Indholdsfortegnelse. Udgiver: De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød. Komite A: Komite B:...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Udgiver: De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Komite A:... 3. Komite B:..."

Transkript

1

2 Udgiver: De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Redaktion: Käthe Mohr Layout Grafik & Tv Region Hovedstaden Foto: Ulrik Borgermann Indholdsfortegnelse Komite A: Komite B: Komite C: Komite D: Komite E: Komite F: Ej godkendt Henlagt Ej anmeldelsespligtige

3 Komité A H H H H H H H H H H H H H H H H Har hypoglykæmi iskæmisk og pro-arytmisk effekt hos patienter med type 2 diabetes med og uden iskæmisk hjertesygdom? Effekten af Transversus abdominis plane (TAP) blok versus sårinfiltration versus placebo på patienter, der får foretaget åben lyskebrok i dagkirurgisk regi ADMINISTRATION AF DEUTERIUM OXID MED HENBLIK PÅ AT MÅLE INDBYGNING AF DEUTERIUMMÆRKEDE AMINOSYRER I MUSKELPROTEIN SAMT MÅLING AF MUSKEL- PROTEINERNES NEDBRYDNINGSRATE Virkningsvarighed af suxamethon hos patienter med varianter i kolinesterase genet Karakterisering af muskelregeneration hos patienter med Limb-Girdle muskeldystrofi type 2I Biologisk levererstatningsbehandling med ELAD hos patienter med akut forværring af kronisk leversygdom (AOCH). Et studie af effektivitet og sikkerhed Effekten af SMS baserede opfordringer til intensiv motion hos unge med medfødt hjerte-sygdom. Et randomiseret forsøg Komparativt studie af 3 NIRS-apparaters præcision Effekt af acetylsalicylsyre på nakkesmerter hos patienter med spændingshovedpine - et pilot studie Kontrolleret hypotermi med 33 C versus 36 C efter hjertestop uden for hospital, et randomiseret klinisk forsøg Pilotstudie for et nordisk interventions-projekt, der undersøger effekten af høj fysisk aktivitet og indtag af fuldkornsrug på henholdsvis cancer progression, insulinfølsomhed og inflammation hos mænd med tidligt stadie af prostatakræft Undersøgelse af effekten af hyperbar oxygenbehandling ved mobilisering af stamceller og andre angiogeniske faktorer Et eksplorativt, randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret fase 2-forsøg til bestemmelse af sikkerhed og effekt af to doseringsregimer med AP214 til forebyggelse af nyre-skade hos patienter, som gennemgår en hjerteoperation Kort titel: OPUS Skolemadsprojektet Lang titel: OPUS (OPtimal trivsel, Udvikling og Sundhed for danske børn gennem en sund Ny Nordisk Hverdagsmad) Skolemadsprojektet Tarmfloraen hos børn født før uge 30 efter probiotika Forsøg med særlig udleveringstilladelse for adalimumab til børn på 2 til < 4 år samt 4 år og derover, med en vægt på mindre end 15 kg og med aktiv juvenil idiopatisk artritis (JIA) H Effekten af iskæmisk postconditionering på endothelfunktionen hos patienter med type 2 diabetes 3

4 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Selenstatus målt i blod efter et højere indtag af selen igennem fisk og skaldyr et randomiseret kostinterventionsstudie Knogletæthed, muskelstyrke og lokal kropssammensætning efter kunstigt skulderled Et longitudinal studie af børn og unge med Tourette syndrom et epidemiologisk og neuroanatomisk follow-up studie Mundskyl med klorhexidin og bakterievækst på endoskoper Effekten af Glucose-dependent Insulinotropic Polypeptide (GIP) på lipidstofskiftet hos mennesker: a-v differenceteknik Infektion med Humant Immundefekt Virus (HIV) - en tilstand med accelereret aldring? Udbredelse af psoriasisartrit hos voksne med psoriasis: En vurdering fra dermatologisk praksis Tilstedeværelse af ondartede celler i kryopræserveret ovarievæv 18F-FMISO-PET, 18F-FDG-PET/CT, DWI-MR og DCE-MR scanninger som prædiktorer for respons på kemoterapi/radioterapi af patienter med analcancer Nye Strategier for Diagnostik af Myeloproliferative Neoplasier baseret på betydningen af Mesenchymale stamceller hos patienter med Primær Myelofibrose, Post-Polycythaemisk Myelofibrose og Post-Essentiel Thrombocytosis Myelofibrose Sammenhænge mellem udsving i kønshormonniveau og hjernens funktion, hjernens struktur og stressreaktioner hos raske kvinder Syreproduktion i saliva og plaque efter eksponering med probiotiske bakterier / Acid production in saliva and dental plaque after exposure to probiotic bacteria Effekten af reduceret kropsvægt på smerter og motorisk funktion hos ensidige gonartrosepatienter Genetikken bag migræne og andre sygdomme Effekt af glycerylnitrat ved apopleksi (ENOS) Forandringer i hjerneaktiviteten hos Parkinson patienter med levodopa-inducerede overbevægelser Plasmaferese og steroid dosering ved behandling af anti-neutrofil cytoplasma antistof associeret vaskulit: en international kontrolleret randomiseret undersøgelse Projektet godkendt under EU koordineringskomite under VHP-No: EudraCT: Intermediær terapi Effekt på mortalitet efter akut abdominalkirurgi Effekten af zink-kosttilskud hos patienter med porfyri Diagnostik af skeletmetastaser ved cancer mammae: 18F-NaF-PET/lavdosis-CT af skelettet versus 99mTc HDP-knogleskintigrafi Tobaksrygnings indflydelse på det per- og postoperative metaboliske og adrenerge stressrespons 4

5 H H H H H H H H H H H H H H H Værdien af kuldioxidmåling i udåndingsluften ved Kapnografi i forbindelse med sygeplejerske administreret propofol sedation (NAPS): En randomiseret undersøgelse Effekten af Transversus Abdominis Plane (TAP) blok som postoperativ smertebehandling efter laparoskopisk kolonkirurgi. Eudract nr Mejeriprodukters effekt på energibalancen (MEPEB) Kallikrein-kinin og Renin-Angiotensin systemets betydning som modulatorer af immunresponset i Multipel Sklerose prospektivt randomiseret kontrolleret studie af intra-operativ autolog transfusion med THE SANGVIA blodsparende system i rygkirurgi. Effekten af Adductor-Kanal-Blokade på smerter og morfinforbrug hos patienter efter revisions knæalloplastik Eudrect nr Antibiotika til behandling af gentagne astmatiske symptomer hos børn. Et randomiseret, kontrolleret studie i ABC-kohorten (Asthma Begins in Childhood) Eudract nr Forebyggelse af hjertebivirkninger ved strålebehandling for brystkræft CA : Et randomiseret, dobbeltblindet, fase III forsøg til at sammenligne effekt af ipilimumab versus placebo hos patienter, der er asymptomatiske eller har minimale symptomer, med metastaserende kemoterapinaiv kastrationsresistent prostatacancer (CRPC). Eudract nr En klinisk kontrolleret undersøgelse af akupunktur til behandling af voksne patienter med tandlægeskræk Effekt af aldring og vækstfaktorer faktorer på isolerede sene- og muskelceller fra unge og ældre personer Spermatogenese og kryptorkisme Anvendelse af humant levervæv, bugspytkirtelvæv og fedtvæv i forbindelse med lægemiddeludvikling indenfor type 2 diabetes på Novo Nordisk A/S Metabolisk Syndrom, Intima Media Tykkelse og endoteliale biomarkører som prædiktorer for iskæmisk hjertesygdom hos patienter med kronisk hepatitis C virus infektion BCG vaccination og sygelighed blandt danske småbørn H Liothyronin (T3) og hjertesvigt Eudract nr H H H Tidlig opsporing og Target Discovery af brystkræft Et eksploratorisk forsøg med det formål at undersøge desmosinniveauer i plas-ma/urin/sputum hos patienter med alfa-1-antitrypsinmangel Effekten af Gastric-bypass på ovariefunktion og PCOS H Phase II study of BIBF 1120 in recurrent Glioblastoma multiforme Eudract nr

6 H H H H H H Liberal versus restriktiv behandling med røde blodlegemer efter hoftealloplastik Ultralyds vejledt Transversus Abdominis Plane (TAP) blokade: (1) Billeddiagnostisk vurdering af fordeling af injiceret lokal bedøvelse middel (2) Den sensoriske udbredning på abdominal væggen Anatomisk og fysiologisk karakterisering af tarmens endokrine celler hos raske og hos patienter med type 2 diabetes Et randomiseret, dobbeltblindt fase III-forsøg med det formål at vurdere sikkerheden ved og effekten af GSK plus abacavir/lamivudin som fastdosiskombination indgivet en gang dagligt sammenlignet med Atripla i løbet af 96 uger hos hiv-1-inficerede og antiretroviralnaive voksne forsøgspersoner. Eudract nr HUMAN PAPILLOMA VIRUS INFEKTION HOS HIV POSITIVE KVINDER I DANMARK: FOREKOMST OG EFFEKT AF ANTIRETROVIRAL BEHANDLING Immunologiske mekanismers rolle i spontan igangsættelse af fødsel H Biomarkører hos patienter med metastatisk kolorektal cancer i behandling med bevacizumab giver de ny information om behandlingseffekt og prognose? H H H H H H H H H H H Småbørns Kost Og Trivsel (SKOT) II Et studie om kost, vækst, udvikling og risikofaktorer for senere livsstilssygdomme hos børn af overvægtige mødre Personlighed i behandlingen af KOL (PINK) Søvnrelaterede respirationssygdomme: betydning af hæmodynamik ved obstruktiv søvnapnø og apopleksi Et åbent fase 3-forsøg til undersøgelse af sikkerhed og effektivitet af AA4500 ved administration to gange pr. behandlingscyklus i op til fire behandlingscyklus (2 x 4) hos mænd med Peyronies sygdom. Eudract. nr Prædiktiv værdi af Veristrat ved behandling af kræftpatienter med tyrosinkinasehæmere og angiogenesehæmmere Intra-person variation af anstrengelsesudløst laryngomalaci over tid Midtskafts kravebensbrud (klavikelfraktur): Sammenligning af konservativ behandling med operation med vinkelstabil skinne ved forskudte brud. Et randomiseret kontrolleret studie Hjernens gennemblødning og stofskifte: betydning af polymorfi i genet for den β2-adrenerge receptor Dobbeltblindet, randomiseret, aktivkontrolleret, multicenter-, parallelgruppeforsøg med Daclizumab som monoterapi, der skal bestemme virkning og sikkerhed ved Daclizumab High Yield Process (DAC HYP) sammenlignet med Avonex (Interferon β 1a) hos patienter med recidiverende-remitterende multipel sclerose En prospektivt undersøgelse af anvendeligheden af et drænsystem til sinus sagittalis i forbindelse med anlæggelse af SinuShunt Protokol RGB113905: Et åbent forsøg med fleksible doser, hvor retigabin med øjeblikkelig frigivelse anvendes som tillægsbehandling til specificerede monoterapier med et antiepileptikum hos voksne med partielle anfald 6

7 H H H H H H H H H H H H H Senkomplikationer hos HIV-smittede patienter; er inflammation årsagen? Skjult hjertesygdom blandt eliteidrætsudøvere i Danmark ph og L-laktat koncentration i rektumslimhinden ved lungetransplantation Et åbent multicenterforsøg med stigende enkeldosis til evaluering af farmakokinetikken, sikkerheden og tolerabiliteten af Solifenacinsuccinat suspension hos pædiatriske patienter i alderen 5 til 17 år (inklusive) med overaktiv blære (OAB) Neurale og muskulære ændringer som følge af 9 ugers styrketræning for piger i alderen 10-11år In vitro LPS og supar stimulation af humant fuldblod Immuncellekarakterisering ved behandling med Interleukin2 /Interferon hos patienter med metastatisk modermærkekræft. Et prospektivt blodprøve studium ScO2 og Cardiac Output - sammenlignende undersøgelse på hæmodialysepatienter Et fase 2b forsøg med BMS i kombination med peginterferon alfa-2a og ribavirin til patienter med kronisk hepatitis C genotype 1 infektion, der er nul- eller partielle respondere på tidligere behandling med peginterferon alfa plus ribavirin Kan leukocytfiltreret blodkardioplegi eller Remote Iskæmisk PreConditionering mindske iskæmiog reperfusionsskader på myocardiet, målt ved hjælp af mikrodialyse? Matriptase og hudens barrierefunktion Sammenspillet mellem appetithormonerne leptin og GLP-1 - og deres betydning for vedligeholdelse af vægttab efter lav kalorie diæt Diæt- eller træningsintervention hos overvægtige med iskæmisk hjertesygdom Komité B H H H H H Arvelighed i menneskets gang Støj og stress i storrumskontorer Multicenter fase IIIb forsøg med 16-ugers dobbeltblindet, placebokontrolleret (i første 2 uger) randomiseret periode, efterfulgt af en 24-ugers åben forlængelse til vurdering af tidligt respons på certolizumab pegol vha magnetisk resonansscanning Eudract nr HPV-forekomst i adenocarcinom i livmoderhalsen diagnosticeret i Patologiafdelingen, Hillerød Platelet-Rich Plasma terapi til behandling af seneskader: Behandling af kronisk Achilles tendinopati og supplement til konservativ behandling af Achilles ruptur 7

8 H H H H H H H H H H H H H H H H H Sikkerhed og effekt af behandling med liraglutide i kombination med insulin og metformin til patienter med type 2 diabetes Vurdering af ligheder og forskelle i eventuel autonom dysfunktion hos patienter diagnosticeret med postural ortostatisk takykardisyndrom, fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom og whiplashassocieret sygdom Reduktion af stillesiddende adfærd - et randomiseret kontrolleret interventionsstudie. (Sedentarism Intervention Trial SIT ) Sikkerheds- og effekt studie som sammenligner en ny hmg formulering (hmg-ibsa) med et reference produkt (Menopur) hos patienter der gennemgår ovarie stimulation for in vitro fertilisation (IVF) Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, multinationalt fase IIIb-forsøg med det formål at vurdere den vedvarende kliniske effekt af og sikkerheden ved sublingual immunterapi indgivet som en opløsning af birkepollenekstrakt i en dosis på 300 IR én gang om dagen til patienter, der lider af rhinokonjunktivitis fremkaldt af birkepollen RADICALS Radioterapi og androgen deprivation i kombination efter prostatektomi. Et randomiseret klinisk fase III forsøg ved prostatakræft Original titel: Radiotherapy and Androgen Deprivation in Combination after Local Surgery Patient-rapporteret resultat, muskelstyrke, ledbevægelighed og balance, 2 år efter hofteartroskopi hos patienter med femoroacetabular impingement (FAI) Et case-kontrol studie Illness Management and Recovery (IMR) Et randomiseret forsøg og et kvalitativt studie til at undersøge effekten af IMR-programmet E. coli Nissle 1917 til fastholdelse af remission hos patienter med colitis ulcerosa Randomiseret undersøgelse af den kliniske effekt af opstrapningsregimer ved sondeernæring Proteomprofil ved sekundær hjerneskade og efter neuroprotektiv behandling TAILOR. Trombocytes And IndividuaLization of ORal antiplatelet treatment after percutaneous coronary intervention (Trombocytter og individualiseret oral antitrombotisk behandling efter perkutan koronar intervention) Et randomiseret, kontrolleret forsøg til undersøgelse af ACZ885 (canakinumab) til behandling og forebyggelse af anfald af urinsyregigt hos patienter med hyppige anfald, hvor NSAID er og/ eller colchicin er kontraindiceret, ikke tolereret eller ikke effektivt Bakteriel translokation vurderet ved målinger af bakteriel DNA hos levercirrosepatienter ved transjugulær intrahepatisk portosystemisk shunt-anlæggelse Antiinflammatorisk og antioxidativ effekt af melatonin: en human endotoxæmi model RADIOMETER AQT90 FLEX Troponin T Assay External Evaluation Protocol Matrix Comparison and Sample Stability Betydningen af polycystisk ovariesyndrom (PCOS) og overvægt for fostertilvækst og graviditetskomplikationer efter fertilitetsbehandling.en sammenligning af kvinder med og uden PCOS 8

9 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Gliogene 2 - En international hjernetumor undersøgelse, om hvilken rolle arv og risikofaktorer fra miljøet har for udviklingen af hjernetumoren gliom EFFEKT AF LOKAL INDSPRØJTNING AF GH PÅ SYNTESEN AF KOLLAGEN I SENEVÆV Ultralydsdiagnostik af synovialis- og seneforandringer ved SLE Forsøg med ny medicin (MK-0974) til behandling af episodisk migræne Et åbent, ikke-kontrolleret, ikke-randomiseret parallelgruppe-forsøg med det formål at undersøge AZD8848 s sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og farmakodynamik ved stigende enkeltdoser efter intranasal indgivelse hos mandlige og kvindelige forsøgspersoner med for lav butyrylcholinesterase-aktivitet og hos kontrolforsøgspersoner af tilsvarende køn og på tilsvarende alder Regulering af mikrovaskulær blodgennemstrømning i skeletmuskler TCF7L2-genets betydning for forekomsten af insulintilfælde hos patienter med type 1 diabetes og for størrelsen af glukagon-responset ved eksperimentel hypoglykæmi hos normalpersoner og type 1 diabetikere. Kort titel: TCF7L2 og hypoglykæmi Local tissue water Distinguishing Lymphoedema from Lipoedema BNP som langtids-prædiktor for ændring i venstre ventrikels uddrivningsfraktion hos patienter, der har været i behandling med kardiotoksiske præparater Venstre atriums flow og volumina som prediktor for symptomer hos patienter med svær aortastenose [123I]CLINDE: En ny SPECT ligand til påvisning af neuroinflammation regionalt i hjernen hos raske og patienter med neurologiske og psykiatriske lidelser Effekten af Adductor-Kanal-Blokade på smerter og morfinforbrug efter knæalloplastik Stimulation af ganglion sphenopalatina med henblik på akut behandling af klyngehovedpine Undersøgelse af effekten af L-arabinose i måltid på glukoseomsætningen hos raske mænd Genetiske og miljømæssige faktorers påvirkning af lamotrigins metabolisme og effekt Funktionelle cerebrale netværk hos patienter med Alzheimers demens - effekt af cholinerg behandling Morfin og buprenorphin s analgetiske og antihyperalgetiske effekt ved akut eksperimentel inflammatorisk smerte - vurderet hos lav- og høj smertesensitive forsøgspersoner Opsamling af spyt fra raske frivillige forsøgspersoner til brug i ex vivo modeller til udvikling af oromucosale farmaceutiske formuleringer To metoder til optrapning af lispro-behandling hos patienter med type 2 diabetes mellitus, som ikke opnår tilstrækkelig glykæmisk kontrol med basal insulinbehandling og perorale præparater alene (AUTONOMY) Risikoen for psykisk lidelse ved udsættelse for negative handlinger i arbejdslivet 9

10 H H H H H H H H H H H H H H Effekten af fysisk aktivitet på mikrovasculariseringen, iltmætningen og muskelfiberaktiveringen i underbensmuskulaturen i patienter med kronisk overbelastet senevæv Effekten af gastric bypass kirurgi på mitokondriefunktion hos patienter med type 2 diabetes Vurdering af ascitesvæskens metaboliske aktivitet hos patienter med dekompenseret cirro-se Langvarige idrætsrelaterede hofte- og lyskesmerter: et anatomisk og billeddiagnostisk stu-die VIP; et tvillingstudie af sårbarhedsmarkører for psykose. (Engelsk titel: VIP - Vulnerability Indicators of Psychosis; A Twin Study ) Skarp versus stump åbning af fascien ved sectio: Et prospektivt randomiseret dobbeltblindet case-kontrol studie med casen som egen kontrol MASTCELLENS BETYDNING FOR DEN ASTMATISKE FÆNOTYPE Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg til undersøgelse af effekten af og sikkerheden ved GSK A i behandlingen af forsøgspersoner med moderat til svær aktiv Crohns sygdom Identifikation af nye bakterielle årsager til gastroenteritis Et åbent fase I forsøg til evaluering af sikkerheden og tolerabiliteten ved stigende intravenøse (i.v.) doser catumaxomab hos patienter med epitelial cancer Unge rygere med astma: Ændring i inflammation og rygestop effekt af Champix MR-billeddiagnostik ved inflammatoriske tarmsygdomme Omsætning af muskelprotein under muskelarbejde og recovery hos raske unge, samt ældre i god og normal fysisk form Kan man beskytte hjernen mod tromboembolier ved lukning af venstre atriums aurikel under åben hjertekirurgi? H Reproduktive senfølger til kræftbehandling i barnealderen. En follow-up undersøgelse af 100 kvinder 10 år efter initial undersøgelse af deres ovariereserve og fertilitetspotentiale H H H Sammenligning af det immunologisk respons ved subcutan og sublingual immunterapi. Et klinisk studie af immunprofiler før, under og efter immunterapi for græspollen allergi Farmakokinetiske undersøgelser af phenoxymetylpenicillin hos voksne Et randomiseret fase 2-forsøg med LY kontra placebo hos postmenopausale kvinder med lav knoglemineraltæthed: En vurdering af dosis-respons-forholdet med anvendelse af knoglemineraltæthed. Eudract nr H Ungdommens fysiske aktiviteters indflydelse på strukturen og funktionen af Achillessenen med overbelastningsskader som perspektiv H H Amotio, nethindeløsning med fokus på funktion Effekten af en noradrenalin reuptake inhibitor; reboxetin og en dopamin antagonist; haloperidol på psykofysiologiske og neurokognitive parametre 10

