Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 19190/22999 Navn naturvejleder: Nanna Winbladh Navn arbejdsgiver: Landbomuseet Kolding, Fonden Harteværket og Kolding Kommune Arbejdssted: Landbomuseet Kolding Adresse: c/o Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11 Postnummer/By: 6000 Kolding (Se vejledningen bagerst i dokumentet før du skriver årsrapporten) Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: Formidlingen og udviklingen af stier og rekreative faciliteter i Kolding Ådal er en stor succes og benyttes bredt af mange forskellige målgrupper. Efterspørgslen er stigende især på arrangementer med naturvejlederen. En borger har udtalt: Du udfylder et hul jeg ikke var klar over vi havde, men hvor er det skidegodt det du/i laver. Høslætlauget ved Landbomuseet er godt i gang og der er masser af gå-på-mod, OutdoorMums svømmer i succes og er kendt blandt store og små i Kolding Kommune, de store events ved Landbomuseet som Dyr på græs og Efterårsdage er godt besøgt og efterspørges før de bliver annonceret. Stier og shelters benyttes i stor stil og foldere rives væk. Men alt dette kan kun lade sig gøre fordi samarbejdet blandt alle aktørerne fungerer. Her tænker jeg især på Kolding Kommune, Landbomuseet, Fonden Harteværket, Visit Kolding og ikke mindst medierne. Delmål: (Beskrivelse af hvad du har opnået inden for de forskellige delmål. Dvs. aktiviteter, resultater mv.) Delmål 1: At udvikle Kolding Ådal som natur- og oplevelsesområde gennem bl.a. udbygning af sti- og rutenettet, aktivitetsbaser, infostandere, udsigtsplatforme, shelters m.m. Etablering af udsigtsplatform og formidling ved Dalby Mølle Arbejdet er påbegyndt og forventes færdigt i Sti omkring Donssøerne Naturvejlederen har deltaget i opstarten af etablering af sti og formidling rundt om Donssøerne. Projektet fortsætter i Teltplads ved Kolding Å Den bynære teltplads ved Kolding Å og Kolding Stadion har fået et løft og er indtænkt i stinettet og sejladsmulighederne ved Kolding Å, som vi i øjeblikket arbejder på at forbedre. 1

