Integreret bacheloreksamen på 6. semester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integreret bacheloreksamen på 6. semester"

Transkript

1 Integreret bacheloreksamen på 6. semester Følgende er en revideret og opdateret udgave af den tidligere eksamensguide frit tilgængelig på effimedicin. Eksamen på 6. semester er spredt bredt ud over mange emner, hvorfor de studerende tit og ofte er forvirrede omkring, hvad der kan kaldes for målrettet eksamenslæsning. Denne guide er udformet således, at den tager udgangspunkt i de rigtigt mange tilgængelige rettevejledninger, der findes på internettet (41-eksamenssæt i dette tilfælde). Ud fra dette er der udarbejdet en oversigt over, hvilke sygdomme, der er kommet under de forskellige temaer den pågældende eksamen. Det skal understreges, at viden alene indenfor disse sygdomme ikke er tilstrækkeligt til at kunne sige, at 6. semester pensum er læst og forstået. Dertil henvises til målsætningen for semestret på KUnet. Personligt anbefaler jeg, at man en måned før eksamen klapper bøgerne sammen og kun koncentrerer sig om eksamensopgaverne. Dette skal dog være op til den enkelte! Sættene er navngivet efter, hvad de hedder på hhv. og KUnet, hvor de kan findes. Eksamen tager udgangspunkt i: Tema A Infektionsmedicin Lungesygdomme Endokrinologi Reumatologi Bakteriologi Radiologi Radiologi Ortopædkirurgi Virologi Klinisk Fysiologi Klinisk Fysiologi Radiologi Mykologi Klinisk Biokemi Klinisk Biokemi Farmakologi Parasitologi Farmakologi Farmakologi Klinisk Biokemi Radiologi Patologisk anatomi Epidemiologi Klinisk Fysiologi Farmakologi Epidemiologi Videnskabsteori Epidemiologi Videnskabsteori Videnskabsteori Patologisk anatomi Patologisk anatomi Klinisk fysiologi Videnskabsteori Klinisk biokemi Patologisk anatomi Epidemiologi Opgavesættene består, som det ovenfor kan ses, af mange spørgsmål indenfor mange emner. Ikke alle emner vægtes dog lige højt. F.eks. optræder spørgsmål i mykologi, parasitologi, klinisk biokemi osv. i et begrænset omfang. På de næste sider vil man først kunne se en kort udgave af fremkomsten af forskellige emner, og derefter en detaljeret analyse af sættene med henblik på emner. God fornøjelse til alle sammen! Håber I kan bruge dette. Der er lagt en del arbejde bag revideringen af dette, så det er forståeligt for alle, og ikke kun undertegnede. Side 1 af 16

2 Simpel statistik for emnerne: Tema A Infektionsmedicin Bakteriologi Virologi Parasitologi Mykologi Meningitis Stafylokokker HIV Plasmodium Candida albicans Hepatitis Myco. Tuberkulosis Hepatitis Entamoebe histoly. Trichopython Tuberkulose Clostridier Norovirus Toxoplasma gondii Cryptococ. Neofor. Pneumoni E. Coli EBV Gardia lamblia Aspergillus fumiga. Gastroenteritis Meningokokker VZV Pediculus humanus Epiderpython Astma KOL Lungecancer Empyem Pneumoni Diabetes mellitus Thyrotoksi/Graves Osteoporose Cushings syndrom Hypercalcæmi Følgende simple statistik bygger på analyse af de 41 rettevejledninger. Det første emne under temaerne er det hyppigst forekommende til eksamen. F.eks. er Cand. Albicans været til eksamen over 20 gange og Diabetes mellitus over 10 gange. Reumatologi Artritter Arthritis urica Arteritis temporalis Spondylatropatier Vaskulitter Luftforurening Kadmium Blyforurening Kviksølv Toksiner Ortopædkirurgi Hoftefrakturer Knætraumer Humerusfraktur Crusfraktur Colles fraktur *** betyder at disse parakliniske fag også forekommer i opgavesættet. 6sem_2003_06_xx_or 6sem_2004_01_xx_or 6sem_2004_02_xx_re Side 2 af 16

3 Tema A 6sem_2003_06_xx_or 6sem_2004_01_xx_or 6sem_2004_02_xx_re Infektionsmedicin Meningokoksepsis Tuberkulose Hepatitis A Bakteriologi N. Meningitidis/ Strp. Pneumoniae M. tuberkulosis Shigella dysenteriae/ E. Coli Virologi Enterovirus Epstein-Barr virus/ Hepatitis former Cytomegalo virus Mykologi Cryp. Neoforman/ Candida albicans Candida albicans/ Aspergillus fumigatus Epidermophyton/ Trichopython Parasitologi Plasmodium Plasmodium/ Entamoebe histolytica Leishmania/ Trypanosoma Farmakologi *** *** *** Epidemiologi *** Lungesygdomme Kulilteforgiftning Lungecancer Obstruktive lungesygdomme *** *** Radiologi Luftforurening Risikovurdering af malign lungesygdom *** Endokrinologi Primær Fæokromocytom Thyrotoksikose binyrebarkinsufficiens *** *** *** Kloracne PCB + dioxiner ved graviditet Radiologi *** *** Reumatologi Reumatoid arthritis Arteritis temporalis Osteoporose Ortopædkirurgi *** *** Side 3 af 16

4 6sem_2004_06_xx_or 6sem_2004_07_xx_re 6sem_2005_01_xx_re Tema A 6sem_2004_06_xx_or 6sem_2004_07_xx_re 6sem_2005_01_xx_re Infektionsmedicin Intet specifikt HIV associ. Pneumoni Pneumoni Bakteriologi Staf. Aureus N. Gonorrhoeae/ T. Pneumokokker pallidum Virologi HIV Varicella-zoster/ HIV Hepatitis B Mykologi Candida Albicans Trichopython Candida Albicans Parasitologi Plasmodium Toxoplasma gondii Entamoebe histolytica Lungesygdomme KOL i exa Uklart Astma Radiologi *** *** *** Radiologi *** *** Partikelforurening Luftforurening Endokrinologi Myksødem Diabetes mellitus Osteoporose *** *** *** *** Kadmiumforurening Reumatologi Osteoartrose Reumatoid arthritis Ortopædkirurgi Knæalloplastik Hoftefrakturer *** *** *** Side 4 af 16

5 6sem_2005_02_xx_re 6sem_2005_06_xx_or 6sem_2005_07_xx_re Tema A 6sem_2005_02_xx_re 6sem_2005_06_xx_or 6sem_2005_07_xx_re Infektionsmedicin Endokarditis Meningitis Mononukleose Bakteriologi Ent. Faecalis Staf. Aureus Corynebakterier Virologi Herpes zoster Herpes zoster Laryngitis-givende vira Mykologi Candida albicans Aspergillus fumigatus Candida albicans Parasitologi Plasmodium Giardia lamblia Plasmodium *** *** *** Epidemiologi *** Lungesygdomme KOL i exca Lungecancer KOL i exca Radiologi *** *** *** *** Radiologi *** Heterocykliske aminer Passiv rygning *** Endokrinologi Ketoacidose Hypoglykæmi Diabetes mellitus *** *** Epidemiologi *** Reumatologi Reaktiv arthrit Athritis urica Osteoporose Ortopædkirurgi Knæproblemer Malleolfrakturer Hoftefrakturer Epidemiologi *** *** *** Side 5 af 16

6 6sem_2006_01_17_or 6sem_2006_02_09_re 6sem_2006_06_14_or Tema A 6sem_2006_01_17_or 6sem_2006_02_09_re 6sem_2006_06_14_or Infektionsmedicin Erysipelas Salmonella infektion Meningitis Bakteriologi Streptokokker Salmonella N. Meningitis/ Strp. Pneumoniae Virologi Norovirus Hepatitis Encephalitis Mykologi Candida Albicans Candida Albicans Candida Albicans Parasitologi Plasmodium/Trypanosoma Entamoebe histolytica Plasmodium/Leishmania Tilsætningsstoffer Epidemiologi *** Lungesygdomme Astma Tuberkulose Mesotheliom *** Klinisk biokemi Radiologi Partikler i luften Malign lungesygdom *** Epidemiologi *** Endokrinologi Cushings syndrom Thyrotoksikose Hypercalcæmi *** *** *** Blyforurening Klinisk fysiologi Reumatologi Arthritis urica Osteoartrose SLE Ortopædkirurgi Crusfraktur Hoftealloplastik Fraktur *** Side 6 af 16

7 2006 vinter ordinær 2006 vinter reeksamen 2007 sommer ordinær Tema A 2006 vinter ordinær 2006 vinter reeksam 2007 sommer ordinær Infektionsmedicin Herpesencefalitis PCP/Osteomyelitis Hepatitis Bakteriologi Myc. Tuberculosis Staf. Aureus Chlamydia/Pallidum/Gonorrhoeae Virologi HIV Hepatitis HIV Mykologi Crypt. Neoformans Candida Albicans Candida Albicans Parasitologi Toxoplasma gondii Cryptospor. parvum Trichomonas vaginalis Aflatoksin *** Lungesygdomme Empyem Obstr. sygdomme Pneumoni/ Pleura empyem *** *** *** Luftforurening *** Endokrinologi Arteriel hypertension Myksødem Diabetes mellitus Klinisk biokemi 4-MBC Kviksølv Reumatologi Spondylartropatier Lændesmerter Arteritis temporalis Ortopædkirurgi Humerusluksation Discus prolaps Hoftefrakturer *** Epidemiologi *** Aflatoxin Side 7 af 16

8 2007 sommer reeksamen 2007 vinter ordinær 2007 vinter reeksamen Tema A 2007 sommer reeksam 2007 vinter ordinær 2007 vinter reeksamen Infektionsmedicin Osteomyelit Malaria Mononukleose Bakteriologi E. Coli Salmonella Svælgbakterier Virologi Norovirus Hepatitis Epstein-Barr virus Mykologi Tricho/Epider/Micro Amphotericin B Trichopython Parasitologi Pediculus humanus Schistotomiasis Plasmodium *** *** Lungesygdomme Astma Lungecancer/Pleuraeffusion Astma *** *** Asbest Malign lungesygdom Ozon/Kvælstof Endokrinologi Diabetes mellitus Osteoporose 4 forskellige sygdomme Akrylamid Kadmium Kausalitet Reumatologi Arthritis urica Artritis urica Arteritis temporalis Ortopædkirurgi Operation af storetå Hoftefraktur Side 8 af 16

9 2008 sommer ordinær 2008 sommer reeksamen 2008 vinter ordinær Tema A 2008 sommer ordinær 2008 sommer reeksam 2008 vinter ordinær Infektionsmedicin Gastroenterit Sepsis Tuberkulose Bakteriologi Shigella H. Influenzae Myco. Tuberkulosis Virologi Norovirus Influenza Influenza Mykologi Candida Albicans Candida Albicans Trichopython Parasitologi Entamoebe histolytica Plasmodium Plasmodium/Leishmania Toxiner *** Lungesygdomme Pneumothorax Bronkiektasier KOL Radiologi *** *** *** *** Blyforurening Passiv rygning Videnskabsteori Endokrinologi Diabetes mellitus Diabetes mellitus 4 forskellige sygdomme Kemikalieforsøg Pesticider *** Reumatologi Osteoporose Fibromyalgi/Reumatica Lumbale lidelser Ortopædkirurgi Hoftefrakturer Dupuys kontrak./artrose Børnesygdomme *** *** Side 9 af 16

10 2008 vinter reeksamen 2009 sommer ordinær 2009 sommer reeksamen Tema A 2008 vinter reeksamen 2009 sommer ordinær 2009 sommer reeksam Infektionsmedicin Meningitis Rickettsiose Pneumoni Bakteriologi N. Meningitidis C. difteri P. Aeruginose Virologi Encefalitis Epstein-Barr virus Varicella-zoster Mykologi Cryptococ. neoformans Candida Albicans Trimethoprim Parasitologi Plasmodium Trypanosoma Toxoplasma gondii Aflatoksiner *** Lungesygdomme Pleuraeffusion Empyem Astma *** *** Malign lungesygdom Luftforurening Videnskabsteori Endokrinologi Osteoporose Cushings syndrom Thyroideaneoplasi Kviksølv Dioxiner Reumatologi Artrose SLE Vaskulitis Ortopædkirurgi Reumatoid artritis Colles fraktur Humerusfraktur *** Side 10 af 16

11 2009 vinter ordinær 2009 vinter reeksamen 2010 sommer ordinær Tema A 2009 vinter ordinær 2009 vinter reeksamen 2010 sommer ordinær Infektionsmedicin Herpes zoster Nekrotiserende fascil. Meningitis Bakteriologi Staf. Aureus Clostridium Myco. Tuberkulosis Virologi Humane herpesvira Influenza Enterovirus Mykologi Cryptococ. Neofromans Candida Albicans Cryptococ. Neoformans Parasitologi Fnat Leishmania Giardia lamblia *** Lungesygdomme Empyem Lungecancer Asbest *** Partikler Asbest Endokrinologi 4 forskellige sygdomme 4 forskellige sygdomme Diabetes mellitus *** Kræftfremkaldelse PCB er Hudprodukter Reumatologi Mb. Bechterew Lumbal spinalstenose Psoriasis artritis Ortopædkirurgi Scolioser Knæskader *** *** *** Side 11 af 16

12 2010 sommer reeksamen 2010 vinter ordinær 2010 vinter reeksamen Tema A 2010 sommer reeksam 2010 vinter ordinær 2010 vinter reeksamen Infektionsmedicin Kronisk hepatitis C Meningitis 3 forskellige sygdomme Bakteriologi Streptokok/Enterokok Strp. Pneumoniae Salmonella Virologi HIV Enterovirus Norovirus Mykologi Candida Albicans Trichopyton Candida Albicans Parasitologi Pediculus humanus Entamoebe histolytica Aflatoksin Lungesygdomme KOL Astma KOL *** *** PAH Ozon Endokrinologi Malign hypercalcæmi Graves sygdom Struma *** Hexaklorbenzen Bisphenol A Reumatologi Spondylartrit Sjögrens sygdom Septisk artrit Ortopædkirurgi Bakteriel artrit Ankelfraktur Achillesseneruptur *** Arsen Side 12 af 16

13 2011 sommer ordinær 2011 sommer reeksamen 2011 vinter ordinær Tema A 2011 sommer ordinær 2011 sommer reeksam 2011 vinter ordinær Infektionsmedicin Heptatis Osteomyelitis Flere sygdomme Bakteriologi Myco. Tuberkulosis Stafylokokker Strp. Pyogenes Virologi HIV Influenza HIV Mykologi P. Jiroveci Candida Albicans Candida Albicans Parasitologi Entamoebe histolytica Taenia solium Toxoplasma gondii Lungesygdomme Pneumoni KOL Astma *** *** *** Stegemutagener Luftforurening Luftforurening Endokrinologi Graves sygdom Osteoporose Hypofyseinsufficiens Blyforurening Kadmium Kviksølv Reumatologi Osteoporose Lumbal discusprolaps Arhritis urica Ortopædkirurgi Skulderluks/fraktur Collesfraktur Hoftefrakturer Side 13 af 16

14 2011 vinter reeksamen 2012 sommer ordinær 2012 sommer reeksamen Tema A 2011 vinter reeksamen 2012 sommer ordinær 2012 sommer reeksam Infektionsmedicin Akut gastroenteritis Tuberkulose Gastroenteritis Bakteriologi E. Coli Legionella pneumophila E. Coli Virologi Norovirus Variacella-zoster Norovirus Mykologi Aspergillus fumigatus Aspergillus fumigatus Trichopython Parasitologi Giardia lamblia Toxoplasma gondii Entamoebe histolytica *** Toksiner Lungesygdomme Astma/KOL Lungecancer Pneumothorax/Empyem *** Dioxiner Endokrinologi Graves sygdom Cushings syndrom Thyrotoksikose Pesticider Pesticider Blyforurening Reumatologi SLE Artrit Arteritis temporalis Ortopædkirurgi Crusfraktur Fodsår Artrose coxae Arsen *** Side 14 af 16

15 2012 vinter ordinær 2012 vinter reeksamen 2013 sommer ordinær Tema A 2012 vinter ordinær 2012 vinter reeksamen 2013 sommer ordinær Infektionsmedicin Pneumoni Leverabsces Meningitis Bakteriologi Chlamydia/Mycoplasma E.Coli / Strp. Bovis Borrelia/ Myco. Tuberku Virologi Herpes Varicel-zoster Herpes Mykologi P. Jiroveci Candida Albicans Cryptococ. Neoformans Parasitologi Plasmodium Entamoebe histolytica Trypanosoma *** Lungesygdomme KOL KOL 3 forskellige sygdomme *** Luftforurening Luftforurening Endokrinologi Diabetes mellitus D-vitamin mangel Thyrotoksikose Hudprodukter HCB Reumatologi Spondylartrit Reumatoid artrit Artritter Ortopædkirurgi Humerusfraktur Knætraume Hoftefraktur hos børn *** Kadmium Side 15 af 16

16 2013 sommer reeksamen 2013 vinter ordinær Tema A 2013 sommer reeksam 2013 vinter ordinær Infektionsmedicin Meningitis Endokarditis Bakteriologi Pneumokokker Staf. Epidermidis Virologi Enterovirus Hepatitis Mykologi Candida Albicans Candida Albicans Parasitologi Toxoplasma gondii Plasmodium Radiologi *** *** *** Lungesygdomme Pneumoni Astma Radiologi *** *** *** Farmakologi *** Endokrinologi Osteoporose Binyrebarkinsufficiens PCB Radiologi *** *** Reumatologi Nakkesmerter Artrose Ortopædkirurgi Crusfraktur Knæartrose Radiologi *** *** Akrylamid Side 16 af 16

6. SEMESTER INTEGRERET SYGE-/RE- BACHELOREKSAMEN Sommer 2008

6. SEMESTER INTEGRERET SYGE-/RE- BACHELOREKSAMEN Sommer 2008 6. SEMESTER INTEGRERET SYGE-/RE- BACHELOREKSAMEN Sommer 2008 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 68-årig mand, kendt med tobaksbetinget KOL og prostatahypertrofi-gener, vågner

Læs mere

6. sem - Ordinær eksamen med svar sommer 2006

6. sem - Ordinær eksamen med svar sommer 2006 6. sem - Ordinær eksamen med svar sommer 2006 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme En 28-årig mand, tidligere altid rask, efter et par dages almen sygdomsfølelse med feber nu tiltagende

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN 6. semester (med svar) Sommer 2005

ORDINÆR EKSAMEN 6. semester (med svar) Sommer 2005 ORDINÆR EKSAMEN 6. semester (med svar) Sommer 2005 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 78-årig kvinde, tidligere rask, bortset fra overvægtassocieret type 2 diabetes og arthroser.

Læs mere

6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007

6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007 6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 55-årig mand henvender sig på grund af et par ugers lænde/rygsmerter samt træthed

Læs mere

SYGE/RE-EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04

SYGE/RE-EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04 SYGE/RE-EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 16-årig danskfødt 2.-generations indvandrer af pakistansk herkomst, der indlægges med

Læs mere

FORORD. Niels Høiby Claus Moser Helle Krogh Johansen Jørgen Kurtzhals Michael Tvede Claus Bohn Christiansen Annette Dreyer

FORORD. Niels Høiby Claus Moser Helle Krogh Johansen Jørgen Kurtzhals Michael Tvede Claus Bohn Christiansen Annette Dreyer FORORD Rigshospitalet betjenes med klinisk mikrobiologi af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) på Rigshospitalet. Denne brugervejledning 2014 beskriver afdelingens organisation, undersøgelsesrepertoire,

Læs mere

Re-eksamen/Syge-eksamen 6. semester (med svar) Sommer 2005

Re-eksamen/Syge-eksamen 6. semester (med svar) Sommer 2005 Re-eksamen/Syge-eksamen 6. semester (med svar) Sommer 2005 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 19-årig kvinde, tidligere rask. Efter studentereksamen rejst seks måneder i Indien

Læs mere

SYGEEKSAMEN 2003/2004

SYGEEKSAMEN 2003/2004 SYGEEKSAMEN 2003/2004 BAKTERIOLOGI Urogenitale infektioner 1. En 29 årig pige opsøger sin praktiserende læge på grund af purulent sekretion fra vagina. Gynækologisk undersøgelse viser, at hun har en cervicit.

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære Tjek, at

Læs mere

Re-eksamen/Sygeeksamen med svar Sommer 2006

Re-eksamen/Sygeeksamen med svar Sommer 2006 Re-eksamen/Sygeeksamen med svar Sommer 2006 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme En 26-årig kvinde, tidligere altid rask. Ryger 10 cigaretter daglig, men ingen pulmonale gener

Læs mere

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk

Læs mere

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord Opdateret af Manan: 10. Juni 2004 Forord Læge Søs Wollesen har skrevet Emnegrupperede essayopgaver i Intern medicin. Hun har taget samtlige eksamensopgaver i Intern medicin fra de sidste mange år, og besvaret

Læs mere

Medicin 8. semester, ny studieordning eksamen juni 2005

Medicin 8. semester, ny studieordning eksamen juni 2005 Medicin 8. semester, ny studieordning eksamen juni 2005 Eksamen er delt i 4 grupper: 3 hovedspørgsmål og 20 korte spørgsmål. Hvert af de 3 hovedspørgsmål og gruppen af korte spørgsmål har samme vægt. Benyt

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet CBSE 9.semester 19/1 2006 Side 1 af 10 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Integreret skriftlig case-baseret eksamen i intern medicin, kirurgi, patologisk anatomi og klinisk farmakologi

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære MED svar

Læs mere

Hurtig SEO Guide til din hjemmeside

Hurtig SEO Guide til din hjemmeside Hurtig SEO Guide til din hjemmeside For at forbedre din hjemmesides synlighed på søgemaskiner, vil vi anbefale at du er omhyggelig med søgeoptimeringen deraf. Hvis du følger de følgende punkter omhyggeligt

Læs mere

STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Mandag d. 22/1-2007

STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Mandag d. 22/1-2007 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Mandag d. 22/1-2007 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

DEN AKUT KRITISK SYGE INFEKTIONSMEDICINSKE PATIENT Meningitis. Jannik Helweg-Larsen Epidemiafdeling M RH

DEN AKUT KRITISK SYGE INFEKTIONSMEDICINSKE PATIENT Meningitis. Jannik Helweg-Larsen Epidemiafdeling M RH DEN AKUT KRITISK SYGE INFEKTIONSMEDICINSKE PATIENT Meningitis Jannik Helweg-Larsen Epidemiafdeling M RH Case 1 74-årig pensioneret mand, tidligere rask, 1 døgn øresmerter, feber, hovedpine I løbet af få

Læs mere

MI-H109 Importerede infektioner Modul b10

MI-H109 Importerede infektioner Modul b10 MI-H19 Importerede sygdomme (Schaechter s kapitel 35, 47, 52, 55) Infektioner der ikke normal kan erhverves ved ophold i Nordvesteuropa, men som er almindelige i andre dele af verden gennemgås. De fleste

Læs mere

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner Sådan virker din kalorieberegner Lær hvordan du: Det har længe været et stort ønske fra mange brugere, at vi fik opdateret vores kalorieberegner både i form af design med også i form af funktionalitet.

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Guidelines for diagnostik og behandling af spondylodiskit. Forfattere (alfabetisk rækkefølge)

Guidelines for diagnostik og behandling af spondylodiskit. Forfattere (alfabetisk rækkefølge) Guidelines for diagnostik og behandling af spondylodiskit Forfattere (alfabetisk rækkefølge) Benny Dahl (DOS), Lotte Ebdrup (DSI), Lars Christian Gormsen (DSKFNM), Terese Katzenstein(DSI), Vibeke Andreé

Læs mere

Høringsskema. Materialer om forebyggelse i almen praksis og på sygehus. j.nr. 1-2612- 83/7

Høringsskema. Materialer om forebyggelse i almen praksis og på sygehus. j.nr. 1-2612- 83/7 Høringsskema Materialer om forebyggelse i almen praksis og på sygehus j.nr. 1-2612- 83/7 Guide til sundhedspersonale Nytte af guiden I hvor høj grad kan guiden bidrage til at understøtte arbejdet med at

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Bakterier og virus i fisk og skaldyr

Bakterier og virus i fisk og skaldyr Kapitel 12 side 99 Bakterier og virus i fisk og skaldyr Bakterier findes overalt på kloden. Og derfor også på og i fisk og skaldyr. De fleste er uskadelige for mennesker, men nogle typer af bakterier kan

Læs mere