindringsprogrammerne sendes impulser gennem nerverne for at blokere smerteimpulserne. Smertelindringen er mest effektiv under stimuleringen, men effekten kan vedblive efter at programmet er afsluttet. Den forbedrer også blodcirkulationen. Smertelindringsprogrammerne behandler ikke altid årsagen til smerten, så hvis smerten fortsat er tilbage bør du søge medicinsk hjælp. HVORNÅR OG HVORDAN SKAL TENS ANVENDES? Programmerne i Cefar Basic kan altid anvendes ved behov for smertelindring og muskelafslapning. Alle programmerne kan anvendes så ofte det ønskes. Manualen indeholder retningslinjer for, hvordan behandlingsprogrammerne skal anvendes med belysende eksempler, forslag til placering af elektroder og anbefalede behandlingstider.

6 3. FORSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER Udstyret ska kontrolleres inden brug. Stimulatoren må kun bruges efter anvisningerne givet i denne brugsanvisning. Der ska kun bruges CEFAR tilbehør til stimulatoren. ADVARSEL! Personer med elektronisk implantat, som for eksempel pacemaker og intrakardiel defibrillator, skal ikke behandles med TENS. Gravide skal ikke behandles med TENS de første 12 uger. Stimuler aldrig på fremsiden eller siderne af halsen, i nærheden af glomus caroticus, på halsen i nærheden af carotis årerne (halspulsåre), idet fald i blodtryk kan opstå. Stimulering bør ikke ske samtidig med at personen er tilkoblet diatermiapparat, da dette kan give brandskader på huden under elektroderne og forårsage fejl på stimulatoren. Brug ikke stimulatoren i umiddelbar nærhed af medicoteknisk kortbølge- eller mikrobølgeudstyr, da udgangseffekten derved kan påvirkes. Stimulatoren ska opbevares utilgængeligt for børn. FORSIGTIGHED! Stimuler med forsigtighed ved behandling af angina pectoris Elektroderne må udelukkende placeres over frisk hud. Undgå hudirritation ved at sikre at der er god kontakt mellem elektrode og hud. Ved graviditet ska elektroder ikke placeres over livmoder, så at stimuleringen ledes over maven. Der er ikke nogle rapporter som angiver det men teoretisk set er det muligt at stimuleringen kan påvirke barnets hjerte. Hvis der forekommer hudirritation ska behandlingen afbrydes midlertidigt. Hvis problemerne fortsætter bør man kontakte den, som har ordineret behandlingen. Overfølsomhed kan forekomme overfor tape og/eller gel. Problemerne forsvinder normalt igen, hvis man bytter til en anden type tape og/eller gel. Elektroder med et areal på mindre end 5 cm 2 ska ikke bruges, da der kan opstå brandskader. Alle Cefars elektroder oppfyller dette kravet. Der bør udvises forsigtighed ved strømtæthed på mere end 2 ma pr. cm 2. Udvis forsigtighed ved anvendelsen af elektroterapi samtidigt som patienten er tilsluttet overvågningsudstyr med elektroder på kroppen. Stimuleringen kan forstyrre signalerne til overvågningsudstyret. For at undgå et elektrisk stød åbn aldrig batterilågen under stimuleringen. Inden elektroderne tages af huden, ska stimulatoren slukkes. Hvis en elektrode falder af, skal stimulatoren slukkes inden den samles op. Det er ubehageligt men ufarligt at få elektrisk stimulering gennem fingrene. Udvis forsigtighed ved stimulering i nærheden af tændte mobiltelefoner i det stimulatorens udgangseffekt derved kan påvirkes. Udvis forsigtighed hvis stimulatoren anvendes under bilkørsel, utilsigtet forandring af stimuleringen kan være årsag i at opmærksomheden tages fra bilkørslen og en farlig situation kan opstå.

