Indholdsfortegnelse. Udgiver: De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød. Komite A: Komite B:...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Udgiver: De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Komite A:... 3. Komite B:..."

Transkript

1

2 Udgiver: De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Redaktion: Käthe Mohr Layout Grafik & Tv Region Hovedstaden Foto: Ulrik Borgermann Indholdsfortegnelse Komite A: Komite B: Komite C: Komite D: Komite E: Komite F: Ej godkendt Henlagt Ej anmeldelsespligtige

3 Komité A H H H H H H H H H H H H H H H H Har hypoglykæmi iskæmisk og pro-arytmisk effekt hos patienter med type 2 diabetes med og uden iskæmisk hjertesygdom? Effekten af Transversus abdominis plane (TAP) blok versus sårinfiltration versus placebo på patienter, der får foretaget åben lyskebrok i dagkirurgisk regi ADMINISTRATION AF DEUTERIUM OXID MED HENBLIK PÅ AT MÅLE INDBYGNING AF DEUTERIUMMÆRKEDE AMINOSYRER I MUSKELPROTEIN SAMT MÅLING AF MUSKEL- PROTEINERNES NEDBRYDNINGSRATE Virkningsvarighed af suxamethon hos patienter med varianter i kolinesterase genet Karakterisering af muskelregeneration hos patienter med Limb-Girdle muskeldystrofi type 2I Biologisk levererstatningsbehandling med ELAD hos patienter med akut forværring af kronisk leversygdom (AOCH). Et studie af effektivitet og sikkerhed Effekten af SMS baserede opfordringer til intensiv motion hos unge med medfødt hjerte-sygdom. Et randomiseret forsøg Komparativt studie af 3 NIRS-apparaters præcision Effekt af acetylsalicylsyre på nakkesmerter hos patienter med spændingshovedpine - et pilot studie Kontrolleret hypotermi med 33 C versus 36 C efter hjertestop uden for hospital, et randomiseret klinisk forsøg Pilotstudie for et nordisk interventions-projekt, der undersøger effekten af høj fysisk aktivitet og indtag af fuldkornsrug på henholdsvis cancer progression, insulinfølsomhed og inflammation hos mænd med tidligt stadie af prostatakræft Undersøgelse af effekten af hyperbar oxygenbehandling ved mobilisering af stamceller og andre angiogeniske faktorer Et eksplorativt, randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret fase 2-forsøg til bestemmelse af sikkerhed og effekt af to doseringsregimer med AP214 til forebyggelse af nyre-skade hos patienter, som gennemgår en hjerteoperation Kort titel: OPUS Skolemadsprojektet Lang titel: OPUS (OPtimal trivsel, Udvikling og Sundhed for danske børn gennem en sund Ny Nordisk Hverdagsmad) Skolemadsprojektet Tarmfloraen hos børn født før uge 30 efter probiotika Forsøg med særlig udleveringstilladelse for adalimumab til børn på 2 til < 4 år samt 4 år og derover, med en vægt på mindre end 15 kg og med aktiv juvenil idiopatisk artritis (JIA) H Effekten af iskæmisk postconditionering på endothelfunktionen hos patienter med type 2 diabetes 3

4 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Selenstatus målt i blod efter et højere indtag af selen igennem fisk og skaldyr et randomiseret kostinterventionsstudie Knogletæthed, muskelstyrke og lokal kropssammensætning efter kunstigt skulderled Et longitudinal studie af børn og unge med Tourette syndrom et epidemiologisk og neuroanatomisk follow-up studie Mundskyl med klorhexidin og bakterievækst på endoskoper Effekten af Glucose-dependent Insulinotropic Polypeptide (GIP) på lipidstofskiftet hos mennesker: a-v differenceteknik Infektion med Humant Immundefekt Virus (HIV) - en tilstand med accelereret aldring? Udbredelse af psoriasisartrit hos voksne med psoriasis: En vurdering fra dermatologisk praksis Tilstedeværelse af ondartede celler i kryopræserveret ovarievæv 18F-FMISO-PET, 18F-FDG-PET/CT, DWI-MR og DCE-MR scanninger som prædiktorer for respons på kemoterapi/radioterapi af patienter med analcancer Nye Strategier for Diagnostik af Myeloproliferative Neoplasier baseret på betydningen af Mesenchymale stamceller hos patienter med Primær Myelofibrose, Post-Polycythaemisk Myelofibrose og Post-Essentiel Thrombocytosis Myelofibrose Sammenhænge mellem udsving i kønshormonniveau og hjernens funktion, hjernens struktur og stressreaktioner hos raske kvinder Syreproduktion i saliva og plaque efter eksponering med probiotiske bakterier / Acid production in saliva and dental plaque after exposure to probiotic bacteria Effekten af reduceret kropsvægt på smerter og motorisk funktion hos ensidige gonartrosepatienter Genetikken bag migræne og andre sygdomme Effekt af glycerylnitrat ved apopleksi (ENOS) Forandringer i hjerneaktiviteten hos Parkinson patienter med levodopa-inducerede overbevægelser Plasmaferese og steroid dosering ved behandling af anti-neutrofil cytoplasma antistof associeret vaskulit: en international kontrolleret randomiseret undersøgelse Projektet godkendt under EU koordineringskomite under VHP-No: EudraCT: Intermediær terapi Effekt på mortalitet efter akut abdominalkirurgi Effekten af zink-kosttilskud hos patienter med porfyri Diagnostik af skeletmetastaser ved cancer mammae: 18F-NaF-PET/lavdosis-CT af skelettet versus 99mTc HDP-knogleskintigrafi Tobaksrygnings indflydelse på det per- og postoperative metaboliske og adrenerge stressrespons 4

5 H H H H H H H H H H H H H H H Værdien af kuldioxidmåling i udåndingsluften ved Kapnografi i forbindelse med sygeplejerske administreret propofol sedation (NAPS): En randomiseret undersøgelse Effekten af Transversus Abdominis Plane (TAP) blok som postoperativ smertebehandling efter laparoskopisk kolonkirurgi. Eudract nr Mejeriprodukters effekt på energibalancen (MEPEB) Kallikrein-kinin og Renin-Angiotensin systemets betydning som modulatorer af immunresponset i Multipel Sklerose prospektivt randomiseret kontrolleret studie af intra-operativ autolog transfusion med THE SANGVIA blodsparende system i rygkirurgi. Effekten af Adductor-Kanal-Blokade på smerter og morfinforbrug hos patienter efter revisions knæalloplastik Eudrect nr Antibiotika til behandling af gentagne astmatiske symptomer hos børn. Et randomiseret, kontrolleret studie i ABC-kohorten (Asthma Begins in Childhood) Eudract nr Forebyggelse af hjertebivirkninger ved strålebehandling for brystkræft CA : Et randomiseret, dobbeltblindet, fase III forsøg til at sammenligne effekt af ipilimumab versus placebo hos patienter, der er asymptomatiske eller har minimale symptomer, med metastaserende kemoterapinaiv kastrationsresistent prostatacancer (CRPC). Eudract nr En klinisk kontrolleret undersøgelse af akupunktur til behandling af voksne patienter med tandlægeskræk Effekt af aldring og vækstfaktorer faktorer på isolerede sene- og muskelceller fra unge og ældre personer Spermatogenese og kryptorkisme Anvendelse af humant levervæv, bugspytkirtelvæv og fedtvæv i forbindelse med lægemiddeludvikling indenfor type 2 diabetes på Novo Nordisk A/S Metabolisk Syndrom, Intima Media Tykkelse og endoteliale biomarkører som prædiktorer for iskæmisk hjertesygdom hos patienter med kronisk hepatitis C virus infektion BCG vaccination og sygelighed blandt danske småbørn H Liothyronin (T3) og hjertesvigt Eudract nr H H H Tidlig opsporing og Target Discovery af brystkræft Et eksploratorisk forsøg med det formål at undersøge desmosinniveauer i plas-ma/urin/sputum hos patienter med alfa-1-antitrypsinmangel Effekten af Gastric-bypass på ovariefunktion og PCOS H Phase II study of BIBF 1120 in recurrent Glioblastoma multiforme Eudract nr

6 H H H H H H Liberal versus restriktiv behandling med røde blodlegemer efter hoftealloplastik Ultralyds vejledt Transversus Abdominis Plane (TAP) blokade: (1) Billeddiagnostisk vurdering af fordeling af injiceret lokal bedøvelse middel (2) Den sensoriske udbredning på abdominal væggen Anatomisk og fysiologisk karakterisering af tarmens endokrine celler hos raske og hos patienter med type 2 diabetes Et randomiseret, dobbeltblindt fase III-forsøg med det formål at vurdere sikkerheden ved og effekten af GSK plus abacavir/lamivudin som fastdosiskombination indgivet en gang dagligt sammenlignet med Atripla i løbet af 96 uger hos hiv-1-inficerede og antiretroviralnaive voksne forsøgspersoner. Eudract nr HUMAN PAPILLOMA VIRUS INFEKTION HOS HIV POSITIVE KVINDER I DANMARK: FOREKOMST OG EFFEKT AF ANTIRETROVIRAL BEHANDLING Immunologiske mekanismers rolle i spontan igangsættelse af fødsel H Biomarkører hos patienter med metastatisk kolorektal cancer i behandling med bevacizumab giver de ny information om behandlingseffekt og prognose? H H H H H H H H H H H Småbørns Kost Og Trivsel (SKOT) II Et studie om kost, vækst, udvikling og risikofaktorer for senere livsstilssygdomme hos børn af overvægtige mødre Personlighed i behandlingen af KOL (PINK) Søvnrelaterede respirationssygdomme: betydning af hæmodynamik ved obstruktiv søvnapnø og apopleksi Et åbent fase 3-forsøg til undersøgelse af sikkerhed og effektivitet af AA4500 ved administration to gange pr. behandlingscyklus i op til fire behandlingscyklus (2 x 4) hos mænd med Peyronies sygdom. Eudract. nr Prædiktiv værdi af Veristrat ved behandling af kræftpatienter med tyrosinkinasehæmere og angiogenesehæmmere Intra-person variation af anstrengelsesudløst laryngomalaci over tid Midtskafts kravebensbrud (klavikelfraktur): Sammenligning af konservativ behandling med operation med vinkelstabil skinne ved forskudte brud. Et randomiseret kontrolleret studie Hjernens gennemblødning og stofskifte: betydning af polymorfi i genet for den β2-adrenerge receptor Dobbeltblindet, randomiseret, aktivkontrolleret, multicenter-, parallelgruppeforsøg med Daclizumab som monoterapi, der skal bestemme virkning og sikkerhed ved Daclizumab High Yield Process (DAC HYP) sammenlignet med Avonex (Interferon β 1a) hos patienter med recidiverende-remitterende multipel sclerose En prospektivt undersøgelse af anvendeligheden af et drænsystem til sinus sagittalis i forbindelse med anlæggelse af SinuShunt Protokol RGB113905: Et åbent forsøg med fleksible doser, hvor retigabin med øjeblikkelig frigivelse anvendes som tillægsbehandling til specificerede monoterapier med et antiepileptikum hos voksne med partielle anfald 6

7 H H H H H H H H H H H H H Senkomplikationer hos HIV-smittede patienter; er inflammation årsagen? Skjult hjertesygdom blandt eliteidrætsudøvere i Danmark ph og L-laktat koncentration i rektumslimhinden ved lungetransplantation Et åbent multicenterforsøg med stigende enkeldosis til evaluering af farmakokinetikken, sikkerheden og tolerabiliteten af Solifenacinsuccinat suspension hos pædiatriske patienter i alderen 5 til 17 år (inklusive) med overaktiv blære (OAB) Neurale og muskulære ændringer som følge af 9 ugers styrketræning for piger i alderen 10-11år In vitro LPS og supar stimulation af humant fuldblod Immuncellekarakterisering ved behandling med Interleukin2 /Interferon hos patienter med metastatisk modermærkekræft. Et prospektivt blodprøve studium ScO2 og Cardiac Output - sammenlignende undersøgelse på hæmodialysepatienter Et fase 2b forsøg med BMS i kombination med peginterferon alfa-2a og ribavirin til patienter med kronisk hepatitis C genotype 1 infektion, der er nul- eller partielle respondere på tidligere behandling med peginterferon alfa plus ribavirin Kan leukocytfiltreret blodkardioplegi eller Remote Iskæmisk PreConditionering mindske iskæmiog reperfusionsskader på myocardiet, målt ved hjælp af mikrodialyse? Matriptase og hudens barrierefunktion Sammenspillet mellem appetithormonerne leptin og GLP-1 - og deres betydning for vedligeholdelse af vægttab efter lav kalorie diæt Diæt- eller træningsintervention hos overvægtige med iskæmisk hjertesygdom Komité B H H H H H Arvelighed i menneskets gang Støj og stress i storrumskontorer Multicenter fase IIIb forsøg med 16-ugers dobbeltblindet, placebokontrolleret (i første 2 uger) randomiseret periode, efterfulgt af en 24-ugers åben forlængelse til vurdering af tidligt respons på certolizumab pegol vha magnetisk resonansscanning Eudract nr HPV-forekomst i adenocarcinom i livmoderhalsen diagnosticeret i Patologiafdelingen, Hillerød Platelet-Rich Plasma terapi til behandling af seneskader: Behandling af kronisk Achilles tendinopati og supplement til konservativ behandling af Achilles ruptur 7

8 H H H H H H H H H H H H H H H H H Sikkerhed og effekt af behandling med liraglutide i kombination med insulin og metformin til patienter med type 2 diabetes Vurdering af ligheder og forskelle i eventuel autonom dysfunktion hos patienter diagnosticeret med postural ortostatisk takykardisyndrom, fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom og whiplashassocieret sygdom Reduktion af stillesiddende adfærd - et randomiseret kontrolleret interventionsstudie. (Sedentarism Intervention Trial SIT ) Sikkerheds- og effekt studie som sammenligner en ny hmg formulering (hmg-ibsa) med et reference produkt (Menopur) hos patienter der gennemgår ovarie stimulation for in vitro fertilisation (IVF) Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, multinationalt fase IIIb-forsøg med det formål at vurdere den vedvarende kliniske effekt af og sikkerheden ved sublingual immunterapi indgivet som en opløsning af birkepollenekstrakt i en dosis på 300 IR én gang om dagen til patienter, der lider af rhinokonjunktivitis fremkaldt af birkepollen RADICALS Radioterapi og androgen deprivation i kombination efter prostatektomi. Et randomiseret klinisk fase III forsøg ved prostatakræft Original titel: Radiotherapy and Androgen Deprivation in Combination after Local Surgery Patient-rapporteret resultat, muskelstyrke, ledbevægelighed og balance, 2 år efter hofteartroskopi hos patienter med femoroacetabular impingement (FAI) Et case-kontrol studie Illness Management and Recovery (IMR) Et randomiseret forsøg og et kvalitativt studie til at undersøge effekten af IMR-programmet E. coli Nissle 1917 til fastholdelse af remission hos patienter med colitis ulcerosa Randomiseret undersøgelse af den kliniske effekt af opstrapningsregimer ved sondeernæring Proteomprofil ved sekundær hjerneskade og efter neuroprotektiv behandling TAILOR. Trombocytes And IndividuaLization of ORal antiplatelet treatment after percutaneous coronary intervention (Trombocytter og individualiseret oral antitrombotisk behandling efter perkutan koronar intervention) Et randomiseret, kontrolleret forsøg til undersøgelse af ACZ885 (canakinumab) til behandling og forebyggelse af anfald af urinsyregigt hos patienter med hyppige anfald, hvor NSAID er og/ eller colchicin er kontraindiceret, ikke tolereret eller ikke effektivt Bakteriel translokation vurderet ved målinger af bakteriel DNA hos levercirrosepatienter ved transjugulær intrahepatisk portosystemisk shunt-anlæggelse Antiinflammatorisk og antioxidativ effekt af melatonin: en human endotoxæmi model RADIOMETER AQT90 FLEX Troponin T Assay External Evaluation Protocol Matrix Comparison and Sample Stability Betydningen af polycystisk ovariesyndrom (PCOS) og overvægt for fostertilvækst og graviditetskomplikationer efter fertilitetsbehandling.en sammenligning af kvinder med og uden PCOS 8

9 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Gliogene 2 - En international hjernetumor undersøgelse, om hvilken rolle arv og risikofaktorer fra miljøet har for udviklingen af hjernetumoren gliom EFFEKT AF LOKAL INDSPRØJTNING AF GH PÅ SYNTESEN AF KOLLAGEN I SENEVÆV Ultralydsdiagnostik af synovialis- og seneforandringer ved SLE Forsøg med ny medicin (MK-0974) til behandling af episodisk migræne Et åbent, ikke-kontrolleret, ikke-randomiseret parallelgruppe-forsøg med det formål at undersøge AZD8848 s sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og farmakodynamik ved stigende enkeltdoser efter intranasal indgivelse hos mandlige og kvindelige forsøgspersoner med for lav butyrylcholinesterase-aktivitet og hos kontrolforsøgspersoner af tilsvarende køn og på tilsvarende alder Regulering af mikrovaskulær blodgennemstrømning i skeletmuskler TCF7L2-genets betydning for forekomsten af insulintilfælde hos patienter med type 1 diabetes og for størrelsen af glukagon-responset ved eksperimentel hypoglykæmi hos normalpersoner og type 1 diabetikere. Kort titel: TCF7L2 og hypoglykæmi Local tissue water Distinguishing Lymphoedema from Lipoedema BNP som langtids-prædiktor for ændring i venstre ventrikels uddrivningsfraktion hos patienter, der har været i behandling med kardiotoksiske præparater Venstre atriums flow og volumina som prediktor for symptomer hos patienter med svær aortastenose [123I]CLINDE: En ny SPECT ligand til påvisning af neuroinflammation regionalt i hjernen hos raske og patienter med neurologiske og psykiatriske lidelser Effekten af Adductor-Kanal-Blokade på smerter og morfinforbrug efter knæalloplastik Stimulation af ganglion sphenopalatina med henblik på akut behandling af klyngehovedpine Undersøgelse af effekten af L-arabinose i måltid på glukoseomsætningen hos raske mænd Genetiske og miljømæssige faktorers påvirkning af lamotrigins metabolisme og effekt Funktionelle cerebrale netværk hos patienter med Alzheimers demens - effekt af cholinerg behandling Morfin og buprenorphin s analgetiske og antihyperalgetiske effekt ved akut eksperimentel inflammatorisk smerte - vurderet hos lav- og høj smertesensitive forsøgspersoner Opsamling af spyt fra raske frivillige forsøgspersoner til brug i ex vivo modeller til udvikling af oromucosale farmaceutiske formuleringer To metoder til optrapning af lispro-behandling hos patienter med type 2 diabetes mellitus, som ikke opnår tilstrækkelig glykæmisk kontrol med basal insulinbehandling og perorale præparater alene (AUTONOMY) Risikoen for psykisk lidelse ved udsættelse for negative handlinger i arbejdslivet 9

10 H H H H H H H H H H H H H H Effekten af fysisk aktivitet på mikrovasculariseringen, iltmætningen og muskelfiberaktiveringen i underbensmuskulaturen i patienter med kronisk overbelastet senevæv Effekten af gastric bypass kirurgi på mitokondriefunktion hos patienter med type 2 diabetes Vurdering af ascitesvæskens metaboliske aktivitet hos patienter med dekompenseret cirro-se Langvarige idrætsrelaterede hofte- og lyskesmerter: et anatomisk og billeddiagnostisk stu-die VIP; et tvillingstudie af sårbarhedsmarkører for psykose. (Engelsk titel: VIP - Vulnerability Indicators of Psychosis; A Twin Study ) Skarp versus stump åbning af fascien ved sectio: Et prospektivt randomiseret dobbeltblindet case-kontrol studie med casen som egen kontrol MASTCELLENS BETYDNING FOR DEN ASTMATISKE FÆNOTYPE Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg til undersøgelse af effekten af og sikkerheden ved GSK A i behandlingen af forsøgspersoner med moderat til svær aktiv Crohns sygdom Identifikation af nye bakterielle årsager til gastroenteritis Et åbent fase I forsøg til evaluering af sikkerheden og tolerabiliteten ved stigende intravenøse (i.v.) doser catumaxomab hos patienter med epitelial cancer Unge rygere med astma: Ændring i inflammation og rygestop effekt af Champix MR-billeddiagnostik ved inflammatoriske tarmsygdomme Omsætning af muskelprotein under muskelarbejde og recovery hos raske unge, samt ældre i god og normal fysisk form Kan man beskytte hjernen mod tromboembolier ved lukning af venstre atriums aurikel under åben hjertekirurgi? H Reproduktive senfølger til kræftbehandling i barnealderen. En follow-up undersøgelse af 100 kvinder 10 år efter initial undersøgelse af deres ovariereserve og fertilitetspotentiale H H H Sammenligning af det immunologisk respons ved subcutan og sublingual immunterapi. Et klinisk studie af immunprofiler før, under og efter immunterapi for græspollen allergi Farmakokinetiske undersøgelser af phenoxymetylpenicillin hos voksne Et randomiseret fase 2-forsøg med LY kontra placebo hos postmenopausale kvinder med lav knoglemineraltæthed: En vurdering af dosis-respons-forholdet med anvendelse af knoglemineraltæthed. Eudract nr H Ungdommens fysiske aktiviteters indflydelse på strukturen og funktionen af Achillessenen med overbelastningsskader som perspektiv H H Amotio, nethindeløsning med fokus på funktion Effekten af en noradrenalin reuptake inhibitor; reboxetin og en dopamin antagonist; haloperidol på psykofysiologiske og neurokognitive parametre 10

11 H Behandling af refraktær urticaria med adalimumab Eudract nr H H H H H H H H H H H H H H H H H H Mestrings- og familieorienteret hjemmesygepleje versus konventionel hjemmesygepleje til alvorligt kræftsyge patienter et randomiseret interventionstudie suppleret af en kvalitativ evaluering Karakterisering humane mesenkymale stamceller fra navlesnorsstroma Stroke Prior to Diagnosis of Atrial Fibrillation Using Longterm Observation with Implantable Cardiac Monitoring Apparatus Reveal (SURPRISE) Effekten af øvelsesterapi hos patienter med impingement og smerter i skulderleddet forudgået af ultralydsvejledt injektionsbehandling: en randomiseret, kontrolleret undersøgelse med blændet observatør Præoperativ styrketræning ved total hoftealloplastik -Et prospektivt randomiseret studie på artrosepatienter Preoperative resistance training in patients schedueled for total hip arthroplasty -a prospective randomized trial in patients with osteoarthritis Et fase III, assessorblindet, randomiseret, muliticenterforsøg med parallelle grupper til sammenligning af effekt og sikkerhed af to formuleringer af r-hfsh (AFOLIA vs. Gonal-f ) til assisteret reproduktionsbehandling af kvinder Tidlig versus sen invasiv vurdering og behandling ved hjælp af koronar CT-scanning til patienter med akut koronart syndrom Molekylær billeddannelse af dysfunktionelt endotel med 18F-FDG: studier i HIV inficerede patienter Undersøgelse af sammenhængen mellem vitamin D mangel og knoglerelaterede smerter Et enkelt center, åbent, randomiseret, placebo-kontrolleret forsøg til undersøgelse af sikkerheden af behandling med Ilomedin som tillæg til standard behandling af patienter, der gennemgår primær perkutan koronar intevention (ppci) Frekvensundersøgelse af genvarianter/single nucleotide polymorfier MIT-projektet, Effekt af Tidlig Intensiv Mobilisering af den intuberede patient Et Fase I, delvist blindet, randomiseret, placebokontrolleret, aktiv komparator forsøg med henblik på at undersøge sikkerheden, tolerancen, farmakokinetikken og farmakodynamikken hos post-menopausale kvinder efter daglige orale doser af PTH134 Detaljeret sekvensanalyse af gener involveret i hepatitis C virus kontrol - molekylær karakteriseringsundersøgelser på mennesker Enkelt dosis (single dosis) farmakokinetik af 9-cis-retinoic acid (Alitretinoin, Toctino ) hos patienter med moderat til svær leverinsufficiens Biomarkører i Psoriasis Regulering af tarmens blodforsyning ved eksokrin pancreasinsufficiens Smerteopfattelse ved Alzheimers sygdom - et metodestudie 11

12 H H H H H Forudsigelse af tocilizumabs effekt hos leddegigt-patienter ved hjælp af genetiske markører Coherence som effektmål ved genoptræning efter rygmarvsskade Prospektivt, åbent studie af ikke-kirurgisk behandling med collagenase clostridium histolyticum Xiapex Effekten af et synbiotikum af Lactobacillus acidophilus NCFM og cellobiose, på tarmfloraen og kortkædede-fedtsyrer i tarmen Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, parallelgruppe-, fase 3 multicenterforsøg til evaluering af sikkerheden og effektiviteten ved dapagliflozin hos personer med type 2 diabetes med utilstrækkeligt kontrolleret hypertension, der behandles med en angiotensinkonverterende enzymhæmmer (ACEI) eller angiotensinreceptorblokker (ARB) og et yderligere antihypertensivt lægemiddel Komité C H H H H H H H H H Gastrointestinal toksicitet i forbindelse med allogen knoglemarvstransplantation C-type natriuretisk peptid i de mandlige kønskirtler: Mulig markør og behandlingsmål ved kræft i blærehalskirtlen Behandling af patienter med cystisk fibrose med N-acetylcystein Kort titel: OPUS skolemadspilotprojektet PILOT projekt Lang titel: OPUS (OPtimal trivsel, Udvikling og Sundhed for danske børn gennem en sund ny nordisk kost) skolemadspilotprojektet Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret parallelgruppeforsøg til vurdering af den kliniske fordel ved dronedaron 400 mg b.i.d. ud over standardbehandling til patienter med permanent atrieflimren og yderligere risikofaktorer. Eudract nr Liraglutids effekt og virkning på diabetes: Evaluering af kardiovaskulære resultater. Et multicenter, internationalt, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, langtidsvarende forsøg til bestemmelse af liraglutids virkninger på kardiovaskulære hændelser. Eudract nr Kan erosioner verificeret med billeddiagnostisk ultralyd anvendes som diagnostisk redskab ved reumatoid artrit (RA)? ET MULTICENTER-, MULTINATIONALT, ENKELTDOSIS-, ÅBENT, RANDOMISERET, 2-VEJS OVERKRYDSNINGS-, KLINISK FARMAKOLOGIFORSØG MED CHF /6 NEXT DPI (FAST KOMBINATION AF BECLOMETHASON DIPROPIONAT 100 µg PLUS FORMOTEROL FUMARAT 6 µg) KONTRA DEN FRIE KOMBINATION AF GODKENDT BECLOMETHASON DPI OG FORMOTEROL DPI HOS ASTMATISKE UNGE OG VOKS-NE PATIENTER Døgnrytmeforstyrrelser efter brystkræftkirurgi 12

13 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Karakterisering af monoklonale antistoffer mod CD5 in vitro med henblik på udvikling af lægemiddel til behandling af Kronisk Lymfatisk Leukæmi Et dobbeltblindt, randomiseret, placebokontrolleret, multicenter- og parallelgruppeforsøg med det formål at sammenligne effekten af og sikkerheden ved 1,25 0,5 mg FTY720 indgivet peroralt én gang dagligt versus placebo til patienter med primær progressiv multipel sklerose EASY Early closure of temporary ileostomy - a randomized controlled trial Tidlig versus sen tilbagelægning af midlertidig ileostomi anlagt pga rektum resektion for kræft i endetarmen Tandsundhed - Et genetisk associationsstudie i BSMB Funktionelle cerebrale netværk under eksperimentel modulation af det cerebrale ilt-tilbud et fmri og EEG studie PRomPT, Post-MI Remodeling Prevention Therapy Perfusions- og diffusionsstudier af oesophagus-ventrikel cancer Opstartsregimer ved sondeernæring hos patienter med hoved-hals cancer Forskelle i medicinomsætning, behandlingseffekt og bivirkninger hos børn og unge voksne med blod- og lymfeknudekræft Diagnose og forebyggelse ved von Hippel-Lindaus sygdom Rotavirus og andre nyere virus i centralnervesystemet hos børn under 5 år. En retrospektiv undersøgelse Behandling af arbejdsstress - Randomisteret undersøgelse af effekten af et stresshåndteringsprogram Præoperativ smerterespons på varmestimulation til prediktion af smerter efter total knæalloplastik Immunreaktivitet efter candidæmi Genekspression i prostatacancer korreleret til histologisk gradering Effekten af kosttilskud bestående af DHA, uridin og vitamin D på kognitiv og motorisk indlæring hos raske børn og børn med hjerneskade Har generne betydning for morfins smertestillende effekt hos syge børn? Troponin udskillelse i forbindelse med arbejdstest hos patienter med stabil koronar sygdom En open-label udvidelse af HORIZON protokollen (DIM20) til evaluering af sikkerheden af dimebon (latrepirdin) hos forsøgspersoner med Huntingtons sygdom Eudract nr Biokemiske analyser til diagnostik, differentiering og prognostik af patienter med en udfyldning I bækkenet Forekomst af forlænget QT-interval hos HIV positive patienter i antiretroviral behandling 13

14 H H H NEAT Protokol 001/ARNS 143. Akronym: NEAT 001. Engelsk protokoltitel: An openlabel randomised two-year trial comparing two first-line regimens in HIV-infected antiretroviral naïve subjects: darunavir/r + tenofovir/emtricitabine vs. darunavir/r + raltegravir. Dansk pro-tokoltitel: Et åbent, randomiseret, toårigt forsøg, der sammenligner to first-line behandlings-regimer hos HIV-smittede antiretrovirale-naive personer: darunavir/r + tenofovir/emtricitabin vs. darunavir/r + raltegravir. Eudract nr Effekt af moderat - versus høj intens interval- træning på arbejdskapacitet, endothelfunktion og koronar flow reserve hos hjertetransplanterede. Et crossover studie Et multicenter, randomiseret, evaluatorblindet, parallelgruppe, aktivt kontrolleret forsøg til evaluering af fordelene ved at skifte terapi (glatirameracetat eller interferon 1a) til natalizumab hos forsøgspersoner med recidiverende-remitterende multipel sklerose Eudract nr H Er plexiformt neurofibrom i øjenregionen patognomonisk for neurofibromatose type 1? H H H H H H H H H H H Klinisk og stereoradiologisk sammenligning af resultaterne efter operation med hemialloplastik og total hoftealloplastik ved dislocerede collum femoris frakturer: Et randomiseret kontrolleret studie Anvendelse af tonsilvæv til optimering af immunologiske og histologiske analysemetoder på Novo Nordisk A/S HPER3 genotype variationer: En biomarkør associeret med POCD Kronisk hepatitis C virus infektions indflydelse på det medfødte (innate) og erhvervede (adaptive) immunrespons Effekt af transumbilikal versus standard laparoskopisk cholecystektomi på postoperative smerter Klinisk evaluering af bandagen Physiotulle sammenlignet med bandagen Urgotul ved behandling af bensår En fase 1, randomiseret, dobbeltblindt, placebo-kontrolleret, overkrydsningsforsøg med henblik på at vurdere den analgetiske effekt af oral Netupitant indgivet i kombination med Palonosetron i en akut smertemodel. Eudract nr Prævalensen af uerkendt atrieflimmer hos patienter med kryptogen apopleksi/tci Projekttitel: Effekten af behandling af inflammatorisk knæartrose (slidgigt) med injektioner af binyrebarkhormon på smerte, funktion og brusk. Engelsk titel: The effect on pain, function and cartilage of intra-articular corticosteroid injections for inflammatory knee os-teoarthritis (The FLAIR project): A Randomized Placebo-Controlled Trial Et fase 1b forsøg af sikkerheden, den antivirale virkning og farmakokinetikken af PPI-461 enten alene eller i kombination med peginterferon-alfa/ribavirin hos patienter med HCV genotype 1 infektion. Eudract nr Videnskabelig undersøgelse af birketræssaft for immunregulerende egenskaber samt undersøgelse af potentialet for brug af birketræssaft i forbindelse med behandling af patienter med birkepollen allergi 14

15 H H H H H H H H H H H H H H H H H DIA3015 Et randomiseret, dobbeltblindt, aktivt kontrolleret, multicenterforsøg til evaluering af effektiviteten, sikkerheden og tolerabiliteten af canagliflozin vs. sitagliptin i behandlingen af forsøgspersoner med type 2-diabetes mellitus med utilstrækkelig glykæmisk kontrol på metformin- og sulfonylureabehandling Eudract nr Effekten af Adductor-Kanal-Blokade (AKB) hos patienter efter knæ-artroskopi Eudract nr N. saphenus blokade og Lokal Infiltrations Analgesi (LIA) som smertebehandling efter Total Knæ Alloplastik (TKA) Et fase 2b forsøg med kortvarig behandling med BMS i kombination med peg-interferon alfa-2a og ribavirin til behandlingsnaive patienter med kronisk hepatitis C geno-type 2 eller 3 infektion Eurdract nr Undersøgelse af immunsystemets funktion hos raske børn Det humane, subkutane fedtvævs oxygenmetabolisme PRESS En pilot studie af Mirasol-PRT behandlede trombocytter indgivet til trombocytopene patienter VitmaD -Mad med D-vitamin Et randomiseret, aktiv-kontrolleret, dobbelt-blindet, dobblet-dummy, parallel gruppe design, multi-center forsøg til at sammenligne effekt og sikkerhed af 2.5mcg og 5 mcg tiotropium inhalationsvæske givet i Respimat inhalator med tiotropium inhalationskapsler 18 mcg givet i HandiHaler Effekten af Adductor-Kanal-Blokade (AKB) på patienter efter rekonstruktion af forreste korsbånd (ACL) i dagkirurgisk regi Et randomiseret, ikke-blindet klinisk multicenterforsøg med tre grupper med henblik på sammenligning af nyrefunktionen hos levertransplantationspatienter, som får immunosuppressiv behandling med Advagraf (umiddelbart efter transplantationen eller senere) og MMF med eller uden et monoklonalt anti-il2r antistof (basiliximab) Undersøgelse af KCNQ1 og HERGs betydning for sukkerstofskiftet i relation til type 2 diabetes Non-invasiv angiografisk og myokardie perfusionsbaseret identifikation af koronar stenoser med 320 multislice CT skanning et internationalt multicenter studium (CORE 320 Trial) Postoperative komplikationer efter fjernelse af visdomstand i underkæben baseret på panoramarøntgen eller cone beam CT-scanning: et randomiseret kontrolleret klinisk studie Et randomiseret, ikke-blindet forsøg til undersøgelse af sikkerheden og effekten af behandling med denosumab og månedlig behandling med Actonel hos postmenopausale kvinder omstillet fra ugentlig eller daglig alendronatbehandling. EUDRACT: Sporing af EPO-doping Overvågning af resistente bakterier i den humane tarm- og næseflora hos danske landmænd, deres familier og deres medarbejdere 15

16 H H H H H H H H H H H H DEPHER (DEferred stenting, PostHoc conditioning and complete Revascularisation in primary percutaneous coronary intervention) Analyse af udåndingsluft med en elektronisk næse - en ny metode til diagnosticering af børneastma Effekten af LY på blodtryk og hjertefrekvens målt ved hjælp af ambulant blodtryksmonitorering hos patienter med type 2 diabetes mellitus Effekten af immobilisering, akut fysisk aktivitet og træning på substratforbrug og mitokondriel produktion af frie iltradikaler og lipidmetabolismen hos unge og ældre raske mænd Effekten af 12 ugers cykeltræningsprogram hos patienter med Juvenil dermatomyositis (JDM) Vurdering af intravasal væskestatus under spontan ventilation Adoptiv immunoterapi i forbindelse med allogen hæmatopoietisk celle transplantation med nonmyeloablativ konditionering (NMC-HCT) Disponerende faktorer for kroniske smerter efter VATS kirurgi Multicenter, enkeltarmet, åbent klinisk studie med det formål at tilbyde tidlig adgang til Cabazitaxel til patienter med metastatisk hormon refraktær prostata kræft, som tidligere er behandlet med et docetaxel-holdigt regime og for at dokumentere sikkerheden af Cabazitaxel i disse patienter Ændringer i det føtoplacentare kredsløb ved nedsænkning i vand. Et prospektivt case-kontrol studium med casen som egenkontrol Endotelfunktion før og efter opstart af systemisk antiinflammatorisk behandling hos patienter med moderat til svær psoriasis Et Fase III, multicenter, randomiseret, parallelgruppe, dobbeltblindet placebo-kontrolleret forsøg til vurdering af effekt og sikkerhed af ocrelizumab hos voksne forsøgsdeltagere med primær progressiv multipel sklerose Komité D H H H H Udvikling af allegener til in vitro diagnostik for insektgiftallergi EFFEKT AF ØSTROGEN OG PROTEINMÅLTID PÅ SKELETMUSKULATUREN I FORBINDELSE IMMOBILISRING OG GENOPTRÆNING Hjernens blodtilførsel og iltfølsomhed hos kritisk syge patienter i respirator Effekten af interval-gang hos personer med diabetes type 2, insulin-resistens eller metabolisk syndrom 16

17 H H H H H PEMF behandling hos patienter med behandlingsresistent depression i farmakologisk antidepressiv behandling Et fase II-forsøg med henblik på at vurdere effekten af og sikkerheden ved LY alene og i kombination med atorvastatin, simvastatin eller rosuvastatin hos patienter med hyperkolesterolæmi eller lavt HDL-C Eudract nr Kroniske underlivssmerter hos kvinder: prævalens, risikofaktorer og kliniske karakteristika med særligt fokus på muskuloskeletal dysfunktion Effekt af kognitiv remediering ved bipolar lidelse i remitteret fase et proof of concept stu-die Regulering af blodtrykket under simuleret sepsis og dets betydning for den cerebrale gennemblødning H Forsøg med ny medicin (MK-4305) til patienter med primær søvnløshed -forsøg A H H H PROTRACT - Progressive Resistance Training and Cancer Testis en undersøgelse af behandlings- og træningseffekt på muskelfunktion, morfologi og inflammation hos testiscancer patienter behandlet med kemoterapi Forsøg med ny medicin (MK-4305) til patienter med primær søvnløshed -forsøg B EN KOMPARATIV UNDERSØGELSE AF TRADITIONEL LARYNGOSKOPISK INTUBATION VERSUS FIBEROPTISK INTUBATION FORETAGET AF ANÆSTESISYGEPLEJERSKER H Intubation af svært overvægtige patienter. En randomiseret undersøgelse af GlideScope sammenlignet med Fastrach TM H H H H H H H H Molekylær billeddannelse af dysfunktionelt endotel med 18F-FDG: studier i patienter der har modtaget strålebehandling Årsagen og mekanismer bag symptomet fatigue Undersøgelse af orale manifestationer ved cøliaki samt potentielle markører i spyt, spytkirtler og mundslimhinde Et randomiseret fase III studie til sammenligning af bortezomib, melphalan og prednison (VMP) og højdosis melphalan efterfulgt af konsolidering med bortezomib, lenalidomid og dexamethason (VRD) og vedligeholdelsesbehandling med lenalidomid hos patienter med nydiagnosticeret myelomatose The European Intergroup Trial of the European Myeloma Network EMN (HOVON 95 MM). Eudract nr Kardiel remodelering, myokardiel fibrose ved det kroniske kardio-renale syndrom hos patienter med hjerteinsufficiens Hæmodynamisk respons på mekanisk stimulation af a. carotis Undersøgelse af sammenhængen mellem RhoGTPase aktiveringen i leukocytter ved debutsymptomer og funktionstilstanden efter 3 måneder hos apopleksipatienter med og uden forudgående statinbehandling Har ekspressionen af microrna i tumor biopsier fra kolorektal cancer en prædiktiv og prognostisk værdi som biomarkører hos patienter behandlet med bevacizumab i kombination med kemoterapi? 17

18 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Sæsonudløste forandringer i serotoninsystemet hos patienter med vinterdepression Forandringer i serotoninsystemet efter lysterapi hos raske forsøgspersoner Randomiseret kontrolleret pilotstudie med Athena basisplade vs. SenSura basisplade på perspirerende hud Kostkomponenters effekt på gastrointestinale bivirkninger induceret af lipase inhibitoren Orlistat Peroperativ rygestop og effekt på postoperative komplikationer. Et klinisk randomiseret forsøg Undersøgelse af hjernens blodgennemstrømning med ultralydsmærket nærinfrarød spektroskopi (UM-NIRS) & 133Xe SPECT Effekt af aldring på hjernens gennemblødning og stofskifte under arbejde Aquaporiner i normale øjne og øjne med grøn stær Sammenligning af in vitro effekten af forskellige Faktor VIII proteiner og sammenligning med FVIIa proteiner ved hjælp af tromboelastografi (TEG) Et prospektivt, randomiseret, multicenter, enkelt-blindt, non-inferioritets forsøg til at vurdere sikkerheden og funktionen af Evolution Everolimus-afgivende Monorail koronarstent system til behandling af en de novo aterosklerotisk læsion EFC11319: Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret multicenterforsøg med parallelle grupper med det formål at vurdere kardiovaskulære resultater i løbet af behandlingen med lixisenatide hos patienter med type 2-diabetes efter et akut koronart syndrom Hvad er årsagen til lavt D-vitamin niveau hos indvandrere med mørk pigmenteret hud og hvor højt kan D-vitamin niveauet blive ved ultraviolet bestråling? Behandling af hjemmeparenteralt ernærede patienter med lavt knoglemineralindhold med Zolondronsyre (Aclasta) Transkutan mekanisk nerve-stimulation (TMNS) ved hjælp af vibration til behandling af stressog urgeurininkontinens Sofistikeret vurdering af sygdomsbelastning hos patienter med Fabrys sygdom SOPHIA forsøget indenfor Fabrys sygdom Et multicenter observationsforsøg, som evaluerer brugen af MR-scanning af hjertet med nyeste, forbedrede teknik, ekkokardiografi, 24 timers Holter EKG, plasma Lyso-Gb3 og urin Gb3, for at identificere tidligere tegn på progressiv Fabrys sygdom Effekten af et interdisciplinært rehabiliterings og evalueringsprogram målrettet patienter med kroniske generaliserede smerter i bevægeapparatet: en randomiseret, klinisk kontrolleret undersøgelse, IMPROvE Et fase I/II klinisk forsøg med Belinostat i kombination med Erlotinib hos patienter med ikke småcellet lungecancer Eudract nr Sammenligning af hjerneskademarkør S100B i cerebrospinalvæske og blod (arterielt, venøst, kapillært) hos patienter med moderat til svær hjerneskade Testprofil til identifikation af prædiktorer for minimal kognitiv forringelse 18

19 H H H H H H H Et fase 3, randomiseret, dobbeltblindet studie med henblik på evaluering af sikkerhed og effektivitet af GS 9350-boostet atazanavir sammenlignet med ritonavir-boostet atazanavir, der gives med emtricitabin/tenofovir disoproxil fumarat i HIV 1-inficerede, antiretrovirale, behandlingsnaive voksne (protokol nr GS-US ) Eudract nr Effekten af gastric bypass kirurgi på β- og α-cellens sekretoriske funktion og inkretinhormonernes insulinotrope virkning Motorisk strategi og funktion hos patienter med Parkinsons sygdom Effekten af metformin på myokardiefunktion hos patienter med Type 2 Diabetes. Intra-hepatisk kemoterapi (IHC) med oxaliplatin hver 2. uge kombineret med systemisk gemcitabine og capecitabin samt cetuximab til patienter med ikke-resektabel cholangiocarcinom Eudract nr Molekylære biomarkørers (HPV (type 6, 11, 16, 18, 31, 33 og 51), P16, KRAS, EGFR, Ki67, YKL- 40 og immuncellemarkører (CD3, CD4, CD8, CD56 og CD68)) korrelation med behandlingsrespons, sygdomsfri overlevelse og overlevelse for patienter med analcancer Multicenter-, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, parallelgruppe- 2-årigt forsøg for at vurdere effekten af subkutan RO på kognition og funktion ved prodromal Alzheimers sygdom Eudract nr H Lipofilling med MSC beriget fedtvæv, en permanent autolog filler? Eudract nr H H H H H H H H H H Ekspression af TIMP-1 på protein, mrna og genniveau i tumorer fra brystkræft patienter med hhv. god og dårlig prognose Fysisk aktivitet, glukolipotoxicitet og Type 2 diabetes mellitus Forsøg PMA112509, et fase I/II-forsøg til undersøgelse af Eltrombopag hos trombocytopeniske forsøgspersoner med avanceret myelodysplastisk syndrom (MDS) eller sekundær akut myeloid leukæmi efter MDS (saml/mds) Eudract nr Genetic causes to Ventricular Arrhythmia in patients during first ST- elevation Myocardial Infarction (GEVAMI-study). Dansk titel: Genetiske årsager til ventrikulære arytmier hos patienter med første gangs tilfælde af ST- Elevations Myokardie Infarkt Parfumeallergi- forbedring af metoden til påvisning af parfumeallergi og påvisning af de involverede kosmetiske produkter Billeddiagnostisk undersøgelse af halsens lymfeknuder under pakkeforløb for hoved-halskræft Betydning af regulatorisk T celler ved udvikling af inflammation og fibrose hos patienter med kronisk hepatitis C Smertereaktion ved duft og kemikalieoverfølsomhed - et pilotstudie Et åbent, randomiseret multicenterforsøg i fase III hvor vedligeholdelsesbehandling med ofatumumab sammenlignes med ingen yderligere behandling hos patienter med recidiverende kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), der har responderet på induktionsterapi Identifikation af CDX2 og NF-kB regulerede gener associeret til forløbet af inflammatorisk tarmsygdom 19

20 H H H H H H H H H H H H H H H Bakteriel translokation hos patienter med levercirrose: Relation til systemisk og splanknisk hæmodynamik Et 24-ugers, ikke-blindet multicenterforsøg der sammenligner 2 strategier (insulin glargin versus færdigblandet insulin) til terapeutisk behandling af type 2-diabetikere, som har haft utilstrækkelig effekt af orale antidiabetika Sundhedsorienteret rehabilitering i hæmatologisk regi en pilot undersøgelse af effekten af en flerdimensionel intervention hos patienter med akut leukæmi under og efter højdosis kemoterapi Beta-amyloid, hvid substans cytoarkitektur og fysisk aktivitet ved Alzheimers sygdom Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret klinisk multicenterforsøg med det formål at vurdere effekten af 52 ugers behandling med vildagliptin på funktionen af venstre ventrikel hos patienter med type 2-diabetes og kongestiv hjerteinsufficiens Patïentvenlig overskrift. Et videnskabeligt forsøg der undersøger virkningen og sikkerheden ved behandling med vildaglitin (Galvus) hos patienter som har type-2 diabetes og nedsat hjertepumpefunktion Undersøgelse af udviklingen af humant brunt fedtvæv hos fostre og børn QT-Cab: Et åbent forsøg til undersøgelse af effekten af cabazitaxel på QTc-intervallet hos patienter med cancer Et randomiseret forsøg til undersøgelse af tolerabiliteten af sondeformuleringer en sammenligning mellem Isosource Mix og standard-sondeformuleringer REGENERATE AMI Randomiseret, kontrolleret undersøgelse af anvendelse af progenitorceller fra autolog knoglemarv til bevarelse af myokardium hos patienter med akut anterior myokardieinfarkt Hypotermibehandling ved hjælp af næsekateterteknik og intravenøs kold væske af bevidstløse patienter genoplivet efter hjertestop. - Et forsøg der indledes på skadestuen eller på intensivafdelingerne Randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret multiple dosis forsøg med NNC til personer med leddegigt (reumatoid artrit). (Engelsk titel: A randomised, double-blind, placebo-controlled, multiple dose trial of NNC in subjects with rheumatoid arthritis) MAP-1: En ny hjertespecifik markør for myokardieiskæmi og reperfusionsskader LeucoPatch studiet Et multicenter studie i effekten af LeucoPatch i diabetiske fodsår Et randomiseret, placebo- og aktivkontrolleret multicenter- og 5-vejs-overkrydsningsforsøg til karakterisering af farmakokinetikken af og vurdering af den bronkodilaterende effekt af og sikkerhed ved tiotropium administreret (dobbeltblindet) én gang dagligt som inhalationsopløsning (1,25, 2,5, 5 µg eller placebo) via Respimat -inhalatoren og som inhalationspulver (18 µg) via HandiHaler (åbent) efter behandlingsperioder af 4 ugers varighed hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Måling af metabolisme, hæmodynamik og hjertefunktion under moderat hypotermi før åben hjertekirurgi 20

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital OSTEOPOROSE WORK-SHOP KØGE 20.05.2014 Nyt om osteoporose... Mette Friberg Hitz speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital HVAD ER OSTEOPOROSE HVAD SKER DER I KNOGLERNE,

Læs mere

Acupuncture: Review and analysis of reports on controlled clinical trials. By WHO

Acupuncture: Review and analysis of reports on controlled clinical trials. By WHO Acupuncture: Review and analysis of reports on controlled clinical trials By WHO Dansk resumé af Anja Funder, bestyrelsesmedlem Praktiserende Akupunktører Juni 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion:...

Læs mere

Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter

Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter Ulrik Tarp Ledende overlæge, lektor, dr.med. Reumatologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Interessekonflikt Investigator/konsulent/underviser:

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Af: Camilla Boysen, Maham Ahmed, Sughra Ahmed og Veronika Koudelkova. Indledning I dette projekt vil vi beskrive de forskellige typer for sukkersyge, med fokus på

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER 16 EKSTERNE RISIKOFAKTORER Epidemiologiske undersøgelser baseret på forskellige studiedesign som f.eks. immigrationsstudier og korrelationsstudier

Læs mere

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst Reumatoid Artrit Hvad er reumatoid artrit (RA)? Reumatoid artrit (RA) er en kronisk autoimmunologisk sygdom, som er karakteriseret ved inflammation i synovialmembranen (synovium), hvilket fører til leddestruktion,

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Hjertedepression - og andre somatiske depressioner Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Liaison = Forbindelse Liaisonpsykiatrisk Enhed, Psykiatrisk Center København Tilsyn (ca. 1600/år) Somatoforme

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler

Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler Formål med RADS RADS skal sikre bedre kvalitet i behandlingen ved, at patienter overalt i landet

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

12. Ordliste A Abdomen Allogen transplantation med stamceller AML Androgener Antibiotika Anæmi Angina Pectoris Aplastisk anæmi

12. Ordliste A Abdomen Allogen transplantation med stamceller AML Androgener Antibiotika Anæmi Angina Pectoris Aplastisk anæmi 12. Ordliste A Abdomen: Bughulen. Allogen transplantation med stamceller: Transplantation med stamceller fra en donor ALL: Akut lymfatisk leukæmi. AML: Akut myeloid (myeloblastær) leukæmi, en type af akut

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse med betingelser for lægemidlet

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering

Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering page 1 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: xx.xx $ Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering Nikolai Hoffmann-Petersen, Læge Medicinsk afdeling og medicinsk forskning, Regionshospitalet Holstebro Claus Kjærgaard

Læs mere

neuroblastom Børnecancerfonden informerer

neuroblastom Børnecancerfonden informerer neuroblastom i neuroblastom Der findes ingen kendt årsag til at sygdommen opstår, ej heller i de tilfælde, hvor sygdommen er medfødt. Kun i meget sjældne tilfælde kan der findes en øget risiko for, at

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

1. Kræft. Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling. Kræft

1. Kræft. Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling. Kræft 1. Kræft Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling Hvis denne bog var skrevet for tyve år siden, kunne man næsten sige, at dette første kapitel ville

Læs mere

Program. Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program. Lad os så komme i gang

Program. Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program. Lad os så komme i gang Velkommen til vores workshop Buteyko Program Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program Lad os så komme i gang Hvem var Konstantin Buteyko? Russisk professor i fysiologi, med et dødeligt højt

Læs mere

Del I Generelle aspekter ved behandling af ortopædkirurgiske patienter... 17

Del I Generelle aspekter ved behandling af ortopædkirurgiske patienter... 17 5 Indhold Forord... 11 Redaktører... 13 Forfattere... 14 Del I Generelle aspekter ved behandling af ortopædkirurgiske patienter... 17 1 Om fagene... 19 Om ortopædkirurgien... 19 Om fysioterapi... 21 Om

Læs mere

Testis cancer kort behandlingsvejledning

Testis cancer kort behandlingsvejledning Testis cancer kort behandlingsvejledning Baggrund Tumorer i testiklen udgår i 95% af tilfældene fra germinalcellerne. Germinalcelletumorer kan også opstå udenfor gonaderne specielt svarende til midtliniestrukturer

Læs mere

Forberedt til: Brugere af medicinsk cannabis. Udarbejdet af: Ministeriet for folkesundhed, velværd og sport i Holland. Oversat af: Foreningen

Forberedt til: Brugere af medicinsk cannabis. Udarbejdet af: Ministeriet for folkesundhed, velværd og sport i Holland. Oversat af: Foreningen M e d i c i n s k C a n n a b i s I n f o r m a t i o n f o r p a t i e n t e r Forberedt til: Brugere af medicinsk cannabis. Udarbejdet af: Ministeriet for folkesundhed, velværd og sport i Holland. Oversat

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

Implementering. En vanskelig affære. Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche

Implementering. En vanskelig affære. Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche Implementering En vanskelig affære Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche Region til sygehuse: Følg vejledning eller betal selv for dyr medicin Sygehuse i Region Midtjylland skal fremover følge anbefalingerne fra

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk Afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling,

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Flere og flere danskere rammes af slidgigt. Forskerne har nu et sikkert bud på, hvad der hjælper, og hvad der ikke gør. Af Heidi Pedersen og Torben Bagge, 04. februar

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. spædbarns ALL. Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år

Børnecancerfonden informerer. spædbarns ALL. Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år i spædbarns ALL Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år Spædbarns ALL Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, november

Læs mere

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Fødevareplatform Region Sjælland 14. januar 2010 Thomas Meinert Larsen, Lektor, Institut for Human Ernæring, Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn i transplantation af bloddannende stamceller hos børn transplantation af bloddannende stamceller hos børn Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, januar 2012. Princippet

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

AL Amyloidose. sygeplejerske info om myelomatose

AL Amyloidose. sygeplejerske info om myelomatose AL Amyloidose Dette kapitel gennemgår de med myelomatose beslægtede tilstande, der med en samlet betegnelse hedder amyloidose. Hovedvægten er lagt på AL Amyloidose herunder symtomer, diagnosticering, behandling

Læs mere

PRP (Platelet Rich Plasma)

PRP (Platelet Rich Plasma) Patientinformation PRP (Platelet Rich Plasma) Behandling af kroniske seneskader med kroppens egne væksthormoner Velkommen til Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Idrætsklinikken - Middelfart Middelfart

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

BLODDONORER OG MEDICIN

BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN Hvis du anvender medicin, er det vigtigt, at blodbanken kender de lægemidler, du tager. Både af hensyn til dig selv og af hensyn til modtageren af dit blod.

Læs mere

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle.

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle. Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle Jes Søgaard KORA Risiko for kræft blandt personer efter social position i Danmark Hvordan

Læs mere

! " "#! $% &!' ( ) & " & & #'& ') & **" ') '& & * '& # & * * " &* ') * " & # & "* *" & # & " * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* *

!  #! $% &!' ( ) &  & & #'& ') & ** ') '& & * '& # & * *  &* ') *  & # & * * & # &  * & # &  * * * * $,-. ,.!* * ! " "#! $% &! ( ) & " & & #& ) & **" ) & & * & # & * * " &* ) * " & # & "* *" & # & " ** *"&* + " * * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* * ** * + & & # & * & & ) &"" " & /& "* * ** & *0) & # )#112.#11111#1#3*

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

Principper for sårbehandling og sårtyper

Principper for sårbehandling og sårtyper Principper for sårbehandling og sårtyper Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Wound Care Division Principper for sårbehandling Find årsagen til såret diagnose Primær behandling

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Bilag 1: Fakta om diabetes

Bilag 1: Fakta om diabetes Bilag 1: Fakta om diabetes Den globale diabetesudfordring På verdensplan var der i 2013 ca. 382 mio. personer med diabetes (både type 1 og type 2). Omkring halvdelen af disse har sygdommen uden at vide

Læs mere

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information.

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information. Diagnose af prostatakræft Hvordan diagnosticeres prostatakræft? Der findes ikke nogen enkelt test til diagnosticering af prostatakræft, men der er nogle få undersøgelser, som din praktiserende læge kan

Læs mere

Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W

Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis Fokuspunkter: Hvad er multimorbiditet? Forekomst

Læs mere

Vi giver et kram. Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress

Vi giver et kram. Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress K R AM Vi giver et kram Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress Kost K R A M Forekomsten af overvægt i Danmark er steget 30-40 gange i løbet af de seneste 50 år, hvilket betyder at 40% af alle danskere

Læs mere

Lær mere om prostatacancer

Lær mere om prostatacancer Lær mere om prostatacancer Denne brochure indeholder information om prostatacancer rettet mod patienter, familiemedlemmer eller venner og personer, som er interesserede i at lære mere om sygdommen. Det

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Genoptræning efter hofteartroskopi Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Formål Øget kendskab til femoro-acetabulær impingement Øget kendskab til hofteartroskopi

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Studiedesigns: Alternative designs

Studiedesigns: Alternative designs Studiedesigns: Alternative designs Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 20. maj 2014 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere