Undervisningsaktiviteter Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsaktiviteter Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital"

Transkript

1

2

3 Undervisningsaktiviteter Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Afdelingens læger har i 2013 ydet omfattende undervisning vedr. diagnostik, behandling, forebyggelse og forskning inden for bevægeapparatets medicinske sygdomme. De enkelte underviserers aktivitet fordelt på medicinstuderende, A-kurser, mellemlange sundheds- uddannelser, Fysioterapiskolen og andet, udgør i alt ca. 450 konfrontationstimer per år, heraf halvdelen til de medicinstuderende. Prægraduat undervisning af medicinstuderende Læseplanen første semester på kandidatdelen for medicinstuderende er fulgt vedr. symposier, forelæsninger og casebaseret undervisning samt i afdelingen aktiviteter for 8-10 medicinstuderende på 8 ugers ophold med ledsagende bedsideundervisning og eksaminatoriske klinikker. Formålet med Inflammationskurset er at give de studerende et teoretisk grundlag for forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme relateret til inflammationsblokken (nefrologi, hæmatologi, gastro- enterologi, reumatologi og infektionssygdomme) at give de studerende praktiske færdigheder i at træffe kliniske beslytninger om diagnostik, behandling, prognosticering og forebyggelse for den enkelte patient at sætte de studerende i stand til at inddrage parakliniske analyser fra tværgående kliniske afdelinger (TKA). Mål for det kliniske praktikophold i inflammationskurset Kliniske færdigheder (udføre / kendskab til) På basis af information fra praktiserende læge visitere til indlæggelse Optage relevant og detaljeret anamnese, herunder redegøre for mulige ekspositioner Udføre detaljeret objektiv undersøgelse Overveje den mest sandsynlige diagnose samt mulige differentialdiagnoser Udarbejde forslag til relevant udredningsprogram Udarbejde forslag til relevant behandling Vurdere de prognostiske forhold Vurdere sekundære profylakse forhold Informere patienten om ovenstående i et for patienten forståeligt sprog Kunne udfærdige relevant epikrise til praktiserende læge Kunne redegøre for anmeldelsespligtige sygdomme og ovgivningsmæssige forhold relateret hertil Praktiske færdigheder Venflonanlæggelse Udtagelse af blodprøver herunder arteriepunktur til gastalsanalyse Hudbiopsi Muskelbiopsi Jamshidibiopsi (knoglemarv) Ledpunktur Lumbalpunktur Kateteranlæggelse (mænd og kvinder)er formålet med det kliniske kursus i inflammation at forberede den medicinstuderende på det kliniske arbejde. NYHEDSBREV vedr. forskning og undervisning i Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

4 De medicinstuderendes daglige aktiviteter Arbejdsskema For den enkelte studerende fremgår tilknyttet tutorlæge, hvilken funktion i afdelingen man har hver dag og plan for eftermiddagsundervisningen. Bedsideundervisning Tirsdage og fredage, kl , Reumatologisk Afdeling U, Bygning 3, Undervisningslokalet 1. sal (lige over reumatologisk sengeafdeling). De vigtigste reumatologiske sygdomme gennemgås. Underviseren finder patient dagen før og i timerne lægges vægt på relevant anamnese og objektiv undersøgelse, i mindre grad diskussion af diagnose, differentialdiagnoser og behandlingsprincipper. Eksaminatoriske klinikker De eksaminatoriske klinikker foregår i et samarbejde mellem Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V og Reumatologisk Afdeling U Mandage kl , Reumatologisk Afdeling U, Bygning 3, Undervisningslokalet 1. sal (lige over reumatologisk sengeafdeling) Torsdage kl , Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V, bygning 7, Undervisningslokalet 3. sal. På Reumatologisk Afdeling U aftaler underviseren journalskrivning med en studerende dagen før. Anbefaler sideløbende læsning i Medicinsk Kompendium og Medicinsk Kompendium lommebog, jf. liste med de vigtigste diagnoser og sidetal for anbefalet læsning. Undervisningen er obligatorisk, dvs. 80% tilstedeværelse for indstilling til eksamen. Logbog Under det kliniske inflammationskursus er det studentens ansvar at holde sig til og få lært logbogens minimumskrav, herunder sikre sig underskrift på dette fra afdelingens læger. Udfyldt logbog (> 80%) er en betingelse for indstilling til eksamen. De medicinstuderendes daglige rytme i afdelingen De medicinstuderendes daglige fordeling i afdelingen fremgår af arbejdsplanen for opholdet. Studenterne cirkulerer, således at alle på ca. 30 arbejdsdage har fået kendskab til afdelingens forskellige funktioner. Vi møder alle dagligt til morgensamlingen i konferencelokalet/ U-bibliotek kl I øvrige er skemaet ikke mere fastlåst end man altid kan deltage i/ kaldes til en belærende situation. Lægernes daglige rytme i afdelingen Mandage, tirsdage, torsdage og fredage Kl Morgensamling - tilstedeværelse og opgavefordeling Kl Klinik: Ambulante patienter, stuegang og modtagelse af nye patienter til indlæggelse Kl Fælles konference i konferencelokalet / U-bibliotek Kl Frokost Kl Klink: Ambulante patienter, opfølgning på stuegang Kl Ambulatorielæger: Opsamling med sygeplejersker, telefonkonsultationer Stuegangsgående læger: Opfølgning, godkendelse af blodprøver, epikriser, resumé NYHEDSBREV vedr. forskning og undervisning i Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

5 Onsdag Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Morgensamling/konference tilstedeværelse og opgavefordeling Uddannelseslæger: Klinik: Ambulante patienter, stuegang og modtagelse af nye patienter til indlæggelse Overlæger: Overlægemøde kl , herefter klinik jf. ovenstående. Røntgenkonference Frokost Konference Undervisning Opsamling Stuegang kl , U-sengeafdeling Henvisningsårsag, undersøgelsesplaner, diagnose, behandlingsplaner, epikrise læge mv. indlæres. En medicinstuderende deltager Stuelæge kl Journalskrivning, anlæggelse af venflon, diagnostisk og terapeutisk ledpunktur, mikroskopi af ledvæske, podning, hudstansebiopsi, muskelbiopsi, knoglemarvs- undersøgelse, lumbalpunktur mv. En medicinstuderende deltager Akutfunktionen/tilsyn kl Akutte/subakutte patienter, ofte kronisk artrit, bindevævs- eller vaskulitsygdom og nu febrilia, ledhævelse mv. Ultralydsvejledte diagnostiske og terapeutiske ledpunkturer hyppigt. En medicinstuderende deltager Daghospital, 1-2 sideløbende funktioner Hovedsageligt biologisk medicin til patienter med reumatoid artrit, spondylartrit og visse bindevævs- og vaskulitsygedomme. En medicinstuderende deltager U-ambulatorium, 3-5 sideløbende ambulante funktioner Alle typer reumatiske sygdomme diagnosticeres, behandles og kontrolleres. Fire medicinstuderende deltager Rygambulatorium Hovedsagelig lænderyg- eller nakkesmerter med ledsagende tegn på rodtryk. Tirsdage og torsdage kl , Neuroradiologisk konference, Neuroradiologisk Afdeling, Bygning 10, 4.sal Onsdage kl , tværfaglig rygkonference, rygambulatoriet her En medicinstuderende deltager Emner for bedsideundervisning og eksaminatoriske klinikker Foregår iht. nedenstående skemaer. NYHEDSBREV vedr. forskning og undervisning i Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

6 INFLAMMATIONSKURSUS - REUMATOLOGISK AFDELING U EFTERÅRSSEMESTERET 2013 (underviseren finder patient dagen før og i timerne lægges vægt på relevant anamnese og objektiv undersøgelse, i mindre grad diskussion af diagnose, differentialdiagnoser og behandlingsprincipper) Bedsideundervisning Kl Undervisningen foregår i Undervisningslokalet 1. sal (lige over reumatologisk sengeafdeling) Reumatoid artrit, fokus på diagnose og sværhedsgrad af inflammation Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen Reumatoid artrit, fokus på forløb og behandling Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen Spondylartrit, primær type: Bechterew Lektor, overlæge, dr.med. Ulrik Tarp Spondylartrit, sekundær type: Psoriasis-, entero- og reaktiv artrit Lektor, overlæge, dr.med. Ulrik Tarp Degenerativ rygsygdom, fokus på diskusprolaps i lænden Overlæge Finn Hjorth Madsen Metaboliske artritter, fokus på arthritis urica Lektor, overlæge, ph.d. Birte Stæhr Juul Uspecifikt lænderygbesvær, fokus på differentialdiagnoser Lektor, overlæge, ph.d. Mogens Pfeiffer Jensen Degenerativ ledlidelse, fokus på artrose i knæ- og hofteled Lektor, overlæge, ph.d. Mogens Pfeiffer Jensen Systemisk lupus erythematosus Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen Systemisk sklerodermi Lektor, overlæge, ph.d. Klaus Søndergaard Polymyalgia rheumatica/kæmpecellearteritis eller anden systemisk vaskulit Lektor overlæge, ph.d. Ellen Margrethe Hauge Wegener s granulomatose Lektor, overlæge, ph.d. Ib Tønder Hansen 5

7 Reumatoid artrit Professor Kristian Stengaard-Pedersen Bindevævssygdom, fokus på SLE Professor Kristian Stengaard-Pedersen Crohn s sygdom Overlæge Lisbeth Ambrosius Christensen INFLAMMATIONSKURSUS - REUMATOLOGISK AFDELING U OG MEDICINSK HEPATO-GASTROENTEROLOGISK AFDELING V Eksaminatoriske klinikker De eksaminatoriske klinikker foregår i et samarbejde mellem Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V og Reumatologisk Afdeling U Tid og sted: Mandage kl , Reumatologisk Afdeling U, Bygning 3, Undervisningslokalet 1. sal (lige over reumatologisk sengeafdeling) Torsdage kl , Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V, bygning 7, Undervisningslokalet 3. sal HCC Overlæge Gerda Elisabeth Villadsen Portal hypertension Overlæge Henning Grønbæk Spondylartrit, primær og sekundær Lektor Ulrik Tarp Colitis ulcerosa Overlæge Jørgen Agnholt Bindevævssygdom, fokus på sklerodermi Lektor Klaus Søndergaard Lænderygsmerter, fokus på diskusprolaps Lektor Mogens Pfeiffer Jensen Autoimmun hepatitis Overlæge Peter Ott Vaskulitsygdomme, fokus på polymyalgia rheumatica/arteritis temporalis Lektor Ellen Margrethe Hauge Akut kronisk leversvigt Overlæge Niels Kristian Aagaard (på Reumatologisk Afdeling U aftaler underviseren journalskrivning med en studerende dagen før) 6

8 Teorien for de medicinstuderende på 7. semester (1. semester inflammationskurset), består af 2 symposier, 1 dobbeltforelæsning og 32 forelæsninger samt holdundervisning (cases). Reumatologisk Afdeling bidrager til denne undervisning ved: Febersymposium, professor Kristian Stengaard-Pedersen Forelæsninger Patofysiologien ved inflammation, professor Kristian Stengaard-Pedersen Inflammatoriske ledsygdomme, professor Kristian Stengaard-Pedersen Spondylartrit : primær, ledende overlæge, lektor Ulrik Tarp Bindevævssygdomme, professor Kristian Stengaard-Pedersen Vaskulitetssygdomme, overlæge, lektor Ellen Hauge Monoartrit og polyartrit, overlæge, lektor Mogens Pfeiffer Jensen Klinisk kørekort vedr. den inflammerede patient fokus på objektiv ledhævelse og Inflammatoriske og degenerative ryglidelser fokus på objektiv undersøgelse af lænderyg og sacroiliacaled Der undervises i to lokaler hver med ca. 15 studerende og med 4 rotationer af 65 minutters, de tre første af ugens dage fra kl , professor Kristian Stengaard-Pedersen, overlæge, lektor Mogens Pfeiffer Jensen Casebaseret undervisning i den teoretiske del af inflammationskurset, hvor der på studenters hold gennemgås en karakteristisk case, der kan understøtte de teoretiske forelæsninger, og hvor der yderligere efter gennemgås en relevant videnskabelig artikel. Der undervises på fire hold fra kl Reservelæge Anne Troldborg, reservelæge, ph.d. Cristian Gytz Ammitzbøll, reservelæge, ph.d. Kresten Keller, reservelæge Søren Geil. Eksamen/reeksamen Multiple choice (MCQ) til afsluttende skriftlig eksamen (alle bidrager) Afsluttende skriftlig og mundtlig eksamen (professor Kristian Stengaard-Pedersen) Postgraduat undervisning Postgraduate reumamøder Reumatologisk Afdeling U s reumamøder er også i 2013 afviklet med god tilslutning af de reumatologiske læger fra Region Midtjylland og Region Nordjylland, det område hvorfra vi modtager patienter iht. reglerne for lands- og landsdelsfunktionen. 7

9 Program med emner og foredragsholdere udsendes til reumatologerne i regionerne hvert semester. Møderne afholdes i Reumatologisk Afdeling U's, undervisningslokale/bibliotek, på annoncerede onsdage kl og én gang per semester kl i et af auditorierne. Reservelæge, ph.d. Christian Gytz Ammitzbøll og professor, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen har udarbejdet undervisningsplanerne. Postgraduat undervisning i lægekredsforeningens regi Er nu etableret som en kursusring, hvor der udbydes to reumatologiske kurser per semester i Færdighedslaboratoriet, Århus Sygehus NBG. Kurserne er velbesøgte, og der er ventetid. Kurserne tilrettelægges af professor, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen, Reumatologisk Reumatologisk Afdeling U. Kursus i praktisk reumatologi vedr. columna cervicalis og skulder Kursus i praktisk reumatologi vedr. det aksiale skelet Kursus i praktisk reumatologi vedr. bækken, hofte og knæ Kursus i praktisk reumatologi vedr. albueled, håndled og hænder samt fødder Kursus i praktisk reumatologi vedr. lokal injektion af glukokortikoider Kursus i praktisk reumatologi vedr. rygsygdomme Kursus i praktisk reumatologi vedr. artrose Kursus i praktisk reumatologi vedr. laboratorieanalyser Kursus i praktisk reumatologi vedr. øvelsesbehandling til patienter med rygsmerter A-kurser Bidrag til speciallægeuddannelsen i reumatologi, radiologi, ortopædkirurgi, neurologi og dermatologi. Journal club Journal club 1-2 gange per semester, tilrettelæggelse reservelæge, ph.d. Christian Gytz Ammitzbøll og professor Kristian Stengaard-Pedersen. Anden undervisning Årlig deltagelse i tilrettelæggelse og afholdelse af Gigtforeningens årlige forskningsseminar. Patientoplysende foredrag i regi af Gigtforeningen og andre selskaber. Foredrag og demonstration vedr. reumatologiske sygdomme for praktiserende læger, ofte i regi af 12- mandsforeninger. 8

10 Forskningsenheden for Reumatologi og Knoglebiologi Reumatologisk Afdeling U består af de kliniske aktiviteter, dvs. ambulatorier, sengeafdeling og et satellitlaboratorium for klinisk biokemi, Forskningsenheden for reumatologi og knoglebiologi. DELEURANLAB, leder professor (MSO), Bent Deleuran, Institut for mikrobiologi og immunologi, Aarhus Universitet, tæt samarbejde med Forskningsenheden for reumatologi og knoglebiologi, idet der i laboratoriet kan laves celledyrkning ELISA, flow-cytometri mv. Netværksforskning til styring af klinisk kontrollerede undersøgelser (RCT) er etableret i samarbejde med de reumatologiske universitetsafdelinger (Glostrup Hospital, Rigshospitalet, Gentofte Hospital, Odense Universitetshospital, Gigthospitalet i Gråsten og Århus Universitetshospital), idet repræsentanter herfra udgør en styregruppe. Tyve af landets 26 reumatologiske afdelinger har deltaget i projekterne. Biologiske behandlinger af inflammatoriske ledsygdomme og bindevævssygdomme registreres i DANBIOdatabasen, som via en styregruppe giver mulighed for registerforskning. Forskningslaboratoriets faciliteter omfatter celleisolering ved centrifugal elutriation, inkubation og dyrkning af celler, in vito migrationsteknik, ELISA, immunhistokemisk teknik, præparation af knogle og brusk, stereologisk og histomorfometrisk analyse, muskelstyrke målinger og trykalgometri. I samarbejde er der adgang til flow-cytometri, 2D-gel-teknik, osteodensitometriske målinger samt billeddiagnostiske undersøgelser, som ultralyd-, CT- og MR-scanning. Ugentlige forskermøder Alle tirsdage afholdes forskermøder i Reumatologisk Forskningslaboratorium, Bygning 1A, Århus Sygehus NBG, kl Forskerstab 2013 Seniorforskere Lærestolsprofessor, specialeansvarlig overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen (leder) Professor (MSO), dr.med. Bent Deleuran (40% ved Reumatologisk Afdeling U, 60% ved Aarhus Universitet) Overlæge, ph.d. Ellen Margrethe Hauge (60% klinik og 40% forskning ved Reumatologisk Afdeling U) Adjunkt, MPH, ph.d. Annette de Thurah (75% forskning, 25% undervisning) Ph.d.-studerende Thøger Krogh Nye diagnostiske og behandlingsmæssige aspekter ved tennisalbue (lateral epikondylit). En randomiseret kontrolleret undersøgelse af effekten af pladerig plasma (vækstfaktorer) versus lokal steroid versus placebo samt ultralydsundersøgelse som diagnostisk metode og effektparameter Hovedvejleder: Overlæge, ph.d. Torkell Ellingsen Medvejledere: Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen 9

11 Mette Herly Vitamin D ved reumatoid arthritis (RA): Sygdomsaktivitet, behandlingsprognose og kardio-pulmonal komorbiditet, tidligt og sent i behandlingsforløbet Hovedvejleder: Professor, ph.d. Torkell Ellingsen Medvejledere: Professor, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen, professor, dr.med. Peter Vestergaard, biostatistiker, ph.d. Robin Christensen, reservelæge, ph.d. Trine Bay Laurberg Ph.d.-protokollen er færdig, men ikke godkendt Anne Margrethe Troldborg SLE and the innate immune system The lectin pathway and proteins of the complement system Hovedvejleder: Professor Kristian Stengaard-Pedersen Medvejledere: Professor, D.Phil.et dr.med. Jens Christian Jensenius Ph.d.-protokollen er godkendt Asta Linauskas Sammenhængen mellem rheumatoid artrit, livsstil og kardiovaskulær sygdom i Danmark - Prospektive kohortestudier med afsæt i Landspatientregistret og i Kost-, Kræft- og Helbredskohorten Hovedvejleder: Professor Kristian Stengaard-Pedersen Medvejledere: Klinisk sygeplejespecialist, ph.d., MPH Annette de Thurah, professor, ph.d. Kim Overvad Ph.d.-protokollen er ikke indsendt Dženan Mašić Kardiovaskulære biomarkører i relation til sygdomsaktivitet ved reumatoid artrit Hovedvejleder: Professor, ph.d. Torkell Ellingsen Medvejledere: Professor, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen, biostatistiker, ph.d. Robin Christensen Ph.d.-protokollen er færdig, men ikke godkendt Tre ph.d.-studerende ved Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi I inflammatoriske led-, bindevævs- og vaskulitsygdomme forskes i patogenese, nye biomarkører mv. Hovedvejleder: Professor, dr.med. Bent Deleuran Forskningsårsstuderende Jens Christian Nørgaard Register based analysis of antimalarials in the treatment of systemic lupus erythematosus in Denmark. Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen Medvejledere: Klinisk sygeplejespecialist, ph.d., MPH Annette de Thurah Forsvaret den 03. juni 2013 Iris Marie Jakobsen Systemisk lupus erythematosus og graviditet - risikofaktorers indvirkning på graviditet, fødsel og amning Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen Medvejledere: Overlæge, ph.d. Rikke Bek Helmig Forsvaret den 19. september 2011 Caroline Odderskov Farmakokinetiske interaktioner mellem methotrexat og ciclosporin Hovedvejleder: Overlæge, ph.d. Nete Hornung Medvejledere: Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen Forsvaret. 10

12 To forskningsårsstuderende ved Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi I Inflammatoriske led-, bindevævs- og vaskulitsygdomme forskes i patogenese, nye biomarkører mv. Hovedvejleder: Professor, dr.med. Bent Deleuran Afsluttede ph.d.-projekter siden 2010 Louise Brøndt Hartlev Histological investigations of human hip osteoarthritis using design-based stereology Hovedvejleder: Professor Kristian Stengaard-Pedersen Medvejledere: Overlæge, ph.d. Ellen Hauge, professor, cand.med., HD Jens Randel Nyengaard, Lektor, ph.d., dr.med., cand. polyt. Jesper Skovhus Thomsen Ph.d.-afhandlingen blev forsvaret den 23. august 2013 Kresten Keller Rheumatoid arthritis. A new model for studying arthritis development and treatment Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen Medvejledere: Overlæge, ph.d. Ellen Hauge, professor, cand.med., HD Jens Randel Nyengaard cand.vet., ph.d. Frederik Dagnæs Hansen Ph.d.-afhandlingen blev forsvaret den 30. august 2013 Christian Gytz Ammitzbøll M-ficolin in Rheumatoid Arthritis Hovedvejleder: Professor Kristian Stengaard-Pedersen Medvejledere: Professor, D.Phil.et dr.med. Jens Christian Jensenius, forskningsoverlæge, ph.d. Torkell Ellingsen Ph.d.-afhandlingen blev forsvaret den 22. april 2013 Thomas Maribo Postral balance in low back pain patients assessed by the one leg stand test and by centre of pressure excursions on a portable force platform Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen Medvejleder: Speciallæge, ph.d. Berit Schiøttz-Christensen Ph.d.-afhandlingen blev forsvaret 24. august 2011 Trine Bay Laurberg The insulin-like growth factor axis in early and chronic rheumatoid arthritis, osteoarthritis and giant cell arteritis/polymyalgia Hovedvejleder: Professor Kristian Stengaard-Pedersen Medvejledere: Overlæge, ph.d. Torkell Juulsgaard Ellingsen, 1. reservelæge, dr.med. Jan Frystyk Ph.d.-afhandlingen blev forsvaret den 24. april 2010 Annette Thurah Methotrexate utilization among Danish patients with rheumatoid arthritis. Observational studies on Compliance and time to start treatment Hovedvejleder: Professor Kristian Stengaard-Pedersen Medvejledere: Overlæge, ph.d. Mette Nørgaard, lektor, ph.d. Ingegerd Harder Ph.d.-afhandlingen blev forsvaret den 22. marts 2010 Aktuelle og fremtidige forskningsprojekter Forskning i ledsygdomme, inkl. reumatoid artrit, osteoartrose, spondylartrit og degenerative ledsygdomme er i fokus. For RA og OA er der tale om RCT-studier, evt. med langtidsopfølgning af kohorten, og der etableres kliniske databaser, imaging-databaser og biobanker, hvilket muliggør udforskning af patogenese, påvisning af nye 11

13 markører for sygdomsaktivitet og prognose mv. Telemedicinsk monitorering af sygdomsaktivitet versus konventionel ambulant kontorl. For spondylartrit og degenerative rygsygdomme er der tale om observationelle kohorter, hvor der er etableret kliniske databaser, imaging-databaser og biobanker mhp. at kortlægge patogenese, prognose samt markører for sygdomsaktivitet og prognose. Bindevævs- og vaskulitsygdomme. SLE-kohorte karakteriseret med SLEDAI og SLICC. Denne Aarhus-kohorte vil sammen med Odense-kohorten danne grundlag for patogenetisk undersøgelse af toll-like receptors og komplementsystemets involvering herunder ficoliner. Journalundersøgelse af SLEs hyppighed, sygdomsforløb og komplikationer samt medicinsk behandling med fokus på hydroxyklorokin og prednisolon. Vedr. polymyalgia rheumatica/kæmpecellearterit er en klinisk database under etablering. Vedr. systemisk sklerodermi er en klinisk database under etablering, denne er associeret med EUSTAR. Fysiske rammer RCT-studier landsdækkende for tidlig RA og OA Kliniske databaser Imaging- (serierøntgen, MR, UL, DEXA) databaser Biobanker med plasma/serum, DNA og celler Forløbsstudier ved kronisk RA Effekt og bivirkninger ved biologisk medicin, DANBIO-data FLARE/ambu-flex-projektet, patientinddragelse og anvendelse af digitale medier til monitorering af RA versus konventionel monitorering ved ambulatoriebesøg Epidemiologiske studier Kardiovaskulær sygdom ved RA, samkøring af registre SLE og risiko for komplikationer i relation til medicinsk behandling, samkøring af registre Reumatologisk forskningslaboratorium/samarbejde Flow-cytometriske analyser ELISA Immuncytokemi Knoglebiologisk laboratorium/samarbejde Histomorfometri, 3D-unbiased Dyreeksperimentelle studier Laboratoriesamarbejde Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Aarhus Universitet ved Bent Deleuran Cytokinligander og receptorer (ELISA, flow-cytometri) 12

14 Forskningslaboratoriet, Medicinsk Afdeling M, Aarhus Universitetshospital ved Jan Frystyk og Allan Flyvbjerg Adipokiner Insulin-like growth factors og bindingsproteiner Klinisk Immunologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Skejby ved Bjarne Kuno Møller og Jan Thorsen Flow-cytometriske analyser (kemokiner, CD26) Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Aarhus Universitet ved Steffen Thiel og Jens Christian Jensenius Komplement og ficoliner Institute for Frontier Medical Sciences Kyoto University ved Shimon Sakaguchi ZAP-70 punktmutation for udvikling af T-celle-medieret autoimmune artrit Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital ved Mette Nørgaard MTX-compliance/fastholdelsesadfærd Co-morbiditet og co-medicinering Institut for Biomedicin Aarhus Universitet ved Magdalena Janina Laska og Bjørn Nekxø HERV ved systemisk lupus mrna og cytokinprofiller ved SLE Molekylærmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital ved Niels Jessen og Torben Falck Ørntoft Genetiske analyser ved RA Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet ved Annie Vesterby Charles Indsamling af normalt knoglevæv fra hofteled Anatomisk Institut, Aarhus Universitet ved Jesper Skovhus Thomsen, Carl Christian Danielsen og Mie Brüel Mikro-CT, specialfarvninger mv. Aktuelle og fremtidige forskningsplaner Kliniske RCT-studier ved tidlig RA CIMESTRA-protokol forlænget til 10 år OPERA afsluttet år 2, åben forlængelse til 5. år DanAct Early vedr. MTX + tocilizumab versus MTX + placebo ved tidlig RA er opstartet Kristian Stengaard-Pedersen er principal investigator ved alle tre studier, som er investigatorinitierede og udgår fra Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Dansk Styregruppe er etableret. 13

15 Et netværk af samarbejde er etableret mellem universitetshopitalerne i Aarhus, Odense og København samt til internationale forskningsinstitutioner. For alle studier central klinisk database med tilknyttet statistiker, imaging-database vedr. serierøntgen, MR-, UL- og DEXA-scanninger, biobanker vedr serum/plasma, DNA og celler. Kliniske observationelle studier for kronisk RA Patientinddragelse og digital monitorering versus ambulatoriebesøg ved RA Effekt af konventionel DMARD ved kronisk RA, prospektivt kohortestudie over 2 år Fase-4 studier vedr. golimumab og tocilizumab DANBIO-projekter Compliance/adfærdsfastholdelse for MTX Co-morbiditet og co-medicinering Knoglebiologisk undersøgelse ved RA og OA 3D-histomorfometri ved hofteartrose 3D-histomorfometri ved osteoporose Eksperimentel artrit i mus Osteonekrose i kæbeled Det eksperimentelle musesamarbejde er etableret til Sakaguchi-forskergruppen i Japan. Samarbejde med Ortopædkirurgisk Afdeling, Århus Sygehus ved Kjeld Søballe og Ortopldkirurgisk Afdeling, Farsø Sygehus ved Ole Simonsen tillader indsamling af osteoartrose lårbenshoveder. Samarbejdet med Retsmedicinsk Institut ved Annie Vesterby Charles tillader indsamling af normalmateriale over flere dekader. Bindevævs- og vaskulitsygdomme SLE: Etablering af klinisk kohorte og biobank med fokus på det innate immunsystem med toll-like receptors og komplementsystemet SLE og graviditet, regional undersøgelse Vaskulitdatabase for kæmpecellearterit under etablering Systemisk sklerodermi database under etablering i realtion til EUSTAR Kliniske epidemiologiske studier Kardiovaskulær sygdom ved RA, analyse af den danske kost- og kræftkohortes patienter SLE og dens komplikationer i relation til medicinsk behandling, national samkøring af registre Compliance ved MTX-behandling af RA Analyse af co-morbiditet og co-medicinering ved RA Der er tale om et samarbejde med Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, specielt med Mette Nørgaard. 14

16 Rygprojekter Prognosen for patienter med lænderygsmerter sygemeldt i 4-12 uge i samarbejde med overlæge Ole Kudsk Jensen, Rygcentret, Regionshospitalet Silkeborg. Aktuelle projekter detaljeret Kristian Stengaard-Pedersen principal investigator og medlem af styregruppen (jf. ovenfor) for de landsdækkende RCT-studier vedr. tidlig RA CIMESTRA/OPERA/DanAct Early. CIMESTRA-RCT-kohorten følges i et åbent forløb nu for 10. år. OPERA-RCT-kohorten har afsluttet 2 års follow-up. CRF-data dækkende det første år er indscannet i central database, og de første analyser er påbegyndt. De første spin off projekter vedr. måling af cytokiner, kemokiner, D-vitamin-metabolitter, vækstfaktorer mv. ved baseline, deres reaktion på klinisk effektiv behandling og evt. prognostiske værdi er påbegyndt. DanAct Early RCT-studiet er opstartet i efteråret 2013, og der er sikret ca. 3,8 millioner til projektets gennemførelse foreløbigt. For alle tre studier er der tale om multicenter, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret undersøgelse, som belyser effekten af methotrexat og tillæg af et biologisk lægemiddel versus placebo ved tidlig reumatoid artrit. En række spin off projekter belyser 1) osteoporoseudvikling ved hjælp af DEXA-scanning, 2) ledbetændelse samt brusk- og knogledestruktion vha. MR- og UL-scanning, 3) biokemiske undersøgelser af markører i blod, urin og fra celleoverflader mhp. at optimere måling af behandlingseffekt og at forudsige sygdomsforløbet. Der er tale om multicenterforskning i de reumatologiske afdelinger ved Århus Universitetshospital, Gigthospitalet i Gråsten, Odense Universitetshospital, Herlev Amtssygehus, Rigshospitalet og Glostrup Hospital og andre reumatologiske afdelinger. Dataregistreringen foregår i den landsdækken database DANBIO. Anne Troldborg, Steffen Thiel, Magdalena Janina Laska, Jens Christian Jensenius, Kristian Stengaard- Pedersen: SLE og det innate immunsystem lektinvejen og proteiner i komplementsystemet. Morten Aagaard Nielsen, Malene Hvid Larsen, Kristian Stengaard-Pedersen og Bent Deleuran. Undersøgelse af TNF-SF medlemmerne 4-1BB og 4-1BBL ved reumatoid artrit. Iris Marie Jakobsen, Rikke Helmig, Kristian Stengaard-Pedersen. Systemisk lupus erythomatosus og graviditet risikofaktorers indvirkning på graviditet, fødsel og amning. Mette Herly, Peter Vestergaard, Robin Christensen, Kristian Stengaard-Pedersen, Torkell Ellingsen. D-vitamin metabolitters indvirkning på sygdomsaktivitet og forløb, behandlingsrespons og prognose ved tidlig og kronisk RA. Dženan Mašić, Robin Christensen, Kristian Stengaard-Pedersen, Torkell Ellingsen. Kardiovaskulære biomarkørers relation til sygdomsaktivitet og forløb, behandlingsrespons og prognose ved tidlig og kronisk RA. 15

17 Torkell Juulsgaard Ellingsen, Bjarne Kuno Møller, Ib Hansen, Kristian Stengaard-Pedersen: Chemokines, their receptors and quantiative in vitro migration as prognostic markers of pharmacological response and disease progression in MTX and MTX/Cy-a treated very early rheumatoid arthritis patients. Torkell Juulsgaard Ellingsen, Kristina Bacher Svendsen, Ole Ågaard, Ib Hansen, Kristian Stengaard- Pedersen, Erling Bjerregaard Pedersen, CIMESTRA-gruppen: Effekten af methotrexat og ciclosporin på udskillelsen af alpha-gst og alkalisk fosfatase i urinen hos patienter med tidlig reumatoid arthritis. Anette Jørgensen, Niels Egund, Mogens Pfeiffer Jensen, Kristian Stengaard-Pedersen: Langtidseffekt og sikkerhed af fem ugentlige intraartikulære injektioner af Hyalgan sammenlignet med placebo ved behandling af knæledsartrose: En randomiseret, dobbeltblindet multicenterundersøgelse. Klaus Søndergaard, Kristian Stengaard-Pedersen, Aksel Brock, Annette Schlemmer, Henrik Vorum, Lene Heickendorff, Christian Grønhøj Larsen: Patogenese ved systemisk sklerodermi: 1) Isolering og sekventering af nye proteiner med betydning for fibroseprocessen, 2) disse proteiners lokalisation i hud samt koncentration i væv, intercellulær væske og plasma sammenholdt med kendte markører for immuninflammation og fibrose. Ulrik Tarp i samarbejde med DANBIO-styregruppen: Registerforskning vha. DANBIO-databasen i TNFalfa-hæmmerbehandling af reumatoid artrit og spondylartrit i Danmark. Karen Berenth Madsen, Anne Grethe Jurik, Niels Egund, Berit Schiøttz-Christensen: Klassifikation af MR-forandringer ved sakroiliit til differentiering mellem de forskellige former for spondylartropati, baseret på 2-7 års follow-up, og videreudvikling af graderingssystem. Trine Bay Laurberg, Kristian Stengaard-Pedersen, Torkell Juulsgaard Ellingsen, Jan Frystyk: Insulinlike growth factor (IGF-1) og dets bindingsproteiner ved reumatoid arthritis. Ellen Hauge, Rita Ullerup, Rogely Boyce, Hans Jørgen Gundersen: Stereologisk unbiased studium af den trabekulære knoglestruktur i humane vertebrae. Dorthe Qvesel, Ellen Hauge, Erik Fink Eriksen, Jens Nyengaard: Unbiased estimering af antal og størrelse af osteocytlakuner. Kasper Dahl Kristensen, Peter Stoustrup Kristensen, Annelise Küseler, Thomas Klit Pedersen, Paolo Cattaneo, John Gelineck, Ellen Hauge, Jens Nyengaard, Troels Herlin: Intraarticular versus systemic administration of etanercept in antigen-induced temporomandibular joint arthritis in the rabbit. Peter Stoustrup Kristensen, Kasper Dahl Kristensen,, Annelise Küseler, Thomas Klit Pedersen, Paolo Cattaneo, John Gelineck, Ellen Hauge, Jens Nyengaard, Troels Herlin: CT-scanning of the temporomandibular joint after intraarticular versus systemic administration of etanercept in antigen-induced arthritis in the rabbit. 16

18 Nis Nissen, Ellen Hauge, Henning Beck-Nielsen, Jens Erik Bech Jensen, Kim Brixen: Betydningen af knoglestruktur og -geometri for brudstyrken i proximale femur. Maria Sääf, Ylva Pernow, Ellen Hauge E, Jens Bollerslev: Knogleremodelering ved mandlig osteoporose. Jens Bollerslev, Ellen Hauge, Leif Mosekilde: Knogleremodelering hos patienter med Cushing's sygdom. Thomas Levin Andersen, Katarzyna Ewa Skorzynska, Teis Esben Søndergaard, Trine Plesner, Ellen Hauge, Juha Risteli, Torben Plesner, Jean-Marie Delaisse: Den cellulære organisering af osteolytiske foci hos patienter med myelomatose. Anja Heyn Sørensen, Ellen Hauge, Jens Nyengaard, Leif Mosekilde: Quantitative characteristics of cell nuclei in parathyroid adenoma. Kariatta Koroma, Ellen, Helle Brockstedt, Jens Sandahl Christiansen, Tony Bill Hansen, Claus Hagen, Kim Brixen: Cortical bone histomorphometry after growth hormone treatment in adult growth hormone deficiency. Michel Dalstra, Felix Beckmann, Ellen Hauge, Søren Vrønning Hoffmann, Stuart Lucas Lunt, Erik Uggerhøj: High-Resolution CT Scanning of Bone using Synchrotron Radiation. Publikationer ct. Ph.d.-afhandlinger 1. Louise Brøndt Hartlev. Histological investigations of human hip osteoarthritis using design-based stereology. Ph.D. thesis, Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, Aarhus Kresten Keller. Rheumatoid arthritis. A new model for studying arthritis development and treatment Ph.D. thesis, Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, Aarhus Christian Gytz Ammitzbøll. M-ficolin in Rheumatoid Arthritis. Ph.D. thesis, Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, Aarhus Thomas Maribo. Postral balance in low back pain patients assessed by the one leg stand test and by centre of pressure excursions on a portable force platform. Ph.D. thesis, Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, Aarhus Bay Laurberg T. The insulin-like growth factor axis in early and chronic rheumatoid arthritis, osteoarthritis and giant cell arteritis/polymyalgia. Ph.D. thesis, Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, Aarhus

19 6. Thurah A. Methotrexate utilization among Danish patients with rheumatoid arthritis. Observational studies on Compliance and time to start treatment Ph.D. thesis, Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, Aarhus Jensen OK. Diffuse Sensitization of the Nociceptive System in Patients with Low Back Pain and Sickness Absence. Influence of baseline diffuse hyperalgesia, pain thresholds on thumbnails, structural and functional spinal factors, and psychosocial factors. Ph.D. thesis, Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, Aarhus Artikler 1. Greisen S, Rasmussen T, Stengaard-Pedersen K, Hetland M, Hørslev-Petersen K, Hvid M, Deleuran B. Increased soluble programmed death-1 (spd-1) is associated with disease activity and radiographic progression in early rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 2013 Nov 1. [Epub ahead of print]. 2. Laska MJ, Troldborg A, Hansen B, Stengaard-Pedersen K, Junker P, Nexø BA, Voss A. Polymorphisms within Toll-like receptors are associated with systemic lupus erythematous in a cohort of Danish females. Rheumatology (Oxford) 2013 Sep 24.[Epub ahead of print]. 3. Gytz Ammitzbøll C, Steffensen R, Jørgen Nielsen H, Thiel S, Stengaard-Pedersen K, Bøgsted M, Jensenius JC. Polymorphisms in the MASP1 gene are associated with serum levels of MASP-1, MASP- 3, and MAp44. PLoS One 2013;8:e doi: /journal.pone Ammitzbøll CG, Thiel S, Jensenius JC, Ellingsen T, Hørslev-Petersen K, Hetland ML, Junker P, Krogh NS, Ostergaard M, Stengaard-Pedersen K. M-ficolin reflects disease activity and predicts remission in early rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum Sep 10. doi: /art [Epub ahead of print]. 5. Ellingsen T, Hansen I, Thorsen J, Møller B, Tarp U, Lottenburger T, Andersen L, Skjødt H, Pedersen J, Lauridsen U, Svendsen A, Lindegaard H, Jacobsen S, Ostergaard M, Vestergaard A, Jurik A, Junker P, Christensen A, Hetland M, Hørslev-Petersen K, Stengaard-Pedersen K. Upregulated baseline plasma CCL19 and CCR7 cell-surface expression on monocytes in early rheumatoid arthritis normalized during treatment and CCL19 correlated with radiographic progression. Scand J Rheumatol Aug 28. [Epub ahead of print]. 6. Krogh TP, Fredberg U, Stengaard-Pedersen K, Christensen R, Jensen P, Ellingsen T. Authors' response. Am J Sports Med 2013;41:NP Krogh TP, Fredberg U, Christensen R, Stengaard-Pedersen K, Ellingsen T. Ultrasonographic Assessment of Tendon Thickness, Doppler Activity and Bony Spurs of the Elbow in Patients with Lateral Epicondylitis and Healthy Subjects: A Reliability and Agreement Study. Ultraschall Med 2013;34: Hartlev LB, Nyengaard JR, Thomsen JS, Boel LW, Stengaard-Pedersen K, Hauge EM. Application of design-based stereology for estimation of absolute volume and surface area of the articular and 18

20 calcified cartilage compartments of undecalcified human femoral heads. J Microsc 2013 ;251: Jensen OK, Stengaard-Pedersen K, Jensen C, Nielsen CV. Prediction model for unsuccessful return to work after hospital-based intervention in low back pain patients. BMC Musculoskelet Disord 2013;14: Keller KK, Andersen IT, Andersen JB, Hahn U, Stengaard-Pedersen K, Hauge EM, Nyengaard JR. Improving efficiency in stereology: a study applying the proportionator and the autodisector on virtual slides. J Microsc 2013;251: Hørslev-Petersen K, Hetland ML, Junker P, Pødenphant J, Ellingsen T, Ahlquist P, Lindegaard H, Linauskas A, Schlemmer A, Dam MY, Hansen I, Horn HC, Ammitzbøll CG, Jørgensen A, Krintel SB, Raun J, Johansen JS, Ostergaard M, Stengaard-Pedersen K; OPERA study-group. Adalimumab added to a treat-to-target strategy with methotrexate and intra-articular triamcinolone in early rheumatoid arthritis increased remission rates, function and quality of life. The OPERA Study: an investigator-initiated, randomised, double-blind, parallel-group, placebo-controlled trial. Ann Rheum Dis 2013 Mar 7. [Epub ahead of print]. 12. Krogh TP, Fredberg U, Stengaard-Pedersen K, Christensen R, Jensen P, Ellingsen T. Treatment of lateral epicondylitis with platelet-rich plasma, glucocorticoid, or saline: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Sports Med 2013;41: Glintborg B, Ostergaard M, Krogh NS, Andersen MD, Tarp U, Loft AG, Lindegaard HM, Holland- Fischer M, Nordin H, Jensen DV, Olsen CH, Hetland ML. Clinical response, drug survival, and predictors thereof among 548 patients with psoriatic arthritis who switched tumor necrosis factor α inhibitor therapy: results from the Danish Nationwide DANBIO Registry. Arthritis Rheum 2013;65: Dreyer L, Mellemkjær L, Andersen AR, Bennett P, Poulsen UE, Juulsgaard Ellingsen T, Hansen TH, Jensen DV, Linde L, Lindegaard HM, Loft AG, Nordin H, Omerovic E, Rasmussen C, Schlemmer A, Tarp U, Hetland ML. Incidences of overall and site specific cancers in TNFα inhibitor treated patients with rheumatoid arthritis and other arthritides - a follow-up study from the DANBIO Registry. Ann Rheum Dis 2013;72: Glintborg B, Østergaard M, Krogh NS, Tarp U, Manilo N, Loft AG, Hansen A, Schlemmer A, Fana V, Lindegaard HM, Nordin H, Rasmussen C, Ejstrup L, Jensen DV, Petersen PM, Hetland ML. Clinical response, drug survival and predictors thereof in 432 ankylosing spondylitis patients after switching tumour necrosis factor α inhibitor therapy: results from the Danish nationwide DANBIO registry. Ann Rheum Dis 2013;72: Hetland ML, Jensen DV, Tarp U. [DANBIO: Danish Rheumatology Database]. Ugeskr Laeger ;174:2520. Danish. 17. Ornbjerg LM, Ostergaard M, Bøyesen P, Krogh NS, Thormann A, Tarp U, Poulsen UE, Espesen J, Ringsdal VS, Graudal N, Kollerup G, Jensen DV, Madsen OR, Glintborg B, Christensen T, Lindegaard 19

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 7. 10. september 2015 Kursusleder: John Gelineck og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter

Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter Ulrik Tarp Ledende overlæge, lektor, dr.med. Reumatologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Interessekonflikt Investigator/konsulent/underviser:

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock.

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock. Modul K3 Sygdomme i Noninflammatorisk reumatologi Forår 2013 uge 1 (31301) 30013 Mandag d. 1/ Tirsdag d. 1/ Onsdag d. 17/ Torsdag d. 18/ Fredag d. 19/ 08.1 09.00 Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1 09.1 10.00

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab DANBIO Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab Berit Schiø+z- Christensen Speciallæge i reumatologi, PhD Reumatoid artri,s Leddegigt Ca. 35.000 danskere 2/3

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst Reumatoid Artrit Hvad er reumatoid artrit (RA)? Reumatoid artrit (RA) er en kronisk autoimmunologisk sygdom, som er karakteriseret ved inflammation i synovialmembranen (synovium), hvilket fører til leddestruktion,

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt,

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt, Østrogenbehandling v/peter Vestergaard Østrogen og kombinationspræparater med østrogen Farmakologi Disse præparater omfatter østradiol (17 -ethinyløstradiol) eller konjugerede østrogener i kombination

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Baggrundsnotat for biologisk behandling af juvenil idiopatisk artritis (JIA)

Baggrundsnotat for biologisk behandling af juvenil idiopatisk artritis (JIA) Baggrundsnotat for biologisk behandling af juvenil idiopatisk artritis (JIA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. udgave. Mette Kjøller Udbredelsen af muskel og skeletsygdomme i Danmark Reaktioner på muskel og skeletbesvær

Indholdsfortegnelse. 2. udgave. Mette Kjøller Udbredelsen af muskel og skeletsygdomme i Danmark Reaktioner på muskel og skeletbesvær Klinisk reumatologi 2. udgave Indholdsfortegnelse 1 Folkesundhed Udbredelsen af muskel og skeletsygdomme i Danmark Mette Kjøller Udbredelsen af muskel og skeletsygdomme i Danmark Reaktioner på muskel og

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 6 GLOSTRUP, GLOSTRUP M (MED), FREDERIKSBERG, RIGSHOSPITALET, GLOSTRUP UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din uddannelsesstilling

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Tal om leddegigt. En sammenfatning af eksisterende viden om forekomst, behandling og økonomiske konsekvenser af leddegigt i Danmark

Tal om leddegigt. En sammenfatning af eksisterende viden om forekomst, behandling og økonomiske konsekvenser af leddegigt i Danmark Tal om leddegigt En sammenfatning af eksisterende viden om forekomst, behandling og økonomiske konsekvenser af leddegigt i Danmark Gigtforeningen, juli 2011 aaj Resume: Notatet indeholder en sammenskrivning

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Hoveduddannelse i dermato-venerologi September 2013 Hoveduddannelse i dermato-venerologi Dansk Dermatologisk Selskabs Uddannelsesudvalg Anne Braae Olesen (Formand, Aarhus Universitetshospital) Hanne Fogh (Bispebjerg Hospital) Anne Danielsen

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse med betingelser for lægemidlet

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. MEFU møder 4. Highlights 2013 6

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. MEFU møder 4. Highlights 2013 6 NR 4 13. ÅRGANG OKTOBER 2013 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 MEFU møder 4 Highlights 2013 6 Karen Lisbeth Faarvangs Uddannelsesog Undervisningspris 8 Danbio 12 Den gyldne

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Kong Christian X s Gigthospital, Sygehus Sønderjylland og Institut for

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Patienter med kroniske smerter

Patienter med kroniske smerter Moderne smertefysiologi implementering i klinisk praksis Bjarne Rittig Rasmussen Fysioterapeut, Phd. studerende Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital Patienter med kroniske smerter

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme Sundhedseffekter Hjerte-kar-sygdomme Interessen for mejeriprodukter og hjerte-kar-sygdomme (CVD) har ofte fokus på mættet fedt. Det har været antaget, at fordi nogle mejeriprodukter indeholder mættede

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

Projektbeskrivelse Indsats for uspecifikt lænderygbesvær hos voksne Et randomiseret interventionsstudie tillægsprojekt

Projektbeskrivelse Indsats for uspecifikt lænderygbesvær hos voksne Et randomiseret interventionsstudie tillægsprojekt 1 Projektbeskrivelse Indsats for uspecifikt lænderygbesvær hos voksne Et randomiseret interventionsstudie tillægsprojekt Center for Bevægeapparatlidelser Silkeborg Centralsygehus og Afdelingen for Folkesundhed,

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere