Der var ikke indkommet forslag til mødet og John foreslog Kjeld Poulsen som mødeleder. Kjeld blev enstemmigt valgt til mødeleder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der var ikke indkommet forslag til mødet og John foreslog Kjeld Poulsen som mødeleder. Kjeld blev enstemmigt valgt til mødeleder."

Transkript

1 Afholdt den: 19. juni 2014 Til stede: Referent: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra Humlevænget, Tingbjerg, Husum Vænge, Skyttevænget, Stefansgården, Falsterbo, Glumsøparken Grøndalslund, Lollikhuse, Humlevænget, Jydeholmen, Jyllandshuse, Tingbjerg og Rebildhuse. Anne Mette F. Svendsen og Gitte Nielsen fra KAB. Gitte Nielsen #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden 1. Velkomst og valg af mødeleder 2. Nyt fra organisationsbestyrelsen 3. Præsentation af ny hjemmeside 4. Indlæg og gensidig orientering fra afdelingerne 5. Afslutning Pkt. 1 Velkomst og valg af mødeleder Efter den korte rundvisning og efterfølgende lette anretning bød formanden for SAB, John B. Sørensen velkommen til fællesmødet med efterfølgende kort præsentationsrunde. Der var ikke indkommet forslag til mødet og John foreslog Kjeld Poulsen som mødeleder. Kjeld blev enstemmigt valgt til mødeleder. Pkt. 2 Nyt fra organisationsbestyrelsen John B. Sørensen nævnte følgende punkter: - SAB s årlige seminar er flyttet til den september på grund af BL Boligdage - Strandlodshus har været gået konkurs to gange. 1. juli flytter de sidste beboere ind og der er fuldt udlejet - I Sølund blev der ikke bygget nye ældreboliger. En blok står som ældrebolig, mens resten er er fudlt udlejet til ungdomsboliger. Sølund er købt af kommunen med en tilbagekøbsklausul næste år - I Toften har der været lidt problemer med slagsmål. Flere sociale tiltag er ønskelige - Herlev Åhuse på brandtomt bygges 12 moderne rækkehuse. Byggeriet blev også ramt af konkurs, men konkursboet har betalt alt. Der indgås nye kontrakter i løbet af sommeren og afdelingen vil formentlig stå færdig om ca. 6 måneder - Der skal arbejdes videre med realisering af målsætningsprogrammet. På det seneste organisationsbestyrelsesmøde blev en arbejdsplan godkendt - Afdelinger, der kun holder budgetmøder, skal fremover have omdelt komprimerede regnskaber til alle beboere i forbindelse med budgetmødet. Man vil dog kunne se regnskabet på hjmmesiden, så snart det er udabejdet. 1/6

2 -#JobInfo Der orienteres Criteria=KABside1# om væsentlige punkter i SAB Bladet og referater offentliggøres på hjemmesiden. Der blev fra salen udtrykt ros til den udsendelse om Strandlodhus, der havde været vist i TV Lorry. Der var ingen yderligere kommentarer til punktet. Punkt 3. Præsentation af ny hjemmeside Forretningsfører Anne Mette F. Svendsen forklarede, at den gamle hjemmeside var forældet. Der skal løbende arbejdes med den nye hjemmeside, som er en del af det ben i målsætningsprogrammet, der hedder kommunikation. Hjemmesiden skal bruges af afdelingsbestyrelserne, organisationsbestyrelsen, beboere, interesserede, FOA og alle andre. Den skal styrke kommunikationen og sige noget om SAB s værdier, sprede viden og give beboerne medansvar hjælp til selvhjælp. På hjemmesiden vil man også kunne finde vedtægter og referater fra SAB s organisationsbestyrelsesmøder. Anne Mette gennemgik hjemmesidens fire faneblade i korte træk og opfordrede alle til at surfe og bruge hjemmesiden. Frank Sass, Humlevænget fandt, at det er en flot hjemmeside, som har kostet mange penge, men dog ikke flere end andre store selskaber bruger. Han orienterede om, at KAB har besluttet at lave grundlæggende hjemmesider, som man kan købe sig til i de enkelte afdelinger. Grundprisen starter ved kr. Det er også altid en mulighed at få fx en beboer, der er kvik til den slags, til at oprette en hjemmeside. Spørgsmål: Der mangler feedback-knap, hvor der kan gøres opmærksom på eventuelle fejl og mangler. I øvrigt et dejligt design og nemt at finde rundt i. Svar: Vi er meget interesseret i at høre om fejl og mangler. Send en til administrationen med disse. Spørgsmål: Har alle afdelinger en hjemmeside? Svar: Nej, vi ved ikke en gang om alle afdelinger har en hjemmeside. Linket til afdelingens hjemmeside står der, såfremt det er os bekendt. Der er reserveret domænenavne til alle. Spørgsmål: Hvordan ser det produkt ud, som tilbydes til kr? Svar: Det er ikke lavet endnu, men der vil også blive tilbudt kurser. Den 30. juni er der indkaldt til fællesmøde i KAB, hvor man kan komme ind og høre om projektet. Spørgsmål: Hvad med de mange ældre, som ikke er IT-kyndige? Svar: I mange ældreboliger oprettes der pc-værksteder, hvor man kan få hjælp og undervisning. Det er en god ide at hælpe hinanden generelt. 2/6

3 #JobInfo Criteria=KABside1# Spørgsmål: Vil det på sigt være muligt at få link til vasketider på hjemmesiden og vil der komme mulighed for at debattere aktuelle emner på denne? Svar: Alle gode forslag modtages og bruges i det omfang, det er muligt. Da der ikke var yderligere kommentarer/spørgsmål rundede John af og takkede for de positive tilbagemeldinger. Han lovede, at der ville blive sørget for, at den gruppe, som ikke er digitale, ikke vil blive glemt og opfordrede alle til at melde tilbage, såfremt der er kommentarer til hjemmesiden. Pkt. 4 Indlæg og gensidig orientering fra afdelingerne Tingbjerg Der er for tiden ikke mange indbrud og det kriminelle ry er godt, der er opsat sikkerhedsdøre og der er ansat konfliktløsere. Der er konstateret skimmelsvamp i den først opførte afdeling, så klimarenovering er på tale. Humlevænget Er kommet i gang med helhedsplan. Kloakkerne har det skidt, nedgangstrapper og facader trænger til renovering. Der har været afholdt debatmøde og der var enighed om at søge Landsbyggefonden for midler. Lige nu repareres der skorstene, der er 400 stk. som skal vedligeholdes. Der har været afholdt prøveboringer på LAR. Der vil ske en masse i afdelingen i de næste år. Jyllandshuse Afdelingen har fået ½ mio kr. fra HOFOR til et projekt, hvor der via rør, skal ledes vand fra tagene ud i græsplænen to steder. I A blok, hvor grunden er forurenet, skal der arbejdes med et klimasikringsprojekt der skal plantes vækster, der har oprensende virkning. Til et forskønnelsesprojekt har afdelingen fået ½ mio kr. fra Realdania. De gamle brandveje, der ligger som grimme og utrygge arealer, skal skæres ud i felter, hvor der skal plantes vækster. Der overvejes at plante nytteplanter i højbede. Realdania hjælper projektet i gang. Afdelingen har på ansøgning fået kr. fra SAB s kunstfond til garageporte, der skal forskønnes med påmalede kunstmotiver. Husum Vænge Er i gang med at få omlagt fliser. Kældre og loftsrum er blevet ryddede i løbet af vinteren. Altaner blev nedstemt på seneste afdelingsmøde. Har været plaget af rotter, men de er væk nu. Skyttevænget Der er gang i mange ting i afdelingen. De nye dørtelefoner er just taget i brug, hvilket beboerne er meget glade for. Vaskeriet er i gang med at blive ombygget. Der er indkøbt nye Miele vaskemaskiner. 3/6

4 Skal #JobInfo i gang med Criteria=KABside1# helhedsplan lejlighedssammenlægning og taglejligheder i nogle af blokkene ønskes. Hele området skal have et løft. Afdelingen har pæne grønne områder, der skal være mere beboervenlige. Det kunne være ønskeligt med en rosenhave som i Husum Vænge. Frank Sass informerede om, at der i SAB s budget er afsat midler på ca kr. om året, som kan søges af alle afdelinger og bruges til kunst. Fx er der opsat relieffer på Bispebjerg Terrasser. Rolandsgården har fået bevilget kr. til gavlmaleri. På spørgsmål om, hvem der står for vedligehold af kunsten, svarede Kjeld, at det er afdelingen som vedligeholder. Rebildhuse Ny driftsleder har fået aftale med polakker, som henter gamle køleskabe. På foranledning af fællesmødet vil afdelingsbestyrelsen overfor ejendomskontoret nævne, at der kan være problemer med at køleskabene herefter dumpes, når de er blevet ribbet for værdier. Skralderummet skal udvides, der skal lægges fliser, tag og monteres lås. Piktogrammer til affaldssortering vil blive rekvireret hos kommunen. Stefansgården Opfordrede Landsbyggefonden til at have fokus på krigsbyggeriet, hvor der er særlige behov og problemer. Afdelingen har gang i mange projekter som følge af et større overskud for et par år siden og en beboerafstemning om, hvad overskuddet skulle anvendes til. Står nu med en masse beslutninger, der alle skal tænkes godt igennem. Maling af opgange, miljøprojekter etc. fik ikke nok fokus ved afstemningen. Vaskeriet, som brændte, har også fyldt meget. Det anbefales alle at undersøge, om man kan få et nødvaskeri og om der er leveringstid på maskiner. Falsterbo Afdelingen har samarbejde med Lollikhuse. Der er planer om nye opgangsdøre med brik- og låsesystem, idet der er for mange nøgler i omløb. Projektmøde har fundet sted. Afdelingen oplever problemer med faldstammer og stigstrenge, men fattes penge. Der planlægges 70 års jubilæumsfest den 23. august, hvortil afdelingen har sparet op igennem flere år. Festen bliver for beboere og børn, som er opvokset i ejendommen og flyttet hjemmefra. Glumsøparken Afdelingen er i gang med at få skiftet faldstammer. Arbejdet forventes færdigt til oktober. Afdelingen følte, at de oplevede, at KAB trækker ejendomsfunktionærerne ud af driften til møder, således at der mangler mandskabstimer. Det affødte en lang og følelsesladet debat omkring driftsfællesskaber, hvor bl.a. følgende synspunkter blev fremført: Vi var i alle Husumafdelinger enige om, at vi ikke ville have driftsfællesskaber, hvorfor prøver man så igen? Man gik i sin tid bag om ryggen på afdelingsbestyrelserne og forsøger nu igen 4/6

5 #JobInfo Hvorfor Criteria=KABside1# skal driftsfællesskaber trækkes ned over hovedet på os? Hvorfor kan vi ikke bruge vikarordning, når der mangler mandskab på en afdeling? Hvad blev der er flyverordningen? Kan SAB ikke komme med positive indspark om, hvordan I ser på mulighederne for driftsfællesskaber? Vi er meget provokeret over den måde, det foregår på Driftslederne kender ejendommen som sin egen lomme det ville aldrig fungere eller være det samme med driftsfællesskaber KAB smider masser af administrative arbejder over på ejendomskontoret Personalet bliver utrygge hver gang driftsfællesskaber kommer på tale Vi har ikke været med til at vedtage målsætningsprogrammet Kan vi få en liste over hvem, der er med i repræsentantskabet? Driftsfællesskaber blev præsenteret som oppefra og ned ikke omvendt, ingen overbevisende information. Intet demokratisk i oplægget Driftsfællesskaber kan være godt i de små afdlinger Arbejdet kan fordeles bedre efter kompetencer John og Kjeld samlede efterfølgende op og konkluderede, at SAB s organisationsbestyrelse ikke dikterer, men arbejder for driftsfællesskaber, som der står i det målsætningsprogram, der blev vedtaget på det seneste repræsentantskabsmøde. Der findes flere driftsfællesskaber i SAB, hvor det fungerer rigtig godt. Man er mindre sårbar ved sygdom og ferier, kontorarbejdet lettes, specialmaskiner og værktøjer samles. John og Kjeld tror begge på dialog og fandt det ærgerligt, at beboerdemokratiet føler sig overløbet. Frank Sass, formand i Humlevænget og medlem af SAB s organisationsbestyrelse gav ligeledes udtryk for, at der er fordele ved driftsfællesskaber, når afdelingerne ligger forholdsvis tæt på hinanden. Frank fandt, at når KAB og SAB får at vide, at driftsfællesskab i en afdeling ikke ønskes, så bør det respekteres. Omkring repræsentantskabet sagde John, at det er den øverste myndighed, at alle afdelinger har mindst to repræsentanter og at alle repræsentantskabsmedlemmer har været inviteret til repræsentantskabsmødet i januar måned. Afslutningsvis informerede Kjeld om, at der står noget om kontaktpersonordninger på hjemmesiden. BL afholder 3 møder for kontaktpersoner. Alle bestyrelser vil efterfølgende få brev fra SAB om kontaktpersoner. Nogle afdelinger har beboervalgte kontaktpersoner og disse behøver ikke at være bestyrelsesmødlemmer. Med hensyn til flyverordningen blev det oplyst, at ordningen blev afskaffet, fordi den ikke er fleksibel nok. Flyverne må f.eks. ikke syne lejligheder. 5/6

6 #JobInfo Criteria=KABside1# Pkt. 5 Afslutning John takkede formand Ulla Nielsen fra Husum Vænge for at lægge hus til og fremvise bebyggelsen. John takkede alle deltagerne for et godt møde med gode og interessante drøftelser og understregede, at der ligger opgaver i forhold til målsætningsprogrammet. God sommer til alle. 6/6

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere

Oktober 2014. Kreativ garagekunst. side 11. Meget mere end en lektiecafé. side 6. SAB på seminar. side 4

Oktober 2014. Kreativ garagekunst. side 11. Meget mere end en lektiecafé. side 6. SAB på seminar. side 4 Oktober 2014 Kreativ garagekunst side 11 Meget mere end en lektiecafé side 6 SAB på seminar side 4 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Der er liv derude Vi taler meget om beboerdemokratiet,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Lone Ulholm (under pkt.1-9 og 16-17), Ole Lagoni,

Læs mere

Det fremgår derfor af målsætningsprogrammet, således af fællesskabet fortsat kan bistå afdelinger, der uforskyldt er økonomisk trængt.

Det fremgår derfor af målsætningsprogrammet, således af fællesskabet fortsat kan bistå afdelinger, der uforskyldt er økonomisk trængt. MARTS 2010 Team-spirit i Tingbjerg Side 4-5 Ny formand for SAB Side 7 Jeg elsker mit job i Husum Vænge Side 8-9 Kursen er blevet sat Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand På repræsentantskabsmødet

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Er vi den nye malkeko?

Er vi den nye malkeko? Maj 2011 På job med 300 bedsteforældre Side 10 Navngiv nybyggeri og vind en købmandskurv Side 7 Fællesmøde i Humlevænget Side 8 Er vi den nye malkeko? Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Læs mere

Der er sket meget på Bellahøj siden helhedsplanen blev præsenteret samlet for første gang på det ekstraordinære afdelingsmøde i oktober 2012.

Der er sket meget på Bellahøj siden helhedsplanen blev præsenteret samlet for første gang på det ekstraordinære afdelingsmøde i oktober 2012. 1 Bestyrelsens beretning til afdelingsmødet for Bellahøj l og ll, tirsdag d. 8. april 2014 på Bellahøj Vandrehjem. Indskrivning starter kl. 19. Mødet begynder kl. 19.30. Der er sket meget på Bellahøj siden

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Referat Udsendt den 31. december 2014 Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede Afbud fra John B. Sørensen, Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni,

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere