Integreret bacheloreksamen på 6. semester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integreret bacheloreksamen på 6. semester"

Transkript

1 Integreret bacheloreksamen på 6. semester Følgende er en revideret og opdateret udgave af den tidligere eksamensguide frit tilgængelig på effimedicin. Eksamen på 6. semester er spredt bredt ud over mange emner, hvorfor de studerende tit og ofte er forvirrede omkring, hvad der kan kaldes for målrettet eksamenslæsning. Denne guide er udformet således, at den tager udgangspunkt i de rigtigt mange tilgængelige rettevejledninger, der findes på internettet (41-eksamenssæt i dette tilfælde). Ud fra dette er der udarbejdet en oversigt over, hvilke sygdomme, der er kommet under de forskellige temaer den pågældende eksamen. Det skal understreges, at viden alene indenfor disse sygdomme ikke er tilstrækkeligt til at kunne sige, at 6. semester pensum er læst og forstået. Dertil henvises til målsætningen for semestret på KUnet. Personligt anbefaler jeg, at man en måned før eksamen klapper bøgerne sammen og kun koncentrerer sig om eksamensopgaverne. Dette skal dog være op til den enkelte! Sættene er navngivet efter, hvad de hedder på hhv. og KUnet, hvor de kan findes. Eksamen tager udgangspunkt i: Tema A Infektionsmedicin Lungesygdomme Endokrinologi Reumatologi Bakteriologi Radiologi Radiologi Ortopædkirurgi Virologi Klinisk Fysiologi Klinisk Fysiologi Radiologi Mykologi Klinisk Biokemi Klinisk Biokemi Farmakologi Parasitologi Farmakologi Farmakologi Klinisk Biokemi Radiologi Patologisk anatomi Epidemiologi Klinisk Fysiologi Farmakologi Epidemiologi Videnskabsteori Epidemiologi Videnskabsteori Videnskabsteori Patologisk anatomi Patologisk anatomi Klinisk fysiologi Videnskabsteori Klinisk biokemi Patologisk anatomi Epidemiologi Opgavesættene består, som det ovenfor kan ses, af mange spørgsmål indenfor mange emner. Ikke alle emner vægtes dog lige højt. F.eks. optræder spørgsmål i mykologi, parasitologi, klinisk biokemi osv. i et begrænset omfang. På de næste sider vil man først kunne se en kort udgave af fremkomsten af forskellige emner, og derefter en detaljeret analyse af sættene med henblik på emner. God fornøjelse til alle sammen! Håber I kan bruge dette. Der er lagt en del arbejde bag revideringen af dette, så det er forståeligt for alle, og ikke kun undertegnede. Side 1 af 16

2 Simpel statistik for emnerne: Tema A Infektionsmedicin Bakteriologi Virologi Parasitologi Mykologi Meningitis Stafylokokker HIV Plasmodium Candida albicans Hepatitis Myco. Tuberkulosis Hepatitis Entamoebe histoly. Trichopython Tuberkulose Clostridier Norovirus Toxoplasma gondii Cryptococ. Neofor. Pneumoni E. Coli EBV Gardia lamblia Aspergillus fumiga. Gastroenteritis Meningokokker VZV Pediculus humanus Epiderpython Astma KOL Lungecancer Empyem Pneumoni Diabetes mellitus Thyrotoksi/Graves Osteoporose Cushings syndrom Hypercalcæmi Følgende simple statistik bygger på analyse af de 41 rettevejledninger. Det første emne under temaerne er det hyppigst forekommende til eksamen. F.eks. er Cand. Albicans været til eksamen over 20 gange og Diabetes mellitus over 10 gange. Reumatologi Artritter Arthritis urica Arteritis temporalis Spondylatropatier Vaskulitter Luftforurening Kadmium Blyforurening Kviksølv Toksiner Ortopædkirurgi Hoftefrakturer Knætraumer Humerusfraktur Crusfraktur Colles fraktur *** betyder at disse parakliniske fag også forekommer i opgavesættet. 6sem_2003_06_xx_or 6sem_2004_01_xx_or 6sem_2004_02_xx_re Side 2 af 16

3 Tema A 6sem_2003_06_xx_or 6sem_2004_01_xx_or 6sem_2004_02_xx_re Infektionsmedicin Meningokoksepsis Tuberkulose Hepatitis A Bakteriologi N. Meningitidis/ Strp. Pneumoniae M. tuberkulosis Shigella dysenteriae/ E. Coli Virologi Enterovirus Epstein-Barr virus/ Hepatitis former Cytomegalo virus Mykologi Cryp. Neoforman/ Candida albicans Candida albicans/ Aspergillus fumigatus Epidermophyton/ Trichopython Parasitologi Plasmodium Plasmodium/ Entamoebe histolytica Leishmania/ Trypanosoma Farmakologi *** *** *** Epidemiologi *** Lungesygdomme Kulilteforgiftning Lungecancer Obstruktive lungesygdomme *** *** Radiologi Luftforurening Risikovurdering af malign lungesygdom *** Endokrinologi Primær Fæokromocytom Thyrotoksikose binyrebarkinsufficiens *** *** *** Kloracne PCB + dioxiner ved graviditet Radiologi *** *** Reumatologi Reumatoid arthritis Arteritis temporalis Osteoporose Ortopædkirurgi *** *** Side 3 af 16