11 H Behandling af refraktær urticaria med adalimumab Eudract nr H H H H H H H H H H H H H H H H H H Mestrings- og familieorienteret hjemmesygepleje versus konventionel hjemmesygepleje til alvorligt kræftsyge patienter et randomiseret interventionstudie suppleret af en kvalitativ evaluering Karakterisering humane mesenkymale stamceller fra navlesnorsstroma Stroke Prior to Diagnosis of Atrial Fibrillation Using Longterm Observation with Implantable Cardiac Monitoring Apparatus Reveal (SURPRISE) Effekten af øvelsesterapi hos patienter med impingement og smerter i skulderleddet forudgået af ultralydsvejledt injektionsbehandling: en randomiseret, kontrolleret undersøgelse med blændet observatør Præoperativ styrketræning ved total hoftealloplastik -Et prospektivt randomiseret studie på artrosepatienter Preoperative resistance training in patients schedueled for total hip arthroplasty -a prospective randomized trial in patients with osteoarthritis Et fase III, assessorblindet, randomiseret, muliticenterforsøg med parallelle grupper til sammenligning af effekt og sikkerhed af to formuleringer af r-hfsh (AFOLIA vs. Gonal-f ) til assisteret reproduktionsbehandling af kvinder Tidlig versus sen invasiv vurdering og behandling ved hjælp af koronar CT-scanning til patienter med akut koronart syndrom Molekylær billeddannelse af dysfunktionelt endotel med 18F-FDG: studier i HIV inficerede patienter Undersøgelse af sammenhængen mellem vitamin D mangel og knoglerelaterede smerter Et enkelt center, åbent, randomiseret, placebo-kontrolleret forsøg til undersøgelse af sikkerheden af behandling med Ilomedin som tillæg til standard behandling af patienter, der gennemgår primær perkutan koronar intevention (ppci) Frekvensundersøgelse af genvarianter/single nucleotide polymorfier MIT-projektet, Effekt af Tidlig Intensiv Mobilisering af den intuberede patient Et Fase I, delvist blindet, randomiseret, placebokontrolleret, aktiv komparator forsøg med henblik på at undersøge sikkerheden, tolerancen, farmakokinetikken og farmakodynamikken hos post-menopausale kvinder efter daglige orale doser af PTH134 Detaljeret sekvensanalyse af gener involveret i hepatitis C virus kontrol - molekylær karakteriseringsundersøgelser på mennesker Enkelt dosis (single dosis) farmakokinetik af 9-cis-retinoic acid (Alitretinoin, Toctino ) hos patienter med moderat til svær leverinsufficiens Biomarkører i Psoriasis Regulering af tarmens blodforsyning ved eksokrin pancreasinsufficiens Smerteopfattelse ved Alzheimers sygdom - et metodestudie 11

12 H H H H H Forudsigelse af tocilizumabs effekt hos leddegigt-patienter ved hjælp af genetiske markører Coherence som effektmål ved genoptræning efter rygmarvsskade Prospektivt, åbent studie af ikke-kirurgisk behandling med collagenase clostridium histolyticum Xiapex Effekten af et synbiotikum af Lactobacillus acidophilus NCFM og cellobiose, på tarmfloraen og kortkædede-fedtsyrer i tarmen Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, parallelgruppe-, fase 3 multicenterforsøg til evaluering af sikkerheden og effektiviteten ved dapagliflozin hos personer med type 2 diabetes med utilstrækkeligt kontrolleret hypertension, der behandles med en angiotensinkonverterende enzymhæmmer (ACEI) eller angiotensinreceptorblokker (ARB) og et yderligere antihypertensivt lægemiddel Komité C H H H H H H H H H Gastrointestinal toksicitet i forbindelse med allogen knoglemarvstransplantation C-type natriuretisk peptid i de mandlige kønskirtler: Mulig markør og behandlingsmål ved kræft i blærehalskirtlen Behandling af patienter med cystisk fibrose med N-acetylcystein Kort titel: OPUS skolemadspilotprojektet PILOT projekt Lang titel: OPUS (OPtimal trivsel, Udvikling og Sundhed for danske børn gennem en sund ny nordisk kost) skolemadspilotprojektet Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret parallelgruppeforsøg til vurdering af den kliniske fordel ved dronedaron 400 mg b.i.d. ud over standardbehandling til patienter med permanent atrieflimren og yderligere risikofaktorer. Eudract nr Liraglutids effekt og virkning på diabetes: Evaluering af kardiovaskulære resultater. Et multicenter, internationalt, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, langtidsvarende forsøg til bestemmelse af liraglutids virkninger på kardiovaskulære hændelser. Eudract nr Kan erosioner verificeret med billeddiagnostisk ultralyd anvendes som diagnostisk redskab ved reumatoid artrit (RA)? ET MULTICENTER-, MULTINATIONALT, ENKELTDOSIS-, ÅBENT, RANDOMISERET, 2-VEJS OVERKRYDSNINGS-, KLINISK FARMAKOLOGIFORSØG MED CHF /6 NEXT DPI (FAST KOMBINATION AF BECLOMETHASON DIPROPIONAT 100 µg PLUS FORMOTEROL FUMARAT 6 µg) KONTRA DEN FRIE KOMBINATION AF GODKENDT BECLOMETHASON DPI OG FORMOTEROL DPI HOS ASTMATISKE UNGE OG VOKS-NE PATIENTER Døgnrytmeforstyrrelser efter brystkræftkirurgi 12

13 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Karakterisering af monoklonale antistoffer mod CD5 in vitro med henblik på udvikling af lægemiddel til behandling af Kronisk Lymfatisk Leukæmi Et dobbeltblindt, randomiseret, placebokontrolleret, multicenter- og parallelgruppeforsøg med det formål at sammenligne effekten af og sikkerheden ved 1,25 0,5 mg FTY720 indgivet peroralt én gang dagligt versus placebo til patienter med primær progressiv multipel sklerose EASY Early closure of temporary ileostomy - a randomized controlled trial Tidlig versus sen tilbagelægning af midlertidig ileostomi anlagt pga rektum resektion for kræft i endetarmen Tandsundhed - Et genetisk associationsstudie i BSMB Funktionelle cerebrale netværk under eksperimentel modulation af det cerebrale ilt-tilbud et fmri og EEG studie PRomPT, Post-MI Remodeling Prevention Therapy Perfusions- og diffusionsstudier af oesophagus-ventrikel cancer Opstartsregimer ved sondeernæring hos patienter med hoved-hals cancer Forskelle i medicinomsætning, behandlingseffekt og bivirkninger hos børn og unge voksne med blod- og lymfeknudekræft Diagnose og forebyggelse ved von Hippel-Lindaus sygdom Rotavirus og andre nyere virus i centralnervesystemet hos børn under 5 år. En retrospektiv undersøgelse Behandling af arbejdsstress - Randomisteret undersøgelse af effekten af et stresshåndteringsprogram Præoperativ smerterespons på varmestimulation til prediktion af smerter efter total knæalloplastik Immunreaktivitet efter candidæmi Genekspression i prostatacancer korreleret til histologisk gradering Effekten af kosttilskud bestående af DHA, uridin og vitamin D på kognitiv og motorisk indlæring hos raske børn og børn med hjerneskade Har generne betydning for morfins smertestillende effekt hos syge børn? Troponin udskillelse i forbindelse med arbejdstest hos patienter med stabil koronar sygdom En open-label udvidelse af HORIZON protokollen (DIM20) til evaluering af sikkerheden af dimebon (latrepirdin) hos forsøgspersoner med Huntingtons sygdom Eudract nr Biokemiske analyser til diagnostik, differentiering og prognostik af patienter med en udfyldning I bækkenet Forekomst af forlænget QT-interval hos HIV positive patienter i antiretroviral behandling 13

14 H H H NEAT Protokol 001/ARNS 143. Akronym: NEAT 001. Engelsk protokoltitel: An openlabel randomised two-year trial comparing two first-line regimens in HIV-infected antiretroviral naïve subjects: darunavir/r + tenofovir/emtricitabine vs. darunavir/r + raltegravir. Dansk pro-tokoltitel: Et åbent, randomiseret, toårigt forsøg, der sammenligner to first-line behandlings-regimer hos HIV-smittede antiretrovirale-naive personer: darunavir/r + tenofovir/emtricitabin vs. darunavir/r + raltegravir. Eudract nr Effekt af moderat - versus høj intens interval- træning på arbejdskapacitet, endothelfunktion og koronar flow reserve hos hjertetransplanterede. Et crossover studie Et multicenter, randomiseret, evaluatorblindet, parallelgruppe, aktivt kontrolleret forsøg til evaluering af fordelene ved at skifte terapi (glatirameracetat eller interferon 1a) til natalizumab hos forsøgspersoner med recidiverende-remitterende multipel sklerose Eudract nr H Er plexiformt neurofibrom i øjenregionen patognomonisk for neurofibromatose type 1? H H H H H H H H H H H Klinisk og stereoradiologisk sammenligning af resultaterne efter operation med hemialloplastik og total hoftealloplastik ved dislocerede collum femoris frakturer: Et randomiseret kontrolleret studie Anvendelse af tonsilvæv til optimering af immunologiske og histologiske analysemetoder på Novo Nordisk A/S HPER3 genotype variationer: En biomarkør associeret med POCD Kronisk hepatitis C virus infektions indflydelse på det medfødte (innate) og erhvervede (adaptive) immunrespons Effekt af transumbilikal versus standard laparoskopisk cholecystektomi på postoperative smerter Klinisk evaluering af bandagen Physiotulle sammenlignet med bandagen Urgotul ved behandling af bensår En fase 1, randomiseret, dobbeltblindt, placebo-kontrolleret, overkrydsningsforsøg med henblik på at vurdere den analgetiske effekt af oral Netupitant indgivet i kombination med Palonosetron i en akut smertemodel. Eudract nr Prævalensen af uerkendt atrieflimmer hos patienter med kryptogen apopleksi/tci Projekttitel: Effekten af behandling af inflammatorisk knæartrose (slidgigt) med injektioner af binyrebarkhormon på smerte, funktion og brusk. Engelsk titel: The effect on pain, function and cartilage of intra-articular corticosteroid injections for inflammatory knee os-teoarthritis (The FLAIR project): A Randomized Placebo-Controlled Trial Et fase 1b forsøg af sikkerheden, den antivirale virkning og farmakokinetikken af PPI-461 enten alene eller i kombination med peginterferon-alfa/ribavirin hos patienter med HCV genotype 1 infektion. Eudract nr Videnskabelig undersøgelse af birketræssaft for immunregulerende egenskaber samt undersøgelse af potentialet for brug af birketræssaft i forbindelse med behandling af patienter med birkepollen allergi 14

15 H H H H H H H H H H H H H H H H H DIA3015 Et randomiseret, dobbeltblindt, aktivt kontrolleret, multicenterforsøg til evaluering af effektiviteten, sikkerheden og tolerabiliteten af canagliflozin vs. sitagliptin i behandlingen af forsøgspersoner med type 2-diabetes mellitus med utilstrækkelig glykæmisk kontrol på metformin- og sulfonylureabehandling Eudract nr Effekten af Adductor-Kanal-Blokade (AKB) hos patienter efter knæ-artroskopi Eudract nr N. saphenus blokade og Lokal Infiltrations Analgesi (LIA) som smertebehandling efter Total Knæ Alloplastik (TKA) Et fase 2b forsøg med kortvarig behandling med BMS i kombination med peg-interferon alfa-2a og ribavirin til behandlingsnaive patienter med kronisk hepatitis C geno-type 2 eller 3 infektion Eurdract nr Undersøgelse af immunsystemets funktion hos raske børn Det humane, subkutane fedtvævs oxygenmetabolisme PRESS En pilot studie af Mirasol-PRT behandlede trombocytter indgivet til trombocytopene patienter VitmaD -Mad med D-vitamin Et randomiseret, aktiv-kontrolleret, dobbelt-blindet, dobblet-dummy, parallel gruppe design, multi-center forsøg til at sammenligne effekt og sikkerhed af 2.5mcg og 5 mcg tiotropium inhalationsvæske givet i Respimat inhalator med tiotropium inhalationskapsler 18 mcg givet i HandiHaler Effekten af Adductor-Kanal-Blokade (AKB) på patienter efter rekonstruktion af forreste korsbånd (ACL) i dagkirurgisk regi Et randomiseret, ikke-blindet klinisk multicenterforsøg med tre grupper med henblik på sammenligning af nyrefunktionen hos levertransplantationspatienter, som får immunosuppressiv behandling med Advagraf (umiddelbart efter transplantationen eller senere) og MMF med eller uden et monoklonalt anti-il2r antistof (basiliximab) Undersøgelse af KCNQ1 og HERGs betydning for sukkerstofskiftet i relation til type 2 diabetes Non-invasiv angiografisk og myokardie perfusionsbaseret identifikation af koronar stenoser med 320 multislice CT skanning et internationalt multicenter studium (CORE 320 Trial) Postoperative komplikationer efter fjernelse af visdomstand i underkæben baseret på panoramarøntgen eller cone beam CT-scanning: et randomiseret kontrolleret klinisk studie Et randomiseret, ikke-blindet forsøg til undersøgelse af sikkerheden og effekten af behandling med denosumab og månedlig behandling med Actonel hos postmenopausale kvinder omstillet fra ugentlig eller daglig alendronatbehandling. EUDRACT: Sporing af EPO-doping Overvågning af resistente bakterier i den humane tarm- og næseflora hos danske landmænd, deres familier og deres medarbejdere 15

16 H H H H H H H H H H H H DEPHER (DEferred stenting, PostHoc conditioning and complete Revascularisation in primary percutaneous coronary intervention) Analyse af udåndingsluft med en elektronisk næse - en ny metode til diagnosticering af børneastma Effekten af LY på blodtryk og hjertefrekvens målt ved hjælp af ambulant blodtryksmonitorering hos patienter med type 2 diabetes mellitus Effekten af immobilisering, akut fysisk aktivitet og træning på substratforbrug og mitokondriel produktion af frie iltradikaler og lipidmetabolismen hos unge og ældre raske mænd Effekten af 12 ugers cykeltræningsprogram hos patienter med Juvenil dermatomyositis (JDM) Vurdering af intravasal væskestatus under spontan ventilation Adoptiv immunoterapi i forbindelse med allogen hæmatopoietisk celle transplantation med nonmyeloablativ konditionering (NMC-HCT) Disponerende faktorer for kroniske smerter efter VATS kirurgi Multicenter, enkeltarmet, åbent klinisk studie med det formål at tilbyde tidlig adgang til Cabazitaxel til patienter med metastatisk hormon refraktær prostata kræft, som tidligere er behandlet med et docetaxel-holdigt regime og for at dokumentere sikkerheden af Cabazitaxel i disse patienter Ændringer i det føtoplacentare kredsløb ved nedsænkning i vand. Et prospektivt case-kontrol studium med casen som egenkontrol Endotelfunktion før og efter opstart af systemisk antiinflammatorisk behandling hos patienter med moderat til svær psoriasis Et Fase III, multicenter, randomiseret, parallelgruppe, dobbeltblindet placebo-kontrolleret forsøg til vurdering af effekt og sikkerhed af ocrelizumab hos voksne forsøgsdeltagere med primær progressiv multipel sklerose Komité D H H H H Udvikling af allegener til in vitro diagnostik for insektgiftallergi EFFEKT AF ØSTROGEN OG PROTEINMÅLTID PÅ SKELETMUSKULATUREN I FORBINDELSE IMMOBILISRING OG GENOPTRÆNING Hjernens blodtilførsel og iltfølsomhed hos kritisk syge patienter i respirator Effekten af interval-gang hos personer med diabetes type 2, insulin-resistens eller metabolisk syndrom 16

17 H H H H H PEMF behandling hos patienter med behandlingsresistent depression i farmakologisk antidepressiv behandling Et fase II-forsøg med henblik på at vurdere effekten af og sikkerheden ved LY alene og i kombination med atorvastatin, simvastatin eller rosuvastatin hos patienter med hyperkolesterolæmi eller lavt HDL-C Eudract nr Kroniske underlivssmerter hos kvinder: prævalens, risikofaktorer og kliniske karakteristika med særligt fokus på muskuloskeletal dysfunktion Effekt af kognitiv remediering ved bipolar lidelse i remitteret fase et proof of concept stu-die Regulering af blodtrykket under simuleret sepsis og dets betydning for den cerebrale gennemblødning H Forsøg med ny medicin (MK-4305) til patienter med primær søvnløshed -forsøg A H H H PROTRACT - Progressive Resistance Training and Cancer Testis en undersøgelse af behandlings- og træningseffekt på muskelfunktion, morfologi og inflammation hos testiscancer patienter behandlet med kemoterapi Forsøg med ny medicin (MK-4305) til patienter med primær søvnløshed -forsøg B EN KOMPARATIV UNDERSØGELSE AF TRADITIONEL LARYNGOSKOPISK INTUBATION VERSUS FIBEROPTISK INTUBATION FORETAGET AF ANÆSTESISYGEPLEJERSKER H Intubation af svært overvægtige patienter. En randomiseret undersøgelse af GlideScope sammenlignet med Fastrach TM H H H H H H H H Molekylær billeddannelse af dysfunktionelt endotel med 18F-FDG: studier i patienter der har modtaget strålebehandling Årsagen og mekanismer bag symptomet fatigue Undersøgelse af orale manifestationer ved cøliaki samt potentielle markører i spyt, spytkirtler og mundslimhinde Et randomiseret fase III studie til sammenligning af bortezomib, melphalan og prednison (VMP) og højdosis melphalan efterfulgt af konsolidering med bortezomib, lenalidomid og dexamethason (VRD) og vedligeholdelsesbehandling med lenalidomid hos patienter med nydiagnosticeret myelomatose The European Intergroup Trial of the European Myeloma Network EMN (HOVON 95 MM). Eudract nr Kardiel remodelering, myokardiel fibrose ved det kroniske kardio-renale syndrom hos patienter med hjerteinsufficiens Hæmodynamisk respons på mekanisk stimulation af a. carotis Undersøgelse af sammenhængen mellem RhoGTPase aktiveringen i leukocytter ved debutsymptomer og funktionstilstanden efter 3 måneder hos apopleksipatienter med og uden forudgående statinbehandling Har ekspressionen af microrna i tumor biopsier fra kolorektal cancer en prædiktiv og prognostisk værdi som biomarkører hos patienter behandlet med bevacizumab i kombination med kemoterapi? 17

18 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Sæsonudløste forandringer i serotoninsystemet hos patienter med vinterdepression Forandringer i serotoninsystemet efter lysterapi hos raske forsøgspersoner Randomiseret kontrolleret pilotstudie med Athena basisplade vs. SenSura basisplade på perspirerende hud Kostkomponenters effekt på gastrointestinale bivirkninger induceret af lipase inhibitoren Orlistat Peroperativ rygestop og effekt på postoperative komplikationer. Et klinisk randomiseret forsøg Undersøgelse af hjernens blodgennemstrømning med ultralydsmærket nærinfrarød spektroskopi (UM-NIRS) & 133Xe SPECT Effekt af aldring på hjernens gennemblødning og stofskifte under arbejde Aquaporiner i normale øjne og øjne med grøn stær Sammenligning af in vitro effekten af forskellige Faktor VIII proteiner og sammenligning med FVIIa proteiner ved hjælp af tromboelastografi (TEG) Et prospektivt, randomiseret, multicenter, enkelt-blindt, non-inferioritets forsøg til at vurdere sikkerheden og funktionen af Evolution Everolimus-afgivende Monorail koronarstent system til behandling af en de novo aterosklerotisk læsion EFC11319: Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret multicenterforsøg med parallelle grupper med det formål at vurdere kardiovaskulære resultater i løbet af behandlingen med lixisenatide hos patienter med type 2-diabetes efter et akut koronart syndrom Hvad er årsagen til lavt D-vitamin niveau hos indvandrere med mørk pigmenteret hud og hvor højt kan D-vitamin niveauet blive ved ultraviolet bestråling? Behandling af hjemmeparenteralt ernærede patienter med lavt knoglemineralindhold med Zolondronsyre (Aclasta) Transkutan mekanisk nerve-stimulation (TMNS) ved hjælp af vibration til behandling af stressog urgeurininkontinens Sofistikeret vurdering af sygdomsbelastning hos patienter med Fabrys sygdom SOPHIA forsøget indenfor Fabrys sygdom Et multicenter observationsforsøg, som evaluerer brugen af MR-scanning af hjertet med nyeste, forbedrede teknik, ekkokardiografi, 24 timers Holter EKG, plasma Lyso-Gb3 og urin Gb3, for at identificere tidligere tegn på progressiv Fabrys sygdom Effekten af et interdisciplinært rehabiliterings og evalueringsprogram målrettet patienter med kroniske generaliserede smerter i bevægeapparatet: en randomiseret, klinisk kontrolleret undersøgelse, IMPROvE Et fase I/II klinisk forsøg med Belinostat i kombination med Erlotinib hos patienter med ikke småcellet lungecancer Eudract nr Sammenligning af hjerneskademarkør S100B i cerebrospinalvæske og blod (arterielt, venøst, kapillært) hos patienter med moderat til svær hjerneskade Testprofil til identifikation af prædiktorer for minimal kognitiv forringelse 18

19 H H H H H H H Et fase 3, randomiseret, dobbeltblindet studie med henblik på evaluering af sikkerhed og effektivitet af GS 9350-boostet atazanavir sammenlignet med ritonavir-boostet atazanavir, der gives med emtricitabin/tenofovir disoproxil fumarat i HIV 1-inficerede, antiretrovirale, behandlingsnaive voksne (protokol nr GS-US ) Eudract nr Effekten af gastric bypass kirurgi på β- og α-cellens sekretoriske funktion og inkretinhormonernes insulinotrope virkning Motorisk strategi og funktion hos patienter med Parkinsons sygdom Effekten af metformin på myokardiefunktion hos patienter med Type 2 Diabetes. Intra-hepatisk kemoterapi (IHC) med oxaliplatin hver 2. uge kombineret med systemisk gemcitabine og capecitabin samt cetuximab til patienter med ikke-resektabel cholangiocarcinom Eudract nr Molekylære biomarkørers (HPV (type 6, 11, 16, 18, 31, 33 og 51), P16, KRAS, EGFR, Ki67, YKL- 40 og immuncellemarkører (CD3, CD4, CD8, CD56 og CD68)) korrelation med behandlingsrespons, sygdomsfri overlevelse og overlevelse for patienter med analcancer Multicenter-, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, parallelgruppe- 2-årigt forsøg for at vurdere effekten af subkutan RO på kognition og funktion ved prodromal Alzheimers sygdom Eudract nr H Lipofilling med MSC beriget fedtvæv, en permanent autolog filler? Eudract nr H H H H H H H H H H Ekspression af TIMP-1 på protein, mrna og genniveau i tumorer fra brystkræft patienter med hhv. god og dårlig prognose Fysisk aktivitet, glukolipotoxicitet og Type 2 diabetes mellitus Forsøg PMA112509, et fase I/II-forsøg til undersøgelse af Eltrombopag hos trombocytopeniske forsøgspersoner med avanceret myelodysplastisk syndrom (MDS) eller sekundær akut myeloid leukæmi efter MDS (saml/mds) Eudract nr Genetic causes to Ventricular Arrhythmia in patients during first ST- elevation Myocardial Infarction (GEVAMI-study). Dansk titel: Genetiske årsager til ventrikulære arytmier hos patienter med første gangs tilfælde af ST- Elevations Myokardie Infarkt Parfumeallergi- forbedring af metoden til påvisning af parfumeallergi og påvisning af de involverede kosmetiske produkter Billeddiagnostisk undersøgelse af halsens lymfeknuder under pakkeforløb for hoved-halskræft Betydning af regulatorisk T celler ved udvikling af inflammation og fibrose hos patienter med kronisk hepatitis C Smertereaktion ved duft og kemikalieoverfølsomhed - et pilotstudie Et åbent, randomiseret multicenterforsøg i fase III hvor vedligeholdelsesbehandling med ofatumumab sammenlignes med ingen yderligere behandling hos patienter med recidiverende kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), der har responderet på induktionsterapi Identifikation af CDX2 og NF-kB regulerede gener associeret til forløbet af inflammatorisk tarmsygdom 19

20 H H H H H H H H H H H H H H H Bakteriel translokation hos patienter med levercirrose: Relation til systemisk og splanknisk hæmodynamik Et 24-ugers, ikke-blindet multicenterforsøg der sammenligner 2 strategier (insulin glargin versus færdigblandet insulin) til terapeutisk behandling af type 2-diabetikere, som har haft utilstrækkelig effekt af orale antidiabetika Sundhedsorienteret rehabilitering i hæmatologisk regi en pilot undersøgelse af effekten af en flerdimensionel intervention hos patienter med akut leukæmi under og efter højdosis kemoterapi Beta-amyloid, hvid substans cytoarkitektur og fysisk aktivitet ved Alzheimers sygdom Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret klinisk multicenterforsøg med det formål at vurdere effekten af 52 ugers behandling med vildagliptin på funktionen af venstre ventrikel hos patienter med type 2-diabetes og kongestiv hjerteinsufficiens Patïentvenlig overskrift. Et videnskabeligt forsøg der undersøger virkningen og sikkerheden ved behandling med vildaglitin (Galvus) hos patienter som har type-2 diabetes og nedsat hjertepumpefunktion Undersøgelse af udviklingen af humant brunt fedtvæv hos fostre og børn QT-Cab: Et åbent forsøg til undersøgelse af effekten af cabazitaxel på QTc-intervallet hos patienter med cancer Et randomiseret forsøg til undersøgelse af tolerabiliteten af sondeformuleringer en sammenligning mellem Isosource Mix og standard-sondeformuleringer REGENERATE AMI Randomiseret, kontrolleret undersøgelse af anvendelse af progenitorceller fra autolog knoglemarv til bevarelse af myokardium hos patienter med akut anterior myokardieinfarkt Hypotermibehandling ved hjælp af næsekateterteknik og intravenøs kold væske af bevidstløse patienter genoplivet efter hjertestop. - Et forsøg der indledes på skadestuen eller på intensivafdelingerne Randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret multiple dosis forsøg med NNC til personer med leddegigt (reumatoid artrit). (Engelsk titel: A randomised, double-blind, placebo-controlled, multiple dose trial of NNC in subjects with rheumatoid arthritis) MAP-1: En ny hjertespecifik markør for myokardieiskæmi og reperfusionsskader LeucoPatch studiet Et multicenter studie i effekten af LeucoPatch i diabetiske fodsår Et randomiseret, placebo- og aktivkontrolleret multicenter- og 5-vejs-overkrydsningsforsøg til karakterisering af farmakokinetikken af og vurdering af den bronkodilaterende effekt af og sikkerhed ved tiotropium administreret (dobbeltblindet) én gang dagligt som inhalationsopløsning (1,25, 2,5, 5 µg eller placebo) via Respimat -inhalatoren og som inhalationspulver (18 µg) via HandiHaler (åbent) efter behandlingsperioder af 4 ugers varighed hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Måling af metabolisme, hæmodynamik og hjertefunktion under moderat hypotermi før åben hjertekirurgi 20

Årsberetning 2007 2008

Årsberetning 2007 2008 Appendix 1 2007 Region Hovedstaden De Videnskabsetiske Komiteer Årsberetning 2007 2008 Appendix 1, 2007 De Videnskabsetiske Komiteer Region Hovedstaden Komité A: H-KF-02-079/03 Et randomiseret, dobbeltblindt,

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med.

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med. www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 4 september 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Highlights af Professor, overlæge,

Læs mere

Årsrapport 2008...1 Mission...2 Organisation...3 Aktiviteter...5 Netværk...11 Bilag 1...13

Årsrapport 2008...1 Mission...2 Organisation...3 Aktiviteter...5 Netværk...11 Bilag 1...13 Årsrapport 2008 Årsrapport 2008...1 Mission...2 Organisation...3 Organisatorisk tilknytning...3 Styregruppe...3 Lokaler...3 Personale...4 Finansiering...4 Aktiviteter...5 Monitorering...5 Konsulentydelser...7

Læs mere

Denne side er reserveret MSD. se www.januvia.dk

Denne side er reserveret MSD. se www.januvia.dk w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 5 september 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 4 september 2014 28. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk LÆS INDE I BLADET GLP-1 analoger

Læs mere

Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit

Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit Forfattere og korrespondance Asbjørn Mohr Drewes (tovholder) Jens Brøndum Frøkjær Majken Thyregod Jørgensen Filip Knop Michael Bau Mortensen Ove Schaffalitzky

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Det metaboliske syndrom ny definition. Telemedicin vil grundlæggende forandre sundhedsvæsenet

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Det metaboliske syndrom ny definition. Telemedicin vil grundlæggende forandre sundhedsvæsenet w w w.laegemagasinet.dk N r. 3 maj 2010 MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R I ndstik: Da n s k H y p e r t e n s i o n s s e l s k a b s Behandlingsvejledning 2009 24. årgang

Læs mere

4.1 Terapeutiske indikationer

4.1 Terapeutiske indikationer 1. LÆGEMIDLETS NAVN JANUMET 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. JANUMET 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som

Læs mere

Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ******

Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ****** Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ****** DanskReumatologiskSelskab 2 www.danskreumatologiskselskab.dk 2 DanskReumatologiskSelskabsKliniskeRetningslinjeforDiagnostik,BehandlingogMonitoreringafReumatoidArtrit*

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 5 november 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Lettere at forebygge blodpropper

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Eprex, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte

PRODUKTRESUMÉ. for. Eprex, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte PRODUKTRESUMÉ 23. september 2014 for Eprex, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 0. D.sp.nr. 8119 1. LÆGEMIDLETS NAVN Eprex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Epoetin alfa indeholder

Læs mere

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme CA NC ER OG V ENØ S TR OMBOEMBOLISME BEHAND LINGSV EJLED NING 2009 N R. 1 Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme Denne behandlingsvejledning er den første der specifikt adresserer spørgsmålet

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ABILIFY 5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg aripiprazol. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Læs mere

Bachelorprojekter og kandidatspecialer forår 2014 på Institut for Klinisk Medicin.

Bachelorprojekter og kandidatspecialer forår 2014 på Institut for Klinisk Medicin. Bachelorprojekter og kandidatspecialer forår 2014 på Institut for Klinisk Medicin. Fagsøjle Vejleder Bach/kand Opgavens titel Anæstesiologi Ann Møller Et databasestudie af effekten af body mass index på

Læs mere

Cytotoksicitet og genetiske forandringer i kastrationsresistent human prostatacancer ved behandling med højdosis vitamin C infusioner

Cytotoksicitet og genetiske forandringer i kastrationsresistent human prostatacancer ved behandling med højdosis vitamin C infusioner Cytotoksicitet og genetiske forandringer i kastrationsresistent human prostatacancer ved behandling med højdosis vitamin C infusioner - et klinisk fase II studie Cytotoksicitet og genetiske forandringer

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 10

DMG-Nyhedsbrev nr. 10 November 2011 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R E-mail: lars.bastholt@ouh.regionsyddanmark.dk DMG-Nyhedsbrev nr. 10 DMG-2011 Nordisk møde Patologi Kirurgi

Læs mere

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder olanzapinpamoatmonohydrat svarende til

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 8

DMG-Nyhedsbrev nr. 8 Marts 2009 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH DMG-Nyhedsbrev nr. 8 DMG-2009 Patologi Kirurgi Sentinel node diagnostik Hyperterm perfusionsbehandling

Læs mere

PROTOKOL SongHeart studiet. Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial.

PROTOKOL SongHeart studiet. Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial. PROTOKOL SongHeart studiet Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial. (dansk titel: Selv monitorering af stress i hjerterehabilitering, en

Læs mere

Forskningens Dag. Abstracts. Forskningens dag 27. maj 2009. Regionshospitalet. 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00. Viborg, Skive, Kjellerup

Forskningens Dag. Abstracts. Forskningens dag 27. maj 2009. Regionshospitalet. 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00. Viborg, Skive, Kjellerup Forskningens Dag Forskningens dag 27. maj 2009 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00 Abstracts Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Kvalitets- og uddannelsesafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet. Middelhavskost er sundt Af professor, overlæge, dr. med.

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet. Middelhavskost er sundt Af professor, overlæge, dr. med. MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 3 juni 2013 27. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk læs inde i bladet Middelhavskost er

Læs mere

Thoraxkirurgisk klinik Department of Cardiothoracic Surgery

Thoraxkirurgisk klinik Department of Cardiothoracic Surgery jul-15 Thoraxkirurgisk klinik Department of Cardiothoracic Surgery Forskningsområde/subject: Hjertekirurgisk forskning/cardiac surgical research (name, email) NEO-Trail. A. radialis som graft. Randomiseret

Læs mere

NR. 4, 9. årgang, NOVEMBER 2005 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN MOTION PÅ RECEPT DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi

NR. 4, 9. årgang, NOVEMBER 2005 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN MOTION PÅ RECEPT DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi ISSN 1397-4211 NR. 4, 9. årgang, NOVEMBER 2005 SPORTSMEDICIN DANSK MOTION PÅ RECEPT fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Redaktør Svend B. Carstensen Fysisk træning forebygger erektil dysfunktion

Læs mere

6. SEMESTER INTEGRERET SYGE-/RE- BACHELOREKSAMEN Sommer 2008

6. SEMESTER INTEGRERET SYGE-/RE- BACHELOREKSAMEN Sommer 2008 6. SEMESTER INTEGRERET SYGE-/RE- BACHELOREKSAMEN Sommer 2008 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 68-årig mand, kendt med tobaksbetinget KOL og prostatahypertrofi-gener, vågner

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af Dyslipidæmi. SCAST og behandling af forhøjet blodtryk Af overlæge, dr. med.

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af Dyslipidæmi. SCAST og behandling af forhøjet blodtryk Af overlæge, dr. med. w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 2 mar ts 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a

Læs mere

virksomhedsinformation

virksomhedsinformation virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43 28 12 00 Fax: +45 43 28 12 12 Bestyrelsesmedlemmer Daan J. Ellens, Bestyrelsesformand Peter Benson Alain Munoz

Læs mere

www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose

www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose Dansk Knoglemedicinsk Selskab 2009 Indholdsfortegnelse 1. Definition... 4 2. Ætiologi og patofysiologi... 4 2.1. Knoglevævets omsætning...

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3 Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr. 3 Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr.3 Udgivet august 2007 af : Dansk Cardiologisk Selskab Hauser Plads 10 1127

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN INTEGRILIN 0,75 mg/ml infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml opløsning indeholder 0,75 mg eptifibatid. Et hætteglas med

Læs mere