Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 19190/22999 Navn naturvejleder: Nanna Winbladh Navn arbejdsgiver: Landbomuseet Kolding, Fonden Harteværket og Kolding Kommune Arbejdssted: Landbomuseet Kolding Adresse: c/o Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11 Postnummer/By: 6000 Kolding (Se vejledningen bagerst i dokumentet før du skriver årsrapporten) Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: Formidlingen og udviklingen af stier og rekreative faciliteter i Kolding Ådal er en stor succes og benyttes bredt af mange forskellige målgrupper. Efterspørgslen er stigende især på arrangementer med naturvejlederen. En borger har udtalt: Du udfylder et hul jeg ikke var klar over vi havde, men hvor er det skidegodt det du/i laver. Høslætlauget ved Landbomuseet er godt i gang og der er masser af gå-på-mod, OutdoorMums svømmer i succes og er kendt blandt store og små i Kolding Kommune, de store events ved Landbomuseet som Dyr på græs og Efterårsdage er godt besøgt og efterspørges før de bliver annonceret. Stier og shelters benyttes i stor stil og foldere rives væk. Men alt dette kan kun lade sig gøre fordi samarbejdet blandt alle aktørerne fungerer. Her tænker jeg især på Kolding Kommune, Landbomuseet, Fonden Harteværket, Visit Kolding og ikke mindst medierne. Delmål: (Beskrivelse af hvad du har opnået inden for de forskellige delmål. Dvs. aktiviteter, resultater mv.) Delmål 1: At udvikle Kolding Ådal som natur- og oplevelsesområde gennem bl.a. udbygning af sti- og rutenettet, aktivitetsbaser, infostandere, udsigtsplatforme, shelters m.m. Etablering af udsigtsplatform og formidling ved Dalby Mølle Arbejdet er påbegyndt og forventes færdigt i Sti omkring Donssøerne Naturvejlederen har deltaget i opstarten af etablering af sti og formidling rundt om Donssøerne. Projektet fortsætter i Teltplads ved Kolding Å Den bynære teltplads ved Kolding Å og Kolding Stadion har fået et løft og er indtænkt i stinettet og sejladsmulighederne ved Kolding Å, som vi i øjeblikket arbejder på at forbedre. 1

2 Oplevelsesplan for Kolding Ådal Oplevelsesplanen for Kolding Ådal har udviklet sig til at være en oplevelsesplan for hele Kolding Kommune og skal fremover fungere som Kolding Kommunes outdoorstrategi. Oplevelsesplanen indeholder bl.a. en ny hjemmeside indeholdende kommunens naturoplevelser samt en række aktivitetskort, der formidler naturoplevelser og rekreative faciliteter. Da meget af formidlingen og etableringen af faciliteter de sidste tre år har været centreret i Kolding Ådal har outdoorstrategien naturligt taget udgangspunkt i dette. Naturvejlederen deltager i udvikling af en ny hjemmesideportal, der skal formidle alle rekreative faciliteter samt oplevelser og arrangementer, der tilbydes i den friske luft inden for Kolding Kommunes grænser. Hjemmesiden er en videreudvikling af der hidtil har beskrevet alle arrangementer, naturoplevelser og faciliteter i Kolding Ådal. Hjemmesiden forventes i luften i Naturvejlederen deltager i udvikling af aktivitetskort. Kortene skal kort formidle en række tilbud i kommunen lige fra større arrangementer, til bestemte stiruter, naturoplevelser osv. Kortene skal have samme grafiske udtryk og være tilgængelige på opslagstavler på bestemte knudepunkter og kunne uddeles enkeltvis i forbindelse med arrangementer eller via nøglepersoner. Aktivitetskortene skal kobles med mere info på den nye hjemmeside og vil i nogle tilfælde også skulle suppleres af foldere. Børnefrisen Ved Landbomuseet findes i dag en plancheudstilling omhandlende skovrejsning, græsning og enge/overdrev. Vi har i 2012 arbejdet på at lave en mere børnevenligudgave af planchen, der skal hænge under voksenudgaven. Børnefrisen, som vi kalder den, ligger designmæssigt op ad voksenplanchen, men vil bestå af tegnede børnevenlige illustrationer, samt mulighed for at lære med fingrene, da planchen bliver med låger, skuffer og andre finurligheder, der kan fange opmærksomheden. Planchen forventes indviet i foråret Kløverstifolder Naturvejlederen har bidraget til indholdet i den kommende Kløverstifolder i form af tekst, billeder og kommentarer til folderens design. Naturvejlederen har deltaget i udviklingsarbejdet omkring og ændringen af annonceringen af naturoplevelserne i hele det gamle Vejle Amt. Kolding Kommune deltager i et netværk med kommuner og Naturstyrelsen i det gamle Vejle Amt om en fælles annoncering af naturoplevelser. Dette har indtil fornyeligt bestået af en halvårlig folder samt en hjemmeside. Fremover er folderen udgået og i stedet annoncerer vi samlet i alle lokalaviser i området med en helsides annonce fire gange om året. Desuden har hjemmesiden fået et løft og har ligeledes fået mobilvenlig-visning. Med ændringerne arbejdes der på at borgerne i stedet skal bruge hjemmesiden til at finde informationer om turene. De fire årlige annoncer skal være med til at sætte fokus på hjemmesiden samt give folk et indtryk af områdets mange oplevelser. På denne måde opnår vi at sætte fokus på mulighederne fire gange om året frem for to, samtidig med at vi når bredere ud med en annonce frem for gennem en folder. Vi har også et håb om at kunne ramme en bredere målgruppe. Hjemmesiden er en underside til Kultunaut, så de indtastede arrangementer vises således også på som er det medie mange pressefolk bruger til at orientere sig om hvad der foregår. Fokus på faciliteter og oplevelser Der er afholdt 94 arrangementer i Kolding Ådal med henblik på at sætte fokus på nye faciliteter samt formidle områdets natur og kultur. Heriblandt kurser, arrangementer og møder for lukkede grupper for at formidle områdets tilbud. Hjemmesiden opdateres regelmæssigt, når nye tilbud indvies. Der har desuden været fokus på at bruge medierne til at udbrede kendskabet til be- 2

3 stemte områder og aktiviteter. Se bilag for samlede arrangementer og medieindslag. Af særligt velbesøgte arrangementer kan nævnes de to kryddersnapseture med henholdsvis 82 og 70 deltagere, familie GPS-løb i januar med 55 deltagere. De lidt større arrangementer som Dyr på Græs og Efterårsdage trak henholdsvis 450 og 400 deltagere. Afrapportering af medieindslag Mange af formidlingsaktiviteterne i pressen beskrives på baggrund af indsendte pressemeddelelser og indsendte artikler. I naturvejledernes samlede afrapportering over aktivitet er disse medieindslag afrapporteret på følgende måde. En udsendt pressemeddelelse er ikke afrapporteret og der er ikke afrapporteret medieaktivitet med afsæt i disse medmindre naturvejlederen efterfølgende har været i kontakt med mediet for at udvide nyheden gennem interviews eller lignende. Dvs. at artikler i aviser og på nettet, der er direkte kopi af pressemeddelelsen ikke er afrapporteret, da det nærmest er umuligt og et stort arbejde at få et overblik over, hvor meget pressemeddelelsen bliver brugt. Der er afrapporteret alle indsendte artikler samt alle annoncer, der er indsat i aviser i forbindelse med arrangementer. Der er i løbet af året indsendt 14 pressemeddelelser, der alle i større eller mindre grad er blevet videreformidlet af pressen. Delmål 2: At etablere Harteværket som formidlingscenter og indgangsportal til Ådalen. Det indebærer bl.a. opbygning af skolestue, formidlingsaktiviteter og undervisningsforløb i samarbejde med skole og institutioner. Kanoplads og kanorute og folder Harteværket Kolding Kommune har ændret i sejladsreglerne således at det fremover er tilladt med naturvejleder at sejle fra Harteværket og opstrøms til Stallerup Sø. Dette giver mulighed for mere konkret at formidle Harteværkets sammenhæng med naturen og vandtilførslen til værket. D. 7. oktober blev den første offentlige kajaktur afholdt i samarbejde med DGI Sydøstjylland. Turen var fuldt besat med 40 deltagere og bestemt en succes for både deltagere og arrangører. Kortborde ved Påby Enge og Harteværket Langs trampestien fra Harteværket langs Kolding Å til Påby Enge er opstillet tre kortborde, der formidler områdets natur- og kulturhistorie. Vand og Værk event I samarbejde med Kolding Kommune og Fonden Harteværket blev der på Naturens dag d. 9. september afholdt en større event under navnet Vand og Værk. Arrangementet var en succes med 600 besøgende og der blev på dagen sat fokus på viden og oplevelser om vand og energi for hele familien. På dagen var der formidling af Harteværket og energiudvinding vha. vandkraft, fokus på vandløb, spildevand og vandforsyning, gamle og nye elbiler, klima og bæredygtighed. Til børnefamilierne var der quizræs med præmier. 1. præmien var en prøvetur i en Tesla, der blev vundet af en dreng på 6 år, der lige skulle have installeret autostol før han kunne køre af sted. Undervisning, udvikling af undervisning og videreudvikling af skolestue På Harteværket er der ansat en lærer/formidler en dag i ugen i løbet af skoleåret til at udvikle og undervise folkeskolens overbygning i energi og vandkraft med udgangspunkt i Harteværkets historie. I samarbejde med NTS-centeret har han udviklet et forløb om El-fremstilling gennem tiden. Her handler det om at lave kvalificeret fysikundervisning i autentiske omgivelser. Med udgangspunkt i de autentiske rammer får eleverne en indsigt i fortidens og nutidens valg i for hold til el-fremstilling fra 1918 og frem til i dag. Eleverne laver kvantitative undersøgelser både udendørs og indendørs i energilaboratoriet. I 2012 har 7 skoleklasser besøgt Harteværket. Se video om forløbet her: 3

4 Åbent Hus og rundvisning for grupper Fonden Harteværket, Harteværkets venner og naturvejleder Thorben Lundø har i fællesskab afholdt 5 Åbent Hus arrangementer samt syv lukkede rundvisninger for grupper. Værket og naturvejleder Nanna Winbladh har desuden indgået en samarbejdsaftale med Jelling Rejser. Jelling Rejser vil i 2013 udbyde op til 4 bus-dagsture til Harteværket og Ferup Sø i deres katalog. Workshop i formidling Der er ved Harteværket blev etableret en venneforening, der her i 2012 har hjulpet til under Åbent Hus arrangementer. Venneforeningen er begyndt så småt at formidle på egen hånd og har i den forbindelse afholdt et Åbent Hus på egen hånd samt en foredragsaften. Workshoppen i formidling for venneforeningens medlemmer er udskudt til Harteværket som nyt formidlingscenter workshop Kolding Kommunen, Fonden Harteværket og NIRAS konsulenter har gennem de sidste år arbejdet på at udvikle Harteværket som formidlingscenter. I slutningen af 2012 har der været afholdt en workshop for 40 interessenter som udgangspunkt for en række fondsansøgninger, der skal fører til midler til realiseringen af projektet. Denne workshop og det afledte arbejde deraf har naturvejlederen deltaget i. Delmål 3: Udbygning af ny formidlingsteknologi med henblik på gør-det-selv aktiviteter i Ådalen. Naturvejlederen har i samarbejde med Kolding Orienteringsklub og Naturskolen etableret et Find Vej i-projekt i Koldings bynære skov - Marielundskoven. Femten af de i alt 33 opsatte o-løbsposter formidler skovens natur og kulturhistorie via smartcodes. Cirka halvdelen af disse skifter indhold hvert kvartal, således historien følger årstiden. Find vej i projektet er O-løb light og bruges i dag til skoleelever, der henvender sig til Naturskolen for at komme på o-løb. Aktiviteten tilbydes også børnefamilier på skovtur og sociale arrangementer med udgangspunkt fra Naturskolen, der ofte efterspørger muligheden for en aktivitet i skoven, særligt i weekenderne. Udlejning af GPS via Visit Kolding er blevet nedlagt, da efterspørgslen var for ringe. Desuden blev GPS erne lejet til anden brug, hvilket har affødt en del arbejde med at geninstallere caches og slette brugernes data. Naturvejlederen vil i det nye år fortsætte arbejde på at formidle muligheden for at geocache via smartphones og i den forbindelse sørge for at opdatere mulighederne for at besøge gode caches i relevante naturområder, hvor den gode historie bringes tydeligere frem. GPS erne vil naturvejlederen arbejde på at udlåne/udleje i sæt til lukkede grupper, så som psykisk syge, ældre eller andre, der kunne få glæde af et gør-det-selv tilbud lidt ud over det sædvanlige. GPS erne har i flere omgange i 2012 været præsenteret og brugt af borgere og personale i psykiatrien med stor succes. GPS erne har også været flittigt brugt til offentlige og lukkede arrangementer, enten til geocaching eller til aktivitetsløb. Naturvejlederen har deltaget i en projektgruppe, hvor studerende fra Odense Universitet skulle udvikle den digitale formidling på kløvestierne via Endomondo. Naturvejlederens funktion var primært at støtte op om de studerenes indgang til stierne rent praktisk og naturforståelsen. Projektet medførte desværre ikke en konkret udvikling af den digitale formidling på Kløverstierne. Naturvejlederen og Stadsarkivet har samarbejdet om en digitalformidling af området omkring Harteværket. Først med den tanke at bruge programmet layar, men siden med udgangspunkt i QR koder. QR koderne skal formidle bygningerne i nærområdet omkring Harteværket og projektet forventes færdigt i foråret I samarbejde med Kolding Kommune arbejdes der på, at den nye hjemmesideportal for naturoplevelser skal have mobilevisninger af udvalgte sider. Delmål 4: Videreudvikling af konceptet vi kommer til dig for at tilbyde bynære naturoplevelser og udnyttelse af de grønne områder i Kolding By. OutdoorMums Der er udbudt og gennemført to forløb af OutdoorMums med 25 deltagere på hvert hold. OutdoorMums er efterfødselsgymnastik i det fri og naturvejledning. Det faste hold mødes 14 gange og hver gang 4

5 lægges der vægt på at formidle og afprøve de bynære faciliteter og oplevelser samt naturen og kulturhistorien i områderne med henblik på at mødrene efterfølgende kan bruge og videreformidle mulighederne. Der fristes og følges op på dagens formidling samt de fysiske øvelser via facebook: Tilbuddet er en stor succes og kendt bredt i Kolding by. Tilbuddet roses især af både sundhedsplejersker og jordmødre, der har været en stor hjælp i markedsføringen af projektet. Sundhedsplanen I samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen og naturvejleder Benny Jensen fra Region Syd er uddannet 7 sundhedsnøglepersoner fra psykiatrien gennem to kursusdage. Der er lagt væk på at vise dem nye faciliteter og områder, ideer til at bruge naturen samt fremvise muligheder for aktiviteter i og med naturen. Personalet har på baggrund af dette besluttet at gå sammen om at skaffe midler til at opbygge en fælles grejbank med bl.a. båludstyr, trangia m.m, da mad, kaffe og bål er vigtige sociale elementer i naturoplevelsen for borgere i psykiatrien. Disse borgere har typisk brug for at blive trygge ude i naturen (i rummet) før de er klar til at indtage, opdage og forstå. Der er lavet aftale om et opfølgende kursus for personalet i Delmål 5: Gennem arrangementer, aktiviteter, events på Landbomuseet Kolding at formidle natur- og landbrugskultur. Herunder opbygge et kursuskoncept for oplæring af lærere, pædagoger og de frivillige organisationers formidlere i naturformidling. Arrangementer og events Høslætlaug I juni 2012 blev høslætlauget ved Vester Nebel Å etableret. Lauget har siden mødtes to gange om året for at slå engens hø med le, slagleklipper og fingerklipper. Lauget består ud over naturvejlederen, Kolding Kommune og Naturstyrelsen af 20 frivillige borgere samt 5-10 frivillige fra Landbomuseet. Landbomuseet er især behjælpelig med at køre slåmaskinerne og videregive førstehåndserfaring i brugen af le, haaring af le og anden god viden om høslæt. På høslætengen er der i år etableret borde og bænke, samt mulighed for overdækning, således der kan etableres et rum på engen når der er høslætarrangementer, men også til fri afbenyttelse af offentligheden. Skoletilbud på Landbomuseet I samarbejde med Naturskolen blev der i uge 43, 44, 45 og 46 udbudt to forløb for mellemtrinnet under overskriften Høst viden på Landbomuseet. De to forløb omhandlede Ko, mælk og mejeri og Korn, mel og mølleri. Begge forløb tog udgangspunkt i koblingen mellem natur og kultur og Landbomuseets udstilling gjorde det desuden muligt at koble mennesket og udviklingen over tid. Ti klasser deltog i et af de to forløb, hvilket levede meget godt op til succeskriteriet, da forløbene først blev udbudt efter sommerferien, hvor de fleste lærere har planlagt deres skoleår. Da Landbomuseet ligger lidt langt ude og der ikke går offentlig transport der ud, blev der som forsøg udbudt betalt bus til museet efter først til mølle princippet. Seks klasser bad om bus for at kunne deltage. De resterende fire klasser havde enten selv bus (specialskole) eller boede i cykelafstand til museet. Vi foretog efterfølgende en evaluering af forløbet blandt de skoler, der ikke var repræsenteret i de fire uger, for at kende årsagen til deres manglende deltagelse. Resultatet var, at de ikke havde set tilbuddet, da de til daglig bombarderes med tilbud. Alle skoler vil være interesseret i at deltage, hvis forløbet igen udbydes, men tilbuddet skal helst sendes ud omkring maj/juni så det kan passes ind i årsplanlægningen. Hovedparten af skolerne er afhængig af, at vi fortsat betaler bussen til stedet. Gør-det-selv aktiviteter videreudvikles 5

6 I forbindelse med efterårsferien og dyr-på-græs eventen i foråret er yderligere gør-det-selv aktiviteter udviklet og afprøvet. Bl.a. er indkøbt stylter og lavet materialer til at lege gamle lege, hvilket er en stor succes blandt alle aldersgrupper. I løbet af året har vi desuden forsøgt at finde en løsning på, hvordan de forskellige aktiviteter skal gøres tilgængelige, således området, bygningerne og de forskellige brugeres interesser ved Landbomuseet tilgodeses. Der arbejdes på at naturvejlederen får sit eget rum, der kan lånes ud til nogle aktiviteter samt at der bygges et skur/bænk eller lignende, hvor andet materiale og grej kan være frit tilgængeligt i forbindelse med andre aktiviteter. Ny formidlingslænge på Brødsgård/Landbomuseet I samarbejde med Naturstyrelsen, Kolding Kommune og Landbomuseet har vi taget de indledende skridt til at idéudvikle på Landbomuseets fremtid samt bygning af formidlingsbygning, som den fjerde længe på Brødsgård (Landbomuseet). Delmål 6: Udvikle nye oplevelsestilbud i stil med Smag på Ådalen. Der er afholdt 3 større events i løbet af året: Dyr på græs: Et forårsarrangement på Landbomuseet i samarbejde med Landbomuseet og Kolding Kommune. Emnet var afgræsning, naturpleje og smådyr på overdrev og enge nu og dengang. På dagen var der forskellige aktiviteter med udgangspunkt i dagens overskrift. Aktiviteterne omhandlede alt lige fra at sætte køer på græs, kværne mel til brød, kærne (ryste) smør, kigge på smådyr, regnormejagt, fåreklipning, gamle lege og meget meget mere. Blå Flag Dag: En strand-aktivitets-dag med fokus på kommunens Blå Flag-strande samt dyrelivet på det lave vand. På dagen var inviteret klubber og foreninger, der bruger strand og vand i deres aktiviteter. Desværre var vejret imod os, så deltagerantallet var langt mindre end forventet. Vand og Værk: Ved Harteværket blev der på Naturens Dag afholdt en stor event, hvor der blev sat fokus på viden og oplevelser om vand og energi for hele familien. (Beskrevet under aktiviteter på Harteværket.) 6

7 Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: (F.eks. bidrag til netværksarbejde, oplægsholder på NVL-uddannelsen, artikler til NVL-bladet eller naturvejleder.net ol.) Andet: Skoleforløb ved Ferup Sø Naturvejlederen har i samarbejde med NTS-centeret udviklet et skoleforløb om vandløbsøkologi og naturgenopretning med udgangspunkt i Vester Nebel Å og Ferup Sø. Forløbet er en del af Projekt Syd. Projektets overordnede formål er at udvikle undervisningsforløb, der kan ændre elevernes opfattelse af de naturfaglige fag knyttet til natur, teknik og sundhed. Undervisningsforløbene skal udspringe af et fællesskab på tværs af de formelle og uformelle miljøer. Forløbet vil blive tilgængelige på NTS-centrets hjemmeside og indeholder både undervisningsmateriale og små videoer. Der arbejdes på at videoerne skal gøres tilgængelige ved Ferup Sø via QR koder og/eller via den nye oplevelseshjemmeside. Sø-økologi med gymnasierne På baggrund af en henvendelse fra gymnasierne i Kolding arbejdes der på at udvikle et og gerne flere økologiforløb for gymnasieklasser. Det første forløb vil tage udgangspunkt i søøkologi ved Donssøerne og Stallerup Sø. Forløbene skal være et samarbejde mellem naturvejlederen og biologilærerne på gymnasierne. Der blev i august afholdt et indledende møde med 8 gymnasielærere fra byens to gymnasier samt et arrangement med en højniveau klasse fra Munkensdam Gymnasium. Det brudte segl Kolding Bibliotek har i 2012 udviklet et formidlingsspil via mobiltelefon i Kolding midtby. Udviklingen af dette har naturvejlederen deltaget i på sidelinien for at få lidt teknisk indsigt i nye metoder samt kendskab til bibliotekets ressourcer i forhold til et fremtidigt samarbejde. Liste over formidlingsarrangementer: 7

8 Eventuelle kommentarer til administrationen: (Kommentarer/idéer til samspillet med Friluftsrådets administration eller med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen) 8

9 Bilagsfortegnelse: (F.eks. bilag med liste over udgivelser fra året der er gået, uddybende materiale vedr. aktiviteter ol.) Rapporten er udfærdiget af: Navn: Nanna Winbladh Dato: 9. januar

10 Vejledning: Når du skriver årsrapporten, skal du have for øje hvad der er formålet, og hvem modtagerne er. Der er flere mål med årsrapporten. Den skal kunne fungere som orientering og dokumentation over for Friluftsrådet og evt. over for din direkte arbejdsgiver. Endvidere vil årsrapporten blive tilgængelig for andre naturvejledere. Det er tanken at du derved kan være med til at inspirere andre og selv finde inspiration omkring naturvejledning. Fremhæv derfor gerne eksempler på succesfulde arrangementer ol. du har haft gennem året, som kan være til inspiration for andre. Hvad gjorde at de blev succeser? Det kan også være refleksioner over ting, der ikke fungerede, og hvordan det kan gøres anderledes. Endelig kan du anvende årsrapporten som et evalueringsredskab i dit eget arbejde. Forventningerne til omfanget af årsrapporten er 5-10 sider + evt. bilag. Fotos er velkomne i årsrapporten. Husk at komprimere dem, så filen med rapporten ikke bliver for stor. Sammen med rapporten sendes tre gode fotos fra årets naturvejledning som selvstændige filer i god opløsning. Angiv venligst fotografens navn. Husk forældretilladelse, hvis der er børn på billederne. Friluftsrådet kan med henvisning til kilden frit anvende disse fotos i forbindelse med Friluftsrådets årsberetning, hjemmeside mv. Årsrapport og årsplan (benyt selvstændigt skema til årsplanen) skal være Friluftsrådet i hænde senest d. 15. januar OBS OBS OBS: Husk at vedhæfte tre gode fotos fra årets naturvejledning 10

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Peder Flansmose Arbejdssted: Kystcentret Thyborøn Adresse: Kystcentervej 3 Postnummer/By: 7680 Thyborøn (Se vejledningen bagerst

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23084 Navn naturvejleder: Rikke de Neergaard Navn nærmeste leder: Flemming Walsted Arbejdssted: Øhavets Smakkecenter Adresse: Strynø Brovej 12 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20660 Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej 8

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 19190 Navn naturvejleder: Ole Bech (17. januar 31. oktober), Nanna Winbladh (6. juni 31. december), Thorben Lundø og Nina Sestoft Jensen (Harteværket)

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 20652 Naturvejleder: Helen Blegebrønd Holm Arbejdssted: Næstved Kommune Adresse: Rådmandshaven 20 Postnummer/By: 4700 Næstved (Se vejledningen bagerst

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20792 Navn naturvejleder: Karsten Rybjerg Larsen Navn arbejdsgiver: Mariagerfjord Kommune Arbejdssted: Mariagerfjord Naturskole Adresse: Fjordgade

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012. Referencenummer: 20652. Navn naturvejleder: Helen Holm. Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012. Referencenummer: 20652. Navn naturvejleder: Helen Holm. Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20652 Navn naturvejleder: Helen Holm Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse Arbejdssted: Næstved Kommune Adresse: Rådmandshaven 20 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23073/ Dok. nr. Guldborgsund 24027-13 Navn naturvejleder: Johnny Madsen Navn arbejdsgiver: Guldborgsund kommune Arbejdssted: Guldborgsund kommune

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20645 Navn naturvejleder: Tue Skovgård Larsen Navn arbejdsgiver: Fjord&Bælt Arbejdssted: Fjord&Bælt Adresse: Margrethes Plads 1 Postnummer/By: 5300

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 19176 Naturvejleder: Michael Schack Arbejdssted: Gram Slot Adresse: Slotsvej 54 Postnummer/By: 6510 Gram Kort resumé af årets vigtigste begivenheder:

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 20643 Naturvejleder: Anne Würtz Petersen Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej 5 Postnummer/By: 6760 Ribe (Se vejledningen bagerst i dokumentet

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

- Etablering og arbejdet med nyt naturcenter på Amager strandpark:

- Etablering og arbejdet med nyt naturcenter på Amager strandpark: Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20669 Navn naturvejleder: Martin Machado Navn arbejdsgiver: DGI Storkøbenhavn Arbejdssted: DGI Storkøbenhavn Adresse: Tietgensgade 65 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Navn naturvejleder: Thor Hjarsen Navn arbejdsgiver: Red Barnet Arbejdssted: Red Barnet (landsdækkende) Adresse: Rosenørns Alle 12 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Bo Rene Storm Navn arbejdsgiver: Frederikshavn Kommune, Center for Park & Vej Arbejdssted: Center for Park & Vej Adresse: Knivholtvej

Læs mere

Tilmelding til skoleåret 2010/2011

Tilmelding til skoleåret 2010/2011 Nyhedsbrev, august 2010 Velkommen tilbage til 2010/2011 Læs om: Tilmelding til skoleåret Grønt Flag går online Tønder kommune - Alle folkeskoler er Grønt Flag skoler Grønt Flag kurser på Økolariet og Science

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23071 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn nærmeste leder: Tommy B. Olsen Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG. - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september

Inviter borgerne på NATURENS DAG. - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september Inviter borgerne på NATURENS DAG - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet. Naturens dag er den

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og

Læs mere

Ny Naturvejlederordning fra 2016

Ny Naturvejlederordning fra 2016 Ny Naturvejlederordning fra 2016 Samarbejdspartnere Center for Børn og Undervisning Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Center for Teknik og Miljø Østsjællands Museum Stillingen er normeret

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23085 Navn naturvejleder: Marianne Krag Petersen Navn nærmeste leder: Ole Laursen Arbejdssted: Danmarks Naturfredningsforening, Skovsgaard Adresse:

Læs mere

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning Af Nanna Winbladh, naturvejleder i Kolding Kommune OutdoorMums er efterfødselstræning i naturen kombineret med naturvejledning. Hver torsdag formiddag

Læs mere

Spydspidsmedlemmerne skal introducere og opfordre lærerkolleger til, at gennemfører et undervisningsforløb på indskoling, mellemtrin og udskoling.

Spydspidsmedlemmerne skal introducere og opfordre lærerkolleger til, at gennemfører et undervisningsforløb på indskoling, mellemtrin og udskoling. Formål og mål med projektet Hvidovre Kommune skal udvikle en dialog og et samarbejde mellem uddannelsesområdet og erhvervslivet omkring natur, teknik og sundhed. Yderligere skal der er skabes et samarbejde

Læs mere

REBILD NATURSKOLER. Indsatsområde:

REBILD NATURSKOLER. Indsatsområde: : REBILD NATURSKOLER Strategiområde: Udvikle de fysiske muligheder i udepædagogikken for dagplejen, daginstitutionerne samt i udeskolen for folkeskolerne i Rebild kommune Hvilken målsætning ønsker man

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 101025 Navn naturvejleder: Morten Ravn Knudsen Navn nærmeste leder: Klaus Melbye Arbejdssted: Vadehavscentret Adresse: Okholmvej 5, Vester Vedsted

Læs mere

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Kære medlem af Friluftsrådet Ineva og Alexandra Instituttet varetager

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21978 Navn naturvejleder: Kristian Herget Navn arbejdsgiver: Formidlingspartnerskabet Natur, Kultur og Friluftsliv Arbejdssted: Syddjurs Kommune

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23079 Navn naturvejleder: Majken Fosgerau Salomonsen Navn arbejdsgiver: Økomuseum Samsø Arbejdssted: Økomuseum Samsø/Naturskolen Samsø/Energiakademiet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21956 Navn naturvejleder: Katrine Lewinsky Moestrup Navn arbejdsgiver: Ove Sørensen Arbejdssted: VejleMuseerne Adresse: Spinderigade 11E Postnummer/By:

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 101006 Navn naturvejleder: Navn nærmeste leder: Arbejdssted: Adresse: Postnummer/By: Peter Baloo Laurents Hanne Molbo Damm 4H Danmark Agro Food

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn nærmeste leder: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2012 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23083 Navn naturvejleder: Katrine de Waal Navn arbejdsgiver: Thomas Thulstrup Arbejdssted: Esrum Kloster & Møllegård Adresse: Klostergade 11-12,

Læs mere

Velkommen til. Miniseminar om Kløverstier. Tirsdag den 20.09.11. Friluftsrådet

Velkommen til. Miniseminar om Kløverstier. Tirsdag den 20.09.11. Friluftsrådet Velkommen til Miniseminar om Kløverstier Tirsdag den 20.09.11 Friluftsrådet 1 Kløverstierne skal skabe gode muligheder for at lokale borgere og turister let kan forene motion, frisk luft og oplevelser.

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23004 Navn naturvejleder: Michael Pedersen Navn nærmeste leder: John Munro Arbejdssted: Ledreborg Gods Adresse: Ledreborg Alle 2d Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Rikke Laustsen Arbejdssted: Tårnby Naturskole Adresse: Granatvej 3 Postnummer/By: 2770 Kastrup Kort resumé af årets vigtigste begivenheder:

Læs mere

Antal deltagende borgere/børnefamilier:

Antal deltagende borgere/børnefamilier: Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20669 Navn naturvejleder: Martin Machado Navn arbejdsgiver: DGI Storkøbenhavn Arbejdssted: København, Amager øst Adresse: Vester voldgade 100, 1

Læs mere

Natur, sundhed & livskvalitet

Natur, sundhed & livskvalitet Natur, sundhed & livskvalitet Hvordan naturvejledning og natur kan fremme sundhed og livskvalitet Samarbejdet mellem SNS og Vordingborg Kommunes Sundhedscenter i Stege Styrker og muligheder Skovrider,

Læs mere

DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE!

DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE! DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE! 8 VISION 2: NATUREN TILBAGE I ALLES LIV Livskvalitet, oplevelser og sundhed Hjørring Kommune vil gerne inspirere den enkelte borger til at invitere naturen ind

Læs mere

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE Overblik over alt hvad du kan bruge for at gøre opmærksom på jeres arrangementer - HVEM TAGER DU MED? Sidste år var Danmark Spiser Sammen på næsten alles læber. Vi gentager successen

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

Bilag til ansøgningsskema, Mariagerfjord Kommune

Bilag til ansøgningsskema, Mariagerfjord Kommune Bilag til ansøgningsskema, Mariagerfjord Kommune Projektbeskrivelse Mariagerfjord Kommune er en Science Kommune og har gennem de sidste to år arbejdet for at skabe fokus på naturfag i skolerne. Dels gennem

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Tanya Wünsche Arbejdssted: Skovbo Naturskole v/ Svenstrup Gods Adresse: Ryeskovvej 1B Postnummer/By: 4140 Borup Kort resumé af årets

Læs mere

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 år med BolivVejle status og fremtid 2 BolivVejle Læs om projekter og resultater fra de første tre år med BolivVejle og om fremtiden BolivVejle er den fælles platform

Læs mere

Naturvejlederløntilskud

Naturvejlederløntilskud Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20661 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Rikke Skriver Vesterlund Middelfart Museum Middelfart Museum Adresse: Algade 8 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2011

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2011 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2011 Naturvejleder: Marie Roland (barselsvikar for Sara Gelskov maj-december 2010) Arbejdssted: Geomuseum Faxe Adresse: Østervej 2 Postnummer/By: 4640 Faxe Delmål: (Planlagte

Læs mere

Naturvejlederårsstatistik for 2015

Naturvejlederårsstatistik for 2015 Naturvejlederårsstatistik for 215 I slutningen af 212 blev det nye årsstatistiksystem for Naturvejledere lanceret. Systemet erstatter det hidtidige system, som kørte via Naturstyrelsens nu nedlagte database.

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Skolespor. Træk virkeligheden ind i klasseværelset - og undervisningen ud i det fri. Projekt til udskolingen

Skolespor. Træk virkeligheden ind i klasseværelset - og undervisningen ud i det fri. Projekt til udskolingen Skolespor Træk virkeligheden ind i klasseværelset - og undervisningen ud i det fri Projekt til udskolingen Et Skolespor er en trampesti, som skolen etablerer med henblik på at bruge naturen i undervisningen.

Læs mere

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK www.redbarnet.dk/natur Årsrapport og strategi, 2009-2010 INDHOLD Forord ved Mimi Jakobsen 3 Indledning 4

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter 2012 Dagens fangst studeres nøje! Redigeret af Lars Nygaard 1 Generelt: Kan gode naturoplevelser, spændende formidling og kvalificeret naturfagsundervisning

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål.

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Vejledning Alle punkter i ansøgningsskemaet skal beskrives. I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Se endvidere nedenstående

Læs mere

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser 4. NYTTIGE ADRESSER Børn og sundhed www.altomkost.dk www.boernemad og bevaegelse.dk www.doktorskrump.dk www.dgi.dk www.eventyrvaerkstedet.dk www.folkesundhed.dk www.folkesundhed.kk.dk www.frugtkvarteret.dk

Læs mere

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser Fremadrettet formidler vi de grønne projekter, tiltag og events i dette nyhedsbrev. Her fortæller vi den gode historie om, hvordan vi arbejder med bæredygtighedstanken i vores by og kommune. Nyhedsbrevet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 21964 Navn naturvejleder: Felix Becker Navn arbejdsgiver: Vesterbro Lokaludvalg & Kgs. Enghave Lokaludvalg Arbejdssted: Miljø- & Naturværkstedet

Læs mere

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Tema: Temaemne: Fokus: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer eller

Læs mere

Baggrund. Billedværkstederne

Baggrund. Billedværkstederne Baggrund Mols og Djursland rummer en storslået natur og en perlerække af historiske vidnesbyrd med spændende historier, der fortjener at blive fortalt, fordi de bidrager til vor fælles kulturforståelse,

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Naturvejledning i Ballerup kommune Aktiviteter i 2014

Naturvejledning i Ballerup kommune Aktiviteter i 2014 Naturvejledning i Ballerup kommune Aktiviteter i 2014 Arrangementer og ture i 2014 Som det fremgår af tabellerne nedenfor, har der i alt været gennemført 100 ture og arrangementer i 2014, hvoraf ca. 80%

Læs mere

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Artiklen præsenterer kort

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Jakob Kofoed Vendsyssel Historiske Museum Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og Hirtshals

Læs mere

ALLE MED. skole og hjem et partnerskab. d. 10. marts 2015. Uddybning af ansøgning til A. P. Møller Fonden

ALLE MED. skole og hjem et partnerskab. d. 10. marts 2015. Uddybning af ansøgning til A. P. Møller Fonden ALLE MED skole og hjem et partnerskab d. 10. marts 2015 Uddybning af ansøgning til A. P. Møller Fonden Udarbejdet af Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune i samarbejde med zoomstory Uddybning

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Årsplan for aktiviteter i Småbørnsnetværket 2014/2015

Årsplan for aktiviteter i Småbørnsnetværket 2014/2015 Årsplan for aktiviteter i Småbørnsnetværket 2014/2015 Naturvejledning & ipad d. 6. marts 2014 kl. 9.30 16.00 o Sted: Københavns Naturskole Kalvebod Fælled Helene Flügge & Rikke Laustsen, i samarbejde med

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 Grejbank Klatrevæg Kano Kajak GPS Mountainbike Førstehjælp .... Forord. 3 En dag på vandet 4 En dag på mountainbike 5 En dag på klatrevæggen. 6 GPS skattejagt.

Læs mere

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstiseminar 2012 Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstier et projekt der forener oplevelse med motion v. projektleder Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

RudersdalRutens Univers. Aktiviteter og inspiration til motion i naturen

RudersdalRutens Univers. Aktiviteter og inspiration til motion i naturen RudersdalRutens Univers Aktiviteter og inspiration til motion i naturen Naturen som platform for aktivitet og oplevelser for alle Friluftsliv er mange ting for mange forskellige brugere: Naturoplevelser

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Billedbølge over Midt- og Vestjylland

Billedbølge over Midt- og Vestjylland Kultur- og Fritidsudvalget Herning Kommune 07-03-2013 Billedbølge over Midt- og Vestjylland Ansøgning om 28 000 kr. til parafraseprojekt I forbindelse med Kulturfestivalen BØLGEN vil vi som Billedskoler

Læs mere