Akkreditering i medierne Roundup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering i medierne Roundup"

Transkript

1 DANAK-NYT NR NOVEMBER 2011 Ny forordning om byggevarer Kombineret akkreditering til inspektion & prøvning Akkreditering i medierne Roundup DANAK TILBYDER AKKREDITERING TIL VIRKSOMHEDER, DER ØNSKER NA TIONAL OG INTERNATIONAL ANERKENDELSE AF DERES PRØVNINGS- OG KALIBRERINGSYDELSER SAMT CERTIFICERINGSAKTIVITETER OG INSPEKTION.

2 INDHOLD Kinesisk besøg hos DANAK DANAK styrker kommunikationen Nyt fra EA IAF har fået ny hjemmeside Anvendelse af IAF s mærke ændres Akkreditering i medierne Kommissionen tilpasser direktiver til Varepakken Nye krav for akkreditering af notificerede organer Nyt om akkrediteringsstandarder Ny forordning om byggevarer Kombineret akkreditering til inspektion og prøvning Forenkling af metodelister indenfor kemisk og mikrobiologisk prøvning Revision af akkrediteringsmeddelelse 10 og 11 Ny lovgivning Nye akkrediteringer/godkendelser Personalia Kurser Nye eller reviderede dokumenter DANAK Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Dyregårdsvej 5B 2740 Skovlunde Tlf.: Fax: DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker na tional og international anerkendelse af deres prøvnings- og kalibreringsydelser samt certificeringsaktiviteter og inspektion. DANAK-NYT Udgiver: DANAK Ansvarshavende: Jesper Høy, DANAK Redaktion: Jakob Egelund, DANAK Grafisk og teknisk produktion: Jon Kabell ApS Oplag: Yderligere eksemplarer af DANAK-NYT kan rekvireres hos Anne Lumholdt, tlf eller printes fra Fan Enjian, CNAS deputy chief executive overrækker en traditionel kinesisk tedåse til Jesper Høy, DANAK s direktør. Kinesisk besøg hos DANAK Vagn Andersen, tlf DANAK havde den 14. september besøg af en delegation fra det kinesiske akkrediteringsorgan CNAS (China National Accreditation Service for Conformity Assessment). Delegationen inkluderede også repræsentanter fra kinesiske certificeringsorganer. Formålet med besøget var at drøfte de danske erfaringer med akkreditering og certificering af virksomheder til social ansvarlighed, idet Kina er i færd med at udvikle en standard for social ansvarlighed, som skal danne grundlaget for akkrediteret certificering af kinesiske virksomheder. Til mødet havde DANAK inviteret Charlotte Trap-Kinberg fra Dansk Standard til at præsentere den danske standard DS Et ledelsessystem for social ansvarlighed, og DS Dansk guide om social ansvarlighed. Desuden orienterede DANAK om de krav, DANAK stiller til et certificeringsorgan, som ønsker at være akkrediteret til certificering af social ansvarlighed baseret på DS Efter besøget i Danmark forsatte den kinesiske delegation til Frankrig og Holland for at drøfte deres erfaringer med akkreditering til certificering af social ansvarlighed. DANAK Nyt 2

3 DANAK styrker kommunikationen DANAK skal have en ny hjemmeside. Formålet er at styrke akkreditering i Danmark ved at formidle klart og præcist. Jakob Egelund, tlf DANAK er en servicevirksomhed, der lever af sine kunder. Som eneudbyder af akkreditering i Danmark har DANAK en særlig forpligtelse til at yde professionel service, der er tilrettelagt kundernes forskellige behov for information. Når den nye DANAK hjemmeside lanceres, vil det være med et nyt udseende, ny struktur og nyt indhold. Alt i alt en markant forbedring for DANAK s kunder og andre, der er interesseret i akkreditering. Som udbyder af akkreditering er det vigtigt for DANAK, at hjemmesiden indeholder den information om akkreditering, som hjemmesidens brugere har brug for. DANAK ønsker at hjemmesiden, ud over virksomhedsbesøgene, er den vigtigste kontakt mellem DANAK og dets kunder. Nyt layout og ny information Akkreditering kan være et kompliceret område for personer, som ikke tidligere har beskæftiget sig med området. Derfor har vi hos DANAK valgt at dedikere et afsnit på den kommende hjemmeside til en grundig introduktion til akkreditering. Afsnittet vil blandt andet indeholde forklaringer på de vigtigste begreber indenfor akkreditering, samt en overordnet beskrivelse af akkrediteringsprocessen. Samtidig vil der være strammet op på layoutet og strukturen på den nye hjemmeside. Som bruger af danak.dk vil du for fremtiden møde mere præcise overskrifter og et mere overskueligt layout. På den måde bliver sidens navigation mere logisk opbygget. Forhåbentlig vil det gøre det lettere for dig at bruge DANAK s hjemmeside. tilfredshedundersøgelse gjorde indtryk Baggrunden for at forny hjemmesiden skal blandt andet findes i den kundetilfredshedsundersøgelse, som DANAK fik foretaget i Den viste, at DANAK s kunder ikke er særligt tilfredse med DANAK s hjemmeside. Samme undersøgelse blev foretaget i 2006, og viser faktisk, at tilfredsheden med hjemmesiden er faldet over de sidste 4 år. Det skyldes sandsynligvis, at der er sket en udvikling i den måde man laver hjemmesider på, og at DANAK s hjemmeside derfor ikke længere lever op til brugernes forventning om, hvordan en hjemmeside fungerer. Det er dog ikke kun i forhold til undersøgelsen fra 2006, at kundetilfredsheden i forhold til DANAK s hjemmeside halter. Kunderne blev i undersøgelsen fra 2010 bedt om at vurdere 20 elementer indenfor akkreditering og deres forhold til DANAK, og i den forbindelse scorede hjemmesiden næstlaveste gennemsnitskarakter. Samtidig afslører de to kundetilfredshedsundersøgelser, at hjemmesiden er et vigtigt redskab for DANAK s kunder. Faktisk er hjemmesiden betydning for kunderne steget markant mellem de to undersøgelser. DANAK glæder sig til at kunne byde sine kunder velkommen på et nyt danak.dk. DANAK Nyt 3

4 Nyt fra EA Vagn Andersen, tlf Henvisning til EA MLA på akkrediteringscertificater På EA s generalforsamling i Berlin blev der, fra generalforsamlingens side, givet støtte til et forslag, hvis formål er at øge tilliden til akkrediterede ydelser. Forslaget gik på at akkrediteringsorganerne, som har underskrevet EA MLA en, skal tilføje en reference til EA MLA en på de akkrediteringscertificater, der udstedes til de akkrediterede virksomheder. Desuden blev akkrediteringsorganerne opfordret til at tillade, at akkrediterede virksomheder på deres rapporter og certifikater, som udstedes under EA MLA en, henviser til MLA en. Formålet med forslaget er at øge markedets kendskab til den europæiske aftale om gensidig anerkendelse af akkrediterede rapporter og certifikater og dermed tilliden til akkrediterede ydelser. Forslagene vil blive indarbejdet ved en revision af EA-3/01 om henvisning til akkreditering og brug af akkrediteringsmærke. Akkrediteringsbestemmelse AB 2 vil efterfølgende blive revideret, så ændringerne viderebringes til DANAK s kunder. CO2 verifikation Niels Christian Dalstrup fra DANAK har ledet den arbejdsgruppe i EA, som har rådgivet kommissionen i arbejdet med den kommende forordning om akkreditering af CO 2 - verifikatorer. Arbejdet skal være afsluttet ved udgangen af 2011 og gælde for verifikation af 2013 udledninger. Det er et samarbejde, som EA sætter stor pris på. Mrs Creste-Manservisi fra Kommissionen DG Climate deltog på EA s generalforsamling. Her orienterede hun om den nye kommende forordning, og samtidig takkede hun på kommissionen vegne for samarbejdet med EA. I samme forbindelse blev der fremlagt en plan, der skal føre til en udvidelse af EA MLA en med verifikation baseret på ISO kommissionens forordning. I løbet af 2013 skal EA medlemmerne have deres procedurer for akkreditering af verifikatorer bedømt af EA. IAF har fået ny hjemmeside Jakob Egelund, tlf Det Internationale Akkrediterings Forum (IAF) lancerede sin nye hjemmeside i september måned Hjemmesiden har fået et nyt og mere professionelt layout, som er en del af et større fokus på kommunikation hos IAF. Det er nemlig ikke kun hjemmesiden, der har fået et løft. F.eks. er der også etableret et elektronisk nyhedsbrev, der layoutmæssigt lægger sig op af hjemmesiden. Det nye design betyder også, at det er blevet nemmere at finde den information, man skal bruge. Informationer om f.eks. IAF medlemmer, tekniske dokumenter og informationsmateriale er nu placeret på nem og overskuelig måde. IAF ønsker alle en god fornøjelse med den nye hjemmeside. DANAK Nyt 4

5 Anvendelse af IAF s mærke ændres Allan Munck, tlf: IAF har besluttet at ændre kriterierne for akkrediterede virksomheder s anvendelse af IAF s mærke. For certificering af produkter er det besluttet, at mærket i modsætning til tidligere kun må anvendes på specifikke scope-områder. Da der endnu ikke er godkendt sådanne områder, vil det ikke være tilladt for akkrediteret certificering at anvende IAF s mærke på udstedte certifikater. Årsagen til ændringen er, at man ønsker, at mærket skal indikere, at en akkrediteret certificeringsordning er sammenlignelig mellem de enkelte akkrediteringsorganer i IAF. Der tages stilling til, hvorvidt mærket må bruges på nye områder, når IAF modtager anmodninger om det. Der er p.t. ingen anmodninger under behandling, og det forventes derfor ikke indenfor den nærmeste fremtid, at det igen vil blive tilladt at bruge mærket indenfor produktcertificering. Indskrænkningen fremgår af en ny udgave af IAF ML General Principles on the use of the IAF MLA Mark. Der er i IAF ML 2 følgende terminer: A) Certificeringsorganerne skal umiddelbart ophøre med at anvende IAF s mærke på produktcertifikater. B) Der skal inden den 29. april 2012 oprettes ny kontrakt mellem DANAK og certificeringsorganerne om anvendelse af IAF s mærke. C) Gældende produktcertifikater med IAF s mærke skal være trukket tilbage inden den 29. april DANAK vil udsende en opdateret udgave af Akkrediteringsbestemmelse 2, hvor IAF s beslutning vil være indarbejdet. Ledelsessystemer For certificering af ledelsessystemer kan IAFmærket som hidtil anvendes på scopeområderne: ISO 9001 og ISO Det forventes, at brug af mærket vil blive udvidet til også at omfatte ISO 22000, ISO og ISO 13485, når IAF har besluttet kriterierne herfor. Forudsætningen for at certificeringsorganerne kan anvende mærket på de nævnte områder er, at de opretter en særskilt kontrakt med DANAK herom. DANAK Nyt 5

6 Akkreditering DANAK frikender Eurofins Medierne har fokuseret på akkreditering, efter at miljøministeriet med baggrund i en rapport vurderede, at Eurofins akkrediterede analyser for Glyphosat bedst kendt som Roundup - formentlig var fejlagtige Henrik Lykkegård Jensen, tlf På baggrund af en rapport fra rådgivningsfirmaet Niras, der udarbejdede rapporten for miljøministeriet, besluttede DANAK at foretage et ekstraordinært besøg på laboratoriet for at undersøge mulige analysefejl ved metoden for Roundup og AMPA (nedbrydningsprodukt i Glyphosat) i perioden 2008 til DANAK konkluderede efterfølgende, at det var usandsynligt, at fundene i 2009 skyldtes analysefejl. DANAK s konklusioner blev efterfølgende taget til efterretning i miljøministeriet, der samtidigt gav Eurofins en undskyldning. Baggrunden for historien er, at der i forbindelse med Miljøstyrelsens overvågning af det danske grundvand, blandt andet bliver holdt øje med koncentrationen af Roundup. Analyserne af Roundup koncentrationen er siden 2008 udført af Eurofins som akkrediteret prøvning. Antallet af positive fund steg i 2009 og faldt efterfølgende i Miljøstyrelsen stillede spørgsmålstegn ved kvaliteten af de analyser, som Eurofins havde foretaget. Det blev samtidig oplyst, at laboratoriet havde ændret analysemetoden, og om at dette kunne have indflydelse på analyseresultaterne. Den 24. juni udsendte Miljøministeren en pressemeddelelse på baggrund af en rapport udarbejdet af rådgivningsfirmaet Niras. Miljøministeriet skrev i pressemeddelelsen, at Niras redegørelse viste, at det høje antal grundvandsprøver med glyphosat formentlig skyldtes analysefejl. På det efterfølgende besøg hos Eurofins, havde DANAK specifikt fokus på mulige analysefejl ved metoden for Glyphosat og AMPA i perioden 2008 til Ved besøget undersøgte DANAK: DANAK Nyt 6

7 i medierne DANAK s sammenfatning fra den tekniske rapport: Ud fra det ekstraordinære besøg kan det konkluderes, at laboratoriet (Eurofins Miljø) har fuldt styr på kvalitetskontrollen af glyphosat og AMPA. Det er konstateret, at den anvendte metode bliver fulgt og at den giver korrekte resultater som dokumenteret bl.a. ved deltagelse i præstationsprøvning og validering. Det er specifikt konstateret, at laboratoriets (Eurofins Miljø) databehandling overholder de givne kriterier for godkendelse af resultater, hvad der gør sandsynligheden for rapporteringen af falske positive resultater (over detektionsgrænsen og under hensyntagen til usikkerheden) meget lille. Den omtalte metodeændring har ingen indflydelse på falske positive, men mindsker sandsynligheden for falske negative. Metoden, som blev anvendt i den aktuelle periode. Ændringen i metoden, specielt for belysning af muligheden for falske positiver. Intern og ekstern kvalitetskontrol. Rå-data for prøver analyseret i perioden. Laboratoriets egen udredning af analysen. Som tidligere nævnt, konkluderede DANAK s undersøgelse, at laboratoriets metode lever op til alle kriterier for, at et fund af Roundup i prøverne er ægte. DANAK har under hele forløbet haft en åben dialog med alle parter i sagen, og har begrænset sig til at afdække potentielle fejl ved analysemetoden. DANAK har derfor ingen holdninger til den oprindelige rapport fra Niras. Grundlaget for DANAK s virke er troværdighed, og det er derfor vigtigt at få afklaret, om der kan rejses tvivl om resultater fra opgaver udført under akkreditering. Vi er bedst til at vurdere, om laboratoriets analyser er valide og det har vi gjort. Efterfølgende har Miljøstyrelsen taget DANAK s konklusioner til efterretning og i pressemeddelelse i august bl.a. konkluderet at der på denne baggrund ikke er tale om analysefejl. DANAK Nyt 7

8 Kommissionen tilpasser direktiver til Varepakken Siden Varepakken i 2008 blev vedtaget af Europaparlamentet og Ministerrådet, har Kommissionen arbejdet på at indføre de nye regler for bl.a. bedømmelse og udpegning af notificerede organer i den eksisterende lovgivning. Vagn Andersen, tlf I første omgang har Kommissionen udvalgt 10 direktiver, som skal tilpasses med de definitioner og procedurer, afgørelse nr. 768/2008/EF indeholder. Det drejer sig om følgende direktiver: Lavstrøm (2006/95/EEC) Simple trykbeholdere (2009/15/EC) Ikke-automatiske vægte (2006/23/EEC) Eksplosive stoffer (1993/15/EEC) ATEX (1994/9/EC) Elevator (1995/16/EC) Trykbærende udstyr (1997/23/EC) Måleinstrument (2004/22/EC) EMC (2004/108/EC) Fyrværkeri artikler (2007/23/EC) Kommissionen forventes i efteråret at fremsætte et direktiv, som vil betyde, at principperne fra 768/2008/EF indføres i de 10 direktiver. Forslaget forventes at indeholde bestemmelser om, at notificerede organer, som er udpeget efter gældende direktiver, fremover skal ansøge om udpegning som notificeret organ efter de reviderede direktiver. Det vil indebære, at akkreditering vil være den foretrukne metode til bedømmelse af deres kompetence. På Kommissionens hjemmeside er der supplerende oplysninger om arbejdet med revision af de 10 direktiver. Afgørelse 768:2008 Afgørelsen er en del af varepakken, som EU-parlamentet og ministerrådet vedtog i 2008 for at fremme konkurrencen i EU s indre marked og samtidig sikre, at forbrugerne og arbejdstagerne beskyttes mod farlige produkter. Afgørelsen er en ramme for fremtidig EU-lovgivning på produktområdet, og fastsætter forpligtelser for fabrikanter, importører og distributører. Afgørelsen betyder, at nye direktiver skal udarbejdes efter principperne i den ny metode, hvor direktivet angiver de væsentligste krav, som udmøntes i harmoniserede standarder. Afgørelsen betyder desuden, at medlemslandene som hovedregel skal anvende akkreditering ved bedømmelse af notificerede organer. DANAK Nyt 8

9 Nye krav for akkreditering af notificerede organer Vagn Andersen, tlf DANAK har udarbejdet en ny akkrediteringsbestemmelse - Akkreditering som grundlag for notificering, der indeholder krav til de virksomheder, der anvender en akkreditering som grundlag for udpegning som notificeret organ i henhold til EU lovgivning. Akkrediteringsbestemmelsen (AB18) er baseret på EA-2/17 - EA Guidance on the horizontal requirements for the accreditation of conformity assessment bodies for notification purposes. EA dokumentet indeholder referencer mellem de krav til notificerede organer, som er fastlagt i afgørelse 768/2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter, og kravene til akkrediterede virksomheder som formuleret i harmoniserede standarder for laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer. I tilknytning til de generelle krav fra afgørelsen indeholder EA-2/17 en række specifikke krav, som er fortolkninger af de generelle krav i afgørelsen. Afgørelsens krav til notificerede organer er f.eks. indført i den nye byggevareforordning (EU nr. 305/2011), og det vil kravene formodentlig også blive i de 10 direktiver, som er under revision (se artikel om tilpasning af direktiver til Varepakken). For områder hvor ny EU-lovgivning ikke er indført, formodes der at være tilsvarende krav i den gældende lovgivning. Akkrediteringsbestemmelsen er som nævnt en krydsreference mellem krav i EA-2/17 og kravene i akkrediteringsstandarderne, og det fremgår af dokumentet, dels hvor krav i standarder skal fortolkes på en specifik måde, eller hvor kravene ikke dækkes af standarder. Virksomheder, der vil anvende en akkreditering som dokumentation for kompetencer i forbindelse med udpegning som notificeret organ, skal sikre, at disse tillægskrav opfyldes, hvilket vil blive bedømt af DANAK på tilsvarende vis som for øvrige akkrediteringskrav. Der har i DANAK været en forventning om, at EA-2/17 ville blive revideret kort tid efter udgivelsen, hvilket har forsinket udgivelsen af en akkrediteringsbestemmelse på området. DANAK Nyt 9

10 Nyt om akkrediteringsstandarder Allan Munck, En række akkrediteringsstandarder har været under revision over de seneste par år, og flere af dem forventes udgivet næste år. Det drejer sig om ISO 17020, ISO og ISO (erstatter EN 45011). Kravene i standarderne er struktureret som i ISO Andre standarder der er under udarbejdelse er ISO om principper for produktcertificering til erstatning af ISO Guide 67 og ISO om auditrapporter for tredjeparts auditering af ledelsessystemer. Endelig er der nedsat en ny arbejdsgruppe til at udarbejde et dokument med krav til auditorers kompetence ved certificering af miljøledelsessystemer. Standarder udarbejdes normalt over et tidsrum på 3 år, hvor der under forløbet udsendes forslag til høring. Første udsendelse betegnes WD (working draft), anden udsendelse CD (committee draft), tredje udsendelse DIS (draft international standard) og endelig FDIS (final draft international standard). I de første 3 faser kan der stemmes for eller imod, og der kan gives kommentarer, mens der i den sidste fase alene kan stemmes. En TS (technical specification) gennemgår et lidt simplere forløb, men opfattes som en standard. Udarbejdelsen af standarderne følges fra dansk side af standardiseringsudvalget S-335, som giver kommentarer og stemmer. ISO følges dog af S-260, og ISO er blevet fulgt af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra S-216, S-335 og S-283. Enkelte af medlemmerne i S-335 deltager desuden i nogle af de nedsatte internationale arbejdsgrupper. ISO Inspektion Kommentarer til DIS er behandlet på møde i arbejdsgruppen i juli, hvor der var dansk deltagelse. Der var, trods en del stemmer imod (inkl. fra Danmark), et flertal for at gå videre med processen. Ved mødet blev der indført en del ændringer, som imødekom kritikken. FDIS forventes udsendt i oktober, og den færdige standard forventes udgivet i starten af ISO Certificering af ledelsessystemer Standarden er udgivet i februar i år og med dansk oversættelse i juli. Ved den gennemførte revision er der alene tilføjet en række krav til kompetence og til auditeringsprocessen, men ikke slettet noget i forhold til ISO fra Revision af standarder tages normalt op til beslutning efter 5 år, men er som følge af tilføjelserne indført i 2011 udsat til 2012! ISO Kompetence til certificering af miljøledelsessystemer Der er nedsat en ny arbejdsgruppe, som både refererer til ISO CASCO og til ISO TC 207/SC2 (ansvarlig for ISO 14001). Arbejdsgruppen skal udarbejde krav til kompetence på miljøområdet for personer, der udfører aktiviteter vedr. certificering til ISO En sådan standard vil kunne erstatte DANAK s RL 13. ISO TS Rapportering fra certificeringsorganers auditering af ledelsessystemer Første udkast af standarden har været udsendt til høring og der blev fra dansk side stemt imod, da indholdet vurderes til at være for ringe. Det foreslås, at de udarbejdede krav indgår i den næste udgave af ISO Ved plenar mødet i ISO CASCO i oktober blev det besluttet, at arbejdsgruppen arbejder videre, men at det ikke er afklaret, hvordan arbejdsgruppens resultat skal anvendes. ISO Certificering af personer DIS-udgaven har været behandlet i arbejdsgruppen, og vi afventer nu udsendelse af FDIS til kommentering. Den færdige standard forventes udgivet medio ISO Certificering af produkter Efter tiltræden af en ny formand i arbejdsgruppen blev der udsendt en CD2, som blev gennemgået på møde i foråret, hvor der var dansk deltagelse. I den proces er standarden blevet mere struktureret og mere på linje med den gældende standard (EN 45011). I oktober er der gennemført høring af DIS-udgaven, og næste møde er aftalt til februar Standarden forventes udgivet medio ISO Grundprincipper for produktcertificering ISO Auditering af ledelsessystemer Processen med revision er påbegyndt i 2009, men har taget længere tid end forventet, og første udkast forventes sendt ud til høring om et par måneder. EN ny udgave af denne standard er udgivet i oktober. Med udgivelsen af ISO 17021:2011 skal ISO ikke længere anvendes af certificeringsorganer ved certificering af ledelsessystemer, men er fortsat relevant ved auditering på andre områder. DANAK Nyt 10

11 Ny forordning om byggevarer Hvad er en forordning En forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Forordningerne skal umiddelbart anvendes i medlemsstaterne, og medfører pligter og rettigheder direkte for borgere, virksomheder og myndigheder i de enkelte EU-lande. Selv om forordningerne gælder direkte i medlemslandene er der dog ofte tale om, at landene selv kan fastsætte supplerende bestemmelser f.eks. om straf i tilfælde af overtrædelse af en forordning. Hvad er et direktiv Et direktiv skal, i modsætning til en forordning, vedtages som lov i de enkelte medlemslande, før det træder i kraft. Derudover er et direktiv som udgangspunkt et mål, der skal nås, men hvor det er overladt til de enkelte medlemslande at bestemme hvordan målet skal nås. Europaparlamentet og Ministerrådet har vedtaget en ny forordning om byggevarer (EU Nr. 305/2011), der blev offentliggjort den 4. april Forordningen erstatter byggevaredirektivet (direktiv 89/106/(EØF)), men byggevarer produceret efter kravene i byggevaredirektivet kan dog sælges indtil den 1. juli Der kan være stor forskel på, hvor meget råderum medlemslandene har til at nå det fastlagte mål. Nogle direktiver fastlægger kun meget generelle rammer inden for et bestemt politikområde eller nøjes med at fastsætte minimumsregler på et område, hvorefter medlemslandene så kan fastsætte skrappere krav. Andre direktiver kan indeholde meget detaljerede bestemmelser, som i praksis ikke giver medlemslandene råderum i forbindelse med den nationale gennemførelse af direktivet. Vagn Andersen, tlf Med den nye forordning er et væsentligt element fra Varepakken 2008 indført på byggevareområdet, nemlig at der vil der ske en øget harmonisering af EU-landenes bedømmelse af kompetencen hos de notificerede organer og det løbende tilsyn med de udpegede organer. For fremtiden vil det væsentligste kriterium i bedømmelsen af notificerede organer i EUområdet være, at de skal være akkrediteret i henhold til en relevant harmoniseret standard, og akkrediteringsdokumentet skal vedlægges ansøgningen om udpegning som notificeret organ (artikel 47). Hvis en ansøger ikke er akkrediteret, skal der vedlægges en anden dokumentation, som skal være tilstrækkelig til at kontrollere, at alle kravene er opfyldt og at der vil blive ført regelmæssig tilsyn med virksomheden. Det betyder, at den nye forordning ikke indebærer væsentlige ændringer for de notificerede organer i Danmark, idet Erhvervs- og Byggestyrelsen siden 2001 har krævet akkreditering for at blive udpeget som notificeret organ. Det vil der ikke blive lavet om på. De bestemmelser i forordningen, som vedrører de notificerede organer, er allerede trådt i serien jf. artikel 44. relevante harmoniserede standarder, dvs. ISO kraft. Det drejer sig om Kapitel VII i forordningen Notificerende Myndigheder og Notificerede Organer. Forordningens krav til bedøm- medlemsstater mulighed for at gøre indsigel- Forordningen giver kommission og øvrige melse og udpegning af notificerede organer ser indtil 2 måneder efter modtagelsen af er formuleret i overensstemmelse med de notifikationen. Hvis notifikationen er baseret principper, som fremgår af Afgørelse 768 om på et akkrediteringscertifikat er indsigelsesfristen dog kun 2 uger. Fælles rammer for markedsføring af produkter. I de lande, som hidtil ikke har stillet krav om Kravene til de notificerede organer fremgår af akkreditering af notificerede organer, må det artikel 43 og opfyldelse af disse krav kan forventes, at kravene til og det løbende tilsyn dokumenteres ved at opfylde kriterierne i med notificerede organer vil blive forstærket. Fakta om Byggevareforordningen Den nye forordning erstatter byggevaredirektivet (89/106/EØF) den 1. juli 2013; Overgangsbestemmelser fremgår af artikel 68 og en række af forordningens artikler er allerede trådt i kraft, f.eks. artikel om notificerende myndigheder og notificerede organer; Notificerede organer skal opfylde kravene i artikel 43 46; Proceduren for ansøgning om notifikation fremgår af artikel 47, og i Danmark vil det fortsat være DANAK, der efter aftale med Erhvervs- og Byggestyrelsen behandler ansøgninger om notifikation; Erhvervs- og Byggestyrelsen er i færd med at revidere bekendtgørelse nr. 229 af 31. marts 2001 om udpegning og notifikation af bemyndigede organer DANAK Nyt 11

12 Kombineret akkreditering til inspektion og prøvning Erik Øhlenschlæger, tlf Flere virksomheder har i dag akkreditering til såvel inspektion som prøvning/kalibrering indenfor samme fagområde. DANAK forventer, at dette behov vil stige i takt med en stigende implementering af den ny metode (Blue Guide). DANAK vil derfor introducere et kombinationsprodukt, hvor inspektion efter DS/EN ISO/IEC bedømmes i kombination med akkreditering til prøvning efter DS/ EN ISO/IEC Produktet vil blive udviklet til den nye udgave af ISO 17020, som forventes udgivet i starten af Det der afgør, om en virksomhed kan anvende kombinationsproduktet er, at de to akkrediteringer omfatter et integreret forløb af prøvnings- og inspektionsaktivitet som led i den samme overensstemmelsesbedømmelsesaktivitet. Eksempler på sådanne aktiviteter er EF-typeprøvning i henhold til fx modul B i The Blue Guide. Det er hensigten, at kunder, som kan omfattes af det kombinerede produkt, både opretholder en akkreditering til prøvning og en akkreditering til inspektion. I modsætning til i dag vil DANAK s besøg på inspektionsakkrediteringen udføres i sammenhæng med bedømmelsen af laboratoriet og af det samme bedømmelseshold. Desuden vil bedømmelsen blive tilrettelagt, så kun de elementer i ISO som ikke dækkes af ISO 17025, bliver bedømt. Alt i alt vil DANAK stræbe mod at mindske duplikering af bedømmelsesaktiviteter og administrative processer. DANAK forventer, at omfanget samt omkostningerne ved at opretholde de to akkrediteringer vil blive mindre. Som omtalt tidligere skal de indgående akkrediteringer være nært forbundet for at kunne omfattes af ordningen. Inspektionsakkrediteringen kan således ikke omfatte andre inspektionsaktiviteter end de, som indgår i den kombinerede overensstemmelsesbedømmelsesaktivitet. Derimod kan prøvningsakkrediteringen godt omfatte anden prøvning, som alene vedrører akkrediteringsområdet på denne. Dette skyldes, at det er personale fra laboratoriesektionen i DANAK, som vil varetage bedømmelsen hos kunden. Forenkling af metodelister indenfor kemisk og mikrobiologisk prøvning Erik Øhlenschlæger, tlf Laboratorier akkrediteret indenfor kemisk og mikrobiologisk prøvning skal ikke længere indtaste detektionsgrænse, måleområde samt relative eller/og absolutte usikkerheder for sine metoder i DANAK s database (web-tool). Baggrunden for den ændrede praksis er, at DANAK, ligesom de fleste andre lande i Europa, ikke oplyser om detektionsgrænse, måleområde og usikkerheder i den offentligt tilgængelige metodeliste. I stedet for at fortsætte med at indsamle data, som ikke skal offentliggøres, så forenkler DANAK nu administrationen af metodelisterne, så de data der ikke offentliggøres, ikke længere skal indtastes. Processen med denne ændring vil blive gennemført ultimo 2011, og DANAK vil sikre, at ingen data går tabt. I stedet leveres al data tilbage til de berørte laboratorier. Hvordan det foregår aftaler det enkelte laboratorium med DANAK. Nærmere oplysninger fremgår af akkrediteringsmeddelelse 16. DANAK Nyt 12

13 Revision af akkrediteringsbestemmelse 10 - Akkreditering af laboratorier til fleksibelt akkrediteringsområde Henrik Lykkegaard tlf En af de vigtigste ændringer er, at DANAK indfører krav om, at beskrivelse og definition af det fleksible akkrediteringsområde skal være indeholdt i laboratoriets ledelsessystem. Samtidig opfattes ændringer i disse og de bagvedliggende procedurer som så væsentlige, at de er omfattet af DANAK s krav om informationspligt. Laboratoriet skal fortsat ansøge DANAK, når laboratoriet ønsker at udvide det område, som dækkes af det fleksible akkrediteringsområde. Begrundelsen for ændringen er, at den del af akkrediteringsområdet som har været fleksibelt, har været specifikt beskrevet i det formelle akkrediteringsområde og i visse tilfælde også angivet i metodelisten. Det har vist sig at være endog meget vanskeligt at foretage disse beskrivelser på større akkrediteringer. Det skyldes, at områder med fleksibelt akkrediteringsområde ikke kan identificeres entydigt med en specifik EA scope, men normalt er underopdelinger baseret på det enkelte laboratoriums organisering/afdelinger. I øvrigt vil en metode optaget under fleksibelt akkrediteringsområde ikke adskille sig fra en metode optaget i et fast akkrediteringsområde (det kan fx være en specifik DS/ISO/EN standard). Derfor kan og må den enkelte metode jf. EA 2/15 ikke markeres som optaget under det fleksible akkrediteringsområde på metodelisten. Administration og samarbejde med kunden Den reviderede akkrediteringsbestemmelse (AB 10) stiller en række krav, som er indført som følge af krav i EA 2/ For eksempel: Laboratoriets procedurer skal omfatte samarbejde med kunden med særlig opmærksomhed på forespurgte metoder, der endnu ikke er omfattet af akkrediteringen. Afvigelseshåndtering ved valideringer hvor det konkluderes, at en ydelse ikke opfylder krav til akkreditering. Herunder information til kunden om konsekvenserne. Udover disse krav, så indeholder den reviderede AB10 en præcisering af den dokumentation, der skal vedlægges en ansøgning om akkreditering til fleksibelt akkrediteringsområde. Når laboratorier med fleksibel akkreditering har godkendt udvidelser eller ændringer i metoder, skal laboratoriet fortsat indtaste dem i metodelisten i DANAK s database og informere den ledende assessor om, at udvidelsen/ændringen er omfattet af det fleksible akkrediteringsområde. Derefter sørger den ledende assessor for, at ændringerne bliver offentliggjort på DANAK s hjemmeside uden yderligere sagsbehandling. Den reviderede AB 10 sendes i ekstern høring sammen med de andre reviderede akkrediteringsbestemmelser. Revision af akkrediteringsbestemmelse 11 - Måleusikkerhed i kalibrering Marianne Tambo Andersen, tlf DANAK implementerer ILAC-P14:12/2010: ILAC Policy for Uncertainty in Calibration. Derfor bliver der ændret i akkrediteringsbestemmelse 11 (AB 11) - Estimering af måleusikkerhed i kalibrering, som samtidig skifter navn til Måleusikkerhed i kalibrering, da bestemmelsen omhandler mere end selve estimeringen. Det i den tidligere AB 11 (som primært var en oversættelse af EAL-R2), der vedrører estimering af måleusikkerheden opretholdes som bilag til akkrediteringsbestemmelsen, idet de politiske krav til måleevnen CMC (tidligere BMC) og rapportering af usikkerhed er fjernet fra bilaget. Disse to emner er nu de centrale krav i AB11 og skal implementeres med udgangen af november ILAC P14 stiller generelt ikke skærpede krav til laboratorierne, men giver mulighed for, at man i visse tilfælde kan udelade instrumentbidrag fra usikkerheden omfattet af måleevnen. Derfor vil implementeringen af den revidere AB 11 kunne gennemføres løbende i takt med at der afholdes tilsynsbesøg på kalibreringslaboratorierne. Den reviderede AB 11 sendes i ekstern høring sammen med de andre reviderede akkrediteringsbestemmelser. DANAK Nyt 13

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret til certificering af referencematerialer,

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Nyt fra DANAK. Jesper Høy, DANAK juni 2017

Nyt fra DANAK. Jesper Høy, DANAK juni 2017 Nyt fra DANAK Jesper Høy, DANAK juni 2017 1 Finanslov 2017 I finanslovsforliget, der blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 18. november blev

Læs mere

DANAKs strategi 2015-2020

DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs mission At sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. DANAKs vision At øge værdien af akkrediterede ydelser. Den Danske

Læs mere

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 FORORD Det er DANAK s politik at udbyde kurser, der henvender sig til akkrediterede laboratorier, laboratorier, der ønsker at blive akkrediteret, samt virksomheder,

Læs mere

Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010

Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010 Danak-NYT Nr. 21 - November 2010 Mange nye standarder på vej Østersømøde om GHG-verifikation Forenkling af akkrediteringsprocessen DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og

Læs mere

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkrediteringsbestemmelse indeholder krav til de virksomheder

Læs mere

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Danak-NYT Nr. 22 - april 2011 Ny bestyrelsesformand hos DANAK Resultatet af kundeundersøgelsen Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Tema: Teknisk Assessor DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder,

Læs mere

Udvalgets medlemmer (fremmødte) præsenterede sig og gjorde herunder rede for tilhørsforhold og kendskab til akkreditering.

Udvalgets medlemmer (fremmødte) præsenterede sig og gjorde herunder rede for tilhørsforhold og kendskab til akkreditering. Referat af 1. møde i DANAK s sektorudvalg for akkreditering til certificering Tid : 1. februar 2011, kl. 10:00 12:30 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde Deltagere : Emil Dyrelund Jakobsen EDJ (mødeleder/formand),

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 I. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering Krav til

Læs mere

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017 Specificering af akkrediteringsområder: Specificering af akkrediteringsområde for national lovgivning: Produkter Procedurer Specifikation Trykbærende udstyr Periodiske undersøgelser udført som egenkontrol

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Mandag den 10. november 2008, kl. 13.00-16.00. Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere : Kim Carneiro (KC), Dansk Fundamental Metrologi

Læs mere

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering REFERAT 10. november 2015 Sag 21-06-0025 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering Tid : 19. marts 2015, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere: Anders Mortensen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. juni 2008 Sag 08/01433 jgm/mdy/ejj-ebst Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning

Læs mere

38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Tirsdag den 26. november 2013 kl. 10.30-14.30 03-01-2014 Sag 21-06-0001 mta Sted Deltagere Afbud Referent : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

Høringsnotat for AB 1 og AB Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk:

Høringsnotat for AB 1 og AB Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk: Høringsnotat for AB 1 og AB 2 2013-08-21 Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk: DANAK har valgt ikke at have Det er netværkets opfattelse at henvisninger i AB-erne,

Læs mere

Nyt NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014

Nyt NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014 DANAK Den Danske Akkrediteringsfond Nr 28 I Juni 2014 TEST Reg.nr. XXXX NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014 ST Reg.nr. XXXX

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5 Side: 1/5 1. AFGRÆNSNING OG FORMÅL Denne retningslinje fastlægger DANAK s fortolkning af kravene til faglig kompetence, som miljøcertificeringsorganer og miljøverifikatorer skal råde over ved miljøcertificering

Læs mere

Afbud fra: Jacob Færgemann, som efter planen skulle fortælle om nye fødevareschemes.

Afbud fra: Jacob Færgemann, som efter planen skulle fortælle om nye fødevareschemes. Referat 5. møde i DANAKs sektorudvalg for Certificering Tid : 31. oktober 2013, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere : Anders Mortensen, Niels Kofod, Anette Dragsdahl,

Læs mere

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol BEK nr 322 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00026 Senere ændringer

Læs mere

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25 Thomas Bruun DS Certificering A/S Program Certificering hvad er det Certificering Værdien af certificering Elementer i en certificeringsordning Hvordan foregår certificering

Læs mere

REFERAT. Sektorudvalg for Certificering. : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00. Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde. 31. marts 2016 21-06-0025

REFERAT. Sektorudvalg for Certificering. : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00. Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde. 31. marts 2016 21-06-0025 Sektorudvalg for Certificering Tid Sted : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00 : DANAK Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde 1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer 31. marts 2016 21-06-0025 Deltagere: Annette

Læs mere

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

World Accreditation Day

World Accreditation Day Danak-NYT Nr. 26 - MAJ 2013 World Accreditation Day Nye regler om EA MLA Arbejdsgruppen EA WG ILC Calibration Ny ILAC politik for sporbarhed DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

4.1 Ændret kommissorium for udvalget. Kommissorium samt udkast til forretningsorden for udvalget var udsendt til sektorudvalget 5. november 2012.

4.1 Ændret kommissorium for udvalget. Kommissorium samt udkast til forretningsorden for udvalget var udsendt til sektorudvalget 5. november 2012. Referat af 39. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på miljøområdet Tid : Onsdag, den 14. november 2012 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde Deltagere : Anders Kjærulff Svaneborg AKS, Pia Lassen

Læs mere

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er eller ansøger om at blive akkrediteret til inspektion af arbejdsmiljø og/eller certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP DS-Certificering DS/ABP Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP General Rules for DS Product Certification (ABP) DS Certificering A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tlf: +45

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. C E RTIFI CE RI NG SORDNIN GEN Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. I medfør af 2, stk. 4, 15 A og 30, stk. 2 og 5 i

Læs mere

Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012

Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012 Danak-NYT Nr. 25 - November 2012 Fonden fylder rundt Notificering til byggevareforordningen EA evaluering af DANAK DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international anerkendelse

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk.

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk. Danak-NYT Nr. 16. April 2008 Ny lovgivning der omhandler DANAK Nedenstående love og bekendtgørelser, der refererer til DANAK, kan findes på www.retsinfo.dk. Ref. No Titel Udgivet BEK nr. 1160 Bekendtgørelse

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard PEFC Danmark standard PEFC DK 005-3 PEFC Danmarks Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer Revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

CERTIFICERING STYRKER ARBEJDSMILJØET. Politiet sætter aftryk på akkreditering. DANAK godkendt under MLA-aftale om CO 2

CERTIFICERING STYRKER ARBEJDSMILJØET. Politiet sætter aftryk på akkreditering. DANAK godkendt under MLA-aftale om CO 2 DANAK-NYT NR. 27 - NOVEMBER 2013 CERTIFICERING STYRKER ARBEJDSMILJØET Regler samles i ny indpakning Politiet sætter aftryk på akkreditering DANAK godkendt under MLA-aftale om CO 2 -verifikation Nye standarder

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 30, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark A/S er et datterselskab af Dansk Standard ETA-Danmark A/S er akkrediteret af som Teknisk vurderingsorgan i henhold til Byggevareforordningen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Fra CPD til CPR Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug Forøg/Formindsk indryk for at få de forskellige niveauer frem

Fra CPD til CPR Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug Forøg/Formindsk indryk for at få de forskellige niveauer frem Fra CPD til CPR Hvad er Byggevareforordningen(CPR)? Vi går fra direktiv til forordning(eu-lovgivning) CPR er ikke en revolution, men en videreudvikling CPR gør tingene klarere og enklere CPR medfører en

Læs mere

Akkrediteringsområde DANAK. Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

Akkrediteringsområde DANAK. Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 Akkrediteringsområde DANAK Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Er det tid til revision af vores akkrerediteringsområder? EA scope er udgået og EA databasen ophørt. Kalibreringsområder fungerer tilfredsstillende.

Læs mere

36. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

36. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 36. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Onsdag den 7. november 2012 kl. 10.30-14.30 7. december 2012 Sag 21-06-0001 mta Sted Deltagere Afbud Referent : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer BEK nr 1527 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00268 Senere

Læs mere

Danak Nyt. DANAK s bestyrelse. Scene of Crime. DANIAmet stifter ny organisation. Akkrediteret inspektion af ventilations- og klimaanlæg

Danak Nyt. DANAK s bestyrelse. Scene of Crime. DANIAmet stifter ny organisation. Akkrediteret inspektion af ventilations- og klimaanlæg TEST Reg.nr. XXXX Nr. 18 - Marts 2009 EXAM Reg.nr. XXXX CAL Reg.nr. XXXX DANAK s bestyrelse Scene of Crime -Findestedsundersøgelser DANIAmet stifter ny organisation Akkrediteret inspektion af ventilations-

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Vigtig dialog med myndighederne

Vigtig dialog med myndighederne Vigtig dialog med myndighederne DANAK-NYT Nr. 3. December 2001 Flere myndigheder har vist stor interesse for akkreditering og DANAK har brugt mange ressourcer på vejledning bl.a. i forbindelse med indførelsen

Læs mere

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri Guideline - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer INDLEDNING Mange fødevarevirksomheder får besøg af certificerede auditorer og/eller kundeauditorer med henblik på kontrol af overholdelse af standarder,

Læs mere

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner,

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner, Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat 04-05-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning

Læs mere

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om udpegning og notifikation af bemyndigede organer til at udføre certificerings-, kontrol- og prøvningsopgaver i henhold til EF-direktiv om byggevarer (89/106/EØF) BEK nr 229 af 31/03/2001

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012 Danak-NYT Nr. 24 - april 2012 Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering Nyt produkt verificering af miljøteknologi DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international

Læs mere

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer Miljøteknologi MST-5201-00056 Ref. EVNST Den 26. september 2016 Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer Et udkast til bekendtgørelsen

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0 SCP.05.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med retningslinjer for sårbarhedsscanning... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast 4mykid ApS Att.: Anders Jørgensen Holmensvej 36 A 3600 Frederikssund Ordrenr. 412419 Bilag 2 Initialer laha/flg/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: PlayTray Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Møbeltype: Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm. Materialer: Stel: Ø 16 mm metalrør

Møbeltype: Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm. Materialer: Stel: Ø 16 mm metalrør Four Design A/S Faaborgvej 14 5854 Gislev Ordrenr. 645296-2-1 Bilag 2 Prøvningsrapport Materiale: Model: Four Cast 2 Four Møbeltype: Stol Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm Vægt: 5,7 kg Materialer:

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 info@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Høringsbrev Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

der fortsat giver gode rammer for dialog og samarbejde.

der fortsat giver gode rammer for dialog og samarbejde. DANAK flytter DANAK har nu eksisteret som selvstændig organisation i 1 år, eller hvis det skal være formelt i snart 2 år, da udskillelsen reelt skete med virkning fra den 1. januar 2002. Vi har i denne

Læs mere

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj 2007 DS Certificering A/S Godkendelser og certificering Program Godkendelser og certificering CE-mærkning Godkendelser, VA og MK Certificering

Læs mere

KALIBRERINGSCERTIFIKAT

KALIBRERINGSCERTIFIKAT Side 1 af 5 KALIBRERINGSCERTIFIKAT Udarbejdet i henhold til Dansk Akkrediterings ovennævnte registringsnummer 1. For: Henrik Tofteng A/S Nyager 6 265 Brøndby 2. er i overensstemmelse med DANAK's retningslinier

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø = 5. december 2008 HSR Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø e êáåöëëî~ê= îéçêk= äçîñçêëä~ö= çã= åçêáåö= ~Ñ= ÑçêëâÉääáÖÉ= äçîé= é = ÕâçåçãáJ= çö= bêüîéêîëãáåëáíéêáéíë=

Læs mere

Orienteringsmøde. Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Energistyrelsen, 28. september 2015

Orienteringsmøde. Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Energistyrelsen, 28. september 2015 Orienteringsmøde Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold Energistyrelsen, 28. september 2015 Center for Tele i Energistyrelsen Direktiverne Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner M-kids Janumvej 20 DK-9460 Brovst Ordrenr. 631254-1 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Høj barnestol Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde:

Læs mere

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet 1. Formål Formålet med notat er at beskrive hvilke kvalitetsparametre, laboratorierne skal anvende til dokumentation af analysekvalitet,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 VTO - Vils Tegloverliggere A/S Næssundvej 171 7980 Vils Att.: Thomas Jensen 2012.06.13 [emnenr]/[ordrenr] ehk/[init] CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 Murværkskonsoller,

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt NOTAT GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om accept af ændringen til 1998-tungmetalprotokollen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Danak-NYT. Akkreditering til gavn for erhvervsliv og klima. En epoke for legal metrologi i Danmark er slut. er offentliggjort

Danak-NYT. Akkreditering til gavn for erhvervsliv og klima. En epoke for legal metrologi i Danmark er slut. er offentliggjort Danak-NYT Nr. 20 - april 2010 En epoke for legal metrologi i Danmark er slut EMAS III er offentliggjort Udledning af drivhusgas fra luftfarten Akkreditering til gavn for erhvervsliv og klima DANAK tilbyder

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere