Hugo Nielsen Instituttet s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hugo Nielsen Instituttet s"

Transkript

1 Hugo Nielsen Instituttet s smerte- og immunterapeutisk Parallelakupunktur breder sig.. - til din fordel

2 Hugo Nielsen Institutterne i Danmark og Tyskland Din Parallelakupunktør i Danmark Lone Nielsen Hugo Nielsen Instituttet i Gram drives i dag af Hugo Nielsens datter, Lone Nielsen, der med mere end 12 års erfaring og faglig kompentance i Parallelakupunktur udfører de daglige behandlinger. Lone Nielsen er medlemmer af brancheforeningen Danske Akupunktører, samt er hun R.A.B. registreret. Brancheforeningen Danske-Akupunktørers hjemmeside finder du på: Hugo Nielsen Instituttet i Bremen Den daglige lægelige ledelse på instituttet forestås af Dr. med. Klaus-Peter Netzband. Fra starten i december 2005 er det gået støt fremad for Instituttet. Man kunne således ved udgangen af 2006 opgøre, at der er foretaget ca behandlinger på det nye institut, bl.a. i samarbejde med onkologisk afdeling under ledelse af Prof. Dr. med. S. Teyssen og gynækologisk afdeling under ledelse af Prof. Dr. med. C. Frantzen på St. Joseph-Stift. Der står i dag stor respekt om Hugo Nielsens faglige kompetance. Info: 2 Parallelakupunktur har ingen kendte bivirkninger og er 100% smertefri.

3 Hugo Nielsen Instituttets smerte- & immunterapeutiske parallelakupunktur Hugo Nielsens opfindelse af parallelakupunkturen baserer sig på den mere end 6000 år gamle klassiske kinesiske akupunktur og dennes behandlingsfilosofi. Forskellen på parallelakupunkturens kombinationsmuligheder og den klassiske akupunktur er hovedsageligt den måde nålene anvendes for at påvirke og afbalancere organismens styresystemers muligheder for ved egen hjælp at påbegynde smerte- og Immunterapi uden bivirkninger og risiko for patienten. Som navnet siger sættes nålene parallelt ved Hugo Nielsens metode, hvor der pr. behandling anvendes ca. 2-4 nåle. Parallelakupunktur er et supplement til den lægeordinerede behandling/terapi og ikke en erstatning for denne. Virkningen og brugen af akupunktur er i dag anerkendt af WHO på en lang række lidelser og symptomer. (Se side 7) Behandlingsfilosofi Kroppen består af milliarder af celler, der i grupper har ganske specielle funktioner i forhold organet og organerne imellem. For at et så kompliceret system kan fungere findes der en række systemer, der hele tiden sikrer balance for den enkelte celle, cellerne imellem og for organerne. Hjerne, nervesystem, hormonsystemer og kemiske kontrolsystemer er kendte eksempler på sådanne kontrolsystemer. Nogle af disse - måske alle - er overordnet reguleret af elektriske signaler og impulser, der kan måles på hudoverfladen langs de såkaldte meridianer kendt fra klassisk akupunktur, men også via ikke kendte baner fra hudoverfladen og dybt ind i kroppen. Uden styresystemerne ville der hurtigt opstå kaotiske tilstande lokalt og i kroppen som helhed. Lejlighedsvis svigter styresystemerne, måske på grund af udefra kommende angreb (f.eks. infektioner og kemiske påvirkninger fra omgivelserne). Sådanne "fejlsignaler" opfattes forkert at styresystemerne. Der opstår sygdom. Parallelindstikkene sætter individet i gang med at udnytte de aktuelle frigivne ressourcer kroppen har som multiplikations og frikapacitet i behandlingsøjeblikket. Vi anvender altså kun hvad organismen har liggende af velfungerende elektriske biokemiske kommunikations og styresystemer, der nu forsøger at påvirke de resterende styresystemer. Ikke læsbare, kommunikations og funktionsdygtige styresystemer, der er gået i baglås af en eller anden årsag, bliver sandsynligvis fejlsystemorienteret indkredset af organismens gode funktionsdygtige memorydepoter fordi de ikke har været i stand til at kunne læse og forstå - og nægtet adgang til den del af fejlen, der var årsagen til fejlfunktionen. Dermed har styresystemerne ikke haft kommunikationsmagt og prioritet / myndighed eller været dygtige nok til at opfylde de kvalitets og kvantakrav organismen altid skal kunne kommunikere sig frem til, for at opfylde de funktionskrav, der pr. automatik holder symptomer og biokemiske balancer på plads i en konstant helhed. Hurtig behandlingsindsats tjener flere formål. En hurtig behandlings igangsætning under mottoet, " spild ikke tiden med unødig ventetid," hvor tilstanden hos patienten har mulighed for at forværre sig og føre til en væsentlig længere sygdomsperiode for patienten end nødvendigt. Hugo Nielsen Instituttet i Gram har gennem 3 Parallelakupunktur kan med fordel benyttes af alle, der ønsker et bedre velvære.

4 4 35 år lavet forskning og kliniske behandlinger inden for de fleste sygdomsgrupper med Hugo Nielsen s Parallelakupunktur. Den klassiske kinesiske akupunktur, som den traditionelt opfattes, har en velkendt virkning over for organlidelser. WHO, der er Verdens Sundheds Organisation anbefaler akupunktur for en lang række lidelser. Vore såkaldte akupunkturpunkter har tilsyneladende nogle styresystemer og adresser indbygget, der giver mulighed for at kontrollere bestemte processer overalt i organismen. Disse aktiviteter sættes i gang, når nålen indføres i et punkt. Nålene indføres efter ganske bestemte regler og principper. Kroppen prøver at fortælle den totale sandhed om dens indre værdier og evner. Det var også den tanke, der var startskuddet efter parallelakupunkturens behandlingsreaktioner. Men hvordan skulle man tolke disse signaler? Det viste sig dog snart, at patienter med slidgigt i det venstre knæ fortalte den samme historie efter behandlingen, som patienter med slidgigt i højre knæ om reaktionsforløbet, selv om de ikke havde kontakt med hinanden, hverken som familie, tvillinger eller pårørende. Kvinder og mænd - samme historie! Andre sygdomme - andre enslydende historier. Og på denne måde begyndte reaktions mosaikkerne at falde på plads og et fortolkningsmønster tog form. Parallelakupunktur som sladrehank Parallelakupunktur blev for mit vedkommende det næste logiske skridt at tage stilling til. For når et almindeligt akupunkturpunkt havde den tilsyneladende virkning, den havde, måtte der være en logisk balanceakt mellem to ens, tilsvarende placerede punkter på kroppen. Endvidere viste det sig også snart, at mange tilstande, som klassisk akupunktur ikke magtede at ændre, blev løst med den parallelle indsats. To ens placerede nåle i stedet for én. Men hvad var forklaringen? Ideen var, at der forekommer en kommunikation imellem organer og celler, og at de frit skulle kunne kommunikere sammen uden afbrydelser. Påtvungne afbrydelser i kommunikationen ville logisk frembringe et symptom eller en sygdom i en eller anden lineært retning. Men hvad ville da være mere naturligt, end at lade kroppen selv fortælle om sine signalforvrængninger og deres omfang? De fleste af de ingredienser, du har brug for, leverer din krop selv efterhånden som du har brug for dem. Det skal forstås på den måde, at vores organisme selv producerer de fleste af de stoffer, som vi bruger for at opretholde balance i kroppen, men der findes selvfølgelig en lang række stoffer, der skal tilføres udefra - mad, vitaminer, mineraler og sporstoffer i de rigtige mængder. Nogle vitaminer og mineraler skal bruges i ret store mængder, og den daglige mad strækker oftest ikke til at dække dette behov. Her er bl. a. tale om C-vitamin. Det kan vi ikke producere selv. Derfor er det vigtigt, hvordan man spiser i dagligdagen. Ved jævnlig behandling og forebyggende vedligeholdelse af dig og din familie vil der samtidig ske det, at alle kommer til at udnytte fødens mange stoffer væsentligt bedre. Bag Parallelakupunkturen ligger 35 års fysisk behandlererfaring og afprøvninger udført af opfinderen og akupunktøren Hugo Nielsen selv. Dertil kommer opsamling af viden fra den veterinære forskerverden (dyreforsøg) for at understøtte, kontrollere og sammenligne de opnåede videnskabelige forskningsresultater. Der er lagt et kæmpe forskningsarbejde i at finde frem til akupunkturens punkter og deres virkning og generelt set, er både opfattelsen og bevisførelsen nu derhenne, at dyr og mennesker stort set reagerer fuldkommen ens på akupunktur, elek- Parallelakupunktur har ingen kendte bivirkninger og er 100% smertefri.

5 troakupunktur, TNS (Trankutansk Nerve Stimulering), laserstråler, og moxa-behandling. Det er særdeles effektive behandlingsresultater, der her er tale om ikke mindst fordi disse behandlinger er foretaget uden at tilføre medicin. Resultaterne er fremkommet af individernes organismers produktioner - hvilket er enestående. Parallelakupunktur ved kemoterapi og stråleskader Jo længere du trækker tiden mellem to behandlinger desto mere omsætningsenergi skal du bruge for at bringe kroppen/dig selv tilbage til organismens egen regenerationsbalance. For det er i dette balanceforum, at det hjælper bedst og hurtigst. Så man kan faktisk sige, at hurtigt efterfølgende behandlinger i starten bringer organismens balancemuligheder i den optimale position, der har størst regenerationsværdi - hvilket Patienter, der er i gang med eller skal påbegynde kemoterapi, vil altid blive tilbudt en behandling, der erfaringsmæssigt enten helt fjerner eller mindsker bivirkningerne ved kemoterapien. Man giver typisk parallelakupunktur behandling dagen inden der gives kemoterapi og stråler, Parallelakupunkturen er god til dette formål. Vi har i dag en formodning om, at de raske celler dybderenses for kemorester, så sygdommen bliver lettere og mere behagelig at få overstået. Dette er dog ikke endelig dokumenteret. Det er trods alt de raske celler, der skal forberede helbredelsen hos patienten. Desværre kender kemoterapistofferne ikke forskel på raske og syge celler, men angriber dem alle! Gener ved stråleskader mindskes også betydeligt ved samme behandlingsindsats. Hugo Nielsen s Parallelakupunktur er sådan opbygget, at man kan målrette behandlingskombinationerne efter de valgønsker patienten har truffet. Dem har Instituttet ingen indflydelse på. Behandlingsintensitet De fleste patienter og specielt patienter med cancerlidelser behandles ofte mere end en gang om ugen, men dette er meget individuelt, da to tilsyneladende ens patienter aldrig er helt ens. selvfølgelig mærkes fysisk af patienten. Behandlingen er smertefri og yderst behagelig Behandlingen er smertefri og yderst behagelig. Patienten hviler under behandlingen på en behagelig briks. Behandlingerne med parallel-akupunktur medfører, at det fortrinsvis kun er fødderne der skal afklædes. Altså sko og strømper af! Resten af kroppens akupunkturpunkter kan selvfølgelig også bruges, men det er sjældent nødvendigt. Behandlingstiden er variabel og afhængig af patientens almentilstand og kan vare fra 2 minutter til 45 minutter. Der benyttes som hovedregel højest to behandlingspunkter på hver fod ved hver behandling. Efterhånden, som der sker en bedring i tilstanden, benyttes nye akupunkturpunkter i 5 Parallelakupunktur kan med fordel benyttes af alle, der ønsker et bedre velvære.

6 nye kombinationer. Og meget vigtigt "det gør ikke ondt". Man mærker stort set intet til nåleindstikket, da nålen er supertynd og ikke skærer i vævet, som en kanyle gør! Og der benyttes selvfølgelig kun sterile engangsnåle! Reaktionsmodellen og behandlingstilrettelæggelsen Man kan med parallel-akupunkturen meget hurtigt kortlægge ved den første nålebehandling, om der er hjælp at hente med systemet. Reaktionerne, der måtte fremkomme fra patienten de første ca. 15 minutter sladrer om dybere liggende symptomforhold, der tidligere har haft indflydelse på patientens fysiske dagligdag. Endvidere viser reaktionerne hvilken tilstand patienten befinder sig i netop nu. Det er særdeles fantastisk hvad organismen gemmer på hele livet igennem, - alt registreres. Disse informationer bringes fysisk for dagens lys med parallelakupunktur og er særdeles mærkbare for patienten. Reaktionsmønstret giver et klart billede af diagnosen og den aktuelle tilstands omfang og ikke mindst, hvad man skal gøre ved den! Det er af stor betydning for behandlingens individuelle tilrettelæggelse, at patienten dagligt fører optegnelser over dagens forløb. Noterer korrekt rækkefølgen af reaktioner og tidspunktet for hvornår de mærkes. Det er helt bevidst, at ordet reaktioner benyttes, idet bivirkninger stort set slet ikke forekommer. Bliv aldrig forskrækket over reaktioner, for de er alene et udtryk for, at kroppen reagerer positivt på behandlingen. Det er kroppens interne styremekanismers reaktioner, der afslører, hvordan sygdommen er strikket sammen og viser vejen til at finde de oprindelige funktioner igen. bestemmer stort set antallet af behandlinger. Det kan for nogen patienters vedkommende dreje sig om 3-5 behandlinger. Det kan for andre være 15 eller 20. Hos nogle kan det være påkrævet, at man behandler med jævne mellemrum livet igennem for at holde sygdommen ekstra godt i skak. Man ved det bare ikke på forhånd! Din mave er dit vigtigste organ, for den skal holde liv i dig og fodre organismen hele livet. Den har en vigtig rolle i din tilværelse med at mase og splitte din mad til ukendelighed. Derefter kan den så aflevere alle relevante stoffer fra maden, du har spist til dine organer. Kvaliteten af dette stykke arbejde får indflydelse på, om du kommer til at kunne fungere optimalt. Når det hedder "I mavens tegn", er det fordi, at mavens tilstand skal være tip-top, for at resten af kroppen ikke skal være modtagelig for alverdens kroniske sygdomme og infektioner. Det er her Hugo Nielsen Instituttet kommer ind i billedet. Akupunkturen er kommet til Danmark for at blive. Flere og flere danskere finder lindring og bedring i de små nåle. Erfaring har da også vist, at jo flinkere du er til at forebygge, jo større er dine chancer for at få et godt liv! Efter endt behandling har vi erfaret, at det er en god investering at vedligeholde det opnåede resultat med jævnlige behandlinger. Forebyg i tide! Du behøver absolut ikke være syg for at forebygge. Din organisme vil afsløre din aktuelle tilstand lige her og nu og udfra det kan du opbygge dit velvære både fysisk og psykisk. Du bestemmer selv, hvor tit og hvor meget. 6 Derfor er det umuligt på forhånd at sige, hvor mange behandlinger den enkelte patient skal have. Sygdommens karakter og ikke mindst hvor længe den har varet Parallelakupunktur har ingen kendte bivirkninger og er 100% smertefri.

7 Akupunktur - anvendelse? Verdens Sundheds Organisationen under FN har udarbejdet en liste over lidelser, hvor akupunktur er særlig velegnet. Luftvejssystemet - Astma - Bronkitis Forstyrrelser i munden - Tandpine - Tandkødsbetændelse - Smerter efter tandudtrækning - Akut og kronisk halsbetændelse Mave-tarmsystemet - Hikke - Diarré - Tarmslyng - Forstoppelse - Tarmbetændelse - For meget mavesyre - Akut og kronisk mavesår - Akut betændelse i tolvfingertarmen - Spasmer i spiserøret og mavemund - Kronisk betændelse i tolvfingertarmen - Miniere s sygdom (svimmelhed og øresusen) Andet - Lammelse efter slagtilfælde (blodprop/hjerneblødning). - Nakke smerter der trækker ned i armen, (fx efter piskesmæld) Talrige videnskabelige undersøgelser, fra såvel Kina som fra resten af verden viser, at akupunktur har en dybtgående virkning på kroppen og at visse sygdomme kan helbredes fuldstændigt. Akupunktur er den alternative behandlingsform, der er bedst videnskabeligt undersøgt. Moderne forskere har fundet ud af, at akupunktur indvirker på nervesystemet, blodkredsløbet og de indre (endokrine) kirtler. Kilde: Danske Akupunktører Øjensygdomme - Nethinde betændelse - Nærsynethed hos børn - Betændelse i bindehinden - Grå stær (uden komplikationer) Nerve-, muskel- og knoglelidelser - Gigt - Iskias - Migræne - Hovedpine - Tennis albue - Lændesmerter - Frossen skulder - Ansigtslammelse - Fejlfunktion i blæren - Ufrivillig vandladning - Nervelidelser imellem ribbenene - Følgerne af Polio (børnelammelse) - Ansigtsnerve smerter (Trigeminus neuralgi) - Føleforstyrrelser i nerverne lige under huden 7 Parallelakupunktur kan med fordel benyttes af alle, der ønsker et bedre velvære.

8 Her finder du et Hugo Nielsen Institut Hugo Nielsen Instituttet ApS Kirkeallé 14 DK-6510 Gram Danmark Tlf Fax Web: Åbningstider Mandag kl & Tirsdag Kl Onsdag Kl & Torsdag Kl & Fredag Kun efter aftale Hugo Nielsen Institut für Parallelakupunktur, heilkundliche Ausbildung & Forschung GmbH Ambulanten Klinik am St. Joseph-Stift Georg-Gröningen-Str. 57 D Bremen Tyskland Tlf Fax Web: Åbningstider Mandag kl Tirsdag - Torsdag kl & kl Fredag - Søndag Efter aftale Har du besøgt Hugo Nielsen System Shop på nettet? Siden 1997 har vi på nettet solgt de samme kvalitetsprodukter inden for kosttilskud og naturlægemidler, som du også kan finder på Hugo Nielsen Instituttet i Gram. I maj 2004 blev vores internet shop E-mærket af E-Handelsfonden, som et sikkert sted at handle hvor kvalitet og tryghed er sat i højsædet. Besøg os på Tidsbestilling er nødvendig Copyright 2007 Hugo Nielsen Instituttet ApS - Forbeholdt alle rettigheder Parallelakupunktur har ingen kendte bivirkninger og er 100% smertefri.

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Akupunktur betyder blot nåle-indstik. Akupunktur er en asiatisk diagnose- og behandlingsmetode

Akupunktur betyder blot nåle-indstik. Akupunktur er en asiatisk diagnose- og behandlingsmetode Fakta om akupunktur Fakta om akupunktur Akupunktur betyder blot nåle-indstik. Akupunktur er en asiatisk diagnose- og behandlingsmetode hvis egentlige oprindelse er totalt ukendt. Kina er den nation, der

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com SmerteLiv > No. 3-2014 DeVIce - Fotolia.com Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Birthe Omdahl

Læs mere

Sarkomer Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 35 25 75 00 www.cancer.dk 2647-2013-1.500

Sarkomer Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 35 25 75 00 www.cancer.dk 2647-2013-1.500 Sarkomer Indhold 2 Indledning 3 Hvad er sarkomer? 6 Hvad er symptomerne på sarkomer? 7 Hvilke undersøgelser skal der til? 10 Hvor syg er jeg? 13 Hvilken behandling findes der? 13 Behandling af bløddelssarkomer

Læs mere

LotusHealthCare.dk. Dit Center for Sundhed Behandling & Selvudvikling

LotusHealthCare.dk. Dit Center for Sundhed Behandling & Selvudvikling LotusHealthCare.dk Akupunktur. Aura-analyse/video. Afdødekontakt Bio-Feedback. Clairvoyance. Coaching. Detox Fjernhealing. Harmonisering. Healing. Homeopati Irisanalyse. Jordstråler. Kampkunst. Kinesiologi

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

FÆRRE SMERTER BEDRE SØVN PATENTERET TEKNOLOGI

FÆRRE SMERTER BEDRE SØVN PATENTERET TEKNOLOGI Sov dig til et bedre liv... FÆRRE SMERTER BEDRE SØVN PATENTERET TEKNOLOGI 2 Ortenvej 60 6800 Varde Tlf.: +45 75 21 11 10 vello@vello.dk www.vello.dk INDHOLD Hvad kan magnetterapi hjælpe mod?... 4 Energimedicin

Læs mere

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER Når kroppen siger fra Det ville være nemt, hvis kroppen bare var en maskine 2 Når kroppen siger fra Maven gør ondt. Hovedet er ved at eksplodere. Svimmelheden er næsten

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere

Zoneterapeutisk Fagforståelse

Zoneterapeutisk Fagforståelse Zoneterapeutisk Fagforståelse Zoneterapeutisk Fagforståelse FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter, TKZ Foreningen for Traditionel Kinesisk Zoneterapi og ZCT ZoneConnection Terapeutforening FDZ Zoneterapeutisk

Læs mere

EN EFFEKTIV BEHANDLINGSMETODE TIL HORMONELLE UBALANCER

EN EFFEKTIV BEHANDLINGSMETODE TIL HORMONELLE UBALANCER Lone Sorensen / Internationalt Institut for Ansigts & Fodzoneterapi LS, Lope de Vega 6, 08005 Barcelona, Spanien. Tel 0034 932655700 sorensensistem@post.tele.dk www.ansigtzoneterapi.org www.temprana.org

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Patientinformation fra Forskningsklinik for Holistisk Medicin og Sexologi ved Søren Ventegodt

Patientinformation fra Forskningsklinik for Holistisk Medicin og Sexologi ved Søren Ventegodt Patientinformation fra Forskningsklinik for Holistisk Medicin og Sexologi ved Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet 2001 1 Indhold 1. Sund levevis og forebyggelse 2. Dit barns trivsel - for

Læs mere

Om succes på tankefabrikken INDHOLD OM TANKEFABRIKKEN. Tankefabrikken betyder her: - det hjernen beskæftiger sig med

Om succes på tankefabrikken INDHOLD OM TANKEFABRIKKEN. Tankefabrikken betyder her: - det hjernen beskæftiger sig med Om succes på tankefabrikken Tankefabrikken betyder her: - det hjernen beskæftiger sig med En historie om Vorby, som du kan blive introduceret til her. INDHOLD OM TANKEFABRIKKEN... 1 OM PLACEBO-EFFEKTEN...

Læs mere

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne Hjernesvulster Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på en hjernesvulst? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 9 Hvilken behandling findes der? 16 Er der andre behandlingsformer?

Læs mere

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Sønderborg 2006 Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtagere, der er

Læs mere

Fødevareintolerance?

Fødevareintolerance? Nr. 2 februar 2008 21. årgang www.ditlaegemagasin.dk til venteværelset POPULÆR LÆGEVIDENSKAB FOR HELE FAMILIEN LÆS INDE I BLADET Smerter i muskler og led Kender du til at blusse op af et enkelt glas vin?

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk svar på epilepsi Svar på epilepsi er forfattet af Per Sidenius, ledende overlæge på Neurologisk Afdeling F., Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med støtte fra

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på lungekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 8 Hvor syg er jeg? 10 Hvilken behandling findes der?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på lungekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 8 Hvor syg er jeg? 10 Hvilken behandling findes der? Lungekræft Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på lungekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 8 Hvor syg er jeg? 10 Hvilken behandling findes der? 11 Behandling af ikke-småcellet lungekræft

Læs mere

ET GODT HELBRED Lynguiden ET GODT HELBRED. Lynguiden. Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt!

ET GODT HELBRED Lynguiden ET GODT HELBRED. Lynguiden. Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt! ET GODT HELBRED Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt! Hilser denne bog velkommen. Fortæller hvad den almene folkeoplysning og politikere forsømmer. Noget, der burde være almen viden..

Læs mere

EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1

EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1 EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1 Betty Moore-Hafter Jade Barbee Carna Zacharias-Miller Lynne Shaner 2010 www.eftfree.net Photo: SilverEnergie

Læs mere