2 Oplevelsesplan for Kolding Ådal Oplevelsesplanen for Kolding Ådal har udviklet sig til at være en oplevelsesplan for hele Kolding Kommune og skal fremover fungere som Kolding Kommunes outdoorstrategi. Oplevelsesplanen indeholder bl.a. en ny hjemmeside indeholdende kommunens naturoplevelser samt en række aktivitetskort, der formidler naturoplevelser og rekreative faciliteter. Da meget af formidlingen og etableringen af faciliteter de sidste tre år har været centreret i Kolding Ådal har outdoorstrategien naturligt taget udgangspunkt i dette. Naturvejlederen deltager i udvikling af en ny hjemmesideportal, der skal formidle alle rekreative faciliteter samt oplevelser og arrangementer, der tilbydes i den friske luft inden for Kolding Kommunes grænser. Hjemmesiden er en videreudvikling af der hidtil har beskrevet alle arrangementer, naturoplevelser og faciliteter i Kolding Ådal. Hjemmesiden forventes i luften i Naturvejlederen deltager i udvikling af aktivitetskort. Kortene skal kort formidle en række tilbud i kommunen lige fra større arrangementer, til bestemte stiruter, naturoplevelser osv. Kortene skal have samme grafiske udtryk og være tilgængelige på opslagstavler på bestemte knudepunkter og kunne uddeles enkeltvis i forbindelse med arrangementer eller via nøglepersoner. Aktivitetskortene skal kobles med mere info på den nye hjemmeside og vil i nogle tilfælde også skulle suppleres af foldere. Børnefrisen Ved Landbomuseet findes i dag en plancheudstilling omhandlende skovrejsning, græsning og enge/overdrev. Vi har i 2012 arbejdet på at lave en mere børnevenligudgave af planchen, der skal hænge under voksenudgaven. Børnefrisen, som vi kalder den, ligger designmæssigt op ad voksenplanchen, men vil bestå af tegnede børnevenlige illustrationer, samt mulighed for at lære med fingrene, da planchen bliver med låger, skuffer og andre finurligheder, der kan fange opmærksomheden. Planchen forventes indviet i foråret Kløverstifolder Naturvejlederen har bidraget til indholdet i den kommende Kløverstifolder i form af tekst, billeder og kommentarer til folderens design. Naturvejlederen har deltaget i udviklingsarbejdet omkring og ændringen af annonceringen af naturoplevelserne i hele det gamle Vejle Amt. Kolding Kommune deltager i et netværk med kommuner og Naturstyrelsen i det gamle Vejle Amt om en fælles annoncering af naturoplevelser. Dette har indtil fornyeligt bestået af en halvårlig folder samt en hjemmeside. Fremover er folderen udgået og i stedet annoncerer vi samlet i alle lokalaviser i området med en helsides annonce fire gange om året. Desuden har hjemmesiden fået et løft og har ligeledes fået mobilvenlig-visning. Med ændringerne arbejdes der på at borgerne i stedet skal bruge hjemmesiden til at finde informationer om turene. De fire årlige annoncer skal være med til at sætte fokus på hjemmesiden samt give folk et indtryk af områdets mange oplevelser. På denne måde opnår vi at sætte fokus på mulighederne fire gange om året frem for to, samtidig med at vi når bredere ud med en annonce frem for gennem en folder. Vi har også et håb om at kunne ramme en bredere målgruppe. Hjemmesiden er en underside til Kultunaut, så de indtastede arrangementer vises således også på som er det medie mange pressefolk bruger til at orientere sig om hvad der foregår. Fokus på faciliteter og oplevelser Der er afholdt 94 arrangementer i Kolding Ådal med henblik på at sætte fokus på nye faciliteter samt formidle områdets natur og kultur. Heriblandt kurser, arrangementer og møder for lukkede grupper for at formidle områdets tilbud. Hjemmesiden opdateres regelmæssigt, når nye tilbud indvies. Der har desuden været fokus på at bruge medierne til at udbrede kendskabet til be- 2

3 stemte områder og aktiviteter. Se bilag for samlede arrangementer og medieindslag. Af særligt velbesøgte arrangementer kan nævnes de to kryddersnapseture med henholdsvis 82 og 70 deltagere, familie GPS-løb i januar med 55 deltagere. De lidt større arrangementer som Dyr på Græs og Efterårsdage trak henholdsvis 450 og 400 deltagere. Afrapportering af medieindslag Mange af formidlingsaktiviteterne i pressen beskrives på baggrund af indsendte pressemeddelelser og indsendte artikler. I naturvejledernes samlede afrapportering over aktivitet er disse medieindslag afrapporteret på følgende måde. En udsendt pressemeddelelse er ikke afrapporteret og der er ikke afrapporteret medieaktivitet med afsæt i disse medmindre naturvejlederen efterfølgende har været i kontakt med mediet for at udvide nyheden gennem interviews eller lignende. Dvs. at artikler i aviser og på nettet, der er direkte kopi af pressemeddelelsen ikke er afrapporteret, da det nærmest er umuligt og et stort arbejde at få et overblik over, hvor meget pressemeddelelsen bliver brugt. Der er afrapporteret alle indsendte artikler samt alle annoncer, der er indsat i aviser i forbindelse med arrangementer. Der er i løbet af året indsendt 14 pressemeddelelser, der alle i større eller mindre grad er blevet videreformidlet af pressen. Delmål 2: At etablere Harteværket som formidlingscenter og indgangsportal til Ådalen. Det indebærer bl.a. opbygning af skolestue, formidlingsaktiviteter og undervisningsforløb i samarbejde med skole og institutioner. Kanoplads og kanorute og folder Harteværket Kolding Kommune har ændret i sejladsreglerne således at det fremover er tilladt med naturvejleder at sejle fra Harteværket og opstrøms til Stallerup Sø. Dette giver mulighed for mere konkret at formidle Harteværkets sammenhæng med naturen og vandtilførslen til værket. D. 7. oktober blev den første offentlige kajaktur afholdt i samarbejde med DGI Sydøstjylland. Turen var fuldt besat med 40 deltagere og bestemt en succes for både deltagere og arrangører. Kortborde ved Påby Enge og Harteværket Langs trampestien fra Harteværket langs Kolding Å til Påby Enge er opstillet tre kortborde, der formidler områdets natur- og kulturhistorie. Vand og Værk event I samarbejde med Kolding Kommune og Fonden Harteværket blev der på Naturens dag d. 9. september afholdt en større event under navnet Vand og Værk. Arrangementet var en succes med 600 besøgende og der blev på dagen sat fokus på viden og oplevelser om vand og energi for hele familien. På dagen var der formidling af Harteværket og energiudvinding vha. vandkraft, fokus på vandløb, spildevand og vandforsyning, gamle og nye elbiler, klima og bæredygtighed. Til børnefamilierne var der quizræs med præmier. 1. præmien var en prøvetur i en Tesla, der blev vundet af en dreng på 6 år, der lige skulle have installeret autostol før han kunne køre af sted. Undervisning, udvikling af undervisning og videreudvikling af skolestue På Harteværket er der ansat en lærer/formidler en dag i ugen i løbet af skoleåret til at udvikle og undervise folkeskolens overbygning i energi og vandkraft med udgangspunkt i Harteværkets historie. I samarbejde med NTS-centeret har han udviklet et forløb om El-fremstilling gennem tiden. Her handler det om at lave kvalificeret fysikundervisning i autentiske omgivelser. Med udgangspunkt i de autentiske rammer får eleverne en indsigt i fortidens og nutidens valg i for hold til el-fremstilling fra 1918 og frem til i dag. Eleverne laver kvantitative undersøgelser både udendørs og indendørs i energilaboratoriet. I 2012 har 7 skoleklasser besøgt Harteværket. Se video om forløbet her: 3

4 Åbent Hus og rundvisning for grupper Fonden Harteværket, Harteværkets venner og naturvejleder Thorben Lundø har i fællesskab afholdt 5 Åbent Hus arrangementer samt syv lukkede rundvisninger for grupper. Værket og naturvejleder Nanna Winbladh har desuden indgået en samarbejdsaftale med Jelling Rejser. Jelling Rejser vil i 2013 udbyde op til 4 bus-dagsture til Harteværket og Ferup Sø i deres katalog. Workshop i formidling Der er ved Harteværket blev etableret en venneforening, der her i 2012 har hjulpet til under Åbent Hus arrangementer. Venneforeningen er begyndt så småt at formidle på egen hånd og har i den forbindelse afholdt et Åbent Hus på egen hånd samt en foredragsaften. Workshoppen i formidling for venneforeningens medlemmer er udskudt til Harteværket som nyt formidlingscenter workshop Kolding Kommunen, Fonden Harteværket og NIRAS konsulenter har gennem de sidste år arbejdet på at udvikle Harteværket som formidlingscenter. I slutningen af 2012 har der været afholdt en workshop for 40 interessenter som udgangspunkt for en række fondsansøgninger, der skal fører til midler til realiseringen af projektet. Denne workshop og det afledte arbejde deraf har naturvejlederen deltaget i. Delmål 3: Udbygning af ny formidlingsteknologi med henblik på gør-det-selv aktiviteter i Ådalen. Naturvejlederen har i samarbejde med Kolding Orienteringsklub og Naturskolen etableret et Find Vej i-projekt i Koldings bynære skov - Marielundskoven. Femten af de i alt 33 opsatte o-løbsposter formidler skovens natur og kulturhistorie via smartcodes. Cirka halvdelen af disse skifter indhold hvert kvartal, således historien følger årstiden. Find vej i projektet er O-løb light og bruges i dag til skoleelever, der henvender sig til Naturskolen for at komme på o-løb. Aktiviteten tilbydes også børnefamilier på skovtur og sociale arrangementer med udgangspunkt fra Naturskolen, der ofte efterspørger muligheden for en aktivitet i skoven, særligt i weekenderne. Udlejning af GPS via Visit Kolding er blevet nedlagt, da efterspørgslen var for ringe. Desuden blev GPS erne lejet til anden brug, hvilket har affødt en del arbejde med at geninstallere caches og slette brugernes data. Naturvejlederen vil i det nye år fortsætte arbejde på at formidle muligheden for at geocache via smartphones og i den forbindelse sørge for at opdatere mulighederne for at besøge gode caches i relevante naturområder, hvor den gode historie bringes tydeligere frem. GPS erne vil naturvejlederen arbejde på at udlåne/udleje i sæt til lukkede grupper, så som psykisk syge, ældre eller andre, der kunne få glæde af et gør-det-selv tilbud lidt ud over det sædvanlige. GPS erne har i flere omgange i 2012 været præsenteret og brugt af borgere og personale i psykiatrien med stor succes. GPS erne har også været flittigt brugt til offentlige og lukkede arrangementer, enten til geocaching eller til aktivitetsløb. Naturvejlederen har deltaget i en projektgruppe, hvor studerende fra Odense Universitet skulle udvikle den digitale formidling på kløvestierne via Endomondo. Naturvejlederens funktion var primært at støtte op om de studerenes indgang til stierne rent praktisk og naturforståelsen. Projektet medførte desværre ikke en konkret udvikling af den digitale formidling på Kløverstierne. Naturvejlederen og Stadsarkivet har samarbejdet om en digitalformidling af området omkring Harteværket. Først med den tanke at bruge programmet layar, men siden med udgangspunkt i QR koder. QR koderne skal formidle bygningerne i nærområdet omkring Harteværket og projektet forventes færdigt i foråret I samarbejde med Kolding Kommune arbejdes der på, at den nye hjemmesideportal for naturoplevelser skal have mobilevisninger af udvalgte sider. Delmål 4: Videreudvikling af konceptet vi kommer til dig for at tilbyde bynære naturoplevelser og udnyttelse af de grønne områder i Kolding By. OutdoorMums Der er udbudt og gennemført to forløb af OutdoorMums med 25 deltagere på hvert hold. OutdoorMums er efterfødselsgymnastik i det fri og naturvejledning. Det faste hold mødes 14 gange og hver gang 4

5 lægges der vægt på at formidle og afprøve de bynære faciliteter og oplevelser samt naturen og kulturhistorien i områderne med henblik på at mødrene efterfølgende kan bruge og videreformidle mulighederne. Der fristes og følges op på dagens formidling samt de fysiske øvelser via facebook: Tilbuddet er en stor succes og kendt bredt i Kolding by. Tilbuddet roses især af både sundhedsplejersker og jordmødre, der har været en stor hjælp i markedsføringen af projektet. Sundhedsplanen I samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen og naturvejleder Benny Jensen fra Region Syd er uddannet 7 sundhedsnøglepersoner fra psykiatrien gennem to kursusdage. Der er lagt væk på at vise dem nye faciliteter og områder, ideer til at bruge naturen samt fremvise muligheder for aktiviteter i og med naturen. Personalet har på baggrund af dette besluttet at gå sammen om at skaffe midler til at opbygge en fælles grejbank med bl.a. båludstyr, trangia m.m, da mad, kaffe og bål er vigtige sociale elementer i naturoplevelsen for borgere i psykiatrien. Disse borgere har typisk brug for at blive trygge ude i naturen (i rummet) før de er klar til at indtage, opdage og forstå. Der er lavet aftale om et opfølgende kursus for personalet i Delmål 5: Gennem arrangementer, aktiviteter, events på Landbomuseet Kolding at formidle natur- og landbrugskultur. Herunder opbygge et kursuskoncept for oplæring af lærere, pædagoger og de frivillige organisationers formidlere i naturformidling. Arrangementer og events Høslætlaug I juni 2012 blev høslætlauget ved Vester Nebel Å etableret. Lauget har siden mødtes to gange om året for at slå engens hø med le, slagleklipper og fingerklipper. Lauget består ud over naturvejlederen, Kolding Kommune og Naturstyrelsen af 20 frivillige borgere samt 5-10 frivillige fra Landbomuseet. Landbomuseet er især behjælpelig med at køre slåmaskinerne og videregive førstehåndserfaring i brugen af le, haaring af le og anden god viden om høslæt. På høslætengen er der i år etableret borde og bænke, samt mulighed for overdækning, således der kan etableres et rum på engen når der er høslætarrangementer, men også til fri afbenyttelse af offentligheden. Skoletilbud på Landbomuseet I samarbejde med Naturskolen blev der i uge 43, 44, 45 og 46 udbudt to forløb for mellemtrinnet under overskriften Høst viden på Landbomuseet. De to forløb omhandlede Ko, mælk og mejeri og Korn, mel og mølleri. Begge forløb tog udgangspunkt i koblingen mellem natur og kultur og Landbomuseets udstilling gjorde det desuden muligt at koble mennesket og udviklingen over tid. Ti klasser deltog i et af de to forløb, hvilket levede meget godt op til succeskriteriet, da forløbene først blev udbudt efter sommerferien, hvor de fleste lærere har planlagt deres skoleår. Da Landbomuseet ligger lidt langt ude og der ikke går offentlig transport der ud, blev der som forsøg udbudt betalt bus til museet efter først til mølle princippet. Seks klasser bad om bus for at kunne deltage. De resterende fire klasser havde enten selv bus (specialskole) eller boede i cykelafstand til museet. Vi foretog efterfølgende en evaluering af forløbet blandt de skoler, der ikke var repræsenteret i de fire uger, for at kende årsagen til deres manglende deltagelse. Resultatet var, at de ikke havde set tilbuddet, da de til daglig bombarderes med tilbud. Alle skoler vil være interesseret i at deltage, hvis forløbet igen udbydes, men tilbuddet skal helst sendes ud omkring maj/juni så det kan passes ind i årsplanlægningen. Hovedparten af skolerne er afhængig af, at vi fortsat betaler bussen til stedet. Gør-det-selv aktiviteter videreudvikles 5

6 I forbindelse med efterårsferien og dyr-på-græs eventen i foråret er yderligere gør-det-selv aktiviteter udviklet og afprøvet. Bl.a. er indkøbt stylter og lavet materialer til at lege gamle lege, hvilket er en stor succes blandt alle aldersgrupper. I løbet af året har vi desuden forsøgt at finde en løsning på, hvordan de forskellige aktiviteter skal gøres tilgængelige, således området, bygningerne og de forskellige brugeres interesser ved Landbomuseet tilgodeses. Der arbejdes på at naturvejlederen får sit eget rum, der kan lånes ud til nogle aktiviteter samt at der bygges et skur/bænk eller lignende, hvor andet materiale og grej kan være frit tilgængeligt i forbindelse med andre aktiviteter. Ny formidlingslænge på Brødsgård/Landbomuseet I samarbejde med Naturstyrelsen, Kolding Kommune og Landbomuseet har vi taget de indledende skridt til at idéudvikle på Landbomuseets fremtid samt bygning af formidlingsbygning, som den fjerde længe på Brødsgård (Landbomuseet). Delmål 6: Udvikle nye oplevelsestilbud i stil med Smag på Ådalen. Der er afholdt 3 større events i løbet af året: Dyr på græs: Et forårsarrangement på Landbomuseet i samarbejde med Landbomuseet og Kolding Kommune. Emnet var afgræsning, naturpleje og smådyr på overdrev og enge nu og dengang. På dagen var der forskellige aktiviteter med udgangspunkt i dagens overskrift. Aktiviteterne omhandlede alt lige fra at sætte køer på græs, kværne mel til brød, kærne (ryste) smør, kigge på smådyr, regnormejagt, fåreklipning, gamle lege og meget meget mere. Blå Flag Dag: En strand-aktivitets-dag med fokus på kommunens Blå Flag-strande samt dyrelivet på det lave vand. På dagen var inviteret klubber og foreninger, der bruger strand og vand i deres aktiviteter. Desværre var vejret imod os, så deltagerantallet var langt mindre end forventet. Vand og Værk: Ved Harteværket blev der på Naturens Dag afholdt en stor event, hvor der blev sat fokus på viden og oplevelser om vand og energi for hele familien. (Beskrevet under aktiviteter på Harteværket.) 6

7 Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: (F.eks. bidrag til netværksarbejde, oplægsholder på NVL-uddannelsen, artikler til NVL-bladet eller naturvejleder.net ol.) Andet: Skoleforløb ved Ferup Sø Naturvejlederen har i samarbejde med NTS-centeret udviklet et skoleforløb om vandløbsøkologi og naturgenopretning med udgangspunkt i Vester Nebel Å og Ferup Sø. Forløbet er en del af Projekt Syd. Projektets overordnede formål er at udvikle undervisningsforløb, der kan ændre elevernes opfattelse af de naturfaglige fag knyttet til natur, teknik og sundhed. Undervisningsforløbene skal udspringe af et fællesskab på tværs af de formelle og uformelle miljøer. Forløbet vil blive tilgængelige på NTS-centrets hjemmeside og indeholder både undervisningsmateriale og små videoer. Der arbejdes på at videoerne skal gøres tilgængelige ved Ferup Sø via QR koder og/eller via den nye oplevelseshjemmeside. Sø-økologi med gymnasierne På baggrund af en henvendelse fra gymnasierne i Kolding arbejdes der på at udvikle et og gerne flere økologiforløb for gymnasieklasser. Det første forløb vil tage udgangspunkt i søøkologi ved Donssøerne og Stallerup Sø. Forløbene skal være et samarbejde mellem naturvejlederen og biologilærerne på gymnasierne. Der blev i august afholdt et indledende møde med 8 gymnasielærere fra byens to gymnasier samt et arrangement med en højniveau klasse fra Munkensdam Gymnasium. Det brudte segl Kolding Bibliotek har i 2012 udviklet et formidlingsspil via mobiltelefon i Kolding midtby. Udviklingen af dette har naturvejlederen deltaget i på sidelinien for at få lidt teknisk indsigt i nye metoder samt kendskab til bibliotekets ressourcer i forhold til et fremtidigt samarbejde. Liste over formidlingsarrangementer: 7

8 Eventuelle kommentarer til administrationen: (Kommentarer/idéer til samspillet med Friluftsrådets administration eller med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen) 8

9 Bilagsfortegnelse: (F.eks. bilag med liste over udgivelser fra året der er gået, uddybende materiale vedr. aktiviteter ol.) Rapporten er udfærdiget af: Navn: Nanna Winbladh Dato: 9. januar

10 Vejledning: Når du skriver årsrapporten, skal du have for øje hvad der er formålet, og hvem modtagerne er. Der er flere mål med årsrapporten. Den skal kunne fungere som orientering og dokumentation over for Friluftsrådet og evt. over for din direkte arbejdsgiver. Endvidere vil årsrapporten blive tilgængelig for andre naturvejledere. Det er tanken at du derved kan være med til at inspirere andre og selv finde inspiration omkring naturvejledning. Fremhæv derfor gerne eksempler på succesfulde arrangementer ol. du har haft gennem året, som kan være til inspiration for andre. Hvad gjorde at de blev succeser? Det kan også være refleksioner over ting, der ikke fungerede, og hvordan det kan gøres anderledes. Endelig kan du anvende årsrapporten som et evalueringsredskab i dit eget arbejde. Forventningerne til omfanget af årsrapporten er 5-10 sider + evt. bilag. Fotos er velkomne i årsrapporten. Husk at komprimere dem, så filen med rapporten ikke bliver for stor. Sammen med rapporten sendes tre gode fotos fra årets naturvejledning som selvstændige filer i god opløsning. Angiv venligst fotografens navn. Husk forældretilladelse, hvis der er børn på billederne. Friluftsrådet kan med henvisning til kilden frit anvende disse fotos i forbindelse med Friluftsrådets årsberetning, hjemmeside mv. Årsrapport og årsplan (benyt selvstændigt skema til årsplanen) skal være Friluftsrådet i hænde senest d. 15. januar OBS OBS OBS: Husk at vedhæfte tre gode fotos fra årets naturvejledning 10

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20660 Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 101025 Navn naturvejleder: Morten Ravn Knudsen Navn nærmeste leder: Klaus Melbye Arbejdssted: Vadehavscentret Adresse: Okholmvej 5, Vester Vedsted

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Jakob Kofoed Vendsyssel Historiske Museum Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og Hirtshals

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 18206 Naturvejleder: Mads Christensen Arbejdssted: Fjordens Dags sekretariat Adresse: Danmarksgade 10 Postnummer/By: 5000 Odense C (Se vejledningen

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

årets friluftskommune 2013

årets friluftskommune 2013 kommunens indsats i 2012 og 2013 årets friluftskommune 2013 Ansøgning - Kolding Kommune LOGO6A_Bånd1-linjeLille_Rød 2 ansøgning - årets friluftskommune kolding kommune 2013 Jørn Pedersen Borgmester Da

Læs mere

TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir.

TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir. TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir. Partnerskabet Tippen Syder har i 2009-2013 gennemført projektet Tippen Syder. Vi ser det som en første projektperiode i

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET i skoleåret 2015-2016 Information til alle skoler - marts 2015 INDLEDNING Dette hæfte giver en række aktuelle informationer om mulighederne for at bruge Vingsted Historiske

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21947 Navn naturvejleder: Charlotte Günther Madsen Navn nærmeste leder: Annemette Birk Lund Arbejdssted: Roskilde Museum/Lejre Museum Adresse: Orehøjvej

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Lille Vildmosecentret

ÅRSRAPPORT 2013. Lille Vildmosecentret ÅRSRAPPORT 2013 Lille Vildmosecentret Sæson 2013 Lille Vildmose og Vildmosecentret fortsatte i 2013 den positive udvikling. Året har været præget af mange spændende aktiviteter på centret, og i mosen er

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 101014 Navn naturvejleder: Allan Gudio Nielsen Navn nærmeste leder: Elise Frydensberg Arbejdssted: Fugleværnsfonden Adresse: Vesterbrogade 140 Postnummer/By:

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23079 Navn naturvejleder: Majken Fosgerau Salomonsen Navn arbejdsgiver: Økomuseum Samsø Arbejdssted: Økomuseum Samsø/Naturskolen Samsø/Energiakademiet

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21952 Navn naturvejleder: Lars Borch Navn nærmeste leder: Jane Dupont, Ungdomsringen, Nørregade 77 6.sal, 5100 Odense C Arbejdssted: Ungdomsringen

Læs mere

Ansøgningsskema til Friluftsrådets naturparkprojekt

Ansøgningsskema til Friluftsrådets naturparkprojekt Ansøgningsskema til Friluftsrådets naturparkprojekt Ansøgningsfrist: 1. december 2011 Vinderne af konkurrence vil blive kåret 1. marts 2012 Ansøgningsvejledning Ansøgningen sendes elektronisk som PDF-fil

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20648 Navn naturvejleder: René B. Kreutz Navn arbejdsgiver: OK-Centret Enghaven Arbejdssted: OK-Centret Enghaven Adresse: Søvangen 1, Søvind Postnummer/By:

Læs mere

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Side 3 af 9 Vælg den ønskede pulje. Tryk Næste og du får en beskrivelse af puljen. Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Start- og Udviklingspuljen Puljen støtter 1. Opstart af nye foreninger,

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab

Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab Udviklingsforum: Medborgerskab og bibliotekerne Synopsis Albertslund Bibliotek Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab Problemformulering: Hvad skal processen

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Ledelsens evaluering for 2012.

Ledelsens evaluering for 2012. Ledelsens evaluering for 2012. Kolding Kommunes Miljøområde Ledelsens evaluering, marts 2013 Sagsid: 12/6900 Dokument id: 16120/13 Analyserapport nr. 5 Kolding Kommunes kvalitetsstyringssystem for Miljøområdet

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20671 Navn naturvejleder: Christian Engkilde Navn arbejdsgiver: Ebbe Rasmussen Arbejdssted: USG (Universitetets Studenter Gymnastik) Adresse: Nørre

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Hvidovre som Science-kommune. Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt

Hvidovre som Science-kommune. Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt Hvidovre som Science-kommune Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt Udarbejdet af Flemming S. Hansen Pædagogisk Center maj 2009 1 Hvidovre som Science-kommune Materialet er udarbejdet af

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

INDSPIL NR. 44. December 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11

INDSPIL NR. 44. December 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT MARIKA BORRESEN ANDERSEN marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 Julemarked i Aktivitetscenter Munkesøen, Esbern Snaresvej 55, Kalundborg søndag den 30. november

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Resultataftale 2012-2013 for

Resultataftale 2012-2013 for Resultataftale 2012-2013 for Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Vi ønskede at øge bevidstheden om personlig udvikling, social trivsel og dialog mellem skole og hjem. Målet var

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Find vej PLUS Vejledning til ansøgere

Find vej PLUS Vejledning til ansøgere Find vej PLUS Vejledning til ansøgere - Vær med til at bygge videre på Find vej i Danmark! Find vej i Danmark tager afsæt i orienteringssporten, hvor det handler om at finde vej til de opsatte poster ved

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Elmelund Skovdag. Se det fulde program i folderen. ODENSE. Elmelund Skov. Otterupvej. Kochsgade. Åsumvej. Middelfartvej. Nyborgvej.

Elmelund Skovdag. Se det fulde program i folderen. ODENSE. Elmelund Skov. Otterupvej. Kochsgade. Åsumvej. Middelfartvej. Nyborgvej. Elmelund Skovdag Kom til indvielse af Odenses største skov, Elmelund Skov, søndag den 25. maj, kl. 10-16. Dagen byder på et hav af aktiviteter for store og små. Se det fulde program i folderen. Otterupvej

Læs mere

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK ÅRSRAPPORT 2010

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK ÅRSRAPPORT 2010 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK ÅRSRAPPORT 2010 Tekst og foto: Thor Hjarsen, Red Barnet marts 2011 Red Barnet Rosenørns Alle 12 1634 V www.redbarnet.dk/natur

Læs mere

GRAFISK DESIGN. OPGAVE Grafisk materiale til en fiktiv spejderforening her i Kolding. PROGRAMMER Illustrator InDesign

GRAFISK DESIGN. OPGAVE Grafisk materiale til en fiktiv spejderforening her i Kolding. PROGRAMMER Illustrator InDesign OPGAVE Grafisk materiale til en fiktiv spejderforening her i Kolding PROGRAMMER Illustrator InDesign GRAFISK DESIGN MATERIALERNE DER ER LAVET NATUR SPEJDERNE Dokumentation I 2 OPGAVEN Opgaven Jeg har lavet

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her.

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Mød os Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Vi har bøgeskoven og den nye Naturparken Hindsgavl Dyrehave som nærmeste naboer. Omgivelser der giver indtryk, og som er

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2010 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet yder løntilskud til stillingen, og ligeledes Morsø Kommune.

Læs mere

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning, ledelse, bank, organisationsudvikling,

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere