Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 19190/22999 Navn naturvejleder: Nanna Winbladh Navn arbejdsgiver: Landbomuseet Kolding, Fonden Harteværket og Kolding Kommune Arbejdssted: Landbomuseet Kolding Adresse: c/o Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11 Postnummer/By: 6000 Kolding (Se vejledningen bagerst i dokumentet før du skriver årsrapporten) Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: Formidlingen og udviklingen af stier og rekreative faciliteter i Kolding Ådal er en stor succes og benyttes bredt af mange forskellige målgrupper. Efterspørgslen er stigende især på arrangementer med naturvejlederen. En borger har udtalt: Du udfylder et hul jeg ikke var klar over vi havde, men hvor er det skidegodt det du/i laver. Høslætlauget ved Landbomuseet er godt i gang og der er masser af gå-på-mod, OutdoorMums svømmer i succes og er kendt blandt store og små i Kolding Kommune, de store events ved Landbomuseet som Dyr på græs og Efterårsdage er godt besøgt og efterspørges før de bliver annonceret. Stier og shelters benyttes i stor stil og foldere rives væk. Men alt dette kan kun lade sig gøre fordi samarbejdet blandt alle aktørerne fungerer. Her tænker jeg især på Kolding Kommune, Landbomuseet, Fonden Harteværket, Visit Kolding og ikke mindst medierne. Delmål: (Beskrivelse af hvad du har opnået inden for de forskellige delmål. Dvs. aktiviteter, resultater mv.) Delmål 1: At udvikle Kolding Ådal som natur- og oplevelsesområde gennem bl.a. udbygning af sti- og rutenettet, aktivitetsbaser, infostandere, udsigtsplatforme, shelters m.m. Etablering af udsigtsplatform og formidling ved Dalby Mølle Arbejdet er påbegyndt og forventes færdigt i Sti omkring Donssøerne Naturvejlederen har deltaget i opstarten af etablering af sti og formidling rundt om Donssøerne. Projektet fortsætter i Teltplads ved Kolding Å Den bynære teltplads ved Kolding Å og Kolding Stadion har fået et løft og er indtænkt i stinettet og sejladsmulighederne ved Kolding Å, som vi i øjeblikket arbejder på at forbedre. 1

2 Oplevelsesplan for Kolding Ådal Oplevelsesplanen for Kolding Ådal har udviklet sig til at være en oplevelsesplan for hele Kolding Kommune og skal fremover fungere som Kolding Kommunes outdoorstrategi. Oplevelsesplanen indeholder bl.a. en ny hjemmeside indeholdende kommunens naturoplevelser samt en række aktivitetskort, der formidler naturoplevelser og rekreative faciliteter. Da meget af formidlingen og etableringen af faciliteter de sidste tre år har været centreret i Kolding Ådal har outdoorstrategien naturligt taget udgangspunkt i dette. Naturvejlederen deltager i udvikling af en ny hjemmesideportal, der skal formidle alle rekreative faciliteter samt oplevelser og arrangementer, der tilbydes i den friske luft inden for Kolding Kommunes grænser. Hjemmesiden er en videreudvikling af der hidtil har beskrevet alle arrangementer, naturoplevelser og faciliteter i Kolding Ådal. Hjemmesiden forventes i luften i Naturvejlederen deltager i udvikling af aktivitetskort. Kortene skal kort formidle en række tilbud i kommunen lige fra større arrangementer, til bestemte stiruter, naturoplevelser osv. Kortene skal have samme grafiske udtryk og være tilgængelige på opslagstavler på bestemte knudepunkter og kunne uddeles enkeltvis i forbindelse med arrangementer eller via nøglepersoner. Aktivitetskortene skal kobles med mere info på den nye hjemmeside og vil i nogle tilfælde også skulle suppleres af foldere. Børnefrisen Ved Landbomuseet findes i dag en plancheudstilling omhandlende skovrejsning, græsning og enge/overdrev. Vi har i 2012 arbejdet på at lave en mere børnevenligudgave af planchen, der skal hænge under voksenudgaven. Børnefrisen, som vi kalder den, ligger designmæssigt op ad voksenplanchen, men vil bestå af tegnede børnevenlige illustrationer, samt mulighed for at lære med fingrene, da planchen bliver med låger, skuffer og andre finurligheder, der kan fange opmærksomheden. Planchen forventes indviet i foråret Kløverstifolder Naturvejlederen har bidraget til indholdet i den kommende Kløverstifolder i form af tekst, billeder og kommentarer til folderens design. Naturvejlederen har deltaget i udviklingsarbejdet omkring og ændringen af annonceringen af naturoplevelserne i hele det gamle Vejle Amt. Kolding Kommune deltager i et netværk med kommuner og Naturstyrelsen i det gamle Vejle Amt om en fælles annoncering af naturoplevelser. Dette har indtil fornyeligt bestået af en halvårlig folder samt en hjemmeside. Fremover er folderen udgået og i stedet annoncerer vi samlet i alle lokalaviser i området med en helsides annonce fire gange om året. Desuden har hjemmesiden fået et løft og har ligeledes fået mobilvenlig-visning. Med ændringerne arbejdes der på at borgerne i stedet skal bruge hjemmesiden til at finde informationer om turene. De fire årlige annoncer skal være med til at sætte fokus på hjemmesiden samt give folk et indtryk af områdets mange oplevelser. På denne måde opnår vi at sætte fokus på mulighederne fire gange om året frem for to, samtidig med at vi når bredere ud med en annonce frem for gennem en folder. Vi har også et håb om at kunne ramme en bredere målgruppe. Hjemmesiden er en underside til Kultunaut, så de indtastede arrangementer vises således også på som er det medie mange pressefolk bruger til at orientere sig om hvad der foregår. Fokus på faciliteter og oplevelser Der er afholdt 94 arrangementer i Kolding Ådal med henblik på at sætte fokus på nye faciliteter samt formidle områdets natur og kultur. Heriblandt kurser, arrangementer og møder for lukkede grupper for at formidle områdets tilbud. Hjemmesiden opdateres regelmæssigt, når nye tilbud indvies. Der har desuden været fokus på at bruge medierne til at udbrede kendskabet til be- 2

3 stemte områder og aktiviteter. Se bilag for samlede arrangementer og medieindslag. Af særligt velbesøgte arrangementer kan nævnes de to kryddersnapseture med henholdsvis 82 og 70 deltagere, familie GPS-løb i januar med 55 deltagere. De lidt større arrangementer som Dyr på Græs og Efterårsdage trak henholdsvis 450 og 400 deltagere. Afrapportering af medieindslag Mange af formidlingsaktiviteterne i pressen beskrives på baggrund af indsendte pressemeddelelser og indsendte artikler. I naturvejledernes samlede afrapportering over aktivitet er disse medieindslag afrapporteret på følgende måde. En udsendt pressemeddelelse er ikke afrapporteret og der er ikke afrapporteret medieaktivitet med afsæt i disse medmindre naturvejlederen efterfølgende har været i kontakt med mediet for at udvide nyheden gennem interviews eller lignende. Dvs. at artikler i aviser og på nettet, der er direkte kopi af pressemeddelelsen ikke er afrapporteret, da det nærmest er umuligt og et stort arbejde at få et overblik over, hvor meget pressemeddelelsen bliver brugt. Der er afrapporteret alle indsendte artikler samt alle annoncer, der er indsat i aviser i forbindelse med arrangementer. Der er i løbet af året indsendt 14 pressemeddelelser, der alle i større eller mindre grad er blevet videreformidlet af pressen. Delmål 2: At etablere Harteværket som formidlingscenter og indgangsportal til Ådalen. Det indebærer bl.a. opbygning af skolestue, formidlingsaktiviteter og undervisningsforløb i samarbejde med skole og institutioner. Kanoplads og kanorute og folder Harteværket Kolding Kommune har ændret i sejladsreglerne således at det fremover er tilladt med naturvejleder at sejle fra Harteværket og opstrøms til Stallerup Sø. Dette giver mulighed for mere konkret at formidle Harteværkets sammenhæng med naturen og vandtilførslen til værket. D. 7. oktober blev den første offentlige kajaktur afholdt i samarbejde med DGI Sydøstjylland. Turen var fuldt besat med 40 deltagere og bestemt en succes for både deltagere og arrangører. Kortborde ved Påby Enge og Harteværket Langs trampestien fra Harteværket langs Kolding Å til Påby Enge er opstillet tre kortborde, der formidler områdets natur- og kulturhistorie. Vand og Værk event I samarbejde med Kolding Kommune og Fonden Harteværket blev der på Naturens dag d. 9. september afholdt en større event under navnet Vand og Værk. Arrangementet var en succes med 600 besøgende og der blev på dagen sat fokus på viden og oplevelser om vand og energi for hele familien. På dagen var der formidling af Harteværket og energiudvinding vha. vandkraft, fokus på vandløb, spildevand og vandforsyning, gamle og nye elbiler, klima og bæredygtighed. Til børnefamilierne var der quizræs med præmier. 1. præmien var en prøvetur i en Tesla, der blev vundet af en dreng på 6 år, der lige skulle have installeret autostol før han kunne køre af sted. Undervisning, udvikling af undervisning og videreudvikling af skolestue På Harteværket er der ansat en lærer/formidler en dag i ugen i løbet af skoleåret til at udvikle og undervise folkeskolens overbygning i energi og vandkraft med udgangspunkt i Harteværkets historie. I samarbejde med NTS-centeret har han udviklet et forløb om El-fremstilling gennem tiden. Her handler det om at lave kvalificeret fysikundervisning i autentiske omgivelser. Med udgangspunkt i de autentiske rammer får eleverne en indsigt i fortidens og nutidens valg i for hold til el-fremstilling fra 1918 og frem til i dag. Eleverne laver kvantitative undersøgelser både udendørs og indendørs i energilaboratoriet. I 2012 har 7 skoleklasser besøgt Harteværket. Se video om forløbet her: 3

4 Åbent Hus og rundvisning for grupper Fonden Harteværket, Harteværkets venner og naturvejleder Thorben Lundø har i fællesskab afholdt 5 Åbent Hus arrangementer samt syv lukkede rundvisninger for grupper. Værket og naturvejleder Nanna Winbladh har desuden indgået en samarbejdsaftale med Jelling Rejser. Jelling Rejser vil i 2013 udbyde op til 4 bus-dagsture til Harteværket og Ferup Sø i deres katalog. Workshop i formidling Der er ved Harteværket blev etableret en venneforening, der her i 2012 har hjulpet til under Åbent Hus arrangementer. Venneforeningen er begyndt så småt at formidle på egen hånd og har i den forbindelse afholdt et Åbent Hus på egen hånd samt en foredragsaften. Workshoppen i formidling for venneforeningens medlemmer er udskudt til Harteværket som nyt formidlingscenter workshop Kolding Kommunen, Fonden Harteværket og NIRAS konsulenter har gennem de sidste år arbejdet på at udvikle Harteværket som formidlingscenter. I slutningen af 2012 har der været afholdt en workshop for 40 interessenter som udgangspunkt for en række fondsansøgninger, der skal fører til midler til realiseringen af projektet. Denne workshop og det afledte arbejde deraf har naturvejlederen deltaget i. Delmål 3: Udbygning af ny formidlingsteknologi med henblik på gør-det-selv aktiviteter i Ådalen. Naturvejlederen har i samarbejde med Kolding Orienteringsklub og Naturskolen etableret et Find Vej i-projekt i Koldings bynære skov - Marielundskoven. Femten af de i alt 33 opsatte o-løbsposter formidler skovens natur og kulturhistorie via smartcodes. Cirka halvdelen af disse skifter indhold hvert kvartal, således historien følger årstiden. Find vej i projektet er O-løb light og bruges i dag til skoleelever, der henvender sig til Naturskolen for at komme på o-løb. Aktiviteten tilbydes også børnefamilier på skovtur og sociale arrangementer med udgangspunkt fra Naturskolen, der ofte efterspørger muligheden for en aktivitet i skoven, særligt i weekenderne. Udlejning af GPS via Visit Kolding er blevet nedlagt, da efterspørgslen var for ringe. Desuden blev GPS erne lejet til anden brug, hvilket har affødt en del arbejde med at geninstallere caches og slette brugernes data. Naturvejlederen vil i det nye år fortsætte arbejde på at formidle muligheden for at geocache via smartphones og i den forbindelse sørge for at opdatere mulighederne for at besøge gode caches i relevante naturområder, hvor den gode historie bringes tydeligere frem. GPS erne vil naturvejlederen arbejde på at udlåne/udleje i sæt til lukkede grupper, så som psykisk syge, ældre eller andre, der kunne få glæde af et gør-det-selv tilbud lidt ud over det sædvanlige. GPS erne har i flere omgange i 2012 været præsenteret og brugt af borgere og personale i psykiatrien med stor succes. GPS erne har også været flittigt brugt til offentlige og lukkede arrangementer, enten til geocaching eller til aktivitetsløb. Naturvejlederen har deltaget i en projektgruppe, hvor studerende fra Odense Universitet skulle udvikle den digitale formidling på kløvestierne via Endomondo. Naturvejlederens funktion var primært at støtte op om de studerenes indgang til stierne rent praktisk og naturforståelsen. Projektet medførte desværre ikke en konkret udvikling af den digitale formidling på Kløverstierne. Naturvejlederen og Stadsarkivet har samarbejdet om en digitalformidling af området omkring Harteværket. Først med den tanke at bruge programmet layar, men siden med udgangspunkt i QR koder. QR koderne skal formidle bygningerne i nærområdet omkring Harteværket og projektet forventes færdigt i foråret I samarbejde med Kolding Kommune arbejdes der på, at den nye hjemmesideportal for naturoplevelser skal have mobilevisninger af udvalgte sider. Delmål 4: Videreudvikling af konceptet vi kommer til dig for at tilbyde bynære naturoplevelser og udnyttelse af de grønne områder i Kolding By. OutdoorMums Der er udbudt og gennemført to forløb af OutdoorMums med 25 deltagere på hvert hold. OutdoorMums er efterfødselsgymnastik i det fri og naturvejledning. Det faste hold mødes 14 gange og hver gang 4

5 lægges der vægt på at formidle og afprøve de bynære faciliteter og oplevelser samt naturen og kulturhistorien i områderne med henblik på at mødrene efterfølgende kan bruge og videreformidle mulighederne. Der fristes og følges op på dagens formidling samt de fysiske øvelser via facebook: Tilbuddet er en stor succes og kendt bredt i Kolding by. Tilbuddet roses især af både sundhedsplejersker og jordmødre, der har været en stor hjælp i markedsføringen af projektet. Sundhedsplanen I samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen og naturvejleder Benny Jensen fra Region Syd er uddannet 7 sundhedsnøglepersoner fra psykiatrien gennem to kursusdage. Der er lagt væk på at vise dem nye faciliteter og områder, ideer til at bruge naturen samt fremvise muligheder for aktiviteter i og med naturen. Personalet har på baggrund af dette besluttet at gå sammen om at skaffe midler til at opbygge en fælles grejbank med bl.a. båludstyr, trangia m.m, da mad, kaffe og bål er vigtige sociale elementer i naturoplevelsen for borgere i psykiatrien. Disse borgere har typisk brug for at blive trygge ude i naturen (i rummet) før de er klar til at indtage, opdage og forstå. Der er lavet aftale om et opfølgende kursus for personalet i Delmål 5: Gennem arrangementer, aktiviteter, events på Landbomuseet Kolding at formidle natur- og landbrugskultur. Herunder opbygge et kursuskoncept for oplæring af lærere, pædagoger og de frivillige organisationers formidlere i naturformidling. Arrangementer og events Høslætlaug I juni 2012 blev høslætlauget ved Vester Nebel Å etableret. Lauget har siden mødtes to gange om året for at slå engens hø med le, slagleklipper og fingerklipper. Lauget består ud over naturvejlederen, Kolding Kommune og Naturstyrelsen af 20 frivillige borgere samt 5-10 frivillige fra Landbomuseet. Landbomuseet er især behjælpelig med at køre slåmaskinerne og videregive førstehåndserfaring i brugen af le, haaring af le og anden god viden om høslæt. På høslætengen er der i år etableret borde og bænke, samt mulighed for overdækning, således der kan etableres et rum på engen når der er høslætarrangementer, men også til fri afbenyttelse af offentligheden. Skoletilbud på Landbomuseet I samarbejde med Naturskolen blev der i uge 43, 44, 45 og 46 udbudt to forløb for mellemtrinnet under overskriften Høst viden på Landbomuseet. De to forløb omhandlede Ko, mælk og mejeri og Korn, mel og mølleri. Begge forløb tog udgangspunkt i koblingen mellem natur og kultur og Landbomuseets udstilling gjorde det desuden muligt at koble mennesket og udviklingen over tid. Ti klasser deltog i et af de to forløb, hvilket levede meget godt op til succeskriteriet, da forløbene først blev udbudt efter sommerferien, hvor de fleste lærere har planlagt deres skoleår. Da Landbomuseet ligger lidt langt ude og der ikke går offentlig transport der ud, blev der som forsøg udbudt betalt bus til museet efter først til mølle princippet. Seks klasser bad om bus for at kunne deltage. De resterende fire klasser havde enten selv bus (specialskole) eller boede i cykelafstand til museet. Vi foretog efterfølgende en evaluering af forløbet blandt de skoler, der ikke var repræsenteret i de fire uger, for at kende årsagen til deres manglende deltagelse. Resultatet var, at de ikke havde set tilbuddet, da de til daglig bombarderes med tilbud. Alle skoler vil være interesseret i at deltage, hvis forløbet igen udbydes, men tilbuddet skal helst sendes ud omkring maj/juni så det kan passes ind i årsplanlægningen. Hovedparten af skolerne er afhængig af, at vi fortsat betaler bussen til stedet. Gør-det-selv aktiviteter videreudvikles 5

6 I forbindelse med efterårsferien og dyr-på-græs eventen i foråret er yderligere gør-det-selv aktiviteter udviklet og afprøvet. Bl.a. er indkøbt stylter og lavet materialer til at lege gamle lege, hvilket er en stor succes blandt alle aldersgrupper. I løbet af året har vi desuden forsøgt at finde en løsning på, hvordan de forskellige aktiviteter skal gøres tilgængelige, således området, bygningerne og de forskellige brugeres interesser ved Landbomuseet tilgodeses. Der arbejdes på at naturvejlederen får sit eget rum, der kan lånes ud til nogle aktiviteter samt at der bygges et skur/bænk eller lignende, hvor andet materiale og grej kan være frit tilgængeligt i forbindelse med andre aktiviteter. Ny formidlingslænge på Brødsgård/Landbomuseet I samarbejde med Naturstyrelsen, Kolding Kommune og Landbomuseet har vi taget de indledende skridt til at idéudvikle på Landbomuseets fremtid samt bygning af formidlingsbygning, som den fjerde længe på Brødsgård (Landbomuseet). Delmål 6: Udvikle nye oplevelsestilbud i stil med Smag på Ådalen. Der er afholdt 3 større events i løbet af året: Dyr på græs: Et forårsarrangement på Landbomuseet i samarbejde med Landbomuseet og Kolding Kommune. Emnet var afgræsning, naturpleje og smådyr på overdrev og enge nu og dengang. På dagen var der forskellige aktiviteter med udgangspunkt i dagens overskrift. Aktiviteterne omhandlede alt lige fra at sætte køer på græs, kværne mel til brød, kærne (ryste) smør, kigge på smådyr, regnormejagt, fåreklipning, gamle lege og meget meget mere. Blå Flag Dag: En strand-aktivitets-dag med fokus på kommunens Blå Flag-strande samt dyrelivet på det lave vand. På dagen var inviteret klubber og foreninger, der bruger strand og vand i deres aktiviteter. Desværre var vejret imod os, så deltagerantallet var langt mindre end forventet. Vand og Værk: Ved Harteværket blev der på Naturens Dag afholdt en stor event, hvor der blev sat fokus på viden og oplevelser om vand og energi for hele familien. (Beskrevet under aktiviteter på Harteværket.) 6

7 Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: (F.eks. bidrag til netværksarbejde, oplægsholder på NVL-uddannelsen, artikler til NVL-bladet eller naturvejleder.net ol.) Andet: Skoleforløb ved Ferup Sø Naturvejlederen har i samarbejde med NTS-centeret udviklet et skoleforløb om vandløbsøkologi og naturgenopretning med udgangspunkt i Vester Nebel Å og Ferup Sø. Forløbet er en del af Projekt Syd. Projektets overordnede formål er at udvikle undervisningsforløb, der kan ændre elevernes opfattelse af de naturfaglige fag knyttet til natur, teknik og sundhed. Undervisningsforløbene skal udspringe af et fællesskab på tværs af de formelle og uformelle miljøer. Forløbet vil blive tilgængelige på NTS-centrets hjemmeside og indeholder både undervisningsmateriale og små videoer. Der arbejdes på at videoerne skal gøres tilgængelige ved Ferup Sø via QR koder og/eller via den nye oplevelseshjemmeside. Sø-økologi med gymnasierne På baggrund af en henvendelse fra gymnasierne i Kolding arbejdes der på at udvikle et og gerne flere økologiforløb for gymnasieklasser. Det første forløb vil tage udgangspunkt i søøkologi ved Donssøerne og Stallerup Sø. Forløbene skal være et samarbejde mellem naturvejlederen og biologilærerne på gymnasierne. Der blev i august afholdt et indledende møde med 8 gymnasielærere fra byens to gymnasier samt et arrangement med en højniveau klasse fra Munkensdam Gymnasium. Det brudte segl Kolding Bibliotek har i 2012 udviklet et formidlingsspil via mobiltelefon i Kolding midtby. Udviklingen af dette har naturvejlederen deltaget i på sidelinien for at få lidt teknisk indsigt i nye metoder samt kendskab til bibliotekets ressourcer i forhold til et fremtidigt samarbejde. Liste over formidlingsarrangementer: 7

8 Eventuelle kommentarer til administrationen: (Kommentarer/idéer til samspillet med Friluftsrådets administration eller med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen) 8

9 Bilagsfortegnelse: (F.eks. bilag med liste over udgivelser fra året der er gået, uddybende materiale vedr. aktiviteter ol.) Rapporten er udfærdiget af: Navn: Nanna Winbladh Dato: 9. januar

10 Vejledning: Når du skriver årsrapporten, skal du have for øje hvad der er formålet, og hvem modtagerne er. Der er flere mål med årsrapporten. Den skal kunne fungere som orientering og dokumentation over for Friluftsrådet og evt. over for din direkte arbejdsgiver. Endvidere vil årsrapporten blive tilgængelig for andre naturvejledere. Det er tanken at du derved kan være med til at inspirere andre og selv finde inspiration omkring naturvejledning. Fremhæv derfor gerne eksempler på succesfulde arrangementer ol. du har haft gennem året, som kan være til inspiration for andre. Hvad gjorde at de blev succeser? Det kan også være refleksioner over ting, der ikke fungerede, og hvordan det kan gøres anderledes. Endelig kan du anvende årsrapporten som et evalueringsredskab i dit eget arbejde. Forventningerne til omfanget af årsrapporten er 5-10 sider + evt. bilag. Fotos er velkomne i årsrapporten. Husk at komprimere dem, så filen med rapporten ikke bliver for stor. Sammen med rapporten sendes tre gode fotos fra årets naturvejledning som selvstændige filer i god opløsning. Angiv venligst fotografens navn. Husk forældretilladelse, hvis der er børn på billederne. Friluftsrådet kan med henvisning til kilden frit anvende disse fotos i forbindelse med Friluftsrådets årsberetning, hjemmeside mv. Årsrapport og årsplan (benyt selvstændigt skema til årsplanen) skal være Friluftsrådet i hænde senest d. 15. januar OBS OBS OBS: Husk at vedhæfte tre gode fotos fra årets naturvejledning 10

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer:? Navn naturvejleder: Jens Kofoed (herefter JK) Navn arbejdsgiver: NaturBornholm (herefter NB) Arbejdssted: Både inde og ude! Adresse: Grønningen

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Michael Hansen Navn arbejdsgiver: Øresundsakvariet Arbejdssted: Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20671 Navn naturvejleder: Christian Engkilde Navn arbejdsgiver: Ebbe Rasmussen Arbejdssted: USG (Universitetets Studenter Gymnastik) Adresse: Nørre

Læs mere

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2014

Friluftsrådets årsberetning 2014 Friluftsrådets årsberetning 2014 Strategien 2014 I EN RIG NATUR Indhold 3 Strategien 2014 4 15 I en rig natur 19 På et bæredygtigt grundlag 28 bestyrelsen, kredsene og sekretariatet Læs mere om Friluftsrådet

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk]

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Fra: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Til: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: 13-04-2015 12:21 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedtægter for Bøgebjerg

Læs mere

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik Udviklingsplan for profilskole 2012 15 en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik INDHOLD Indledning... 4 Styregruppen... 4 Udviklingsplan for kommunal naturfaglig profilskole...

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20828 Navn naturvejleder: Karin Winther Navn arbejdsgiver: Vesthimmerlands Kommune Arbejdssted: Vesthimmerlands Kommune Adresse: Frederik IXs Plads

Læs mere

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune 2012-2016 Indholdsfortegnelse VISION... 3 FORMÅL MED EN NATURFAGSSTRATEGI... 3 FORMÅLSPUNKTER:... 4 RESUMÉ... 4 FORMÅL OG PRINCIPPER FOR LÆRINGEN I DAGTILBUD... 5 INDHOLDET I ARBEJDET MED NATURFAGENE I

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Indholdsfortegnelse Indledning og resumé 4 7 Frivillighed i de danske nationalparker 30 1 2 Frivillige giver merværdi til naturen 6 Frivilligopgaver inden

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere