TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi"

Transkript

1 6. SEMESTER SYGE/RE-INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Vinter 2010 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme En 38-årig mand indlægges med diaré og feber gennem 3 dage af sin egen læge. I det væsentlige tidligere rask. Ingen medicinske allergier. Har sin kæreste i Uganda, som han har besøgt de seneste to måneder. Hjemkommet til Danmark to dage tidligere. Status for vaccinationer og kemoforebyggelse er ukendt. Ved ankomsten til hospitalet er patienten vågen og klar. Har udviklet et rødligt udslæt på overkroppen. Føler sig træt og almen utilpas. Angiver diaré frekvensen til 3-8 per døgn. Temperatur 38.9 C. Blodtryk 95/70 mmhg. Puls 100. Respirationsfrekvens 18. Perifer iltmætning 96 %. 1. Angiv tre sandsynlige diagnoser. (Svar: Infektiøs diaré, sepsis, malaria, eller dengue virus infektion). 2. Skitser et relevant udredningsprogram for patienten. (Svar: Biokemi: hgb, leukocytter med differentialtælling, thrombocytter, kreatinin, elektrolytter, levertal, blodsukker og CRP. Arterie-punktur (blodgasser, syre-base forhold og laktat. Mikrobiologi: Bloddyrkning og blodudstryg for parasitter. Afføringsprøver for tarmpatogene bakterier, evt. også for parasitter (æg, orme og cyster). Dengue-pcr eller antistof, urindyrkning. Røntgen af thorax. 3. Blodprøver viser: hæmoglobin 9.2 mmol/l (normalområde: 8-11), leukocytter 16 x 10 9 /l (3-9), thrombocytter 105 x 10 9 /l ( ), kreatinin 169 µmol/l (60-130), carbamid 9 mmol/l ( ), og C-reaktivt protein 199 mg/l (<10). Beskriv de forventede mikrobiologiske fund for de tre arbejdsdiagnoser. (Svar: Infektiøs diaré: afføringsprøver har vækst af tarmpatogene bakterier (salmonella, campylobacter, shigella). Bloddyrkning evt positiv ved tyfus/paratyfus. Sepsis: bloddyrkning positiv (Salmonella typhi eller paratyphi). Afføringsprøver evt også positive. 6. sem.re.v10.net 1

2 Malaria: blodudstryg viser erythrocytter inficerede med Plasmodium falciparum. Blod- og afføringsprøver uden vækst. Dengue virus infektion: Dengue-pcr eller antistof positiv 4. Angiv den medicinske og den understøttende behandling af de tre arbejdsdiagnoser. (Svar: Infektiøs diaré: antibiotika med aktivitet mod salmonella, campylobacter, og shigella (fx ceftriaxon eller ciprofloxacin for salmonella, makrolid for campylobacter og quinolon for shigella). Væskebehandling med f.eks. isoton NaCl og isoton glucose til timediurese er normaliseret (> 0,5 ml/kg/time). Sepsis: antibiotika med aktivitet over for salmonella (ceftriaxon). Væskebehandling med f.eks. isoton NaCl og isoton glucose til timediurese er normaliseret (> 0,5 ml/kg/time). Malaria: artemisinin-derivat, atovaquone/proguanil (Malarone), meflokin (Lariam), eller kinin afhængig af parasitæmi-grad. Væskebehandling med f.eks. isoton NaCl og isoton glucose til timediurese er normaliseret (> 0,5 ml/kg/time). Dengue virus infektion: symptomatisk behandling, evt. væskebehandling og/eller paracetamol). Efter at patienten er stabiliseret indhenter du samtykke til at undersøge for HIV infektion. Testen er positiv ved ELISA og bekræftes positiv med Western blot analyse. 5. Forklar hvorfor at det er relevant at undersøge denne patient for HIV, beskriv et relevant udredningsprogram ved nydiagnosticeret HIV infektion, og angiv to indikationer for antiretroviral behandling. (Svar: Det er relevant fordi patienten har seksuel kontakt til en person fra et høj-endemisk område. Feber og udslæt kan være symptomer ved akut HIV infektion. Udredningsprogrammet ved nydiagnosticeret HIV infektion omfatter primært undersøgelse for immundefektsgrad med bestemmelse af CD4 celletal og HIV RNA niveau i perifert blod. Herunder kan man supplere med serologi for toxoplasmose, CMV, syfilis eller hepatitis B og C. På grund af ekspositionen (Central Afrika) vil udredning for latent tuberkulose også være relevant. Indikationerne for antiretroviral behandling er: AIDS, immundefekt (CD4 celletal < 350 x 10 6 /l), graviditet, konstitutionelle symptomer/symptomatisk HIV infektion, og postexposure profylakse (erhvervs- og seksuelt betinget). 6. sem.re.v10.net 2

3 Mikrobiologi: Bakteriologi Vi antager at der dyrkes Salmonella enteriditis fra patientens fæces. 1. Angiv bakteriens form, Gram farvbarhed og bevægelighed. (Svar: Bevægelig Gram-negativ stav). 2. Angiv hvilke antigener, der anvendes til serotypning af Salmonella sp. og gør rede for deres cellulære lokalisation. (Svar: O-antigen (LPS), H-antigen (flagella), Vi-antigen (kapsel)). 3. Gør rede for smittekilder til infektioner med denne bakterie og hvorledes infektionen kan forebygges. (Svar: Zoonose, forekommer i æg og kød (især fjerkræ). I nogle tilfælde kan den smitte fæco-oralt. Smitten forebygges ved varmebehandling af fx kød og æg). 4. Følsomhedsbestemmelsen af Salmonella enteriditis bakterien viser 1 (R) overfor ciprofloxacin. Gør rede for hvordan resistenssvar fortolkes efter enten 3, 2, 1 og 0 eller S, I, R systemet. (Svar: (3)(S) betyder følsom, dvs. at der ved almindelig dosering af det pågældende antibiotikum opnås en koncentration i blodet på mindst 5 x MIC, så der kan forventes klinisk effekt af behandlingen. (2) (I) betyder nedsat følsomhed, dvs. at klinisk effekt kun kan forventes ved anvendelse af meget højere doser (som regel kun muligt for beta-laktam antibiotika), eller hvis det pågældende antibiotikum koncentreres på infektionsstedet, fx i urinen, hvor de fleste antibiotika udskilles. (1)(R) betyder så ringe følsomhed, at klinisk effekt ikke kan forventes, med mindre det pågældende antibiotikum direkte kan appliceres på infektionsstedet, fx gentamycinkugler, sårsalve, øjendråber eller inhalationsbehandling af lungerne. (0)(R) betyder total resistens). Efter 3 dages antibiotikabehandling, hvorunder diareen er ophørt, opstår nye tilfælde af blodig diare. 6. sem.re.v10.net 3

4 5. Angiv en bakterie, der hyppigt er årsag til antibiotika-associeret diarre. (Svar: Clostridium difficile). 6. Nævn den vigtigste virulensfaktor for denne bakterie. (Svar: Toksiner præcisering af de forskellige toksiner kræves ikke). 7. Nævn et antibiotikum der kan anvendes til behandling af patientens nytilkomne infektion. (Svar: Vancomycin peroralt (metronidazol godkendes). Svampe Ved undersøgelse af den HIV-positive, 38-årige mand finder man hvide belægninger i mundhulen. 1. Angiv hvilken svamp, der kan være årsag til disse, hvordan diagnosen stilles og hvilke antimykotika, der kan anvendes til at behandle patienten. (Svar: Candida albicans, klinisk diagnose evt. dyrkning, azoler lokal eller systemisk). Virologi 1. Hvilket virus er den hyppigste årsag til viral gastroenteritis hos voksne? (Svar: Norovirus (calicivirusfamilien, tidl. kaldet Norwalk-agent/Norwalk-like virus; et svar et nok). 2. Angiv smittevej og smittekilder for denne virusinfektion. (Svar: Primært fæco-oral smitte, evt. tæt kontakt med smittet person (f.eks. pga. dårlig håndhygiejne) og inhalation af infektiøse aerosoler efter eksplosive opkastninger. Smittekilder er patienter, asymptomatiske udskillere samt kontaminerede fødevarer). 6. sem.re.v10.net 4

5 3. Angiv 4 årsager til at det er så svært at inddæmme epidemier med dette virus. (Svar: Mange asymptomatiske udskillere, lavt inokulum ( partikler), virus er meget stabilt, og store mængder udskilles fra patienterne). 4. Angiv hvorledes spredning af infektionen på sygehuset forebygges. (Svar: Isolation af smittede, god hygiejne (håndvask, kittelskift, grundig rengøring, desinfektion af materiale, der har været i kontakt med pt.). 5. Angiv 3 andre virus, der kan forårsage gastroenteritis hos mennesker. (Svar: Rotavirus, adenovirus, astrovirus). Parasitologi 1. Hvilken parasit er den mest sandsynlige parasitologiske årsag til patientens tarmsymptomer inklusive de blodige diarréer, og feber og hvilken undersøgelse skal straks iværksættes for at stille diagnosen? (Svar: Entamoeba histolytica (amøber), fæces for parasitter (evt: mikrospi af varm fæces). 2. Angiv kort parasittens livscyklus. (Svar: Cyster indtages per oralt, parasitten udvikler sig til trofozoiter i tarmen, cyster udskilles med fæces). 3. Parasitten kan med udgangspunkt i tarmen invadere andre væv. Hvilket organ bliver hyppigst inddraget, hvilken læsion forårsager parasitten her og hvordan stilles diagnosen? (Svar: Leveren, levercelle nekrose eller leverabsces, ultralyd evt. kombineret med serologi). HERTIL FØJES SPØRGSMÅL FRA DE PARAKLINISKE FAG OG FRA PANUMFAGENE 6. sem.re.v10.net 5

6 Klinisk Biokemi Patienten har forhøjet antal neutrofile granulocytter. 1. Nævn 3 vigtige mulige årsager hertil. (Svar: 1) Bakteriel infektion, 2) Leukæmi og 3) Systemisk corticosteroid behandling, 4) Lige efter kraftig fysisk aktivitet/svært stress). Patienten har forhøjet antal eosinofile granulocytter. 2. Nævn 3 vigtige mulige årsager hertil. (Svar: 1) Parasit infestation, 2) Leukæmi og 3) Allergi). Radiologi årig patient indlægges med dyspnø og feber. Det tages et røntgen billede af thorax (figur A). I løbet af de næste 14 dage forværres situationen og der tages en ny røntgenundersøgelse af thorax (figur B). Nævn tre væsentlige forskelle mellem de to optagelser. 6. sem.re.v10.net 6

7 Fig. A: 6. sem.re.v10.net 7

8 manan.dk Fig. B: (Svar: Vigtige svar ord er understreget): 1) Den første optagelse er foretaget med patienten stående, den anden med patienten liggende. 2) På den anden optagelse ses et exsudat/(effusion), der slører højre lunge felt; det var der ikke på den første optagelse hvor væsken lå nede i sinus. 3) Det er tilkommet en (partiel) venstresidig underlaps atelektase/(infiltrat); diafragma kan ikke ses. Farmakologi 1. Angiv angrebsmål ( target ) og molekylær effekt for mindst fire stofgrupper der bruges som antiviral terapi mod HIV-infektioner. (Svar: Protease hæmmer - hæmmer funktionen af HIV proteasen. Dette enzym er nødvendigt for den enzymatiske modning af en række proteiner sem.re.v10.net

9 Revers transkriptase (RT) hæmmere opdeles i to grupper: a) Nukleosid RT-hæmmere hæmmer funktionen af RT ved at konkurrere med de naturlige substrater (Nukleotider). Nukleosid RT-hæmmere bnder således at enzymets aktive site. b) Non-nukleosid RT-hæmmere hæmmer funktionen af RT ved at binde uden for det aktive site. Fusionshæmmere: Enfuvirtid hæmmer fusionen af HIV-kappen med cellemembranen ved at binde til den del af GP41 der indgår i fusionsprocessen). HIV-entry hæmmere: Maraviroc. Hæmmer HIV interaktion med CCR5 receptor, og dermed HIV entry). 2. Angiv årsagen til, at der gives kombinationsterapi til HIV-patienter). (Svar: Kombinationsterapi gives for at forhindre resistensudvikling). Epidemiologi HIV infektion og AIDS sygdom er anmeldelsespligtige sygdomme. HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy) blev indført i Danmark i midten af 1990 erne. 1. Beskriv i grove træk, hvordan det siden er gået i Danmark med incidensen af nypåviste HIV tilfælde. (Svar: Incidensen af nypåviste HIV tilfælde har været konstant). 2. Blandt personer smittet med HIV i Danmark udgøres flertallet af hvilken risikogruppe? (Svar: Flertallet fortsat MSM - mænd der har sex med mænd). 3. Beskriv udviklingen i samlet antal HIV positive (prævalens) og forklar årsagen til denne udvikling. (Svar: Samlet antal HIV positive (prævalens) er steget (1 point) fordi risiko for at udvikle AIDS og dermed for død er mindsket betydeligt som følge af HAART). 6. sem.re.v10.net 9

10 TEMA B. Lungesygdomme En 65-årig mand henvender sig i skadestuen med åndenød, specielt ved anstrengelse. Vægt 99 kg, højde 168 cm, tobaksforbrug 15 cigaretter dagligt i 50 år. De sidste to år har patienten været indlagt 4 gange med vejrtrækningsbesvær. Patienten er i behandling for hypertension med Centyl (vanddrivende) Propranolol (en non-selektiv betablokker) og Cardil (calciumantagonist). 1. Nævn tre vigtige yderligere anamnestiske oplysninger. (Svar: Varighed af symptomer, ekspektoration, bedømmelse af funktionsniveau (ud fra MRC skala). 2. a. Hvad er patientens omtrentlige BMI? (Svar: 35 (> 30 er acceptabelt). b. Hvad er patientens omtrentlige antal pakkeår? (Svar: 37,5 (35-40 er acceptabelt). 3. Hvad er den sandsynligste diagnose? (Svar: Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) som følge af mange års rygning). 4. Nævn tre vigtige undersøgelser, du vil foretage akut. (Svar: Iltmætning/a-punktur, spirometri, ekspektorat til D+R, rtg. af thorax). Patientens FEV1 er 1,5 (normalt 4,3) og FVC er 4,5 (normalt 5,4). 5. Hvad er den mest sandsynlige diagnose? Begrund svaret. (Svar: Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). FEV1/FVC < 0,7. Rygeanamnesen og obstruktiv lungefunktionsnedsættelse). 6. sem.re.v10.net 10

11 Ved emfysem er lungetætheden nedsat, men i det aktuelle tilfælde giver røntgen af thorax mistanke om øget lungetæthed. 6. Nævn 3 årsager til øget lungetæthed på røntgen af thorax. (Svar: Patientens overvægt, infektion, interstitiel lungesygdom). 7. a. Hvordan skal patienten behandles i den akutte fase? (Svar: Ilt, systemisk kortikosteroid, beta-2 agonist som inhalation, antikolinergika, evt. antibiotika ved tegn på pneumoni). b. Hvad er de to vigtigste sygdoms forebyggende råd du kan give patienten og hvilken vedligeholdelsesbehandling vil du ordinere? (Svar: Rygestop og vægttab ca. 20 kg (1 point). Højdosis inhaltionssteroidbehandling (da patienten indlægges forholdsvis ofte) i kombination med langtidsvirkende beta-2 agonist + inhalation af antikolinergika + korttidsvirkende beta-2 agonist, overveje pulmonal rehabilitering). HERTIL FØJES SPØRGSMÅL FRA DE PARAKLINISKE FAG OG FRA PANUMFAGENE Radiologi 1. En standard røntgenundersøgelse af thorax udføres (sæt x ved det rigtige svar) 1) med patienten stående / liggende 2) med brystet mod detektoren / ryggen mod detektoren 3) maximal exspiration / maximal inspiration 4) i en projektion / i 2 projektioner (Svar: 1) Stående. 2) Brystet. 3) Maximal inspiration. 4) 2 projektioner. 6. sem.re.v10.net 11

12 Klinisk fysiologi Måling af lungediffusionskapaciteten (lungediffusionskonstanten, transfer-factor) blev introduceret af lægen Marie Krogh i Metoden, der anvendes udbredt i dag, måler hvor meget kulmonoxyd, der transporteres over alveolemembranen per tidsenhed og per partialtrykenhed (ml/minut/mmhg eller mmol/sec/kpa). 1. Hvorledes er lungediffusionskapaciteten typisk ved nedenfor anførte sygdomme? (svarmuligheder normal, nedsat eller øget). A) Asthma bronchiale. B) Restriktiv lungesygdom. C) Diabetes mellitus. (Svar: A) Normal. B) Nedsat. C) Normal). Patologisk anatomi 3 år senere genindlægges patienten efter recidiverende episoder af pneumoni. 1. Angiv 3 forskellige manifestationer (typer) af pneumoni. (Svar: Bronkopneumoni, lobær pneumoni, interstitiel pneumoni). 2. Hvad forstås ved inflammation? (Svar: Organismens svar på lokal beskadigelse/ irritament). Patientens gentagne pneumonier har konstant involveret samme lungelobus, hvilket, sammenholdt med et betydeligt vægttab rejser mistanke om malignitet. Der foretages finnålsaspiration af det malignitetssuspekte område. 3. Anfør 4 cytologiske malignitetskriterier. (Svar: Mange mitoser, abnorme mitoser, høj kerne/cytoplasma ratio, pleomorfi, polymorfi, store nukleoler, multiple nukleoler, irregulært kromatin, hyperkromasi). 6. sem.re.v10.net 12

13 4. Angiv 4 histologiske typer af primært lungekarcinom. (Svar: Planocellulært karcinom, adenokarcinom, småcellet karcinom, bronkioloalveolært karcinom (=alveolecelle karcinom), storcellet udifferentieret karcinom). 5. Angiv 3 spredningsveje for lungekarcinom. (Svar: Direkte indvækst, lymfogen spredning, kanalikulær spredning (karcinose), hæmatogen spredning, iatrogen spredning). 6. Angiv makroskopiske fund, der bør vække mistanke om metastaser til lungerne snarere end et primært lungekarcinom (der refereres til antal tumorer og størrelse af tumor). (Svar: Metastaser er karakteristisk multiple og små). Patologiafdelingen modtager en lymfeknude fra halsen fra en kakektisk 75-årig kvinde. Histologisk undersøgelse af rutinefarvede snit viser lymfeknude med metastase fra et adenokarcinom. Det er ikke muligt ud fra dette fund at angive primær tumors lokalisation. Der foreligger ingen oplysninger om tidligere eksideret tumor. 7. Hvilken patoanatomisk metode anvendes supplerende til nærmere karakteristik af, og mulig bestemmelse af primærtumors lokalisation? (Svar: Immunhistokemi). Farmakologi 1. Nævn to forskellige typer bronchodilaterende midler som benyttes til behandling af KOL og angiv virkningsmekanismerne. (Svar: β-adrenoceptoragonister (f.eks. salbutamol, salmeterol): Aktiverer den beta2-adrenerge receptor førende til stimulering af adenylylcyclase og dermed øget produktion af camp og aktivering af proteinkinase A (PKA) førende til relaksation af glat muskulatur i bronchierne. Muscarine receptorantagonister ((f.eks. ipratropium, tiotropium): Hæmmer virkningen af acetylcholin ved nedsat dannelse af IP3 og dermed reduceret stigning i intracelullært calcium, hvilket fører til relaxation af glat muskulatur i bronchierne). 6. sem.re.v10.net 13

14 2. Beskriv den farmakokinetiske/farmakodynamiske forskel mellem salbutamol og salmeterol og begrund hvorfor de er forskellige. (Svar: Salbutamol har hurtigere indsættende effekt (få min) og kortere virkningsvarighed (2-4 timer). Salmeterol har langsommere indsættende effekt (10-20 min) og længere virkningsvarighed (ca. 12 timer). Salmeterol har meget høj lipidsolubilitet, hvilket giver depoteffekt ). Miljømedicin 1. Angiv kilde, tilstandsform, egenskaber og effekt af ozon i forhold til KOL, herunder hvor i Europa ozon er det største problem. (Svar: Ozon (O 3 ) er en gas, som dannes når NO 2 og O 2 påvirkes af sollys med dannelse af O 3 og NO i Sydeuropa og O 3 blæser herop med vinden. I Danmark forbruges O 3 af NO fra dieseludstødning til dannelse af NO 2 og der er derfor lidt mere O 3 på landet end i byen. O 3 er ikke-vandopløselig og luftvejsirriterende som oksidant med angrebspunkt i nedre luftveje. O 3 kan forværre KOL akut og formentligt også medvirkende årsag til sygdomsudviklingen på langt sigt og værst i Sydeuropa om sommeren). Epidemiologi Den væsentligste årsag til KOL er rygning. En målt association mellem rygning og KOL kan været påvirket af en række faktorer (confoundere). 1. Nævn mindst to mulige confoundere. (Svar: Alder, køn, lav fødselsvægt, exponering for støv, alfa-1-trypsin mangel). 2. Beskriv hvordan du vil tage højde for confounding. (Svar: Multivariate statistik/modeller, stratificering, restriktion). 6. sem.re.v10.net 14

15 TEMA C. Endokrinologi En 55-årig kvinde henvender sig hos egen læge med tiltagende funktionsudløst, stridorøs vejrtrækningsbesvær gennem nogle måneder. Ved objektiv undersøgelse findes normale forhold ved hjerte og lunger, men der palperes en forstørret glandula thyreoidea. 1. Nævn 4 relevante undersøgelser, hvis resultater vil bidrage til udredning af denne. (Svar: Serum TSH, thyreoidea skintigrafi, evt. ultralyd, anti-thyroidea peroksidase antistoffer, lungefunktionsundersøgelse med inspiratorisk flow-måling). 2. Der findes normal thyroideafunktion. Hvad er den mest sandsynlige diagnose? (Svar: Atoksisk struma nodøs eller diffus). 3. Hvilke behandlingsmuligheder findes til den pågældende diagnose? (Svar: Radiojodbehandling, thyreoidektomi). 4. Nævn 3 komplikationer til thyreoidektomi. (Svar: Parese af nervus recurrens, hypoparathyreoidisme, sårinfektion, blødning, myksødem). 5. Hvilken diagnose ville der være tale om, hvis serum TSH var supprimeret og serum T4 og/eller T3 var forhøjede? (Svar: Hyperthyreose, thyrotoksikose). 6. Nævn de to hyppigste differentialdiagnoser til denne sygdom i Danmark og hvorledes de kan differentieres. (Svar: Graves sygdom (diffus toksisk struma) og multinodøs toksisk struma, differentialdiagnosen stilles ved thyreoidea scintigrafi, evt TSH-receptorantistoffer, evt ultralyd af gld thyreoidea). 6. sem.re.v10.net 15

16 7. Patienten udviklede senere thyrotoxicose. Hvilken medicinsk behandling vil du give mod denne sygdom? (Svar: Antithyroid medicin: thycapzol, thiamazol, methimazol, propylthiouracil). HERTIL FØJES SPØRGSMÅL FRA DE PARAKLINISKE FAG OG FRA PANUMFAGENE Radiologi 1. Nævn mindst 5 oplysninger som en røntgenhenvisning skal indeholde. (Svar: Patientens data. Klinisk problemstilling. Klinisk konsekvens. Oplysning om tidligere røntgenundersøgelser. Tydeligt/læsbart navn på henvisende læge. For kvinder år: Graviditetsforhold). Patologisk anatomi En anden patient indlægges med en forstørret glandula thyrkoidea. Konsistensen er betydeligt øget, hvilket giver mistanke om karcinom. Cytologisk undersøgelse af et finnålsapirat fra denne thyreoidea kan imidlertid ikke bekræfte dette. Således ses ingen maligne celler, men derimod betændelses celler. 1. Angiv den sandsynlige diagnose. (Svar: Riedels thyreoiditis). Farmakologi 1. Beskriv det farmakologiske princip ved behandling af hypotyreose. (Svar: Substitutionsbehandling med levothyroxin (1 x dagl.). Dosis afstemmes efter st4 og s-tsh). 6. sem.re.v10.net 16

17 2. Angiv en mulig alvorlig bivirkning ved påbegyndelse af behandling hos ældre patienter med langvarig hypotyreose. (Svar: Udløsning af angina pectoris, arytmi og evt. infarkt). Det oplyses, at den 55-årige kvindelige patients 17-årige datter er blevet uønsket gravid og ønsker abort. 3. Beskriv den farmakologiske virkningsmekanisme for mifepriston, der bruges ved den medicinske abort. (Svar: Mifepriston er en meget svag partial agonist (i praksis antagonist) på progesteron receptoren. Progesteron er nødvendigt for opretholdelse af graviditet i 1. trimester. Blokade af receptor med mifepriston vil derfor udløse afstødelse af fostret). Miljømedicin Bisphenol A er et hormonforstyrrende stof, der har vakt stor bekymring i Danmark. Især neurotoksiske effekter ved intrauterin eksponering diskuteres. Bisphenol A indgår i polykarbonatplast, der bruges til mange slags drikkeflasker og belægning i konservesdåser. Termopapir der bruges til bl.a. kasseboner har også vist sig at afgive betydelige mængder bisphenol A. 1. Angiv risikoidentifikation for bisphenol A i emballage og kasseboner. (Svar: Vi har konstateret, hvor bisphenol A er, og at det er neurotoksisk og hormonforstyrrende i forbindelse med reproduktion). 2. Diskuter hvordan dosis-responssammenhænge for reproduktionseffekter fremkommer, og hvad der er brug for af data. (Svar: Dosis-responssammenhænge hviler overvejende på dyreforsøg med fokus reproduktion hvor hunner doseres mens de er drægtige (og diegivning ved adfærdsforsøg) eller hunner og hanner doseres fra før parring og over flere generationer mhp fx fertilitet. Doser er typisk maksimalt tolereret, ca. 1/3 og 1/10 af det. Neutoksiske effekter undersøges ved adfærd hos afkommet (fx vandlabyrint=water maze). Hormonforstyrrende effekter kan måles ved fx feminisering af hanafkom og/eller maskulinisering af hunafkom (fx ved anogenitalafstand - kræves ikke), eller ved påvirkning af kønsfunktion senere (fx testikel/sædtoksicitet hos hanner, eller uterusvægt hos præputertale hunner kræves ikke). De fundne dosis-responsfunktioner er S-formede og der kan etableres et NOAEL (no observable adverse effekt level), som kan bruges til at fastlægge TDI ved at dele med 100 som sikkerhedsfaktor, der dækker ekstrapolation fra dyreforsøg og variation i følsomhed mellem mennesker. Ved kræfteffekter er dosis-respons lineær og TDI skal 6. sem.re.v10.net 17

18 helst svare til 1 ud af 1 million livstidsrisiko. Humane eksponeringsforsøg kan også bidrage med data). 3. Angiv eksponeringsvurdering for bisphenol A og hvilke data, der er brug for. (Svar: Eksponeringsvurdering bygger på afgivning af stoffet fra de relevante produkter og brug af fx drikke- og sutteflasker og konserves eller ved hudoptagelse fra kasseboner ). 4. Diskuter risikoanalyse og risikohåndtering af bisphenol A, herunder særlige risikogrupper. (Svar: Ud fra vurderet eksponering via drikke og konserves og via huden med optag (oftest som worst case) kan den systemiske eksponering vurdering og man kan afgøre om man kommer over TDI. Som alternativ til TDI kan man se på om NOEAL divideret med eksponeringen (denne brøk kaldes MOS, margin og safety) er over 100. Man skal være opmærksom på at der er mange stoffer med neurotoksisk og hormonforstyrrende virkninger og at der kan være cocktaileffekter, så man bør se på grupper ad gangen. Gravide og børn er i særlig risikogruppe og bør begrænse brug af produkter med bisphenol A mest muligt/helt undlade. Danmark har forbud mod bisphenol A i sutteflasker). Epidemiologi I 2000 blev der foretaget en obligatorisk tilsætning af jod til bordsalt i salt til brød og bagværk i Danmark for at gøre landet til et jodsufficient område efter WHO s anbefalinger. For at måle effekten blev der startet et monitoreringsprogram. Dette omfattede blandt andet en ultralydsscanning af et tilfældigt udtræk af befolkningen før jodberigelsen og et tilsvarende tilfældigt udtræk efter jodberigelsen for at vurdere effekten på størrelsen af glandula thyreoidea. 1. Hvad er den epidemiologiske betegnelse for denne type undersøgelser? (Svar: Tværsnitsundersøgelser eller cross-sectional studies ( befolkningsundersøgelse tæller ikke). En anden del af monitoreringsprogrammet omfatter registrering af nye tilfælde af patienter med hyperthyreose fra lægemiddelregisteret (indløsning af recept på antithyroid medicin). Dette viste en initial stigning i antallet af patienter med hyperthyreose i den danske befolkning de første år. 6. sem.re.v10.net 18

19 2. Hvad er den epidemiologiske betegnelse for nytilkomne tilfælde af hyperthyreose i befolkningen om året? (Svar: Incidensrate). 6. sem.re.v10.net 19

20 TEMA D. Bevægeapparatet En 58-årig adipøs mand henvender sig i skadestuen på grund af nytilkommen hævelse og rødme af højre fod. Patienten har tabletbehandlet type 2 diabetes og er netop startet behandling med tiazid-diuretikum for hypertensio arterialis. Kendt med tidligere alkoholmisbrug. 1. Angiv 3 reumatologiske diagnoser lægen skal overveje. (Svar: 1. Artritis Urica, 2. Septisk artrit, 3. Debut af inflammatorisk artrit fx reumatoid artritis, psoriasis artritis, reaktiv artritis, 4. Distorsio articulatio talocruralis). 2. Hvilken akut, potentielt livstruende, reumatologisk diagnose bør udelukkes? (Svar: Septisk artrit). 3. Hvordan kan lægen undersøge/udrede for denne diagnose? (Svar: Ledpunktur bør foretages mhp dyrkning og mikroskopi af ledvæske. Endvidere bloddyrkning specielt hvis det ikke er muligt at udhente ledvæske. (Dyrkning fra evt. andet focus. Blodprøver med evt leukocytose, neutrocytose samt CRP forhøjelse). 4. Hvilken behandling bør lægen starte på mistanke om denne lidelse? (Svar: Parenteral antibiotika, indledningsvis ofte bredspekteret til der foreligger dyrkningssvar fx et Cephalosporinpræparat). 5. Nævn to årsager til Achillesseneruptur. (Svar: 1) Traume, under tilbagegang og hurtigt afsæt fremad. 2) Kronisk peritendinit og mindre traume, f.eks. trappegang 3) Følger til steroidbehandling). 6. sem.re.v10.net 20

21 6. Hvad er de kliniske symptomer på Achillesseneruptur? Nævn to. (Svar: 1) Følte piskeagtigt smæld i Achillessenen. 2) Smerter i Achillessenen. 3) Kunne ikke gå på foden. 4) Kunne ikke stå på tæer. 5) Kunne ikke løfte forfoden opad). 7. Hvordan stiller man den kliniske diagnose? Nævn 3 positive kliniske fund. (Svar: 1) Manglende dorsifleksion i fodled. 2) Kan ikke stå på tæer. 3) Kan ikke stå på en fod. 4) Positiv Thompson test, Squeeze test ved tryk på siderne af læggen, hvor foden ikke dorsiflekterer som på den raske side. 5) Følelig substansdefekt ved palpation af selve Achillessenen. 6) Maltes test (knæfleksionsundersøgelse, hvor foden ikke flekterer med). 7) Needle (nåle) test. 8) Sphygmanometertest. Kommentar: De sidste to tests benyttes ikke rutinemæssigt. To positive tests giver en sensitivitet på 1,0). 8. Hvordan kan man behandle Achillessenedefekten? Nævn 2 metoder. (Svar: 1) Konservativ med bandagering, 2) Kirurgisk med suturering af den overrevne Achillessene). 9. Hvordan er efterbehandlingen til Achillesseneruptur? (Svar: For begge metoder er efterbehandlingen bandagering i spidsfod i 3-4 uger efterfulgt af 3-4 uger med foden i neutralstilling Kommentar: Bandagering dækker crus-gips i spidsfod samt crusgips med sål evt., Achillesseneortose (præformeret støvle- aftagelig). 10. Hvad er komplikationerne til behandling af Achillesseneruptur? Nævn 2. (Svar: 1) Re-ruptur, 2) Ved kirurgi: blødning eller infection, 3) Dyb venetrombose). HERTIL FØJES SPØRGSMÅL FRA DE PARAKLINISKE FAG OG FRA PANUMFAGENE 6. sem.re.v10.net 21

22 Radiologi 1. En teenager henvender sig til skadestuen med smerter i hånden efter fald. Du finder direkte og indirekte ømhed af 2. stråle og bestiller en røntgenundersøgelse. Hvad finder du på den? (Svar: Tværfraktur af corpus af proximale phalanx i 2. stråle på højre hånd. 6. sem.re.v10.net 22

23 Klinisk fysiologi 1. En knogleskintigrafi med 99m Technetium-mærket fosfatforbindelse viser på en 16-årig dreng med knæsmerter kraftig optagelse distalt i femur ind mod knæet. Nævn tre mulige differentialdiagnoser. (Svar: Osteosarkom, kondrosarkom, fraktur, osteomyelit, septisk artrit. Aseptisk nekrose kan godtages sent i forløbet). Farmakologi 1. Hvad er førstevalgspræparat til akut behandling af arthritis urica? Angiv virkningsmekanisme? (Svar: NSAID. NSAID er hæmmere af cyclooxygenaserne COX1 og COX2. Dette medfører nedsat prostaglandinsyntese og heraf følgende antiinflammatorisk effekt). 2. Nævn et præparat, som man typisk vil bruge til opfølgende langsigtet behandling ved gentagne anfald og angiv virkningsmekanisme. (Svar: Allopurinol. Behandling med allopurinol bør ikke igangsættes under et anfald da der er risiko for at forværre anfaldet. Allopurinol hæmmer xanthinoxidase og dermed dannelse af urinsyre. Probenecid, der øger udskillelsen af urinsyre). 3. Angiv opdelingen af lokalanalgetika i to grupper på basis af deres kemiske struktur og nævn mindst et stof fra hver gruppe. (Svar: Lokalanalgetika består enten af: a) En lipofil (aromatisk) gruppe og en ioniseret (hydrofil, tertiæramino-) gruppe adskildt af en ester (estere-lokalanalgetika). Eksempler: Kokain, benzocain. b) En amid (amid-lokalanalgetika). Eksempler: Lidokain, bupivakain). 6. sem.re.v10.net 23

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Endokrinologi i almen praksis

Endokrinologi i almen praksis Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endokrinologisk afdeling Hvidovre Hospital Endokrinologi i almen praksis Thyreoideasygdomme Hyperthyreose Forekomst I Danmark diagnosticeres årligt 4-5.000 nye

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Integreret bacheloreksamen på 6. semester

Integreret bacheloreksamen på 6. semester Integreret bacheloreksamen på 6. semester Følgende er en revideret og opdateret udgave af den tidligere eksamensguide frit tilgængelig på effimedicin. Eksamen på 6. semester er spredt bredt ud over mange

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager:

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager: Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: Emfysem er beskadigelse af lungevævets elastiske fibre som sænker lungekapaciteten. KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet som igen medfører hjertesvigt

Læs mere

Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med.

Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med. Myter og Fakta om Børneastma Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med. Litteratur Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for the diagnosis and management of asthma

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Procedurevejledning Side 1 af 4 Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Formål Behandling af patienter med thyreotoksikose og struma 131 J-natrium optages overvejende i glandula thyreoidea. Isotopen henfalder

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning O SVAL II Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning Af Stud.med. Rasmus Broby Johansen Vejleder Overlæge, Ph.D. Karen-Lise Welling Maj

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

FORELÆSNING OM BAKTERIEL MENINGITIS. EFTERÅRET 2002. Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd.

FORELÆSNING OM BAKTERIEL MENINGITIS. EFTERÅRET 2002. Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd. FORELÆSNING OM BAKTERIEL MENINGITIS. EFTERÅRET 2002 Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd. på Rigshospitalet Indlæggelsesdiagnose Meningitis purulenta Symptomer Feber Meningealia:

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del Studiespørgsmål Kapitel 2. Almen mikrobiologi 1 Nævn hvilke grupper der findes af humanpatogene organismer. 2 Hvilke af disse grupper er mikroskopiske? 3 Hvad er forskellen på eukaryote og prokaryote organismer?

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion Coronavirus giver i meget sjældne tilfælde FIP, som nok er den mest frygtede

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt www.addison.dk www.hypofyse.dk EN TAK TIL VORE MEDLEMMER Den nordiske spørgeskemaundersøgelse, som Addison Foreningen og Hypofysenetværket har deltaget i,

Læs mere

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose - en patientvejledning Indhold: Overlæge Niels Seersholm Redaktør: Birgitte

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

PCB eksponering og helbred

PCB eksponering og helbred PCB eksponering og helbred Harald Meyer Afdelingslæge, ph.d. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital hmey0004@bbh.regionh.dk Eksponering Fødevarer (hovedkilde mere end 90%) fede fisk, kød,

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information.

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information. Diagnose af prostatakræft Hvordan diagnosticeres prostatakræft? Der findes ikke nogen enkelt test til diagnosticering af prostatakræft, men der er nogle få undersøgelser, som din praktiserende læge kan

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning )

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning ) Jordkuglen med borgere, der i deres normalflora i næse, svælg, på fugtig hud bærer kuglebakterien Staphylococcus aureus eller S.aureus Til enhver tid har 30-40% af raske danskere S.aureus i deres næsebor,

Læs mere

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital OSTEOPOROSE WORK-SHOP KØGE 20.05.2014 Nyt om osteoporose... Mette Friberg Hitz speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital HVAD ER OSTEOPOROSE HVAD SKER DER I KNOGLERNE,

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Infek'oner i centralnervesystemet et overblik Hvem, hvad, hvorfor og hvordan?

Infek'oner i centralnervesystemet et overblik Hvem, hvad, hvorfor og hvordan? Infek'oner i centralnervesystemet et overblik Hvem, hvad, hvorfor og hvordan? Jesper Damsgaard, projektlæge ved Forskningsenheden, Infek:onsmedicinsk afd. Q, AUH, Skejby 19/03-2014 Disposi'on (lærebogsstof)

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol Produktinformation for Felden (Piroxicam) Gel, 0,5% Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 23 48 Gel 0,5% 06 14 65 Gel 0,5% 08 58 16 Gel 0,5% Pakningsstørrelse 25 g 50 g 112 g Dagsaktuel

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere Idræt og Astma Information til trænere og idrætslærere Hvorfor skal børn og unge med astma træne? Astma Du møder mange, der har astma Som underviser i idræt kan du ikke undgå at møde børn med astma. 7%

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail

Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail Risiko Ikke sporedannende bakterier Campylobacter Forekomst Infektion/forgiftning Typisk årsag Sygdomsforløb Forekommer først og

Læs mere

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S Program Hvad er NIV, og hvorfor behandle med NIV Fysiologi og KOL i

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

CNS infektioner. - intrakranielt

CNS infektioner. - intrakranielt CNS infektioner - intrakranielt 1 Hovedemner Bakterielle infektioner generelt efter anatomisk lokalisation Specifikke agens Bakterier Vira Svampe Parasitter 2 CNS infektioner Klinik ofte uspecifik, feber,

Læs mere

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C ALLERGISKE LIDELSER ved Frits Frandsen Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI

Læs mere

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd Den sunde skede baggrundsviden og gode råd De almindeligste gener fra skeden er kløe, klart udflåd, ildelugtende udflåd (fiskeagtig) og tørhed. Alle kvinder kender disse generende forhold, og for nogle

Læs mere