Muskel- og smertestimulator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Muskel- og smertestimulator"

Transkript

1 Muskel- og smertestimulator FH Service Falen 18 B DK-5000 Odense C Tel:

2

3 INDHOLD INDLEDNING KOM HURTIGT I GANG... 2 FORBEREDELSER... 2 BETJENING... 2 TASTATURLÅS... 3 ELEKTRODEALARM DETALJEREDE ANVISNINGER... 3 STYRKEREGULERING... 3 BEHANDLINGSTID PROGRAMSAMMENSÆTNING... 3 PROGRAMOVERSIGT... 4 PROGRAMOVERSIGT... 5 FORSLAG TIL ELEKTRODEPLACERING... 6 BRUG AF SEKVENSER:... 7 SEKVENSSKIFT... 7 APPARAT-OVERSIGT... 8 DISPLAY-OVERSIGT... 9 PROGRAMMERING STIMULATIONS-TYPER ENERGI TIMER (ET) LÅS AF PARAMETERINDSTILLINGER SÅDAN LÅSES NØGLEN OP ELEKTRODER/ELEKTRODEKABLER STANDARDTILBEHØR EKSTRATILBEHØR BATTERIER ANVENDELSE AF LADER OG GENOPLADELIGE BATTERIER TEKNISKE SPECIFIKATIONER MILJØBESKYTTELSE UDGANGSSTRØM KONTRA BELASTNINGSMODSTAND APPENDIKS SIKKERHEDSHENVISNINGER GARANTIBESTEMMELSER RENGØRING TILSIGTET ANVENDELSE KONTRAINDIKATIONER ADVARSLER FEJLMEDDELELSER TEGNFORKLARING DISPLAY SYMBOLER... 18

4 Denne vejledning gælder for ELPHA E80 Denne betjeningsvejledning er udgivet af FH Service, der forbeholder sig ret til at forbedre og ændre indholdet uden forudgående varsel. Ændringer vil dog blive offentliggjort i senere udgaver af vejledningen. Med forbehold for fejl og forglemmelser. Med forbehold af alle rettigheder. FH Service 2013 Overensstemmelseserklæring: FH Service erklærer hermed, at ELPHA E80 overholder bestemmelserne i følgende normative dokumenter: EN , EN , EN , EN , EN I henhold til bestemmelserne i 93/42/EEC Direktiv for medicinsk udstyr (MDD)

5 Indledning Muskel og TENS stimulatoren ELPHA E80 er dedikeret til den professionelle bruger eller seriøse amatør, som ønsker at komplementere sin fysiske tilstand. For at få den rette forståelse af ELPHA E80 anbefales det at læse denne vejledning grundigt, før udstyret tages i brug. 1

6 1. Kom hurtigt i gang Alle referencenumre henviser til oversigten side 8 og Tilslut elektroder og isæt batteri. 2. Tænd ELPHA E80 (1)og vælg program fra P00 til P76 se side Indstil strømstyrken til ønsket niveau og du er i gang. Forberedelser 1. Træk skydelåget tilbage (5). Isæt batteriet og skyd skydelåget på plads. Sørg for at batteristroppen ligger under batteriet, så det er let at tage ud. 2. Tilslut elektrodekablet til apparatet (12, 13) og elektroderne, så ingen metaldele er synlige. Rengør huden (fjern creme og make-up), og sæt elektroderne på. Elektroderne må ikke røre hinanden. Læs i øvrigt anvisning på elektrodernes emballage. - + Betjening 1. Tænd apparatet ved at trykke på (1). Displayet viser P00 for kanal A. Det ønskede program vælges ved et let tryk på programknappen (6). Når P blinker i displayet kan et forprogrammeret program fra P00 til P76 vælges med (2). Bekræft programvalg ved et let tryk på program-knappen og P holder op med at blinke. 2. Indstil den ønskede strømstyrke ved at trykke på styrkeknappen (2). Behandlingen er nu i gang. 3. Tryk kort på (1) for hurtigt at vende tilbage til et niveau på 0 ma. 4. Hold (1) nede mindst 1 sekund for at slukke apparatet. Ved behandling med 2 kanaler: Sæt elektrodekabler i begge kanaler og indstil på styrkeknappen på begge kanaler. Ønskes der forskellige programmer for kanalerne, indstilles venstre kanal først. Hold (6) programknap nede og tryk på (7) programknap. Tryk igen på (7) og P blinker. Vælg program og bekræft programvalg med et let tryk på (7). P holder op med at blinke og styrken kan nu indstilles på begge kanaler. 2

7 Tastaturlås For at undgå utilsigtede ændringer af strømstyrken låses alle indstillinger 20 sekunder efter sidste indstilling. Displayet viser (23). Indstillingerne forbliver dermed uændrede, selvom der ved en fejl trykkes på en knap. Tryk ned på styrkeknappen for at låse indstillingerne op (2, 4). Herefter kan strømstyrken frit indstilles. Begge kanaler er låst op. Elektrodealarm Hvis en elektrode falder af eller ikke er tilsluttet, afbrydes stimulationen, og symbolet! (20,25) vises i displayet. Når forbindelsen er genoprettet, kan stimulationen fortsættes ved at trykke på styrkeknappen (2, 4) 2. Detaljerede anvisninger Styrkeregulering Justering af strømstyrken foretages bedst ved brug af én finger. Et konstant blødt tryk op eller ned på tasten (2,4) regulerer styrken i et langsomt tempo. Et konstant hårdt tryk justerer styrken i et hurtigt tempo. Korte, afbrudte tryk kan også anvendes. Styrken reguleres i interval på 0,5 ma. Vær opmærksom på at der ved flere muskel stimulations-programmer gives stimulation i hviletiden. Strømstyrken skal derfor også indstilles separat for denne. Behandlingstid I apparatets display vises et symbol, der angiver den resterende behandlingstid (15). Hvis begge kanaler er i brug, vises kanalen med det korteste program. Når det korteste program er afsluttet, vises den resterende tid af det andet program. Bemærk: Hvis der ikke er givet stimulation i 4 minutter, slukker apparatet automatisk. 3. Programsammensætning ELPHA E80 s 80 programmer er inddelt i følgende grupper: Smertelindring Prog 1-25 Genoptræning Prog Sport Prog Æstetik Prog Programmerbar Prog

8 Programoversigt Nr Program navn Sekvenser (minutter) Elektrodeplacering (side 6) Styrke * 0 Introduktion A 1 TENS B 2 TENS II (moduleret) B 3 BURST A 4 TENS Mix pulsbredde B 5 Whiplash A 6 TENS Mix (nasea) A 7 Ansigtssmerte 30 1 B 8 Gigtsmerte B 9 Lumbago A+B 10 Nakkesmerte , 4 B 11 Fantomsmerte 30 10, 12 B 12 Fantomsmerte II 30 10, 12 B 13 Algodystrofi (RSDS) A+B 14 Sårheling (2 14) B+A 15 Epicondylitis 15 2, 5, 9 B 16 Skuldersmerte 14 2, 4 B 17 Bursitis & Tendinitis 20 5 B 18 Ledsmerte B 19 Museskade B 20 Museskade II 13 6 B 21 Trapez muskelsmerte , 4 A 22 Trapez muskelsmerte II , 4 A 23 Spasticitet ved halsen A 24 Iskias , 8 B+A 25 Iskias II 20 7, 8 B 26 Dropfod A 27 Atrofi arm 30 9, 11 A 28 Atrofi arm II , 11 A 29 Atrofi arm III , 11 A 30 Atrofi ben 30 10, 3 A 31 Atrofi ben II , 3 A 32 Atrofi ben III , 3 A 33 Styrke type IIa fibre arm , 11 A 34 Styrke type IIab fibre arm , 11 A 35 Styrke type IIa fibre ben , 3 A 36 Styrke type IIab fibre ben , 3 A 37 Styrke type IIb fibre arm 15 9, 11 A 38 Styrke type IIb fibre arm II , 11 A 39 Styrke type IIb fibre ben , 3 A * 4

9 Programoversigt Nr Program navn Sekvenser (minutter) Elektrodeplacering (side 6) Styrke* 40 Mobilitet håndled 20 9, 6 A 41 Mobilitet albue 20 5, 11 A 42 Mobilitet ankel 30 3 A 43 Mobilitet knæ , 10 A 44 Skulder parese 30 2, 4, 5 A 45 Spasticitet arm 20 9 A 46 Spasticitet arm II 30 9 A 47 Spasticitet ben 20 10, 3 A 48 Spasticitet ben II 30 10, 3 A 49 Genvinde muskelkraft A 50 Opvarmning A 51 Maksimal kraft ben , 3, 8 A 52 Maksimal kraft mave & arm , 11, 9 A 53 Eksplosiv kraft ben , 3, 8 A 54 Eksplosiv kraft mave & arm , 11, 9 A 55 Eksplosiv muskel kraft A 56 Aktiv genoptræning A 57 Aktiv genoptræning II A 58 Udholdenhed mave & arm , 11, 9 A 59 Udholdenhed A 60 Udholdenhed II A 61 Udholdenhed ben A 62 Genoptag træning A 63 Baldemuskel A 64 Styrkelse af rygmuskulatur A 65 Afslappelse A 66 Regenerering A 67 Øget blodgennemstrømning A 68 Ødem A 69 Massage A 70 Venepumpe A 71 Muskel lindring 20 8 A 72 Toning A 73 Toning ben A 74 Muskel masse A 75 Appelsin hud , 13, 14 A 76 Anti Cellulite , 13, 14 A 77 Programmerbar Programmerbar Programmerbar 1 14 * 5

10 Forslag til elektrodeplacering 6

11 Brug af sekvenser: ELPHA E80 kan opdele et behandlingsprogram i op til 5 sekvenser og således påvirke smerten eller musklen på en multidisciplinær måde. Eksempel program 73: 5 min. Opvarmning TENS 8 min. Muskel opbygning Muskelstimulation 3 min. Afspænding Mix TENS 8 min. Muskel opbygning Muskelstimulation 10 min. Massage BURST Introduktionsprogram: Sekvens 1: Indstil styrken indtil en synlig muskelbevægelse forekommer. Der leveres en lavfrekvent stimulation som opvarmning, generel smerte- eller muskellindring. Sekvens 2: Der leveres variabel frekvent stimulation til at påvirke flere slags smertenerver eller hindre svind af *type I muskelfibre (udholdenhed). Sekvens 3: Den elektriske impulsbredde varierer for at nå ned i flere muskellag og styrke *type IIa muskelfibrene. Antallet af fibre som stimuleres stiger og falder under stimulationen. Sekvens 4: Elektrisk muskelstimulation (EMS) med stige-, fald- og pausetid til styrkelse af *type IIb muskelfibrene (kraftpræstation). Sekvens 5: Aktiv EMS genoptræning med lavfrekvent stimulation i pausetiden til forbedring af musklens tilstand. Muskelfibertyper: *Type I: (Røde fibre), trækker sig langsommere sammen, men kan blive ved i længere tid. Bruges især ved udholdenhedsidræt som f.eks. cykling eller langdistance-løb. Program-eksempler: og *Type IIa: Besidder egenskaber fra de to andre fibertyper. Forholdsvis hurtig og udholdende fibertype. Program eksempler: *Type IIb: (Hvide fibre) trækker sig meget hurtigt sammen, men trættes hurtigt. F.eks. sprint-discipliner. Program-eksempler: og Sekvensskift Ved sekvensskift lyder et akustisk signal, som indikerer den ændrede behandling. Strømstyrken halveres automatisk af sikkerhedshensyn, indstil derfor styrken igen. Det anvendte sekvensnummer vises i displayets nederste venstre hjørne. 7

12 Apparat-oversigt Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 1. ELPHA E80, forfra 1. Kombineret tænd/sluk-knap og nulstillingsknap 2. Knap til indstilling af strømstyrken og programvalg for venstre kanal A 3. Display 4. Knap til indstilling af strømstyrke og programvalg for højre kanal B 5. Skydelåg for adgang til batteri Fig. 2. ELPHA 80, forfra, skydedæksel fjernet 6. Knap til programaktivering for kanal A 7. Knap til programaktivering for kanal B 8. Batterirum 9. Lysindikator for stimulation på kanal A 10. Lysindikator for stimulation på kanal B 11. Knap til parameter-indstilling Fig. 3. ELPHA E80, fra oven 12. Stik til elektrodekabel (kanal B) 13. Stik til elektrodekabel (kanal A) 8

13 Display-oversigt Fig Fig. 4. Display vist fra oven med alle indikatorer tændt på samme tid 14. Symbol for lav batterispænding 15. Symbol for behandlingstid og resterende behandlingstid i minutter 16. Symbol for indstilling af frekvens 17. Symbol for indstilling af pulsbredde 18. Sekvensnummer kanal A 19. Strømstyrke eller valgt program, indstillet for kanal A 20. Elektrodealarm på kanal A 21. Enhed for kanal A 22. Symbol for indstilling af muskelstimulation 23. Symbol for tastaturlås 24. Strømstyrke eller valgt program, indstillet for kanal B 25. Elektrodealarm på kanal B 26. Enhed for kanal B 27. Sekvensnummer kanal B 9

14 Programmering ELPHA E80 gør det muligt at sammensætte individuelle træningsprogrammer. Disse kan lagres i programmerne Fjern batterilåget og brug pile-angivelserne på parameterknappen (11) som angivet i nedenstående diagram: Vælg program Prog A + 1. Tryk prog knap samtidig med øverste pil på parameterknappen. Antal sekvenser (1-5) vælges med op/ned pilen Forsæt med tryk på højre piletast Gentag sekvens 2. Start nu med at sammensætte sekvens 1 ved at vælge 1 af de 7 stimulationstyper. Det blinkende tal viser hvilken type der er valgt. Se tabel side 11 Forsæt med tryk på højre piletast 3. Parametrene kan ændres ved op og ned tryk på parameter knappen. Bekræft valg med tryk på højre piletast Forsæt med tryk på højre piletast 4. Når parameter kompositionen er endt, blinker 000 i displayet. Ved at trykke på højre pil gemmes indstillingen. Fortryd: tryk på venstre pil 10

15 Stimulations-typer 1-60 minutters behandlingstid muligt for stimulationstyperne 1-6 Nr Kontinuerlig stimulation 1 TENS Enhed Frekvens Hz Pulsbredde µs 2 TENS II Enhed Frekvens Hz Pulsbredde µs 3 BURST Enhed Frekvens Hz Pulsbredde µs 4 Moduleret frekvens Enhed Frekvens 1 & Hz Pulsbredde µs Modul tid 1 10 s 5 Moduleret pulsbredde Enhed Frekvens Hz Pulsbredde µs Pulsbredde µs Modul tid 1 10 s Afbrudt stimulation 6 Muskelstimulation (EMS) Enhed Frekvens A + B (stimulation) Hz Pulsbredde µs Stimulationstid A + B 1 30 s Pause C 1 60 s Frekvens C (pause) 0 10 Hz Stige- og faldetid 0,5 10 s 7 EMS moduleret frekvens Enhed Frekvens A + B Hz Pulsbredde µs Stimulationstid A + B 1 30 s Pause C 1 60 s Stige- og faldetid 0,5 10 s Frekvens C (pause) 0 10 Hz Behandlingstid 1 30 min 11

16 Energi Timer (ET) Energi Timer udregner i micro coulumb(µc), hvor megen energi ELPHA E80 har leveret i løbet af behandlingstiden og registrerer i timer, hvor længe apparatet har været i brug. Sådan læses energiværdier og behandlingstider: Sluk for apparatet. Hold venstre programknap (6) nede Tryk kortvarigt på tændknappen (1) for aktivering Slip programknap (6) Tryk på højre programknap (7) indenfor 2 sekunder Først vises energiydelse i µc. Her vist som µC. Tryk på venstre programknap og behandlingstiden vises i timer 0,5 = 30 min. Lås af parameterindstillinger 1. Sæt ELPHA E80 i Energi Timer tilstand (se ovenfor). 2. Tryk på ned-pilen på parameterknappen (11) og hold den nede mens der slukkes for apparatet ved tryk på (1). 3. Nøglesymbolet (23) vises kort i displayet for at angive, at parametrene er blevet låst. Når apparatet derefter tændes, er det kun strømstyrken, der kan justeres. Trykkes på programknappen eller parameterknappen, vises nøglesymbolet for at indikere låsefunktionen. Sådan låses nøglen op 1. Sæt ELPHA E80 i Energi Timer tilstand (se ovenfor). 2. Tryk på op-pilen på parameterknappen (11) og hold den nede medens der slukkes for apparatet på (1). Når apparatet tændes igen, kan alle indstillinger anvendes. 12

17 4. Elektroder/elektrodekabler Anvendelse 1. Elektroderne placeres på rengjort hud. En jævn overførsel af stimulationsstrømmen over hele elektrodens overflade forbedrer virkningen af stimulationen og forebygger hudirritation. Det er derfor vigtigt, at elektroderne vedligeholdes korrekt og placeres omhyggeligt på huden. Hvis huden er tør, og elektroderne er blevet tørre, forøges modstanden af strømoverførslen, hvilket nedsætter virkningen af stimulationen. 2. Elektroderne kan evt. sættes bedre fast på huden ved at påføre dem en lille smule vand og derefter lade dem lufttørre. Hvis der mærkes en prikkende fornemmelse under elektroderne, kan det hjælpe at fugte dem. 3. Tilslut elektrodekablet til elektroderne, så ingen metaldele er synlige. 4. Træk elektroderne af emballagen, og tryk dem fast mod huden. Klæbeevnen øges i takt med, at elektroderne opvarmes og opnår samme temperatur som huden. Vedligeholdelse og opbevaring 1. Der henvises til elektrodefabrikantens instruktioner. 2. Elektrodernes holdbarhed afhænger af hudens tilstand, hvor ofte de anvendes, stimulationstype og -sted, samt hvordan elektroderne opbevares. Holdbarheden kan forlænges, hvis elektroderne kun fastgøres på rengjort hud. Bemærk: Undgå at trække i elektrodekablerne når elektroderne fjernes fra emballagen eller huden, da dette kan beskadige elektroderne. Vigtigt Elektroderne må kun anvendes af én bruger. Sæt ikke elektroderne på revnet eller sprukken hud. Hvis der opstår hudirritation, bør behandlingen indstilles. 13

18 EL8MDK EL911C EL910C EL920B EL930T ELE45T ELE46P ELE55P ELE55V ELE59P Standardtilbehør Betjeningsvejledning 1 Elektrodekabel, 150 cm, grå 1 Elektrodekabel, 150 cm, sort 1 Alkaline batteri Kuffert, plastik Ekstratilbehør 4 ValuTrode Lite, selvklæbende elektroder, 45 x 45 mm 4 Pals Platinum, selvklæbende elektroder, 40 x 60 mm, ovale 4 Pals Platinum, selvklæbende elektroder, 50 x 50 mm 4 ValuTrode, selvklæbende elektroder, 50 x 50 mm 4 Pals Platinum, selvklæbende elektroder, 50 x 90 mm Batterier Alkaline eller genopladelige NiMH batterier skal benyttes. Når batterisymbolet (14) vises i displayet indikerer det, at batteriet skal skiftes i den nærmeste fremtid. Batterisymbolet ændres til og begynder derefter at blinke som tegn på, at batteriet skal skiftes. Apparatet slukker automatisk, når batteriet er for svagt til at holde det i gang. Anvendelse af lader og genopladelige batterier Genopladelige NiMH batterier bør lades op før brug. Opladningstiden er 28 timer første gang batterierne lades op, og efter en periode på 2-3 måneder, hvor batterierne ikke har været i brug. Herefter er opladningstiden omkring 14 timer. Driftstiden på et genopladeligt batteri er ca. 1/5 af et alkalisk batteri. Man bør aldrig lade et genopladeligt batteri løbe helt tør, men genoplade det umiddelbart efter at batterisymbolet (14) vises i displayet. Kontrollér at batterierne ikke lækker. Batterier, der lækker, må aldrig anvendes og bør straks afleveres til destruktion. Smid ikke batterierne i affaldsspanden. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om destruktion af batterier. 14

19 5. Tekniske specifikationer Antal kanaler 2 uafhængige Impulstype Asymmetrisk bifaset med afladning Maks. 300 Vpp åbent kredsløb udgangsspænding Maks. 100 ma konstant strøm ved 1 kohm belastning (9V) udgangsstrømstyrke Maks. belastning pr. 40 µc impuls Tolerance Strømstyrke ±5%, Frekvens ±2%, Pulsbredde ±5% Polaritet Rød = plus, Sort = minus Batteri 9V alkaline eller genopladeligt NiMH (6LR61/6AM6) Holdbarhed, batteri Ca. 40 timer (alkaline) ved anvendelse af flg. programmer: P1, 30 ma og P3, 30 ma (standardparametre) Vægt 158 g med batteri Mål 114x60x31 mm Klassifikation Intern strømforsyning, type BF, kontinuerlig anvendelse Transport og opbevaring -40 o C til 70 o C omgivende temperatur, % relativ luftfugtighed, hpa atmosfærisk tryk Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af ELPHA E80, elektroder og andet tilbehør bør ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders regler om destruktion. Udgangsstrøm kontra belastningsmodstand 120 Batterispænding: 9 volt Impulsbredde: 300 µ sek ma ,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 kohm 15

20 6. Appendiks Sikkerhedshenvisninger FH Service er kun ansvarlig for apparatets sikkerhed, pålidelighed og funktionsdygtighed såfremt: reparationer og ændringer udføres af FH Service apparatet anvendes som beskrevet i betjeningsvejledningen. Garantibestemmelser Der ydes 2 års garanti på apparatet mod fremstillings- og materialefejl. Tilbehør er ikke dækket af garantien. Fejl som følge af ukorrekt anvendelse eller uautoriseret reparation af apparatet er ikke omfattet af garantien. Rengøring ELPHA E80 kræver ingen særlig vedligeholdelse, men kabinettet kan rengøres med en fugtig klud (anvend ikke alkohol eller ætsende og slibende rengøringsmidler). Tilsigtet anvendelse Dette FH Service apparat er udviklet til at lindre symptomer og kontrollere kroniske (langvarige) smerter, der er vanskelige at lindre, til supplerende behandling af postoperative og akutte smerter efter tilskadekomst. Til afslappelse af muskelkramper, forebyggelse af inaktivitetsatrofi, genoptræning af muskler, øjeblikkelig postoperativ stimulation af lægmuskler for at forebygge thrombose og bevare eller øge bevægelsesspektret. Kontraindikationer 1. Apparatet må ikke anvendes af patienter med pacemaker, eller patienter, der lider af andre hjertesygdomme. I sådanne tilfælde skal man konsultere sin læge, før apparatet tages i brug. 2. Apparatet må ikke anvendes til stimulation over carotis sinus-nerverne, strubehovedet eller halsmusklerne (laryngeal eller pharyngeal). 3. Stimulation må ikke finde sted transcerebralt. 4. Apparatet må ikke anvendes til smerter, der ikke er diagnosticeret. Advarsler Apparatet bør ikke anvendes under graviditet eller fødsel, undtagen til smertelindring under veer. 2. Apparatet bør anvendes efter behandlerens anvisninger.

21 3. Apparatet har ingen helbredende virkning. 4. Apparatet udfører symptomatisk behandling, og undertrykker som sådan smertesymptomer, der ellers ville virke som en bekræftelse af resultaterne af den kliniske behandling. 5. Apparatet skal opbevares utilgængeligt for børn. 6. Undlad at køre bil eller betjene farlige maskiner under behandlingen, med mindre det er direkte tilrådet af lægen. 7. Sluk apparatet, før elektroderne fjernes eller påsættes. 8. Brug ikke elektroderne direkte over øjnene, på øjenlågene eller i selve øjet. 9. Anvend ikke apparatet ved badning, eller når det er nedsænket i vand. 10. Tilslut elektrodekablerne til elektrodestikket på en sådan måde, at metaldelene ikke er synlige. 11. Anvendelse af apparatet kan påvirke brugerens psykiske tilstand og indtagelse af medicin. 12. Anvendelse af elektrokirurgisk udstyr samtidig med apparatet kan forårsage forbrændinger under elektroderne og kan ødelægge stimulatoren. 13. Anvendelse af apparatet i nærheden af (f.eks. inden for en afstand på 1 m) kortbølge- eller mikrobølgeapparater kan forårsage udsving i udgangsbelastningen. 14. Når de medfølgende elektroder anvendes, overstiger strømtætheden ikke 2 ma/cm 2. Der må kun anvendes godkendt tilbehør som beskrevet på side Apparatet må kun anvendes sammen med godkendt tilbehør, reservedele og engangsartikler. 16. Anvendelse af elektroder i nærheden af brystkassen kan øge risikoen for hjerte-hjerteflimmer. Bemærk: 1. Enkeltstående tilfælde af hudirritation på og i nærheden af stimulationsstedet kan opstå efter langvarig brug af elektroderne. 2. Virkningen varierer fra person til person. 3. Der kan forekomme smerter ved stimulation af områder, hvor elektroderne er placeret tæt på knogler. 4. Hvis behandlingen forårsager smerter eller den ønskede virkning udebliver, bør man kontakte en terapeut eller læge. 5. Apparatet forårsager ingen kendte bivirkninger 17

22 Fejlmeddelelser Hver gang ELPHA E80 tændes, gennemføres en selvtest, som sikrer, at alle væsentlige dele af kredsløbet fungerer. Fejlmeddelelserne ERR1 til ERR6 betyder, at nogle af de elektroniske dele ikke fungerer. Hvis der vises en fejlmeddelelse på displayet, når apparatet tændes, sluk da apparatet og forsøg igen. Udskift eventuelt batteriet, eftersom et afladet batteri kan have indflydelse på selvtesten. Hvis der stadig vises en fejlmeddelelse, kan der ikke gives stimulation, og apparatet skal sendes til service. Tegnforklaring Tænd/sluk Advarsel se Betjeningsvejledning Display symboler Apparat type BF, isoleret tilslutningsdel Symbol Reference Beskrivelse Indikator for at batteriet er næsten tomt. Batteriet skal snart udskiftes. Indikator for lav batterispænding. Symbolet blinker, når batteriet skal udskiftes. 23 Angiver, at tastaturet er låst.! 20, 25 Elektrodealarm. Elektroden er ikke tilsluttet. ma (blinker) 21,26 Hudmodstand for høj til at opretholde firkantet strømimpuls Indikator for resterende behandlingstid. I tilfælde af uens behandlingstid på kanal A og B, vises den korteste resterende tid. Når behandlingstiden er udløbet, slukkes den pågældende kanal. Behandlingstid for begge kanaler fuldført. Apparatet slukker automatisk efter ét minut. 18

23

24 ELPHA E80 DA Forhandler: ( )

Brugermanual ELECTRO FLEX. Læs venligst før brug

Brugermanual ELECTRO FLEX. Læs venligst før brug ELECTRO FLEX Electro Flex giver en behagelig og afslappende behandling ved hjælp af mikro current stimulation, som er udviklet til at lindre smerte og ømhed, som associeres med en række fysiske eller medicinske

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Højfrekvente vibrationer / infrarød fysioterapi / magnet terapi Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101 E4 Tens E4 Tens massageapparat Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat Mediq Danmark varenr. 60570 2 Indholdsfortegnelse. Sikkerhedshenvisninger... 2 2. Produktidentifikation... 2 2. Kontrolfunktioner...3

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til NOVAFON DK 1

Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Forord De har gjort et godt valg ved køb af Novafon apparatet. Vi håber, De vil få stor glæde af det brug det flittigt, gerne 2-3 gange om dagen. Det er selvfølgelig ingen

Læs mere

TENStem eco basic er designet til transkutan elektrisk nerve- og muskel stimulering og må ikke anvendes til andre formål.

TENStem eco basic er designet til transkutan elektrisk nerve- og muskel stimulering og må ikke anvendes til andre formål. TENStem eco basic 1 Indholdsfortegnelse Generel information... 3 Kontraindikationer... 4 Symboler og information... 4-8 Anvendelse af TENStem eco basic... 9-11 Oversigt over vigtigt kombinationer... 11

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning Dansk

Brugervejledning Dansk Brugervejledning...3 Brugervejledning Dansk INDEN DU BRUGER STIMULATOREN 1. INTRODUKTION... 4 2. MEDICINSK BAGGRUND... 5 3. FORSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER... 6 PATIENTINFORMATION 4. OVERSIGT... 7 FUNKTIONSKNAPPER...

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 Dansk 16 16 Dansk Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,

Læs mere

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning NL200 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner. Tillykke med din nye

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur Brugervejledning TravelTim Rejsevibratorur Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit nye rejsevibratorur. Tillykke med dit nye TravelTim

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1 1. Tekniske specifikationer: Tændes ved pres på vægten eller ved tryk på SET knappen Betjening: UNIT, UP, DOWN, SET knapper Kapacitet max. 180 kg. Enheder: lb/kg Decimaler: 0,2 lb / 0,1 kg. Højde: cm.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere