Muskel- og smertestimulator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Muskel- og smertestimulator"

Transkript

1 Muskel- og smertestimulator FH Service Falen 18 B DK-5000 Odense C Tel:

2

3 INDHOLD INDLEDNING KOM HURTIGT I GANG... 2 FORBEREDELSER... 2 BETJENING... 2 TASTATURLÅS... 3 ELEKTRODEALARM DETALJEREDE ANVISNINGER... 3 STYRKEREGULERING... 3 BEHANDLINGSTID PROGRAMSAMMENSÆTNING... 3 PROGRAMOVERSIGT... 4 PROGRAMOVERSIGT... 5 FORSLAG TIL ELEKTRODEPLACERING... 6 BRUG AF SEKVENSER:... 7 SEKVENSSKIFT... 7 APPARAT-OVERSIGT... 8 DISPLAY-OVERSIGT... 9 PROGRAMMERING STIMULATIONS-TYPER ENERGI TIMER (ET) LÅS AF PARAMETERINDSTILLINGER SÅDAN LÅSES NØGLEN OP ELEKTRODER/ELEKTRODEKABLER STANDARDTILBEHØR EKSTRATILBEHØR BATTERIER ANVENDELSE AF LADER OG GENOPLADELIGE BATTERIER TEKNISKE SPECIFIKATIONER MILJØBESKYTTELSE UDGANGSSTRØM KONTRA BELASTNINGSMODSTAND APPENDIKS SIKKERHEDSHENVISNINGER GARANTIBESTEMMELSER RENGØRING TILSIGTET ANVENDELSE KONTRAINDIKATIONER ADVARSLER FEJLMEDDELELSER TEGNFORKLARING DISPLAY SYMBOLER... 18

4 Denne vejledning gælder for ELPHA E80 Denne betjeningsvejledning er udgivet af FH Service, der forbeholder sig ret til at forbedre og ændre indholdet uden forudgående varsel. Ændringer vil dog blive offentliggjort i senere udgaver af vejledningen. Med forbehold for fejl og forglemmelser. Med forbehold af alle rettigheder. FH Service 2013 Overensstemmelseserklæring: FH Service erklærer hermed, at ELPHA E80 overholder bestemmelserne i følgende normative dokumenter: EN , EN , EN , EN , EN I henhold til bestemmelserne i 93/42/EEC Direktiv for medicinsk udstyr (MDD)

5 Indledning Muskel og TENS stimulatoren ELPHA E80 er dedikeret til den professionelle bruger eller seriøse amatør, som ønsker at komplementere sin fysiske tilstand. For at få den rette forståelse af ELPHA E80 anbefales det at læse denne vejledning grundigt, før udstyret tages i brug. 1

6 1. Kom hurtigt i gang Alle referencenumre henviser til oversigten side 8 og Tilslut elektroder og isæt batteri. 2. Tænd ELPHA E80 (1)og vælg program fra P00 til P76 se side Indstil strømstyrken til ønsket niveau og du er i gang. Forberedelser 1. Træk skydelåget tilbage (5). Isæt batteriet og skyd skydelåget på plads. Sørg for at batteristroppen ligger under batteriet, så det er let at tage ud. 2. Tilslut elektrodekablet til apparatet (12, 13) og elektroderne, så ingen metaldele er synlige. Rengør huden (fjern creme og make-up), og sæt elektroderne på. Elektroderne må ikke røre hinanden. Læs i øvrigt anvisning på elektrodernes emballage. - + Betjening 1. Tænd apparatet ved at trykke på (1). Displayet viser P00 for kanal A. Det ønskede program vælges ved et let tryk på programknappen (6). Når P blinker i displayet kan et forprogrammeret program fra P00 til P76 vælges med (2). Bekræft programvalg ved et let tryk på program-knappen og P holder op med at blinke. 2. Indstil den ønskede strømstyrke ved at trykke på styrkeknappen (2). Behandlingen er nu i gang. 3. Tryk kort på (1) for hurtigt at vende tilbage til et niveau på 0 ma. 4. Hold (1) nede mindst 1 sekund for at slukke apparatet. Ved behandling med 2 kanaler: Sæt elektrodekabler i begge kanaler og indstil på styrkeknappen på begge kanaler. Ønskes der forskellige programmer for kanalerne, indstilles venstre kanal først. Hold (6) programknap nede og tryk på (7) programknap. Tryk igen på (7) og P blinker. Vælg program og bekræft programvalg med et let tryk på (7). P holder op med at blinke og styrken kan nu indstilles på begge kanaler. 2

7 Tastaturlås For at undgå utilsigtede ændringer af strømstyrken låses alle indstillinger 20 sekunder efter sidste indstilling. Displayet viser (23). Indstillingerne forbliver dermed uændrede, selvom der ved en fejl trykkes på en knap. Tryk ned på styrkeknappen for at låse indstillingerne op (2, 4). Herefter kan strømstyrken frit indstilles. Begge kanaler er låst op. Elektrodealarm Hvis en elektrode falder af eller ikke er tilsluttet, afbrydes stimulationen, og symbolet! (20,25) vises i displayet. Når forbindelsen er genoprettet, kan stimulationen fortsættes ved at trykke på styrkeknappen (2, 4) 2. Detaljerede anvisninger Styrkeregulering Justering af strømstyrken foretages bedst ved brug af én finger. Et konstant blødt tryk op eller ned på tasten (2,4) regulerer styrken i et langsomt tempo. Et konstant hårdt tryk justerer styrken i et hurtigt tempo. Korte, afbrudte tryk kan også anvendes. Styrken reguleres i interval på 0,5 ma. Vær opmærksom på at der ved flere muskel stimulations-programmer gives stimulation i hviletiden. Strømstyrken skal derfor også indstilles separat for denne. Behandlingstid I apparatets display vises et symbol, der angiver den resterende behandlingstid (15). Hvis begge kanaler er i brug, vises kanalen med det korteste program. Når det korteste program er afsluttet, vises den resterende tid af det andet program. Bemærk: Hvis der ikke er givet stimulation i 4 minutter, slukker apparatet automatisk. 3. Programsammensætning ELPHA E80 s 80 programmer er inddelt i følgende grupper: Smertelindring Prog 1-25 Genoptræning Prog Sport Prog Æstetik Prog Programmerbar Prog

8 Programoversigt Nr Program navn Sekvenser (minutter) Elektrodeplacering (side 6) Styrke * 0 Introduktion A 1 TENS B 2 TENS II (moduleret) B 3 BURST A 4 TENS Mix pulsbredde B 5 Whiplash A 6 TENS Mix (nasea) A 7 Ansigtssmerte 30 1 B 8 Gigtsmerte B 9 Lumbago A+B 10 Nakkesmerte , 4 B 11 Fantomsmerte 30 10, 12 B 12 Fantomsmerte II 30 10, 12 B 13 Algodystrofi (RSDS) A+B 14 Sårheling (2 14) B+A 15 Epicondylitis 15 2, 5, 9 B 16 Skuldersmerte 14 2, 4 B 17 Bursitis & Tendinitis 20 5 B 18 Ledsmerte B 19 Museskade B 20 Museskade II 13 6 B 21 Trapez muskelsmerte , 4 A 22 Trapez muskelsmerte II , 4 A 23 Spasticitet ved halsen A 24 Iskias , 8 B+A 25 Iskias II 20 7, 8 B 26 Dropfod A 27 Atrofi arm 30 9, 11 A 28 Atrofi arm II , 11 A 29 Atrofi arm III , 11 A 30 Atrofi ben 30 10, 3 A 31 Atrofi ben II , 3 A 32 Atrofi ben III , 3 A 33 Styrke type IIa fibre arm , 11 A 34 Styrke type IIab fibre arm , 11 A 35 Styrke type IIa fibre ben , 3 A 36 Styrke type IIab fibre ben , 3 A 37 Styrke type IIb fibre arm 15 9, 11 A 38 Styrke type IIb fibre arm II , 11 A 39 Styrke type IIb fibre ben , 3 A * 4

9 Programoversigt Nr Program navn Sekvenser (minutter) Elektrodeplacering (side 6) Styrke* 40 Mobilitet håndled 20 9, 6 A 41 Mobilitet albue 20 5, 11 A 42 Mobilitet ankel 30 3 A 43 Mobilitet knæ , 10 A 44 Skulder parese 30 2, 4, 5 A 45 Spasticitet arm 20 9 A 46 Spasticitet arm II 30 9 A 47 Spasticitet ben 20 10, 3 A 48 Spasticitet ben II 30 10, 3 A 49 Genvinde muskelkraft A 50 Opvarmning A 51 Maksimal kraft ben , 3, 8 A 52 Maksimal kraft mave & arm , 11, 9 A 53 Eksplosiv kraft ben , 3, 8 A 54 Eksplosiv kraft mave & arm , 11, 9 A 55 Eksplosiv muskel kraft A 56 Aktiv genoptræning A 57 Aktiv genoptræning II A 58 Udholdenhed mave & arm , 11, 9 A 59 Udholdenhed A 60 Udholdenhed II A 61 Udholdenhed ben A 62 Genoptag træning A 63 Baldemuskel A 64 Styrkelse af rygmuskulatur A 65 Afslappelse A 66 Regenerering A 67 Øget blodgennemstrømning A 68 Ødem A 69 Massage A 70 Venepumpe A 71 Muskel lindring 20 8 A 72 Toning A 73 Toning ben A 74 Muskel masse A 75 Appelsin hud , 13, 14 A 76 Anti Cellulite , 13, 14 A 77 Programmerbar Programmerbar Programmerbar 1 14 * 5

10 Forslag til elektrodeplacering 6

11 Brug af sekvenser: ELPHA E80 kan opdele et behandlingsprogram i op til 5 sekvenser og således påvirke smerten eller musklen på en multidisciplinær måde. Eksempel program 73: 5 min. Opvarmning TENS 8 min. Muskel opbygning Muskelstimulation 3 min. Afspænding Mix TENS 8 min. Muskel opbygning Muskelstimulation 10 min. Massage BURST Introduktionsprogram: Sekvens 1: Indstil styrken indtil en synlig muskelbevægelse forekommer. Der leveres en lavfrekvent stimulation som opvarmning, generel smerte- eller muskellindring. Sekvens 2: Der leveres variabel frekvent stimulation til at påvirke flere slags smertenerver eller hindre svind af *type I muskelfibre (udholdenhed). Sekvens 3: Den elektriske impulsbredde varierer for at nå ned i flere muskellag og styrke *type IIa muskelfibrene. Antallet af fibre som stimuleres stiger og falder under stimulationen. Sekvens 4: Elektrisk muskelstimulation (EMS) med stige-, fald- og pausetid til styrkelse af *type IIb muskelfibrene (kraftpræstation). Sekvens 5: Aktiv EMS genoptræning med lavfrekvent stimulation i pausetiden til forbedring af musklens tilstand. Muskelfibertyper: *Type I: (Røde fibre), trækker sig langsommere sammen, men kan blive ved i længere tid. Bruges især ved udholdenhedsidræt som f.eks. cykling eller langdistance-løb. Program-eksempler: og *Type IIa: Besidder egenskaber fra de to andre fibertyper. Forholdsvis hurtig og udholdende fibertype. Program eksempler: *Type IIb: (Hvide fibre) trækker sig meget hurtigt sammen, men trættes hurtigt. F.eks. sprint-discipliner. Program-eksempler: og Sekvensskift Ved sekvensskift lyder et akustisk signal, som indikerer den ændrede behandling. Strømstyrken halveres automatisk af sikkerhedshensyn, indstil derfor styrken igen. Det anvendte sekvensnummer vises i displayets nederste venstre hjørne. 7

12 Apparat-oversigt Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 1. ELPHA E80, forfra 1. Kombineret tænd/sluk-knap og nulstillingsknap 2. Knap til indstilling af strømstyrken og programvalg for venstre kanal A 3. Display 4. Knap til indstilling af strømstyrke og programvalg for højre kanal B 5. Skydelåg for adgang til batteri Fig. 2. ELPHA 80, forfra, skydedæksel fjernet 6. Knap til programaktivering for kanal A 7. Knap til programaktivering for kanal B 8. Batterirum 9. Lysindikator for stimulation på kanal A 10. Lysindikator for stimulation på kanal B 11. Knap til parameter-indstilling Fig. 3. ELPHA E80, fra oven 12. Stik til elektrodekabel (kanal B) 13. Stik til elektrodekabel (kanal A) 8

13 Display-oversigt Fig Fig. 4. Display vist fra oven med alle indikatorer tændt på samme tid 14. Symbol for lav batterispænding 15. Symbol for behandlingstid og resterende behandlingstid i minutter 16. Symbol for indstilling af frekvens 17. Symbol for indstilling af pulsbredde 18. Sekvensnummer kanal A 19. Strømstyrke eller valgt program, indstillet for kanal A 20. Elektrodealarm på kanal A 21. Enhed for kanal A 22. Symbol for indstilling af muskelstimulation 23. Symbol for tastaturlås 24. Strømstyrke eller valgt program, indstillet for kanal B 25. Elektrodealarm på kanal B 26. Enhed for kanal B 27. Sekvensnummer kanal B 9

14 Programmering ELPHA E80 gør det muligt at sammensætte individuelle træningsprogrammer. Disse kan lagres i programmerne Fjern batterilåget og brug pile-angivelserne på parameterknappen (11) som angivet i nedenstående diagram: Vælg program Prog A + 1. Tryk prog knap samtidig med øverste pil på parameterknappen. Antal sekvenser (1-5) vælges med op/ned pilen Forsæt med tryk på højre piletast Gentag sekvens 2. Start nu med at sammensætte sekvens 1 ved at vælge 1 af de 7 stimulationstyper. Det blinkende tal viser hvilken type der er valgt. Se tabel side 11 Forsæt med tryk på højre piletast 3. Parametrene kan ændres ved op og ned tryk på parameter knappen. Bekræft valg med tryk på højre piletast Forsæt med tryk på højre piletast 4. Når parameter kompositionen er endt, blinker 000 i displayet. Ved at trykke på højre pil gemmes indstillingen. Fortryd: tryk på venstre pil 10

15 Stimulations-typer 1-60 minutters behandlingstid muligt for stimulationstyperne 1-6 Nr Kontinuerlig stimulation 1 TENS Enhed Frekvens Hz Pulsbredde µs 2 TENS II Enhed Frekvens Hz Pulsbredde µs 3 BURST Enhed Frekvens Hz Pulsbredde µs 4 Moduleret frekvens Enhed Frekvens 1 & Hz Pulsbredde µs Modul tid 1 10 s 5 Moduleret pulsbredde Enhed Frekvens Hz Pulsbredde µs Pulsbredde µs Modul tid 1 10 s Afbrudt stimulation 6 Muskelstimulation (EMS) Enhed Frekvens A + B (stimulation) Hz Pulsbredde µs Stimulationstid A + B 1 30 s Pause C 1 60 s Frekvens C (pause) 0 10 Hz Stige- og faldetid 0,5 10 s 7 EMS moduleret frekvens Enhed Frekvens A + B Hz Pulsbredde µs Stimulationstid A + B 1 30 s Pause C 1 60 s Stige- og faldetid 0,5 10 s Frekvens C (pause) 0 10 Hz Behandlingstid 1 30 min 11

16 Energi Timer (ET) Energi Timer udregner i micro coulumb(µc), hvor megen energi ELPHA E80 har leveret i løbet af behandlingstiden og registrerer i timer, hvor længe apparatet har været i brug. Sådan læses energiværdier og behandlingstider: Sluk for apparatet. Hold venstre programknap (6) nede Tryk kortvarigt på tændknappen (1) for aktivering Slip programknap (6) Tryk på højre programknap (7) indenfor 2 sekunder Først vises energiydelse i µc. Her vist som µC. Tryk på venstre programknap og behandlingstiden vises i timer 0,5 = 30 min. Lås af parameterindstillinger 1. Sæt ELPHA E80 i Energi Timer tilstand (se ovenfor). 2. Tryk på ned-pilen på parameterknappen (11) og hold den nede mens der slukkes for apparatet ved tryk på (1). 3. Nøglesymbolet (23) vises kort i displayet for at angive, at parametrene er blevet låst. Når apparatet derefter tændes, er det kun strømstyrken, der kan justeres. Trykkes på programknappen eller parameterknappen, vises nøglesymbolet for at indikere låsefunktionen. Sådan låses nøglen op 1. Sæt ELPHA E80 i Energi Timer tilstand (se ovenfor). 2. Tryk på op-pilen på parameterknappen (11) og hold den nede medens der slukkes for apparatet på (1). Når apparatet tændes igen, kan alle indstillinger anvendes. 12

17 4. Elektroder/elektrodekabler Anvendelse 1. Elektroderne placeres på rengjort hud. En jævn overførsel af stimulationsstrømmen over hele elektrodens overflade forbedrer virkningen af stimulationen og forebygger hudirritation. Det er derfor vigtigt, at elektroderne vedligeholdes korrekt og placeres omhyggeligt på huden. Hvis huden er tør, og elektroderne er blevet tørre, forøges modstanden af strømoverførslen, hvilket nedsætter virkningen af stimulationen. 2. Elektroderne kan evt. sættes bedre fast på huden ved at påføre dem en lille smule vand og derefter lade dem lufttørre. Hvis der mærkes en prikkende fornemmelse under elektroderne, kan det hjælpe at fugte dem. 3. Tilslut elektrodekablet til elektroderne, så ingen metaldele er synlige. 4. Træk elektroderne af emballagen, og tryk dem fast mod huden. Klæbeevnen øges i takt med, at elektroderne opvarmes og opnår samme temperatur som huden. Vedligeholdelse og opbevaring 1. Der henvises til elektrodefabrikantens instruktioner. 2. Elektrodernes holdbarhed afhænger af hudens tilstand, hvor ofte de anvendes, stimulationstype og -sted, samt hvordan elektroderne opbevares. Holdbarheden kan forlænges, hvis elektroderne kun fastgøres på rengjort hud. Bemærk: Undgå at trække i elektrodekablerne når elektroderne fjernes fra emballagen eller huden, da dette kan beskadige elektroderne. Vigtigt Elektroderne må kun anvendes af én bruger. Sæt ikke elektroderne på revnet eller sprukken hud. Hvis der opstår hudirritation, bør behandlingen indstilles. 13

18 EL8MDK EL911C EL910C EL920B EL930T ELE45T ELE46P ELE55P ELE55V ELE59P Standardtilbehør Betjeningsvejledning 1 Elektrodekabel, 150 cm, grå 1 Elektrodekabel, 150 cm, sort 1 Alkaline batteri Kuffert, plastik Ekstratilbehør 4 ValuTrode Lite, selvklæbende elektroder, 45 x 45 mm 4 Pals Platinum, selvklæbende elektroder, 40 x 60 mm, ovale 4 Pals Platinum, selvklæbende elektroder, 50 x 50 mm 4 ValuTrode, selvklæbende elektroder, 50 x 50 mm 4 Pals Platinum, selvklæbende elektroder, 50 x 90 mm Batterier Alkaline eller genopladelige NiMH batterier skal benyttes. Når batterisymbolet (14) vises i displayet indikerer det, at batteriet skal skiftes i den nærmeste fremtid. Batterisymbolet ændres til og begynder derefter at blinke som tegn på, at batteriet skal skiftes. Apparatet slukker automatisk, når batteriet er for svagt til at holde det i gang. Anvendelse af lader og genopladelige batterier Genopladelige NiMH batterier bør lades op før brug. Opladningstiden er 28 timer første gang batterierne lades op, og efter en periode på 2-3 måneder, hvor batterierne ikke har været i brug. Herefter er opladningstiden omkring 14 timer. Driftstiden på et genopladeligt batteri er ca. 1/5 af et alkalisk batteri. Man bør aldrig lade et genopladeligt batteri løbe helt tør, men genoplade det umiddelbart efter at batterisymbolet (14) vises i displayet. Kontrollér at batterierne ikke lækker. Batterier, der lækker, må aldrig anvendes og bør straks afleveres til destruktion. Smid ikke batterierne i affaldsspanden. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om destruktion af batterier. 14

19 5. Tekniske specifikationer Antal kanaler 2 uafhængige Impulstype Asymmetrisk bifaset med afladning Maks. 300 Vpp åbent kredsløb udgangsspænding Maks. 100 ma konstant strøm ved 1 kohm belastning (9V) udgangsstrømstyrke Maks. belastning pr. 40 µc impuls Tolerance Strømstyrke ±5%, Frekvens ±2%, Pulsbredde ±5% Polaritet Rød = plus, Sort = minus Batteri 9V alkaline eller genopladeligt NiMH (6LR61/6AM6) Holdbarhed, batteri Ca. 40 timer (alkaline) ved anvendelse af flg. programmer: P1, 30 ma og P3, 30 ma (standardparametre) Vægt 158 g med batteri Mål 114x60x31 mm Klassifikation Intern strømforsyning, type BF, kontinuerlig anvendelse Transport og opbevaring -40 o C til 70 o C omgivende temperatur, % relativ luftfugtighed, hpa atmosfærisk tryk Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af ELPHA E80, elektroder og andet tilbehør bør ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders regler om destruktion. Udgangsstrøm kontra belastningsmodstand 120 Batterispænding: 9 volt Impulsbredde: 300 µ sek ma ,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 kohm 15

20 6. Appendiks Sikkerhedshenvisninger FH Service er kun ansvarlig for apparatets sikkerhed, pålidelighed og funktionsdygtighed såfremt: reparationer og ændringer udføres af FH Service apparatet anvendes som beskrevet i betjeningsvejledningen. Garantibestemmelser Der ydes 2 års garanti på apparatet mod fremstillings- og materialefejl. Tilbehør er ikke dækket af garantien. Fejl som følge af ukorrekt anvendelse eller uautoriseret reparation af apparatet er ikke omfattet af garantien. Rengøring ELPHA E80 kræver ingen særlig vedligeholdelse, men kabinettet kan rengøres med en fugtig klud (anvend ikke alkohol eller ætsende og slibende rengøringsmidler). Tilsigtet anvendelse Dette FH Service apparat er udviklet til at lindre symptomer og kontrollere kroniske (langvarige) smerter, der er vanskelige at lindre, til supplerende behandling af postoperative og akutte smerter efter tilskadekomst. Til afslappelse af muskelkramper, forebyggelse af inaktivitetsatrofi, genoptræning af muskler, øjeblikkelig postoperativ stimulation af lægmuskler for at forebygge thrombose og bevare eller øge bevægelsesspektret. Kontraindikationer 1. Apparatet må ikke anvendes af patienter med pacemaker, eller patienter, der lider af andre hjertesygdomme. I sådanne tilfælde skal man konsultere sin læge, før apparatet tages i brug. 2. Apparatet må ikke anvendes til stimulation over carotis sinus-nerverne, strubehovedet eller halsmusklerne (laryngeal eller pharyngeal). 3. Stimulation må ikke finde sted transcerebralt. 4. Apparatet må ikke anvendes til smerter, der ikke er diagnosticeret. Advarsler Apparatet bør ikke anvendes under graviditet eller fødsel, undtagen til smertelindring under veer. 2. Apparatet bør anvendes efter behandlerens anvisninger.

21 3. Apparatet har ingen helbredende virkning. 4. Apparatet udfører symptomatisk behandling, og undertrykker som sådan smertesymptomer, der ellers ville virke som en bekræftelse af resultaterne af den kliniske behandling. 5. Apparatet skal opbevares utilgængeligt for børn. 6. Undlad at køre bil eller betjene farlige maskiner under behandlingen, med mindre det er direkte tilrådet af lægen. 7. Sluk apparatet, før elektroderne fjernes eller påsættes. 8. Brug ikke elektroderne direkte over øjnene, på øjenlågene eller i selve øjet. 9. Anvend ikke apparatet ved badning, eller når det er nedsænket i vand. 10. Tilslut elektrodekablerne til elektrodestikket på en sådan måde, at metaldelene ikke er synlige. 11. Anvendelse af apparatet kan påvirke brugerens psykiske tilstand og indtagelse af medicin. 12. Anvendelse af elektrokirurgisk udstyr samtidig med apparatet kan forårsage forbrændinger under elektroderne og kan ødelægge stimulatoren. 13. Anvendelse af apparatet i nærheden af (f.eks. inden for en afstand på 1 m) kortbølge- eller mikrobølgeapparater kan forårsage udsving i udgangsbelastningen. 14. Når de medfølgende elektroder anvendes, overstiger strømtætheden ikke 2 ma/cm 2. Der må kun anvendes godkendt tilbehør som beskrevet på side Apparatet må kun anvendes sammen med godkendt tilbehør, reservedele og engangsartikler. 16. Anvendelse af elektroder i nærheden af brystkassen kan øge risikoen for hjerte-hjerteflimmer. Bemærk: 1. Enkeltstående tilfælde af hudirritation på og i nærheden af stimulationsstedet kan opstå efter langvarig brug af elektroderne. 2. Virkningen varierer fra person til person. 3. Der kan forekomme smerter ved stimulation af områder, hvor elektroderne er placeret tæt på knogler. 4. Hvis behandlingen forårsager smerter eller den ønskede virkning udebliver, bør man kontakte en terapeut eller læge. 5. Apparatet forårsager ingen kendte bivirkninger 17

22 Fejlmeddelelser Hver gang ELPHA E80 tændes, gennemføres en selvtest, som sikrer, at alle væsentlige dele af kredsløbet fungerer. Fejlmeddelelserne ERR1 til ERR6 betyder, at nogle af de elektroniske dele ikke fungerer. Hvis der vises en fejlmeddelelse på displayet, når apparatet tændes, sluk da apparatet og forsøg igen. Udskift eventuelt batteriet, eftersom et afladet batteri kan have indflydelse på selvtesten. Hvis der stadig vises en fejlmeddelelse, kan der ikke gives stimulation, og apparatet skal sendes til service. Tegnforklaring Tænd/sluk Advarsel se Betjeningsvejledning Display symboler Apparat type BF, isoleret tilslutningsdel Symbol Reference Beskrivelse Indikator for at batteriet er næsten tomt. Batteriet skal snart udskiftes. Indikator for lav batterispænding. Symbolet blinker, når batteriet skal udskiftes. 23 Angiver, at tastaturet er låst.! 20, 25 Elektrodealarm. Elektroden er ikke tilsluttet. ma (blinker) 21,26 Hudmodstand for høj til at opretholde firkantet strømimpuls Indikator for resterende behandlingstid. I tilfælde af uens behandlingstid på kanal A og B, vises den korteste resterende tid. Når behandlingstiden er udløbet, slukkes den pågældende kanal. Behandlingstid for begge kanaler fuldført. Apparatet slukker automatisk efter ét minut. 18

23

24 ELPHA E80 DA Forhandler: ( )

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler 070-2621-00 Rev. A www.spacelabshealthcare.com B R U G E R V E J L E D N I N G Se dokumentationen DETTE SYMBOL BETYDER, AT DU SKAL LÆSE DE MEDFØLGENDE DOKUMENTER

Læs mere

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... Quality Management Voluntary participation in regular monitoring EN ISO13485:2003 + AC:2007 Quality Management Medical Device Directive 93/42/EEC

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Enteral ernæringspumpe Brugervejledning

Enteral ernæringspumpe Brugervejledning Enteral ernæringspumpe Brugervejledning DK Indholdsfortegnelse Brugervejledning til APPLIX Smart Læs venligst brugervejledningen inden pumpen tages i brug. Information 5 Anvendelse 5 Indikationer 5 Kontraindikationer

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

Vejledning til kliniker

Vejledning til kliniker Vejledning til kliniker Copyright for H200 Wireless-vejledning til kliniker 2014, Bioness Inc. Alle rettigheder forbeholdt Ingen dele af denne publikation må gengives, overdrages, kopieres, gemmes i et

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

IoC - View. Version 2.1. Morpheus Medical. Brugermanual. designed by

IoC - View. Version 2.1. Morpheus Medical. Brugermanual. designed by IoC - View Version 2.1 Brugermanual IoC EMG ESR designed by Morpheus Medical Morpheus Medical Calle/ Llacuna, 162 08018, Barcelona Tel.. +34-933090668 Fax: +34-934019762 www. morpheus-medical.com info@morpheus-medical.com

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Kropsfedtmåler med vægt

Kropsfedtmåler med vægt HBF-511-E_DA.fm Page 1 Friday, December 5, 2008 9:02 AM Før du bruger apparatet Kære kunde, BF511 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne OMRON kropsfedtmåler af høj kvalitet. Med dette udstyr

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den.

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. 7500/7600 BRUGSANVISNING Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. www.brother.com Version E DAN Overensstemmelseserklæring

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere