Undervisningsaktiviteter Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsaktiviteter Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital"

Transkript

1

2

3 Undervisningsaktiviteter Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Afdelingens læger har i 2013 ydet omfattende undervisning vedr. diagnostik, behandling, forebyggelse og forskning inden for bevægeapparatets medicinske sygdomme. De enkelte underviserers aktivitet fordelt på medicinstuderende, A-kurser, mellemlange sundheds- uddannelser, Fysioterapiskolen og andet, udgør i alt ca. 450 konfrontationstimer per år, heraf halvdelen til de medicinstuderende. Prægraduat undervisning af medicinstuderende Læseplanen første semester på kandidatdelen for medicinstuderende er fulgt vedr. symposier, forelæsninger og casebaseret undervisning samt i afdelingen aktiviteter for 8-10 medicinstuderende på 8 ugers ophold med ledsagende bedsideundervisning og eksaminatoriske klinikker. Formålet med Inflammationskurset er at give de studerende et teoretisk grundlag for forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme relateret til inflammationsblokken (nefrologi, hæmatologi, gastro- enterologi, reumatologi og infektionssygdomme) at give de studerende praktiske færdigheder i at træffe kliniske beslytninger om diagnostik, behandling, prognosticering og forebyggelse for den enkelte patient at sætte de studerende i stand til at inddrage parakliniske analyser fra tværgående kliniske afdelinger (TKA). Mål for det kliniske praktikophold i inflammationskurset Kliniske færdigheder (udføre / kendskab til) På basis af information fra praktiserende læge visitere til indlæggelse Optage relevant og detaljeret anamnese, herunder redegøre for mulige ekspositioner Udføre detaljeret objektiv undersøgelse Overveje den mest sandsynlige diagnose samt mulige differentialdiagnoser Udarbejde forslag til relevant udredningsprogram Udarbejde forslag til relevant behandling Vurdere de prognostiske forhold Vurdere sekundære profylakse forhold Informere patienten om ovenstående i et for patienten forståeligt sprog Kunne udfærdige relevant epikrise til praktiserende læge Kunne redegøre for anmeldelsespligtige sygdomme og ovgivningsmæssige forhold relateret hertil Praktiske færdigheder Venflonanlæggelse Udtagelse af blodprøver herunder arteriepunktur til gastalsanalyse Hudbiopsi Muskelbiopsi Jamshidibiopsi (knoglemarv) Ledpunktur Lumbalpunktur Kateteranlæggelse (mænd og kvinder)er formålet med det kliniske kursus i inflammation at forberede den medicinstuderende på det kliniske arbejde. NYHEDSBREV vedr. forskning og undervisning i Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

4 De medicinstuderendes daglige aktiviteter Arbejdsskema For den enkelte studerende fremgår tilknyttet tutorlæge, hvilken funktion i afdelingen man har hver dag og plan for eftermiddagsundervisningen. Bedsideundervisning Tirsdage og fredage, kl , Reumatologisk Afdeling U, Bygning 3, Undervisningslokalet 1. sal (lige over reumatologisk sengeafdeling). De vigtigste reumatologiske sygdomme gennemgås. Underviseren finder patient dagen før og i timerne lægges vægt på relevant anamnese og objektiv undersøgelse, i mindre grad diskussion af diagnose, differentialdiagnoser og behandlingsprincipper. Eksaminatoriske klinikker De eksaminatoriske klinikker foregår i et samarbejde mellem Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V og Reumatologisk Afdeling U Mandage kl , Reumatologisk Afdeling U, Bygning 3, Undervisningslokalet 1. sal (lige over reumatologisk sengeafdeling) Torsdage kl , Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V, bygning 7, Undervisningslokalet 3. sal. På Reumatologisk Afdeling U aftaler underviseren journalskrivning med en studerende dagen før. Anbefaler sideløbende læsning i Medicinsk Kompendium og Medicinsk Kompendium lommebog, jf. liste med de vigtigste diagnoser og sidetal for anbefalet læsning. Undervisningen er obligatorisk, dvs. 80% tilstedeværelse for indstilling til eksamen. Logbog Under det kliniske inflammationskursus er det studentens ansvar at holde sig til og få lært logbogens minimumskrav, herunder sikre sig underskrift på dette fra afdelingens læger. Udfyldt logbog (> 80%) er en betingelse for indstilling til eksamen. De medicinstuderendes daglige rytme i afdelingen De medicinstuderendes daglige fordeling i afdelingen fremgår af arbejdsplanen for opholdet. Studenterne cirkulerer, således at alle på ca. 30 arbejdsdage har fået kendskab til afdelingens forskellige funktioner. Vi møder alle dagligt til morgensamlingen i konferencelokalet/ U-bibliotek kl I øvrige er skemaet ikke mere fastlåst end man altid kan deltage i/ kaldes til en belærende situation. Lægernes daglige rytme i afdelingen Mandage, tirsdage, torsdage og fredage Kl Morgensamling - tilstedeværelse og opgavefordeling Kl Klinik: Ambulante patienter, stuegang og modtagelse af nye patienter til indlæggelse Kl Fælles konference i konferencelokalet / U-bibliotek Kl Frokost Kl Klink: Ambulante patienter, opfølgning på stuegang Kl Ambulatorielæger: Opsamling med sygeplejersker, telefonkonsultationer Stuegangsgående læger: Opfølgning, godkendelse af blodprøver, epikriser, resumé NYHEDSBREV vedr. forskning og undervisning i Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

5 Onsdag Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Morgensamling/konference tilstedeværelse og opgavefordeling Uddannelseslæger: Klinik: Ambulante patienter, stuegang og modtagelse af nye patienter til indlæggelse Overlæger: Overlægemøde kl , herefter klinik jf. ovenstående. Røntgenkonference Frokost Konference Undervisning Opsamling Stuegang kl , U-sengeafdeling Henvisningsårsag, undersøgelsesplaner, diagnose, behandlingsplaner, epikrise læge mv. indlæres. En medicinstuderende deltager Stuelæge kl Journalskrivning, anlæggelse af venflon, diagnostisk og terapeutisk ledpunktur, mikroskopi af ledvæske, podning, hudstansebiopsi, muskelbiopsi, knoglemarvs- undersøgelse, lumbalpunktur mv. En medicinstuderende deltager Akutfunktionen/tilsyn kl Akutte/subakutte patienter, ofte kronisk artrit, bindevævs- eller vaskulitsygdom og nu febrilia, ledhævelse mv. Ultralydsvejledte diagnostiske og terapeutiske ledpunkturer hyppigt. En medicinstuderende deltager Daghospital, 1-2 sideløbende funktioner Hovedsageligt biologisk medicin til patienter med reumatoid artrit, spondylartrit og visse bindevævs- og vaskulitsygedomme. En medicinstuderende deltager U-ambulatorium, 3-5 sideløbende ambulante funktioner Alle typer reumatiske sygdomme diagnosticeres, behandles og kontrolleres. Fire medicinstuderende deltager Rygambulatorium Hovedsagelig lænderyg- eller nakkesmerter med ledsagende tegn på rodtryk. Tirsdage og torsdage kl , Neuroradiologisk konference, Neuroradiologisk Afdeling, Bygning 10, 4.sal Onsdage kl , tværfaglig rygkonference, rygambulatoriet her En medicinstuderende deltager Emner for bedsideundervisning og eksaminatoriske klinikker Foregår iht. nedenstående skemaer. NYHEDSBREV vedr. forskning og undervisning i Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

6 INFLAMMATIONSKURSUS - REUMATOLOGISK AFDELING U EFTERÅRSSEMESTERET 2013 (underviseren finder patient dagen før og i timerne lægges vægt på relevant anamnese og objektiv undersøgelse, i mindre grad diskussion af diagnose, differentialdiagnoser og behandlingsprincipper) Bedsideundervisning Kl Undervisningen foregår i Undervisningslokalet 1. sal (lige over reumatologisk sengeafdeling) Reumatoid artrit, fokus på diagnose og sværhedsgrad af inflammation Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen Reumatoid artrit, fokus på forløb og behandling Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen Spondylartrit, primær type: Bechterew Lektor, overlæge, dr.med. Ulrik Tarp Spondylartrit, sekundær type: Psoriasis-, entero- og reaktiv artrit Lektor, overlæge, dr.med. Ulrik Tarp Degenerativ rygsygdom, fokus på diskusprolaps i lænden Overlæge Finn Hjorth Madsen Metaboliske artritter, fokus på arthritis urica Lektor, overlæge, ph.d. Birte Stæhr Juul Uspecifikt lænderygbesvær, fokus på differentialdiagnoser Lektor, overlæge, ph.d. Mogens Pfeiffer Jensen Degenerativ ledlidelse, fokus på artrose i knæ- og hofteled Lektor, overlæge, ph.d. Mogens Pfeiffer Jensen Systemisk lupus erythematosus Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen Systemisk sklerodermi Lektor, overlæge, ph.d. Klaus Søndergaard Polymyalgia rheumatica/kæmpecellearteritis eller anden systemisk vaskulit Lektor overlæge, ph.d. Ellen Margrethe Hauge Wegener s granulomatose Lektor, overlæge, ph.d. Ib Tønder Hansen 5

7 Reumatoid artrit Professor Kristian Stengaard-Pedersen Bindevævssygdom, fokus på SLE Professor Kristian Stengaard-Pedersen Crohn s sygdom Overlæge Lisbeth Ambrosius Christensen INFLAMMATIONSKURSUS - REUMATOLOGISK AFDELING U OG MEDICINSK HEPATO-GASTROENTEROLOGISK AFDELING V Eksaminatoriske klinikker De eksaminatoriske klinikker foregår i et samarbejde mellem Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V og Reumatologisk Afdeling U Tid og sted: Mandage kl , Reumatologisk Afdeling U, Bygning 3, Undervisningslokalet 1. sal (lige over reumatologisk sengeafdeling) Torsdage kl , Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V, bygning 7, Undervisningslokalet 3. sal HCC Overlæge Gerda Elisabeth Villadsen Portal hypertension Overlæge Henning Grønbæk Spondylartrit, primær og sekundær Lektor Ulrik Tarp Colitis ulcerosa Overlæge Jørgen Agnholt Bindevævssygdom, fokus på sklerodermi Lektor Klaus Søndergaard Lænderygsmerter, fokus på diskusprolaps Lektor Mogens Pfeiffer Jensen Autoimmun hepatitis Overlæge Peter Ott Vaskulitsygdomme, fokus på polymyalgia rheumatica/arteritis temporalis Lektor Ellen Margrethe Hauge Akut kronisk leversvigt Overlæge Niels Kristian Aagaard (på Reumatologisk Afdeling U aftaler underviseren journalskrivning med en studerende dagen før) 6

8 Teorien for de medicinstuderende på 7. semester (1. semester inflammationskurset), består af 2 symposier, 1 dobbeltforelæsning og 32 forelæsninger samt holdundervisning (cases). Reumatologisk Afdeling bidrager til denne undervisning ved: Febersymposium, professor Kristian Stengaard-Pedersen Forelæsninger Patofysiologien ved inflammation, professor Kristian Stengaard-Pedersen Inflammatoriske ledsygdomme, professor Kristian Stengaard-Pedersen Spondylartrit : primær, ledende overlæge, lektor Ulrik Tarp Bindevævssygdomme, professor Kristian Stengaard-Pedersen Vaskulitetssygdomme, overlæge, lektor Ellen Hauge Monoartrit og polyartrit, overlæge, lektor Mogens Pfeiffer Jensen Klinisk kørekort vedr. den inflammerede patient fokus på objektiv ledhævelse og Inflammatoriske og degenerative ryglidelser fokus på objektiv undersøgelse af lænderyg og sacroiliacaled Der undervises i to lokaler hver med ca. 15 studerende og med 4 rotationer af 65 minutters, de tre første af ugens dage fra kl , professor Kristian Stengaard-Pedersen, overlæge, lektor Mogens Pfeiffer Jensen Casebaseret undervisning i den teoretiske del af inflammationskurset, hvor der på studenters hold gennemgås en karakteristisk case, der kan understøtte de teoretiske forelæsninger, og hvor der yderligere efter gennemgås en relevant videnskabelig artikel. Der undervises på fire hold fra kl Reservelæge Anne Troldborg, reservelæge, ph.d. Cristian Gytz Ammitzbøll, reservelæge, ph.d. Kresten Keller, reservelæge Søren Geil. Eksamen/reeksamen Multiple choice (MCQ) til afsluttende skriftlig eksamen (alle bidrager) Afsluttende skriftlig og mundtlig eksamen (professor Kristian Stengaard-Pedersen) Postgraduat undervisning Postgraduate reumamøder Reumatologisk Afdeling U s reumamøder er også i 2013 afviklet med god tilslutning af de reumatologiske læger fra Region Midtjylland og Region Nordjylland, det område hvorfra vi modtager patienter iht. reglerne for lands- og landsdelsfunktionen. 7

9 Program med emner og foredragsholdere udsendes til reumatologerne i regionerne hvert semester. Møderne afholdes i Reumatologisk Afdeling U's, undervisningslokale/bibliotek, på annoncerede onsdage kl og én gang per semester kl i et af auditorierne. Reservelæge, ph.d. Christian Gytz Ammitzbøll og professor, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen har udarbejdet undervisningsplanerne. Postgraduat undervisning i lægekredsforeningens regi Er nu etableret som en kursusring, hvor der udbydes to reumatologiske kurser per semester i Færdighedslaboratoriet, Århus Sygehus NBG. Kurserne er velbesøgte, og der er ventetid. Kurserne tilrettelægges af professor, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen, Reumatologisk Reumatologisk Afdeling U. Kursus i praktisk reumatologi vedr. columna cervicalis og skulder Kursus i praktisk reumatologi vedr. det aksiale skelet Kursus i praktisk reumatologi vedr. bækken, hofte og knæ Kursus i praktisk reumatologi vedr. albueled, håndled og hænder samt fødder Kursus i praktisk reumatologi vedr. lokal injektion af glukokortikoider Kursus i praktisk reumatologi vedr. rygsygdomme Kursus i praktisk reumatologi vedr. artrose Kursus i praktisk reumatologi vedr. laboratorieanalyser Kursus i praktisk reumatologi vedr. øvelsesbehandling til patienter med rygsmerter A-kurser Bidrag til speciallægeuddannelsen i reumatologi, radiologi, ortopædkirurgi, neurologi og dermatologi. Journal club Journal club 1-2 gange per semester, tilrettelæggelse reservelæge, ph.d. Christian Gytz Ammitzbøll og professor Kristian Stengaard-Pedersen. Anden undervisning Årlig deltagelse i tilrettelæggelse og afholdelse af Gigtforeningens årlige forskningsseminar. Patientoplysende foredrag i regi af Gigtforeningen og andre selskaber. Foredrag og demonstration vedr. reumatologiske sygdomme for praktiserende læger, ofte i regi af 12- mandsforeninger. 8

10 Forskningsenheden for Reumatologi og Knoglebiologi Reumatologisk Afdeling U består af de kliniske aktiviteter, dvs. ambulatorier, sengeafdeling og et satellitlaboratorium for klinisk biokemi, Forskningsenheden for reumatologi og knoglebiologi. DELEURANLAB, leder professor (MSO), Bent Deleuran, Institut for mikrobiologi og immunologi, Aarhus Universitet, tæt samarbejde med Forskningsenheden for reumatologi og knoglebiologi, idet der i laboratoriet kan laves celledyrkning ELISA, flow-cytometri mv. Netværksforskning til styring af klinisk kontrollerede undersøgelser (RCT) er etableret i samarbejde med de reumatologiske universitetsafdelinger (Glostrup Hospital, Rigshospitalet, Gentofte Hospital, Odense Universitetshospital, Gigthospitalet i Gråsten og Århus Universitetshospital), idet repræsentanter herfra udgør en styregruppe. Tyve af landets 26 reumatologiske afdelinger har deltaget i projekterne. Biologiske behandlinger af inflammatoriske ledsygdomme og bindevævssygdomme registreres i DANBIOdatabasen, som via en styregruppe giver mulighed for registerforskning. Forskningslaboratoriets faciliteter omfatter celleisolering ved centrifugal elutriation, inkubation og dyrkning af celler, in vito migrationsteknik, ELISA, immunhistokemisk teknik, præparation af knogle og brusk, stereologisk og histomorfometrisk analyse, muskelstyrke målinger og trykalgometri. I samarbejde er der adgang til flow-cytometri, 2D-gel-teknik, osteodensitometriske målinger samt billeddiagnostiske undersøgelser, som ultralyd-, CT- og MR-scanning. Ugentlige forskermøder Alle tirsdage afholdes forskermøder i Reumatologisk Forskningslaboratorium, Bygning 1A, Århus Sygehus NBG, kl Forskerstab 2013 Seniorforskere Lærestolsprofessor, specialeansvarlig overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen (leder) Professor (MSO), dr.med. Bent Deleuran (40% ved Reumatologisk Afdeling U, 60% ved Aarhus Universitet) Overlæge, ph.d. Ellen Margrethe Hauge (60% klinik og 40% forskning ved Reumatologisk Afdeling U) Adjunkt, MPH, ph.d. Annette de Thurah (75% forskning, 25% undervisning) Ph.d.-studerende Thøger Krogh Nye diagnostiske og behandlingsmæssige aspekter ved tennisalbue (lateral epikondylit). En randomiseret kontrolleret undersøgelse af effekten af pladerig plasma (vækstfaktorer) versus lokal steroid versus placebo samt ultralydsundersøgelse som diagnostisk metode og effektparameter Hovedvejleder: Overlæge, ph.d. Torkell Ellingsen Medvejledere: Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen 9

11 Mette Herly Vitamin D ved reumatoid arthritis (RA): Sygdomsaktivitet, behandlingsprognose og kardio-pulmonal komorbiditet, tidligt og sent i behandlingsforløbet Hovedvejleder: Professor, ph.d. Torkell Ellingsen Medvejledere: Professor, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen, professor, dr.med. Peter Vestergaard, biostatistiker, ph.d. Robin Christensen, reservelæge, ph.d. Trine Bay Laurberg Ph.d.-protokollen er færdig, men ikke godkendt Anne Margrethe Troldborg SLE and the innate immune system The lectin pathway and proteins of the complement system Hovedvejleder: Professor Kristian Stengaard-Pedersen Medvejledere: Professor, D.Phil.et dr.med. Jens Christian Jensenius Ph.d.-protokollen er godkendt Asta Linauskas Sammenhængen mellem rheumatoid artrit, livsstil og kardiovaskulær sygdom i Danmark - Prospektive kohortestudier med afsæt i Landspatientregistret og i Kost-, Kræft- og Helbredskohorten Hovedvejleder: Professor Kristian Stengaard-Pedersen Medvejledere: Klinisk sygeplejespecialist, ph.d., MPH Annette de Thurah, professor, ph.d. Kim Overvad Ph.d.-protokollen er ikke indsendt Dženan Mašić Kardiovaskulære biomarkører i relation til sygdomsaktivitet ved reumatoid artrit Hovedvejleder: Professor, ph.d. Torkell Ellingsen Medvejledere: Professor, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen, biostatistiker, ph.d. Robin Christensen Ph.d.-protokollen er færdig, men ikke godkendt Tre ph.d.-studerende ved Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi I inflammatoriske led-, bindevævs- og vaskulitsygdomme forskes i patogenese, nye biomarkører mv. Hovedvejleder: Professor, dr.med. Bent Deleuran Forskningsårsstuderende Jens Christian Nørgaard Register based analysis of antimalarials in the treatment of systemic lupus erythematosus in Denmark. Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen Medvejledere: Klinisk sygeplejespecialist, ph.d., MPH Annette de Thurah Forsvaret den 03. juni 2013 Iris Marie Jakobsen Systemisk lupus erythematosus og graviditet - risikofaktorers indvirkning på graviditet, fødsel og amning Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen Medvejledere: Overlæge, ph.d. Rikke Bek Helmig Forsvaret den 19. september 2011 Caroline Odderskov Farmakokinetiske interaktioner mellem methotrexat og ciclosporin Hovedvejleder: Overlæge, ph.d. Nete Hornung Medvejledere: Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen Forsvaret. 10

12 To forskningsårsstuderende ved Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi I Inflammatoriske led-, bindevævs- og vaskulitsygdomme forskes i patogenese, nye biomarkører mv. Hovedvejleder: Professor, dr.med. Bent Deleuran Afsluttede ph.d.-projekter siden 2010 Louise Brøndt Hartlev Histological investigations of human hip osteoarthritis using design-based stereology Hovedvejleder: Professor Kristian Stengaard-Pedersen Medvejledere: Overlæge, ph.d. Ellen Hauge, professor, cand.med., HD Jens Randel Nyengaard, Lektor, ph.d., dr.med., cand. polyt. Jesper Skovhus Thomsen Ph.d.-afhandlingen blev forsvaret den 23. august 2013 Kresten Keller Rheumatoid arthritis. A new model for studying arthritis development and treatment Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen Medvejledere: Overlæge, ph.d. Ellen Hauge, professor, cand.med., HD Jens Randel Nyengaard cand.vet., ph.d. Frederik Dagnæs Hansen Ph.d.-afhandlingen blev forsvaret den 30. august 2013 Christian Gytz Ammitzbøll M-ficolin in Rheumatoid Arthritis Hovedvejleder: Professor Kristian Stengaard-Pedersen Medvejledere: Professor, D.Phil.et dr.med. Jens Christian Jensenius, forskningsoverlæge, ph.d. Torkell Ellingsen Ph.d.-afhandlingen blev forsvaret den 22. april 2013 Thomas Maribo Postral balance in low back pain patients assessed by the one leg stand test and by centre of pressure excursions on a portable force platform Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen Medvejleder: Speciallæge, ph.d. Berit Schiøttz-Christensen Ph.d.-afhandlingen blev forsvaret 24. august 2011 Trine Bay Laurberg The insulin-like growth factor axis in early and chronic rheumatoid arthritis, osteoarthritis and giant cell arteritis/polymyalgia Hovedvejleder: Professor Kristian Stengaard-Pedersen Medvejledere: Overlæge, ph.d. Torkell Juulsgaard Ellingsen, 1. reservelæge, dr.med. Jan Frystyk Ph.d.-afhandlingen blev forsvaret den 24. april 2010 Annette Thurah Methotrexate utilization among Danish patients with rheumatoid arthritis. Observational studies on Compliance and time to start treatment Hovedvejleder: Professor Kristian Stengaard-Pedersen Medvejledere: Overlæge, ph.d. Mette Nørgaard, lektor, ph.d. Ingegerd Harder Ph.d.-afhandlingen blev forsvaret den 22. marts 2010 Aktuelle og fremtidige forskningsprojekter Forskning i ledsygdomme, inkl. reumatoid artrit, osteoartrose, spondylartrit og degenerative ledsygdomme er i fokus. For RA og OA er der tale om RCT-studier, evt. med langtidsopfølgning af kohorten, og der etableres kliniske databaser, imaging-databaser og biobanker, hvilket muliggør udforskning af patogenese, påvisning af nye 11

13 markører for sygdomsaktivitet og prognose mv. Telemedicinsk monitorering af sygdomsaktivitet versus konventionel ambulant kontorl. For spondylartrit og degenerative rygsygdomme er der tale om observationelle kohorter, hvor der er etableret kliniske databaser, imaging-databaser og biobanker mhp. at kortlægge patogenese, prognose samt markører for sygdomsaktivitet og prognose. Bindevævs- og vaskulitsygdomme. SLE-kohorte karakteriseret med SLEDAI og SLICC. Denne Aarhus-kohorte vil sammen med Odense-kohorten danne grundlag for patogenetisk undersøgelse af toll-like receptors og komplementsystemets involvering herunder ficoliner. Journalundersøgelse af SLEs hyppighed, sygdomsforløb og komplikationer samt medicinsk behandling med fokus på hydroxyklorokin og prednisolon. Vedr. polymyalgia rheumatica/kæmpecellearterit er en klinisk database under etablering. Vedr. systemisk sklerodermi er en klinisk database under etablering, denne er associeret med EUSTAR. Fysiske rammer RCT-studier landsdækkende for tidlig RA og OA Kliniske databaser Imaging- (serierøntgen, MR, UL, DEXA) databaser Biobanker med plasma/serum, DNA og celler Forløbsstudier ved kronisk RA Effekt og bivirkninger ved biologisk medicin, DANBIO-data FLARE/ambu-flex-projektet, patientinddragelse og anvendelse af digitale medier til monitorering af RA versus konventionel monitorering ved ambulatoriebesøg Epidemiologiske studier Kardiovaskulær sygdom ved RA, samkøring af registre SLE og risiko for komplikationer i relation til medicinsk behandling, samkøring af registre Reumatologisk forskningslaboratorium/samarbejde Flow-cytometriske analyser ELISA Immuncytokemi Knoglebiologisk laboratorium/samarbejde Histomorfometri, 3D-unbiased Dyreeksperimentelle studier Laboratoriesamarbejde Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Aarhus Universitet ved Bent Deleuran Cytokinligander og receptorer (ELISA, flow-cytometri) 12

14 Forskningslaboratoriet, Medicinsk Afdeling M, Aarhus Universitetshospital ved Jan Frystyk og Allan Flyvbjerg Adipokiner Insulin-like growth factors og bindingsproteiner Klinisk Immunologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Skejby ved Bjarne Kuno Møller og Jan Thorsen Flow-cytometriske analyser (kemokiner, CD26) Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Aarhus Universitet ved Steffen Thiel og Jens Christian Jensenius Komplement og ficoliner Institute for Frontier Medical Sciences Kyoto University ved Shimon Sakaguchi ZAP-70 punktmutation for udvikling af T-celle-medieret autoimmune artrit Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital ved Mette Nørgaard MTX-compliance/fastholdelsesadfærd Co-morbiditet og co-medicinering Institut for Biomedicin Aarhus Universitet ved Magdalena Janina Laska og Bjørn Nekxø HERV ved systemisk lupus mrna og cytokinprofiller ved SLE Molekylærmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital ved Niels Jessen og Torben Falck Ørntoft Genetiske analyser ved RA Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet ved Annie Vesterby Charles Indsamling af normalt knoglevæv fra hofteled Anatomisk Institut, Aarhus Universitet ved Jesper Skovhus Thomsen, Carl Christian Danielsen og Mie Brüel Mikro-CT, specialfarvninger mv. Aktuelle og fremtidige forskningsplaner Kliniske RCT-studier ved tidlig RA CIMESTRA-protokol forlænget til 10 år OPERA afsluttet år 2, åben forlængelse til 5. år DanAct Early vedr. MTX + tocilizumab versus MTX + placebo ved tidlig RA er opstartet Kristian Stengaard-Pedersen er principal investigator ved alle tre studier, som er investigatorinitierede og udgår fra Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Dansk Styregruppe er etableret. 13

15 Et netværk af samarbejde er etableret mellem universitetshopitalerne i Aarhus, Odense og København samt til internationale forskningsinstitutioner. For alle studier central klinisk database med tilknyttet statistiker, imaging-database vedr. serierøntgen, MR-, UL- og DEXA-scanninger, biobanker vedr serum/plasma, DNA og celler. Kliniske observationelle studier for kronisk RA Patientinddragelse og digital monitorering versus ambulatoriebesøg ved RA Effekt af konventionel DMARD ved kronisk RA, prospektivt kohortestudie over 2 år Fase-4 studier vedr. golimumab og tocilizumab DANBIO-projekter Compliance/adfærdsfastholdelse for MTX Co-morbiditet og co-medicinering Knoglebiologisk undersøgelse ved RA og OA 3D-histomorfometri ved hofteartrose 3D-histomorfometri ved osteoporose Eksperimentel artrit i mus Osteonekrose i kæbeled Det eksperimentelle musesamarbejde er etableret til Sakaguchi-forskergruppen i Japan. Samarbejde med Ortopædkirurgisk Afdeling, Århus Sygehus ved Kjeld Søballe og Ortopldkirurgisk Afdeling, Farsø Sygehus ved Ole Simonsen tillader indsamling af osteoartrose lårbenshoveder. Samarbejdet med Retsmedicinsk Institut ved Annie Vesterby Charles tillader indsamling af normalmateriale over flere dekader. Bindevævs- og vaskulitsygdomme SLE: Etablering af klinisk kohorte og biobank med fokus på det innate immunsystem med toll-like receptors og komplementsystemet SLE og graviditet, regional undersøgelse Vaskulitdatabase for kæmpecellearterit under etablering Systemisk sklerodermi database under etablering i realtion til EUSTAR Kliniske epidemiologiske studier Kardiovaskulær sygdom ved RA, analyse af den danske kost- og kræftkohortes patienter SLE og dens komplikationer i relation til medicinsk behandling, national samkøring af registre Compliance ved MTX-behandling af RA Analyse af co-morbiditet og co-medicinering ved RA Der er tale om et samarbejde med Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, specielt med Mette Nørgaard. 14

16 Rygprojekter Prognosen for patienter med lænderygsmerter sygemeldt i 4-12 uge i samarbejde med overlæge Ole Kudsk Jensen, Rygcentret, Regionshospitalet Silkeborg. Aktuelle projekter detaljeret Kristian Stengaard-Pedersen principal investigator og medlem af styregruppen (jf. ovenfor) for de landsdækkende RCT-studier vedr. tidlig RA CIMESTRA/OPERA/DanAct Early. CIMESTRA-RCT-kohorten følges i et åbent forløb nu for 10. år. OPERA-RCT-kohorten har afsluttet 2 års follow-up. CRF-data dækkende det første år er indscannet i central database, og de første analyser er påbegyndt. De første spin off projekter vedr. måling af cytokiner, kemokiner, D-vitamin-metabolitter, vækstfaktorer mv. ved baseline, deres reaktion på klinisk effektiv behandling og evt. prognostiske værdi er påbegyndt. DanAct Early RCT-studiet er opstartet i efteråret 2013, og der er sikret ca. 3,8 millioner til projektets gennemførelse foreløbigt. For alle tre studier er der tale om multicenter, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret undersøgelse, som belyser effekten af methotrexat og tillæg af et biologisk lægemiddel versus placebo ved tidlig reumatoid artrit. En række spin off projekter belyser 1) osteoporoseudvikling ved hjælp af DEXA-scanning, 2) ledbetændelse samt brusk- og knogledestruktion vha. MR- og UL-scanning, 3) biokemiske undersøgelser af markører i blod, urin og fra celleoverflader mhp. at optimere måling af behandlingseffekt og at forudsige sygdomsforløbet. Der er tale om multicenterforskning i de reumatologiske afdelinger ved Århus Universitetshospital, Gigthospitalet i Gråsten, Odense Universitetshospital, Herlev Amtssygehus, Rigshospitalet og Glostrup Hospital og andre reumatologiske afdelinger. Dataregistreringen foregår i den landsdækken database DANBIO. Anne Troldborg, Steffen Thiel, Magdalena Janina Laska, Jens Christian Jensenius, Kristian Stengaard- Pedersen: SLE og det innate immunsystem lektinvejen og proteiner i komplementsystemet. Morten Aagaard Nielsen, Malene Hvid Larsen, Kristian Stengaard-Pedersen og Bent Deleuran. Undersøgelse af TNF-SF medlemmerne 4-1BB og 4-1BBL ved reumatoid artrit. Iris Marie Jakobsen, Rikke Helmig, Kristian Stengaard-Pedersen. Systemisk lupus erythomatosus og graviditet risikofaktorers indvirkning på graviditet, fødsel og amning. Mette Herly, Peter Vestergaard, Robin Christensen, Kristian Stengaard-Pedersen, Torkell Ellingsen. D-vitamin metabolitters indvirkning på sygdomsaktivitet og forløb, behandlingsrespons og prognose ved tidlig og kronisk RA. Dženan Mašić, Robin Christensen, Kristian Stengaard-Pedersen, Torkell Ellingsen. Kardiovaskulære biomarkørers relation til sygdomsaktivitet og forløb, behandlingsrespons og prognose ved tidlig og kronisk RA. 15

17 Torkell Juulsgaard Ellingsen, Bjarne Kuno Møller, Ib Hansen, Kristian Stengaard-Pedersen: Chemokines, their receptors and quantiative in vitro migration as prognostic markers of pharmacological response and disease progression in MTX and MTX/Cy-a treated very early rheumatoid arthritis patients. Torkell Juulsgaard Ellingsen, Kristina Bacher Svendsen, Ole Ågaard, Ib Hansen, Kristian Stengaard- Pedersen, Erling Bjerregaard Pedersen, CIMESTRA-gruppen: Effekten af methotrexat og ciclosporin på udskillelsen af alpha-gst og alkalisk fosfatase i urinen hos patienter med tidlig reumatoid arthritis. Anette Jørgensen, Niels Egund, Mogens Pfeiffer Jensen, Kristian Stengaard-Pedersen: Langtidseffekt og sikkerhed af fem ugentlige intraartikulære injektioner af Hyalgan sammenlignet med placebo ved behandling af knæledsartrose: En randomiseret, dobbeltblindet multicenterundersøgelse. Klaus Søndergaard, Kristian Stengaard-Pedersen, Aksel Brock, Annette Schlemmer, Henrik Vorum, Lene Heickendorff, Christian Grønhøj Larsen: Patogenese ved systemisk sklerodermi: 1) Isolering og sekventering af nye proteiner med betydning for fibroseprocessen, 2) disse proteiners lokalisation i hud samt koncentration i væv, intercellulær væske og plasma sammenholdt med kendte markører for immuninflammation og fibrose. Ulrik Tarp i samarbejde med DANBIO-styregruppen: Registerforskning vha. DANBIO-databasen i TNFalfa-hæmmerbehandling af reumatoid artrit og spondylartrit i Danmark. Karen Berenth Madsen, Anne Grethe Jurik, Niels Egund, Berit Schiøttz-Christensen: Klassifikation af MR-forandringer ved sakroiliit til differentiering mellem de forskellige former for spondylartropati, baseret på 2-7 års follow-up, og videreudvikling af graderingssystem. Trine Bay Laurberg, Kristian Stengaard-Pedersen, Torkell Juulsgaard Ellingsen, Jan Frystyk: Insulinlike growth factor (IGF-1) og dets bindingsproteiner ved reumatoid arthritis. Ellen Hauge, Rita Ullerup, Rogely Boyce, Hans Jørgen Gundersen: Stereologisk unbiased studium af den trabekulære knoglestruktur i humane vertebrae. Dorthe Qvesel, Ellen Hauge, Erik Fink Eriksen, Jens Nyengaard: Unbiased estimering af antal og størrelse af osteocytlakuner. Kasper Dahl Kristensen, Peter Stoustrup Kristensen, Annelise Küseler, Thomas Klit Pedersen, Paolo Cattaneo, John Gelineck, Ellen Hauge, Jens Nyengaard, Troels Herlin: Intraarticular versus systemic administration of etanercept in antigen-induced temporomandibular joint arthritis in the rabbit. Peter Stoustrup Kristensen, Kasper Dahl Kristensen,, Annelise Küseler, Thomas Klit Pedersen, Paolo Cattaneo, John Gelineck, Ellen Hauge, Jens Nyengaard, Troels Herlin: CT-scanning of the temporomandibular joint after intraarticular versus systemic administration of etanercept in antigen-induced arthritis in the rabbit. 16

18 Nis Nissen, Ellen Hauge, Henning Beck-Nielsen, Jens Erik Bech Jensen, Kim Brixen: Betydningen af knoglestruktur og -geometri for brudstyrken i proximale femur. Maria Sääf, Ylva Pernow, Ellen Hauge E, Jens Bollerslev: Knogleremodelering ved mandlig osteoporose. Jens Bollerslev, Ellen Hauge, Leif Mosekilde: Knogleremodelering hos patienter med Cushing's sygdom. Thomas Levin Andersen, Katarzyna Ewa Skorzynska, Teis Esben Søndergaard, Trine Plesner, Ellen Hauge, Juha Risteli, Torben Plesner, Jean-Marie Delaisse: Den cellulære organisering af osteolytiske foci hos patienter med myelomatose. Anja Heyn Sørensen, Ellen Hauge, Jens Nyengaard, Leif Mosekilde: Quantitative characteristics of cell nuclei in parathyroid adenoma. Kariatta Koroma, Ellen, Helle Brockstedt, Jens Sandahl Christiansen, Tony Bill Hansen, Claus Hagen, Kim Brixen: Cortical bone histomorphometry after growth hormone treatment in adult growth hormone deficiency. Michel Dalstra, Felix Beckmann, Ellen Hauge, Søren Vrønning Hoffmann, Stuart Lucas Lunt, Erik Uggerhøj: High-Resolution CT Scanning of Bone using Synchrotron Radiation. Publikationer ct. Ph.d.-afhandlinger 1. Louise Brøndt Hartlev. Histological investigations of human hip osteoarthritis using design-based stereology. Ph.D. thesis, Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, Aarhus Kresten Keller. Rheumatoid arthritis. A new model for studying arthritis development and treatment Ph.D. thesis, Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, Aarhus Christian Gytz Ammitzbøll. M-ficolin in Rheumatoid Arthritis. Ph.D. thesis, Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, Aarhus Thomas Maribo. Postral balance in low back pain patients assessed by the one leg stand test and by centre of pressure excursions on a portable force platform. Ph.D. thesis, Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, Aarhus Bay Laurberg T. The insulin-like growth factor axis in early and chronic rheumatoid arthritis, osteoarthritis and giant cell arteritis/polymyalgia. Ph.D. thesis, Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, Aarhus

19 6. Thurah A. Methotrexate utilization among Danish patients with rheumatoid arthritis. Observational studies on Compliance and time to start treatment Ph.D. thesis, Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, Aarhus Jensen OK. Diffuse Sensitization of the Nociceptive System in Patients with Low Back Pain and Sickness Absence. Influence of baseline diffuse hyperalgesia, pain thresholds on thumbnails, structural and functional spinal factors, and psychosocial factors. Ph.D. thesis, Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, Aarhus Artikler 1. Greisen S, Rasmussen T, Stengaard-Pedersen K, Hetland M, Hørslev-Petersen K, Hvid M, Deleuran B. Increased soluble programmed death-1 (spd-1) is associated with disease activity and radiographic progression in early rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 2013 Nov 1. [Epub ahead of print]. 2. Laska MJ, Troldborg A, Hansen B, Stengaard-Pedersen K, Junker P, Nexø BA, Voss A. Polymorphisms within Toll-like receptors are associated with systemic lupus erythematous in a cohort of Danish females. Rheumatology (Oxford) 2013 Sep 24.[Epub ahead of print]. 3. Gytz Ammitzbøll C, Steffensen R, Jørgen Nielsen H, Thiel S, Stengaard-Pedersen K, Bøgsted M, Jensenius JC. Polymorphisms in the MASP1 gene are associated with serum levels of MASP-1, MASP- 3, and MAp44. PLoS One 2013;8:e doi: /journal.pone Ammitzbøll CG, Thiel S, Jensenius JC, Ellingsen T, Hørslev-Petersen K, Hetland ML, Junker P, Krogh NS, Ostergaard M, Stengaard-Pedersen K. M-ficolin reflects disease activity and predicts remission in early rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum Sep 10. doi: /art [Epub ahead of print]. 5. Ellingsen T, Hansen I, Thorsen J, Møller B, Tarp U, Lottenburger T, Andersen L, Skjødt H, Pedersen J, Lauridsen U, Svendsen A, Lindegaard H, Jacobsen S, Ostergaard M, Vestergaard A, Jurik A, Junker P, Christensen A, Hetland M, Hørslev-Petersen K, Stengaard-Pedersen K. Upregulated baseline plasma CCL19 and CCR7 cell-surface expression on monocytes in early rheumatoid arthritis normalized during treatment and CCL19 correlated with radiographic progression. Scand J Rheumatol Aug 28. [Epub ahead of print]. 6. Krogh TP, Fredberg U, Stengaard-Pedersen K, Christensen R, Jensen P, Ellingsen T. Authors' response. Am J Sports Med 2013;41:NP Krogh TP, Fredberg U, Christensen R, Stengaard-Pedersen K, Ellingsen T. Ultrasonographic Assessment of Tendon Thickness, Doppler Activity and Bony Spurs of the Elbow in Patients with Lateral Epicondylitis and Healthy Subjects: A Reliability and Agreement Study. Ultraschall Med 2013;34: Hartlev LB, Nyengaard JR, Thomsen JS, Boel LW, Stengaard-Pedersen K, Hauge EM. Application of design-based stereology for estimation of absolute volume and surface area of the articular and 18

20 calcified cartilage compartments of undecalcified human femoral heads. J Microsc 2013 ;251: Jensen OK, Stengaard-Pedersen K, Jensen C, Nielsen CV. Prediction model for unsuccessful return to work after hospital-based intervention in low back pain patients. BMC Musculoskelet Disord 2013;14: Keller KK, Andersen IT, Andersen JB, Hahn U, Stengaard-Pedersen K, Hauge EM, Nyengaard JR. Improving efficiency in stereology: a study applying the proportionator and the autodisector on virtual slides. J Microsc 2013;251: Hørslev-Petersen K, Hetland ML, Junker P, Pødenphant J, Ellingsen T, Ahlquist P, Lindegaard H, Linauskas A, Schlemmer A, Dam MY, Hansen I, Horn HC, Ammitzbøll CG, Jørgensen A, Krintel SB, Raun J, Johansen JS, Ostergaard M, Stengaard-Pedersen K; OPERA study-group. Adalimumab added to a treat-to-target strategy with methotrexate and intra-articular triamcinolone in early rheumatoid arthritis increased remission rates, function and quality of life. The OPERA Study: an investigator-initiated, randomised, double-blind, parallel-group, placebo-controlled trial. Ann Rheum Dis 2013 Mar 7. [Epub ahead of print]. 12. Krogh TP, Fredberg U, Stengaard-Pedersen K, Christensen R, Jensen P, Ellingsen T. Treatment of lateral epicondylitis with platelet-rich plasma, glucocorticoid, or saline: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Sports Med 2013;41: Glintborg B, Ostergaard M, Krogh NS, Andersen MD, Tarp U, Loft AG, Lindegaard HM, Holland- Fischer M, Nordin H, Jensen DV, Olsen CH, Hetland ML. Clinical response, drug survival, and predictors thereof among 548 patients with psoriatic arthritis who switched tumor necrosis factor α inhibitor therapy: results from the Danish Nationwide DANBIO Registry. Arthritis Rheum 2013;65: Dreyer L, Mellemkjær L, Andersen AR, Bennett P, Poulsen UE, Juulsgaard Ellingsen T, Hansen TH, Jensen DV, Linde L, Lindegaard HM, Loft AG, Nordin H, Omerovic E, Rasmussen C, Schlemmer A, Tarp U, Hetland ML. Incidences of overall and site specific cancers in TNFα inhibitor treated patients with rheumatoid arthritis and other arthritides - a follow-up study from the DANBIO Registry. Ann Rheum Dis 2013;72: Glintborg B, Østergaard M, Krogh NS, Tarp U, Manilo N, Loft AG, Hansen A, Schlemmer A, Fana V, Lindegaard HM, Nordin H, Rasmussen C, Ejstrup L, Jensen DV, Petersen PM, Hetland ML. Clinical response, drug survival and predictors thereof in 432 ankylosing spondylitis patients after switching tumour necrosis factor α inhibitor therapy: results from the Danish nationwide DANBIO registry. Ann Rheum Dis 2013;72: Hetland ML, Jensen DV, Tarp U. [DANBIO: Danish Rheumatology Database]. Ugeskr Laeger ;174:2520. Danish. 17. Ornbjerg LM, Ostergaard M, Bøyesen P, Krogh NS, Thormann A, Tarp U, Poulsen UE, Espesen J, Ringsdal VS, Graudal N, Kollerup G, Jensen DV, Madsen OR, Glintborg B, Christensen T, Lindegaard 19

dag orskningens dag rskningens dag dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012

dag orskningens dag rskningens dag dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012 rskningens ag orskningens dag Forskningen dag Forsknin dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012 orskningens dag Hospitalsenhed Midt Forord

Læs mere

Hetland ML, Jensen DV 2014. Danbio National Årsrapport 2013. GP-Tryk A/S. 94 s.

Hetland ML, Jensen DV 2014. Danbio National Årsrapport 2013. GP-Tryk A/S. 94 s. Publications 2014 D'Agostino MA, Terslev L. 2014. A brief history of ultrasound in rheumatology: where are we going. Clinical and Experimental Rheumatology. 32(1 Suppl 80):S106-10. Baronaite R, Engelhart

Læs mere

INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje 2011 5. Forskningens Døgn 29. april 2011 6

INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje 2011 5. Forskningens Døgn 29. april 2011 6 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2011 INDHOLD Forord 2 Forskningsråd Gentofte 3 Forskningsenheden 4 START-pulje 2011 5 Forskningens Døgn 29. april 2011 6 Forskningens Dag 22. november 2011 6 Publikationslister

Læs mere

Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsrapport 2009 Regionshospitalet Silkeborg og Forord Hospitalsledelsen har hermed fornøjelsen af at præsentere forskningsrapporten 2009 for Regionshospitalet Silkeborg og. Det indgår i hospitalsledelsens

Læs mere

Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10

Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2009 Tekst Camilla Nymann Eva Benfeldt Hanne Konradsen Indhold Grafik og layout Karen Krarup Foto Tobias Kiel Lauesen Helene Ryttersgaard Forord ved Forskningschef

Læs mere

Forskningens dag den 19. april 2012. Abstracts. Hospitalsenhed Midt

Forskningens dag den 19. april 2012. Abstracts. Hospitalsenhed Midt Forskningens dag den 9. april 0 Abstracts Hospitalsenhed Midt Program Forskningens dag 0.00 -.0 Velkomst.0-3.00 Foredragssession I 3.00-3.0 Pause med mulighed for at se posters 3.0-4.0 Foredragssession

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. MEFU møder 4. Highlights 2013 6

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. MEFU møder 4. Highlights 2013 6 NR 4 13. ÅRGANG OKTOBER 2013 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 MEFU møder 4 Highlights 2013 6 Karen Lisbeth Faarvangs Uddannelsesog Undervisningspris 8 Danbio 12 Den gyldne

Læs mere

hæmdmcg Årsberetning 2014

hæmdmcg Årsberetning 2014 hæmdmcg Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Hæmatologisk DMCG fælles forum (hæmdmcg) Dansk Studiegruppe for Kronisk Myeloid Sygdom (DSKMS) Dansk Lymfomgruppe (DLG) Dansk

Læs mere

Forord... 5. Ledergruppen i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi... 6. Beretning fra ledelsen... 7. Organisation og personale...

Forord... 5. Ledergruppen i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi... 6. Beretning fra ledelsen... 7. Organisation og personale... Årsberetning 2013 1 2 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Indholdsfortegnelse Forord... 5 Ledergruppen i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi... 6 Beretning fra ledelsen...

Læs mere

Curriculum vitae og publikationsliste for Jens Peter Gøtze

Curriculum vitae og publikationsliste for Jens Peter Gøtze Curriculum vitae og publikationsliste for Jens Peter Gøtze DECEMBER 2014 Født i Helsingør den 11. januar 1969. Gift, to børn. Uddannelse og akademiske grader 1987: Studentereksamen fra Holte Gymnasium.

Læs mere

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ******

Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ****** Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ****** DanskReumatologiskSelskab 2 www.danskreumatologiskselskab.dk 2 DanskReumatologiskSelskabsKliniskeRetningslinjeforDiagnostik,BehandlingogMonitoreringafReumatoidArtrit*

Læs mere

Årsrapport 2014. Hospitalsenheden Horsens

Årsrapport 2014. Hospitalsenheden Horsens Årsrapport 2014 Forord Forskning på hospitalet i Horsens; uanset dets vekslende affiliation og mange navne de senere år, er ikke nogen ny foreteelse. Ved en simpel databasesøgning (Horsens Hospital) ses,

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2012 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JUNI 2013... 2 ARBEJDSMEDICIN...

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2014 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRET DER GIK... 3 ØKONOMI... 4 KLINISK HVERDAG... 5 FOKUSPUNKTER...

Læs mere

DOS BULLETIN MØDER/KURSER INDLAND OG UDLAND... 107 1 NR. 3 APRIL 2009 38. ÅRGANG WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN MØDER/KURSER INDLAND OG UDLAND... 107 1 NR. 3 APRIL 2009 38. ÅRGANG WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN NR. 3 APRIL 2009 38. ÅRGANG LEDER....................................... 3 FORÅRSMØDET 2009........................... 5 UDSTILLLING.................................. 7 MØDEOVERSIGT...............................

Læs mere

Forskningens Dag. Abstracts. Forskningens dag 27. maj 2009. Regionshospitalet. 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00. Viborg, Skive, Kjellerup

Forskningens Dag. Abstracts. Forskningens dag 27. maj 2009. Regionshospitalet. 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00. Viborg, Skive, Kjellerup Forskningens Dag Forskningens dag 27. maj 2009 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00 Abstracts Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Kvalitets- og uddannelsesafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Læs mere

Årsberetning 2003. Hæmatologisk afdeling. Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS

Årsberetning 2003. Hæmatologisk afdeling. Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS Årsberetning 2003 Hæmatologisk afdeling Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS OMKRING HERMAN POSIN Herman Posin s humoristiske og tankevækkende streger har i mange år prydet vægge, opslagstavler

Læs mere

STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab

STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bestyrelse 3 Specifikke Sygdomsgrupper

Læs mere

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens Årsrapport 2012-2013 Forord Forskning på hospitalet i Horsens; uanset dets vekslende affiliation og mange navne de senere år, er ikke nogen ny foreteelse. Ved en simpel databasesøgning (Horsens Hospital)

Læs mere

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed,

Læs mere

2. Projektet. Baggrund. Elementer i AK-behandling

2. Projektet. Baggrund. Elementer i AK-behandling 1. Projektresume Projektet er udsprunget af det Lokale Samordningsforum og tilørende arbejdsgruppe for analyse og opfølgning på utilsigtede hændelser. Projektet er forankret samme sted og har som formål

Læs mere

Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning

Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning Indhold Virksomhedsmodel og forskningsstrategi for Center for Psykiatrisk Forskning December 2011-15... 3 Organisationsdiagram... 10 Kliniske Forskningsprojekter

Læs mere

FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD

FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD Årsrapport Forskningsrådet Sygehus Syd 2 ÅRSRAPPORT Forskningsrådet Sygehus Syd Indholdsfortegelse Indholdsfortegelse... 3 Forord... 5 FBE Anæstesi, Næstved Sygehus.... 6 FBE

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Retningslinjer for screening, profylakse og information før behandling med anti-tnf-alfa

Retningslinjer for screening, profylakse og information før behandling med anti-tnf-alfa Retningslinjer for screening, profylakse og information før behandling med anti-tnf-alfa Forfattere og korrespondance Erika Belard, Lars Erik Bryld, Jens Frederik Dahlerup, Jan Gerstoft, Jens Kjeldsen,

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forskningsprojekter... 4 Internationale projekter Nationale projekter

Læs mere