Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne"

Transkript

1 CPR-udvikling 0034

2 Eksempler på udtræk fra Kommunesammenlægnings henvisningsregistre Hermed eksempler på udtræk fra Vejhenvisningsregisteret og Distriktshenvisningsregisteret som de leveres i forbindelse med kommunesammenlægningen. Der leveres en fil pr. register. De kan hentes fra CPR-kontorets hjemmeside på samme måde, som de kan hentes når produktion af Kommunesammenlægningen er afsluttet. Efterfølgende er en kort forklaring til de enkelte eksempler i henvisningstabellerne. Til sidst i dette dokument ligger individstrukturerne. Forklaring til eksempel på levering af udtræk fra Vejhenvisningsregisteret: Linie 1 en start record Linie 2 og 3 sammenlægning af 2 aktuelle vejafsnit fra forskellige kommuner (0261 og 0267) til ét vejafsnit i en ny kommune (0200). Vejene findes kun som aktuelle veje. Bemærk at eksemplet kun omfatter den lige vejside i praksis vil der almindeligvis også være en ulige vejside. Linie 4 og 5 sammenlægning af 2 aktuelle veje fra forskellige kommuner (0201 og 0265) den ene vej findes både som aktuel vej og historisk vej, den anden findes kun som aktuel vej. Linie 6, 7, 8 sammenlægning af 3 aktuelle veje fra 2 forskellige kommuner de 2 veje findes kun som aktuelle veje, den sidste vej findes både som aktuel vej og historisk vej Linie 9 konverteret høj vejkode, vejen findes kun som aktuel vej. Da behandlerkoden er 1 betyder det, at alle veje i samme FØR_kommune, 0201, også vil blive overført EFTER_kommune, Linie 10 konverteret høj vejkode, vejen findes både som aktuel vej og historisk vej Linie 11 konverteret høj vejkode, vejen findes kun som aktuel vej Linie 12 konverteret vejkode, vejen findes både som aktuel vej og historisk vej Linie 13 konverteret vejkode, vejen findes kun som aktuel vej testudtræk_til_kunderne_følgeskriv_0617 april 2006.doc Side 2 af 18

3 Linie 14 konverteret vejkode, vejen findes både som aktuel vej og historisk vej Linie 15 konverteret vejkode, vejen findes kun som aktuel vej. Da behandlerkoden er 2 betyder det, at hele vej, 0001, i FØR_kommune, 0101, vil blive overført til EFTER_kommune, Linie 16 konverteret vejkode, vejen findes kun som aktuel vej Linie 17 konverteret vejkode, vejen findes kun som aktuel vej Linie 18 konverteret vejkode, vejen findes både som aktuel vej og historisk vej Linie 19 konverteret vejkode, vejen findes kun som historisk vej Linie 20 til 23 vej bestående af 4 vejafsnit i kommune 0101 konverteres, således at 2 vejafsnit flyttes til kommune 0162 og 2 vejafsnit flyttes til kommune I overensstemmelse hermed er Behandlerkoden lig 3, idet dette netop betyder, at et eller flere vejafsnit i en FØR_kommune er overført til en eller flere EFTER_kommuner. Linie 24 en slut record testudtræk_til_kunderne_følgeskriv_0617 april 2006.doc Side 3 af 18

4 Vejhenvisningsregister testeksempler L L A034ZL A033CU L U testudtræk_til_kunderne_følgeskriv_0617 april 2006.doc Side 4 af 18

5 testudtræk_til_kunderne_følgeskriv_0617 april 2006.doc Side 5 af 18

6 Forklaring til eksempel på levering af udtræk fra Distriktshenvisningsregisteret: Linie 1 en start record Linie 2 diversedistrikt, distriktskoden er tildelt maskinelt Linie 3 diversedistrikt, distriktskoden bibeholdt Linie 4 skoledistrikt, distriktskoden er tildelt maskinelt Linie 5 skoledistrikt, distriktskoden er tildelt maskinelt Linie 6 skoledistrikt, distriktskoden er tildelt maskinelt Linie 7 valgdistrikt, distriktskoden er tildelt maskinelt Linie 8 valgdistrikt, distriktskoden er tildelt maskinelt Linie 9 valgdistrikt, distriktskoden bibeholdt Linie 10 valgdistrikt, distriktskoden er tildelt maskinelt Linie 11 varmedistrikt, distriktskoden er tildelt maskinelt Linie 12 varmedistrikt, distriktskoden er tildelt maskinelt Linie 13 kirkedistrikt, distriktskoden bibeholdt Linie 14 kirkedistrikt, distriktskoden er tildelt maskinelt Linie 15 byfornyelsesdistrikt, distriktskoden bibeholdt Linie 16 byfornyelsesdistrikt, distriktskoden er tildelt maskinelt Linie 17 evakueringsdistrikt, distriktskoden bibeholdt Linie 18 evakueringsdistrikt, distriktskoden er tildelt maskinelt Linie 19 socialdistrikt, distriktskoden bibeholdt Linie 20 socialdistrikt, distriktskoden er tildelt maskinelt Linie 21 befolkningsprognosedistrikt, distriktskoden er tildelt maskinelt Linie 22 befolkningsprognosedistrikt, distriktskoden bibeholdt Linie 23 befolkningsprognosedistrikt, distriktskoden er tildelt maskinelt Linie 24 befolkningsprognosedistrikt, distriktskoden er tildelt maskinelt Linie 25 befolkningsprognosedistrikt, distriktskoden er tildelt maskinelt testudtræk_til_kunderne_følgeskriv_0617 april 2006.doc Side 6 af 18

7 Linie 26 befolkningsprognosedistrikt, distriktskoden er tildelt maskinelt Linie 27 befolkningsprognosedistrikt, distriktskoden er tildelt maskinelt Linie 28 befolkningsprognosedistrikt, distriktskoden er tildelt maskinelt Linie 29 en slut record testudtræk_til_kunderne_følgeskriv_0617 april 2006.doc Side 7 af 18

8 Distriktshenvisningsregister testeksempler NORD NORD BYG L201L testudtræk_til_kunderne_følgeskriv_0617 april 2006.doc Side 8 af 18

9 testudtræk_til_kunderne_følgeskriv_0617 april 2006.doc Side 9 af 18

10 Henvisningsregistret for vejkonverteringen indeholder henvisninger fra gammel til ny kommunekode/vejkode sådan som disse ændres ved kommunesammenlægningen. Henvisningerne gælder for de to vejtabeller: aktuelle veje og historiske veje (oplysninger om de såkaldte arkivveje er således ikke medtaget i udtræk af henvisningsregistret). Henvisningsregister for vejkonverteringen Feltnavn Format Lgd Pos Bemærkninger PXXXXX-000 STARTRECORD OPGAVENR N 6 4 PRODDTO N 8 10 ÅÅÅÅMMDD Record-længde 17 PXXXXX-001 KOMKOD_FOER N 4 4 Gammel kommunekode KOMKOD_EFTER N 4 8 Ny kommunekode VEJKOD_FOER N 4 12 Gammel vejkode VEJKOD_EFTER N 4 16 Ny vejkode HUSNRFRA A 4 20 Husnr. Kun udfyldt når en eksisterende vej deles over flere kommuner HUSNRTIL A 4 24 Husnr. Kun udfyldt når en eksisterende vej deles over flere kommuner LIGEULIGE A 1 28 L=lige U=ulige Lige/ulige husnr. Kun udfyldt når en eksisterende vej deles over flere kommuner testudtræk_til_kunderne_følgeskriv_0617 april 2006.doc Side 10 af 18

11 AKT_KOD N =vejen findes som aktuel vej 0=vejen findes ikke som aktuel vej HIS_KOD N =vejen findes som historisk vej 0=vejen findes ikke som historisk vej SAMLAEG_KOD N 4 37 Koden er benyttet ifm. dannelse af henvisningsregisteret, og er blot medtaget til orientering: 0000= vejen sammenlægges ikke med andre veje vejen sammenlægges med eksisterende vej =vejen sammenlægges med andre veje med samme SAMLAEG_KOD 9999= vejen sammenlægges med eksisterende vej vejen sammenlægges ikke med andre veje BEHANDL_KOD N = Alle veje i hele FØR_kommunen er overført til samme EFTER_kommune 2=Hele vejen i FØR_kommunen er overført til samme EFTER_kommune 3=Et eller flere vejafsnit i FØR_kommunen er overført til en eller flere EFTER_kommuner. Bemærk at HUSNRFRA og HUSNRTIL kan være blanke, og at dette i forbindelse med BEHANDL_KOD=3 ikke betyder, at hele vejen flyttes. ( NB! I de pt. planlagte kommunesammenlægninger vil alle opsplittede kommuner blive nedlagt, men CPR s design tager højde for, at en opsplittet kommune kan fortsætte) TIMESTAMP A Ajourføringstidspunkt ÅÅÅÅMMDDHHMM Record-længde 53 PXXXXX-999 SLUTRECORD TAELLER N 8 4 Record-længde 11 testudtræk_til_kunderne_følgeskriv_0617 april 2006.doc Side 11 af 18

12 Henvisningsregistret for distriktskonverteringen indeholder oplysninger om gammel og ny distriktskode inden for en distriktstype samt kommune. Henvisningsregistret vil også indeholde en forekomst, hvis en distriktskode ikke bliver ændret ved konverteringen. I så tilfælde vil gammel og ny distriktskode blot være ens. NB! Henvisningsregistret for distriktskonverteringen indeholder ikke distriktstyperne sogn, bynavn og postdistrikt, idet disse distrikter ikke ændres ved kommunesammenlægningen. Registret er derfor kun relevant for et meget lille antal CPR kunder som eksempelvis modtager oplysninger om skole og varme distrikter. Henvisningsregister for distriktskonverteringen Feltnavn Format Lgd Pos Bemærkninger PXXXXX-000 STARTRECORD OPGAVENR N 6 4 PRODDTO N 8 10 ÅÅÅÅMMDD Record-længde 17 PXXXXX-001 DIVERSEDISTRIKTER DISTTYP N 2 4 =01-49 (Distriktstype for Diverse distrikter) DIVDISTKOD_FOER A 4 14 Gammel diverse distriktskode DIVDISTKOD_EFTER A 4 18 Ny diverse distriktskode TIMESTAMP A Ajourføringstidspunkt ÅÅÅÅMMDDHHMM Record-længde 33 testudtræk_til_kunderne_følgeskriv_0617 april 2006.doc Side 12 af 18

13 PXXXXX-002 SKOLEDISTRIKTER DISTTYP N 2 4 =50 (Distriktstype for Skoledistrikter) SKOLEKOD_FOER N 2 14 Gammel skoledistriktskode SKOLEKOD_EFTER N 2 16 Ny skoledistriktskode TIMESTAMP A Ajourføringstidspunkt ÅÅÅÅMMDDHHMM Record-længde 29 PXXXXX-003 VALGDISTRIKTER DISTTYP N 2 4 =51 (Distriktstype for Valgdistrikter) VALGKOD_FOER N 2 14 Gammel valgdistriktskode VALGKOD_EFTER N 2 16 Ny valgdistriktskode TIMESTAMP A Ajourføringstidspunkt ÅÅÅÅMMDDHHMM Record-længde 29 testudtræk_til_kunderne_følgeskriv_0617 april 2006.doc Side 13 af 18

14 PXXXXX-004 VARMEDISTRIKTER DISTTYP N 2 4 =52 (Distriktstype for Varmedistrikter) VARMEKOD_FOER N 4 14 Gammel varmedistriktskode VARMEKOD_EFTER N 4 18 Ny varmedistriktskode TIMESTAMP A Ajourføringstidspunkt ÅÅÅÅMMDDHHMM Record-længde 33 PXXXXX-005 KIRKEDISTRIKTER DISTTYP N 2 4 =53 (Distriktstype for Kirkedistrikter) KIRKEKOD_FOER N 2 14 Gammel kirkedistriktskode KIRKEKOD_EFTER N 2 16 Ny kirkedistriktskode TIMESTAMP A Ajourføringstidspunkt ÅÅÅÅMMDDHHMM Record-længde 29 PXXXXX-006 testudtræk_til_kunderne_følgeskriv_0617 april 2006.doc Side 14 af 18

15 BYFORNYELSESDISTRIKTER DISTTYP N 2 4 =54 (Distriktstype for Byfornyelsesdistrikter) BYFORNYKOD_FOER A 6 14 Gammel byfornyelseskode BYFORNYKOD_EFTER A 6 20 Ny byfornyelseskode TIMESTAMP A Ajourføringstidspunkt ÅÅÅÅMMDDHHMM Record-længde 37 PXXXXX-007 EVAKUERINGSDISTRIKTER DISTTYP N 2 4 =55 (Distriktstype for Evakueringsdistrikter) EVAKUERKOD_FOER N 1 14 Gammel evakueringskode EVAKUERKOD_EFTER N 1 15 Ny evakueringskode TIMESTAMP A Ajourføringstidspunkt ÅÅÅÅMMDDHHMM Record-længde 27 testudtræk_til_kunderne_følgeskriv_0617 april 2006.doc Side 15 af 18

16 PXXXXX-008 SOCIALDISTRIKTER DISTTYP N 2 4 =56 (Distriktstype for Socialdistrikter) SOCIALKOD_FOER N 2 14 Gammel socialdistriktskode SOCIALKOD_EFTER N 2 16 Ny socialdistriktskode TIMESTAMP A Ajourføringstidspunkt ÅÅÅÅMMDDHHMM Record-længde 29 PXXXXX-009 BEFOLKNINGSPROGNOSE- DISTRIKTER DISTTYP N 2 4 =57 (Distriktstype for befolkningsprognosedistrikter) BEFOLKKOD_FOER A 4 14 Gammel befolkningsprognosedistriktskode BEFOLKKOD_EFTER A 4 18 Ny befolkningsprognosedistriktskode TIMESTAMP A Ajourføringstidspunkt ÅÅÅÅMMDDHHMM Record-længde 33 testudtræk_til_kunderne_følgeskriv_0617 april 2006.doc Side 16 af 18

17 PXXXXX-999 SLUTRECORD TAELLER N 8 4 Record-længde 11 testudtræk_til_kunderne_følgeskriv_0617 april 2006.doc Side 17 af 18

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

Det Centrale Personregister

Det Centrale Personregister Side 1 UDTRÆKSVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERE Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 GENERELT OM UDTRÆK Beskriver kort hvad udtræk er. Side 6 GENERELT OM STATUSUDTRÆK Beskriver hvad et statusudtræk er. Side

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter 18. november 2011 EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter Indhold 1 SVENDEPRØVER, FU05... 2 1.1 ANTAL ELEVER PÅ EN SVENDEPRØVE VISES NU... 2 1.2 NYT BEMÆRKNINGSFELT PR. ELEV

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes.

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Denne brugervejledning er skrevet til personer, som har rollen [Admin] i denne SMS database. Administrator 3 Opret Admin setup 4 Oversigten: Alle Brugerprofiler

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 I forbindelse med installation af version 10.2 blev SU-batchjob R014 ændret. Samtidig

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 16 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Kom godt i gang med DB KlientStyring for Revisorer

Kom godt i gang med DB KlientStyring for Revisorer Kom godt i gang med DB KlientStyring for Revisorer DB KlientStyring for Revisorer og DB Time- sagsregnskab for Revisorer er udviklet som to selvstændige programmer. Programmerne kan benyttes hver for sig

Læs mere