TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi"

Transkript

1 6. SEMESTER SYGE/RE-INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Vinter 2010 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme En 38-årig mand indlægges med diaré og feber gennem 3 dage af sin egen læge. I det væsentlige tidligere rask. Ingen medicinske allergier. Har sin kæreste i Uganda, som han har besøgt de seneste to måneder. Hjemkommet til Danmark to dage tidligere. Status for vaccinationer og kemoforebyggelse er ukendt. Ved ankomsten til hospitalet er patienten vågen og klar. Har udviklet et rødligt udslæt på overkroppen. Føler sig træt og almen utilpas. Angiver diaré frekvensen til 3-8 per døgn. Temperatur 38.9 C. Blodtryk 95/70 mmhg. Puls 100. Respirationsfrekvens 18. Perifer iltmætning 96 %. 1. Angiv tre sandsynlige diagnoser. (Svar: Infektiøs diaré, sepsis, malaria, eller dengue virus infektion). 2. Skitser et relevant udredningsprogram for patienten. (Svar: Biokemi: hgb, leukocytter med differentialtælling, thrombocytter, kreatinin, elektrolytter, levertal, blodsukker og CRP. Arterie-punktur (blodgasser, syre-base forhold og laktat. Mikrobiologi: Bloddyrkning og blodudstryg for parasitter. Afføringsprøver for tarmpatogene bakterier, evt. også for parasitter (æg, orme og cyster). Dengue-pcr eller antistof, urindyrkning. Røntgen af thorax. 3. Blodprøver viser: hæmoglobin 9.2 mmol/l (normalområde: 8-11), leukocytter 16 x 10 9 /l (3-9), thrombocytter 105 x 10 9 /l ( ), kreatinin 169 µmol/l (60-130), carbamid 9 mmol/l ( ), og C-reaktivt protein 199 mg/l (<10). Beskriv de forventede mikrobiologiske fund for de tre arbejdsdiagnoser. (Svar: Infektiøs diaré: afføringsprøver har vækst af tarmpatogene bakterier (salmonella, campylobacter, shigella). Bloddyrkning evt positiv ved tyfus/paratyfus. Sepsis: bloddyrkning positiv (Salmonella typhi eller paratyphi). Afføringsprøver evt også positive. 6. sem.re.v10.net 1

2 Malaria: blodudstryg viser erythrocytter inficerede med Plasmodium falciparum. Blod- og afføringsprøver uden vækst. Dengue virus infektion: Dengue-pcr eller antistof positiv 4. Angiv den medicinske og den understøttende behandling af de tre arbejdsdiagnoser. (Svar: Infektiøs diaré: antibiotika med aktivitet mod salmonella, campylobacter, og shigella (fx ceftriaxon eller ciprofloxacin for salmonella, makrolid for campylobacter og quinolon for shigella). Væskebehandling med f.eks. isoton NaCl og isoton glucose til timediurese er normaliseret (> 0,5 ml/kg/time). Sepsis: antibiotika med aktivitet over for salmonella (ceftriaxon). Væskebehandling med f.eks. isoton NaCl og isoton glucose til timediurese er normaliseret (> 0,5 ml/kg/time). Malaria: artemisinin-derivat, atovaquone/proguanil (Malarone), meflokin (Lariam), eller kinin afhængig af parasitæmi-grad. Væskebehandling med f.eks. isoton NaCl og isoton glucose til timediurese er normaliseret (> 0,5 ml/kg/time). Dengue virus infektion: symptomatisk behandling, evt. væskebehandling og/eller paracetamol). Efter at patienten er stabiliseret indhenter du samtykke til at undersøge for HIV infektion. Testen er positiv ved ELISA og bekræftes positiv med Western blot analyse. 5. Forklar hvorfor at det er relevant at undersøge denne patient for HIV, beskriv et relevant udredningsprogram ved nydiagnosticeret HIV infektion, og angiv to indikationer for antiretroviral behandling. (Svar: Det er relevant fordi patienten har seksuel kontakt til en person fra et høj-endemisk område. Feber og udslæt kan være symptomer ved akut HIV infektion. Udredningsprogrammet ved nydiagnosticeret HIV infektion omfatter primært undersøgelse for immundefektsgrad med bestemmelse af CD4 celletal og HIV RNA niveau i perifert blod. Herunder kan man supplere med serologi for toxoplasmose, CMV, syfilis eller hepatitis B og C. På grund af ekspositionen (Central Afrika) vil udredning for latent tuberkulose også være relevant. Indikationerne for antiretroviral behandling er: AIDS, immundefekt (CD4 celletal < 350 x 10 6 /l), graviditet, konstitutionelle symptomer/symptomatisk HIV infektion, og postexposure profylakse (erhvervs- og seksuelt betinget). 6. sem.re.v10.net 2

3 Mikrobiologi: Bakteriologi Vi antager at der dyrkes Salmonella enteriditis fra patientens fæces. 1. Angiv bakteriens form, Gram farvbarhed og bevægelighed. (Svar: Bevægelig Gram-negativ stav). 2. Angiv hvilke antigener, der anvendes til serotypning af Salmonella sp. og gør rede for deres cellulære lokalisation. (Svar: O-antigen (LPS), H-antigen (flagella), Vi-antigen (kapsel)). 3. Gør rede for smittekilder til infektioner med denne bakterie og hvorledes infektionen kan forebygges. (Svar: Zoonose, forekommer i æg og kød (især fjerkræ). I nogle tilfælde kan den smitte fæco-oralt. Smitten forebygges ved varmebehandling af fx kød og æg). 4. Følsomhedsbestemmelsen af Salmonella enteriditis bakterien viser 1 (R) overfor ciprofloxacin. Gør rede for hvordan resistenssvar fortolkes efter enten 3, 2, 1 og 0 eller S, I, R systemet. (Svar: (3)(S) betyder følsom, dvs. at der ved almindelig dosering af det pågældende antibiotikum opnås en koncentration i blodet på mindst 5 x MIC, så der kan forventes klinisk effekt af behandlingen. (2) (I) betyder nedsat følsomhed, dvs. at klinisk effekt kun kan forventes ved anvendelse af meget højere doser (som regel kun muligt for beta-laktam antibiotika), eller hvis det pågældende antibiotikum koncentreres på infektionsstedet, fx i urinen, hvor de fleste antibiotika udskilles. (1)(R) betyder så ringe følsomhed, at klinisk effekt ikke kan forventes, med mindre det pågældende antibiotikum direkte kan appliceres på infektionsstedet, fx gentamycinkugler, sårsalve, øjendråber eller inhalationsbehandling af lungerne. (0)(R) betyder total resistens). Efter 3 dages antibiotikabehandling, hvorunder diareen er ophørt, opstår nye tilfælde af blodig diare. 6. sem.re.v10.net 3

4 5. Angiv en bakterie, der hyppigt er årsag til antibiotika-associeret diarre. (Svar: Clostridium difficile). 6. Nævn den vigtigste virulensfaktor for denne bakterie. (Svar: Toksiner præcisering af de forskellige toksiner kræves ikke). 7. Nævn et antibiotikum der kan anvendes til behandling af patientens nytilkomne infektion. (Svar: Vancomycin peroralt (metronidazol godkendes). Svampe Ved undersøgelse af den HIV-positive, 38-årige mand finder man hvide belægninger i mundhulen. 1. Angiv hvilken svamp, der kan være årsag til disse, hvordan diagnosen stilles og hvilke antimykotika, der kan anvendes til at behandle patienten. (Svar: Candida albicans, klinisk diagnose evt. dyrkning, azoler lokal eller systemisk). Virologi 1. Hvilket virus er den hyppigste årsag til viral gastroenteritis hos voksne? (Svar: Norovirus (calicivirusfamilien, tidl. kaldet Norwalk-agent/Norwalk-like virus; et svar et nok). 2. Angiv smittevej og smittekilder for denne virusinfektion. (Svar: Primært fæco-oral smitte, evt. tæt kontakt med smittet person (f.eks. pga. dårlig håndhygiejne) og inhalation af infektiøse aerosoler efter eksplosive opkastninger. Smittekilder er patienter, asymptomatiske udskillere samt kontaminerede fødevarer). 6. sem.re.v10.net 4

5 3. Angiv 4 årsager til at det er så svært at inddæmme epidemier med dette virus. (Svar: Mange asymptomatiske udskillere, lavt inokulum ( partikler), virus er meget stabilt, og store mængder udskilles fra patienterne). 4. Angiv hvorledes spredning af infektionen på sygehuset forebygges. (Svar: Isolation af smittede, god hygiejne (håndvask, kittelskift, grundig rengøring, desinfektion af materiale, der har været i kontakt med pt.). 5. Angiv 3 andre virus, der kan forårsage gastroenteritis hos mennesker. (Svar: Rotavirus, adenovirus, astrovirus). Parasitologi 1. Hvilken parasit er den mest sandsynlige parasitologiske årsag til patientens tarmsymptomer inklusive de blodige diarréer, og feber og hvilken undersøgelse skal straks iværksættes for at stille diagnosen? (Svar: Entamoeba histolytica (amøber), fæces for parasitter (evt: mikrospi af varm fæces). 2. Angiv kort parasittens livscyklus. (Svar: Cyster indtages per oralt, parasitten udvikler sig til trofozoiter i tarmen, cyster udskilles med fæces). 3. Parasitten kan med udgangspunkt i tarmen invadere andre væv. Hvilket organ bliver hyppigst inddraget, hvilken læsion forårsager parasitten her og hvordan stilles diagnosen? (Svar: Leveren, levercelle nekrose eller leverabsces, ultralyd evt. kombineret med serologi). HERTIL FØJES SPØRGSMÅL FRA DE PARAKLINISKE FAG OG FRA PANUMFAGENE 6. sem.re.v10.net 5

6 Klinisk Biokemi Patienten har forhøjet antal neutrofile granulocytter. 1. Nævn 3 vigtige mulige årsager hertil. (Svar: 1) Bakteriel infektion, 2) Leukæmi og 3) Systemisk corticosteroid behandling, 4) Lige efter kraftig fysisk aktivitet/svært stress). Patienten har forhøjet antal eosinofile granulocytter. 2. Nævn 3 vigtige mulige årsager hertil. (Svar: 1) Parasit infestation, 2) Leukæmi og 3) Allergi). Radiologi årig patient indlægges med dyspnø og feber. Det tages et røntgen billede af thorax (figur A). I løbet af de næste 14 dage forværres situationen og der tages en ny røntgenundersøgelse af thorax (figur B). Nævn tre væsentlige forskelle mellem de to optagelser. 6. sem.re.v10.net 6

7 Fig. A: 6. sem.re.v10.net 7

8 manan.dk Fig. B: (Svar: Vigtige svar ord er understreget): 1) Den første optagelse er foretaget med patienten stående, den anden med patienten liggende. 2) På den anden optagelse ses et exsudat/(effusion), der slører højre lunge felt; det var der ikke på den første optagelse hvor væsken lå nede i sinus. 3) Det er tilkommet en (partiel) venstresidig underlaps atelektase/(infiltrat); diafragma kan ikke ses. Farmakologi 1. Angiv angrebsmål ( target ) og molekylær effekt for mindst fire stofgrupper der bruges som antiviral terapi mod HIV-infektioner. (Svar: Protease hæmmer - hæmmer funktionen af HIV proteasen. Dette enzym er nødvendigt for den enzymatiske modning af en række proteiner sem.re.v10.net

9 Revers transkriptase (RT) hæmmere opdeles i to grupper: a) Nukleosid RT-hæmmere hæmmer funktionen af RT ved at konkurrere med de naturlige substrater (Nukleotider). Nukleosid RT-hæmmere bnder således at enzymets aktive site. b) Non-nukleosid RT-hæmmere hæmmer funktionen af RT ved at binde uden for det aktive site. Fusionshæmmere: Enfuvirtid hæmmer fusionen af HIV-kappen med cellemembranen ved at binde til den del af GP41 der indgår i fusionsprocessen). HIV-entry hæmmere: Maraviroc. Hæmmer HIV interaktion med CCR5 receptor, og dermed HIV entry). 2. Angiv årsagen til, at der gives kombinationsterapi til HIV-patienter). (Svar: Kombinationsterapi gives for at forhindre resistensudvikling). Epidemiologi HIV infektion og AIDS sygdom er anmeldelsespligtige sygdomme. HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy) blev indført i Danmark i midten af 1990 erne. 1. Beskriv i grove træk, hvordan det siden er gået i Danmark med incidensen af nypåviste HIV tilfælde. (Svar: Incidensen af nypåviste HIV tilfælde har været konstant). 2. Blandt personer smittet med HIV i Danmark udgøres flertallet af hvilken risikogruppe? (Svar: Flertallet fortsat MSM - mænd der har sex med mænd). 3. Beskriv udviklingen i samlet antal HIV positive (prævalens) og forklar årsagen til denne udvikling. (Svar: Samlet antal HIV positive (prævalens) er steget (1 point) fordi risiko for at udvikle AIDS og dermed for død er mindsket betydeligt som følge af HAART). 6. sem.re.v10.net 9

10 TEMA B. Lungesygdomme En 65-årig mand henvender sig i skadestuen med åndenød, specielt ved anstrengelse. Vægt 99 kg, højde 168 cm, tobaksforbrug 15 cigaretter dagligt i 50 år. De sidste to år har patienten været indlagt 4 gange med vejrtrækningsbesvær. Patienten er i behandling for hypertension med Centyl (vanddrivende) Propranolol (en non-selektiv betablokker) og Cardil (calciumantagonist). 1. Nævn tre vigtige yderligere anamnestiske oplysninger. (Svar: Varighed af symptomer, ekspektoration, bedømmelse af funktionsniveau (ud fra MRC skala). 2. a. Hvad er patientens omtrentlige BMI? (Svar: 35 (> 30 er acceptabelt). b. Hvad er patientens omtrentlige antal pakkeår? (Svar: 37,5 (35-40 er acceptabelt). 3. Hvad er den sandsynligste diagnose? (Svar: Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) som følge af mange års rygning). 4. Nævn tre vigtige undersøgelser, du vil foretage akut. (Svar: Iltmætning/a-punktur, spirometri, ekspektorat til D+R, rtg. af thorax). Patientens FEV1 er 1,5 (normalt 4,3) og FVC er 4,5 (normalt 5,4). 5. Hvad er den mest sandsynlige diagnose? Begrund svaret. (Svar: Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). FEV1/FVC < 0,7. Rygeanamnesen og obstruktiv lungefunktionsnedsættelse). 6. sem.re.v10.net 10

11 Ved emfysem er lungetætheden nedsat, men i det aktuelle tilfælde giver røntgen af thorax mistanke om øget lungetæthed. 6. Nævn 3 årsager til øget lungetæthed på røntgen af thorax. (Svar: Patientens overvægt, infektion, interstitiel lungesygdom). 7. a. Hvordan skal patienten behandles i den akutte fase? (Svar: Ilt, systemisk kortikosteroid, beta-2 agonist som inhalation, antikolinergika, evt. antibiotika ved tegn på pneumoni). b. Hvad er de to vigtigste sygdoms forebyggende råd du kan give patienten og hvilken vedligeholdelsesbehandling vil du ordinere? (Svar: Rygestop og vægttab ca. 20 kg (1 point). Højdosis inhaltionssteroidbehandling (da patienten indlægges forholdsvis ofte) i kombination med langtidsvirkende beta-2 agonist + inhalation af antikolinergika + korttidsvirkende beta-2 agonist, overveje pulmonal rehabilitering). HERTIL FØJES SPØRGSMÅL FRA DE PARAKLINISKE FAG OG FRA PANUMFAGENE Radiologi 1. En standard røntgenundersøgelse af thorax udføres (sæt x ved det rigtige svar) 1) med patienten stående / liggende 2) med brystet mod detektoren / ryggen mod detektoren 3) maximal exspiration / maximal inspiration 4) i en projektion / i 2 projektioner (Svar: 1) Stående. 2) Brystet. 3) Maximal inspiration. 4) 2 projektioner. 6. sem.re.v10.net 11

12 Klinisk fysiologi Måling af lungediffusionskapaciteten (lungediffusionskonstanten, transfer-factor) blev introduceret af lægen Marie Krogh i Metoden, der anvendes udbredt i dag, måler hvor meget kulmonoxyd, der transporteres over alveolemembranen per tidsenhed og per partialtrykenhed (ml/minut/mmhg eller mmol/sec/kpa). 1. Hvorledes er lungediffusionskapaciteten typisk ved nedenfor anførte sygdomme? (svarmuligheder normal, nedsat eller øget). A) Asthma bronchiale. B) Restriktiv lungesygdom. C) Diabetes mellitus. (Svar: A) Normal. B) Nedsat. C) Normal). Patologisk anatomi 3 år senere genindlægges patienten efter recidiverende episoder af pneumoni. 1. Angiv 3 forskellige manifestationer (typer) af pneumoni. (Svar: Bronkopneumoni, lobær pneumoni, interstitiel pneumoni). 2. Hvad forstås ved inflammation? (Svar: Organismens svar på lokal beskadigelse/ irritament). Patientens gentagne pneumonier har konstant involveret samme lungelobus, hvilket, sammenholdt med et betydeligt vægttab rejser mistanke om malignitet. Der foretages finnålsaspiration af det malignitetssuspekte område. 3. Anfør 4 cytologiske malignitetskriterier. (Svar: Mange mitoser, abnorme mitoser, høj kerne/cytoplasma ratio, pleomorfi, polymorfi, store nukleoler, multiple nukleoler, irregulært kromatin, hyperkromasi). 6. sem.re.v10.net 12

13 4. Angiv 4 histologiske typer af primært lungekarcinom. (Svar: Planocellulært karcinom, adenokarcinom, småcellet karcinom, bronkioloalveolært karcinom (=alveolecelle karcinom), storcellet udifferentieret karcinom). 5. Angiv 3 spredningsveje for lungekarcinom. (Svar: Direkte indvækst, lymfogen spredning, kanalikulær spredning (karcinose), hæmatogen spredning, iatrogen spredning). 6. Angiv makroskopiske fund, der bør vække mistanke om metastaser til lungerne snarere end et primært lungekarcinom (der refereres til antal tumorer og størrelse af tumor). (Svar: Metastaser er karakteristisk multiple og små). Patologiafdelingen modtager en lymfeknude fra halsen fra en kakektisk 75-årig kvinde. Histologisk undersøgelse af rutinefarvede snit viser lymfeknude med metastase fra et adenokarcinom. Det er ikke muligt ud fra dette fund at angive primær tumors lokalisation. Der foreligger ingen oplysninger om tidligere eksideret tumor. 7. Hvilken patoanatomisk metode anvendes supplerende til nærmere karakteristik af, og mulig bestemmelse af primærtumors lokalisation? (Svar: Immunhistokemi). Farmakologi 1. Nævn to forskellige typer bronchodilaterende midler som benyttes til behandling af KOL og angiv virkningsmekanismerne. (Svar: β-adrenoceptoragonister (f.eks. salbutamol, salmeterol): Aktiverer den beta2-adrenerge receptor førende til stimulering af adenylylcyclase og dermed øget produktion af camp og aktivering af proteinkinase A (PKA) førende til relaksation af glat muskulatur i bronchierne. Muscarine receptorantagonister ((f.eks. ipratropium, tiotropium): Hæmmer virkningen af acetylcholin ved nedsat dannelse af IP3 og dermed reduceret stigning i intracelullært calcium, hvilket fører til relaxation af glat muskulatur i bronchierne). 6. sem.re.v10.net 13

14 2. Beskriv den farmakokinetiske/farmakodynamiske forskel mellem salbutamol og salmeterol og begrund hvorfor de er forskellige. (Svar: Salbutamol har hurtigere indsættende effekt (få min) og kortere virkningsvarighed (2-4 timer). Salmeterol har langsommere indsættende effekt (10-20 min) og længere virkningsvarighed (ca. 12 timer). Salmeterol har meget høj lipidsolubilitet, hvilket giver depoteffekt ). Miljømedicin 1. Angiv kilde, tilstandsform, egenskaber og effekt af ozon i forhold til KOL, herunder hvor i Europa ozon er det største problem. (Svar: Ozon (O 3 ) er en gas, som dannes når NO 2 og O 2 påvirkes af sollys med dannelse af O 3 og NO i Sydeuropa og O 3 blæser herop med vinden. I Danmark forbruges O 3 af NO fra dieseludstødning til dannelse af NO 2 og der er derfor lidt mere O 3 på landet end i byen. O 3 er ikke-vandopløselig og luftvejsirriterende som oksidant med angrebspunkt i nedre luftveje. O 3 kan forværre KOL akut og formentligt også medvirkende årsag til sygdomsudviklingen på langt sigt og værst i Sydeuropa om sommeren). Epidemiologi Den væsentligste årsag til KOL er rygning. En målt association mellem rygning og KOL kan været påvirket af en række faktorer (confoundere). 1. Nævn mindst to mulige confoundere. (Svar: Alder, køn, lav fødselsvægt, exponering for støv, alfa-1-trypsin mangel). 2. Beskriv hvordan du vil tage højde for confounding. (Svar: Multivariate statistik/modeller, stratificering, restriktion). 6. sem.re.v10.net 14

15 TEMA C. Endokrinologi En 55-årig kvinde henvender sig hos egen læge med tiltagende funktionsudløst, stridorøs vejrtrækningsbesvær gennem nogle måneder. Ved objektiv undersøgelse findes normale forhold ved hjerte og lunger, men der palperes en forstørret glandula thyreoidea. 1. Nævn 4 relevante undersøgelser, hvis resultater vil bidrage til udredning af denne. (Svar: Serum TSH, thyreoidea skintigrafi, evt. ultralyd, anti-thyroidea peroksidase antistoffer, lungefunktionsundersøgelse med inspiratorisk flow-måling). 2. Der findes normal thyroideafunktion. Hvad er den mest sandsynlige diagnose? (Svar: Atoksisk struma nodøs eller diffus). 3. Hvilke behandlingsmuligheder findes til den pågældende diagnose? (Svar: Radiojodbehandling, thyreoidektomi). 4. Nævn 3 komplikationer til thyreoidektomi. (Svar: Parese af nervus recurrens, hypoparathyreoidisme, sårinfektion, blødning, myksødem). 5. Hvilken diagnose ville der være tale om, hvis serum TSH var supprimeret og serum T4 og/eller T3 var forhøjede? (Svar: Hyperthyreose, thyrotoksikose). 6. Nævn de to hyppigste differentialdiagnoser til denne sygdom i Danmark og hvorledes de kan differentieres. (Svar: Graves sygdom (diffus toksisk struma) og multinodøs toksisk struma, differentialdiagnosen stilles ved thyreoidea scintigrafi, evt TSH-receptorantistoffer, evt ultralyd af gld thyreoidea). 6. sem.re.v10.net 15

16 7. Patienten udviklede senere thyrotoxicose. Hvilken medicinsk behandling vil du give mod denne sygdom? (Svar: Antithyroid medicin: thycapzol, thiamazol, methimazol, propylthiouracil). HERTIL FØJES SPØRGSMÅL FRA DE PARAKLINISKE FAG OG FRA PANUMFAGENE Radiologi 1. Nævn mindst 5 oplysninger som en røntgenhenvisning skal indeholde. (Svar: Patientens data. Klinisk problemstilling. Klinisk konsekvens. Oplysning om tidligere røntgenundersøgelser. Tydeligt/læsbart navn på henvisende læge. For kvinder år: Graviditetsforhold). Patologisk anatomi En anden patient indlægges med en forstørret glandula thyrkoidea. Konsistensen er betydeligt øget, hvilket giver mistanke om karcinom. Cytologisk undersøgelse af et finnålsapirat fra denne thyreoidea kan imidlertid ikke bekræfte dette. Således ses ingen maligne celler, men derimod betændelses celler. 1. Angiv den sandsynlige diagnose. (Svar: Riedels thyreoiditis). Farmakologi 1. Beskriv det farmakologiske princip ved behandling af hypotyreose. (Svar: Substitutionsbehandling med levothyroxin (1 x dagl.). Dosis afstemmes efter st4 og s-tsh). 6. sem.re.v10.net 16

17 2. Angiv en mulig alvorlig bivirkning ved påbegyndelse af behandling hos ældre patienter med langvarig hypotyreose. (Svar: Udløsning af angina pectoris, arytmi og evt. infarkt). Det oplyses, at den 55-årige kvindelige patients 17-årige datter er blevet uønsket gravid og ønsker abort. 3. Beskriv den farmakologiske virkningsmekanisme for mifepriston, der bruges ved den medicinske abort. (Svar: Mifepriston er en meget svag partial agonist (i praksis antagonist) på progesteron receptoren. Progesteron er nødvendigt for opretholdelse af graviditet i 1. trimester. Blokade af receptor med mifepriston vil derfor udløse afstødelse af fostret). Miljømedicin Bisphenol A er et hormonforstyrrende stof, der har vakt stor bekymring i Danmark. Især neurotoksiske effekter ved intrauterin eksponering diskuteres. Bisphenol A indgår i polykarbonatplast, der bruges til mange slags drikkeflasker og belægning i konservesdåser. Termopapir der bruges til bl.a. kasseboner har også vist sig at afgive betydelige mængder bisphenol A. 1. Angiv risikoidentifikation for bisphenol A i emballage og kasseboner. (Svar: Vi har konstateret, hvor bisphenol A er, og at det er neurotoksisk og hormonforstyrrende i forbindelse med reproduktion). 2. Diskuter hvordan dosis-responssammenhænge for reproduktionseffekter fremkommer, og hvad der er brug for af data. (Svar: Dosis-responssammenhænge hviler overvejende på dyreforsøg med fokus reproduktion hvor hunner doseres mens de er drægtige (og diegivning ved adfærdsforsøg) eller hunner og hanner doseres fra før parring og over flere generationer mhp fx fertilitet. Doser er typisk maksimalt tolereret, ca. 1/3 og 1/10 af det. Neutoksiske effekter undersøges ved adfærd hos afkommet (fx vandlabyrint=water maze). Hormonforstyrrende effekter kan måles ved fx feminisering af hanafkom og/eller maskulinisering af hunafkom (fx ved anogenitalafstand - kræves ikke), eller ved påvirkning af kønsfunktion senere (fx testikel/sædtoksicitet hos hanner, eller uterusvægt hos præputertale hunner kræves ikke). De fundne dosis-responsfunktioner er S-formede og der kan etableres et NOAEL (no observable adverse effekt level), som kan bruges til at fastlægge TDI ved at dele med 100 som sikkerhedsfaktor, der dækker ekstrapolation fra dyreforsøg og variation i følsomhed mellem mennesker. Ved kræfteffekter er dosis-respons lineær og TDI skal 6. sem.re.v10.net 17

18 helst svare til 1 ud af 1 million livstidsrisiko. Humane eksponeringsforsøg kan også bidrage med data). 3. Angiv eksponeringsvurdering for bisphenol A og hvilke data, der er brug for. (Svar: Eksponeringsvurdering bygger på afgivning af stoffet fra de relevante produkter og brug af fx drikke- og sutteflasker og konserves eller ved hudoptagelse fra kasseboner ). 4. Diskuter risikoanalyse og risikohåndtering af bisphenol A, herunder særlige risikogrupper. (Svar: Ud fra vurderet eksponering via drikke og konserves og via huden med optag (oftest som worst case) kan den systemiske eksponering vurdering og man kan afgøre om man kommer over TDI. Som alternativ til TDI kan man se på om NOEAL divideret med eksponeringen (denne brøk kaldes MOS, margin og safety) er over 100. Man skal være opmærksom på at der er mange stoffer med neurotoksisk og hormonforstyrrende virkninger og at der kan være cocktaileffekter, så man bør se på grupper ad gangen. Gravide og børn er i særlig risikogruppe og bør begrænse brug af produkter med bisphenol A mest muligt/helt undlade. Danmark har forbud mod bisphenol A i sutteflasker). Epidemiologi I 2000 blev der foretaget en obligatorisk tilsætning af jod til bordsalt i salt til brød og bagværk i Danmark for at gøre landet til et jodsufficient område efter WHO s anbefalinger. For at måle effekten blev der startet et monitoreringsprogram. Dette omfattede blandt andet en ultralydsscanning af et tilfældigt udtræk af befolkningen før jodberigelsen og et tilsvarende tilfældigt udtræk efter jodberigelsen for at vurdere effekten på størrelsen af glandula thyreoidea. 1. Hvad er den epidemiologiske betegnelse for denne type undersøgelser? (Svar: Tværsnitsundersøgelser eller cross-sectional studies ( befolkningsundersøgelse tæller ikke). En anden del af monitoreringsprogrammet omfatter registrering af nye tilfælde af patienter med hyperthyreose fra lægemiddelregisteret (indløsning af recept på antithyroid medicin). Dette viste en initial stigning i antallet af patienter med hyperthyreose i den danske befolkning de første år. 6. sem.re.v10.net 18

19 2. Hvad er den epidemiologiske betegnelse for nytilkomne tilfælde af hyperthyreose i befolkningen om året? (Svar: Incidensrate). 6. sem.re.v10.net 19

20 TEMA D. Bevægeapparatet En 58-årig adipøs mand henvender sig i skadestuen på grund af nytilkommen hævelse og rødme af højre fod. Patienten har tabletbehandlet type 2 diabetes og er netop startet behandling med tiazid-diuretikum for hypertensio arterialis. Kendt med tidligere alkoholmisbrug. 1. Angiv 3 reumatologiske diagnoser lægen skal overveje. (Svar: 1. Artritis Urica, 2. Septisk artrit, 3. Debut af inflammatorisk artrit fx reumatoid artritis, psoriasis artritis, reaktiv artritis, 4. Distorsio articulatio talocruralis). 2. Hvilken akut, potentielt livstruende, reumatologisk diagnose bør udelukkes? (Svar: Septisk artrit). 3. Hvordan kan lægen undersøge/udrede for denne diagnose? (Svar: Ledpunktur bør foretages mhp dyrkning og mikroskopi af ledvæske. Endvidere bloddyrkning specielt hvis det ikke er muligt at udhente ledvæske. (Dyrkning fra evt. andet focus. Blodprøver med evt leukocytose, neutrocytose samt CRP forhøjelse). 4. Hvilken behandling bør lægen starte på mistanke om denne lidelse? (Svar: Parenteral antibiotika, indledningsvis ofte bredspekteret til der foreligger dyrkningssvar fx et Cephalosporinpræparat). 5. Nævn to årsager til Achillesseneruptur. (Svar: 1) Traume, under tilbagegang og hurtigt afsæt fremad. 2) Kronisk peritendinit og mindre traume, f.eks. trappegang 3) Følger til steroidbehandling). 6. sem.re.v10.net 20

21 6. Hvad er de kliniske symptomer på Achillesseneruptur? Nævn to. (Svar: 1) Følte piskeagtigt smæld i Achillessenen. 2) Smerter i Achillessenen. 3) Kunne ikke gå på foden. 4) Kunne ikke stå på tæer. 5) Kunne ikke løfte forfoden opad). 7. Hvordan stiller man den kliniske diagnose? Nævn 3 positive kliniske fund. (Svar: 1) Manglende dorsifleksion i fodled. 2) Kan ikke stå på tæer. 3) Kan ikke stå på en fod. 4) Positiv Thompson test, Squeeze test ved tryk på siderne af læggen, hvor foden ikke dorsiflekterer som på den raske side. 5) Følelig substansdefekt ved palpation af selve Achillessenen. 6) Maltes test (knæfleksionsundersøgelse, hvor foden ikke flekterer med). 7) Needle (nåle) test. 8) Sphygmanometertest. Kommentar: De sidste to tests benyttes ikke rutinemæssigt. To positive tests giver en sensitivitet på 1,0). 8. Hvordan kan man behandle Achillessenedefekten? Nævn 2 metoder. (Svar: 1) Konservativ med bandagering, 2) Kirurgisk med suturering af den overrevne Achillessene). 9. Hvordan er efterbehandlingen til Achillesseneruptur? (Svar: For begge metoder er efterbehandlingen bandagering i spidsfod i 3-4 uger efterfulgt af 3-4 uger med foden i neutralstilling Kommentar: Bandagering dækker crus-gips i spidsfod samt crusgips med sål evt., Achillesseneortose (præformeret støvle- aftagelig). 10. Hvad er komplikationerne til behandling af Achillesseneruptur? Nævn 2. (Svar: 1) Re-ruptur, 2) Ved kirurgi: blødning eller infection, 3) Dyb venetrombose). HERTIL FØJES SPØRGSMÅL FRA DE PARAKLINISKE FAG OG FRA PANUMFAGENE 6. sem.re.v10.net 21

22 Radiologi 1. En teenager henvender sig til skadestuen med smerter i hånden efter fald. Du finder direkte og indirekte ømhed af 2. stråle og bestiller en røntgenundersøgelse. Hvad finder du på den? (Svar: Tværfraktur af corpus af proximale phalanx i 2. stråle på højre hånd. 6. sem.re.v10.net 22

23 Klinisk fysiologi 1. En knogleskintigrafi med 99m Technetium-mærket fosfatforbindelse viser på en 16-årig dreng med knæsmerter kraftig optagelse distalt i femur ind mod knæet. Nævn tre mulige differentialdiagnoser. (Svar: Osteosarkom, kondrosarkom, fraktur, osteomyelit, septisk artrit. Aseptisk nekrose kan godtages sent i forløbet). Farmakologi 1. Hvad er førstevalgspræparat til akut behandling af arthritis urica? Angiv virkningsmekanisme? (Svar: NSAID. NSAID er hæmmere af cyclooxygenaserne COX1 og COX2. Dette medfører nedsat prostaglandinsyntese og heraf følgende antiinflammatorisk effekt). 2. Nævn et præparat, som man typisk vil bruge til opfølgende langsigtet behandling ved gentagne anfald og angiv virkningsmekanisme. (Svar: Allopurinol. Behandling med allopurinol bør ikke igangsættes under et anfald da der er risiko for at forværre anfaldet. Allopurinol hæmmer xanthinoxidase og dermed dannelse af urinsyre. Probenecid, der øger udskillelsen af urinsyre). 3. Angiv opdelingen af lokalanalgetika i to grupper på basis af deres kemiske struktur og nævn mindst et stof fra hver gruppe. (Svar: Lokalanalgetika består enten af: a) En lipofil (aromatisk) gruppe og en ioniseret (hydrofil, tertiæramino-) gruppe adskildt af en ester (estere-lokalanalgetika). Eksempler: Kokain, benzocain. b) En amid (amid-lokalanalgetika). Eksempler: Lidokain, bupivakain). 6. sem.re.v10.net 23

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Lungesygdomme. Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse

Lungesygdomme. Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse Lungesygdomme Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse http://www.irf.dk/dk/publikationer/maanedsblad/behandling_af_astma_og_kronisk_obstruktiv_.htm http://www.irf.dk/dk/publikationer/kol_rev.htm http://www.irf.dk/dk/publikationer/maanedsblad/akut_exacerbation_af_kol.htm

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Kronisk obstruktiv lungesygdom Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Interessekonflikter KOL Fibrose Bronkiolit Slim Inflammation Emfysem Bronkiektasier Destruktion af parenchym Tab af

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling Neutropen feber hos hæmatologiske patienter Symptombehandling Oktober 2012 Antibiotisk behandling af infektioner hos patienter med hæmatologiske lidelser. Feber hos hæmatologiske patienter er hyppigt forekommende

Læs mere

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Infektioner - hos nyfødte og for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Infektioner hos nyfødte og for tidligt fødte Nyfødte børn kan få mange forskellige

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Laboratoriemedicin KLINISK BIOKEMI

Laboratoriemedicin KLINISK BIOKEMI N Y H E D S B R E V NYT VEJLE AMT Laboratoriemedicin KLINISK BIOKEMI Nr. 8A August 2004 Revideret marts 2006 Til alle brugere Biokemisk diagnostik og kontrol af thyreoideasygdom Vejle Amts specialister

Læs mere

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE)

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger CAPRELSA

Læs mere

Antibiotikaguide. Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente

Antibiotikaguide. Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente Antibiotikaguide Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne Infektionstype Sepsis af ukendt fokus Sepsis 1,2 Anbefalet initial behandling gentamicin

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet SARKOIDOSE Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Lungeambulatoriet HVAD ER SARKOIDOSE? Sarkoidose hedder også Boecks sygdom, opkaldt efter en norsk lungelæge. Der findes ikke noget dansk navn

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Har du astma? Og er du gravid?

Har du astma? Og er du gravid? Har du astma? Og er du gravid? I Danmark gennemfører op mod 5.000 kvinder med astma hvert år en graviditet. I forbindelse med graviditet, fødsel og amning er mange kvinder utrygge ved astma-medicinen.

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE

Eksamensopgavesæt KLADDE Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 09.10.2015. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan

Læs mere

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 30. januar 2014 1. Reumatoid artrit 1.1 Journal: Udredning Gennemgang af et antal journaler viste, at nydiagnosticerede

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Serevent 50 mikrogram/dosis inhalationspulver, afdelt i Diskos Salmeterol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Serevent 50 mikrogram/dosis inhalationspulver, afdelt i Diskos Salmeterol Indlægsseddel: Information til brugeren Serevent 50 mikrogram/dosis inhalationspulver, afdelt i Diskos Salmeterol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

KLINISKE UNDERSØGELSER VED INDLÆGGELSE

KLINISKE UNDERSØGELSER VED INDLÆGGELSE CASE 3 Side 1 af 8 En 49-årig brandmand indlægges for første gang på hospitalet, pga. tiltagende svaghed, vægttab og udspilen af maven gennem 6 måneder. SYGEHISTORIE Patienten har været aktiv på sit job

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Information til patienten. Højt stofskifte. Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme

Information til patienten. Højt stofskifte. Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Information til patienten Højt stofskifte Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Skjoldbruskkirtlen sidder normalt foran på halsen under adamsæblet, og kan hverken ses eller føles.

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Endokrinologi i almen praksis

Endokrinologi i almen praksis Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endokrinologisk afdeling Hvidovre Hospital Endokrinologi i almen praksis Thyreoideasygdomme Hyperthyreose Forekomst I Danmark diagnosticeres årligt 4-5.000 nye

Læs mere

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se i indlægssedlen,

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

Gruppe C Hjerte og kredsløb

Gruppe C Hjerte og kredsløb Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Rejsevejledning og udenlandsvaccination Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Læs mere

KLINISKE UNDERSØGELSER

KLINISKE UNDERSØGELSER CASE 2 Side 1 af 9 En 5-årig pige indlægges pga. tiltagende bleghed, appetitløshed og usædvanlig mange blå mærker. SYGEHISTORIE Barnet udviklede sig normalt og var sund og rask indtil for 3 uger siden,

Læs mere

Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014

Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014 Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014 Berit Skjødeberg Toftegaard Speciallæge i almen medicin PhD-studerende ved forskningsenheden for almen praksis, Aarhus Moderator: Jens Balle

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE GENERELT OM KOL 430.000 BORGERE MED KOL I DK 25.000 INDLÆGGELSER ÅRLIGT 4000 DØDSFALD ÅRLIGT VIDEN OM KOL KOL ER EN IRREVERSIBEL LUNGE LIDELSE LIDELSEN ER FORÅRSAGET AF RYGNING,

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik 2017 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle URINVEJENES ANATOMI OG MIKROBIOLOGI ASYMPTOMATISK BAKTERIURI Asymptomatisk bakteriuri Bakterier

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Biologien bag epidemien

Biologien bag epidemien Biologien bag epidemien Af Niels Kristiansen, biologilærer, Grindsted Gymnasium Sygdomme kan smitte på mange måder. Enten via virus, bakterier eller parasitter. I det følgende vil vi koncentrere os om

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling Anafylaksi Diagnosticering & behandling DAC Hans-Jørgen Malling Dansk AllergiCenter Region Hovedstaden Definition af anafylaksi Anafylaksi er en akut, potentielt livstruende tilstand, der skal erkendes

Læs mere

Somatisk sygdomslære og farmakologi

Somatisk sygdomslære og farmakologi Somatisk sygdomslære og farmakologi - Supplerende materiale til i-bogen Kapitel 1 Mikrobiologi og hygiejne Side 15 Power point med illustrationer og tabeller for kapitel 1 Side 19 Side 25 Side 32 Side

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Serevent 50 mikrogram/dosis inhalationspulver, afdelt i Diskos Salmeterol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Patientinformation. Nyrernes funktion

Patientinformation. Nyrernes funktion Patientinformation Nyrernes funktion Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af

Læs mere

1 Poul Henning Madsen

1 Poul Henning Madsen Poul Henning Madsen 1 2 Hvad håndterer vi i Lungemedicin SLB? Uafklarede lungeinfiltrater og stadieinddeling af malign sygdom i thorax Uafklarede radiologiske fund (eksempelvis mediastinal adenopati) Uafklarede

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe.

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Vejledning om Astma/Astmatisk bronkitis hos småbørn Astmatisk bronkitis hos småbørn er en meget almindelig sygdom. Ca. 20 % af alle

Læs mere

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Du har fået stillet diagnosen Arthritis Urica, som på dansk kaldes Urinsyregigt. Det er

Læs mere

PERIFER OSTEOMYELIT / ARTHRIT PREDISPONERENDE FAKTORER ÆTIOLOGI / ORGANISMER LOKALISATION FOR PERIFER OSTEOMYELIT. Hæmatogen osteomyelit/artrit

PERIFER OSTEOMYELIT / ARTHRIT PREDISPONERENDE FAKTORER ÆTIOLOGI / ORGANISMER LOKALISATION FOR PERIFER OSTEOMYELIT. Hæmatogen osteomyelit/artrit PERIFER OSTEOMYELIT / ARTHRIT Hæmatogen osteomyelit/artrit Eksogen osteomyelit/artrit Spredning fra nærliggende infektionsfokus Direkte implantation af infektiøst agens Postoperativ infektion Klininiske/histopatologiske

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

SPONDYLITIS. Ebbe Stender Hansen. Rygkirurgisk symposium 21/3 2011

SPONDYLITIS. Ebbe Stender Hansen. Rygkirurgisk symposium 21/3 2011 SPONDYLITIS Ebbe Stender Hansen Rygkirurgisk symposium 21/3 2011 Spondylitis infektion i Vertebrae Disci Paravertebralt Epiduralt M. psoas Patogenese 1 - bakteriæmi Sår, abcesser UVI Øvre luftveje Stiknarkomani

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres sygdommen? Der findes ikke nogen specifik

Læs mere

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer langerhans celle histiocytose i langerhans celle histiocytose 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og Rigshospitalet, September 2004. Biologi Langerhans cellerne spiller den centrale

Læs mere

Fenoterol Berotec 100. Salbutamol Arrow

Fenoterol Berotec 100. Salbutamol Arrow Nr.: Emne Navn: Selektive β2-adrenerge agonister (midler mod obstruktive lungesygdomme) Beskrivelse: Lægemidler med selektiv virkning på β 2 -receptorerne. Inkluderer såvel kortidsvirkende- som langtidsvirkende

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR KNOGLETUMORER Benignitetskriterier Malignitetskriterier Ø Velafgrænset Ø Uskarp afgrænsning Ø Ekspansiv vækst Ø Corticalisbrud Ofte asymptomatiske Ø Periostal knoglenydannelse Fortrinsvis børn Ø Bløddelskomponent

Læs mere

Behandling med Pembrolizumab

Behandling med Pembrolizumab Behandling med Pembrolizumab Til patienter med metastatisk moderkræft September 2014 Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Pembrolizumab Pembrolizumab

Læs mere

ELI-vejledning. I medfør af 26 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger

ELI-vejledning. I medfør af 26 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger ELI-vejledning Meningokok meningit/sepsis & andre former for purulent meningit Vejledning vedrørende diagnostik, behandling, anmeldelse og profylaktiske forholdsregler (herunder behandling) 5. juni 2002

Læs mere

Initial behandling af svær sepsis og septisk shock

Initial behandling af svær sepsis og septisk shock Initial behandling af svær sepsis og septisk shock Dansk Selskab for Infektionsmedicin Målgruppe Disse rekommandationer retter sig mod patienter indlagt med: Systolisk BT 90 mm Hg eller serum-lactat >

Læs mere

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma 3. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lidt om allergi og astma...3 2.1 Udredning af allergi og astma...3 2.2 Behandlingen

Læs mere

Miljømedicinske cases fra Forgiftningsrådgivningen Bispebjerg Hospital. Peter Jacobsen

Miljømedicinske cases fra Forgiftningsrådgivningen Bispebjerg Hospital. Peter Jacobsen Miljømedicinske cases fra Forgiftningsrådgivningen Bispebjerg Hospital Peter Jacobsen Log koncentration Sammenhæng mellem eksponering og antal eksponerede Ulykker/selvmord Arbejdsmiljø Generelle miljø

Læs mere

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR 3 Information til dig, der skal behandes med Levact for kræft i blodet, lymfesystemet eller knoglemarven. Informationen fokuserer på lægemidlet Levact, hvordan

Læs mere

PERIFER OSTEOMYELIT / ARTRIT PREDISPONERENDE FAKTORER ÆTIOLOGI / ORGANISMER LOKALISATION FOR PERIFER OSTEOMYELIT. Hæmatogen osteomyelit/artrit

PERIFER OSTEOMYELIT / ARTRIT PREDISPONERENDE FAKTORER ÆTIOLOGI / ORGANISMER LOKALISATION FOR PERIFER OSTEOMYELIT. Hæmatogen osteomyelit/artrit PERIFER OSTEOMYELIT / ARTRIT Hæmatogen osteomyelit/artrit Eksogen osteomyelit/artrit Spredning fra nærliggende infektionsfokus Direkte implantation af infektiøst agens Postoperativ infektion Klininiske/histopatologiske

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser INFEKTIONS- SYGDOMME S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S TIL DEN GRAVIDE Tel.:

Læs mere

Mikrobiologi Hånden på hjertet

Mikrobiologi Hånden på hjertet Mikrobiologi Hånden på hjertet Kapitel 2 Side 31 Side 34 Side 39 Side 39 Mikroorganismer Arbejdsspørgsmål om celler Arbejdsspørgsmål om organismer Arbejdsspørgsmål om celledeling og proteinsyntese Quiz

Læs mere

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer.

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Astma hos voksne I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Målet er, at du kan leve frit, og gøre det du har lyst til. Astma-Allergi Danmark Universitetsparken

Læs mere

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet.

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet. Værd at vide om Breathe better. Grow better. Mykoplasma (Almindelig lungesyge) Introduktion Mykoplasmalungesyge, også kaldet almindelig lungesyge, er en lungebetændelse der optræder hos slagtesvin. Infektionen

Læs mere

!! Når!det!er!svært!at!s,lle! diagnosen!astma! 3!Hvad!kan!sygeplejerskens!rolle!være?!

!! Når!det!er!svært!at!s,lle! diagnosen!astma! 3!Hvad!kan!sygeplejerskens!rolle!være?! Nårdetersværtats,lle diagnosenastma 3Hvadkansygeplejerskensrollevære? CelestePorsbjerg Overlæge,ph.d.,kliniskforskningslektor LungemedicinskafdelingL,BispebjergHospital 6% 4% 2% 0% Astma enhyppigsygdomidanmark

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin)

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) INDLÆGSSEDDEL NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen. - Gem denne indlægsseddel. Du kan få brug for

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 1. HVAD ER GIGTFEBER 1.1 Hvad er det? Gigtfeber er en sygdom forårsaget af bakterien Streptokokker

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol Indlægsseddel: Information til brugeren Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen,

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 1 Parkinsons sygdom Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt, om patienter henvist

Læs mere

Skal du vaccineres mod influenza?

Skal du vaccineres mod influenza? Skal du vaccineres mod influenza? Efteråret er kommet, og vi går influenzaens årstid i møde. Men kan det betale sig at blive vaccineret? Hvad er bivirkningerne, og virker vaccinerne overhovedet? Af Malte

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier)

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier) REGISTRERINGSSKEMA Akut mave-tarm kirurgi Der udfyldes registreringsskema for patient med inklusionskriterierne: Akut øvre gastrointestinal blødning patienter med akutte kliniske symptomer: Hæmatemese,

Læs mere