4 6sem_2004_06_xx_or 6sem_2004_07_xx_re 6sem_2005_01_xx_re Tema A 6sem_2004_06_xx_or 6sem_2004_07_xx_re 6sem_2005_01_xx_re Infektionsmedicin Intet specifikt HIV associ. Pneumoni Pneumoni Bakteriologi Staf. Aureus N. Gonorrhoeae/ T. Pneumokokker pallidum Virologi HIV Varicella-zoster/ HIV Hepatitis B Mykologi Candida Albicans Trichopython Candida Albicans Parasitologi Plasmodium Toxoplasma gondii Entamoebe histolytica Lungesygdomme KOL i exa Uklart Astma Radiologi *** *** *** Radiologi *** *** Partikelforurening Luftforurening Endokrinologi Myksødem Diabetes mellitus Osteoporose *** *** *** *** Kadmiumforurening Reumatologi Osteoartrose Reumatoid arthritis Ortopædkirurgi Knæalloplastik Hoftefrakturer *** *** *** Side 4 af 16

5 6sem_2005_02_xx_re 6sem_2005_06_xx_or 6sem_2005_07_xx_re Tema A 6sem_2005_02_xx_re 6sem_2005_06_xx_or 6sem_2005_07_xx_re Infektionsmedicin Endokarditis Meningitis Mononukleose Bakteriologi Ent. Faecalis Staf. Aureus Corynebakterier Virologi Herpes zoster Herpes zoster Laryngitis-givende vira Mykologi Candida albicans Aspergillus fumigatus Candida albicans Parasitologi Plasmodium Giardia lamblia Plasmodium *** *** *** Epidemiologi *** Lungesygdomme KOL i exca Lungecancer KOL i exca Radiologi *** *** *** *** Radiologi *** Heterocykliske aminer Passiv rygning *** Endokrinologi Ketoacidose Hypoglykæmi Diabetes mellitus *** *** Epidemiologi *** Reumatologi Reaktiv arthrit Athritis urica Osteoporose Ortopædkirurgi Knæproblemer Malleolfrakturer Hoftefrakturer Epidemiologi *** *** *** Side 5 af 16

6 6sem_2006_01_17_or 6sem_2006_02_09_re 6sem_2006_06_14_or Tema A 6sem_2006_01_17_or 6sem_2006_02_09_re 6sem_2006_06_14_or Infektionsmedicin Erysipelas Salmonella infektion Meningitis Bakteriologi Streptokokker Salmonella N. Meningitis/ Strp. Pneumoniae Virologi Norovirus Hepatitis Encephalitis Mykologi Candida Albicans Candida Albicans Candida Albicans Parasitologi Plasmodium/Trypanosoma Entamoebe histolytica Plasmodium/Leishmania Tilsætningsstoffer Epidemiologi *** Lungesygdomme Astma Tuberkulose Mesotheliom *** Klinisk biokemi Radiologi Partikler i luften Malign lungesygdom *** Epidemiologi *** Endokrinologi Cushings syndrom Thyrotoksikose Hypercalcæmi *** *** *** Blyforurening Klinisk fysiologi Reumatologi Arthritis urica Osteoartrose SLE Ortopædkirurgi Crusfraktur Hoftealloplastik Fraktur *** Side 6 af 16

7 2006 vinter ordinær 2006 vinter reeksamen 2007 sommer ordinær Tema A 2006 vinter ordinær 2006 vinter reeksam 2007 sommer ordinær Infektionsmedicin Herpesencefalitis PCP/Osteomyelitis Hepatitis Bakteriologi Myc. Tuberculosis Staf. Aureus Chlamydia/Pallidum/Gonorrhoeae Virologi HIV Hepatitis HIV Mykologi Crypt. Neoformans Candida Albicans Candida Albicans Parasitologi Toxoplasma gondii Cryptospor. parvum Trichomonas vaginalis Aflatoksin *** Lungesygdomme Empyem Obstr. sygdomme Pneumoni/ Pleura empyem *** *** *** Luftforurening *** Endokrinologi Arteriel hypertension Myksødem Diabetes mellitus Klinisk biokemi 4-MBC Kviksølv Reumatologi Spondylartropatier Lændesmerter Arteritis temporalis Ortopædkirurgi Humerusluksation Discus prolaps Hoftefrakturer *** Epidemiologi *** Aflatoxin Side 7 af 16

8 2007 sommer reeksamen 2007 vinter ordinær 2007 vinter reeksamen Tema A 2007 sommer reeksam 2007 vinter ordinær 2007 vinter reeksamen Infektionsmedicin Osteomyelit Malaria Mononukleose Bakteriologi E. Coli Salmonella Svælgbakterier Virologi Norovirus Hepatitis Epstein-Barr virus Mykologi Tricho/Epider/Micro Amphotericin B Trichopython Parasitologi Pediculus humanus Schistotomiasis Plasmodium *** *** Lungesygdomme Astma Lungecancer/Pleuraeffusion Astma *** *** Asbest Malign lungesygdom Ozon/Kvælstof Endokrinologi Diabetes mellitus Osteoporose 4 forskellige sygdomme Akrylamid Kadmium Kausalitet Reumatologi Arthritis urica Artritis urica Arteritis temporalis Ortopædkirurgi Operation af storetå Hoftefraktur Side 8 af 16

9 2008 sommer ordinær 2008 sommer reeksamen 2008 vinter ordinær Tema A 2008 sommer ordinær 2008 sommer reeksam 2008 vinter ordinær Infektionsmedicin Gastroenterit Sepsis Tuberkulose Bakteriologi Shigella H. Influenzae Myco. Tuberkulosis Virologi Norovirus Influenza Influenza Mykologi Candida Albicans Candida Albicans Trichopython Parasitologi Entamoebe histolytica Plasmodium Plasmodium/Leishmania Toxiner *** Lungesygdomme Pneumothorax Bronkiektasier KOL Radiologi *** *** *** *** Blyforurening Passiv rygning Videnskabsteori Endokrinologi Diabetes mellitus Diabetes mellitus 4 forskellige sygdomme Kemikalieforsøg Pesticider *** Reumatologi Osteoporose Fibromyalgi/Reumatica Lumbale lidelser Ortopædkirurgi Hoftefrakturer Dupuys kontrak./artrose Børnesygdomme *** *** Side 9 af 16

10 2008 vinter reeksamen 2009 sommer ordinær 2009 sommer reeksamen Tema A 2008 vinter reeksamen 2009 sommer ordinær 2009 sommer reeksam Infektionsmedicin Meningitis Rickettsiose Pneumoni Bakteriologi N. Meningitidis C. difteri P. Aeruginose Virologi Encefalitis Epstein-Barr virus Varicella-zoster Mykologi Cryptococ. neoformans Candida Albicans Trimethoprim Parasitologi Plasmodium Trypanosoma Toxoplasma gondii Aflatoksiner *** Lungesygdomme Pleuraeffusion Empyem Astma *** *** Malign lungesygdom Luftforurening Videnskabsteori Endokrinologi Osteoporose Cushings syndrom Thyroideaneoplasi Kviksølv Dioxiner Reumatologi Artrose SLE Vaskulitis Ortopædkirurgi Reumatoid artritis Colles fraktur Humerusfraktur *** Side 10 af 16

11 2009 vinter ordinær 2009 vinter reeksamen 2010 sommer ordinær Tema A 2009 vinter ordinær 2009 vinter reeksamen 2010 sommer ordinær Infektionsmedicin Herpes zoster Nekrotiserende fascil. Meningitis Bakteriologi Staf. Aureus Clostridium Myco. Tuberkulosis Virologi Humane herpesvira Influenza Enterovirus Mykologi Cryptococ. Neofromans Candida Albicans Cryptococ. Neoformans Parasitologi Fnat Leishmania Giardia lamblia *** Lungesygdomme Empyem Lungecancer Asbest *** Partikler Asbest Endokrinologi 4 forskellige sygdomme 4 forskellige sygdomme Diabetes mellitus *** Kræftfremkaldelse PCB er Hudprodukter Reumatologi Mb. Bechterew Lumbal spinalstenose Psoriasis artritis Ortopædkirurgi Scolioser Knæskader *** *** *** Side 11 af 16

12 2010 sommer reeksamen 2010 vinter ordinær 2010 vinter reeksamen Tema A 2010 sommer reeksam 2010 vinter ordinær 2010 vinter reeksamen Infektionsmedicin Kronisk hepatitis C Meningitis 3 forskellige sygdomme Bakteriologi Streptokok/Enterokok Strp. Pneumoniae Salmonella Virologi HIV Enterovirus Norovirus Mykologi Candida Albicans Trichopyton Candida Albicans Parasitologi Pediculus humanus Entamoebe histolytica Aflatoksin Lungesygdomme KOL Astma KOL *** *** PAH Ozon Endokrinologi Malign hypercalcæmi Graves sygdom Struma *** Hexaklorbenzen Bisphenol A Reumatologi Spondylartrit Sjögrens sygdom Septisk artrit Ortopædkirurgi Bakteriel artrit Ankelfraktur Achillesseneruptur *** Arsen Side 12 af 16

13 2011 sommer ordinær 2011 sommer reeksamen 2011 vinter ordinær Tema A 2011 sommer ordinær 2011 sommer reeksam 2011 vinter ordinær Infektionsmedicin Heptatis Osteomyelitis Flere sygdomme Bakteriologi Myco. Tuberkulosis Stafylokokker Strp. Pyogenes Virologi HIV Influenza HIV Mykologi P. Jiroveci Candida Albicans Candida Albicans Parasitologi Entamoebe histolytica Taenia solium Toxoplasma gondii Lungesygdomme Pneumoni KOL Astma *** *** *** Stegemutagener Luftforurening Luftforurening Endokrinologi Graves sygdom Osteoporose Hypofyseinsufficiens Blyforurening Kadmium Kviksølv Reumatologi Osteoporose Lumbal discusprolaps Arhritis urica Ortopædkirurgi Skulderluks/fraktur Collesfraktur Hoftefrakturer Side 13 af 16

14 2011 vinter reeksamen 2012 sommer ordinær 2012 sommer reeksamen Tema A 2011 vinter reeksamen 2012 sommer ordinær 2012 sommer reeksam Infektionsmedicin Akut gastroenteritis Tuberkulose Gastroenteritis Bakteriologi E. Coli Legionella pneumophila E. Coli Virologi Norovirus Variacella-zoster Norovirus Mykologi Aspergillus fumigatus Aspergillus fumigatus Trichopython Parasitologi Giardia lamblia Toxoplasma gondii Entamoebe histolytica *** Toksiner Lungesygdomme Astma/KOL Lungecancer Pneumothorax/Empyem *** Dioxiner Endokrinologi Graves sygdom Cushings syndrom Thyrotoksikose Pesticider Pesticider Blyforurening Reumatologi SLE Artrit Arteritis temporalis Ortopædkirurgi Crusfraktur Fodsår Artrose coxae Arsen *** Side 14 af 16

15 2012 vinter ordinær 2012 vinter reeksamen 2013 sommer ordinær Tema A 2012 vinter ordinær 2012 vinter reeksamen 2013 sommer ordinær Infektionsmedicin Pneumoni Leverabsces Meningitis Bakteriologi Chlamydia/Mycoplasma E.Coli / Strp. Bovis Borrelia/ Myco. Tuberku Virologi Herpes Varicel-zoster Herpes Mykologi P. Jiroveci Candida Albicans Cryptococ. Neoformans Parasitologi Plasmodium Entamoebe histolytica Trypanosoma *** Lungesygdomme KOL KOL 3 forskellige sygdomme *** Luftforurening Luftforurening Endokrinologi Diabetes mellitus D-vitamin mangel Thyrotoksikose Hudprodukter HCB Reumatologi Spondylartrit Reumatoid artrit Artritter Ortopædkirurgi Humerusfraktur Knætraume Hoftefraktur hos børn *** Kadmium Side 15 af 16

16 2013 sommer reeksamen 2013 vinter ordinær Tema A 2013 sommer reeksam 2013 vinter ordinær Infektionsmedicin Meningitis Endokarditis Bakteriologi Pneumokokker Staf. Epidermidis Virologi Enterovirus Hepatitis Mykologi Candida Albicans Candida Albicans Parasitologi Toxoplasma gondii Plasmodium Radiologi *** *** *** Lungesygdomme Pneumoni Astma Radiologi *** *** *** Farmakologi *** Endokrinologi Osteoporose Binyrebarkinsufficiens PCB Radiologi *** *** Reumatologi Nakkesmerter Artrose Ortopædkirurgi Crusfraktur Knæartrose Radiologi *** *** Akrylamid Side 16 af 16

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del Studiespørgsmål Kapitel 2. Almen mikrobiologi 1 Nævn hvilke grupper der findes af humanpatogene organismer. 2 Hvilke af disse grupper er mikroskopiske? 3 Hvad er forskellen på eukaryote og prokaryote organismer?

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Artikelnavn Placeres på Specialfunktion Bemærkninger

Artikelnavn Placeres på Specialfunktion Bemærkninger Rekvireri ngs-nr. Fordeling af analyser Artikelnr. (fakturering) Artikelnavn Placeres på Specialfunktion Bemærkninger Speciale BIOKEMI Biokemi R419 63 SSA (Ro)/SSB (La) antistoffer (IgG) Gentofte Hospital,

Læs mere

Overordnet målsætning for OSCE delen på klinisk Biomekanik

Overordnet målsætning for OSCE delen på klinisk Biomekanik Overordnet målsætning for OSCE delen på klinisk Biomekanik Målsætning i Arbejdsmedicin OSCE 3B De studerende skal med udgangspunkt i den problem baserede undervisning samt i mindre grad forelæsning undervises

Læs mere

FORELÆSNING OM BAKTERIEL MENINGITIS. EFTERÅRET 2002. Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd.

FORELÆSNING OM BAKTERIEL MENINGITIS. EFTERÅRET 2002. Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd. FORELÆSNING OM BAKTERIEL MENINGITIS. EFTERÅRET 2002 Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd. på Rigshospitalet Indlæggelsesdiagnose Meningitis purulenta Symptomer Feber Meningealia:

Læs mere

CNS infektioner. - intrakranielt

CNS infektioner. - intrakranielt CNS infektioner - intrakranielt 1 Hovedemner Bakterielle infektioner generelt efter anatomisk lokalisation Specifikke agens Bakterier Vira Svampe Parasitter 2 CNS infektioner Klinik ofte uspecifik, feber,

Læs mere

6. SEMESTER INTEGRERET SYGE-/RE- BACHELOREKSAMEN Sommer 2008

6. SEMESTER INTEGRERET SYGE-/RE- BACHELOREKSAMEN Sommer 2008 6. SEMESTER INTEGRERET SYGE-/RE- BACHELOREKSAMEN Sommer 2008 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 68-årig mand, kendt med tobaksbetinget KOL og prostatahypertrofi-gener, vågner

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære Tjek, at

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital OSTEOPOROSE WORK-SHOP KØGE 20.05.2014 Nyt om osteoporose... Mette Friberg Hitz speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital HVAD ER OSTEOPOROSE HVAD SKER DER I KNOGLERNE,

Læs mere

FORORD. Niels Høiby Claus Moser Helle Krogh Johansen Jørgen Kurtzhals Michael Tvede Claus Bohn Christiansen Annette Dreyer

FORORD. Niels Høiby Claus Moser Helle Krogh Johansen Jørgen Kurtzhals Michael Tvede Claus Bohn Christiansen Annette Dreyer FORORD Rigshospitalet betjenes med klinisk mikrobiologi af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) på Rigshospitalet. Denne brugervejledning 2014 beskriver afdelingens organisation, undersøgelsesrepertoire,

Læs mere

Sygehistorie. 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der. betydelige pruritus. Angiv: manan.dk

Sygehistorie. 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der. betydelige pruritus. Angiv: manan.dk Sygehistorie 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der forværring i sygdommen, med betydelige pruritus. Angiv: Diagnose-forslag? Behandlings-forslag? Diagnose: Atopisk dermatit

Læs mere

TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi

TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi 6. SEMESTER SYGE/RE-INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Vinter 2010 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme En 38-årig mand indlægges med diaré og feber gennem 3 dage af sin egen læge. I det

Læs mere

Acupuncture: Review and analysis of reports on controlled clinical trials. By WHO

Acupuncture: Review and analysis of reports on controlled clinical trials. By WHO Acupuncture: Review and analysis of reports on controlled clinical trials By WHO Dansk resumé af Anja Funder, bestyrelsesmedlem Praktiserende Akupunktører Juni 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion:...

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04

ORDINÆR EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04 ORDINÆR EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 21-årig sygeplejeelev, der arbejder på en lungemedicinsk afdeling og har følt sig træt,

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

DEN AKUT KRITISK SYGE INFEKTIONSMEDICINSKE PATIENT Meningitis. Jannik Helweg-Larsen Epidemiafdeling M RH

DEN AKUT KRITISK SYGE INFEKTIONSMEDICINSKE PATIENT Meningitis. Jannik Helweg-Larsen Epidemiafdeling M RH DEN AKUT KRITISK SYGE INFEKTIONSMEDICINSKE PATIENT Meningitis Jannik Helweg-Larsen Epidemiafdeling M RH Case 1 74-årig pensioneret mand, tidligere rask, 1 døgn øresmerter, feber, hovedpine I løbet af få

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Infektionsmedicin asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma Bashir, stud

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 2: Sygdomslære MED svar

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 2: Sygdomslære MED svar Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 2: Sygdomslære MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige

Læs mere

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock.

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock. Modul K3 Sygdomme i Noninflammatorisk reumatologi Forår 2013 uge 1 (31301) 30013 Mandag d. 1/ Tirsdag d. 1/ Onsdag d. 17/ Torsdag d. 18/ Fredag d. 19/ 08.1 09.00 Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1 09.1 10.00

Læs mere

6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007

6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007 6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 55-årig mand henvender sig på grund af et par ugers lænde/rygsmerter samt træthed

Læs mere

Rejsemedicin. Gul feber. Bente Gahrn-Hansen Klinisk mikrobiologisk afdeling Odense Universitetshospital. Vaccine-forebyggelige.

Rejsemedicin. Gul feber. Bente Gahrn-Hansen Klinisk mikrobiologisk afdeling Odense Universitetshospital. Vaccine-forebyggelige. Rejsemedicin Bente Gahrn-Hansen Klinisk mikrobiologisk afdeling Odense Universitetshospital Vaccine-forebyggelige sygdomme Levende vacciner gul feber tuberculose ikke-levende vacciner influenza difteri

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

6. sem - Ordinær eksamen med svar sommer 2006

6. sem - Ordinær eksamen med svar sommer 2006 6. sem - Ordinær eksamen med svar sommer 2006 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme En 28-årig mand, tidligere altid rask, efter et par dages almen sygdomsfølelse med feber nu tiltagende

Læs mere

SYGEEKSAMEN 2003/2004

SYGEEKSAMEN 2003/2004 SYGEEKSAMEN 2003/2004 BAKTERIOLOGI Urogenitale infektioner 1. En 29 årig pige opsøger sin praktiserende læge på grund af purulent sekretion fra vagina. Gynækologisk undersøgelse viser, at hun har en cervicit.

Læs mere

Dagsorden. Sygdomslære 7/8/14. Discusprolaps. Lænde- eller nakkehold. OBS på ryggen. Københavns Massageuddannelse

Dagsorden. Sygdomslære 7/8/14. Discusprolaps. Lænde- eller nakkehold. OBS på ryggen. Københavns Massageuddannelse Dagsorden Sygdomslære Københavns Massageuddannelse Discusprolaps Lænde- eller nakkehold Slidgigt / Artrose Leddegigt / reumatoid artrit Hjertekarsygdomme Diabetes Akut sportsskade Myoser og triggerpunkter

Læs mere

Anerkendelse som erhvervssygdom ved forudbestående sygdom disposition til sygdom konkurrerende risikofaktorer

Anerkendelse som erhvervssygdom ved forudbestående sygdom disposition til sygdom konkurrerende risikofaktorer Anerkendelse som erhvervssygdom ved forudbestående sygdom disposition til sygdom konkurrerende risikofaktorer De sygdomme, der er nævnt i fortegnelsen over erhvervssygdomme, kan skyldes andre forhold end

Læs mere

MI-H02 Streptokokker Modul b10 E08

MI-H02 Streptokokker Modul b10 E08 Undervisningen vil fokusere på: 1) de væsentligste arter inden for streptokokkerne - hæmolytiske streptokokker - pneumokokker (S. pneumoniae) - non-hæmolytiske streptokokker - enterokokker 2) streptokokker

Læs mere

Patienthistorier en oversigt for Det sunde menneske, bind I-II samt Det syge menneske, bind I-II

Patienthistorier en oversigt for Det sunde menneske, bind I-II samt Det syge menneske, bind I-II Appendiks C Patienthistorier en oversigt for Det sunde menneske, bind I-II samt Det syge menneske, bind I-II Efterfølgende bringes en oversigt over de mest centrale patienthistorier (kasuistikker) i Det

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Artiklen stammer fra "Dit Lægemagasin", nr. 4, 2002, side 6-9 med enkelte rettelser april 2009.

Artiklen stammer fra Dit Lægemagasin, nr. 4, 2002, side 6-9 med enkelte rettelser april 2009. Page 1 of 5 Gigt Af overlæge dr.med., Troels Mørk Hansen Artiklen stammer fra "Dit Lægemagasin", nr. 4, 2002, side 6-9 med enkelte rettelser april 2009. Der er mere end 200 forskellige gigtsygdomme. Mindst

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Årsrapport 2012 Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital 3

Årsrapport 2012 Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital 3 Årsrapport 2012 forord forord årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Aalborg Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Hobrovej 18-22, Postboks 365 9100 Aalborg Tel: 99 32 32 07 E-mail: aalborguh@rn.dk

Læs mere

Information om dit barns vaccinationer

Information om dit barns vaccinationer Børnevaccinationsprogrammet i Grønland 2010 Information om dit barns vaccinationer Indhold Sundhedsmyndighedernes anbefaling... 3 Børnevaccinationsprogrammet... 4 Hvorfor vaccinere?... 6 Vaccinationerne

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. udgave. Mette Kjøller Udbredelsen af muskel og skeletsygdomme i Danmark Reaktioner på muskel og skeletbesvær

Indholdsfortegnelse. 2. udgave. Mette Kjøller Udbredelsen af muskel og skeletsygdomme i Danmark Reaktioner på muskel og skeletbesvær Klinisk reumatologi 2. udgave Indholdsfortegnelse 1 Folkesundhed Udbredelsen af muskel og skeletsygdomme i Danmark Mette Kjøller Udbredelsen af muskel og skeletsygdomme i Danmark Reaktioner på muskel og

Læs mere

Erfaringer fra Region Hovedstadens Indvandrermedicinsk Klinik

Erfaringer fra Region Hovedstadens Indvandrermedicinsk Klinik Erfaringer fra Region Hovedstadens Indvandrermedicinsk Klinik Helge J. Kjersem 26/11-2014: Særlige Sundhedsydelser for Migranter: Hvad er behovet og hvad kan IMK? Region Hovedstadens Indvandrermedicinske

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

Andre Hoved-hals Infektioner. Case 1. Case 1. 2 årig pige Anamnese: Obj: 4 dage med feber og tiltagende hævelse på venstre side af halsen

Andre Hoved-hals Infektioner. Case 1. Case 1. 2 årig pige Anamnese: Obj: 4 dage med feber og tiltagende hævelse på venstre side af halsen Andre Hoved-hals Infektioner Tejs Ehlers Klug Overlæge, klinisk lektor Øre-, næse- og halsafd. H, Aarhus Universitetshospital Case 1 2 årig pige Anamnese: 4 dage med feber og tiltagende hævelse på venstre

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab Retningslinjer for behandling af psoriasis med biologiske lægemidler:

Dansk Dermatologisk Selskab Retningslinjer for behandling af psoriasis med biologiske lægemidler: Dansk Dermatologisk Selskab Retningslinjer for behandling af psoriasis med biologiske lægemidler: 1. Kommissorium Udarbejdelse af guidelines for biologisk behandling af psoriasispatienter, såvel i Speciallægepraksis

Læs mere

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt Opgave Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi Københavns Massageuddannelse Hvilke af truncus muskler bliver brugt ved. 1. Roning 2. Når man trækker sig op i et reb 3. Når man skal løfte en baby fra

Læs mere

Bakterier og virus i fisk og skaldyr

Bakterier og virus i fisk og skaldyr Kapitel 12 side 99 Bakterier og virus i fisk og skaldyr Bakterier findes overalt på kloden. Og derfor også på og i fisk og skaldyr. De fleste er uskadelige for mennesker, men nogle typer af bakterier kan

Læs mere

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd Den sunde skede baggrundsviden og gode råd De almindeligste gener fra skeden er kløe, klart udflåd, ildelugtende udflåd (fiskeagtig) og tørhed. Alle kvinder kender disse generende forhold, og for nogle

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Billeddiagnostisk udredning af patienter med langvarige rygsmerter - Specifikke og uspecifikke

Billeddiagnostisk udredning af patienter med langvarige rygsmerter - Specifikke og uspecifikke 1 Billeddiagnostisk udredning af patienter med langvarige rygsmerter - Specifikke og uspecifikke Michel Bach Hellfritzsch Overlæge Radiologisk afdeling Aarhus Sygehus 2 1 Program Kort præsentation af modaliteter

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007)

i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007) Urinvejsinfektion Ætiologi til Urinvejsinfektion Incidens Kvinder 2-6% per år Hyppigst ukomplicerede UVI Gravide: 30% kompliceres med ascenderende infektioner Mænd 0,5-1% per år Når mænd får UVI er der

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail

Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail Risiko Ikke sporedannende bakterier Campylobacter Forekomst Infektion/forgiftning Typisk årsag Sygdomsforløb Forekommer først og

Læs mere

SYGE/RE-EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04

SYGE/RE-EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04 SYGE/RE-EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 16-årig danskfødt 2.-generations indvandrer af pakistansk herkomst, der indlægges med

Læs mere

Årsberetning 2012 DEN REGIONALE KLINISK MIKROBIOLOGISKE AFDELING REGION SJÆLLAND

Årsberetning 2012 DEN REGIONALE KLINISK MIKROBIOLOGISKE AFDELING REGION SJÆLLAND Årsberetning 2012 Forside: Podningslaboratorium Bagside: Trappe fra afdelingens stueetage. Glaskunst af kunstner Branka Lugonja, st. galla. Tanken bag glaskunst: Samarbejde, bidrag til fælles mål, supplerer

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark TBE-fund i Danmark Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark Første tilfælde af TBE i DK 1953 Ugeskrift for læger 125:32:1098-1104 (1963) Baggrund for Freundts

Læs mere

Kun en tåbe frygter ikke sproget

Kun en tåbe frygter ikke sproget Kun en tåbe frygter ikke sproget Dorthe Nielsen Adjunkt, Klinisk sygeplejeforsker Arndis Svabo, Trine Rønde Kristensen, Karen Margrethe Korsholm, Morten Sodemann Fakta Ringere adgang til sundheds forebyggelse

Læs mere

RE-EKSAMEN 6. semester ( med svar) Vinter 2005/2006

RE-EKSAMEN 6. semester ( med svar) Vinter 2005/2006 RE-EKSAMEN 6. semester ( med svar) Vinter 2005/2006 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 27-årig pakistansk kvinde indlægges akut med mavesmerter, der har stået på i tre dage.

Læs mere

Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen. Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL

Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen. Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL 1 Årsager til Hæmokromatose Primær, hereditær, genetisk HFE hæmokromatose (HH) Sekundær

Læs mere

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve)

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve) Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert medicin og neurologi Med blå baggrund viser begrebskortet de mange symptomer, som patienterne henvender sig med inden for medicin og neurologi. Urskiven symboliser,

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herning Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herning Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herning Sygehus 1. Indledning Introduktionsuddannelsen i klinisk mikrobiologi gennemføres under en 12 måneders ansættelse

Læs mere

Dødelighed hos høns, % af indsatte

Dødelighed hos høns, % af indsatte Dødelighed hos høns, % af indsatte 2008 2009 2010 2011 2012 Bur 5,0 4,9 4,4 3,6 3,9 Skrab 11,2 9,1 6,6 6,6 6,4 Friland 10,3 10,6 9,7 9,0 5,5 Øko brun 9,3 10,2 8,7 10,1 9,0 Øko hvid 7,9 8,8 8,5 2... 15.

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Ordinær eksamen (med svar) 6. semester Vinter 2004/2005

Ordinær eksamen (med svar) 6. semester Vinter 2004/2005 Ordinær eksamen (med svar) 6. semester Vinter 2004/2005 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 52-årig mand indlægges akut med feber af to dages varighed og åndenød. Objektivt er

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab Retningslinjer for behandling af psoriasis med 2. generations immunomodulatorisk behandling:

Dansk Dermatologisk Selskab Retningslinjer for behandling af psoriasis med 2. generations immunomodulatorisk behandling: 09092015 Dansk Dermatologisk Selskab Retningslinjer for behandling af psoriasis med 2. generations immunomodulatorisk behandling: 1. Kommissorium Udarbejdelse af guidelines for 2. generations immunomodulatorisk

Læs mere

ELEKTROCONVULSIV TERAPI (ECT-BEHANDLING) OG DØDSFALD - en udredning

ELEKTROCONVULSIV TERAPI (ECT-BEHANDLING) OG DØDSFALD - en udredning ELEKTROCONVULSIV TERAPI (ECT-BEHANDLING) OG DØDSFALD - en udredning 2010 Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald - en udredning Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Del I Generelle aspekter ved behandling af ortopædkirurgiske patienter... 17

Del I Generelle aspekter ved behandling af ortopædkirurgiske patienter... 17 5 Indhold Forord... 11 Redaktører... 13 Forfattere... 14 Del I Generelle aspekter ved behandling af ortopædkirurgiske patienter... 17 1 Om fagene... 19 Om ortopædkirurgien... 19 Om fysioterapi... 21 Om

Læs mere

Re-eksamen/Syge-eksamen 6. semester (med svar) Sommer 2005

Re-eksamen/Syge-eksamen 6. semester (med svar) Sommer 2005 Re-eksamen/Syge-eksamen 6. semester (med svar) Sommer 2005 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 19-årig kvinde, tidligere rask. Efter studentereksamen rejst seks måneder i Indien

Læs mere

Helbredsgener fra indeklimaforurening

Helbredsgener fra indeklimaforurening Helbredsgener fra indeklimaforurening Hvad er helbredsrisikoen ved luftforurening? De fleste mennesker opholder sig i hovedparten af deres tid indendørs. Helbredsgener, der skyldes luftforurening, kan

Læs mere

Rejserelaterede infektioner. Rejsemedicin. Gul feber. Gul feber. Gul feber. Vaccination mod Gul feber

Rejserelaterede infektioner. Rejsemedicin. Gul feber. Gul feber. Gul feber. Vaccination mod Gul feber Rejserelaterede infektioner Rejsemedicin Bente Gahrn-Hansen Klinisk mikrobiologisk afdeling Odense Universitetshospital Vaccine-forebyggelige sygdomme Ikke-vaccineforebyggelige sygdomme - Vektorbårne (overført

Læs mere

Virusinfektioner hos gravide og neonatale

Virusinfektioner hos gravide og neonatale Virusinfektioner hos gravide og neonatale Aspekter ved infektionsdiagnostik Inge Panum Problematiske virusinfektioner i forbindelse med graviditet og fødsel Parvovirus B19 Rubella virus Cytomegalovirus

Læs mere

Infektioner under graviditet, fødsel og i puerperiet. U-kursus i intrapartal obstetrik Rikke Bek Helmig 11.12.13

Infektioner under graviditet, fødsel og i puerperiet. U-kursus i intrapartal obstetrik Rikke Bek Helmig 11.12.13 Infektioner under graviditet, fødsel og i puerperiet U-kursus i intrapartal obstetrik Rikke Bek Helmig 11.12.13 Disposition Smitteveje Infektioner i graviditeten Screening Undersøgelse Intrapartal febrilia

Læs mere

Bedre yversundhed med PCR

Bedre yversundhed med PCR Bedre yversundhed med PCR Jørgen Katholm, Videncentret for Landbrug, Kvæg, og Torben Bennedsgaard, Aarhus Universitet Konklusion Bedre yversundhed med PCR PCR-mastitistesten er meget bedre til at finde

Læs mere

BLIV SYGEPLEJERSKE. Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus. Bliv sygeplejerske 1 ı 1

BLIV SYGEPLEJERSKE. Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus. Bliv sygeplejerske 1 ı 1 BLIV SYGEPLEJERSKE Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus Bliv sygeplejerske 1 ı 1 Overrasket over faglige udfordringer Folk siger, at det er let at blive sygeplejerske. Det troede jeg

Læs mere

Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi. Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk

Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi. Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi C3 Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Detaljeret - aktiveringsmekanismer - opbygning - effektorfunktioner (incl.

Læs mere

Mit liv som mikrobiolog. Alice Friis-Møller 2.1.2014

Mit liv som mikrobiolog. Alice Friis-Møller 2.1.2014 Mit liv som mikrobiolog. Alice Friis-Møller 2.1.2014 Min tilværelse som klinisk mikrobiolog har været mange facetteret lige siden jeg i 1971 tog lægeeksamen og den amerikanske multiple choice examen blot

Læs mere

Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser

Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser Zell eleven 2015 Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser Uffe Jørgensen. Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk afd. O Odense Universitetshospital Syddansk Universitet uj@quattroclinic.dk

Læs mere

Notat 1. Sygeplejerskers varetagelse af selvstændige konsultationer i almen praksis

Notat 1. Sygeplejerskers varetagelse af selvstændige konsultationer i almen praksis Louise Kryspin Sørensen Juli 2014 Notat 1. Sygeplejerskers varetagelse af selvstændige konsultationer i almen praksis 99% af konsultationssygeplejerskerne varetager selvstændige konsultationer 27% angiver

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. HD 2. del i Marketing Management, vinter 2013/sommer 2014

AKTIVITETSKALENDER. HD 2. del i Marketing Management, vinter 2013/sommer 2014 AKTIVITETSKALENDER HD 2. del i Marketing Management, vinter 2013/sommer 2014 Semesterstart: Eksamenstilmelding: Undervisnings-tilmelding: Eksamen: Syge- og reeksamen: I efteråret 2013 starter alle hold

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILE SPONDYLOARTROPATIER Hvad er det? Juvenile spondyloarthropathier (JS) er en gruppe kroniske sygdomme med gigt (inflammation) i led og senetilhæftningssteder

Læs mere

Sygehistorie. Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases. 85 Sider

Sygehistorie. Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases. 85 Sider Sygehistorie Hvilke udsagn om udredning for knæartrose er korrekte? Ubelastet røntgenoptagelse viser graden af artrose. Artroskopi er en rutineundersøgelse. MR-scanning kan ligeledes overvejes. Stående

Læs mere

2 www.regionmidtjylland.dk

2 www.regionmidtjylland.dk Plancher fra temamøde i regionsrådet om udarbejdelse af sparekatalog 23. februar 2015 www.regionmidtjylland.dk Oplæggene viser eksempler på, hvilke områder og muligheder styregrupperne for temaerne undersøger.

Læs mere

Vaccination og anden forebyggelse for søfarende

Vaccination og anden forebyggelse for søfarende og anden forebyggelse for søfarende September 2007 vaccinationdk.indd 2 24/07/07 15:15:27 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Børnelammelse (polio) 3 Denguefeber 4 Difteri 5 Fugleinfluenza 6 Gul feber 7 HIV

Læs mere

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Spørgeskema. Er du ansat ved en af Cryos afdelinger? ja nej. Er du dømt for en forbrydelse / har du siddet i fængsel? ja nej

Spørgeskema. Er du ansat ved en af Cryos afdelinger? ja nej. Er du dømt for en forbrydelse / har du siddet i fængsel? ja nej Cryos International Denmark ApS Vesterbro Torv 1-3, 5. 8000 Aarhus C Denmark Website: dk.cryosinternational.com E-mail: dk@cryosinternational.com Tel.: +45 8676 0699 Fax: +45 8676 0685 Spørgeskema Afleveres

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... IX

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... IX INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... IX 1. AIDS/HIV...1-1 Diagnose...1-1 Forløb...1-1 Klinisk sygdom...1-1 Udredning...1-2 Behandling...1-4 2. AK-BEHANDLING...2-1 Patient, som skal indlede AK-behandling...2-1

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2007 Vaccinationsprogrammet pr. 1. oktober 2007 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 + Pn 2 5 mdr. DiTeKiPolHib + Pn 12 mdr. DiTeKiPolHib

Læs mere

Supplementsprodukter med merværdi. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer maj + juni

Supplementsprodukter med merværdi. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer maj + juni Prøv vores nye kundeportal Få en lidt nemmere hverdag ved online foderbestilling og mulighed for gode rabatter på katalogvarer. www.dlg.dk/kundeportal Tilbud og aktuelle varer maj + juni Supplementsprodukter

Læs mere

Aerobe og facultative Gram-positive bakterier

Aerobe og facultative Gram-positive bakterier Bakteriologi Aerobe og facultative Gram-positive bakterier Micrococcaceae Staphylococcus (Stafylé = drue) Micrococcus (ingen patogen betydning) S. aureus: Ubevægelige kokker (0,5-1,5 µm), lejret i hobe.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Hovgaard Behandlingssted:

Læs mere