Akkreditering i medierne Roundup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering i medierne Roundup"

Transkript

1 DANAK-NYT NR NOVEMBER 2011 Ny forordning om byggevarer Kombineret akkreditering til inspektion & prøvning Akkreditering i medierne Roundup DANAK TILBYDER AKKREDITERING TIL VIRKSOMHEDER, DER ØNSKER NA TIONAL OG INTERNATIONAL ANERKENDELSE AF DERES PRØVNINGS- OG KALIBRERINGSYDELSER SAMT CERTIFICERINGSAKTIVITETER OG INSPEKTION.

2 INDHOLD Kinesisk besøg hos DANAK DANAK styrker kommunikationen Nyt fra EA IAF har fået ny hjemmeside Anvendelse af IAF s mærke ændres Akkreditering i medierne Kommissionen tilpasser direktiver til Varepakken Nye krav for akkreditering af notificerede organer Nyt om akkrediteringsstandarder Ny forordning om byggevarer Kombineret akkreditering til inspektion og prøvning Forenkling af metodelister indenfor kemisk og mikrobiologisk prøvning Revision af akkrediteringsmeddelelse 10 og 11 Ny lovgivning Nye akkrediteringer/godkendelser Personalia Kurser Nye eller reviderede dokumenter DANAK Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Dyregårdsvej 5B 2740 Skovlunde Tlf.: Fax: DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker na tional og international anerkendelse af deres prøvnings- og kalibreringsydelser samt certificeringsaktiviteter og inspektion. DANAK-NYT Udgiver: DANAK Ansvarshavende: Jesper Høy, DANAK Redaktion: Jakob Egelund, DANAK Grafisk og teknisk produktion: Jon Kabell ApS Oplag: Yderligere eksemplarer af DANAK-NYT kan rekvireres hos Anne Lumholdt, tlf eller printes fra Fan Enjian, CNAS deputy chief executive overrækker en traditionel kinesisk tedåse til Jesper Høy, DANAK s direktør. Kinesisk besøg hos DANAK Vagn Andersen, tlf DANAK havde den 14. september besøg af en delegation fra det kinesiske akkrediteringsorgan CNAS (China National Accreditation Service for Conformity Assessment). Delegationen inkluderede også repræsentanter fra kinesiske certificeringsorganer. Formålet med besøget var at drøfte de danske erfaringer med akkreditering og certificering af virksomheder til social ansvarlighed, idet Kina er i færd med at udvikle en standard for social ansvarlighed, som skal danne grundlaget for akkrediteret certificering af kinesiske virksomheder. Til mødet havde DANAK inviteret Charlotte Trap-Kinberg fra Dansk Standard til at præsentere den danske standard DS Et ledelsessystem for social ansvarlighed, og DS Dansk guide om social ansvarlighed. Desuden orienterede DANAK om de krav, DANAK stiller til et certificeringsorgan, som ønsker at være akkrediteret til certificering af social ansvarlighed baseret på DS Efter besøget i Danmark forsatte den kinesiske delegation til Frankrig og Holland for at drøfte deres erfaringer med akkreditering til certificering af social ansvarlighed. DANAK Nyt 2

3 DANAK styrker kommunikationen DANAK skal have en ny hjemmeside. Formålet er at styrke akkreditering i Danmark ved at formidle klart og præcist. Jakob Egelund, tlf DANAK er en servicevirksomhed, der lever af sine kunder. Som eneudbyder af akkreditering i Danmark har DANAK en særlig forpligtelse til at yde professionel service, der er tilrettelagt kundernes forskellige behov for information. Når den nye DANAK hjemmeside lanceres, vil det være med et nyt udseende, ny struktur og nyt indhold. Alt i alt en markant forbedring for DANAK s kunder og andre, der er interesseret i akkreditering. Som udbyder af akkreditering er det vigtigt for DANAK, at hjemmesiden indeholder den information om akkreditering, som hjemmesidens brugere har brug for. DANAK ønsker at hjemmesiden, ud over virksomhedsbesøgene, er den vigtigste kontakt mellem DANAK og dets kunder. Nyt layout og ny information Akkreditering kan være et kompliceret område for personer, som ikke tidligere har beskæftiget sig med området. Derfor har vi hos DANAK valgt at dedikere et afsnit på den kommende hjemmeside til en grundig introduktion til akkreditering. Afsnittet vil blandt andet indeholde forklaringer på de vigtigste begreber indenfor akkreditering, samt en overordnet beskrivelse af akkrediteringsprocessen. Samtidig vil der være strammet op på layoutet og strukturen på den nye hjemmeside. Som bruger af danak.dk vil du for fremtiden møde mere præcise overskrifter og et mere overskueligt layout. På den måde bliver sidens navigation mere logisk opbygget. Forhåbentlig vil det gøre det lettere for dig at bruge DANAK s hjemmeside. tilfredshedundersøgelse gjorde indtryk Baggrunden for at forny hjemmesiden skal blandt andet findes i den kundetilfredshedsundersøgelse, som DANAK fik foretaget i Den viste, at DANAK s kunder ikke er særligt tilfredse med DANAK s hjemmeside. Samme undersøgelse blev foretaget i 2006, og viser faktisk, at tilfredsheden med hjemmesiden er faldet over de sidste 4 år. Det skyldes sandsynligvis, at der er sket en udvikling i den måde man laver hjemmesider på, og at DANAK s hjemmeside derfor ikke længere lever op til brugernes forventning om, hvordan en hjemmeside fungerer. Det er dog ikke kun i forhold til undersøgelsen fra 2006, at kundetilfredsheden i forhold til DANAK s hjemmeside halter. Kunderne blev i undersøgelsen fra 2010 bedt om at vurdere 20 elementer indenfor akkreditering og deres forhold til DANAK, og i den forbindelse scorede hjemmesiden næstlaveste gennemsnitskarakter. Samtidig afslører de to kundetilfredshedsundersøgelser, at hjemmesiden er et vigtigt redskab for DANAK s kunder. Faktisk er hjemmesiden betydning for kunderne steget markant mellem de to undersøgelser. DANAK glæder sig til at kunne byde sine kunder velkommen på et nyt danak.dk. DANAK Nyt 3

4 Nyt fra EA Vagn Andersen, tlf Henvisning til EA MLA på akkrediteringscertificater På EA s generalforsamling i Berlin blev der, fra generalforsamlingens side, givet støtte til et forslag, hvis formål er at øge tilliden til akkrediterede ydelser. Forslaget gik på at akkrediteringsorganerne, som har underskrevet EA MLA en, skal tilføje en reference til EA MLA en på de akkrediteringscertificater, der udstedes til de akkrediterede virksomheder. Desuden blev akkrediteringsorganerne opfordret til at tillade, at akkrediterede virksomheder på deres rapporter og certifikater, som udstedes under EA MLA en, henviser til MLA en. Formålet med forslaget er at øge markedets kendskab til den europæiske aftale om gensidig anerkendelse af akkrediterede rapporter og certifikater og dermed tilliden til akkrediterede ydelser. Forslagene vil blive indarbejdet ved en revision af EA-3/01 om henvisning til akkreditering og brug af akkrediteringsmærke. Akkrediteringsbestemmelse AB 2 vil efterfølgende blive revideret, så ændringerne viderebringes til DANAK s kunder. CO2 verifikation Niels Christian Dalstrup fra DANAK har ledet den arbejdsgruppe i EA, som har rådgivet kommissionen i arbejdet med den kommende forordning om akkreditering af CO 2 - verifikatorer. Arbejdet skal være afsluttet ved udgangen af 2011 og gælde for verifikation af 2013 udledninger. Det er et samarbejde, som EA sætter stor pris på. Mrs Creste-Manservisi fra Kommissionen DG Climate deltog på EA s generalforsamling. Her orienterede hun om den nye kommende forordning, og samtidig takkede hun på kommissionen vegne for samarbejdet med EA. I samme forbindelse blev der fremlagt en plan, der skal føre til en udvidelse af EA MLA en med verifikation baseret på ISO kommissionens forordning. I løbet af 2013 skal EA medlemmerne have deres procedurer for akkreditering af verifikatorer bedømt af EA. IAF har fået ny hjemmeside Jakob Egelund, tlf Det Internationale Akkrediterings Forum (IAF) lancerede sin nye hjemmeside i september måned Hjemmesiden har fået et nyt og mere professionelt layout, som er en del af et større fokus på kommunikation hos IAF. Det er nemlig ikke kun hjemmesiden, der har fået et løft. F.eks. er der også etableret et elektronisk nyhedsbrev, der layoutmæssigt lægger sig op af hjemmesiden. Det nye design betyder også, at det er blevet nemmere at finde den information, man skal bruge. Informationer om f.eks. IAF medlemmer, tekniske dokumenter og informationsmateriale er nu placeret på nem og overskuelig måde. IAF ønsker alle en god fornøjelse med den nye hjemmeside. DANAK Nyt 4

5 Anvendelse af IAF s mærke ændres Allan Munck, tlf: IAF har besluttet at ændre kriterierne for akkrediterede virksomheder s anvendelse af IAF s mærke. For certificering af produkter er det besluttet, at mærket i modsætning til tidligere kun må anvendes på specifikke scope-områder. Da der endnu ikke er godkendt sådanne områder, vil det ikke være tilladt for akkrediteret certificering at anvende IAF s mærke på udstedte certifikater. Årsagen til ændringen er, at man ønsker, at mærket skal indikere, at en akkrediteret certificeringsordning er sammenlignelig mellem de enkelte akkrediteringsorganer i IAF. Der tages stilling til, hvorvidt mærket må bruges på nye områder, når IAF modtager anmodninger om det. Der er p.t. ingen anmodninger under behandling, og det forventes derfor ikke indenfor den nærmeste fremtid, at det igen vil blive tilladt at bruge mærket indenfor produktcertificering. Indskrænkningen fremgår af en ny udgave af IAF ML General Principles on the use of the IAF MLA Mark. Der er i IAF ML 2 følgende terminer: A) Certificeringsorganerne skal umiddelbart ophøre med at anvende IAF s mærke på produktcertifikater. B) Der skal inden den 29. april 2012 oprettes ny kontrakt mellem DANAK og certificeringsorganerne om anvendelse af IAF s mærke. C) Gældende produktcertifikater med IAF s mærke skal være trukket tilbage inden den 29. april DANAK vil udsende en opdateret udgave af Akkrediteringsbestemmelse 2, hvor IAF s beslutning vil være indarbejdet. Ledelsessystemer For certificering af ledelsessystemer kan IAFmærket som hidtil anvendes på scopeområderne: ISO 9001 og ISO Det forventes, at brug af mærket vil blive udvidet til også at omfatte ISO 22000, ISO og ISO 13485, når IAF har besluttet kriterierne herfor. Forudsætningen for at certificeringsorganerne kan anvende mærket på de nævnte områder er, at de opretter en særskilt kontrakt med DANAK herom. DANAK Nyt 5

6 Akkreditering DANAK frikender Eurofins Medierne har fokuseret på akkreditering, efter at miljøministeriet med baggrund i en rapport vurderede, at Eurofins akkrediterede analyser for Glyphosat bedst kendt som Roundup - formentlig var fejlagtige Henrik Lykkegård Jensen, tlf På baggrund af en rapport fra rådgivningsfirmaet Niras, der udarbejdede rapporten for miljøministeriet, besluttede DANAK at foretage et ekstraordinært besøg på laboratoriet for at undersøge mulige analysefejl ved metoden for Roundup og AMPA (nedbrydningsprodukt i Glyphosat) i perioden 2008 til DANAK konkluderede efterfølgende, at det var usandsynligt, at fundene i 2009 skyldtes analysefejl. DANAK s konklusioner blev efterfølgende taget til efterretning i miljøministeriet, der samtidigt gav Eurofins en undskyldning. Baggrunden for historien er, at der i forbindelse med Miljøstyrelsens overvågning af det danske grundvand, blandt andet bliver holdt øje med koncentrationen af Roundup. Analyserne af Roundup koncentrationen er siden 2008 udført af Eurofins som akkrediteret prøvning. Antallet af positive fund steg i 2009 og faldt efterfølgende i Miljøstyrelsen stillede spørgsmålstegn ved kvaliteten af de analyser, som Eurofins havde foretaget. Det blev samtidig oplyst, at laboratoriet havde ændret analysemetoden, og om at dette kunne have indflydelse på analyseresultaterne. Den 24. juni udsendte Miljøministeren en pressemeddelelse på baggrund af en rapport udarbejdet af rådgivningsfirmaet Niras. Miljøministeriet skrev i pressemeddelelsen, at Niras redegørelse viste, at det høje antal grundvandsprøver med glyphosat formentlig skyldtes analysefejl. På det efterfølgende besøg hos Eurofins, havde DANAK specifikt fokus på mulige analysefejl ved metoden for Glyphosat og AMPA i perioden 2008 til Ved besøget undersøgte DANAK: DANAK Nyt 6

7 i medierne DANAK s sammenfatning fra den tekniske rapport: Ud fra det ekstraordinære besøg kan det konkluderes, at laboratoriet (Eurofins Miljø) har fuldt styr på kvalitetskontrollen af glyphosat og AMPA. Det er konstateret, at den anvendte metode bliver fulgt og at den giver korrekte resultater som dokumenteret bl.a. ved deltagelse i præstationsprøvning og validering. Det er specifikt konstateret, at laboratoriets (Eurofins Miljø) databehandling overholder de givne kriterier for godkendelse af resultater, hvad der gør sandsynligheden for rapporteringen af falske positive resultater (over detektionsgrænsen og under hensyntagen til usikkerheden) meget lille. Den omtalte metodeændring har ingen indflydelse på falske positive, men mindsker sandsynligheden for falske negative. Metoden, som blev anvendt i den aktuelle periode. Ændringen i metoden, specielt for belysning af muligheden for falske positiver. Intern og ekstern kvalitetskontrol. Rå-data for prøver analyseret i perioden. Laboratoriets egen udredning af analysen. Som tidligere nævnt, konkluderede DANAK s undersøgelse, at laboratoriets metode lever op til alle kriterier for, at et fund af Roundup i prøverne er ægte. DANAK har under hele forløbet haft en åben dialog med alle parter i sagen, og har begrænset sig til at afdække potentielle fejl ved analysemetoden. DANAK har derfor ingen holdninger til den oprindelige rapport fra Niras. Grundlaget for DANAK s virke er troværdighed, og det er derfor vigtigt at få afklaret, om der kan rejses tvivl om resultater fra opgaver udført under akkreditering. Vi er bedst til at vurdere, om laboratoriets analyser er valide og det har vi gjort. Efterfølgende har Miljøstyrelsen taget DANAK s konklusioner til efterretning og i pressemeddelelse i august bl.a. konkluderet at der på denne baggrund ikke er tale om analysefejl. DANAK Nyt 7

8 Kommissionen tilpasser direktiver til Varepakken Siden Varepakken i 2008 blev vedtaget af Europaparlamentet og Ministerrådet, har Kommissionen arbejdet på at indføre de nye regler for bl.a. bedømmelse og udpegning af notificerede organer i den eksisterende lovgivning. Vagn Andersen, tlf I første omgang har Kommissionen udvalgt 10 direktiver, som skal tilpasses med de definitioner og procedurer, afgørelse nr. 768/2008/EF indeholder. Det drejer sig om følgende direktiver: Lavstrøm (2006/95/EEC) Simple trykbeholdere (2009/15/EC) Ikke-automatiske vægte (2006/23/EEC) Eksplosive stoffer (1993/15/EEC) ATEX (1994/9/EC) Elevator (1995/16/EC) Trykbærende udstyr (1997/23/EC) Måleinstrument (2004/22/EC) EMC (2004/108/EC) Fyrværkeri artikler (2007/23/EC) Kommissionen forventes i efteråret at fremsætte et direktiv, som vil betyde, at principperne fra 768/2008/EF indføres i de 10 direktiver. Forslaget forventes at indeholde bestemmelser om, at notificerede organer, som er udpeget efter gældende direktiver, fremover skal ansøge om udpegning som notificeret organ efter de reviderede direktiver. Det vil indebære, at akkreditering vil være den foretrukne metode til bedømmelse af deres kompetence. På Kommissionens hjemmeside er der supplerende oplysninger om arbejdet med revision af de 10 direktiver. Afgørelse 768:2008 Afgørelsen er en del af varepakken, som EU-parlamentet og ministerrådet vedtog i 2008 for at fremme konkurrencen i EU s indre marked og samtidig sikre, at forbrugerne og arbejdstagerne beskyttes mod farlige produkter. Afgørelsen er en ramme for fremtidig EU-lovgivning på produktområdet, og fastsætter forpligtelser for fabrikanter, importører og distributører. Afgørelsen betyder, at nye direktiver skal udarbejdes efter principperne i den ny metode, hvor direktivet angiver de væsentligste krav, som udmøntes i harmoniserede standarder. Afgørelsen betyder desuden, at medlemslandene som hovedregel skal anvende akkreditering ved bedømmelse af notificerede organer. DANAK Nyt 8

9 Nye krav for akkreditering af notificerede organer Vagn Andersen, tlf DANAK har udarbejdet en ny akkrediteringsbestemmelse - Akkreditering som grundlag for notificering, der indeholder krav til de virksomheder, der anvender en akkreditering som grundlag for udpegning som notificeret organ i henhold til EU lovgivning. Akkrediteringsbestemmelsen (AB18) er baseret på EA-2/17 - EA Guidance on the horizontal requirements for the accreditation of conformity assessment bodies for notification purposes. EA dokumentet indeholder referencer mellem de krav til notificerede organer, som er fastlagt i afgørelse 768/2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter, og kravene til akkrediterede virksomheder som formuleret i harmoniserede standarder for laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer. I tilknytning til de generelle krav fra afgørelsen indeholder EA-2/17 en række specifikke krav, som er fortolkninger af de generelle krav i afgørelsen. Afgørelsens krav til notificerede organer er f.eks. indført i den nye byggevareforordning (EU nr. 305/2011), og det vil kravene formodentlig også blive i de 10 direktiver, som er under revision (se artikel om tilpasning af direktiver til Varepakken). For områder hvor ny EU-lovgivning ikke er indført, formodes der at være tilsvarende krav i den gældende lovgivning. Akkrediteringsbestemmelsen er som nævnt en krydsreference mellem krav i EA-2/17 og kravene i akkrediteringsstandarderne, og det fremgår af dokumentet, dels hvor krav i standarder skal fortolkes på en specifik måde, eller hvor kravene ikke dækkes af standarder. Virksomheder, der vil anvende en akkreditering som dokumentation for kompetencer i forbindelse med udpegning som notificeret organ, skal sikre, at disse tillægskrav opfyldes, hvilket vil blive bedømt af DANAK på tilsvarende vis som for øvrige akkrediteringskrav. Der har i DANAK været en forventning om, at EA-2/17 ville blive revideret kort tid efter udgivelsen, hvilket har forsinket udgivelsen af en akkrediteringsbestemmelse på området. DANAK Nyt 9

10 Nyt om akkrediteringsstandarder Allan Munck, En række akkrediteringsstandarder har været under revision over de seneste par år, og flere af dem forventes udgivet næste år. Det drejer sig om ISO 17020, ISO og ISO (erstatter EN 45011). Kravene i standarderne er struktureret som i ISO Andre standarder der er under udarbejdelse er ISO om principper for produktcertificering til erstatning af ISO Guide 67 og ISO om auditrapporter for tredjeparts auditering af ledelsessystemer. Endelig er der nedsat en ny arbejdsgruppe til at udarbejde et dokument med krav til auditorers kompetence ved certificering af miljøledelsessystemer. Standarder udarbejdes normalt over et tidsrum på 3 år, hvor der under forløbet udsendes forslag til høring. Første udsendelse betegnes WD (working draft), anden udsendelse CD (committee draft), tredje udsendelse DIS (draft international standard) og endelig FDIS (final draft international standard). I de første 3 faser kan der stemmes for eller imod, og der kan gives kommentarer, mens der i den sidste fase alene kan stemmes. En TS (technical specification) gennemgår et lidt simplere forløb, men opfattes som en standard. Udarbejdelsen af standarderne følges fra dansk side af standardiseringsudvalget S-335, som giver kommentarer og stemmer. ISO følges dog af S-260, og ISO er blevet fulgt af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra S-216, S-335 og S-283. Enkelte af medlemmerne i S-335 deltager desuden i nogle af de nedsatte internationale arbejdsgrupper. ISO Inspektion Kommentarer til DIS er behandlet på møde i arbejdsgruppen i juli, hvor der var dansk deltagelse. Der var, trods en del stemmer imod (inkl. fra Danmark), et flertal for at gå videre med processen. Ved mødet blev der indført en del ændringer, som imødekom kritikken. FDIS forventes udsendt i oktober, og den færdige standard forventes udgivet i starten af ISO Certificering af ledelsessystemer Standarden er udgivet i februar i år og med dansk oversættelse i juli. Ved den gennemførte revision er der alene tilføjet en række krav til kompetence og til auditeringsprocessen, men ikke slettet noget i forhold til ISO fra Revision af standarder tages normalt op til beslutning efter 5 år, men er som følge af tilføjelserne indført i 2011 udsat til 2012! ISO Kompetence til certificering af miljøledelsessystemer Der er nedsat en ny arbejdsgruppe, som både refererer til ISO CASCO og til ISO TC 207/SC2 (ansvarlig for ISO 14001). Arbejdsgruppen skal udarbejde krav til kompetence på miljøområdet for personer, der udfører aktiviteter vedr. certificering til ISO En sådan standard vil kunne erstatte DANAK s RL 13. ISO TS Rapportering fra certificeringsorganers auditering af ledelsessystemer Første udkast af standarden har været udsendt til høring og der blev fra dansk side stemt imod, da indholdet vurderes til at være for ringe. Det foreslås, at de udarbejdede krav indgår i den næste udgave af ISO Ved plenar mødet i ISO CASCO i oktober blev det besluttet, at arbejdsgruppen arbejder videre, men at det ikke er afklaret, hvordan arbejdsgruppens resultat skal anvendes. ISO Certificering af personer DIS-udgaven har været behandlet i arbejdsgruppen, og vi afventer nu udsendelse af FDIS til kommentering. Den færdige standard forventes udgivet medio ISO Certificering af produkter Efter tiltræden af en ny formand i arbejdsgruppen blev der udsendt en CD2, som blev gennemgået på møde i foråret, hvor der var dansk deltagelse. I den proces er standarden blevet mere struktureret og mere på linje med den gældende standard (EN 45011). I oktober er der gennemført høring af DIS-udgaven, og næste møde er aftalt til februar Standarden forventes udgivet medio ISO Grundprincipper for produktcertificering ISO Auditering af ledelsessystemer Processen med revision er påbegyndt i 2009, men har taget længere tid end forventet, og første udkast forventes sendt ud til høring om et par måneder. EN ny udgave af denne standard er udgivet i oktober. Med udgivelsen af ISO 17021:2011 skal ISO ikke længere anvendes af certificeringsorganer ved certificering af ledelsessystemer, men er fortsat relevant ved auditering på andre områder. DANAK Nyt 10

11 Ny forordning om byggevarer Hvad er en forordning En forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Forordningerne skal umiddelbart anvendes i medlemsstaterne, og medfører pligter og rettigheder direkte for borgere, virksomheder og myndigheder i de enkelte EU-lande. Selv om forordningerne gælder direkte i medlemslandene er der dog ofte tale om, at landene selv kan fastsætte supplerende bestemmelser f.eks. om straf i tilfælde af overtrædelse af en forordning. Hvad er et direktiv Et direktiv skal, i modsætning til en forordning, vedtages som lov i de enkelte medlemslande, før det træder i kraft. Derudover er et direktiv som udgangspunkt et mål, der skal nås, men hvor det er overladt til de enkelte medlemslande at bestemme hvordan målet skal nås. Europaparlamentet og Ministerrådet har vedtaget en ny forordning om byggevarer (EU Nr. 305/2011), der blev offentliggjort den 4. april Forordningen erstatter byggevaredirektivet (direktiv 89/106/(EØF)), men byggevarer produceret efter kravene i byggevaredirektivet kan dog sælges indtil den 1. juli Der kan være stor forskel på, hvor meget råderum medlemslandene har til at nå det fastlagte mål. Nogle direktiver fastlægger kun meget generelle rammer inden for et bestemt politikområde eller nøjes med at fastsætte minimumsregler på et område, hvorefter medlemslandene så kan fastsætte skrappere krav. Andre direktiver kan indeholde meget detaljerede bestemmelser, som i praksis ikke giver medlemslandene råderum i forbindelse med den nationale gennemførelse af direktivet. Vagn Andersen, tlf Med den nye forordning er et væsentligt element fra Varepakken 2008 indført på byggevareområdet, nemlig at der vil der ske en øget harmonisering af EU-landenes bedømmelse af kompetencen hos de notificerede organer og det løbende tilsyn med de udpegede organer. For fremtiden vil det væsentligste kriterium i bedømmelsen af notificerede organer i EUområdet være, at de skal være akkrediteret i henhold til en relevant harmoniseret standard, og akkrediteringsdokumentet skal vedlægges ansøgningen om udpegning som notificeret organ (artikel 47). Hvis en ansøger ikke er akkrediteret, skal der vedlægges en anden dokumentation, som skal være tilstrækkelig til at kontrollere, at alle kravene er opfyldt og at der vil blive ført regelmæssig tilsyn med virksomheden. Det betyder, at den nye forordning ikke indebærer væsentlige ændringer for de notificerede organer i Danmark, idet Erhvervs- og Byggestyrelsen siden 2001 har krævet akkreditering for at blive udpeget som notificeret organ. Det vil der ikke blive lavet om på. De bestemmelser i forordningen, som vedrører de notificerede organer, er allerede trådt i serien jf. artikel 44. relevante harmoniserede standarder, dvs. ISO kraft. Det drejer sig om Kapitel VII i forordningen Notificerende Myndigheder og Notificerede Organer. Forordningens krav til bedøm- medlemsstater mulighed for at gøre indsigel- Forordningen giver kommission og øvrige melse og udpegning af notificerede organer ser indtil 2 måneder efter modtagelsen af er formuleret i overensstemmelse med de notifikationen. Hvis notifikationen er baseret principper, som fremgår af Afgørelse 768 om på et akkrediteringscertifikat er indsigelsesfristen dog kun 2 uger. Fælles rammer for markedsføring af produkter. I de lande, som hidtil ikke har stillet krav om Kravene til de notificerede organer fremgår af akkreditering af notificerede organer, må det artikel 43 og opfyldelse af disse krav kan forventes, at kravene til og det løbende tilsyn dokumenteres ved at opfylde kriterierne i med notificerede organer vil blive forstærket. Fakta om Byggevareforordningen Den nye forordning erstatter byggevaredirektivet (89/106/EØF) den 1. juli 2013; Overgangsbestemmelser fremgår af artikel 68 og en række af forordningens artikler er allerede trådt i kraft, f.eks. artikel om notificerende myndigheder og notificerede organer; Notificerede organer skal opfylde kravene i artikel 43 46; Proceduren for ansøgning om notifikation fremgår af artikel 47, og i Danmark vil det fortsat være DANAK, der efter aftale med Erhvervs- og Byggestyrelsen behandler ansøgninger om notifikation; Erhvervs- og Byggestyrelsen er i færd med at revidere bekendtgørelse nr. 229 af 31. marts 2001 om udpegning og notifikation af bemyndigede organer DANAK Nyt 11

12 Kombineret akkreditering til inspektion og prøvning Erik Øhlenschlæger, tlf Flere virksomheder har i dag akkreditering til såvel inspektion som prøvning/kalibrering indenfor samme fagområde. DANAK forventer, at dette behov vil stige i takt med en stigende implementering af den ny metode (Blue Guide). DANAK vil derfor introducere et kombinationsprodukt, hvor inspektion efter DS/EN ISO/IEC bedømmes i kombination med akkreditering til prøvning efter DS/ EN ISO/IEC Produktet vil blive udviklet til den nye udgave af ISO 17020, som forventes udgivet i starten af Det der afgør, om en virksomhed kan anvende kombinationsproduktet er, at de to akkrediteringer omfatter et integreret forløb af prøvnings- og inspektionsaktivitet som led i den samme overensstemmelsesbedømmelsesaktivitet. Eksempler på sådanne aktiviteter er EF-typeprøvning i henhold til fx modul B i The Blue Guide. Det er hensigten, at kunder, som kan omfattes af det kombinerede produkt, både opretholder en akkreditering til prøvning og en akkreditering til inspektion. I modsætning til i dag vil DANAK s besøg på inspektionsakkrediteringen udføres i sammenhæng med bedømmelsen af laboratoriet og af det samme bedømmelseshold. Desuden vil bedømmelsen blive tilrettelagt, så kun de elementer i ISO som ikke dækkes af ISO 17025, bliver bedømt. Alt i alt vil DANAK stræbe mod at mindske duplikering af bedømmelsesaktiviteter og administrative processer. DANAK forventer, at omfanget samt omkostningerne ved at opretholde de to akkrediteringer vil blive mindre. Som omtalt tidligere skal de indgående akkrediteringer være nært forbundet for at kunne omfattes af ordningen. Inspektionsakkrediteringen kan således ikke omfatte andre inspektionsaktiviteter end de, som indgår i den kombinerede overensstemmelsesbedømmelsesaktivitet. Derimod kan prøvningsakkrediteringen godt omfatte anden prøvning, som alene vedrører akkrediteringsområdet på denne. Dette skyldes, at det er personale fra laboratoriesektionen i DANAK, som vil varetage bedømmelsen hos kunden. Forenkling af metodelister indenfor kemisk og mikrobiologisk prøvning Erik Øhlenschlæger, tlf Laboratorier akkrediteret indenfor kemisk og mikrobiologisk prøvning skal ikke længere indtaste detektionsgrænse, måleområde samt relative eller/og absolutte usikkerheder for sine metoder i DANAK s database (web-tool). Baggrunden for den ændrede praksis er, at DANAK, ligesom de fleste andre lande i Europa, ikke oplyser om detektionsgrænse, måleområde og usikkerheder i den offentligt tilgængelige metodeliste. I stedet for at fortsætte med at indsamle data, som ikke skal offentliggøres, så forenkler DANAK nu administrationen af metodelisterne, så de data der ikke offentliggøres, ikke længere skal indtastes. Processen med denne ændring vil blive gennemført ultimo 2011, og DANAK vil sikre, at ingen data går tabt. I stedet leveres al data tilbage til de berørte laboratorier. Hvordan det foregår aftaler det enkelte laboratorium med DANAK. Nærmere oplysninger fremgår af akkrediteringsmeddelelse 16. DANAK Nyt 12

13 Revision af akkrediteringsbestemmelse 10 - Akkreditering af laboratorier til fleksibelt akkrediteringsområde Henrik Lykkegaard tlf En af de vigtigste ændringer er, at DANAK indfører krav om, at beskrivelse og definition af det fleksible akkrediteringsområde skal være indeholdt i laboratoriets ledelsessystem. Samtidig opfattes ændringer i disse og de bagvedliggende procedurer som så væsentlige, at de er omfattet af DANAK s krav om informationspligt. Laboratoriet skal fortsat ansøge DANAK, når laboratoriet ønsker at udvide det område, som dækkes af det fleksible akkrediteringsområde. Begrundelsen for ændringen er, at den del af akkrediteringsområdet som har været fleksibelt, har været specifikt beskrevet i det formelle akkrediteringsområde og i visse tilfælde også angivet i metodelisten. Det har vist sig at være endog meget vanskeligt at foretage disse beskrivelser på større akkrediteringer. Det skyldes, at områder med fleksibelt akkrediteringsområde ikke kan identificeres entydigt med en specifik EA scope, men normalt er underopdelinger baseret på det enkelte laboratoriums organisering/afdelinger. I øvrigt vil en metode optaget under fleksibelt akkrediteringsområde ikke adskille sig fra en metode optaget i et fast akkrediteringsområde (det kan fx være en specifik DS/ISO/EN standard). Derfor kan og må den enkelte metode jf. EA 2/15 ikke markeres som optaget under det fleksible akkrediteringsområde på metodelisten. Administration og samarbejde med kunden Den reviderede akkrediteringsbestemmelse (AB 10) stiller en række krav, som er indført som følge af krav i EA 2/ For eksempel: Laboratoriets procedurer skal omfatte samarbejde med kunden med særlig opmærksomhed på forespurgte metoder, der endnu ikke er omfattet af akkrediteringen. Afvigelseshåndtering ved valideringer hvor det konkluderes, at en ydelse ikke opfylder krav til akkreditering. Herunder information til kunden om konsekvenserne. Udover disse krav, så indeholder den reviderede AB10 en præcisering af den dokumentation, der skal vedlægges en ansøgning om akkreditering til fleksibelt akkrediteringsområde. Når laboratorier med fleksibel akkreditering har godkendt udvidelser eller ændringer i metoder, skal laboratoriet fortsat indtaste dem i metodelisten i DANAK s database og informere den ledende assessor om, at udvidelsen/ændringen er omfattet af det fleksible akkrediteringsområde. Derefter sørger den ledende assessor for, at ændringerne bliver offentliggjort på DANAK s hjemmeside uden yderligere sagsbehandling. Den reviderede AB 10 sendes i ekstern høring sammen med de andre reviderede akkrediteringsbestemmelser. Revision af akkrediteringsbestemmelse 11 - Måleusikkerhed i kalibrering Marianne Tambo Andersen, tlf DANAK implementerer ILAC-P14:12/2010: ILAC Policy for Uncertainty in Calibration. Derfor bliver der ændret i akkrediteringsbestemmelse 11 (AB 11) - Estimering af måleusikkerhed i kalibrering, som samtidig skifter navn til Måleusikkerhed i kalibrering, da bestemmelsen omhandler mere end selve estimeringen. Det i den tidligere AB 11 (som primært var en oversættelse af EAL-R2), der vedrører estimering af måleusikkerheden opretholdes som bilag til akkrediteringsbestemmelsen, idet de politiske krav til måleevnen CMC (tidligere BMC) og rapportering af usikkerhed er fjernet fra bilaget. Disse to emner er nu de centrale krav i AB11 og skal implementeres med udgangen af november ILAC P14 stiller generelt ikke skærpede krav til laboratorierne, men giver mulighed for, at man i visse tilfælde kan udelade instrumentbidrag fra usikkerheden omfattet af måleevnen. Derfor vil implementeringen af den revidere AB 11 kunne gennemføres løbende i takt med at der afholdes tilsynsbesøg på kalibreringslaboratorierne. Den reviderede AB 11 sendes i ekstern høring sammen med de andre reviderede akkrediteringsbestemmelser. DANAK Nyt 13

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010

Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010 Danak-NYT Nr. 21 - November 2010 Mange nye standarder på vej Østersømøde om GHG-verifikation Forenkling af akkrediteringsprocessen DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og

Læs mere

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Danak-NYT Nr. 22 - april 2011 Ny bestyrelsesformand hos DANAK Resultatet af kundeundersøgelsen Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Tema: Teknisk Assessor DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder,

Læs mere

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 I. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering Krav til

Læs mere

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk.

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk. Danak-NYT Nr. 16. April 2008 Ny lovgivning der omhandler DANAK Nedenstående love og bekendtgørelser, der refererer til DANAK, kan findes på www.retsinfo.dk. Ref. No Titel Udgivet BEK nr. 1160 Bekendtgørelse

Læs mere

World Accreditation Day

World Accreditation Day Danak-NYT Nr. 26 - MAJ 2013 World Accreditation Day Nye regler om EA MLA Arbejdsgruppen EA WG ILC Calibration Ny ILAC politik for sporbarhed DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA

Læs mere

Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012

Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012 Danak-NYT Nr. 25 - November 2012 Fonden fylder rundt Notificering til byggevareforordningen EA evaluering af DANAK DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international anerkendelse

Læs mere

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012 Danak-NYT Nr. 24 - april 2012 Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering Nyt produkt verificering af miljøteknologi DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er eller ansøger om at blive akkrediteret til inspektion af arbejdsmiljø og/eller certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner M-kids Janumvej 20 DK-9460 Brovst Ordrenr. 631254-1 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Høj barnestol Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde:

Læs mere

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 27-01-2015 Sag 21-06-0001 mta Tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 10.30-14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer. 2. FORMÅL Denne retningslinje fastlægger

Læs mere

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri Guideline - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer INDLEDNING Mange fødevarevirksomheder får besøg af certificerede auditorer og/eller kundeauditorer med henblik på kontrol af overholdelse af standarder,

Læs mere

REFERAT. 12. september 2014 Sag 21-06-0025- 6. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering

REFERAT. 12. september 2014 Sag 21-06-0025- 6. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering REFERAT 12. september 2014 Sag 21-06-0025-6. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering Tid : 10. april 2014, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere: Anders Mortensen

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Mere sikkerhed på det indre marked

Mere sikkerhed på det indre marked Danak-NYT Nr. 15. November 2007 Lovgivningsarbejdet med EU s store varepakke til forbedring af det indre markeds funktion er i gang. Jeg er ordfører for hele Europa-Parlamentet på den del af pakken, der

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Myndighed... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Version... 4 1.5 Henvendelser... 4 2 Certificering... 5 2.1 Rammer for certificering...

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Dato: 14. august 2005/ LLU Sag: 21-06-02 Referat af 17. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på fødevareområdet: Sted: DANAK, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Certificering og akkreditering (5 point)

Certificering og akkreditering (5 point) 5. Certificering og akkreditering (max. 50 point) Opgave 86 Certificering og akkreditering (5 point) Besvar kort spørgsmålene med stikord eller med eksempler: 1. Hvad betyder begreberne certificering og

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE FRANCE COFRAC DENMARK DANAK SOUTH AFRICA SANAS

NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE FRANCE COFRAC DENMARK DANAK SOUTH AFRICA SANAS Akkreditering er styrket globalt IRLAND NAB NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE NORWAY NA SWEDEN SWEDAC SWITZERLAND SAS FINLAND FINAS UNITED KINGDOM UKAS SPAIN ENAC FRANCE COFRAC DENMARK GERMANY DAS,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 3. september 2008 REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Dato: 9. december 2004/ LLU [+ efterfølgende få ændringer efter høring januar 2005] Ref.: 21-06-02 Referat af 16. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på fødevareområdet: Sted: DANAK, Den Danske

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål

Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål SCP.02.02.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med inspektionsstandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens... 4 2.1.1 Første

Læs mere

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Velkommen Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Fyrværkeribrancheforeningen Etableret den 17. april 1923. Idet produktion af fyrværkeri i Danmark stort set er ophørt, er navnet ændret til Fyrværkeribrancheforeningen.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Ledelsessystem for informationssikkerhed SCP.03.00.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Ledelsessystem for informationssikkerhed SCP.03.00.DK.1.0 SCP.03.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med ledelsessystem for informationssikkerhed... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2012 COM(2012) 141 final/2 2012/0070 (NLE) CORRIGENDUM: annule et replace le document COM(2012)141 final du 28.3.2012. Concerne toutes les versions linguistiques

Læs mere

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Tekniske specifikationer Harmoniserede standarder Europæiske tekniske godkendelser ETA er i forhold til standarder CE Mærkning Attestering af overensstemmelse Systemer Fabrikskontrol

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013 Til stede Lis Morthorst Munk (LMU) Anne Christine Duer (ACD) Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Jette Thønnings (JTH) Kirsten J. Andersen (KJA) Kirsten Harbo (KiHa) Linda Bagge (LB) Pernille Weile (PW) Maj-Britt

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Referat fra møde nr. 25 i DVC's certificeringsudvalg

Referat fra møde nr. 25 i DVC's certificeringsudvalg Referat fra møde nr. 25 i DVC's certificeringsudvalg Tid og sted: 8. december 2005, kl. 10.00 Teknologisk Institut i Århus Til stede: Jens Erik Gram (JE) Michael Vesterløkke (MV) Johny Jensen (JHJ) Per

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma Notat om regulering af legepladssikkerhed Til: Brancheforeningen P.I.L. Fra: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Dato: 23. februar 2006 Legepladssikkerhed 1. Generelt lovgrundlag Det generelle udgangspunktet

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F MID Certificering Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F Hvilken løsning skal vi vælge? Hvad skal vi overveje inden valg af løsning? Peter Morell Chefkonsulent FORCE Technology

Læs mere

Certificering Service og vedligehold

Certificering Service og vedligehold Certificering Service og vedligehold Normal og udvidet certificering af vindmølleservice og vedligeholdelsesvirksomheder Erik M. Christiansen 28 Januar 2009 Normal certificering Omfatter verifikation af:

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere