Redderen. Nr. 6 August årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redderen. Nr. 6 August 2014 37. årgang"

Transkript

1 Redderen Nr. 6 August årgang

2 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade Næstved Mobil Adresseændring kan foretages via hjemmesiden Redder.dk, eller ved henvendelse til redaktøren. Journalist: Flemming Frederiksen Kyster (DJ) Langesøvej Fredericia Mobil Forsidefoto: Falck. Indhold Side 4 Side 6 Ærefuldt hverv Politimanden Tom Behnke, som er MF for de Konservative, er glad for opgaven som præsident i Beredskabsforbundet Chef med social sans Som CSR-leder i Falck Region H er det Jesper Højgaards opgave at hjælpe ansatte i forbindelse med eksempelvis sygdom Produktion: PE offset A/S, Varde Annoncesalg: Winnie Vagtborg, tlf: Oplag: stk. - Redderen læses af reddere, brandmænd, ledere og andre medarbejdere i Falck koncernen, AMU-centre, tekniske skoler, hospitaler og politikere samt beredskabs- og forvaltningschefer. Side 14 Mareridt er slut Jørn Høj kunne ikke få svar på, hvad der gjorde ham syg. Men med Hurtig Udredning og Diagnose kom der skred i sagen Tekst og billeder i Redderen og på redder.dk er copyright Reddernes Landsklub og må kun anvendes ud over privat øjemed med tilladelse fra redaktionen. ISSN nr Vi skal lære at kunne tackle særlige hændelser Jesper er hård til de bløde værdier... 6 Vigtigt at finde gode løsninger for kollegerne... 8 Sikkert i havn ved fælles hjælp Teddy brænder for arbejdsmiljøet Jørn fik hurtig hjælp da det så mørkest ud Falckdag på Egeskov Slot Kenneth var i ilden ved midtvejs-evalueringen En nytænkning af seniorpolitikken er nødvendig Nyhedsbrev fra RUS

3 Nr.6 August Leder En hjælpende hånd Det kan være så vigtigt at få tilbudt en hjælpende hånd, hvis man af en eller anden årsag er ude i tovene. Det er også noget, der går igen i flere af dette nummers artikler, nemlig det med den hjælpende hånd. I Falck Region Hovedstaden har de ligefrem en leder, som er fuldtidsansat til at hjælpe medarbejdere, som er kommet i klemme på grund af sygdom, tilskadekomst eller måske personlige problemer. Han bistår blandt andet med at klare kontakten til kommune og andre instanser, som ellers kan være en både kompliceret og nedslående proces, og han kæmper for at fastholde kollegernes tilknytning til Falck. Også i blandt andet Falck Region Sjælland er de skrappe til at skabe løsninger for kolleger, som måske har været uheldige. Det samme kan siges om Falck Healthcare s Hurtig Diagnose og Udredning. Inde i bladet beretter Jørn Høj, tillidsmand på station Hornslet, om hvilken lettelse det er, at en professionel medspiller tager teten og finder ud af, hvad der er galt med helbredet. Hjælpe gør også de 7000 frivillige medlemmer i Beredskabsforbundet, hvis sympatiske nye chef Tom Behnke Redderen fik en snak med på Christiansborg. OBS Har du en god historie? Fagbladet Redderen modtager gerne tips til historier eller emner, som vi kan tage op. Ambulanceområdet fylder af naturlige årsager en del i bladet. Men vi har et stærkt ønske om at afspejle hele reddergruppen i bladet, så ikke mindst kolleger fra assistance- og brandområdet opfordres til at komme med input. Henvendelse kan ske til redaktør Morten Andersen (se kontaktdata i kolofonen side 2). Husk at melde adresseændring Husk at melde adresseændring til Redderen, når du flytter, så du fortsat kan få bladet på din nye adresse. Manglende adresseændring giver forgæves arbejde, spildte portokroner og ærgrelse over, at bladet ikke dukker op. Reddere kan nemt foretage adresseændring på redder.dk under Medlemsservice, Adresseændring. Øvrige læsere kan også få rettet adressen gennem redder.dk. Vælg Kontakt os og Bladet Redderen. Bliv medlem af RAV Redder Af Verden er en organisation af professionelle brand- og redningsfolk, som gør en frivillig indsats for at hjælpe mennesker i udviklingslande gennem projekter og akutte indsatser. Se mere på REDDER AF VERDEN DANMARK

4 4 Redderen 37. årgang Vi skal lære at kunne tackle særlige hændelser Redderen mødte Beredskabsforbundets nye præsident Tom Behnke (K) Danskerne bør uddannes i, hvordan de selv kan klare flere af de udfordringer, de kan stå over for i en krisesituation. Vi mennesker er langt mere robuste, end vi selv går og tror, og vi kan ved hjælp af ganske små initiativer sikre os selv og vore familier langt bedre. Sådan lyder en af visionerne hos den konservative Folketingspolitiker Tom Behnke, som i foråret blev valgt som ny præsident for Beredskabsforbundet efter Bjarne Laustsen (A). Ærefuldt hverv Trods den flotte titel som præsident er jobbet ulønnet. Men det er helt i tråd med, hvad Beredskabsforbundet (BF) står for, nemlig at være organisationen for alle frivillige i det danske redningsberedskab. - Jeg var meget beæret over at blive spurgt, om jeg ville stå i spidsen for Beredskabsforbundet, og jeg var slet ikke i tvivl om, hvorvidt jeg skulle takke ja, fortæller Tom Behnke. Juli-solen varmer ned på pladsen ved Christiansborg, hvor Redderen og RL-formand Vagn Pedersen har sat den endnu ret nyudnævnte præsident stævne for at høre om hans tanker og visioner for det danske beredskab. 25 år i politiet Tom Behnkes tilgang til hvervet som præsident er dels mange år som bered-

5 Nr.6 August skabs-ordfører for de konservative, dels hans mere end 25 år som politimand. Derved kender han både de store, politiske linjer for området, og den indsats på gadeniveau, som blandt andre politifolk, ambulancereddere, brandfolk med flere yder ved ulykker, brande, storme eller andre større hændelser. - Jeg har fortsat 170 timer om året i politiet, blandt andet for at kunne bevare følingen med, hvad der foregår i virkeligheden. Jeg har den største respekt for redderne og den indsats, de leverer, og vi har et fortrinligt samarbejde ude på skadesteder, fastslår Tom Behnke. Flere trusler Ifølge præsidenten bliver vores hverdag og infrastruktur stadig mere kompleks og sårbar. Vejrfænomener som kraftige snefald, ekstreme skybrud og storme forekommer hyppigere, katastrofer, udslip eller eksplosioner kan forekomme, og dertil kommer terrortruslen. Ved virkelig store hændelser, som eksempelvis stormen Bodil, bliver samfundets rednings- og hjælpekapacitet strakt til det yderste. Systemet risikerer at blive lagt ned, hvis alle bare ringer 112. Derfor bør familier måske i højere grad tage det gamle spejder-slogan Vær beredt til sig, mener Tom Behnke. - Man bør kunne klare sig i et par dage, selv om der måske ikke er vand, strøm eller varme, påpeger præsidenten. Den robuste borger Det er den slags, som Beredskabsforbundets kursus Den robuste borger blandt andet omhandler. Kurset, der er gratis, involverer blandt andet brug af videosekvenser og spil, og det er blevet udvidet fra tre til seks timer, så man bliver endnu bedre klædt på. - Min ambition er, at vi over tredive år uddanner én million danskere som robuste borgere. Ideelt set burde der være mindst én robust borger i hvert hjem, mener Tom Behnke. Rystede over besparelser Både som BF-præsident og som politiker står Tom Behnke uforstående over for de nedskæringer, som efter strukturudvalgets arbejde ser ud til at ramme beredskabet. 175 millioner kroner kan forsvinde fra de kommunale beredskaber, mens der tales om at spare 125 millioner kroner fra det statslige beredskab. - Vi Konservative er forundrede og rystede over udsigten til så markante og hårde besparelser på Europas næstbilligste beredskab. Man taler blandt andet om at lade deltidsbrandfolk overtage nogle af det statslige beredskabs opgaver, men det er efter min opfattelse helt urealistisk. Det vil for en deltidsbrandmand betyde 600 timers ekstra undervisning i blandt andet farlige stoffer, eftersøgninger, smittespredning og meget andet, hvis han skal besidde samme kompetencer som de har i det statslige system. Det vil den lille tømrermester eller enhver anden arbejdsgiver næppe acceptere, pointerer Tom Behnke. Er potentiale RL-formand Vagn Pedersen har deltaget i udarbejdelsen af 3F s oplæg til strukturudvalget. Han kan godt se besparelser ved at etablere blot 12 kommunale beredskabsområder, som geografisk svarer til de 12 politikredse. Det vil forhindre situationer som i et konkret eksempel, hvor dyre specialkøretøjer står med blot 15 kilometers afstand, fordi hver kommune disponerer på egne vegne. Desuden bør alle brandberedskaber udbydes i licitation hvert femte år, så det jævnligt efterprøves, om der betales den rigtige pris. Og der skal naturligvis tages hånd om brandfolkenes risiko for cancer i udbudsmaterialerne, betoner Vagn Pedersen. Det er alt sammen tanker, som Tom Behnke sagtens kan tilslutte sig. Men RLformandens ide om, at private operatører eventuelt også kunne have medarbejdere på lignende vilkår som Beredskabsstyrelsens værnepligtige, dén kan han ikke umiddelbart abonnere på. Vigtig pris Tom Behnke og Vagn Pedersen er dog fuldstændig enige om, at der er en meget vigtig signalværdi i Den Danske Redningsberedskabspris på kroner, som blev stiftet i 2006, og som har sekretariat i Beredskabsforbundets regi. De sidder begge i den priskomité, som afgør, hvem der skal tildeles prisen, og ifølge Tom Behnke er det bare med at få indstillet kandidater, hvis man har kendskab til nogle, som har handlet særligt klogt, beslutsomt og modigt (uden at være dumdristig) i bestræbelserne på at redde/hjælpe andre. Fakta: Beredskabsforbundet er en organisation, som omfatter redningsberedskabets frivillige personel, personlige medlemmer samt tilsluttede organisationer, virksomheder og institutioner og tæller ca medlemmer. Forbundet afholder kurset Den robuste borger for private, virksomheder og foreninger. Beredskabsforbundet udgiver også magasinet Beredskab og informerer generelt befolkningen om beredskab og forebyggelse. Forbundet blev stiftet i 1934 under navnet Dansk Luftværnsforening Vagn Pedersen, formand for Reddernes Landsklub, og Tom Behnke (K), præsident for Beredskabsforbundet, foran Christiansborg.

6 6 Redderen 37. årgang Det kræver en veludviklet psykologisk sans at være CSR-leder. Den sans har Jesper Højgaard i øvrigt også draget fordel af i de mange år, han har fungeret som akutvagthavende i Falck Healthcare-regi. Jesper er hård til de bløde værdier Det handler om social ansvarlighed for Falck Region H s CSR-leder Med omkring 1100 fastansatte er Falck Region Hovedstaden en temmelig stor organisation. Blandt så mange medarbejdere vil der naturligvis altid være nogle, som af forskellige årsager er kommet på usikker grund jobmæssigt og/eller menneskeligt. I den situation er det rart at kunne ringe til en ven, og det har de københavnske Falckansatte kunnet gøre siden årsskiftet, hvor Jesper Højgaard blev fuldtids CSR-leder i Falck Region H. Med kontor på DPC i Smørum arbejder den tidligere stationsleder med CSRopgaver (Corporate Social Responsibility social ansvarlighed) på en lang række fronter. Presset af frister Sygdom og skader er blandt de emner, der fylder meget på CSR-lederens bord. Hvis en medarbejder bliver syg eller kommer til skade, så det resulterer i et længerevarende fravær, så kan Jesper Højgaard kobles på og bistå med at håndtere kontakten til blandt andet kommunen. - Kommunerne er pressede af tidsfrister i sygeforløb, men hvis man er tidligt ude og argumenterer fornuftigt, så kan man ofte købe tid, så folk ikke dumper ud af systemet, konstaterer Jesper Højgaard. Flere muligheder Hvis en medarbejder efter sygdom/tilskadekomst ikke er i stand til at vende tilbage til det gamle job, så er Jesper Højgaard ofte ude i fuld længde for at finde alternative løsninger. Der kan også

7 Nr.6 August være tale om gravide kolleger, som skal omplaceres for at skåne kroppen. - Vi har jo heldigvis nogle muligheder i Falck, fordi vi har mange forskellige aktiviteter. Kan man ikke længere køre ambulance eksempelvis, så kan man måske fint gøre fyldest hos Falck Teknik, køre i den siddende sygetransport, være på vagtcentral eller andet, alt efter hvad man kan klare, påpeger Jesper Højgaard. Fleksjob og praktikforløb er også på paletten som muligheder for at sluse medarbejdere tilbage i folden. Hold i ryggen til cancer CSR-lederen har typisk sygesager i gang på et givent tidspunkt. De kan spænde meget vidt: - Det kan være alt fra psykiske problemer til misbrug, og fra hold i ryggen til svær cancer, forklarer han. For alle gælder det, at de skal behandles ordentligt og med værdighed. man beskæftiger sig med gør en forskel, bemærker han. Får ekspertisen Blandt fordelene ved at samle CSRopgaver hos én mand er, at vedkommende naturligt nok opnår en betydelig ekspertise og erfaring i bl.a. at håndtere kommuner og offentlige myndigheder, frem for at eksempelvis stationsledere enkeltvis skal tage livtag med komplicerede forløb. Et andet af Jesper Højgaards opgaveområder er deltagelse i rekrutterings- og ansættelsesforløb. Han er med til at sikre, at det ikke kun er interesser på stationsniveau, der tilgodeses ved eksempelvis nyansættelser, men at sol og vind også på regionsniveau bliver ligeligt fordelt. Tæt parløb For fællestillidsmand Henrik V. Andersen er det på reddernes vegne en stor hjælp, at der er en CSR-leder på regionsniveau. - Selv om Jesper er på A-siden, så er han i høj grad en medspiller for mig, ikke en modspiller. Vi har et fortrinligt samarbejde og får løst en masse udfordringer for kollegerne. - Så hvis andre regioner måske overvejer en lignende ordning, så kan jeg kun anbefale det, lyder det fra Henrik V. Andersen. Fællestillidsmand Henrik V. Andersen er glad for samspillet med CSRleder Jesper Højgaard. (Arkivfoto) Vigtig tilknytning Et centralt punkt i Jesper Højgaards arbejde er at bevare tilknytningen til Falck for så mange som muligt. - Hvis du ikke længere kan køre øjeblikkelig brand, så kan du måske trappe ud funktions- og arbejdstidsmæssigt, eller du kan dele en stilling med en kollega. - Timelønsansættelse er også en god måde at bevare tilknytningen på for seniorer og andre. Vi har eksempelvis en, som har været ganske hårdt ramt af sygdom. For ham giver det kampgejst, at der stadig er brug for ham. Og der er jo tale om erfarne folk, som har den helt rigtige ånd, så vi er glade for at kunne trække på deres hjælp, understreger Jesper Højgaard. Telefon altid åben CSR-lederen lægger stor vægt på at være tilgængelig, så hans telefon er altid åben, også på de skæve tidspunkter. Det kan være tunge overvejelser, folk er ude i, og så nytter det ikke altid at henvise dem til kontortid, mener Jesper Højgaard. Han føler sig privilegeret over at have et job, hvor det handler om at hjælpe kollegerne, og han møder stor taknemmelighed, når en sag er landet på en god måde. - På et tidspunkt fik jeg eksempelvis et takkebrev på tre tætskrevne sider så bliver man altså glad og føler, at det Læs også side 8

8 8 Redderen 37. årgang Vigtigt at finde gode løsninger for kollegerne Fællestillidsmand Morten Andersen. - Det er sagt og skrevet mange gange, at det er fantastisk at være ansat i et firma, der bruger CSR på den måde, siger fællestillidsmand og RL-næstformand Morten Andersen, som selv har CSR (social ansvarlighed) som et speciale i Falck Region Sjælland. At kunne bruge de erfaringer vi får, sammen, gør os stærke, når kolleger får det svært på grund af sygdom eller andet, påpeger Morten Andersen. - Jeg ved, at redningsdirektør Lars Vester også arbejder på CSR på et højt plan, så det gennemsyrer hele organisationen, at der tages hånd om folk, konstaterer fællestillidsmanden. Netværk Uddannelse og tætte relationer til kommuner og region, samt ikke mindst netværk, er vigtige instrumenter, når der skal findes løsninger for kollegerne. Morten Andersen har gennem samarbejde med tillidsmænd og ledelse fundet mange gode og holdbare løsninger i Region Sjælland for kolleger, der af den ene eller anden grund ikke længere kunne varetage deres funktion i Falck. - Og som Jesper Højgaard nævner, så bliver man da lidt stolt, når man får en god tilbagemelding, bemærker Morten Andersen, som flere gange og med succes har samarbejdet med Jesper Højgaard og Henrik V. Andersen på CSR-området. Rundt i regionerne Redderen vil med mellemrum bringe korte statusopdateringer fra fællestillidsfolkene i de enkelte regioner. Denne gang gælder det Hans Jørgen Jensen, fællestillidsmand i Falck Region Nord. Sikkert i havn ved fælles hjælp Tilpasninger til udbud gav blæst også internt men missionen lykkedes Af Hans Jørgen Jensen

9 Nr.6 August Det var med stor glæde, vi modtog budskabet om, at Falck fortsat skal drive ambulance tjenesten i Region Nord. Glæden var ikke mindre, da det stod klart, at også den ikke-behandlingskrævende kørsel var vundet af Falck. Der har blandt kollegerne været en konstant uro, siden udbudsprocessen gik i gang. Dette ikke mindst fordi der herskede en usikkerhed om, hvilke lønog arbejdsforhold man evt. kunne blive ansat under, hvis der kom en anden entreprenør ind på markedet. Alle husker sidste udbudsrunde, hvor der ind fra sidelinjen dukkede et for de fleste ukendt firma op, som på landsplan tog en stor bid af kagen. En af grundene til, at de kom så kraftigt på banen var netop, at der ikke klart var beskrevet, hvilke løn- og arbejdsforhold deres kommende ansatte reddere kunne forvente. Efterfølgende viste det sig så, at der var flere elementer, som ikke helt stod mål med kravene, hvilket gjorde at langt hovedparten af kollegerne havnede under kendte forhold. Dette var et signal om, at andre var interesseret i markedet, hvilket ikke skal beklages fra min stol, da konkurrence på ordnede vilkår altid er sundt. Det var samtidig startskuddet til en lang proces i egne rækker, hvor vi fra redderside blev kraftigt udfordret på nogle af vores kerne områder indenfor overenskomsten. Der var områder, som ikke i teksten stod mål med de krav, der fra udbyders side blev stillet, samt områder man fra arbejdsgiver side gerne så beskrevet anderledes. Det har så udmøntet sig i forskellige aftaler, både på landsplan samt ude i de enkelte regioner. De indgåede aftaler har til tider skabt nogle diskussioner, som internt periodevis har løftet taget lidt. Nu er de her, og som så meget andet går livet og hverdagen videre. Vi kan dog nu fra redderside vinge opgaven og emnet af og sige, at trods noget stormvejr, ser det indtil videre ud til at skibet kommer i havn. Mens vi afventer at de sidste regioner forhåbentligt også får tingene manøvreret det rigtige sted hen, kan vi jo så tænke over om nu de øvrige områder / faggrupper i virksomheden er klar til de samme typer aftaler / ændrede arbejdsvilkår. På redder området må vi vel konstatere, at der er udsolgt, så skal der findes mere bliver det hos øvrige, hvilket vel også kun er forventeligt. Hele processen omkring udbuddene har fyldt og fylder fortsat meget. Dette er kun ganske naturligt, men som faglig valgte skal vi huske, at det ikke kun er enkeltområder vi er valgt til at håndtere / repræsentere. Det er også nye tider på øvrige områder. Nye arbejdsområder / opgaver der kræver aftaler og fokus, de gamle kendte områder hvor man måske ikke i dagligdagen mærker så meget til dem, men hvor man bør sikre sig løbende, at kollegerne til stadighed føler sig som en del af fællesskabet. Kære tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, jeres opgave har aldrig været vigtigere, sørg for at gøre jeres indflydelse gældende på alle områder, samt levere en arbejdsindsats indenfor både den faglige, den sikkerhedsmæssige samt ikke mindst den samarbejdsmæssige del til glæde og gavn for alle kollegerne samt virksomheden. Fællesskabet har altid været vores største vartegn indenfor området. Et fælleskab som har bragt os igennem til tider kraftige stormvejr uden forlis, et fælleskab som har værnet om den enkelte kollega, når denne af vidt forskellige grunde havde brug for ekstra omsorg, samt et fælleskab mange andre på det danske arbejdsmarked har kigget på samt forsøgt at kopiere. Det er stadig for mig det mest dyrebare vi har uanset hvilken titel, jobfunktion eller speciale vi som reddere får føjet til vores cv. Så derfor, gode kolleger, skal denne hilsen fra det nordjyske sluttes af med en bøn til jer alle, lad os fortsat sejle ud sammen og lad os fortsat sikre at ALLE kommer sikkert i havn. Fællestillidsmand Hans Jørgen Jensen beretter om situationen i Falck Region Nordjylland.

10 10 Redderen 37. årgang Læs mere på hjemmesiden: AKUTMEDICIN HELE VEJEN november 2014 Nordens største akutkonference afholdes i Odense, Danmark den november 2014 FOKUS - DET AKUTMEDICINSK OMRÅDE: Fra den sundhedsfaglige indsats i hjemmet til udskrivelsen. Der afholdes prækurser for reddergruppen d. 19. november med følgende emner: Damage kontrol akut blødning Præhospital brug af EKG Tilmeldingsprocedure til præ-kurser meldes ud senest 1. september. Der vil være plads til ca. 30 personer. Se mere på HUSK Deadline for abstracts 31. august. Reddernes Udviklingssekretariat inviterer til Danmarks største Akutmedicinske konference. Uddannelsesfonden har bevilget kr., som vil blive fordelt efter først til mølle princippet. Reddere, ansat i Falck, kan på den måde få betalt deltagergebyret ved at følge nedenstående vejledning. Tilmelding til konferencen senest til med navn, cpr.nr., adresse, , stilling og ansættelsessted, samt angivelse af hvor mange dage du ønsker at deltage. (OBS.; Jane holder ferie i uge 28, 29 og 30). Under konferencen vil der begge dage blive serveret morgenmad og frokost i udstillingsområdet. Hvis du tilmelder dig begge dage er festmiddagen torsdag aften incl. i prisen. Der gives ikke tilskud til transport, forplejning ud over konferencen, overnatning eller daglønstab. Læs mere på Layout: Inspiring Denmark

11 Nr.6 August Teddy brænder for arbejdsmiljøet at skabe så gode og sikre arbejdsmiljøforhold som muligt for kollegerne, så er posten som FAMR et privilegium: - Det er jo luksus at kunne koncentrere sig 100 procent om arbejdsmiljø-arbejdet, uden at skulle stjæle sig til det eller have dårlig samvittighed over at bruge tid på det. Det er smadderspændende, fastslår Slagelse-redderen. Farlige døre 61-årige Teddy Nielsen fra Slagelse er ny fællesarbejdsmiljørepræsentant Det var på en sørgelig baggrund, at ambulancebehandler Teddy Nielsen i forsommeren blev valgt som ny fællesarbejdsmiljørepræsentant. Han efterfulgte nemlig sin bror Jan Ejner Nielsen, som gik bort i starten af maj efter længere tids sygdom. - Vi delte kontor sammen på station Slagelse, hvor jeg har været sikkerhedsmand i 12 år, og jeg savner ham naturligvis utrolig meget, fortæller Teddy Nielsen. Den 61-årige redder har været i Falck igennem 34 år først 10 år på den daværende station i Sorø, og ellers på station Slagelse. En omvæltning Gennem broderen har Teddy Nielsen naturligvis et godt kendskab til, hvad det indebærer at være FAMR, men det er alligevel en omvæltning at gå fra at være ambulancemand til fuldtids-sikkerhedsmand på dagvagt. - Hvis der er problemer, så er det jo mig, kollegerne ringer til nu. Jeg har også fået sæde i det regionale samarbejdsudvalg samt i nogle udvalg, hvor Reddernes Landsklub har et mandat, så det er alt i alt noget af en proces at sætte sig ind i, erkender Teddy Nielsen. Kan give 100 pct. Men han har fået god hjælp af fællestillidsmand og stationskollega Morten Andersen, og når man nu brænder for På papiret har han ansvaret for assistancedelen i det østlige Danmark. Men opdelingen er ikke mere skarp, end at han finder ud det med sin FAMR-kollega Kenneth Jensen i København. Og der er da også blandt andet et ambulancerelateret emne, som Teddy Nielsen har forfulgt stædigt igennem længere tid, nemlig at bagdørene kan klappe i, hvis det blæser. På den måde kan kolleger rammes i ryggen eller få hånden i klemme. Han har derfor været med til at udvirke, at seks ambulancer i Roskilde som forsøg har støddæmper på bagdørene, så de ikke kan smække i som før. At Roskilde blev valgt skyldes, at en redder herfra fik brækket hånden på grund af en smækkende dør. - Jeg håber, at forsøget viser, at det er den rette vej at gå. Og at man så også tænker det med, nu hvor vi er ved at få udviklet en ny ambulance med ny opbygning, lyder det fra sjællænderen. Henter børnebørnene På den private front er det jagt, der fylder meget for den nye FAMR, og så har de to børn og fire børnebørn også en stor plads i Teddy Nielsen og hans kones liv. Hver torsdag henter ægteparret de fire børnebørn fra deres institutioner, og så hygger de sammen med dem og spiser til aften med børnene og deres forældre. Og den tradition skal der ikke laves om på, selv om der nu står fællesarbejdsmiljørepræsentant på visitkortet, understreger Teddy Nielsen med et smil.

12 Redderen 37. årgang ACC Assistance Competen status år 2 efter fødslen Den 1. juni 2012 blev ACC til efter at Falck i 2010 havde sat autostrategien Falck Vejservice i gang og samtidig havde truffet beslutning om, at Falck igen skulle være aktiv på skadeservice-området. Autochef Morten S. Rosenlund havde været i gang med området i en periode, og Skadeservicechef Helle Bønding kom til i marts Sidst kom sekretær Susanne Munkholm Nielsen til i marts I spidsen for ACC står Assistancedirektør Erik Møberg, som tidligere har været Regionsdirektør i Syd og i den egenskab havde Assistance som ressortområde og dermed bl.a. har haft formandskabet for ASU (Assistanceudvalget) siden dennes fødsel i De første 2 år har virkeligt vist, at vi kom i gear på det rette tidspunkt med autostrategien Vejservice i Falck Ikke fordi vejservice i Falck ikke var kendt, men der var ikke satset 100% på det. DET blev der så ændret på! Nu har vi flyttet os faktisk rigtigt meget og det skal vi blive ved med, for det forventer såvel Assistance-divisionen som ejer medlemmerne/abonnenterne, men også de andre kunder, vi leverer vores serviceydelser til på vejservice-området. Man siger succes forpligter, og sådan er det også her. Vi skal blive ved med at forny vores koncept, vi skal fortsat være foran vores konkurrenter og vi skal fortsat udvikle os (kompetence- og teknologimæssigt) til gavn for kunderne og for Falck. De første 2 år med Falck Skadeservice har været en udviklingsproces. Først var det som om, der blev hvisket Ja, det har vi prøvet før og med en ret skeptisk tilgang til, om Falck nu virkelig også ville det her skadeservice. I dag, 2 år efter genfødslen af Falck Skadeservice, må ingen længere være i tvivl Falck har satset og satser på at udvikle sig til en markant spiller på et til tider svært område. Det er et område, der når vejrfænomenerne bryder ud stiller store krav til hurtig og effektiv hjælp til de kunder, der har valgt Falck til at løse deres problemer. Og med Falcks position i samfundet forpligter det naturligvis. Vi har haft Allan, Bodil og lillebror Carl på stormsiden, og siden også nogle mindre skybrud og vi er absolut på rette vej. Vi har evalueret og taget ved lære, vi har valgt at opgradere endnu mere og tilpasset såvel beredskabs- som operations-planerne. Vi bliver aldrig helt færdige, for vi kan altid gøre det bedre, men vi skal også huske at give hinanden et skulderklap, når vi har løst opgaverne det fortjener vi alle! Falck Vejservice Falck slår Google var overskriften fra en skribent i Midtjyllands Avis. Jeg synes, at I har gjort fantastiske fremskridt og for alvor sat kunden i fokus! Keep up! Jeg glemte at skrive, at jeg naturligvis har forlænget mit abonnement. Ovenstående er uddrag fra 2 af mange verbale roser fra Falckkunder, men det fortæller også, at kunderne både bemærker og kvitterer for, at Falck gør en forskel, når vi udlever Falck Vejservice i praksis og sørger for at abonnenten selv kører videre i sin bil. Fundamentet for autohjælp i Danmark har altid været bugsering til valgfrit værksted. Med strategien Vejservice i Falck gjorde Falck op med den tankegang. Og med strategien Falck Vejservice har Falck aktivt til valgt, at vejservice er fundamentet for Falcks autohjælp. Mål for strategien Falck Vejservice : Reducere antallet af bugseringer med 20 % (i forhold til 2013) 85 % af alle vejserviceopgaver skal løses af Vejservicevogne 65 % vejserviceprocent (51% i 2013) Salg af startbatterier og øvrige produkter Ny teknologi i den danske bilpark og krav om oplevelser i mødet med kunden betyder nye krav (læs: store krav) til medarbejdere i alle funktioner, og vi vil derfor fortsat prioritere uddannelse højt. Men vi forventer også, at alle aktivt tager del i uddannelse, holder sig orienterede om, hvad der sker inden for ens arbejdsområde og i det hele taget bidrager til at løfte niveauet hver eneste dag så kunderne vælger Falck.

13 Nr.6 August ce Center Vi tester pt. en helt ny kommunikationsplatform i 10 vejservicevogne. Systemet hedder SimaCar, og alt sker ved hjælp af en tablet, som vi bl.a. kan tage billeder med, kunden kan betale med kreditkort, vi kan få kundens underskrift i forbindelse med f.eks. en tanktømning osv. Et meget stort fremskridt også i kundens oplevelse af Falck som en moderne virksomhed. Vi regner med at rulle ud i 60 vejservicevogne til november SimaCar afløser samtidigt VDO og dataradio. Vi arbejder også på en ny samlet vognstrategi med fokus på ladvogne, city-ladvogne, by-grillvogne, vejservicevogne uden og med grill, Uniman, 4-akslede bjærgningsvogne osv. Vi har fået monteret vejesystemer i alle 4-akslede bjærgningsvogne. I 2015 kommer der en ny sværvogns-redder-uddannelse (efteruddannelse) foruden modul 6 på vejserviceredder-uddannelsen. Meldingsmodtagelsen bliver styrket i efteråret, hvor ca. 20 meldingsmodtagere starter en specialistuddannelse inden for Vejservice. Falck Vejservice betyder, at alle Falck-kunder (og andre bilister) skal vide, at Falck gør alt hvad vi kan for at reparere deres bil på stedet, så de hurtigt og sikkert kan køre videre i egen bil. Når storm og vand os rammer kommer FSS - løser opgaverne og gir en krammer Siden Falck Skadeservice (FSS) gik i luften i juli 2012 og indtil stormen Allan rasede i oktober 2013 har vi løst dagligdagens skadehændelser hos vores kunder. Derudover har vi håndteret nogle mindre skybrud-situationer forskellige steder i landet. Den første større skadebegivenhed var stormen Allan, hvor vi i løbet af 10 dage håndterede ca skader hos vores kunder. Og knap var vi færdige før stormen Bodil i starten af december besøgte Danmark. Bodil efterlod ca opgaver til FSS, og da vi denne gang var lidt mere forberedte og inde i rutinerne, tog det os mindre end en uge at håndtere disse skader. Udover de mange stormskader på tage, gavle, træer og andet, så efterlod Bodil også en stormflod, som gav en del vandskader, specielt i det Nordsjællandske område. FSS har løst omkring 50 store vandskade-opgaver i dette område, med nedbrydning, affugtning og rengøring af de skaderamte ejendomme. Falck-medarbejdere, som har løst alle disse opgaver, har høstet mange roser fra vores kunder og Falcks samarbejdspartner, Lærerstandens Brandforsikring, var ovenud tilfreds med indsatsen, både med hensyn til den hurtige gennemløbstid, men også med medarbejdernes måde at tage hånd om deres medlemmer på. Selvom vi har været dygtige og hurtige til at tage hånd om alle opgaverne, gav vores indsats alligevel anledning til nogle forbedringer de operationelle beredskabsplaner. Dette arbejde er nu færdiggjort, og alle regioner har oprettet en OP-plan (operationel plan) som støtter op om den fælles beredskabsplan for FSS. Det er besluttet at foretage yderligere investering i udstyr og materiel, så vi er endnu skarpere til næste gang. Udover udstyr og materiel, er vi stadig i gang med udvikling af vores IT-systemer. Det er et stort krav fra vores kunder, at vi har dokumentationen fra skadestederne på plads. Vi skal sikre beskrivelse af skadernes årsag og omfang samt hvilke ydelser, vi leverer. Vi skal huske at fotodokumentere, og i egen interesse sikre registrering af affugtere og andre maskiner på skadestedet. Det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere, som udfører FSS-opgaver på skadestedet, sørger for at anvende SimaCar-systemet, der som tidligere beskrevet ligger på tablets. Som et nye skud på stammen i FSS-regi vil vi henover efteråret gå i gang med at håndtere vores kunders løsøre/indbo. Vi har indgået en aftale med Falck Hjælpemidler om udførelse af de opgaver, det indebærer at rense, rengøre og istandsætte skadet indbo. Rengøring og istandsættelse af løsøre er allerede Falck Hjælpemidlers kernekompetence, og alligevel er det at håndtere sodog vandskadet løsøre et nyt område, som skal indlæres. Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet med Falck Hjælpemidler. Erik Møberg Morten Rosenlund Helle Bønding Assistancedirektør Autochef Skadeservicechef

14 14 Redderen 37. årgang Jørn fik hurtig hjælp da det så mørkest ud Med Hurtig Diagnose og Udredning fik Jørn Amorsen Høj endelig svar på, hvad der plagede ham så voldsomt Som tillidsmand på station Hornslet har Jørn Amorsen Høj fra tid til anden hængt informationer på opslagstavlen omkring Falck Healthcare og Hurtig Diagnose og Udredning. Men hvad det egentlig indebar og betød, havde han ikke sat sig så meget ind i indtil det pludselig blev aktuelt på en meget alvorlig baggrund. 52-årige Jørn Amorsen Høj har valgt at fortælle om sit sygdomsforløb til Redderen. Det gør han dels for at anskueliggøre mulighederne inden for Hurtig Diagnose og Udredning. Dels for at vise, at man ikke må stirre sig blind på, hvad man egentlig fejler. Hyletone og nakkesmerter For den østjyske ambulancebehandler startede genvordighederne sidste sommer, da han begyndte at døje med tinnitus. Den generende hyletone inde i hovedet blev langsomt højere hen over efteråret, hvor han også oplevede tiltagende nakkesmerter og hovedpine. Fra sin tid i militæret har Jørn Høj lidt nedsat hørelse, og desuden bøvler han med slidgigt i nakken. Det var derfor oplagt lidt for oplagt, set i bakspejlet for lægerne at se de Jørn Amorsen Høj er taknemmelig for, at Falck Healthcare reagerede hurtigt, og at operationen gav ham sit tidligere liv tilbage.

15 Nr.6 August nye lidelser som en udløber af de gamle skavanker. Øresten Trods diverse konsultationer hos egen læge, ørelæge, fysioterapeut med videre, var Hornslet-redderen stadig mere plaget, og lige efter påske måtte han ringe til vagtlægen. - Jeg havde kraftig svimmelhed og opkastninger. Det hele sejlede rundt, og når jeg skulle på toilet, måtte jeg nærmest kravle, fortæller han. Vagtlægens dom var, at Jørn Høj led af øresten (små krystaller, som kan forflytte sig uheldigt og derved forstyrre balancesystemet, red.), og redderen fik nogle øvelser, han skulle lave imod det. Var i tvivl Og øvelserne hjalp faktisk! Godt nok af en helt anden årsag, end man troede, viste det sig senere. Men de hjalp, og de midlertidige fremskridt bekræftede naturligvis både Jørn Høj og sagkundskaben i, at der VAR tale om øresten. Tillidsmanden var tilbage på arbejdet en uges tid i starten af maj, men så fik han det atter dårligt med svimmelhed og opkastninger. Han fik en akut tid hos ørelægen, som nu vaklede mellem, om der var tale om øresten, en virus, stress eller andet. Bedring på ferie? Selv om han langt fra var på toppen, så tog Jørn Høj med på en længe planlagt ferietur med familien. For hvis der vitterlig var tale om stress, så kunne turen måske hjælpe, mente ørelægen. Redderen havde i samråd med sikkerhedsrepræsentant Kaj Graversen besluttet, at hvis ferien ikke hjalp, så skulle han have en henvisning til en neurolog. Derved ville han kunne gøre brug af Hurtig Diagnose og Udredning. - Jeg havde printet alle de nødvendige papirer ud, inden jeg tog på ferie, jeg manglede bare en henvisning fra min læge, husker Jørn Høj. Hans tilstand blev ikke bedre, tværtimod. Da familien kom hjem efter ferieugen sydpå, var det helt galt fat med Hornslet-redderen. - Jeg havde det rigtig dårligt; svimmel, kastede op, dobbeltsyn, kunne ikke fokusere, kunne ikke tåle lys, havde svært Der skulle 36 sting til at lukke hullet efter operationen. ved at styre arme og ben, husker den 52-årige. Efterhånden kunne han ikke udholde andet end at sidde eller ligge i et højt leje. Og rummet skulle være så mørkt som muligt, uanset tidspunkt på døgnet. Bad om henvisning - Det var jo ikke nogen tilværelse, og der var ikke udsigt til bedring, for ingen kunne jo fortælle, hvad der var galt med mig, siger Jørn Høj om den desperation, han følte. Han ønskede derfor som nævnt henvisning til en neurolog. Men det hele blev kompliceret af, at Jørn Høj skulle møde i retten og afgive vidneforklaring om et knivstikkeri, han var kommet ud til som ambulancemand. Han var alt for syg til at møde op, men for ikke at blive hentet som vidne af politiet, måtte han afsted for at få en lægeerklæring på, at han ikke var i stand til at vidne. I lægehuset kunne de sandelig ikke både lave en lægeerklæring og en henvisning i samme arbejdsgang, så redderen måtte vente adskillige dage på en ny lægetid, hvor han kunne få en henvisning, selv om han helt tydeligt havde det forfærdeligt. Skred i sagen Men endelig, fredag den 30. maj, faldt tingene i hak. Familien fik mailet de relevante papirer til Falck Healthcare om eftermiddagen, og så kom der skred i sagen. - Mandag morgen klokken 9 ringede en sygeplejerske fra Healthcare, og jeg fortalte hende hele historien. Klokken 10 ringede hun igen for at sige, at jeg skulle til undersøgelse på Mølholm i Vejle (privathospital, red.) dagen efter klokken 17, samt at der var booket scanner fredag. Det var fantastisk, siger Jørn Høj med et smil. Straks i scanner Den 3. juni blev han kørt med p-vogn til Mølholm, hvor undersøgelserne vakte en mistanke hos lægen. Man fik skaffet en akuttid i scanneren samme aften. For ikke at bekymre Jørn Høj var beskeden dog

16 16 Redderen 37. årgang bare, at der tilfældigvis lige var blevet en tid ledig. Efter scanningen gjorde personalet miner til at anvise redderen en seng, som om de ville beholde ham. Det forstod han ikke helt, for det var jo bare en udredning. Tumor trykkede Forklaringen kom dog kort efter fra lægen, og den var ikke til at tage fejl af. - I hovedet havde jeg en tumor, som trykkede på lillehjernen. Så kunne jeg bedre forstå alt det, jeg havde gået og døjet med, og det var en enorm lettelse at få en forklaring på det hele, understreger Jørn Høj. Han tilføjer, at det var derfor, øvelserne mod øresten havde en vis effekt han havde åbenbart puffet lidt til tumoren, og det må have lettet lidt på dens tryk mod lillehjernen (midlertidigt). Lang Fars dag Fra Mølholm transporterede flinke kolleger fra Responce ham til Aarhus Kommunehospital, hvor han den 5. juni på Fars dag fik åbnet kraniet og skåret den generende men godartede gevækst ud. Den komplicerede operation startede klokken 9.30, og først otte timer senere begyndte de at lukke hullet igen med 36 sting. Trods den barske omgang var Hornslet-redderen lykkelig, da han vågnede op ved 19-tiden. - Det var fantastisk. Hyletonen var væk, og jeg havde ikke ondt nogen steder. Det var så skønt, fortæller han med et stort smil. På benene igen I dag er Jørn Høj næsten fuldstændig fit for fight igen, og han skal i august starte på job igen på stationen i Hornslet, hvor han har været i knap 27 år. Da han kom hjem fra Kommunehospitalet, blev det nærmest til en spontan havefest, hvor også hans kollega, sikkerhedsrepræsentant Kaj Graversen og hans hustru deltog. De havde været på vej på sygebesøg på hospitalet samtidig med, at Jørn Høj blev udskrevet. Kaj Graversen har i lighed med en kollega på hvert ambulancehold været kontaktperson, sådan at Jørn Amorsens kone nemt kunne fortælle den nyeste udvikling, uden at skulle informere samtlige kolleger. Og efter hjemkomsten har kollegerne været flittige til at kigge forbi til en kop kaffe hos tillidsmanden, som bor få minutters gang fra stationen. Taknemmelig for hjælpen Så efter en forfærdelig omgang kan Jørn Høj atter se lyst på tilværelsen, og han kan ikke betone kraftigt nok, hvor stor en hjælp det var med Hurtig Diagnose og Udredning. - Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det hele var forløbet uden. Jeg frygter, det kunne have taget uger eller måneder, hvis jeg skulle have taget den gængse vej. Og så også den enorme lettelse det var, at nogen tog over, tog ansvar for at samle alle trådene det var guld værd, fastslår Jørn Høj.

17 Nr.6 August Falckdag på Egeskov Slot Selv om snesevis af skønne, ældre brand- og redningskøretøjer dominerede billedet, så blev der også præsentret helt moderne Falckkøretøjer, da den årlige Falckdag på Egeskov Slot blev afholdt lørdag den 2. august. Dagen tiltrak 1200 reddere og andre faggrupper fra Falck samt deres familier, og desuden var der 1600 "almindelige" besøgende, så der var masser af liv på arealerne rundt om det historiske fynske slot, som jo er basen for Falck-Museet.

18 18 Redderen 37. årgang Det var en tung omgang at opnå akkreditering, og der blev bandet meget over det. Men i dag vil de fleste nok erkende, at det har haft nogle positive effekter, blandt andet i form af faste rutiner og procedurer til gavn for patienterne, mener Kenneth Henriksen. Kenneth var i ilden ved midtvejs-evalueringen Det var ikke så slemt at have surveyor med ombord, oplevede Randers-behandler For et par år siden var ambulancetjenesten i Region Midtjylland lige som i resten af landet igennem en krævende akkreditering. I juni blev der så gennemført de såkaldte midtvejsbesøg. De skulle afdække, om de midtjyske stationer stadig holder fanen højt på de mange standarder, som akkrediteringen foreskriver. Kriller i maven I Randers blev det varslet et par dage i forvejen, at besøget fra IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) skulle finde sted mandag den 2. juni. Dermed kunne ambulancebehandler Kenneth Henriksen godt se, at han kunne risikere at komme i ilden altså at få en spørgelysten surveyor med om bord. - Det gav da lidt kriller i maven. Jeg tænkte på, hvad de mon var for nogle, og om jeg kunne klare det godt nok, hvis de skulle køre med, husker den 43-årige redder. Han var også bevidst om, at det er vigtigt for Falcks omdømme og kontrakter, at akkrediteringen er på plads, og det gjorde ikke sommerfuglene i maven mindre. Tur til Djursland Da dagen kom, var alle undtagen Kenneth Henriksen og hans makker ude

19 Nr.6 August at køre, så det gav lige som sig selv, at pilen pegede på dem. Jens Peter Ankersen, som er tovholder for Falcks akkrediteringsarbejde i Region Midt, præsenterede surveyoren (en kvindelig læge) for de to reddere. Hun tog plads ved siden af chaufføren, da den næste tur blev kaldt ud en hjemkørsel af en patient fra Randers Sygehus til Djursland. Mange spørgsmål Undervejs var spørgsmålene mange, blandt andet om redderne havde adgang til de dokumenter og driftsstandarder, de skulle bruge for at udføre arbejdet? Snakken kom også ind på Utilsigtede Hændelser (UTH er), patientkontakt, radiosystemet og meget andet. På turen fik patienten ilt, og da patienten blev afleveret hjemme, kiggede surveyoren på, om journalen var udfyldt korrekt, lige som hun overværede, at redderne gjorde bilen ren. Peter Ankersen til vores ambulance chef Jan Kjær Madsen og roste os for, at det var gået særdeles godt. - Så jeg følte mig da både lettet, glad og stolt. Det var en bekræftelse af, at det man går og gør til daglig, også er det rigtige. Og så har man da gjort sit til firmaets ve og vel, lyder det fra Kenneth Henriksen, som er flittig til at tage kurser på blandt andet DAPUC samt gøre brug af de tilbud, som regionens stationsassistenter laver. Vær dig selv For Kenneth Henriksen har oplevelsen den 2. juni ikke helt fjernet hans nervøsitet for surveys. - Man har vel altid lidt sommerfugle i maven. Men hvis der kommer en næste gang, så er det ikke noget, jeg frygter, betoner redderen, som har dette råd til kolleger, som måtte komme i ilden med en surveyor om bord: -Det er vigtigt at holde sig opdateret på dokumentdatabasen, læse på de udsendte fokus områder og tale med sine kolleger. Man skal bevare roen og være sig selv. Man skal ikke begynde at lave noget om, for det man har på rygraden, det er oftest helt fint, påpeger Randers-redderen. Man skal tage den med ro og være sig selv, hvis man får en surveyor med ombord, lyder rådet fra Randersbehandleren. Skabte tryghed - Det sidder jo på rygraden, hvordan man rengør efter en patient, så det var ikke videre belastende, at hun kiggede på, hvordan vi gjorde. Hun var flink og helt nede på jorden, og selv om der var mange spørgsmål, så fik hun dem flettet ind som i en ganske almindelig samtale. Hun var god til at skabe tryghed, konstaterer Kenneth Henriksen. Så behandlingen Også den næste tur, en patient med åndenød som skulle fra et lægehus i Glesborg til Randers Sygehus, forløb fint. Denne gang sad lægen i bårerummet og fulgte behandlingen af patienten, imens der kom spørgsmål om blandt andet medicinhåndtering, telemedicin med videre. Patienten endte faktisk med at blive halv-akut, og surveyoren fulgte med interesse behandlingen og overleveringen til sygehuset. Efter at have gransket også denne journal var hun tilfreds med dagens udbytte. Glad og lettet - Hun sagde, hun var meget tilfreds med vores indsats. Vi var rolige og arbejdede fint i tråd med vores værdier i Falck, mente hun. Og senere ringede Jens

20 20 Redderen 37. årgang En nytænkning af seniorpolitikken er nødvendig Arkivfoto Ældre ambulancefolk skal have mulighed for at aftræde tidligere, eller de skal tilbydes arbejde i mindre belastende funktioner, skriver Jens Knudsen, Falck Lyngby, i dette debatindlæg. Billedet er fra 2011, hvor vi i Redderen fortalte om Per "Kat" Christensen og Flemming Madsen fra Skive, som trappede ned ved at dele en vagt. I disse år begynder virkningen af de ændrede vilkår for efterløn at slå igennem. Man skal være ældre for at opnå muligheden for aftrædelse og i ambulancetjenesten er det ensbetydende med, at medarbejderne i denne tjenestegren skal holde til belastningen væsentlig længere end for blot få år siden. Nedslidningen i dette erhverv er høj. Både på det psykiske og det fysiske plan. For det første er arbejdsmængden væsentlig forøget i forhold til tidligere, hvilket betyder, at der ikke er mulighed for at bearbejde oplevelserne, arbejdet medfører, ordentligt. For det andet er den fysiske nedslidning langt højere i denne tjenestegren, end i mange andre fag, fordi der ikke er tid til opvarmning, inden de skæve løft påbegyndes. Man kan godt være i god form, men det hjælper ikke, hvis kroppen udsættes for tunge belastninger uden at være varmet op først og der er jo ikke tid til at varme op, når løftet kan betyde liv eller død for patienten. Dette medfører skader på sener og led, som måske ikke viser sig med det samme, men som senere i livet betyder følgeskader som kroniske betændelser i senernes slimsække og gigtsmerter i bevægeapparatet. Noget rigtig mange ambulancefolk døjer med. I dag er vores uddannelse ikke meritgivende til andre fagområder inden for sundhedssystemet og det er derfor ensbetydende med, at vi er stavnsbundet til erhvervet til pensionsalderen. Dette

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis?

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? Workshop nr. 120 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 11.00 12.30 Dagens temaer Lovgivning Krav om sygesamtalen indenfor 4 uger Fastholdelsesplan

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning www.pension.dk/sundhed Om din sundhedsordning Hvis du har sundhedsordningen, kan du få hurtig behandling af problemer og gener i led, muskler og sener. Du

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig VI TAGER HÅND OM HINANDEN Hospitalsenheden Vest Britta Mørk Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig 1 Formålet med denne trivsels- og stressfolder til alle medarbejdere

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

referat Reg syd møde Odense 2/3 2015 Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune.

referat Reg syd møde Odense 2/3 2015 Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune. Reg syd møde Odense 2/3 2015 referat Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune. Konkurrenceudsættelse 38 timer arbejdsaftale Flexaftale... Stillepladsaftale Problem med

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Oplæg til mulig brug af DEAP teknologi

Oplæg til mulig brug af DEAP teknologi Oplæg til mulig brug af DEAP teknologi - i forbindelse med ambulance kørsel og redningscenarier Introduktion Vi har alle stået på et gadehjørne, i samtale eller anden idyl, og ventet på at lyset skulle

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 4. 2010. Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Fra kanvas til empati

Fra kanvas til empati Fra kanvas til empati - en lille inspirationsbog om salg til Selvstændige socialrådgivere, Dansk Socialrådgiverforening Didda Larsen og Mikkel Wiese www.kommunikermer.nu TAK FOR EN LÆRERIG DAG OM SALG,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Udover de konkrete besvarelser er der en række mere specifikke udtalelser til de enkelte punkter:

Udover de konkrete besvarelser er der en række mere specifikke udtalelser til de enkelte punkter: HH, d.29. maj 2013 50 arbejdsmiljøansvarlige i 3F-afdelingerne om opgaven Som supplement til undersøgelsen af arbejdsmiljørepræsentanternes oplevelse af hvervet som AMR og deres ønsker til 3F har vi spurgt

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

DT LIV. - efterlader kun vindere. Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen

DT LIV. - efterlader kun vindere. Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen G DT LIV - efterlader kun vindere Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 2 - Hvorfor

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

HVIS JA, SÅ DELTAG I JCI SVENDBORGS WORKSHOP OM INSIGHTS PERSONPROFIL

HVIS JA, SÅ DELTAG I JCI SVENDBORGS WORKSHOP OM INSIGHTS PERSONPROFIL SVENDBORG JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2012 inviterer til en OPLEVELSESRIG WORKSHOP MED PERSONLIG UDVIKLING Vil du på 60 sekunder kunne fortælle om dine absolutte styrker, svagheder, binde områder og udviklingsområder?

Læs mere