TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi"

Transkript

1 6. SEMESTER SYGE/RE-INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Vinter 2010 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme En 38-årig mand indlægges med diaré og feber gennem 3 dage af sin egen læge. I det væsentlige tidligere rask. Ingen medicinske allergier. Har sin kæreste i Uganda, som han har besøgt de seneste to måneder. Hjemkommet til Danmark to dage tidligere. Status for vaccinationer og kemoforebyggelse er ukendt. Ved ankomsten til hospitalet er patienten vågen og klar. Har udviklet et rødligt udslæt på overkroppen. Føler sig træt og almen utilpas. Angiver diaré frekvensen til 3-8 per døgn. Temperatur 38.9 C. Blodtryk 95/70 mmhg. Puls 100. Respirationsfrekvens 18. Perifer iltmætning 96 %. 1. Angiv tre sandsynlige diagnoser. (Svar: Infektiøs diaré, sepsis, malaria, eller dengue virus infektion). 2. Skitser et relevant udredningsprogram for patienten. (Svar: Biokemi: hgb, leukocytter med differentialtælling, thrombocytter, kreatinin, elektrolytter, levertal, blodsukker og CRP. Arterie-punktur (blodgasser, syre-base forhold og laktat. Mikrobiologi: Bloddyrkning og blodudstryg for parasitter. Afføringsprøver for tarmpatogene bakterier, evt. også for parasitter (æg, orme og cyster). Dengue-pcr eller antistof, urindyrkning. Røntgen af thorax. 3. Blodprøver viser: hæmoglobin 9.2 mmol/l (normalområde: 8-11), leukocytter 16 x 10 9 /l (3-9), thrombocytter 105 x 10 9 /l ( ), kreatinin 169 µmol/l (60-130), carbamid 9 mmol/l ( ), og C-reaktivt protein 199 mg/l (<10). Beskriv de forventede mikrobiologiske fund for de tre arbejdsdiagnoser. (Svar: Infektiøs diaré: afføringsprøver har vækst af tarmpatogene bakterier (salmonella, campylobacter, shigella). Bloddyrkning evt positiv ved tyfus/paratyfus. Sepsis: bloddyrkning positiv (Salmonella typhi eller paratyphi). Afføringsprøver evt også positive. 6. sem.re.v10.net 1

2 Malaria: blodudstryg viser erythrocytter inficerede med Plasmodium falciparum. Blod- og afføringsprøver uden vækst. Dengue virus infektion: Dengue-pcr eller antistof positiv 4. Angiv den medicinske og den understøttende behandling af de tre arbejdsdiagnoser. (Svar: Infektiøs diaré: antibiotika med aktivitet mod salmonella, campylobacter, og shigella (fx ceftriaxon eller ciprofloxacin for salmonella, makrolid for campylobacter og quinolon for shigella). Væskebehandling med f.eks. isoton NaCl og isoton glucose til timediurese er normaliseret (> 0,5 ml/kg/time). Sepsis: antibiotika med aktivitet over for salmonella (ceftriaxon). Væskebehandling med f.eks. isoton NaCl og isoton glucose til timediurese er normaliseret (> 0,5 ml/kg/time). Malaria: artemisinin-derivat, atovaquone/proguanil (Malarone), meflokin (Lariam), eller kinin afhængig af parasitæmi-grad. Væskebehandling med f.eks. isoton NaCl og isoton glucose til timediurese er normaliseret (> 0,5 ml/kg/time). Dengue virus infektion: symptomatisk behandling, evt. væskebehandling og/eller paracetamol). Efter at patienten er stabiliseret indhenter du samtykke til at undersøge for HIV infektion. Testen er positiv ved ELISA og bekræftes positiv med Western blot analyse. 5. Forklar hvorfor at det er relevant at undersøge denne patient for HIV, beskriv et relevant udredningsprogram ved nydiagnosticeret HIV infektion, og angiv to indikationer for antiretroviral behandling. (Svar: Det er relevant fordi patienten har seksuel kontakt til en person fra et høj-endemisk område. Feber og udslæt kan være symptomer ved akut HIV infektion. Udredningsprogrammet ved nydiagnosticeret HIV infektion omfatter primært undersøgelse for immundefektsgrad med bestemmelse af CD4 celletal og HIV RNA niveau i perifert blod. Herunder kan man supplere med serologi for toxoplasmose, CMV, syfilis eller hepatitis B og C. På grund af ekspositionen (Central Afrika) vil udredning for latent tuberkulose også være relevant. Indikationerne for antiretroviral behandling er: AIDS, immundefekt (CD4 celletal < 350 x 10 6 /l), graviditet, konstitutionelle symptomer/symptomatisk HIV infektion, og postexposure profylakse (erhvervs- og seksuelt betinget). 6. sem.re.v10.net 2

3 Mikrobiologi: Bakteriologi Vi antager at der dyrkes Salmonella enteriditis fra patientens fæces. 1. Angiv bakteriens form, Gram farvbarhed og bevægelighed. (Svar: Bevægelig Gram-negativ stav). 2. Angiv hvilke antigener, der anvendes til serotypning af Salmonella sp. og gør rede for deres cellulære lokalisation. (Svar: O-antigen (LPS), H-antigen (flagella), Vi-antigen (kapsel)). 3. Gør rede for smittekilder til infektioner med denne bakterie og hvorledes infektionen kan forebygges. (Svar: Zoonose, forekommer i æg og kød (især fjerkræ). I nogle tilfælde kan den smitte fæco-oralt. Smitten forebygges ved varmebehandling af fx kød og æg). 4. Følsomhedsbestemmelsen af Salmonella enteriditis bakterien viser 1 (R) overfor ciprofloxacin. Gør rede for hvordan resistenssvar fortolkes efter enten 3, 2, 1 og 0 eller S, I, R systemet. (Svar: (3)(S) betyder følsom, dvs. at der ved almindelig dosering af det pågældende antibiotikum opnås en koncentration i blodet på mindst 5 x MIC, så der kan forventes klinisk effekt af behandlingen. (2) (I) betyder nedsat følsomhed, dvs. at klinisk effekt kun kan forventes ved anvendelse af meget højere doser (som regel kun muligt for beta-laktam antibiotika), eller hvis det pågældende antibiotikum koncentreres på infektionsstedet, fx i urinen, hvor de fleste antibiotika udskilles. (1)(R) betyder så ringe følsomhed, at klinisk effekt ikke kan forventes, med mindre det pågældende antibiotikum direkte kan appliceres på infektionsstedet, fx gentamycinkugler, sårsalve, øjendråber eller inhalationsbehandling af lungerne. (0)(R) betyder total resistens). Efter 3 dages antibiotikabehandling, hvorunder diareen er ophørt, opstår nye tilfælde af blodig diare. 6. sem.re.v10.net 3

4 5. Angiv en bakterie, der hyppigt er årsag til antibiotika-associeret diarre. (Svar: Clostridium difficile). 6. Nævn den vigtigste virulensfaktor for denne bakterie. (Svar: Toksiner præcisering af de forskellige toksiner kræves ikke). 7. Nævn et antibiotikum der kan anvendes til behandling af patientens nytilkomne infektion. (Svar: Vancomycin peroralt (metronidazol godkendes). Svampe Ved undersøgelse af den HIV-positive, 38-årige mand finder man hvide belægninger i mundhulen. 1. Angiv hvilken svamp, der kan være årsag til disse, hvordan diagnosen stilles og hvilke antimykotika, der kan anvendes til at behandle patienten. (Svar: Candida albicans, klinisk diagnose evt. dyrkning, azoler lokal eller systemisk). Virologi 1. Hvilket virus er den hyppigste årsag til viral gastroenteritis hos voksne? (Svar: Norovirus (calicivirusfamilien, tidl. kaldet Norwalk-agent/Norwalk-like virus; et svar et nok). 2. Angiv smittevej og smittekilder for denne virusinfektion. (Svar: Primært fæco-oral smitte, evt. tæt kontakt med smittet person (f.eks. pga. dårlig håndhygiejne) og inhalation af infektiøse aerosoler efter eksplosive opkastninger. Smittekilder er patienter, asymptomatiske udskillere samt kontaminerede fødevarer). 6. sem.re.v10.net 4

5 3. Angiv 4 årsager til at det er så svært at inddæmme epidemier med dette virus. (Svar: Mange asymptomatiske udskillere, lavt inokulum ( partikler), virus er meget stabilt, og store mængder udskilles fra patienterne). 4. Angiv hvorledes spredning af infektionen på sygehuset forebygges. (Svar: Isolation af smittede, god hygiejne (håndvask, kittelskift, grundig rengøring, desinfektion af materiale, der har været i kontakt med pt.). 5. Angiv 3 andre virus, der kan forårsage gastroenteritis hos mennesker. (Svar: Rotavirus, adenovirus, astrovirus). Parasitologi 1. Hvilken parasit er den mest sandsynlige parasitologiske årsag til patientens tarmsymptomer inklusive de blodige diarréer, og feber og hvilken undersøgelse skal straks iværksættes for at stille diagnosen? (Svar: Entamoeba histolytica (amøber), fæces for parasitter (evt: mikrospi af varm fæces). 2. Angiv kort parasittens livscyklus. (Svar: Cyster indtages per oralt, parasitten udvikler sig til trofozoiter i tarmen, cyster udskilles med fæces). 3. Parasitten kan med udgangspunkt i tarmen invadere andre væv. Hvilket organ bliver hyppigst inddraget, hvilken læsion forårsager parasitten her og hvordan stilles diagnosen? (Svar: Leveren, levercelle nekrose eller leverabsces, ultralyd evt. kombineret med serologi). HERTIL FØJES SPØRGSMÅL FRA DE PARAKLINISKE FAG OG FRA PANUMFAGENE 6. sem.re.v10.net 5

6 Klinisk Biokemi Patienten har forhøjet antal neutrofile granulocytter. 1. Nævn 3 vigtige mulige årsager hertil. (Svar: 1) Bakteriel infektion, 2) Leukæmi og 3) Systemisk corticosteroid behandling, 4) Lige efter kraftig fysisk aktivitet/svært stress). Patienten har forhøjet antal eosinofile granulocytter. 2. Nævn 3 vigtige mulige årsager hertil. (Svar: 1) Parasit infestation, 2) Leukæmi og 3) Allergi). Radiologi årig patient indlægges med dyspnø og feber. Det tages et røntgen billede af thorax (figur A). I løbet af de næste 14 dage forværres situationen og der tages en ny røntgenundersøgelse af thorax (figur B). Nævn tre væsentlige forskelle mellem de to optagelser. 6. sem.re.v10.net 6

7 Fig. A: 6. sem.re.v10.net 7

8 manan.dk Fig. B: (Svar: Vigtige svar ord er understreget): 1) Den første optagelse er foretaget med patienten stående, den anden med patienten liggende. 2) På den anden optagelse ses et exsudat/(effusion), der slører højre lunge felt; det var der ikke på den første optagelse hvor væsken lå nede i sinus. 3) Det er tilkommet en (partiel) venstresidig underlaps atelektase/(infiltrat); diafragma kan ikke ses. Farmakologi 1. Angiv angrebsmål ( target ) og molekylær effekt for mindst fire stofgrupper der bruges som antiviral terapi mod HIV-infektioner. (Svar: Protease hæmmer - hæmmer funktionen af HIV proteasen. Dette enzym er nødvendigt for den enzymatiske modning af en række proteiner sem.re.v10.net

9 Revers transkriptase (RT) hæmmere opdeles i to grupper: a) Nukleosid RT-hæmmere hæmmer funktionen af RT ved at konkurrere med de naturlige substrater (Nukleotider). Nukleosid RT-hæmmere bnder således at enzymets aktive site. b) Non-nukleosid RT-hæmmere hæmmer funktionen af RT ved at binde uden for det aktive site. Fusionshæmmere: Enfuvirtid hæmmer fusionen af HIV-kappen med cellemembranen ved at binde til den del af GP41 der indgår i fusionsprocessen). HIV-entry hæmmere: Maraviroc. Hæmmer HIV interaktion med CCR5 receptor, og dermed HIV entry). 2. Angiv årsagen til, at der gives kombinationsterapi til HIV-patienter). (Svar: Kombinationsterapi gives for at forhindre resistensudvikling). Epidemiologi HIV infektion og AIDS sygdom er anmeldelsespligtige sygdomme. HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy) blev indført i Danmark i midten af 1990 erne. 1. Beskriv i grove træk, hvordan det siden er gået i Danmark med incidensen af nypåviste HIV tilfælde. (Svar: Incidensen af nypåviste HIV tilfælde har været konstant). 2. Blandt personer smittet med HIV i Danmark udgøres flertallet af hvilken risikogruppe? (Svar: Flertallet fortsat MSM - mænd der har sex med mænd). 3. Beskriv udviklingen i samlet antal HIV positive (prævalens) og forklar årsagen til denne udvikling. (Svar: Samlet antal HIV positive (prævalens) er steget (1 point) fordi risiko for at udvikle AIDS og dermed for død er mindsket betydeligt som følge af HAART). 6. sem.re.v10.net 9

10 TEMA B. Lungesygdomme En 65-årig mand henvender sig i skadestuen med åndenød, specielt ved anstrengelse. Vægt 99 kg, højde 168 cm, tobaksforbrug 15 cigaretter dagligt i 50 år. De sidste to år har patienten været indlagt 4 gange med vejrtrækningsbesvær. Patienten er i behandling for hypertension med Centyl (vanddrivende) Propranolol (en non-selektiv betablokker) og Cardil (calciumantagonist). 1. Nævn tre vigtige yderligere anamnestiske oplysninger. (Svar: Varighed af symptomer, ekspektoration, bedømmelse af funktionsniveau (ud fra MRC skala). 2. a. Hvad er patientens omtrentlige BMI? (Svar: 35 (> 30 er acceptabelt). b. Hvad er patientens omtrentlige antal pakkeår? (Svar: 37,5 (35-40 er acceptabelt). 3. Hvad er den sandsynligste diagnose? (Svar: Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) som følge af mange års rygning). 4. Nævn tre vigtige undersøgelser, du vil foretage akut. (Svar: Iltmætning/a-punktur, spirometri, ekspektorat til D+R, rtg. af thorax). Patientens FEV1 er 1,5 (normalt 4,3) og FVC er 4,5 (normalt 5,4). 5. Hvad er den mest sandsynlige diagnose? Begrund svaret. (Svar: Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). FEV1/FVC < 0,7. Rygeanamnesen og obstruktiv lungefunktionsnedsættelse). 6. sem.re.v10.net 10

11 Ved emfysem er lungetætheden nedsat, men i det aktuelle tilfælde giver røntgen af thorax mistanke om øget lungetæthed. 6. Nævn 3 årsager til øget lungetæthed på røntgen af thorax. (Svar: Patientens overvægt, infektion, interstitiel lungesygdom). 7. a. Hvordan skal patienten behandles i den akutte fase? (Svar: Ilt, systemisk kortikosteroid, beta-2 agonist som inhalation, antikolinergika, evt. antibiotika ved tegn på pneumoni). b. Hvad er de to vigtigste sygdoms forebyggende råd du kan give patienten og hvilken vedligeholdelsesbehandling vil du ordinere? (Svar: Rygestop og vægttab ca. 20 kg (1 point). Højdosis inhaltionssteroidbehandling (da patienten indlægges forholdsvis ofte) i kombination med langtidsvirkende beta-2 agonist + inhalation af antikolinergika + korttidsvirkende beta-2 agonist, overveje pulmonal rehabilitering). HERTIL FØJES SPØRGSMÅL FRA DE PARAKLINISKE FAG OG FRA PANUMFAGENE Radiologi 1. En standard røntgenundersøgelse af thorax udføres (sæt x ved det rigtige svar) 1) med patienten stående / liggende 2) med brystet mod detektoren / ryggen mod detektoren 3) maximal exspiration / maximal inspiration 4) i en projektion / i 2 projektioner (Svar: 1) Stående. 2) Brystet. 3) Maximal inspiration. 4) 2 projektioner. 6. sem.re.v10.net 11

12 Klinisk fysiologi Måling af lungediffusionskapaciteten (lungediffusionskonstanten, transfer-factor) blev introduceret af lægen Marie Krogh i Metoden, der anvendes udbredt i dag, måler hvor meget kulmonoxyd, der transporteres over alveolemembranen per tidsenhed og per partialtrykenhed (ml/minut/mmhg eller mmol/sec/kpa). 1. Hvorledes er lungediffusionskapaciteten typisk ved nedenfor anførte sygdomme? (svarmuligheder normal, nedsat eller øget). A) Asthma bronchiale. B) Restriktiv lungesygdom. C) Diabetes mellitus. (Svar: A) Normal. B) Nedsat. C) Normal). Patologisk anatomi 3 år senere genindlægges patienten efter recidiverende episoder af pneumoni. 1. Angiv 3 forskellige manifestationer (typer) af pneumoni. (Svar: Bronkopneumoni, lobær pneumoni, interstitiel pneumoni). 2. Hvad forstås ved inflammation? (Svar: Organismens svar på lokal beskadigelse/ irritament). Patientens gentagne pneumonier har konstant involveret samme lungelobus, hvilket, sammenholdt med et betydeligt vægttab rejser mistanke om malignitet. Der foretages finnålsaspiration af det malignitetssuspekte område. 3. Anfør 4 cytologiske malignitetskriterier. (Svar: Mange mitoser, abnorme mitoser, høj kerne/cytoplasma ratio, pleomorfi, polymorfi, store nukleoler, multiple nukleoler, irregulært kromatin, hyperkromasi). 6. sem.re.v10.net 12

13 4. Angiv 4 histologiske typer af primært lungekarcinom. (Svar: Planocellulært karcinom, adenokarcinom, småcellet karcinom, bronkioloalveolært karcinom (=alveolecelle karcinom), storcellet udifferentieret karcinom). 5. Angiv 3 spredningsveje for lungekarcinom. (Svar: Direkte indvækst, lymfogen spredning, kanalikulær spredning (karcinose), hæmatogen spredning, iatrogen spredning). 6. Angiv makroskopiske fund, der bør vække mistanke om metastaser til lungerne snarere end et primært lungekarcinom (der refereres til antal tumorer og størrelse af tumor). (Svar: Metastaser er karakteristisk multiple og små). Patologiafdelingen modtager en lymfeknude fra halsen fra en kakektisk 75-årig kvinde. Histologisk undersøgelse af rutinefarvede snit viser lymfeknude med metastase fra et adenokarcinom. Det er ikke muligt ud fra dette fund at angive primær tumors lokalisation. Der foreligger ingen oplysninger om tidligere eksideret tumor. 7. Hvilken patoanatomisk metode anvendes supplerende til nærmere karakteristik af, og mulig bestemmelse af primærtumors lokalisation? (Svar: Immunhistokemi). Farmakologi 1. Nævn to forskellige typer bronchodilaterende midler som benyttes til behandling af KOL og angiv virkningsmekanismerne. (Svar: β-adrenoceptoragonister (f.eks. salbutamol, salmeterol): Aktiverer den beta2-adrenerge receptor førende til stimulering af adenylylcyclase og dermed øget produktion af camp og aktivering af proteinkinase A (PKA) førende til relaksation af glat muskulatur i bronchierne. Muscarine receptorantagonister ((f.eks. ipratropium, tiotropium): Hæmmer virkningen af acetylcholin ved nedsat dannelse af IP3 og dermed reduceret stigning i intracelullært calcium, hvilket fører til relaxation af glat muskulatur i bronchierne). 6. sem.re.v10.net 13

14 2. Beskriv den farmakokinetiske/farmakodynamiske forskel mellem salbutamol og salmeterol og begrund hvorfor de er forskellige. (Svar: Salbutamol har hurtigere indsættende effekt (få min) og kortere virkningsvarighed (2-4 timer). Salmeterol har langsommere indsættende effekt (10-20 min) og længere virkningsvarighed (ca. 12 timer). Salmeterol har meget høj lipidsolubilitet, hvilket giver depoteffekt ). Miljømedicin 1. Angiv kilde, tilstandsform, egenskaber og effekt af ozon i forhold til KOL, herunder hvor i Europa ozon er det største problem. (Svar: Ozon (O 3 ) er en gas, som dannes når NO 2 og O 2 påvirkes af sollys med dannelse af O 3 og NO i Sydeuropa og O 3 blæser herop med vinden. I Danmark forbruges O 3 af NO fra dieseludstødning til dannelse af NO 2 og der er derfor lidt mere O 3 på landet end i byen. O 3 er ikke-vandopløselig og luftvejsirriterende som oksidant med angrebspunkt i nedre luftveje. O 3 kan forværre KOL akut og formentligt også medvirkende årsag til sygdomsudviklingen på langt sigt og værst i Sydeuropa om sommeren). Epidemiologi Den væsentligste årsag til KOL er rygning. En målt association mellem rygning og KOL kan været påvirket af en række faktorer (confoundere). 1. Nævn mindst to mulige confoundere. (Svar: Alder, køn, lav fødselsvægt, exponering for støv, alfa-1-trypsin mangel). 2. Beskriv hvordan du vil tage højde for confounding. (Svar: Multivariate statistik/modeller, stratificering, restriktion). 6. sem.re.v10.net 14

15 TEMA C. Endokrinologi En 55-årig kvinde henvender sig hos egen læge med tiltagende funktionsudløst, stridorøs vejrtrækningsbesvær gennem nogle måneder. Ved objektiv undersøgelse findes normale forhold ved hjerte og lunger, men der palperes en forstørret glandula thyreoidea. 1. Nævn 4 relevante undersøgelser, hvis resultater vil bidrage til udredning af denne. (Svar: Serum TSH, thyreoidea skintigrafi, evt. ultralyd, anti-thyroidea peroksidase antistoffer, lungefunktionsundersøgelse med inspiratorisk flow-måling). 2. Der findes normal thyroideafunktion. Hvad er den mest sandsynlige diagnose? (Svar: Atoksisk struma nodøs eller diffus). 3. Hvilke behandlingsmuligheder findes til den pågældende diagnose? (Svar: Radiojodbehandling, thyreoidektomi). 4. Nævn 3 komplikationer til thyreoidektomi. (Svar: Parese af nervus recurrens, hypoparathyreoidisme, sårinfektion, blødning, myksødem). 5. Hvilken diagnose ville der være tale om, hvis serum TSH var supprimeret og serum T4 og/eller T3 var forhøjede? (Svar: Hyperthyreose, thyrotoksikose). 6. Nævn de to hyppigste differentialdiagnoser til denne sygdom i Danmark og hvorledes de kan differentieres. (Svar: Graves sygdom (diffus toksisk struma) og multinodøs toksisk struma, differentialdiagnosen stilles ved thyreoidea scintigrafi, evt TSH-receptorantistoffer, evt ultralyd af gld thyreoidea). 6. sem.re.v10.net 15

16 7. Patienten udviklede senere thyrotoxicose. Hvilken medicinsk behandling vil du give mod denne sygdom? (Svar: Antithyroid medicin: thycapzol, thiamazol, methimazol, propylthiouracil). HERTIL FØJES SPØRGSMÅL FRA DE PARAKLINISKE FAG OG FRA PANUMFAGENE Radiologi 1. Nævn mindst 5 oplysninger som en røntgenhenvisning skal indeholde. (Svar: Patientens data. Klinisk problemstilling. Klinisk konsekvens. Oplysning om tidligere røntgenundersøgelser. Tydeligt/læsbart navn på henvisende læge. For kvinder år: Graviditetsforhold). Patologisk anatomi En anden patient indlægges med en forstørret glandula thyrkoidea. Konsistensen er betydeligt øget, hvilket giver mistanke om karcinom. Cytologisk undersøgelse af et finnålsapirat fra denne thyreoidea kan imidlertid ikke bekræfte dette. Således ses ingen maligne celler, men derimod betændelses celler. 1. Angiv den sandsynlige diagnose. (Svar: Riedels thyreoiditis). Farmakologi 1. Beskriv det farmakologiske princip ved behandling af hypotyreose. (Svar: Substitutionsbehandling med levothyroxin (1 x dagl.). Dosis afstemmes efter st4 og s-tsh). 6. sem.re.v10.net 16

17 2. Angiv en mulig alvorlig bivirkning ved påbegyndelse af behandling hos ældre patienter med langvarig hypotyreose. (Svar: Udløsning af angina pectoris, arytmi og evt. infarkt). Det oplyses, at den 55-årige kvindelige patients 17-årige datter er blevet uønsket gravid og ønsker abort. 3. Beskriv den farmakologiske virkningsmekanisme for mifepriston, der bruges ved den medicinske abort. (Svar: Mifepriston er en meget svag partial agonist (i praksis antagonist) på progesteron receptoren. Progesteron er nødvendigt for opretholdelse af graviditet i 1. trimester. Blokade af receptor med mifepriston vil derfor udløse afstødelse af fostret). Miljømedicin Bisphenol A er et hormonforstyrrende stof, der har vakt stor bekymring i Danmark. Især neurotoksiske effekter ved intrauterin eksponering diskuteres. Bisphenol A indgår i polykarbonatplast, der bruges til mange slags drikkeflasker og belægning i konservesdåser. Termopapir der bruges til bl.a. kasseboner har også vist sig at afgive betydelige mængder bisphenol A. 1. Angiv risikoidentifikation for bisphenol A i emballage og kasseboner. (Svar: Vi har konstateret, hvor bisphenol A er, og at det er neurotoksisk og hormonforstyrrende i forbindelse med reproduktion). 2. Diskuter hvordan dosis-responssammenhænge for reproduktionseffekter fremkommer, og hvad der er brug for af data. (Svar: Dosis-responssammenhænge hviler overvejende på dyreforsøg med fokus reproduktion hvor hunner doseres mens de er drægtige (og diegivning ved adfærdsforsøg) eller hunner og hanner doseres fra før parring og over flere generationer mhp fx fertilitet. Doser er typisk maksimalt tolereret, ca. 1/3 og 1/10 af det. Neutoksiske effekter undersøges ved adfærd hos afkommet (fx vandlabyrint=water maze). Hormonforstyrrende effekter kan måles ved fx feminisering af hanafkom og/eller maskulinisering af hunafkom (fx ved anogenitalafstand - kræves ikke), eller ved påvirkning af kønsfunktion senere (fx testikel/sædtoksicitet hos hanner, eller uterusvægt hos præputertale hunner kræves ikke). De fundne dosis-responsfunktioner er S-formede og der kan etableres et NOAEL (no observable adverse effekt level), som kan bruges til at fastlægge TDI ved at dele med 100 som sikkerhedsfaktor, der dækker ekstrapolation fra dyreforsøg og variation i følsomhed mellem mennesker. Ved kræfteffekter er dosis-respons lineær og TDI skal 6. sem.re.v10.net 17

18 helst svare til 1 ud af 1 million livstidsrisiko. Humane eksponeringsforsøg kan også bidrage med data). 3. Angiv eksponeringsvurdering for bisphenol A og hvilke data, der er brug for. (Svar: Eksponeringsvurdering bygger på afgivning af stoffet fra de relevante produkter og brug af fx drikke- og sutteflasker og konserves eller ved hudoptagelse fra kasseboner ). 4. Diskuter risikoanalyse og risikohåndtering af bisphenol A, herunder særlige risikogrupper. (Svar: Ud fra vurderet eksponering via drikke og konserves og via huden med optag (oftest som worst case) kan den systemiske eksponering vurdering og man kan afgøre om man kommer over TDI. Som alternativ til TDI kan man se på om NOEAL divideret med eksponeringen (denne brøk kaldes MOS, margin og safety) er over 100. Man skal være opmærksom på at der er mange stoffer med neurotoksisk og hormonforstyrrende virkninger og at der kan være cocktaileffekter, så man bør se på grupper ad gangen. Gravide og børn er i særlig risikogruppe og bør begrænse brug af produkter med bisphenol A mest muligt/helt undlade. Danmark har forbud mod bisphenol A i sutteflasker). Epidemiologi I 2000 blev der foretaget en obligatorisk tilsætning af jod til bordsalt i salt til brød og bagværk i Danmark for at gøre landet til et jodsufficient område efter WHO s anbefalinger. For at måle effekten blev der startet et monitoreringsprogram. Dette omfattede blandt andet en ultralydsscanning af et tilfældigt udtræk af befolkningen før jodberigelsen og et tilsvarende tilfældigt udtræk efter jodberigelsen for at vurdere effekten på størrelsen af glandula thyreoidea. 1. Hvad er den epidemiologiske betegnelse for denne type undersøgelser? (Svar: Tværsnitsundersøgelser eller cross-sectional studies ( befolkningsundersøgelse tæller ikke). En anden del af monitoreringsprogrammet omfatter registrering af nye tilfælde af patienter med hyperthyreose fra lægemiddelregisteret (indløsning af recept på antithyroid medicin). Dette viste en initial stigning i antallet af patienter med hyperthyreose i den danske befolkning de første år. 6. sem.re.v10.net 18

19 2. Hvad er den epidemiologiske betegnelse for nytilkomne tilfælde af hyperthyreose i befolkningen om året? (Svar: Incidensrate). 6. sem.re.v10.net 19

20 TEMA D. Bevægeapparatet En 58-årig adipøs mand henvender sig i skadestuen på grund af nytilkommen hævelse og rødme af højre fod. Patienten har tabletbehandlet type 2 diabetes og er netop startet behandling med tiazid-diuretikum for hypertensio arterialis. Kendt med tidligere alkoholmisbrug. 1. Angiv 3 reumatologiske diagnoser lægen skal overveje. (Svar: 1. Artritis Urica, 2. Septisk artrit, 3. Debut af inflammatorisk artrit fx reumatoid artritis, psoriasis artritis, reaktiv artritis, 4. Distorsio articulatio talocruralis). 2. Hvilken akut, potentielt livstruende, reumatologisk diagnose bør udelukkes? (Svar: Septisk artrit). 3. Hvordan kan lægen undersøge/udrede for denne diagnose? (Svar: Ledpunktur bør foretages mhp dyrkning og mikroskopi af ledvæske. Endvidere bloddyrkning specielt hvis det ikke er muligt at udhente ledvæske. (Dyrkning fra evt. andet focus. Blodprøver med evt leukocytose, neutrocytose samt CRP forhøjelse). 4. Hvilken behandling bør lægen starte på mistanke om denne lidelse? (Svar: Parenteral antibiotika, indledningsvis ofte bredspekteret til der foreligger dyrkningssvar fx et Cephalosporinpræparat). 5. Nævn to årsager til Achillesseneruptur. (Svar: 1) Traume, under tilbagegang og hurtigt afsæt fremad. 2) Kronisk peritendinit og mindre traume, f.eks. trappegang 3) Følger til steroidbehandling). 6. sem.re.v10.net 20

21 6. Hvad er de kliniske symptomer på Achillesseneruptur? Nævn to. (Svar: 1) Følte piskeagtigt smæld i Achillessenen. 2) Smerter i Achillessenen. 3) Kunne ikke gå på foden. 4) Kunne ikke stå på tæer. 5) Kunne ikke løfte forfoden opad). 7. Hvordan stiller man den kliniske diagnose? Nævn 3 positive kliniske fund. (Svar: 1) Manglende dorsifleksion i fodled. 2) Kan ikke stå på tæer. 3) Kan ikke stå på en fod. 4) Positiv Thompson test, Squeeze test ved tryk på siderne af læggen, hvor foden ikke dorsiflekterer som på den raske side. 5) Følelig substansdefekt ved palpation af selve Achillessenen. 6) Maltes test (knæfleksionsundersøgelse, hvor foden ikke flekterer med). 7) Needle (nåle) test. 8) Sphygmanometertest. Kommentar: De sidste to tests benyttes ikke rutinemæssigt. To positive tests giver en sensitivitet på 1,0). 8. Hvordan kan man behandle Achillessenedefekten? Nævn 2 metoder. (Svar: 1) Konservativ med bandagering, 2) Kirurgisk med suturering af den overrevne Achillessene). 9. Hvordan er efterbehandlingen til Achillesseneruptur? (Svar: For begge metoder er efterbehandlingen bandagering i spidsfod i 3-4 uger efterfulgt af 3-4 uger med foden i neutralstilling Kommentar: Bandagering dækker crus-gips i spidsfod samt crusgips med sål evt., Achillesseneortose (præformeret støvle- aftagelig). 10. Hvad er komplikationerne til behandling af Achillesseneruptur? Nævn 2. (Svar: 1) Re-ruptur, 2) Ved kirurgi: blødning eller infection, 3) Dyb venetrombose). HERTIL FØJES SPØRGSMÅL FRA DE PARAKLINISKE FAG OG FRA PANUMFAGENE 6. sem.re.v10.net 21

22 Radiologi 1. En teenager henvender sig til skadestuen med smerter i hånden efter fald. Du finder direkte og indirekte ømhed af 2. stråle og bestiller en røntgenundersøgelse. Hvad finder du på den? (Svar: Tværfraktur af corpus af proximale phalanx i 2. stråle på højre hånd. 6. sem.re.v10.net 22

23 Klinisk fysiologi 1. En knogleskintigrafi med 99m Technetium-mærket fosfatforbindelse viser på en 16-årig dreng med knæsmerter kraftig optagelse distalt i femur ind mod knæet. Nævn tre mulige differentialdiagnoser. (Svar: Osteosarkom, kondrosarkom, fraktur, osteomyelit, septisk artrit. Aseptisk nekrose kan godtages sent i forløbet). Farmakologi 1. Hvad er førstevalgspræparat til akut behandling af arthritis urica? Angiv virkningsmekanisme? (Svar: NSAID. NSAID er hæmmere af cyclooxygenaserne COX1 og COX2. Dette medfører nedsat prostaglandinsyntese og heraf følgende antiinflammatorisk effekt). 2. Nævn et præparat, som man typisk vil bruge til opfølgende langsigtet behandling ved gentagne anfald og angiv virkningsmekanisme. (Svar: Allopurinol. Behandling med allopurinol bør ikke igangsættes under et anfald da der er risiko for at forværre anfaldet. Allopurinol hæmmer xanthinoxidase og dermed dannelse af urinsyre. Probenecid, der øger udskillelsen af urinsyre). 3. Angiv opdelingen af lokalanalgetika i to grupper på basis af deres kemiske struktur og nævn mindst et stof fra hver gruppe. (Svar: Lokalanalgetika består enten af: a) En lipofil (aromatisk) gruppe og en ioniseret (hydrofil, tertiæramino-) gruppe adskildt af en ester (estere-lokalanalgetika). Eksempler: Kokain, benzocain. b) En amid (amid-lokalanalgetika). Eksempler: Lidokain, bupivakain). 6. sem.re.v10.net 23

6. SEMESTER INTEGRERET SYGE-/RE- BACHELOREKSAMEN Sommer 2008

6. SEMESTER INTEGRERET SYGE-/RE- BACHELOREKSAMEN Sommer 2008 6. SEMESTER INTEGRERET SYGE-/RE- BACHELOREKSAMEN Sommer 2008 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 68-årig mand, kendt med tobaksbetinget KOL og prostatahypertrofi-gener, vågner

Læs mere

6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007

6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007 6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 55-årig mand henvender sig på grund af et par ugers lænde/rygsmerter samt træthed

Læs mere

Re-eksamen/Syge-eksamen 6. semester (med svar) Sommer 2005

Re-eksamen/Syge-eksamen 6. semester (med svar) Sommer 2005 Re-eksamen/Syge-eksamen 6. semester (med svar) Sommer 2005 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 19-årig kvinde, tidligere rask. Efter studentereksamen rejst seks måneder i Indien

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN 6. semester (med svar) Sommer 2005

ORDINÆR EKSAMEN 6. semester (med svar) Sommer 2005 ORDINÆR EKSAMEN 6. semester (med svar) Sommer 2005 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 78-årig kvinde, tidligere rask, bortset fra overvægtassocieret type 2 diabetes og arthroser.

Læs mere

SYGE/RE-EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04

SYGE/RE-EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04 SYGE/RE-EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 16-årig danskfødt 2.-generations indvandrer af pakistansk herkomst, der indlægges med

Læs mere

Re-eksamen/Sygeeksamen med svar Sommer 2006

Re-eksamen/Sygeeksamen med svar Sommer 2006 Re-eksamen/Sygeeksamen med svar Sommer 2006 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme En 26-årig kvinde, tidligere altid rask. Ryger 10 cigaretter daglig, men ingen pulmonale gener

Læs mere

6. sem - Ordinær eksamen med svar sommer 2006

6. sem - Ordinær eksamen med svar sommer 2006 6. sem - Ordinær eksamen med svar sommer 2006 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme En 28-årig mand, tidligere altid rask, efter et par dages almen sygdomsfølelse med feber nu tiltagende

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå NOTER I LUNGESYGDOMME asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma Bashir,

Læs mere

SYGEEKSAMEN 2003/2004

SYGEEKSAMEN 2003/2004 SYGEEKSAMEN 2003/2004 BAKTERIOLOGI Urogenitale infektioner 1. En 29 årig pige opsøger sin praktiserende læge på grund af purulent sekretion fra vagina. Gynækologisk undersøgelse viser, at hun har en cervicit.

Læs mere

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord Opdateret af Manan: 10. Juni 2004 Forord Læge Søs Wollesen har skrevet Emnegrupperede essayopgaver i Intern medicin. Hun har taget samtlige eksamensopgaver i Intern medicin fra de sidste mange år, og besvaret

Læs mere

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d.

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Cancer Mammae Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Af: Niels Kroman, dr. med. Claus Kamby, dr. med. Gosia Tuxen, ph.d. Henrik L. Flyger, ph.d.

Læs mere

8. semester (studieordning 2000) Syge- og reeksamen 26. februar 2009

8. semester (studieordning 2000) Syge- og reeksamen 26. februar 2009 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN: Integreret, samlet prøve

Læs mere

Kompendium om thyroidea og graviditet

Kompendium om thyroidea og graviditet Kompendium om thyroidea og graviditet Kompendiet er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Thyreoidea Selskab (DTS), Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) og Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS). Forfattere:

Læs mere

Medicin 8. semester, ny studieordning eksamen juni 2005

Medicin 8. semester, ny studieordning eksamen juni 2005 Medicin 8. semester, ny studieordning eksamen juni 2005 Eksamen er delt i 4 grupper: 3 hovedspørgsmål og 20 korte spørgsmål. Hvert af de 3 hovedspørgsmål og gruppen af korte spørgsmål har samme vægt. Benyt

Læs mere

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk

Læs mere

Forord. Jeg håber noterne kan bidrage til at skabe et overblik og måske lette embedseksamens læsebyrde. God læselyst! Morten Krogh Christiansen

Forord. Jeg håber noterne kan bidrage til at skabe et overblik og måske lette embedseksamens læsebyrde. God læselyst! Morten Krogh Christiansen Forord Jeg har skrevet disse noter hen over mit 12. semester i forbindelse embedseksamen i medicin og kirurgi. Noterne tager udgangspunkt i opdelingen i Basisbog i Medicin og Kirurgi og er herudover i

Læs mere

Antibiotikabehandling af bakterielle lungeinfektioner hos cystisk fibrose patienter.

Antibiotikabehandling af bakterielle lungeinfektioner hos cystisk fibrose patienter. Antibiotikabehandling af bakterielle lungeinfektioner hos cystisk fibrose patienter. CF Center København, Dansk BørneLunge Center Rigshospitalet VERSION 13-3-2009 Dansk BørneLunge Center, Rigshospitalet.

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital

THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital 2. udgave april 2001 1 Forord Instruksbogen i thyreoideasygdomme er udarbejdet for at sikre kvaliteten i thyreoideabehandlingen

Læs mere

Dessau et al. Lyme Borreliose 2. udgave Side 1. Klinik, diagnostik og behandling i Danmark

Dessau et al. Lyme Borreliose 2. udgave Side 1. Klinik, diagnostik og behandling i Danmark Dessau et al. Lyme Borreliose 2. udgave Side 1 Lyme Borreliose Klinik, diagnostik og behandling i Danmark Arbejdsgruppens medlemmer: Ram B. Dessau, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus, Region

Læs mere

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning O SVAL II Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning Af Stud.med. Rasmus Broby Johansen Vejleder Overlæge, Ph.D. Karen-Lise Welling Maj

Læs mere

Hvad er PCD? informationsfolder for patienter

Hvad er PCD? informationsfolder for patienter Hvad er PCD? informationsfolder for patienter Hvad er PCD? informationsfolder for patienter er oversat fra engelsk og redigeret af læge Helene Kobbernagel, projektkoordinator Maria Phillipsen, afdelingslæge

Læs mere

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Overlæge dr. med. Mads R. Buhl Hepatitis B og C spørgsmål & lægernes svar 2010-12 HEPATITIS B OG C - SPØRGSMÅL & LÆGERNES SVAR 3. udgave 2010 Overlæge

Læs mere

--- Kamilla Bolt --- --- Michaela Schiøtz --- --- Katrine Finke --- --- Trine Lyager Thomsen ---

--- Kamilla Bolt --- --- Michaela Schiøtz --- --- Katrine Finke --- --- Trine Lyager Thomsen --- Kompendie til Miljø- og Arbejdsmedicin og Farlig Forurening 2000 Skrevet af: --- Kamilla Bolt --- --- Michaela Schiøtz --- --- Katrine Finke --- --- Trine Lyager Thomsen --- Redigeret af manan (1. december

Læs mere

Guidelines for behandling af. Thyreoideacancer. Danmark. Revideret oktober 2005

Guidelines for behandling af. Thyreoideacancer. Danmark. Revideret oktober 2005 Guidelines for behandling af Thyreoideacancer I Danmark Revideret oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Guidelines - Thyreoideacancer revideret oktober 2005 FORORD... 5 ARBEJDSGRUPPE... 7 INDLEDNING... 8 PATOLOGI...

Læs mere

6\JHUHHNVDPHQ0LOM RJDUEHMGVPHGLFLQMXQLPRGHOEHVYDUHOVH

6\JHUHHNVDPHQ0LOM RJDUEHMGVPHGLFLQMXQLPRGHOEHVYDUHOVH 6\JHUHHNVDPHQ0LOM RJDUEHMGVPHGLFLQMXQLPRGHOEHVYDUHOVH.OLQLVNDUEHMGVPHGLFLQSRLQW 1. Hånd arm vibrationer: morbus Raynaud/carpaltunnelsyndrom/neuropati. Støj/høreskade. Fugt skæreolie/håndeksem (toksisk/allergisk).

Læs mere

Allergiske lidelser. Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl.

Allergiske lidelser. Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl. Allergiske lidelser Håndbog om udredning og behandling Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl. Allergiske lidelser Håndbog om udredning og behandling Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl. Allergiske

Læs mere

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Forfattere: Niels Seersholm, overlæge dr.med. Lungemedicinsk afdeling Y, Gentofte Hospital Peter H. Andersen, afdelingslæge Epidemiologisk

Læs mere

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS Forebyggelse af blodbåren smitte, diagnostik og håndtering i sundhedsvæsenet og på andre arbejdspladser 2013 Vejledning om HIV (human

Læs mere