7 4. OVERSIGT/FUNKTIONSKNAPPER 1. TÆND/SLUK Tænder og slukker stimulatoren Stimulator kan slukkes, selv når knap-låsen er aktiveret. Kan altid bruges for at afbryde stimuleringen ØGE (venstre og højre kanal) Forøgelse af amplitude (stimulerings intensitet) Tryk og hold knappen indtrykket for at øge stimuleringsstyrken (amplituden) kontinuerligt. Obs. Øg altid amplituden forsigtig. Afbryder stimuleringsindstilling. Øger tiden (minutter) ved indstilling at timer (højre knap). Venstre knap anvendes for at aktivere og inaktivere programlås. (PROFESSIONEL ANVENDELSE). 3. MINDSKE (venstre og højre kanal) Mindsker amplituden (stimulerings intensitet). Tryk og hold knappen indtrykket for at mindske stimuleringsstyrken (amplituden) kontinuerligt. Inaktivering af knap-lås. Afbryder stimuleringsindstilling Mindsker tiden (minutter) ved indstilling af timer (højre knap) Venstre knap anvendes for at aktivere og inaktivere programlås. (PROFESSIONEL ANVENDELSE). 4. (venstre og højre kanal) Starter testindstilling. Bekræfter valgt amplitudeniveau i testindstilling. 5. PROGRAMMER Valg af program 1 3 Sætter igangværende program på pause Anvendes for at aktivere/inaktivere programlås 6. TIMER Starter timerinstillingen.

8 4. OVERSIGT/DISPLAYSYMBOLER AFBRUDT ELEKTRISKT KREDSLØB Afbrydelse af det elektriske kredsløb. Årsagen til afbrydelse kan være for høj modstand eller brud på kabel. Se kapitel Fejlsøgning. 2. PAUSE Pause i program 3. KNAPLÅSEN Aktiveret knap-lås. Knap-låsen aktiveres automatisk, hvis ingen knapper anvendes indenfor 10 sekunder. De-aktiver knap-låsen ved at trykke på venstre eller højre MINDSKE-knap. 4. PROGRAMLÅS Aktiveret program-lås. 5. BATTERISTATUS Tomme batterier. Dette symbol vises, når batterierne næsten er opbrugt. 6. PROGRAMNUMMER Valgt programnummer. 7. RESTERENDE TID Resterende tid af programmet i minutter og sekunder. Tidsangivelsen blinker ved indstilling af timer. 8. STIMULERINGSINDSTILLING (venstre og højre kanal) Aktiveret automatisk amplitude indstilling (stimuleringsintensitet). blinker under amplitude forøgelsen og lyser fast ved stimulering. 9. SØJLEDIAGRAM FOR AMPLITUE (venstre og højre kanal) Den valgte amplitude vises i søjlediagram 10. AMPLITUDENIVEAU (venstre og højre kanal) Den valgte amplitude i ma (vises ikke ved stimuleringsindstilling ).

9 5. ANVENDELSE TRIN FOR TRIN ANVENDELSE 1. ISÆTNING AF BATTERIER Indsæt batterierne (se kapitel BATTERISKIFT) 2. HÆFT ELEKTRODERNE 9 A. Tilkoble elektroderne til kabel. B. Hæft elektroderne på kroppen. C. Tilslut kabel til CEFAR BASIC. 3. TÆND STIMULATOR Tryk på TÆND/SLUK-knappen. Knappen kan bruges når som helst for at afbryde stimuleringen, også når knap-låsen er aktiveret. Sluk altid for stimulator inden elektroderne fjernes. P S 4. VÆLG ET PROGRAM (1 3) Tryk på PROGRAM-knappen P du ønsker vises i displayet. gentagne S gange indtil det program Obs! Når programmer vælges skal amplituden (strømstyrken) være indstillet på 00,0 ma for begge kanaler. For yderligere information vedrørende programmer, se afsnit PROGRAMGUIDE.

10 5. BEGYND STIMULERINGEN Tryck på ØG-knappen for hver kanal indtil du opnår en behagelig stimuleringsniveau. Tryk og hold knappen indtrykket for at øge amplituden kontinuerligt. Obs! Øg altid amplituden forsigtigt! P S Behandlingstiden er forudindstillet, men den kan ændres med hjælp af timerfunktionen, se afsnit TIMER. En automatisk aktiveret knap-lås forhindrer en utilsigtet ændring under behandlingen. Knap-låsen aktiveres hvis ingen knapper bruges i 10 sekunder. Tryk på en af MINDSKE knapperne for at de-aktivere knaplåsen. Når programmet er afsluttet blinker Resterende tid 00:00 i displayet. Det senest brugte program gemmes når stimulatoren bliver slukket og er det program som først vises næste gang stimulatoren tændes. P S Stimulatoren slukker sig selv efter 5 min inaktivitet for at spare på batterierne

11 STIMULERINGSINDSTILLING For at få en smertelindrende effekt bør stimuleringsniveauet opleves som noget stærkere end smertens intensitet. Da kroppen til at begynde med tilpasser sig det indstillede stimuleringsniveau er der ofte behov for at øge amplituden nogle gange inden det optimale stimuleringsniveau er opnået. I stimuleringsindstilling bliver amplituden justeret automatisk og et optimalt niveau opnås efter nogle minutters stimulering. For at bruge stimuleringsindstilling : Følg trin 1-4 i afsnit TRIN-FOR-TRIN-ANVENDELSE. 5. START INDSTILLING Tryk på -knappen amplituden øger trinvis. P S for venstre eller højre kanal. Auto begynder at blinke i displayet og 6. AFSLUT INDSTILLING Tryk igen på -knappen P S når stimuleringen er på et behageligt niveau. Hvis du trykker på -knappen for sent eller du af nogen grund ønsker at begynde forfra, så tryk på -knappen for at starte fra begyndelsen. 7. GENTAG INSTILLINGEN FOR DEN ANDEN KANAL INDENFOR 3 SEKUNDER Hvis du ønsker at bruge stimuleringsindstilling Auto for begge kanalerne gentager du trin 5-6 for den anden kanal. 8. STARTE STIMULERINGEN Programmet starter efter et par sekunder og amplituden indstiller sig automatisk på det optimale stimuleringsniveau. Ved stimuleringsindstilling Auto kan du også øge eller mindske amplituden når du ønsker ved at trykke på ØGE- eller MINDSKE-knapper indtil stimuleringen føles behagelig. Når du gør det slukkes der for den automatiske amplitude indstilling P S TIMER Den forindstillede behandlingstid er 30 minutter, men med timerfunktionen kan du selv indstille den ønskede behandlingstid. Du kan ændre indstillingen fra - - til 60 minutter. Hvis du vælger at blive på - - bliver stimulering ved indtil du selv slukker apparatet manuelt. For at indstille timeren: 1. Vælg et program og start stimuleringen, se afsnit TRIN-FOR TRIN ANVENDELSE. 2. Tryk på TIMER-knappen for at starte timerfunktionen. P S

12 3. Øg tiden ved at trykke på den højre ØG-knappen. Tiden øger med 1 minut hver gang du trykker på knappen. Mindsk tiden ved at trykke på den højre MINDSK-knappen. Tiden mindsker med 1 minut hver gang du trykker på knappen. Tidsangivelsen blinker på displayet mens du indstiller timeren. 4. Tryk på TIMER-knappen P S for at bekræfte timerindstillingen. P S S PROGRAMPAUSE P Du kan lave en pause i programmerne i op til 5 minutter. For at lave en pause i et program: 1. Hvis låse-knappen er aktiveret trykker du på en af MINDSK-knapperne for at de-aktivere den. 2. Tryk på PROGRAM-knappen P for Sat lave pause i programmet. Start stimuleringen ved at trykke på PROGRAM-knappen S P S Hvis pausen i stimuleringen er længere end 5 minutter slukker stimulatoren automatisk for at spare på batterierne. P

13 6. BATTERISKIFT Et batterisymbol vises i displayet, når batterierne begynder at løbe tør. Du kan fortsætte med at behandle så længe stimulatoren fungerer som den plejer. Når stimuleringen føles svagere end normalt eller hvis stimulatoren slukker, er det tid til at skifte batterierne. Hvis stimulatoren ikke er i brug gennem længere tid (cirka 3 måneder) bør batterierne fjernes fra stimulatoren. Stimulatoren bruger enten to almindelige, ikke-opladelige 1,5 V batterier type AA eller to genopladelige 1,2 V AA-batterier, som oplades i en separat batterioplader. Batteriernes levetid afhænger af amplituden (strømstyrken) og antallet af kanaler, der aktiveres når et program er i brug. Hvis du for eksempel anvender en kanal for program 1 med en amplitude på 30 ma, holder de ikke opladelige batterier i cirka 11 timer og de genopladelige i cirka 7 timer UDSKIFTNING AF BATTERIER 1. Sluk for stimulatoren. 2. Batteridækslet finder du på bagsiden af stimulatoren. 3. Tag batteridækslet af ved at skyde det cirka 1 cm nedad og derefter løfte det opad. 4. Tag batterierne ud. 5. Sæt de nye batterier i batterirummet med polerne i den korrekte retning (+ og -), se billede. 6. Sæt batteridækslet på igen. 7. De brugte batterier afleveres til genbrug. OBS! Man må aldrig forsøge at genoplade almindelige, ikke-opladelige batterier, da der opstår eksplosionsfare.

14 7. PROGRAMGUIDE For hvert af programmerne beskrives de symptomer som programmet er bedst egnet til at behandle, elektrodernes placering og behandlingens længde. For hvert eksempel på symptom findes der mindst ét elektrodeplaceringsnummer (EP-nr) som kan ses på manualens omslag, hvor forslag til elektrodeplaceringer vises. Nr. Programnavn Frekvens Pulsbredde Behandlingstid Forud indstillet tid 1 Højfrekvent TENS 80 Hz 180 µs Ingen begrænsning (mindst 30 minutter) 30 minutter 2 Lavfrekvent TENS i impulstog 2 Hz 180 µs minutter, 3 gange dagligt. Husk at lavfrekvent TENS i impulstog kan give muskelømhed (som efter træning) 30 minutter Pulsbredmoduleret højfrekvent stimulering 80 Hz µs Ingen begrænsning (mindst 30 minutter) 30 minutter

15 Programbeskrivelse Konventionel TENS (højfrekvent stimulering) er førstehåndsvalg for både akutte og langvarige smerter, både neurogen og nociceptiv. Højfrekvent stimulering er baseret på Gate Control teorien som påstår at elektrisk stimulering af A-beta-fibre hæmmer impulsoverføringen i smertebanerne. Som regel bør elektroderne placeres over eller tæt ved det smertende område eller på et område som delvis dækker det smertende område. Indstil amplituden så stimuleringen giver en stærk, men behagelig paræstesi en pirrende følelse. Ved anvendelse af højfrekvent stimulering er det vigtigt at sikre at patienten har en normal berørings følelse i området, hvor elektroderne placeres. TENS i pulstog (lavfrekvent stimulering) er sædvanligvis mest effektiv ved udstrålende (projiceret) smerte i arme og ben (rhizopati), nedsat eller forandret følelse ved berøring, dyp muskelsmerte eller når effekten af behandling med konventionel TENS er af kort varighed. TENS i impulstog lindrer smerten ved at stimulere musklerne så kroppens egne morfinlignende emner, endorfiner, frigives. Placer elektroderne på en muskel i det smertende område, så der opstår synlige kontraktioner eller på akupunkturpunkter i det smertende område. Stimuleringen skal føles behagelig og give synlige muskelsammentrækninger. Husk at patienten ofte føler stimuleringen tydeligt inden sammentrækningen kan ses. Impulsbredmoduleret stimulering er en type af højfrekvent stimulering, hvor pulsbredden kontinuerligt varierer. Det kan give en bølgende følelse som kan opleves som mere behagelig end konstant pulsbredde. Anvend program 3 for smertelindring og for en masserende effekt som øger blodcirkulationen i muskler som for eksempel trapezius. Eksempel på symptom/ep-nr. Nakkesmerter...1 Skuldersmerter...2 Albuesmerter...6 Reumatisk smerte...7 Ribbensfraktur Lænderygsmerte... 10,11 Menstruationssmerte Fantomsmerte i ben og arm Hoftesmerte Artrosesmerte i knæ... 17,18 Sårheling Mononeuropati...8 Central smerte... 4, 5 Cevical ritzopati...3 Ischias Knæsmerter Trapeziussmerter...9 Lænderygsmerte... 10,11 For flere eksempler, se program

16 PROGRAM-LÅS Stimulatoren kan låses så kun det valgte program kan bruges. For at aktivere/deaktivere programlåsen: 1. Vælg programmet som du ønsker at låse/lukke op, se afsnit TRIN-FOR-TRIN-AVENDELSE. 2. Tryk på PROGRAM-knappen P og Sden venstre MINDSKE-knappen samtidigt i 2 sekunder. 3. Tryk på den venstre MINDSKE- eller ØGE-knap. ON vises på den venstre side af displayet når programlåsen aktiveres og OFF når den deaktiveres. (Knappen skifter mellem ON og OFF.) 4. Tryk på PROGRAM-knappen P for Sat afslutte programlåseindstillingen. P S P S OPFØLGNING (kompliance) Opfølgningsfunktion giver dig mulighed for at kontrollere anvendelsen af stimulatoren. 1. Tænd for stimulator 2. Tryk på TIMER-knappen og MINDSKE-knappen til højre samtidigt i 2 sekunder. 3. Der vises på venstre side i displayet hvor meget stimulatoren er blevet brugt i timer og til højre i minutter. For at nulstille anvendelsestiden tryk på den højre MINDSKE-knappen i 2 sekunder. 4. Vent i 5 sekunder P eller S tryk på TIMER-knappen P S 5. I den venstre del af displayet vises den totale anvendelsestid i timer og til højre i uger. Den totale anvendelsestid kan ikke nulstilles. P S 6. Vent i 5 sekunder eller tryk på TIMER-knappen P S. for at gå ud af opfølgningsfunktionen. P S

17 8. TILBEHØR Elektroderne bliver med tiden slidt og skal udskiftes. Vi anbefaler at elektroderne udskiftes efter cirka ganges brug. For indkøbsinformation, kontakt din Cefar forhandler CEFAR BASIC leveres med en strop til at bære simulatoren om halsen og en bælteklemme så at du kan bære stimulatoren og have hænderne fri under behandlingen. Kablers levetid forlænges hvis de ikke fjernes fra stimulatoren mellem behandlinger. 9. VEDLIGEHOLDELSE 1717 Det er nemt at vedligeholde og rengøre CEFAR udstyret, hvis nedenstående instruktioner følges: Opbevar stimulatoren med tilbehør i den medfølgende taske, når apparaturet ikke bruges. Det kan dog være praktisk at lade elektroderne blive siddende på huden mellem behandlingerne. Kulgummi elektroder kan normalt sidde i 2-3 timer uden af elektrode gelen tørrer ud (gælder ikke klistrende gel). De skal derefter tages af, vaskes og tørres, inden de bruges igen. For personer med følsom hud er dette specielt vigtigt. Sørg for at elektroderne sidder ordentligt fast før stimuleringen sættes i gang. Ved anvendelse af kulgummi elektroder brug meget elektrodegel og undgå udtørring ved at placere tape ved alle elektrode kanter. Kulgummi elektroder og hud rengøres med vand efter behandlingen. Brug ikke rengøringsmidler på elektroderne. Selvhæftende flergangs elektroder fugtes efter behov med nogle dråber vand og de opbevares lufttæt (i plasticpose) med beskyttelsespapir påsat, når de ikke anvendes. Stimulatoren må ikke udsættes for vand. Den kan aftørres med en fugtig klud efter behov. Træk ikke i kablerne tag ved på stikkene. Kablers levetid forlænges hvis de ikke fjernes fra stimulatoren mellem behandlinger.

18 10. FEJLSØGNING STIMULERINGEN FØLES IKKE SOM DEN PLEJER Kontroller at alle indstillinger er foretaget korrekt (se kapitel TRIN-FOR-TRIN ANVENDELSE) og at elektroderne sidder korrekt. Flyt elektroderne lidt. STIMULERINGEN FØLES UBEHAGELIG Huden er irriteret. For råd om hudpleje se afsnit FORSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER. Elektroderne har mistet sin klæbeevne og hæfter ikke så godt til huden. Fugt den klæbende side med nogle dråber vand inden du placerer den på huden. Elektroderne er for gamle og skal byttes. Der er ikke tilstrækkeligt elektrode gel på kulgummi elektroderne. Flyt elektroderne lidt. STIMULERINGEN ER SVAG ELLER SLET IKKE Kontroller om batterier skal udskiftes, se kapitel BATTERISKIFT. Elektroderne er for gamle og skal udskiftes. SYMBOLET FOR AFBRUDT KREDSLØB VISES I DISPLAYET Symbolet for afbrudt kredsløb viser at modstanden er for høj eller at et kabel er gået i stykker For høj modstand kan skyldes dårlig kontakt mellem elektroderne og huden eller at elektroderne skal udskiftes. Et kabel brud kan kontrolleres ved at trykke kabel pindene mod hinanden samtidig med at styrken øges til 11 ma for den pågældende kanal. Hvis amplituden falder til 0,0mA og begynder at blinke skal kablet byttes. Obs! Øg aldrig amplituden til mere end 20mA når du kontrollerer kabelbrud, da det kan skade stimulatoren. STIMULATOREN FUNGERER IKKE Hvis fejlsymbolet vises i displayet når du starter stimulatoren betyder det at stimulatoren er i stykker og skal byttes (eller repareres) Obs! Brug ikke stimulatoren kontakt din CEFAR forhandler. CEFAR er kun ansvarlig for service og reparationer, som udføres af CEFAR eller af CEFAR udpegede distributører.

19 11. ALMINDELIGE SPØRGSMÅL Kan alle bruge elektrisk stimulering? Personer med elektronisk implantat, som for eksempel pacemaker og intrakardiel defibrillator, skal ikke behandles med TENS. Gravide bør ikke bruge elektrisk stimulering i de første 12 uger af graviditeten (se FORSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER) Hvor længe må jeg bruge stimulatoren? Følg anbefalingerne du har fået fra sygeplejen. Almindelig højfrekvent TENS (80 Hz) kan bruges ubegrænset, dog i mindst 30 minutter pr behandling. Lavfrekvent TENS (2 HZ) kan give træningssmerte, men normalt anbefales minutter behandling 3 gange dagligt. Kan jeg bruge TENS til alle typer smerte? TENS kan bruges både ved akut og længerevarende smerte. Generelle instruktioner findes i afsnittet MEDICINSK BAGGRUND. Kontakt sygehusvæsenet, hvis årsagen til eller området for behandlingen ændres. Hvilken afstand skal der være mellem elektroderne? Der anbefales en afstand på mellem 3 og 30 cm mellem elektroderne. Hvor længe holder elektroderne? De selvhæftende elektroder holder til cirka behandlinger. Holdbarheden afhænger af hvor nøje man følger instruktionerne for brug, pasning og opbevaring. Læs anbefalingerne, som følger med elektroderne Findes der bivirkninger ved elektronisk stimulering? Nej, til forskel fra eksempelvis smertestillende medicin er stimuleringen med TENS helt uden bivirkninger. Findes der bevis for at TENS fungerer som smertelindring? TENS er en etableret og veldokumenteret metode, som har været brugt i sygebehandlingen gennem mange år. Forskning og medicinske studier foretages kontinuerligt. Læs mere herom på CEFARs hjemmeside:

20 12. TEKNISKE DATA CEFAR BASIC er en nervestimulator (TENS) med to ikke separate kanaler og tre forudindstillede programmer. Behandlingen med elektrisk stimulering kræver at stimuleringsstrømmen kan penetrere (overvinde) hudens og elektrodens modstand på ca 1500 ohm. CEFAR BASIC kan dette og bibeholder en strømstyrke på op til 60 ma. Ved en belastningsændring fra 100 til 1500 ohm ændres stimuleringsstrømmen med mindre end 10% fra den indstillede styrke. Stimulatoren drives enten af to almindelige, ikke-genopladelige 1,5 V batterier af typen AA eller to genopladelige 1,2 V AA-batterier, som oplades i en separat oplader CEFAR BASIC Antal kanaler (ikke separate) Konstantstrøm op til 1500 ohms modstand Stimuleringsstrøm/kanal ma Pulsform asymmetrisk bifasisk impuls, 100% kompenseret Antal forudindstillede programmer Stimuleringsform Konventionel Lavfrekvens i impuls tog Moduleret impuls bredde Maksimal impulsbredde µs Maksimal frekvens Hz Timer minutter Miljø ved opbevaring, brug og transport Temperatur gr C Luftfugtighed % Lufttryk hpa Strømforsyning stk. 1,5 V almindelige ikke-genopladelige type AA batterier 2 stk. 1,2 V genopladelige type AA batterier Strømforbrug v 1 kanal, 80 HZ, 30 ma ma I r.m.s. max/kanal ma Størrelse x 50 x 30 mm Vægt ca. 180 g

21 SYMBOL FORKLARINGER Læs brugsanvisningen inden ibrugtagning. Patientdel type Body Floating 0413 Opfylder kravene i MDD 93/42/EEG. Anmeldt organ Intertek ETL Semko (0413). INFORMATION ANGÅENDE ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) CEFAR BASIC er konstrueret til at bruge i typiske hjemme- eller sygebehandlingsmiljøer og er godkendt efter EMC s sikkerhedsstandard EN CEFAR BASIC afgiver meget lave niveauer i intervallet for radiofrekvens (RF). Derfor er det ikke sandsynligt at stimulatoren forårsager forstyrrelser på elektronisk udstyr (radioer, pc er, telefoner, mv) i nærheden. CEFAR BASIC er konstrueret til at modstå forudseelige forstyrrelser fra elektroniske udladning, magnetfelter ved strømforsyninger, samt radiosendere (f.eks. mobiltelefoner). 2121

22 22 22

23 2323

24 24 24

25 VŒlg DEN riktige elektrode! 32 mm 50 mm 40 x 60 mm 34 x 54 mm 35 x 50 mm 50 x 50 mm 40 x 90 mm 50 x 90 mm 50 x 100 mm 50 x 100 mm 80 x 130 mm 80 x 130 mm

26 Photo Studio Ekvall, Helsingborg AB

27 CEFAR Medical AB Murmansgatan 126 SE Malmö Sweden Tel +46 (0) Fax +46 (0) Art. no /09

Brugervejledning Dansk

Brugervejledning Dansk Brugervejledning...3 Brugervejledning Dansk INDEN DU BRUGER STIMULATOREN 1. INTRODUKTION... 4 2. MEDICINSK BAGGRUND... 5 3. FORSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER... 6 ATIENTINFORMATION 4. OVERSIGT... 7 FUNKTIONSKNAER...

Læs mere

Smertelindring uden medicin

Smertelindring uden medicin Patientinformation Smertelindring uden medicin - Tens - Transkutan Elektrisk Nervestimulation www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Smerteklinikken 1 Information om tens og behandling med tens Tens er en

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

Information og vejledning i brug af Elpha II i forbindelse med træning af muskulatur

Information og vejledning i brug af Elpha II i forbindelse med træning af muskulatur Information og vejledning i brug af Elpha II 3000 - i forbindelse med træning af muskulatur Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien, KT El-stimulation kan, i samarbejde

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Brugermanual ELECTRO FLEX. Læs venligst før brug

Brugermanual ELECTRO FLEX. Læs venligst før brug ELECTRO FLEX Electro Flex giver en behagelig og afslappende behandling ved hjælp af mikro current stimulation, som er udviklet til at lindre smerte og ømhed, som associeres med en række fysiske eller medicinske

Læs mere

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Hjernestimulation med fingerspidspåvirkning: Velkommen til genoptræning med tipstim, der er et apparat, der sammen med din professionelle vejleder, kan sikre

Læs mere

TENStem eco basic er designet til transkutan elektrisk nerve- og muskel stimulering og må ikke anvendes til andre formål.

TENStem eco basic er designet til transkutan elektrisk nerve- og muskel stimulering og må ikke anvendes til andre formål. TENStem eco basic 1 Indholdsfortegnelse Generel information... 3 Kontraindikationer... 4 Symboler og information... 4-8 Anvendelse af TENStem eco basic... 9-11 Oversigt over vigtigt kombinationer... 11

Læs mere

AS SUPER 4 digital Elektro-akupunktur stimulator. Brugervejledning art nr. 101477

AS SUPER 4 digital Elektro-akupunktur stimulator. Brugervejledning art nr. 101477 AS SUPER 4 digital Elektro-akupunktur stimulator Brugervejledning art nr. 101477 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Anvendelse... 3 Sikkerhedsregler... 3 Generelle sikkerhedsregler... 3 Medicinske sikkerhedsregler...

Læs mere

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101 E4 Tens E4 Tens massageapparat Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat Mediq Danmark varenr. 60570 2 Indholdsfortegnelse. Sikkerhedshenvisninger... 2 2. Produktidentifikation... 2 2. Kontrolfunktioner...3

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Care Master Plus Apparat til behandling af ledsmerter

Care Master Plus Apparat til behandling af ledsmerter Care Master Plus Apparat til behandling af ledsmerter Puls akupunktur / infrarød fysioterapi / lavfrekvent puls Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut.

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut. BRUGSANVISNING TIL Gymform ABS & CORE Vi tager din sikkerhed alvorligt. Vi beder dig derfor om at gennemlæse alle oplysningerne i denne brugsanvisning, før du begynder at bruge Gymform ABS & CORE. Det

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Højfrekvente vibrationer / infrarød fysioterapi / magnet terapi Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Comfort Focus Brugsanvisning. Comfort Focus. Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10. For øget koncentration og indlæring.

Comfort Focus Brugsanvisning. Comfort Focus. Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10. For øget koncentration og indlæring. Comfort Focus Brugsanvisning Comfort Focus Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10 For øget koncentration og indlæring Dansk Introduktion til Comfort Focus Tak fordi du valgte Comfort Focus.

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

FZ2011-6 BRUGSANVISNING

FZ2011-6 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-6 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen RC3-2 Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

Instruktions Manual (UN-2000M)

Instruktions Manual (UN-2000M) Instruktions Manual (UN-2000M) Dobbelt virkende thumper Massage Apparat (UN-2000M) Brugsanvisninger - Sæt stikket i stikkontakten.. Brug knappen til at vælge intensiteten af massagen (Fig.1) Sæt knappen

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

TENS-behandlingens formål

TENS-behandlingens formål TNS - TENS TENS-behandlingens formål T ranskutan N erv S timulering T ranskutan E lektrisk N erv S timulering Smertlindring Påvirker ANS Akutte og langvarige smertetilstande Nociceptiv och neurogen smerte

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Præsentation af: www.hjemmetest.dk www.hthealth.com

Præsentation af: www.hjemmetest.dk www.hthealth.com Præsentation af: www.hjemmetest.dk www.hthealth.com Hvad er Circulation Booster? Registreret medicinsk udstyr (Klasse IIa) ingen andre cirkulationsapparater bærer denne klassifikation Bruger Elektrisk

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Elektrisk Stimulation: Grundlæggende Principper

Elektrisk Stimulation: Grundlæggende Principper Side 1 Side 2 - FES er en undergruppe af NMES Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Der skal altid være minimum to elektroder mellem stimulatoren og vævet. I et intakt perifert nervesystem er det altid nerven, der

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Beskrivelse. Tekniske karakteristika

Beskrivelse. Tekniske karakteristika 1 Beskrivelse DK Venus Medical Breast Enhancement er en vibrerende anordning designet og udviklet til at forbedre sundheden i kvindens bryst, som bærer en CE kvalitets certificering i overensstemmelse

Læs mere

INSTRUKTIONSBOg. Rehab 400

INSTRUKTIONSBOg. Rehab 400 INSTRUKTIONSBOg Rehab 400 INDHOLD DAN I ADVARSLER 1 Kontraindikationer... 4 2 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 II PRÆSENTATION 1 Garanti... 6 2 Vedligeholdelse... 6 3 Opbevarings- og transportforhold...

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

RC4-1. Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening

RC4-1. Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening RC4-1 Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud end det, du har fået udleveret. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater og tilbehør

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen RC3-1 Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og deres

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Chefon. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Seagull fedtmålervægt med touchskærm

Seagull fedtmålervægt med touchskærm Seagull fedtmålervægt med touchskærm Læs brugsvejledningen grundigt, før produktet tages i brug. Videodemonstration kan ses på: www.seagull-healthcare.dk samt Hvad er fedtprocent? Fedtprocenten er forholdet

Læs mere

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings * Disse advarsler om helbred og sikkerhed opdateres jævnligt for at sikre, at de er nøjagtige og fuldstændige. Du kan se den nyeste version på oculus.com/warnings.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053292 Metaldetektor GC-1065 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Metaldetektor - Varenr. 9053292 Beskrivelse: Metaldetektor med max.

Læs mere

Brugermanual for Reck MOTOmed viva1

Brugermanual for Reck MOTOmed viva1 1. Generel information 2. Indstigning og sikring af ben 3. Betjeningsguide 4. Ben indstigningshjælp 5. Symmetritræning 6. Start/stop for bentræner 7. Hastighed 8. Motor styrke 9. Aktiv tilstand 10. Træningsperiode

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere